Skolen for Recovery. Efterårskurser For mennesker med psykiske sårbarheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder"

Transkript

1 Skolen for Recovery - For mennesker med psykiske sårbarheder Efterårskurser 2013

2 Indholdsfortegnelse Om Skolen for Recovery s. 2 Undervisere s. 4 Kurser: Kreativt Værksted s. 5 Kost & Psyke s. 6 Vandreture i Hovedstadsområdet s. 7 Livshistoriefortælling s. 8 Recovery og vejen til en bedre økonomi s. 9 Søren Kierkegaard kursus s. 10 Verdensbilleder s. 11 Ryd op i dit Rod s. 12 Collageværksted s. 13 At sætte sig mål og nå dem! s. 14 Recovery til et bedre fremtidsliv s. 15 Forstå din behandler/psykiater s. 16 Konflikthåndtering & kommunikation s. 17 Kreativ skrivning s. 18 Introduktion til psykologi s. 19 Debatskabende aktiviteter s. 20 Inspirationsmøder s. 20 Praktisk information s. 21 Tilmelding s. 22 Kontakt os s. 23 1

3 Om Skolen for Recovery Skolen for Recovery er aftenskole under Københavns kommunes kultur- og Fritidsforvaltning og er en selvstændig og uafhængig virksomhed. I Skolen for Recovery tilbyder vi kurser til mennesker med psykiske sårbarheder. Vores grundlæggende holdning er, at man kan komme sig fra psykiske problemer og sygdom og få et godt liv (selv om man har nogle udfordringer) ved at lære at mestre sin livssituation. Vi bygger vores værdier på tanken om Recovery, et engelsk begreb for det at komme sig fra sine psykosociale vanskeligheder eller handicaps. Recovery er en proces, som handler om at finde en vej i livet, så man kan skabe en meningsfuld tilværelse. Denne proces er en individuel rejse, som fokuserer på livssundhed, dagligliv og fremtid, og hvor det er det enkelte menneske, som finder frem til, hvad der fungerer for ham eller hende. Recovery handler om at få en følelse af at have magt i sit eget liv at man selv er den, der står ved roret og ikke bare er kastebold i tilværelsen. Det engelske begreb for denne følelse af at være herre i sit eget hus er empowerment. Man kommer til at mestre sit liv og sine udfordringer: man får nogle livsfærdigheder. Recovery handler således både om at lære at leve med sine begrænsninger og om at overvinde dem. I Recovery-tanken ligger et stort håb: vi tror på, at forandring er mulig, og vores kurser skaber rammerne for de forandringer, som den enkelte deltager kan opnå. I vores Recoveryrettede kurser tager vi udgangspunkt i det hele menneske. Vi har en grundlæggende respekt for den enkelte deltager og hans eller hendes erfaringer, som vi opfatter som en ressource. Recoveryprocessen sker i samspil med omverdenen og andre mennesker, og derfor må den enkelte deltagers proces foregå sammen med de andre kursusdeltagere. De relationer, der opbygges mellem deltagerne får således også et fremadrettet sigte som grobund for en inklusion i en større samfundsmæssig sammenhæng. 2

4 Skolen for Recovery har ni års erfaring med kurser i Recovery på baggrund af erfaringskompetencer fra vores arbejde i Projekt Vendepunkter. Disse erfaringer har vi videreudviklet og forbedret i Skolen for Recovery, og vi ser frem til at byde en større gruppe af mennesker med psykosociale handicaps velkommen på vores kurser. René Winther Skoleleder, Skolen for Recovery 3

5 Undervisere Underviserne på kurserne spiller en central rolle for deltagernes Recoveryproces, idet underviserne har været igennem et Recoveryforløb. De har således en særlig indsigt i Recoveryprocessen i praksis via deres egne erfaringer. Vi mener, at det at have været igennem en række vanskeligheder kan blive en ressource for det enkelte menneske. Undervisernes erfaringskompetence er også med til at sikre den ligeværdige relation mellem underviseren og deltagerne, som vi opfatter som helt grundlæggende. Vi tror på, at hvert enkelt menneske er ekspert i sit eget liv, og underviserens rolle bliver derfor at skabe nogle gode rammer for den enkelte deltagers Recoveryproces, frem for at stå som en ophøjet figur med en håndfuld vise sten. 4

6 Kreativt Værksted I det kreative værksted vil vi arbejde med forskellige kunstneriske udtryk. Vi vil tegne, male, forme og kreere små og store billeder. Vi vil arbejde med tekst, billede og collageudtryk. Det handler om at udfolde sig kreativt og det kan være med til at få de dybe følelser frem og endnu flere af de positive. Vi kigger på symbolikken i farver og følelser og tænker lidt over hvad kunst gør ved os. Vi er hinandens positive kritikere og i fællesskab vil vi sætte kulør på tilværelsen. Idéer er velkomne på kurset. Underviser: Gry Høeg Nielsen. Har undervist i Projekt Vendepunkter på holdene Recovery til et godt hverdagsliv og Recovery til et godt fremtidsliv. Udover forskelligt pædagogisk job- og uddannelseserfaring, har Gry en BA. i Kommunikation og Kunsthistorie og en kostvejlederuddannelse. Torsdage Kl Kursusstart: 05 september. Længde: 36 timer Pris: 360,- 5

7 Kost og Psyke Kurset i Kost og Psyke vil fokusere på hvordan vi ved hjælp af den rigtige kost kan forbedre vores mentale sundhed og velvære. Ved hjælp af små ændringer i kosten, den rigtige kost og kosttilskud kan du få betydelig øget velvære, energi, overskud og mental balance. Vi kigger på alternative behandlingsformer, blandt andet inspireret af John Bull, amerikansk alternativ behandler, som har naturlige løsninger på depression, søvnproblemer, stress og angst. Vi kigger også på alternativer til medicin, igen inspireret af John Bull s omfattende forskning indenfor alternativer til medicin. Her er kost og kosttilskud en slags mirakelkost til din hjerne. Derudover tænker vi også bevægelse og motion ind i kurset og kommer med forslag og idéer til motionsformer for den enkelte kursist. Underviser: Gry Høeg Nielsen. Har undervist i Projekt Vendepunkter på holdende Recovery til et godt hverdagsliv og Recovery til et godt fremtidsliv. Udover forskelligt pædagogisk job- og uddannelseserfaring, har Gry en BA. i kommunikation og Kunsthistorie og en kostvejlederuddannelse. Hold 1: Mandage Hold 2: Torsdage Kursusstart Hold 1: 02. september Kursusstart Hold 2: 05. september. Længde: 36 timer Pris: 360,- 6

8 Vandreture i hovedstadsområdet Den første gang gives en orientering om kurset, som er 11 forskellige vandreture i hovedstadsområdet, og vi vil derefter mødes 11 forskellige steder. Vi vil vandre 8-10 kilometer hver gang, og holde frokostpause undervejs. Så medbring en madpakke og noget at drikke. Vi holder pauser undervejs, og Preben giver en orientering om de steder, vi passerer. Vi kan føre små samtaler undervejs. Den første dato af kurset mødes vi på Skolen for Recovery, tirsdag kl Underviser: Preben Meilvang. Pædagog & MB er, underviser & konsulent. Tirsdage Kursusstart: 03. september. Længde: 36 timer Pris: 360,- 7

9 Livshistoriefortælling FORANDRING AF LIVSHISTORIEFORTÆLLINGER I flere hundrede år har man set psykisk sygdom som udelukkende kronisk. Livshistoriefortællinger var sygehistorier og skæbnefortællinger, udelukkende til brug i behandling og medicinering. I de seneste årtier, er alt dette under kraftig forandring. I løbet af kurset vil vi i skrift og tale arbejde med forandring af livshistoriefortællinger. Hvis du kan forandre fortællingen om din fortid, vil du ændre på din nutid. Hvis du kan ændre på din nutid, får du mere magt over at planlægge din fremtid. Det kaldes en narrativ konstruktion. VELKOMMEN på kurset. Underviser: Preben Meilvang. Pædagog & MB er, underviser & konsulent. Tirsdage Kursusstart: 03. september. Længde: 36 timer Pris: 360,- 8

10 Recovery og vejen til en bedre økonomi - hvordan får man dem til at følges ad? Med udgangspunkt i deltagernes oplevelse og forståelse af deres Recoveryproces vil vi arbejde med forskellige veje til at få en bedre økonomi. Første halvdel af kurset handler om at finde ud af hvor man befinder sig i ens Recoveryproces og hvad der er vigtigt for én for at forblive i en positiv proces. Ud fra dette arbejder vi så med hvordan man kan tilrettelægge sin hverdag mest økonomisk. Hvilke små ændringer af vaner og hverdagsstruktur kan sættes i værk her og nu? på en måde som gavner både økonomien og Recoveryprocessen. I første halvdel er der endvidere indlagt en introduktion til Netbank, NEM-ID og nethandel samt individuel hjælp til at komme i gang med disse ting. Anden halvdel handler om hvordan deltagerne på længere sigt kan forbedre deres økonomiske situation. Det drejer sig både om forøgelse af indtægter på kort og mellemlang sigt f.eks. igennem job, uddannelse eller som erfaringsekspert og iværksætter, men også om at få orden på eventuelle økonomiske mellemværender. Kurset ender ud med at deltagerne laver en økonomisk handleplan, baseret på deres personlige Recoveryproces. Underviser: Rune Nikolaj Tams. Uddannet Bachelor i Dansk ved Københavns Universitet og Recovery instruktør. Har igennem sit liv brugt filosofi, ikke mindst Søren Kierkegaards, som redskab til at tackle dets udfordringer. Min optagethed af Søren Kierkegaard og systemteori gør, at jeg i dag betragter økonomi som noget der kan beskrive udvekslinger af energi mellem menneske og omverden generelt, og således handler om langt mere end blot og bart penge. Onsdage Kursusstart: 04. september. Længde: 36 timer Pris: 360,- 9

11 Søren Kierkegaard kursus - Hvad kan Søren Kierkegaard fortælle os om Recovery? Få har i den grad analyseret menneskelivet på kryds og tværs og spænder så vidt og bredt i denne analyse som den danske filosof Søren Kierkegaard. På dette kursus vil vi arbejde med den del af Søren Kierkegaards forfatterskab, som fokuserer mest på håb, muligheder og udvikling, nemlig de Opbyggelige Taler. Disse kan betragtes som en slags positiv modvægt til den store del af hans forfatterskab der handler om at afdække og beskrive de negative og dystre sider af menneskelivet, og som af mange opleves som meget tunge og svært tilgængelige. De opbyggelige taler er lettere læsning, men har, som alt hos Kierkegaard, naturligvis også filosofisk og psykologisk kant og dybde. Hvorfor det som Kierkegaard har at sige os stadig er relevant, ikke mindst når det handler om Recovery er det som kurset gerne skulle give nogle bud på. Der vil til hver undervisningsgang blive udleveret tekster af underviser (max 10 originalsider) og hver gang vil indledes med et oplæg af underviser. Hovedvægten vil imidlertid ligge på deltagernes personlige oplevelse af teksterne og diskussion af disse, samt hvorfor eller hvorfor disse ikke opleves som relevante i deltagernes personlige Recoveryproces. Underviser: Rune Nikolaj Tams. Uddannet Bachelor i Dansk ved Københavns Universitet og Recovery instruktør. Har igennem sit liv brugt filosofi, ikke mindst Søren Kierkegaards, som redskab til at tackle dets udfordringer. Min optagethed af Søren Kierkegaard og systemteori gør, at jeg i dag betragter økonomi som noget der kan beskrive udvekslinger af energi mellem menneske og omverden generelt, og således handler om langt mere end blot og bart penge. Torsdage Kursusstart: 05. september. Længde: 36 timer Pris: 360,- 10

12 Verdensbilleder Har du lyst til at lære mere om kunstens sprog gennem tiden? Og vil du være med til at udforske hvordan verdensbillederne har forandret sig op til i dag? Historien viser at skønhed, natur, personlighed, krop og idealer altid har været til debat også i dag. På kurset skal vi lære at afkode kunstens mange lag både i indhold og form. Så fra de store kunsthistoriske linjer zoomer vi ind og ser på billedernes eget sprog. Vi skal derfor både se på billeder, tegne og farve fra gang til gang. Opgaverne løser vi sammen eller i små grupper, og forhåbentligt vil vi også herigennem blive klogere på vores egnet verdensbillede. Vi skal se på en masse kunst også ude i byen, så du skal påregne at bruge et mindre beløb til entré og materialer. Underviseren er uddannet på Kunstakademiet som Grafisk Konserveringstekniker og er BA fra Københavns Universitet i kunsthistorie, moderne kultur, mundtlig og skriftlig formidling og har arbejdet som omviser på adskillige museer og unge- og voksen underviser i Kunst bl.a. på Krogerup Højskole, Har drevet kollektivt galleri gennem en årrække. Har arbejdet med en bred vifte af kunstnere. Fredage Kursusstart: 06. september. Længde: 36 timer Pris: 360,- 11

13 Ryd op i dit Rod - Hjælp til selvhjælp Lad os bruge en del af efterårsperioden til at få og give hinanden hjælp til at få ryddet op i de bunker som forstyrrer vores dagligdageller måske blive inspireret til at sætte gang i en længerevarende proces. Du forpligter dig til at få og give hjælp i det omfang, der stemmer for dig. Hvordan aftaler vi nærmere på kursets første dag : Hvad ønsker du? Hvad kan du selv gøre og hvordan lægger du en plan herfor? Hvad har du brug for hjælp til? Hvordan kan vi støtte og hjælpe hinanden og bruge hinandens ressourcer bedst muligt? Vi smøger ærmerne op og træder til handling. Resultat: Frigive bundet energi til at kunne nyde resten af efteråret. Underviser: Andrea Hermansen. Har en BA. i statskundskab fra universitet i Paris, og har i en årrække arbejdet som pædagog. Recovery instruktør og aktiv i andre foreninger, især Bedre Psykiatri på Vesterbro. Tirsdage Kursusstart Hold 1: 03. september. Kursusstart Hold 2: 22. oktober. Længde: 24 timer Pris: 280,- 12

14 Collageværksted - Udlev dine drømme Hvordan kan vi få lidt mere af det vi virkeligt ønsker os ind i vores liv? Vi mødes fire gange og sammen vil vi vise hinanden små bidder af noget vi virkeligt ønsker os. Vi vil klippe og klistre, og skabe indre billeder ud fra vores collager. Vi vil fortælle og skrive om og ud fra vores billeder, og undersøge vores drømme. Collagemediet bruges som kreativ genvej for at finde ind til det vi virkeligt drømmer om. Underviser: Andrea Hermansen. Har en BA. i statskundskab fra universitet i Paris, og har i en årrække arbejdet som pædagog. Recovery instruktør og aktiv i andre foreninger, især Bedre Psykiatri på Vesterbro. Mandage Kursusstart Hold 1: 02. september. Kursusstart Hold 2: 21. oktober. Længde: 18 timer Pris: 180,- 13

15 At sætte sig mål og nå dem! Måske er du en af dem som ofte tror det du vil ikke kan lykkes, men det passer ikke! De fleste drømmer om realistiske mål, som kan føres ud i livet, hvis vi fokuserer nok på dem. På kurset ser du nærmere på de forhindringer, der hidtil har stoppet dig og tager dem alvorligt, samtidig med vi fokuserer på at finde alternative løsninger. Der indgår små skriveøvelser, kreative- og kropslige øvelser på et niveau, hvor alle kan være med og bidrage. Det skal være seriøst og sjovt at komme videre med sit liv, men tårer er også velkomne. Underviser: Andrea Hermansen. Har en BA. i statskundskab fra universitet i Paris, og har i en årrække arbejdet som pædagog. Recovery instruktør og aktiv i andre foreninger, især Bedre Psykiatri på Vesterbro. Tirsdage Kursusstart Hold 1: 03. september. Kursusstart Hold 2: 22. oktober. Længde: 18 timer Pris: 180,- 14

16 Recovery til et bedre fremtidsliv At lave en primitiv filosofi med båse, som mennesker inddeles i, er en fejl hvor alle folk lider. Men vi er nogen stykker, som kun kan forstå én måde at inddele mennesker på; Man skal dele dem i individer". Piet Heins gruk Fårene og Bukkene fra 1969 står som indskrift for dette kursus i at komme sig og skabe et bedre fremtidsliv. Her kan du få bedre styr på livet og så at sige blive eksperten i dit eget liv. Gennem din egen personlige udviklings- og forandringsproces samt en effektiv erfaringsudveksling med de andre kursister får du mulighed for at gøre op med den pålagte rolle som udstødt, psykisk syg. Social isolation kan ændres i tilknytningen til nye sociale netværk, hvor du kan udfolde dig selv og dine ressourcer på helt andre vilkår end i den traditionelle behandlings- og socialpsykiatri. Nøgleord og begreber som empowerment, selvstændighed, kvalitet, modstandskraft, selvtillid, personlig medicin, selvindsigt, selvforståelse, inklusion, nærhed, sammenhæng, frivillig indsats, stigmatisering og selvstigmatisering, social og kulturel kapital, samt det kroniske videnskabelige og kulturelle paradigme er omdrejningspunkter i Recovery til et bedre fremtidsliv. Underviser: Knud Fischer-Møller. Social antropolog og Recovery instruktør. Mandage Kursusstart: 02. september. Længde: 36 timer Pris: 360,- 15

17 Forstå din behandler/psykiater Professionelle behandlere kan somme tider være svære at forstå hvorfor siger han/hun som han gør og hvad er det for en logik og faglig tradition, der ligger bag? På dette kursus sætter vi behandleren under lup for derefter at fokusere på mødet mellem behandleren og patienten. Målet med kurset er at skabe en forståelse for behandlernes udgangspunkt, der kan gøre den næste samtale med en psykiater til en bedre oplevelse. Såvel som at kunne se tidligere samtaler i et nyt lys. Ved at se på psykiatriens og psykologiens historie og de faglige traditioner som i dag er med til at forme behandlerne eksempelvis i uddannelsessystemet kommer vi tættere på den måde at forstå verden på, som behandlerne taler ud fra i deres møde med patienterne. Ved at fokusere på mødet mellem behandleren og patienten som et møde mellem to parter med forskelligt udgangspunkt, kultur, sprog og måske sågar mål med samtalen, inddrager vi kulturforståelse og kommunikation som emner, der baner vej for et bedre udbytte af samtaler. Underviser: Lotte Riber Jarvad. Cand. Mag. i historie og kultur- og sprogmødestudier med særlig interesse for mentalitet, forskellighed og forandringer før og nu. Gennem flere år aktiv i Fountain House og på det seneste også Outsideren. Torsdage Kursusstart: 31. oktober. Længde: 18 timer Pris: 180,- 16

18 Konflikthåndtering & kommunikation Har du ofte svært ved at tackle konflikter, og at give udtryk for de ting du ønsker? Har du ofte trukket dig fra en konflikt, fordi du ikke havde de rigtige værktøjer eller ikke har vidst hvordan du skulle håndtere situationen konstruktivt? Vil du være bedre til at fastholde dine krav og sætte grænser på en venlig måde? Undervisningen vil bestå af oplæg, dialog, øvelser og rollespil. Målet er at blive mere bevidst om hvordan vi kommuniker konstruktivt, og undgå de ting der skaber misforståelser og konflikter. På kurset vil vi også træne det at turde tage ordet og kunne være midtpunkt. Dette vil vi gøre gennem små oplæg fra kursets deltagere, og træning i at kommunikere et budskab ud klart og tydeligt. Underviser: Rene Winther. Har tidligere undervist i drama, skrivning og fortælling på Opgang 2`s livsteater i Århus og har herudover i en længere årrække arbejdet som dramaturg og projektleder. René er også skoleleder på Skolen for Recovery. Mandage Kursusstart: 02. september. Længde: 36 timer. Pris: 360,- 17

19 Kreativ skrivning Kurset i kreativ skrivning sætter skriveprocessen i centrum og vil fokusere mere på indhold end form. Det handler om at frigøre de fortællinger, som alt for ofte bliver standset af selvkritik og selvcensur. Kort sagt handler det om at skrive af lyst. Vi vil på kurset desuden også tilegne os simple værktøjer og en praktisk tilgang til skriveblokering og arbejdsdisciplin. Vi vil skrive ud fra vores livserfaring, fantasi og drømme og sætte flow og farve på ordene. Underviser: Rene Winther. Har tidligere undervist i drama, skrivning og fortælling på opgang 2`s livsteater i Århus og har herudover i en længere årrække arbejdet som dramaturg og projektleder. René er også skoleleder på Skolen for Recovery. Fredage Kursusstart: 06. september. Længde: 36 timer. Pris: 360,- 18

20 Introduktion til psykologi Faget psykologi handler om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig. På kurset vil vi se på hvordan psykologien har været med til at danne os, som dem vi er i dag. Vi vil undersøge hvordan den påvirker vores måde at se på verden omkring os, og hvordan den ligger til grund for de valg vi træffer i livet. Vi vil se på følgende emner under psykologien: socialpsykologi, udviklingspsykologi, kognition og læring samt personlighed og identitet. Det meste af kurset vil bestå af oplæg fra underviseren blandet med diskussioner på holdet. Underviser: Rene Winther. Har tidligere undervist i drama, skrivning og fortælling på opgang 2`s livsteater i Århus og har herudover i en længere årrække arbejdet som dramaturg og projektleder. René er også skoleleder på Skolen for Recovery. Onsdage Kursusstart: 04. september. Længde: 36 timer. Pris: 360,- 19

21 Debatskabende aktiviteter I skolen for Recovery vil der også løbende være debatskabende aktiviteter. Målet er at lave debatskabende aktiviteter, som inddrager deltagerne aktivt. Det kan være cafe-debat, workshops, rundbordssamtaler eller andre mødeformer hvor deltagerne tager del i debatten. Emnerne og tidspunkterne vil blive slået op på skolens hjemmeside. Inspirationsmøder Månedlige café-aftener om beskæftigelse, uddannelse, Recovery & socialpsykiatri. På basis af vores gode erfaringer fra de sidste 2 år, prøver vi i dette efterår at udbyde vores Job og Arbejdsmarkeds Caféer som en del af tilbuddet hos Skolen for Recovery. Vi har ændret navnet, men konceptet er stadigvæk det samme: nemlig månedlige café-aftener, hvor vi med udgangspunkt i et oplæg diskuterer og deler erfaringer vedrørende socialpsykiatri, Recovery og det at komme i beskæftigelse eller starte på en uddannelse. Oplægsholderen er som regel en person med bruger- eller arbejdserfaring indenfor socialpsykiatrien (eller begge dele), og formålet er, som det hele tiden har været, at blive inspireret og få gode idéer til hvordan man kommer videre. Men også at skabe et forum hvor brugere, medarbejdere og andre med interesse for socialpsykiatri, beskæftigelse og Recovery kan mødes til hyggeligt samvær og over en kop kaffe udveksle erfaringer, ideer og skabe nye kontakter. Oplægsholderen findes fra gang til gang. Inspirations møderne er gratis, kræver ingen tilmelding og finder sted: Første onsdag i måneden fra kl i Netværkscafeen, Griffenfeldsgade 35. Start: Onsdag den 4. september Arrangører: Rune Nikolaj Tams og Anila Bakhsh (interkulturel socialrådgiver på Center Nørrebro). 20

22 Praktisk information Alle kurserne på Skolen for Recovery er særligt tilrettelagt i små hold med max. otte deltagere på hver. Vi får et særligt tilskud til kurserne fra Københavns Kommune, fordi kurserne er særligt tilrettelagt til mennesker med psykosociale problemer eller handicaps. Dette kan være depression, angst, social forbi eller lignende. Ring hvis du er i tvivl. Vi skal derfor bruge dokumentation for den enkelte deltagers psykosociale handikaps i form af en tro- og love-erklæring. Det vil sige, at man på skolen skriver under på at man tilhører den ovennævnte gruppe. Vores kursuspriser er beregnet efter at vores deltagere tilhører det man kalder en betalingsbegrænset gruppe. Dette betyder at man er enten: Pensionist, ledig eller studerende m.m. Vi skal derfor bruge dokumentation på dette den første mødegang i form af en udbetalingsspecifikation eller lign. Prisen for ikke betalingsbegrænsede er: 20,- pr. undervisningstime. 21

23 Tilmelding Tilmelding skal ske via på: For at tilmelding er gyldig skal du oplyse os om: 1. Navnet på kurset/kurserne du ønsker at optages på 2. Dit fulde navn 3. Din adresse 4. Dit cpr-nummer 5. Dit telefonnummer 6. Din adresse Dernæst bedes du indbetale kursusbeløbet på skolen konto. Tilmelding er først gældende efter vi har modtaget din betaling, samt alle ovenstående oplysninger. Indbetaling skal ske på konto: For yderlig information, ring på:

24 Kontakt os Skolen for Recovery Vesterbrogade 103, København V telefon: Skoleleder René Winther René underviser også i Konflikthåndtering og kommunikation, Kreativ skrivning, Introduktion til psykologi. René har tidligere undervist i drama, skrivning og fortælleteknik, og har desuden i en længere årrække arbejdet som dramaturg og projektleder. René er også Recovery instruktør og skoleleder på Skolen for Recovery. Mail: Skolen for Recovery deler lokaler med LAP, men er en selvstændig og uafhængig virksomhed. LAP København & Frederiksberg er en brugerorganisation for mennesker med psykiske problemer. LAP har i flere år arbejdet med projekter, som har til formål at bistå mennesker, med at komme i gang igen. 23

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb

Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb Til unge med særlige udfordringer BE YOURSELF; EVERYONE ELSE IS ALREADY TAKEN Oscar Wilde Basen STU & EUA Basen

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen.

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen. SPIRITUEL UDDANNELSE til dig der vil udfolde din sjæls energi til dig der vil skabe et lyst og let liv i kærlighed til dig der vil leve i endnu mere lys og glæde 2015 Spirituel Uddannelse er stedet, hvor

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Kurserne afholdes på: BEC Design, Storegade 64, 3790 Hasle. Tilmelding: Linda Olsen: lo@bec-business.dk

Kurserne afholdes på: BEC Design, Storegade 64, 3790 Hasle. Tilmelding: Linda Olsen: lo@bec-business.dk forårs Kurser efterår 2006 Kommunikation Udvikling Indsigt 2 GENEREL INFO: Kurserne afholdes på: BEC Design, Storegade 64, 3790 Hasle. Tilmelding: Linda Olsen: lo@bec-business.dk Spørgsmål? Kontakt Johnny

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Praksisbeskrivelse Skabende udtryksformer.

Praksisbeskrivelse Skabende udtryksformer. Praksisbeskrivelse Skabende udtryksformer. Ergoterapilærer Jytte Kokholm JCVU, ergoterapeutuddannelsen i Århus Skejbyvej 15, 8240 Risskov Tlf. 86 21 11 88 E-mail: jyk@efaa.jcvu.dk Min baggrund: Jeg er

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015 2015 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Uge 27 28/6-4/7-2015 Side 2 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du i ugens løb blive præsenteret

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Tværfaglig konference Egenomsorg og

Tværfaglig konference Egenomsorg og Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Tværfaglig konference Egenomsorg og patientuddannelse Den kroniske syge patient på sygehuset og i hjemmet Mellem sårbarhed og handlekraft 22. september 2011 i Aarhus

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse WWW.UCSJ.DK Socialpsykiatriens

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Udviklingskonsulenterne 2012 Hans Ehlert www.hans-ehlert.dk Nedslag i workshopen Lidt baggrund Hvad er mindfulness? Primære kilder og nogle definitioner

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit)

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) BILLED VÆRKSTEDET Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) Vibeke Krog Sidsel Brix maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2011 BILLED VÆRKSTEDET Billedværkstedet er en lille kunstskole

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Livskvalitets-projektet et NordPlus projekt mellem Norge og Danmark

Livskvalitets-projektet et NordPlus projekt mellem Norge og Danmark Livskvalitets-projektet et NordPlus projekt mellem Norge og Danmark Steen Hilling Lektor og specialist odkendt børneneuopsykolog EU-evaluator D. 24. august 2008 Oversigt på oplægget (1) Hvad er LifeQ i

Læs mere

PLEJEFAMILIER. Efteruddannelseskurser for. Forår 2015

PLEJEFAMILIER. Efteruddannelseskurser for. Forår 2015 Efteruddannelseskurser for PLEJEFAMILIER Forår 2015 DEN GODE BESKRIVELSE For plejefamilier og medarbejdere på opholdssteder Tirsdag d. 17. marts, Rødovregaard Om at udarbejde en skriftlig beskrivelse vedrørende

Læs mere

Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab. din fremtid starter her

Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab. din fremtid starter her Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab din fremtid starter her Kære elev i folkeskolen AG Master Class er for dig, der er dygtig, ambitiøs og har en særlig interesse for at lære mere

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008 En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve En spirituel rejse er en holistisk rejse hvor både tanke,

Læs mere

Fra tilskuer til aktør

Fra tilskuer til aktør Book det interne kursus Fra tilskuer til aktør Kommunikation og Empowerment To dages kursus, der sætter fokus på jeres vigtigste redskab! De giver omstændighederne og omverden skylden for det meste. Måske

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN >> Kom og oplev en dag fyldt med faglig inspiration og socialt samvær med dine medfrivillige fra hele RBU. Uddannelsesdagen er en mulighed for dig som frivillig i RBU at netværke og videndele med frivillige

Læs mere

Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk

Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk SEXOLOG og PARterapeut Skolen Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk Sexolog uddannelse Max. 14 elever. 8 weekender og et ugekursus inkl. kost, logi og materialer.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015

MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015 MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015 MED AFSÆT I LOUISIANAS FORLØB FOR ASYLSØGENDE BØRN OG UNGE Unge uledsagede asylansøgere sætter drager

Læs mere

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning.

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning. SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Du er inviteret til to dages sommer-symposium - en fordybelse i feltet grafisk facilitering. Dagene bliver

Læs mere

Forår 2014. Center for krop og bevægelse. Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk

Forår 2014. Center for krop og bevægelse. Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Forår 2014 Center for krop og bevægelse Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Velkommen til forår 2014 Velkommen til foråret 2014 med disse kursustilbud til alle, der har

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

Coachingbaseret patientfokus og kommunikation. Der styrker patient relation og partnerskab

Coachingbaseret patientfokus og kommunikation. Der styrker patient relation og partnerskab Coachingbaseret patientfokus og kommunikation Der styrker patient relation og partnerskab Coachingbaseret patientfokus og kommunikation Dagens agenda: - Velkommen og introduktion til coaching - Patient

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere