23. januar Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update."

Transkript

1 BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13. januar 2012 valgte kreditvurderingsbureauet Standard & Poors at ned justere kreditvurderingen på ikke mindre end 9 europæiske lande på én gang. Mest betydende var nedjusteringen af Frankrig, som i den forbindelse mistede den fornemste rating: AAA Disse nedjusteringer bevirker en forøgelse af låneomkostningerne for de involverede lande i forhold til at få finansieret de offentlige underskud. Men endnu vigtigere, så er det en medvirkende årsag til at øge usikkerheden i de finansielle markeder, og på den måde mindske investorernes appetit på risiko. I den modsatte retning trækker så, at de seneste offentliggørelser af økonomiske nøgletal fra både USA og Europa peger i retning af, at der trods alt er tegn på bedring i det økonomiske miljø. Samtidig med at de mange pengepolitiske tiltag synes at begynde at virke, er der øget tillid til, at Grækenland kan finde en løsning med sine mange kreditorer. Dette vil medvirke til øget risikoappetit, og være en væsentlig kilde til mere positiv indstilling i de globale finansmarkeder. Samtidig tilføres der fortsat nye elementer med det formål at understøtte økonomisk vækst, herunder en forøgelse af midler under IMF, tilsyneladende en stigende enighed omkring en kommende finanspagt, den såkaldte Euro-pagt, og positive forventninger til det kommende topmøde i EU den 30. januar Den aktuelle anbefaling i forhold til den overordnede porteføljesammensætning: Udviklingen i netop de ledende økonomiske indikatorer udviser en uensartet udvikling se figur 1. I både Kina og Europa er der tale om nedadgående tendens, hvilket peger på en aftagende økonomisk vækst. For Europas vedkommende er der ligefrem tale om recession-tilstand, og dermed skal aktieinvesteringer foretages med største forsigtighed. For Kina er der samme tendens, men dog fortsat med en positiv vækst i økonomien, mens USA synes at have bundet ud. Det bevirker at BankNordik ser mere positivt på aktieinvesteringer i USA p.t. Figur 1: OECD, Leading Indicators Kilde: Bloomberg Global 100,16 Kina 99, , USA 96,70 95 EURO 94, Det er for tidligt at tale om en egentlig dekobling mellem udviklingen i økonomierne, men alligevel er der tendenser i den retning. I Europa er hovedfokus fortsat på gældskrisen. Aktuelt tegner der sig et billede af, at Grækenland vil lykkes med en gældseftergivelse (hair-cut) på op imod 70 % og samtidig få en aftale for den resterende del af landets enorme gæld, som betyder en efter græske forhold væsentligt lavere rente Aktier Obligationer Kontanter Denne anbefaling fremkommer på baggrund af BankNordiks vurderinger af de mest betydende økonomiske indikatorer, herunder OECDs meget anvendte CLI-model. En egentlig løsningsmodel for Grækenland er afgørende for, hvorvidt den såkaldte Trojka, som består af IMF, EU og ECB, vil udbetale den næste rate under den tidligere indgåede aftale med Grækenland. Denne rate vil betyde at landet fortsat kan udbetale bl.a. lønninger i det offentlige, pensioner og øvrige ydelser. En løsning er således vital for Grækenland, og de fortsatte forhandlinger og møder i EU-sammenhæng vil derfor have en fortsat meget stor bevågenhed fra alle markedsdeltagere. 1

2 For Europa som region er det fortsat den meget store arbejdsløshed der giver udfordringer. Arbejdsløsheden befinder sig på et niveau væsentligt højere end normalen, og er på samme niveau som i midt-halvfemserne, og tendensen er fortsat opadgående. Der er store regionale forskelle, og mest bekymrende er den meget høje ungdomsarbejdsløshed i de gælds plagede syd-europæiske lande. I Asien, med Kina i spidsen, er der signaler om at den økonomiske udvikling bevæger sig imod en mere afdæmpet vækst. I den senest offentliggjorte rapport om indkøbschefernes syn på økonomien, er der således sket en vending. Der udtrykkes således en positiv forventning på 6 til 12 måneders sigt, om end denne vending sker fra et noget usikkert og lavt niveau. I USA er der stadig flere signaler på, at en egentlig recession, eller et såkaldt dobbelt-dip er undgået, og BankNordiks vurdering af den økonomiske udviling er, at den amerikanske økonomi er i en egentlig vending. I figur 1 fremgår det, at de ledende økonomiske indikatorer for den amerikanske økonomi synes at være ved at bunde ud. Dette vil betyde en snarlig fremgang, og understøttes af de seneste offentliggørelser af finansielle nøgletal. Der er således en nedgang i antallet af nye arbejdsløse og fremgang i både virksomhedernes og forbrugernes tillid til den fremtidige udvikling. Den officielle arbejdsløshed er faldende, og ligger ved seneste opgørelse på 8,5 %. Dette er fortsat på et uholdbart højt niveau, men udviklingen peger i den rigtige retning. Der har i længere tid har været tale om nedlæggelse af offentlige arbejdspladser med fyringer til følge, og ansættelser i den private sektor, men i mindre omfang, hvilket samlet set har bevirket øget arbejdsløshed. Den seneste udvikling tyder på at fyringer i det offentlige har toppet, og at der sålededs bliver skabt flere job både i den private og i den offentlige sektor end der nedlægges. Dette vil naturligt betyde en øget økonomisk vækst, og en aftagende byrde for det offentlige. Det samlede globale vækstbillede er således uændret i forhold til BankNordiks seneste Markets Update, og gengives hermed: Forventet BNP vækst IMF World Economic Outlook Bloomberg Consesus Outlook USA 1,5 % 1,8 % 1,8 % 2,2 % Eurozonen (samlet) 1,6 % 1,1 % 1,6 % 0,5 % Tyskland 2,7 % 1,3 % 3,0 % 0,8 % Frankrig 1,7 % 1,4 % 1,6 % 0,5 % Japan -0,5 % 2,3 % 0,7 % 1,9 % Rente- og obligationsmarkedet Gældssituationen i EU er fortsat det altoverskyggende tema. Det er dog fortsat ikke BankNordiks vurdering, at vi kommer i en situation, hvor Euroen bryder sammen. Omkostningerne ved et sammenbrud er af en sådan størrelse, at det ikke kan være attraktivt for nogen medlemslande at forlade Euroen, eller lade den bryde sammen. Der er foretaget forskellige analyser af en sådan udvikling, og enkelte har peget på, at hvis Grækenland forlader Euroen, så er konsekvensen at det græske banksystem vil være lukket i dage. Derudover skal der trykkes nye pengesedler, og de økonomiske konsekvenser af en nedlukning af banksektoren i så lang en periode vil være meget alvorlige. Det er derfor ikke bankens holdning, at vi bør forberede os på en sådan situation, men vi kan og skal selvfølgelig undgå at investere i de mest skrøbelige lande, for at minimere risikoen. Fra Den Europæiske Centralbank, ECB, er der indført en ny metode til likviditetstildeling i det finansielle system. ECB søger således at sikre rigeligt med likviditet, både i USD og EUR til betrængte europæiske banker, og tiltaget ser indtil nu ud til at have haft den ønskede virkning. Afsmitningen på renterne i Danmark har været positiv, og danske obligationer er fortsat meget efterspurgte fra udenlandske investorer. Den danske fastkurspolitik og budgetdiciplin bevirker fortsat ganske lave renter på alle løbetider, og vedtagelsen af finansloven synes ikke at have påvirket dette. Ultimo 2011 var der således fortsat faldende renter, og det har betydet at 4 % realkredit 2044 lukkede for lånetilbud lige inden nytår. Det har fået kreditforeningerne til at åbne en ny 3,5 % 2044, og der har i den første periode været en pæn interesse for det nye lån. Set fra låntagers side er det nu muligt at konvertere 5 % obligations lån til den nye 3,5 %. Der er tale om en klassisk nedkonvertering, for dels at spare rente her og nu, dels få muligheden for en restgældsreduktion når renten stiger igen. Det nye denne gang er, at låntager med rentetilpasningslån nu har en rigtig god mulighed for, at komme tilbage i fastrentemarkedet. Det bør være oplagt for låntager, at se på mulig heden for enten at komme tilbage til det fastforrentede lån som man forlod, eller se på muligheden for at omlægge eksempelvis halvdelen af ens rentetilpasningslån, og dermed få en forsikring mod rentestigninger til en (historisk) lav rente. Der er dog en vigtig ting man som låntager skal forholde sig til, og det er den såkaldte indlåsningseffekt. Det er det som sker hvis de nye låneserier ikke bliver tilstrækkelige store. Låntager risikerer, at de udstedte obligationer ligger på ganske få hænder, og det betyder at låntager ikke, tilstrækkeligt billigt, kan købe sit lån tilbage i et rentestignings scenarie. Dermed forsvinder en del af den forventede fremtidige 2

3 konverterings gevinst. Det skal dog også bemærkes, at hvis låntagere ønsker at beholde lånet i lang tid, så er rentebesparelsen sikker, og man skal vurdere hvorvidt man kan klare sig uden en restgældsreduktion. Det er BankNordiks forventning at de korte markedsrenter fortsat vil følge udviklingen i de officielle renter. Banken forventer en yderligere rentenedsættelse på 25 basispunkter i starten af det nye år. Dette vil være gældende både i Europa og samtidig/efterfølgende i Danmark. De lange renter vil være påvirket af udviklingen i den generelle økonomi, samt den generelle risikoaversion se forventningsskemaet sidst i denne Markets Update. Aktiemarkedet I EU prøver medlemmerne at holde sammen på unionen og genskabe tilliden til projektet, hvilket skal være medvirkende til at sende statsrenterne i PIIS (Portugal, Irland, Italien og Spanien) ned igen. Herunder er der to muligheder for Eurosamarbejdet: 1. at klare skærene og fortsætte samarbejdet eller 2. sammenbrud! Første alternativ er det mest sandsynlige udfald og Bank Nordiks basisscenarie. Dette udfald fordrer at der bliver skabt tillid til, at der er nok penge i systemet til at holde svage økonomier flydende, samt sørge for, at der ikke sættes en lavine i gang med hensyn til tab i de europæiske banker. I dette scenarie vil aktieåret 2012 for Europa blive et pænt et af slagsen. Angela Merkel udtalte også den 11. januar at Tyskland indledningsvis vil være villig til at skyde yderligere penge ind i ESM. Andet alternativ et sammenbrud af Euroen tillægger BankNordik kun en meget lille sandsynlighed i det nuværende scenarie se ovenfor. Udover økonomiske tab vil det også være et kæmpe prestigetab for særligt Tyskland og Frankrig. Der er mange forskellige udfald hvis Euroen går i opløsning, men fælles for dem alle er at aktiemarkederne vil falde og de vil falde en hel del. troværdige løsninger, åbner det for en ændring i BankNordiks holdning hen i mod Overvægt på aktier. Fra Kina er der på det seneste rapporteret om et større plus på handelsbalancen på 16,5 mia. $ i december (konsensus var på 8,8), hvilket blev initieret af en mindre vækst i importen. Der er set en mindre opbremsning i væksten i Kina, men de kinesiske myndigheder har responderet meget hurtigt, bl.a. indført lempelser i pengepolitikken. Kineserne har offentliggjort PMI for fremstilling, hvilket viste en stigning på 1,3 point til 50,3, hvor særligt komponenten for nye ordre steg med 2 point til 49,8. Den japanske økonomi fik et nyrestød da jordskælv hærgede i starten af 2011, med efterfølgende tsunami og ulykken på Fukushima-atomkraftværket. Seneste tal for PMI i Japan kom ud på 50,2, hvilket var en stigning på 1,2 fra måneden inden. Dette indikerer at der er vækst i produktions-sektoren i Japan om end på et begrænset niveau. Den japanske økonomi fremstår stadig som en lavvækst case der har fokus på at servicere deres store gæld. Fra USA forventes fortsat bedring i jobmarkedet og med en arbejdsløshed på 8,5 % bevæger økonomien sig langsomt men sikkert i den rigtige retning. Det virker til at den amerikanske økonomi er ved at være på fode igen hvis man et kort øjeblik ser bort fra den enorme gæld. Den helt store trigger i år kan vise sig at være byggeindustrien, som nu har ligget forholdsvis stille i en længere periode. Såfremt der kommer der en markant fremgang i dette segment, vil det kunne understøtte den amerikanske økonomi rigtigt pænt hen over 2012, med fortsat faldende arbejdsløshed og støt stigende detailsalg. Offentliggørelsen af de mindre virksomheders syn på økonomien (NFIB) viste en stigning på 1,8 til 93,8. Tallet er ikke historisk imponerende, men det der skal holdes øje med er, hvorvidt der er fremgang at spore, og det er tilfældet for nærværende. Generelt for aktiemarkedet er der tale om en faldende usikkerhed, og indikatoren for dette den såkaldte VIX er faldet til under 20. Dette indikerer at der er en støt stigende interesse for aktier (se forventningsskemaet sidst i Markets Update) Det er BankNordiks holdning med hensyn til Euroen, at failing is not an option. Derfor er kunsten at vurdere risikoen for store fald i aktiemarkederne holdt op imod de forholdsvis billige aktier vi generelt ser på. På den baggrund indstiller vi til en fortsat vægt på aktier. Den helt store spænding bliver udløst den 30. januar når der igen er topmøde i EU. Her skal der fremlægges mere konkrete løsninger på gældskrisen, og hvis dette møde leverer Valutamarkedet 2012 starter på samme facon, som vi forlod Gældskrisen har fortsat hovedfokus for valutamarkedet, og det er især med stærkt fokus på Grækenland og Italien. I forlængelse af den omtalte nedjustering af kreditværdigheden i flere af de såkaldte kernelande i eurozonen har der været et relativt stort pres på EUR. Derudover er der møder i Euro-group og ECOFIN 3

4 den 23. og den 24. januar, og endelig EU-topmøde møde om den omtalte Euro-pagt den 30. januar. Der er altså fortsat mange begivenheder, som kan komme til at præge dagsordenen på valutamarkedet. BankNordik forventer, at der vil kunne opleves mange bump på vejen frem til den endelige løsning. Derfor må der påregnes et nervøst og risikoavers marked de kommende måneder, hvor statsgældsauktioner og politiske udmeldinger vil styre begivenhedernes gang. Indtil fokus bliver fjernet fra gælds krisen, vil makroøkonomi og nøgletal fortsat spille en sekundær rolle i forhold til markedsudviklingen. Udviklingen hen over nytår og starten på 2012 har kun gjort situationen endnu mere prekær for euroen. Vi har set fortsat massivt frasalg af EUR, og det har nu medført at short-positioner i EUR har nået historiske højder. Mange valutaer er nu på et niveau over for EUR, som markedet ikke havde forventet at se så hurtigt. Det er sket udelukkende på grund af den svage fælles valuta, og ikke på grund af de enkelte valutaers egen styrke. Det giver derfor anledning til at BankNordik ændrer syn på nogle af de valutaer, som er steget mest i perioden. Det skal understreges, at den samlede vurdering sker under den forudsætning, at gældskrisen finder sin løsning i løbet af første halvår 2012, og ikke mere vil være et fremtrædende tema, og at eurosamarbejdet består i sin nuværende form. Sker det forventer vi en klart forbedret risikoappetit, med deraf følgende korrektioner i flere af de stressede valutakryds. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. EUR/USD USD nyder fortsat godt af sin status som safe haven, og en yderligere styrkelse på den korte bane kan bestemt ikke udelukkes. Det er dog værd at bemærke, at EUR/USD aldrig har været mere oversolgt end det er tilfældet p.t. Det i sig selv gør det vanskeligt at tro på en kraftig styrkelse herfra. USD er nu på niveauer over for EUR og DKK, som banken ikke havde forventet at se, før langt henne i 2012, hvor det skulle have været fundamentals, der havde drevet værket. En korrektion er altså forventelig, samtidig med at fokus så igen vil komme på de strukturelle udfordringer i amerikansk økonomi. Derfor ligner det nu på kort sigt en stabil til lidt højere USD, og på længere sigt en svagere USD. Situationen er på en måde vendt på hovedet, i forhold til BankNordiks tidligere scenarie, hvilket i øvrigt gør sig gældende for flere andre valutaer. SEK Hvem skulle nu have troet det? De skandinaviske valutaer er under gældskrisen gået hen og blevet safe haven-valutaer. Det er sket på trods af, at der her er tale om meget små valutaer, som kan have svært ved at absorbere volumen. Dette er baggrunden for den kraftige styrkelse, men dermed også en risiko for, at nedturen kan blive så meget hårdere, når kapitalen igen søger ud. De forholdsvis stærke svenske fundamentals vil dog formodentlig holde en hånd under SEK, så svækkelsen kan nøjes med at blive moderat. På kort sigt vil SEK fortsat være understøttet af markedets flugt ud af EUR. NOK Samme historie som med den svenske krone. Dog ser NOK endnu mere robust ud end SEK, idet fundamentals i Norge er endnu stærkere, ligesom centralbanken formentlig er færdig med rente-nedsættelser. Vær opmærksom på, at likviditeten i NOK er særdeles dårlig, og udlandet er meget lang NOK, så en trafik ud af Norge kan give en voldsom nedadgående bevægelse. BankNordik hælder dog til scenariet med, at en meget stærk økonomi vil begrænse nedturen. På kort sigt fortsat stærk. CHF SNB har fortsat held med at forsvare 120-bunden i EUR/CHF uden det er kommet til de store sværdslag. Centralbankchef Hildebrand, som trådte tilbage efter beskyldninger om insider viden i forbindelse med hustruens valutatransaktioner, er blevet efterfulgt af sin deputy Thomas Jordan. Han var hurtigt ude og bekræfte bunden på 120 i EUR/CHF, og dermed var der lagt låg på alle forsøg på at sende CHF højere. Schweizisk økonomi er nu for alvor ramt af den stærke CHF, og landet er på vej mod et deflationsscenarie, hvilket man for alt i verden forsøger at undgå. Der er ingen tvivl om, at SNB vil hæve bunden yderligere, men blot afventer et valutamarked, der bliver mere venligt stemt over for EUR. Fair value (PPP) i EUR/CHF er omkring 140 (CHF/DKK 531). Der er med andre ord lagt op til en markant svækkelse af CHF, når verden ikke længere er så meget af lave, som det er tilfældet i øjeblikket. JPY Safe haven valuta nr. 1 sammen med USD. Når gældskrisen bliver skubbet i baggrunden og risikoappetitten stiger, vil JPY være en af de valutaer der står til de største klø. Den japanske valuta bliver traditionelt brugt som funding valuta i stor stil, når investorerne tager risiko på bøgerne. GBP Endnu en safe haven valuta, som risikerer et pænt tilbagefald senere på året. Engelsk økonomi er bestemt ikke ude af problemerne, og yderligere kvantitative lempelser i løbet af 2012 kan ikke udelukkes. Igen et eksempel på en valuta, der er styrket på baggrund af andres svagheder, mere end egne fortræffeligheder. 4

5 BankNordik Markets Update Forventningsskema 23. januar 2012 Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Korte renter: Volatilitet: DK Nat. bank udlånsrente ECB refinansieringsrente US Fed Funds 0,25 0,70 I-traxx 647 1,00 VIX 18,28 Lange renter: Valuta: Tysk 10-årig rente 1,90 USD/DKK 5,7673 Amerikansk 10-årig rente 2,01 EUR/DKK 7,4349 Dansk 10-årig rente 1,80 GBP/DKK 8,9615 Dansk realkredit, 30-årig 4,08 CHF/DKK 6,1526 Aktier: SEK/DKK 0,8476 OMXC20 405,5 NOK/DKK 0,9689 Dow Jones ,5 JPY/DKK 7,4833 Nasdaq 2.786,8 EUR/CHF 1,2076 EuroStoxx ,0 EUR/USD 1,2889 DAX 6.404,4 Symbol forklaring Ved ændring Stærkt stigende Lettere stigende Uforandret Lettere faldende Stærkt faldende Aktiv-allokering Bankens langsigtede og overordnede anbefalinger til allokering af frie midler. Kunder bør vurdere den anbefalede vurdering i forhold til egen individuel risikoprofil. Aktier Obligationer Kontanter Over- / undervægt: +/- 5 %. Stærk over- / undervægt: +/- 10 %. * Kontanter inkluderer obligationer med en løbetid på op til 2 år dvs. med udløb ultimo

6 Disclaimer Denne publikation er ikke en investeringsanalyse i henhold til 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler og der er således ikke noget forbud mod at handle inden udbredelsen af publikationen. Publikationen er udarbejdet af BankNordik på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som BankNordik har modtaget fra kilder, som BankNordik finder pålidelige, men BankNordik garanterer ikke for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. Publikationens vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfodring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Publikationens vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i publikationen anførte vurderinger og skøn. BankNordik indestår ikke for, at de i denne publikation angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs- og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. BankNordik hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af denne publikations informationer, vurderinger eller skøn. Publikationen er til personligt brug for BankNordiks kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres. Redaktionsansvarlig: Kapitalforvaltningschef Peter Egholm Jensen. Redaktionen afsluttet den 20. januar Kontaktpersoner, BankNordik, Markets Investeringsdirektør Henrik Jensen Handel & Investerings-rådgivning: Klaus Waidtløw (DK) Anders Storm (DK) Kim K. Eskildsen (DK) Per Rude Madsen (DK) Høgni Olsen (FO) Jón Danielsen (FO) Portefølje Management: Peter Egholm Jensen (DK) Michael Baagøe (DK) Niels-Henrik Møller (DK) Branch Support: Jette Christiansen (DK) Kim Wogensen (DK) Valutarådgivning Klaus Bach Jensen (DK) Óli Hans Poulsen (FO) Katrin Holm-Jacobsen (FO)

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 23. december 2011 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder BankNordik Markets arbejder kontinuerligt med at foretage vurderinger af, hvordan de finansielle markeder udvikler

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 19. december 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 2013 nærmer sig sin afslutning, og som vi skrev i seneste Markets Update er investorerne begyndt at fokusere

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 27. september 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder September måned blev indledt med en række væsentlige be givenheder i forhold til den globale økonomi. Gældskrisen

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 27. apríl 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Siden den seneste opdatering af BankNordik Markets Update, er der sket en hel del i de finansielle markeder, såvel

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 31. oktober 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Oktober har været præget af mere stilhed end de foregående måneder, og fokus er i stigende grad rettet på det

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 29. marts 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Med vedtagelsen af den seneste hjælpepakke til Grækenland, ser det langt om længe ud til, at gældskrisen i Euro-zonen

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 29. maj 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Gældssituationen i EU er igen kommet i investorernes søgelys. På den europæiske scene, er det igen, eller fortsat,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 30. august 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder August udviklede sig bedre end mange frygtede. Den spanske redningspakke gav ro, selvom der stadig er detaljer,

Læs mere

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien BankNordik Markets Update 28. juni 212 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Efter gentagne mislykkede forsøg er det nu endelig lykkedes at få dannet en regering i Grækenland. Tilsyneladende

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. juli 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Hermed BankNordiks sommerudgave af Markets Update. Juni måned var præget af frygt og risikoaversion på grund af

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 31. januar 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Januar blev en måned præget af løsninger. De usikkerhedsmomenter, som indtil nu, har præget udsigterne for den

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 29. februar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Siden seneste Markets Update fra BankNordik er der sket en ganske afgørende udvikling forhold til situationen

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 4. april 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Lad det være slået fast allerede indledningsvis: BankNordik er fortsat positiv på aktiemarkedet. De globale markeder

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update SOMMERUDGAVE 30. juli 2014 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder I den seneste opdatering indledte vi med at slå fast, at BankNordik fortsat var positive i forhold

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 29. november 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder November har været præget af at det amerikanske præsidentvalg nu er overstået. Fokus er herefter i høj grad

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 27. juni 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Oven på den spirende uro på de finansielle markeder i slutningen af maj blev juni indledt med en vis mangel på retning

Læs mere

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering Makrokommentar 9. august 2011 Global krise Relaterede publikationer: Investering Verdensøkonomien styrer mod Double Dip Kreditvurderingsinstituttet S&P nedsatte fredag aften dansk tid USA s langsigtede

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 2. maj 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder April har ikke været præget af det store uvejr på de finansielle markeder, men der har dog været få skyer på forårshimlen.

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 20. december 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder December har været præget af budgetforhandlingerne, hvor Republikanerne og Demokraterne har prøvet at finde

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: F I N A N S U G E N 7. februar 2014, uge 6 Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,9% 1.794

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

BN Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 23. november 2011

BN Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 23. november 2011 BN Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 23. november 2011 Dette er første udgave af BN Markets Update og vil derfor indeholde lidt dybere forklaringer end de fremtidige publiceringer

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

21. september Kære læser, Aktier tager det med ro i denne tid

21. september Kære læser, Aktier tager det med ro i denne tid Kære læser, De finansielle markeder har taget hul på efteråret med en ganske fredelig udvikling. De overordnede temaer er uforandrede, det er fortsat centralbankerne der støtter markedet og forsøger at

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

2014 Outlook: Renterne kravler opad

2014 Outlook: Renterne kravler opad 2014 Outlook: Renterne kravler opad I 2014 vil de bedre vækstudsigter give en tendens til højere renter, men der vil være store geografiske forskelle, og de korte renter vil flytte sig mindst USA og UK

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009 6. januar 2010 Finansiel strategi - rapportering pr. 31. december 2009 Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5- Placeringsporteføljen

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned)

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) 09-10-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning 50MA / 200MA Case 28-02-2014 KØB 121,55

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Guld mod tidligere højder

Guld mod tidligere højder Guld mod tidligere højder Prisen på guld er steget de seneste uger i forventning om en endnu mere lempelig pengepolitik. Det blev sidst i juli understøttet af ECB s Mario Draghi, der for første gang åbnede

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. marts 2015, uge 11

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. marts 2015, uge 11 13. marts 2015, uge 11 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,7% 2.066

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere