Kursuskatalog C e n t e r f o r F a m i l i e p l e j e K ø b e n h a v n s K o m m u n e

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskatalog 2014. C e n t e r f o r F a m i l i e p l e j e K ø b e n h a v n s K o m m u n e"

Transkript

1 Kursuskatalog 2014 C e n t e r f o r F a m i l i e p l e j e K ø b e n h a v n s K o m m u n e

2

3 Kære plejefamilie Det er med stor fornøjelse, at kursusafdelingen i Center for Familiepleje hermed præsenterer efteruddannelsestilbuddet for Vi har igen i år tilrettelagt et bredt program og håber, at efteruddannelsen vil give jer ny viden, nye værktøjer og ny inspiration. Derudover får I mulighed for at mødes og netværke med andre plejefamilier. I skal vælge mindst to dage med emner, som har jeres interesse og tilmelde jer senest den 19. januar Derefter kan I kun tilmelde jer, hvis der er ledige pladser. Som noget nyt har vi i år tilrettelagt et særligt kursusforløb for akutplejefamilier og forstærkede plejefamilier. Det har fokus på tidligt omsorgssvigt og løber over tre kursusdage. Forløbet er beskrevet på side Vi gør opmærksom på, at alle netværks- og plejefamilier efter Barnets Reform fra 2011 både har ret og pligt til at deltage i to kursusdage årligt. Kursusdeltagelsen er en forudsætning for at kunne opretholde en plejetilladelse. Alle kurser er heldagskurser med fuld forplejning, og Center for Familiepleje udsteder et kursusbevis efter hver kursusdag. Tilmelding foregår via vores hjemmeside: centerforfamiliepleje.dk/uddannelse eller de direkte links, der står under hvert kursus. Vi glæder os til at se jer. Venlig hilsen Dorte Stenkvist og Susanne Kabel Kursusafdelingen Center for Familiepleje

4 Hjerne, mad, sansemotorik og opmærksomhed Plejebørn har ofte andre forudsætninger end andre børn. Mange har oplevet svigt, traumer, uregelmæssig og ensidig kost, og mange er født for tidligt eller med abstinenser. Alt sammen forhold, som har betydning for børnenes evne til at føle sult og mæthed, spise pænt, styre bestik og hælde op samt ikke mindst at spise lige netop det, deres krop og hjerne har allermest brug for. Kurset handler om måltiderne i plejefamilien, og hvordan vi hjælper plejebørn til succes med at spise. Vi har fokus på det, der foregår omkring spisebordet med to forskellige vinkler, dels maden og dens betydning for børn i plejefamilier, dels børnenes sansemotoriske udvikling. På kurset bliver du klogere på: Hvordan mad hænger sammen med børns trivsel og evne til at lære. Hvad der sker med børn, som får for meget sukker. Hvilke fedtstoffer, der er nødvendige og hvorfor. Hvordan du kan arbejde konstruktivt med børns kræsenhed. Hvilken betydning nedsat kropsbevidsthed og nedsat kropskontrol har for at spise. Hvad evnen til at bearbejde sanseindtryk har at gøre med kræsenhed. Oplægsholdere Connie Nissen, autoriseret ergoterapeut med speciale i børn. Har i mange år undersøgt og behandlet børn med sansemotoriske vanskeligheder og opmærksomhedsproblemer. Birgitte Flensholt, kostkonsulent. Beskæftiger sig bl.a. med sukkers påvirkning af det fysiske og psykiske velvære og med kostens betydning for børns indlærings- og koncentrationsevne, adfærd og trivsel. Tid: Lørdag den 8. marts 2014, kl Kursusnummer: Tilmelding: event.centerforfamiliepleje.dk/

5 Snak om det... med børn i pleje Hvordan snakker vi med børnene om deres forældre og grunden til, at de er i pleje? For børnene er det et vigtigt, men også meget følsomt emne, og samtalen er svær både for børn og voksne: For hvordan skaber man en god dialog, uden at barnet oplever det som udspørgen? Hvad kan børn tåle at høre? Og hvor gamle skal de være for at kunne deltage i en samtale? Kurset sigter på at give deltagerne viden og konkrete dialogværktøjer, og vil veksle mellem oplæg, dialog og øvelser. På kurset får du: Viden om hvad uvished og tavshed gør ved børns oplevelser og reaktioner. Viden om hvad der styrker børns sunde udvikling, trods svære betingelser. Inspiration til gode samtaler med børnene om den virkelighed, de lever i. Oplægsholder Karen Glistrup, familieterapeut og supervisor. Har siden 1990 erne beskæftiget sig med mennesker, der er ramt af psykiske lidelser og de vanskeligheder, der ofte følger for hele familien. Forfatter til bøgerne: Hvad børn ikke ved... har de ondt af og Snak om det... med alle børn en bog om angst, depression, stress og traumer. Den sidstnævnte bog vil blive udleveret på kurset. Tid: Lørdag den 22. marts 2014, kl Kursusnummer: Tilmelding: event.centerforfamiliepleje.dk/

6 Børns brug af sociale medier Børn og unge er blevet storforbrugere af spil og internet, og sociale medier fylder stadig mere i deres hverdag på godt og ondt. På denne kursusdag vil vi forholde os til, hvordan vi kan hjælpe vores plejebørn uanset alder til at blive trygge og bevidste brugere af internet og platforme som Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Vi vil komme omkring udfordringer som digital mobning, seksuel chikane og grooming, dvs. social manipulation af børns grænser med henblik på misbrug. Vi vil se på lovgivningen, og endelig vil vi tale om, hvordan vi får en god og konstruktiv dialog med børnene. På kurset hører du om: Hvad de sociale medier gør ved børn og deres omgangsformer. Hvordan vi hjælper vores plejebørn til at færdes sikkert på nettet. Digital mobning og metoder til at forhindre, at børn mobber eller bliver mobbet. Hvordan vi giver børnene gode kommunikations-, medie- og mobilvaner. Hvad børn kan lide at spille, hvordan spil påvirker dem, og hvad de lærer af det. Hvad du kan gøre, hvis forbruget af spil eller sociale medier tager overhånd. Oplægsholdere Mikael Arendt Laursen, foredragsholder fra Kidsandmedia.dk, som er etableret for at vejlede forældre i at støtte og guide deres børn til bevidst brug af digitale medier. Organisationen udgiver håndbogen Digital Barndom og anmelder film og computerspil på deres website. Rune Strøm, uddannet socialpædagog og professionel mediator. Har arbejdet med konflikter og kommunikation både på skoler og arbejdspladser. I foråret 2013 deltog han som ekspert og foredragsholder i Danskernes Akademi på DR om indlæring og trivsel, og i efteråret udgav han bogen Så tal dog pænt for helvede. Tid: Lørdag den 5. april 2014, kl Kursusnummer: Tilmelding: event.centerforfamiliepleje.dk/

7 Børn med alkoholskader På dette kursus får du en bred gennemgang af medfødte alkoholskader: Hvordan skades barnet, når moren drikker i graviditeten? Hvad dækker diagnoserne FAS, FAE og FASD over? Og hvor hyppigt forekommer de i Danmark og i resten af verden? Derudover vil du få nogle praktiske redskaber, som du kan bruge i arbejdet derhjemme. Du vil få viden om, hvordan du som omsorgsgiver kan gøre det bedste for det lille barn, skolebarnet og den unge med alkoholskader. Og du vil få nye vinkler på forældresamarbejdet. Kurset vil veksle mellem teoretiske oplæg og cases fra praksis. Vi vil også se en film. På dette kursus får du: Viden om alkoholskaders fremtræden hos børn i forskellige aldre. Kendskab til forskellige måder at give omsorg til alkoholskadede børn på. Input og ny inspiration til samarbejdet med dit plejebarns forældre. Et indblik i hvad det vil sige at være alkoholiker. Oplægsholdere Inger Thormann, socialpædagog, cand.psych. og gennem mange år ansat på Skodsborg Observationshjem. Medstifter af Dansk institut for spædbarnsterapi i 2010 og forfatter til flere bøger om misbrugsskader og omsorgssvigt, bl.a. Hånden på hjertet, De voksne børn og Medfødte alkoholskader Omsorg og behandling Allan Olsen, skuespiller, forfatter og foredragsholder. Allan er bl.a. kendt for filmen Mig og Charlie og forfatter til bogen Et andet liv om processen fra alkoholiker til ædru. Allan fortæller åbent og levende om sit liv som både aktiv og ædru alkoholiker. Tid: Lørdag den 26. april 2014, kl til Kursusnummer: Tilmelding: event.centerforfamiliepleje.dk/

8 Ser du mig? om børn med relationsforstyrrelser Når livet starter med svigt og manglende omsorg, sætter det sine spor op gennem hele barndommen og voksenlivet. Mange anbragte børn har fx udviklet overlevelsesstrategier, som en måde at være i verden på. Strategierne kan ofte være svære at forstå og afkode, men det er vigtigt, at vi gør forsøget. For måden vi møder børnene på, har stor betydning for, om vi bryder en igangværende fejludvikling, eller om vi medvirker til at fastholde den. Dette kursus tager udgangspunkt i forstyrrelser i den tidlige relationsdannelse og konsekvensen for barnets udvikling og giver dig konkrete redskaber til arbejdet med tilknytningsforstyrrelser hos børn. Kurset vil veksle mellem oplæg, praktiske øvelser, gruppearbejde og videoklip. På kurset bliver du klogere på: Betydningen af den tidlige interaktion mellem mor og barn. De faresignaler man skal være opmærksom på ved mangel på interaktion. Hvad der sker, når den følelsesmæssige omsorg er utilstrækkelig. Hvad der er vigtigt i kontakten til børn med tilknytnings- og relationsforstyrrelser. Oplægsholder Michel Gorju, socialpædagog og psykoterapeut med mange års erfaring og speciale i børn og familier med tilknytnings- og relationsforstyrrelser. Michel arbejder desuden som supervisor, foredragsholder og deltidsunderviser på professionshøjskolen UCC. Tid: Lørdag den 14. juni 2014, kl Kursusnummer: Tilmelding: event.centerforfamiliepleje.dk/

9 Daglige udfordringer i plejefamilien På dette kursus skal vi møde den kendte familievejleder Lola Jensen. Vi vil få en rammende og underholdende karakteristik af familien Danmarks hverdag og af forskellige opdragelsesmønstre, børnekarakterer og af ungdomskulturen. Sidst, men ikke mindst, vil Lola Jensen sætte de generelle mønstre ind i en sammenhæng, der er relevant for plejefamilier. Blandt andet vil hun forholde sig til, hvordan man kan tilrettelægge hverdagen, så indsatsen kommer tæt på målet. På kurset vil du også få lejlighed til at stille spørgsmål til Lola Jensen, hvis der er en generel problematik, du gerne vil høre hendes bud på. På kurset hører du om: Børns sociale kompetencer. Det hysteriske og det sensitive barn og det, der ligger bag. Dialogen med børn; hvad skal vi tale med dem om? Modet til at sætte omsorgsfulde rammer og være en tydelig voksen. Oplægsholder Lola Jensen, uddannet socialpædagog og familievejleder, hyppigt brugt foredragsholder og forfatter til bøgerne Andre folks børn og Hvis lille dreng er jeg så? Derudover er hun tilknyttet TV2 s Go morgen Danmark og TV3 s Hjælp vi har børn. Tid: Lørdag den 20. september 2014, kl Kursusnummer: Tilmelding: event.centerforfamiliepleje.dk/

10 Hjerner i udvikling Den nyere hjerneforskning kan være med til at give os en bedre forståelse for vores børns udvikling og reaktionsmønstre. På denne kursusdag vil vi se på, hvordan barnets hjerne udvikler sig fra fosterstadiet og frem, og hvad vi kan gøre for at understøtte barnets læring og udvikling. Vi vil også høre om epigenetik, dvs. hvordan omgivelser og gener spiller sammen. Som udgangspunkt kan børn ikke lave om på sig selv, men når vi som voksne møder dem på nye måder, så sker der noget nyt, og forandring bliver mulig. På kurset bliver du klogere på: Barnehjernens udvikling, pandelapper og pubertet. Hvad vi kan gøre for at understøtte børns læring og udvikling. Hvor store forventninger vi kan have til udviklingen hos børn med hjerneskader. Epigenetik, dvs. hvordan omgivelser og gener spiller sammen. Oplægsholdere Peter Lund Madsen, læge, hjerneforsker og ambassadør for OCD-foreningen. Er også kendt under navnet HjerneMadsen efter en række tv-udsendelser med samme titel. Har bl.a. skrevet bogen Dr. Zukaroffs testamente. En bog om menneskehjernen og medvirket i en række formidlingsprojekter, teaterforestillinger og tv-programmer. Er en af landets mest populære foredragsholdere. Helle Kjærgård, cand.psych. og børneneuropsykolog. Har mange års erfaring med børn med udviklingsforstyrrelser og -vanskeligheder, dvs. børn med et bredt spænd af diagnoser fra ADHD og medfødte syndromer til gråzonebørn, der bare ikke trives. Underviser bl.a. psykologer og plejefamilier og er medforfatter til flere bøger, senest Barnets lærende hjerne fra Tid: Lørdag den 27. september 2014, kl Kursusnummer: Tilmelding: event.centerforfamiliepleje.dk/

11 Systematisk hverdagspædagogik for plejeforældre Få hjælp til arbejdet med at styrke dit plejebarns selvværd og selvtillid gennem den pædagogiske model Systematisk hverdagspædagogik. Modellen kan både bruges i det praktiske arbejde, til etablering af en fælles pædagogisk forståelse mellem de voksne i plejefamilien og som analyseramme for aktuelle hændelser og udviklingsforløb omkring barnet. Modellen forholder sig til elementer som struktur, omsorg, magt og forskellige faser i udviklingen af relationen til barnet, og er god til at skabe overblik over hvad socialpædagogik egentlig er for en størrelse. Dette kursus er for dig, der gerne vil have nogle konkrete pædagogiske redskaber, du kan bruge i hverdagen derhjemme. På kurset lærer du om: SPUK-modellen Systematisk hverdagspædagogik. Hvordan du får sat ord på og får overblik over det socialpædagogiske arbejde. Hvordan I som plejefamilie får en fælles pædagogisk forståelsesramme. Hvordan du kan arbejde med at styrke dit plejebarns selvværd og selvtillid. Oplægsholder Klaus Goldschmidt Henriksen, chefkonsulent i den pædagogiske konsulent- og kursusvirksomhed SPUK. Klaus er uddannet socialpædagog og har mange års praktisk erfaring. I de senere år har han arbejdet med udvikling af pædagogisk arbejde i bl.a. døgninstitutioner og med kompetenceudvikling for pædagoger og socialarbejdere. Medforfatter til Starten på en million og en pædagogisk håndbog for kontaktpersoner. Tid: Lørdag den 4. oktober 2014, kl Kursusnummer: Tilmelding: event.centerforfamiliepleje.dk/

12 Efterværn forberedelse til voksenlivet Kommunen og plejeforældrene skal forberede det anbragte barn til et selvstændigt voksenliv. Det kan gøres på mange måder afhængigt af den unges ønsker, behov og forudsætninger. På kurset vil vi gennemgå de mange muligheder, der er, fx for efterværn, og vi vil tale om, hvordan du som plejeforælder kan gøre overgangen til voksenlivet nemmere for dit plejebarn. Kurset vil desuden klæde dig på til at lære dit plejebarn at få sunde madvaner og tage ansvar for sin egen økonomi, mens plejebarnet stadig lever i familiens trygge rammer. På kurset hører du om: Lovgivningen og de muligheder, den giver. Hvordan de anbragte unge oplever overgangen til voksenlivet. Hvordan plejefamilien bedst understøtter den unge i de svære valg. Oplægsholdere Majbritt Heegaard, jurist i Københavns Kommune. Michael Tsoskunoglu, uddannet pædagog, ansat som ungerådgiver og familiebehandler på Nørrebro. Terese Mersebak, leder af De 4 Årstider, som er et netværkstilbud til anbragte unge i Københavns Kommune. En ung tilknyttet De 4 Årstider. Tid: Lørdag den 25.oktober 2014, kl Kursusnummer: Tilmelding: event.centerforfamiliepleje.dk/

13 Børn og unges seksualitet hvordan forholder vi os? Som plejefamilie arbejder man med børn med forskellige udfordringer og vanskeligheder. Mange har diagnoser som tilknytningsforstyrrelse, ADHD, dårlig begavelse mv., og det giver særlige udfordringer i forhold til deres seksualitet. På kursusdagen vil du få viden om børn og unges seksualitet, ligesom du vil få redskaber til at hjælpe dem med at forholde sig til egne og andres ønsker og grænser. Undervisningen vil veksle mellem oplæg og gruppearbejde. På kurset bliver du klogere på: Hvordan vi kan tale med børn i forskellige aldre om seksualitet. Hvordan vi kan sikre os, at børnene mærker vores grænser. Hvordan man kan lære en usikker eller sårbar ung at sige til og fra. Oplægsholder Inger Bugge, privatpraktiserende psykolog, specialist i klinisk sexologi og kursusleder på Dansk Forening for Klinisk Sexologis sexologikurser. Tid: Lørdag den 1. november 2014, kl Kursusnummer: Tilmelding: event.centerforfamiliepleje.dk/

14 Plejefamiliens egne børn og børnebørn Kurset tager fat på de dilemmaer, der kan opstå i forhold til jeres egne børn og børnebørn, når I vælger at blive plejeforældre. For hvordan deler man sol og vind lige? Og hvordan håndterer man at være optaget, når ens egne børn har brug for én eller for at få passet børnebørnene? Vi vil høre Nanna fortælle om sine oplevelser med at være biologisk barn i en plejefamilie og med at hendes eget barn må dele bedsteforældrene med et barn der er i pleje. Og vi vil høre Ea fortælle om forholdet til sin plejefamilie, om angsten for at blive sendt væk og kærligheden til den familie, der endte med at adoptere hende. På kurset kommer vi omkring: Udfordringen ved at en plejefamilie har egne biologiske børn. Hvordan I sikrer, at jeres egne børn bliver set og hørt i hverdagen. Hvordan I både kan være gode plejeforældre, forældre og bedsteforældre. Kursusdeltagernes egne erfaringer og gode ideer. Oplægsholdere Bente Baggesen, socialpædagog og pædagogisk konsulent. Arbejder bl.a. for kommuner og institutioner i den sociale sektor. Yder supervision og rådgivning til enkeltpersoner og underviser plejefamilier, bl.a. på Center for Familieplejes grunduddannelse. Ea Krassel, tidligere plejebarn, som 25-årig adopteret af sin plejefamilie. Har fortalt sin historie i bogen At give op har aldrig været en mulighed. Ea holder foredrag med udgangspunkt i sine egne oplevelser. Nanna Reimen Rasmussen, biologisk barn i en plejefamilie og mor. Nanna vil fortælle om sine erfaringer med at være søster til et plejebarn. Tid: Lørdag den 8. november 2014, kl til Kursusnummer: Tilmelding: event.centerforfamiliepleje.dk/

15 Plejebørn med etnisk minoritetsbaggrund Københavns Kommune anbringer mange børn fra familier, hvor mindst en af forældrene er født uden for Danmark. Vi ser på de særlige udfordringer, der kan være forbundet med at have et barn med etnisk minoritetsbaggrund i pleje, bl.a. i forhold til samarbejdet med forældrene. Vi skal også møde Farshad Kholghi, der i 1984 flygtede fra Iran til Danmark og høre om hans første møde med en dansk familie. Rødgrød med fløde er overskriften på hans foredrag. På kurset får du viden om: Identitet og tilhørsforhold hos plejebørn med etnisk minoritetsbaggrund. Samarbejdet med barnets forældre, sprogbarrierer og kulturforskelle. Forhold man skal tage højde for, når barnet har etnisk minoritetsbaggrund. Håndtering af eventuel mobning, racisme og chikane. Oplægsholdere Farshad Kholgi, forfatter, debattør og skuespiller. Har 20 års erfaring som entertainer og er kendt for sine skarpe meninger. Farshad har skrevet flere bøger og antologier, ligesom han har haft klummer og artikler i både Jyllands-Posten og Femina. Mette Larsen, antropolog og leder af Videnscenter for Familiepleje. Stod i 2009 bag en rapport om børn med etnisk minoritetsbaggrund i familiepleje. Inge Loua, psykolog og projektleder i Videnscenter for Familiepleje. Inge var tidligere leder af bostedet Kastaniehuset, der var et opholdsted for etniske minoritetspiger i alvorlige familiekonflikter. Har desuden skrevet bogen Når Aicha løber hjemmefra. Tid: Lørdag den 15. november 2014, kl Sted: Hotel Scandic, Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV. Kursusnummer: Tilmelding: event.centerforfamiliepleje.dk/

16 At være handicappet i dagens Danmark Denne kursusdag er tilrettelagt med tanke på vores plejeforældre med handicappede børn, men er også interessant for andre, da mange plejebørn føler sig anderledes eller lever med en diagnose. Vi tager udgangspunkt i det nutidige syn på mennesker med handicap, men ser også nutiden i et historisk perspektiv: Hvad betød fx 1950 ernes og 1960 ernes normaliseringsideologi? Og hvordan er forholdet mellem det, der skete dengang og nutidens FN handicapkonvention? Vi udforsker de holdninger mennesker med handicap mødes med i dag og den betydning, det har for dem, og så skal vi opleve skuespilleren Jens Arentzen, der på sin helt egen måde vil give perspektiver på det at være anderledes i dagens Danmark. På dette kursus bliver du klogere på: Forskellige handicapforståelser og deres betydning for mennesker med handicap. Diagnosens indbyggede dilemma: Den giver adgang til hjælp, men indebærer også en risiko for at blive set og mødt som en diagnose. Holdningsforskelle mellem samfund og forældreforeninger. De berørtes egne ønsker for fremtiden. Oplægsholdere Birgit Kirkebæk, uddannet skolelærer og dr.pæd. Tidl. skoleinspektør, lektor på Danmarks Lærerhøjskole og professor på Oslo Universitet frem til Arbejder i dag freelance som forsker, forfatter og foredragsholder. Birgit skrev doktordisputatsen Da de åndssvage blev farlige i 1993 og har siden skrevet flere bøger, senest Almagt og afmagt specialpædagogikkens holdninger, handlinger og dilemmaer fra Jens Arentzen, skuespiller, instruktør og foredragsholder. Vil med udgangspunkt i egne erfaringer fortælle om børn og unges reaktioner og forsvarsmekanismer. Tid: Lørdag den 22. november 2014, kl Kursusnummer: Tilmelding: event.centerforfamiliepleje.dk/

17 Tidligt omsorgssvigt et skræddersyet kursusforløb til akutplejefamilier og plejefamilier med forstærkning Dette kursusforløb har fokus på nogle af de udfordringer, som børn, der har været udsat for tidligt omsorgssvigt, ofte kæmper med. Vi har hidkaldt en række eksperter, som med udgangspunkt i hvert deres fagområde, vil give dig indsigt og redskaber, så du får bedre forudsætninger for at give dit plejebarn den nødvendige støtte i hverdagen. Du vil få indblik i den nyeste hjerneforskning, lære at kende forskel på fx ADHD og konsekvenserne af et tidligt omsorgssvigt, og endelig vil du få nogle gode bud på, hvordan du omsætter din nye viden til pædagogisk praksis. Alle deltagere vil forud for kurset få udleveret bogen Drengen der voksede op som hund af deres familieplejekonsulent. Det er en fordel at læse bogen inden første kursusdag. Kursusdagene vil veksle mellem oplæg, praktiske øvelser og gruppearbejde. 17

18 Kursusdage: Tidligt skadede børn diagnoser og hjerneforskning Gitte Lykkedrage, der har mange års erfaring med børn og unge med særlige behov, både som skolelærer og psykoterapeut, vil dele sin viden om tidligt skadede børn, diagnoser og den seneste hjerneforskning. Du vil få en gennemgang af de konsekvenser, som tidligt omsorgssvigt kan få for børnene, ligesom du vil få et professionelt bud på, hvordan du kan støtte dit plejebarn. Lørdag 11. januar 2014 Fra hjerneforskning til praktisk pædagogik Neuropsykologerne Aase Tromborg og Helle Kjærgård vil bygge bro mellem moderne hjerneforskning og praktisk pædagogik for at give en bedre forståelse af de kognitive vanskeligheder, børn kan få som følge af tidligt omsorgssvigt. De vil gennemgå de kognitive funktioner og dysfunktioner i forhold til barnets udvikling, læring og trivsel. Og de vil, ved hjælp af eksempler fra praksis, anvise nogle pædagogiske redskaber og metoder, du kan bruge til at understøtte det omsorgssvigtede barns udvikling både i barndommen og de unge år. Lørdag 22. februar 2014 Omsorgssvigt, diagnoser og sanseintegration Om formiddagen vil psykolog Charlotte Ryhl fortælle om specifikke diagnoser som ADHD og autisme og formidle viden om de ligheder og forskelle, der kan være på disse diagnoser og tidligt omsorgssvigt. Charlotte vil også give nogle bud på, hvordan man bedst håndterer børn og unge med disse udfordringer. Om eftermiddagen vil ergoterapeut Connie Nissen, give et indblik i den betydning sansemotorik og sanseintegration har for børns udvikling og trivsel. Lørdag 29. marts

19 Kursusdage: Lørdag den 11. januar 2014, kl. 9:00-15:30 Lørdag den 22. februar 2014, kl. 9:00-15:30 Lørdag den 29. marts 2014, kl. 9:00-15:30 Kursusnummer: Tilmelding: event.centerforfamiliepleje.dk/

20 Glæd dig til alle de nye kurser i 2014 Hjerne, mad, sansemotorik og opmærksomhed Snak om det... med børn i pleje Børns brug af sociale medier Børn med alkoholskader Ser du mig? om børn med relationsforstyrrelser Daglige udfordringer i plejefamilien Hjerner i udvikling Systematisk hverdagspædagogik for plejeforældre Efterværn forberedelse til voksenlivet Børn og unges seksualitet hvordan forholder vi os? Plejefamiliens egne børn og børnebørn Plejebørn med etnisk minoritetsbaggrund At være handicappet i dagens Danmark Tidligt omsorgssvigt 11.1, 22.2 og Københavns Kommune Socialforvaltningen Center for Familiepleje, 2014

Arbejdshæfte. 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier. Teenageproblematikker i plejefamilien

Arbejdshæfte. 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier. Teenageproblematikker i plejefamilien Arbejdshæfte 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier Teenageproblematikker i plejefamilien Forord Dette materiale er udarbejdet som en del af aftalen om Barnets Reform, der trådte i kraft den

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

VIA University College 2014

VIA University College 2014 1 September 2014, emc Efteruddannelseskurser for Familieplejere VIA University College 2014 Kursusudbuddet suppleres løbende, så hold øje med hjemmesiden. 2 Kære plejeforælder Det er med stor glæde, at

Læs mere

TEMA: B rn som pårørende

TEMA: B rn som pårørende DE9 INFO DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND NR. 6 2012 TEMA: B rn som pårørende DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland LEDER Frivillighedsåret

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 21 ADHD-foreningens kurser 2015 EMNE MÅLGRUPPE DATO STED KURSUSNR. FORÆLDRE OG FAMILIENETVÆRKET Styrk din forældrerolle Forældre til børn med ADHD 3.-4. oktober Fyn

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 2 Juni 2013 nr. 2 20. årgang Modstandskraft Der er stor forskel på, hvad mennesker mentalt kan holde til. Modstandskraften grundlægges tidligt i livet, men kan forbedres undervejs. Camillas blog om skizofreni

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

KLAUS GOLDSCHMIDT HENRIKSEN MARIE BRØGGER ANDERSEN METTE LADEFOGED PETERSEN RUTH BORRITS. kontaktperson social og pædagogisk håndbog

KLAUS GOLDSCHMIDT HENRIKSEN MARIE BRØGGER ANDERSEN METTE LADEFOGED PETERSEN RUTH BORRITS. kontaktperson social og pædagogisk håndbog KLAUS GOLDSCHMIDT HENRIKSEN MARIE BRØGGER ANDERSEN METTE LADEFOGED PETERSEN RUTH BORRITS kontaktperson social og pædagogisk håndbog Social og Pædagogisk Håndbog. Kontaktperson. Af Klaus Goldschmidt Henriksen,

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN

ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN HVAD GØR JEG, NÅR DER ER ALKOHOL I FAMILIEN Udviklet som afslutning på pilotprojektet Børn

Læs mere

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Tæt på mistrivsel Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Introduktion Indhold Introduktion...2 I tvivl om mistrivsel...4 Et overset problem...6 En fælles indsats...

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

FRA USYNLIG TIL SOCIALRÅDGIVER ØKONOMI PRESSER BØRN ALARMERENDE TENDENS I BØRNESAGER 4 BLIVER BEDRE LEDERE DIPLOMUDDANNELSE RAMMER PLET 8

FRA USYNLIG TIL SOCIALRÅDGIVER ØKONOMI PRESSER BØRN ALARMERENDE TENDENS I BØRNESAGER 4 BLIVER BEDRE LEDERE DIPLOMUDDANNELSE RAMMER PLET 8 04 23. februar 2012 HULUBULU-LOTTE : FRA USYNLIG TIL SOCIALRÅDGIVER ØKONOMI PRESSER BØRN ALARMERENDE TENDENS I BØRNESAGER 4 BLIVER BEDRE LEDERE DIPLOMUDDANNELSE RAMMER PLET 8 KRISEN KRÆVER NYE STRATEGIER

Læs mere

KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk

KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk CFU KURSER daginstitutionsområdet CFU 2015-16 Pædagoger KURSER University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk Vordingborg Sorø Slagelse Roskilde Og Andre interesserede

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere