Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt"

Transkript

1 Rapport vedr. evaluering af praktikvejledernes udbytte af underviserrollen i Læringscenter Midt vedr. projekt: Kompetenceudvikling for praktikvejledere indenfor socialog sundhedsassistentuddannelsen Hvad: Evaluering af underviserrollen for praktikvejledere i forbindelse med afvikling af fokuserede læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Hvornår: August maj 2015 Hold marts 2014 (august og oktober 2014) Hold juli/august 2014 (december 2014 og januar 2015) Hold november 2014 (april og maj 2015) Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt

2 Indholdsfortegnelse 1.0 BAGGRUND ANALYSE AF EVALUERINGSUNDERSØGELSE AF UNDERVISENDE PRAKTIKVEJLEDERE I LÆRINGSCENTER MIDT SPØRGSMÅL 1 UNDERVISERROLLEN I LÆRINGSCENTER MIDT GIVER MIG MULIGHED FOR AT UDVIKLE MINE KOMPETENCER SOM VEJLEDER SPØRGSMÅL 2 UNDERVISERROLLEN I LÆRINGSCENTER MIDT GØR, AT JEG PÆDAGOGISK HAR UDVIKLET MIG I FORHOLD TIL BRUGEN AF SPØRGETEKNIKKER SPØRGSMÅL 3 UNDERVISERROLLEN I LÆRINGSCENTER MIDT GØR, AT JEG PÆDAGOGISK HAR UDVIKLET MIG I FORHOLD TIL BRUGEN AF MODEL FOR PRAKTISK FÆRDIGHEDSUDØVELSE SPØRGSMÅL 4 UNDERVISERROLLEN I LÆRINGSCENTER MIDT GIVER MIG MULIGHED FOR AT UDVEKSLE ERFARINGER I FORHOLD TIL VEJLEDERROLLEN MED ANDRE VEJLEDERE SPØRGSMÅL 5 UNDERVISERROLLEN I LÆRINGSCENTER MIDT GIVER MIG MULIGHED FOR AT HOLDE MIG AJOUR I FORHOLD TIL NYESTE VIDEN KONKLUSION BILAG

3 1.0 Baggrund I forbindelse med Budgetforlig 2014 til styrkelse af uddannelse af ledere og medarbejdere i regionen fik i 2014 tildelt kr. til projekt: Kompetenceudvikling for praktikvejledere indenfor social- og sundhedsassistentuddannelsen. Projektets formål var at praktikvejlederne fik udviklet deres pædagogiske kompetencer såvel metodisk som indholdsmæssigt i relation til at varetage vejledning og undervisning af grupper af elever i forbindelse med afvikling af fokuserede læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever (SSA-elever) i Læringscenter Midt (LCM). Det var hensigten, at det uforstyrrede rum i LCM kunne give praktikvejlederne mulighed for, at opøve kompetencer i forhold spørgeteknikker, brugen af model for praktisk færdighedsudøvelse samt at holde sig ajour i forhold til nyeste viden i forbindelse med deres rolle som underviser for SSA-elevernes læringsforløb i LCM. Samspillet mellem vejlederne i læringsforløbene skulle give en synergieffekt og give dem mulighed for videndeling, hvilket ville komme til udtryk i nyerhvervede kompetencer som f.eks. større sikkerhed og repertoire i vejledningsmetoder mv. i hverdagen. Kompetencer som kunne bidrage til udvikling af læringsmiljøet i afsnit og afdelinger/centre. Projektet forløb over afviklingen af tre hold SSA-elever fra august 2014 til maj 2015 og med i alt 13 undervisende praktikvejledere. Alle 13 praktikvejledere har modtaget et spørgeskema mhp. evaluering af underviserrollen og i hvilken grad deres deltagelse har udviklet deres kompetencer som vejleder. I nedenstående gennemgås resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. Koncern HR, Sundhedsuddannelser har ikke brug for uddybende beskrivelser, evalueringer eller lign. vedr. de tildelte midler, derfor er nedenstående analyse til brug i i forhold til evaluering og videreudvikling af undervisende praktikvejlederes kompetenceudvikling i forhold til vejlederrollen/underviserrollen i LCM. 3

4 2.0 Analyse af evalueringsundersøgelse af undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt Ud fra de besvarede evalueringsskemaer tegner der sig et billede af, at de undervisende praktikvejledere har fået udviklet deres pædagogiske kompetencer såvel metodisk som indholdsmæssigt. For yderligere specifikation på svarprocent og fordeling af besvarelserne jf. nedenstående uddybende sammenfatninger og figurer. Evalueringsskemaet er opbygget med følgende udsagn: Underviserrollen i Læringscenter Midt giver mig mulighed for at udvikle mine kompetencer som vejleder Underviserrollen i Læringscenter Midt gør, at jeg pædagogisk har udviklet mig i forhold til brugen af spørgeteknikker Underviserrollen i Læringscenter Midt gør, at jeg pædagogisk har udviklet mig i forhold til brugen af model for praktisk færdighedsudøvelse Underviserrollen i Læringscenter Midt giver mig mulighed for at udveksle erfaringer i forhold til vejlederrollen med andre vejledere Underviserrollen i Læringscenter Midt giver mig mulighed for at holde mig ajour i forhold til nyeste viden Til hvert udsagn er der mulighed for at komme med eksempler og respondenten kan svare via fem svarkategorier: Helt enig Delvis enig Neutral Delvis uenig Helt uenig Der er sendt elektronisk spørgeskema ud til alle 13 deltagende undervisende praktikvejledere, hvilket gav 13 besvarelser. Undersøgelsen havde således en svarprocent på 100 %, hvilket betyder, at evalueringerne kan give et repræsentativt billede af praktikvejledernes samlede vurdering af deres udbytte af underviserrollen. 4

5 2.1 Spørgsmål 1 Underviserrollen i Læringscenter Midt giver mig mulighed for at udvikle mine kompetencer som vejleder 100 % besvarede bekræftende på dette udsagn ved enten at være helt enig (92 %) eller delvis enig (8 %) i påstanden. Praktikvejlederne uddyber bl.a. deres besvarelse med følgende eksempler på hvorledes de ser, at underviserrollen har udviklet deres kompetencer som vejleder: De gode forhold/rammer har gjort det muligt for mig at øge min bevidsthed om den pædagogiske og kommunikative del. Jeg har kunnet anvende min viden fra modulet i akademiudd. "Kommunikation og pædagogik". Øget evnen til at stille de rigtige spørgsmål og have overblik til at ændre min plan for undervisning, ud fra hvad eleverne siger Jeg bliver opmærksom på de spørgsmål jeg stiller, og hvordan jeg stiller dem, for på den måde at inddrage eleverne, så det ikke kun bliver undervisning fra min side. Hvilket jo også er meget brugbart i afdelingen. Jeg er blevet mere bevidst om spørgeteknikkens betydning for refleksion. Jeg er blevet mere rummelig ift. elevernes læringsforudsætninger. Brug af anerkendende tilgang. Samlet set evaluerer vejlederne således, at deres underviserrolle har betydet, at de har haft mulighed for at udvikle deres kompetencer som vejleder. Rammerne for underviserrollen i LCM ser ud til at være et medvirkende element i dette ligesom opmærksomheden omkring Model for praktisk færdighedsudøvelse og spørgeteknikker har været givende for underviserne. 5

6 2.2 Spørgsmål 2 Underviserrollen i Læringscenter Midt gør, at jeg pædagogisk har udviklet mig i forhold til brugen af spørgeteknikker 92 % besvarede bekræftende på dette udsagn ved enten at være helt enig (54 %) eller delvis enig (38 %) i påstanden. 8 % besvarede udsagnet som neutral dvs. en ud af 13 undervisere besvarer udsagnet med en neutral tilkendegivelse. 6

7 2.3 Spørgsmål 3 Underviserrollen i Læringscenter Midt gør, at jeg pædagogisk har udviklet mig i forhold til brugen af model for praktisk færdighedsudøvelse 92 % besvarede bekræftende på dette udsagn ved enten at være helt enig (54 %) eller delvis enig (38 %) i påstanden. 8 % besvarede udsagnet som neutral dvs. en ud af 13 undervisere besvarer udsagnet med en neutral tilkendegivelse. Praktikvejlederne uddyber bl.a. deres besvarelse med følgende eksempler på hvorledes de ser, at de har udviklet sig pædagogisk i forhold til brugen af spørgeteknikker og/eller model for praktisk færdighedsudøvelse: Jeg har haft mulighed for at afprøve forskellige spørgeteknikker. Jeg er blevet mere bevidst om, hvor stor betydning spørgemåden har for det svar jeg får og for elevens refleksion. Modellen for praktisk færdighedsudøvelse har været et godt redskab for mig til at få alle elever gjort aktive og til at give struktur på undervisningen, og sikre at vi kom omkring alle elementer i sygeplejen. Jeg er absolut blevet mere sikker i anvendelsen af modellen. Jeg har været meget opmærksom på at bruge modellen for praktisk færdighedsudøvelse og er nu bedre til at bruge den i forhold til mine egne elever. Brugen af spørgeteknikker kan være svær, men øvelse gør mester. I forhold det Karl Tomm spørgsmålene har jeg ikke brugt dem (ikke bevidst i hvert fald) Jeg har læst dem, men synes det er svært at forholde sig til at skulle anvende dem uden yderligere introduktion. Der står godt nok eksempler på, men det har ikke gjort nogen forskel for mig. Grundlæggende har jeg spurgt ind som jeg plejer i dagligdagen. Model for praktisk færdighedsudøvelse har jeg fået brugt mere. Synes det har været fint at bruge den ved at de observerende elever har haft deres fokus på den. Samlet set betyder det at praktikvejlederne vurderer, at de har udviklet deres pædagogiske kompetencer i forhold til især brugen af Model for praktisk færdighedsudøvelse, hvorimod der 7

8 fra s side kan komme mere fokus på introduktion i anvendelsen af og tilbagemelding til vejlederne vedr. brugen af Karl Tomms spørgsmålstyper. I de mundtlige tilbagemeldinger fra SSA-elever ses dog, at eleverne evaluerer, at underviserne generelt set er gode til at stille spørgsmål, give tilbagemeldinger, svare på spørgsmål og til at tale om teori. Vi fastholder arbejdet og opmærksomheden omkring brugen af Model for praktisk færdighedsudøvelse og gør os overvejelser omkring hvorledes spørgsmålstyperne kan integreres mere hensigtsmæssigt i undervisningen. 8

9 2.4 Spørgsmål 4 Underviserrollen i Læringscenter Midt giver mig mulighed for at udveksle erfaringer i forhold til vejlederrollen med andre vejledere 100 % besvarede bekræftende på dette udsagn ved enten at være helt enig (85 %) eller delvis enig (15 %) i påstanden. Praktikvejlederne uddyber bl.a. deres besvarelse med følgende eksempler på hvorledes de har haft mulighed for at udveksle erfaringer i forhold til vejlederrollen med andre vejledere: Jeg har for eksempel set nye muligheder i anvendelsen af modellen for praktisk færdighedsudøvelse. Situationer hvor jeg føler mig usikker har jeg mulighed for at tale igennem med en eller flere af de andre undervisere. Vi har i vejleder gruppen været super gode til at hjælpe og støtte hinanden i div. udfordringer som vi møder både i læringscentret men også på hvert vores afsnit. Har været meget givende, ville være en god ide at kunne følge hinanden også Samlet set betyder det, at miljøet i LCM indbyder til erfaringsudveksling vejlederne i mellem. har planlagt kursus med henblik på at styrke videreudviklingen af vejledernes pædagogiske kompetencer. Herigennem sættes der yderligere fokus på erfaringsudveksling og videndeling for vejledere i LCM. 9

10 2.5 Spørgsmål 5 Underviserrollen i Læringscenter Midt giver mig mulighed for at holde mig ajour i forhold til nyeste viden 92 % besvarede bekræftende på dette udsagn ved enten at være helt enig (75 %) eller delvis enig (17 %) i påstanden. 8 % besvarede udsagnet som delvis uenig dvs. en ud af 13 undervisere besvarer udsagnet med en delvis uenig tilkendegivelse. Praktikvejlederne uddyber bl.a. deres besvarelse med følgende eksempler på hvorledes underviserrollen i LCM har givet dem mulighed for at holde sig ajour i forhold til nyeste viden: Eleverne kommer med ny viden, som jeg selv efterfølgende søger viden om og derved øger jeg min egen viden, som kan komme kommende elever til gode Jeg er bl. a. blevet opdateret på retningslinjer i e-dok. Det har givet mig indsigt i hvad elever og vejledere kan have af opgaver andre steder. Det giver mig selvtillid og sikkerhed i mit arbejde som vejleder. Denne sikkerhed giver tryghed for eleverne Jeg ville gerne have været mere ajourført ift. den nyeste viden, men valgte ikke at bruge fritid på dette. Samlet set vurderes, at underviserrollen i LCM giver vejlederne mulighed for at holde sig ajour i forhold til nyeste viden omkring emnerne der undervises i. Dette især grundet dels videndelingen vejlederne imellem og i samarbejdet med eleverne. Synergieffekten for vejlederne består således i, at underviserrollen giver dem mulighed for videndeling, hvilket er kommet til udtryk i de nyerhvervede kompetencer som f.eks. større sikkerhed og repertoire i vejledningsmetoderne. 10

11 3.0 Konklusion På baggrund analysen af respondenternes evaluering af deres underviserrolle i forbindelse med afvikling af fokuserede læringsforløb for SSA-elever i LCM kan konkludere, at de undervisende praktikvejledere i høj grad har udviklet deres pædagogiske kompetencer såvel metodisk som indholdsmæssigt i relation til at varetage vejledning og undervisning af grupper af elever i forbindelse med afvikling af fokuserede læringsforløb for SSA-elever i LCM. Dette kommer bl.a. til udtryk i en styrkelse af brugen af Model for praktisk færdighedsudøvelse, en øget opmærksomhed på måden at stille reflekterende spørgsmål og en større rummelighed i underviserrollen/vejlederrollen. Der vil fortsat være behov for en opmærksomhed på introduktion og tilbagemelding på Karl Tomms spørgsmålstyper og en fortsat styrkelse af viden vejlederne i mellem. vurderer således, at det er fordelagtigt for både vejlederne, SSA-eleverne og afdelinger/centre at denne aktivitet fortsætter med kompetenceudvikling for vejledere der deltager i den praktiske afvikling af undervisningen af SSA-elever i LCM. 11

12 4.0 Bilag I det følgende er alle kommentarer fra undersøgelsen klippet ind. 4.1 Giv eksempler på hvorledes underviserrollen har udviklet dine kompetencer som vejleder Øget evnen til at stille de rigtige spørgsmål og have overblik til at ændre min plan for undervisning, ud fra hvad eleverne siger De gode forhold/rammer har gjort det muligt for mig at øge min bevidsthed om den pædagogiske og kommunikative del. Jeg har kunnet anvende min viden fra modulet i akademiudd. "Kommunikation og pædagogik". Jeg har haft gode sparringspartnere (de andre undervisere og uddannelsesansvarlige) og mulighed for supervision over min undervisning. Jeg har haft mulighed for at koncentrere mig om min funktion som vejleder, hvilket har givet mig et boost af glæde, lyst og overskud, som er godt i en ellers trængt situation som vejleder. bliver styrket i min teori bliver styrket i undervisningsrollen større overblik i SOSU elevernes praktik 1. Jeg skal bruge mig selv som person i højere grad overfor mange elever / holdundervisning. 2. Jeg skal stille skarpt på faglighed, der ikke er mit daglige erfaringsgrundlag. 3. Jeg skal kunne jonglere med flere læringsstile og niveauer i vejledning og evaluering ud fra mange individuelle elev skøn. Jeg har bl.a. mulighed for at afprøve div. spørge teknikker. Jeg er blevet skarpere i brugen af Bjørks model. Jeg har haft nytte af de teorier jeg har haft fra mit modul kommunikation i akademi uddannelsen, når jeg har stået over for elever med forskellig baggrund og hvor de er i en undervisning seance Have tid til at have fokus på eleven. Øvelse i at stille relevante spørgsmål ift. "patienten" som får eleven til at reflektere og undre sig. Bruge evalueringer fra eleverne til at finde ud af om der er noget jeg kan gøre bedre eller anderledes - finde ud af om jeg selv har faglige " huller" der evt. skal læses op på. Dette vil betyde en bedre vejledning af eleverne. Jeg bliver opmærksom på de spørgsmål jeg stiller, og hvordan jeg stiller dem, for på den måde at inddrage eleverne, så det ikke kun bliver undervisning fra min side. Hvilket jo også er meget brugbart i afdelingen. Det at jeg møder elever fra afdelinger gør, at jeg udfordres til at tænke lidt anderledes i forhold til, at eleverne byder ind med nogle andre ting end jeg umiddelbart er vant til. Jeg er blevet mere bevidst om spørgeteknikkens betydning for refleksion. Jeg er blevet mere rummelig ift. elevernes læringsforudsætninger. Brug af anerkendende tilgang. 12

13 4.2 Giv eksempler på hvorledes du har udviklet dig pædagogisk i forhold til spørgeteknikker og/eller model for praktisk færdighedsudøvelse Høre i højere grad på elevernes forforståelse, dette bliver udgangspunktet for reflektionen/undervisningen. Jeg har haft mulighed for at afprøve forskellige spørgeteknikker. Jeg er blevet mere bevidst om, hvor stor betydning spørgemåden har for det svar jeg får og for elevens refleksion. Modellen for praktisk færdighedsudøvelse har været et godt redskab for mig til at få alle elever gjort aktive og til at give struktur på undervisningen, og sikre at vi kom omkring alle elementer i sygeplejen. Jeg er absolut blevet mere sikker i anvendelsen af modellen. har lettere ved at stille spørgsmål som åbner dialogen Har fået større overblik i undervisningen Giver mulighed for at have fokus på den enkelte elev Især har jeg anvendt Bjørks model. Jongleret med den på flere måder. Som indledning og overblik i den komplicerede sygepleje på Station Dag 1, Som rolleinddeling: hver kategori en elev, så alle inddrages. På Dag 2 ligeledes som struktur, færdighedstræning og evaluering(selvevaluering) hos eleverne. Mht. spørgeteknikker har vi arbejdet med de 4 modeller og det er svært at bedømme mig selv, men min hensigt er at være bevidst på åbne spørgsmål og spørge som "detektiv, forsker, antropolog" Der bliver i opstartsfasen brugt mere tid på at instruere elever i færdigheds udøvelse, da det endnu ikke er noget de har med sig. Da praktisk færdighedsudøvelse er nyt for mig er det en god måde at komme i gang på, det ser jeg som positiv. Synes det er svært at bruge modellen, når der er mange afbrydelser i "plejen" og handlingerne. Gav de observerende elever modellen, så de kunne bruge den i deres evalueringer af " medeleverne" - hvilket gjorde at jeg også selv blev mere bevidst om modellen og at jeg skal bruge den mere i hverdagen. Da det er 1. gang jeg prøver at undervise i læringscentret, er der rigtig mange ting at forholde sig til. Jeg havde forsøgt at forberede mig på de helt spørgeteknikker ift. til den model vi havde fået, men ved ikke om det lykkedes helt? Brugte nok mere min egen kendte måde - der også åbner og som gør at eleven selv skal prøve at finde svaret. Jeg har været meget opmærksom på at bruge modellen for praktisk færdighedsudøvelse og er nu bedre til at bruge den i forhold til mine egne elever. brugen af spørgeteknikker kan være svær, men øvelse gør mester. I forhold det Karl Tomm spørgsmålene har jeg ikke brugt dem (ikke bevidst i hvert fald) Jeg har læst dem, men synes det er svært at forholde sig til at skulle anvende dem uden yderligere introduktion. Der står godt nok eksempler på, men det har ikke gjort nogen forskel for mig. Grundlæggende har jeg spurgt ind som jeg plejer i dagligdagen. Model for praktisk færdighedsudøvelse har jeg fået brugt mere. Synes det har været fint at bruge den ved at de observerende elever har haft deres fokus på den. 4.3 Giv eksempler på hvorledes erfaringsudvekslingen har bidraget til udvikling af din vejlederrolle? 13

14 Jeg har for eksempel set nye muligheder i anvendelsen af modellen for praktisk færdighedsudøvelse. Situationer hvor jeg føler mig usikker har jeg mulighed for at tale igennem med en eller flere af de andre undervisere. Vi har hver især vores stærke/svage sider og her er der mulighed for at støtte op om hinandens svage sider Det er altid udfordrende, afviklende og udviklende at mødes med andre, der har samme funktion. Indirekte og direkte giver det et forum for samtale og refleksion i det fælles rum og når man er kommet udenfor dette fælles rum. Vi har i vejleder gruppen været super gode til at hjælpe og støtte hinanden i div. udfordringer som vi møder både i læringscentret men også på hvert vores afsnit. Har været meget givende, ville være en god ide at kunne følge hinanden også. Åbner øjne og øre for nye tækninger. Dejligt at kunne erfaringsudveksle med andre vejleder fra andre specialer, som man normalt ikke kender og taler med. Sparring med andre vejledere er altid godt. Der kommer udveksling og gode ideer frem. Det er godt at høre hvordan andres hverdag ser ud og hvordan de evt. griber vejledning an. 4.4 Giv eksempler på hvorledes dette har haft betydning for din vejlederrolle Eleverne kommer med ny viden, som jeg selv efterfølgende søger viden om og derved øger jeg min egen viden, som kan komme kommende elever til gode Jeg er bl.a. blevet opdateret på retningslinjer i e-dok. Det har givet mig indsigt i hvad elever og vejledere kan have af opgaver andre steder. Det giver mig selvtillid og sikkerhed i mit arbejde som vejleder. Denne sikkerhed giver tryghed for eleverne Eleverne kommer med nyeste viden fra skole eller ergonomi. Fx det sidste hold kunne fortælle mig, at man mht. ergonomi hvor man arbejder 2 sammen går efter den regel der hedder "hvad der føles bedst" mere end at sengen skal nå hoftekanten. Vi kommer fra meget forskellige afdelinger og har derfor været rigtig gode til at supplerer hinanden med hver vores viden og faglighed Selvfølgelig nødvendigt at se på egen viden og faglighed, og ud fra dette læse op hvad der måtte være af "mangler" og på denne måde udvikle egne kompetencer og viden til gavn for eleverne. Der er f.eks. ny viden omkring insulingivning jeg ikke har hørt om. En elev tilførte ny viden omkring inh. Berodual i forhold til hvad jeg er vant til. En anden kunne fortælle om en ny retningslinje der er på vej. I det hele taget tænker jeg at man som underviser er nødt til at holde sig opdateret i hvad der er arbejdes på af udvikling. Jeg ville gerne have været mere ajourført ift. den nyeste viden, men valgte ikke at bruge fritid på dette. 14

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Læringscenter Midt, afvikling i november 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Helt enig Delvis enig Neutral Delvis uenig Helt uenig

Helt enig Delvis enig Neutral Delvis uenig Helt uenig Bearbejdning af data fra evaluering af somatisk praktik (Samlet HE Midt) Periode: 14.11-06.03.15 Hold: Hold juli/august 2014 Sted: HE Midt Svarprocent: 96 % Bearbejdningen tager udgangspunkt i fem svarkategorier:

Læs mere

Helt enig Delvis enig Neutral Delvis uenig Helt uenig

Helt enig Delvis enig Neutral Delvis uenig Helt uenig Bearbejdning af data fra evaluering af somatisk praktik (Samlet HE Midt) Periode: 27.7-5.11.2015 Hold: Hold Marts 2015 Sted: HE Midt Svarprocent: 79% Bearbejdningen tager udgangspunkt i fem svarkategorier:

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

Vejledning af eleven

Vejledning af eleven 1 Vejledning af eleven 2 Vejlederens funktioner Rådgive og vejlede eleven Oplære / dele viden teoretisk og praktisk Undervise og instruere Støtte eleven i at bearbejde det lærte Være rollemodel Udfordre

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Som angivet i Kontrakt for Aftalestyring 2008 Sundhedsuddannelserne af november 2007, skal der udarbejdes en årlig evalueringsrapport på de

Læs mere

Side 2 / AMU-kurser for praktikvejledere i SOSU-uddannelsen

Side 2 / AMU-kurser for praktikvejledere i SOSU-uddannelsen AMU-kurser for praktikvejledere i SOSU-uddannelsen Lene Halberstadt og Jette Lohse Studieunit Indre by/østerbro, Sundhedsforvaltningen, Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / AMU-kurser for praktikvejledere

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. december 2016 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter

Læs mere

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Februar, 2010/Lone Krogh SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Spørgsmålene i skemaet har til formål at inspirere dig til at reflektere over dine ressourcer og de eventuelt større udfordringer, du ser

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 Side 1 af 6 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 HovedOrtoCentret vil kvalitetsudvikle klinisk undervisning af sygeplejestuderende

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Udarbejdet og godkendt af LUU januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN...

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Randers Social- og Sundhedsskole indførte i efteråret 2013 en ny struktur for timerne ud i praktik og ind fra praktik. Tidligere

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

Kopi afleveres (evt. mailes) til vejleder, teamleder samt uddannelseskoordinator.

Kopi afleveres (evt. mailes) til vejleder, teamleder samt uddannelseskoordinator. Social-og sundhedshjælper elever; Udfyldes af elev senest 14 dage inden afslutning i både 1. og 2. praktikforløb. Gennemgås mundtligt efterfølgende sammen med praktikvejleder. Social- og sundhedsassistent

Læs mere

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 10 52,6% 11-15 timer 3 15,8% 16-20 timer

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

Det er vigtigt, at du i din praktik er opsøgende og læringsaktiv i forhold til dine mål for din uddannelsesperiode.

Det er vigtigt, at du i din praktik er opsøgende og læringsaktiv i forhold til dine mål for din uddannelsesperiode. Læringskatalog for social og sundhedsassistentelever i alle 3 praktikker. At lære sygepleje i klinisk praksis i afdeling Z2 I afdeling Z2 arbejder vi ud fra mål om at fremme et godt samarbejde med dig

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Kvalitetsvurdering af klinisk uddannelsessted

Kvalitetsvurdering af klinisk uddannelsessted Kvalitetsvurdering af klinisk uddannelsessted Kære sygeplejestuderende. Formålet med dette spørgeskema er at vurdere, hvorvidt det kliniske uddannelsessted lever op til kriterierne for godkendelse. Du

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Hvad skal der til for at fastholde eleverne i praktiktiden? Social og sundhedsskolen Skive Thisted Viborg

Hvad skal der til for at fastholde eleverne i praktiktiden? Social og sundhedsskolen Skive Thisted Viborg Hvad skal der til for at fastholde eleverne i praktiktiden? Social og sundhedsskolen Skive Thisted Viborg Vision for skole-praktiksamarbejdet At udvikle de allerbedste uddannelsesmuligheder for eleven

Læs mere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere Guide til netværk i fagene med faglige vejledere I denne guide sættes fokus på, hvordan skolens faglige vejledere kan medvirke til at arbejde med implementering af forenklede Fælles Mål, bidrage til den

Læs mere

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Selvevaluering i forhold til Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Statusrapport Hospitalsenhed Midt 2013 Udarbejdet af HR-uddannelse, HE Midt Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015... 1 Samlet status... 2 Modul 8: Verdenspolitik... 3 Modul 10:

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 6 og 9 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Evaluering af modul:

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Periode: September 2013-juni 2014 Der har i alt været 17 studerende i perioden. De studerende har været fordelt med 8 studerende på modul 9 og

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Vejledere Greve Skolevæsen

Vejledere Greve Skolevæsen Vejledere Greve Skolevæsen Hold 1, Arena, Damager, Karlslunde Om vejledningskompetence 2 17. marts 2016 https://ucc.dk/konsulentydelser/ledelse/skoleledelse/ materialer-til-forloeb/greve-kommune Den samlede

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2016... 1 Modul 8: Verdenspolitik... 2 Modul 10: Pædagogik og samf.

Læs mere

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Modul: Navn og hold: Formålet med evalueringen og dette spørgeskema er,

Læs mere

Indberetning af evaluering af klinisk undervisning

Indberetning af evaluering af klinisk undervisning Indberetning af evaluering af klinisk undervisning Periode: juni 2011 juni 2013. Det kliniske uddannelsessteds navn: Kerteminde Kommune. Leder: Charlotte Gjørup Ege. Uddannelsesansvarlig for sygeplejestuderende:

Læs mere

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Opfølgning på aftale 2010-12 mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Evaluering af lærer-pædagogsamarbejdet Fra skoleaftalen 2010-2012, afsnit 4 Udviklingsmål for skolen er følgende initiativer og succeskriterier

Læs mere

November Selvevaluering af Overgangen mellem grundforløbet og SSH uddannelsen

November Selvevaluering af Overgangen mellem grundforløbet og SSH uddannelsen November 2013 Selvevaluering af Overgangen mellem grundforløbet og SSH uddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formål 3 Evalueringens hovedområder 3 Undersøgelsens målgruppe 3 Metode og dataindsamling

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg Klinisk uddannelsessted: Modul: Navn og hold: Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Formålet med evalueringen og dette spørgeskema er,

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Indhold Indledning... 3 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau?... 3 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM509, efterår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 3 25,0% 11-15 timer 6 50,0% 16-20 timer 2 16,7% 21-25 timer 1 8,3%

Læs mere

Realkompetencevurderings projekt KL temadag den 3. juni 2015

Realkompetencevurderings projekt KL temadag den 3. juni 2015 Realkompetencevurderings projekt KL temadag den 3. juni 2015 Deltagere i projektet: SOSU Nord Hjørring kommune Brønderslev kommune Frederikshavn kommune Majbritt Sund Uddannelseskonsulent Frederikshavn

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Skemaet udfyldes af den uddannelsesansvarlige / kliniske vejleder på praktikstedet. Praktikstedets navn: Kontaktperson: Navn: Stillingsbetegnelse : k

Skemaet udfyldes af den uddannelsesansvarlige / kliniske vejleder på praktikstedet. Praktikstedets navn: Kontaktperson: Navn: Stillingsbetegnelse : k P Æ D A G O G I S K G R U N D U D D A N N E L S E Skema til godkendelse af praktiksted for elever i de grundlæggende Social- og sundhedsuddannelser i København og Frederiksberg Kommune samt H:S. Skemaet

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Modul 8 Dato for evaluering: 17.11.16 2016 Modul/semesteransvarlig: MT Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten:

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Praktikugen Hvad skal eleven? Introduktion

Praktikugen Hvad skal eleven? Introduktion Plan for praktik 1 A : UGE 1 UGE 2 UGE 3 Ugesamtale Elev/ vejleder Forventningssamtale (+ praktikmål 19) Planlægning af praktik 1A Udfyld skema s 3 (Skriv aftaleark) Refleksion Tale om praktikmål 1+4+5

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Selvevaluering 2017 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2017... 4 Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Inden skolestart... 6 I løbet af skoleåret... 6 Indplacering

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Periode: September 2011-juli 2012 Der har i alt været 16 studerende i perioden. De studerende har været fordelt med 8 studerende på modul 9 og

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Modul: Navn og hold: Formålet med evalueringen og dette spørgeskema er,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

- i det som du brænder for VOKSENUNDERVISER UDDANNELSE ONLINE

- i det som du brænder for VOKSENUNDERVISER UDDANNELSE ONLINE - i det som du brænder for VOKSENUNDERVISER UDDANNELSE ONLINE - i det som du brænder for Nu har du mulighed for få din egen underviser værktøjskasse lige til at bruge - her på nettet! Konsulent firmaet

Læs mere

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar.

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar. Evalueringsrapport Sygeplejerskeuddannelsen Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015 Med kvalitative svar. Spørgsmål til mål og indhold for faget. I hvilket omfang mener du, at du har opnået

Læs mere

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester,

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, 18.10-1.11-2011 Antal tilbagemeldinger: 89 af 93 mulige 1: Havde du problemer med at finde det rigtige mødested? 24

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

De samlede kvantitative data, en kort kommentar til evalueringen samt eventuel handleplan offentliggøres på UCL hjemmesiden.

De samlede kvantitative data, en kort kommentar til evalueringen samt eventuel handleplan offentliggøres på UCL hjemmesiden. Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

implementeringspilotprojekt - spørgeskema Spørgeskema

implementeringspilotprojekt - spørgeskema Spørgeskema Spørgeskema septemper Kære kollega! På vores personalemøde i maj blev I præsenteret for et projekt, som i dette efterår skal udspille sig i vores afdeling i et samarbejde med sygeplejeskolen i Vejle. Projektet

Læs mere

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?... 2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan... 2. Personlige og faglige læringsmål...

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?... 2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan... 2. Personlige og faglige læringsmål... Hvorfor en personlig uddannelsesplan?... 2 Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan.... 2 Personlige og faglige læringsmål.... 3 Skabelon - personlige og faglige læringsmål.... 5 Reflektere....

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013 Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, LFP 10. semester (Aalborg),

Læs mere