Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse"

Transkript

1 Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk kursus SIKON Konferencen Søskende-forældrekurser Ugekursus Temadage & endagskonferencer Kursuskatalog 2014

2 Kursuskataloget 2014 v/lars Grønlund & Lone Street Nielsent, Kursussekretariatet Succesen fortsætter i SIKON, Landsforeningen Autismes kurser og konferencer, har oplevet en fantastisk udvikling igennem de seneste år, hvor både antallet af udbudte kurser, tilfredse kursister samt varieteten af kursusemner er steget. Det har betydet, at viden om autisme er nået ud til flere forældre, pårørende, professionelle samt personer med autisme til gavn for alle dem, der har interesse for området. Kurserne vil blive afholdt i samarbejde med professionelle. Vi vil også i 2014 benytte undervisere fra SOPRA, Psykologisk Ressourcecenter samt Cense, alle professionelle med et langt og indgående autismekendskab og glimrende formidlere. Vores partnere står for det faglige indhold, mens Landsforeningen Autisme står for det administrative omkring kurserne. I 2014 vil SIKON også afholde endags-konferencer med aktuelle emner. Du vil kunne se nærmere i dette katalog, og de vil også blive offentliggjort på I dette katalog kan man læse mere indgående om alle årets kurser, herunder også målgruppe, datoer for tilmelding og meget mere. 2 Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme

3 Velkommen På de næste sider kan du læse om tilmelding, betaling med mere. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i både det praktiske og det indholdsmæssige inden tilmeldingen. Du er velkommen til at ringe eller e med spørgsmål, inden du tilmelder dig. Tilmelding Man tilmelder sig via hjemmesiden Særlige kurser Ugekursus har sin egen tilmeldingsprocedure, som du kan læse om under kursus K. Men for kurserne generelt gælder det ellers, at: Venteliste Hvis kurset eller konferencen er fyldt op, når man tilmelder sig, kommer man automatisk på venteliste. Ved afbud kontakter vi straks folk fra ventelisten og tilbyder dem plads. Søskendekurser Husk at angive alder på børn/unge, der skal deltage på kurset. Vi benytter kun alderen til fordeling i grupper. Det er derfor vigtigt, at du/i vælger det grundkursus, der henvender sig til jeres barns/unges funktionsniveau. Grundkurserne er opdelt i: n Børn/unge normaltbegavede (Aspergers syndrom, højtfungerende autisme) n Børn/unge moderat fungerende eller tidligt udviklingstrin (med ledsagende mental retardering) Hvis ens barn har Atypisk Autisme, GUA, GUU el. lign., er det ligeledes funktionsniveauet, der afgør, hvilket kursus man skal melde sig til. Forældrekurset»Unge med autisme«henvender sig kun til forældre med børn og unge, hvis funktionsniveau karakteriseres som normaltbegavet. Definitioner Børn/unge normaltbegavede. Hvis barnet har aldersvarende tale eller sprogforståelse vælges dette type kursus. Børn/unge moderatfungerende eller tidligt udviklingstrin. Hvis barnet ikke har alderssvarende tale eller sprogforståelse vælges dette type kursus. Forældrekurser Grundkurserne i autisme for forældre er opdelt efter funktionsniveau, og undervisningen tager udgangspunkt i dette. Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme 3

4 Velkommen fortsat Ekstra kurser Eventuelle ekstra kurser og ændringer annonceres løbende på og Afmelding På alle kurser er anført en dato for sidste frist for afmelding, uden at man kommer til at betale. Det er som regel ca. 7 uger, før kurset afholdes. Hvis folk fra ventelisten ønsker at deltage, skal man selvfølgelig ikke betale, selvom det er efter sidste afmeldingsfrist. Betaling Ved tilmelding til et kursus skal man angive, hvem der er betaler. Hvis kommunen bevilliger kurset Hvis kommunen skal dække deltagerbetalingen, skal der angives følgende, for at vi kan sende regningen til kommunen: n EAN nummer n Navn på kommunen n Navn på afdeling eller sagsbehandler Uanset om kommunen eller arbejdspladsen skal betale, eller man ønsker at betale som privatperson, skal felterne på tilmeldingsblanketten udfyldes, for at vi kan modtage og behandle tilmeldingen. Støttemuligheder Man kan søge sin kommune om bevilling af deltagerbetaling og øvrige omkostninger forbundet med kurset (pasning af autismebarnet, tabt arbejdsfortjeneste, transport) som en merudgift efter Servicelovens Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme

5 Hvis kommunen ikke bevilger kurset: Man har ret til at få et skriftligt afslag, hvor kommunen skal begrunde afgørelsen. Man kan herefter klage over afgørelsen inden 4 uger, fra man har modtaget afgørelsen. For mere information eller spørgsmål kan man henvende sig til: Lone Street Nielsen på eller på telefon Lars Grønlund på eller på telefon Lone Street Nielsen Lars Grønlund Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme 5

6 Oversigt over kursustyper Nr. Emne A Grundkurser i autisme Forældre til normaltbegavede børn og unge B C Grundkurser i autisme Kognitiv Affektiv Træning præsentation af KAT-kassen Forældre til børn og unge moderat fungerende til tidligt udviklingstrin Forældre, pårørende og professionelle D Søskende-forældre 1 Søskende og forældre D Søskende-forældre 2 Søskende og forældre E Konfliktforståelse Forældre til normaltbegavede børn og unge F Konfliktforståelse Forældre til moderat fungerende børn og unge G Pædagogiske metoder Forældre til normaltbegavede børn og unge H Unge med autisme Forældre til normaltbegavede børn og unge I Børn og unge med autisme og ADHD Forældre til børn og unge med begge diagnoser K Ugekursus For hele familien L Autisme og angst Forældre og professionelle M Autisme og seksualitet Forældre til moderat til normaltbegavede unge N Diagnostisk kursus Professionelle P Piger med autisme Forældre og professionelle S T T SIKON konferencen Scan How app til øget selvstændighed Endagskonferencen med Rudy Simone Professionelle, pårørende (primært forældre) og personer med autisme Forældre og pårørende Forældre og professionelle T Vinterkonference For mennesker med autisme X Trivsel i familielivet opdag jeres fælles styrker Forældre til børn og unge med autisme Y Atlass Professionelle og pårørende På de efterfølgende sider kan du læse mere detaljeret om de enkelte kursustyper, herunder datoer, priser, sted, til- og framelding osv. 6 Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme

7 Kursustype A Grundkursus i autisme normaltbegavede Forældre, enlige og par, til normaltbegavede børn og unge med autisme. Formål Formålet med kurset er at give deltagerne en introduktion til autismediagnosen. Vi vil diskutere, hvordan den autistiske tænkning tager sig ud hvad betyder det for adfærden, kommunikationen og barnets tilgang og forståelse af verden. I det perspektiv vil vi tale om, hvilke problemstillinger der kan opstå i familien, når man har et barn med autisme, og hvordan barnet bedst muligt kan støttes. Indhold At få en diagnose på sit barn er både en afslutning og en begyndelse. En afslutning på en lang proces, som kan have været både angst- og konfliktfyldt, fra den første mistanke om, at der er noget, som er anderledes ved ens barn, til udredningen er afsluttet og diagnosen stillet. Og en begyndelse på en mindst lige så lang proces med at forstå, forholde sig til og tage vare på barnet/den unge med diagnose og samtidig være en familie og forælder til eventuelle søskendebørn. Vi tager udgangspunkt i familien, fordi forældre skal tage vare på sig selv for at kunne tage vare på andre. Samtidig kommer vi ind på det at være en familie i det offentlige system, hvor sagsbehandlere, skolepsykologer, støttelærere og andre bliver med- og modspillere (aktører) i familiens liv. Kurset indeholder en introduktion til de autismespecifikke funktionsforstyrrelser og de konsekvenser, de har for barnet/den unge. Endelig ser vi på barnets/den unges og familiens omverden som en særlig udfordring. Autisme hos normaltbegavede børn og unge er et usynligt handicap og derfor svært for omverdenen at forstå og forholde sig til. Deltagerne arbejder med at finde deres egen måde at forklare omverdenen om deres barn/den unge på. Kursusleder/underviser Marie Louise Stochholm, cand.scient.soc., SOPRA Deltagerantal Max. 24 kursister Kr ,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer, overnatning og forplejning. Tilmelding/framelding Sidste tilmelding og framelding er 7 uger, før kurset afholdes. Herefter er tilmeldingen bindende, og kursusgebyret vil ikke kunne refunderes. Spørgsmål kan rettes til Lone Street Nielsen på eller på tlf A1 Onsdag den 8. til torsdag den 9. januar København Onsdag den 20. november 2013 A2 Onsdag den 19. til torsdag den 20. februar København Mandag den 6. januar 2014 A3 Torsdag den 20. til fredag den 21. marts Middelfart Torsdag den 30. januar 2014 A4 Onsdag den 23. til torsdag den 24. april København Onsdag den 5. marts 2014 A5 Torsdag den 22. til fredag den 23. maj Middelfart Torsdag den 3. april 2014 A6 Onsdag den 18. til torsdag den 19. juni København Onsdag den 30. april 2014 A7 Onsdag den 20. til torsdag den 21. august Middelfart Onsdag den 2. juli 2014 A8 Onsdag den 1. til torsdag den 2. oktober København Onsdag den 13. august 2014 A9 Onsdag den 19. til torsdag den 20. november Middelfart Onsdag den 1. oktober 2014 A10 Onsdag den 3. til torsdag den 4. december København Onsdag den 15. oktober 2014 Kurset starter kl og slutter næste dag kl Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme 7

8 Kursustype B Grundkursus i autisme moderatfungerende/tidligt udviklingstrin Forældre, enlige og par, til moderat fungerende/ tidligt udviklingstrin børn og unge med autisme. Formål Formålet med kurset er at give deltagerne en introduktion til autismediagnosen. Vi vil diskutere, hvordan den»autistiske tænkning«tager sig ud hvad betyder det for adfærden, kommunikationen og barnets tilgang og forståelse af verden. I det perspektiv vil vi tale om, hvilke problemstillinger der kan opstå i familien, når man har et barn med autisme, og hvordan barnet bedst muligt kan støttes. Indhold At få en diagnose på sit barn er både en afslutning og en begyndelse. En afslutning på en lang proces, som kan have været både angst- og konfliktfyldt, fra den første mistanke om, at der er noget, som er anderledes ved ens barn, til udredningen er afsluttet og diagnosen stillet. Og en begyndelse på en mindst lige så lang proces med at forstå, forholde sig til og tage vare på barnet/den unge med diagnose og samtidig være en familie og forælder til eventuelle søskendebørn. Endelig ser vi på barnets/den unges og familiens omverden som en særlig udfordring. Autisme hos normaltbegavede børn og unge er et usynligt handicap og derfor svært for omverdenen at forstå og forholde sig til. Deltagerne arbejder med at finde deres egen måde at forklare omverdenen om deres barn/den unge på. Kursusleder/underviser Trine Uhrskov, SOPRA Deltagerantal Max. 24 kursister Kr ,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer, overnatning og forplejning. Tilmelding/framelding Sidste tilmelding og framelding er 7 uger, før kurset afholdes. Herefter er tilmeldingen bindende, og kursusgebyret vil ikke kunne refunderes. Spørgsmål kan rettes til Lone Street Nielsen på eller på tlf Vi tager udgangspunkt i familien, fordi forældre skal tage vare på sig selv for at kunne tage vare på andre. Samtidig kommer vi ind på det at være en familie i det offentlige system, hvor sagsbehandlere, skolepsykologer, støttelærere og andre bliver med- og modspillere (aktører) i familiens liv. Kurset indeholder en introduktion til de autismespecifikke funktionsforstyrrelser og de konsekvenser, de har for barnet/den unge. B1 Onsdag den 19. til torsdag den 20. februar København Torsdag den 2. januar 2014 B2 Torsdag den 4. til fredag den 5. september Middelfart Torsdag den 17. juli 2014 Kurset starter kl og slutter næste dag kl Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme

9 Kursustype C Kognitiv Affektiv Træning præsentation af KAT-kassen Forældre, pårørende og professionelle, der arbejder med børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder autisme og Aspergers syndrom, samt børn med ADHD. Formål Formålet med kurset er at præsentere KATkassen (Kognitiv Affektiv Træning) og hjælpe deltagerne til at komme i gang med at bruge materialet. KAT-kassen kan bruges sammen med alle personer, der har vanskeligheder ved at udtrykke deres tanker og følelser, og løse konflikter. Indhold Indholdet lægger vægt på den følelsesmæssige læring og empatitræning med henblik på at hjælpe personer med at sætte ord på egne og andres oplevelser, tanker, følelser og sanser. Vi lægger også vægt på at hjælpe børn, unge og voksne til at blive bevidst om deres sociale færdigheder og fornemmelser. Dette inkluderer bl.a. kropssprog, venskabsfærdigheder, social træning, interesser og rollespil. Kursusleder/underviser Ea Carøe, BA.psych. konsulent i Psykologisk Ressource Center Deltagerantal Max. 35 kursister Kr ,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer og forplejning. Tilmelding/framelding Sidste tilmelding og framelding er 7 uger, før kurset afholdes. Herefter er tilmeldingen bindende, og kursusgebyret vil ikke kunne refunderes. Spørgsmål kan rettes til Lone Street Nielsen på eller på tlf C1 Tirsdag den 28. januar København Tirsdag den 3. december 2013 C2 Tirsdag den 26. august København Tirsdag den 8. juli 2014 Kurset starter kl og slutter kl Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme 9

10 Kursustype D Søskende-forældrekursus 1 begynderkursus Forældre og søskende fra ca år. Børn/unge med en diagnose kan ikke deltage eller være med på kurset. Formål At søskende får en generel indføring i autismebegrebet og de ligheder og forskelle, der er på personer med autisme. At give søskende en mulighed for at møde andre søskende til en bror/søster med autisme. At klæde forældre på til bedre at håndtere hverdagen i familien med både søskendebørn og et barn med autisme. Indhold Søskendekurset vil gennem oplæg, film og samtaler give søskende mulighed for at fortælle om de følelser og tanker, de har i forhold til deres bror/søster. De vil opleve en befrielse ved at være sammen med andre ligestillede. Kurset vil styrke deres forståelse for deres bror/søster og hjælpe dem i hverdagen til at håndtere problemer i familien i deres forhold til omverdenen. Forældrekurset tager emner op omkring: n At være en familie med et barn med autisme. n Pædagogik i hverdagen. n Søskendeproblematikken. n Konflikthåndtering i hverdagen. Undervisere Psykolog Therese Dittmann og psykolog Anne Kapland, CeNSE Deltagerantal Max. 60, heraf ca. 20 børn/unge Kr ,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer, overnatning og forplejning. Tilmelding/framelding Sidste tilmelding og framelding er 7 uger, før kurset afholdes. Herefter er tilmeldingen bindende, og kursusgebyret vil ikke kunne refunderes. Spørgsmål kan rettes til Lone Street Nielsen på eller på tlf Eksempler på emner, der drøftes på kurset: n Hvordan er det at have en anderledes bror/ søster? n Hvordan kan jeg selv forstå min bror/søster? n Hvad skal jeg sige til mine venner? Min bror/søster gør nogle underlige ting. D1 Fredag den 7. til lørdag den 8. marts Middelfart Fredag den 17. januar 2014 D2 Fredag den 22. til lørdag den 23. august Middelfart Fredag den 4. juli 2014 Kurset starter fredag kl og slutter lørdag kl Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme

11 Kursustype D Søskende-forældrekursus 2 fortsætterkursus Søskende og forældre, der har deltaget på søskendekurset grundkurset eller tilsvarende. Søskende fra ca. 12 år og opefter. Børn/unge med en diagnose kan ikke deltage eller være med på kurset. Formål Kurset vil i højere grad tage afsæt i søskendes individuelle behov. Der vil være mulighed for at diskutere, hvad fra kursus 1 der har været hjælpsomt. Søskende og forældre vil på kurset have mulighed for at arbejde videre med de velkendte samt nye udfordringer, der kan knytte sig til at være i en familie med et barn med autisme. Fortsat at give søskende mulighed for at få svar på spørgsmål omkring deres bror/søster med autisme. At give søskende og forældre mulighed for erfaringsudveksling med andre søskende og forældre. Indhold Vi vil på søskendekursus 2 både bruge tid på opdelte aktiviteter, men også på fællesaktiviteter, hvor børn og forældre er sammen. Vi vil gennem workshops arbejde med specifikke temaer, der tilgodeser den individuelles behov. Der vil i hver enkelt workshop være mulighed for at trække på både søskendes og forældres viden og erfaringer. Eksempler på temaer kunne være: n Hvordan håndterer man konflikter med sin bror/søster? Hvordan takler man konflikter søskende imellem? n Hvordan kan man finde gode aktiviteter med sin bror/søster? n Hvordan fortæller man på en god måde andre om autisme? n Hvordan kan man lave et godt søskende/forældrenetværk? Undervisere Psykolog Anne Kaplan og psykolog Therese Dittmann, CeNSE Deltagerantal Max. 60, heraf ca. 20 børn/unge Kr ,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer, overnatning og forplejning. Tilmelding/framelding Sidste tilmelding og framelding er 7 uger, før kurset afholdes. Herefter er tilmeldingen bindende, og kursusgebyret vil ikke kunne refunderes. Spørgsmål kan rettes til Lone Street Nielsen på eller på tlf D3 Fredag den 7. til lørdag 8. november Middelfart Fredag den 19. september 2014 Kurset starter fredag kl og slutter lørdag kl Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme 11

12 Foto: Shutterstock 12 Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme

13 Kursustype E Konfliktforståelse normaltbegavede Forældre, enlige og par, til normaltbegavede børn og unge med autisme. Formål Formålet med kurset er at sætte fokus på, hvordan vi som voksne forstår, håndterer og udvikler børn og unge, som ofte kommer ud i situationer, som de ikke kan magte, og derfor er i konflikt med omverdenen. Som forældre til et barn eller en ung med nogle af ovenstående vanskeligheder har man ofte en hverdag, som er præget af konflikter. Ofte er det de samme konflikter, som gentager sig gang på gang. Det er hårdt for familielivet både for børnene selv og for resten af familien, ikke mindst søskende. Det kan samtidig være svært at forstå, hvad børnene/ de unge lærer af alle disse konflikter, for hvis de lærte noget af konflikterne, hvorfor ender de så i de samme konflikter gang på gang? Indhold På kurset vil vi arbejde målrettet med hvert enkelt barn eller ung for at forstå, hvad det er, de har svært ved, hvad de reagerer på, og hvordan man som forældre kan forsøge at undgå den kommende konflikt. Vi vil også lægge vægt på, at konflikten ikke bare bliver afværget, men at barnet/den unge bliver bedre til at håndtere andre udfordrende situationer fremover. De metoder vi går ud fra, er blandt andet samarbejdsbaseret problemløsning og lowarousal-pædagogik. Kurset er delt op i tre dele, som hver indeholder teori og praktiske eksempler i plenum, individuelle øvelser omkring eget barn samt fremlæggelse i gruppen med efterfølgende diskussion i plenum. Kursusleder/underviser Trine Uhrskov, SOPRA Deltagerantal Max. 24 kursister Kr ,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer, overnatning og forplejning. Tilmelding/framelding Sidste tilmelding og framelding er 7 uger, før kurset afholdes. Herefter er tilmeldingen bindende, og kursusgebyret vil ikke kunne refunderes. Spørgsmål kan rettes til Lone Street Nielsen på eller på tlf E1 Torsdag den 20. til fredag den 21. marts Middelfart Torsdag den 30. januar 2014 E2 Torsdag den 13. til fredag den 14. november Kurset starter kl og slutter næste dag kl København Torsdag den 25. september 2014 Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme 13

14 Kursustype F Konfliktforståelse moderat fungerende Forældre, enlige og par, til moderat fungerende børn og unge med autisme. Formål Formålet med kurset er at sætte fokus på, hvordan vi som voksne forstår, håndterer og udvikler børn og unge, som ofte kommer ud i situationer, som de ikke kan magte, og derfor er i konflikt med omverdenen. Som forældre til et barn eller en ung med nogle af ovenstående vanskeligheder har man ofte en hverdag, som er præget af konflikter. Ofte er det de samme konflikter, som gentager sig gang på gang. Det er hårdt for familielivet både for børnene selv og for resten af familien, ikke mindst søskende. Det kan samtidig være svært at forstå, hvad børnene/ de unge lærer af alle disse konflikter, for hvis de lærte noget af konflikterne, hvorfor ender de så i de samme konflikter gang på gang? Indhold På kurset vil vi arbejde målrettet med hvert enkelt barn eller ung for at forstå, hvad det er, de har svært ved, hvad de reagerer på, og hvordan man som forældre kan forsøge at undgå den kommende konflikt. Vi vil også lægge vægt på, at konflikten ikke bare bliver afværget, men at barnet/den unge bliver bedre til at håndtere andre udfordrende situationer fremover. De metoder, vi går ud fra, er blandt andet samarbejdsbaseret problemløsning og lowarousal-pædagogik. Kurset er delt op i tre dele, som hver indeholder teori og praktiske eksempler i plenum, individuelle øvelser omkring eget barn samt fremlæggelse i gruppen med efterfølgende diskussion i plenum. Kursusleder/underviser Trine Uhrskov, SOPRA Deltagerantal Max. 24 kursister Kr ,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer, overnatning og forplejning. Tilmelding/framelding Sidste tilmelding og framelding er 7 uger, før kurset afholdes. Herefter er tilmeldingen bindende, og kursusgebyret vil ikke kunne refunderes. Spørgsmål kan rettes til Lone Street Nielsen på eller på tlf F1 Torsdag den 19. til fredag den 20. juni København Torsdag den 1. maj 2014 F2 Torsdag den 4. til fredag den 5. december København Torsdag den 16. oktober 2014 Kurset starter kl og slutter næste dag kl Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme

15 Kursustype G Pædagogiske metoder normaltbegavede Forældre, enlige og par, til normaltbegavede børn og unge med autisme, der har været på et introkursus om autisme. Formål Kursets fokus er anvendelsen af redskaberne i praksis, og deltagerne vil derfor i vid udstrækning komme til at arbejde med de forskellige redskaber med vejledning fra underviserne. Kurset formål er at give kursisterne en grundig og praksisnær præsentation af de nævnte autismespecifikke redskaber, der kan anvendes i hjemmet. Kurset har ydermere til formål at klæde kursisterne på, således at de ikke kun kender til de forskellige redskaber, men har arbejdet indgående med hvert redskab i relation til deres eget barn. Kursisterne kommer således hjem med materiale til eget barn. Indhold At få en barn med autisme betyder at skulle vænne sig til en masse nye metoder og redskaber, der anvendes som led i opdragelsen og udviklingen af barnet. Hvor andre børn kan guides gennem primær mundtlig guidning, er det for børnene med autisme en stor hjælp og nødvendighed at denne guidning tager en visuel form. Kursusleder/underviser Trine Uhrskov, SOPRA, Lars Grønlund, Landsforeningen Autisme og pædagog Thomas Hemmingsen Deltagerantal Max. 24 kursister Kr ,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer, overnatning og forplejning. Tilmelding/framelding Sidste tilmelding og framelding er 7 uger, før kurset afholdes. Herefter er tilmeldingen bindende, og kursusgebyret vil ikke kunne refunderes. Spørgsmål kan rettes til Lone Street Nielsen på eller på tlf Vi vil derfor arbejde med: n Visuel struktur n Sociale historier n Tegneseriesamtalen n KAT-kassen n Visuelle manualer og instruktioner G1 Onsdag den 14. til torsdag den 15. maj København Onsdag den 26. marts 2014 G2 Onsdag den 19. til torsdag den 20. november Kurset starter kl og slutter næste dag kl København Onsdag den 1. oktober 2014 Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme 15

16 Kursustype H Unge med autisme Forældre, enlige og par, til normaltbegavede børn og unge med autisme. Formål Formålet med kurset er at støtte forældre til unge med autisme i at forstå, hvordan ungdomslivet med autisme kan håndteres. Kurset fokuserer på kommunikationsformer, som udvikler den unges lyst til at være i dialog, og som samtidig muliggør et positivt samvær forældre og unge imellem. Indhold Kurset indeholder en diskussion af opdragelsens formål herunder ligheder og forskelle mellem»almen opdragelse«og»opdragelse i et autismeperspektiv«. Vi vil sætte fokus på, hvordan anerkendende pædagogik med fordel kan anvendes, når forældrenes opdragelsesrolle skal ind i en ny fase i kraft af, at børnene bliver ældre. Kursusleder/underviser Marie Louise Stochholm, SOPRA Deltagerantal Max. 24 kursister Kr ,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer, overnatning og forplejning. Tilmelding/framelding Sidste tilmelding og framelding er 7 uger, før kurset afholdes. Herefter er tilmeldingen bindende, og kursusgebyret vil ikke kunne refunderes. Spørgsmål kan rettes til Lone Street Nielsen på eller på tlf Forældre til unge oplever ofte, at det er svært at opdrage og vejlede deres barn. Resultatet af forældrenes forsøg på at sætte grænser over for den unge kan være, at samværet bliver præget af konflikter og negative forventninger til hinanden. Nogle gange vælger den unge helt at lukke af for kommunikation i forhold til forældrene. Andre gange ønsker den unge ikke at træde ud af barndommen, da ungdomsfasen kan virke skræmmende. Det kan være udfordrende som forældre til en ung med autisme på den ene side at have et ønske om at være en del af sit barns liv og samtidig være med til at sikre, at den unge udvikler selvstændighed. Denne udfordring kræver nye og anderledes metoder og tilgange til den unge. Kurset vil være en vekselvirkning mellem teori og øvelser. H1 Onsdag den 29. til torsdag den 30. januar København Onsdag den 4. december 2013 H2 Onsdag den 17. til torsdag den 18. september Kurset starter kl og slutter næste dag kl Middelfart Onsdag den 30. juli Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme

17 Kursustype I Børn og unge med autisme og ADHD Forældre til børn og unge med begge diagnoser. Der forudsættes et kendskab til autisme svarende til SIKONs grundkursus i autisme. Kursusbeskrivelse Når begge diagnoser er i spil. Mange børn og unge med autisme får også stillet en ADHD-diagnose, og det kan være svært at finde ud af, hvad denne ekstra diagnose betyder for barnet eller unge. Vi vil på kursets 1. dag undersøge ligheder og forskelle mellem de to diagnoser, dels teoretisk, dels i praksis, for bedre at kunne forstå barnet eller den unge. Vi vil på kursets 2. dag sætte fokus på, hvordan vi pædagogisk kan understøtte det særlige ved autisme og det særlige ved ADHD for bedre at kunne skabe udvikling i hverdagen. Kurset vil bestå af en vekslen mellem plenumoplæg, øvelser og diskussion i plenum. Undervisere Trine Uhrskov, SOPRA & Leif Griffeldte, PsykologCompagniet Deltager antal Max. 24 kursister Kr ,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer, overnatning og forplejning. Tilmelding/framelding Sidste tilmelding og framelding er 7 uger, før kurset afholdes. Herefter er tilmeldingen bindende, og kursusgebyret vil ikke kunne refunderes. Spørgsmål kan rettes til Lone Street Nielsen på eller på tlf I1 Torsdag den 3. til fredag den 4. april Middelfart Torsdag den 13. februar 2014 I2 Torsdag den 23. til fredag den 24. oktober København Torsdag den 4. september 2014 Kurset starter kl og slutter næste dag kl Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme 17

18 18 Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme

19 Kursustype K Ugekursus for hele familien Familier med barn/børn med autisme. Ugekurset er tilrettelagt, så det henvender sig til både familier, der er med for første gang, og til familier, der har deltaget tidligere. Ugekurset er kun for medlemmer af Landsforeningen Autisme. Formål n At give hele familien nye redskaber, teoretiske såvel som praktiske og pædagogiske, så familien kan blive bedre til at håndtere hverdagen n At give familien en god fælles oplevelse i rammer med ligestillede, og hvor alle får erfaringer, som man kan bygge videre på, når man kommer hjem n At møde andre ligestillede familier og danne netværk og venskaber n At give børnene og de unge mulighed for at etablere sociale kontakter og netværk Indhold Ugen er bygget op med et kursusmodul hver formiddag, hvor forældre og børn har hvert sit program. Om eftermiddagen etableres der forskellige fællesaktiviteter for børn, unge og voksne. Dette er med til at træne de sociale færdigheder for vores børn og unge med autisme. Forældrene deltager i forskellige workshops og plenumoplæg. Herved sikres forældrene en uges relevant og lærerig undervisning med både teoretisk læring og praktiske opgaveløsninger. Kurset skal give forældrene en værktøjskasse, som de kan børe brug af, når de er kommet hjem. Personale Oplægsholderne, der underviser og står for workshops, er enten professionelle eller forældre med særlige kompetencer inden for det område, de beskæftiger sig med. Pædagogisk personale i både børne- og ungdomsgrupperne har alle erfaring med autismeområdet, og de fleste har deltaget flere gange. En mere detaljeret beskrivelse af»ugekurset«findes på fra januar. Deltagerantal Ca. 45 familier, svarende til ca. 200 personer Se hjemmesiden efter 1. december for flere detaljer. Tid Lørdag den 28. juni til lørdag den 5. juli Sted Vigsø Feriecenter, Vigsøvej 300, 7730 Hanstholm Spørgsmål kan rettes til Lars Grønlund på eller på tlf Børnene er opdelt i grupper med børn med autisme og grupper med søskende. Grupper er også dannet efter alder og for autisme-børnene også efter funktionsniveau. De unge omfatter både søskende og de højtfungerende med autisme i alderen år. De unge deltager i ungdomslejren, som har sit eget aktivitetsprogram. Søskende, både fra børne- og ungdomsgruppen, vil have mulighed for at deltage i en søskendegruppe, hvor søskendeproblematikken er emnet. Dette foregår en eftermiddag i løbet af ugen. Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme 19

20 Foto: Shutterstock 20 Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere.

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere. KURSUSFORLØB for lærere og pædagoger GUA - en kompleks autismespektrumforstyrrelse onsdag d. 20. og torsdag d. 21. november 2013 GUA-ramte anskues ofte ud fra en autisme-tilgang. De gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Læs mere

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD Fredag 22. november 17.00 Ankomst og indkvartering i husene. Der er mulighed for at hilse på kursusledere og børneteam.

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail Stress, vold og trusler: En giftig cocktail v. Kasper Kock Pædagogisk vejleder/ afdelingsleder & Michael Harboe Specialpædagogisk konsulent/ projektleder Begge Atlass & Studio III instruktører Emner Præsentation

Læs mere

NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN

NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN - OM UNGE OG ANGST KURSUSCENTER BROGAARDEN 13.-14.04.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN OM UNGE OG ANGST Alle kender følelsen af angst. Men

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen Kursuskatalog 2012/13 Næstved Kommune Specialafdelingen Indholdsfortegnelse Forord - hvem er vi.. side 3 Kurser for fagfolk: Grundlæggende viden om autisme 1 og 2. side 4 Halliwicksvømning.. side 5 Det

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Nyhedsbrev. Pilotprojekt med Københavns Universitet. Flere piger og yngre kvinder på STU og netværksgrupper. Spændende Mindfulness konference side 4

Nyhedsbrev. Pilotprojekt med Københavns Universitet. Flere piger og yngre kvinder på STU og netværksgrupper. Spændende Mindfulness konference side 4 Nyhedsbrev Pilotprojekt med Københavns Universitet Vi deltager aktuelt i et projekt med Ministeriet for børn og unge og Københavns universitet. Det er et pilotprojekt med unge med Aspergers syndrom, som

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding

ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding Kom med på årets konference om ADHD og tag pulsen på ADHD. For ADHD er ligeså gennemgribende for den enkelte,

Læs mere

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk Ildsjælecoach Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge Generator kurser og konferencer www.kurserogkonferencer.dk Coachuddannelse for fagfolk På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 Velkommen til Faglige dage! Inklusion/ integration på arbejdspladsen er hovedtemaet for dette års Faglige dage, hvor vi vil komme omkring emner

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015 Kursusdag på Den 26. marts 2015 Landsforeningen Mad&Læring og afholder kursusdag! Hvordan laver man billig, velsmagende, økologisk mad i hverdagen - som unge mennesker ikke kan lade være med at sætte tænderne

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

ADHD-FORENINGEN 2016

ADHD-FORENINGEN 2016 KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2016 21 ADHD-foreningens kurser 2016 Kære læser Du sidder med ADHD-foreningens kursuskatalog for 2016 til mennesker, der er berørt af ADHD - personligt eller i familien.

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 1 Velkommen til skolebestyrelseskonference Få inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Børn med social-kognitive vanskeligheder

Børn med social-kognitive vanskeligheder Børn med social-kognitive vanskeligheder Hvordan håndterer vi dette i spejderarbejdet? 01-03-2013 LIMBIS / Mikala Lousdal Liemann 1 Model for diagnoserne ADHD 3-12 af 100 Aggressiv adfærd ASF 3-15 af 1000

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN, MIDDELFART 23.-24.04.2015 GENERATOR PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Sommer-slank. vil du ned i vægt hurtigt og effektivt? NYMANNS SLANKESKOLE

Sommer-slank. vil du ned i vægt hurtigt og effektivt? NYMANNS SLANKESKOLE Sommer-slank vil du ned i vægt hurtigt og effektivt? NYMANNS SLANKESKOLE Sommer-slank vil du ned i vægt hurtigt og effektivt? Kick-start dit vægttab og din sunde livsstil på vores 7 dages intensive kom-godt-i-gangmed-vægttabet-kursus.

Læs mere

UNGE OG SORG - OM REAKTIONER PÅ DØDSFALD OG SKILSMISSER

UNGE OG SORG - OM REAKTIONER PÅ DØDSFALD OG SKILSMISSER UNGE OG SORG - OM REAKTIONER PÅ DØDSFALD OG SKILSMISSER MIDDELFART 27.-28.10.15 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES SORG OM REAKTIONER PÅ DØDSFALD OG SKILSMISSER Når livet viser sig fra sin

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014.

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Januar 2014 Kursustilbud til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Vi har skåret ned på faciliteter og forplejning. Kursusoversigt forår 2014

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: ATLASS Stressreduktion og specialpædagogik 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ruth Lehm E-mail: Rpl@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Forældrenetværksgruppe

Forældrenetværksgruppe Der lægges vægt på at I selv søger sammen og danner netværk, så i har mulighed for at mødes og støtte hinanden, efter det aktuelle forløb. En netværksgruppe kan, bestå af 3-4 forældrepar som vælger hinanden

Læs mere

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation Tove Bech, ledende socialrådgiver, Region Hovedstadens Psykiatri Susanne Kragh, specialkonsulent, Københavns Kommune

Læs mere

EN FAGLIG UDFORDRING!

EN FAGLIG UDFORDRING! VOLD OG TRUSLER I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE EN FAGLIG UDFORDRING! TO KONFERENCER FOR LEDERE, ARBEJDSMILJØ- OG TILLIDSREPRÆSENTANTER SOM ARBEJDER MED BØRN OG UNGE Tirsdag den 20. januar 2015 Munkebjerg

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser LANDSFORENINGEN AUTISME Forældrekurser Bl.a. Grønne aftener Etablering af netværksgrupper Søskendekurser Bedsteforældre- og pårørendekursus Kend serviceloven Teenage-ramte forældre Botilbud hvor flytter

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST NYHEDSBREV UNGE I VÆKST JANUAR 2011 Godt Nytår og tak for godt samarbejde i det forgangne år Unge i Vækst er nu gået ind i den afsluttende fase. Derfor indeholder dette Nyhedsbrev både information om aktiviteter,

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE Den bedste medarbejder er den, der tør åbne munden Anders Dam, seminar for tillidsvalgte 2013 Som tillidsmand har du selv bidraget

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24.

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. MAJ 2013 GENERATOR FOREDRAG, KURSER OG KONFERENCER WWW.FOREDRAGOGKONFERENCER.DK

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre...

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre... og hvad så? Velkommen til Center for ADHD Jo før jo bedre... Børn med ADHD skal have hjælp så tidligt som muligt. Center for ADHDs formål er at forebygge de negative følgevirkninger, som symptomer på ADHD

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering K o m m u n i k at i o n i t e a m s P e r s o n l i g u d v i k l i n g t i l a r b e j d e o g u d da n n e l s e V i d e n d e l i n g Kommunikation og konflikthåndtering A r b e j d s m a r k e d s

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

ÅBNE DØRE. Gribskov Gymnasium, Østergade 52, 3200 Helsinge

ÅBNE DØRE. Gribskov Gymnasium, Østergade 52, 3200 Helsinge * rser u k s e or v g i d ar d u l r e b e m f l i T 6. 1 t s e n se ÅBNE DØRE AFTENKURSER FOR VOKSNE GRIBSKOV GYMNASIUM FORÅR 2015 Gribskov Gymnasium, Østergade 52, 3200 Helsinge VELKOMMEN TIL ÅBNE DØRE

Læs mere

Landsforeningen Autisme FeBRUAR 2014. Autisme hos voksne

Landsforeningen Autisme FeBRUAR 2014. Autisme hos voksne Landsforeningen Autisme FeBRUAR 2014 Autisme hos voksne AUTISME HOS VOKSNE Infantil autisme, atypisk autisme, Aspergers syndrom, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, GUA, GUU, NLD m.fl. Autismeområdet

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

BMSF-kurser foråret 2015

BMSF-kurser foråret 2015 BMSF-kurser foråret 2015 Videnscentret Børn med særlige forudsætninger udbyder 5 eftermiddagskurser i marts og april. Kurserne har særligt fokus på de dygtige elever. Men som det fremgår af kursusindholdet,

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Na6onale kliniske retningslinjer. Kirsten Bundgaard. www.neuro- team.dk

Na6onale kliniske retningslinjer. Kirsten Bundgaard. www.neuro- team.dk Nye kliniske retningslinjer i fysioterapi 6l børn med ADHD Børn og unge med neuropsykiatriske lidelser og stress sammenhængen mellem stress og angst, depression og/ eller udfordrende adfærd Na6onale Kliniske

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere