2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi Hold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi 2014-2016. 2. Hold"

Transkript

1 2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi Hold Formål Formålet med uddannelsen er at uddanne specialister i klinisk sexologi. Regi Uddannelsen udgår fra Sexologisk Klinik Rigshospitalet, Psykiatrisk Center København. Uddannelsesansvarlig er lektor i klinisk sexologi ved Københavns Universitet, Specialist i Klinisk Sexologi, overlæge Ellids Kristensen, Sexologisk Klinik PCK. Kursusledere er Ellids kristensen og spesialpsykolog, Specialist i Klinisk Sexologi, ph.d. Åshild Skogerbø, Forsknings- og undervisningsenheten, Psykiatrisk divisjon, Helse Stavanger, Norge. Målgruppe Læger og psykologer. Undtagelsesvis kan andre med en længerevarende sundhedsuddannelse komme i betragtning. Der vil kunne optages nye studerende årligt. Det maksimale antal deltagere ad gangen er 16. Deltagerforudsætninger En forudsætning for deltagelse er som udgangspunkt, at man forud har gennemgået basal sexologi niveauet og er blevet autoriseret som Sexologisk Counsellor (Sexologi I og II i Nordic Association of Clinical Sexology NACS, eller tilsvarende uddannelse. Der kan i et vist omfang optages psykologer og læger, som ikke opfylder betingelserne for at påbegynde NACS Specialistuddannelse i Klinisk Sexologi. Forudsætningen er minimum en etårig psykoterapeutisk uddannelse og en nogen sexologisk viden. Det forudsættes at deltagerne har klinisk sexologisk relevant arbejde under uddannelsen. Deltagere forpligter sig for egen regning til at deltage i mindst én nordisk eller international kongres under uddannelsen. Ophør før uddannelsen er færdiggjort, eller pause i uddannelsen, skal aftales senest 3 måneder før semesterstart (dvs. senest henholdsvis 30. september og 31. april). I specielle tilfælde vil der kunne blive tale om delvis meritoverførsel. Hovedundervisningssproget er dansk. I visse tilfælde vil der ved kurserne blive undervist på norsk, svensk eller engelsk. Ansøgning Ansøgere indsender begrundet ansøgning med curriculum vitae, og må påregne indkaldelse til interview forud for optagelse. Ansøgningsfrist er 3. januar Økonomi Deltagernes betaling er D.kr. pr. år for supervision, teorikurser og litteraturgruppe. Kursusafgift reguleres årligt. Udgifter til fortæring og eventuel overnatning afholdes af kursisten /EK side 1 af 5

2 Uddannelsens indhold Uddannelsen er sammensat af teoriundervisning, klinisk arbejde, supervision, egenudvikling, opgaveskrivning, peergruppe og selvstudier. Kurser Et ugekursus (tirsdag fredag) på hvert semester. I alt 120 kursustimer på uddannelsen. Kurserne vil indeholde: a. Sexologi i historiske, kulturelle, sociologiske og religiøse perspektiver b. Sexologisk forskningsmetode c. Seksuel udvikling (inkl. medicinske, sociale og psykologiske aspekter) d. Samfund og seksualitet e. Seksuel identitet f. Seksuel orientering - homoseksualitet g. Body awareness, sensualitet, erotisme og kærlighed h. Seksuel chikane (harassment) i. Seksuelle overgrebsproblematikker j. Pornografi k. Seksuel anatomi og fysiologi l. Bio-psycho-social viden og forståelse m. Kliniske undersøgelses- og behandlingsmetoder n. Sexologisk, psykologisk og psykiatrisk assessment og diagnostik o. Anamneseoptagelse og behandling af i. seksuelle dysfunktioner og problemer ii. sygdom og seksualitet iii. seksuelle afvigelser og parafilier iv. personer der har begået eller været udsat for seksualkriminalitet v. kønsidentitetsproblemer og transseksualitet p. Viden om medicinske og farmakologiske behandlingsmetoder q. Evidensfunderet behandling r. Vurdering af effekt af behandling s. Træning i terapeutiske metoder, inklusiv de teoretiske rammer for individuel, par og gruppebehandling samt samlivsterapi t. Supervisionsteorier u. Det professionelle forhold til klienter v. Etik Litteraturgruppe Hvert semester afholdes 10 timers litteraturgruppe med underviser 2 timer hver uge, 5 gange pr. semester. I alt 40 timers litteraturgruppe på uddannelsen. Her gennemgås psykoterapeutisk litteratur med speciel fokus på seksualiteten (kognitiv terapi i sexologien, psykodynamisk terapi i sexologien, attachment i sexologien, psykologisk og psykiatrisk assesment). Klinisk arbejde Under uddannelsen forudsættes det at deltageren har minimum 200 timers terapeutisk arbejde, fordelt over 2 år /EK side 2 af 5

3 Dette forudsætter sædvanligvis at deltageren forpligter sig til at have minimum to terapier ad gangen under hele uddannelsen. Der skal være repræsenteret forskellige seksuelle dysfunktioner og problemstillinger hos både mandlige og kvindelige patienter. Der skal opnås erfaring med både par og individuelbehandling. Det tilstræbes at omkring halvdelen af terapierne er med par. Ud over egentlige terapier, skal deltageren have opnået erfaring i assessment (minimum 5 assessment skal forlægges for supervisor) samt sexologisk rådgivning, herunder telefonrådgivning. Der vil i et vist omfang være mulighed for at deltagere kan, behandle udvalgte patienter henvist til Sexologisk Klinik. Supervision af klinisk arbejde Supervisionen foregår i mindre grupper gennem hele kursusforløbet. 3-6 timer hver 3. uge i alt 7-8 gange pr. semester. På hele uddannelsen i alt 120 timer. Supervision af supervision Deltageren skal udføre 10 sessioners supervision af kollegas samlivsterapi. Supervision af supervisionen udgør 10 sessioner individuelt eller 20 sessioner i gruppe, i alt 15 timers gruppesupervision (1 session er 45 min). Egenudvikling Egenudviklingen består af Sexual Self Acknowledgement (SSA) på. Et kursus beregnet på udvikling af større bevidsthed om egne seksuelle holdninger og tabuer samt konfrontation med forskellige seksuelle udtryksformer i form af f.eks. film og møde med repræsentanter fra seksuelle patientgrupper. Derudover egenterapi i gruppe, som par eller individuel. I alt 48 timer. Kursisten er selv ansvarlig for at arrangere og betale egenterapi. Opgave Under uddannelsen skal der udarbejdes en opgave på et videnskabeligt niveau. F.eks. med henblik på offentliggørelse i Journal of Sexual Medicine og/eller præsentation på Nordisk eller International konference. Arbejdet med opgaven påbegyndes i første semester og afleveres i starten af fjerde semester. Deltageren er selv ansvarlig for at skaffe vejleder. Ved bedømmelse af den færdige opgave anvendes ekstern censor. Litteratur 4000 sider. Lærebøger og videnskabelige artikler vedrørende sexologiske emner. Desuden grundlæggende psykoterapilitteratur med speciel fokus på seksualitet til gennemgang i litteraturgruppen. En del litteratur er obligatorisk, resten sammensat med hensyn til individuelle specialinteresser. Peergruppe Det forudsættes at kursisterne under hele forløbet mødes regelmæssigt uden underviser (fx en aften hver uge) i mindre grupper. Formålet hermed er at diskutere relevante emner, gennemgå og diskutere angivet litteratur før og efter kurserne, evt. peersupervision m.m. Undervisningssted og tid for litteraturgrupper og supervision Undervisningen foregår hovedsagelig på Sexologiske Klinik, Psykiatrisk Center København (som er beliggende på Rigshospitalet) og lokaler i tilslutning hertil /EK side 3 af 5

4 Undervisningen finder sted hver 3. onsdage fra kl , med supervision fra kl , efterfulgt af teori fra kl I løbet af semestret er der dog enkelte gange hvor supervisionen er på 6 timer (14 20). Undervisningen starter tirsdag d 18. februar Undervisere Teoriundervisningen foregår ved danske, nordiske og internationale lærere, med specialviden indenfor de enkelte delområder (bl.a. professor, dr. med. Thorkil Sørensen; overlæge, ph.d. Annamaria Giraldi; psykolog Eva Grahn; overlæge, ph.d. Niels Jørgensen; psykoterapeut Kirsten Guldager; overlæge, ph.d. stud. Cecilia Dhejne; afdelingslæge Dorthe Hartwell; lektor, ph.d. Karin Lützen; psykolog Jørgen Bech-Jessen; lektor, ph.d. Katrine Zeuten; psykolog, ph.d. stud. Rikke kildevæld; lektor, ph.d. Gert Martin Hald; psykolog, professor Erik Lykke Mortensen; psykolog, ph.d. Peter Hartmann; lektor, ph.d. Hans Henrik Jensen; professor Preben Hertoft; psykolog Helene Almind Jansen; psykolog Asbjørn Pedersen; antropolog Ole Møller Markussen; sognepræst Poul Joachim Stender; filminstruktør Steen Schapiro; psykolog, ph.d. Åshild Skogerbø; overlæge, lektor Ellids Kristensen). Supervisorerne (psykolog, ekstern lektor Jørgen Bech-Jessen og overlæge, klinisk lektor Ellids Kristensen) er godkendte af NACS, Dansk Psykiatrisk Selskab og Dansk Psykologforening. Evaluering Deltagerens fremmøder og fravær registreres fortløbende. Det maksimale fravær indenfor de enkelte delområder skal være 20 %. Fravær fra hele undervisningskurser accepteres ikke. Hver enkelt kursist evalueres efter hvert semester, samt ved uddannelsens afslutning. Gennemført uddannelse giver certifikat og, hvis kriterierne herfor i øvrigt er opfyldt, ret til at benævne sig Specialist i Klinisk Sexologi (NACS) efter ansøgning herom til Dansk Forening for Klinisk Sexologi (forudsætter medlemskab af foreningen). Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ellids Kristensen på telefon eller Ansøgning sendes til eller Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center København, Afsnit RH 7411, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, Danmark /EK side 4 af 5

5 Teoriundervisning Supervision Egenudvikling Kurser timer Litteraturgruppe - 40 timer Opgave - 42 timer 120 timer SSA - Egenterapi - 48 timer 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Supervision/rådgivning/eksamen ved lærer - i alt 42 timer (delvis selvfinansieret) 3 timer x 11 i alt 33 timer 3 timer x 9 i alt 27 timer 3 timer x 11 i alt 33 timer på Arrangeres og betales af kursist Opgaveskrivning 400 timer Start 1. semester, afleveres medio 4. semester 3 timer x 9 i alt 27 timer Klinisk arbejde Minimum 200 timer 50 timer 50 timer 50 timer 50 timer Selvstudium & peergruppe timer 150 timer 150 timer 150 timer 150 timer Forårssemester 2014 antal timer Uge Kursus 30 Litteraturgruppe Supervision Efterårssemester 2014 antal timer Uge Kursus 30 Litteraturgruppe Supervision Blegdamsvej 9, 2100 København Ø - Mail: - Tlf /EK side 5 af 5

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m.

STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. STUDIEORDNING En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. November 2012 Psykoterapeutisk Institut Århus Kbh Forfatter Niels Møller Uddannelsesleder Version 2.3 Sidst opdateret den

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

Kursusbeskrivelse (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling

Kursusbeskrivelse (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling Kursusbeskrivelse (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling Ét-årigt kursusforløb (Fam.Ab.5; Sjælland 17.marts til 2.december 2015) Med udgangspunkt i KL s anbefalinger i En styrket misbrugsbehandling,

Læs mere

Person Centered and Experiential Psychotherapy

Person Centered and Experiential Psychotherapy Person Centered and Experiential Psychotherapy Videreuddannelse for psykologer til specialist i psykoterapi 2011-2012 Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (IPCOPT) tilbyder

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

August 2011 BESKRIVELSE AF MULIGHEDERNE FOR INTERNATIONAL UDVEKSLING

August 2011 BESKRIVELSE AF MULIGHEDERNE FOR INTERNATIONAL UDVEKSLING August 2011 BESKRIVELSE AF MULIGHEDERNE FOR INTERNATIONAL UDVEKSLING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning.. 4 Forsikringsforhold under udveksling. 4 Fagbeskrivelse for udveksling i netværket ENM. 5 Fagbeskrivelse

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr III 15 sept 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift YEAH YEAH YEAH LANG FREDAG I KLUBBEN IGEN IGEN 17/9 11-24 (DØREN LUKKER KL 23:00) 2 Tryk:

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16

Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16 Studieordning 2014-16 Formål, fagligt indhold og kompetencer 1 Formål Uddannelsen til Danish Addiction Counselor (DAC) har til formål at gøre den studerende i stand til at varetage rådgivning og behandling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Nr. XV. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 11. feb. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658

Nr. XV. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 11. feb. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658 Nr. XV 11. feb. 36. årgang 2003-2004 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Side1/10 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup, Albertslund,

Læs mere

Komiteen sender en (elektronisk) ansøgning vedr. foredraget/kurset til sekretariatet på Skærum Mølle (ansøgningen findes på www.fuko.

Komiteen sender en (elektronisk) ansøgning vedr. foredraget/kurset til sekretariatet på Skærum Mølle (ansøgningen findes på www.fuko. Folkeuniversitetets Komitestyrelse Skærum Møllevej 4 DK-7570 Vemb T: 97490595 E: kontor@fuko.dk w: www.fuko.dk Hvad er Folkeuniversitet? Folkeuniversitetet tilbyder forelæsninger, kurser, ekskursioner

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Holbæk Sygehus a. De medicinske afdelinger på Holbæk Sygehus b. Præsentation af nefrologisk afsnit c. Præsentation af de øvrige medicinske afdelinger d. Vagtforhold

Læs mere

Det Medicinske Studenterråd præsenterer:

Det Medicinske Studenterråd præsenterer: Det Medicinske Studenterråd præsenterer: BOGMARKED Bogmarkedet afholdes: mandag den 16. september kl. 1400-1630 Numre kan trækkes fra kl. 13 Bøger til salg kan indleveres: onsdag 11/9 kl. 14-16 og torsdag

Læs mere

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 21 ADHD-foreningens kurser 2015 EMNE MÅLGRUPPE DATO STED KURSUSNR. FORÆLDRE OG FAMILIENETVÆRKET Styrk din forældrerolle Forældre til børn med ADHD 3.-4. oktober Fyn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere