Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse"

Transkript

1 Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk kursus SIKON Konferencen Søskende-forældrekurser Ugekursus Temadage & endagskonferencer Kursuskatalog 2014

2 Kursuskataloget 2014 v/lars Grønlund & Lone Street Nielsent, Kursussekretariatet Succesen fortsætter i SIKON, Landsforeningen Autismes kurser og konferencer, har oplevet en fantastisk udvikling igennem de seneste år, hvor både antallet af udbudte kurser, tilfredse kursister samt varieteten af kursusemner er steget. Det har betydet, at viden om autisme er nået ud til flere forældre, pårørende, professionelle samt personer med autisme til gavn for alle dem, der har interesse for området. Kurserne vil blive afholdt i samarbejde med professionelle. Vi vil også i 2014 benytte undervisere fra SOPRA, Psykologisk Ressourcecenter samt Cense, alle professionelle med et langt og indgående autismekendskab og glimrende formidlere. Vores partnere står for det faglige indhold, mens Landsforeningen Autisme står for det administrative omkring kurserne. I 2014 vil SIKON også afholde endags-konferencer med aktuelle emner. Du vil kunne se nærmere i dette katalog, og de vil også blive offentliggjort på I dette katalog kan man læse mere indgående om alle årets kurser, herunder også målgruppe, datoer for tilmelding og meget mere. 2 Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme

3 Velkommen På de næste sider kan du læse om tilmelding, betaling med mere. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i både det praktiske og det indholdsmæssige inden tilmeldingen. Du er velkommen til at ringe eller e med spørgsmål, inden du tilmelder dig. Tilmelding Man tilmelder sig via hjemmesiden Særlige kurser Ugekursus har sin egen tilmeldingsprocedure, som du kan læse om under kursus K. Men for kurserne generelt gælder det ellers, at: Venteliste Hvis kurset eller konferencen er fyldt op, når man tilmelder sig, kommer man automatisk på venteliste. Ved afbud kontakter vi straks folk fra ventelisten og tilbyder dem plads. Søskendekurser Husk at angive alder på børn/unge, der skal deltage på kurset. Vi benytter kun alderen til fordeling i grupper. Det er derfor vigtigt, at du/i vælger det grundkursus, der henvender sig til jeres barns/unges funktionsniveau. Grundkurserne er opdelt i: n Børn/unge normaltbegavede (Aspergers syndrom, højtfungerende autisme) n Børn/unge moderat fungerende eller tidligt udviklingstrin (med ledsagende mental retardering) Hvis ens barn har Atypisk Autisme, GUA, GUU el. lign., er det ligeledes funktionsniveauet, der afgør, hvilket kursus man skal melde sig til. Forældrekurset»Unge med autisme«henvender sig kun til forældre med børn og unge, hvis funktionsniveau karakteriseres som normaltbegavet. Definitioner Børn/unge normaltbegavede. Hvis barnet har aldersvarende tale eller sprogforståelse vælges dette type kursus. Børn/unge moderatfungerende eller tidligt udviklingstrin. Hvis barnet ikke har alderssvarende tale eller sprogforståelse vælges dette type kursus. Forældrekurser Grundkurserne i autisme for forældre er opdelt efter funktionsniveau, og undervisningen tager udgangspunkt i dette. Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme 3

4 Velkommen fortsat Ekstra kurser Eventuelle ekstra kurser og ændringer annonceres løbende på og Afmelding På alle kurser er anført en dato for sidste frist for afmelding, uden at man kommer til at betale. Det er som regel ca. 7 uger, før kurset afholdes. Hvis folk fra ventelisten ønsker at deltage, skal man selvfølgelig ikke betale, selvom det er efter sidste afmeldingsfrist. Betaling Ved tilmelding til et kursus skal man angive, hvem der er betaler. Hvis kommunen bevilliger kurset Hvis kommunen skal dække deltagerbetalingen, skal der angives følgende, for at vi kan sende regningen til kommunen: n EAN nummer n Navn på kommunen n Navn på afdeling eller sagsbehandler Uanset om kommunen eller arbejdspladsen skal betale, eller man ønsker at betale som privatperson, skal felterne på tilmeldingsblanketten udfyldes, for at vi kan modtage og behandle tilmeldingen. Støttemuligheder Man kan søge sin kommune om bevilling af deltagerbetaling og øvrige omkostninger forbundet med kurset (pasning af autismebarnet, tabt arbejdsfortjeneste, transport) som en merudgift efter Servicelovens Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme

5 Hvis kommunen ikke bevilger kurset: Man har ret til at få et skriftligt afslag, hvor kommunen skal begrunde afgørelsen. Man kan herefter klage over afgørelsen inden 4 uger, fra man har modtaget afgørelsen. For mere information eller spørgsmål kan man henvende sig til: Lone Street Nielsen på eller på telefon Lars Grønlund på eller på telefon Lone Street Nielsen Lars Grønlund Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme 5

6 Oversigt over kursustyper Nr. Emne A Grundkurser i autisme Forældre til normaltbegavede børn og unge B C Grundkurser i autisme Kognitiv Affektiv Træning præsentation af KAT-kassen Forældre til børn og unge moderat fungerende til tidligt udviklingstrin Forældre, pårørende og professionelle D Søskende-forældre 1 Søskende og forældre D Søskende-forældre 2 Søskende og forældre E Konfliktforståelse Forældre til normaltbegavede børn og unge F Konfliktforståelse Forældre til moderat fungerende børn og unge G Pædagogiske metoder Forældre til normaltbegavede børn og unge H Unge med autisme Forældre til normaltbegavede børn og unge I Børn og unge med autisme og ADHD Forældre til børn og unge med begge diagnoser K Ugekursus For hele familien L Autisme og angst Forældre og professionelle M Autisme og seksualitet Forældre til moderat til normaltbegavede unge N Diagnostisk kursus Professionelle P Piger med autisme Forældre og professionelle S T T SIKON konferencen Scan How app til øget selvstændighed Endagskonferencen med Rudy Simone Professionelle, pårørende (primært forældre) og personer med autisme Forældre og pårørende Forældre og professionelle T Vinterkonference For mennesker med autisme X Trivsel i familielivet opdag jeres fælles styrker Forældre til børn og unge med autisme Y Atlass Professionelle og pårørende På de efterfølgende sider kan du læse mere detaljeret om de enkelte kursustyper, herunder datoer, priser, sted, til- og framelding osv. 6 Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme

7 Kursustype A Grundkursus i autisme normaltbegavede Forældre, enlige og par, til normaltbegavede børn og unge med autisme. Formål Formålet med kurset er at give deltagerne en introduktion til autismediagnosen. Vi vil diskutere, hvordan den autistiske tænkning tager sig ud hvad betyder det for adfærden, kommunikationen og barnets tilgang og forståelse af verden. I det perspektiv vil vi tale om, hvilke problemstillinger der kan opstå i familien, når man har et barn med autisme, og hvordan barnet bedst muligt kan støttes. Indhold At få en diagnose på sit barn er både en afslutning og en begyndelse. En afslutning på en lang proces, som kan have været både angst- og konfliktfyldt, fra den første mistanke om, at der er noget, som er anderledes ved ens barn, til udredningen er afsluttet og diagnosen stillet. Og en begyndelse på en mindst lige så lang proces med at forstå, forholde sig til og tage vare på barnet/den unge med diagnose og samtidig være en familie og forælder til eventuelle søskendebørn. Vi tager udgangspunkt i familien, fordi forældre skal tage vare på sig selv for at kunne tage vare på andre. Samtidig kommer vi ind på det at være en familie i det offentlige system, hvor sagsbehandlere, skolepsykologer, støttelærere og andre bliver med- og modspillere (aktører) i familiens liv. Kurset indeholder en introduktion til de autismespecifikke funktionsforstyrrelser og de konsekvenser, de har for barnet/den unge. Endelig ser vi på barnets/den unges og familiens omverden som en særlig udfordring. Autisme hos normaltbegavede børn og unge er et usynligt handicap og derfor svært for omverdenen at forstå og forholde sig til. Deltagerne arbejder med at finde deres egen måde at forklare omverdenen om deres barn/den unge på. Kursusleder/underviser Marie Louise Stochholm, cand.scient.soc., SOPRA Deltagerantal Max. 24 kursister Kr ,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer, overnatning og forplejning. Tilmelding/framelding Sidste tilmelding og framelding er 7 uger, før kurset afholdes. Herefter er tilmeldingen bindende, og kursusgebyret vil ikke kunne refunderes. Spørgsmål kan rettes til Lone Street Nielsen på eller på tlf A1 Onsdag den 8. til torsdag den 9. januar København Onsdag den 20. november 2013 A2 Onsdag den 19. til torsdag den 20. februar København Mandag den 6. januar 2014 A3 Torsdag den 20. til fredag den 21. marts Middelfart Torsdag den 30. januar 2014 A4 Onsdag den 23. til torsdag den 24. april København Onsdag den 5. marts 2014 A5 Torsdag den 22. til fredag den 23. maj Middelfart Torsdag den 3. april 2014 A6 Onsdag den 18. til torsdag den 19. juni København Onsdag den 30. april 2014 A7 Onsdag den 20. til torsdag den 21. august Middelfart Onsdag den 2. juli 2014 A8 Onsdag den 1. til torsdag den 2. oktober København Onsdag den 13. august 2014 A9 Onsdag den 19. til torsdag den 20. november Middelfart Onsdag den 1. oktober 2014 A10 Onsdag den 3. til torsdag den 4. december København Onsdag den 15. oktober 2014 Kurset starter kl og slutter næste dag kl Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme 7

8 Kursustype B Grundkursus i autisme moderatfungerende/tidligt udviklingstrin Forældre, enlige og par, til moderat fungerende/ tidligt udviklingstrin børn og unge med autisme. Formål Formålet med kurset er at give deltagerne en introduktion til autismediagnosen. Vi vil diskutere, hvordan den»autistiske tænkning«tager sig ud hvad betyder det for adfærden, kommunikationen og barnets tilgang og forståelse af verden. I det perspektiv vil vi tale om, hvilke problemstillinger der kan opstå i familien, når man har et barn med autisme, og hvordan barnet bedst muligt kan støttes. Indhold At få en diagnose på sit barn er både en afslutning og en begyndelse. En afslutning på en lang proces, som kan have været både angst- og konfliktfyldt, fra den første mistanke om, at der er noget, som er anderledes ved ens barn, til udredningen er afsluttet og diagnosen stillet. Og en begyndelse på en mindst lige så lang proces med at forstå, forholde sig til og tage vare på barnet/den unge med diagnose og samtidig være en familie og forælder til eventuelle søskendebørn. Endelig ser vi på barnets/den unges og familiens omverden som en særlig udfordring. Autisme hos normaltbegavede børn og unge er et usynligt handicap og derfor svært for omverdenen at forstå og forholde sig til. Deltagerne arbejder med at finde deres egen måde at forklare omverdenen om deres barn/den unge på. Kursusleder/underviser Trine Uhrskov, SOPRA Deltagerantal Max. 24 kursister Kr ,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer, overnatning og forplejning. Tilmelding/framelding Sidste tilmelding og framelding er 7 uger, før kurset afholdes. Herefter er tilmeldingen bindende, og kursusgebyret vil ikke kunne refunderes. Spørgsmål kan rettes til Lone Street Nielsen på eller på tlf Vi tager udgangspunkt i familien, fordi forældre skal tage vare på sig selv for at kunne tage vare på andre. Samtidig kommer vi ind på det at være en familie i det offentlige system, hvor sagsbehandlere, skolepsykologer, støttelærere og andre bliver med- og modspillere (aktører) i familiens liv. Kurset indeholder en introduktion til de autismespecifikke funktionsforstyrrelser og de konsekvenser, de har for barnet/den unge. B1 Onsdag den 19. til torsdag den 20. februar København Torsdag den 2. januar 2014 B2 Torsdag den 4. til fredag den 5. september Middelfart Torsdag den 17. juli 2014 Kurset starter kl og slutter næste dag kl Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme

9 Kursustype C Kognitiv Affektiv Træning præsentation af KAT-kassen Forældre, pårørende og professionelle, der arbejder med børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder autisme og Aspergers syndrom, samt børn med ADHD. Formål Formålet med kurset er at præsentere KATkassen (Kognitiv Affektiv Træning) og hjælpe deltagerne til at komme i gang med at bruge materialet. KAT-kassen kan bruges sammen med alle personer, der har vanskeligheder ved at udtrykke deres tanker og følelser, og løse konflikter. Indhold Indholdet lægger vægt på den følelsesmæssige læring og empatitræning med henblik på at hjælpe personer med at sætte ord på egne og andres oplevelser, tanker, følelser og sanser. Vi lægger også vægt på at hjælpe børn, unge og voksne til at blive bevidst om deres sociale færdigheder og fornemmelser. Dette inkluderer bl.a. kropssprog, venskabsfærdigheder, social træning, interesser og rollespil. Kursusleder/underviser Ea Carøe, BA.psych. konsulent i Psykologisk Ressource Center Deltagerantal Max. 35 kursister Kr ,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer og forplejning. Tilmelding/framelding Sidste tilmelding og framelding er 7 uger, før kurset afholdes. Herefter er tilmeldingen bindende, og kursusgebyret vil ikke kunne refunderes. Spørgsmål kan rettes til Lone Street Nielsen på eller på tlf C1 Tirsdag den 28. januar København Tirsdag den 3. december 2013 C2 Tirsdag den 26. august København Tirsdag den 8. juli 2014 Kurset starter kl og slutter kl Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme 9

10 Kursustype D Søskende-forældrekursus 1 begynderkursus Forældre og søskende fra ca år. Børn/unge med en diagnose kan ikke deltage eller være med på kurset. Formål At søskende får en generel indføring i autismebegrebet og de ligheder og forskelle, der er på personer med autisme. At give søskende en mulighed for at møde andre søskende til en bror/søster med autisme. At klæde forældre på til bedre at håndtere hverdagen i familien med både søskendebørn og et barn med autisme. Indhold Søskendekurset vil gennem oplæg, film og samtaler give søskende mulighed for at fortælle om de følelser og tanker, de har i forhold til deres bror/søster. De vil opleve en befrielse ved at være sammen med andre ligestillede. Kurset vil styrke deres forståelse for deres bror/søster og hjælpe dem i hverdagen til at håndtere problemer i familien i deres forhold til omverdenen. Forældrekurset tager emner op omkring: n At være en familie med et barn med autisme. n Pædagogik i hverdagen. n Søskendeproblematikken. n Konflikthåndtering i hverdagen. Undervisere Psykolog Therese Dittmann og psykolog Anne Kapland, CeNSE Deltagerantal Max. 60, heraf ca. 20 børn/unge Kr ,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer, overnatning og forplejning. Tilmelding/framelding Sidste tilmelding og framelding er 7 uger, før kurset afholdes. Herefter er tilmeldingen bindende, og kursusgebyret vil ikke kunne refunderes. Spørgsmål kan rettes til Lone Street Nielsen på eller på tlf Eksempler på emner, der drøftes på kurset: n Hvordan er det at have en anderledes bror/ søster? n Hvordan kan jeg selv forstå min bror/søster? n Hvad skal jeg sige til mine venner? Min bror/søster gør nogle underlige ting. D1 Fredag den 7. til lørdag den 8. marts Middelfart Fredag den 17. januar 2014 D2 Fredag den 22. til lørdag den 23. august Middelfart Fredag den 4. juli 2014 Kurset starter fredag kl og slutter lørdag kl Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme

11 Kursustype D Søskende-forældrekursus 2 fortsætterkursus Søskende og forældre, der har deltaget på søskendekurset grundkurset eller tilsvarende. Søskende fra ca. 12 år og opefter. Børn/unge med en diagnose kan ikke deltage eller være med på kurset. Formål Kurset vil i højere grad tage afsæt i søskendes individuelle behov. Der vil være mulighed for at diskutere, hvad fra kursus 1 der har været hjælpsomt. Søskende og forældre vil på kurset have mulighed for at arbejde videre med de velkendte samt nye udfordringer, der kan knytte sig til at være i en familie med et barn med autisme. Fortsat at give søskende mulighed for at få svar på spørgsmål omkring deres bror/søster med autisme. At give søskende og forældre mulighed for erfaringsudveksling med andre søskende og forældre. Indhold Vi vil på søskendekursus 2 både bruge tid på opdelte aktiviteter, men også på fællesaktiviteter, hvor børn og forældre er sammen. Vi vil gennem workshops arbejde med specifikke temaer, der tilgodeser den individuelles behov. Der vil i hver enkelt workshop være mulighed for at trække på både søskendes og forældres viden og erfaringer. Eksempler på temaer kunne være: n Hvordan håndterer man konflikter med sin bror/søster? Hvordan takler man konflikter søskende imellem? n Hvordan kan man finde gode aktiviteter med sin bror/søster? n Hvordan fortæller man på en god måde andre om autisme? n Hvordan kan man lave et godt søskende/forældrenetværk? Undervisere Psykolog Anne Kaplan og psykolog Therese Dittmann, CeNSE Deltagerantal Max. 60, heraf ca. 20 børn/unge Kr ,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer, overnatning og forplejning. Tilmelding/framelding Sidste tilmelding og framelding er 7 uger, før kurset afholdes. Herefter er tilmeldingen bindende, og kursusgebyret vil ikke kunne refunderes. Spørgsmål kan rettes til Lone Street Nielsen på eller på tlf D3 Fredag den 7. til lørdag 8. november Middelfart Fredag den 19. september 2014 Kurset starter fredag kl og slutter lørdag kl Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme 11

12 Foto: Shutterstock 12 Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme

13 Kursustype E Konfliktforståelse normaltbegavede Forældre, enlige og par, til normaltbegavede børn og unge med autisme. Formål Formålet med kurset er at sætte fokus på, hvordan vi som voksne forstår, håndterer og udvikler børn og unge, som ofte kommer ud i situationer, som de ikke kan magte, og derfor er i konflikt med omverdenen. Som forældre til et barn eller en ung med nogle af ovenstående vanskeligheder har man ofte en hverdag, som er præget af konflikter. Ofte er det de samme konflikter, som gentager sig gang på gang. Det er hårdt for familielivet både for børnene selv og for resten af familien, ikke mindst søskende. Det kan samtidig være svært at forstå, hvad børnene/ de unge lærer af alle disse konflikter, for hvis de lærte noget af konflikterne, hvorfor ender de så i de samme konflikter gang på gang? Indhold På kurset vil vi arbejde målrettet med hvert enkelt barn eller ung for at forstå, hvad det er, de har svært ved, hvad de reagerer på, og hvordan man som forældre kan forsøge at undgå den kommende konflikt. Vi vil også lægge vægt på, at konflikten ikke bare bliver afværget, men at barnet/den unge bliver bedre til at håndtere andre udfordrende situationer fremover. De metoder vi går ud fra, er blandt andet samarbejdsbaseret problemløsning og lowarousal-pædagogik. Kurset er delt op i tre dele, som hver indeholder teori og praktiske eksempler i plenum, individuelle øvelser omkring eget barn samt fremlæggelse i gruppen med efterfølgende diskussion i plenum. Kursusleder/underviser Trine Uhrskov, SOPRA Deltagerantal Max. 24 kursister Kr ,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer, overnatning og forplejning. Tilmelding/framelding Sidste tilmelding og framelding er 7 uger, før kurset afholdes. Herefter er tilmeldingen bindende, og kursusgebyret vil ikke kunne refunderes. Spørgsmål kan rettes til Lone Street Nielsen på eller på tlf E1 Torsdag den 20. til fredag den 21. marts Middelfart Torsdag den 30. januar 2014 E2 Torsdag den 13. til fredag den 14. november Kurset starter kl og slutter næste dag kl København Torsdag den 25. september 2014 Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme 13

14 Kursustype F Konfliktforståelse moderat fungerende Forældre, enlige og par, til moderat fungerende børn og unge med autisme. Formål Formålet med kurset er at sætte fokus på, hvordan vi som voksne forstår, håndterer og udvikler børn og unge, som ofte kommer ud i situationer, som de ikke kan magte, og derfor er i konflikt med omverdenen. Som forældre til et barn eller en ung med nogle af ovenstående vanskeligheder har man ofte en hverdag, som er præget af konflikter. Ofte er det de samme konflikter, som gentager sig gang på gang. Det er hårdt for familielivet både for børnene selv og for resten af familien, ikke mindst søskende. Det kan samtidig være svært at forstå, hvad børnene/ de unge lærer af alle disse konflikter, for hvis de lærte noget af konflikterne, hvorfor ender de så i de samme konflikter gang på gang? Indhold På kurset vil vi arbejde målrettet med hvert enkelt barn eller ung for at forstå, hvad det er, de har svært ved, hvad de reagerer på, og hvordan man som forældre kan forsøge at undgå den kommende konflikt. Vi vil også lægge vægt på, at konflikten ikke bare bliver afværget, men at barnet/den unge bliver bedre til at håndtere andre udfordrende situationer fremover. De metoder, vi går ud fra, er blandt andet samarbejdsbaseret problemløsning og lowarousal-pædagogik. Kurset er delt op i tre dele, som hver indeholder teori og praktiske eksempler i plenum, individuelle øvelser omkring eget barn samt fremlæggelse i gruppen med efterfølgende diskussion i plenum. Kursusleder/underviser Trine Uhrskov, SOPRA Deltagerantal Max. 24 kursister Kr ,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer, overnatning og forplejning. Tilmelding/framelding Sidste tilmelding og framelding er 7 uger, før kurset afholdes. Herefter er tilmeldingen bindende, og kursusgebyret vil ikke kunne refunderes. Spørgsmål kan rettes til Lone Street Nielsen på eller på tlf F1 Torsdag den 19. til fredag den 20. juni København Torsdag den 1. maj 2014 F2 Torsdag den 4. til fredag den 5. december København Torsdag den 16. oktober 2014 Kurset starter kl og slutter næste dag kl Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme

15 Kursustype G Pædagogiske metoder normaltbegavede Forældre, enlige og par, til normaltbegavede børn og unge med autisme, der har været på et introkursus om autisme. Formål Kursets fokus er anvendelsen af redskaberne i praksis, og deltagerne vil derfor i vid udstrækning komme til at arbejde med de forskellige redskaber med vejledning fra underviserne. Kurset formål er at give kursisterne en grundig og praksisnær præsentation af de nævnte autismespecifikke redskaber, der kan anvendes i hjemmet. Kurset har ydermere til formål at klæde kursisterne på, således at de ikke kun kender til de forskellige redskaber, men har arbejdet indgående med hvert redskab i relation til deres eget barn. Kursisterne kommer således hjem med materiale til eget barn. Indhold At få en barn med autisme betyder at skulle vænne sig til en masse nye metoder og redskaber, der anvendes som led i opdragelsen og udviklingen af barnet. Hvor andre børn kan guides gennem primær mundtlig guidning, er det for børnene med autisme en stor hjælp og nødvendighed at denne guidning tager en visuel form. Kursusleder/underviser Trine Uhrskov, SOPRA, Lars Grønlund, Landsforeningen Autisme og pædagog Thomas Hemmingsen Deltagerantal Max. 24 kursister Kr ,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer, overnatning og forplejning. Tilmelding/framelding Sidste tilmelding og framelding er 7 uger, før kurset afholdes. Herefter er tilmeldingen bindende, og kursusgebyret vil ikke kunne refunderes. Spørgsmål kan rettes til Lone Street Nielsen på eller på tlf Vi vil derfor arbejde med: n Visuel struktur n Sociale historier n Tegneseriesamtalen n KAT-kassen n Visuelle manualer og instruktioner G1 Onsdag den 14. til torsdag den 15. maj København Onsdag den 26. marts 2014 G2 Onsdag den 19. til torsdag den 20. november Kurset starter kl og slutter næste dag kl København Onsdag den 1. oktober 2014 Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme 15

16 Kursustype H Unge med autisme Forældre, enlige og par, til normaltbegavede børn og unge med autisme. Formål Formålet med kurset er at støtte forældre til unge med autisme i at forstå, hvordan ungdomslivet med autisme kan håndteres. Kurset fokuserer på kommunikationsformer, som udvikler den unges lyst til at være i dialog, og som samtidig muliggør et positivt samvær forældre og unge imellem. Indhold Kurset indeholder en diskussion af opdragelsens formål herunder ligheder og forskelle mellem»almen opdragelse«og»opdragelse i et autismeperspektiv«. Vi vil sætte fokus på, hvordan anerkendende pædagogik med fordel kan anvendes, når forældrenes opdragelsesrolle skal ind i en ny fase i kraft af, at børnene bliver ældre. Kursusleder/underviser Marie Louise Stochholm, SOPRA Deltagerantal Max. 24 kursister Kr ,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer, overnatning og forplejning. Tilmelding/framelding Sidste tilmelding og framelding er 7 uger, før kurset afholdes. Herefter er tilmeldingen bindende, og kursusgebyret vil ikke kunne refunderes. Spørgsmål kan rettes til Lone Street Nielsen på eller på tlf Forældre til unge oplever ofte, at det er svært at opdrage og vejlede deres barn. Resultatet af forældrenes forsøg på at sætte grænser over for den unge kan være, at samværet bliver præget af konflikter og negative forventninger til hinanden. Nogle gange vælger den unge helt at lukke af for kommunikation i forhold til forældrene. Andre gange ønsker den unge ikke at træde ud af barndommen, da ungdomsfasen kan virke skræmmende. Det kan være udfordrende som forældre til en ung med autisme på den ene side at have et ønske om at være en del af sit barns liv og samtidig være med til at sikre, at den unge udvikler selvstændighed. Denne udfordring kræver nye og anderledes metoder og tilgange til den unge. Kurset vil være en vekselvirkning mellem teori og øvelser. H1 Onsdag den 29. til torsdag den 30. januar København Onsdag den 4. december 2013 H2 Onsdag den 17. til torsdag den 18. september Kurset starter kl og slutter næste dag kl Middelfart Onsdag den 30. juli Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme

17 Kursustype I Børn og unge med autisme og ADHD Forældre til børn og unge med begge diagnoser. Der forudsættes et kendskab til autisme svarende til SIKONs grundkursus i autisme. Kursusbeskrivelse Når begge diagnoser er i spil. Mange børn og unge med autisme får også stillet en ADHD-diagnose, og det kan være svært at finde ud af, hvad denne ekstra diagnose betyder for barnet eller unge. Vi vil på kursets 1. dag undersøge ligheder og forskelle mellem de to diagnoser, dels teoretisk, dels i praksis, for bedre at kunne forstå barnet eller den unge. Vi vil på kursets 2. dag sætte fokus på, hvordan vi pædagogisk kan understøtte det særlige ved autisme og det særlige ved ADHD for bedre at kunne skabe udvikling i hverdagen. Kurset vil bestå af en vekslen mellem plenumoplæg, øvelser og diskussion i plenum. Undervisere Trine Uhrskov, SOPRA & Leif Griffeldte, PsykologCompagniet Deltager antal Max. 24 kursister Kr ,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer, overnatning og forplejning. Tilmelding/framelding Sidste tilmelding og framelding er 7 uger, før kurset afholdes. Herefter er tilmeldingen bindende, og kursusgebyret vil ikke kunne refunderes. Spørgsmål kan rettes til Lone Street Nielsen på eller på tlf I1 Torsdag den 3. til fredag den 4. april Middelfart Torsdag den 13. februar 2014 I2 Torsdag den 23. til fredag den 24. oktober København Torsdag den 4. september 2014 Kurset starter kl og slutter næste dag kl Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme 17

18 18 Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme

19 Kursustype K Ugekursus for hele familien Familier med barn/børn med autisme. Ugekurset er tilrettelagt, så det henvender sig til både familier, der er med for første gang, og til familier, der har deltaget tidligere. Ugekurset er kun for medlemmer af Landsforeningen Autisme. Formål n At give hele familien nye redskaber, teoretiske såvel som praktiske og pædagogiske, så familien kan blive bedre til at håndtere hverdagen n At give familien en god fælles oplevelse i rammer med ligestillede, og hvor alle får erfaringer, som man kan bygge videre på, når man kommer hjem n At møde andre ligestillede familier og danne netværk og venskaber n At give børnene og de unge mulighed for at etablere sociale kontakter og netværk Indhold Ugen er bygget op med et kursusmodul hver formiddag, hvor forældre og børn har hvert sit program. Om eftermiddagen etableres der forskellige fællesaktiviteter for børn, unge og voksne. Dette er med til at træne de sociale færdigheder for vores børn og unge med autisme. Forældrene deltager i forskellige workshops og plenumoplæg. Herved sikres forældrene en uges relevant og lærerig undervisning med både teoretisk læring og praktiske opgaveløsninger. Kurset skal give forældrene en værktøjskasse, som de kan børe brug af, når de er kommet hjem. Personale Oplægsholderne, der underviser og står for workshops, er enten professionelle eller forældre med særlige kompetencer inden for det område, de beskæftiger sig med. Pædagogisk personale i både børne- og ungdomsgrupperne har alle erfaring med autismeområdet, og de fleste har deltaget flere gange. En mere detaljeret beskrivelse af»ugekurset«findes på fra januar. Deltagerantal Ca. 45 familier, svarende til ca. 200 personer Se hjemmesiden efter 1. december for flere detaljer. Tid Lørdag den 28. juni til lørdag den 5. juli Sted Vigsø Feriecenter, Vigsøvej 300, 7730 Hanstholm Spørgsmål kan rettes til Lars Grønlund på eller på tlf Børnene er opdelt i grupper med børn med autisme og grupper med søskende. Grupper er også dannet efter alder og for autisme-børnene også efter funktionsniveau. De unge omfatter både søskende og de højtfungerende med autisme i alderen år. De unge deltager i ungdomslejren, som har sit eget aktivitetsprogram. Søskende, både fra børne- og ungdomsgruppen, vil have mulighed for at deltage i en søskendegruppe, hvor søskendeproblematikken er emnet. Dette foregår en eftermiddag i løbet af ugen. Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme 19

20 Foto: Shutterstock 20 Kursuskatalog 2014 Landsforeningen Autisme

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen Kursuskatalog 2012/13 Næstved Kommune Specialafdelingen Indholdsfortegnelse Forord - hvem er vi.. side 3 Kurser for fagfolk: Grundlæggende viden om autisme 1 og 2. side 4 Halliwicksvømning.. side 5 Det

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 21 ADHD-foreningens kurser 2015 EMNE MÅLGRUPPE DATO STED KURSUSNR. FORÆLDRE OG FAMILIENETVÆRKET Styrk din forældrerolle Forældre til børn med ADHD 3.-4. oktober Fyn

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Børn og unge i hjerneskaderamte

Børn og unge i hjerneskaderamte Børn og unge i hjerneskaderamte familier Børn og unge i hjerneskaderamte familier - at arbejde med børn og unge som pårørende Et inspirationskatalog Psykolog Tonny Andersen, Vejlefjord Neurorehabilitering

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Arbejdshæfte. 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier. Teenageproblematikker i plejefamilien

Arbejdshæfte. 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier. Teenageproblematikker i plejefamilien Arbejdshæfte 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier Teenageproblematikker i plejefamilien Forord Dette materiale er udarbejdet som en del af aftalen om Barnets Reform, der trådte i kraft den

Læs mere

GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET

GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET Indholdsfortegnelse Guide til guiden Behandlingsindsats indenfor det autistiske spektrum Udviklingspsykologi Anerkendende/værdsættende samtaler Mentalisering

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding

ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding Kom med på årets konference om ADHD og tag pulsen på ADHD. For ADHD er ligeså gennemgribende for den enkelte,

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

hus forbi FOKUS PÅ AUTISME

hus forbi FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME Modelprogram for botilbud til ældre med autisme... 2 Hus Forbi: Unge med psykiske handicap fylder herbergerne... 4 Hus Forbi: Ikke dum. Bare anderledes... 6 Socialrådgiverens indstik:

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

BØRN TEMA. »Børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!« Gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12. Din forening Året der gik 4

BØRN TEMA. »Børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!« Gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12. Din forening Året der gik 4 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 1-2012 TEMA BØRN og depression»børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!«gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12 Højskole få pladser s.

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Hele handicapområdet samme hat side 4

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Hele handicapområdet samme hat side 4 ISSN 2245-0777 MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 8 Oktober 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Landsforeningens DNA 2 n Landsforeningen Autisme siger tak... 8 n Er din organisation

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer

Læs mere