Kandidatuddannelsen i Sygepleje - Efterårssemestret semester Kursus 1 (15 ECTS) KBH.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidatuddannelsen i Sygepleje - Efterårssemestret 2012 1. semester Kursus 1 (15 ECTS) KBH."

Transkript

1 Kursusbeskrivelse: Kandidatuddannelsen i Sygepleje - Efterårssemestret semester Kursus 1 (15 ECTS) KBH. Titel: Kursus 1 Sygeplejens teoriudvikling og kernefaglighed Undervisningstimer: Kursusansvarlige: Merete Bjerrum og Bente Martinsen Kompetencemål Den studerende kan inden for kursets emnekreds: planlægge og gennemføre informationssøgninger i relevante databaser og håndtere referencesystemer i forhold til akademisk skrivning I den skriftlige hjemmeopgave skal den studerende vise kompetence til at: Redegøre for centrale elementer i udvalgt materiale relateret til sygeplejefaget Forholde sig kritisk diskuterende til det udvalgte materiale med inddragelse af teori og øvrige relevante kilder Kursusbeskrivelse: Kurset retter sig mod sygeplejefagets begrebs- og teoridannelser og de hermed forbundne ideer og værdier. Endvidere fokuseres på problematikker knyttet til teori-praksisforholdet og til dokumentationsformer anvendt inden for klinisk sygepleje og i sygeplejeforskning. Der arbejdes i et samtids- og historisk perspektiv I fokus er sygeplejens kernefaglighed, nationalt og internationalt. Der arbejdes med udvikling af akademiske kompetencer, herunder informationssøgning, litteraturgennemgang, opbygning og analyse af faglig argumentation samt vurdering af teorier og andre kilders relevans i forhold til faglige problemstillinger Undervisningsform: Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem holdundervisning og gruppeøvelser. Der vil være hjemmeøvelser (opgaver) mellem undervisningsgangene. Supplerende materiale og litteratur til de udbudte emneområder meddeles af underviserne via AULA Kursusplanlægning Undervisningen indeholder tre temaer, Teori og begrebsdannelser, Omsorg og egenomsorg som begreber og teori samt Dokumentation, informationssøgning og vurdering af materiale. Undervisningen i de tre temaer foregår ikke kronologisk. Eksamensform Forudsætninger for at indstille sig til eksamen:

2 Deltagelse i øvelse i informationssøgning og brug af referencesystem Bunden hjemmeopgave inden for kursets emnekreds max anslag (tegn inkl. mellemrum) svarende til ca. 5 normalsider á anslag varighed 1 uge. Vejledning: spørgetime på hold af op til 15 studerende Den studerende skal udarbejde en skriftlig besvarelse på baggrund af udleveret materiale. Gradueret Intern Datoer for eksamen se eksamensplan på Studiestart tirsdag d. 4. september 2012 kl (se program) Introduktion til kursus 1 Bente Martinsen og Marianne Vámosi Teori- og begrebsdannelser 1. Teoriudvikling i sygepleje v. Marit Kirkevold (fælles med Aarhus) Onsdag d kl Kirkevold, M.(2002). Hva slags vitenskap er sykepleievitenskapen? I: Uhrenfeldt, L. Noer, V.R., Laursten, S. Fokus på sygepleje videnskab og samfunn. København: Munksgaard, s (18 sider). Meleis, A. I. (2012). Theoretical nursing. Development and progress. (5.utg.). Philadelphia: Lippincott. (Kap. 6, 17). (34 sider) Risjord M. (2009). Rethinking concept analysis. Journal of Advanced Nursing, 65 (3): (8 sider) Supplerende litteratur Kim, H.S. (2010). The nature of theoretical thinking in nursing. (3.utg.) New York: Springer Publishing Company. (Kap.1-4, 9-10) Kirkevold, M. (1996). Vitenskap for praksis? Oslo: AdNotam Gyldendal (kap 7). Kirkevold, M.(2009). Sykepleievitenskap epistemologiske overveielser I: Östlinder, G., Söderberg S, Öhlen J. (2009). Omvårdnad som akademiskt ämne. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening, s (9 sider). Lenz, E. R.(2007). Mid-range theory: impact on knowledge development and use in practice. I: Jones, D.A. & Roy, C. (eds.) Nursing knowledge development and clinical practice. New York: Springer. s

3 Omsorg og egenomsorg 2. Livsfænomener og behov - v. Charlotte Delmar Torsdag d kl Delmar C. Udvikling af en sygeplejefaglig teori om livsfænomener med Kari Martinsens omsorgsfilosofi som tænkehorisont. I: Jørgensen BB, Steenfeldt VØ. (red.). Med sygeplejeteori som referenceramme i forskning og udvikling. Gads Forlag. 2010: Kapitel 5: (ISBN: ). Delmar C, Alenius-Karlsson N, Mikkelsen AH. The implications of autonomy viewed in the light of efforts to uphold dignity and integrity. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being; 2011; 6 (2): Open acess Delmar C. Tillid og Magt - en moralsk udfordring. København. Munksgaard 2006: Rasmussen B, Dolmer I, Delmar C. Et livsverdensperspektiv på rehabilitering. Klinisk Sygepleje; 2008, 22 (4): Livsfænomener og behov - v. Charlotte Delmar Fredag d kl Egenomsorg som begreb og teori v. Bente Hoeck Tirsdag kl Chinn, P. og Cramer, K., 2005, Empirisk kundskabsudvikling: forklaring og strukturering, in Udvikling af kundskaber i sygeplejen. København: Akademisk Forlag, pp , dog ikke pp Delmar, C., 2002, "Omsorgsetik - også et spørgsmål vidensudvikling", Klinisk Sygepleje, vol. 16, no. 2, pp Dørfler, L. og Hansen, H.P., 2005, Egenomsorg - en litteraturbaseret udredning af begrebet [pdf]. Viden- og dokumentationsenheden, København: Sundhedsstyrelsen, pp Kan downloades fra: Dørfler, L. og Hansen, H.P. 2007, Egenomsorg som selv- og magtteknologi, Klinisk Sygepleje; vol. 21, no. 2, pp

4 Grøn, L., 2011, Egenomsorg et grænseobjekt i kronikeromsorgen, Klinisk Sygepleje, vol. 25, no. 4, pp Jensen, UJ., 2005, Sundhed, liv og filosofi. In: Sundhedsbegreber, - filosofi og praksis, 2. udg., U.J. Jensen & P.F. Andersen, red., Aarhus: Philosophia, pp Martinsen, K., 2006, Omsorg i sykepleie. In: Omsorg sykepleie og medicin, historisk-filosofisk essays, 2. udg., Oslo: Tano, pp Orem, D., 2001, Understanding nursing in Nursing Concepts of Practice, 6. udg., Mosby, St. Louis, pp Schee,l M.E., 1994, Omsorg og egenomsorg i den interaktionelle sygeplejepraksis. In: Interaktionel sygeplejepraksis. Vidensgrundlag- etik og sygepleje. Munksgaard, København, pp Wilkinson, A. and Whitehead, L., 2009, Evolution of the concept of self-care and implications for nurses: A literature review, International Journal of Nursing Studies, vol. 46, no. 8, pp Willemann, M. and Hanak, M.L., red., 2006, Sundhedsstyrelsen, Viden- og dokumentationsenheden. Egenomsorg et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme, Sundhedsstyrelsen, København, pp Supplerende litteratur Delmar, C., 2002, "Omsorgen som moralsk praksis i den kliniske sygepleje". In: Forskning i klinisk sygepleje 1, E. O. C. Hall & B. Pedersen, red., København: Akademisk Forlag, pp Jensen, UJ., 2005, Sundhed, liv og filosofi, in Sundhedsbegreber, - filosofi og praksis, 2 udg, U.J. Jensen & P.F. Andersen, red., Philosophia, Aarhus, pp Kidd, L., Kearney, N., O Carroll, R. & Hubbard, G., 2008, Experiences of self-care in patients with colorectal cancer: a longitudinal study, Journal of Advanced Nursing, vol. 64, no. 5, pp Kirkevold, M., 1998, Sygeplejeteorier - analyse og evaluering. 1 udg., København: Munksgaard, pp Løgstrup, K.E., 1982, Forenende og adskillende modsætninger. In: System og symbol. Essays. København: Gyldendal, pp Meleis, A.I,. 2007, Strategies for Concept Development. In: Theoretical Nursing. Development and Progress, 4. udg., Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, pp Morse, J. M., 1996, "Nursing scholarship: Sense and sensibility", Nursing Inquiry, vol. 3, no. 2, pp

5 Norlyk, A., 2008, At balancere på en knivsæg, Klinisk Sygepleje, vol. 22, no. 2, pp Nortved, P., 1998, Sykepleiens grunnlag - Historie, fag og etikk, Oslo: Tano, pp Pryor, J., 2009, Coaching patients to self-care: a primary responsibility of nursing, International Journal of Older People Nursing, vol. 4, pp Sundhedsstyrelsen, 2011, Egenomsorg ved kronisk sygdom Tema-avis fra nordisk konference om egenomsorg [pdf]. Kan downloades fra: Williams, B. 2008, Supporting self-care of patients following general abdominal surgery, Journal of Clinical Nursing, vol. 17, no. 5, pp Egenomsorg som begreb og teori - v. Bente Hoeck Onsdag , kl Argumentation + øvelser - v. Anne Brødsgaard Torsdag , kl Aarup, M.; Sokolowski, I. & Lous, J Prævalens af overvægt og fedme blandt treårige i Aalborg Kommune samt beskrivelse af risikofaktorer. Ugeskrift for læger 170(6): Hegelund, S Opgaven som ét argument. In: Rienecker, L. & Jørgensen, P.S. (ed): Den gode opgave håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. 3. udg. Frederiksberg, Samfundslitteratur, Jørgensen C. & Onsberg M Praktisk argumentation. 3. udg. København, Nyt Teknisk Forlag, 11-38, 51-80, Lorentsen, D.B.F & Hansen, T.D.K. 2011, Stigmatiseres den fede patient? Klinisk Sygepleje 25(3): Supplerende litteratur Hegelund, S Akademisk argumentation - skriv overbevisende opgaver på de videregående uddannelser, 2nd ed. Frederiksberg, Samfundslitteratur. Hegelund, S. & Koch, C A Good Paper Makes a case. Teaching Academic Writing in European Highter Education. Studies in Writing, 2003, Volume 12, Part One, 75-85, DOI: / _6. Jensen, L.B Fra patos til logos - videnskabsretorik for begyndere. København, Roskilde Universitetsforlag.

6 Jørgensen C. & Onsberg M Praktisk argumentation. 3. udg. København, Nyt Teknisk Forlag (bogens øvrige kapitler). Rienecker, L. Jørgensen, P.S. & Gandil, M Skriv en artikel - om videnskabelige, faglige og formidlende artikler. Frederiksberg, Samfundslitteratur. 7. Omsorg som begreb og handling - v. Bente Martinsen Onsdag , kl Beedholm K Den nødvendige omskrivning - Om Kari Martinsens tænkning og dens transformation. Klinisk Sygepleje (4) s Benner, B. 2001, The phenomenon of care in Handbook of phenomenology of medicine, ed. Toombs, S.K., Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, s Dalpezzo, NK. 2009, Nursing care: A concept analysis, Nursing Forum, 44(4), s Dansk Sundhedsinstitut, 2010, Fremtidens plejeopgaver i sygehusvæsenet. Hentes på Hudacek, SS. 2008, Dimensions of caring: A qualitative analysis of nurses' stories, Journal of Nursing Education, 47(3), s Karlsson, M., Sivonen, K., & von Post, I. 2007, 'Care for'- a concept analysis, Nordic Journal of Nursing Research & Clinical Studies / Vård i Norden, 27(4), s Martinsen, K. 2006, Samtalen, skønnet og evidensen, Gad, København, s Spichiger, E., Wallhagen, MI., & Benner, P. 2005, Nursing as a caring practice from a phenomenological perspective, Scandinavian Journal of Caring Sciences, 19(4), s Omsorg som begreb og handling - v. Bente Martinsen Torsdag , kl Tankemønstre i sygepleje med fokus på patienten i det postmoderne velfærdssamfund v. Kirsten Beedholm Fredag , kl

7 Beedholm, K., Sygepleje og kropspleje analytiske refleksioner over måder at beskrive sygepleje på, in: Sygepleje i fortid og nutid - historiske indblik, Glasdam, S. and Bydam, J. eds. 1. udgave, København: Nyt Nordisk Forlag, pp Hegge, M., J., 2011, The Lingering Presence of the Nightingale Legacy. Nursing science quarterly, 24(2), pp (11 sider) Lagerwey, M.D., Ethical vulnerabilities in nursing history: Conflicting loyalties and the patient as other. Nursing Ethics, 17(5), pp (13) Sandelowsk, M., Visible Humans, Vanishing Bodies, and Virtuel Nursing: Complications of Life, Place, and Identity. Adv. Nurs Science, 24(3), pp (13 sider) Supplerende litteratur Beedholm, K., Forandring og træghed i den sygeplejefaglige diskurs. Ph.d.-afhandling. Viborg: Forlaget PUC. Frederiksen, K., Om hvordan fattige syge blev hospitalspatienter, og stuekoner blev sygeplejersker, in: Sygepleje i fortid og nutid historiske indblik, Glasdam, S. and Bydam, J. eds.1. udgave, København: Nyt Nordisk forlag, pp Holen, M., Medinddragelse og lighed en god ide?: en analyse af patienttilblivelser i det moderne hospital. Ph.d.-afhandling. Roskilde Universitet. Moos, L., Krejsler, J.,and Laursen, P.F., Relationsprofessioner lærer, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere og mellemledere. Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, pp Pedersen, O.K., Konkurrencestaten. København: Hans Reitzels Forlag. Petersen, J.H., Petersen, K. & Christiansen, N.F. (eds.), Dansk Velfærdshistorie I-VI. Syddansk Universitetsforlag. Dokumentation, informationssøgning og vurdering af materiale 10. Argumentation + øvelser - v. Anne Brødsgaard Onsdag , kl Teori og praksis - v. Kirsten Frederiksen Torsdag , kl

8 Petersen, K. A. 2004, "Om teoriens rolle i professionspraktikker og uddannelser hertil," In Praktikker i erhverv og uddannelse, 2 ed. K. A. Petersen, ed., København: Frydenlund, pp Schön, D. 2001, "Professionel viden og refleksion-i-handling," In Den reflekterende praktiker. Hvordan professionelle tænker, når de arbejder, Århus: Klim, pp Schön, D. 2012, "Refleksiv praksis i de videnskabsbaserede professioner," In Den reflekterende praktiker. Hvordan professionelle tænker, når de arbejder, Århus: Klim, pp Supplererende litteratur Kirkevold, M Sygeplejeteorier -analyse og evaluering, 2 ed. København, Munksgaard. 12. Teori og praksis - v. Kirsten Frederiksen Fredag , kl Beedholm, K. & Frederiksen, K. 2012, "Teorier i sygeplejen," In Sygeplejens Fundament, S. Hundborg & B. K. Lynggaard, eds., København: Nyt Nordisk Forlag. (25 sider)(lægges på AULA) Høyer, K. 2011, "Hvad er teori, og hvordan forholder teori sig til metode?," In Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab, 4 ed. Koch Lene & S. Vallgårda, eds., København: Munksgaard, pp Supplererende litteratur Kirkevold, M Sygeplejeteorier -analyse og evaluering, 2 ed. København, Munksgaard. 13. Problemafgrænsning i relation til kursets temaer, keywords og søgestrategi samt referencesystemer - v. NN + bibliotekarer Onsdag , kl Bjerrum, M Fra problem til færdig opgave. Akademisk forlag, København, pp 31-49, pp (52 sider) Buus, N., Kristiansen, HM., Tingleff, EB., & Rossen, CB søgning i praksis: begreber, strategier og modeller. Sygeplejersken Tillæg 108(10): 2-8 (7sider) Polit, DF. & Beck, CT Essentials of Nursing Research: appraising evidence for nursing. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia. pp (23sider)

9 14. Informationssøgning i sundhedsvidenskabelige databaser - v. NN + bibliotekar Torsdag , kl Forsberg,C. & Wengström,Y Att göra systematiska studier. Natur & Kultur, Stockholm. pp (15sider) Nortvedt, M., m.fl Å arbeide og undervise kunnskapsbasert en arbeidsbok for sykepleiere, Norsk Sykepleierforbund, Oslo. pp (89sider) Polit, D.F. & Beck, C.T Essentials of Nursing Research: appraising evidence for nursing. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia. pp , pp (53sider) Willman, A. & Stoltz, P. 2007, Evidensbaseret sygepleje. En bro mellem forskning og klinisk virksomhed. Gads Forlag, København. pp (24sider) 15. Informationssøgning i sundhedsvidenskabelige databaser - v. NN + bibliotekar Fredag , kl Informationssøgning i samfundsvidenskabelige databaser - v. NN + bibliotekar Onsdag , kl Forsberg,C. & Wengström,Y Att göra systematiska studier. Natur & Kultur, Stockholm. pp (15sider) Nortvedt, M., m.fl Å arbeide og undervise kunnskapsbasert en arbeidsbok for sykepleiere, Norsk Sykepleierforbund, Oslo. pp (89sider) Polit, D.F. & Beck, C.T Essentials of Nursing Research: appraising evidence for nursing. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia. pp , pp (53sider) Willman, A. & Stoltz, P. 2007, Evidensbaseret sygepleje. En bro mellem forskning og klinisk virksomhed. Gads Forlag, København. pp (24sider) 17. Informationssøgning i samfundsvidenskabelige databaser - v. NN + bibliotekar Torsdag , kl Kritisk vurdering af materiale - v. MB

10 Fredag , kl Bjerrum,M. & Frederiksen, K. 2008, Eksempler på historiske metoder, I Sygepleje i fortid og nutid historiske indblik, S. Glasdam & J. Bydam, red. Nyt Nordisk Forlag, København, s (23 sider) Spencer, L., Ritchie J., Lewis J. & Dillon, L. 2003, Quality in Qualitative Evaluation: A Framework for assessing research evidence, Rapporten findes under overskriften Methodological guidance (17 sider) Stige, B, Malterud, K. & Midtgarden, 2009, Towards an Agenda for Evaluation of Qualitative Research Qualitative Health Research 19(10): (12 sider) Supplerende litteratur Elklit, J. & Jensen, H. 2010, Kvalitative datakilder i: Andersen,LB., Hansen,KM. & Klemmensen,R. Metoder i statskundskab. Hans Reitzels Forlag, København s (26 sider) Malterud, K Qualitative research: standards, challenges, and guidelines. The Lancet vol. 358 august 11: (6 sider) Sandelowski, M. & Barosso,J Reading Qualitative Studies International Journal of Qualitative Methods 1(1): (34 sider) Teori og begrebsdannelser 19. Begrebsudvikling i sygepleje - v. Susan Rydahl - Onsdag , kl Carper BA Fundamental patterns of knowing in nursing. ANS. Advances In Nursing Science. Vol 1 no 1 pp Chinn PL & Kramer MK Empirisk kundskabsudvikling: Forklaring og strukturering. I Udvikling af kundskaber i sygeplejen. København. Akademisk Forlag pp (40 sider). Rydahl- Hansen S. Sygeplejeteoriers abstraktionsniveauer - betydning i uddannelse og praksis. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. 2007;(1): Supplerende litteratur: Fuglø T, Rydahl- Hansen S Teoriniveauers betydning i sygeplejen til den lidende patient. Sygeplejersken.2007;14: Dokumentation af sygepleje

11 - v. Lene Berring Torsdag , kl DASYS Vi arbejder for faget. Tillæg til sygeplejersken nr. 7. IKAS, Den Danske Kvalitetsmodel - IKAS. Dokumentation og datastyring Patientjournalen (2/4) (3 sider). Jefferies, D., Johnson, M., Griffiths, R., A meta-study of the essentials of quality nursing documentation. International Journal of Nursing Practice 16, (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/ /j x x/pdf) Sundhedsstyrelsen, Vejledning om Sygeplejefaglige optegnelser. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Sundhedsstyrelsen, Forslag til: Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.). Urquhart, C., Currell, R., Grant, M.J., Hardiker, N.R., Nursing record systems: effects on nursing practice and healthcare outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews. Side (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/ / cd pub2/pdf) Supplerende litteratur og hjemmesider Björvell, C., Sygeplejerskens dokumentation - en praktisk håndbog. Studentlitteratur AB. Björvell, C., Wredling, R., Thorell-Ekstrand, I., Improving documentation using a nursing model. Journal of Advanced Nursing 43, Center for Kliniske Retningslinjer. Cornet, R., de Keizer, N., Forty years of SNOMED: a literature review. BMC Med Inform Decis Mak 8, S2. Egerod, I., (red), Dokumentation og kvalitetsudvikling. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk. Ehnfors, M., Ehrenberg, A., Thorell-Ekstrand, I., VIPS-boken. Vårdforbundet. FoU 48. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsloven Teori og sygepleje i et kritisk perspektiv samt orientering til eksamen - v. Kirsten Frederiksen Fredag , kl Hoeck, B. & Winther, B Sygeplejeteori - nødvendig eller overflødig? Klinisk Sygepleje, 2012, (2) 4-15

12 Risjord, M. 2010, "Opening the relevance gab," In Nursing Knowledge. Science, Practice, and Philosophy, Oxford: Wiley-Blackwell, pp Sandelowski, M "To be of use": Enhancing the utility of qualitative research. Nursing Outlook, 45, (3) available from: Supplererende litteratur Kirkevold, M Sygeplejeteorier -analyse og evaluering, 2 ed. København, Munksgaard.

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 6. semester Hold 2011 27. marts 2014 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOB08 MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sygepleje Videnskabsteori og forskningsmetodologi Filosofi, religion og etik University College Lillebaelt

Læs mere

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje Modul 1 F15 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Hvor bliver omsorgen af? Borgerinvolvering som den nye samfundsdiagnose. 28. landskursus Fagligt selskab for Diabetessygeplejersker 7.

Hvor bliver omsorgen af? Borgerinvolvering som den nye samfundsdiagnose. 28. landskursus Fagligt selskab for Diabetessygeplejersker 7. Hvor bliver omsorgen af? Borgerinvolvering som den nye samfundsdiagnose 28. landskursus Fagligt selskab for Diabetessygeplejersker 7. november 2014 Velfærdsstaten Tre idealtyper Den klassiske demokratiske

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Valgfaget afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland UCC, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Valgfaget afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland UCC, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Modul 13 Valgfag 1 Fra det akutte patientforløb til at leve med kronisk sygdom ECTS-point teoretisk klinisk Sygepleje 4 6 Valgfaget afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland UCC, Carlsbergvej 14,

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Amager og Hvidovre Hospitaler SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Referenceramme 2014 Referenceramme for sygeplejen på Amager Hvidovre Hospitaler Sygeplejeteoretiker Hesook Suzie Kims (1) teori er referenceramme

Læs mere

Pensumliste Modul 12

Pensumliste Modul 12 Pensumliste Modul 12 Geriatrisk Afdeling er i besiddelse af de bøger, der er henvist til i pensumlisten. Bøgerne kan lånes mod udfyldt udlånskvittering. Udlånskvittering afleveres til klinisk vejleder

Læs mere

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Hold: Sept./13 Netunderstøttet uddannelse Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser.

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. December 2010 Årgang 3 Nummer 4 Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. René Richard, Klinisk Oversygeplejerske, SD, MKS, Anæstesiologisk Afdeling Z Bispebjerg Hospital

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Skadestuen/akutmodtagelse er en del af akutafdelingen på Regionshospitalet og varetager den akutte pleje

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Hvordan skrive en projektprotokol?

Hvordan skrive en projektprotokol? Hvordan skrive en projektprotokol? Vejledning til Specielle Interesse Grupper (SIG) i Fagligt selskab for nefrologiske Sygeplejersker (FS nefro) Faser i et projekt BEGREBSFASEN (hvad vil jeg undersøge?)

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Om læring og viden Genstandsfelt for læringsteorien Læring og læreprocesser Viden Transfer (herunder forholdet mellem teori og praksis) Læreroller Elevroller Undervisning

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Dato: 9. februar 2015 Ref.: Charlotte Qvist - VIA Bibliotekerne CINAHL Complete Indhold Om CINAHL Complete 2 Søging..2 Advanced Search 3 Basic Sarch 7 CINAHL Headings.8

Læs mere

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Fagområde 1: Socialt Arbejde Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester, efterår

Læs mere

Strategi for udviklingen af en evidensbaseret klinisk sygepleje på Bispebjerg Hospital 2009-2012

Strategi for udviklingen af en evidensbaseret klinisk sygepleje på Bispebjerg Hospital 2009-2012 Strategi for udviklingen af en evidensbaseret klinisk sygepleje på Bispebjerg Hospital 2009-2012 Indholdsfortegnelse Baggrund og organisering...3 Hvorfor udvikle en evidensbaseret sygepleje...3 Kvalitetsudvikling

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme.

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Sommerkurser 2015 Om sommerkurser Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Hvis du vil tilmelde dig

Læs mere

SYGEPLEJEFAGLIG REFERENCERAMME for ÆLDREOMRÅDET 2010/32869

SYGEPLEJEFAGLIG REFERENCERAMME for ÆLDREOMRÅDET 2010/32869 SYGEPLEJEFAGLIG REFERENCERAMME for ÆLDREOMRÅDET 1 2 Indholdsfortegnelse Forord 4 Formålet med referencerammen 4 Teoretisk referenceramme 6 Virginia Henderson 7 Kari Martinsen 10 Aaron Antonovsky 16 3 Forord

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Kurt Møller Pedersen April 2008 Indhold Kursus-uge 1: Videnskabelige revolutioner og introduktion 1 1 Stig Andur Pedersen, Paradigmeskiftets fader,

Læs mere

Beskrivelse af God klinisk undervisning

Beskrivelse af God klinisk undervisning Maj 2009 Beskrivelse af God klinisk undervisning Indledning God klinisk undervisning beskriver idealet for den gode kliniske undervisning, der kontinuerligt søges opnået på et aktuelt tidspunkt i en given

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Etnografiske studier i online sygeplejerskeuddannelse - med fokus på professionslæring og udvikling af professionsidentitet

Etnografiske studier i online sygeplejerskeuddannelse - med fokus på professionslæring og udvikling af professionsidentitet Gør tanke til handling VIA University College Etnografiske studier i online sygeplejerskeuddannelse - med fokus på professionslæring og udvikling af professionsidentitet 1 Ph.d. projekt VIA Sundhed og

Læs mere

Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik

Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik Mads Hovgaard, Enheden for Uddannelsesudvikling, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet; Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. DUN Konference

Læs mere

Ny skriftlighed. Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 3. marts 2011

Ny skriftlighed. Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 3. marts 2011 Ny skriftlighed Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 3. marts 2011 Bente Kristiansen Skrivekonsulent, ph.d. Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 1 I dag: Ny skriftlighed i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Sundhedsfaglig videreuddannelse Forår 2015 (Med forbehold for ændringer. Opdateret 08.07.2014)

Sundhedsfaglig videreuddannelse Forår 2015 (Med forbehold for ændringer. Opdateret 08.07.2014) Sundhedsfaglig diplomuddannelse Aarhus 196015001 Feb. marts (præcis Aarhus 10 12.400 periode følger i ) 191015001 Uge 2-14 Tirsdag Aarhus 10 10.800 Metoder i klinisk kvalitetsudvikling 192115551 Uge 2-14

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Årsrapport 2013. Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V)

Årsrapport 2013. Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Årsrapport 2013 Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Et forskningscenter etableret i et samarbejde mellem Deakin University, Australien, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse:

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Afleveret: 20.

Læs mere

Den gode ph.d.-ansøgning

Den gode ph.d.-ansøgning Den gode ph.d.-ansøgning Ph.d.-centret, KUA 10. januar 2008 Peter Stray Jørgensen Akademisk Skrivecenter 1 1. Skriv din skriveidé: Den der vil bære hele din afhandling til sin tid? Hvad er fx centrum i

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Eud-elevernes perspektiv på god undervisning

Eud-elevernes perspektiv på god undervisning Eud-elevernes perspektiv på god undervisning Kvalitet i fremtidens erhvervsuddannelser og AMU Fællessalen på Christiansborg 31. Maj 2012 Ph.d.-stipendiat, Arnt Vestergaard Louw (arl@dpu.dk) Center for

Læs mere

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19 Aarhus Universitetshospital Risskov Sengeafsnit M2 Pensumliste til sygeplejestuderende Modul 8 Sengeafsnit M2 Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 784 71410 Revideret august 2012 antal sider Buus, Niels

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Lindrende sygepleje Sygeplejerskeog patientperspektiver

Lindrende sygepleje Sygeplejerskeog patientperspektiver 42 Klinisk sygepleje 24. årgang nr. 1 2010 ORIGINALARTIKEL Lindrende sygepleje Sygeplejerskeog patientperspektiver Relief and alleviation in nursing Nurse and patient perspectives The practicing of relief

Læs mere

Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS

Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS H. Høstrup, L. Schou, I. Poulsen, S. Larsen, E. Lyngsø, 17. september 2009 Indledning Uanset forskningstradition stilles der i videnskabeligt arbejde krav til en synlig

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 42665 August 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide

Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide 70 MONA 2006 4 Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide Annemarie Møller Andersen, Institut for curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet Kommentar til artiklen Analyse og design

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Tværfaglig konference Egenomsorg og

Tværfaglig konference Egenomsorg og Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Tværfaglig konference Egenomsorg og patientuddannelse Den kroniske syge patient på sygehuset og i hjemmet Mellem sårbarhed og handlekraft 22. september 2011 i Aarhus

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Projektprotokol -kvalifikationsår

Projektprotokol -kvalifikationsår Projektprotokol -kvalifikationsår Projekttitel: En analyse af de politiske intentioner bag strukturreformen på det danske kommunale sundhedsfaglige område med fokus på hjemmesygepleje Indledning Strukturreformen,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere