Frederikshavn Kommune: Restrukturering af låneportefølje 9. april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Kommune: Restrukturering af låneportefølje 9. april 2014"

Transkript

1 Frederikshavn Kommune: Restrukturering af låneportefølje 9. april 214 Klaus Ahm Partner Infrastructure Advisory Anders Topp Jensen Manager Transaction Advisory Services T T E E

2 Ernst & Young Gyngemose Parkvej Søborg Tel: Fax: Frederikshavn Kommune Att.: Økonomichef, Karsten Jørgensen Center for Økonomi og Personale Rådhusallé 1 99 Frederikshavn 9. april 214 Formål EY har assisteret Frederikshavn Kommune med en vurdering af likviditetseffekterne ved omlægning af kommunens renteafdækkede låneportefølje, som kan bruges ved en vurdering af mulighederne for at tilpasse likviditetsbelastningen fra kommunens renteafdækkede låneportefølje til kommunens aktuelle økonomiske situation. Beregningerne er vejledende, og ikke et konkret tilbud om en låneomlægning. De endelige renteniveauer vil først kunne fastlæges med sikkerhed, når den konkrete omlægning foretages og vil bl.a. afhænge af de konkrete markedsforhold på transaktionstidspunktet. Se afsnittet væsentlige simplificeringer under metode. Tilgang Likviditetseffekten beregnes i nogle scenarier, opstillet af Frederikshavn Kommune. Her antages det enkelte lån inklusiv en eventuelt tilhørende renteafdækning omlagt til et lån med en svagt, fast stigende ydelsesprofil (indekserede). Det antages, at kommunen ved omlægningen af et konkret lån løbetidsforlænger indenfor de rammer, lånebekendtgørelsen muliggør. Låneporteføljens samlede ydelses- og afdragsprofil er beregnet som den aktuelt er og i et nyt scenarie, hvori kommunen omlægger udvalgte lån i låneporteføljen til indekserede lån med nye tilhørende fastrenteaftaler. Derved opsiges visse indgåede renteaftaler, og der indgås nye til erstatning herfor. Datagrundlag Analysens datagrundlag er etableret i et tæt samarbejde med Frederikshavn Kommune og bygger på data fra Kommunekredit og Nordea. Analysens data er indhentet den 31. marts 214 kl Vurderingen af muligheden for at sammenlægge og løbetidsforlænge lånene er baseret på oplysninger fra KommuneKredit og Nordea. Før en eventuel låneomlægning Analysen giver en god belysning af de likviditetsmæssige konsekvenser ved en omlægning af kommunens lån og tilhørende fastrenteaftaler. Som forberedelse til en låneomlægning har EY har i samarbejde med kommunen og Kommunekredit opstillet en procesplan, som trin for trin beskriver, hvordan en låneomlægning skal gennemføres. Gennemførelsen af låneomlægningen efter procesplanen vil samtidig virke som en kvalitetssikring af de i denne vurdering foretagne beregninger. EY anbefaler, at afvikling af de nuværende fastrenteaftaler (swapaftaler) og indgåelse af nye aftaler, sker under en grundig konkurrenceudsættelse af vilkårene herfor. Det anbefales, at lade KommuneKredit forestå denne konkurrenceudsættelse, samt at lade Kommunekredit være kommunens modpart i de nye aftaler. Med venlig hilsen Klaus Ahm, Partner Ernst & Young P/S

3 Indholdsfortegnelse Analysemetode 4 1. Analysemetode 5 Analysens hovedscenarier 6 1. Scenarie 1: Sammenlægning af to lån til ét nyt lån 7 2. Scenarie 2: Sammenlægning af syv lån til to nye lån 8 3. Scenarie 3: Sammenlægning af 11 lån til tre nye lån 9 4. Scenarie 4: Sammenlægning af 13 lån til fire nye lån 1 Underliggende lånetyper Variabelt forrentet lån + fastrenteaftale (swap), fastforrentet aftalelån eller fastforrentet obligationslån 12 Afdækning af renterisiko Muligheder for afdækning af renterisiko 14 Fremtidig proces Tidsplan for proces frem mod låneomlægning Step by step planlægning af omlægningsprocessen Omlægningsdetaljer 18 Appendiks Appendiks A-M: Likviditetseffekt ved omlægning af enkeltstående lån Appendiks N-O: Likviditetseffekt af sammenlægning af lån (blok 1-4) april 214

4 Analysemetode 1. Analysemetode april 214

5 Analysemetode Analysemetode Analysemetode Introduktion til analysemetoden Analysens hovedformål er at gennemføre en objektiv og uvildig analyse af de fremtidige likviditetsmæssige konsekvenser af at opretholde den nuværende låneportefølje versus en omlægning af et eller flere af lånene til indekserede lån. Analysens konklusioner bør betragtes som eksemplificeringer. For at kunne vurdere de likviditetsmæssige effekter har det være nødvendigt at gennemføre følgende tre analysetrin: 1. Identificere eksisterende lån og fasterenteprodukter (swap-aftaler) 2. Opstille fremtidige betalinger pr. 31. marts Værdiansættelse af nye lån gennem rentekurver og fasterenteniveauer Afslutningsvis fremhæves analysens væsentligste simplificeringer. 3. Værdiansættelse af nye lån gennem rentekurver og fasterenteniveauer Med udgangspunkt i de opstillede betalinger er en rentekurve fra KommuneKredit anvendt til at udregne den forventede fasterente på afdækningsdelen samt de fremtidige forward-renter. ene estimeres således, at lånets samlede ydelser stiger med ca. 2% p.a. Markedsværdien ved indfrielse af de eksisterende swapaftaler medtages gennem en øget hovedstol. Nulkuponrentestruktur pr. 31. marts 214 kl. 13. Kilde: EY interpolation mellem rentekurvepunkter fra KommuneKredit 1. Identificere eksisterende lån og fasterenteprodukter (swap-aftaler) EYs beregninger tager udgangspunkt i låneporteføljens karakteristika vedr. renter og restgæld oplyst af KommuneKredit per 12. marts 214 justeret for 1. kvartals afdrag. Markedsværdierne på swaps er oplyst af Nordea per 31. marts 214 kl. 13. Det er aftalt, at lån nr. 1 (skolelånet) ikke inddrages i analysen. 2. Opstillingen af fremtidige betalinger pr. 31. marts 214 På baggrund af porteføljens karakteristika har EY opstillet de fremtidige betalinger, herunder de forventede rentebetalinger. Som et skøn over de fremtidige variable rentesatser på kommunens variabelt forrentede lån benyttes forwardrentesatser udledt af rentekurven. De variable renter vil i sagens natur afhænge af den fremtidige renteudvikling. Bestillingsstrømmene er opstillet, således at det antages, at afdrag og renter betales ved udløb af hvert kvartal. Væsentlige simplificeringer: 1) Alle betalinger vedr. lån og fastrenteprodukter (swaps) falder alle ultimo det pågældende kvartal. 2) Transaktionen gennemføres til markedspriser uden yderligere omkostninger. 3) Omlægningen foretages ultimo 1. kvartal ) Markedsværdier og rentekurver er per 31. marts ) Påløbende renter på et omlægningstid punkt vil skulle betales i forbindelse med omlægningen. 6) tilskrivningsdatoer er approksimative. 7) Fremtidige variable renter er estimeret på baggrund af rentekurven, men vil i sagens natur afhænge af den fremtidige renteudvikling april 214

6 Analysens hovedscenarier 1. Scenarie 1: Et nyt lån med swap ved omlægning lån 3 og Scenarie 2: To nye lån med swap ved omlægning lån 3, 5, 8, 9 og Scenarie 3: Tre nye lån med swap ved omlægning lån 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 og Scenarie 4: Fire nye lån med swap ved omlægning hele portefølje april 214

7 Kr. Kr. Kr. Scenarie 1: Et nyt lån Analysens hovedscenarier Scenarie 1: Et nyt lån med swap ved omlægning lån 3 og 5 Andel Serielån med kvartårlig Swap Afhænger af specifikke lån. betalinger. Restgæld 899,9 mio. Restgæld 492, mio. Ydelse år 1 82,7 mio. år 1 65,5 mio. Ny portefølje Samlede portefølje Serielån med kvartårlig betaling for lån 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 og 15. Nyt indekslån: #1: (3+5) Swap Restgæld 939,9 mio. Restgæld 538,2 mio. Ydelse år 1 61,8 mio. (-2,9 mio. ) år 1 46,9 mio. (-18,6 mio. ) Aktuel portefølje inkl. aktuelle swaps Swap opretholdes på uberørte lån. Swap tilknyttet de omlagte lån unwindes. Ny swap på 7% af hovedstolen på det nye lån Overblik over ydelser Ny portefølje inkl. nye swaps Ydelse på omlagt portefølje Ydelse på oprindelig portefølje Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Ydelse (Mio. ) Scenarie 1 (inkl. 7% swap) 46, 63, 64,4 66,2 67,9 Oprindelig portefølje 61,7 83, 82,9 83,3 83,3 Forskel -15,7-2, -18,5-17,1-15, april Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214

8 Kr. Kr. Kr. Scenarie 2: To nye lån Analysens hovedscenarier Scenarie 2: To nye lån med swap ved omlægning lån 3, 5, 8, 9, 11, 12 og 14 Andel Serielån med kvartårlig Swap Afhænger af specifikke lån. betalinger. Restgæld 899,9 mio. Restgæld 492, mio. Ydelse år 1 82,7 mio. år 1 65,5 mio. Ny portefølje Samlede portefølje Serielån med kvartårlig betaling for lån 1, 2, 6, 7, 13 og 15. Nye indekslån: #1: (3+5) #2: ( ) Swap Restgæld 948,9 mio. Restgæld 594,3 mio. Ydelse år 1 57,9 mio. (-24,8 mio. ) år 1 42,5 mio. (-23, mio. ) Aktuel portefølje inkl. aktuelle swaps Swap opretholdes på uberørte lån. Swap tilknyttet de omlagte lån unwindes. Nye swap på 7% af hovedstolene på de nye lån Overblik over ydelser Ny portefølje inkl. nye swaps Ydelse på omlagt portefølje Ydelse på oprindelig portefølje Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Ydelse (Mio. ) Scenarie 2 (inkl. 7% swap) 43,1 59,3 61, 63,1 65,1 Oprindelig portefølje 61,7 83, 82,9 83,3 83,3 Forskel -18,7-23,7-22, -2,2-18, april Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214

9 Kr. Kr. Kr. Scenarie 3: Tre nye lån Analysens hovedscenarier Scenarie 3: Tre nye lån med swap ved omlægning lån 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 og 14 Andel Serielån med kvartårlig Swap Afhænger af specifikke lån. betalinger. Restgæld 899,9 mio. Restgæld 492, mio. Ydelse år 1 82,7 mio. år 1 65,5 mio. Ny portefølje Samlede portefølje Serielån med kvartårlig betaling for lån 13 og 15. Nye indekslån: #1: (3+5) #2: ( ), #3: ( ), Swap Restgæld 961,9 mio. Restgæld 643, mio. Ydelse år 1 55,1 mio. (-27,6 mio. ) år 1 39,9 mio. (-25,6 mio. ) Aktuel portefølje inkl. aktuelle swaps Swap opretholdes på uberørte lån. Swap tilknyttet de omlagte lån unwindes. Nye swap på 7% af hovedstolene på de nye lån Overblik over ydelser Ny portefølje inkl. nye swaps Ydelse på omlagt portefølje Ydelse på oprindelig portefølje Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Ydelse (Mio. ) Scenarie 3 (inkl. 7% swap) 41, 56,6 58,6 6,9 63,1 Oprindelig portefølje 61,7 83, 82,9 83,3 83,3 Forskel -2,8-26,3-24,3-22,4-2, april Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214

10 Kr. Kr. Kr. Scenarie 4: Fire nye lån Analysens hovedscenarier Scenarie 4: Fire nye lån med swap ved omlægning hele portefølje (lån 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 og 15) Andel Serielån med kvartårlig Swap Afhænger af specifikke lån. betalinger. Restgæld 899,9 mio. Restgæld 492, mio. Ydelse år 1 82,7 mio. år 1 65,5 mio. Ny portefølje Samlede portefølje Omlægning af hele porteføljen. Nye indekslån: #1: (3+5) #2: ( ), #3: ( ), #4: (13+15), Swap Restgæld 962,1 mio. Restgæld 673,5 mio. Ydelse år 1 54,3 mio. (-28,4 mio. ) år 1 38,9 mio. (-26,6 mio. ) Aktuel portefølje inkl. aktuelle swaps Swap opretholdes på uberørte lån. Swap tilknyttet de omlagte lån unwindes. Nye swap på 7% af hovedstolene på de nye lån Overblik over ydelser Ny portefølje inkl. nye swaps Ydelse på omlagt portefølje Ydelse på oprindelig portefølje Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Ydelse (Mio. ) Scenarie 4 (inkl. 7% swap) 4,4 56, 58, 6,5 62,9 Oprindelig portefølje 61,7 83, 82,9 83,3 83,3 Forskel -21,3-27, -24,9-22,8-2, april Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214

11 Underliggende lånetyper 1. Variabelt forrentet lån + fastrenteaftale (swap), fastforrentet aftalelån eller fastforrentet obligationslån april 214

12 Lånemuligheder Lånemuligheder Variabelt forrentet lån + fastrenteaftale (swap),, fastforrentet aftalelån eller fastforrentet obligationslån Afdækning af renterisikoen Som udgangspunkt kan Frederikshavn Kommune i forbindelse med låneomlægningen vælge tre lånemuligheder, som sikrer kommunen faste betalinger på gælden: 1. Variabelt forrentet lån med tilhørende fastrenteaftale (swap) 2. Fastforrentet aftalelån 3. Fastforrentet obligationslån Variabelt forrentet lån med tilhørende fastrenteaftale (swap) Et variabelt forrentet lån vil løbende forrentes til en 3-måneders rente svarende til KommuneKredits fundingomkostninger. Da lånet følger en kort variabel rente vil der ikke være en mulighed løbende op- eller nedkonverteringer af lånet. Ved at kombinere et variabelt forrentet lån med en fastrenteaftale vil man sikre sig mod rentestigninger i den korte rente ved at konvertere den variable rentebetaling med en fast rentebetaling gennem en swap. Aftalen kan kun opsiges til markedsværdien. Markedsværdien afgøres af forskellen mellem den faste rente i aftalen og markedsrenten på tidspunktet for førtidsindfrielse. Forskellen kan være af betydelig størrelse. Frederikshavn Kommune kan desuden vælge, at første afdrag først forfalder til betaling i 215, uden at lånet anses som afdragsfrit. Det reducerer ydelserne med ca. 18 mio. i 214 mod et øget afdragsniveau de resterende terminer. I lighed hermed vil forskydningen af afdragene medføre en mindre rentestigning (forventet under 5 basispoint). Fastforrentet aftalelån Kommunen har ligeledes mulighed for at indgå et fastforrentet aftalelån i KommuneKredit. Set fra Kommunens synspunkt vil der ikke være væsentlig forskel ved det fastforrentede aftalelån og et variabelt lån med tilhørende fastrenteaftale (swap). I lighed med ovenstående produkt, vil det fastforrentede lån give kommunen en fast rente over hele lånets løbetid. Hovedstolen vil dog være 1% afdækket, således at Frederikshavn Kommune ikke er eksponeret overfor den variable rente. Yderligere kræver nærværende låneaftale ligeledes en markedsværdikompensation, hvis kommunen indfrier lånet før udløb, svarende til markedsværdien af fastrenteaftalen (swappen) ved det variable lån. Den reelle forskel forekommer således ved den bagvedliggende finansiering. Da KommuneKredit finansierer dette lån i et marked med længere løbetid, er det KommuneKredits vurdering, at nærværende lån vil være cirka,5%-point dyrere end det variabelt forrentede lån med tilhørende fastrenteaftale (swap). Fastforrentet obligationslån Afslutningsvis kan Frederikshavn Kommune naturligvis vælge et fastforrentet obligationslån. Ved et obligationslån er hovedstolen opgjort via de obligationer, der bliver solgt for at kunne udbetale et forud bestemt kontantlånebeløb til sælger. Da kursen ved låneoptagelse normalt er mindre end 1 vil lånets hovedstol være større end det man reelt modtager som låntager. I et obligationslån kan man altid førtidsindfri til markedsværdi eller kurs 1. Obligationslån udstedes i puljer. Da der pt. udstedes obligationer med 25-års løbetid, vil der være en omkostning forbundet ved omlægge lån med kortere løbetid. Herudover er det KommuneKredits vurdering, at nærværende lånetype vil være cirka,75%-,8%-point dyrere end det variabelt forrentede lån med tilhørende swap. Foretrukne finansieringsmulighed KommuneKredits funding tilsiger, at Frederikshavn Kommune kan opnå væsentlige lavere finansieringsomkostninger ved anvendelse af et variabelt forrentet lån med tilhørende fast rente (gennem en swap-aftale). Udover de direkte øgede fundingomkostninger på 5-8 basispoint muliggør det variabelt forrentede lån kombineret med en swap-aftale, at ydelsesprofilen kan justeres, således den i faste priser belaster kommunens likviditet ligeligt over lånets løbetid. Dette er ikke muligt med de andre lånetyper. De implicitte omkostninger herved er den manglende mulighed for at låse markedsværdien af aftalen. Såfremt renteniveauet falder yderligere vil swappen få en negativ markedsværdi, hvorimod restgælden for obligationslånet vil være begrænset til niveauet omkring kurs 1. Såfremt kommunen forventer, at renterne aftager til et niveau, der er lavere end i dag, kan det derfor overvejes at betale for konverteringsmuligheden. Umiddelbart vil det være mest fordelagtigt at omlægge til variabelt kort forrentede lån, der giver fleksibilitet og en lav rente. I tillæg til det variabelt forrentede lån kan man sikre sig mod renteændringer ved få en fast rente gennem en swapaftale april 214

13 Afdækning af renterisiko 1. Muligheder for afdækning af renterisiko april 214

14 forskel, %-point. Afdækning af renterisiko Muligheder for afdækning af renterisiko Muligheder for afdækning af renterisiko Afdækning af renterisikoen Ved omlægning til nye lån hos KommuneKredit får Frederikshavn Kommune en forpligtelse til at betale KommuneKredits løbende 3-måneders funding-rente (ECP3m). Kommunen bliver således eksponeret overfor en væsentlig renterisiko ved indgåelse af disse lån. For at minimere denne renterisiko anvendes typisk en swap-kontakt, hvorved kommunen ændrer sin renteeksponering til en faste rente. Kommunens finansielle strategi tilskriver, at kommunen afdækker op til 7% af renterisikoen. Aftaler om faste renter (gennem swaps) indgås typisk med CIBORrenten, som det variable ben. Det betyder, at kommunen skal betale ECP til kommunekredit, men modtager CIBOR fra swapmodparten. Formålet med aftalen er at eliminere renterisiko, og disse to renter bør derfor være ens. Som figuren til højre illustrerer, har der historisk været enkeltstående væsentlige afvigelser af kortere varighed, men gennemsnitligt er ECP3m,6 %-point lavere end CIBOR3m. Historisk har forskellen betydet, at kommunen hvert kvartal betaler mindre til KommuneKredit i variabel rente end der modtages fra det variable ben i forhold til modparten. Historisk har denne konstruktion gennemsnitligt indeholdt en positiv likviditet, hvorved renteafdækningen inkorporerer et økonomisk forsigtighedsprincip. KommuneKredits grundlæggende funding og risikoprofil tilsiger, at dette forhold teoretisk set bør være gældende, hvorfor der ikke indarbejdes et særskilt tillæg i swappen. Kommunen har opstillet to forskellige scenarier til håndtering af renterisiko. 1. Fastrenteaftale (swap) på 7% af hovedstolen i hele lånets løbetid. 2. Forward rate agreements på 7% af hovedstolen i hele lånets løbetid. Fastrenteaftale (swap) på 7% af hovedstolen i hele lånets løbetid I analysens hovedscenarier anvendes en standard fastrenteaftale (swap) på 7% af lånets til enhver tid resterende hovedstol. Aftalen indgås på tidspunkt for låneomlæggelse og fastsætter renten i hele lånets løbetid. Således opnår Frederikshavn Kommune den ønskede eksponering mod den variable rente på 3% af hovedstolen på de omlagte lån. forskel mellem ECP3m og CIBOR3m,4,2, -,2 -,4 -,6 -,8-1, forskel Forward rate agreements på 7% af hovedstolen i hele lånets løbetid Gennemsnit For at øge likviditeten indledningsvis kan indgås en række forward rate agreements (svarende til en kombination af flere simple swaps med forskellig løbetid). Det betyder, at første års rente låses på ét niveau, andet års på ét andet niveau, tre års rente på ét tredje niveau og den resterende løbetid på ét fjerde niveau. Således opnår kommunen en eksponering mod den variable rente på 3% af lånet samtidig med, at den relativt lavere korte rente udnyttes til at få umiddelbart lavere rentebetalinger de tre første år mod et højere renteniveau efter år 3. En sådan swap estimeres i hovedanalysens scenarie 1 at medføre en umiddelbar likviditetsbesparelse de første 3 år på cirka 18 mio. mod et rentetillæg på cirka,7%-point i lånets resterende løbetid april 214

15 Fremtidig proces 1. Tidsplan for proces frem mod låneomlægning Step by step planlægning af omlægningsprocessen Omlægningsdetaljer april 214

16 Fremtidig proces Tidsplan for proces frem mod låneomlægning Tidsplan for proces frem mod låneomlægning Tidsplan Uge 13/14: Frederikshavn Kommune vurderer omlægningsscenarier. 2. april: EY fremsender omlægningsberegning med 31. marts 214 som omlægningsdato og opdateret handelsdata pr. 31. marts 214. Uge 14/15: Behandling af forslag til låneomlægning i direktionen. Orientering og drøftelse med borgmester og eventuelt andre relevante politikere. Efter behov deltager EY i præsentation, motivering og begrundelser for forslaget til omlægning af lån overfor relevante personer. 23. april: Låneomlægning behandles på økonomiudvalgsmøde. EY deltager på formøde. 3. april: Låneomlægning behandles på byrådsmødet og administrationen bemyndiges til at igangsætte konverteringen. Udstedelse af mandater og fastsættelse af tidspunkt for konverteringen, herunder: Kommunen giver KommuneKredit mandat til at håndtere eksisterende fastrenteaftaler (swaps). Kommunen giver KommuneKredit mandat til at løbetidsforlænge de pågældende lån mest muligt. Kommunen giver EY mandat til at udlede en afdragsprofil med henblik på stigende ydelsesprofil. Kommunen giver KommuneKredit mandat til at indfri eksisterende lån og fastsætte eventuel kompensation i forbindelse hermed (afhængig af valgt konverteringstidspunkt), etablere nyt og fastsætte rente på ny fasterenteaftale (swap). Efterfølgende aftales konkret tidspunkt for gennemførelse af låneomlægning. KommuneKredit vil som den professionelle aktør være ansvarlig for al dialog med markedsaktører i forbindelse med selve låneomlægningen og herunder sikre, at der indhentes tilbud på renteswappen. EY vil i forbindelse med omlægningen udelukkende bidrage med en beregning af afdragsprofilen på lånet og den tilhørende fastrenteaftale (gennem en swap) april 214

17 Fremtidig proces Step by step planlægning af omlægningsprocessen Step by step planlægning af omlægningsprocessen KommuneKredit vil være ansvarlig for at udarbejde lånedokumenter og etablering af ny fastrenteaftale (swap) i forhold til den omlagte portefølje. Ligeledes vil KommuneKredit gennemføre og dokumentere konkurrenceudsættelsen på vegne af kommunen. Provenuet fra det nye lån vil naturligvis skulle anvendes til at førtidsindfri de eksisterende låneaftaler og betale markedsværdien af de tilhørende swap-aftaler hos Nordea. Nedenstående tager udgangspunkt i, at kommunen vælger hovedscenarie 1. Såfremt kommunen vælger andre scenarier, vil nedenstående proces gennemføres for hvert nyt lån. Dagen for omlægning vil være struktureret således: Funktionalitets- og markedstest: 2 timer før omlægning: KommuneKredit opstiller ny nulkuponrentestruktur. KommuneKredit indhenter markedsværdi på eksisterende swaps. EY udregner nyt udkast til afdrags-/ydelsesprofil. KommuneKredit markedstester EYs faste rente. EY justerer eventuelt tillæg til KommuneKredits nulkuponrentestruktur således, at modellen returnerer korrekt fastrente og ydelsesprofil. Gennemførsel af konvertering og etablering af ny finansiering: Omlægningstidspunkt: KommuneKredit opstiller ny nulkuponrentestruktur EY udregner afdragsprofil på nyt lån og fastrenteaftale (swap) (med udgangspunkt i markedsværdi fastsat maksimalt 2 timer før transaktionen). KommuneKredit anmoder markedsdeltagere om at stille to priser på fastrenteforretningerne: 1) fast rente på nye aftale (Karakteristika: Hovedstol: 7% af lånet. Hele løbetiden. Samme afdragsprofil. CIBOR3m, rentekonvention faktiske dage/36, justeret og betaling ultimo hvert kvartal) april 214 2) pris på unwinding (swaps tilknyttet til de lån, som førtidsindfries). Tildeling af den nye fastrentesaftale foretages af KommuneKredit. KommuneKredit vil fungere direkte modpart overfor Frederikshavn Kommune. Unwindingen tildeles til den aktør, hvor KommuneKredit samlet set vurderer det mest fordelagtigt for kommunen under hensyntagen til totalomkostningerne. I forhold til den tilbudte unwindingsomkostning fra den eksisterende modpart, er KommuneKredit ansvarlig for at indhente verificerende priser for at indtræde i Frederikshavn Kommunes sted overfor den aktuelle forpligtelse, hvorved unwindingsomkostningen markedstestes. KommuneKredit udarbejder de fornødne tilhørende lånedokumenter, således at provenuet fra det nye lån rulles ind i en førtidsindfrielse af de oprindelige lån samt dækker omkostningerne til unwinding af den eksistende fastrenteaftale. Hovedstol og afdragsprofil justeres således i forhold til den opnåede unwindingspris. Denne justering medfører, at en eventuel afvigelse i markedsværdien på swappen medfører, at restgælden justeres, hvorved den egentlige risikoafdækning må forventes at afvige en smule fra den ønskede procentsats. KommuneKredit sikrer, at det nye lån har samme rentekonventioner, rentebetalingstidspunkter mv., som swap-aftalen.

18 Fremtidig proces Omlægningsdetaljer Omlægningsdetaljer Samråd med Frederikshavn Kommune og Kommunekredit vurderes, at omlægning bør foregå under nærværende detaljer: Procesdetaljer Konvertering foretages indenfor 7 dage efter Økonomiudvalget eller Byrådet har tildelt administrationen mandat hertil. KommuneKredit forestår konverteringen og markedstestning. Konverteringen foretages udelukkende på et tidspunkt, hvor både KommuneKredit vurderer, at markederne stabile. Swapdetaljer Eksisterende swap-aftaler unwindes samtidig med indgåelse af ny swap for at undgå unødig renteeksponering. Terminstidspunkter fastsættes kvartalvis i forbindelse med omlægningen. Første terminsperiode består således af tre fulde måneder. Fastrenteaftalens (swappens) hovedstol fastsættes i niveauet 65-75% af lånets hovedstol. sprofilen på fastrenteaftalen (swappen) følger lånets afdragsprofil (justeret for 65-75%). KommuneKredit er Frederikshavn Kommunes modpart på swappen. KommuneKredit fastsætter rentedagekonventioner og andre swap-karakteriska, således det er overensstemmende med lånet. Såfremt enkelte elementer ikke kan gøres fuldstændig overensstemmende, gør KommuneKredit tydeligt opmærksomt herpå forud for konverteringen. Lånedetaljer Nyt lån bliver et KKvariabel lån (model A) med afdragsprofil afsat af EY med henblik på løbende stigning i ydelserne. konventioner for lån og fastrenteaftalen (swappen) vil være identiske. Terminstidspunkter holdes ens, således Frederikshavn Kommunes likviditet ikke påvirkes utilsigtet. Hovedstolen justeres til at udgøre kompensation i forhold til unwinding af eksisterende fastrenteaftaler (swaps) og restgæld på lån. Vedhængende renter på konverteringstidspunkt forfalder i forbindelse omlægning til betaling af Frederikshavn Kommune. Lånets løbetid forlænges mest muligt april 214

19 Appendiks 1. Appendiks A-M: Likviditetseffekt af enkeltstående lån Appendiks N-Q: Likviditetseffekt af sammenlægning af lån (blok 1-4) april 214

20 Appendiks Lån 1 Appendiks A: Likviditetseffekt ved omlægning af lån nr. 1 (med 7% SWAP) Produkt Serielån med kvartårlig Swap Nej betaling Restgæld 5,6 mio. Restgæld Ydelse år 1,3 mio. Udløb - år 1,3 mio. Fast rente - Udløb omkring swap - Nyt indekslån Produkt Indekslån (2%) med Swap kvartårlig betaling Restgæld 5,6 mio. Restgæld 3,9 mio. kr Ydelse år 1,3 mio. Udløb år 1,2 mio. Fast rente 2,25% Udløb omkring swap - Aktuelt serielån inkl. swap Overblik over ydelser (deflateret) Ydelse (nyt lån) - deflateret Ydelse (opr. lån) - deflateret Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Nyt indekslån inkl. swap april Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december

21 Appendiks Lån 2 Appendiks B: Likviditetseffekt ved omlægning af lån nr. 2 (med 7% SWAP) Produkt Serielån med kvartårlig Swap Nej betaling Restgæld 32,8 mio. Restgæld Ydelse år 1 1,8 mio. Udløb - år 1 1,6 mio. Fast rente - Udløb omkring swap - Nyt indekslån Produkt Indekslån (2%) med Swap kvartårlig betaling Restgæld Restgæld 23, mio. Ydelse år 1 1,5 mio. kr Udløb år 1,9 mio. kr Fast rente 2,27% Udløb omkring swap - Aktuelt serielån inkl. swap Overblik over ydelser (deflateret) 3.. Ydelse (nyt lån) - deflateret 2.5. Ydelse (opr. lån) - deflateret Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Nyt indekslån inkl. swap april Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune (Genberegning) Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune 1. Formål og ændringer

Læs mere

Resultater fra EY s Generationsskiftesurvey ey.com/dk

Resultater fra EY s Generationsskiftesurvey ey.com/dk Resultater fra EY s Generationsskiftesurvey 2017 ey.com/dk 1 2 2017 Ernst & Young P/S, All Rights Reserved. Introduktion At skulle give plads til næste generation er en stor beslutning. Det gælder for

Læs mere

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Porteføljepolitik Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Resumé...3 Politik for aktiv styring af Dragør Kommunes gældsportefølje...5

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 22. august 2017 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 23. august 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 8. november 2017 Udarbejdet 9. november 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde Frederiksberg Kommunes aktuelle eksponering

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 26. august 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 29. august 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 3. maj 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Bettina Hedegaard Dato: 4. maj 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport april 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 30. april 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 6. maj 2011 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Dragør Kommune har en passende fordeling mellem fast

Læs mere

Kvartalsrapport juli 2009 Faxe Kommune

Kvartalsrapport juli 2009 Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 29 Faxe Kommune Anbefalinger: Faxe Kommune har en lav gennemsnitlig rente og en passende varighed på porteføljen. Med de nuværende renteforventninger vurderes porteføljesammensætningen

Læs mere

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering den 10. februar 2011, version 2 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 10. februar 2011 Side 1 af 10 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Glostrup Kommune har en passende andel af fast finansiering,

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2011

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2011 Faxe Kommune Kvartalsrapport april 211 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune bør øge andelen af fast finansiering op til

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 15. maj 2012 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 21. maj 2012 Side 1 af 5 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Ved den forventede kommende låneoptagelse, anbefales det

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faaborg-Midtfyn Kommune anbefales at indgå renteswap

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 15. august 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 16. august 2011 Side 1 af 8 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi gældende fra 1. juli 2013 Udkast Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle

Læs mere

Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017

Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 Punkt 8. Godkendelse af vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 2017-039372 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 26. september 2014 Godkendt i Økonomiudvalget 18. november 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence...

Læs mere

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 2014 Økonomiafdelingen 27 02 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)...

Læs mere

Bilag 8.1 Finansiel strategi

Bilag 8.1 Finansiel strategi Bilag 8.1 Indholdsfortegnelse 1. Hjemmel 1 2. Formål 1 3. Udførelse og kompetenceforhold 2 4. Kommunens likviditet 2 5. Kommunens gæld 3 6. Garantiprovision 4 7. Rapportering 5 1. Hjemmel I henhold til

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

Helsingør Kommune Rådhuset Stengade 59 3000 Helsingør. Forslag til finansiering

Helsingør Kommune Rådhuset Stengade 59 3000 Helsingør. Forslag til finansiering Helsingør Kommune Rådhuset Stengade 59 3000 Helsingør Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Peter Wolf von Bülow om optagelse af lån på DKK 54.063.583,48 til finansiering af konvertering

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune. Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune

Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune. Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune Kommunens finansielle eventyr er dikteret af højere magter Det er i den forbindelse forudsat, at den nye kommune

Læs mere

Finansiel strategi. Godkendt i Økonomiudvalget 18. maj 2015

Finansiel strategi. Godkendt i Økonomiudvalget 18. maj 2015 Finansiel strategi Godkendt i Økonomiudvalget 18. maj 2015 Lolland Kommunes finansielle strategi Formål Formålet med en finansiel strategi er, at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Lolland Kommunes

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune - Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 2. september 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Økonomisk Afdeling. Finansiel politik

Økonomisk Afdeling. Finansiel politik Økonomisk Afdeling Finansiel politik Finansiel politik Køge Kommune Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KØGE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 4 1.0 FORMÅL... 4 2.0 OVERORDNET

Læs mere

1. Aktivssiden (likvide midler)

1. Aktivssiden (likvide midler) Vedrørende: Finansrapport pr. 31. december 2013 Sagsnavn: Finansrapport 2014 Sagsnummer: 00.01.00-Ø50-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen og Brian Hansen E-mail: susanne.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Furesø Kommune Dato: 8. marts 2011 Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner I forlængelse af aftalen af 3. marts 2005

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Non profit 4.

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Finansiel strategi Halsnæs Kommune 2015

Finansiel strategi Halsnæs Kommune 2015 Finansiel strategi Halsnæs Kommune 2015 Indhold 1. Formål... 3 2. Finansiering... 3 3. Aktiver... 5 4. Rapportering... 5 5. Ikrafttræden... 5 1. Formål Det overordnede formål med den finansielle strategi

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Gældsrapportering juni 2015. Aabenraa Kommune

Gældsrapportering juni 2015. Aabenraa Kommune Gældsrapportering juni 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa, den 7. juli 2015 [2] Indledning Gældsrapporteringen omhandler Aabenraa Kommunes lån (undtaget lån til ældreboliger) samt finansielle forretninger

Læs mere

Skitsering af lånemarkedet i DK

Skitsering af lånemarkedet i DK Skitsering af lånemarkedet i DK Obligationslån vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune Finansiel politik Faxe Kommune 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDS- OG AKTIVPORTEFØLJE.... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 5 1.0

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 25. november 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 25. november 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 4. marts 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 28 februar 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Finansrapport. September 2015

Finansrapport. September 2015 Finansrapport September 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkast på de likvide midler. Slutteligt

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, september 2016

Bolig: Låneanbefaling, september 2016 Bolig: Låneanbefaling, september 2016 26. september 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Negative renter og positive boligmarkeder Den Europæiske Centralbank (ECB) har i år udvidet både længden og

Læs mere

Kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i forsyningsselskaber

Kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i forsyningsselskaber Kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i forsyningsselskaber 16. februar 2016 EY s Energi & Forsyning Økonomi- og Indenrigsministeriet udgav i maj 2013 en arbejdsgrupperapport om modernisering

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 7. juni 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 4. juni 2012 opdateret med rentesikring 12. juni Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner?

Læs mere

Kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i varmeselskaber. Temadag om garantiprovision 13. november 2017

Kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i varmeselskaber. Temadag om garantiprovision 13. november 2017 Kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i varmeselskaber Temadag om garantiprovision 13. november 2017 Agenda Baggrund og datagrundlag Analysen Konklusion Page 2 Baggrund og datagrundlag

Læs mere

Direktionscenter Økonomi

Direktionscenter Økonomi Direktionscenter Økonomi Den 22. august 2012 Notatark Notat vedr. lån i schweizerfranc mv. KommuneKredit udsendte medio 2011 en anbefaling til sine rådgivningskunder om, at etablere handlingsplaner for

Læs mere

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4 Bilag 9.06 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Finansiel politik Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Strategi for lån A/B Lindstrand Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3 Grundprincipperne

Læs mere

NOTAT. Finansiel politik i relation til langfristet gæld

NOTAT. Finansiel politik i relation til langfristet gæld Finansiel politik i relation til langfristet gæld 1. marts 2012 I dette notat oplistes nogle af de emner og overvejelser, som det kan være relevant at beskrive, når kommunen skal udarbejde afsnittene i

Læs mere

Finansiel politik. Beskrivelse af rammerne for Nyborg Kommunes aktiv- og gældsportefølje

Finansiel politik. Beskrivelse af rammerne for Nyborg Kommunes aktiv- og gældsportefølje Finansiel politik Beskrivelse af rammerne for Nyborg Kommunes aktiv- og gældsportefølje Økonomiafdelingen, den 21. november 2012 2 Finansiel politik for Nyborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé... 3 Politik

Læs mere

DANSKE BANK 4. DECEMBER 2008 RAPPORTERING TIL ØKONOMIUDVALGET MØDE 10. DECEMBER 2008

DANSKE BANK 4. DECEMBER 2008 RAPPORTERING TIL ØKONOMIUDVALGET MØDE 10. DECEMBER 2008 DANSKE BANK 4. DECEMBER 2008 RAPPORTERING TIL ØKONOMIUDVALGET MØDE 10. DECEMBER 2008 1 LÅN OG SWAPS Lån Aktuel restgæld Valuta Lånetype Afdækket Afdækket % I Kom. Kredit 1,876,200,773 DKK Variabel 748,400,000

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2013

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2013 Finansiel Strategi Afrapportering for 2013 Økonomicentret 31-01-2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)...

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Markedsandel

Læs mere

Afrapportering for 1. halvår 2015

Afrapportering for 1. halvår 2015 Afrapportering for 1. halvår 2015 Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)... 3

Læs mere

Finansiel politik - Glostrup Kommune

Finansiel politik - Glostrup Kommune Finansiel politik - Glostrup Kommune 24. april 2008 1 Finansiel politik Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ...3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KOMMUNENS GÆLDSPORTEFØLJE...5 1.0 FORMÅL...5 2.0 FINANSIERINGSSTRATEGI...5

Læs mere

Politik for styring af finansielle dispositioner

Politik for styring af finansielle dispositioner Politik for styring af finansielle dispositioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2012 Finansiel politik 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål... 3 2 Afgrænsning... 3 3 Udførelse og kompetenceforhold...

Læs mere

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter ØDF-ÅRSMØDE 2010 Workshop Handel med finansielle instrumenter Dagsorden 1. Styrelsesloven og Lånebekendtgørelsen 2. Hvad er risici ved finansielle instrumenter? 3. Dekomponering af renteswaps og valutaswaps

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 4 19. februar 2007 Lånepolitik Med henvisning til mødet 13. december 2006 har direktionen udarbejdet et udkast til en lånepolitik for Lynettefællesskabet. Udkast

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere