Kursuskatalog C e n t e r f o r F a m i l i e p l e j e K ø b e n h a v n s K o m m u n e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskatalog 2014. C e n t e r f o r F a m i l i e p l e j e K ø b e n h a v n s K o m m u n e"

Transkript

1 Kursuskatalog 2014 C e n t e r f o r F a m i l i e p l e j e K ø b e n h a v n s K o m m u n e

2

3 Kære plejefamilie Det er med stor fornøjelse, at kursusafdelingen i Center for Familiepleje hermed præsenterer efteruddannelsestilbuddet for Vi har igen i år tilrettelagt et bredt program og håber, at efteruddannelsen vil give jer ny viden, nye værktøjer og ny inspiration. Derudover får I mulighed for at mødes og netværke med andre plejefamilier. I skal vælge mindst to dage med emner, som har jeres interesse og tilmelde jer senest den 19. januar Derefter kan I kun tilmelde jer, hvis der er ledige pladser. Som noget nyt har vi i år tilrettelagt et særligt kursusforløb for akutplejefamilier og forstærkede plejefamilier. Det har fokus på tidligt omsorgssvigt og løber over tre kursusdage. Forløbet er beskrevet på side Vi gør opmærksom på, at alle netværks- og plejefamilier efter Barnets Reform fra 2011 både har ret og pligt til at deltage i to kursusdage årligt. Kursusdeltagelsen er en forudsætning for at kunne opretholde en plejetilladelse. Alle kurser er heldagskurser med fuld forplejning, og Center for Familiepleje udsteder et kursusbevis efter hver kursusdag. Tilmelding foregår via vores hjemmeside: centerforfamiliepleje.dk/uddannelse eller de direkte links, der står under hvert kursus. Vi glæder os til at se jer. Venlig hilsen Dorte Stenkvist og Susanne Kabel Kursusafdelingen Center for Familiepleje

4 Hjerne, mad, sansemotorik og opmærksomhed Plejebørn har ofte andre forudsætninger end andre børn. Mange har oplevet svigt, traumer, uregelmæssig og ensidig kost, og mange er født for tidligt eller med abstinenser. Alt sammen forhold, som har betydning for børnenes evne til at føle sult og mæthed, spise pænt, styre bestik og hælde op samt ikke mindst at spise lige netop det, deres krop og hjerne har allermest brug for. Kurset handler om måltiderne i plejefamilien, og hvordan vi hjælper plejebørn til succes med at spise. Vi har fokus på det, der foregår omkring spisebordet med to forskellige vinkler, dels maden og dens betydning for børn i plejefamilier, dels børnenes sansemotoriske udvikling. På kurset bliver du klogere på: Hvordan mad hænger sammen med børns trivsel og evne til at lære. Hvad der sker med børn, som får for meget sukker. Hvilke fedtstoffer, der er nødvendige og hvorfor. Hvordan du kan arbejde konstruktivt med børns kræsenhed. Hvilken betydning nedsat kropsbevidsthed og nedsat kropskontrol har for at spise. Hvad evnen til at bearbejde sanseindtryk har at gøre med kræsenhed. Oplægsholdere Connie Nissen, autoriseret ergoterapeut med speciale i børn. Har i mange år undersøgt og behandlet børn med sansemotoriske vanskeligheder og opmærksomhedsproblemer. Birgitte Flensholt, kostkonsulent. Beskæftiger sig bl.a. med sukkers påvirkning af det fysiske og psykiske velvære og med kostens betydning for børns indlærings- og koncentrationsevne, adfærd og trivsel. Tid: Lørdag den 8. marts 2014, kl Kursusnummer: Tilmelding: event.centerforfamiliepleje.dk/

5 Snak om det... med børn i pleje Hvordan snakker vi med børnene om deres forældre og grunden til, at de er i pleje? For børnene er det et vigtigt, men også meget følsomt emne, og samtalen er svær både for børn og voksne: For hvordan skaber man en god dialog, uden at barnet oplever det som udspørgen? Hvad kan børn tåle at høre? Og hvor gamle skal de være for at kunne deltage i en samtale? Kurset sigter på at give deltagerne viden og konkrete dialogværktøjer, og vil veksle mellem oplæg, dialog og øvelser. På kurset får du: Viden om hvad uvished og tavshed gør ved børns oplevelser og reaktioner. Viden om hvad der styrker børns sunde udvikling, trods svære betingelser. Inspiration til gode samtaler med børnene om den virkelighed, de lever i. Oplægsholder Karen Glistrup, familieterapeut og supervisor. Har siden 1990 erne beskæftiget sig med mennesker, der er ramt af psykiske lidelser og de vanskeligheder, der ofte følger for hele familien. Forfatter til bøgerne: Hvad børn ikke ved... har de ondt af og Snak om det... med alle børn en bog om angst, depression, stress og traumer. Den sidstnævnte bog vil blive udleveret på kurset. Tid: Lørdag den 22. marts 2014, kl Kursusnummer: Tilmelding: event.centerforfamiliepleje.dk/

6 Børns brug af sociale medier Børn og unge er blevet storforbrugere af spil og internet, og sociale medier fylder stadig mere i deres hverdag på godt og ondt. På denne kursusdag vil vi forholde os til, hvordan vi kan hjælpe vores plejebørn uanset alder til at blive trygge og bevidste brugere af internet og platforme som Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Vi vil komme omkring udfordringer som digital mobning, seksuel chikane og grooming, dvs. social manipulation af børns grænser med henblik på misbrug. Vi vil se på lovgivningen, og endelig vil vi tale om, hvordan vi får en god og konstruktiv dialog med børnene. På kurset hører du om: Hvad de sociale medier gør ved børn og deres omgangsformer. Hvordan vi hjælper vores plejebørn til at færdes sikkert på nettet. Digital mobning og metoder til at forhindre, at børn mobber eller bliver mobbet. Hvordan vi giver børnene gode kommunikations-, medie- og mobilvaner. Hvad børn kan lide at spille, hvordan spil påvirker dem, og hvad de lærer af det. Hvad du kan gøre, hvis forbruget af spil eller sociale medier tager overhånd. Oplægsholdere Mikael Arendt Laursen, foredragsholder fra Kidsandmedia.dk, som er etableret for at vejlede forældre i at støtte og guide deres børn til bevidst brug af digitale medier. Organisationen udgiver håndbogen Digital Barndom og anmelder film og computerspil på deres website. Rune Strøm, uddannet socialpædagog og professionel mediator. Har arbejdet med konflikter og kommunikation både på skoler og arbejdspladser. I foråret 2013 deltog han som ekspert og foredragsholder i Danskernes Akademi på DR om indlæring og trivsel, og i efteråret udgav han bogen Så tal dog pænt for helvede. Tid: Lørdag den 5. april 2014, kl Kursusnummer: Tilmelding: event.centerforfamiliepleje.dk/

7 Børn med alkoholskader På dette kursus får du en bred gennemgang af medfødte alkoholskader: Hvordan skades barnet, når moren drikker i graviditeten? Hvad dækker diagnoserne FAS, FAE og FASD over? Og hvor hyppigt forekommer de i Danmark og i resten af verden? Derudover vil du få nogle praktiske redskaber, som du kan bruge i arbejdet derhjemme. Du vil få viden om, hvordan du som omsorgsgiver kan gøre det bedste for det lille barn, skolebarnet og den unge med alkoholskader. Og du vil få nye vinkler på forældresamarbejdet. Kurset vil veksle mellem teoretiske oplæg og cases fra praksis. Vi vil også se en film. På dette kursus får du: Viden om alkoholskaders fremtræden hos børn i forskellige aldre. Kendskab til forskellige måder at give omsorg til alkoholskadede børn på. Input og ny inspiration til samarbejdet med dit plejebarns forældre. Et indblik i hvad det vil sige at være alkoholiker. Oplægsholdere Inger Thormann, socialpædagog, cand.psych. og gennem mange år ansat på Skodsborg Observationshjem. Medstifter af Dansk institut for spædbarnsterapi i 2010 og forfatter til flere bøger om misbrugsskader og omsorgssvigt, bl.a. Hånden på hjertet, De voksne børn og Medfødte alkoholskader Omsorg og behandling Allan Olsen, skuespiller, forfatter og foredragsholder. Allan er bl.a. kendt for filmen Mig og Charlie og forfatter til bogen Et andet liv om processen fra alkoholiker til ædru. Allan fortæller åbent og levende om sit liv som både aktiv og ædru alkoholiker. Tid: Lørdag den 26. april 2014, kl til Kursusnummer: Tilmelding: event.centerforfamiliepleje.dk/

8 Ser du mig? om børn med relationsforstyrrelser Når livet starter med svigt og manglende omsorg, sætter det sine spor op gennem hele barndommen og voksenlivet. Mange anbragte børn har fx udviklet overlevelsesstrategier, som en måde at være i verden på. Strategierne kan ofte være svære at forstå og afkode, men det er vigtigt, at vi gør forsøget. For måden vi møder børnene på, har stor betydning for, om vi bryder en igangværende fejludvikling, eller om vi medvirker til at fastholde den. Dette kursus tager udgangspunkt i forstyrrelser i den tidlige relationsdannelse og konsekvensen for barnets udvikling og giver dig konkrete redskaber til arbejdet med tilknytningsforstyrrelser hos børn. Kurset vil veksle mellem oplæg, praktiske øvelser, gruppearbejde og videoklip. På kurset bliver du klogere på: Betydningen af den tidlige interaktion mellem mor og barn. De faresignaler man skal være opmærksom på ved mangel på interaktion. Hvad der sker, når den følelsesmæssige omsorg er utilstrækkelig. Hvad der er vigtigt i kontakten til børn med tilknytnings- og relationsforstyrrelser. Oplægsholder Michel Gorju, socialpædagog og psykoterapeut med mange års erfaring og speciale i børn og familier med tilknytnings- og relationsforstyrrelser. Michel arbejder desuden som supervisor, foredragsholder og deltidsunderviser på professionshøjskolen UCC. Tid: Lørdag den 14. juni 2014, kl Kursusnummer: Tilmelding: event.centerforfamiliepleje.dk/

9 Daglige udfordringer i plejefamilien På dette kursus skal vi møde den kendte familievejleder Lola Jensen. Vi vil få en rammende og underholdende karakteristik af familien Danmarks hverdag og af forskellige opdragelsesmønstre, børnekarakterer og af ungdomskulturen. Sidst, men ikke mindst, vil Lola Jensen sætte de generelle mønstre ind i en sammenhæng, der er relevant for plejefamilier. Blandt andet vil hun forholde sig til, hvordan man kan tilrettelægge hverdagen, så indsatsen kommer tæt på målet. På kurset vil du også få lejlighed til at stille spørgsmål til Lola Jensen, hvis der er en generel problematik, du gerne vil høre hendes bud på. På kurset hører du om: Børns sociale kompetencer. Det hysteriske og det sensitive barn og det, der ligger bag. Dialogen med børn; hvad skal vi tale med dem om? Modet til at sætte omsorgsfulde rammer og være en tydelig voksen. Oplægsholder Lola Jensen, uddannet socialpædagog og familievejleder, hyppigt brugt foredragsholder og forfatter til bøgerne Andre folks børn og Hvis lille dreng er jeg så? Derudover er hun tilknyttet TV2 s Go morgen Danmark og TV3 s Hjælp vi har børn. Tid: Lørdag den 20. september 2014, kl Kursusnummer: Tilmelding: event.centerforfamiliepleje.dk/

10 Hjerner i udvikling Den nyere hjerneforskning kan være med til at give os en bedre forståelse for vores børns udvikling og reaktionsmønstre. På denne kursusdag vil vi se på, hvordan barnets hjerne udvikler sig fra fosterstadiet og frem, og hvad vi kan gøre for at understøtte barnets læring og udvikling. Vi vil også høre om epigenetik, dvs. hvordan omgivelser og gener spiller sammen. Som udgangspunkt kan børn ikke lave om på sig selv, men når vi som voksne møder dem på nye måder, så sker der noget nyt, og forandring bliver mulig. På kurset bliver du klogere på: Barnehjernens udvikling, pandelapper og pubertet. Hvad vi kan gøre for at understøtte børns læring og udvikling. Hvor store forventninger vi kan have til udviklingen hos børn med hjerneskader. Epigenetik, dvs. hvordan omgivelser og gener spiller sammen. Oplægsholdere Peter Lund Madsen, læge, hjerneforsker og ambassadør for OCD-foreningen. Er også kendt under navnet HjerneMadsen efter en række tv-udsendelser med samme titel. Har bl.a. skrevet bogen Dr. Zukaroffs testamente. En bog om menneskehjernen og medvirket i en række formidlingsprojekter, teaterforestillinger og tv-programmer. Er en af landets mest populære foredragsholdere. Helle Kjærgård, cand.psych. og børneneuropsykolog. Har mange års erfaring med børn med udviklingsforstyrrelser og -vanskeligheder, dvs. børn med et bredt spænd af diagnoser fra ADHD og medfødte syndromer til gråzonebørn, der bare ikke trives. Underviser bl.a. psykologer og plejefamilier og er medforfatter til flere bøger, senest Barnets lærende hjerne fra Tid: Lørdag den 27. september 2014, kl Kursusnummer: Tilmelding: event.centerforfamiliepleje.dk/

11 Systematisk hverdagspædagogik for plejeforældre Få hjælp til arbejdet med at styrke dit plejebarns selvværd og selvtillid gennem den pædagogiske model Systematisk hverdagspædagogik. Modellen kan både bruges i det praktiske arbejde, til etablering af en fælles pædagogisk forståelse mellem de voksne i plejefamilien og som analyseramme for aktuelle hændelser og udviklingsforløb omkring barnet. Modellen forholder sig til elementer som struktur, omsorg, magt og forskellige faser i udviklingen af relationen til barnet, og er god til at skabe overblik over hvad socialpædagogik egentlig er for en størrelse. Dette kursus er for dig, der gerne vil have nogle konkrete pædagogiske redskaber, du kan bruge i hverdagen derhjemme. På kurset lærer du om: SPUK-modellen Systematisk hverdagspædagogik. Hvordan du får sat ord på og får overblik over det socialpædagogiske arbejde. Hvordan I som plejefamilie får en fælles pædagogisk forståelsesramme. Hvordan du kan arbejde med at styrke dit plejebarns selvværd og selvtillid. Oplægsholder Klaus Goldschmidt Henriksen, chefkonsulent i den pædagogiske konsulent- og kursusvirksomhed SPUK. Klaus er uddannet socialpædagog og har mange års praktisk erfaring. I de senere år har han arbejdet med udvikling af pædagogisk arbejde i bl.a. døgninstitutioner og med kompetenceudvikling for pædagoger og socialarbejdere. Medforfatter til Starten på en million og en pædagogisk håndbog for kontaktpersoner. Tid: Lørdag den 4. oktober 2014, kl Kursusnummer: Tilmelding: event.centerforfamiliepleje.dk/

12 Efterværn forberedelse til voksenlivet Kommunen og plejeforældrene skal forberede det anbragte barn til et selvstændigt voksenliv. Det kan gøres på mange måder afhængigt af den unges ønsker, behov og forudsætninger. På kurset vil vi gennemgå de mange muligheder, der er, fx for efterværn, og vi vil tale om, hvordan du som plejeforælder kan gøre overgangen til voksenlivet nemmere for dit plejebarn. Kurset vil desuden klæde dig på til at lære dit plejebarn at få sunde madvaner og tage ansvar for sin egen økonomi, mens plejebarnet stadig lever i familiens trygge rammer. På kurset hører du om: Lovgivningen og de muligheder, den giver. Hvordan de anbragte unge oplever overgangen til voksenlivet. Hvordan plejefamilien bedst understøtter den unge i de svære valg. Oplægsholdere Majbritt Heegaard, jurist i Københavns Kommune. Michael Tsoskunoglu, uddannet pædagog, ansat som ungerådgiver og familiebehandler på Nørrebro. Terese Mersebak, leder af De 4 Årstider, som er et netværkstilbud til anbragte unge i Københavns Kommune. En ung tilknyttet De 4 Årstider. Tid: Lørdag den 25.oktober 2014, kl Kursusnummer: Tilmelding: event.centerforfamiliepleje.dk/

13 Børn og unges seksualitet hvordan forholder vi os? Som plejefamilie arbejder man med børn med forskellige udfordringer og vanskeligheder. Mange har diagnoser som tilknytningsforstyrrelse, ADHD, dårlig begavelse mv., og det giver særlige udfordringer i forhold til deres seksualitet. På kursusdagen vil du få viden om børn og unges seksualitet, ligesom du vil få redskaber til at hjælpe dem med at forholde sig til egne og andres ønsker og grænser. Undervisningen vil veksle mellem oplæg og gruppearbejde. På kurset bliver du klogere på: Hvordan vi kan tale med børn i forskellige aldre om seksualitet. Hvordan vi kan sikre os, at børnene mærker vores grænser. Hvordan man kan lære en usikker eller sårbar ung at sige til og fra. Oplægsholder Inger Bugge, privatpraktiserende psykolog, specialist i klinisk sexologi og kursusleder på Dansk Forening for Klinisk Sexologis sexologikurser. Tid: Lørdag den 1. november 2014, kl Kursusnummer: Tilmelding: event.centerforfamiliepleje.dk/

14 Plejefamiliens egne børn og børnebørn Kurset tager fat på de dilemmaer, der kan opstå i forhold til jeres egne børn og børnebørn, når I vælger at blive plejeforældre. For hvordan deler man sol og vind lige? Og hvordan håndterer man at være optaget, når ens egne børn har brug for én eller for at få passet børnebørnene? Vi vil høre Nanna fortælle om sine oplevelser med at være biologisk barn i en plejefamilie og med at hendes eget barn må dele bedsteforældrene med et barn der er i pleje. Og vi vil høre Ea fortælle om forholdet til sin plejefamilie, om angsten for at blive sendt væk og kærligheden til den familie, der endte med at adoptere hende. På kurset kommer vi omkring: Udfordringen ved at en plejefamilie har egne biologiske børn. Hvordan I sikrer, at jeres egne børn bliver set og hørt i hverdagen. Hvordan I både kan være gode plejeforældre, forældre og bedsteforældre. Kursusdeltagernes egne erfaringer og gode ideer. Oplægsholdere Bente Baggesen, socialpædagog og pædagogisk konsulent. Arbejder bl.a. for kommuner og institutioner i den sociale sektor. Yder supervision og rådgivning til enkeltpersoner og underviser plejefamilier, bl.a. på Center for Familieplejes grunduddannelse. Ea Krassel, tidligere plejebarn, som 25-årig adopteret af sin plejefamilie. Har fortalt sin historie i bogen At give op har aldrig været en mulighed. Ea holder foredrag med udgangspunkt i sine egne oplevelser. Nanna Reimen Rasmussen, biologisk barn i en plejefamilie og mor. Nanna vil fortælle om sine erfaringer med at være søster til et plejebarn. Tid: Lørdag den 8. november 2014, kl til Kursusnummer: Tilmelding: event.centerforfamiliepleje.dk/

15 Plejebørn med etnisk minoritetsbaggrund Københavns Kommune anbringer mange børn fra familier, hvor mindst en af forældrene er født uden for Danmark. Vi ser på de særlige udfordringer, der kan være forbundet med at have et barn med etnisk minoritetsbaggrund i pleje, bl.a. i forhold til samarbejdet med forældrene. Vi skal også møde Farshad Kholghi, der i 1984 flygtede fra Iran til Danmark og høre om hans første møde med en dansk familie. Rødgrød med fløde er overskriften på hans foredrag. På kurset får du viden om: Identitet og tilhørsforhold hos plejebørn med etnisk minoritetsbaggrund. Samarbejdet med barnets forældre, sprogbarrierer og kulturforskelle. Forhold man skal tage højde for, når barnet har etnisk minoritetsbaggrund. Håndtering af eventuel mobning, racisme og chikane. Oplægsholdere Farshad Kholgi, forfatter, debattør og skuespiller. Har 20 års erfaring som entertainer og er kendt for sine skarpe meninger. Farshad har skrevet flere bøger og antologier, ligesom han har haft klummer og artikler i både Jyllands-Posten og Femina. Mette Larsen, antropolog og leder af Videnscenter for Familiepleje. Stod i 2009 bag en rapport om børn med etnisk minoritetsbaggrund i familiepleje. Inge Loua, psykolog og projektleder i Videnscenter for Familiepleje. Inge var tidligere leder af bostedet Kastaniehuset, der var et opholdsted for etniske minoritetspiger i alvorlige familiekonflikter. Har desuden skrevet bogen Når Aicha løber hjemmefra. Tid: Lørdag den 15. november 2014, kl Sted: Hotel Scandic, Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV. Kursusnummer: Tilmelding: event.centerforfamiliepleje.dk/

16 At være handicappet i dagens Danmark Denne kursusdag er tilrettelagt med tanke på vores plejeforældre med handicappede børn, men er også interessant for andre, da mange plejebørn føler sig anderledes eller lever med en diagnose. Vi tager udgangspunkt i det nutidige syn på mennesker med handicap, men ser også nutiden i et historisk perspektiv: Hvad betød fx 1950 ernes og 1960 ernes normaliseringsideologi? Og hvordan er forholdet mellem det, der skete dengang og nutidens FN handicapkonvention? Vi udforsker de holdninger mennesker med handicap mødes med i dag og den betydning, det har for dem, og så skal vi opleve skuespilleren Jens Arentzen, der på sin helt egen måde vil give perspektiver på det at være anderledes i dagens Danmark. På dette kursus bliver du klogere på: Forskellige handicapforståelser og deres betydning for mennesker med handicap. Diagnosens indbyggede dilemma: Den giver adgang til hjælp, men indebærer også en risiko for at blive set og mødt som en diagnose. Holdningsforskelle mellem samfund og forældreforeninger. De berørtes egne ønsker for fremtiden. Oplægsholdere Birgit Kirkebæk, uddannet skolelærer og dr.pæd. Tidl. skoleinspektør, lektor på Danmarks Lærerhøjskole og professor på Oslo Universitet frem til Arbejder i dag freelance som forsker, forfatter og foredragsholder. Birgit skrev doktordisputatsen Da de åndssvage blev farlige i 1993 og har siden skrevet flere bøger, senest Almagt og afmagt specialpædagogikkens holdninger, handlinger og dilemmaer fra Jens Arentzen, skuespiller, instruktør og foredragsholder. Vil med udgangspunkt i egne erfaringer fortælle om børn og unges reaktioner og forsvarsmekanismer. Tid: Lørdag den 22. november 2014, kl Kursusnummer: Tilmelding: event.centerforfamiliepleje.dk/

17 Tidligt omsorgssvigt et skræddersyet kursusforløb til akutplejefamilier og plejefamilier med forstærkning Dette kursusforløb har fokus på nogle af de udfordringer, som børn, der har været udsat for tidligt omsorgssvigt, ofte kæmper med. Vi har hidkaldt en række eksperter, som med udgangspunkt i hvert deres fagområde, vil give dig indsigt og redskaber, så du får bedre forudsætninger for at give dit plejebarn den nødvendige støtte i hverdagen. Du vil få indblik i den nyeste hjerneforskning, lære at kende forskel på fx ADHD og konsekvenserne af et tidligt omsorgssvigt, og endelig vil du få nogle gode bud på, hvordan du omsætter din nye viden til pædagogisk praksis. Alle deltagere vil forud for kurset få udleveret bogen Drengen der voksede op som hund af deres familieplejekonsulent. Det er en fordel at læse bogen inden første kursusdag. Kursusdagene vil veksle mellem oplæg, praktiske øvelser og gruppearbejde. 17

18 Kursusdage: Tidligt skadede børn diagnoser og hjerneforskning Gitte Lykkedrage, der har mange års erfaring med børn og unge med særlige behov, både som skolelærer og psykoterapeut, vil dele sin viden om tidligt skadede børn, diagnoser og den seneste hjerneforskning. Du vil få en gennemgang af de konsekvenser, som tidligt omsorgssvigt kan få for børnene, ligesom du vil få et professionelt bud på, hvordan du kan støtte dit plejebarn. Lørdag 11. januar 2014 Fra hjerneforskning til praktisk pædagogik Neuropsykologerne Aase Tromborg og Helle Kjærgård vil bygge bro mellem moderne hjerneforskning og praktisk pædagogik for at give en bedre forståelse af de kognitive vanskeligheder, børn kan få som følge af tidligt omsorgssvigt. De vil gennemgå de kognitive funktioner og dysfunktioner i forhold til barnets udvikling, læring og trivsel. Og de vil, ved hjælp af eksempler fra praksis, anvise nogle pædagogiske redskaber og metoder, du kan bruge til at understøtte det omsorgssvigtede barns udvikling både i barndommen og de unge år. Lørdag 22. februar 2014 Omsorgssvigt, diagnoser og sanseintegration Om formiddagen vil psykolog Charlotte Ryhl fortælle om specifikke diagnoser som ADHD og autisme og formidle viden om de ligheder og forskelle, der kan være på disse diagnoser og tidligt omsorgssvigt. Charlotte vil også give nogle bud på, hvordan man bedst håndterer børn og unge med disse udfordringer. Om eftermiddagen vil ergoterapeut Connie Nissen, give et indblik i den betydning sansemotorik og sanseintegration har for børns udvikling og trivsel. Lørdag 29. marts

19 Kursusdage: Lørdag den 11. januar 2014, kl. 9:00-15:30 Lørdag den 22. februar 2014, kl. 9:00-15:30 Lørdag den 29. marts 2014, kl. 9:00-15:30 Kursusnummer: Tilmelding: event.centerforfamiliepleje.dk/

20 Glæd dig til alle de nye kurser i 2014 Hjerne, mad, sansemotorik og opmærksomhed Snak om det... med børn i pleje Børns brug af sociale medier Børn med alkoholskader Ser du mig? om børn med relationsforstyrrelser Daglige udfordringer i plejefamilien Hjerner i udvikling Systematisk hverdagspædagogik for plejeforældre Efterværn forberedelse til voksenlivet Børn og unges seksualitet hvordan forholder vi os? Plejefamiliens egne børn og børnebørn Plejebørn med etnisk minoritetsbaggrund At være handicappet i dagens Danmark Tidligt omsorgssvigt 11.1, 22.2 og Københavns Kommune Socialforvaltningen Center for Familiepleje, 2014

Kursuskatalog 2012 C ENTER FOR FAMILIEPLEJE K ØBENHAVNS KOMMUNE

Kursuskatalog 2012 C ENTER FOR FAMILIEPLEJE K ØBENHAVNS KOMMUNE Kursuskatalog 2012 C ENTER FOR FAMILIEPLEJE K ØBENHAVNS KOMMUNE Det er med glæde vi hermed præsenterer jer for Center for Familieplejes efteruddannelsesprogram for 2012. 2 I skal vælge mindst to dage med

Læs mere

PLEJEFAMILIER. Efteruddannelseskurser for. Forår 2015

PLEJEFAMILIER. Efteruddannelseskurser for. Forår 2015 Efteruddannelseskurser for PLEJEFAMILIER Forår 2015 DEN GODE BESKRIVELSE For plejefamilier og medarbejdere på opholdssteder Tirsdag d. 17. marts, Rødovregaard Om at udarbejde en skriftlig beskrivelse vedrørende

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 45315 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse

Læs mere

KURSUS- KATALOG 2015

KURSUS- KATALOG 2015 KURSUS- KATALOG 2015 SÆSON 2015 KÆRE PLEJEFAMILIER Vi har igen i år tilrettelagt et bredt program og håber, at efteruddannelsen vil give jer ny viden og nye værktøjer, som I kan bruge i det daglige. Vi

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE 2015

SVENDBORG KOMMUNE 2015 SVENDBORG KOMMUNE 2015 KURSUSKATALOG FOR Døgnplejefamilier, aflastningsfamilier netværksfamilier samt akutplejefamilier INDLEDNING VIGTIG INFORMATION Det er med stor fornøjelse, at Familieplejeteamet i

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning 40157 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse Tlf.: 58548048

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Kære aflastnings- og plejefamilier I skrivende stund pibler foråret frem med en altid livsbekræftende styrke. Men det er ikke kun foråret der kan bringe jer fornyet energi i det svære

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Plejebørns sansemotoriske udvikling, set i relation til udvikling, indlæring og at indgå i sociale fællesskaber!

Plejebørns sansemotoriske udvikling, set i relation til udvikling, indlæring og at indgå i sociale fællesskaber! Kursusaften for plejeforældre d. 16. november 2016 for plejefamilier ansat i Lollands kommune, om: Plejebørns sansemotoriske udvikling, set i relation til udvikling, indlæring og at indgå i sociale fællesskaber!

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

Observation af spæd- og småbørn og den tidlige forældre/barn kontakt (2 dg)

Observation af spæd- og småbørn og den tidlige forældre/barn kontakt (2 dg) Anna Rosenbeck cand.psych.klinisk psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision Gl. Hareskovvej 329,3500 Værløse Tlf. (+45) 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk En tidlig

Læs mere

Bliv ekspert i at forstå børn

Bliv ekspert i at forstå børn Bliv ekspert i at forstå børn Ulla Dyrløv og Charlotte Bjerregård fra Familiepsykologisk Praksis på Frederiksberg tilbyder et kursus til lærere og pædagoger, der ønsker at blive eksperter i at forstå børn

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Efterår Veje til mentalisering og tilknytning V/ Anne Larsen. Plejebørn i teenagealderen V/ Gitte Nyboe Jakobsen og Vivi Nielsen

Efterår Veje til mentalisering og tilknytning V/ Anne Larsen. Plejebørn i teenagealderen V/ Gitte Nyboe Jakobsen og Vivi Nielsen Efteruddannelseskurser for PLEJEFAMILIER Efterår 2016 Særligt sensitive og sansesøgende børn V/ Ergoterapeuter Marlene Sørensen og Karoline Enevoldsen En efteruddannelsesdag om at identificere børns sensoriske

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier

PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier P L EJEFAMILIERNES ANDSFORENING 2017 PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier Professionshøjskolen UC SYD, Professionshøjskolen VIA samt Professionshøjskolen UCC Plejefamiliernes Landsforening

Læs mere

Generelt tilsyn. Medbring følgende til besøget: Seneste tilsynsrapport Seneste godkendelse Skema til brug ved Generelt tilsyn

Generelt tilsyn. Medbring følgende til besøget: Seneste tilsynsrapport Seneste godkendelse Skema til brug ved Generelt tilsyn Generelt tilsyn Inden besøget skal du huske følgende: Send brev til plejefamilien med information og tidspunkt for hvornår du vil komme på tilsyn. Læse seneste tilsynsrapport/socialrapport og orienter

Læs mere

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Workshop ved KL-konference: Børn og unge med handicap 2015 9. september v. projektleder Carsten Kirk Alstrup 1 Center for Familiepleje Centerchef

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

BRUGERFOKUSEREDE METODER I VISO- ARBEJDET. VISO konference 6. december 2016 Marianne Nøhr Larsen og Mette Larsen SOCIALFORVALTNINGEN

BRUGERFOKUSEREDE METODER I VISO- ARBEJDET. VISO konference 6. december 2016 Marianne Nøhr Larsen og Mette Larsen SOCIALFORVALTNINGEN BRUGERFOKUSEREDE METODER I VISO- ARBEJDET VISO konference 6. december 2016 Marianne Nøhr Larsen og Mette Larsen SOCIALFORVALTNINGEN METTE LARSEN: Antropolog, leder af VABU siden 2007 Forfatter til: Inspirationsmaterialer

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

15-08-2013. Børns Vilkår. Historien. Trine Natasja Sindahl

15-08-2013. Børns Vilkår. Historien. Trine Natasja Sindahl Trine Natasja Sindahl Cand.psych. Børnefaglig konsulent I Børns Vilkår Har arbejder med metodeudvikling på BørneTelefonen siden 2007 Ekstern lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet trine@bornsvilkar.dk

Læs mere

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik INVITATION TIL KONFERENCE LØRDAG D. 12 SEPTEMBER 20 KL. 8.00-14. Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg Arrangører: VODSKOV SKOLE. EGEBAKKEN. ØSTER UTTRUP SKOLE GODTHÅBSKOLEN. HOSPITALSUNDERVISNINGEN

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

Program for Familiekursus i samarbejde med LEV For familier med børn med handicap i alderen år

Program for Familiekursus i samarbejde med LEV For familier med børn med handicap i alderen år Program for Familiekursus i samarbejde med LEV For familier med børn med handicap i alderen 12-18 år Sted: Pindstrup Centret, Johs. F. La Cours Alle 1, 8550 Ryomgård Pris: 3.500 kr. pr. person / 0-1 år

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

KURSUS-KATALOG. Plejebørn.dk

KURSUS-KATALOG. Plejebørn.dk KURSUS-KATALOG Plejebørn.dk 2016 KURSUS-KATALOG Plejebørn.dk 2016 Kære plejefamilier Velkommen til plejebørn.dk s kursuskatalog. Vi har sammensat et spændende og bredt kursusprogram, og vi håber disse

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

Program for Specialundervisningstræf 2010

Program for Specialundervisningstræf 2010 Program for Specialundervisningstræf 2010 Onsdag d. 17/11 Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Ankomst og morgenkaffe Velkomst og præsentation af programmet Koordinator på et specialcenter v/ Rikke Alber Jørgensen

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

KURSUSKATALOG 2017 FAMILIEPLEJEN VEJLE KOMMUNE 1

KURSUSKATALOG 2017 FAMILIEPLEJEN VEJLE KOMMUNE 1 KURSUSKATALOG 2017 FAMILIEPLEJEN VEJLE KOMMUNE 1 Som vi skrev ud til jer i vores Julebrev, har vi i årets første måneder arbejdet på at kunne tilbyde jer nogle spændende kursusdage som efterfølgere til

Læs mere

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted Den 21/9

Læs mere

BOOST på den fede måde, d. 6.-8. november 2015, 6-17 år

BOOST på den fede måde, d. 6.-8. november 2015, 6-17 år BOOST på den fede måde, d. 6.-8. november 2015, 6-17 år Forældreprogram Fredag d. 6. november 17:00-18:00 Ankomst og indkvartering 18:30-19:30 Aftensmad let måltid 19:30-22:00 Debataften Præsentationsrunde,

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A.

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. SCHMIDT-RASMUSSEN JANUSCENTRET Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende JANUSCENTRETS FORMÅL Vidensformidling om børn og unge med bekymrende

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

Inspirationsmateriale til SAGSBEHANDLERE

Inspirationsmateriale til SAGSBEHANDLERE Inspirationsmateriale til SAGSBEHANDLERE Carsten Kirk Alstrup 1 Flere teenagere kan anbringes i familiepleje Dette inspirationsmateriale er udarbejdet specielt til dig, der som sagsbehandler skal tage

Læs mere

INTRODUKTION. Center for Familieudvikling. Jeanette Ringkøbing Rothenborg Økonom, journalist, coach, forfatter TANKESPIN

INTRODUKTION. Center for Familieudvikling. Jeanette Ringkøbing Rothenborg Økonom, journalist, coach, forfatter TANKESPIN INTRODUKTION Jeanette Ringkøbing Rothenborg Økonom, journalist, coach, forfatter TANKESPIN Kommunikationschef, PREP-underviser Center for Familieudvikling (København) jrr@familieudvikling.dk HVORFOR SÅ

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV TUBA TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkoholmisbrugere. I TUBA kan unge mellem

Læs mere

Forord af Inger Thormann

Forord af Inger Thormann Forord af Inger Thormann Omsorgssvigt har mange ansigter, og i denne bog får vi hele paletten. Ti børn, der nu er voksne, fortæller om deres liv. De ser tilbage på det, der var, hvor smerteligt det end

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Godkendelsesramme for indplacering af plejefamilier

Godkendelsesramme for indplacering af plejefamilier Godkendelsesramme for indplacering af plejefamilier Maj 2017 Differentieret godkendelse af plejefamilier Højeste Børn m., der ligger udover, hvad børn i plejefamilier normalt har Kommunal plejefamilie

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Tværfagligt samarbejde om plejebarnet 45313 Udviklet af: Irene

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Inspirationsmateriale til PLEJEFORÆLDRE

Inspirationsmateriale til PLEJEFORÆLDRE Inspirationsmateriale til PLEJEFORÆLDRE 1 Carsten Kirk Alstrup De fl este teenagere trives i deres plejefamilie Dette inspirationsmateriale er udarbejdet specielt til dig, der som plejemor eller plejefar

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Til dig, der arbejder med par, forældre, børn og familier Center for Familieudvikling Tryghed og trivsel for børn og voksne Center for

Læs mere

Hvad børn ikke ved... har de ondt af

Hvad børn ikke ved... har de ondt af Hvad børn ikke ved... har de ondt af Landskonference for sundhedsplejersker 2017 Karen Glistrup www.familiesamtaler.dk / www.snak-om-det.dk Faglig bagrund: Socialrådgiver og familiebehandler i mindre kommuner

Læs mere

BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING

BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING Mønsterbrud BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN 10-23 ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING Kontakt Ring/sms 31223241 / martin@knudsenoghartmann.dk

Læs mere

BERØRT & BEVÆGET MIDDELFART DEN 6. OKTOBER Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation

BERØRT & BEVÆGET MIDDELFART DEN 6. OKTOBER Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation BERØRT & BEVÆGET Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation MIDDELFART DEN 6. OKTOBER 2016 Konferencen udbydes i et samarbejde imellem UCN act2learn, Dansk center for ICDP og Institut

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Indhold 3 Om Etisk Forum for Unge 2013 6 Kapitel 1 Etik og psykisk sygdom 11 Kapitel 2 Unge fortæller 17 Kapitel 3 Mødet med sundhedsvæsenet 22 Kapitel 4 Etik

Læs mere

Med Hjerte og Hjerne. Det gode går lige ned i barnet. - oplæg af Birgitte Dahl

Med Hjerte og Hjerne. Det gode går lige ned i barnet. - oplæg af Birgitte Dahl Med Hjerte og Hjerne Det gode går lige ned i barnet. - oplæg af Birgitte Dahl indhold Med hjerte og hjerte Forældreproblematikker og -læreprocesser Samarbejdet med fagfolk Fremtid Spørgsmål og debat Birgitte

Læs mere

Tilrettelæggelse: Sten Rehder. DVD-Distribution: VikingMedia.dk Produceret med støtte fra UFC-Børn og Unge samt Socialministeriet.

Tilrettelæggelse: Sten Rehder. DVD-Distribution: VikingMedia.dk Produceret med støtte fra UFC-Børn og Unge samt Socialministeriet. Plejefamilier Fortæller Tilrettelæggelse: Sten Rehder. DVD-Distribution: VikingMedia.dk Produceret med støtte fra UFC-Børn og Unge samt Socialministeriet. 2005 Plejeforældre fortæller er en filmserie i

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer?

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Merete Bonde Jørgensen og Anette Hammershøi, SISO SISO Sociale Indsatser ved Seksuelle

Læs mere

OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE

OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE VI HOLDER OPLÆG OG KURSER OM PSYKISK SYGDOM OG SUNDHED I HELE LANDET Vi skræddersyr oplæg og kurser Psykiatrifondens beskæftigelsesafdeling opkvalificerer fagpersoner,

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Det adopterede barn. i dagtilbud i Silkeborg Kommune

Det adopterede barn. i dagtilbud i Silkeborg Kommune Det adopterede barn i dagtilbud i Silkeborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Det adopterede barns historie 5 Det adopterede barn i dagtilbud 6 Den første tid i dagtilbud. 11 Opmærksomheder, tegn og handlemuligheder

Læs mere

Kursuskatalog. for døgnplejeforældre. Kalundborg, Sorø, Holbæk, Odsherred, Lejre, Ringsted, Næstved, Roskilde og Slagelse Kommuner

Kursuskatalog. for døgnplejeforældre. Kalundborg, Sorø, Holbæk, Odsherred, Lejre, Ringsted, Næstved, Roskilde og Slagelse Kommuner Kursuskatalog for døgnplejeforældre i Kalundborg, Sorø, Holbæk, Odsherred, Lejre, Ringsted, Næstved, Roskilde og Slagelse Kommuner 2015 Tilmelding sker efter først til mølle princippet. Vigtig information

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Velkommen til 3. kursusdag. Plejefamiliens kompetencer

Velkommen til 3. kursusdag. Plejefamiliens kompetencer Velkommen til 3. kursusdag Plejefamiliens kompetencer Plejefamiliens kompetencer 8.30 9.00 Opsamling 9.00 12.00 Betydningen af omsorgssvigt og traumatisering for plejebørns udvikling (med fokus på en mentaliserende

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Familieplejeundersøgelse

Familieplejeundersøgelse Familieplejeundersøgelse August & September 2012 1. Indledning Barnets Reform har som erklæret mål, at familieplejeområdet skal prioriteres. Dels er der med reformen et politisk ønske om, at kvaliteten

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

Inklusion af 5 børn med betydelige og varige funktionsnedsættelser i dagtilbuddene Skovlinden/Vesterlunden og 4-Kløveren/Sundet

Inklusion af 5 børn med betydelige og varige funktionsnedsættelser i dagtilbuddene Skovlinden/Vesterlunden og 4-Kløveren/Sundet Bilag Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Inklusion af 5 børn med betydelige og varige funktionsnedsættelser i dagtilbuddene Skovlinden/Vesterlunden og 4-Kløveren/Sundet

Læs mere

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde ARBEJDSPLADSKURSER Det gode og effektive møde Vi kender alle til at få en mødeindkaldelse med dagsordenspunkter, som kan være svære at gennemskue nytten af eller til et møde hvor vi aldrig kommer frem

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Kursuskatalog 2013-14 Langagerskolen. Indhold

Kursuskatalog 2013-14 Langagerskolen. Indhold Kursuskatalog 2013-14 Indhold Kom godt i gang som vejleder og supervisor... 2 Robusthed og psykisk overskud i arbejdslivet!... 3 At lære -at være -sammen med... 4 ipad og struktur/kommunikation... 5 Digitale

Læs mere

Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016

Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016 Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016 Børn af forældre med psykisk sygdom - eller udsatte af andre årsager Region Midtjylland Regionspsykiatrien Vest Bevar Barndommen. Nøglepersonkursus Baggrund for

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5 ÅR) PAKKE 35 HAR START

Læs mere

Fremtidens velfærdsmedarbejder. - når viden bliver til handling

Fremtidens velfærdsmedarbejder. - når viden bliver til handling Fremtidens velfærdsmedarbejder - når viden bliver til handling En KONFERENCE om, hvordan vi udvikler fremtidens velfærdsmedarbejdere FREDAG DEN 29. MAJ 2015 KL. 9.30 15.00 PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere