Infektionshygiejne. Personalevejledning. Region Hovedstaden. Infektionshygiejne Oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Infektionshygiejne. Personalevejledning. Region Hovedstaden. Infektionshygiejne Oktober 2013"

Transkript

1 Infektionshygiejne Oktober 2013 Region Hovedstaden Infektionshygiejne Personalevejledning Region Hovedstadens Komité for Infektionskontrol og Hygiejne Region Hovedstadens Komité for Infektionskontrol og Hygiejne Oktober 2013

2 Definitioner Hospitalserhvervet infektion Ved en hospitalserhvervet infektion (= sygehusinfektion, nosokomiel infektion) forstås en infektion med en mikroorganisme, der er erhvervet under hospitalsophold. Infektionen udvikler sig oftest under indlæggelsen, men kan også udvikle sig efter udskrivelse. Betegnelsen hospitalserhvervet infektion anvendes om alle infektioner opstået under ophold på hospitalet uanset om infektionen er opstået hos patienter, pårørende eller ansatte. Erhvervsbetinget infektion er således også omfattet af definitionen. Infektionskontrolprogram Alle hospitaler i Region Hovedstaden har et infektionskontrolprogram, som beskriver organisationen af det infektionshygiejniske arbejde på hospitalet og indholdet i infektionsforebyggelsen. Hygiejnevejledninger Hvert hospital i Region Hovedstaden har egne hygiejnevejledninger, der indeholder retningslinjer for infektionshygiejne. Disse vejledninger er udarbejdet på baggrund af det nyeste materiale fra Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, Central Enhed for Infektionshygiejne, Hygiejnestandarderne og Miljøstyrelsen Har du spørgsmål vedr. pjecen, kan du henvende dig til din lokale hygiejneorganisation. 2

3 Forebyggelsen er i dine hænder At blive ramt af en hospitalserhvervet infektion betyder sygedage, tabt arbejdsindsats og -fortjeneste og i yderste konsekvens invaliditet og død, både for patienter og ansatte. Det skønnes, at 1/3 af alle hospitalsinfektioner kan forhindres ved at efterleve simple hygiejniske vejledninger. Dermed er forebyggelse af hospitalserhvervede infektioner en fælles opgave for alle ansatte. Formålet med denne pjece er at oplyse alle ansatte i Region Hovedstaden om hospitalernes generelle infektionsforebyggende vejledninger infektionskontrolprogrammet. Målet er at skærpe alle ansattes opmærksomhed på infektionshygiejne og dermed forebygge at hospitalserhvervede infektioner opstår. Indhold Smitteoverførsel Kontaktsmitte, dråbesmitte, luftbåren smitte, fødemiddelbåren smitte, inokulationssmitte Personlig hygiejne Personlig hygiejne, håndhygiejne, handsker, arbejdsdragt Pleje og behandling Vejledninger, multiresistente bakterier, isolation, affaldshåndtering Når uheldet er ude Uheld med blod eller vævsvæsker, med risiko for eksposition 3

4 1 Smitteoverførsel Tre faktorer er væsentlige for at en infektion kan opstå: Smittekilde Kan være en rask smittebærer eller en patient med sygdommen i udbrud eller i inkubationsfasen. Smitteveje kan være: Kontaktsmitte Dråbesmitte Luftbåren smitte Fødemiddelbåren smitte Inokulationssmitte Smittemodtager Kan være patienter, pårørende og ansatte. Patienter, som er særligt modtagelige, eller som er bærere af særlige smitsomme mikroorganismer, isoleres efter gældende regler. 4

5 Kontaktsmitte Direkte kontaktsmitte forudsætter en fysisk kontakt mellem smittekilden og smitte modtageren. Smitten kan fx overføres ved, at en person med et inficeret sår kommer i direkte kontakt med en patients hud eller slimhinder. FOREBYGGELSE Undgå direkte kontakt mellem smittebærer og smittemodtager Hold huden på dine hænder hel og ren. Indirekte kontaktsmitte foregår via et mellemled. Smitten overføres fx gennem tredje person eller genstande, der kan være instrumenter, bækkener, vandhaner eller dørgreb. FOREBYGGELSE Fingerringe, armbånd, armbåndsure, håndskinne, armstrømpe og fingerforbindinger må ikke bæres under arbejdet Desinficér eller vask dine hænder Rengør og/eller desinficér alle genstande, der bruges i direkte patientbehandling og -pleje Håndtér affald korrekt Rengør inventar. 5

6 Dråbesmitte Når man taler, nyser eller hoster, slynges talrige mikroskopiske dråber ud i luften. Dråber dannes også ved procedurer, der indebærer risiko for stænk og sprøjt. Dråberne kan indeholde mikroorganismer og give infektion, hvis de rammer en person i ansigtet eller inhaleres. FOREBYGGELSE Anvend éngangslommetørklæder ved hosten eller nys og vask/desinficér derefter dine hænder Anvend maske ved opgaver indenfor en meter af hostende patienter eller ved procedurer der giver risiko for stænk og sprøjt i ansigtet. Luftbåren smitte Dråbekerner Nogle af disse kan holde sig svævende i form af dråbekerner. Dråbekernerne kan indeholde virus og give infektion, hvis de indhaleres af en modtagelig person..netful i Støvbåren smitte -agrorkim nak nismer inhaleres og give infektion hos en modtagelig person. Støv indeholdende mikroorganismer kan også forårsage infektion i åbne sår. Stafylokokker er eksempler på mikroorganismer, der kan overleve i støv. FOREBYGGELSE Rengør pleje- og behandlingsrum Undgå ophobning af støv. 6

7 Fødemiddelbåren smitte Herved forstås smittespredning ved indtagelse af forurenet mad og drikkevarer. Salmonella, campylobacter og norovirus (Roskildesyge) er eksempler på mikroorganismer, der kan overføres med fødemidler. FOREBYGGELSE Anvend de lokale vejledninger for fødemiddelhåndtering Ved tvivlsspørgsmål kan du altid henvende dig til den lokale hygiejneorganisation. Inokulationssmitte Herved overføres mikroorganismer FOREBYGGELSE med inficeret blod, sekret eller væv. Det kan ske ved læsion af hud, durebårdeksipoksorkimegirlat segnyls,retsohrelleresyn Anbring,relatnamråN altid spidse og skarpe genstande i brudsikre beholdere efter brug slimhinde eller væv. Smitten kan fx ske ved, at en person stikker sig på en kanyle eller skærer sig på en Sørg for at opsamlingsbokse har en skalpel, der har været brugt til en hensigtsmæssig størrelse inficeret person. Smitte kan også Sørg for at opsamlingsbokse er hensigtsmæssigt,po selvrivh tevøts rån.vøts i evelrevonak remsinagrorkimelgon placeret ske ved brug af væv eller blod fra en inficeret person. Hepatitis B og C-virus samt HIV er eksempler på mikroorganismer, der kan overføres ved inokulationssmitte. Undgå at overfylde kanylebokse og andre opsamlingsbokse Luk opsamlingsbokse forsvarligt før destruktionsforsendelse Se i øvrigt lokale retningslinjer vedrørende affaldshåndtering og -forsendelse. 7

8 2 Personlig hygiejne God personlig hygiejne er: God håndhygiejne Kortklippede, rene og velplejede negle Neglelak og kunstige negle må ikke anvendes Ikke bære fingerringe, armbånd, armbåndsure, håndskinne, armstrømpe og fingerforbindinger God hudpleje, der sikrer ren og hel hud Velplejet hår (langt hår samles) Velplejet og trimmet skæg En arbejdsdragt se i øvrigt de lokale regler for brug af arbejdsdragt. Vær opmærksom på: Hudprodukter med farvestof og parfume kan fremkalde allergi og dermed risiko for hudlæsioner, der kan blive indgangsport for bakterier Ved hudproblemer kan hygiejneorganisationen kontaktes for rådgivning 8

9 Håndhygiejne består af hånddesinfektion og/eller håndvask Håndhygiejne er den vigtigste forholdsregel til hindring af smittespredning på hospitalet. Hånddesinfektion Er første valg, når hænderne ikke er synligt forurenede. Hvornår desinficeres hænderne? Før alle rene og efter alle urene procedurer, fx: Før sterile procedurer erilt og desinficeret udstyr Før håndtering af medicin Før håndtering af madvarer Mellem uren og ren opgave hos samme patient Efter direkte patientkontakt Efter kontakt med forurenede genstande, udstyr og overflader Hvordan desinficeres hænderne? Der benyttes håndsprit (70-85 % alkohol) med hudplejemiddel Brug så meget håndsprit, at hænderne holdes fugtige i mindst 30 sekunder. Spritten påføres og indgnides: på hver finger mellem fingrene på håndryggen på håndfladen omkring håndleddene Spritten indgnides til tørhed. Efter urene opgaver Efter kontakt med patienter og udstyr ved isolationsregimer Efter brug af handsker (pga. opformering af bakterier i handsker) Efter toiletbesøg Efter hoste, nys og næsepudsning OBS! Efter kontakt med patienter med diare og opkast, samt efter synlig forurening af hænderne med urin, afføring, blod, vævsvæsker, m.m. udføres først håndvask og dernæst hånddesinfektion. 9

10 Håndvask Hvornår udføres håndvask? Udføres først og fremmest når hænderne er synlig snavset eller er forurenet af blod og andre kropsvæsker. OBS! Hænderne gøres våde inden sæben påføres. Vaskeaktive stoffer kan give hudirritation/eksem, hvis den koncentrerede sæbe kommer direkte på tør hud. Brug flydende sæbe i engangsbeholder. Hvordan udføres håndvask? Vask hænderne i lunkent vand. Kom sæben på de våde hænder. Sæben fordeles og indgnides: på hver finger mellem fingrene på håndryggen på håndfladen i alt 15 sekunder gnirkmo håndleddene Skyl sæben grundigt af Anvend engangshåndklæde Ved håndbetjente vandhaner lukkes hanen med det brugte engangshåndklæde. Håndcreme anvendes på rene og tørre hænder 10

11 Handsker Hvornår anvendes handsker? Der skal anvendes medicinske éngangshandsker med gode og vedvarende barriereegenskaber overfor mikroorganismer Usterile, medicinske engangshandsker anvendes, når der er risiko for at komme i kontakt med: Blod, sekreter og andre vævsvæsker Urin og afføring Spyt og opkast Medicin og kemikalier Sterile engangshandsker anvendes ved sterile procedurer i forbindelse med undersøgelser og behandling. Handskerne skiftes mellem hver patient. Handskerne må ikke vaskes eller desinficeres med sprit, og de må ikke bruges igen. Hænderne vaskes eller desinficeres efter brug af handsker. Arbejdsdragt Personalet skal benytte den arbejdsdragt, der er anbefalet til arbejdet. Arbejdsdragten skiftes hver dag. Arbejdsdragten benyttes kun i forbindelse med arbejde. Personale der anvender arbejdsdragt med kort ærme, må ikke bære tøj der dækker underarmene. Arbejdsdragten vaskes af arbejdsstedet. Forurenes arbejdsdragten under arbejdet, skiftes den. Bælter til uniformen skal kunne afvaskes/afsprittes dagligt. Fodtøj skal kunne rengøres. Plastforklæde/overtrækskittel anvendes, når der er risiko for at arbejdsdragten bliver våd eller forurenet. Fingerringe, armbånd, armbåndsure, håndskinne, armstrømpe og fingerforbindinger forhindrer god håndhygiejne og må derfor ikke bæres. Se i øvrigt lokale regler for brug af arbejdsdragt. 11

12 3 Pleje og behandling Generelle hygiejniske vejledninger må tilpasses den aktuelle procedure i forbindelse med pleje og behandling af patienter, idet alle patienter må betragtes som potentielt smittefarlige. Der henvises til lokale hygiejnevejledninger. Generelle hygiejniske forholdsregler Udfør håndhygiejne før og efter patientkontakt. Brug handsker ved risiko for kontakt med blod, sekreter, ekskreter o.l. Brug handsker, hvis du har sår eller rifter på hænderne. Brug maske, evt. med visir, ved risiko for stænk og sprøjt under pleje og behandling af patienten. Brug overtrækskittel/plastforklæde, hvor der er risiko for forurening af uniform. Tør straks op ved spild af blod, vævsvæske, urin, afføring, o.l. Afvask med vand og sæbe eller pletdesinficér. Rengør overflader og utensilier forurenet med blod, vævsvæske, urin, afføring, o.l. Varmedesinficér flergangsutensilier, der skal genanvendes i patientbehandling og pleje. Brug kemisk desinfektion til utensilier, der ikke tåler varmedesinfektion. Anbring skarpe genstande, kanyler, knive, stiletter o.l. forsvarligt i kanylebokse. Placér kanyleboksen hensigtsmæssigt. Anvend kanyleboks af hensigtsmæssig størrelse. Kanyleboksen skiftes, når den er ¾ fuld. 12

13 Multiresistente bakterier Der er en betydelig forekomst af multiresistente bakterier på verdensplan, specielt i landene uden for Skandinavien. Det drejer sig bl.a. om MRSA (Methicillinresistent Staphylococcus aureus), ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase dannende Klebsiella pneumonia eller Escherichia coli). Et stort og ukontrolleret antibiotikaforbrug har i høj grad medvirket til denne resistensudvikling. I Danmark har der hidtil været lav forekomst af multiresistente bakterier på grund af et relativt restriktivt og kontrolleret antibiotikaforbrug. Dog er der i de senere år set en stigning i forekomsten af MRSA her i landet samt i resten af Skandinavien. Patienter, der har været indlagt og behandlet på hospitaler uden for Skandinavien, har en stor risiko for at være inficeret med eller bærere af multiresistente bakterier. Disse bakterier kan spredes ved efterfølgende indlæggelse og behandling på et dansk hospital. Personale, der har været ansat på hospitaler uden for Skandinavien, kan også sprede multiresistente bakterier ved efterfølgende ansættelse på danske hospitaler. Patienter, der har været indlagt på hospitalsafdelinger med udbrud af multiresistente bakterier, eller som indlægges fra institutioner i primær sektor med udbrud af multiresistente bakterier, kan ligeledes være årsag til smittespredning på hospitaler. For at undgå spredning af multiresistente bakterier er der udarbejdet vejledninger for modtagelse af patienter og personale, der har været indlagt eller ansat på hospitaler uden for Skandinavien, eller har været i kontakt med multiresistente bakterier på institutioner i Danmark. Det er vigtigt, at det visiterende eller indlæggende personale er opmærksom på ovenstående vedrørende multiresistente bakterier, for at forebygge spredning i sundhedsvæsnet. Se i øvrigt Sundhedsstyrelsens vejledning: Forebyggelse af spredning af MRSA samt lokale vejledninger om multiresistente bakterier/udlandsophold, etc. Gastroenteritis Symptomer som diare og opkastninger kan skyldes infektion med bakterien Clostridium difficile eller Norovirus. Patienter med disse symptomer skal isoleres på enestue for at hindre smitte til andre patienter. Bakterie eller virus udskilles i afføring og opkast. Smittevejen er fækal-oral og kontaktsmitte via hænder og overflader der er forurenet med afføring og opkast. Forebyggelse: Personalet skal udføre både håndvask og hånddesinfektion efter kontakt med patienter med diare og opkast Patienter skal vejledes til håndvask inden alle måltider og efter toiletbesøg Spild af afføring og opkast optørres straks og området desinficeres. 13

14 Isolation Ved isolation skelnes mellem to former: Isolation af patienter med smitsomme sygdomme benyttes for at forhindre overførsel af smitte til andre patienter, besøgende og personale. Ud over at benytte de hygiejniske forholdsregler som omtalt i afsnit 3 om Pleje og behandling isoleres patienterne på enestue/slusestue. Det kan dreje sig om patienter med multiresistente bakterier, lungetuberkulose, gastroenteritis mv. Beskyttelsesisolation af særligt modtagede får overført bakterier fra andre patienter lige patienter benyttes for at forhindre, at eller personale. Dette fordi ellers harmløse bakterier kan udgøre en risiko for disse patienter. Ved tvivl vedrørende isolationsform kontakt din lokale hygiejneorganisation. Håndtering af affald Forsvarlig hygiejnisk behandling af affald skal omfatte alle led fra affaldets oprindelse til destruktion. En hygiejnisk forsvarlig løsning for bortskaffelse af affald fra senge- og behandlingsafdelinger er: Mindst mulig kontakt med affaldet. Hurtig og sikker emballering af affaldet. Ingen risiko for brud på emballagen under transport. Destruktion ved forbrænding af klinisk risikoaffald. Affaldet på sygehuse opdeles i to kategorier: Almindelig dagrenovation. Farligt affald herunder klinisk risikoaffald. Kanyler og andre stikkende og skærende genstande er klinisk risikoaffald. Fjern affald hurtigt og sikkert tænk på dine kollegers sikkerhed. 14

15 4 Når uheldet er ude Infektionshygiejne Stænk- og sprøjteuheld Hænder og anden hud vaskes med det samme grundigt med vand og sæbe. Hånddesinfektion kan evt. anvendes efterfølgende Øjnenes og mundens slimhinder skylles med rigeligt vand. Vedrørende undersøgelse/risikovurdering og forebyggelse i forbindelse med evt. vaccination, blodprøvetagning og medicinsk behandling (HIV Hepatitis) henvises til de lokale vejledninger. Stik- og skæreuheld Vask grundigt med vand og sæbe. Desinficér med hospitalssprit 70 % eller håndsprit %. Desinfektionen foretages to gange med mellemliggende lufttørring. Vedrørende undersøgelse/risikovurdering og forebyggelse i forbindelse med evt. vaccination, blodprøvetagning og medicinsk behandling (HIV Hepatitis) henvises til de lokale vejledninger. Anmeldelse af skade Uheldet skadesanmeldes se lokale vejledninger. Hvis du er i tvivl, kontakt arbejdsmiljørepræsentanten i din afdeling. 15

16 Hygiejneorganisationer i Region Hovedstaden Amager Hospital - Se Hvidovre Hospital. Bispebjerg Hospital: Hygiejneorganisationen, Administrationsbygningen 20 E, 2400 København NV. Tlf Bornholms Hospital Se Hvidovre Hospital. Frederiksberg Hospital: Se Bisbebjerg Hospital. Gentofte Hospital Hygiejnesygeplejersken for Gentofte Hospital. Tlf / Glostrup Hospital Hygiejnesygeplejersken for Glostrup Hospital. Tlf Herlev Hospital Klinisk Mikrobiologisk Afd., 2730 Herlev. Tlf Hvidovre Hospital: Klinisk Mikrobiologisk Afd., Afsnit 445, 2650 Hvidovre. Tlf Hospitalerne i Nordsjælland: Hygiejnesygeplejerske for Hospitalerne i Nordsjælland. Tlf / Rigshospitalet: Infektionshygiejnisk Enhed, Juliane Maries Vej 18, 2100 København Ø. Tlf Region Hovedstadens Psykiatri: Kristinebjerg 3, 2100 København Ø. Tlf Region Hovedstadens Komité for infektionskontrol og Hygiejne Kongens Vænge Hillerød Tlf Tryk: PRinfoParitas, Rødovre Illustrationer: Gitte Skov

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Håndhygiejne Sygeplejefaglig instruks. Udarbejdet af: Gitte Friis, Ghita Felding Jensen, Christina Christens, Hanne Jensen Godkendt: Revideres: September 2013 Ansvarlig for revidering af dokument: Tovholder

Læs mere

Hygiejniske retningslinier for. Pleje af patienter. - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN

Hygiejniske retningslinier for. Pleje af patienter. - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN Hygiejniske retningslinier for Pleje af patienter - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN Forord Ønsket med denne publikation er at give social- og sundhedspersonalet et redskab til at forebygge

Læs mere

Personaleintroduktion. Sygehushygiejne. Kvalitet Døgnet Rundt Infektionshygiejnerådet

Personaleintroduktion. Sygehushygiejne. Kvalitet Døgnet Rundt Infektionshygiejnerådet Personaleintroduktion Sygehushygiejne Kvalitet Døgnet Rundt Infektionshygiejnerådet Indledning Smittespredning er et alvorligt problem på alle sygehuse. Med denne vejledning ønsker sygehusets infektionshygiejneråd

Læs mere

Hvad skal bære os igennem bogstav-sygen?

Hvad skal bære os igennem bogstav-sygen? Hvad skal bære os igennem bogstav-sygen? Nyborg Strand 14. maj 2014 Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske, MPH Aarhus Universitetshospital, Skejby E-mail: annemand@rm.dk 15-05-2014 Mie Andersen 1 Multiresistente

Læs mere

Hygiejne i daginstitutionerne

Hygiejne i daginstitutionerne Til dagplejen og daginstitutioner Hygiejne i daginstitutionerne Syg åh nej, ikke igen! De mindste børn i dagtilbud er de mest syge af alle. Tænk hvis de undgik godt en uges sygdom hvert år. DET ville være

Læs mere

Generelt om hygiejne. 2 Jammerbugt Kommune

Generelt om hygiejne. 2 Jammerbugt Kommune September 2014 Generelt om hygiejne Når du er beskæftiget med pleje og borgerkontakt i Jammerbugt Kommunes hjemmepleje og på kommunens plejecentre, skal du følge de hygiejniske retningslinjer, der gælder

Læs mere

Generelle infektionshygiejniske forholdsregler. Temaeftermiddag 5. september

Generelle infektionshygiejniske forholdsregler. Temaeftermiddag 5. september Generelle infektionshygiejniske forholdsregler Temaeftermiddag 5. september Dagens program 12.30 12.40: Velkommen 12.40 13.15: Quiz 13.15 13.45: Generelle infektionshygiejniske forholdsregler 13.45 14.15:

Læs mere

Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet

Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet Hygiejne. Hygiejne er læren om, hvordan man forebygger sygdom. Ernæring Sikkerhed Miljø Folkesygdomme

Læs mere

INTRODUKTION TIL KLINIKHYGIEJNE

INTRODUKTION TIL KLINIKHYGIEJNE INTRODUKTION TIL KLINIKHYGIEJNE Uddrag af Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for Tandklinikker, udgivet af Statens Serum Institut 2015 med ordforklaringer v/ellen Frandsen Lau. Formålet med

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler Bilag 1 Infektionshygiejniske : Hospitaler Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 2. udgave 2012. En mere

Læs mere

Isolationsregimer og resistente bakterier

Isolationsregimer og resistente bakterier Isolationsregimer og resistente bakterier HOC Fokus Netværk 4. September 2017 Infektionshygiejnisk Enhed Præsentation Navn/afsnit Hvilke afsnit har du været på tidligere? Erfaring med isolationspatienter

Læs mere

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Mikroorganismer så som bakterier og virus kan sprede smitsomme sygdomme blandt personale og blandt borgere på plejecentrerne og i hjemmeplejen. DE smitter

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner Bilag 2 Infektionshygiejniske : Plejeboliger og lignende institutioner Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA,

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651. Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter

Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651. Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651 Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter Fordi mikroorganismerne er overalt! Man kan ikke se dem, men de er over alt! Både i miljøet omkring os og

Læs mere

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst Marts 2012 Godkendt i Topledergruppen: April 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Mikroorganismer så som bakterier og virus kan sprede smitsomme sygdomme blandt personale og blandt borgere på plejecentrerne og i hjemmeplejen. DE smitter

Læs mere

Hygiejne - håndhygiejne.

Hygiejne - håndhygiejne. Hygiejne - håndhygiejne. Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det. Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer

Læs mere

Hygiejniske retningslinier

Hygiejniske retningslinier Hygiejniske retningslinier Godkendt 10 juni 2009 Virksomhedslederne Ældreområdet og sygeplejen Social & Sundhed 2009 Varde kommune Dok 578543 Sag 255 165 1 Indholdsfortegnelse side Generelt om hygiejne

Læs mere

At spredning af Clostridium difficile forebygges

At spredning af Clostridium difficile forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst, december 2011 Godkendt i Topledergruppen: 2/1 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006

Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006 Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006 2 Hygiejnevejledning... 1 Teknik ved håndvask... 4 Hjemmeplejen:... 6 Rengøring... 7 Dokumentation... 15 3 OM MRSA Hvad er MRSA? MRSA står for: Methicillin Resistent

Læs mere

Hygiejne i psykiatrien. Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard

Hygiejne i psykiatrien. Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard Hygiejne i psykiatrien Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard Udfordringer 30 forskellige matrikler Samling af forskellige kulturer / organisationer Bygninger fra en tid med andre normer Forskellige faggrupper

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Uniforms- og håndhygiejne

Uniforms- og håndhygiejne Til medarbejdere Uniforms- og håndhygiejne Vælg billede Vælg farve Medicinsk Afdeling Uniforms- og håndhygiejne Uniformshygiejne Uniformshygiejnen skal forhindre smittespredning fra patient til personale

Læs mere

MRSA (Methicillin resistent Stafylococcus aureus) borger

MRSA (Methicillin resistent Stafylococcus aureus) borger MRSA (Methicillin resistent Stafylococcus aureus) borger Formål Målgruppe Baggrund At forebygge at MRSA spredes / overføres fra borger til personale, fra personale til borger, øvrige borgere og pårørende

Læs mere

Hygiejniske retningslinjer for den Kommunale Sundhedstjeneste

Hygiejniske retningslinjer for den Kommunale Sundhedstjeneste Hygiejniske retningslinjer for den Kommunale Sundhedstjeneste 2017 Center for Læring, Fritid og Sundhed De hygiejniske retningslinjer for den Kommunale Sundhedstjeneste er udarbejdet efter Nationale Infektionshygiejniske

Læs mere

Clostridium difficile

Clostridium difficile Clostridium difficile Formål Målgruppe At nedsætte risikoen for at Clostridium difficile spredes/overføres fra borger til personale, fra personale til borger og øvrige Personale på Social- og Sundhedsområdet

Læs mere

Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer

Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer God personlig hygiejne er altid vigtig, og det er særlig vigtigt for medarbejdere

Læs mere

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Supplerende infektionshygiejniske Luftvejsinfektioner forholdsregler ved luftvejsinfektioner Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Dråbesmitte

Læs mere

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Produkter til forebyggelse af MRSA spredning Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Den meticillin resistente bakterie MRSA står for Meticillin Resistent Staphylococcus Aureus. Navnet dækker

Læs mere

Teknisk personale i sterilcentraler m.m Middelfart 28. januar 2016

Teknisk personale i sterilcentraler m.m Middelfart 28. januar 2016 Teknisk personale i sterilcentraler m.m Middelfart 28. januar 2016 Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske, MPH Aarhus Universitetshospital E-mail: annemand@rm.dk Infektionshygiejne i et historisk perspektiv

Læs mere

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Kommer fra den græske gudinde Hygieia, der var sundhedens gudinde. Hygiejne er en videnskab omkring menneskets

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut MRSA 398 svin og mennesker Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske Rådgivningstjenesten for MRSA fra dyr Statens Serum Institut PROGRAM Definition Staphylococcus aureus MRSA - Symptomer og behandling

Læs mere

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier 3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier At sikre at vi har de nødvendige utensilier og lægemidler/vacciner Forebygge at patienter og pårørende og personale pådrager sig infektioner i

Læs mere

Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte

Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte Hygiejnesygeplejerske Mette Detlefsen KMA, Odense Universitetshospital Laboratoriekonsulentordningen d. 9. februar 2016 Multiresistente mikroorganismer

Læs mere

Hygiejnepolitik Formål: Smitte:

Hygiejnepolitik Formål: Smitte: Hygiejnepolitik Formål: Formålet med at have en hygiejneplan er, at forebygge og begrænse smitsomme sygdomme blandt børn og personale. Vi ønsker ikke at skabe et sterilt hospitalsmiljø, derfor handler

Læs mere

MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden

MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden MRSA-enhedens opgaver Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden » www.sst.dk MRSA-enheden Eksisteret siden 2009 (en akademisk medarbejder/database) Maj 2014 udvidet med to hygiejnesygeplejersker

Læs mere

Case. Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Case. Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Case Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Modtageafsnit Fru Olsen indlægges 8. oktober akut med diarre Hvordan vil I placere hende i afsnittet? Skal hun have eget toilet? Det har

Læs mere

Hygiejniske og Infektions hygiejniske principper

Hygiejniske og Infektions hygiejniske principper Hygiejniske og Infektions hygiejniske principper Principperne omhandler 1. medarbejder 2. vasketøj 3. boligen og hjælpemidler 4. køkkenarbejde 1. Medarbejdere Personlig hygiejne Formålet med en god personlig

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

Hygiejne ABC. Kæbekirurgisk Afdeling

Hygiejne ABC. Kæbekirurgisk Afdeling Hygiejne ABC Kæbekirurgisk Afdeling Indledning En sygehusafdeling skal være så ren som overhovedet muligt for at minimere risikoen for sårinfektioner. Derfor er der visse forholdsregler, som skal overholdes.

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge.

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge. Baggrund: Instruks til medarbejdere i Odder Kommune Sygdommen er forårsaget af norovirus et meget lille virus, der overlever afkøling, lavt ph (2,7), og varmebehandling 60 C i 30 min.; desuden kan det

Læs mere

Overskrift: 4. Lokaler, klinikker og overflader Akkrediteringsstandard:

Overskrift: 4. Lokaler, klinikker og overflader Akkrediteringsstandard: 1 of 5 Overskrift: 4. Lokaler, klinikker og overflader Akkrediteringsstandard: Hygiejne Godkendt: Oktober 2016 Revideres: Oktober 2017 Formål: At forebygge og reducere infektioner og smitterisiko for borgere

Læs mere

Patientvejledning MRSA. Til dig som er bærer af MRSA og skal opereres

Patientvejledning MRSA. Til dig som er bærer af MRSA og skal opereres Patientvejledning MRSA Til dig som er bærer af MRSA og skal opereres Hvad er MRSA? MRSA er ikke en sygdom, men en stafylokokbakterie, der kan give forskellige typer infektioner. MRSA er en forkortelse

Læs mere

Lungefunktionsudstyr rengøring og desinfektion Den 8. marts 2014 FS: Lunge- og allergisygeplejersker

Lungefunktionsudstyr rengøring og desinfektion Den 8. marts 2014 FS: Lunge- og allergisygeplejersker Lungefunktionsudstyr rengøring og desinfektion Den 8. marts 2014 FS: Lunge- og allergisygeplejersker Hygiejnesygeplejerske Dorte Buhl Herlev Hospital dorte.buhl.01@regionh.dk Indhold Anbefalinger/evidens

Læs mere

RENE ORD OM RENE HÆNDER. En pjece til daginstitutioner og dagplejere

RENE ORD OM RENE HÆNDER. En pjece til daginstitutioner og dagplejere RENE ORD OM RENE HÆNDER En pjece til daginstitutioner og dagplejere 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord... 3 Hygiejne i dagligdagen... 3 Ved smitsom sygdom... 4 Om personalets hygiejne... 5 Hygiejne og indeklima

Læs mere

Retningslinjer for korrekt klinisk adfærd på IOOS

Retningslinjer for korrekt klinisk adfærd på IOOS Retningslinjer for korrekt klinisk adfærd på IOOS Fotograf: Thomas Knoop, Erhvervsskolernes Forlag (EF) Institut for Odontologi og Oral Sundhed April 2017 Institut for Odontologi og Oral Sundhed, IOOS,

Læs mere

Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden

Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden » www.sst.dk MRSA-enheden Eksisteret siden 2009 (en akademisk medarbejder/database) Maj 2014 udvidet med to hygiejnesygeplejersker

Læs mere

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING Kvalitetssikring på hospitaler i drift Hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbiller SSI / Central Enhed for Infektionshygiejne SEMMELWEIS OG FLORENCE NIGHTINGALE FOREBYG

Læs mere

SPECIELLE RETNINGSLINIER - ISOLATION. Udarbejdet af: Jette Holt Dato: 120905 Rev./Godkendt af: Kystledelsen Dato: 23.04.07 Udskrift dato: 12.09.

SPECIELLE RETNINGSLINIER - ISOLATION. Udarbejdet af: Jette Holt Dato: 120905 Rev./Godkendt af: Kystledelsen Dato: 23.04.07 Udskrift dato: 12.09. SPECIELLE RETNINGSLINIER - ISOLATION Hygiejnisk retningslinje Udarbejdet af: Jette Holt Dato: 120905 Rev./Godkendt af: Kystledelsen Dato: 23.04.07 Udskrift dato: 12.09.05 SPECIELLE RETNINGSLINIER ISOLATION

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE. Vurdering af hygiejniske forhold i daginstitutioner i Roskilde Kommune

ROSKILDE KOMMUNE. Vurdering af hygiejniske forhold i daginstitutioner i Roskilde Kommune ROSKILDE KOMMUNE Sundhedsplejen Vurdering af hygiejniske forhold i daginstitutioner i Roskilde Kommune Institution og dato. Korallen 28/1 2013 Antal børn 2o-24 Leder Annette Lindgren Christoffersen Hygiejne

Læs mere

MRSA i arbejdsmiljøet. Seniorforsker Anne Mette Madsen

MRSA i arbejdsmiljøet. Seniorforsker Anne Mette Madsen MRSA i arbejdsmiljøet Seniorforsker Anne Mette Madsen amm@nrcwe.dk MRSA en bakterie Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA Resistent over for mange antibiotika Bakterien Staphylococcus aureus

Læs mere

Afholdt d. 30. marts 2017

Afholdt d. 30. marts 2017 Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren Anne Kjerulf og Jette Houlind Statens Serum Institut GENERELT OM BAGGRUND FOR NIR Denne NIR er helt ny

Læs mere

Supplerende forholdsregler ved diarré

Supplerende forholdsregler ved diarré Supplerende forholdsregler ved diarré Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske, MPH annemand@rm.dk 06-11-2013 Mie Andersen 1 Infektionsforebyggelse Generelle infektionshygiejniske forholdsregler gælder ALTID!

Læs mere

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut MRSA Status, smittemåder og begrænsning af smitte Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut MRSA MRSA er S. aureus, der er resistente = modstandsdygtige overfor alle antibiotika i penicillinfamilien

Læs mere

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning.

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning. ESBL Dokumenttype Målgruppe Udarbejdet af Godkendt af Godkendelsesdato Revision senest Revisionsansvarlig Målsætning Formål Instruks Hvidovre Kommune Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune

Læs mere

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER OM HÅNDHYGIEJNE. Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2013 ISBN nr.

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER OM HÅNDHYGIEJNE. Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2013 ISBN nr. NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER OM HÅNDHYGIEJNE Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2013 ISBN nr. 978-87-89148-03-8 Indholdsfortegnelse Forord 4 NIR om Håndhygiejne 6 Definitioner

Læs mere

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Statens Serum Institut MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Mennesker bærer ofte S. aureus på huden og specielt i næsen - 20 % er

Læs mere

Smitteforebyggelse Hvad er rent og hvad er urent hos patienten og det omkringliggende miljø?

Smitteforebyggelse Hvad er rent og hvad er urent hos patienten og det omkringliggende miljø? Temadag 1. oktober 2009 Fredericia Messecenter Smitteforebyggelse Hvad er rent og hvad er urent hos patienten og det omkringliggende miljø? Steffen Strøbæk Infektionshygiejnisk enhed 1 2 Journal of Hospital

Læs mere

Rene hænder gi r raske venner

Rene hænder gi r raske venner Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Rene hænder gi r raske venner Information til forældre om at vaske hænder Smitterisikoen og dermed sygeligheden kan nedsættes betydeligt - helt

Læs mere

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Stafylokokker findes hos ca: 25% om morgenen 50% bliver forurenet i løbet af dagen 75% er forurenet om aftenen STAFYLOKOKKER Stafylokokker

Læs mere

Indikator 4.1 Hygiejne

Indikator 4.1 Hygiejne Indikator 4.1 Hygiejne Dokumentnavn: Håndtering af hygiejne Dato for ikrafttrædelse: 1. December 2015 Revideres senest: 1. December 2018 Ansvarlig for dokumentet: Berit Lassen, Aneta Søgaard, Tina Lindberg

Læs mere

Hygiejne i Hjemmeplejen og på Plejecentre

Hygiejne i Hjemmeplejen og på Plejecentre Baggrund MRSA (Methicillin resistente Staphylococcus aureus) er stafylokokbakterier, der er resistente (modstandsdygtige) over for almindelige penicilliner mod stafylokok. Almindelige stafylokokker, dvs.

Læs mere

3. Afvikling af kurser..4 1 dags kursus for rengøringsassistenter og portører 2 dages hygiejnekursus for kontaktpersoner og andre interesserede

3. Afvikling af kurser..4 1 dags kursus for rengøringsassistenter og portører 2 dages hygiejnekursus for kontaktpersoner og andre interesserede Nyhedsbrev 1. 2009 1. Siden sidst..2 Nyhedsbrev x 2 årligt p.gr.a videreuddannelse. Ombygning og flytning af afd.- husk at invitere hygiejneorganisationen med Store rengøringsdag 2. Status 2008.... 3 Sprit

Læs mere

Rene ord om Rene hænder

Rene ord om Rene hænder Vaske hænder sange Melodi: Mariehønen evig glad Og hænderne skal skrubbes godt, men husk den frække tommeltot for ellers smitter tussen dig, hvis altså den kan finde vej. Melodi: Bjørnen sover Vaske hænder,

Læs mere

Retningslinjer for hygiejne

Retningslinjer for hygiejne Retningslinjer for hygiejne Bank-Mikkelsens Vej 20-28 Udarbejdet marts 2013 Indhold FORORD... 4 FORMÅL... 4 1. KORT OM MIKROORGANISMER OG DERES LIVSBETINGELSER... 5 1.1 Bakterier... 5 1.2 Virus... 6 1.3

Læs mere

Stik, skæreuheld og sprøjt (JMNN-75GCSP)

Stik, skæreuheld og sprøjt (JMNN-75GCSP) "Stik, skæreuheld og sprøjt" http://bbhinet/bbhinet/bbh-retning.nsf/printview/a1dd1b345d916e7fc12573240... Side 1 af 1 27-07-2007 Udgiver: H:S / BBH / Anæstesi- og Operationsafdeling Z Stik, skæreuheld

Læs mere

Hospitalshygiejne. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg

Hospitalshygiejne. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Jette Nissen Januar 2014 Undervisningsministeriet (januar 2014). Materialet er udviklet af Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg i samarbejde med Jette

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 45783 Udviklet af: Peder Wagner Hansen

Læs mere

December 2012. Region Hovedstaden. Hygiejne i lægepraksis

December 2012. Region Hovedstaden. Hygiejne i lægepraksis December 2012 Region Hovedstaden Indhold Forord Forord...3 Håndhygiejne...4 Værnemidler...5 Forholdsregler for patienter med smitsomme sygdomme i lægepraksis...6 Instrumenter... 10 Desinfektion af hud-

Læs mere

Hygiejne i lægepraksis 2015

Hygiejne i lægepraksis 2015 Region Hovedstaden Komiteen for infektionskontrol og hygiejne Hygiejne i lægepraksis 2015 Hjælp til praktiserende læger i spørgsmål om infektionshygiejne i klinikken Version 3 Forord... 4 Håndhygiejne...

Læs mere

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning.

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning. MRSA Dokumenttype Målgruppe Udarbejdet af Godkendt af Godkendelsesdato Revision senest Revisionsansvarlig Målsætning Formål Hvad er MRSA Instruks Hvidovre Kommune Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre

Læs mere

Hygiejne og Akkreditering i Almen Praksis

Hygiejne og Akkreditering i Almen Praksis Hygiejne og Akkreditering i Almen Praksis Onsdag d. 11. november 2015 Hygiejnesygeplejerske Anne-Marie Thye Nordsjællands Hospital Hillerød anne-marie.thye.01@regionh.dk 1 Agenda Kort grundlæggende viden

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER Stafylokokker er naturlige bakterier hos mennesker og dyr - Hvide stafylokokker =

Læs mere

Hospitalsenheden Vest

Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Fælles personaleintroduktion til: kvalitetsarbejdet patientsikkerhed infektionshygiejne Introduktion til kvalitetsarbejdet og patientsikkerhed Program Kvalitet og Udvikling i Hospitalsenheden

Læs mere

Håndtering af MRSA på plejehjem og i dagcentre

Håndtering af MRSA på plejehjem og i dagcentre Håndtering af MRSA på plejehjem og i dagcentre Dorte Buhl Hygiejnesygeplejerske Amtssygehuset i Herlev Tlf: 44884338 dorbuh01@herlevhosp.kbhamt.dk Fund af MRSA på plejehjem 1. Mikrobiolog kontakter praktiserende

Læs mere

Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen

Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen Temadag for hygiejnesygeplejersker den 4. marts 2015 Den dagkirurgiske patient Phønix Fremtidens hus for

Læs mere

Mikroorganismer og hygiejne

Mikroorganismer og hygiejne Mikroorganismer og hygiejne Læringsmål: Viden om hvad mikroorganismer er. Viden om hvor mikroorganismer findes. Viden om hvordan kroppen bekæmper mikroorganismer. Viden om man undgår at blive smittet med

Læs mere

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde Infektionspakken Program 13.15 Præsentation 13.20 Oplæg om infektionspakken 13.25 Håndhygiejne 13.45 Gruppearbejde 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde 14.15 Information om E-learning Mål på plejecentrene

Læs mere

Hygiejne i Hjemmeplejen og på Plejecentre

Hygiejne i Hjemmeplejen og på Plejecentre Baggrund MRSA (methicillin resistente Staphylococcus aureus) er stafylokokbakterier, der er resistente (modstandsdygtige) over for de antibiotika man narmalt bruger til behandling af stafylokokinfektioner.

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

HYGIEJNE GAMMEL VIN PÅ NYE FLASKER

HYGIEJNE GAMMEL VIN PÅ NYE FLASKER HYGIEJNE GAMMEL VIN PÅ NYE FLASKER Jette Holt Hygiejnesygeplejerske, cand.pæd.pæd Central enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut jho@ssi.dk INFEKTIONSHYGIEJNE OG SMITTE Smitte sker fx gennem

Læs mere

AMBULANCEHYGIEJNE Den centrale afdeling for sygehushygiejne & Epidemiologisk afdeling Statens Serum Institut 1999/2005

AMBULANCEHYGIEJNE Den centrale afdeling for sygehushygiejne & Epidemiologisk afdeling Statens Serum Institut 1999/2005 AMBULANCEHYGIEJNE Den centrale afdeling for sygehushygiejne & Epidemiologisk afdeling Statens Serum Institut 1999/2005 INDHOLD FORORD...4 1.0 HVORFOR HYGIEJNE OG HVAD ER DET?...5 2.0 HVILKE PATIENTGRUPPER

Læs mere

Hygiejne på de sociale institutioner i Region Midtjylland

Hygiejne på de sociale institutioner i Region Midtjylland Hygiejne på de sociale institutioner i Region Midtjylland En vejledning til institutionernes arbejde med hygiejniske retningslinjer og forebyggelse af smitsomme sygdomme Indholdsfortegnelse Forord...3

Læs mere

Hygiejneaudit på Sydvestjysk Sygehus

Hygiejneaudit på Sydvestjysk Sygehus på Sydvestjysk Sygehus Afdeling/Afsnit: Radiologisk afdeling Dato: 21-5-14 Starttidspunkt: Kl. 9.05 Sluttidspunkt: Kl. 10.30 Auditor(er): Hygiejnesygeplejerske Maria Skovbjerg og hygiejnesygeplejerske

Læs mere

Håndhygiejne i dagtilbud (0-6 årige)

Håndhygiejne i dagtilbud (0-6 årige) Håndhygiejne i dagtilbud (0-6 årige) BØRN OG UNGE Layout og tryk: Grafisk Afdeling, Horsens Kommune Denne pjece handler om håndhygiejne og er udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Læs mere

Landslægeembedet. Vejledning om håndhygiejne og arbejdsdragt i sundheds- og plejesektoren. Den 10. november.2016

Landslægeembedet. Vejledning om håndhygiejne og arbejdsdragt i sundheds- og plejesektoren. Den 10. november.2016 Landslægeembedet Vejledning om håndhygiejne og arbejdsdragt i sundheds- og plejesektoren. Den 10. november.2016 Indledning I takt med der kommer flere kronisk syge og en øget forekomst af resistente og

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

RENE HÆNDER GI'R RASKE VENNER. Personalevejledning om hygiejne

RENE HÆNDER GI'R RASKE VENNER. Personalevejledning om hygiejne RENE HÆNDER GI'R RASKE VENNER Personalevejledning om hygiejne Redaktion: Pia Luciw, Sus Larsen og Anita Ristorp, 2003, revideret 2005 Illustrationer: Gurli Feilberg, 2002 Layout og tryk: FAF Tryk Formål

Læs mere

Rene hænder og god hygiejne redder liv

Rene hænder og god hygiejne redder liv Rene hænder og god hygiejne redder liv Hvert år dør tusindvis af danskere af dårlig hygiejne. Her får du en guide til bedre hygiejne - og en sundere og raskere hverdag Af Lisbeth Kjær Larsen, november

Læs mere

Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015. Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen

Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015. Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015 Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen Hvad er stafylokokker og hvad er MRSA? Almindelige gule stafylokokker

Læs mere

Hygiejnevejledning. til Klinik for Fodterapi

Hygiejnevejledning. til Klinik for Fodterapi Hygiejnevejledning til Klinik for Fodterapi HÅNDHYGIEJNE (MÅLEPUNKT 6 i Risikobaseret Tilsyn) Dette afsnit beskriver centrale procedurer for korrekt håndhygiejne i Klinik for Fodterapi. Forholdsreglerne

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER OM BEHANDLING AF PATIENTER MED SMITSOMME SYGDOMME, HERUNDER ISOLATION CEI 4. udgave 2011 Indholdsfortegnelse 1. Forord 4 2. Indledning 6 2.1 Smittespredning

Læs mere

Vejledende skema over isolationskrævende mikroorganismer og infektionssygdomme

Vejledende skema over isolationskrævende mikroorganismer og infektionssygdomme Difteri Vejledende skema over isolationskrævende mikroorganismer og infektionssygdomme Corynebacterium diphteriae Evt. sårsekret Smittemåde Varighed af isolation Desinfektionsmiddel Kommentar dyrkninger

Læs mere

Vejledning til sortering af klinisk risikoaffald

Vejledning til sortering af klinisk risikoaffald Vejledning til sortering af klinisk risikoaffald Denne vejledning giver retningslinier for sortering af det affald, der typisk opstår i forbindelse med undersøgelse, behandling og pleje af patienter. Alt

Læs mere

Hygiejnepolitik for Børnehuset Dalgården

Hygiejnepolitik for Børnehuset Dalgården Hygiejnepolitik for Børnehuset Dalgården Denne hygiejnepolitik er blevet til i 2011 ved inspiration fra Fredensborg Kommunes hygiejnepolitik, og er tilpasset Gentofte Kommunes krav og anbefalinger samt

Læs mere