Kolofon: Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Udgivelse: Dansk Psykolog Forening, november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kolofon: Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Udgivelse: Dansk Psykolog Forening, november 2014"

Transkript

1 Dansk Psykolog Forening KURSUS 2015

2 Kolofon: Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Udgivelse: Dansk Psykolog Forening, november Kurser 2015

3 Kurser 2015 og følgende år! Dansk Psykolog Forening byder velkommen til et nyt år med et stort udbud af kurser inden for fællesmodulerne. Desuden nye kurser, fx Stress en psykologisk forståelse, kursus i Undervisningspædagogik og andre spændende kurser. Enkelte kurser er ændret indholdsmæssigt, og to kurser er sammenskrevet til ét, som følge af revision af specialistuddannelserne. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i, hvilke kurser der er obligatoriske netop for din specialistuddannelse, særligt på fællesmodulerne. Ligeledes hvordan du kan agere inden for frit valg-ordningen. En ny kursusskabelon med læringsmål i fokus er blevet implementeret for en række kurser. Implementeringen vil for resten af kurserne ske løbende over de næste år. I forlængelse heraf vil evalueringspraksis ændre sig fra som nu at være en tilfredshedsevaluering til at være en evaluering på læringsmålene for de enkelte kurser. Altså: Fik du lært det, som kurset lagde op til? Programmet giver et nemt og hurtigt overblik over det kommende års kurser. De mere udtømmende kursusbeskrivelser finder du på > Kursusprogram Du kan se, hvilke kurser der opslås i 2015, 2016 og Dog er det kun for kurserne i 2015, at datoer og kursussted er afklaret. Kurserne med X opslås som minimum de efterfølgende år, men mange flere kan komme til. Tilmelding og afmelding Tilmelding sker via Mit DP på Følg herefter anvisningerne det er ganske enkelt! Tilmelding kan ske op til 3 uger før kursusstart. Da kursuspladserne fordeles efter først-tilmølle-princippet, bør du dog tilmelde dig hurtigst muligt. Er der ledige pladser efter fristen, kan du med en opringning sikre dig tilmelding i sidste øjeblik. Ved overtegnede kurser kommer du automatisk på venteliste. Du vil da pr. mail modtage besked indtil 3 uger før kursusstart, hvis der bliver en ledig plads. Husk at sige ja til kurset inden den angivne frist, ellers går pladsen videre til den næste på ventelisten. Er der mindre end 3 uger til kursusstart, vil alle på ventelisten få tilbudt den ledige plads, og pladsen tildeles efter først-til-mølle-princippet. Frist for at afmelde sig et kursus er 6 uger, før kurset begynder. Ved for sen afmelding opkræves et gebyr på 400 kr. + moms pr. kursusdag. Synlige evalueringer Når du er logget ind på Mit DP, kan du i en faktaboks se, hvis der er synlige evalueringer tilknyttet kurset. Der vil ikke være synlige evaluering for kurser, men reviderede kursusbeskrivelser og kurser efter ny kursusskabelon. På gensyn på vores kurser Merete Strømming Formand for Kursusudvalget Kurser

4 Oversigt over kurser som opslås i Dansk Psykolog Forenings regi 2015, 2016 og Det tværgående modul Nedenstående skema viser, hvor hyppigt kurserne under enkelte moduler opslås. I skemaet angiver et X, at kurset afholdes, men at kursussted endnu er uafklaret Kursus Kursusdatoer Til- og afmeldingsfrist 3.1. Praktisk organisationspsykologi København X december 2015 og oktober 2015 januar Organisationspsykologi København maj marts Sorg og krise hos børn København Århus marts februar Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne København Århus København Århus april oktober marts august 2015 (Erstatter: Sorg og krise hos voksne) 3.5. Angst og depression i kognitivt adfærdsterapeutisk perspektiv Århus København Århus august juli Angst og depression Teori og praksis med København november oktober 2015 hovedvægten på kognitiv adfærdsterapi 3.6. Klinisk sexologi Århus København september juli Neuropsykologiske tilstande, børn København september juli Neuropsykologiske tilstande, voksne X 3.8. Fokus på apopleksi, kranietraumer og København oktober august 2015 demens 3.9. Demensudredning København X november september Psykofarmakologi, børn og unge X Psykofarmakologi, voksne X Funktionel neuroanatomi/human X neurobiologi Neurokemi X Billeddannelsesteknikker København november oktober Psyke og soma, funktionelle lidelser Århus maj april Familieterapi: teori og intervention I København juni april Familieterapi: teori og intervention II København september august Psykologen som konsulent København Århus København april oktober februar september Konsultativ tilgang til konflikthåndtering X Transkulturel psykologi X Supervision af andre faggrupper København Århus København København Århus Århus april juni september marts april august Ledelse og organisation Århus København juni maj Øvrige Stress en psykologisk forståelse København april marts Undervisningspædagogik København juni maj Psykotraumatologi, teori og praksis Århus København august juli Supervision af andre faggrupper II Metodisk og dialogisk fokus for din praksis København Århus november oktober 2015 Modulet vedrørende Forskning og formidling Kursus Kursusdatoer 4.0. Forskningsmetode på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, København 4.0. Psykologisk institut, Aarhus Universitet, Århus København Århus 3. februar, 25. februar, 5. marts og 19. marts september, 3. oktober, 31. oktober og 14. november 2015 Til- og afmeldingsfrist 19. januar juni Kurser 2015

5 oversigt over kurser Børnemodulet Fælles for alle specialistuddannelserne på børneområdet Kursus Kursusdatoer Til- og afmeldingsfrist 5.2. Barnets psykiske udvikling og Århus København april og juni marts 2015 udviklingsforstyrrelser 5.3. Den psykologiske undersøgelse Århus København november og december 23. september Valg af interventionsformer Århus København maj april Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for børne- og ungeområdet København Århus maj april 2015 Voksenmodulet Fælles for alle specialistuddannelserne på voksenområdet Kursus Kursusdatoer Assessment systematisk klinisk udredning og vurdering (Erstatter: Assessment og differentialdiagnostik) Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori Psykoterapeutisk behandling (Erstatter: Valg af interventionsformer, voksne) Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for voksenområdet København Århus Samlet Modul Modul I: 24. april 2015 Modul II: maj 2015 Modul III: august og september 2015 København Århus maj 2015 Århus november 2015 Århus København maj 2015 København oktober 2015 Til- og afmeldingsfrist 13. mart marts april juli marts september marts september 2015 Århus København september august 2015 Nye kurser for Arbejds- og organisationspsykologimodulet fælles for specialistuddannelsen på det arbejds- og organisationspsykologiske område Gamle kurser på modulet vil stadig kunne godkendes. Mangler du nogle timer til at færdiggøre det samlede modul, suppleres op med et eller flere af de nye kurser. Her skal du vurdere, hvilket af de tre områder, individ, gruppe og organisation der er dækket mindst af de kurser, du har i forvejen og så vælge det kursus, der komplementerer de eksisterende kurser mest. Hvis du får flere timer end de 90 timer, der ligger på modulet, vil de resterende timer kunne godkendes på specialiseringsmodulet. Kursus Kursusdatoer Til- og afmeldingsfrist Med individet i fokus Efterår X Kursusdage vil blive oplyst ultimo januar Med gruppen i fokus X Med organisationen i fokus København X april og juni marts 2015 Kurser

6 oversigt over kurser Specialiseringsmodulkurser Kursus Kursusdatoer Til- og afmeldingsfrist MDI og Hamilton København 29. april marts 2015 Forældrekompetenceundersøgelser København Århus maj oktober april september 2015 Undersøgelse af eksekutive funktioner hos børn København oktober september 2015 og unge med særlig vægt på BRIEFF og D-KEFS TAT i nyt perspektiv København X 28. oktober, 19. november og september 2015 december 2015 Undersøgelse af eksekutive funktioner hos voksne X med særlig vægt på BRIEF-V og D-KEFS Socio-emotionelle kompetencer hos børn teori og praksis København februar januar 2016 Exners Rorschach System, grund- eller videregående, børn eller voksne Tilmelding til når der er tilmeldinger nok vil DP forsøge at oprette kurserne. Supervisorkurser Kursus Kursusdatoer Almen Supervisionsteori Århus København maj og juni 2015 (Erstatter: Supervisionsprocessens teori og metode) Til- og afmeldingsfrist 23. marts 2015 Supervision af supervision Supervision og supervisionsteori med hovedvægt på KAT-supervision (Erstatter: Supervisionskursus) Supervisionsprocessens teori og metode: udvikling af supervisorrollen (Erstatter: Supervisoruddannelsen Træd i karakter som supervisor ) Århus København september og 24. september. 30. juli 2015 København Århus september og oktober 27. juli Hos underviser Mandage 1. februar, 14. marts, 11. april, 23. maj, 5. september, 3. oktober, 7. november og 5. december december Kurser 2015

7 DET TVÆRGÅENDE MODUL DET TVÆRGÅENDE MODUL Kurserne på det tværgående modul skal give mulighed for faglig indsigt på tværs af specialerne med fælles basisdiscipliner eller fælles arbejdsområder. Indholdsmæssigt er der tale om introducerende kurser, der skal bidrage til en fleksibilitet og faglig bredde i den enkeltes uddannelsesforløb. Niveaumæssigt vil den forsknings- og erfaringsbaserede viden, som formidles på kurserne, være på postgraduat niveau, dog ikke på så højt specialiseret niveau som kurserne på specialiseringsmodulerne. På kurserne på det tværgående modul kan man således ikke forvente at få en facitliste til behandling af specielle kategorier af klienter eller en detaljeret gennemgang af mere specifikke underområder inden for et givent emne. Det forudsættes desuden, at kursisterne har kendskab til de mere basale psykologiske teorier og metoder (eksempelvis diagnosesystemer) Praktisk organisationspsykologi Torsdag 3. december fredag 4. december 2015 og mandag 11. januar tirsdag 12. januar og 3. dag kl og 2. og 4. dag kl Varighed: 24 timer ,- ekskl. moms. 22. oktober Lone Willer Holm, cand.psych., specialist i arbejds- og organisationspsykologi. børnepsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi og pædagogisk psykologi: 3.1., 24 timer Organisationspsykologi Torsdag 7. maj fredag 8. maj marts Arne Vestergaard, cand.psych., ph.d., specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi. børnepsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.2., 12 timer. Kursusnr.: Sorg og krise hos børn Torsdag 26. marts fredag 27. marts februar Louise Svendsen. cand.psych., specialist i klinisk børnepsykologi og psykotraumatologi. Kursusnr.: Kurser

8 DET TVÆRGÅENDE MODUL børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.3., 12 timer. Kursusnr.: Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne (Erstatter sorg og krise hos voksne) København: Onsdag 22. april torsdag 23. april Århus: Mandag 5. oktober tirsdag 6. oktober København: 12. marts Århus: 24. august i København Maja O Connor, cand.psych., ph.d. Postdoc i klinisk forskning ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. i Århus Mai-Britt Guldin, cand.psych., ph.d., specialist i psykoterapi. Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.4., 12 timer. Kursusnr.: og København: Århus: Angst og depression i kognitivt adfærdsterapeutisk perspektiv Torsdag 20. august fredag 21. august juli e Nicole K. Rosenberg, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og psykopatologi. Stine Bjerrum Møller, cand.psych., ph.d. børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.5., 12 timer. Kursusnr.: Angst og depression Teori og praksis med hovedvægten på kognitiv adfærdsterapi Torsdag 26. november fredag 27. november oktober Kurser 2015

9 DET TVÆRGÅENDE MODUL Peter Dalsgaard, cand.psych., ph.d. børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.5., 12 timer. Kursusnr.: Klinisk sexologi Torsdag 3. september fredag 4. september juli Åshild Skogerbø, cand.psych., specialist i klinisk sexologi. børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.6., 12 timer. Kursusnr.: Neuropsykologiske tilstande, børn Tirsdag 1. september onsdag 2. september juli Käte From, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børneneuropsykologi. børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.7., 12 timer. Kursusnr.: Fokus på apopleksi, kranietraumer og demens Torsdag 1. oktober fredag 2. oktober ,- ekskl. moms. 20. august e Jens Østergaard Riis, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk neuropsykologi. Asmus Vogel, cand.psych., ph.d. børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.8., 12 timer. Kursusnr.: Kurser

10 DET TVÆRGÅENDE MODUL 3.9. Demensudredning Onsdag 4. november - torsdag 5. november september Laila Øksnebjerg, cand.psych., specialist i klinisk neuropsykologi. børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi og pædagogisk psykologi: 3.9., 12 timer. Kursusnr.: Hvis du vil vide mere... Dette hæfte er blot en oversigt over Dansk Psykolog Forenings kurser Ønsker du yderligere oplysning, herunder egentlige kursusbeskrivelser, findes det på > Uddannelse & Kurser > Kurser > Kursusprogram Her kan du se det komplette kursusprogram med alle oplysninger og frem for alt med en grundig beskrivelse af indholdet i det enkelte kursus Billeddannelsesteknikker Undervisningen foregår på engelsk Torsdag 12. november fredag 13. november ,- ekskl. moms. 1.oktober e William Barré, MSc Psych., ph.d., kursusleder. Kathrine Skak Madsen, ph.d., Danish Research Centre for Magnetic Resonance. Kerstin Plessen, Professor, University of Copenhagen, Capital Region Psychiatry. Anke Karabanov, ph.d., Danish Research Centre for Magnetic Resonance. Vibe Frøkjær, ph.d., Neurobiology Research Unit, Copenhagen University Hospital Rigshospitalet. Patrick Fisher, ph.d., Neurobiology Research Unit, Copenhagen University Hospital Rigshospitalet. børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi og pædagogisk psykologi: 3.13., 12 timer. Kursusnr.: Psyke og soma, funktionelle lidelser Torsdag 28. maj fredag 29. maj ,- ekskl. moms. 10 Kurser 2015

11 DET TVÆRGÅENDE MODUL 16. april e Heidi Berg Nielsen, cand.psych. Tina Birgitte Wisbach Carstensen, cand.psych., ph.d. Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.14., 12 timer. Kursusnr.: Familieterapi: teori og intervention I Tirsdag 2. juni onsdag 3. juni dag og 2. dag kl april Eva Søndergaard, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi samt godkendt til supervision i pædagogisk psykologi. børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi og pædagogisk psykologi: 3.15., 12 timer. Kursusnr.: Familieterapi: teori og intervention II Tirsdag 29. september onsdag 30. september dag og 2. dag kl august Eva Søndergaard, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi samt godkendt til supervision i pædagogisk psykologi. børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi og pædagogisk psykologi: 3.16., 12 timer. Kursusnr.: Psykologen som konsulent København: Torsdag 9. april fredag 10. april Århus: Torsdag 22. oktober fredag 23. oktober København: 26. februar Århus: 10. september Kurser

12 DET TVÆRGÅENDE MODUL Vibe Strøier, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og arbejds- og organisationspsykologi. Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi og pædagogisk psykologi, 3.17., 12 timer. Kursusnr.: & København: Århus: Supervision af andre faggrupper København: Mandag 13. april tirsdag 14. april Århus: Mandag 8. juni - tirsdag 9. juni København: Mandag 21. september tirsdag 22. september København: 2. marts Århus: 27. april København: 10. august Benedicte Schilling, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi. Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.20., 12 timer. Kursusnr.: & & København: Århus: København: Ledelse og organisation Mandag 15. juni tirsdag 16. juni maj Thomas Lundby, cand.psych., specialist i arbejds- og organisationspsykologi. børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.21., 12 timer. Kursusnr.: Stress en psykologisk forståelse Torsdag 16. april fredag 17. april ,- ekskl. moms. 5. marts e Karen Brimnes Damholt, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi. Mette Kjær Barfort, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi. 12 Kurser 2015

13 DET TVÆRGÅENDE MODUL Specialistuddannelserne i klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi og pædagogisk psykologi: 3.99., 12 timer. Specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi: , 12 timer. Kursusnr.: Undervisningspædagogik Onsdag 17. juni torsdag 18. juni maj Thomas Harboe, centerleder, ph.d., Det samfundsvidenskabelige Fakultet, København Universitet. Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi og pædagogisk psykologi: 3.99., 12 timer. Kursusnr.: Psykotraumatologi Teori og praksis Torsdag 27. august fredag 28. august juli Anders Korsgaard Christensen, cand.psych., specialist og supervisor i psykotraumatologi. Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, gerontopsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.99., 12 timer. Kursusnr.: Supervision af andre faggrupper II Metodisk og dialogisk fokus for din praksis Mandag 23. november tirsdag 24. november oktober Benedicte Schilling, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi. Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.99., 12 timer. Kursusnr.: Kurser

14 MODULET VEDRØRENDE FORSKNING OG FORMIDLING MODULET VEDRØRENDE FORSKNING OG FORMIDLING 4.0. Forsknings- og formidlingsmodulet Aarhus Universitet, Campus Emdrup, København, og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Århus, har i samarbejde med Dansk Psykolog Forening udformet et program med henblik på at gennemføre hele modulet samlet. Forløbet er opdelt i en teoridel, en del til udarbejdelse af det skriftlige arbejde og en formidlingsdel. Delene gennemføres successivt. Forsknings- og formidlingsmodulet er programsat til gennemførelse inden for en 6-8-måneders periode. Tilmeldingsfrist 1. juni Tilmelding til Annie Dolmer, Psykologisk Institut, tlf , Flere detaljer om modulet kan ses på: Godkendelser Alle specialistuddannelserne: Når hele forløbet er gennemført tilfredsstillende, er forsknings- og formidlingsmodulet godkendt. Aarhus Universitet, Campus Emdrup, København. Teoridelen er placeret 3. februar, 25. februar, 5. marts og 19. marts Alle dage kl. 9:30-16:30. Aarhus Universitet, Campus Emdrup, København ,- kr. inkl. moms, inkl. forplejning. Tilmeldingsfrist 19. januar Se program, litteratur og tilmelding her: uddannelse/kurserogefteruddannelse Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Århus Teoridelen er placeret 19. september, 3. oktober, 31. oktober og 14. november Udarbejdelse af det skriftlige arbejde under vejledning påbegyndes under teoridelen og foregår med vejledning frem til maj Selve formidlingen kan eventuelt finde sted efter denne dato. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 9, 8000 Århus C ,- kr. for hele forløbet, inkl. moms og forplejning. 14 Kurser 2015

15 BørneMODULET Børnemodulet Kurserne på børnemodulet skal sikre, at den kommende specialist besidder en bred teoretisk viden inden for børneområdet med særlig vægt på kendskab til udredning. Børnemodulet skal sikre, at psykologen er i stand til at foretage en faglig metodisk udredning af psykiske forstyrrelser hos børn og unge. Psykologen skal via børnemodulet opnå indsigt i diagnosesystemer og klassificering af dysfunktioner hos børn og unge samt sættes i stand til at vurdere relevante interventionsformer og mulige visitationsfordele. Den kommende specialist skal på børnemodulet erhverve kendskab til nyere forskning inden for området og viden om relevant lovgivning og om etiske problemstillinger i forbindelse med psykologarbejde inden for børneområdet Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser Onsdag 15. april fredag 17. april og torsdag 11. juni fredag 12. juni og 4. dag kl og 2., 3. og 5. dag kl Varighed: 30 timer ,- ekskl. moms Den psykologiske undersøgelse Onsdag 4. november fredag 6. november og onsdag 9. december fredag 11. december og 4. dag kl og 2., 3., 5. og 6. dag kl Varighed: 36 timer ,- ekskl. moms. 23. september e Else Charlotte Brunvand, cand.psych., specialist i klinisk børnepsykologi. Marianne Esdahl, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi og psykoterapi og specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Heidi Toft Olesen, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børneneuropsykologi. Børnemodulet fælles for alle specialistuddannelserne på børneområdet: 5.3., 36 timer. Kursusnr.: marts e Else Charlotte Brunvand, cand.psych., specialist i klinisk børnepsykologi. Marianne Esdahl, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi og psykoterapi og specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Børnemodulet fælles for alle specialistuddannelserne på børneområdet: 5.2., 30 timer. Kursusnr.: Valg af interventionsformer, børn Torsdag 21. maj fredag 22. maj april Jørn Nielsen, cand.pæd.psych., ph.d., specialist og supervisor i psykoterapi. Kurser

16 BØRNEMODULET Børnemodulet fælles for alle specialistuddannelserne på børneområdet: 5.4., 12 timer. Kursusnr.: Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for børne- og ungeområdet Mandag 18. maj tirsdag 19. maj ,- ekskl. moms. 6. april e Svend Hjerrild, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi. Bente Adolphsen, cand.jur. Børnemodulet fælles for alle specialistuddannelserne på børneområdet: 5.5., 12 timer. Kursusnr.: Hvor holdes kurset KØBENHAVN: Dansk Psykolog Forening Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Aarhus: Arosgården, Fiskergade 41, 4., 8000 Aarhus C. Voksenmodulet Kurserne på voksenmodulet skal sikre, at den kommende specialist besidder en bred teoretisk viden inden for voksenområdet med særlig vægt på kendskab til udredning. Voksenmodulet skal sikre, at psykologen er i stand til at foretage en faglig metodisk udredning af psykiske forstyrrelser hos voksne. Psykologen skal via voksenmodulet opnå indsigt i at kunne stille, beskrive og formidle forslag til diagnoser samt kunne visitere til rette behandling på et dokumenteret grundlag. Den kommende specialist skal på voksenmodulet erhverve kendskab til nyere forskning inden for området og viden om relevant lovgivning og om etiske problemstillinger i forbindelse med psykologarbejde inden for voksenområdet Assessment Systematisk klinisk udredning og vurdering (Erstatter assessment og differentialdiagnostik) Modul I: Fredag 24. april Modul II: Onsdag 27. maj fredag 29. maj Modul III: Torsdag 27. august fredag 28. august og torsdag 10. september- fredag 11. september , og 6. dag kl og 3., 5. og 7. dag kl Samlet varighed: 48 timer. Samlet pakke: ,- ekskl. moms. Modul I: 1.950,- ekskl. moms. Modul II: 6.600,- ekskl. moms. Modul III: 7.300,- ekskl. moms. Samlet pakke: 13. marts Modul I: 13. marts Modul II: 15. april Modul III: 16. juli e Christian Møller Pedersen, cand.psych., specialpsykolog i psykiatri, specialist og supervisor i psykoterapi og psykopatologi. Nicole K. Rosenberg, cand.psych., specialpsykolog i psykiatri, specialist og supervisor i psykopatologi og psykoterapi. Claus Werchmeister, cand.psych. 16 Kurser 2015

17 VOKsenMODULET Louise Meldgaard Bruun, cand.psych., specialist og supervisor i psykopatologi. Mikkel Arendt, cand.psych., ph.d., specialist og supervisor i psykopatologi. Voksenmodulet fælles for specialistuddannelserne på voksenområdet: 10.2., 6, 18, 24 eller 48 timer. Kursusnr.: Samlet pakke: Modul I: Modul II: Modul III: Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori København: Mandag 11. maj onsdag 13. maj Århus: Mandag 9. november onsdag 11. november dag kl og 2. og 3. dag kl Varighed: 18 timer ,- ekskl. moms. København: 30. marts Århus: 28. september e i København Kraka Ingeborg Bjørnholm, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Sebastian Simonsen, cand.psych., ph.d. e i Århus Mickey Kongerslev, cand.psych., ph.d. Sune Bo Hansen, cand.psych., ph.d. Voksenmodulet fælles for alle specialistuddannelserne på voksenområdet: 10.4., 18 timer. Kursusnr.: & København: Århus: Psykoterapeutisk behandling (Erstatter valg af interventionsformer, voksne) Århus: Torsdag 7. maj fredag 8. maj København: Mandag 19. oktober tirsdag 20. oktober dag kl og 2. og 3. dag kl Århus: 26. marts København: 7. september Michael Kaster, cand.psych., specialist i psykoterapi og klinisk børnepsykologi. Voksenmodulet fælles for alle specialistuddannelserne på voksenområdet: 10.5., 12 timer. Kursusnr.: & Århus: København: Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for voksenområdet Tirsdag 15. september onsdag 16. september ,- ekskl. moms. 4. august Kurser

18 Arbejds- og organisationspsykologimodulet e Jytte Gandløse, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og klinisk børneneuropsykologi. Jørn Nielsen, cand.pæd.psych., ph.d., specialist og supervisor i psykoterapi. Voksenmodulet fælles for alle specialistuddannelserne på voksenområdet: 10.6., 12 timer. Kursusnr.: Det var et godt kursus, hvor man kom godt rundt omkring indholdet, opmærksomhedspunkter og andet i udarbejdelsen af en forældrekompetenceundersøgelse. Kurset var tilrettelagt således, at man både som novice og erfaren psykolog fik et stort udbytte. (Kursusdeltager, 2014) Arbejds- og organisationspsykologimodulet Kurserne på arbejds- og organisationsmodulet skal sikre, at den kommende specialist besidder en bred teoretisk viden inden for området med særlig vægt på kendskab til udredning og intervention. Arbejds- og organisationsmodulet skal sikre, at psykologen er i stand til at foretage fagligt relevante og metodisk forsvarlige udredninger af problemstillinger inden for området på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau. Psykologen skal via modulet opnå indsigt i forskellige metoders forankring og deres praktiske og teoretiske anvendelighed, herunder deres begrænsninger. Psykologen skal endvidere gøres i stand til at vælge relevante interventionsformer med dokumenteret effekt. Den kommende specialist skal på arbejds- og organisationsmodulet opnå kendskab til udviklingstendenser inden for feltet samt viden om lovgivning og etiske problemstillinger i forbindelse med arbejds- og organisationspsykologiske arbejdsopgaver. Endelig skal det sikres, at psykologen er i stand til at trække på relevante teorier fra andre specialeområder Med individet i fokus Kurset vil formentlig blive afholdt i efteråret Undervisningsdage vil blive annonceret på senest ultimo januar Varighed: 30 timer. Oplyses senest ultimo januar Kompetent undervisning, som gav mig lyst til at lære mere. Kurserne må gerne blive genopslået hurtigere, så der bliver plads til flere. Jeg var så oplivet og optaget, at jeg har fortalt alle, der ville høre om det, lige siden. (Kursusdeltager, 2014) 9.500,- ekskl. moms. Specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi: 17.2., 30 timer. Kursusnr.: Kurser 2015

19 KURSER PÅ SPECIALISERINGSMODULERNE Med organisationen i fokus Mandag 20. april tirsdag 21. april og mandag 22. juni onsdag 24. juni og 3. dag kl og og 5. dag kl Varighed: 30 timer ,- ekskl. moms. 9. marts Stine Bjerrum Møller, cand.psych., ph.d. Ny ordning Specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi: 3.99., 6 timer. Specialistuddannelse i psykoterapi, voksne: , 6 timer. Specialistuddannelse i sundhedspsykologi, voksne: , 6 timer. Specialistuddannelse i klinisk børnepsykologi: , 6 timer. Specialistuddannelse i psykopatologi: , 6 timer. Kursusnr.: e Vibe Strøier, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og arbejds- og organisationspsykologi. Lone Willer Holm, cand.psych., specialist i arbejds- og organisationspsykologi. Ny ordning Specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi: 17.4., 30 timer. Kursusnr.: KURSER PÅ SPECIALISERINGS- MODULERNE MDI og Hamilton Torsdag 29. april Kl Varighed: 6 timer ,- ekskl. moms. Forældrekompetenceundersøgelser København: Torsdag 21. maj fredag 22. maj Århus: Onsdag 28. oktober torsdag 29. oktober ,- ekskl. moms. København: 9. april Århus: 16. september e Helge Kolodziej, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi. Knud Hjulmand, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi. Rikke Schwartz, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og supervisor i klinisk børnepsykologi. Malene Rosenstand Schacht, cand.psych., specialist i klinisk børnepsykologi. Birgitte Helmstedt, cand.psych. 18. marts Kurser

20 KURSER PÅ SPECIALISERINGSMODULERNE Specialistuddannelse i psykopatologi: , 12 timer. Specialistuddannelse i klinisk børnepsykologi: , 12 timer. Specialistuddannelse i pædagogisk psykologi: , 12 timer. Kursusnr.: & København: Århus: Undersøgelse af eksekutive funktioner hos børn og unge særlig med vægt på BRIEF og D-KEFS Onsdag 21. oktober torsdag 22. oktober ,- ekskl. moms. 9. september TAT i nyt perspektiv Onsdag 28. oktober, torsdag 19. november og tirsdag 8. december Alle dagene kl Varighed: 18 timer ,- ekskl. moms. 16. september Kim Gabriel Hansen, cand.psych. et art., specialist og supervisor i psykoterapi. Specialistuddannelse i klinisk børnepsykologi: , 18 timer. Specialistuddannelse i psykoterapi, børn og voksne: , 18 timer. Specialistuddannelse i psykopatologi: , 18 timer. Kursusnr.: e Nina Sjö, cand.psych., specialist i børneneuropsykologi. Ann-Marie Low, cand.psych., specialist i neuropsykologi. Specialistuddannelse i klinisk børneneuropsykologi: , 3 timer og , 9 timer. Specialistuddannelse i klinisk børnepsykologi: , 12 timer. Specialistuddannelse i psykoterapi, børn: , 12 timer. Specialistuddannelse i pædagogisk psykologi: , 12 timer Kursusnr.: Socio-emotionelle kompetencer hos børn teori og praksis Torsdag 25. februar -fredag 26. februar dages samlet forløb kursusnr ,- ekskl. moms. Deltagelse på 1. dagen med Judi Mesman kursusnr ,- ekskl. moms. 14. januar Kurser 2015

Udgiver. Layout. Tryk. Dansk Psykolog Forening, november 2015. BRO Kommunikation A/S. Jørn Thomsen Elbo A/S

Udgiver. Layout. Tryk. Dansk Psykolog Forening, november 2015. BRO Kommunikation A/S. Jørn Thomsen Elbo A/S Ku 2016 Udgiver Dansk Psykolog Forening, november 2015 Layout BRO Kommunikation A/S Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S KURSUSPROGRAM 2016 I Dansk Psykolog Forening har vi mere end 60 forskellige undervisere med

Læs mere

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening Dansk Psykolog Forening KURSUS 2014 Kolofon: Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Udgivelse: Dansk Psykolog Forening, november 2013 2 Kurser 2014 Kurser 2014 og følgende år! Dansk Psykolog Forening byder

Læs mere

Udgiver Dansk Psykolog Forening, november 2017

Udgiver Dansk Psykolog Forening, november 2017 K s u e 2017 Udgiver Dansk Psykolog Forening, november 2017 KURSUSPROGRAM 2017 I Dansk Psykolog Forening har vi mere end 60 forskellige undervisere med stor specialviden. Det har vi, fordi det er vores

Læs mere

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Kompetencecenter for Psykoterapi Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Indhold Uddannelsen giver en grundig indføring i Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) med henblik på at opnå specialisering. Der undervises

Læs mere

Dansk Psykolog Forenings. UDDANNELSE til. (Revideret udgave, oktober 2009)

Dansk Psykolog Forenings. UDDANNELSE til. (Revideret udgave, oktober 2009) Dansk Psykolog Forenings UDDANNELSE til specialist og supervisor (Revideret udgave, oktober 2009) Dansk Psykolog Forenings UDDANNELSE til specialist og supervisor (Revideret udgave, oktober 2009) Indholdsfortegnelse

Læs mere

'Supervisoruddannelsen'

'Supervisoruddannelsen' Kreds Aarhus udbyder 'Supervisoruddannelsen' I foråret 2017 er det muligt at deltage i supervisoruddannelsen i Kreds Aarhus (se indhold og formelle krav nedenfor eller se mere på www.dp.dk). Det vil blive

Læs mere

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Skemaet skal udfyldes elektronisk 1. Navn: 2. Cpr. nr..: 3. Adresse: 4. Telefon nr.: 5. E-mail adresse: 6. Mobil nr.: 6. Indenfor hvilket speciale stiles

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

TR og AMR arrangementer 2016

TR og AMR arrangementer 2016 Løbende tilmelding - dog frist på TR pladser på meritgivende kurser d. 6. januar 2016 Kære tillidsrepræsentant, suppleant og arbejdsmiljørepræsentant Velkommen til vores TR/AMR kursus-/mødekatalog med

Læs mere

DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOLOG FORENING Revideret november 2016 Kurser der er godkendt Grundstammeforløbet HVIDBOG Arbejds- og Organisationspsykologisk Fagnævn KOK er godkendt som grundstammeforløb (Kompleksitet i Ledelse) 22.-23. august Forhåndsgodkendelse

Læs mere

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer 2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer Baggrund Kognitiv adfærdsterapi er en evidensbaseret behandlingsmetode, som har vist sig effektiv ved en lang række psykiske lidelser som depression,

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi. Medundervisere: Anders Degn Pedersen, Specialist & Supervisor i Neuropsykologi

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Specialistuddannelsen i klinisk neuropsykologi 2014

Specialistuddannelsen i klinisk neuropsykologi 2014 Specialistuddannelsen i klinisk neuropsykologi 2014 INDLEDNING Neuropsykologi er en videnskabelig disciplin, der omhandler sammenhænge mellem hjernens funktion, adfærd og psykologiske processer. Faget

Læs mere

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse.

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse. Navn: Tlf. nr.: 75 17 15 45 / 20 13 19 19 e-mail: ullalotus@hotmail.com Fødselsdato: 04.06-1970 Spidskompetencer Specialist i psykoterapi Autoriseret klinisk psykolog. Omfattende sorg- og krisepsykologisk

Læs mere

TR kursustilbud 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015

TR kursustilbud 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015 Kære tillidsrepræsentant og suppleant Velkommen til vores TR kursuskatalog med tilbud til dig i 2015. Vi glæder os til at møde dig på vores møder og kurser. Også i 2015

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra april 2018 udbyder Mindwork & Cektos igen i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016

Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016 Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016 Børn af forældre med psykisk sygdom - eller udsatte af andre årsager Region Midtjylland Regionspsykiatrien Vest Bevar Barndommen. Nøglepersonkursus Baggrund for

Læs mere

Nøglepersonkursus 2014 vedrørende

Nøglepersonkursus 2014 vedrørende Nøglepersonkursus 2014 vedrørende Børn af forældre med psykisk sygdom - eller udsatte af andre årsager Bevar Barndommen Regionspsykiatrien Vest Baggrund for kurset Det er naturligt, at børn påvirkes, når

Læs mere

TR kursustilbud 2014 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014

TR kursustilbud 2014 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014 Kære tillidsrepræsentant og suppleant Velkommen til vores TR kursuskatalog med tilbud til dig i 2014. Vi glæder os til at hilse på dig på vores aktiviteter. I 2014 har

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2016-2018 Vibeke Bliksted Ea Bøhm Jepsen Sanne Vandborg Kjær Merete M. Mørch Krista Straarup Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra marts 2017 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener kræfterne

Læs mere

Generalforsamling 15. januar 2016 i Børneneuropsykologisk selskab, formandsberetning

Generalforsamling 15. januar 2016 i Børneneuropsykologisk selskab, formandsberetning Generalforsamling 15. januar 2016 i Børneneuropsykologisk selskab, formandsberetning Bestyrelsen Lotte Fensbo, formand; Mette Hennelund, næstformand; Ester Ulsted Sørensen, kasserer, suppleant; Birgit

Læs mere

Emner. Pædagogisk Psykologi. Specialistuddannelsen i pæd. psykologi. Ressourcecenter på skolerne - eks. på pædagogisk-psykologisk arbejde

Emner. Pædagogisk Psykologi. Specialistuddannelsen i pæd. psykologi. Ressourcecenter på skolerne - eks. på pædagogisk-psykologisk arbejde Emner Pædagogisk Psykologi Specialistuddannelsen i pæd. psykologi Ressourcecenter på skolerne - eks. på pædagogisk-psykologisk arbejde Psykologkompetencer på PPR Pædagogisk Psykologi og PPR To hovedtyper

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009

Læs mere

Dansk Psykolog Forenings SPECIALISTUDDANNELSER

Dansk Psykolog Forenings SPECIALISTUDDANNELSER Dansk Psykolog Forenings SPECIALISTUDDANNELSER SPECIALIST & SUPERVISOR Revideret udgave juli 2014 DANSK PSYKOLOG FORENING STOCKHOLMSGADE 27, 2100 KØBENHAVN Ø 1 DU KAN TAGE SPECIALISTUDDANNELSE INDEN FOR

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

i Arbejds- og organisationspsykologisk rækker har der i mange år været en vis reservation over for at etablere en specialistuddannelse

i Arbejds- og organisationspsykologisk rækker har der i mange år været en vis reservation over for at etablere en specialistuddannelse Uddannelse Af Jógvan Petersen Ny specialistuddannelse Den 1. januar 2001 træder DP s ny specialistuddannelse for arbejds- og organisationspsykologer i kraft. Uddannelsen svarer i store træk til den ramme,

Læs mere

Kursusforløb i kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer

Kursusforløb i kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer Kursusforløb i kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer inddragende et familieorienteret perspektiv for alkoholbehandlere i offentlig ambulant alkoholbehandling. Formål Kursusforløbets formål: At give

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009 Kandidatgrad I psykologi

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab:

HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab: HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab: Esbjerg den 26. oktober 2013 Til: Dansk Psykologforenings Bestyrelse Stockholmsgade 2100 København

Læs mere

Professionsprogram. Clinic Counseling Consultation Coaching. Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål

Professionsprogram. Clinic Counseling Consultation Coaching. Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål C 4 U ny KAiO Professionsprogram Clinic Counseling Consultation Coaching Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Disclaimer: Gamle KAiO (Konsulent Arbejde i Organisationer) er en tid lang under re-organisering

Læs mere

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden.

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursus Dato Introduktion til universitetsundervisning 31.01-04.02 (1. del af Adjunktpædagogikum) 07.03-11.03 V/Pædagogisk

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Mandag den 27/8 Tirsdag den 28/8 Onsdag den 29/8 Torsdag den 30/8 Fredag den 31/8 Case WP25 - grupperum. Affektiv lidelse v/tutorer (G)

Mandag den 27/8 Tirsdag den 28/8 Onsdag den 29/8 Torsdag den 30/8 Fredag den 31/8 Case WP25 - grupperum. Affektiv lidelse v/tutorer (G) 9. semester: Modul K7 Efterår 2012 - Psykiske og adfærdsmæssige forstyrrelser: Uge 35: 7 grupper Mandag den 27/8 Tirsdag den 28/8 Onsdag den 29/8 Torsdag den 30/8 Fredag den 31/8 Aud. Psyk. Afd v/kjeld

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

EUROPAHALLEN Aalborg Kongres- og Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg. Lørdag den 13. september 2014 kl. 08.00-16.00.

EUROPAHALLEN Aalborg Kongres- og Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg. Lørdag den 13. september 2014 kl. 08.00-16.00. Komplekse autismetilstande: Når autismeperspektiv og autismepædagogik ikke rækker - en temadag om Gua-diagnosen og andre blandingstilstande ved autismespektrum forstyrrelser Niels Bilenberg Niels Bilenberg

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi CV Navn Vibe Strøier - født 1955 Titel Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi Karriere 2011 - Partner

Læs mere

Dobbeltdiagnosekursus

Dobbeltdiagnosekursus Dobbeltdiagnosekursus Kursusbeskrivelse Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 1 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og mål 2 Målgruppe og adgangsbetingelser 2.1 kursistens forudsætninger 3 Kursets opbygning

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Deltagere: Tid og sted:

Deltagere: Tid og sted: Der er mulighed for at gennemføre en uddannelse til ISTDP-terapeut på dansk. Undervisningsplan, øvelser og materiale er udviklet af Jon Frederickson fra ISTDP-institute i Washington efter samme pædagogiske

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 1. september, 2014 Hold 40 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået eksamen: 10 ECTS-Point

Læs mere

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, der arbejder med udsatte børn og unge KRAP er udviklet som et integreret

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi () 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi med

Læs mere

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage.

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Pædagogkurset er det andet ud af fem moduler, som udbydes

Læs mere

CEKU. Kursus i Sundhedsvidenskabelig Universitetspædagogik og Didaktik (2. del af Adjunktpædagogikum) V/Pædagogisk konsulent, Kirstine Dahl, CEKU

CEKU. Kursus i Sundhedsvidenskabelig Universitetspædagogik og Didaktik (2. del af Adjunktpædagogikum) V/Pædagogisk konsulent, Kirstine Dahl, CEKU Kursusoversigt ((Efftteerråårreett 22001111)) Forr VIP aanssaattttee vveed SUND og lægeerr l i Reegi ion Hovveedssttaadeen Kursus Dato Introduktion til universitetsundervisning 29.08-02.09 (1. del af Adjunktpædagogikum)

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 19 Offentligt Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den 4,

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

1994 Tilknytte. 2006-2011 Partner i Centre for Organisationspsykolog. 2001 Uddannelse som Kognitiv Supervisor SAKT

1994 Tilknytte. 2006-2011 Partner i Centre for Organisationspsykolog. 2001 Uddannelse som Kognitiv Supervisor SAKT Karriere 1960 Født 1992 Cand.psych Psykologisk Institut, Århus Universitet 1992-95 1995-1995- 98 Klinisk Psykolog ved Psykologhuset Kirsten Draiby, Aarhus. Tilknyttet Forsvarets Psykolognetværk ( Fakultet

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

40 undervisningstimer (2) med fokus på generel supervisionsteori samt særlige forhold vedrørende supervision indenfor den valgte retning.

40 undervisningstimer (2) med fokus på generel supervisionsteori samt særlige forhold vedrørende supervision indenfor den valgte retning. Supervisoruddannelse Målsætning Målet er at sikre kompetencen indenfor den valgte metode og at udvikle og konsolidere evnen til at formidle metoden til andre. Supervisoruddannelserne bør derfor både være

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Formål At bibringe kursusdeltagere en viden både teoretisk og praktisk om mentaliseringsbaseret (MBT) gruppeterapi; samt en forståelse for de dele af den gruppeanalytiske

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Voksen specialundervisning. - for psykisk sårbare voksne. Efteråret 2014 Husk tilmelding senest d. 4. august

Voksen specialundervisning. - for psykisk sårbare voksne. Efteråret 2014 Husk tilmelding senest d. 4. august Voksen specialundervisning - for psykisk sårbare voksne Efteråret 2014 Husk tilmelding senest d. 4. august Vil du lære nyt og møde andre mennesker? - Så er Middelfart Kommunes specialundervisning en mulighed!

Læs mere

LØRDAG D. 17 SEPTEMBER 2016 KL. 8.00-14.45. AALBORGHALLEN Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg

LØRDAG D. 17 SEPTEMBER 2016 KL. 8.00-14.45. AALBORGHALLEN Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg LØRDAG D. 17 SEPTEMBER 2016 KL. 8.00-14.45 Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg PDA og autisme Pathological Demand Avoidance (Ekstrem Krav Afvisning) Introduktion til at arbejde

Læs mere

Konference: Palliation - den døende i eget hjem (2 dage) (København)

Konference: Palliation - den døende i eget hjem (2 dage) (København) Konference: Palliation - den døende i eget hjem (2 dage) (København) Underviser Thomas Høg Nørager Hanne Heegaard Julie Kolbe Krøier Bliv klædt på til at håndtere palliativ behandling i hjemmet og ikke

Læs mere

Invitation. CFPS sommerkonference 2016. Kære Åben og Rolig-psykologer og andre kolleger,

Invitation. CFPS sommerkonference 2016. Kære Åben og Rolig-psykologer og andre kolleger, Invitation CFPS sommerkonference 2016 April, 2016 Kære Åben og Rolig-psykologer og andre kolleger, For første gang åbner CFPS dørene for vores årlige sommerkonference. Vi begynder med et brag fantastiske

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

God planlægning, implementering og dokumentation

God planlægning, implementering og dokumentation God planlægning, implementering og dokumentation Et fælles løft af folkesundheden Et kursus for kommunale planlæggere af forebyggelse Formålet er at styrke deltagernes kompetencer til planlægning, implementering

Læs mere

UDANNELSESUDVALG 2 UU2

UDANNELSESUDVALG 2 UU2 UDANNELSESUDVALG 2 UU2 Peter H. Nissen Biokemiker Blodprøver og Biokemi Aarhus Universitetshospital Hvad er UU2? Uddannelsesudvalg for hospitalsansatte biokemikere Kommisorium Udvalget skal overveje og

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See 12. 19. marts 2016 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge Præsentation MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge 1 Agenda Hvad er PTSD? Proces Styregruppen Projektgruppen Validering og kvalificering Formål MTV metoden Elementer

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere

NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN

NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN - OM UNGE OG ANGST KURSUSCENTER BROGAARDEN 13.-14.04.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN OM UNGE OG ANGST Alle kender følelsen af angst. Men

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015 INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 Dato Underviser Emne Lokale 27 01 2015 Ole Mors Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget. Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående

Læs mere

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05. FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

Mandag den 10/2 Tirsdag den 11/2 Onsdag den 12/2 Torsdag den 13/2 Fredag den 14/2 Case WP25 - grupperum. Case. Affektiv lidelse v/huong Hoang (G)

Mandag den 10/2 Tirsdag den 11/2 Onsdag den 12/2 Torsdag den 13/2 Fredag den 14/2 Case WP25 - grupperum. Case. Affektiv lidelse v/huong Hoang (G) 9. semester: Modul K7 Forår 2014 - Psykiske og adfærdsmæssige forstyrrelser: Uge 7-7 grupper 3513801 Mandag den 10/2 Tirsdag den 11/2 Onsdag den 12/2 Torsdag den 13/2 Fredag den 14/2 Angsttilstande (G)

Læs mere