Skolen for Recovery. Efterårskurser For mennesker med psykiske sårbarheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder"

Transkript

1 Skolen for Recovery - For mennesker med psykiske sårbarheder Efterårskurser 2013

2 Indholdsfortegnelse Om Skolen for Recovery s. 2 Undervisere s. 4 Kurser: Kreativt Værksted s. 5 Kost & Psyke s. 6 Vandreture i Hovedstadsområdet s. 7 Livshistoriefortælling s. 8 Recovery og vejen til en bedre økonomi s. 9 Søren Kierkegaard kursus s. 10 Verdensbilleder s. 11 Ryd op i dit Rod s. 12 Collageværksted s. 13 At sætte sig mål og nå dem! s. 14 Recovery til et bedre fremtidsliv s. 15 Forstå din behandler/psykiater s. 16 Konflikthåndtering & kommunikation s. 17 Kreativ skrivning s. 18 Introduktion til psykologi s. 19 Debatskabende aktiviteter s. 20 Inspirationsmøder s. 20 Praktisk information s. 21 Tilmelding s. 22 Kontakt os s. 23 1

3 Om Skolen for Recovery Skolen for Recovery er aftenskole under Københavns kommunes kultur- og Fritidsforvaltning og er en selvstændig og uafhængig virksomhed. I Skolen for Recovery tilbyder vi kurser til mennesker med psykiske sårbarheder. Vores grundlæggende holdning er, at man kan komme sig fra psykiske problemer og sygdom og få et godt liv (selv om man har nogle udfordringer) ved at lære at mestre sin livssituation. Vi bygger vores værdier på tanken om Recovery, et engelsk begreb for det at komme sig fra sine psykosociale vanskeligheder eller handicaps. Recovery er en proces, som handler om at finde en vej i livet, så man kan skabe en meningsfuld tilværelse. Denne proces er en individuel rejse, som fokuserer på livssundhed, dagligliv og fremtid, og hvor det er det enkelte menneske, som finder frem til, hvad der fungerer for ham eller hende. Recovery handler om at få en følelse af at have magt i sit eget liv at man selv er den, der står ved roret og ikke bare er kastebold i tilværelsen. Det engelske begreb for denne følelse af at være herre i sit eget hus er empowerment. Man kommer til at mestre sit liv og sine udfordringer: man får nogle livsfærdigheder. Recovery handler således både om at lære at leve med sine begrænsninger og om at overvinde dem. I Recovery-tanken ligger et stort håb: vi tror på, at forandring er mulig, og vores kurser skaber rammerne for de forandringer, som den enkelte deltager kan opnå. I vores Recoveryrettede kurser tager vi udgangspunkt i det hele menneske. Vi har en grundlæggende respekt for den enkelte deltager og hans eller hendes erfaringer, som vi opfatter som en ressource. Recoveryprocessen sker i samspil med omverdenen og andre mennesker, og derfor må den enkelte deltagers proces foregå sammen med de andre kursusdeltagere. De relationer, der opbygges mellem deltagerne får således også et fremadrettet sigte som grobund for en inklusion i en større samfundsmæssig sammenhæng. 2

4 Skolen for Recovery har ni års erfaring med kurser i Recovery på baggrund af erfaringskompetencer fra vores arbejde i Projekt Vendepunkter. Disse erfaringer har vi videreudviklet og forbedret i Skolen for Recovery, og vi ser frem til at byde en større gruppe af mennesker med psykosociale handicaps velkommen på vores kurser. René Winther Skoleleder, Skolen for Recovery 3

5 Undervisere Underviserne på kurserne spiller en central rolle for deltagernes Recoveryproces, idet underviserne har været igennem et Recoveryforløb. De har således en særlig indsigt i Recoveryprocessen i praksis via deres egne erfaringer. Vi mener, at det at have været igennem en række vanskeligheder kan blive en ressource for det enkelte menneske. Undervisernes erfaringskompetence er også med til at sikre den ligeværdige relation mellem underviseren og deltagerne, som vi opfatter som helt grundlæggende. Vi tror på, at hvert enkelt menneske er ekspert i sit eget liv, og underviserens rolle bliver derfor at skabe nogle gode rammer for den enkelte deltagers Recoveryproces, frem for at stå som en ophøjet figur med en håndfuld vise sten. 4

6 Kreativt Værksted I det kreative værksted vil vi arbejde med forskellige kunstneriske udtryk. Vi vil tegne, male, forme og kreere små og store billeder. Vi vil arbejde med tekst, billede og collageudtryk. Det handler om at udfolde sig kreativt og det kan være med til at få de dybe følelser frem og endnu flere af de positive. Vi kigger på symbolikken i farver og følelser og tænker lidt over hvad kunst gør ved os. Vi er hinandens positive kritikere og i fællesskab vil vi sætte kulør på tilværelsen. Idéer er velkomne på kurset. Underviser: Gry Høeg Nielsen. Har undervist i Projekt Vendepunkter på holdene Recovery til et godt hverdagsliv og Recovery til et godt fremtidsliv. Udover forskelligt pædagogisk job- og uddannelseserfaring, har Gry en BA. i Kommunikation og Kunsthistorie og en kostvejlederuddannelse. Torsdage Kl Kursusstart: 05 september. Længde: 36 timer Pris: 360,- 5

