Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/ i Sjølunds hytte i Vordingborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg"

Transkript

1 Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/ i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte må ikke være medlem af bestyrelsen) Dirigent: Peter Larsen Referent: Jens Ole Suldrup(Skipper) 2. Valg af stemmetællere Frederik Hennild og Morten Stryhn Rahbek Lohse. 3. Formandens beretning (se bilag 1) Beretning af udsendt og kan under referatet. Der var ikke de store tilføjelser. Vi har fået støtte fra Trygfonden til indkøb af genoplivning På forespørgsel gennemgik formanden kort løbets og foreningens historie samt planenerne for fremtidens udvikling 4. Løbsledelsens beretning (se bilag 2) 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab (se bilag 3) Underskud på kr. 1165,32. Det er faktisk udmærket, men vi kan ikke fortsat lave underskud. Hvorfor betales der ikke divisionskontingent? Der er noget med måden vi er registreret på i Korpset. Regnskabet godkendt. 6. Behandling af indkomne forslag (se bilag 4) 2 forslag fra bestyrelsen(se under referat) Merete gav kort begrundelse for forslagene Begge forslag vedtaget enstemmigt. 7. Væsentlige beslutninger for foreningens fremtid (se bilag 5 udviklingsplan) Bestyrelsens ønsker at fortsætte med den nuværende plan med enkelte ændringer(se bilag) Udviklingsplanen godkendt 8. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår fastholdelse af det nuværende kontingent. Nuværende kontingent fortsættes uændret.

2 9. Godkendelse af budget Kassereren har lavet et oplæg til budget ud fra sidste regnskab og de udgifter og indtægter, der har været indtil d.d. 10. Fastsættelse af antal medlemmer i bestyrelsen Der foreslås 6 medlemmer og 2 suppleanter. Godkendt 11. Valg af formand På valg er Merete Stryhn Rahbek Lohse - genvalg. 12. Valg af kasserer (ikke på valg) 13. Valg af løbsleder På valg er Jonas Suldrup - genvalgt 14. Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg er Sara Teglbjærg, ønsker ikke genvalg Annette Jørgensen foreslået valgt 15. Valg af suppleanter: På valg er Jens Ole Suldrup valgt, Frederik Hennild/ foreslået - valgt 16. Valg af revisor samt suppleant Revisor: Maria Spillemose Revisorsuppleant: Bent Rahbek Andersen 17. Valg af løbsledelse alle på valg Simon genvalg Morten ønsker ikke genvalg, posten genbesættes ikke. Joan genvalg Louise nyvalg Patrik - genvalg 18. Valg af repræsentanter til Svend Gønges Divisionsråd Jonas, Simon, Sara, Morten og Merete 19. Valg af repræsentanter til Det Danske Spejderkorps Korpsråd Merete og Morten 20. Eventuelt Bo Gyldenkerne fra Svend Gønges Division fortalte om divisionens arbejde med gruppeudvikling Referat godkendt d. 29/3 2015

3 Formand: Merete SR. Lohse Dirigent: Peter Larsen Formandens beretning Mit første år som formand for foreningen Zaxsez er gået. Da jeg sidste år blev valgt som formand, havde jeg ikke den ringeste anelse om, hvilke spændende udfordringer der ventede! Vi lagde året ud med en spændende evaluering af Zaxsez 2014, hvor løbsledelsen gjorde sig mange spændende erfaringer. I maj måned var vi inviteret på divisionsturnering af Svend Gønges Division, og med god hjælp fra Ilde Ibs Klan og Humleklanen fik vi stablet et lille team af friske folk på benene, så vi kunne lave et lille natløb for junior- og tropsspejdere. Det var en stor succes, og børnene var meget glade for oplevelsen. I juni måned afholdt vi Struktur- og KREAweekend i Stege på Møn, hvor der både blev tid til at være konstruktive, aktive og at få hygget og rystet os sammen i den nye løbsledelse og bestyrelse. Der blev lagt nogle rigtig gode grundsten til Zaxsez nye struktur, som bestyrelsen og løbsledelsen vil arbejde endnu mere på i det kommende år. Vi fandt også ud af at vi skal passe på med at blande tingene for meget sammen, og derfor blev der allerede på denne weekend planlagt to weekender i foråret 2015 en til gennemgang af vores struktur, regler for løbet og andre praktiske rammer, og en senere på foråret til den kreative løbsproces. I august fik Morten og jeg besøg i vores lille hus af repræsentanter fra løbsledelse og bestyrelse til et par gode arbejdsdage i sommersolen. Der blev arbejdet hårdt med rammerne for både løbs- og bestyrelsesarbejdet, men der var også tid til at nyde sommersolen og komme hinanden ved. I efteråret blev der afholdt to løbsweekender med gode resultater. Der blev samtidig evalueret på hvordan vi får optimeret løbsweekenderne, så der kommer endnu flere postansvarlige med, hvad indholdet på de forskellige weekender bør være og hvordan man kan gøre det vedrørende og vigtigt for de postansvarlige at møde op. Weekenderne er jo i virkeligheden en hjælp til dem selv, for det er på weekenderne de kan få svar på de mange spørgsmål, de måtte have, der er altid nogen andre kreative mennesker at sparre med, og humøret er i top og det er jo sjovere at arbejde, når man kan mærke, man er en del af noget større. I november blev der for første gang afholdt en kæmpe optællings- og sorteringsweekend på vores lager i Karise. Hele lageret blev endevendt og efterset, der blev talt op, noteret ned og sorteret i bund. Så for første gang i Zaxsez historie har vi faktisk nogenlunde styr på, hvad vi har på lageret! Samtidig blev der afholdt julefrokost for vores medlemmer. En rigtig hyggelig fest, vi startede sidste år, og som vi vil holde i hævd med forskelligt tema for weekenden fra år til år. I januar blev der afholdt en infoweekend om løbet, hvor de sidste ting kom på plads, og i februar kunne vi så i fællesskab afholde et rigtig flot Zaxsez Bestyrelsens opgave er at støtte op om løbsledelsens arbejde. Det forsøger vi blandt andet at gøre ved at have nogle udvalg, der tager sig af økonomien, driften af bl.a. vores lager, fundraising og meget andet. Derudover er det vores opgave at lave nogle sjove og udviklende arrangementer for jer medlemmer. Det er nemt at engagere sig i arbejdet hvis du møder op på vores weekender og har en interesse, er du altid velkommen til at melde dig til et udvalg. Udvalgene kører som udgangspunkt et år ad gangen, og så kan man vælge at trække sig eller fortsætte. Vi er til for løbsledelsen og for medlemmerne så kom endelig og fortæl os, hvilken retning du synes foreningen skal bevæge sig imod.

4 Merete SR. Lohse Formand for foreningen. Løbsledelsens beretning I år har vi oplevet en stor udskiftning i løbsledelsen, og ud er gået Merete og ind er kommet, Patrick, Anette og Joan. Det har været en stor omvæltning at skifte løbsleder, men også en spændene udfordring. For at får arbejdet til at passe bedre til den nye løbsledelse har vi i det foregående år arbejdet efter ny struktur i løbsledelsen. Denne ny struktur er lavet af løbsledelsen efter gammel model, men med mere klare rolle fordelinger og bedre definerede opgaver. Vi besluttede i løbsledelsen at udarbejde arbejdsbeskrivelser med opgaver til de forskellige roller i løbsledelsen samt de teams (KQ Crew, Kort, Teknik mm.) Der hører under rollerne. Dette arbejde vil snarest muligt være afsluttet og klar til overlevering til den nye løbsledelse. Zaxsez har valgt at engagere sig i Divisionssommerlejren i Svend Gønges division som afholdes i år. Vi leverer til lejren Teknikhold, Samaritter samt deltager i planlægningen af hejkerne. Vi har i året afholdt 3 weekender relateret til Zaxsez 2015 (samt 1 i 2015). Disse weekender forløbet med planlægning af årets løb, og har haft forskellige niveauer af deltagelse fra de Postansvarlige, men generelt har vi set langt de fleste af de postansvarlige på én af weekenderne. Ud over weekender har løbsledelsen for det meste afholdt et møde om måneden for at samle op på hvor langt vi hver især var nået, dette har givet os bedre føling med hinanden og ting som vi evt. har overset. VI vil slutte af med at sige tak til alle for engagementet det foregående år, og for flere af os ser vi frem til endnu et år med spændene udfordringer i løbsledelsen. Spejderhilsen Zaxsez Løbsledelse Jonas Suldrup Løbsleder Zaxsex

5 Forslag til vedtægtsændringer F1: Ændring af kommunalt tilhørsforhold Der ønskes en ændring i foreningens vedtægter, således at Zaxsez hjemkommune bliver Vordingborg Kommune. 1 stk. 3 ønskes derfor ændret til: Foreningens hjemkommune er Vordingborg Kommune. Forslagsstillere: Bestyrelsen F2: Vedtægtsændring Der ønskes en ændring i vores vedtægter vedr. hvem der kan optages som medlemmer. 3 stk. 1 ønskes derfor ændret til: Som medlemmer optages personer, der har interesse i eller ønsker at støtte foreningens aktiviteter. Efterfølgende stykke slettes. Forslagsstillere: Bestyrelsen Bilag 5 Udviklingsplan Bestyrelsen ønsker at fortsætte med den hidtidige udviklingsplan på nær følgende ændringer: et om sociale tiltag i foreningen slettes, da vi efterhånden har fået etableret nogle gode arrangementer for vores medlemmer, som gerne skulle udvikle sig til en tradition. sez udviklings- og visionsweekend. Mål: at udarbejde et bedre og mere skarpt formål med foreningen i forhold til medlemmerne i foreningen. Handlingsplan 2015/2016 Gennemskuelig struktur gennem større samarbejde Der er efterhånden mange, der gerne vil bidrage til både et godt Zaxsez-løb, men også et godt foreningsliv. Derfor udvikler bestyrelse og løbsledelse i fællesskab en weekend, hvor de sammen arbejder målrettet med at udvikle Zaxsez som forening og institution ved at kigge på de mere langsigtede visioner for Zaxsez. Udviklings- og visionsweekenderne skal omhandle foreningens struktur, udvalgsarbejdets tilrettelæggelse samt samarbejdet mellem bestyrelsen og løbsledelsen. Derved håber vi at vores foreningsarbejde kan blive endnu mere meningsfyldt og samarbejdet. Rekruttering og uddannelse af postansvarlige Arbejdet med at rekruttere flere postansvarlige har båret frugt, og til løbet i 2015 var der for første gang ikke problemer med at finde de postansvarlige, der skulle bruges. Vi vil nu påbegynde udviklingen af uddannelse og træning for vores postansvarlige, således at endnu flere postansvarlige får lettere ved at lave større og vildere oplevelser for vores deltagere. Fortsættelse af arbejdet med vores formål

6 Arbejdet med vores formål for medlemmer fortsætter i foråret 2015, hvor vi håber at kunne finde en bedre formulering af vores formål til foreningsmedlemmerne

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke 1 Det er blevet så moderne at google sig til al information. Har man lige glemt navnet eller stedet, filmen eller komponisten ja, så kan man rimelig hurtigt finde svaret på sin smart- eller iphone. Det

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten.

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten. 26 HUMANIST Studerende netværker NASIM et friskt pust fra Mellemøsten NASIM er et netværk af studerende, hvis formål er at udbrede en neutral og nuanceret viden om Mellemøsten. Netværket holder til på

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer Kom i dybden med arbejdsglæden 3-5 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi kommer i dybden med arbejdsglæden. I de næste timer laver vi et fremtidsværksted, hvor vi undersøger, hvad

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Baggrund for projektet 3 1.2 Evalueringen 3 2. Foreningerne: 4 2.1 Foreningssamarbejder 4

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Forældre og Åben Hus er fundamentet

Forældre og Åben Hus er fundamentet Forældre og Åben Hus er fundamentet I Sorø BMX Klub er medlemstallet steget markant de sidste par år. Det skyldes blandt andet en strategi fra bestyrelsens side, som indebærer aktive forældre, en Facebook-profil

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere