Kandidatuddannelsen i Sygepleje - Efterårssemestret semester Kursus 1 (15 ECTS) KBH.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidatuddannelsen i Sygepleje - Efterårssemestret 2012 1. semester Kursus 1 (15 ECTS) KBH."

Transkript

1 Kursusbeskrivelse: Kandidatuddannelsen i Sygepleje - Efterårssemestret semester Kursus 1 (15 ECTS) KBH. Titel: Kursus 1 Sygeplejens teoriudvikling og kernefaglighed Undervisningstimer: Kursusansvarlige: Merete Bjerrum og Bente Martinsen Kompetencemål Den studerende kan inden for kursets emnekreds: planlægge og gennemføre informationssøgninger i relevante databaser og håndtere referencesystemer i forhold til akademisk skrivning I den skriftlige hjemmeopgave skal den studerende vise kompetence til at: Redegøre for centrale elementer i udvalgt materiale relateret til sygeplejefaget Forholde sig kritisk diskuterende til det udvalgte materiale med inddragelse af teori og øvrige relevante kilder Kursusbeskrivelse: Kurset retter sig mod sygeplejefagets begrebs- og teoridannelser og de hermed forbundne ideer og værdier. Endvidere fokuseres på problematikker knyttet til teori-praksisforholdet og til dokumentationsformer anvendt inden for klinisk sygepleje og i sygeplejeforskning. Der arbejdes i et samtids- og historisk perspektiv I fokus er sygeplejens kernefaglighed, nationalt og internationalt. Der arbejdes med udvikling af akademiske kompetencer, herunder informationssøgning, litteraturgennemgang, opbygning og analyse af faglig argumentation samt vurdering af teorier og andre kilders relevans i forhold til faglige problemstillinger Undervisningsform: Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem holdundervisning og gruppeøvelser. Der vil være hjemmeøvelser (opgaver) mellem undervisningsgangene. Supplerende materiale og litteratur til de udbudte emneområder meddeles af underviserne via AULA Kursusplanlægning Undervisningen indeholder tre temaer, Teori og begrebsdannelser, Omsorg og egenomsorg som begreber og teori samt Dokumentation, informationssøgning og vurdering af materiale. Undervisningen i de tre temaer foregår ikke kronologisk. Eksamensform Forudsætninger for at indstille sig til eksamen:

2 Deltagelse i øvelse i informationssøgning og brug af referencesystem Bunden hjemmeopgave inden for kursets emnekreds max anslag (tegn inkl. mellemrum) svarende til ca. 5 normalsider á anslag varighed 1 uge. Vejledning: spørgetime på hold af op til 15 studerende Den studerende skal udarbejde en skriftlig besvarelse på baggrund af udleveret materiale. Gradueret Intern Datoer for eksamen se eksamensplan på Studiestart tirsdag d. 4. september 2012 kl (se program) Introduktion til kursus 1 Bente Martinsen og Marianne Vámosi Teori- og begrebsdannelser 1. Teoriudvikling i sygepleje v. Marit Kirkevold (fælles med Aarhus) Onsdag d kl Kirkevold, M.(2002). Hva slags vitenskap er sykepleievitenskapen? I: Uhrenfeldt, L. Noer, V.R., Laursten, S. Fokus på sygepleje videnskab og samfunn. København: Munksgaard, s (18 sider). Meleis, A. I. (2012). Theoretical nursing. Development and progress. (5.utg.). Philadelphia: Lippincott. (Kap. 6, 17). (34 sider) Risjord M. (2009). Rethinking concept analysis. Journal of Advanced Nursing, 65 (3): (8 sider) Supplerende litteratur Kim, H.S. (2010). The nature of theoretical thinking in nursing. (3.utg.) New York: Springer Publishing Company. (Kap.1-4, 9-10) Kirkevold, M. (1996). Vitenskap for praksis? Oslo: AdNotam Gyldendal (kap 7). Kirkevold, M.(2009). Sykepleievitenskap epistemologiske overveielser I: Östlinder, G., Söderberg S, Öhlen J. (2009). Omvårdnad som akademiskt ämne. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening, s (9 sider). Lenz, E. R.(2007). Mid-range theory: impact on knowledge development and use in practice. I: Jones, D.A. & Roy, C. (eds.) Nursing knowledge development and clinical practice. New York: Springer. s

3 Omsorg og egenomsorg 2. Livsfænomener og behov - v. Charlotte Delmar Torsdag d kl Delmar C. Udvikling af en sygeplejefaglig teori om livsfænomener med Kari Martinsens omsorgsfilosofi som tænkehorisont. I: Jørgensen BB, Steenfeldt VØ. (red.). Med sygeplejeteori som referenceramme i forskning og udvikling. Gads Forlag. 2010: Kapitel 5: (ISBN: ). Delmar C, Alenius-Karlsson N, Mikkelsen AH. The implications of autonomy viewed in the light of efforts to uphold dignity and integrity. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being; 2011; 6 (2): Open acess Delmar C. Tillid og Magt - en moralsk udfordring. København. Munksgaard 2006: Rasmussen B, Dolmer I, Delmar C. Et livsverdensperspektiv på rehabilitering. Klinisk Sygepleje; 2008, 22 (4): Livsfænomener og behov - v. Charlotte Delmar Fredag d kl Egenomsorg som begreb og teori v. Bente Hoeck Tirsdag kl Chinn, P. og Cramer, K., 2005, Empirisk kundskabsudvikling: forklaring og strukturering, in Udvikling af kundskaber i sygeplejen. København: Akademisk Forlag, pp , dog ikke pp Delmar, C., 2002, "Omsorgsetik - også et spørgsmål vidensudvikling", Klinisk Sygepleje, vol. 16, no. 2, pp Dørfler, L. og Hansen, H.P., 2005, Egenomsorg - en litteraturbaseret udredning af begrebet [pdf]. Viden- og dokumentationsenheden, København: Sundhedsstyrelsen, pp Kan downloades fra: Dørfler, L. og Hansen, H.P. 2007, Egenomsorg som selv- og magtteknologi, Klinisk Sygepleje; vol. 21, no. 2, pp

4 Grøn, L., 2011, Egenomsorg et grænseobjekt i kronikeromsorgen, Klinisk Sygepleje, vol. 25, no. 4, pp Jensen, UJ., 2005, Sundhed, liv og filosofi. In: Sundhedsbegreber, - filosofi og praksis, 2. udg., U.J. Jensen & P.F. Andersen, red., Aarhus: Philosophia, pp Martinsen, K., 2006, Omsorg i sykepleie. In: Omsorg sykepleie og medicin, historisk-filosofisk essays, 2. udg., Oslo: Tano, pp Orem, D., 2001, Understanding nursing in Nursing Concepts of Practice, 6. udg., Mosby, St. Louis, pp Schee,l M.E., 1994, Omsorg og egenomsorg i den interaktionelle sygeplejepraksis. In: Interaktionel sygeplejepraksis. Vidensgrundlag- etik og sygepleje. Munksgaard, København, pp Wilkinson, A. and Whitehead, L., 2009, Evolution of the concept of self-care and implications for nurses: A literature review, International Journal of Nursing Studies, vol. 46, no. 8, pp Willemann, M. and Hanak, M.L., red., 2006, Sundhedsstyrelsen, Viden- og dokumentationsenheden. Egenomsorg et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme, Sundhedsstyrelsen, København, pp Supplerende litteratur Delmar, C., 2002, "Omsorgen som moralsk praksis i den kliniske sygepleje". In: Forskning i klinisk sygepleje 1, E. O. C. Hall & B. Pedersen, red., København: Akademisk Forlag, pp Jensen, UJ., 2005, Sundhed, liv og filosofi, in Sundhedsbegreber, - filosofi og praksis, 2 udg, U.J. Jensen & P.F. Andersen, red., Philosophia, Aarhus, pp Kidd, L., Kearney, N., O Carroll, R. & Hubbard, G., 2008, Experiences of self-care in patients with colorectal cancer: a longitudinal study, Journal of Advanced Nursing, vol. 64, no. 5, pp Kirkevold, M., 1998, Sygeplejeteorier - analyse og evaluering. 1 udg., København: Munksgaard, pp Løgstrup, K.E., 1982, Forenende og adskillende modsætninger. In: System og symbol. Essays. København: Gyldendal, pp Meleis, A.I,. 2007, Strategies for Concept Development. In: Theoretical Nursing. Development and Progress, 4. udg., Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, pp Morse, J. M., 1996, "Nursing scholarship: Sense and sensibility", Nursing Inquiry, vol. 3, no. 2, pp

5 Norlyk, A., 2008, At balancere på en knivsæg, Klinisk Sygepleje, vol. 22, no. 2, pp Nortved, P., 1998, Sykepleiens grunnlag - Historie, fag og etikk, Oslo: Tano, pp Pryor, J., 2009, Coaching patients to self-care: a primary responsibility of nursing, International Journal of Older People Nursing, vol. 4, pp Sundhedsstyrelsen, 2011, Egenomsorg ved kronisk sygdom Tema-avis fra nordisk konference om egenomsorg [pdf]. Kan downloades fra: Williams, B. 2008, Supporting self-care of patients following general abdominal surgery, Journal of Clinical Nursing, vol. 17, no. 5, pp Egenomsorg som begreb og teori - v. Bente Hoeck Onsdag , kl Argumentation + øvelser - v. Anne Brødsgaard Torsdag , kl Aarup, M.; Sokolowski, I. & Lous, J Prævalens af overvægt og fedme blandt treårige i Aalborg Kommune samt beskrivelse af risikofaktorer. Ugeskrift for læger 170(6): Hegelund, S Opgaven som ét argument. In: Rienecker, L. & Jørgensen, P.S. (ed): Den gode opgave håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. 3. udg. Frederiksberg, Samfundslitteratur, Jørgensen C. & Onsberg M Praktisk argumentation. 3. udg. København, Nyt Teknisk Forlag, 11-38, 51-80, Lorentsen, D.B.F & Hansen, T.D.K. 2011, Stigmatiseres den fede patient? Klinisk Sygepleje 25(3): Supplerende litteratur Hegelund, S Akademisk argumentation - skriv overbevisende opgaver på de videregående uddannelser, 2nd ed. Frederiksberg, Samfundslitteratur. Hegelund, S. & Koch, C A Good Paper Makes a case. Teaching Academic Writing in European Highter Education. Studies in Writing, 2003, Volume 12, Part One, 75-85, DOI: / _6. Jensen, L.B Fra patos til logos - videnskabsretorik for begyndere. København, Roskilde Universitetsforlag.

6 Jørgensen C. & Onsberg M Praktisk argumentation. 3. udg. København, Nyt Teknisk Forlag (bogens øvrige kapitler). Rienecker, L. Jørgensen, P.S. & Gandil, M Skriv en artikel - om videnskabelige, faglige og formidlende artikler. Frederiksberg, Samfundslitteratur. 7. Omsorg som begreb og handling - v. Bente Martinsen Onsdag , kl Beedholm K Den nødvendige omskrivning - Om Kari Martinsens tænkning og dens transformation. Klinisk Sygepleje (4) s Benner, B. 2001, The phenomenon of care in Handbook of phenomenology of medicine, ed. Toombs, S.K., Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, s Dalpezzo, NK. 2009, Nursing care: A concept analysis, Nursing Forum, 44(4), s Dansk Sundhedsinstitut, 2010, Fremtidens plejeopgaver i sygehusvæsenet. Hentes på Hudacek, SS. 2008, Dimensions of caring: A qualitative analysis of nurses' stories, Journal of Nursing Education, 47(3), s Karlsson, M., Sivonen, K., & von Post, I. 2007, 'Care for'- a concept analysis, Nordic Journal of Nursing Research & Clinical Studies / Vård i Norden, 27(4), s Martinsen, K. 2006, Samtalen, skønnet og evidensen, Gad, København, s Spichiger, E., Wallhagen, MI., & Benner, P. 2005, Nursing as a caring practice from a phenomenological perspective, Scandinavian Journal of Caring Sciences, 19(4), s Omsorg som begreb og handling - v. Bente Martinsen Torsdag , kl Tankemønstre i sygepleje med fokus på patienten i det postmoderne velfærdssamfund v. Kirsten Beedholm Fredag , kl

7 Beedholm, K., Sygepleje og kropspleje analytiske refleksioner over måder at beskrive sygepleje på, in: Sygepleje i fortid og nutid - historiske indblik, Glasdam, S. and Bydam, J. eds. 1. udgave, København: Nyt Nordisk Forlag, pp Hegge, M., J., 2011, The Lingering Presence of the Nightingale Legacy. Nursing science quarterly, 24(2), pp (11 sider) Lagerwey, M.D., Ethical vulnerabilities in nursing history: Conflicting loyalties and the patient as other. Nursing Ethics, 17(5), pp (13) Sandelowsk, M., Visible Humans, Vanishing Bodies, and Virtuel Nursing: Complications of Life, Place, and Identity. Adv. Nurs Science, 24(3), pp (13 sider) Supplerende litteratur Beedholm, K., Forandring og træghed i den sygeplejefaglige diskurs. Ph.d.-afhandling. Viborg: Forlaget PUC. Frederiksen, K., Om hvordan fattige syge blev hospitalspatienter, og stuekoner blev sygeplejersker, in: Sygepleje i fortid og nutid historiske indblik, Glasdam, S. and Bydam, J. eds.1. udgave, København: Nyt Nordisk forlag, pp Holen, M., Medinddragelse og lighed en god ide?: en analyse af patienttilblivelser i det moderne hospital. Ph.d.-afhandling. Roskilde Universitet. Moos, L., Krejsler, J.,and Laursen, P.F., Relationsprofessioner lærer, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere og mellemledere. Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, pp Pedersen, O.K., Konkurrencestaten. København: Hans Reitzels Forlag. Petersen, J.H., Petersen, K. & Christiansen, N.F. (eds.), Dansk Velfærdshistorie I-VI. Syddansk Universitetsforlag. Dokumentation, informationssøgning og vurdering af materiale 10. Argumentation + øvelser - v. Anne Brødsgaard Onsdag , kl Teori og praksis - v. Kirsten Frederiksen Torsdag , kl

8 Petersen, K. A. 2004, "Om teoriens rolle i professionspraktikker og uddannelser hertil," In Praktikker i erhverv og uddannelse, 2 ed. K. A. Petersen, ed., København: Frydenlund, pp Schön, D. 2001, "Professionel viden og refleksion-i-handling," In Den reflekterende praktiker. Hvordan professionelle tænker, når de arbejder, Århus: Klim, pp Schön, D. 2012, "Refleksiv praksis i de videnskabsbaserede professioner," In Den reflekterende praktiker. Hvordan professionelle tænker, når de arbejder, Århus: Klim, pp Supplererende litteratur Kirkevold, M Sygeplejeteorier -analyse og evaluering, 2 ed. København, Munksgaard. 12. Teori og praksis - v. Kirsten Frederiksen Fredag , kl Beedholm, K. & Frederiksen, K. 2012, "Teorier i sygeplejen," In Sygeplejens Fundament, S. Hundborg & B. K. Lynggaard, eds., København: Nyt Nordisk Forlag. (25 sider)(lægges på AULA) Høyer, K. 2011, "Hvad er teori, og hvordan forholder teori sig til metode?," In Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab, 4 ed. Koch Lene & S. Vallgårda, eds., København: Munksgaard, pp Supplererende litteratur Kirkevold, M Sygeplejeteorier -analyse og evaluering, 2 ed. København, Munksgaard. 13. Problemafgrænsning i relation til kursets temaer, keywords og søgestrategi samt referencesystemer - v. NN + bibliotekarer Onsdag , kl Bjerrum, M Fra problem til færdig opgave. Akademisk forlag, København, pp 31-49, pp (52 sider) Buus, N., Kristiansen, HM., Tingleff, EB., & Rossen, CB søgning i praksis: begreber, strategier og modeller. Sygeplejersken Tillæg 108(10): 2-8 (7sider) Polit, DF. & Beck, CT Essentials of Nursing Research: appraising evidence for nursing. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia. pp (23sider)

9 14. Informationssøgning i sundhedsvidenskabelige databaser - v. NN + bibliotekar Torsdag , kl Forsberg,C. & Wengström,Y Att göra systematiska studier. Natur & Kultur, Stockholm. pp (15sider) Nortvedt, M., m.fl Å arbeide og undervise kunnskapsbasert en arbeidsbok for sykepleiere, Norsk Sykepleierforbund, Oslo. pp (89sider) Polit, D.F. & Beck, C.T Essentials of Nursing Research: appraising evidence for nursing. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia. pp , pp (53sider) Willman, A. & Stoltz, P. 2007, Evidensbaseret sygepleje. En bro mellem forskning og klinisk virksomhed. Gads Forlag, København. pp (24sider) 15. Informationssøgning i sundhedsvidenskabelige databaser - v. NN + bibliotekar Fredag , kl Informationssøgning i samfundsvidenskabelige databaser - v. NN + bibliotekar Onsdag , kl Forsberg,C. & Wengström,Y Att göra systematiska studier. Natur & Kultur, Stockholm. pp (15sider) Nortvedt, M., m.fl Å arbeide og undervise kunnskapsbasert en arbeidsbok for sykepleiere, Norsk Sykepleierforbund, Oslo. pp (89sider) Polit, D.F. & Beck, C.T Essentials of Nursing Research: appraising evidence for nursing. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia. pp , pp (53sider) Willman, A. & Stoltz, P. 2007, Evidensbaseret sygepleje. En bro mellem forskning og klinisk virksomhed. Gads Forlag, København. pp (24sider) 17. Informationssøgning i samfundsvidenskabelige databaser - v. NN + bibliotekar Torsdag , kl Kritisk vurdering af materiale - v. MB

10 Fredag , kl Bjerrum,M. & Frederiksen, K. 2008, Eksempler på historiske metoder, I Sygepleje i fortid og nutid historiske indblik, S. Glasdam & J. Bydam, red. Nyt Nordisk Forlag, København, s (23 sider) Spencer, L., Ritchie J., Lewis J. & Dillon, L. 2003, Quality in Qualitative Evaluation: A Framework for assessing research evidence, Rapporten findes under overskriften Methodological guidance (17 sider) Stige, B, Malterud, K. & Midtgarden, 2009, Towards an Agenda for Evaluation of Qualitative Research Qualitative Health Research 19(10): (12 sider) Supplerende litteratur Elklit, J. & Jensen, H. 2010, Kvalitative datakilder i: Andersen,LB., Hansen,KM. & Klemmensen,R. Metoder i statskundskab. Hans Reitzels Forlag, København s (26 sider) Malterud, K Qualitative research: standards, challenges, and guidelines. The Lancet vol. 358 august 11: (6 sider) Sandelowski, M. & Barosso,J Reading Qualitative Studies International Journal of Qualitative Methods 1(1): (34 sider) Teori og begrebsdannelser 19. Begrebsudvikling i sygepleje - v. Susan Rydahl - Onsdag , kl Carper BA Fundamental patterns of knowing in nursing. ANS. Advances In Nursing Science. Vol 1 no 1 pp Chinn PL & Kramer MK Empirisk kundskabsudvikling: Forklaring og strukturering. I Udvikling af kundskaber i sygeplejen. København. Akademisk Forlag pp (40 sider). Rydahl- Hansen S. Sygeplejeteoriers abstraktionsniveauer - betydning i uddannelse og praksis. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. 2007;(1): Supplerende litteratur: Fuglø T, Rydahl- Hansen S Teoriniveauers betydning i sygeplejen til den lidende patient. Sygeplejersken.2007;14: Dokumentation af sygepleje

11 - v. Lene Berring Torsdag , kl DASYS Vi arbejder for faget. Tillæg til sygeplejersken nr. 7. IKAS, Den Danske Kvalitetsmodel - IKAS. Dokumentation og datastyring Patientjournalen (2/4) (3 sider). Jefferies, D., Johnson, M., Griffiths, R., A meta-study of the essentials of quality nursing documentation. International Journal of Nursing Practice 16, (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/ /j x x/pdf) Sundhedsstyrelsen, Vejledning om Sygeplejefaglige optegnelser. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Sundhedsstyrelsen, Forslag til: Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.). Urquhart, C., Currell, R., Grant, M.J., Hardiker, N.R., Nursing record systems: effects on nursing practice and healthcare outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews. Side (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/ / cd pub2/pdf) Supplerende litteratur og hjemmesider Björvell, C., Sygeplejerskens dokumentation - en praktisk håndbog. Studentlitteratur AB. Björvell, C., Wredling, R., Thorell-Ekstrand, I., Improving documentation using a nursing model. Journal of Advanced Nursing 43, Center for Kliniske Retningslinjer. Cornet, R., de Keizer, N., Forty years of SNOMED: a literature review. BMC Med Inform Decis Mak 8, S2. Egerod, I., (red), Dokumentation og kvalitetsudvikling. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk. Ehnfors, M., Ehrenberg, A., Thorell-Ekstrand, I., VIPS-boken. Vårdforbundet. FoU 48. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsloven Teori og sygepleje i et kritisk perspektiv samt orientering til eksamen - v. Kirsten Frederiksen Fredag , kl Hoeck, B. & Winther, B Sygeplejeteori - nødvendig eller overflødig? Klinisk Sygepleje, 2012, (2) 4-15

12 Risjord, M. 2010, "Opening the relevance gab," In Nursing Knowledge. Science, Practice, and Philosophy, Oxford: Wiley-Blackwell, pp Sandelowski, M "To be of use": Enhancing the utility of qualitative research. Nursing Outlook, 45, (3) available from: Supplererende litteratur Kirkevold, M Sygeplejeteorier -analyse og evaluering, 2 ed. København, Munksgaard.

Tiltrædelsesforelæsning: Professionel omsorg for patient og pårørende hvor svært kan det være?

Tiltrædelsesforelæsning: Professionel omsorg for patient og pårørende hvor svært kan det være? 8 Klinisk Sygepleje 27. årgang Nr. 2 2013 tiltrædelsesforelæsning Tiltrædelsesforelæsning: Professionel omsorg for patient og pårørende hvor svært kan det være? Charlotte Delmar Tiltrædelsesforelæsning

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

KONFERANSE OM: Kunsten å forske på sykepleie og medisin i et praxeologisk perspektiv

KONFERANSE OM: Kunsten å forske på sykepleie og medisin i et praxeologisk perspektiv KONFERANSE OM: Kunsten å forske på sykepleie og medisin i et praxeologisk perspektiv -------------------------------------------------------------------- Konferansen inngår som en del av undervisningstilbudet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Sygeplejelærerens rolle i relation til klinisk praksis

Sygeplejelærerens rolle i relation til klinisk praksis 44 Klinisk sygepleje 21. årgang nr. 1 2007 Sygeplejelærerens rolle i relation til klinisk praksis The nursing lecturer s role in relation to clinical practice 8 In spite of a discrepancy between the theoretical

Læs mere

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015 STUDIEGUIDE for studiepakken Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme Syddansk Universitet 2014-2015 Side1 Del I: Overblik over Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme... 5 Studiepakkens profil...

Læs mere

EGENOMSORG en litteraturbaseret udredning af begrebet

EGENOMSORG en litteraturbaseret udredning af begrebet EGENOMSORG en litteraturbaseret udredning af begrebet 2005 Egenomsorg en litteraturbaseret udredning af begrebet Lene Dørfler og Helle Ploug Hansen Egenomsorg en litteraturbaseret udredning af begrebet

Læs mere

At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik

At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik Af Karin Anna Petersen Fra virksomheds- til teoritænkning og tilbage igen Nogle foreløbige didaktiske overvejelser i studier af sygepleje

Læs mere

Tværfagligt samarbejde En udfordring og en fordring i klinisk sygepleje

Tværfagligt samarbejde En udfordring og en fordring i klinisk sygepleje KONFERENCEOPLÆG Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 3 2014 19 Tværfagligt samarbejde En udfordring og en fordring i klinisk sygepleje Erik Elgaard Sørensen Indledning Samarbejde på tværs af fag i sundhedsvæsenet

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

Semesterbeskrivelse. Humanistisk Informatik, 4. semester

Semesterbeskrivelse. Humanistisk Informatik, 4. semester Semesterbeskrivelse Humanistisk Informatik, 4. semester Oplysninger om semesteret Skole: Studienævn: Studieordning: Semesterkode & studieordningskode: CAT Studienævnet for Humanistisk Informatik. Studieordningen

Læs mere

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling: 154

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling: 154 Side 1 af 18 Syddansk Universitet Enheden for Sygeplejeforskning Campusvej 55 5230 Odense M hn@ph.au.dk hanne.agerskov@rsyd.dk www.sygeplejevid.au.dk Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling:

Læs mere

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson.

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Kirsten Elisa Petersen, Unni Lind, Jonna Larni Nøttrup, Bent Juhl Knudsen, Martha Møller, Helle Anette Koldegaard, Lars Ladefoged. Titel:

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

Tidsskrift for Akademiske Sygeplejersker ISSN 1901-8789 Nr. 2 Oktober 2010. Oktober 2010 Nr. 2

Tidsskrift for Akademiske Sygeplejersker ISSN 1901-8789 Nr. 2 Oktober 2010. Oktober 2010 Nr. 2 Tidsskrift for Akademiske Sygeplejersker ISSN 1901-8789 Nr. 2 Oktober 2010 Leder Af Helle Mathar Side 3 FASID's jubilæum Af Elisabeth Wederkinck Side 4 Indholdsfortegnelse Indhold Hermeneutisk praksis

Læs mere

Kompetenceprofil for sygeplejersker

Kompetenceprofil for sygeplejersker Kompetenceprofil for sygeplejersker Februar 2014 1 Indhold 1.0. Baggrund og formål... 3 2.0. Overordnet rammebeskrivelse... 4 3.0. Begrebsafklaring... 5 3.1. Kvalifikation... 5 3.2. Kompetence... 5 3.3.

Læs mere

Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning

Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning ARTIKEL Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning ved Margarethe Lorensen, formand for Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, Ph.D, professor

Læs mere

LITTERATURSTUDIE AF PÅRØRENDES ROLLE I FORHOLD TIL KRONISK SYGE

LITTERATURSTUDIE AF PÅRØRENDES ROLLE I FORHOLD TIL KRONISK SYGE LITTERATURSTUDIE AF PÅRØRENDES ROLLE I FORHOLD TIL KRONISK SYGE 2007 Sundhedsfaglige interventioner rettet mod pårørende til mennesker med kronisk sygdom en systematisk litteraturgennemgang Udarbejdet

Læs mere

Hvad findes der af litteratur om vejledning? Litteratursøgning med fokus på publicerede, evidensbaserede studier

Hvad findes der af litteratur om vejledning? Litteratursøgning med fokus på publicerede, evidensbaserede studier Hvad findes der af litteratur om vejledning? Litteratursøgning med fokus på publicerede, evidensbaserede studier Gitte Wichmann-Hansen, Berit Eika, og Anne Mette Mørcke, Enhed for Medicinsk Uddannelse,

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Med hjertet det rette sted

Med hjertet det rette sted Med hjertet det rette sted - et bachelorprojekt om relationens betydning og hjertepatientens oplevelse af sammenhæng ved telecare The heart in the right place - A bachelorproject based on the importance

Læs mere

Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken?

Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken? Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken? Vibe Aarkrog, lektor, ph.d., Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Vibe Aarkrog

Læs mere

Sygepleje og alkoholafhængige patienter

Sygepleje og alkoholafhængige patienter Klinisk sygepleje 20. årgang nr. 4 2006 41 Sygepleje og alkoholafhængige patienter The nurse and the alcohol addicted patient This article highlights some of the barriers which can limit the ability to

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Ph.d.-afhandling Kirsten Petersen Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Department of Clinical Social

Læs mere

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan!

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan! FAM STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE Studietilbud, hvad og hvordan! FAM OUH Odense Universitetshospital Udarbejdet af: Tenna Kjær April 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

KURSUS: M1: INFORMATIONSTEKNOLOGI, PROGRAMMERING OG DATABASESYSTEMER

KURSUS: M1: INFORMATIONSTEKNOLOGI, PROGRAMMERING OG DATABASESYSTEMER https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1749 Page 1 of 9 HJEM (https://www.moodle.aau.dk/) MIT HJEM(HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/MY/) (https://www.moodle.aau.dk/course/search.php) / MINE KURSER (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/MY/)

Læs mere

Calgary Family Assessment and Intervention modellen

Calgary Family Assessment and Intervention modellen - SOA11 Sygeplejerskeuddannelsen- Modul 14 Bachelorprojekt Juni 2014 Antal tegn 71.942 Vejleder: Line Bernsdorf University College Lillebælt Opgaven må udlånes Calgary Family Assessment and Intervention

Læs mere

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje 2. semester Hold 2013 9. januar 2014 2. Semester lektionskatalog

Læs mere

Karin Reinhold Laugesen

Karin Reinhold Laugesen Kandidatspeciale Kliniske sygeplejerskers oplevelse af hvad der motiverer dem til at udøve sygepleje - En kvalitativ interviewundersøgelse af Karin Reinhold Laugesen Sektion for Sygepleje, Institut for

Læs mere