7 Kost og Psyke Kurset i Kost og Psyke vil fokusere på hvordan vi ved hjælp af den rigtige kost kan forbedre vores mentale sundhed og velvære. Ved hjælp af små ændringer i kosten, den rigtige kost og kosttilskud kan du få betydelig øget velvære, energi, overskud og mental balance. Vi kigger på alternative behandlingsformer, blandt andet inspireret af John Bull, amerikansk alternativ behandler, som har naturlige løsninger på depression, søvnproblemer, stress og angst. Vi kigger også på alternativer til medicin, igen inspireret af John Bull s omfattende forskning indenfor alternativer til medicin. Her er kost og kosttilskud en slags mirakelkost til din hjerne. Derudover tænker vi også bevægelse og motion ind i kurset og kommer med forslag og idéer til motionsformer for den enkelte kursist. Underviser: Gry Høeg Nielsen. Har undervist i Projekt Vendepunkter på holdende Recovery til et godt hverdagsliv og Recovery til et godt fremtidsliv. Udover forskelligt pædagogisk job- og uddannelseserfaring, har Gry en BA. i kommunikation og Kunsthistorie og en kostvejlederuddannelse. Hold 1: Mandage Hold 2: Torsdage Kursusstart Hold 1: 02. september Kursusstart Hold 2: 05. september. Længde: 36 timer Pris: 360,- 6

8 Vandreture i hovedstadsområdet Den første gang gives en orientering om kurset, som er 11 forskellige vandreture i hovedstadsområdet, og vi vil derefter mødes 11 forskellige steder. Vi vil vandre 8-10 kilometer hver gang, og holde frokostpause undervejs. Så medbring en madpakke og noget at drikke. Vi holder pauser undervejs, og Preben giver en orientering om de steder, vi passerer. Vi kan føre små samtaler undervejs. Den første dato af kurset mødes vi på Skolen for Recovery, tirsdag kl Underviser: Preben Meilvang. Pædagog & MB er, underviser & konsulent. Tirsdage Kursusstart: 03. september. Længde: 36 timer Pris: 360,- 7

9 Livshistoriefortælling FORANDRING AF LIVSHISTORIEFORTÆLLINGER I flere hundrede år har man set psykisk sygdom som udelukkende kronisk. Livshistoriefortællinger var sygehistorier og skæbnefortællinger, udelukkende til brug i behandling og medicinering. I de seneste årtier, er alt dette under kraftig forandring. I løbet af kurset vil vi i skrift og tale arbejde med forandring af livshistoriefortællinger. Hvis du kan forandre fortællingen om din fortid, vil du ændre på din nutid. Hvis du kan ændre på din nutid, får du mere magt over at planlægge din fremtid. Det kaldes en narrativ konstruktion. VELKOMMEN på kurset. Underviser: Preben Meilvang. Pædagog & MB er, underviser & konsulent. Tirsdage Kursusstart: 03. september. Længde: 36 timer Pris: 360,- 8

10 Recovery og vejen til en bedre økonomi - hvordan får man dem til at følges ad? Med udgangspunkt i deltagernes oplevelse og forståelse af deres Recoveryproces vil vi arbejde med forskellige veje til at få en bedre økonomi. Første halvdel af kurset handler om at finde ud af hvor man befinder sig i ens Recoveryproces og hvad der er vigtigt for én for at forblive i en positiv proces. Ud fra dette arbejder vi så med hvordan man kan tilrettelægge sin hverdag mest økonomisk. Hvilke små ændringer af vaner og hverdagsstruktur kan sættes i værk her og nu? på en måde som gavner både økonomien og Recoveryprocessen. I første halvdel er der endvidere indlagt en introduktion til Netbank, NEM-ID og nethandel samt individuel hjælp til at komme i gang med disse ting. Anden halvdel handler om hvordan deltagerne på længere sigt kan forbedre deres økonomiske situation. Det drejer sig både om forøgelse af indtægter på kort og mellemlang sigt f.eks. igennem job, uddannelse eller som erfaringsekspert og iværksætter, men også om at få orden på eventuelle økonomiske mellemværender. Kurset ender ud med at deltagerne laver en økonomisk handleplan, baseret på deres personlige Recoveryproces. Underviser: Rune Nikolaj Tams. Uddannet Bachelor i Dansk ved Københavns Universitet og Recovery instruktør. Har igennem sit liv brugt filosofi, ikke mindst Søren Kierkegaards, som redskab til at tackle dets udfordringer. Min optagethed af Søren Kierkegaard og systemteori gør, at jeg i dag betragter økonomi som noget der kan beskrive udvekslinger af energi mellem menneske og omverden generelt, og således handler om langt mere end blot og bart penge. Onsdage Kursusstart: 04. september. Længde: 36 timer Pris: 360,- 9

11 Søren Kierkegaard kursus - Hvad kan Søren Kierkegaard fortælle os om Recovery? Få har i den grad analyseret menneskelivet på kryds og tværs og spænder så vidt og bredt i denne analyse som den danske filosof Søren Kierkegaard. På dette kursus vil vi arbejde med den del af Søren Kierkegaards forfatterskab, som fokuserer mest på håb, muligheder og udvikling, nemlig de Opbyggelige Taler. Disse kan betragtes som en slags positiv modvægt til den store del af hans forfatterskab der handler om at afdække og beskrive de negative og dystre sider af menneskelivet, og som af mange opleves som meget tunge og svært tilgængelige. De opbyggelige taler er lettere læsning, men har, som alt hos Kierkegaard, naturligvis også filosofisk og psykologisk kant og dybde. Hvorfor det som Kierkegaard har at sige os stadig er relevant, ikke mindst når det handler om Recovery er det som kurset gerne skulle give nogle bud på. Der vil til hver undervisningsgang blive udleveret tekster af underviser (max 10 originalsider) og hver gang vil indledes med et oplæg af underviser. Hovedvægten vil imidlertid ligge på deltagernes personlige oplevelse af teksterne og diskussion af disse, samt hvorfor eller hvorfor disse ikke opleves som relevante i deltagernes personlige Recoveryproces. Underviser: Rune Nikolaj Tams. Uddannet Bachelor i Dansk ved Københavns Universitet og Recovery instruktør. Har igennem sit liv brugt filosofi, ikke mindst Søren Kierkegaards, som redskab til at tackle dets udfordringer. Min optagethed af Søren Kierkegaard og systemteori gør, at jeg i dag betragter økonomi som noget der kan beskrive udvekslinger af energi mellem menneske og omverden generelt, og således handler om langt mere end blot og bart penge. Torsdage Kursusstart: 05. september. Længde: 36 timer Pris: 360,- 10

12 Verdensbilleder Har du lyst til at lære mere om kunstens sprog gennem tiden? Og vil du være med til at udforske hvordan verdensbillederne har forandret sig op til i dag? Historien viser at skønhed, natur, personlighed, krop og idealer altid har været til debat også i dag. På kurset skal vi lære at afkode kunstens mange lag både i indhold og form. Så fra de store kunsthistoriske linjer zoomer vi ind og ser på billedernes eget sprog. Vi skal derfor både se på billeder, tegne og farve fra gang til gang. Opgaverne løser vi sammen eller i små grupper, og forhåbentligt vil vi også herigennem blive klogere på vores egnet verdensbillede. Vi skal se på en masse kunst også ude i byen, så du skal påregne at bruge et mindre beløb til entré og materialer. Underviseren er uddannet på Kunstakademiet som Grafisk Konserveringstekniker og er BA fra Københavns Universitet i kunsthistorie, moderne kultur, mundtlig og skriftlig formidling og har arbejdet som omviser på adskillige museer og unge- og voksen underviser i Kunst bl.a. på Krogerup Højskole, Har drevet kollektivt galleri gennem en årrække. Har arbejdet med en bred vifte af kunstnere. Fredage Kursusstart: 06. september. Længde: 36 timer Pris: 360,- 11

13 Ryd op i dit Rod - Hjælp til selvhjælp Lad os bruge en del af efterårsperioden til at få og give hinanden hjælp til at få ryddet op i de bunker som forstyrrer vores dagligdageller måske blive inspireret til at sætte gang i en længerevarende proces. Du forpligter dig til at få og give hjælp i det omfang, der stemmer for dig. Hvordan aftaler vi nærmere på kursets første dag : Hvad ønsker du? Hvad kan du selv gøre og hvordan lægger du en plan herfor? Hvad har du brug for hjælp til? Hvordan kan vi støtte og hjælpe hinanden og bruge hinandens ressourcer bedst muligt? Vi smøger ærmerne op og træder til handling. Resultat: Frigive bundet energi til at kunne nyde resten af efteråret. Underviser: Andrea Hermansen. Har en BA. i statskundskab fra universitet i Paris, og har i en årrække arbejdet som pædagog. Recovery instruktør og aktiv i andre foreninger, især Bedre Psykiatri på Vesterbro. Tirsdage Kursusstart Hold 1: 03. september. Kursusstart Hold 2: 22. oktober. Længde: 24 timer Pris: 280,- 12

14 Collageværksted - Udlev dine drømme Hvordan kan vi få lidt mere af det vi virkeligt ønsker os ind i vores liv? Vi mødes fire gange og sammen vil vi vise hinanden små bidder af noget vi virkeligt ønsker os. Vi vil klippe og klistre, og skabe indre billeder ud fra vores collager. Vi vil fortælle og skrive om og ud fra vores billeder, og undersøge vores drømme. Collagemediet bruges som kreativ genvej for at finde ind til det vi virkeligt drømmer om. Underviser: Andrea Hermansen. Har en BA. i statskundskab fra universitet i Paris, og har i en årrække arbejdet som pædagog. Recovery instruktør og aktiv i andre foreninger, især Bedre Psykiatri på Vesterbro. Mandage Kursusstart Hold 1: 02. september. Kursusstart Hold 2: 21. oktober. Længde: 18 timer Pris: 180,- 13

15 At sætte sig mål og nå dem! Måske er du en af dem som ofte tror det du vil ikke kan lykkes, men det passer ikke! De fleste drømmer om realistiske mål, som kan føres ud i livet, hvis vi fokuserer nok på dem. På kurset ser du nærmere på de forhindringer, der hidtil har stoppet dig og tager dem alvorligt, samtidig med vi fokuserer på at finde alternative løsninger. Der indgår små skriveøvelser, kreative- og kropslige øvelser på et niveau, hvor alle kan være med og bidrage. Det skal være seriøst og sjovt at komme videre med sit liv, men tårer er også velkomne. Underviser: Andrea Hermansen. Har en BA. i statskundskab fra universitet i Paris, og har i en årrække arbejdet som pædagog. Recovery instruktør og aktiv i andre foreninger, især Bedre Psykiatri på Vesterbro. Tirsdage Kursusstart Hold 1: 03. september. Kursusstart Hold 2: 22. oktober. Længde: 18 timer Pris: 180,- 14

16 Recovery til et bedre fremtidsliv At lave en primitiv filosofi med båse, som mennesker inddeles i, er en fejl hvor alle folk lider. Men vi er nogen stykker, som kun kan forstå én måde at inddele mennesker på; Man skal dele dem i individer". Piet Heins gruk Fårene og Bukkene fra 1969 står som indskrift for dette kursus i at komme sig og skabe et bedre fremtidsliv. Her kan du få bedre styr på livet og så at sige blive eksperten i dit eget liv. Gennem din egen personlige udviklings- og forandringsproces samt en effektiv erfaringsudveksling med de andre kursister får du mulighed for at gøre op med den pålagte rolle som udstødt, psykisk syg. Social isolation kan ændres i tilknytningen til nye sociale netværk, hvor du kan udfolde dig selv og dine ressourcer på helt andre vilkår end i den traditionelle behandlings- og socialpsykiatri. Nøgleord og begreber som empowerment, selvstændighed, kvalitet, modstandskraft, selvtillid, personlig medicin, selvindsigt, selvforståelse, inklusion, nærhed, sammenhæng, frivillig indsats, stigmatisering og selvstigmatisering, social og kulturel kapital, samt det kroniske videnskabelige og kulturelle paradigme er omdrejningspunkter i Recovery til et bedre fremtidsliv. Underviser: Knud Fischer-Møller. Social antropolog og Recovery instruktør. Mandage Kursusstart: 02. september. Længde: 36 timer Pris: 360,- 15

17 Forstå din behandler/psykiater Professionelle behandlere kan somme tider være svære at forstå hvorfor siger han/hun som han gør og hvad er det for en logik og faglig tradition, der ligger bag? På dette kursus sætter vi behandleren under lup for derefter at fokusere på mødet mellem behandleren og patienten. Målet med kurset er at skabe en forståelse for behandlernes udgangspunkt, der kan gøre den næste samtale med en psykiater til en bedre oplevelse. Såvel som at kunne se tidligere samtaler i et nyt lys. Ved at se på psykiatriens og psykologiens historie og de faglige traditioner som i dag er med til at forme behandlerne eksempelvis i uddannelsessystemet kommer vi tættere på den måde at forstå verden på, som behandlerne taler ud fra i deres møde med patienterne. Ved at fokusere på mødet mellem behandleren og patienten som et møde mellem to parter med forskelligt udgangspunkt, kultur, sprog og måske sågar mål med samtalen, inddrager vi kulturforståelse og kommunikation som emner, der baner vej for et bedre udbytte af samtaler. Underviser: Lotte Riber Jarvad. Cand. Mag. i historie og kultur- og sprogmødestudier med særlig interesse for mentalitet, forskellighed og forandringer før og nu. Gennem flere år aktiv i Fountain House og på det seneste også Outsideren. Torsdage Kursusstart: 31. oktober. Længde: 18 timer Pris: 180,- 16

18 Konflikthåndtering & kommunikation Har du ofte svært ved at tackle konflikter, og at give udtryk for de ting du ønsker? Har du ofte trukket dig fra en konflikt, fordi du ikke havde de rigtige værktøjer eller ikke har vidst hvordan du skulle håndtere situationen konstruktivt? Vil du være bedre til at fastholde dine krav og sætte grænser på en venlig måde? Undervisningen vil bestå af oplæg, dialog, øvelser og rollespil. Målet er at blive mere bevidst om hvordan vi kommuniker konstruktivt, og undgå de ting der skaber misforståelser og konflikter. På kurset vil vi også træne det at turde tage ordet og kunne være midtpunkt. Dette vil vi gøre gennem små oplæg fra kursets deltagere, og træning i at kommunikere et budskab ud klart og tydeligt. Underviser: Rene Winther. Har tidligere undervist i drama, skrivning og fortælling på Opgang 2`s livsteater i Århus og har herudover i en længere årrække arbejdet som dramaturg og projektleder. René er også skoleleder på Skolen for Recovery. Mandage Kursusstart: 02. september. Længde: 36 timer. Pris: 360,- 17

19 Kreativ skrivning Kurset i kreativ skrivning sætter skriveprocessen i centrum og vil fokusere mere på indhold end form. Det handler om at frigøre de fortællinger, som alt for ofte bliver standset af selvkritik og selvcensur. Kort sagt handler det om at skrive af lyst. Vi vil på kurset desuden også tilegne os simple værktøjer og en praktisk tilgang til skriveblokering og arbejdsdisciplin. Vi vil skrive ud fra vores livserfaring, fantasi og drømme og sætte flow og farve på ordene. Underviser: Rene Winther. Har tidligere undervist i drama, skrivning og fortælling på opgang 2`s livsteater i Århus og har herudover i en længere årrække arbejdet som dramaturg og projektleder. René er også skoleleder på Skolen for Recovery. Fredage Kursusstart: 06. september. Længde: 36 timer. Pris: 360,- 18

20 Introduktion til psykologi Faget psykologi handler om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig. På kurset vil vi se på hvordan psykologien har været med til at danne os, som dem vi er i dag. Vi vil undersøge hvordan den påvirker vores måde at se på verden omkring os, og hvordan den ligger til grund for de valg vi træffer i livet. Vi vil se på følgende emner under psykologien: socialpsykologi, udviklingspsykologi, kognition og læring samt personlighed og identitet. Det meste af kurset vil bestå af oplæg fra underviseren blandet med diskussioner på holdet. Underviser: Rene Winther. Har tidligere undervist i drama, skrivning og fortælling på opgang 2`s livsteater i Århus og har herudover i en længere årrække arbejdet som dramaturg og projektleder. René er også skoleleder på Skolen for Recovery. Onsdage Kursusstart: 04. september. Længde: 36 timer. Pris: 360,- 19

21 Debatskabende aktiviteter I skolen for Recovery vil der også løbende være debatskabende aktiviteter. Målet er at lave debatskabende aktiviteter, som inddrager deltagerne aktivt. Det kan være cafe-debat, workshops, rundbordssamtaler eller andre mødeformer hvor deltagerne tager del i debatten. Emnerne og tidspunkterne vil blive slået op på skolens hjemmeside. Inspirationsmøder Månedlige café-aftener om beskæftigelse, uddannelse, Recovery & socialpsykiatri. På basis af vores gode erfaringer fra de sidste 2 år, prøver vi i dette efterår at udbyde vores Job og Arbejdsmarkeds Caféer som en del af tilbuddet hos Skolen for Recovery. Vi har ændret navnet, men konceptet er stadigvæk det samme: nemlig månedlige café-aftener, hvor vi med udgangspunkt i et oplæg diskuterer og deler erfaringer vedrørende socialpsykiatri, Recovery og det at komme i beskæftigelse eller starte på en uddannelse. Oplægsholderen er som regel en person med bruger- eller arbejdserfaring indenfor socialpsykiatrien (eller begge dele), og formålet er, som det hele tiden har været, at blive inspireret og få gode idéer til hvordan man kommer videre. Men også at skabe et forum hvor brugere, medarbejdere og andre med interesse for socialpsykiatri, beskæftigelse og Recovery kan mødes til hyggeligt samvær og over en kop kaffe udveksle erfaringer, ideer og skabe nye kontakter. Oplægsholderen findes fra gang til gang. Inspirations møderne er gratis, kræver ingen tilmelding og finder sted: Første onsdag i måneden fra kl i Netværkscafeen, Griffenfeldsgade 35. Start: Onsdag den 4. september Arrangører: Rune Nikolaj Tams og Anila Bakhsh (interkulturel socialrådgiver på Center Nørrebro). 20

22 Praktisk information Alle kurserne på Skolen for Recovery er særligt tilrettelagt i små hold med max. otte deltagere på hver. Vi får et særligt tilskud til kurserne fra Københavns Kommune, fordi kurserne er særligt tilrettelagt til mennesker med psykosociale problemer eller handicaps. Dette kan være depression, angst, social forbi eller lignende. Ring hvis du er i tvivl. Vi skal derfor bruge dokumentation for den enkelte deltagers psykosociale handikaps i form af en tro- og love-erklæring. Det vil sige, at man på skolen skriver under på at man tilhører den ovennævnte gruppe. Vores kursuspriser er beregnet efter at vores deltagere tilhører det man kalder en betalingsbegrænset gruppe. Dette betyder at man er enten: Pensionist, ledig eller studerende m.m. Vi skal derfor bruge dokumentation på dette den første mødegang i form af en udbetalingsspecifikation eller lign. Prisen for ikke betalingsbegrænsede er: 20,- pr. undervisningstime. 21

23 Tilmelding Tilmelding skal ske via på: For at tilmelding er gyldig skal du oplyse os om: 1. Navnet på kurset/kurserne du ønsker at optages på 2. Dit fulde navn 3. Din adresse 4. Dit cpr-nummer 5. Dit telefonnummer 6. Din adresse Dernæst bedes du indbetale kursusbeløbet på skolen konto. Tilmelding er først gældende efter vi har modtaget din betaling, samt alle ovenstående oplysninger. Indbetaling skal ske på konto: For yderlig information, ring på:

24 Kontakt os Skolen for Recovery Vesterbrogade 103, København V telefon: Skoleleder René Winther René underviser også i Konflikthåndtering og kommunikation, Kreativ skrivning, Introduktion til psykologi. René har tidligere undervist i drama, skrivning og fortælleteknik, og har desuden i en længere årrække arbejdet som dramaturg og projektleder. René er også Recovery instruktør og skoleleder på Skolen for Recovery. Mail: Skolen for Recovery deler lokaler med LAP, men er en selvstændig og uafhængig virksomhed. LAP København & Frederiksberg er en brugerorganisation for mennesker med psykiske problemer. LAP har i flere år arbejdet med projekter, som har til formål at bistå mennesker, med at komme i gang igen. 23

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2016

Region Hovedstadens Psykiatri. Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2016 Region Hovedstadens Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2016 2 Skolen for Recovery Efterår 2016 Indhold Velkommen til Skolen for Recovery... 5 Hvad kan du lære på kurserne... 6 Praktiske

Læs mere

vendepunkter uddannelse til peer

vendepunkter uddannelse til peer vendepunkter ❸ uddannelse til peer fokus på meningsfuld beskæftigelse VENDEPUNKTER 3: UDDANNELSE TIL PEER Vendepunkter 3 er et Peer to Peer kompetenceudviklingsforløb Kurset har til FORMÅL at opkvalificere

Læs mere

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår 2017 - Undervisning for alle Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Om Recovery-skolen og peer-undervisning Recovery er et ord venligst udlånt

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Skolen for Recovery

Region Hovedstadens Psykiatri Skolen for Recovery Region Hovedstadens Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Forår 2017 Nye kursussteder Indhold I dette semester har du mulighed for at gå på kurser flere steder i Regionen. På alle kurserne møder

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri 22.04.15 Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri Begrebet recovery dukkede op i psykiatrien i Danmark omkring årtusindskiftet, i forbindelse med en stigende interesse

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Den dobbelte virkelighed

Den dobbelte virkelighed + 2015 - kurser 14. november Den dobbelte virkelighed Den dobbelte virkelighed 1 2 Dit sind Din bevidsthed Din eksistens +Velkommen til kurset Stifter og underviser Carsten Laursen Den dobbelte virkelighed

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Recoveryskolen Aarhus

Recoveryskolen Aarhus Recoveryskolen Aarhus Et undervisningstilbud for alle Kursuskatalog Foråret 2017 Velkommen til Recoveryskolen Hvad? Rammen for kurserne er recovery. Recovery handler om at komme sig, om at skabe en meningsfuld

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse 1/8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kursuskalender for efteråret 2016

Kursuskalender for efteråret 2016 Lær at tackle kroniske smerter Kursuskalender for efteråret 2016 For mennesker med kroniske smerter (og pårørende), der oplever, at det er smerterne, der styrer hverdagen. Smerten fylder, så det er svært

Læs mere

Livsmestring Recovery undervisning i grupper Socialpsykiatrisk Center Syd

Livsmestring Recovery undervisning i grupper Socialpsykiatrisk Center Syd Livsmestring Recovery undervisning i grupper Socialpsykiatrisk Center Syd Drømmer du om et mere selvstændigt liv? Vil du videre i din personlige udvikling, så kan vi støtte dig via et målrettet gruppeforløb

Læs mere

Skolen for Recovery. Vi skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale

Skolen for Recovery. Vi skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale Skolen for Recovery Vi skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale Region Hovedstadens Psykiatri Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Psykiatrisk Center Ballerup

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Livsmestring Recovery undervisning i grupper Socialpsykiatrisk Center Syd

Livsmestring Recovery undervisning i grupper Socialpsykiatrisk Center Syd Livsmestring Recovery undervisning i grupper Socialpsykiatrisk Center Syd Drømmer du om et mere selvstændigt liv? Vil du videre i din personlige udvikling, så kan vi støtte dig via et målrettet gruppeforløb

Læs mere

UNGNU. Et træningstilbud for unge med psykiske og sociale vanskeligheder.

UNGNU. Et træningstilbud for unge med psykiske og sociale vanskeligheder. UNGNU Et træningstilbud for unge med psykiske og sociale vanskeligheder. 1 At tilbyde et sted for unge, hvor den enkelte kan få hjælp og målrettet støtte til at komme videre i realisering af ens egen livsproces.

Læs mere

Kursuskatalog April 2012 - Juni 2012

Kursuskatalog April 2012 - Juni 2012 Gasværket Kulturhus forside Kursuskatalog April 2012 - Juni 2012 udskriv som a4 til a4- som brochure Side 1 Side 2 Velkommen til Gasværket Kulturhus. Gasværket Kulturhus er en del af socialpsykiatrien

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, der arbejder med udsatte børn og unge KRAP er udviklet som et integreret

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på www.fibromyalgi.dk Kursuskatalog 2016 DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Tlf.: 33235560 Mail: dff@fibromyalgi.dk Husk at melde dig til

Læs mere

Kurser for frivillige ledere

Kurser for frivillige ledere Holbæk Kommunes foreningskurser Kurser for frivillige ledere Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget, Holbæk Kommune se mere på: holbaek.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Holbæk Kommune Holbæk kommune

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Recoveryskolen Psykiatriens Hus Randers. -Et undervisningstilbud for alle. Kursuskatalog

Recoveryskolen Psykiatriens Hus Randers. -Et undervisningstilbud for alle. Kursuskatalog Recoveryskolen Psykiatriens Hus Randers -Et undervisningstilbud for alle Kursuskatal Forår/sommer 2017 Recovery det vedkommer så dig Hvad? Recovery handler grundlæggende om livskvalitet ligeværdighed.

Læs mere

Recoveryskolen Psykiatriens Hus Randers. -Et undervisningstilbud for alle. Kursuskatalog

Recoveryskolen Psykiatriens Hus Randers. -Et undervisningstilbud for alle. Kursuskatalog Recoveryskolen Psykiatriens Hus Randers -Et undervisningstilbud for alle Kursuskatalog Efterår 2016 Recovery det vedkommer også dig Hvad? Recovery handler grundlæggende om livskvalitet og ligeværdighed.

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling ADHD Medlemsblad nr. 11 2008 Nordsjællands lokalafdeling Indhold side 5 side 7 side 9-13 Gode råd før du går til socialforvaltningen 5 Kursusoversigt 7 Søskendekursus 9-13 Forælderkursus 15-19 ADHD 21

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Projektleder2 2005 er videreuddannelse og netværk, målrettet projektledere og andre biblioteksansatte med erfaring i projektledelse

Projektleder2 2005 er videreuddannelse og netværk, målrettet projektledere og andre biblioteksansatte med erfaring i projektledelse 2005 er videreuddannelse og netværk, målrettet projektledere og andre biblioteksansatte med erfaring i projektledelse Projektleder2-2005 tilbyder viden og information om projektledelse på højt fagligt

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

man selv bider mærke i

man selv bider mærke i 1 KUNST & TRIVSEL Kan et besøg på kunstmuseum hjælpe gæsten til at tage hånd om tilværelsens eksistentielle udfordringer, lindre stress og dermed give større livskvalitet? Med dette spørgsmål i tankerne

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART 05.-06.03.2015 KURSER & KONFERENCER

NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART 05.-06.03.2015 KURSER & KONFERENCER NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART 05.-06.03.2015 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

VELKOMMEN. Peer-to-peer Introdage for mentorer

VELKOMMEN. Peer-to-peer Introdage for mentorer VELKOMMEN Peer-to-peer Introdage for mentorer Program for dag 1 Præsentationsrunde Undervisnings- og supervisionsdatoer Gruppearbejde: Hvad giver energi og gør mig glad? Pause Gruppearbejde: Spilleregler

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

KURSET: PRAKSIS: copyright all rights reserved hamsa yoga studio

KURSET: PRAKSIS: copyright all rights reserved hamsa yoga studio KURSET: Teknik bliver til kunst når den udvider ens potentiale. På Hamsa Yoga Studio er det ultimative mål med teknik er at forøge effekten af yogaen, så som stress reduktion, forbedret søvnkvalitet og

Læs mere

PLEJEFAMILIER. Efteruddannelseskurser for. Forår 2015

PLEJEFAMILIER. Efteruddannelseskurser for. Forår 2015 Efteruddannelseskurser for PLEJEFAMILIER Forår 2015 DEN GODE BESKRIVELSE For plejefamilier og medarbejdere på opholdssteder Tirsdag d. 17. marts, Rødovregaard Om at udarbejde en skriftlig beskrivelse vedrørende

Læs mere

Peer-støtte. - når erfaringer gør en forskel! Viborg - Aarhus -Randers

Peer-støtte.  - når erfaringer gør en forskel! Viborg - Aarhus -Randers Peer-støtte - når erfaringer gør en forskel! www.peermidt.dk Viborg - Aarhus -Randers Ligestillet støtte-piece-2.indd 1 15-11-2016 08:29:37 LIGESTILLET STØTTE -EN VEJ TIL RECOVERY LIGESTILLET STØTTE HVAD

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Peer-Støtte i Region Hovedstaden Erfaringer, der gør en forskel Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Her kan du blive klogere på hvad peer-støtte er, og læse om de begreber

Læs mere

Fra tilskuer til aktør

Fra tilskuer til aktør Book det interne kursus Fra tilskuer til aktør Kommunikation og Empowerment To dages kursus, der sætter fokus på jeres vigtigste redskab! De giver omstændighederne og omverden skylden for det meste. Måske

Læs mere

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse.

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse. Vision Visionen i Regnbuehuset er at skabe et arbejdsmæssigt og socialt fællesskab, hvor psykisk sårbare bliver medlemmer af huset, i stedet for at være patienter, klienter, borgere eller brugere og hvor

Læs mere

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning.

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning. SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Du er inviteret til to dages sommer-symposium - en fordybelse i feltet grafisk facilitering. Dagene bliver

Læs mere

Kunstterapeutisk udviklingsforløb

Kunstterapeutisk udviklingsforløb Institut for kunstterapi Engelsholmvej 10, 7182 Bredsten tlf:26 14 95 44 E-mail: kunstterapi@kunstterapi.dk Kunstterapeutisk udviklingsforløb Sammenlagt 7 kurser á 4 dage Dette kursusforløb henvender sig

Læs mere

Recoveryskolen Psykiatriens Hus Randers Kursuskatalog

Recoveryskolen Psykiatriens Hus Randers Kursuskatalog Recoveryskolen Psykiatriens Hus Randers Kursuskatalog Forår/sommer 2016 Velkommen til Recoveryskolen Hvad? Recovery handler om, at man kan komme sig helt eller delvist fra psykisk sygdom. Recovery handler

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Alsidig personlig udvikling / sociale

Alsidig personlig udvikling / sociale Modul 1 vuggestuen Fokuspunkter Alsidig personlig udvikling / sociale kompetencer Fællesskab./Bevægelse. Periode Januar april 2016 Tovholdere Overordnede mål Kristine, Heidi, Brauer, Emilie ( Marianne)

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Lev godt med din sygdom Hadsten samt Kultur- og Sundhedscenter InSide, Hammel. Sundhedskursus

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse WWW.UCSJ.DK Socialpsykiatriens

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Demens Caféen. Et tilbud under DemensCentrum Aarhus i Aarhus Kommune Her tilbydes oplysning, vejledning, rådgivning, støtte, samvær og

Demens Caféen. Et tilbud under DemensCentrum Aarhus i Aarhus Kommune Her tilbydes oplysning, vejledning, rådgivning, støtte, samvær og Demens Caféen Et tilbud under DemensCentrum Aarhus i Aarhus Kommune Her tilbydes oplysning, vejledning, rådgivning, støtte, samvær og deltagelse i aktiviteter under Hold dig i gang For mennesker med demens

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Kursuskatalog. Efterår Kontakt

Kursuskatalog. Efterår Kontakt Kursuskatalog Efterår 2017 Kontakt Akademiet for Recovery og Kompetenceudvikling, Musicon, 4000 Roskilde (Den sorte pavillon bag hal 12) Telefon: 21 19 47 80 Mail: ark@roskilde.dk Webadresse: www.ark-roskilde.dk

Læs mere

Forår 2014. Center for krop og bevægelse. Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk

Forår 2014. Center for krop og bevægelse. Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Forår 2014 Center for krop og bevægelse Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Velkommen til forår 2014 Velkommen til foråret 2014 med disse kursustilbud til alle, der har

Læs mere

NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART GENERATOR KURSER OG KONFERENCER NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART 05.-06.03.2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Spor for mental sundhed og livsmestring

Spor for mental sundhed og livsmestring Beskrivelse af forløb på Rehabiliterings College Aalborg Spor for mental sundhed og livsmestring Formålet er at de studerende bliver i stand til at lægge planer for deres eget liv. Det er vigtigt at udvikle

Læs mere

SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE Sundhedsafdelingen Asylgade Thisted

SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE Sundhedsafdelingen Asylgade Thisted SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE 2017 Sundhedsafdelingen Asylgade 30 7700 Thisted INDHOLD Side 5 Livsstilshold for personer med svær overvægt (BMI 35+) Side 7 Livsstilshold for personer med psykisk sårbarhed

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme

Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme Teknologisk Institut Taastrup 20. april 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

SOMMERAKADEMI BLIV DEN BEDSTE UDGAVE AF DIG SELV. Personlig udvikling til unge

SOMMERAKADEMI BLIV DEN BEDSTE UDGAVE AF DIG SELV. Personlig udvikling til unge BLIV DEN BEDSTE UDGAVE AF DIG SELV 5 dages selvudviklingsforløb udviklet specielt til teenagere i alderen 14-16 år. Vælg mellem drama eller action Mandag den 1. juli - fredag den 5. juli 2013 Sted: Ungdomscenter

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Dialogforum. 23. november 2015

Dialogforum. 23. november 2015 Dialogforum 23. november 2015 Projektleder Marie Løkke og underviser med brugererfaring Mads Lange Skolen for Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Ballerup Hvor kommer Skolen for

Læs mere

Indholdsplan. Sommerkursus 2. Uge 27-28 2016

Indholdsplan. Sommerkursus 2. Uge 27-28 2016 splan Sommerkursus 2 Uge 27-28 2016 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgrupper 16 år og opefter. Vi driver sundhedskurser inden for rammerne af de gældende

Læs mere

Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård.

Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård. Rådgivning med succes Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Inden for rådgivningsfaget er der i disse år en stærkt stigende opmærksomhed på personlige egenskaber

Læs mere

Er mål en barriere for at nå målet?

Er mål en barriere for at nå målet? Er mål en barriere for at nå målet? Meningsfulde indsatser for mennesker med psykiske lidelser og svære sociale problemer Oplæg på landskonference d. 15. september 2017 Psykiatri-faggruppen, Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

HER & NU DET VIGTIGSTE

HER & NU DET VIGTIGSTE Til Region og kommuner i Region Hovedstaden 2015 HER & NU DET VIGTIGSTE Når man på en arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en recovery-medarbejder, vil der i medarbejdergruppen altid opstå en række

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit)

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) BILLED VÆRKSTEDET Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) Vibeke Krog Sidsel Brix maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2011 BILLED VÆRKSTEDET Billedværkstedet er en lille kunstskole

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere