Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden"

Transkript

1

2 Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik, omkostninger og succeshonorar Spar Nord FormueInvest - betyder... Udbudsbetingelser 2

3 Baggrund for børsnoteringen Henrik Bærtelsen Direktør Spar Nord FormueInvest A/S Spar Nord FormueInvest A/S er et nyt investeringsselskab som investerer med både egenkapital og fremmed kapital i en blandet portefølje af børsnoterede obligationer og aktier samt finansielle instrumenter. Formålet med at investere i en portefølje af blandede aktiver er at sprede risikoen på forskellige typer for på den måde at reducere den samlede risiko og samtidig optimere afkastet. Investeringsstrategien bag Spar Nord FormueInvest A/S beror også på at geare Selskabets egenkapital og dermed udnytte mulighederne for at låne til en lav rente og placere i aktiver med højere afkast. Som porteføljeforvalter har vi valgt Spar Nord Bank, som har stor erfaring og ekspertise med porteføljeforvaltning og risikostyring. Målsætningen er at kunne skabe et gennemsnitligt afkast på minimum 10 pct. p.a. før driftsomkostninger og skat, med en samlet risiko på niveau med investering i aktiemarkedet. 3

4 Bestyrelsen Formand Næstformand Sven Caspersen Bestyrelsesformand på Aalborg Universitet Jan Gerhardt Direktør for Handels- og Udlandsområdet i Spar Nord Bank Ole Jørgensen Direktør i Spar Nord Fonden Finn V. Nielsen Adm. direktør i Hedegaard A/S Jørgen Enggaard Adm. direktør i A. Enggaard A/S Bestyrelse Organisation Direktion Spar Nord FormueInvest A/S er et selvstændigt selskab. Spar Nord FormueInvest har indgået en række aftaler blandt andet med Spar Nord Bank, hvoraf porteføljeaftalen og kreditaftalen er de mest vitale. Spar Nord FormueInvest A/S Aftalerne mellem Spar Nord FormueInvest A/S og Spar Nord Bank er indgået på markedsmæssige vilkår og gengivet i børsprospektet. Bestyrelsens opgave er overordnet at tilse at Spar Nord FormueInvest A/S drives forsvarligt og til fulde lever op til alle krav fra myndigheder og Københavns Fondsbørs. 4

5 Målsætning Det er Spar Nord FormueInvest A/S målsætning over en 5-årig periode at give et afkast på minimum 10 pct. p.a. før skat og driftsomkostninger. Investering i Spar Nord FormueInvest A/S er at betragte som en traditionel aktieinvestering, hvorfor ledelsen vurderer at Selskabets risikoprofil vil afspejle dette. Tabellen nedenfor viser hvilket afkast investeringsporteføljen (basis) i Spar Nord FormueInvest A/S ville have givet hvis investeringsstrategien var etableret og fulgt siden Som det ses, har den historiske udvikling givet et gennemsnitligt afkast på 18,5 pct. p.a., hvilket har været væsentligt bedre end placering i obligationer og aktier. Det ses også af tabellen, at finansieringsomkostningen i danske kroner (DKK) og i schweizerfranc (CHF) gennemsnitligt har været 6,0 pct. og 4,5 pct., hvilket vil sige at det over perioden (1993 til 2004) har kunnet betale sig at optage lån til investering. Tabellen viser også at risikoen i investeringsporteføljen (basis) i perioden er målt til 18,2 pct., hvilket er en risiko på niveau med de 3 aktieindeks i samme periode. Dermed har det altså historisk været muligt at opnå et afkast der er større end aktieafkastet. Det forventer vi også at kunne gøre i fremtiden. For fuldstændig beskrivelse af selskabets investeringsstrategi og investeringsramme henvises til børsprospektet. Årligt afkast i pct. Realkredit obl. Basisporteføljens sammensætning Aktiver Passiver 60 pct. Realkredit obl. 25 pct. egenkapital 30 pct. Danske Stat obl. 5 pct. Danske aktier 75 pct. fremmed kapital 2,5 pct. Europa aktier heraf 75 pct. i DKK 2,5 pct. Value aktier og 25 pct. i CHF Danske Stat obl. Danske aktier Europa aktier Value aktier Lån-DKK Lån-CHF ,6 21,7 44,2 40,0 41,0 13,0 13,3 47, ,7-4,1-7,1-8,1-4,2 7,6 6,9-35, ,8 19,1 8,2 10,9 10,1 7,6 8,4 63, ,0 10,8 29,6 29,8 22,4 5,3-5,8 53, ,9 9,2 56,1 42,2 32,7 4,9 9,4 43, ,3 10,8 1,3 20,3 8,0 5,4 1,5 23, ,1-0,8 30,7 34,3 35,3 4,6 2,4 3, ,0 7,3 10,8-0,7 8,5 6,2 10,1 9, ,6 5,7-10,5-16,0-10,8 6,0 6,6 1, ,4 9,5-28,8-31,3-32,6 4,7 4,1 7, ,1 4,4 24,5 16,5 16,2 3,6-5,2 23,2 2004* 6,7 7,0 21,1 9,6 7,6 3,3 4,7 19,8 Afkast - gennemsnit 9,0 8,2 12,5 9,9 9,2 6,0 4,5 18,5 ** - højeste 12M 22,8 21,7 70,6 69,6 62,2 13,0 20,4 91,4 - laveste 12M -4,7-4,1-36,6-40,5-40,6 3,3-5,8-36,5 Risiko 4,4 4,0 18,8 16,9 16,9 0,7 4,2 18,2 * Dækker perioden januar - november Annualiseret. Ekskl. omkostninger og skat. ** Historisk afkast er ikke garanti for fremtidige afkast. Basis 5

6 Investeringsstrategien Fig. 1 Forventet aktiv sammensætning 10% aktier 90% obligationer Tre ideer ligger bag investeringsstrategien i Spar Nord FormueInvest A/S. Det er muligt at låne til en lav rente og placere til en forventet højere rente og derved opnå et positivt afkast. Ved at sprede risikoen over flere typer aktiver skabes et bedre forhold mellem afkast og risiko. Afkastet kan forbedres ved at foretage aktiv styring af aktiver, passiver og markedsrisici. Selskabet forventer i gennemsnit at have 90 pct. af kapitalen placeret i obligationer og 10 pct. i aktier. Fig.2 Forventet passiv sammensætning Investeringsstrategien er så fleksibel, at porteføljeforvalteren ikke er bundet af at have en bestemt procentsats i obligationer eller aktier. Derimod er der grænser for risici - for eksempel må beholdningen af aktier ikke overstige egenkapitalen. 25% egenkapital Lån CHF 18,75% Lån DKK 56,25% Selskabet vil anvende finansielle instrumenter, primært til optimering og afdækning af markedsrisici. Egenkapitalen forventes gearet 3 gange i gennemsnit. Den maksimale gearing af egenkapitalen er 5. Finansiering af gearingen forventes fortrinsvis at være i danske kroner (DKK) og schweizerfranc (CHF). For fuldstændig beskrivelse af selskabets investeringsstrategi og investeringsramme henvises til børsprospektet. 6

7 100% Realkredit obl. Danske aktier Europa aktier Basis Risikofaktorer 75% 50% 25% 0% Gns. 9% Gns. 12,5% Gns. 9,9% Gns. 18,5% Investering i obligationer og aktier finansieret med en kombination af egenkapital og fremmed kapital er behæftet med risici. Kombinationer af flere aktivtyper i selskabets investeringsportefølje begrænser den samlede risiko, hvorimod gearing af investeringerne med fremmed kapital øger risikoen. - 25% - 50% Selskabets langsigtede risiko forventes at være på niveau med investering i aktiemarkedet. Højeste og laveste 12 måneders løbende afkast Spar Nord Bank har en central rolle som forvalter af selskabets risikostyring og investeringsstrategi på fuldmagtsbasis. Spar Nord Bank har stor erfaring med risikostyring. Risikostyringen omfatter: Renterisiko Kreditrisiko Aktierisiko Valutarisiko Risiko ved anvendelse af fremmed kapital For fuldstændig beskrivelse af selskabets risikofaktorer henvises til børsprospektet. 7

8 Forventninger til fremtiden Perioden siden 1993 har været kendetegnet ved faldende renter. Selskabet forventer at denne tendens i fremtiden vil være en anden, og derfor tager en fremadrettet simulering udgangspunkt i lavere rentesatser end gennemsnittet siden I beregningen på denne side er opstillet en fremadrettet simulering af basisporteføljen, der afspejler de afkastmuligheder, som Selskabet forventer (grundforudsætninger) over en årrække. Selskabet forventer således, at det over en årrække er muligt at skabe et afkast på 12,7 pct. før skat og driftsomkostninger, hvis grundforudsætningerne holder. Grundforudsætninger Afkast på obligationer (vægt 90 pct.) Afkast på aktier (vægt 10 pct.) Effektive låneomkostninger Gæld i pct. af egenkapital Forventet afkast før skat og driftsomkostninger (men inkl. direkte låneomkostninger) 5,5 pct. p.a. 8,5 pct. p.a. 3,5 pct. p.a. 300 pct. 12,7 pct. p.a. Beregningen er med en fast aktiv- og passivsammensætning. I praksis er Selskabets investeringsstrategi fleksibel og porteføljeforvalteren kan ændre på fordelingen mellem obligationer og aktier, samt størrelsen af gælden. Alt sammen for aktivt at optimere afkastet. For fuldstændig beskrivelse af selskabets forventninger til fremtiden og ændringer i de enkelte grundforsætningers påvirkning på afkastet henvises til børsprospektet. 8

9 Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Det er en veldokumenteret investeringsstrategi og risikostyringsmodel som ligger bag konceptet. Det stiller store krav til ekspertise og erfaring. Derfor har Spar Nord FormueInvest valgt Spar Nord Bank som porteføljeforvalter. Det er enkelt at deltage, og investors fordele er: Professionel porteføljepleje. Noteret på Københavns Fondsbørs. Indre værdi offentliggøres hver dag via Københavns Fondsbørs. Fleksibel investeringsstrategi, hvor der ændres på fordelingen af obligationer og aktier for at optimere afkastet. Mulighed for et højt afkast. Spar Nord FormueInvest forventer ikke at udbetale udbytte. Afkastet udtrykker sig ved kursstigninger på aktien, hvilket giver investor mulighed for en bedre skatteplanlægning. Spar Nord FormueInvest har opnået meget fordelagtige handelsvilkår. Spar Nord Bank er market maker i aktien så der løbende stilles pris og kan handles. Spar Nord Bank får ikke kurtage for de handler der foretages for Spar Nord FormueInvest, men får derimod succeshonorar når afkastet overstiger 10 pct. før skat og driftsomkostninger. Spar Nord Bank stiller tegningsgaranti på DKK 100 mio. 9

10 Aftaler Der er indgået en række aftaler mellem Spar Nord Formue- Invest A/S og Spar Nord Bank. Der er tillige indgået administrationsaftale med BI-Holding. Alle aftaler er indgået på markedsmæssige vilkår, og de gensidige betingelser fremgår af børsprospektet. Beskatning Spar Nord FormueInvest A/S er en børsnoteret aktie, der beskattes efter reglerne om aktieavancebeskatning for både selskaber og personer. Pensionsmidler beskattes efter Pensionsafkastbeskatningsloven (PAL-afgift). For uddybning af de skattemæssige forhold henvises til børsprospektet eller anden rådgivning. Udbyttepolitik Spar Nord FormueInvest A/S forventer ikke at udbetale udbytte. Værdistigninger sker alene ved kursstigninger på aktien. Omkostninger Det samlede omkostningsniveau i Spar Nord FormueInvest A/S forventes at være på maks. 2 pct. af egenkapitalen ekskl. succeshonorar. Selskabet betaler ikke kurtage til Spar Nord Bank for handel med obligationer og aktier, men derimod succeshonorar såfremt de opstillede mål indfries. Succeshonorar Succeshonoraret beregnes med udgangspunkt i det aflagte, godkendte årsregnskab. Princippet bag succeshonoraret er, at Spar Nord Bank skal have 15 pct. af det afkast der overstiger 10 pct. beregnet som resultatet før driftsomkostninger og skat. Beregningen sker efter High Watermark metoden, således at afkastet hvert år minimum skal være 5 pct. og eventuelle tidligere års differencer mellem basisforrentningen på 5 pct. og afkastet først skal være dækket ind. Først herefter kan succeshonoraret udbetales. Herunder ses eksempel på beregningen. År Afkast pct. Kommentar 1 12,5 pct. Afkastet er over 10 pct., og der skal derfor betales succeshonorar. Succeshonoraret er 15 pct. af 2,5 pct. af den gennemsnitlige egenkapital hen over året. 2 2,0 pct. Afkastet er under 10 pct., og derfor udbetales succeshonoraret ikke. Da afkastet er under 5 pct., skal denne manko på 3 pct. tjenes ind senere, før succeshonoraret kan komme til udbetaling. 3 13,0 pct. Afkastet er over 10 pct., men det udløser ikke succeshonorar, da mankoen på 3 pct. fra år 2 først skal dækkes ind. 4 13,0 pct. Afkastet er over 10 pct., og der skal derfor betales succeshonorar. Succeshonoraret er 15 pct. af 3,0 pct. af den gennemsnitlige egenkapital hen over året. 5 22,0 pct. Afkastet er over 10 pct., og der skal derfor betales succeshonorar. Succeshonoraret er 15 pct. af 12,0 pct. af den gennemsnitlige egenkapital hen over året. 10

11 Spar Nord FormueInvest A/S - betyder: Professionel porteføljepleje Mulighed for skatteplanlægning Højt langsigtet afkast Fleksibel investeringsstrategi, hvor der ændres på fordelingen mellem obligationer og aktier så afkastet optimeres. Likviditet i aktien - let omsættelig Investor har: Frie midler eller pensionsopsparing til investering Risikoprofil til køb af aktier Investeringshorisont på 3 til 5 år Et ja til udsagnene betyder et ja til Spar Nord FormueInvest A/S og et godt alternativ eller supplement til andre investeringer. Børsintroduktion Børsprospekt og tegningsblanket kan rekvireres på Børsprospektet kan også hentes i alle afdelinger i Spar Nord Bank eller bestilles ved henvendelse til: Spar Nord FormueInvest A/S Skelagervej 15, 9000 Aalborg Telefon CVR nr

12 Udbudsbetingelser Tegningsbeløb Spar Nord FormueInvest A/S udbyder op til stk. nye aktier a nominelt DKK 100, svarende til en nominel aktiekapital på DKK 200 mio. i fri tegning. Tegningsperiode Tegningsperioden løber fra mandag den 17. januar kl. 9:00 til fredag den 28. januar 2005 kl. 17:00, begge dage inklusive, med mindre udbuddet lukkes tidligere. Udbuddet kan dog tidligst lukkes mandag den 17. januar 2005 kl. 17:00. Tegningskurs De nye aktier tegnes til DKK 100 pr. aktie a nominelt DKK 100, franko. Tegningssted Tegningsønsker skal indleveres til: Spar Nord Bank A/S (eller lokale banker heraf) Skelagervej 15, DK-9000 Aalborg Telefon Telefax Nærværende brochure er ikke et tilbud eller en opfordring fra eller på vegne af Spar Nord FormueInvest A/S, Bestyrelsen, Direktionen eller finansiel formidler til køb af aktier i Spar Nord FormueInvest A/S. Investorer opfordres til at søge professionel investeringsrådgivning samt undersøge de juridiske forhold, herunder skatteforhold, der måtte være relevante i forbindelse med køb af aktier i Spar Nord Formue- Invest A/S. Notering på Københavns Fondsbørs Aktierne forventes noteret på Københavns Fondsbørs første gang onsdag den 9. februar Garanti Spar Nord Bank A/S har afgivet tegningsgaranti for tegning af nye aktier svarende til en kursværdi på DKK 100 mio. Betaling og registrering i Værdipapircentralen Registrering af de nye aktier på investors konto i Værdipapircentralen sker mod kontant betaling for de nye aktier, hvilket forventes at finde sted tirsdag den 8. februar 2005.

KapitalPleje A/S Skelagervej Aalborg Telefon

KapitalPleje A/S Skelagervej Aalborg Telefon KapitalPleje A/S Skelagervej 15 9000 Aalborg Telefon 96 34 40 03 heb@kapitalpleje.dk Introduktion til KapitalPleje A/S KapitalPleje A/S er et nyt investeringsselskab, som investerer med både egenkapital

Læs mere

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2006 Aalborg, den 13. november 2006 Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Vedlagt fremsendes

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN Til OMX Københavns Fondsbørs A/S og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 10. november 2006 FirstFarms A/S offentliggør prospekt

Læs mere

Prospekt. Spar Nord FormueInvest A/S. Udbud af op til 2.000.000 stk. nye aktier samt introduktion på Københavns Fondsbørs 2005

Prospekt. Spar Nord FormueInvest A/S. Udbud af op til 2.000.000 stk. nye aktier samt introduktion på Københavns Fondsbørs 2005 Prospekt Spar Nord FormueInvest A/S Udbud af op til 2.000.000 stk. nye aktier samt introduktion på Københavns Fondsbørs 2005 Udbuddet kan forhøjes med yderligere op til 2.970.000 stk. nye aktier. Spar

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego HALVÅRSRAPPORT 2007 - i fuldendt balance Stratego 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... side 3 Hoved- og Nøgletal... side 4 Ledelsespåtegning... side 5 Ledelsesberetning... side 6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Momentum Markets Globale Aktier A/S

Momentum Markets Globale Aktier A/S Momentum Markets Globale Aktier A/S Tegningstilsagn Tegningsblanket for køb af aktier i Momentum Markets Globale Aktier A/S. I tilknytning til dette tegningstilsagn erklærer investorer tillige at have

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32 08 02 86, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32 08 02 86, der afholdes Til aktionærerne i Formuepleje Fokus A/S Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Deltaq gør det nu muligt for alle at investere direkte i et børsnoteret dansk selskab, der er indrettet og arbejder på samme måde som kapitalfonde.

Deltaq gør det nu muligt for alle at investere direkte i et børsnoteret dansk selskab, der er indrettet og arbejder på samme måde som kapitalfonde. Børsnotering 2007 02 Deltaq Deltaq gør det nu muligt for alle at investere direkte i et børsnoteret dansk selskab, der er indrettet og arbejder på samme måde som kapitalfonde. Det er Deltaqs mission at

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Investeringsselskabet Artha12 A/S CVR-nr. 32 93 78 96

Investeringsselskabet Artha12 A/S CVR-nr. 32 93 78 96 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha12 A/S CVR-nr.

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis DET BEDSTE FRA HELE VERDEN der blev etableret i september 2010, er en aktiv forvaltet investeringsforening,

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 10/2008, Halvårsrapport 1. januar juni 2008

Børsmeddelelse nr. 10/2008, Halvårsrapport 1. januar juni 2008 Halvårsrapport 1. januar 2008 30. juni 2008 for DK Trends Invest A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato: 28. august 2008 Udsteder: DK Trends Invest A/S Kigkurren

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Kapitalforeninger (rød risikomærkning)

Kapitalforeninger (rød risikomærkning) Kapitalforeninger (rød risikomærkning) En kapitalforening er en alternativ investeringsfond, som kan investere i mange forskellige typer af aktiver. Med en kapitalforening kan du som et supplement til

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S Introduktion til Investeringsselskabet Velkommen til Rationel Aktieinvestering Hvorfor være afhængig af stigende aktiemarkeder? Vores strategi muliggør, at vi kan tjene penge uanset aktiemarkedets udvikling.

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Merkur FOMUEPLEJE MERKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension og Topdanmark Link Forsikringsbetingelser 6584-2 August 2006 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Tag hånd om din formue

Tag hånd om din formue Tag hånd om din formue -Skal du spare op i din virksomhed eller via din pension? v/formuekonsulent Susanne Rømer Strategi - risikospredning er sund fornuft Frie midler Manglende risikospredning Ejendom

Læs mere

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 14. marts 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S VEDTÆGTER 27. august 2012 F O R Investeringsselskabet Artha Max A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha Max A/S. 1.2 Selskabets formål er at maksimere afkastet

Læs mere

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje-aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker

Læs mere

November Nu kan selvstændigt erhvervsdrivende under v irksomhedsskatteordningen investere i akt ier v ia akkumulerende investeringsbev iser

November Nu kan selvstændigt erhvervsdrivende under v irksomhedsskatteordningen investere i akt ier v ia akkumulerende investeringsbev iser November 2007 Mulighed for højere af kast af midler under v irksomhedsskatteordningen Nu kan selvstændigt erhvervsdrivende under v irksomhedsskatteordningen investere i akt ier v ia akkumulerende investeringsbev

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Investeringsselskabet Artha12 A/S CVR-nr. 32 93 78 96. Årsrapport 2011

Investeringsselskabet Artha12 A/S CVR-nr. 32 93 78 96. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha12 A/S

Læs mere

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter Formuepleje Fokus A/S vedtægter FORMUE PLEJE Fokus FoRmuepleje Fokus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Fokus A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Generelt KontoInvest puljeopsparing sker på en indlånskonto, kaldet en puljekonto. Puljekontoen er en underkonto til pensionshovedkontoen,

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer

Beskrivelse af værdipapirer Beskrivelse af værdipapirer Indledning I Frørup Andelskasse kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog gældende lovregler om investering af pensionsopsparing.

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Artha lancerer nye investeringsselskaber

Artha lancerer nye investeringsselskaber Artha lancerer nye investeringsselskaber I begyndelsen af oktober 2012 oprettes investeringsselskaberne Artha Safe A/S og Artha Max A/S. I kombination med det eksisterende Investeringsselskab Artha12 A/S

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter Formuepleje Pareto A/S vedtægter FORMUE PLEJE Pareto FoRmuepleje Pareto A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Pareto A/S. Selskabets

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Gældende fra den 7. juni 2017 Generelt KontoInvest puljeopsparing sker på en indlånskonto, kaldet en puljekonto, hvorpå der indskydes

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter Formuepleje Merkur A/S vedtægter FORMUE PLEJE Merkur Fomuepleje merkur A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi Porteføljepleje Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 28.11.2017 114/11 Side 2/5 Det kræver tid og indsigt at pleje sine investeringer. Mangler du tiden og/eller lysten, kan Lægernes Bank gøre

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 25. maj 2012 klokken 10.00 på adressen Vesterbro 46,. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity?

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Finansanalytikerforeningen 22. januar 2007 Ole Mikkelsen Direktør i SPEAS, (afdelingschef i Nykredit) Eksponering mod Private

Læs mere

Tegningsprospekt for. IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569

Tegningsprospekt for. IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569 Tegningsprospekt for IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569 c/o InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27 b 1. tv, Postboks 100, 7400 Herning CVR-nr. 36017147 April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2.

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere