Kandidatuddannelsen i Sygepleje - Efterårssemestret semester Kursus 1 (15 ECTS) KBH.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidatuddannelsen i Sygepleje - Efterårssemestret 2012 1. semester Kursus 1 (15 ECTS) KBH."

Transkript

1 Kursusbeskrivelse: Kandidatuddannelsen i Sygepleje - Efterårssemestret semester Kursus 1 (15 ECTS) KBH. Titel: Kursus 1 Sygeplejens teoriudvikling og kernefaglighed Undervisningstimer: Kursusansvarlige: Merete Bjerrum og Bente Martinsen Kompetencemål Den studerende kan inden for kursets emnekreds: planlægge og gennemføre informationssøgninger i relevante databaser og håndtere referencesystemer i forhold til akademisk skrivning I den skriftlige hjemmeopgave skal den studerende vise kompetence til at: Redegøre for centrale elementer i udvalgt materiale relateret til sygeplejefaget Forholde sig kritisk diskuterende til det udvalgte materiale med inddragelse af teori og øvrige relevante kilder Kursusbeskrivelse: Kurset retter sig mod sygeplejefagets begrebs- og teoridannelser og de hermed forbundne ideer og værdier. Endvidere fokuseres på problematikker knyttet til teori-praksisforholdet og til dokumentationsformer anvendt inden for klinisk sygepleje og i sygeplejeforskning. Der arbejdes i et samtids- og historisk perspektiv I fokus er sygeplejens kernefaglighed, nationalt og internationalt. Der arbejdes med udvikling af akademiske kompetencer, herunder informationssøgning, litteraturgennemgang, opbygning og analyse af faglig argumentation samt vurdering af teorier og andre kilders relevans i forhold til faglige problemstillinger Undervisningsform: Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem holdundervisning og gruppeøvelser. Der vil være hjemmeøvelser (opgaver) mellem undervisningsgangene. Supplerende materiale og litteratur til de udbudte emneområder meddeles af underviserne via AULA Kursusplanlægning Undervisningen indeholder tre temaer, Teori og begrebsdannelser, Omsorg og egenomsorg som begreber og teori samt Dokumentation, informationssøgning og vurdering af materiale. Undervisningen i de tre temaer foregår ikke kronologisk. Eksamensform Forudsætninger for at indstille sig til eksamen:

2 Deltagelse i øvelse i informationssøgning og brug af referencesystem Bunden hjemmeopgave inden for kursets emnekreds max anslag (tegn inkl. mellemrum) svarende til ca. 5 normalsider á anslag varighed 1 uge. Vejledning: spørgetime på hold af op til 15 studerende Den studerende skal udarbejde en skriftlig besvarelse på baggrund af udleveret materiale. Gradueret Intern Datoer for eksamen se eksamensplan på Studiestart tirsdag d. 4. september 2012 kl (se program) Introduktion til kursus 1 Bente Martinsen og Marianne Vámosi Teori- og begrebsdannelser 1. Teoriudvikling i sygepleje v. Marit Kirkevold (fælles med Aarhus) Onsdag d kl Kirkevold, M.(2002). Hva slags vitenskap er sykepleievitenskapen? I: Uhrenfeldt, L. Noer, V.R., Laursten, S. Fokus på sygepleje videnskab og samfunn. København: Munksgaard, s (18 sider). Meleis, A. I. (2012). Theoretical nursing. Development and progress. (5.utg.). Philadelphia: Lippincott. (Kap. 6, 17). (34 sider) Risjord M. (2009). Rethinking concept analysis. Journal of Advanced Nursing, 65 (3): (8 sider) Supplerende litteratur Kim, H.S. (2010). The nature of theoretical thinking in nursing. (3.utg.) New York: Springer Publishing Company. (Kap.1-4, 9-10) Kirkevold, M. (1996). Vitenskap for praksis? Oslo: AdNotam Gyldendal (kap 7). Kirkevold, M.(2009). Sykepleievitenskap epistemologiske overveielser I: Östlinder, G., Söderberg S, Öhlen J. (2009). Omvårdnad som akademiskt ämne. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening, s (9 sider). Lenz, E. R.(2007). Mid-range theory: impact on knowledge development and use in practice. I: Jones, D.A. & Roy, C. (eds.) Nursing knowledge development and clinical practice. New York: Springer. s

3 Omsorg og egenomsorg 2. Livsfænomener og behov - v. Charlotte Delmar Torsdag d kl Delmar C. Udvikling af en sygeplejefaglig teori om livsfænomener med Kari Martinsens omsorgsfilosofi som tænkehorisont. I: Jørgensen BB, Steenfeldt VØ. (red.). Med sygeplejeteori som referenceramme i forskning og udvikling. Gads Forlag. 2010: Kapitel 5: (ISBN: ). Delmar C, Alenius-Karlsson N, Mikkelsen AH. The implications of autonomy viewed in the light of efforts to uphold dignity and integrity. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being; 2011; 6 (2): Open acess Delmar C. Tillid og Magt - en moralsk udfordring. København. Munksgaard 2006: Rasmussen B, Dolmer I, Delmar C. Et livsverdensperspektiv på rehabilitering. Klinisk Sygepleje; 2008, 22 (4): Livsfænomener og behov - v. Charlotte Delmar Fredag d kl Egenomsorg som begreb og teori v. Bente Hoeck Tirsdag kl Chinn, P. og Cramer, K., 2005, Empirisk kundskabsudvikling: forklaring og strukturering, in Udvikling af kundskaber i sygeplejen. København: Akademisk Forlag, pp , dog ikke pp Delmar, C., 2002, "Omsorgsetik - også et spørgsmål vidensudvikling", Klinisk Sygepleje, vol. 16, no. 2, pp Dørfler, L. og Hansen, H.P., 2005, Egenomsorg - en litteraturbaseret udredning af begrebet [pdf]. Viden- og dokumentationsenheden, København: Sundhedsstyrelsen, pp Kan downloades fra: Dørfler, L. og Hansen, H.P. 2007, Egenomsorg som selv- og magtteknologi, Klinisk Sygepleje; vol. 21, no. 2, pp

4 Grøn, L., 2011, Egenomsorg et grænseobjekt i kronikeromsorgen, Klinisk Sygepleje, vol. 25, no. 4, pp Jensen, UJ., 2005, Sundhed, liv og filosofi. In: Sundhedsbegreber, - filosofi og praksis, 2. udg., U.J. Jensen & P.F. Andersen, red., Aarhus: Philosophia, pp Martinsen, K., 2006, Omsorg i sykepleie. In: Omsorg sykepleie og medicin, historisk-filosofisk essays, 2. udg., Oslo: Tano, pp Orem, D., 2001, Understanding nursing in Nursing Concepts of Practice, 6. udg., Mosby, St. Louis, pp Schee,l M.E., 1994, Omsorg og egenomsorg i den interaktionelle sygeplejepraksis. In: Interaktionel sygeplejepraksis. Vidensgrundlag- etik og sygepleje. Munksgaard, København, pp Wilkinson, A. and Whitehead, L., 2009, Evolution of the concept of self-care and implications for nurses: A literature review, International Journal of Nursing Studies, vol. 46, no. 8, pp Willemann, M. and Hanak, M.L., red., 2006, Sundhedsstyrelsen, Viden- og dokumentationsenheden. Egenomsorg et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme, Sundhedsstyrelsen, København, pp Supplerende litteratur Delmar, C., 2002, "Omsorgen som moralsk praksis i den kliniske sygepleje". In: Forskning i klinisk sygepleje 1, E. O. C. Hall & B. Pedersen, red., København: Akademisk Forlag, pp Jensen, UJ., 2005, Sundhed, liv og filosofi, in Sundhedsbegreber, - filosofi og praksis, 2 udg, U.J. Jensen & P.F. Andersen, red., Philosophia, Aarhus, pp Kidd, L., Kearney, N., O Carroll, R. & Hubbard, G., 2008, Experiences of self-care in patients with colorectal cancer: a longitudinal study, Journal of Advanced Nursing, vol. 64, no. 5, pp Kirkevold, M., 1998, Sygeplejeteorier - analyse og evaluering. 1 udg., København: Munksgaard, pp Løgstrup, K.E., 1982, Forenende og adskillende modsætninger. In: System og symbol. Essays. København: Gyldendal, pp Meleis, A.I,. 2007, Strategies for Concept Development. In: Theoretical Nursing. Development and Progress, 4. udg., Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, pp Morse, J. M., 1996, "Nursing scholarship: Sense and sensibility", Nursing Inquiry, vol. 3, no. 2, pp

5 Norlyk, A., 2008, At balancere på en knivsæg, Klinisk Sygepleje, vol. 22, no. 2, pp Nortved, P., 1998, Sykepleiens grunnlag - Historie, fag og etikk, Oslo: Tano, pp Pryor, J., 2009, Coaching patients to self-care: a primary responsibility of nursing, International Journal of Older People Nursing, vol. 4, pp Sundhedsstyrelsen, 2011, Egenomsorg ved kronisk sygdom Tema-avis fra nordisk konference om egenomsorg [pdf]. Kan downloades fra: Williams, B. 2008, Supporting self-care of patients following general abdominal surgery, Journal of Clinical Nursing, vol. 17, no. 5, pp Egenomsorg som begreb og teori - v. Bente Hoeck Onsdag , kl Argumentation + øvelser - v. Anne Brødsgaard Torsdag , kl Aarup, M.; Sokolowski, I. & Lous, J Prævalens af overvægt og fedme blandt treårige i Aalborg Kommune samt beskrivelse af risikofaktorer. Ugeskrift for læger 170(6): Hegelund, S Opgaven som ét argument. In: Rienecker, L. & Jørgensen, P.S. (ed): Den gode opgave håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. 3. udg. Frederiksberg, Samfundslitteratur, Jørgensen C. & Onsberg M Praktisk argumentation. 3. udg. København, Nyt Teknisk Forlag, 11-38, 51-80, Lorentsen, D.B.F & Hansen, T.D.K. 2011, Stigmatiseres den fede patient? Klinisk Sygepleje 25(3): Supplerende litteratur Hegelund, S Akademisk argumentation - skriv overbevisende opgaver på de videregående uddannelser, 2nd ed. Frederiksberg, Samfundslitteratur. Hegelund, S. & Koch, C A Good Paper Makes a case. Teaching Academic Writing in European Highter Education. Studies in Writing, 2003, Volume 12, Part One, 75-85, DOI: / _6. Jensen, L.B Fra patos til logos - videnskabsretorik for begyndere. København, Roskilde Universitetsforlag.

6 Jørgensen C. & Onsberg M Praktisk argumentation. 3. udg. København, Nyt Teknisk Forlag (bogens øvrige kapitler). Rienecker, L. Jørgensen, P.S. & Gandil, M Skriv en artikel - om videnskabelige, faglige og formidlende artikler. Frederiksberg, Samfundslitteratur. 7. Omsorg som begreb og handling - v. Bente Martinsen Onsdag , kl Beedholm K Den nødvendige omskrivning - Om Kari Martinsens tænkning og dens transformation. Klinisk Sygepleje (4) s Benner, B. 2001, The phenomenon of care in Handbook of phenomenology of medicine, ed. Toombs, S.K., Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, s Dalpezzo, NK. 2009, Nursing care: A concept analysis, Nursing Forum, 44(4), s Dansk Sundhedsinstitut, 2010, Fremtidens plejeopgaver i sygehusvæsenet. Hentes på Hudacek, SS. 2008, Dimensions of caring: A qualitative analysis of nurses' stories, Journal of Nursing Education, 47(3), s Karlsson, M., Sivonen, K., & von Post, I. 2007, 'Care for'- a concept analysis, Nordic Journal of Nursing Research & Clinical Studies / Vård i Norden, 27(4), s Martinsen, K. 2006, Samtalen, skønnet og evidensen, Gad, København, s Spichiger, E., Wallhagen, MI., & Benner, P. 2005, Nursing as a caring practice from a phenomenological perspective, Scandinavian Journal of Caring Sciences, 19(4), s Omsorg som begreb og handling - v. Bente Martinsen Torsdag , kl Tankemønstre i sygepleje med fokus på patienten i det postmoderne velfærdssamfund v. Kirsten Beedholm Fredag , kl

7 Beedholm, K., Sygepleje og kropspleje analytiske refleksioner over måder at beskrive sygepleje på, in: Sygepleje i fortid og nutid - historiske indblik, Glasdam, S. and Bydam, J. eds. 1. udgave, København: Nyt Nordisk Forlag, pp Hegge, M., J., 2011, The Lingering Presence of the Nightingale Legacy. Nursing science quarterly, 24(2), pp (11 sider) Lagerwey, M.D., Ethical vulnerabilities in nursing history: Conflicting loyalties and the patient as other. Nursing Ethics, 17(5), pp (13) Sandelowsk, M., Visible Humans, Vanishing Bodies, and Virtuel Nursing: Complications of Life, Place, and Identity. Adv. Nurs Science, 24(3), pp (13 sider) Supplerende litteratur Beedholm, K., Forandring og træghed i den sygeplejefaglige diskurs. Ph.d.-afhandling. Viborg: Forlaget PUC. Frederiksen, K., Om hvordan fattige syge blev hospitalspatienter, og stuekoner blev sygeplejersker, in: Sygepleje i fortid og nutid historiske indblik, Glasdam, S. and Bydam, J. eds.1. udgave, København: Nyt Nordisk forlag, pp Holen, M., Medinddragelse og lighed en god ide?: en analyse af patienttilblivelser i det moderne hospital. Ph.d.-afhandling. Roskilde Universitet. Moos, L., Krejsler, J.,and Laursen, P.F., Relationsprofessioner lærer, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere og mellemledere. Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, pp Pedersen, O.K., Konkurrencestaten. København: Hans Reitzels Forlag. Petersen, J.H., Petersen, K. & Christiansen, N.F. (eds.), Dansk Velfærdshistorie I-VI. Syddansk Universitetsforlag. Dokumentation, informationssøgning og vurdering af materiale 10. Argumentation + øvelser - v. Anne Brødsgaard Onsdag , kl Teori og praksis - v. Kirsten Frederiksen Torsdag , kl

8 Petersen, K. A. 2004, "Om teoriens rolle i professionspraktikker og uddannelser hertil," In Praktikker i erhverv og uddannelse, 2 ed. K. A. Petersen, ed., København: Frydenlund, pp Schön, D. 2001, "Professionel viden og refleksion-i-handling," In Den reflekterende praktiker. Hvordan professionelle tænker, når de arbejder, Århus: Klim, pp Schön, D. 2012, "Refleksiv praksis i de videnskabsbaserede professioner," In Den reflekterende praktiker. Hvordan professionelle tænker, når de arbejder, Århus: Klim, pp Supplererende litteratur Kirkevold, M Sygeplejeteorier -analyse og evaluering, 2 ed. København, Munksgaard. 12. Teori og praksis - v. Kirsten Frederiksen Fredag , kl Beedholm, K. & Frederiksen, K. 2012, "Teorier i sygeplejen," In Sygeplejens Fundament, S. Hundborg & B. K. Lynggaard, eds., København: Nyt Nordisk Forlag. (25 sider)(lægges på AULA) Høyer, K. 2011, "Hvad er teori, og hvordan forholder teori sig til metode?," In Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab, 4 ed. Koch Lene & S. Vallgårda, eds., København: Munksgaard, pp Supplererende litteratur Kirkevold, M Sygeplejeteorier -analyse og evaluering, 2 ed. København, Munksgaard. 13. Problemafgrænsning i relation til kursets temaer, keywords og søgestrategi samt referencesystemer - v. NN + bibliotekarer Onsdag , kl Bjerrum, M Fra problem til færdig opgave. Akademisk forlag, København, pp 31-49, pp (52 sider) Buus, N., Kristiansen, HM., Tingleff, EB., & Rossen, CB søgning i praksis: begreber, strategier og modeller. Sygeplejersken Tillæg 108(10): 2-8 (7sider) Polit, DF. & Beck, CT Essentials of Nursing Research: appraising evidence for nursing. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia. pp (23sider)

9 14. Informationssøgning i sundhedsvidenskabelige databaser - v. NN + bibliotekar Torsdag , kl Forsberg,C. & Wengström,Y Att göra systematiska studier. Natur & Kultur, Stockholm. pp (15sider) Nortvedt, M., m.fl Å arbeide og undervise kunnskapsbasert en arbeidsbok for sykepleiere, Norsk Sykepleierforbund, Oslo. pp (89sider) Polit, D.F. & Beck, C.T Essentials of Nursing Research: appraising evidence for nursing. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia. pp , pp (53sider) Willman, A. & Stoltz, P. 2007, Evidensbaseret sygepleje. En bro mellem forskning og klinisk virksomhed. Gads Forlag, København. pp (24sider) 15. Informationssøgning i sundhedsvidenskabelige databaser - v. NN + bibliotekar Fredag , kl Informationssøgning i samfundsvidenskabelige databaser - v. NN + bibliotekar Onsdag , kl Forsberg,C. & Wengström,Y Att göra systematiska studier. Natur & Kultur, Stockholm. pp (15sider) Nortvedt, M., m.fl Å arbeide og undervise kunnskapsbasert en arbeidsbok for sykepleiere, Norsk Sykepleierforbund, Oslo. pp (89sider) Polit, D.F. & Beck, C.T Essentials of Nursing Research: appraising evidence for nursing. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia. pp , pp (53sider) Willman, A. & Stoltz, P. 2007, Evidensbaseret sygepleje. En bro mellem forskning og klinisk virksomhed. Gads Forlag, København. pp (24sider) 17. Informationssøgning i samfundsvidenskabelige databaser - v. NN + bibliotekar Torsdag , kl Kritisk vurdering af materiale - v. MB

10 Fredag , kl Bjerrum,M. & Frederiksen, K. 2008, Eksempler på historiske metoder, I Sygepleje i fortid og nutid historiske indblik, S. Glasdam & J. Bydam, red. Nyt Nordisk Forlag, København, s (23 sider) Spencer, L., Ritchie J., Lewis J. & Dillon, L. 2003, Quality in Qualitative Evaluation: A Framework for assessing research evidence, Rapporten findes under overskriften Methodological guidance (17 sider) Stige, B, Malterud, K. & Midtgarden, 2009, Towards an Agenda for Evaluation of Qualitative Research Qualitative Health Research 19(10): (12 sider) Supplerende litteratur Elklit, J. & Jensen, H. 2010, Kvalitative datakilder i: Andersen,LB., Hansen,KM. & Klemmensen,R. Metoder i statskundskab. Hans Reitzels Forlag, København s (26 sider) Malterud, K Qualitative research: standards, challenges, and guidelines. The Lancet vol. 358 august 11: (6 sider) Sandelowski, M. & Barosso,J Reading Qualitative Studies International Journal of Qualitative Methods 1(1): (34 sider) Teori og begrebsdannelser 19. Begrebsudvikling i sygepleje - v. Susan Rydahl - Onsdag , kl Carper BA Fundamental patterns of knowing in nursing. ANS. Advances In Nursing Science. Vol 1 no 1 pp Chinn PL & Kramer MK Empirisk kundskabsudvikling: Forklaring og strukturering. I Udvikling af kundskaber i sygeplejen. København. Akademisk Forlag pp (40 sider). Rydahl- Hansen S. Sygeplejeteoriers abstraktionsniveauer - betydning i uddannelse og praksis. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. 2007;(1): Supplerende litteratur: Fuglø T, Rydahl- Hansen S Teoriniveauers betydning i sygeplejen til den lidende patient. Sygeplejersken.2007;14: Dokumentation af sygepleje

11 - v. Lene Berring Torsdag , kl DASYS Vi arbejder for faget. Tillæg til sygeplejersken nr. 7. IKAS, Den Danske Kvalitetsmodel - IKAS. Dokumentation og datastyring Patientjournalen (2/4) (3 sider). Jefferies, D., Johnson, M., Griffiths, R., A meta-study of the essentials of quality nursing documentation. International Journal of Nursing Practice 16, (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/ /j x x/pdf) Sundhedsstyrelsen, Vejledning om Sygeplejefaglige optegnelser. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Sundhedsstyrelsen, Forslag til: Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.). Urquhart, C., Currell, R., Grant, M.J., Hardiker, N.R., Nursing record systems: effects on nursing practice and healthcare outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews. Side (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/ / cd pub2/pdf) Supplerende litteratur og hjemmesider Björvell, C., Sygeplejerskens dokumentation - en praktisk håndbog. Studentlitteratur AB. Björvell, C., Wredling, R., Thorell-Ekstrand, I., Improving documentation using a nursing model. Journal of Advanced Nursing 43, Center for Kliniske Retningslinjer. Cornet, R., de Keizer, N., Forty years of SNOMED: a literature review. BMC Med Inform Decis Mak 8, S2. Egerod, I., (red), Dokumentation og kvalitetsudvikling. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk. Ehnfors, M., Ehrenberg, A., Thorell-Ekstrand, I., VIPS-boken. Vårdforbundet. FoU 48. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsloven Teori og sygepleje i et kritisk perspektiv samt orientering til eksamen - v. Kirsten Frederiksen Fredag , kl Hoeck, B. & Winther, B Sygeplejeteori - nødvendig eller overflødig? Klinisk Sygepleje, 2012, (2) 4-15

12 Risjord, M. 2010, "Opening the relevance gab," In Nursing Knowledge. Science, Practice, and Philosophy, Oxford: Wiley-Blackwell, pp Sandelowski, M "To be of use": Enhancing the utility of qualitative research. Nursing Outlook, 45, (3) available from: Supplererende litteratur Kirkevold, M Sygeplejeteorier -analyse og evaluering, 2 ed. København, Munksgaard.

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Hold: SYPL-2013-feb, forår 2015 Revideret 15.01.2015 1 Indhold Modul 9 - Sygepleje, etik og videnbaseret

Læs mere

Sygeplejefaglig referenceramme

Sygeplejefaglig referenceramme Professionalisme, holdninger & værdier i sygeplejen Sygeplejefaglig referenceramme sygehuslillebaelt.dk Sygeplejefaglig referenceramme 1. INDLEDNING De ledende sygeplejersker og kliniske sygeplejespecialister

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Niels Buus 07102010. Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning:

Niels Buus 07102010. Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning: Niels Buus 07102010 Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning: Gå ind på følgende hjemmesider og download og tjeklisterne: Observational cohort, case control and cross sectional

Læs mere

til studerende: på sygeplejerskeuddannelsen Odense University College Lillebælt - spørgsmål og svar

til studerende: på sygeplejerskeuddannelsen Odense University College Lillebælt - spørgsmål og svar til studerende: på sygeplejerskeuddannelsen Odense University College Lillebælt - spørgsmål og svar Forord Denne pjece er tænkt som en guide til studerende ved sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Metoder til forskning i sygepleje analyse af tekster og begreber (Valgmodul, område 3 A)

Metoder til forskning i sygepleje analyse af tekster og begreber (Valgmodul, område 3 A) Titel: Metoder til forskning i sygepleje analyse af tekster og begreber (Valgmodul, område 3 A) Niveau: Kandidat, 3 semester ECTS: 10 Timer per uge: Oplyses ved studiestart Underviser (ansvarlig): Studieleder,

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Retningslinjer for opgaveskrivning

Retningslinjer for opgaveskrivning ORIENTERING Retningslinjer for opgaveskrivning Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Juni 2014 De følgende retningslinjer gælder for alle skriftlige opgaver, der udarbejdes af studerende på Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d.

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Kræftafdelingen Plan Baggrundsbegreber (social støtte og socialt netværk)

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 6. semester Hold 2012 29. april 2015 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 5 Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 5 TVÆRPROFESSIONEL VIRKSOMHED...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Kvalitative metoder MPH 2014

Kvalitative metoder MPH 2014 Kvalitative metoder MPH 2014 Velkommen til kurset i kvalitative metoder (fællesmodul 1b) på MPH-uddannelsen. Kurset omfatter 9 undervisningsgange og løber over 9 uger fra 4. september til 4. november 2014.

Læs mere

Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. Regionale temadage. Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7

Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. Regionale temadage. Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Regionale temadage Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 Forord I forbindelse med specialuddannelsesforløbet afvikles der regionale

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Hold: bose13, efterår 2015 Revideret 07.07.2015 1 Indhold Modul 9 - Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed...

Læs mere

Retningslinjer for opgaveskrivning

Retningslinjer for opgaveskrivning Sygeplejerskeuddannelsen November 2015 Professionshøjskolen UCC Retningslinjer for opgaveskrivning Sygeplejerskeuddannelsen i Nordsjælland Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 2 2. Opgavens tekniske

Læs mere

Lovgrundlag for professionens dokumentation og betydningen for klinisk praksis. Lene Lauge Berring Formand Dokumentationsrådet

Lovgrundlag for professionens dokumentation og betydningen for klinisk praksis. Lene Lauge Berring Formand Dokumentationsrådet Lovgrundlag for professionens dokumentation og betydningen for klinisk praksis Lene Lauge Berring Formand Dokumentationsrådet Agenda Refleksioner fra en sygeplejerske Lovgrundlag Jyske lov Andre love Betydning

Læs mere

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Modul 1: Introduktion til videnskabsteori og -metode (med forbehold for ændringer) MR 14, efterårssemester 2014 Undervisning i weekenderne den 5. - 6. september,

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 9

Modulbeskrivelse Modul 9 Modulbeskrivelse Modul 9 Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - etik og videnbaseret virksomhed Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier, kultur og livsanskuelse. Modulet retter sig

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Fag. Grundbog i sygepleje MUNKSGAARD. Kirsten Frederiksen og Birte Glinsvad (red.)

Fag. Grundbog i sygepleje MUNKSGAARD. Kirsten Frederiksen og Birte Glinsvad (red.) Fag Grundbog i sygepleje Kirsten Frederiksen og Birte Glinsvad (red.) MUNKSGAARD Indholdsfortegnelse Introduktion.... 15 Grunduddannelsen...16 Bogens struktur....16 Del 1 Det senmoderne samfund... 19 Kapitel

Læs mere

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje 6. semester Hold 2013 Marts 2016 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Hold S09S April 011 April 011 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 6, 4. semester...

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 10-11, forår 2012

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 10-11, forår 2012 Tværprofessionelt valgfag modul 1 af 2 uges varighed, ½ ECTS point, placeres i modul 1 i uge 10-11, 2012 Læringsudbytte: Redegøre for særlig viden om et eller flere udvalgte faglige områder. Gøre brug

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Introduktion...15 Grunduddannelsen...16 Bogens struktur...16

Introduktion...15 Grunduddannelsen...16 Bogens struktur...16 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion....15 Grunduddannelsen....16 Bogens struktur....16 DEL 1 Det senmoderne samfund...19 Kapitel 1 Sygeplejersken på arbejde....21 AF ANNE HYTTEL AGERHOLM OG TANJA CHRÆMMER

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Studieordning 2009

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 4. semester Hold 2012

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 6. semester Hold 2012 April 2015 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Strategi for klinisk sygeplejepraksis i Endokrinologisk afdeling M 2012-2017

Strategi for klinisk sygeplejepraksis i Endokrinologisk afdeling M 2012-2017 Strategi for klinisk sygeplejepraksis i Endokrinologisk afdeling M 2012-2017 Endokrinologisk afdeling M, OUH vil være blandt de fremmeste afdelinger inden for klinisk udvikling og forskning i sygepleje.

Læs mere

Sikring af individet i korttidssygeplejen til patienter med hjertesygdom. Fokus på relationen mellem patient og sygeplejerske

Sikring af individet i korttidssygeplejen til patienter med hjertesygdom. Fokus på relationen mellem patient og sygeplejerske Sikring af individet i korttidssygeplejen til patienter med hjertesygdom Fokus på relationen mellem patient og sygeplejerske Jeg er ansat som sygeplejerske på hjertemedicinsk afd. B3, Århus Universitetshospital,

Læs mere

Sygeplejefaglig profil

Sygeplejefaglig profil Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Sygeplejefaglig profil September 2007 Revideret sept 2008 Journal nr 7-00-86-02-08/7691 1 Sygeplejefaglig Profil ved Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Introduktion I løbet

Læs mere

Et livsverdensperspektiv på rehabilitering og målsætningsarbejde. 6. december 2013

Et livsverdensperspektiv på rehabilitering og målsætningsarbejde. 6. december 2013 2013 Et livsverdensperspektiv på rehabilitering og målsætningsarbejde 6. december 2013 Charlotte Delmar VERSITET UNI Personcentreret og målorienteret program Relationer, interaktioner Tillid, magt Ansvar

Læs mere

At se klinisk praksis med et levende blik -

At se klinisk praksis med et levende blik - ,S 01-05-2014 At se klinisk praksis med et levende blik - kan man lære det? Sine Maria Herholdt.-Lomholdt Mail: smhl@viauc.dk En historie om et par kloge studerende 2 1 Fire stemmer i højere uddannelse

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Ældre patienters oplevelse af medinddragelse og medbestemmelse i den primære sundhedssektor i Danmark.

Ældre patienters oplevelse af medinddragelse og medbestemmelse i den primære sundhedssektor i Danmark. Ældre patienters oplevelse af medinddragelse og medbestemmelse i den primære sundhedssektor i Danmark. Undersøgelsens relevans, formål og perspektiv: Der i dag et øget fokus på medinddragelse af patienter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Studieguide. Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer)

Studieguide. Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Studieguide Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering (MR12) og Beskrivende Radiograf (BR12) Studieåret 2012/13 Undervisning

Læs mere

Kort & Godt. - det korte møde med patienten hvordan bruger vi tiden bedst? 9. Sygeplejesymposium Region Nordjylland 2016

Kort & Godt. - det korte møde med patienten hvordan bruger vi tiden bedst? 9. Sygeplejesymposium Region Nordjylland 2016 9. Sygeplejesymposium Region Nordjylland 2016 Kort & Godt - det korte møde med patienten hvordan bruger vi tiden bedst? Karin Bundgaard Akutcentret Aarhus Universitetshospital PRÆSENTATION 2 RAMMEN SÆTTES

Læs mere

Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M).

Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M). Kommunikation Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M). Faget kommunikation har fået tildelt 1 teoretisk ECTS point på 2. semester, 1

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet. Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU)

4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet. Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU) København, Forår 2015 4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU) Koordinatorer og undervisere: Lektor, Helle Merete

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Studieguide for Sommeruniversitet 2014 MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Frederik VI s Hotel Rugårdsvej 590 5210 Odense NV Tlf.: 6594 1313 1. De studerendes

Læs mere

Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger

Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger Lektioner begynder 8.15. Oplysninger om lokaler står på skemaet, som er udleveret Information og dialog i holdets FRONTERRUM Dato

Læs mere

Arkitektur, indretning og udsmykning

Arkitektur, indretning og udsmykning Landskursus for Palliationssygeplejersker, 2015 Arkitektur, indretning og udsmykning et lindrende aspekt under alvorlig livstruende sygdom Jorit Tellervo Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt (medvejleder

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx Uddannelse: Masteruddannelsen i Positiv Psykologi Modul (nr. + navn): Modul 4, Masterprojekt ECTS: 15 Semester + år: Forår 2016 Undervisningssted: København hhv. Aarhus Modulansvarlige Nina Tange Undervisere

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 13

Modulbeskrivelse Modul 13 Modulbeskrivelse Modul 13 Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje Praksis-, udviklings og forskningsviden Valgmodulet retter sig mod sygeplejefaglig udvikling inden for patient- og borgerrettet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOB08 MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sygepleje Videnskabsteori og forskningsmetodologi Filosofi, religion og etik University College Lillebaelt

Læs mere

Modulbeskrivelse. 5. semester - modul 9. Hold ss2011va, ss2011vea & ss2012seb. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 5. semester - modul 9. Hold ss2011va, ss2011vea & ss2012seb. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 5. semester - modul 9 Hold ss2011va, ss2011vea & ss2012seb Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Læringsforudsætninger: Valgfaget er åbent for studerende fra de mellemlange videregående sundhedsuddannelser.

Læringsforudsætninger: Valgfaget er åbent for studerende fra de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Valgfagets titel (dansk/engelsk): Traumepatienten i den akutte fase / The traumatised patient ECTS-point: 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerlöfs Vej 2, 9220 Aalborg

Læs mere

Kvalitet i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen - teknisk problemløsning eller situeret omsorg?

Kvalitet i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen - teknisk problemløsning eller situeret omsorg? Artikel Kvalitet i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen - teknisk problemløsning eller situeret omsorg? Marie Morley Stud. mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og

Læs mere

Seminaroversigt Modul 2 Forår Aarhus Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis

Seminaroversigt Modul 2 Forår Aarhus Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis Seminaroversigt Modul 2 Forår 2017 - Aarhus Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis Der tages forbehold for ændringer! Seminaroversigt vil blive opdateret løbende Generelle

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Faldworkshop. Læringsseminar I Sikre Hænder, Kolding 16. maj Ph.d., adjunkt, Lotte Evron 16/05/17

Faldworkshop. Læringsseminar I Sikre Hænder, Kolding 16. maj Ph.d., adjunkt, Lotte Evron 16/05/17 Faldworkshop Læringsseminar I Sikre Hænder, Kolding 16. maj 2017 1 Agenda Jeres oplevelser Historiesk perspektiv på fald Faldforståelser over tid Forståelser af alderdommen Faldtypologier 2 Jeres oplevelser

Læs mere

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Mål for læringsudbytte i pædagogik 1. semester: Den pædagogiske relation med fokus på det personlige vs. det professionelle Målene for dit læringsudbytte

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Valgfrit element 7.semester

Valgfrit element 7.semester Valgfrit element 7.semester Fra det akutte patientforløb til at leve med kronisk sygdom Periode for afvikling af valgfag Uge 06-11, 2018 (begge inc.) ECTS-point 10 Det valgfrie element afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Modulbeskrivelse for valgmodul Modul 13

Modulbeskrivelse for valgmodul Modul 13 Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse for valgmodul Modul 13 (jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje) Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Palliativ indsats

Læs mere

Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013

Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013 Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-1 Til Pædagogik på første semester skal I skaffe bogen: Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013 De artikler

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 6. semester Hold 2011 27. marts 2014 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje Modul 1 F15 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener

Læs mere

INFORMATIONSSØGNING OG UDVIKLING AF INFORMATIONSKOMPETENCE

INFORMATIONSSØGNING OG UDVIKLING AF INFORMATIONSKOMPETENCE INFORMATIONSSØGNING OG UDVIKLING AF INFORMATIONSKOMPETENCE Det etablerede tværfaglige samarbejde mellem studerende, bibliotekar og undervisere er udviklet for at understøtte de studerendes læring og styrke

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

FORVENTNINGER TIL FREMTIDENS SYGEPLEJERSKE

FORVENTNINGER TIL FREMTIDENS SYGEPLEJERSKE FORVENTNINGER TIL FREMTIDENS SYGEPLEJERSKE Oplæg f o r t i l l i d s r e p r æ s e n t a r e r, D a n s k S y g e p l e j e r å d, k r e d s N o r d j y l l a n d 2 3. 1 1. 1 5 L i s b e t h U h r e n

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere