Skolen for Recovery. Efterårskurser For mennesker med psykiske sårbarheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder"

Transkript

1 Skolen for Recovery - For mennesker med psykiske sårbarheder Efterårskurser 2013

2 Indholdsfortegnelse Om Skolen for Recovery s. 2 Undervisere s. 4 Kurser: Kreativt Værksted s. 5 Kost & Psyke s. 6 Vandreture i Hovedstadsområdet s. 7 Livshistoriefortælling s. 8 Recovery og vejen til en bedre økonomi s. 9 Søren Kierkegaard kursus s. 10 Verdensbilleder s. 11 Ryd op i dit Rod s. 12 Collageværksted s. 13 At sætte sig mål og nå dem! s. 14 Recovery til et bedre fremtidsliv s. 15 Forstå din behandler/psykiater s. 16 Konflikthåndtering & kommunikation s. 17 Kreativ skrivning s. 18 Introduktion til psykologi s. 19 Debatskabende aktiviteter s. 20 Inspirationsmøder s. 20 Praktisk information s. 21 Tilmelding s. 22 Kontakt os s. 23 1

3 Om Skolen for Recovery Skolen for Recovery er aftenskole under Københavns kommunes kultur- og Fritidsforvaltning og er en selvstændig og uafhængig virksomhed. I Skolen for Recovery tilbyder vi kurser til mennesker med psykiske sårbarheder. Vores grundlæggende holdning er, at man kan komme sig fra psykiske problemer og sygdom og få et godt liv (selv om man har nogle udfordringer) ved at lære at mestre sin livssituation. Vi bygger vores værdier på tanken om Recovery, et engelsk begreb for det at komme sig fra sine psykosociale vanskeligheder eller handicaps. Recovery er en proces, som handler om at finde en vej i livet, så man kan skabe en meningsfuld tilværelse. Denne proces er en individuel rejse, som fokuserer på livssundhed, dagligliv og fremtid, og hvor det er det enkelte menneske, som finder frem til, hvad der fungerer for ham eller hende. Recovery handler om at få en følelse af at have magt i sit eget liv at man selv er den, der står ved roret og ikke bare er kastebold i tilværelsen. Det engelske begreb for denne følelse af at være herre i sit eget hus er empowerment. Man kommer til at mestre sit liv og sine udfordringer: man får nogle livsfærdigheder. Recovery handler således både om at lære at leve med sine begrænsninger og om at overvinde dem. I Recovery-tanken ligger et stort håb: vi tror på, at forandring er mulig, og vores kurser skaber rammerne for de forandringer, som den enkelte deltager kan opnå. I vores Recoveryrettede kurser tager vi udgangspunkt i det hele menneske. Vi har en grundlæggende respekt for den enkelte deltager og hans eller hendes erfaringer, som vi opfatter som en ressource. Recoveryprocessen sker i samspil med omverdenen og andre mennesker, og derfor må den enkelte deltagers proces foregå sammen med de andre kursusdeltagere. De relationer, der opbygges mellem deltagerne får således også et fremadrettet sigte som grobund for en inklusion i en større samfundsmæssig sammenhæng. 2

4 Skolen for Recovery har ni års erfaring med kurser i Recovery på baggrund af erfaringskompetencer fra vores arbejde i Projekt Vendepunkter. Disse erfaringer har vi videreudviklet og forbedret i Skolen for Recovery, og vi ser frem til at byde en større gruppe af mennesker med psykosociale handicaps velkommen på vores kurser. René Winther Skoleleder, Skolen for Recovery 3

5 Undervisere Underviserne på kurserne spiller en central rolle for deltagernes Recoveryproces, idet underviserne har været igennem et Recoveryforløb. De har således en særlig indsigt i Recoveryprocessen i praksis via deres egne erfaringer. Vi mener, at det at have været igennem en række vanskeligheder kan blive en ressource for det enkelte menneske. Undervisernes erfaringskompetence er også med til at sikre den ligeværdige relation mellem underviseren og deltagerne, som vi opfatter som helt grundlæggende. Vi tror på, at hvert enkelt menneske er ekspert i sit eget liv, og underviserens rolle bliver derfor at skabe nogle gode rammer for den enkelte deltagers Recoveryproces, frem for at stå som en ophøjet figur med en håndfuld vise sten. 4

6 Kreativt Værksted I det kreative værksted vil vi arbejde med forskellige kunstneriske udtryk. Vi vil tegne, male, forme og kreere små og store billeder. Vi vil arbejde med tekst, billede og collageudtryk. Det handler om at udfolde sig kreativt og det kan være med til at få de dybe følelser frem og endnu flere af de positive. Vi kigger på symbolikken i farver og følelser og tænker lidt over hvad kunst gør ved os. Vi er hinandens positive kritikere og i fællesskab vil vi sætte kulør på tilværelsen. Idéer er velkomne på kurset. Underviser: Gry Høeg Nielsen. Har undervist i Projekt Vendepunkter på holdene Recovery til et godt hverdagsliv og Recovery til et godt fremtidsliv. Udover forskelligt pædagogisk job- og uddannelseserfaring, har Gry en BA. i Kommunikation og Kunsthistorie og en kostvejlederuddannelse. Torsdage Kl Kursusstart: 05 september. Længde: 36 timer Pris: 360,- 5

7 Kost og Psyke Kurset i Kost og Psyke vil fokusere på hvordan vi ved hjælp af den rigtige kost kan forbedre vores mentale sundhed og velvære. Ved hjælp af små ændringer i kosten, den rigtige kost og kosttilskud kan du få betydelig øget velvære, energi, overskud og mental balance. Vi kigger på alternative behandlingsformer, blandt andet inspireret af John Bull, amerikansk alternativ behandler, som har naturlige løsninger på depression, søvnproblemer, stress og angst. Vi kigger også på alternativer til medicin, igen inspireret af John Bull s omfattende forskning indenfor alternativer til medicin. Her er kost og kosttilskud en slags mirakelkost til din hjerne. Derudover tænker vi også bevægelse og motion ind i kurset og kommer med forslag og idéer til motionsformer for den enkelte kursist. Underviser: Gry Høeg Nielsen. Har undervist i Projekt Vendepunkter på holdende Recovery til et godt hverdagsliv og Recovery til et godt fremtidsliv. Udover forskelligt pædagogisk job- og uddannelseserfaring, har Gry en BA. i kommunikation og Kunsthistorie og en kostvejlederuddannelse. Hold 1: Mandage Hold 2: Torsdage Kursusstart Hold 1: 02. september Kursusstart Hold 2: 05. september. Længde: 36 timer Pris: 360,- 6

8 Vandreture i hovedstadsområdet Den første gang gives en orientering om kurset, som er 11 forskellige vandreture i hovedstadsområdet, og vi vil derefter mødes 11 forskellige steder. Vi vil vandre 8-10 kilometer hver gang, og holde frokostpause undervejs. Så medbring en madpakke og noget at drikke. Vi holder pauser undervejs, og Preben giver en orientering om de steder, vi passerer. Vi kan føre små samtaler undervejs. Den første dato af kurset mødes vi på Skolen for Recovery, tirsdag kl Underviser: Preben Meilvang. Pædagog & MB er, underviser & konsulent. Tirsdage Kursusstart: 03. september. Længde: 36 timer Pris: 360,- 7

9 Livshistoriefortælling FORANDRING AF LIVSHISTORIEFORTÆLLINGER I flere hundrede år har man set psykisk sygdom som udelukkende kronisk. Livshistoriefortællinger var sygehistorier og skæbnefortællinger, udelukkende til brug i behandling og medicinering. I de seneste årtier, er alt dette under kraftig forandring. I løbet af kurset vil vi i skrift og tale arbejde med forandring af livshistoriefortællinger. Hvis du kan forandre fortællingen om din fortid, vil du ændre på din nutid. Hvis du kan ændre på din nutid, får du mere magt over at planlægge din fremtid. Det kaldes en narrativ konstruktion. VELKOMMEN på kurset. Underviser: Preben Meilvang. Pædagog & MB er, underviser & konsulent. Tirsdage Kursusstart: 03. september. Længde: 36 timer Pris: 360,- 8

10 Recovery og vejen til en bedre økonomi - hvordan får man dem til at følges ad? Med udgangspunkt i deltagernes oplevelse og forståelse af deres Recoveryproces vil vi arbejde med forskellige veje til at få en bedre økonomi. Første halvdel af kurset handler om at finde ud af hvor man befinder sig i ens Recoveryproces og hvad der er vigtigt for én for at forblive i en positiv proces. Ud fra dette arbejder vi så med hvordan man kan tilrettelægge sin hverdag mest økonomisk. Hvilke små ændringer af vaner og hverdagsstruktur kan sættes i værk her og nu? på en måde som gavner både økonomien og Recoveryprocessen. I første halvdel er der endvidere indlagt en introduktion til Netbank, NEM-ID og nethandel samt individuel hjælp til at komme i gang med disse ting. Anden halvdel handler om hvordan deltagerne på længere sigt kan forbedre deres økonomiske situation. Det drejer sig både om forøgelse af indtægter på kort og mellemlang sigt f.eks. igennem job, uddannelse eller som erfaringsekspert og iværksætter, men også om at få orden på eventuelle økonomiske mellemværender. Kurset ender ud med at deltagerne laver en økonomisk handleplan, baseret på deres personlige Recoveryproces. Underviser: Rune Nikolaj Tams. Uddannet Bachelor i Dansk ved Københavns Universitet og Recovery instruktør. Har igennem sit liv brugt filosofi, ikke mindst Søren Kierkegaards, som redskab til at tackle dets udfordringer. Min optagethed af Søren Kierkegaard og systemteori gør, at jeg i dag betragter økonomi som noget der kan beskrive udvekslinger af energi mellem menneske og omverden generelt, og således handler om langt mere end blot og bart penge. Onsdage Kursusstart: 04. september. Længde: 36 timer Pris: 360,- 9

11 Søren Kierkegaard kursus - Hvad kan Søren Kierkegaard fortælle os om Recovery? Få har i den grad analyseret menneskelivet på kryds og tværs og spænder så vidt og bredt i denne analyse som den danske filosof Søren Kierkegaard. På dette kursus vil vi arbejde med den del af Søren Kierkegaards forfatterskab, som fokuserer mest på håb, muligheder og udvikling, nemlig de Opbyggelige Taler. Disse kan betragtes som en slags positiv modvægt til den store del af hans forfatterskab der handler om at afdække og beskrive de negative og dystre sider af menneskelivet, og som af mange opleves som meget tunge og svært tilgængelige. De opbyggelige taler er lettere læsning, men har, som alt hos Kierkegaard, naturligvis også filosofisk og psykologisk kant og dybde. Hvorfor det som Kierkegaard har at sige os stadig er relevant, ikke mindst når det handler om Recovery er det som kurset gerne skulle give nogle bud på. Der vil til hver undervisningsgang blive udleveret tekster af underviser (max 10 originalsider) og hver gang vil indledes med et oplæg af underviser. Hovedvægten vil imidlertid ligge på deltagernes personlige oplevelse af teksterne og diskussion af disse, samt hvorfor eller hvorfor disse ikke opleves som relevante i deltagernes personlige Recoveryproces. Underviser: Rune Nikolaj Tams. Uddannet Bachelor i Dansk ved Københavns Universitet og Recovery instruktør. Har igennem sit liv brugt filosofi, ikke mindst Søren Kierkegaards, som redskab til at tackle dets udfordringer. Min optagethed af Søren Kierkegaard og systemteori gør, at jeg i dag betragter økonomi som noget der kan beskrive udvekslinger af energi mellem menneske og omverden generelt, og således handler om langt mere end blot og bart penge. Torsdage Kursusstart: 05. september. Længde: 36 timer Pris: 360,- 10

12 Verdensbilleder Har du lyst til at lære mere om kunstens sprog gennem tiden? Og vil du være med til at udforske hvordan verdensbillederne har forandret sig op til i dag? Historien viser at skønhed, natur, personlighed, krop og idealer altid har været til debat også i dag. På kurset skal vi lære at afkode kunstens mange lag både i indhold og form. Så fra de store kunsthistoriske linjer zoomer vi ind og ser på billedernes eget sprog. Vi skal derfor både se på billeder, tegne og farve fra gang til gang. Opgaverne løser vi sammen eller i små grupper, og forhåbentligt vil vi også herigennem blive klogere på vores egnet verdensbillede. Vi skal se på en masse kunst også ude i byen, så du skal påregne at bruge et mindre beløb til entré og materialer. Underviseren er uddannet på Kunstakademiet som Grafisk Konserveringstekniker og er BA fra Københavns Universitet i kunsthistorie, moderne kultur, mundtlig og skriftlig formidling og har arbejdet som omviser på adskillige museer og unge- og voksen underviser i Kunst bl.a. på Krogerup Højskole, Har drevet kollektivt galleri gennem en årrække. Har arbejdet med en bred vifte af kunstnere. Fredage Kursusstart: 06. september. Længde: 36 timer Pris: 360,- 11

13 Ryd op i dit Rod - Hjælp til selvhjælp Lad os bruge en del af efterårsperioden til at få og give hinanden hjælp til at få ryddet op i de bunker som forstyrrer vores dagligdageller måske blive inspireret til at sætte gang i en længerevarende proces. Du forpligter dig til at få og give hjælp i det omfang, der stemmer for dig. Hvordan aftaler vi nærmere på kursets første dag : Hvad ønsker du? Hvad kan du selv gøre og hvordan lægger du en plan herfor? Hvad har du brug for hjælp til? Hvordan kan vi støtte og hjælpe hinanden og bruge hinandens ressourcer bedst muligt? Vi smøger ærmerne op og træder til handling. Resultat: Frigive bundet energi til at kunne nyde resten af efteråret. Underviser: Andrea Hermansen. Har en BA. i statskundskab fra universitet i Paris, og har i en årrække arbejdet som pædagog. Recovery instruktør og aktiv i andre foreninger, især Bedre Psykiatri på Vesterbro. Tirsdage Kursusstart Hold 1: 03. september. Kursusstart Hold 2: 22. oktober. Længde: 24 timer Pris: 280,- 12

14 Collageværksted - Udlev dine drømme Hvordan kan vi få lidt mere af det vi virkeligt ønsker os ind i vores liv? Vi mødes fire gange og sammen vil vi vise hinanden små bidder af noget vi virkeligt ønsker os. Vi vil klippe og klistre, og skabe indre billeder ud fra vores collager. Vi vil fortælle og skrive om og ud fra vores billeder, og undersøge vores drømme. Collagemediet bruges som kreativ genvej for at finde ind til det vi virkeligt drømmer om. Underviser: Andrea Hermansen. Har en BA. i statskundskab fra universitet i Paris, og har i en årrække arbejdet som pædagog. Recovery instruktør og aktiv i andre foreninger, især Bedre Psykiatri på Vesterbro. Mandage Kursusstart Hold 1: 02. september. Kursusstart Hold 2: 21. oktober. Længde: 18 timer Pris: 180,- 13

15 At sætte sig mål og nå dem! Måske er du en af dem som ofte tror det du vil ikke kan lykkes, men det passer ikke! De fleste drømmer om realistiske mål, som kan føres ud i livet, hvis vi fokuserer nok på dem. På kurset ser du nærmere på de forhindringer, der hidtil har stoppet dig og tager dem alvorligt, samtidig med vi fokuserer på at finde alternative løsninger. Der indgår små skriveøvelser, kreative- og kropslige øvelser på et niveau, hvor alle kan være med og bidrage. Det skal være seriøst og sjovt at komme videre med sit liv, men tårer er også velkomne. Underviser: Andrea Hermansen. Har en BA. i statskundskab fra universitet i Paris, og har i en årrække arbejdet som pædagog. Recovery instruktør og aktiv i andre foreninger, især Bedre Psykiatri på Vesterbro. Tirsdage Kursusstart Hold 1: 03. september. Kursusstart Hold 2: 22. oktober. Længde: 18 timer Pris: 180,- 14

16 Recovery til et bedre fremtidsliv At lave en primitiv filosofi med båse, som mennesker inddeles i, er en fejl hvor alle folk lider. Men vi er nogen stykker, som kun kan forstå én måde at inddele mennesker på; Man skal dele dem i individer". Piet Heins gruk Fårene og Bukkene fra 1969 står som indskrift for dette kursus i at komme sig og skabe et bedre fremtidsliv. Her kan du få bedre styr på livet og så at sige blive eksperten i dit eget liv. Gennem din egen personlige udviklings- og forandringsproces samt en effektiv erfaringsudveksling med de andre kursister får du mulighed for at gøre op med den pålagte rolle som udstødt, psykisk syg. Social isolation kan ændres i tilknytningen til nye sociale netværk, hvor du kan udfolde dig selv og dine ressourcer på helt andre vilkår end i den traditionelle behandlings- og socialpsykiatri. Nøgleord og begreber som empowerment, selvstændighed, kvalitet, modstandskraft, selvtillid, personlig medicin, selvindsigt, selvforståelse, inklusion, nærhed, sammenhæng, frivillig indsats, stigmatisering og selvstigmatisering, social og kulturel kapital, samt det kroniske videnskabelige og kulturelle paradigme er omdrejningspunkter i Recovery til et bedre fremtidsliv. Underviser: Knud Fischer-Møller. Social antropolog og Recovery instruktør. Mandage Kursusstart: 02. september. Længde: 36 timer Pris: 360,- 15

17 Forstå din behandler/psykiater Professionelle behandlere kan somme tider være svære at forstå hvorfor siger han/hun som han gør og hvad er det for en logik og faglig tradition, der ligger bag? På dette kursus sætter vi behandleren under lup for derefter at fokusere på mødet mellem behandleren og patienten. Målet med kurset er at skabe en forståelse for behandlernes udgangspunkt, der kan gøre den næste samtale med en psykiater til en bedre oplevelse. Såvel som at kunne se tidligere samtaler i et nyt lys. Ved at se på psykiatriens og psykologiens historie og de faglige traditioner som i dag er med til at forme behandlerne eksempelvis i uddannelsessystemet kommer vi tættere på den måde at forstå verden på, som behandlerne taler ud fra i deres møde med patienterne. Ved at fokusere på mødet mellem behandleren og patienten som et møde mellem to parter med forskelligt udgangspunkt, kultur, sprog og måske sågar mål med samtalen, inddrager vi kulturforståelse og kommunikation som emner, der baner vej for et bedre udbytte af samtaler. Underviser: Lotte Riber Jarvad. Cand. Mag. i historie og kultur- og sprogmødestudier med særlig interesse for mentalitet, forskellighed og forandringer før og nu. Gennem flere år aktiv i Fountain House og på det seneste også Outsideren. Torsdage Kursusstart: 31. oktober. Længde: 18 timer Pris: 180,- 16

18 Konflikthåndtering & kommunikation Har du ofte svært ved at tackle konflikter, og at give udtryk for de ting du ønsker? Har du ofte trukket dig fra en konflikt, fordi du ikke havde de rigtige værktøjer eller ikke har vidst hvordan du skulle håndtere situationen konstruktivt? Vil du være bedre til at fastholde dine krav og sætte grænser på en venlig måde? Undervisningen vil bestå af oplæg, dialog, øvelser og rollespil. Målet er at blive mere bevidst om hvordan vi kommuniker konstruktivt, og undgå de ting der skaber misforståelser og konflikter. På kurset vil vi også træne det at turde tage ordet og kunne være midtpunkt. Dette vil vi gøre gennem små oplæg fra kursets deltagere, og træning i at kommunikere et budskab ud klart og tydeligt. Underviser: Rene Winther. Har tidligere undervist i drama, skrivning og fortælling på Opgang 2`s livsteater i Århus og har herudover i en længere årrække arbejdet som dramaturg og projektleder. René er også skoleleder på Skolen for Recovery. Mandage Kursusstart: 02. september. Længde: 36 timer. Pris: 360,- 17

19 Kreativ skrivning Kurset i kreativ skrivning sætter skriveprocessen i centrum og vil fokusere mere på indhold end form. Det handler om at frigøre de fortællinger, som alt for ofte bliver standset af selvkritik og selvcensur. Kort sagt handler det om at skrive af lyst. Vi vil på kurset desuden også tilegne os simple værktøjer og en praktisk tilgang til skriveblokering og arbejdsdisciplin. Vi vil skrive ud fra vores livserfaring, fantasi og drømme og sætte flow og farve på ordene. Underviser: Rene Winther. Har tidligere undervist i drama, skrivning og fortælling på opgang 2`s livsteater i Århus og har herudover i en længere årrække arbejdet som dramaturg og projektleder. René er også skoleleder på Skolen for Recovery. Fredage Kursusstart: 06. september. Længde: 36 timer. Pris: 360,- 18

20 Introduktion til psykologi Faget psykologi handler om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig. På kurset vil vi se på hvordan psykologien har været med til at danne os, som dem vi er i dag. Vi vil undersøge hvordan den påvirker vores måde at se på verden omkring os, og hvordan den ligger til grund for de valg vi træffer i livet. Vi vil se på følgende emner under psykologien: socialpsykologi, udviklingspsykologi, kognition og læring samt personlighed og identitet. Det meste af kurset vil bestå af oplæg fra underviseren blandet med diskussioner på holdet. Underviser: Rene Winther. Har tidligere undervist i drama, skrivning og fortælling på opgang 2`s livsteater i Århus og har herudover i en længere årrække arbejdet som dramaturg og projektleder. René er også skoleleder på Skolen for Recovery. Onsdage Kursusstart: 04. september. Længde: 36 timer. Pris: 360,- 19

21 Debatskabende aktiviteter I skolen for Recovery vil der også løbende være debatskabende aktiviteter. Målet er at lave debatskabende aktiviteter, som inddrager deltagerne aktivt. Det kan være cafe-debat, workshops, rundbordssamtaler eller andre mødeformer hvor deltagerne tager del i debatten. Emnerne og tidspunkterne vil blive slået op på skolens hjemmeside. Inspirationsmøder Månedlige café-aftener om beskæftigelse, uddannelse, Recovery & socialpsykiatri. På basis af vores gode erfaringer fra de sidste 2 år, prøver vi i dette efterår at udbyde vores Job og Arbejdsmarkeds Caféer som en del af tilbuddet hos Skolen for Recovery. Vi har ændret navnet, men konceptet er stadigvæk det samme: nemlig månedlige café-aftener, hvor vi med udgangspunkt i et oplæg diskuterer og deler erfaringer vedrørende socialpsykiatri, Recovery og det at komme i beskæftigelse eller starte på en uddannelse. Oplægsholderen er som regel en person med bruger- eller arbejdserfaring indenfor socialpsykiatrien (eller begge dele), og formålet er, som det hele tiden har været, at blive inspireret og få gode idéer til hvordan man kommer videre. Men også at skabe et forum hvor brugere, medarbejdere og andre med interesse for socialpsykiatri, beskæftigelse og Recovery kan mødes til hyggeligt samvær og over en kop kaffe udveksle erfaringer, ideer og skabe nye kontakter. Oplægsholderen findes fra gang til gang. Inspirations møderne er gratis, kræver ingen tilmelding og finder sted: Første onsdag i måneden fra kl i Netværkscafeen, Griffenfeldsgade 35. Start: Onsdag den 4. september Arrangører: Rune Nikolaj Tams og Anila Bakhsh (interkulturel socialrådgiver på Center Nørrebro). 20

22 Praktisk information Alle kurserne på Skolen for Recovery er særligt tilrettelagt i små hold med max. otte deltagere på hver. Vi får et særligt tilskud til kurserne fra Københavns Kommune, fordi kurserne er særligt tilrettelagt til mennesker med psykosociale problemer eller handicaps. Dette kan være depression, angst, social forbi eller lignende. Ring hvis du er i tvivl. Vi skal derfor bruge dokumentation for den enkelte deltagers psykosociale handikaps i form af en tro- og love-erklæring. Det vil sige, at man på skolen skriver under på at man tilhører den ovennævnte gruppe. Vores kursuspriser er beregnet efter at vores deltagere tilhører det man kalder en betalingsbegrænset gruppe. Dette betyder at man er enten: Pensionist, ledig eller studerende m.m. Vi skal derfor bruge dokumentation på dette den første mødegang i form af en udbetalingsspecifikation eller lign. Prisen for ikke betalingsbegrænsede er: 20,- pr. undervisningstime. 21

23 Tilmelding Tilmelding skal ske via på: For at tilmelding er gyldig skal du oplyse os om: 1. Navnet på kurset/kurserne du ønsker at optages på 2. Dit fulde navn 3. Din adresse 4. Dit cpr-nummer 5. Dit telefonnummer 6. Din adresse Dernæst bedes du indbetale kursusbeløbet på skolen konto. Tilmelding er først gældende efter vi har modtaget din betaling, samt alle ovenstående oplysninger. Indbetaling skal ske på konto: For yderlig information, ring på:

24 Kontakt os Skolen for Recovery Vesterbrogade 103, København V telefon: Skoleleder René Winther René underviser også i Konflikthåndtering og kommunikation, Kreativ skrivning, Introduktion til psykologi. René har tidligere undervist i drama, skrivning og fortælleteknik, og har desuden i en længere årrække arbejdet som dramaturg og projektleder. René er også Recovery instruktør og skoleleder på Skolen for Recovery. Mail: Skolen for Recovery deler lokaler med LAP, men er en selvstændig og uafhængig virksomhed. LAP København & Frederiksberg er en brugerorganisation for mennesker med psykiske problemer. LAP har i flere år arbejdet med projekter, som har til formål at bistå mennesker, med at komme i gang igen. 23

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere