Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark"

Transkript

1 Faglærte skaber de mest levedygtige i Danmark Virksomheder skabt af faglærte har højere overlevelse end skabt af akademikere i 7 ud af 8 brancher. Det er altså ikke kun i nogen brancher som for eksempel i byggeriet, at faglærte skaber flere levedygtige end akademikere, men på størstedelen af det danske arbejdsmarked. Kun inden for offentlig administration, der fx dækker har oprettet af akademikere en højere overlevelse. Ser man på jobskabelsen, skaber af faglærte samlet set flest job, men på sniveau skaber akademikere typisk flest job pr. nystartet. af chefanalytiker Mie Dalskov Pihl & stud.polit. Joachim Koch 27. maj 2015 Analysens hovedkonklusioner I perioden blev der oprettet godt , hvoraf ca af dem overlevede i minimum 3 år. Der blev oprettet flest inden for Handel og transport mv., Erhvervs samt Bygge og anlæg, der tilsammen stod for over 70 procent af det samlede antal stiftede i perioden. Ser man på overlevelsen blandt nye, havde faglærte iværksættere højere overlevelse i 8 ud af 9 brancher. Kun inden for offentlig administration,, der fx inkluderer lægeklinikker, havde nye oprettet af akademikere højere overlevelse end oprettet af faglærte. Især inden for byggeri og anden har faglærte langt bedre overlevelse. Alt i alt har de nye kastet knap nye job af sig, hvoraf oprettet af faglærte står for de job. Det er tre gange så meget som antallet af job skabt af blandt akademikere. Fordelt pr. er der størst jobskabelse i oprettet af akademikere. Kontakt Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Faglærte skaber de mest levedygtige i Danmark Faglærte iværksættere bedst til at overleve I perioden blev der oprettet godt , hvoraf ca af dem overlevede i minimum 3 år. Tabel 1A viser antal oprettede samt overlevere fordelt på brancher. Det ses, at der blev oprettet flest i brancherne Handel og transport mv., Erhvervs samt Bygge og anlæg med hhv. 28,4 pct., 24,1 pct. og 18,1 pct. af det samlede antal stiftede i perioden. Brancherne, Industri, og Bygge og anlæg havde de højeste overlevelsesrater og Erhvervs den laveste. havde en overlevelsesrate på hele 74,8 pct., hvilket formentligt skal ses i lyset af, at det ofte drejer sig om, der har lange kontrakter og er relativt velkonsoliderede. Bilagstabel 1 viser tilsvarende opdelt på uddannelsesniveau blandt iværksætterne. Tabel 1A. og overlevende, oprettet Overlevere Overlevere Overlevelsesrate Antal Andel, pct. Antal Andel, pct. Andel, pct , ,5 61,9 Bygge og anlæg , ,3 60,6 Handel og transport mv , ,5 54,9 Kommunikation (fx itkonsulenter, forlag, tele) Udlejning (fx ejendomsmæglere, af erhvervsejendomme) Erhvervs (fx skonsulent, reklame- og analysebureauer) (fx lægeklinik) , ,8 54, , ,4 74, , ,0 51, , ,0 56, , ,5 56,0 I alt ,8 Anm: Visse brancher er udeladt grundet diskretionshensyn. Dette medfører at I alt ikke er ens i tabel 1A og 1B m. fl. Nye blandt faglærte og akademikere Nedenstående tabel 1B viser fordelingen af faglærte iværksættere på hovedbrancher. Der blev i perioden stiftet af faglærte iværksættere, og af dem overlevede i minimum 3 år, hvilket er en overlevelsesrate på 61,8 pct. 2

3 Faglærte skaber de mest levedygtige i Danmark Hovedparten, 85 pct., af de faglærtes opererede inden for Bygge og anlæg, Handel og transport mv. samt Erhvervs. Generelt er overlevelsesraten høj for alle hovedbrancherne (over 55 pct.). Ser man på oprettet af LVU ere, er overlevelsesraten markant lavere, 54,7 pct., hvilket er 7,1 procentpoint lavere end faglærte. Næsten halvdelen af iværksættere med en LVU opererede i branchen Erhvervs (48 pct.), 15 pct. i og hhv. 11 og13 pct. i Offentlig administration og Handel og transport mv.. Den generelt lave overlevelsesrate for LVU ere kommer af, at overlevelsesandelen Erhvervs var relativt lav, ca. 50 pct. Dette fremgår af tabel 1C. Sammenligner man overlevelse for oprettet af hhv. faglærte og akademikere i perioden , så er overlevelsen højere for oprettet af faglærte i 8 ud af 9 brancher, jf. figur 1. Tabel 1B. og overlevende, oprettet , faglærte Overlevere Overlevere Overlevelsesrate Antal Andel, pct. Antal Andel, pct. Andel, pct , ,2 64,0 Bygge og anlæg , ,9 64,7 Handel og transport mv , ,4 59, , ,3 55, , ,6 76,0 Erhvervs , ,2 55, , ,6 56, , ,8 65,2 I alt ,8 3

4 Faglærte skaber de mest levedygtige i Danmark Tabel 1C. og overlevende, oprettet , LVU Overlevere Overlevere Overlevelsesrate Antal Andel, pct. Antal Andel, pct. Andel, pct , ,5 62,6 Bygge og anlæg 226 2, ,0 50,4 Handel og transport mv , ,3 57, , ,0 54, , ,0 73,4 Erhvervs , ,0 50, , ,8 60, , ,3 52,1 I alt ,7 Figur 1. Forskel i overlevelsesrater for oprettet , faglærte og LVU Pct Pct Faglærte LVU Figur 2 viser overlevelsesraterne for fordelt på s uddannelse, og hvilken periode en er fulgt. Faglærte har den højeste overlevelsesrate i alle perioder, men især i de sidste to år ligger KVU ere relativt tæt på. Overlevelsesraten var generelt lavest for fra 2008, naturligvis grundet finanskrisen, men raten steg igen i perioden for alle 4 uddannelsesgrupper. Generelt har der dog været et fald i overlevelsesraten på ca. 4 pct.-point for faglærte og en stigning på 2,5 pct.-point for LVU ere. 4

5 Faglærte skaber de mest levedygtige i Danmark Figur 2. Overlevelsesrater, uddannelsesniveau og 3-årig periode efter startår Overlevelsesrate, Overlevelsesrate, pct. pct Faglært KVU MVU LVU Boks 1. og overlevende Der er anvendt Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase til at identificere nyoprettede. Nyoprettede defineres i Iværksætterdatabasen som firmaer, der er nyregistrerede for moms, som ikke før har været drevet af en anden ejer, i anden ejerform, under et andet firma eller af en personlig indehaver, der allerede er registret for momspligtige aktiviteter. De nye er samtidig renset for nyregistreringer, som skyldes genstartere, omregistreringer, konkurser m.v. Endelig skal der være en vis aktivitet i 4 kvartaler efter nyregistrering. Overlevende er i Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase defineret som, der er oprettet i et år og har økonomisk aktivitet i et efterfølgende år. Det er i dette papir valgt at se på overlevelse hen over en treårig periode. Økonomisk aktivitet kan være beskæftigelse, omsætning, eller køb af varer og ydelser til en, hvilket betyder, at en fortsat skal eksistere 3 år efter oprettelsen. Kilde: Beskrivelse af Iværksætterdatabasen på dst.dk. Faglærte skabte næsten halvdelen af de nye arbejdspladser Der blev i perioden skabt arbejdspladser af nye, ud over iværksætterne selv. Det er 0,43 arbejdspladser pr. oprettet. Tabel 2A viser antallet af skabte job for oprettet i fordelt på brancher. Brutto skabtes der flest job i Handel og transport mv. samt Erhvervs med hhv og Der blev dog skabt klart flest job pr. i branchen med 0,71 skabte job pr.. Der blev skabt færrest job pr. i og Offentlig administration med ca. 0,13 skabte job pr.. Bilagstabel 2 viser tilsvarende fordelt på uddannelsesniveau. 5

6 Faglærte skaber de mest levedygtige i Danmark Tabel 2A. Skabte job fordelt på s brancheniveau (eksl. Iværksætteren), , ,4 0,71 Bygge og anlæg , ,4 0,43 Handel og transport mv , ,9 0, , ,4 0, , ,7 0,13 Erhvervs , ,2 0, , ,7 0, , ,1 0,24 I alt ,43 Anm.: Skabte i alt. Jobskabelse i nye fordelt på brancher for faglærte og akademikere Ser man på skabte job fordelt på brancher for faglærte iværksættere, ses nogenlunde samme billede som ovenfor. Handel og transport mv., Erhvervs og Bygge og anlæg var klart de største brancher for faglærte iværksættere, men i forhold til tabel 2A var skabte job pr. i disse tre brancher højere for faglærte iværksættere (tabel 2B). Dog var skabte job pr. lavere for Industri, Offentlig administration... og Erhvervs end i tabel 2A. Ser man på iværksættere med en LVU, var hovedparten af jobskabelsen i Erhvervs, Handel og transport mv. samt. Samlet set var godt 85 pct. af jobskabelsen ekskl. iværksættere i disse tre brancher. Derudover var skabte job pr. relativt høj i Handel og transport, Industri og, men lavere i Erhvervs end for faglærte iværksættere. 6

7 Faglærte skaber de mest levedygtige i Danmark Tabel 2B. Skabte job fordelt på s uddannelsesniveau, , faglærte , ,7 0,56 Bygge og anlæg , ,4 0,46 Handel og transport mv , ,7 0, , ,0 0, , ,2 0,09 Erhvervs , ,1 0, ,8 31 0,2 0, , ,7 0,26 I alt ,45 Anm.: gennemsnitligt antal job pr. ny eksl.. 7

8 Faglærte skaber de mest levedygtige i Danmark Tabel 2C. Skabte job fordelt på s uddannelsesniveau, , LVU 318 3, ,0 1,19 Bygge og anlæg 226 2,2 79 1,5 0,35 Handel og transport mv , ,0 1, , ,7 0, ,2 89 1,7 0,16 Erhvervs , ,9 0, , ,9 0, ,5 75 1,4 0,29 I alt ,51 Anm.: gennemsnitligt antal job pr. ny eksl.. Figur 3 viser jobskabelsen ekskl. iværksættere for de fire uddannelsesgrupper og den periode, ne er blevet fulgt. Jobskabelsen blandt faglærte iværksættere faldt markant fra perioden til perioden med et fald på godt Jobskabelse af faglærte var lavest i 09-12, hvilket dog også var tilfældet for MVU og LVU ere. Jobskabelsen for LVU ere har ligget og svinget omkring job i hver periode. Figur 3. Jobskabelse ekskl. iværksættere fordelt på uddannelse Skabte job Skabte job Faglært KVU MVU LVU 0 Anm.: gennemsnitligt antal job pr. ny eksl.. 8

9 Faglærte skaber de mest levedygtige i Danmark Jobskabelse inkl. iværksættere Overlevende stiftet i skabte over 3 år næsten nye job, hvis man inkluderer iværksætterne, jf. tabel 3A, der viser jobskabelsen inkl. iværksættere fordelt på brancher for perioden. Som i de tidligere tabeller var det i brancherne Handel og transport mv., Erhvervs og Bygge og anlæg, hvor jobskabelsen brutto var højest med en samlet jobskabelse på godt 71 pct. af de skabte arbejdspladser. overlevende var dog højest i Industri og med ca. 2,4 job pr. ny. Tabel 3A. overlevende, 3 år efter virks. oprettelse, Overlevende Overlevende inkl. inkl. overlevende , ,7 2,41 Bygge og anlæg , ,0 1,85 Handel og transport mv , ,1 2, , ,1 2, , ,9 1,59 Erhvervs , ,1 2, , ,9 1, , ,2 1,53 I alt ,99 Anm.: Visse brancher er udeladt grundet diskretionshensyn. Gennemsnitligt antal job pr. overlevende inkl.. 9

10 Faglærte skaber de mest levedygtige i Danmark Boks 2. Jobskabelse inkl. iværksættere Antallet af skabte jobs er målt som forskellen mellem antallet af årsværk noteret for en i startåret og antallet af årsværk i slutåret (fx ). Der anvendes i papiret to mål for jobskabelsen, nemlig jobskabelsen eksklusive iværksætter og jobskabelsen inklusive iværksætter. Jobskabelsen eksklusive iværksætter måler således antallet af jobs (fuldtidsårsværk), der er skabt hen over den treårige periode, der måles for her (fx ), uden at selv tælles med. Jobskabelsen inklusive iværksætter måler antallet af jobs, hvor selv tælles med. Begge mål har fordele og ulemper. Jobskabelsen eksklusive iværksætter vil systematisk underestimere antallet af jobs skabt af på områder, hvor der typisk er mange små, fordi ne så typisk består af plus én eller to medarbejdere. Det er ikke usædvanligt for håndværkere altså personer med en faglært uddannelse. Jobskabelsen inklusive iværksætter tager selvsagt højde for, om den typiske er stor eller lille men er til gengæld vanskelig at fastlægge nøjagtigt. Det skyldes, at ne alene noteres med én iværksætter i Iværksætterdatabasen. Der findes desværre ingen måde at fastlægge på, hvorvidt der i virkeligheden er 1, 2, 3 eller flere, der har iværksat en. Derfor er der i dette papir lavet følsomhedsberegninger, hvor der regnes med både to og tre iværksættere. Inklusive iværksættere: I Iværksætterdatabasen indeholder ikke en variabel for antallet af iværksættere i en. Derfor kan man ikke umiddelbart aflæse antallet af skabte job inkl. iværksættere. Eurostat benytter en metode baseret på sform til at beregne dette 1 : Enkeltmands tillægges én iværksætter, og alle andre sformer tillægges to iværksættere. Vores metode for antal iværksættere pr. er ligeledes baseret på sform, men adskiller sig for faglærte iværksættere. For alle andre uddannelsesgrupper end faglærte gælder følgende: Enkeltmands tillægges én iværksætter, og alle andre sformer tillægges to iværksættere. Alle faglærte tillægges én iværksætter, uanset sform. Vores metode er således en justeret Eurostat-metode med et konservativt bud på faglærtes jobskabelse. Vi har i en tidligere analyse 2 fortaget følsomhedsberegninger af antal iværksættere pr.. Disse robusthedsanalyser viste, at jobskabelsen inkl. iværksættere er relativ robust over for metodevalget til at beregne antal job inkl. iværksættere. Uanset om man tilregner 1, 2 eller 3 ejere for oprettet af andre uddannelsesgrupper, så skabte faglærte flest job. 1 Eurostat-OECD Manual on Business Demography Statistics, side 41, kapitel 5,

11 Faglærte skaber de mest levedygtige i Danmark Bilag Bilagstabel 1. og overlevende, oprettet Overlevere Overlevere Overlevelsesrate Antal Andel Antal Andel Andel af uddannelsesgruppe Ufaglært , ,4 51,2 Faglært , ,6 61,8 KVU , ,4 59,1 MVU , ,5 56,3 LVU , ,5 54,7 Uoplyst , ,7 43,9 I alt ,8 Anm: er alle iværksætter stiftet i , inkl. der ikke overlevede 3 år, hvor det er muligt at koble s persondata på. Overlevende har økonomisk aktivitet i det år, den er overlevet til. Overlevere er her opgjort 3 år efter oprettelse. Se boks 1 for yderligere definitioner. Bilagstabel 2. Skabte job fordelt på s uddannelsesniveau, ekskl. ekskl. Ufaglært , ,4 0,37 Faglært , ,1 0,45 KVU , ,3 0,51 MVU , ,5 0,38 LVU , ,4 0,52 Uoplyst , ,3 0,26 I alt ,43 Anm: Skabte job er forskellen i antal årsværk i slutåret og startåret. Se boks 2. Bilagstabel 3. overlevende, 3 år efter virks. oprettelse, Overlevende Overlevende inkl. inkl. overlevende Ufaglært , ,7 2,09 Faglært , ,7 1,73 KVU , ,7 2,40 MVU , ,2 2,13 LVU , ,2 2,46 Uoplyst 835 1, ,5 1,84 I alt ,99 Anm: Se boks 2 for definition af skabte job inkl. iværksætter. 11

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest Den rigeste del af befolkningen bruger håndværkerfradraget, også kaldet servicefradraget, mest. Mens hver fjerde blandt de 1 procent rigeste

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Siden 198 erne er der blevet flere studenter med lav arbejdsmarkedstilknytning. Sammenlignet med faglærte så har studenter, der ikke har fået en anden uddannelse

Læs mere

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Danskernes uddannelse Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Flere får en uddannelse i Danmark. Det er især de boglige uddannelser, som flere gennemfører. Siden 7 er antallet af personer med

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Flere unge bryder den sociale arv

Flere unge bryder den sociale arv Flere unge bryder den sociale arv Andelen af mønsterbrydere stiger i Danmark. Siden midten af erne har færre og færre børn af ufaglærte fået en uddannelse efter grundskolen, men den tendens er nu vendt.

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland

Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland Der er stor forskel på, hvor langt lønmodtagerne pendler alt efter deres uddannelsesbaggrund og bopæl. Erhvervsakademiuddannede pendler

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Hver. ung uden ungdomsuddannelse har ikke fuldført. klasse, og det er seks gange flere end blandt de unge, der har fået en ungdomsuddannelse. Derudover har mere

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Faglærte iværksættere skaber nye jobs og virksomheder som overlever

Faglærte iværksættere skaber nye jobs og virksomheder som overlever Den 10.6.2016 Faglærte iværksættere skaber nye jobs og virksomheder som overlever Iværksættere udgør et vigtigt element i den danske økonomi, og undersøgelser viser, at iværksættere skaber nye job især

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre 7 ud af 1 akademikere har længere uddannelse end deres forældre AE har undersøgt den familiemæssige uddannelsesbaggrund for alle nyuddannede akademikere. Analysen viser, at 73 procent af alle nyuddannede

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

Sundhed i de sociale klasser

Sundhed i de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på sundhedstilstanden i de sociale klasser. Der er stor forskel

Læs mere

Danskerne kører længere for at komme på arbejde

Danskerne kører længere for at komme på arbejde Danskerne kører længere for at komme på arbejde Danske lønmodtagere pendler længere end tidligere for at komme på arbejde. I gennemsnit pendler danske lønmodtagere km. mellem hjemmet og arbejdspladsen.

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Knap hver anden 3-årige har en uddannelse, der er på samme niveau som mors eller fars uddannelse. Især de erhvervsfaglige uddannelser går i arv. Mere end 7

Læs mere

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje kontanthjælpsmodtager mellem 18 og 37 år har haft mindst en børne- og ungesag om enten en anbringelse eller en forebyggende foranstaltning

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet I dag er der færre unge, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 1. klasse, som falder fra, når man ser på 3 måneder og 7 måneder

Læs mere

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik AE har set på resultaterne fra folkeskolens afgangsprøve for alle 9. klasseelever sidste sommer. Godt 16 procent eller mere end hver sjette

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet I de seneste godt 10 år er der sket en forholdsvis markant stigning i erhvervsdeltagelsen blandt de ældre i aldersgruppen -64 år. Særligt bemærkelsesværdigt

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed 13,3 procent af alle nyuddannede fra 15 gik direkte ud i mindst måneders ledighed. Det er lidt færre end tidligere. Faldet er dog svagt, og andelen

Læs mere

Øget uddannelse giver danskerne et bedre helbred

Øget uddannelse giver danskerne et bedre helbred Øget uddannelse giver danskerne et bedre helbred Uddannelse har mange positive effekter for den enkelte og for samfundet. Udover at være en god investering i forhold til løn og beskæftigelse, bliver sundhedstilstanden

Læs mere

Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse

Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse Samfundet har store økonomiske gevinster af uddannelse. Personer med en uddannelse har større arbejdsmarkedstilknytning og højere løn. Det betyder flere

Læs mere

Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien

Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien Selvom nye tal viser, at stigningen i ledigheden blandt nyuddannede med en videregående uddannelse er bremset, så ligger andelen af nyuddannede,

Læs mere

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse Hver. ung er hverken i job eller under uddannelse Mere end 17. unge under 3 år var hverken i arbejde eller under uddannelse i slutningen af 1, og de 7. havde været inaktive i mindst måneder. Set i forhold

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Det er forholdsvis stor forskel på ledigheden mellem de forskellige uddannelsesgrupper i Danmark. Ledigheden er næsten pct. blandt ufaglærte,

Læs mere

AMU-kurser løfter ufaglærtes løn med kr. året efter

AMU-kurser løfter ufaglærtes løn med kr. året efter AMU-kurser løfter ufaglærtes løn med 10.000 kr. året efter Blandt ufaglærte, der deltog i 2010, giver AMU-deltagelse en positiv estimeret effekt på lønindkomsten i 2011 på godt 10.000 kr. og på 9.000 kr.

Læs mere

Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed

Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed AE har undersøgt, hvilke lange videregående uddannelser unge vælger efter gymnasiet. Blandt 30-34-årige med indvandrer- eller

Læs mere

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp Det går den rigtige vej Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp Færre af de unge, som ikke har anden end grundskolen, havner på kontanthjælp. I 2013 var næsten hver fjerde ufaglærte ung på kontanthjælp,

Læs mere

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Tusindvis af studerende på erhvervsakademierne og landets professionsuddannelser med en gymnasial uddannelse i bagagen, ville blive afskåret fra

Læs mere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere Unge, der klarer sig godt i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver, har nemmere ved at bryde den sociale arv og få en ungdomsuddannelse. 7 pct. af de unge, der havde ufaglærte forældre og fik

Læs mere

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet er blevet mere vanskelig det seneste år. Hver syvende, der færdiggjorde en erhvervskompetencegivende uddannelse

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Krisen har endnu ikke sluppet sit tag i de nyuddannede

Krisen har endnu ikke sluppet sit tag i de nyuddannede Hver 7. nyuddannet går direkte ud i mindst et halvt års ledighed Krisen har endnu ikke sluppet sit tag i de nyuddannede På trods af en generel stigende beskæftigelse på det danske arbejdsmarked, så går

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Kortlægning af beskæftigelsesudviklingen under krisen De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Der har tidligere i debatten været fokus på, at højtuddannede skulle være blevet særlig hårdt ramt

Læs mere

Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere

Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere Godt syv ud af ti af de ca. 88.000 virksomheder oprettet i perioden 2005-2009 er skabt af enten faglærte eller ufaglærte iværksættere. Udover det høje antal

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen En kortlægning af de unges uddannelsesniveau viser, at over 2. under 3 år ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse samtidig med at

Læs mere

Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU

Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU Ledigheden blandt nyuddannede herhjemme er i historisk perspektiv relativt høj. I forhold til vores europæiske naboer klarer de nyuddannede sig dog relativt

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet Der er meget at vinde ved at tage en uddannelse. Med uddannelse følger højere indkomst og bedre arbejdstilknytning, end hvis man forbliver

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Øget polarisering i Danmark

Øget polarisering i Danmark Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så er middelklassen faldet. Siden 2001 er middelklassen faldet med omkring 100.000 personer. Samtidig er andelen af rige steget fra omkring

Læs mere

Nyuddannede akademikere pendler gerne

Nyuddannede akademikere pendler gerne Nyuddannede akademikere pendler gerne I 213 var den gennemsnitlige pendlingsafstand blandt nyuddannede akademikere på 24,6 kilometer. Sammenlignet med 28 har der været en stigning i den gennemsnitlige

Læs mere

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene AE har undersøgt, hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet, hvis man kun har en gymnasial uddannelse i bagagen. Ifølge de nyeste tal har

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Det er markant sværere at finde praktikplads for unge i Københavnsområdet end i resten af landet. I Københavnsområdet står mere end 6 elever

Læs mere

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Tal fra Undervisningsministeriet viser, at vi ikke er kommet tættere på at indfri målsætningerne om, at 9 procent af alle unge, får en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Højt uddannelsesniveau i Danmark, men for få får en erhvervsuddannelse

Højt uddannelsesniveau i Danmark, men for få får en erhvervsuddannelse Højt uddannelsesniveau i Danmark, men for få får en erhvervsuddannelse Ifølge OECD ligger Danmark i toppen, når det gælder om at give unge en gymnasial uddannelse. Danmark er dog ikke nær så godt med,

Læs mere

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet For første gang siden den økonomiske krise er stigningen i ledigheden blandt nyuddannede bremset. Denne analyse fokuserer på udviklingen blandt

Læs mere

Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav

Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav Et adgangskrav til de gymnasiale uddannelser på 7 fra folkeskolens afgangsprøver vil afskære mere end hver anden studerende med en gymnasial

Læs mere

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper 3F ere har en forventet restlevetid som 6-årige, der er kortere end eksempelvis personer med en lang videregående uddannelse. Det betyder færre år på

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse

Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse AE har sammenkørt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register med Danmarks Statistiks uddannelsesregistre for at belyse uddannelsesaktiviteten blandt kontant-

Læs mere

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Økonomiske kriser har store konsekvenser for ufaglærte. Ikke nok med at rigtig mange mister deres arbejde, men som denne analyse viser, er det vanskeligt

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Offentlig sektors del af økonomien er historisk lav bortset fra sundhed

Offentlig sektors del af økonomien er historisk lav bortset fra sundhed Historisk lav andel anvendes på det offentlige forbrug eksklusiv sundhed Offentlig sektors del af økonomien er historisk lav bortset fra sundhed Ifølge regeringen udgør det offentlige forbrug en høj andel

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed

Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed Blandt de personer, der afsluttede en erhvervskompetencegivende uddannelse i 009 var godt 10 procent ledige et år efter afsluttet uddannelse. Niveauet

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Familieforhold for de sociale klasser

Familieforhold for de sociale klasser Familieforhold for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I analysen er der fokus på herkomst-, køns- og aldersfordelingen

Læs mere

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Mens den rigeste procent har oplevet rekordhøj indkomstfremgang siden, så har indkomstfremgangen været rekordlav for alle andre indkomstgrupper i

Læs mere

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne AE har undersøgt udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede akademikere. Tallene viser, at hver femte nyuddannet akademiker, der færdiggjorde

Læs mere

Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv

Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv Det giver 2-1 mio. kr. mere, at man tager en erhvervskompetencegivende uddannelse sammenlignet med, hvis man var forblevet ufaglært. Samfundet har også milliongevinster,

Læs mere

Studenterhuen giver ingen jobgaranti

Studenterhuen giver ingen jobgaranti Studenterhuen giver ingen jobgaranti Uddannelse er et utroligt vigtigt parameter for, hvordan man klarer sig i livet. Analysen viser, at de unge der afslutter en gymnasial uddannelse, men som ikke kommer

Læs mere

Store virksomheder skal tage mere ansvar for praktikpladser

Store virksomheder skal tage mere ansvar for praktikpladser For 2. måned i træk mangler 11. elever en praktikplads i en virksomhed Store virksomheder skal tage mere ansvar for praktikpladser Dagens praktikpladstal viser, at der i juli måned var knap 11. elever

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Praktikpladser Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Det er især de store virksomheder, der kryber uden om praktikpladsansvaret. Mens mindre virksomheder med højst ansatte tager

Læs mere

Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark

Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark Fattigdom i Danmark Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark Målt med OECD s fattigdomsgrænse, hvor familier med en indkomst på under 50 procent af medianindkomsten er fattige,

Læs mere

Halvdelen af befolkningen sidder på 5 pct. af formuerne i Danmark

Halvdelen af befolkningen sidder på 5 pct. af formuerne i Danmark Halvdelen af befolkningen sidder på pct. af formuerne i Danmark Formuerne i Danmark er relativt ulige fordelt - også når man medregner pensioner. De ti pct. med lavest nettoformue skylder i gennemsnit

Læs mere

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Krisen har medført en betydelig stigning i arbejdsløsheden, hvor der er i dag over 1. personer, der står uden job. Når man ser på ledigheden fordelt på uddannelsesgrupper

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse

Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse AE har undersøgt gevinsterne ved at videreuddanne faglærte, og der er millionstore gevinster at hente. Over et livsforløb er nettogevinsten af et

Læs mere

Iværksættere i Business Region Aarhus

Iværksættere i Business Region Aarhus Iværksættere i Business Region Aarhus 1 Iværksætteri i Business Region Aarhus 1. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nye virksomheder i Business Region Aarhus stiger med 1,6 procent fra 2013

Læs mere

Middelklassen bliver mindre

Middelklassen bliver mindre Mens fattigdommen fortsætter med at stige, så bliver middelklassen mindre. I løbet af bare 7 år er der blevet 111.000 færre personer i middelklassen. Det står i kontrast til, at den samlede befolkning

Læs mere

Opbremsning i ledigheden blandt nyuddannede

Opbremsning i ledigheden blandt nyuddannede Opbremsning i ledigheden blandt nyuddannede AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse i 213. Tallene viser, at der for første gang siden den økonomiske krise er

Læs mere

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser AE har undersøgt, hvor gode virksomhederne er til at tage del i praktikpladsansvaret. I gennemsnit har næsten hver anden byggevirksomhed haft mindst

Læs mere