Kolofon: Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Udgivelse: Dansk Psykolog Forening, november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kolofon: Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Udgivelse: Dansk Psykolog Forening, november 2014"

Transkript

1 Dansk Psykolog Forening KURSUS 2015

2 Kolofon: Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Udgivelse: Dansk Psykolog Forening, november Kurser 2015

3 Kurser 2015 og følgende år! Dansk Psykolog Forening byder velkommen til et nyt år med et stort udbud af kurser inden for fællesmodulerne. Desuden nye kurser, fx Stress en psykologisk forståelse, kursus i Undervisningspædagogik og andre spændende kurser. Enkelte kurser er ændret indholdsmæssigt, og to kurser er sammenskrevet til ét, som følge af revision af specialistuddannelserne. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i, hvilke kurser der er obligatoriske netop for din specialistuddannelse, særligt på fællesmodulerne. Ligeledes hvordan du kan agere inden for frit valg-ordningen. En ny kursusskabelon med læringsmål i fokus er blevet implementeret for en række kurser. Implementeringen vil for resten af kurserne ske løbende over de næste år. I forlængelse heraf vil evalueringspraksis ændre sig fra som nu at være en tilfredshedsevaluering til at være en evaluering på læringsmålene for de enkelte kurser. Altså: Fik du lært det, som kurset lagde op til? Programmet giver et nemt og hurtigt overblik over det kommende års kurser. De mere udtømmende kursusbeskrivelser finder du på > Kursusprogram Du kan se, hvilke kurser der opslås i 2015, 2016 og Dog er det kun for kurserne i 2015, at datoer og kursussted er afklaret. Kurserne med X opslås som minimum de efterfølgende år, men mange flere kan komme til. Tilmelding og afmelding Tilmelding sker via Mit DP på Følg herefter anvisningerne det er ganske enkelt! Tilmelding kan ske op til 3 uger før kursusstart. Da kursuspladserne fordeles efter først-tilmølle-princippet, bør du dog tilmelde dig hurtigst muligt. Er der ledige pladser efter fristen, kan du med en opringning sikre dig tilmelding i sidste øjeblik. Ved overtegnede kurser kommer du automatisk på venteliste. Du vil da pr. mail modtage besked indtil 3 uger før kursusstart, hvis der bliver en ledig plads. Husk at sige ja til kurset inden den angivne frist, ellers går pladsen videre til den næste på ventelisten. Er der mindre end 3 uger til kursusstart, vil alle på ventelisten få tilbudt den ledige plads, og pladsen tildeles efter først-til-mølle-princippet. Frist for at afmelde sig et kursus er 6 uger, før kurset begynder. Ved for sen afmelding opkræves et gebyr på 400 kr. + moms pr. kursusdag. Synlige evalueringer Når du er logget ind på Mit DP, kan du i en faktaboks se, hvis der er synlige evalueringer tilknyttet kurset. Der vil ikke være synlige evaluering for kurser, men reviderede kursusbeskrivelser og kurser efter ny kursusskabelon. På gensyn på vores kurser Merete Strømming Formand for Kursusudvalget Kurser

4 Oversigt over kurser som opslås i Dansk Psykolog Forenings regi 2015, 2016 og Det tværgående modul Nedenstående skema viser, hvor hyppigt kurserne under enkelte moduler opslås. I skemaet angiver et X, at kurset afholdes, men at kursussted endnu er uafklaret Kursus Kursusdatoer Til- og afmeldingsfrist 3.1. Praktisk organisationspsykologi København X december 2015 og oktober 2015 januar Organisationspsykologi København maj marts Sorg og krise hos børn København Århus marts februar Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne København Århus København Århus april oktober marts august 2015 (Erstatter: Sorg og krise hos voksne) 3.5. Angst og depression i kognitivt adfærdsterapeutisk perspektiv Århus København Århus august juli Angst og depression Teori og praksis med København november oktober 2015 hovedvægten på kognitiv adfærdsterapi 3.6. Klinisk sexologi Århus København september juli Neuropsykologiske tilstande, børn København september juli Neuropsykologiske tilstande, voksne X 3.8. Fokus på apopleksi, kranietraumer og København oktober august 2015 demens 3.9. Demensudredning København X november september Psykofarmakologi, børn og unge X Psykofarmakologi, voksne X Funktionel neuroanatomi/human X neurobiologi Neurokemi X Billeddannelsesteknikker København november oktober Psyke og soma, funktionelle lidelser Århus maj april Familieterapi: teori og intervention I København juni april Familieterapi: teori og intervention II København september august Psykologen som konsulent København Århus København april oktober februar september Konsultativ tilgang til konflikthåndtering X Transkulturel psykologi X Supervision af andre faggrupper København Århus København København Århus Århus april juni september marts april august Ledelse og organisation Århus København juni maj Øvrige Stress en psykologisk forståelse København april marts Undervisningspædagogik København juni maj Psykotraumatologi, teori og praksis Århus København august juli Supervision af andre faggrupper II Metodisk og dialogisk fokus for din praksis København Århus november oktober 2015 Modulet vedrørende Forskning og formidling Kursus Kursusdatoer 4.0. Forskningsmetode på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, København 4.0. Psykologisk institut, Aarhus Universitet, Århus København Århus 3. februar, 25. februar, 5. marts og 19. marts september, 3. oktober, 31. oktober og 14. november 2015 Til- og afmeldingsfrist 19. januar juni Kurser 2015

5 oversigt over kurser Børnemodulet Fælles for alle specialistuddannelserne på børneområdet Kursus Kursusdatoer Til- og afmeldingsfrist 5.2. Barnets psykiske udvikling og Århus København april og juni marts 2015 udviklingsforstyrrelser 5.3. Den psykologiske undersøgelse Århus København november og december 23. september Valg af interventionsformer Århus København maj april Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for børne- og ungeområdet København Århus maj april 2015 Voksenmodulet Fælles for alle specialistuddannelserne på voksenområdet Kursus Kursusdatoer Assessment systematisk klinisk udredning og vurdering (Erstatter: Assessment og differentialdiagnostik) Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori Psykoterapeutisk behandling (Erstatter: Valg af interventionsformer, voksne) Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for voksenområdet København Århus Samlet Modul Modul I: 24. april 2015 Modul II: maj 2015 Modul III: august og september 2015 København Århus maj 2015 Århus november 2015 Århus København maj 2015 København oktober 2015 Til- og afmeldingsfrist 13. mart marts april juli marts september marts september 2015 Århus København september august 2015 Nye kurser for Arbejds- og organisationspsykologimodulet fælles for specialistuddannelsen på det arbejds- og organisationspsykologiske område Gamle kurser på modulet vil stadig kunne godkendes. Mangler du nogle timer til at færdiggøre det samlede modul, suppleres op med et eller flere af de nye kurser. Her skal du vurdere, hvilket af de tre områder, individ, gruppe og organisation der er dækket mindst af de kurser, du har i forvejen og så vælge det kursus, der komplementerer de eksisterende kurser mest. Hvis du får flere timer end de 90 timer, der ligger på modulet, vil de resterende timer kunne godkendes på specialiseringsmodulet. Kursus Kursusdatoer Til- og afmeldingsfrist Med individet i fokus Efterår X Kursusdage vil blive oplyst ultimo januar Med gruppen i fokus X Med organisationen i fokus København X april og juni marts 2015 Kurser

6 oversigt over kurser Specialiseringsmodulkurser Kursus Kursusdatoer Til- og afmeldingsfrist MDI og Hamilton København 29. april marts 2015 Forældrekompetenceundersøgelser København Århus maj oktober april september 2015 Undersøgelse af eksekutive funktioner hos børn København oktober september 2015 og unge med særlig vægt på BRIEFF og D-KEFS TAT i nyt perspektiv København X 28. oktober, 19. november og september 2015 december 2015 Undersøgelse af eksekutive funktioner hos voksne X med særlig vægt på BRIEF-V og D-KEFS Socio-emotionelle kompetencer hos børn teori og praksis København februar januar 2016 Exners Rorschach System, grund- eller videregående, børn eller voksne Tilmelding til når der er tilmeldinger nok vil DP forsøge at oprette kurserne. Supervisorkurser Kursus Kursusdatoer Almen Supervisionsteori Århus København maj og juni 2015 (Erstatter: Supervisionsprocessens teori og metode) Til- og afmeldingsfrist 23. marts 2015 Supervision af supervision Supervision og supervisionsteori med hovedvægt på KAT-supervision (Erstatter: Supervisionskursus) Supervisionsprocessens teori og metode: udvikling af supervisorrollen (Erstatter: Supervisoruddannelsen Træd i karakter som supervisor ) Århus København september og 24. september. 30. juli 2015 København Århus september og oktober 27. juli Hos underviser Mandage 1. februar, 14. marts, 11. april, 23. maj, 5. september, 3. oktober, 7. november og 5. december december Kurser 2015

7 DET TVÆRGÅENDE MODUL DET TVÆRGÅENDE MODUL Kurserne på det tværgående modul skal give mulighed for faglig indsigt på tværs af specialerne med fælles basisdiscipliner eller fælles arbejdsområder. Indholdsmæssigt er der tale om introducerende kurser, der skal bidrage til en fleksibilitet og faglig bredde i den enkeltes uddannelsesforløb. Niveaumæssigt vil den forsknings- og erfaringsbaserede viden, som formidles på kurserne, være på postgraduat niveau, dog ikke på så højt specialiseret niveau som kurserne på specialiseringsmodulerne. På kurserne på det tværgående modul kan man således ikke forvente at få en facitliste til behandling af specielle kategorier af klienter eller en detaljeret gennemgang af mere specifikke underområder inden for et givent emne. Det forudsættes desuden, at kursisterne har kendskab til de mere basale psykologiske teorier og metoder (eksempelvis diagnosesystemer) Praktisk organisationspsykologi Torsdag 3. december fredag 4. december 2015 og mandag 11. januar tirsdag 12. januar og 3. dag kl og 2. og 4. dag kl Varighed: 24 timer ,- ekskl. moms. 22. oktober Lone Willer Holm, cand.psych., specialist i arbejds- og organisationspsykologi. børnepsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi og pædagogisk psykologi: 3.1., 24 timer Organisationspsykologi Torsdag 7. maj fredag 8. maj marts Arne Vestergaard, cand.psych., ph.d., specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi. børnepsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.2., 12 timer. Kursusnr.: Sorg og krise hos børn Torsdag 26. marts fredag 27. marts februar Louise Svendsen. cand.psych., specialist i klinisk børnepsykologi og psykotraumatologi. Kursusnr.: Kurser

8 DET TVÆRGÅENDE MODUL børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.3., 12 timer. Kursusnr.: Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne (Erstatter sorg og krise hos voksne) København: Onsdag 22. april torsdag 23. april Århus: Mandag 5. oktober tirsdag 6. oktober København: 12. marts Århus: 24. august i København Maja O Connor, cand.psych., ph.d. Postdoc i klinisk forskning ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. i Århus Mai-Britt Guldin, cand.psych., ph.d., specialist i psykoterapi. Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.4., 12 timer. Kursusnr.: og København: Århus: Angst og depression i kognitivt adfærdsterapeutisk perspektiv Torsdag 20. august fredag 21. august juli e Nicole K. Rosenberg, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og psykopatologi. Stine Bjerrum Møller, cand.psych., ph.d. børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.5., 12 timer. Kursusnr.: Angst og depression Teori og praksis med hovedvægten på kognitiv adfærdsterapi Torsdag 26. november fredag 27. november oktober Kurser 2015

9 DET TVÆRGÅENDE MODUL Peter Dalsgaard, cand.psych., ph.d. børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.5., 12 timer. Kursusnr.: Klinisk sexologi Torsdag 3. september fredag 4. september juli Åshild Skogerbø, cand.psych., specialist i klinisk sexologi. børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.6., 12 timer. Kursusnr.: Neuropsykologiske tilstande, børn Tirsdag 1. september onsdag 2. september juli Käte From, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børneneuropsykologi. børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.7., 12 timer. Kursusnr.: Fokus på apopleksi, kranietraumer og demens Torsdag 1. oktober fredag 2. oktober ,- ekskl. moms. 20. august e Jens Østergaard Riis, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk neuropsykologi. Asmus Vogel, cand.psych., ph.d. børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.8., 12 timer. Kursusnr.: Kurser

10 DET TVÆRGÅENDE MODUL 3.9. Demensudredning Onsdag 4. november - torsdag 5. november september Laila Øksnebjerg, cand.psych., specialist i klinisk neuropsykologi. børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi og pædagogisk psykologi: 3.9., 12 timer. Kursusnr.: Hvis du vil vide mere... Dette hæfte er blot en oversigt over Dansk Psykolog Forenings kurser Ønsker du yderligere oplysning, herunder egentlige kursusbeskrivelser, findes det på > Uddannelse & Kurser > Kurser > Kursusprogram Her kan du se det komplette kursusprogram med alle oplysninger og frem for alt med en grundig beskrivelse af indholdet i det enkelte kursus Billeddannelsesteknikker Undervisningen foregår på engelsk Torsdag 12. november fredag 13. november ,- ekskl. moms. 1.oktober e William Barré, MSc Psych., ph.d., kursusleder. Kathrine Skak Madsen, ph.d., Danish Research Centre for Magnetic Resonance. Kerstin Plessen, Professor, University of Copenhagen, Capital Region Psychiatry. Anke Karabanov, ph.d., Danish Research Centre for Magnetic Resonance. Vibe Frøkjær, ph.d., Neurobiology Research Unit, Copenhagen University Hospital Rigshospitalet. Patrick Fisher, ph.d., Neurobiology Research Unit, Copenhagen University Hospital Rigshospitalet. børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi og pædagogisk psykologi: 3.13., 12 timer. Kursusnr.: Psyke og soma, funktionelle lidelser Torsdag 28. maj fredag 29. maj ,- ekskl. moms. 10 Kurser 2015

11 DET TVÆRGÅENDE MODUL 16. april e Heidi Berg Nielsen, cand.psych. Tina Birgitte Wisbach Carstensen, cand.psych., ph.d. Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.14., 12 timer. Kursusnr.: Familieterapi: teori og intervention I Tirsdag 2. juni onsdag 3. juni dag og 2. dag kl april Eva Søndergaard, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi samt godkendt til supervision i pædagogisk psykologi. børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi og pædagogisk psykologi: 3.15., 12 timer. Kursusnr.: Familieterapi: teori og intervention II Tirsdag 29. september onsdag 30. september dag og 2. dag kl august Eva Søndergaard, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi samt godkendt til supervision i pædagogisk psykologi. børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi og pædagogisk psykologi: 3.16., 12 timer. Kursusnr.: Psykologen som konsulent København: Torsdag 9. april fredag 10. april Århus: Torsdag 22. oktober fredag 23. oktober København: 26. februar Århus: 10. september Kurser

12 DET TVÆRGÅENDE MODUL Vibe Strøier, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og arbejds- og organisationspsykologi. Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi og pædagogisk psykologi, 3.17., 12 timer. Kursusnr.: & København: Århus: Supervision af andre faggrupper København: Mandag 13. april tirsdag 14. april Århus: Mandag 8. juni - tirsdag 9. juni København: Mandag 21. september tirsdag 22. september København: 2. marts Århus: 27. april København: 10. august Benedicte Schilling, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi. Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.20., 12 timer. Kursusnr.: & & København: Århus: København: Ledelse og organisation Mandag 15. juni tirsdag 16. juni maj Thomas Lundby, cand.psych., specialist i arbejds- og organisationspsykologi. børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.21., 12 timer. Kursusnr.: Stress en psykologisk forståelse Torsdag 16. april fredag 17. april ,- ekskl. moms. 5. marts e Karen Brimnes Damholt, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi. Mette Kjær Barfort, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi. 12 Kurser 2015

13 DET TVÆRGÅENDE MODUL Specialistuddannelserne i klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi og pædagogisk psykologi: 3.99., 12 timer. Specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi: , 12 timer. Kursusnr.: Undervisningspædagogik Onsdag 17. juni torsdag 18. juni maj Thomas Harboe, centerleder, ph.d., Det samfundsvidenskabelige Fakultet, København Universitet. Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi og pædagogisk psykologi: 3.99., 12 timer. Kursusnr.: Psykotraumatologi Teori og praksis Torsdag 27. august fredag 28. august juli Anders Korsgaard Christensen, cand.psych., specialist og supervisor i psykotraumatologi. Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, gerontopsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.99., 12 timer. Kursusnr.: Supervision af andre faggrupper II Metodisk og dialogisk fokus for din praksis Mandag 23. november tirsdag 24. november oktober Benedicte Schilling, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi. Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.99., 12 timer. Kursusnr.: Kurser

14 MODULET VEDRØRENDE FORSKNING OG FORMIDLING MODULET VEDRØRENDE FORSKNING OG FORMIDLING 4.0. Forsknings- og formidlingsmodulet Aarhus Universitet, Campus Emdrup, København, og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Århus, har i samarbejde med Dansk Psykolog Forening udformet et program med henblik på at gennemføre hele modulet samlet. Forløbet er opdelt i en teoridel, en del til udarbejdelse af det skriftlige arbejde og en formidlingsdel. Delene gennemføres successivt. Forsknings- og formidlingsmodulet er programsat til gennemførelse inden for en 6-8-måneders periode. Tilmeldingsfrist 1. juni Tilmelding til Annie Dolmer, Psykologisk Institut, tlf , Flere detaljer om modulet kan ses på: Godkendelser Alle specialistuddannelserne: Når hele forløbet er gennemført tilfredsstillende, er forsknings- og formidlingsmodulet godkendt. Aarhus Universitet, Campus Emdrup, København. Teoridelen er placeret 3. februar, 25. februar, 5. marts og 19. marts Alle dage kl. 9:30-16:30. Aarhus Universitet, Campus Emdrup, København ,- kr. inkl. moms, inkl. forplejning. Tilmeldingsfrist 19. januar Se program, litteratur og tilmelding her: uddannelse/kurserogefteruddannelse Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Århus Teoridelen er placeret 19. september, 3. oktober, 31. oktober og 14. november Udarbejdelse af det skriftlige arbejde under vejledning påbegyndes under teoridelen og foregår med vejledning frem til maj Selve formidlingen kan eventuelt finde sted efter denne dato. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 9, 8000 Århus C ,- kr. for hele forløbet, inkl. moms og forplejning. 14 Kurser 2015

15 BørneMODULET Børnemodulet Kurserne på børnemodulet skal sikre, at den kommende specialist besidder en bred teoretisk viden inden for børneområdet med særlig vægt på kendskab til udredning. Børnemodulet skal sikre, at psykologen er i stand til at foretage en faglig metodisk udredning af psykiske forstyrrelser hos børn og unge. Psykologen skal via børnemodulet opnå indsigt i diagnosesystemer og klassificering af dysfunktioner hos børn og unge samt sættes i stand til at vurdere relevante interventionsformer og mulige visitationsfordele. Den kommende specialist skal på børnemodulet erhverve kendskab til nyere forskning inden for området og viden om relevant lovgivning og om etiske problemstillinger i forbindelse med psykologarbejde inden for børneområdet Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser Onsdag 15. april fredag 17. april og torsdag 11. juni fredag 12. juni og 4. dag kl og 2., 3. og 5. dag kl Varighed: 30 timer ,- ekskl. moms Den psykologiske undersøgelse Onsdag 4. november fredag 6. november og onsdag 9. december fredag 11. december og 4. dag kl og 2., 3., 5. og 6. dag kl Varighed: 36 timer ,- ekskl. moms. 23. september e Else Charlotte Brunvand, cand.psych., specialist i klinisk børnepsykologi. Marianne Esdahl, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi og psykoterapi og specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Heidi Toft Olesen, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børneneuropsykologi. Børnemodulet fælles for alle specialistuddannelserne på børneområdet: 5.3., 36 timer. Kursusnr.: marts e Else Charlotte Brunvand, cand.psych., specialist i klinisk børnepsykologi. Marianne Esdahl, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi og psykoterapi og specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Børnemodulet fælles for alle specialistuddannelserne på børneområdet: 5.2., 30 timer. Kursusnr.: Valg af interventionsformer, børn Torsdag 21. maj fredag 22. maj april Jørn Nielsen, cand.pæd.psych., ph.d., specialist og supervisor i psykoterapi. Kurser

16 BØRNEMODULET Børnemodulet fælles for alle specialistuddannelserne på børneområdet: 5.4., 12 timer. Kursusnr.: Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for børne- og ungeområdet Mandag 18. maj tirsdag 19. maj ,- ekskl. moms. 6. april e Svend Hjerrild, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi. Bente Adolphsen, cand.jur. Børnemodulet fælles for alle specialistuddannelserne på børneområdet: 5.5., 12 timer. Kursusnr.: Hvor holdes kurset KØBENHAVN: Dansk Psykolog Forening Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Aarhus: Arosgården, Fiskergade 41, 4., 8000 Aarhus C. Voksenmodulet Kurserne på voksenmodulet skal sikre, at den kommende specialist besidder en bred teoretisk viden inden for voksenområdet med særlig vægt på kendskab til udredning. Voksenmodulet skal sikre, at psykologen er i stand til at foretage en faglig metodisk udredning af psykiske forstyrrelser hos voksne. Psykologen skal via voksenmodulet opnå indsigt i at kunne stille, beskrive og formidle forslag til diagnoser samt kunne visitere til rette behandling på et dokumenteret grundlag. Den kommende specialist skal på voksenmodulet erhverve kendskab til nyere forskning inden for området og viden om relevant lovgivning og om etiske problemstillinger i forbindelse med psykologarbejde inden for voksenområdet Assessment Systematisk klinisk udredning og vurdering (Erstatter assessment og differentialdiagnostik) Modul I: Fredag 24. april Modul II: Onsdag 27. maj fredag 29. maj Modul III: Torsdag 27. august fredag 28. august og torsdag 10. september- fredag 11. september , og 6. dag kl og 3., 5. og 7. dag kl Samlet varighed: 48 timer. Samlet pakke: ,- ekskl. moms. Modul I: 1.950,- ekskl. moms. Modul II: 6.600,- ekskl. moms. Modul III: 7.300,- ekskl. moms. Samlet pakke: 13. marts Modul I: 13. marts Modul II: 15. april Modul III: 16. juli e Christian Møller Pedersen, cand.psych., specialpsykolog i psykiatri, specialist og supervisor i psykoterapi og psykopatologi. Nicole K. Rosenberg, cand.psych., specialpsykolog i psykiatri, specialist og supervisor i psykopatologi og psykoterapi. Claus Werchmeister, cand.psych. 16 Kurser 2015

17 VOKsenMODULET Louise Meldgaard Bruun, cand.psych., specialist og supervisor i psykopatologi. Mikkel Arendt, cand.psych., ph.d., specialist og supervisor i psykopatologi. Voksenmodulet fælles for specialistuddannelserne på voksenområdet: 10.2., 6, 18, 24 eller 48 timer. Kursusnr.: Samlet pakke: Modul I: Modul II: Modul III: Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori København: Mandag 11. maj onsdag 13. maj Århus: Mandag 9. november onsdag 11. november dag kl og 2. og 3. dag kl Varighed: 18 timer ,- ekskl. moms. København: 30. marts Århus: 28. september e i København Kraka Ingeborg Bjørnholm, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Sebastian Simonsen, cand.psych., ph.d. e i Århus Mickey Kongerslev, cand.psych., ph.d. Sune Bo Hansen, cand.psych., ph.d. Voksenmodulet fælles for alle specialistuddannelserne på voksenområdet: 10.4., 18 timer. Kursusnr.: & København: Århus: Psykoterapeutisk behandling (Erstatter valg af interventionsformer, voksne) Århus: Torsdag 7. maj fredag 8. maj København: Mandag 19. oktober tirsdag 20. oktober dag kl og 2. og 3. dag kl Århus: 26. marts København: 7. september Michael Kaster, cand.psych., specialist i psykoterapi og klinisk børnepsykologi. Voksenmodulet fælles for alle specialistuddannelserne på voksenområdet: 10.5., 12 timer. Kursusnr.: & Århus: København: Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for voksenområdet Tirsdag 15. september onsdag 16. september ,- ekskl. moms. 4. august Kurser

18 Arbejds- og organisationspsykologimodulet e Jytte Gandløse, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og klinisk børneneuropsykologi. Jørn Nielsen, cand.pæd.psych., ph.d., specialist og supervisor i psykoterapi. Voksenmodulet fælles for alle specialistuddannelserne på voksenområdet: 10.6., 12 timer. Kursusnr.: Det var et godt kursus, hvor man kom godt rundt omkring indholdet, opmærksomhedspunkter og andet i udarbejdelsen af en forældrekompetenceundersøgelse. Kurset var tilrettelagt således, at man både som novice og erfaren psykolog fik et stort udbytte. (Kursusdeltager, 2014) Arbejds- og organisationspsykologimodulet Kurserne på arbejds- og organisationsmodulet skal sikre, at den kommende specialist besidder en bred teoretisk viden inden for området med særlig vægt på kendskab til udredning og intervention. Arbejds- og organisationsmodulet skal sikre, at psykologen er i stand til at foretage fagligt relevante og metodisk forsvarlige udredninger af problemstillinger inden for området på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau. Psykologen skal via modulet opnå indsigt i forskellige metoders forankring og deres praktiske og teoretiske anvendelighed, herunder deres begrænsninger. Psykologen skal endvidere gøres i stand til at vælge relevante interventionsformer med dokumenteret effekt. Den kommende specialist skal på arbejds- og organisationsmodulet opnå kendskab til udviklingstendenser inden for feltet samt viden om lovgivning og etiske problemstillinger i forbindelse med arbejds- og organisationspsykologiske arbejdsopgaver. Endelig skal det sikres, at psykologen er i stand til at trække på relevante teorier fra andre specialeområder Med individet i fokus Kurset vil formentlig blive afholdt i efteråret Undervisningsdage vil blive annonceret på senest ultimo januar Varighed: 30 timer. Oplyses senest ultimo januar Kompetent undervisning, som gav mig lyst til at lære mere. Kurserne må gerne blive genopslået hurtigere, så der bliver plads til flere. Jeg var så oplivet og optaget, at jeg har fortalt alle, der ville høre om det, lige siden. (Kursusdeltager, 2014) 9.500,- ekskl. moms. Specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi: 17.2., 30 timer. Kursusnr.: Kurser 2015

19 KURSER PÅ SPECIALISERINGSMODULERNE Med organisationen i fokus Mandag 20. april tirsdag 21. april og mandag 22. juni onsdag 24. juni og 3. dag kl og og 5. dag kl Varighed: 30 timer ,- ekskl. moms. 9. marts Stine Bjerrum Møller, cand.psych., ph.d. Ny ordning Specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi: 3.99., 6 timer. Specialistuddannelse i psykoterapi, voksne: , 6 timer. Specialistuddannelse i sundhedspsykologi, voksne: , 6 timer. Specialistuddannelse i klinisk børnepsykologi: , 6 timer. Specialistuddannelse i psykopatologi: , 6 timer. Kursusnr.: e Vibe Strøier, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og arbejds- og organisationspsykologi. Lone Willer Holm, cand.psych., specialist i arbejds- og organisationspsykologi. Ny ordning Specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi: 17.4., 30 timer. Kursusnr.: KURSER PÅ SPECIALISERINGS- MODULERNE MDI og Hamilton Torsdag 29. april Kl Varighed: 6 timer ,- ekskl. moms. Forældrekompetenceundersøgelser København: Torsdag 21. maj fredag 22. maj Århus: Onsdag 28. oktober torsdag 29. oktober ,- ekskl. moms. København: 9. april Århus: 16. september e Helge Kolodziej, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi. Knud Hjulmand, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi. Rikke Schwartz, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og supervisor i klinisk børnepsykologi. Malene Rosenstand Schacht, cand.psych., specialist i klinisk børnepsykologi. Birgitte Helmstedt, cand.psych. 18. marts Kurser

20 KURSER PÅ SPECIALISERINGSMODULERNE Specialistuddannelse i psykopatologi: , 12 timer. Specialistuddannelse i klinisk børnepsykologi: , 12 timer. Specialistuddannelse i pædagogisk psykologi: , 12 timer. Kursusnr.: & København: Århus: Undersøgelse af eksekutive funktioner hos børn og unge særlig med vægt på BRIEF og D-KEFS Onsdag 21. oktober torsdag 22. oktober ,- ekskl. moms. 9. september TAT i nyt perspektiv Onsdag 28. oktober, torsdag 19. november og tirsdag 8. december Alle dagene kl Varighed: 18 timer ,- ekskl. moms. 16. september Kim Gabriel Hansen, cand.psych. et art., specialist og supervisor i psykoterapi. Specialistuddannelse i klinisk børnepsykologi: , 18 timer. Specialistuddannelse i psykoterapi, børn og voksne: , 18 timer. Specialistuddannelse i psykopatologi: , 18 timer. Kursusnr.: e Nina Sjö, cand.psych., specialist i børneneuropsykologi. Ann-Marie Low, cand.psych., specialist i neuropsykologi. Specialistuddannelse i klinisk børneneuropsykologi: , 3 timer og , 9 timer. Specialistuddannelse i klinisk børnepsykologi: , 12 timer. Specialistuddannelse i psykoterapi, børn: , 12 timer. Specialistuddannelse i pædagogisk psykologi: , 12 timer Kursusnr.: Socio-emotionelle kompetencer hos børn teori og praksis Torsdag 25. februar -fredag 26. februar dages samlet forløb kursusnr ,- ekskl. moms. Deltagelse på 1. dagen med Judi Mesman kursusnr ,- ekskl. moms. 14. januar Kurser 2015

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 21 ADHD-foreningens kurser 2015 EMNE MÅLGRUPPE DATO STED KURSUSNR. FORÆLDRE OG FAMILIENETVÆRKET Styrk din forældrerolle Forældre til børn med ADHD 3.-4. oktober Fyn

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Kursugruppen prsæsenterer KURSUSKATALOG efterår 2012. Coaching som samtaleteknik. Kursus... Parterapi. Børn, unge og sorg. Her ligger lokalerne

Kursugruppen prsæsenterer KURSUSKATALOG efterår 2012. Coaching som samtaleteknik. Kursus... Parterapi. Børn, unge og sorg. Her ligger lokalerne Kursugruppen prsæsenterer KURSUSKATALOG efterår 2012 PEU ap er et ger o l o k y s P r fo k i t E Jura og i DRE ARBEJD SGLÆDE g tli ps rig... flygtninge og k FOREDR Kursus... VEJEN TIL BE øs Her ligger

Læs mere

Danske Bioanalytikere Efteruddannelse

Danske Bioanalytikere Efteruddannelse Danske Bioanalytikere Efteruddannelse 2015 15 Danske Bioanalytikere efteruddannelse Danske Bioanalytikeres faglige udvalg planlægger i samarbejde med de faglige udviklingsgrupper indholdet i efteruddannelsesprogrammet.

Læs mere

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE HUSK LÆGEDAGE 2014 MANDAG 10. FREDAG 14. NOVEMBER 120 kurser på fem dage vælg selv antallet af dage Husk

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Forventelig periodedækning: 2009-2014 Bestyrelsen i FSNS anbefaler arbejdsgruppen at mødes kontinuerligt mhp. en løbende opdatering af området.

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Kursusoversigt under flappen

Kursusoversigt under flappen Kursuskatalog 2011 Kursusoversigt under flappen Efteruddannelse for jurister (fortsat) Ledelse og administration Uddannelse for retsbude, servicemedarbejdere og vagtpersonale Uddannelse for alle medarbejdere

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Tilfredse patienter...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Tilfredse patienter...side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Tilfredse patienter...side 2 Patientombuddet Patienterne får bedre klagemuligheder...side 3 PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør

Læs mere

DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE. Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister. Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne

DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE. Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister. Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne Nr. 92. April 2008. 16. årgang DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne Psykologiske interventioner i kostvejledning

Læs mere

Kursusbeskrivelse (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling

Kursusbeskrivelse (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling Kursusbeskrivelse (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling Ét-årigt kursusforløb (Fam.Ab.5; Sjælland 17.marts til 2.december 2015) Med udgangspunkt i KL s anbefalinger i En styrket misbrugsbehandling,

Læs mere

Det socialt-psykologiske samarbejde

Det socialt-psykologiske samarbejde Det socialt-psykologiske samarbejde 2011 Dansk Psykolog forening KL Indhold Forord... 3 Kapitel 1. Parterne i det socialt-psykologiske samarbejde... 5 1.1. Psykologerne... 5 1.1.1. Titlen psykolog/autoriseret

Læs mere

2 0 1 4 Kursuskatalog

2 0 1 4 Kursuskatalog 2014 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

KIROPRAKTORERNES VIDENSCENTER KURSER EFTERÅR 2015 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK

KIROPRAKTORERNES VIDENSCENTER KURSER EFTERÅR 2015 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK KIROPRAKTORERNES VIDENSCENTER KURSER EFTERÅR 2015 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK Kursuskategorier Forord... 4 Røntgen-webinar... 6 Skulderkursus/grundforløb... 8 Skulderkursus/udvidet

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2014/15 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Stig Nørhald Jacob

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere