Ekstern støj fra Max Mols i Ebeltoft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstern støj fra Max Mols i Ebeltoft"

Transkript

1 Miljømåling Ekstern Støj oktober 2012 Rapportnr vers. 3 Projektnr.: Kunde Mols-Linien Færgevejen Ebeltoft Att.: Thomas Bisgaard Jensen

2 Revision Version Dato Kommentarer A 4. juli 2012 UDKAST 1 9. juli 2012 Final 2 11.juli 2012 Rettet i tekst i afsnit oktober 2012 Indsat tekst om Odden Havn i indledning og afsnit Udarbejdet af: Godkendt af: Louise Rebien Villefrance Per Trøjgård Andersen Lloyd s Register, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as the Lloyd s Register Group. The Lloyd s Register Group assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd s Register Group entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.

3 Indhold Revision...2 Indhold...3 MILJØMÅLING EKSTERN STØJ...4 RESUME Baggrund Støjkrav Bekendtgørelse nr. 821 fra Miljø- og Energiministeriet af 23. oktober Max Mols Hoveddimensioner Hovedmaskineri Vandjets Hjælpemaskineri Sejlruten Lydudbredelsesforhold Referencepositioner Måle og beregningsmetode Færgen under sejlads Beregning af støjbelastning Lavfrekvent støj L pa, LF Totalstøj, L DEN Maksimalniveau L AFmax Beregnet støjbelastning når færgen er i sejlads Diskussion og konklusion Færgen under sejlads Referencer...16 oktober / 20

4 MILJØMÅLING EKSTERN STØJ Ekstern støj fra Max Mols Miljømåling Ekstern Støj Rapport nr.: vers. 3 Hellerup d. 9. oktober 2012 Sag nr.: Klient: Mols-Linien Færgevejen Ebeltoft Udført af: Louise Rebien Villefrance Lloyd s Register ODS Strandvejen 104B 2900 Hellerup Kvalitetssikret af: Per Trøjgård Andersen Rekvirent: Thomas Bisgaard Jensen Certifikat nr Side 4 af 20 sider Vedlagt 3 bilag RESUME Lloyd s Register ODS har foretaget beregning af den eksterne støj fra hurtigfærgen Max Mols (Incat 91) Havn. Under sejlads er støjbelastningen fra færgen bestemt for tre støjtyper: Indendørs lavfrekvent støjniveau, LpA,LF Dag-aften-nat niveauet af totalstøjen, LDEN Maksimalværdien af det totale støjniveau, LAFmax De beregnede støjniveauer er baseret på kildestyrkemålinger målt på Incat 91. Støjbelastningen for de tre støjtyper er bestemt i fire referencepositioner ved nærmeste boliger omkring anløbsplads og ruten ved Ebeltoft Havn. Det fremgår af beregningsresultaterne at de vejledende grænseværdier for almindelig støj, LDEN og LAF,max samt lavfrekvent støj LpA,LF er overholdt i alle referencepositioner. Mht. Odden Havn konkluderes det i [12] at de forskellige støjtyper L DEN, L AF,max og L pa,lf beregnes mindre eller lig med de vejledende støjgrænser. Da trafik intensiteten falder, ruten og omgivelser ikke er ændret og færgen desuden ikke vil ankomme eller afgå fra Odden i tidsrummet mellem 22-07, må det konkluderes at i 2012, vil L DEN reduceres og grænseværdierne for L pa,lf vil blive overholdt med væsentlig margin. Det betyder at der kan tages udgangspunkt i den støjdokumentation som forelægger i [12] for belysning af støjforholdende omkring Odden Havn på ruten Ebeltoft-Odden. 4 / 20 oktober 2012

5 1 Baggrund På foranledning af Mols-Linien har Lloyd's Register ODS beregnet den eksterne støjbelastning i forbindelse med indsættelsen af hurtigfærgen Max Mols på ruten Odden-Ebeltoft. Støjbelastningen er bestemt for færgen, når den er i sejlads. For Odden Havn tages der udgangspunkt i den støjdokumentation som forelægger i [12] for belysning af støjforholdende omkring Odden Havn på ruten Ebeltoft- Odden. Se mere herom i kapitel Undersøgelsen i denne rapport kun dække Ebeltoft Havn. 1.1 Støjkrav Hurtigfærger med mindst én dansk anløbshavn skal opfylde krav til ekstern støj i henhold til følgende bekendtgørelser og vejledninger: Bekendtgørelse fra Miljø- og Energiministeriet nr. 821 af 23. oktober 1997 om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter [1]. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder. 1.2 Bekendtgørelse nr. 821 fra Miljø- og Energiministeriet af 23. oktober 1996 Ifølge Bekendtgørelse fra Miljø- og Energiministeriet nr. 821 af 23. oktober 1997 om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter [1] skal hurtigfærgeruter i forbindelse med ansøgning om Miljøgodkendelse fremlægge dokumentation for rutens støjbelastning i relevante områder i Danmark. Ifølge bekendtgørelsen [1] skal hurtigfærgeruter forholde sig til følgende typer af støjbelastning, når hurtigfærgen er i sejlads: Lavfrekvent støjniveau, L pa,lf, i frekvensområdet Hz indendørs, midlet over det 2 minutters tidsrum med højest støjbelastning. Dag-aften-nat støjniveauet (L DEN ), som er det energiækvivalente A-vægtede støjniveau i frekvensområdet 50 Hz - 10 khz fra alle færgepassager i et døgn, idet støjniveauet af færgepassager i aftenperioden (kl ) tillægges 5 db og færgepassager i natperioden (kl ) tillægges 10 db. Maksimalniveauet (L AFmax ), som er det højeste øjebliksniveau af støjen under en færgepassage. Tabel 1 og Tabel 2 angiver, hvilke vejledende støjgrænser, der er gældende for de ovennævnte støjtyper. Områdetype Tidsrum A-vægtet lydtrykniveau ( Hz) L pa,lf Beboelsesrum (herunder børneinstitutioner) aften/nat (kl ) 25 db Beboelsesrum (herunder børneinstitutioner) Dag (kl ) 30 db Kontorer, undervisningslokaler Øvrige rum i virksomheder 35 db 40 db Tabel 1. Vejledende grænseværdier for lavfrekvent støj db re 20 μpa fra hurtigfærgeruter [1]. oktober / 20

6 Områdetype L DEN L AFmax Boliger og støjfølsomme bygninger til offentlige formål (skoler og hospitaler) 55 db 70 db Spredt bebyggelse i det åbne land 55 db 70 db Liberale Erhverv (hoteller, kontorer og lign.) 60 db 75 db Rekreative områder med overnatning (sommerhuse, kolonihaver og campingpladser) 50 db 65 db Andre rekreative områder uden overnatning 55 db 70 db Tabel 2. Vejledende grænseværdier for den samlede støjbelastning og det maksimale støjniveau i db re 20 μpa fra hurtigfærgeruter [1]. 2 Max Mols Den nye hurtigfærge er typen Incat 91 m wavepiercing catamaran. Færgens hoveddimensioner og data for maskineri er angivet herunder. 2.1 Hoveddimensioner Største længde: Største bredde: Dybgang, max: Max. fart: 91.3 meter 26.0 meter 3.7 meter 44 knob 2.2 Hovedmaskineri Hovedmaskineriet består af fire hovedmotorer arrangeret i to skrog, hver forbundet med gear og vandjets. Fabrikat: Type: Effekt: Omdrejningstal, max: Antal cylindre: Ruston Diesel 20RK kw 1030 omdr/min 20 i V-arrangement 6 / 20 oktober 2012

7 Hovedmotorernes udstødning er forsynet med såvel absorptions- som reflektionslyddæmpere. 2.3 Vandjets Fabrikat: Type: Omdrejningstal, max: Lips 145/3 - styrbare 614 0mdr/min Antal blade: Hjælpemaskineri Hjælpemaskineriet består af fire diesel generatorer. Fabrikat: Caterpillar Type: 3406 Effekt: Omdrejningstal, max: 230 kw 1500 omdr/min Antal cylindre: Sejlruten Færgen ønskes indsat på ruten mellem Odden og Ebeltoft Sjællands Odde - Aarhus Max Mols er allerede miljøgodkendt til sejlads på ruten Sjællands Odde og Aarhus Havn. Lloyd's Register ODS har undersøgt, om betingelserne for miljøgodkendelsen stadig er gældende for Odden Havn. Driftsbetingelserne for anløb og afsejling i Odden Havn er beskrevet i rapport fra Acoustica nr. P [12]. Ved sammenligning af luftfoto fra 2011 og kort i bilag på [12] konstateredes det, at der ikke er sket væsentlige ændringer mht. udbredelsesforhold fra færgen til modtagepunkter. Der er desuden ikke opført boliger tættere på færgen og derfor regnes de eksisterende modtagepunkter for repræsentative. Antallet af overfarter i 1999 og i 2012 er væsentligt ændret. Dette er angivet i tabellen herunder: HAVN Dag ( ) Aften ( ) Nat ( ) Odden Odden Tabel 3. Odden Havn. Antal færgepassager i henholdsvis dag-, aften- og natperioden. oktober / 20

8 Mols-linien har meddelt at der ikke er sket nogen ændringer i forhold til ruten ved ud- og indsejling af Odden Havn som beskrevet i [12]. I [12] konkluderes det at de forskellige støjtyper L DEN, L AF,max og L pa,lf beregnes mindre eller lig med de vejledende støjgrænser. Da trafik intensiteten falder og at færgen desuden ikke vil ankomme eller afgå fra Odden i tidsrummet mellem 22-07, må det konkluderes at i 2012, vil L DEN reduceres og grænseværdierne for L pa,lf vil blive overholdt med væsentlig margin. Det betyder at der kan tages udgangspunkt i den støjdokumentation som forelægger i [12] for belysning af støjforholdende omkring Odden Havn på ruten Ebeltoft-Odden. Derfor vil undersøgelsen i denne rapport kun dække Ebeltoft Havn Ebeltoft havn udsejling og indsejling Ved udsejling fra anløbspladsen havn sejler færgen ud af havnen med en fart på ca. 7 knob. Udenfor ydermolen accelererer færgen til servicefart, der opnås ca. 1.5 sømil fra afsejling. Under indsejling til Ebeltoft havn sejler færgen med fuld fart indtil 1.5 sømil fra havnen, hvorefter farten reduceres. Udenfor havnens ydermole er farten reduceret til 7 knob og her drejer færgen og der bakkes med 4 knob til anløbspladsen. Sejlruten i og omkring Ebeltoft Havn er vist og beskrevet i Appendix A. 3 Lydudbredelsesforhold 3.1 Referencepositioner På baggrund af oplysningerne i afsnit 2.5 er der udvalgt en række referencepositioner i hver havn ved hvilke de relevante støjniveauer L Aeq,t, L pa,lf, L DEN, L AF,max, er beregnet. De valgte positioner er de, der forventes at være udsat for den højeste støjbelastning i boligområderne nær havnene Referenceposition E-R1, Kaarsbergvej 2 Referenceposition E-R1 er en virksomhed, placeret ca. 740 meter fra anløbspladsen Referenceposition E-R2, Færgevejen 57 Referenceposition E-R2 er en bondegård, placeret ca. 800 meter fra anløbspladsen Referenceposition E-R3, Øerkrogvejen 5 Referenceposition E-R3 er et sommerhus, placeret ca. 650 meter fra anløbspladsen Referenceposition E-R4, Gåsehagevej 22 Referenceposition E-R4 er et sommerhus, placeret ca. 950 meter fra anløbspladsen. Der er generelt ikke medtaget nogen form for skærmende objekter i beregningerne. 8 / 20 oktober 2012

9 E-R1 E-R2 E-R3 E-R4 Figur 1 Incat 91. Ebeltoft Havn placering af referencepositioner E-R1-E-R4. Ref. No. Adresse Støjkrav under sejlads L pa,lf L DEN L AF,max E-R1 Kaarsbergvej 2 40 db(a)** 60 db(a) 75 db(a) E-R2 Færgevejen db(a)** 55 db(a) 70 db(a) E-R3 Øerkrogvejen 5 30 db(a)** 50 db(a) 65 db(a) E-R4 Gåsehagevej db(a)** 50 db(a) 65 db(a) Tabel 4. Incat 91. Referenceposition og støjkrav. *aften-nat/dag periode. ** Ingen ankomst eller afgang i den pågældende havn i tidsrummet Måle og beregningsmetode Der er i 1998 foretaget måling af kildestyrke af færgen under sejlads. Disse målinger blev foretaget af det Australske ingeniørfirma Vipac. Målemetode, beregninger og målt lydeffekt er vist i rapport nr af Ødegaard & Danneskiold-Samsøe [11]. 5 Færgen under sejlads De i 1998 målte lydeffekter er givet i [11] og vist herunder. oktober / 20

10 Med udgangspunkt i disse kildestyrker er støjforholdene for færgen bestemt, idet det er forudsat, at hele ind- og udsejlingen kan beskrives ved disse kildestyrker. Frekvens (Hz) Kildestyrke L WA, db re 1 pw k k k k - Tabel 5. Incat 91. A-vægtet monopol ækvivalent lydeffektniveau (kildestyrke), L WA i db re 1 pw, for hovedmotor-udstødning målt på Incat 048 ved 400 omdr/min. Frekvens (Hz) For 0-40 Kildestyrke L WA, db re 1 pw Midt Agter , k k k k Tabel 6. Incat 91. A-vægtet monopol ækvivalent lydeffektniveau (kildestyrke), L WA i db re 1 pw, målt på Incat 048 ved sejlads med 10 knob. 10 / 20 oktober 2012

11 Frekvens (Hz) For 0-40 Kildestyrke L WA, db re 1 pw Midt Agter , k k k k Tabel 7. Incat 91. A-vægtet monopol ækvivalent lydeffektniveau (kildestyrke), L WA i db re 1 pw, målt på Incat 048 ved sejlads med fuld fart (42 knob). 6 Beregning af støjbelastning Støjbelastningen er bestemt i én referenceposition med udgangspunkt i de i kapitel 5 opgivne kildestyrker. I beregningerne er de målte kildestyrker anvendt svarende til beskrivelsen af ind- og udsejling givet i Kapitel 2.5. Øjebliksværdien af støjniveauet i referencepositionen er bestemt i skridt af 10 sekunder under færgens ind- og udsejling. Støjniveauet er bestemt ved at korrigere kildestyrken for lydtransmissionen for afstand, absorption og terræn, efter anvisningerne i reference [1]. 6.1 Lavfrekvent støj L pa, LF På baggrund af øjebliksværdierne af det lavfrekvente støjniveau er det energiækvivalente støjniveau inden for perioder af 2 minutters varighed bestemt. Det lavfrekvente støjniveau internt i bygninger er bestemt ved at korrigere det beregnede eksterne støjniveau med det frekvensafhængige transmissionstab angivet i Tabel 8. Oktavbånd, Hz 16 31, Korrektion ude/inde 3 db 3 db 12 db 18 db Tabel 8. Frekvensafhængig korrektion fra eksternt til internt støjniveau [1]. oktober / 20

12 6.2 Totalstøj, L DEN På baggrund af øjebliksværdierne af totalstøjen er det energiækvivalente støjniveau for en færgepassage bestemt. Dag-aften-nat niveauet er bestemt ved at tillægge støjniveauet for færgepassager om aftenen 5 db og om natten 10 db og korrigere for passagens varighed og antal passager indenfor et døgn. I Tabel 9 er anført antal færgepassager i dag- aften- og natperioden gældende for Incat 112 på Mols- Liniens sejlplan for Sejlplan er vist i Appendix B. HAVN Drift Dag ( ) Aften ( ) Nat ( ) Ebeltoft Afgang Ankomst Tabel 9. Incat 112. Antal færgepassager i henholdsvis dag-, aften- og natperioden. Det kan ligeledes ses af Appendix B at færgen ikke ankommer eller afgår fra Ebeltoft havn efter kl Maksimalniveau L AFmax Maksimalniveauet i referencepositionerne er bestemt som øjebliksværdien af støjniveauet. 6.4 Beregnet støjbelastning når færgen er i sejlads Støjbelastningen er bestemt ved simulering af den beskrivelse af ind- og udsejlingen, der er givet i afsnit 2.5. Hovedresultaterne af støjberegningen i E-R1 for afsejling havn er vist i Figur 2, Figur 3 og Figur 4. I Figur 2 er givet øjebliksværdien af det lavfrekvente støjniveau internt i E-R1. I Figur 3 er tilsvarende givet det energiækvivalente støjniveau i perioder af 2 minutter. I Figur 4 er øjebliksværdien af det totale støjniveau eksternt ved E-R1 givet. Tilsvarende beregninger er udført for udsejling. Hovedresultaterne er resumeret i Tabel 10, idet den maksimale støjbelastning for de enkelte beregningstilfælde er angivet. 12 / 20 oktober 2012

13 60 LpA,LF Low-frequency Noise, Instantaneous - R-E1 Departure Time, Sec Figur 2. Incat 91. Øjebliksværdi af det lavfrekvente støjniveau, LpA,LF i db re. 20 μpa, internt i E-R1 som funktion af tiden. T = 0 sekunder angiver støjniveau umiddelbart før fortøjning. Low-frequency Noise, LpA LF 2min - R-E1 60 LpA,LF Departure LpA,LF Max = 28.4 db(a) Time, Sec Figur 3. Incat 91. Energiækvivalent niveau midlet over 2 minutter af det lavfrekvente støjniveau, LpA,LF i db re. 20 μpa, internt i E-R1 som funktion af tiden. T = 0 sekunder angiver støjniveau umiddelbart før fortøjning. oktober / 20

14 Overall Noise Level, Instantaneous - R-E1 LpA Departure LAFmax = 46.1 db(a) Time, Sec Figur 4. Incat 91. Øjebliksværdi af det total støjniveau, LpA i db re. 20 μpa, eksternt ved E-R1 som funktion af tiden. T = 0 sekunder angiver støjniveau umiddelbart før fortøjning. Beregnet L pa,lf Krav L pa,lf Beregnet L DEN * Krav L DEN Beregnet L AF,max Krav L AF,max E-R db(a) 40 db(a) 22.0 db(a) 60 db(a) 46.1 db(a) 75 db(a) E-R db(a) 30 db(a) 21.3 db(a) 55 db(a) 45.5 db(a) 70 db(a) E-R db(a) 30 db(a) 22.5 db(a) 50 db(a) 49.0 db(a) 65 db(a) E-R4 25.7dB(A) 30 db(a) 20.6 db(a) 50 db(a) 48.5 db(a) 65 db(a) Tabel 10. Incat 91. A-vægtet støjbelastning LpA i db re 20 μpa i referencepositionerne Beregningsubestemthed Ubestemtheden på de beregnede lavfrekvente støjniveauer indendørs er i [8] angivet til at være +/- 5 db. Det vurderes, at ubestemtheden på de beregnede udendørs totale støjniveauer er den samme. 7 Diskussion og konklusion Lloyd s Register ODS har foretaget beregning af den eksterne støj fra hurtigfærgen Max Mols (Incat 91) Havn. Hurtigfærgen vil sejle mellem Aarhus og Odden samt mellem Ebeltoft og Odden. 14 / 20 oktober 2012

15 7.1 Færgen under sejlads Under sejlads er støjbelastningen fra færgen bestemt for tre støjtyper: Indendørs lavfrekvent støjniveau, LpA,LF Dag-aften-nat niveauet af totalstøjen, LDEN Maksimalværdien af det totale støjniveau, LAFmax De beregnede støjniveauer er baseret på kildestyrkemålinger målt på Incat 91. Støjbelastningen for de tre støjtyper er bestemt i fire referencepositioner ved nærmeste boliger omkring anløbsplads og ruten ved Ebeltoft Havn. Det fremgår af beregningsresultaterne i Tabel 10, at de vejledende grænseværdier for almindelig støj, LDEN og LAF,max samt lavfrekvent støj LpA,LF er overholdt i alle referencepositioner. For Odden Havn konkluderes det i [12] at de forskellige støjtyper L DEN, L AF,max og L pa,lf beregnes mindre eller lig med de vejledende støjgrænser. Da trafik intensiteten falder, ruten og omgivelser ikke er ændret og færgen desuden ikke vil ankomme eller afgå fra Odden i tidsrummet mellem 22-07, må det konkluderes at i 2012, vil L DEN reduceres og grænseværdierne for L pa,lf vil blive overholdt med væsentlig margin. Det betyder at der kan tages udgangspunkt i den støjdokumentation som forelægger i [12] for belysning af støjforholdende omkring Odden Havn på ruten Ebeltoft-Odden. oktober / 20

16 8 Referencer [1] Bekendtgørelse fra Miljø- og Energiministeriet nr. 821 af 23. oktober 1997 om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter. [2] Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder. [3] Orientering nr. 9 fra Miljøstyrelsen 1997 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. [4] Lokalplan 858 Blandet byområde på Nordhavnen, Århus Midtby, -3. udbudsrunde fra Århus Kommune [5] Rapport nr fra Ødegaard og Danneskiold-Samsøe A/S. Cat-link IV og V april [6] Notat N Århus Havn Hurtigfærger fra Grontmij/Carl Bro A/S november 2007 [7] Notat N Århus Havn Hurtigfærger fra Grontmij/Carl Bro A/S februar 2010 [8] Rapport P Miljømåling Ekstern Støj, Mols-Linien. Odden-Århus januar 1999 [9] Miljøstyrelsens arbejdsrapport nr. 10/1997 Vurdering af lavfrekvent støj fra færger -2 [10] Notat Måling af lavfrekvent ude/indekorrektion i 9 boliger i Rønne. Ødegaard & Danneskiold-Samsøe A/S februar [11] Rapport Ekstern støj fra Cat-Link færgerne. Cat-Link IV & V Ødegaard & Danneskiold-Samsøe A/S april 1998 [12] Rapport P Mols-Linien. Odden-Århus fra Acoustica-Carl Bro A/S maj / 20 oktober 2012

17 APPENDIX A SEJLRUTEN EBELTOFT Ebeltoft Havn oktober / 20

18 APPENDIX B RUTEPLAN MOLSLINIEN Odden - Ebeltoft udenfor ferieperioder EB OD EB OD EB OD EB OD EB OD EB OD EB OD Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 09:00 10:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 12:00 12:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:30 13:30 18:30 15:00 15:00 16:30 16:30 18:00 Odden - Ebeltoft ferieperioder EB OD EB OD EB OD EB OD EB OD EB OD EB OD Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 Ovennævnte ruteplan beskriver den maksimale sejlfrekvens der kan komme på tale, såfremt Max Mols indsættes på fuld tid på denne rute. Denne sejlplan svarer til den for KatExpress1 godkendte sejlplan. Det er imidlertid påtænkt, at der skal sejles væsentlig mindre med denne færge på ruten. F.eks. forventes i vinterhalvåret kun sejlads med én dobbelttur mandag, tirsdag og onsdag. Al sejlads med Max Mols på denne rute vil modsvares af en tilsvarende reduktion i KatExpres 1 s sejlads på ruten. 18 / 20 oktober 2012

19 APPENDIX C GRANSKNINGSARK oktober / 20

20 Lloyd s Register ODS T E Strandvejen 104A 2900 Hellerup Lloyd's Register and Lloyd s Register ODS are trading names of the Lloyd's Register Group of entities. Services are provided by members of the Lloyd's Register Group. For further details, please see our website

KatExpress 1 vurdering af lavfrekvent

KatExpress 1 vurdering af lavfrekvent KatExpress 1 vurdering af lavfrekvent støj Miljømåling Ekstern Støj August 2012 Rapportnr. 12.3495 rev. 3 Projektnr.: 11.450491 Kunde Mols-Linien Færgevejen 60 8400 Ebeltoft Att.: Thomas Bisgaard Jensen

Læs mere

Mols-Linien A/S. Ny hurtigfærge Ekstern Støj. Marts 2012. Rapportnr. 12.3380 vers. 4. Projektnr.: 11.450491 Kunde

Mols-Linien A/S. Ny hurtigfærge Ekstern Støj. Marts 2012. Rapportnr. 12.3380 vers. 4. Projektnr.: 11.450491 Kunde Ny hurtigfærge Ekstern Støj Marts 2012 Rapportnr. 12.3380 vers. 4 Projektnr.: 11.450491 Kunde Mols-Linien Færgevejen 60 8400 Ebeltoft Att.: Thomas Bisgaard Jensen Revision Version Dato Kommentarer 1 02

Læs mere

Dolphin Jet I. Vurdering af lavfrekvent støj. Miljømåling- Ekstern Støj. Oktober 2012. Rapportnr. 12.3529 vers. 3. Projektnr.: 11.450080 Kattegatruten

Dolphin Jet I. Vurdering af lavfrekvent støj. Miljømåling- Ekstern Støj. Oktober 2012. Rapportnr. 12.3529 vers. 3. Projektnr.: 11.450080 Kattegatruten Dolphin Jet I Vurdering af lavfrekvent støj Miljømåling- Ekstern Støj Oktober 2012 Rapportnr. 12.3529 vers. 3 Projektnr.: 11.450080 Kunde Kattegatruten Sverigesgade 4 8000 Aarhus Att.: Flemming Skov Revision

Læs mere

Godkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering på Miljøstyrelsens hjemmeside 5. november 2012.

Godkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering på Miljøstyrelsens hjemmeside 5. november 2012. Søfartsstyrelsen Mindet 2 8000 Århus C Miljøteknologi J.nr. MST-5103-00011 Ref. JEM Den 5. november 2012 Miljøstyrelsen meddeler miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten Sj. Odde - Ebeltoft Miljøstyrelsen

Læs mere

BP Støjmåling v/ Bjørn Petersen, Certificeret laboratorium

BP Støjmåling v/ Bjørn Petersen, Certificeret laboratorium NOTAT Projekt Mols Linien - ny Katexpress Projektnummer 3621500280 Kundenavn Emne Projektleder Kvalitetssikring Revisionsnr. Udarbejdet af Godkendt af Mols Linien Støjvurdering KatExpress 3, Århus Havn

Læs mere

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT Rapport titel: Rapport nr.: A104606-001 EXPRESS 3 - EKSTERN STØJ Dato: 30. november 2017 Udført af: Kontroleret af: Lars Find Larsen/Louise Rebien Villefrance

Læs mere

Godkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering på Miljøstyrelsens hjemmeside den 21. december 2012.

Godkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering på Miljøstyrelsens hjemmeside den 21. december 2012. Søfartsstyrelsen Mindet 2 8000 Århus C Miljøteknologi J.nr. MST-5103-00012 Ref. JEM Den 21. december 2012 Miljøstyrelsen meddeler miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten Sj. Odde - Aarhus Søfartsstyrelsen

Læs mere

Søfartsstyrelsen Mindet 2 8000 Århus C

Søfartsstyrelsen Mindet 2 8000 Århus C Søfartsstyrelsen Mindet 2 8000 Århus C Miljøteknologi J.nr. MST-5103-00013 Ref. JEM Den 1. maj 2013 Miljøstyrelsen meddeler miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten Odden Århus/Odden - Ebeltoft til besejling

Læs mere

Godkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering på Miljøstyrelsens hjemmeside 31. august 2012.

Godkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering på Miljøstyrelsens hjemmeside 31. august 2012. Søfartsstyrelsen Mindet 2 8000 Århus C Miljøteknologi J.nr. MST-5103-00008 Ref. JEM Den 31. august 2012 Miljøstyrelsen meddeler miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten Odden Århus/Odden - Ebeltoft Miljøstyrelsen

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

Søfartsstyrelsen Mindet 2 8000 Århus C. Miljøstyrelsen meddeler tidsbegrænset miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten Aarhus - Kalundborg

Søfartsstyrelsen Mindet 2 8000 Århus C. Miljøstyrelsen meddeler tidsbegrænset miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten Aarhus - Kalundborg Søfartsstyrelsen Mindet 2 8000 Århus C Miljøteknologi J.nr. MST-5103-00010 Ref. JEM Den 20. juli 2012 Miljøstyrelsen meddeler tidsbegrænset miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten Aarhus - Kalundborg Søfartsstyrelsen

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT Teknisk Notat Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober 2013 Udført for Inter Terminals AOT TC-100464 Sagsnr I100350 Side 1 af 13 16. oktober 2013 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18 We help ideas meet the real world Teknisk Notat Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme Rekvirent: DONG Energy Side 1 af 18 30. april 2008 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter 1)2)

Bekendtgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter 1)2) BEK nr 1324 af 21/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5103-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 TØNDER KOMMUNE STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Beregningsforudsætninger

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

MILJØANSØGNING. for. KatExpress 3. Til sejlads på ruterne. Aarhus Sj. Odde. Ebeltoft Sj. Odde

MILJØANSØGNING. for. KatExpress 3. Til sejlads på ruterne. Aarhus Sj. Odde. Ebeltoft Sj. Odde MILJØANSØGNING for KatExpress 3 Til sejlads på ruterne Aarhus Sj. Odde og Ebeltoft Sj. Odde Indsendt til Søfartsstyrelsen d. 06.01.2017 af Thomas Bisgaard Jensen, ISM Designated Person INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Lavfrekvent lyd: frekvenser under 200 Hz Infralyd: frekvenser under 20 Hz. Typiske kilder til lavfrekvent

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December 2013 Udført for DONG Energy Power A/S TC-100383 Sagsnr.: T204961 Side 1 af 10 7. januar 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Ændringer i Lokalplan 933

Ændringer i Lokalplan 933 Ændringer i Lokalplan 933 Bilag 4 LOKALPLANENS INDHOLD I afsnittet Planens baggrund, bliver 12.525 m 2 rettet til 13.275 m 2. I afsnittet Bebyggelse bliver de fire første afsnit rettet til: Det omgivende

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Thymøllen TWP

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Osiris 10 vindmølle

Læs mere

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Færgestøj Orienterende støjberegninger Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat COWI A/S Beregning af støj fra havneaktiviteter Fåborg havn Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Teknisk notat Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Planforhold

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet 13297 Faaborg Havnebad Støjredegørelse COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Havnebadet 1 3 Planforhold og

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT Rapport titel: Rapport nr.: A73412-1 Dato: 1. august 215 Udført af: Kontroleret af: VENDSYSSEL 1, BORING I DYBVAD Lars Find Larsen Louise Rebien Villefrance ADRESSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Glumsø-Fensmark Jagtforening Beregning af støjbelastning fra flugtskydningsbanen for

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj 19. augusti 2015 Telefon: + 45 78 103 103 Ref: REH QA: CBA Dok: REH-080615-1 Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm Miljømåling Ekstern støj Østerbro

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Notat A. Enggaard A/S ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Miljømæssig påvirkning af P-hus 1. maj 2017 Projekt nr. 226589 Dokument nr. 1223589644 Version 1 Udarbejdet af CVI/EJH Kontrolleret af JEK/MIK Godkendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2 AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ STØJBEREGNING ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer Notat Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer 24. juni 2014 Projekt nr. 217394-04 Udarbejdet af cvi Kontrolleret af cvi Godkendt af lec I forbindelse med planlagte nedknusnings- og

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk Notat CVR-nr. 48233511 N4.024.13 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler 23. april 2013 Projekt:

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj"

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Miljømåling - ekstern støj Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj" Certifikat nr. 24057 Målingerne er foretaget den 29. februar og 20. marts 2012 Sag nr. 154 Rekvirent Arbejdsmiljøcenter

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter 23. april

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15 We help ideas meet the real world Rapport Kortlægning af støj fra Orthana Rekvirent: Miljøcenter Roskilde Side 1 af 15 31. december 2007 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

Påbud om nye støjvilkår

Påbud om nye støjvilkår Novopan Træindustri A-S XXX. november 2014 Fabriksvej 2 Sagsnr.: 12/30531 8550 Ryomgård Sagsbehandler: Sendes kun pr. e-mail til: jw@novopan.dk Rikke Bøgeskov Hyttel Påbud om nye støjvilkår Hermed fremsendes

Læs mere

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård. Kaj Ove Madsen A/S Aarhus Læsøgade 6 8382 Hinnerup Att.: Johan B. Søgaard Esbjerg, den 22. oktober 2014 Sagsnr. KAM.0002-2014 01 Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Læs mere

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark 24. juni 2009 J. nr. 2008-KKK-01/02 ref.: OD Supplement 3 til Beregning af ekstern støjbelastning fra Vestsjællands

Læs mere

Københavns Skyttecenter: Beregning af støjbelastningen

Københavns Skyttecenter: Beregning af støjbelastningen ÅF-Ingemansson Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C Telefon +45 3555 7017 Telefax +45 3555 7018 www.ingemansson.com Rapport Udført af et akkrediteret laboratorium Miljømåling ekstern støj Projekt: Københavns

Læs mere

TEKNISK RAPPORT. Acoustica. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling - ekstern støj - Motorløb

TEKNISK RAPPORT. Acoustica. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling - ekstern støj - Motorløb TEKNISK RAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Rapport nr.: T6.006.11 Århus den 6. december 2011 Sag: 35.6141.07 Side 1 af 11 sider inkl. 1 bilag

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B Oktober 2012 DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B PROJEKT De Nova, Frederiksværk Ekstern støj RESUME Projekt nr. 15.554.00-03 Dato: 2. December 2013 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af CVI Godkendt

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål vedr. skydeaktiviteterne ift. frasalg af Sjælsmark Kaserne

Besvarelse af spørgsmål vedr. skydeaktiviteterne ift. frasalg af Sjælsmark Kaserne Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk Notat N2.018.14 CVR-nr. 48233511 FKO-135 Sjælsø Skydebaner Besvarelse af spørgsmål vedr. skydeaktiviteterne ift. frasalg af Sjælsmark

Læs mere

De udførte beregninger omfatter følgende tre scenarier for aktiviteter på fodbold- og tennisbaner:

De udførte beregninger omfatter følgende tre scenarier for aktiviteter på fodbold- og tennisbaner: NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner og tennisbaner Kunde Frederikssund Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-08 Til Fra Frank Brungaard Nielsen, Frederikssund Kommune Jacob Storm Jørgensen, Rambøll

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Gyldighedsområde. 1.2 Definitioner Ved restaurationer, diskoteker mv. forstås følgende virksomheder:

1 Indledning. 1.1 Gyldighedsområde. 1.2 Definitioner Ved restaurationer, diskoteker mv. forstås følgende virksomheder: Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker mv. i Herning Kommune Side 1 1 Indledning Hovedformålet med denne forskrift er at begrænse forurening som støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer,

Læs mere

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail:

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail: Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Att: Jens Borgmann Mail: JBO@Arkil.dk Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 28-05-2014

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Virksomheder Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Hermans Tivoli Friheden A/S Skovbrynet 5 8000 Aarhus C Att.: Henrik Ragborg Olesen Side 1 af 5 Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans TEKNIK

Læs mere

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S Notat 26. juni 2014 JN/ACG/eksternstøj 26_06_2014 Sag nr. 13.974 Til Sag Emne : Schmidt Hammer Lassen Architects KPC Byg A/S : Administrationscenter Skanderborg : Beregning af ekstern støj. Antal sider:

Læs mere

Hej Gitte

Hej Gitte Page 1 of 1 05-09-2016 From: Sidsel Marie Nørholm (SINO) Sent: 22-07-2016 08:34:30 To: Gitte Østergaard Sørensen / Region Nordjylland CC: Carsten Villsen (CVI) Subject: Støjnotat om råstofindving på matrikel

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Side 1 af 7 BEK nr 1284 af 15/12/2011 Gældende (Vindmøllebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 22-12-2011 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger.

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger. To: Søren Nabe-Nielsen[/O=HORSHOLM/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=SNA]; Subject: FW: Skubber yderligere på... Sent: Thur 6-16-2011 9:09:19 From: Jørgen Vasehus Madsen From: Jørgen Vasehus

Læs mere

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia)

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - Miljømåling-ekstern støj (baseret på måling i Fredericia) Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia) November 2011 Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern

Læs mere

Alternativ placering af evt. ny Aarhus Lufthavn Bilag til Rapport afsnit 7 april 2015

Alternativ placering af evt. ny Aarhus Lufthavn Bilag til Rapport afsnit 7 april 2015 Alternativ placering af evt. ny Aarhus Lufthavn til Rapport afsnit 7 april 2015 Udgivelsesdato : 16. april 2015 Vores reference : 22.2793.02 Udarbejdet : Peter Henningsen Kontrolleret : BMG Version : STØJKONTURKORT

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune 2008 Indhold Generelle bestemmelser...3 1. FORMÅL...3 2. LOVGRUNDLAG...3 3. FORSKRIFTENS OMRÅDE...3

Læs mere

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt:

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt: Notat N2.093.05 Rev. A Foreløbig Miljø Industri & Marine IT & Telekommunikation Management Byggeri Anlæg Energi Landbrug Åparken Etape III, Ishøj Vurdering af støj og vibrationer fra S-tog 9. maj 2005

Læs mere

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Supplerende databehandling af resultater

Læs mere

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst.

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst. Notat Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj 24. oktober 2016 Projekt nr. 226522 Dokument nr. 1221451565 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af PEH 1 INDLEDNING I forbindelse med

Læs mere

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Miljømåling - ekstern støj Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle Udført for Solid Wind Power A/S DANAK 100/1771 Revision 1 Sagsnr.: T205893

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato 2016-06-01 Til Fra Jan Mortensen, CASA Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Baggrund CASA har bedt Rambøll

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET Tog- og vejstøjsberegninger Bilagsrapport. VVM-redegørelse letbanens 1. etape i Århusområdet, august 2009 Sag nr. 13.969.00 TOG- OG VEJSTØJ BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I

Læs mere

Wedelslund Gods v/jesper Nielsen, Wedelslundvej 2, 8464 Galten

Wedelslund Gods v/jesper Nielsen, Wedelslundvej 2, 8464 Galten MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark Certificeret til Miljømåling ekstern støj Certificeringsnummer 24061 Certificeret af Delta akustik og vibration,

Læs mere

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring Regional Udvikling Råstofgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Toftegårds Maskinstation Att. Flemming Christensen Mail: toftegaardsmaskinstation@c.dk Råstofmedarbejder Niels Schøler Direkte +4597648290

Læs mere

Kølvandsbølger fra ny hurtigfærge KatExpress 3

Kølvandsbølger fra ny hurtigfærge KatExpress 3 Mols-Linien A/S Kølvandsbølger fra ny hurtigfærge KatExpress 3 NOTAT Rekvirent Rådgiver Underrådgiver Projektnummer 362150280 Att. Thomas Bisgaard Jensen Deputy Technical Director and ISM designated person

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere