Kolofon: Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Udgivelse: Dansk Psykolog Forening, november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kolofon: Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Udgivelse: Dansk Psykolog Forening, november 2014"

Transkript

1 Dansk Psykolog Forening KURSUS 2015

2 Kolofon: Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Udgivelse: Dansk Psykolog Forening, november Kurser 2015

3 Kurser 2015 og følgende år! Dansk Psykolog Forening byder velkommen til et nyt år med et stort udbud af kurser inden for fællesmodulerne. Desuden nye kurser, fx Stress en psykologisk forståelse, kursus i Undervisningspædagogik og andre spændende kurser. Enkelte kurser er ændret indholdsmæssigt, og to kurser er sammenskrevet til ét, som følge af revision af specialistuddannelserne. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i, hvilke kurser der er obligatoriske netop for din specialistuddannelse, særligt på fællesmodulerne. Ligeledes hvordan du kan agere inden for frit valg-ordningen. En ny kursusskabelon med læringsmål i fokus er blevet implementeret for en række kurser. Implementeringen vil for resten af kurserne ske løbende over de næste år. I forlængelse heraf vil evalueringspraksis ændre sig fra som nu at være en tilfredshedsevaluering til at være en evaluering på læringsmålene for de enkelte kurser. Altså: Fik du lært det, som kurset lagde op til? Programmet giver et nemt og hurtigt overblik over det kommende års kurser. De mere udtømmende kursusbeskrivelser finder du på > Kursusprogram Du kan se, hvilke kurser der opslås i 2015, 2016 og Dog er det kun for kurserne i 2015, at datoer og kursussted er afklaret. Kurserne med X opslås som minimum de efterfølgende år, men mange flere kan komme til. Tilmelding og afmelding Tilmelding sker via Mit DP på Følg herefter anvisningerne det er ganske enkelt! Tilmelding kan ske op til 3 uger før kursusstart. Da kursuspladserne fordeles efter først-tilmølle-princippet, bør du dog tilmelde dig hurtigst muligt. Er der ledige pladser efter fristen, kan du med en opringning sikre dig tilmelding i sidste øjeblik. Ved overtegnede kurser kommer du automatisk på venteliste. Du vil da pr. mail modtage besked indtil 3 uger før kursusstart, hvis der bliver en ledig plads. Husk at sige ja til kurset inden den angivne frist, ellers går pladsen videre til den næste på ventelisten. Er der mindre end 3 uger til kursusstart, vil alle på ventelisten få tilbudt den ledige plads, og pladsen tildeles efter først-til-mølle-princippet. Frist for at afmelde sig et kursus er 6 uger, før kurset begynder. Ved for sen afmelding opkræves et gebyr på 400 kr. + moms pr. kursusdag. Synlige evalueringer Når du er logget ind på Mit DP, kan du i en faktaboks se, hvis der er synlige evalueringer tilknyttet kurset. Der vil ikke være synlige evaluering for kurser, men reviderede kursusbeskrivelser og kurser efter ny kursusskabelon. På gensyn på vores kurser Merete Strømming Formand for Kursusudvalget Kurser

4 Oversigt over kurser som opslås i Dansk Psykolog Forenings regi 2015, 2016 og Det tværgående modul Nedenstående skema viser, hvor hyppigt kurserne under enkelte moduler opslås. I skemaet angiver et X, at kurset afholdes, men at kursussted endnu er uafklaret Kursus Kursusdatoer Til- og afmeldingsfrist 3.1. Praktisk organisationspsykologi København X december 2015 og oktober 2015 januar Organisationspsykologi København maj marts Sorg og krise hos børn København Århus marts februar Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne København Århus København Århus april oktober marts august 2015 (Erstatter: Sorg og krise hos voksne) 3.5. Angst og depression i kognitivt adfærdsterapeutisk perspektiv Århus København Århus august juli Angst og depression Teori og praksis med København november oktober 2015 hovedvægten på kognitiv adfærdsterapi 3.6. Klinisk sexologi Århus København september juli Neuropsykologiske tilstande, børn København september juli Neuropsykologiske tilstande, voksne X 3.8. Fokus på apopleksi, kranietraumer og København oktober august 2015 demens 3.9. Demensudredning København X november september Psykofarmakologi, børn og unge X Psykofarmakologi, voksne X Funktionel neuroanatomi/human X neurobiologi Neurokemi X Billeddannelsesteknikker København november oktober Psyke og soma, funktionelle lidelser Århus maj april Familieterapi: teori og intervention I København juni april Familieterapi: teori og intervention II København september august Psykologen som konsulent København Århus København april oktober februar september Konsultativ tilgang til konflikthåndtering X Transkulturel psykologi X Supervision af andre faggrupper København Århus København København Århus Århus april juni september marts april august Ledelse og organisation Århus København juni maj Øvrige Stress en psykologisk forståelse København april marts Undervisningspædagogik København juni maj Psykotraumatologi, teori og praksis Århus København august juli Supervision af andre faggrupper II Metodisk og dialogisk fokus for din praksis København Århus november oktober 2015 Modulet vedrørende Forskning og formidling Kursus Kursusdatoer 4.0. Forskningsmetode på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, København 4.0. Psykologisk institut, Aarhus Universitet, Århus København Århus 3. februar, 25. februar, 5. marts og 19. marts september, 3. oktober, 31. oktober og 14. november 2015 Til- og afmeldingsfrist 19. januar juni Kurser 2015

5 oversigt over kurser Børnemodulet Fælles for alle specialistuddannelserne på børneområdet Kursus Kursusdatoer Til- og afmeldingsfrist 5.2. Barnets psykiske udvikling og Århus København april og juni marts 2015 udviklingsforstyrrelser 5.3. Den psykologiske undersøgelse Århus København november og december 23. september Valg af interventionsformer Århus København maj april Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for børne- og ungeområdet København Århus maj april 2015 Voksenmodulet Fælles for alle specialistuddannelserne på voksenområdet Kursus Kursusdatoer Assessment systematisk klinisk udredning og vurdering (Erstatter: Assessment og differentialdiagnostik) Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori Psykoterapeutisk behandling (Erstatter: Valg af interventionsformer, voksne) Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for voksenområdet København Århus Samlet Modul Modul I: 24. april 2015 Modul II: maj 2015 Modul III: august og september 2015 København Århus maj 2015 Århus november 2015 Århus København maj 2015 København oktober 2015 Til- og afmeldingsfrist 13. mart marts april juli marts september marts september 2015 Århus København september august 2015 Nye kurser for Arbejds- og organisationspsykologimodulet fælles for specialistuddannelsen på det arbejds- og organisationspsykologiske område Gamle kurser på modulet vil stadig kunne godkendes. Mangler du nogle timer til at færdiggøre det samlede modul, suppleres op med et eller flere af de nye kurser. Her skal du vurdere, hvilket af de tre områder, individ, gruppe og organisation der er dækket mindst af de kurser, du har i forvejen og så vælge det kursus, der komplementerer de eksisterende kurser mest. Hvis du får flere timer end de 90 timer, der ligger på modulet, vil de resterende timer kunne godkendes på specialiseringsmodulet. Kursus Kursusdatoer Til- og afmeldingsfrist Med individet i fokus Efterår X Kursusdage vil blive oplyst ultimo januar Med gruppen i fokus X Med organisationen i fokus København X april og juni marts 2015 Kurser

6 oversigt over kurser Specialiseringsmodulkurser Kursus Kursusdatoer Til- og afmeldingsfrist MDI og Hamilton København 29. april marts 2015 Forældrekompetenceundersøgelser København Århus maj oktober april september 2015 Undersøgelse af eksekutive funktioner hos børn København oktober september 2015 og unge med særlig vægt på BRIEFF og D-KEFS TAT i nyt perspektiv København X 28. oktober, 19. november og september 2015 december 2015 Undersøgelse af eksekutive funktioner hos voksne X med særlig vægt på BRIEF-V og D-KEFS Socio-emotionelle kompetencer hos børn teori og praksis København februar januar 2016 Exners Rorschach System, grund- eller videregående, børn eller voksne Tilmelding til når der er tilmeldinger nok vil DP forsøge at oprette kurserne. Supervisorkurser Kursus Kursusdatoer Almen Supervisionsteori Århus København maj og juni 2015 (Erstatter: Supervisionsprocessens teori og metode) Til- og afmeldingsfrist 23. marts 2015 Supervision af supervision Supervision og supervisionsteori med hovedvægt på KAT-supervision (Erstatter: Supervisionskursus) Supervisionsprocessens teori og metode: udvikling af supervisorrollen (Erstatter: Supervisoruddannelsen Træd i karakter som supervisor ) Århus København september og 24. september. 30. juli 2015 København Århus september og oktober 27. juli Hos underviser Mandage 1. februar, 14. marts, 11. april, 23. maj, 5. september, 3. oktober, 7. november og 5. december december Kurser 2015

7 DET TVÆRGÅENDE MODUL DET TVÆRGÅENDE MODUL Kurserne på det tværgående modul skal give mulighed for faglig indsigt på tværs af specialerne med fælles basisdiscipliner eller fælles arbejdsområder. Indholdsmæssigt er der tale om introducerende kurser, der skal bidrage til en fleksibilitet og faglig bredde i den enkeltes uddannelsesforløb. Niveaumæssigt vil den forsknings- og erfaringsbaserede viden, som formidles på kurserne, være på postgraduat niveau, dog ikke på så højt specialiseret niveau som kurserne på specialiseringsmodulerne. På kurserne på det tværgående modul kan man således ikke forvente at få en facitliste til behandling af specielle kategorier af klienter eller en detaljeret gennemgang af mere specifikke underområder inden for et givent emne. Det forudsættes desuden, at kursisterne har kendskab til de mere basale psykologiske teorier og metoder (eksempelvis diagnosesystemer) Praktisk organisationspsykologi Torsdag 3. december fredag 4. december 2015 og mandag 11. januar tirsdag 12. januar og 3. dag kl og 2. og 4. dag kl Varighed: 24 timer ,- ekskl. moms. 22. oktober Lone Willer Holm, cand.psych., specialist i arbejds- og organisationspsykologi. børnepsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi og pædagogisk psykologi: 3.1., 24 timer Organisationspsykologi Torsdag 7. maj fredag 8. maj marts Arne Vestergaard, cand.psych., ph.d., specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi. børnepsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.2., 12 timer. Kursusnr.: Sorg og krise hos børn Torsdag 26. marts fredag 27. marts februar Louise Svendsen. cand.psych., specialist i klinisk børnepsykologi og psykotraumatologi. Kursusnr.: Kurser

8 DET TVÆRGÅENDE MODUL børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.3., 12 timer. Kursusnr.: Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne (Erstatter sorg og krise hos voksne) København: Onsdag 22. april torsdag 23. april Århus: Mandag 5. oktober tirsdag 6. oktober København: 12. marts Århus: 24. august i København Maja O Connor, cand.psych., ph.d. Postdoc i klinisk forskning ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. i Århus Mai-Britt Guldin, cand.psych., ph.d., specialist i psykoterapi. Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.4., 12 timer. Kursusnr.: og København: Århus: Angst og depression i kognitivt adfærdsterapeutisk perspektiv Torsdag 20. august fredag 21. august juli e Nicole K. Rosenberg, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og psykopatologi. Stine Bjerrum Møller, cand.psych., ph.d. børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.5., 12 timer. Kursusnr.: Angst og depression Teori og praksis med hovedvægten på kognitiv adfærdsterapi Torsdag 26. november fredag 27. november oktober Kurser 2015

9 DET TVÆRGÅENDE MODUL Peter Dalsgaard, cand.psych., ph.d. børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.5., 12 timer. Kursusnr.: Klinisk sexologi Torsdag 3. september fredag 4. september juli Åshild Skogerbø, cand.psych., specialist i klinisk sexologi. børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.6., 12 timer. Kursusnr.: Neuropsykologiske tilstande, børn Tirsdag 1. september onsdag 2. september juli Käte From, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børneneuropsykologi. børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.7., 12 timer. Kursusnr.: Fokus på apopleksi, kranietraumer og demens Torsdag 1. oktober fredag 2. oktober ,- ekskl. moms. 20. august e Jens Østergaard Riis, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk neuropsykologi. Asmus Vogel, cand.psych., ph.d. børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.8., 12 timer. Kursusnr.: Kurser

10 DET TVÆRGÅENDE MODUL 3.9. Demensudredning Onsdag 4. november - torsdag 5. november september Laila Øksnebjerg, cand.psych., specialist i klinisk neuropsykologi. børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi og pædagogisk psykologi: 3.9., 12 timer. Kursusnr.: Hvis du vil vide mere... Dette hæfte er blot en oversigt over Dansk Psykolog Forenings kurser Ønsker du yderligere oplysning, herunder egentlige kursusbeskrivelser, findes det på > Uddannelse & Kurser > Kurser > Kursusprogram Her kan du se det komplette kursusprogram med alle oplysninger og frem for alt med en grundig beskrivelse af indholdet i det enkelte kursus Billeddannelsesteknikker Undervisningen foregår på engelsk Torsdag 12. november fredag 13. november ,- ekskl. moms. 1.oktober e William Barré, MSc Psych., ph.d., kursusleder. Kathrine Skak Madsen, ph.d., Danish Research Centre for Magnetic Resonance. Kerstin Plessen, Professor, University of Copenhagen, Capital Region Psychiatry. Anke Karabanov, ph.d., Danish Research Centre for Magnetic Resonance. Vibe Frøkjær, ph.d., Neurobiology Research Unit, Copenhagen University Hospital Rigshospitalet. Patrick Fisher, ph.d., Neurobiology Research Unit, Copenhagen University Hospital Rigshospitalet. børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi og pædagogisk psykologi: 3.13., 12 timer. Kursusnr.: Psyke og soma, funktionelle lidelser Torsdag 28. maj fredag 29. maj ,- ekskl. moms. 10 Kurser 2015

11 DET TVÆRGÅENDE MODUL 16. april e Heidi Berg Nielsen, cand.psych. Tina Birgitte Wisbach Carstensen, cand.psych., ph.d. Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.14., 12 timer. Kursusnr.: Familieterapi: teori og intervention I Tirsdag 2. juni onsdag 3. juni dag og 2. dag kl april Eva Søndergaard, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi samt godkendt til supervision i pædagogisk psykologi. børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi og pædagogisk psykologi: 3.15., 12 timer. Kursusnr.: Familieterapi: teori og intervention II Tirsdag 29. september onsdag 30. september dag og 2. dag kl august Eva Søndergaard, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi samt godkendt til supervision i pædagogisk psykologi. børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi og pædagogisk psykologi: 3.16., 12 timer. Kursusnr.: Psykologen som konsulent København: Torsdag 9. april fredag 10. april Århus: Torsdag 22. oktober fredag 23. oktober København: 26. februar Århus: 10. september Kurser

12 DET TVÆRGÅENDE MODUL Vibe Strøier, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og arbejds- og organisationspsykologi. Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi og pædagogisk psykologi, 3.17., 12 timer. Kursusnr.: & København: Århus: Supervision af andre faggrupper København: Mandag 13. april tirsdag 14. april Århus: Mandag 8. juni - tirsdag 9. juni København: Mandag 21. september tirsdag 22. september København: 2. marts Århus: 27. april København: 10. august Benedicte Schilling, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi. Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.20., 12 timer. Kursusnr.: & & København: Århus: København: Ledelse og organisation Mandag 15. juni tirsdag 16. juni maj Thomas Lundby, cand.psych., specialist i arbejds- og organisationspsykologi. børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.21., 12 timer. Kursusnr.: Stress en psykologisk forståelse Torsdag 16. april fredag 17. april ,- ekskl. moms. 5. marts e Karen Brimnes Damholt, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi. Mette Kjær Barfort, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi. 12 Kurser 2015

13 DET TVÆRGÅENDE MODUL Specialistuddannelserne i klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi og pædagogisk psykologi: 3.99., 12 timer. Specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi: , 12 timer. Kursusnr.: Undervisningspædagogik Onsdag 17. juni torsdag 18. juni maj Thomas Harboe, centerleder, ph.d., Det samfundsvidenskabelige Fakultet, København Universitet. Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi og pædagogisk psykologi: 3.99., 12 timer. Kursusnr.: Psykotraumatologi Teori og praksis Torsdag 27. august fredag 28. august juli Anders Korsgaard Christensen, cand.psych., specialist og supervisor i psykotraumatologi. Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, gerontopsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.99., 12 timer. Kursusnr.: Supervision af andre faggrupper II Metodisk og dialogisk fokus for din praksis Mandag 23. november tirsdag 24. november oktober Benedicte Schilling, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi. Specialistuddannelserne i arbejds- og organisationspsykologi, gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.99., 12 timer. Kursusnr.: Kurser

14 MODULET VEDRØRENDE FORSKNING OG FORMIDLING MODULET VEDRØRENDE FORSKNING OG FORMIDLING 4.0. Forsknings- og formidlingsmodulet Aarhus Universitet, Campus Emdrup, København, og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Århus, har i samarbejde med Dansk Psykolog Forening udformet et program med henblik på at gennemføre hele modulet samlet. Forløbet er opdelt i en teoridel, en del til udarbejdelse af det skriftlige arbejde og en formidlingsdel. Delene gennemføres successivt. Forsknings- og formidlingsmodulet er programsat til gennemførelse inden for en 6-8-måneders periode. Tilmeldingsfrist 1. juni Tilmelding til Annie Dolmer, Psykologisk Institut, tlf , Flere detaljer om modulet kan ses på: Godkendelser Alle specialistuddannelserne: Når hele forløbet er gennemført tilfredsstillende, er forsknings- og formidlingsmodulet godkendt. Aarhus Universitet, Campus Emdrup, København. Teoridelen er placeret 3. februar, 25. februar, 5. marts og 19. marts Alle dage kl. 9:30-16:30. Aarhus Universitet, Campus Emdrup, København ,- kr. inkl. moms, inkl. forplejning. Tilmeldingsfrist 19. januar Se program, litteratur og tilmelding her: uddannelse/kurserogefteruddannelse Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Århus Teoridelen er placeret 19. september, 3. oktober, 31. oktober og 14. november Udarbejdelse af det skriftlige arbejde under vejledning påbegyndes under teoridelen og foregår med vejledning frem til maj Selve formidlingen kan eventuelt finde sted efter denne dato. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 9, 8000 Århus C ,- kr. for hele forløbet, inkl. moms og forplejning. 14 Kurser 2015

15 BørneMODULET Børnemodulet Kurserne på børnemodulet skal sikre, at den kommende specialist besidder en bred teoretisk viden inden for børneområdet med særlig vægt på kendskab til udredning. Børnemodulet skal sikre, at psykologen er i stand til at foretage en faglig metodisk udredning af psykiske forstyrrelser hos børn og unge. Psykologen skal via børnemodulet opnå indsigt i diagnosesystemer og klassificering af dysfunktioner hos børn og unge samt sættes i stand til at vurdere relevante interventionsformer og mulige visitationsfordele. Den kommende specialist skal på børnemodulet erhverve kendskab til nyere forskning inden for området og viden om relevant lovgivning og om etiske problemstillinger i forbindelse med psykologarbejde inden for børneområdet Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser Onsdag 15. april fredag 17. april og torsdag 11. juni fredag 12. juni og 4. dag kl og 2., 3. og 5. dag kl Varighed: 30 timer ,- ekskl. moms Den psykologiske undersøgelse Onsdag 4. november fredag 6. november og onsdag 9. december fredag 11. december og 4. dag kl og 2., 3., 5. og 6. dag kl Varighed: 36 timer ,- ekskl. moms. 23. september e Else Charlotte Brunvand, cand.psych., specialist i klinisk børnepsykologi. Marianne Esdahl, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi og psykoterapi og specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Heidi Toft Olesen, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børneneuropsykologi. Børnemodulet fælles for alle specialistuddannelserne på børneområdet: 5.3., 36 timer. Kursusnr.: marts e Else Charlotte Brunvand, cand.psych., specialist i klinisk børnepsykologi. Marianne Esdahl, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi og psykoterapi og specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Børnemodulet fælles for alle specialistuddannelserne på børneområdet: 5.2., 30 timer. Kursusnr.: Valg af interventionsformer, børn Torsdag 21. maj fredag 22. maj april Jørn Nielsen, cand.pæd.psych., ph.d., specialist og supervisor i psykoterapi. Kurser

16 BØRNEMODULET Børnemodulet fælles for alle specialistuddannelserne på børneområdet: 5.4., 12 timer. Kursusnr.: Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for børne- og ungeområdet Mandag 18. maj tirsdag 19. maj ,- ekskl. moms. 6. april e Svend Hjerrild, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi. Bente Adolphsen, cand.jur. Børnemodulet fælles for alle specialistuddannelserne på børneområdet: 5.5., 12 timer. Kursusnr.: Hvor holdes kurset KØBENHAVN: Dansk Psykolog Forening Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Aarhus: Arosgården, Fiskergade 41, 4., 8000 Aarhus C. Voksenmodulet Kurserne på voksenmodulet skal sikre, at den kommende specialist besidder en bred teoretisk viden inden for voksenområdet med særlig vægt på kendskab til udredning. Voksenmodulet skal sikre, at psykologen er i stand til at foretage en faglig metodisk udredning af psykiske forstyrrelser hos voksne. Psykologen skal via voksenmodulet opnå indsigt i at kunne stille, beskrive og formidle forslag til diagnoser samt kunne visitere til rette behandling på et dokumenteret grundlag. Den kommende specialist skal på voksenmodulet erhverve kendskab til nyere forskning inden for området og viden om relevant lovgivning og om etiske problemstillinger i forbindelse med psykologarbejde inden for voksenområdet Assessment Systematisk klinisk udredning og vurdering (Erstatter assessment og differentialdiagnostik) Modul I: Fredag 24. april Modul II: Onsdag 27. maj fredag 29. maj Modul III: Torsdag 27. august fredag 28. august og torsdag 10. september- fredag 11. september , og 6. dag kl og 3., 5. og 7. dag kl Samlet varighed: 48 timer. Samlet pakke: ,- ekskl. moms. Modul I: 1.950,- ekskl. moms. Modul II: 6.600,- ekskl. moms. Modul III: 7.300,- ekskl. moms. Samlet pakke: 13. marts Modul I: 13. marts Modul II: 15. april Modul III: 16. juli e Christian Møller Pedersen, cand.psych., specialpsykolog i psykiatri, specialist og supervisor i psykoterapi og psykopatologi. Nicole K. Rosenberg, cand.psych., specialpsykolog i psykiatri, specialist og supervisor i psykopatologi og psykoterapi. Claus Werchmeister, cand.psych. 16 Kurser 2015

17 VOKsenMODULET Louise Meldgaard Bruun, cand.psych., specialist og supervisor i psykopatologi. Mikkel Arendt, cand.psych., ph.d., specialist og supervisor i psykopatologi. Voksenmodulet fælles for specialistuddannelserne på voksenområdet: 10.2., 6, 18, 24 eller 48 timer. Kursusnr.: Samlet pakke: Modul I: Modul II: Modul III: Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori København: Mandag 11. maj onsdag 13. maj Århus: Mandag 9. november onsdag 11. november dag kl og 2. og 3. dag kl Varighed: 18 timer ,- ekskl. moms. København: 30. marts Århus: 28. september e i København Kraka Ingeborg Bjørnholm, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Sebastian Simonsen, cand.psych., ph.d. e i Århus Mickey Kongerslev, cand.psych., ph.d. Sune Bo Hansen, cand.psych., ph.d. Voksenmodulet fælles for alle specialistuddannelserne på voksenområdet: 10.4., 18 timer. Kursusnr.: & København: Århus: Psykoterapeutisk behandling (Erstatter valg af interventionsformer, voksne) Århus: Torsdag 7. maj fredag 8. maj København: Mandag 19. oktober tirsdag 20. oktober dag kl og 2. og 3. dag kl Århus: 26. marts København: 7. september Michael Kaster, cand.psych., specialist i psykoterapi og klinisk børnepsykologi. Voksenmodulet fælles for alle specialistuddannelserne på voksenområdet: 10.5., 12 timer. Kursusnr.: & Århus: København: Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for voksenområdet Tirsdag 15. september onsdag 16. september ,- ekskl. moms. 4. august Kurser

18 Arbejds- og organisationspsykologimodulet e Jytte Gandløse, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og klinisk børneneuropsykologi. Jørn Nielsen, cand.pæd.psych., ph.d., specialist og supervisor i psykoterapi. Voksenmodulet fælles for alle specialistuddannelserne på voksenområdet: 10.6., 12 timer. Kursusnr.: Det var et godt kursus, hvor man kom godt rundt omkring indholdet, opmærksomhedspunkter og andet i udarbejdelsen af en forældrekompetenceundersøgelse. Kurset var tilrettelagt således, at man både som novice og erfaren psykolog fik et stort udbytte. (Kursusdeltager, 2014) Arbejds- og organisationspsykologimodulet Kurserne på arbejds- og organisationsmodulet skal sikre, at den kommende specialist besidder en bred teoretisk viden inden for området med særlig vægt på kendskab til udredning og intervention. Arbejds- og organisationsmodulet skal sikre, at psykologen er i stand til at foretage fagligt relevante og metodisk forsvarlige udredninger af problemstillinger inden for området på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau. Psykologen skal via modulet opnå indsigt i forskellige metoders forankring og deres praktiske og teoretiske anvendelighed, herunder deres begrænsninger. Psykologen skal endvidere gøres i stand til at vælge relevante interventionsformer med dokumenteret effekt. Den kommende specialist skal på arbejds- og organisationsmodulet opnå kendskab til udviklingstendenser inden for feltet samt viden om lovgivning og etiske problemstillinger i forbindelse med arbejds- og organisationspsykologiske arbejdsopgaver. Endelig skal det sikres, at psykologen er i stand til at trække på relevante teorier fra andre specialeområder Med individet i fokus Kurset vil formentlig blive afholdt i efteråret Undervisningsdage vil blive annonceret på senest ultimo januar Varighed: 30 timer. Oplyses senest ultimo januar Kompetent undervisning, som gav mig lyst til at lære mere. Kurserne må gerne blive genopslået hurtigere, så der bliver plads til flere. Jeg var så oplivet og optaget, at jeg har fortalt alle, der ville høre om det, lige siden. (Kursusdeltager, 2014) 9.500,- ekskl. moms. Specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi: 17.2., 30 timer. Kursusnr.: Kurser 2015

19 KURSER PÅ SPECIALISERINGSMODULERNE Med organisationen i fokus Mandag 20. april tirsdag 21. april og mandag 22. juni onsdag 24. juni og 3. dag kl og og 5. dag kl Varighed: 30 timer ,- ekskl. moms. 9. marts Stine Bjerrum Møller, cand.psych., ph.d. Ny ordning Specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi: 3.99., 6 timer. Specialistuddannelse i psykoterapi, voksne: , 6 timer. Specialistuddannelse i sundhedspsykologi, voksne: , 6 timer. Specialistuddannelse i klinisk børnepsykologi: , 6 timer. Specialistuddannelse i psykopatologi: , 6 timer. Kursusnr.: e Vibe Strøier, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og arbejds- og organisationspsykologi. Lone Willer Holm, cand.psych., specialist i arbejds- og organisationspsykologi. Ny ordning Specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi: 17.4., 30 timer. Kursusnr.: KURSER PÅ SPECIALISERINGS- MODULERNE MDI og Hamilton Torsdag 29. april Kl Varighed: 6 timer ,- ekskl. moms. Forældrekompetenceundersøgelser København: Torsdag 21. maj fredag 22. maj Århus: Onsdag 28. oktober torsdag 29. oktober ,- ekskl. moms. København: 9. april Århus: 16. september e Helge Kolodziej, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi. Knud Hjulmand, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi. Rikke Schwartz, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og supervisor i klinisk børnepsykologi. Malene Rosenstand Schacht, cand.psych., specialist i klinisk børnepsykologi. Birgitte Helmstedt, cand.psych. 18. marts Kurser

20 KURSER PÅ SPECIALISERINGSMODULERNE Specialistuddannelse i psykopatologi: , 12 timer. Specialistuddannelse i klinisk børnepsykologi: , 12 timer. Specialistuddannelse i pædagogisk psykologi: , 12 timer. Kursusnr.: & København: Århus: Undersøgelse af eksekutive funktioner hos børn og unge særlig med vægt på BRIEF og D-KEFS Onsdag 21. oktober torsdag 22. oktober ,- ekskl. moms. 9. september TAT i nyt perspektiv Onsdag 28. oktober, torsdag 19. november og tirsdag 8. december Alle dagene kl Varighed: 18 timer ,- ekskl. moms. 16. september Kim Gabriel Hansen, cand.psych. et art., specialist og supervisor i psykoterapi. Specialistuddannelse i klinisk børnepsykologi: , 18 timer. Specialistuddannelse i psykoterapi, børn og voksne: , 18 timer. Specialistuddannelse i psykopatologi: , 18 timer. Kursusnr.: e Nina Sjö, cand.psych., specialist i børneneuropsykologi. Ann-Marie Low, cand.psych., specialist i neuropsykologi. Specialistuddannelse i klinisk børneneuropsykologi: , 3 timer og , 9 timer. Specialistuddannelse i klinisk børnepsykologi: , 12 timer. Specialistuddannelse i psykoterapi, børn: , 12 timer. Specialistuddannelse i pædagogisk psykologi: , 12 timer Kursusnr.: Socio-emotionelle kompetencer hos børn teori og praksis Torsdag 25. februar -fredag 26. februar dages samlet forløb kursusnr ,- ekskl. moms. Deltagelse på 1. dagen med Judi Mesman kursusnr ,- ekskl. moms. 14. januar Kurser 2015

Dansk Psykolog Forenings. UDDANNELSE til. (Revideret udgave, oktober 2009)

Dansk Psykolog Forenings. UDDANNELSE til. (Revideret udgave, oktober 2009) Dansk Psykolog Forenings UDDANNELSE til specialist og supervisor (Revideret udgave, oktober 2009) Dansk Psykolog Forenings UDDANNELSE til specialist og supervisor (Revideret udgave, oktober 2009) Indholdsfortegnelse

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

Specialistuddannelsen i klinisk neuropsykologi 2014

Specialistuddannelsen i klinisk neuropsykologi 2014 Specialistuddannelsen i klinisk neuropsykologi 2014 INDLEDNING Neuropsykologi er en videnskabelig disciplin, der omhandler sammenhænge mellem hjernens funktion, adfærd og psykologiske processer. Faget

Læs mere

TR kursustilbud 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015

TR kursustilbud 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015 Kære tillidsrepræsentant og suppleant Velkommen til vores TR kursuskatalog med tilbud til dig i 2015. Vi glæder os til at møde dig på vores møder og kurser. Også i 2015

Læs mere

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse.

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse. Navn: Tlf. nr.: 75 17 15 45 / 20 13 19 19 e-mail: ullalotus@hotmail.com Fødselsdato: 04.06-1970 Spidskompetencer Specialist i psykoterapi Autoriseret klinisk psykolog. Omfattende sorg- og krisepsykologisk

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009 Kandidatgrad I psykologi

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

TR kursustilbud 2014 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014

TR kursustilbud 2014 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014 Kære tillidsrepræsentant og suppleant Velkommen til vores TR kursuskatalog med tilbud til dig i 2014. Vi glæder os til at hilse på dig på vores aktiviteter. I 2014 har

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestalt terapi er den psykoterapeutiske tilgang, der mest omfattende integrerer aspekter fra andre terapiformer. I gestalt

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

1994 Tilknytte. 2006-2011 Partner i Centre for Organisationspsykolog. 2001 Uddannelse som Kognitiv Supervisor SAKT

1994 Tilknytte. 2006-2011 Partner i Centre for Organisationspsykolog. 2001 Uddannelse som Kognitiv Supervisor SAKT Karriere 1960 Født 1992 Cand.psych Psykologisk Institut, Århus Universitet 1992-95 1995-1995- 98 Klinisk Psykolog ved Psykologhuset Kirsten Draiby, Aarhus. Tilknyttet Forsvarets Psykolognetværk ( Fakultet

Læs mere

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi CV Navn Vibe Strøier - født 1955 Titel Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi Karriere 2011 - Partner

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

CURRICULUM VITÆ: Susanne Egelind Maagensen

CURRICULUM VITÆ: Susanne Egelind Maagensen CURRICULUM VITÆ: Susanne Egelind Maagensen Maj 2015 -Specialist i Psykoterapi. (5 årig specialistuddannelse) Dansk Psykolog Forenings godkendelse. 01-04-2008. -Privat Praktiserende Psykolog på fuldtid

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN

NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN - OM UNGE OG ANGST KURSUSCENTER BROGAARDEN 13.-14.04.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN OM UNGE OG ANGST Alle kender følelsen af angst. Men

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi 2014-2016. 2. Hold

2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi 2014-2016. 2. Hold 2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi 2014-2016 2. Hold Formål Formålet med uddannelsen er at uddanne specialister i klinisk sexologi. Regi Uddannelsen udgår fra Sexologisk Klinik Rigshospitalet,

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Læringsspillet R bust Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Sikkerheds- og beredskabskultur er ikke kun inde i vores hoveder. Den består og skabes hele tiden

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært

Læs mere

NY praksis i psykiatrien

NY praksis i psykiatrien NY praksis i psykiatrien I lokalpsykiatrien er man sine steder langt fremme med en ændret arbejdsfordeling mellem psykologer og psykiatere. Psykolog Klaus Pedersen beskriver i dette interview et ekspanderende

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland

Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland frem mod år 2020 Forord... 3 Strukturen omkring uddannelsen på nationalt plan... 3 Den interne forankring af uddannelsen i Psykiatrien Region Sjælland...

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer En ny uddannelse i psykiatrien Uddannelsen af specialpsykologer 1 Side 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 11 12 12 14 16 18 21 1. Indledning 1.1 Uddannelse til specialpsykolog i psykiatrien

Læs mere

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik INVITATION TIL KONFERENCE LØRDAG D. 12 SEPTEMBER 20 KL. 8.00-14. Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg Arrangører: VODSKOV SKOLE. EGEBAKKEN. ØSTER UTTRUP SKOLE GODTHÅBSKOLEN. HOSPITALSUNDERVISNINGEN

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED FORMÅL OG UDBYTTE Mange nye ledere kastes ud i deres første lederjob uden at være

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

VIPASSANA. Town retreaten i København, efterårsferien 2015. Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K.

VIPASSANA. Town retreaten i København, efterårsferien 2015. Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K. VIPASSANA Town retreaten i København, efterårsferien 2015 Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K. Fredag d. 16. okt. - søndag d. 18. okt. 2015 Lærkehaven 51, Lystrup ved

Læs mere

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk 2 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Problemstilling Det er afgørende

Læs mere

Kursusprogram E11. Foredrag: Konflikthåndtering

Kursusprogram E11. Foredrag: Konflikthåndtering Kursusprogram E11 Foredrag: Konflikthåndtering ved Cand. Phil i pædagogik Karin Nielsen I de fleste situationer, hvor vi er sammen med andre mennesker, interagerer vi uden de store problemer, men engang

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

Person Centered and Experiential Psychotherapy

Person Centered and Experiential Psychotherapy Person Centered and Experiential Psychotherapy Videreuddannelse for psykologer til specialist i psykoterapi 2011-2012 Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (IPCOPT) tilbyder

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

ARBEJDSLIV. Hvad er organisationspsykologens. vigtigste kompetencer? Hvilke kompetencer

ARBEJDSLIV. Hvad er organisationspsykologens. vigtigste kompetencer? Hvilke kompetencer VISIONER AF KARIN BORG F R E M T I D E N S ARBEJDSLIV Hvad er organisationspsykologens vigtigste kompetencer? Hvilke kompetencer vil der blive brug for i fremtiden? Og hvilken type uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

1) Orientering v/ formandskabet

1) Orientering v/ formandskabet Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: SFR BUP Dato: 25. februar 2013 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 95 Fax

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

PLEJEFAMILIER. Efteruddannelseskurser for. Forår 2015

PLEJEFAMILIER. Efteruddannelseskurser for. Forår 2015 Efteruddannelseskurser for PLEJEFAMILIER Forår 2015 DEN GODE BESKRIVELSE For plejefamilier og medarbejdere på opholdssteder Tirsdag d. 17. marts, Rødovregaard Om at udarbejde en skriftlig beskrivelse vedrørende

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Kursusprogram Efterår 2014

Kursusprogram Efterår 2014 Kursusprogram Efterår 2014 Introduktion til bisidderservice Kurset handler om at være bisidder for andre, der har behov for støtte, hjælp og tryghed i mødet med myndigheder, institutioner og organisationer.

Læs mere

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3.

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3. Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling Tom Richie Tirsdag den 31. marts 2009 Kl. 09.00 Morgenkaffe. Kl. 09.30 Kl. 10.00

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi 23. september 2014 Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi I løbet af februar og marts 2015 gennemfører foreningen Forum100% i samarbejde med Danske Erhvervsskoler, Lederne og Gymnasieskolernes

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C.

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C. SIDE 1 AF 5 8000 AARHUS C. RESILIO TRAINER - 100 timers instruktør-uddannelse for professionelle, der arbejder med sundhed, trivsel og psykisk arbejdsmiljø MÅLGRUPPE HR-konsulenter, HR-partnere, arbejdsmiljøkonsulenter,

Læs mere

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress.

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH APRIL - OKTOBER 2015 For professionelle, der

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Kontraktforhandling der lykkes!

Kontraktforhandling der lykkes! Kontraktforhandling der lykkes! Målrettet uddannelse i jura og forhandlingsteknik for alle, der forhandler kontrakter Få det maksimale udbytte af dine kontraktforhandlinger Kontraktforhandleruddannelsen.

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere