Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010"

Transkript

1 Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation København den 17. juni 2010

2 Agenda Velkomst Anders Christiansen, KL Organisationsformer Line Markert, HORTEN Kalkulation og håndtering af Klaus K. Rasmussen, Deloitte omkostninger Allan Bojer, Deloitte Pause Kalkulation og håndtering af Klaus K. Rasmussen, Deloitte omkostninger Frokost Opkrævning Peter Krongård, KMD Kaffepause Opsamling opkrævning, om- Klaus K. Rasmussen, Deloitte kostninger, bogføring m.m Evaluering Anders Christiansen, KL 2 Footer 2009 Deloitte

3 Principper for kommunalbestyrelsens fastsættelse og opkrævning af gebyr Kommunalbestyrelsen skal: fastsætte gebyrer for affaldsplanlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger ( 56) opgøre omkostningerne ved den enkelte indsamlingsordning, fordelt på hhv. husholdninger og virksomheder ( 57) gennemføre brugerundersøgelser hvert 4. år til brug for fordeling af omkostningerne mellem husholdninger og virksomheder ( 57) anvende brugerundersøgelserne som grundlag for omkostningsfordelingen ved opkrævningen for 2011 ( 57) Deloitte

4 Principper for kommunalbestyrelsens fastsættelse og opkrævning af gebyr hos alle husholdninger Kommunalbestyrelsen skal: fastsætte og opkræve gebyrer hos alle husholdninger i kommunen. Gebyrerne skal dække kommunens omkostninger til administration og planlægning ( 58) fastsætte og opkræve et gebyr for: dagrenovation papir, pap og glas farligt affald storskrald og haveaffald øvrige ordninger og anlæg Deloitte

5 Principper for kommunalbestyrelsens fastsættelse og opkrævning af gebyr hos alle virksomheder Kommunalbestyrelsen skal: fastsætte og opkræve gebyrer hos alle virksomheder i kommunen. Gebyrerne skal dække kommunens omkostninger til administration og planlægning ( 60) fastsætte og opkræve et gebyr for: dagrenovationslignende affald forbrændings- og deponeringsegnet farligt affald adgang til at aflevere affald på genbrugspladser Afhængig af virksomhedens størrelse og om det er en dansk eller udenlandsk virksomhed øvrige ordninger og anlæg Deloitte

6 Affaldshåndtering og den kommunale kontoplan - generelle overvejelser Styrings- og informationsbehov Kontoplan vs. øvrige systemer og regneark Omkostninger Direkte Indirekte Fordeling mellem husholdninger og virksomheder Drift/anlæg Udlæg 6

7 Affaldshåndtering og den kommunale kontoplan - ISM s autoriserede kontoplan Autoriserede funktioner ifølge budget- og regnskabssystemet Fælles formål Ordninger for dagrenovation restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Bærbare batterier (ej aktuel, ikke gebyrfinansieret) 7

8 Affaldshåndtering og den kommunale kontoplan - ISM s autoriserede kontoplan Fælles formål På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne Ved registrering af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder skal der på funktion Andre forsyningsvirksomheder foretages en fordeling på grupperingerne efter hvile-i-sig-selv princippet. Den anvendte fordelingsnøgle skal dokumenteres Ordninger for dagrenovation restaffald På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for dagrenovation (restaffald). Her vil typisk være tale om indsamlingsordninger. Udlæg registreres under funktion gruppe 001 8

9 Affaldshåndtering og den kommunale kontoplan - ISM s autoriserede kontoplan Ordninger for storskrald og haveaffald På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for storskrald og haveaffald. Alle udgifter og indtægter i forbindelse med disse ordninger registreres her, også selvom f.eks. indsamling af papir, pap og glas er en del af ordningen. Disse omkostninger skal altså ikke registreres på funktion , medmindre udgifter og indtægter hertil kan opgøres pålideligt. Udlæg registreres under funktion gruppe 002 9

10 Affaldshåndtering og den kommunale kontoplan - ISM s autoriserede kontoplan Ordninger for glas, papir og pap På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for for glas, papir og pap. Hvis kommunen alene indsamler glas, papir og pap i forbindelse med storskraldsordninger og genbrugspladser, skal udgifterne hertil registreres på ft eller Udlæg registreres under funktion gruppe

11 Affaldshåndtering - ISM s autoriserede kontoplan Ordninger for farligt affald På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for farligt affald. Det bemærkes, at udgifter og indtægter i forbindelse med oprydning på forurenede grunde registreres på funktion Jordforurening. Det skal endvidere bemærkes, at kommuner som alene indsamler farligt affald via genbrugspladsordning, skal registrere udgifterne hertil på funktion Udlæg registreres under funktion gruppe

12 Affaldshåndtering - ISM s autoriserede kontoplan Genbrugsstationer På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende planlægning, etablering og drift af genbrugsstationer. Udgifter og indtægter vedrørende indsamling af pap, papir, glas, haveaffald og farligt affald der afleveres på genbrugspladser registreres også på denne funktion. Udlæg registreres under funktion gruppe Øvrige ordninger og anlæg På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende planlægning, etablering og drift af eventuelle andre ordninger, som ikke er nævnt specifikt ovenfor. Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende rent kommunale behandlingsanlæg, f.eks. deponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og sorteringsanlæg. Udlæg registreres under funktion gruppe 006 NB underkonti til registrering af hver enkelt indsamlingsordning 12

13 Affaldshåndtering og kontoplan i selskabsform - opmærksomhedspunkter Principper omkring ordningerne er selvfølgelig de samme Eget økonomisystem > flere muligheder for et målrettet set-up til affaldsselskabet Frihed til at vælge hvordan kontoplan skal opbygges Hensigtsmæssig i hverdagen Forsvarlig styring af selskabets midler og omkostninger En lang kontoplan en dimension En kort kontoplan flere dimensioner 13

14 Beregning af gebyr Fordeling af omkostningerne på de forskellige ordninger. - direkte - indirekte Omkostningerne er udgangspunktet for gebyret. - alle omkostninger - nonprofit Indret bogføringen (kontoplanen), så den understøtter gebyrberegning. 14

15 Kontoplan direkte omkostninger Dagrenovation Affaldsplanlægning konto 1 konto 2 Etablering konto 1 konto 2 Drift konto 1 konto 2 Administration konto 1 konto 2 Ordning Aktivitet Omkostning 15

16 Konteringsinstruks Hvilke omkostninger bogføres direkte ud til ordningerne. Hvilke omkostninger bogføres under de forskellige områder under fælles. Allokeringsnøgler. Hold det simpelt, nemt og brugervenligt. Find jeres niveau. Find et fornuftigt niveau for valg af fællesomkostninger små regninger mv. Objektive og forståelige metoder til fordeling Enshed og konsekvens mindsker udsvingene i gebyrerne. 16

17 Dine kontaktpersoner hos Deloitte Klaus Kvist Rasmussen Senior Manager Økonomistyring, controlling. Affald, el, vand og spildevand Tlf.: Kontor: Deloitte Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Allan Bojer Senior Manager Kommuner, kommunal forsyning Tlf.: Kontor: Deloitte Weidekampsgade København S Deloitte Touche Tohmatsu

18 Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu, der er en schweizisk organisation (Verein), og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu og dets medlemsfirmaer. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Miljøprojekt Nr. 717 2002 Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Anders Faber Carl Bro A/S Henrik Holst PricewaterhouseCoopers Niels Remtoft KL Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

R E F O R M A F A F FA L D S S E K T O R E N

R E F O R M A F A F FA L D S S E K T O R E N REFORM AF AFFALDSSEKTOREN -kommunernes opgaver og udfordringer op til og efter 1. januar 2009 INDHOLD Side 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Forord Politisk beslutningsoversigt Kommunen og borgerne Kommunen og erhvervene

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar?

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Juli 2015 Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (Lov nr. 738 af 1. juni 2015).

Læs mere

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget kan stille Appendiks I Overvåge om virk somhedens interne kontrolsystem, even tuelle interne revision og risikostyringssystemer

Læs mere

2. februar 2015 Udkast til rapport. Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

2. februar 2015 Udkast til rapport. Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan 2. februar 2015 Udkast til rapport Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Afgrænsning 8 4. Koncept for system 11 5. Skattemæssig behandling af typiske poster

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2016 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 8 Budget 2014-2017

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder?

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2014 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vand- og energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S Vejdirektoratet Rapport 29-03-2012, rev. 30-10-2012 10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Mere viden om regnskab, skat og moms

Mere viden om regnskab, skat og moms Mere viden om regnskab, skat og moms Skattekonsulent Martin E. Skytte Statsaut. revisor Johnny Bækholm Kerteminde, 24. februar 2015 Program Velkomst Etablering virksomhed Regnskab, herunder bogholderi

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008

Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 Budget- og regnskabssystem for kommuner 7.0 - side 1 Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes

Læs mere