JUC Kursus katalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WWW.JUC.DK. JUC Kursus katalog"

Transkript

1 JUC Kursus katalog Sommer/efterår 2012

2 JUC Kurser Fordi vi er garant for Det højeste faglige niveau Aktualitet og relevans Bevis for efteruddannelse

3 Kursus København Jylland Side Erhvervs- og selskabsret samt bestyrelsesarbejde Aktuel selskabsret 23/11/ M&A-processen fra start til slut 16/11/ Omstrukturering i praksis pga. den nye selskabslov 29/10/ Selskabsret: Specialistkursus 7/6/ Fast ejendom, byggeri og lejeret Digital tingslysning for specialister 13/6/ Entrpriseret - AB 92/AB-Forbruger 14/6/ Forsikrings- og erstatningsret Retshjælpsforsikring 23/10/ Immatrielret, IT ret, databeskyttelsesret, Markedsføringsret og sportsret Etablering i Frankrig 8/10/ EU-udbud for feinschmeckere II 11/6/ Grænseoverskridende markedsføring 15/6/ Kreditaftaleloven ændringerne som følge af forbrugerkreditdirektivet 3/12/ Lov om betalingstjenester og elektroniske penge 29/10/ Persondataloven for feinschmeckere 12/11/ Produktefterligninger & varemærkekrænkelser 22/6/ Spilleloven liberalisering af spillemarkedet 12/11/ Markedsføring via sociale medier, herunder på facebook 13/6/ Insolvens, rekonstruktion, finansiering Rekonstruktion nye regler 6/6/ Ledelse, kommunikation, forhandling og personlig udvikling Professionel forhandling 6/28/ Projektledelse for de skarpe /10/ Spørgeteknik -Sådan får du de svar, du gerne vil have 26/10/ /23/ Sådan bliver du effektiv /11/ Miljøret og landbrugsret Miljøforvaltningsret 30/11/

4 Kursus København Jylland Side Offentligret, kommunalret og forvaltningsret Ny offentlighedslov 21/11/ Strafferet og straffeproces Forenklet voldgiftsbehandling og opstrammet voldgiftsproces 2/11/ Nyheder inden for strafferetten /12/ /12/

5 Aktuel selskabsret 7 Formålet med dette kursus er at behandle nyheder i dansk og europæisk selskabsret op til efteråret 2012, blandt andet: Praksis fra danske domstole og Erhvervsanke- Ændringer af selskabsloven, særligt om den i 23. november 2012, nævnet 2012 gennemførte evaluering og deraf følgende initiativer Andre lovændringer, specielt med fokus på ændringer i efteråret 2012 Underviser Særlige problemfelter Selskabers registrering af selskabsdeltagere Søren Friis Hansen, Professor, CBS EU-Kommissionens forslag af 8. februar 2012 vedr. Forordning om den Europæiske Almennyttige fond Kommissionens initiativer EU-selskabsret (direktiver, forordninger) Aktuel praksis fra EU-domstolen Reform af lov om erhvervsdrivende fonde Sag C-378/10 VALE vedrørende flytning af selskabers hjemsted Emnerne opdateres forinden kurset for at tage højde for aktuelle problemstillinger og nyheder n er advokater og andre, der arbejder aktivt med selskabsret. Pris: Kr

6 M&A-processen fra start til slut 7 Kursets formål er at give deltagerne et overblik over processen i en typisk virksomhedshandel, de forskellige aktører i en virksomhedshandel og de dokumenter, der knytter sig til en transaktion. 16. november 2012, kl Kurset indeholder følgende elementer: Transaktionstyper og motivation for valg af type Aktie- og aktieoverdragelse Forløbet af en virksomhedsoverdragelse Auktionsprocesser Undervisere De forskellige aktører: Rådgiverne, PE fonde, Thomas Weincke, Partner og Advo- Advokatens rolle i forberedelsen af en virksom- Peter Bruun Nikolajsen, Associeret Indledende aftaler kat, Accura Advokatpartnerselskab Partner og Advokat, Accura Advokatpartnerselskab Thomas Kræmer, Associeret Partner og Advokat, Accura Advokatpartnerselskab banker mv. hedsoverdragelse Købesum, herunder earn-out mekanismer Parternes risikoafdækning, herunder garantier, due diligence mv. Typiske transaktionsdokumenter og gennemgang af konkrete eksempler Væsentlige forhandlingsemner Non-solicitation, konkurrence- og kundeklausuler Introduktion til fusionskontrolreglerne Closing Kurset henvender sig til advokater, jurister og andre, der arbejder med M&A. Pris: Kr

7

8 Omstrukturering i praksis pga. den nye selskabslov 7 Kurset vil gennemgå de selskabsretlige, skatte- retlige og værdiansættelsesretlige regler indenfor følgende områder: Virksomhedsomdannelse 29. oktober 2012, kl Tilførsel af aktiver Undervisere Søren Jørgensen, Advokat, Bruun & Hjejle Birgitte Sølvkær Olesen, Advokat, Flink, Halling-Overgaard & Partnere Pris: Kr Aktieombytning Spaltning Fusion Tilbagesalg til udstedende selskab Advokatfuldmægtige og andre, der vil have en indføring i området.

9 Selskabsret: Specialistkursus 7 Kurset tager denne gang udgangspunkt i en grundig gennemgang af følgende emner: Ejeraftaler, herunder mulighederne for håndhævelse af sådanne i lyset af selskabslovens 82, blemstillinger i relation til ejeraftaler m.v. 7. juni 2012, kl Erhvervsstyrelsens praksis, udvalgte emner/pro Egne kapitalandele, ejerlån og selvfinansiering Partnerselskaber Hertil kommer en opdatering af de seneste ændrin- Undervisere Erhvervsstyrelsen/Erhvervsankenævnet. Peter Michael Andersen, Advokat (H), Lars Merrild Hareskov, Advokat (H), ger i selskabslovgivningen, samt nyeste praksis fra Partner, Bech-Bruun Partner, Hørlyck & Steffensen Advokatfirma Kurset henvender sig til virksomhedsjurister, advokater, advokatfuldmægtige og andre, som har et vist kendskab til området eller jævnligt beskæftiger sig med selskabsret, og som ønsker nærmere kendskab til de udvalgte emner. Pris: Kr

10 Digital tingslysning for specialister 7 Få indsigt i det digitale tinglysningssystem. Hvilke omgåelsesskridt, set i forhold til det optimale, er til stede for at sikre anmeldelse af tinglysnings- rettigheder. Kursisterne kan maile spørgsmål og emneforslag til Brian Pedersen på mail: 13. juni 2012, kl herfra, vil kursusindholdet blive endeligt fastlagt ca. Undervisere Brian Pedersen, Sekretariatschef, Tinglysningsretten Grethe Opstrup, Advokat, Holst Advokater domstol.dk. For at kunne tage hensyn til input en måned før kursets afholdelse. Følgende emner kan eksempelvis indgå i kurset: Fuldmagter og selvkontrahering CVR (foreninger, boligforeninger og andre, der ikke har et cvr.nr.) Dødsboer Tinglysningsafgift dokument slettes ved fristudløb Påtaleberettiget servitutdokumenter Servitutter stedfæstelse rids og gmi-fil Bygning på lejet grund, oprettelse, tinglysning på bygningsblad, forespørgsel på bygning på lejet grund Pantebreve Alle professionelle anmeldere af tinglysnings- dokumenter. Forudsætning er, at du har et vist kendskab til tinglysning og har anvendt det digitale tinglysningssystem inden kurset. Pris: Kr

11 Entrpriseret - AB 92/AB-Forbruger 7 Kurset giver deltagerne indblik i de grundlæggende entrepriseretlige regler og retspraksis på området. Derudover gennemgås AB 92 og der inddrages desuden AB-Forbruger og anden relevant lovgiv- ning. Ydermere gennemgås de seneste års princi- anlægsvirksomheder. 14. juni 2012, kl Desuden vil der på kurset blive behandlet følgende pielle kendelser fra voldgiftsnævnet for bygge- og emner: Underviser AB 92 værd at vide Aftaleindgåelse, herunder en kortfattet gennem- Simon Heising, Advokat, Aumento gang af aftaleloven samt en kort orientering om Advokatfirma reglerne for tilbud og overslag Garantibestemmelserne entreprenørens og bygherrens Forsikring og risiko ved byggeri Betalingsregler standsningsretten, renter og inkasso Ansvar for forsinkelse/tidsfristforlængelse Ansvar for mangler, herunder afhjælpningsretten Misligholdelse ophævelse af kontrakter Syn og skøn Konfliktløsning, herunder sagkyndig beslutning Advokater, entreprenører, bygherrer og andre rådgivere, der dagligt har behov for at være be- kendt med de regelsæt, love og bestemmelser, der regulerer byggeriets forhold. Pris: Kr

12 Retshjælpsforsikring 4 En grundlæggende gennemgang af de fælles forsikringsbetingelser for retshjælpsforsikring, samt en kort gennemgang af nyere regler af relevans for retshjælpsforsikringen, herunder retsplejelovens 23. oktober 2012, kl Underviser Gitte Danelund, Advokat, Forsikring & Pension regler om behandling af småsager og gruppesøgsmål, samt reglerne om forbrugerklager. Kurset indeholder desuden en gennemgang af arbejdsprocessen i forbindelse med anmodning og tilsagn om retshjælpsdækning. Følgende emner vil bl.a. blive berørt: Hvem er sikret af retshjælpsforsikringen? Afgrænsning af tvister og omkostninger Fri proces, erstatning og selvrisiko Valg af advokat og anmeldelse til selskabet Særligt om forbrugerklager, når forbrugeren har fået medhold ved et ankenævn Klagenævn Retshjælpsdækning i småsager, afgrænsning, brug af blanket og dækningsomfang Retshjælpsdækning af gruppesøgsmål, anmodning og anvendelse af reglerne om kumulation Kursets målgruppe er advokater, jurister og andre, der arbejder med civile retssager for privatpersoner. Pris: Kr

13 Etablering i Frankrig 7 Kursets formål er at give deltagerne en overordnet indsigt i reglerne for etablering i Frankrig og omhandler: Etableringsformer: Juridiske og strategiske overvejelser i forbin- 8. oktober 2012, kl delse med etablering i Frankrig Køb af virksomhed: Fonds de commerce, garantie de passif eller høring i Comité d Entreprise. Underviser Arbejdsret: Code du Travail og kollektive overenskomster, Patrice Caron, Advokat og Partner, personalekategorier, gennemgang af ansæt- Advokaterne Amaliegade No. 42, telseskontrakt for ledende medarbejdere, København og Paris fremgangsmåde ved opsigelse, Conceil des Prud Hommes Kontrakter: Salgs- og leveringsbetingelser, samt ejendomsforhold Fransk kontrakttradition, Code Civil og Code de Commerce Køb og leje af fast ejendom Det franske notarsystem og generelt om køb af fast ejendom, domicilering af virksomhed, erhvervslejemål (bail commercial) Beskatning Det franske retssystem Pris: Kr Kurset henvender sig til advokater og revisorer, der ønsker et overordnet indblik i lovgivningen for etablering i Frankrig. 13

14 EU-udbud for feinschmeckere II 7 Vi vil gennemgå faldgruber angående formulering og vægtning af lovlige tildelingskriterier samt gennemførelse af tilbudsevalueringen og tildeling af kontrakten 11. juni 2012, kl Radisson Blu Scandinavia Hotel, Nedenstående emner er blot få ud af de mange emner der vil blive gennemgået på kurset: Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C Hvilke tildelingskriterier er lovlige, og hvordan Undervisere Hvad gælder om vægtning af tildelingskriterier? Milena Krogsgaard, Advokat, skal de formuleres? Er det lovligt at vægte tildelingskriterier lige? Hvor stort skal udsvinget være? Kammeradvokaten Hvad skal oplyses i udbudsbetingelserne om Advokatpartnerselskab Hvordan anvendes tildelingskriterierne? Jesper Fabricius, Advokat, Accura den valgte evalueringsmodel? Hvordan bedømmes forbehold og uoverensstemmende tilbud? Er det lovligt at anvende pointmodeller? og i givet fald, hvordan? Hvad skal udbudsrapporten indeholde? Kurset henvender sig navnlig til advokater og an- dre jurister, der enten som rådgivere eller ansatte i den offentlige forvaltning eller hos private tilbudsgivere har en vis praktisk erfaring med EU-udbud og regelsættet herom. Pris: Kr

15 Grænseoverskridende markedsføring 7 Kurset vil fokusere på reglerne i en lang række love og EU-regler i diverse direktiver og forordnin- ger. Derudover vil Kommissionens nye direktivfor- slag om forbrugerrettigheder og de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkter for nethandel blive omtalt. 15. juni 2012, kl Kurset vil bl.a. omfatte spørgsmål vedrørende: Jurisdiktions-, værnetings- og lovvalgsspørgsmål Krav til markedsføringen, herunder markeds- Undervisere føringsdirektivets fortolkning og indflydelse på markedsføringsloven Henrik Saugmandsgaard Øe, klausul i grænseoverskridende sager Peter Arnt Nielsen, Professor, Ph.d. Anvendelse af markedsføringslovens general- Forbrugerombudsmand Betydningen af e-handelsdirektivets afsender- LL.M., CBS landsprincip God skik med hensyn til reklamer mv. Problemstillinger ved aftaleindgåelsen, herunder lovvalgsspørgsmål Fortrydelsesret ved fjernsalg Nyhedsbreve mv. (spamforbuddet) Ansvarsretlige problemstillinger vedrørende indholdet på hjemmesider Kurset henvender sig først og fremmest til virk- somheds-/organisationsjurister og advokater, men også dommere og myndighedsansatte mv., der har berøring med markedsføringsretten. Pris: Kr

16 Kreditaftaleloven ændringerne som følge af forbrugerkreditdirektivet 4 3. december 2012, kl Undervisere Henrik Saugmandsgaard Øe, Forbrugerombudsmand Pris: Kr Folketinget har vedtaget lov nr. 535 af 26. maj 2010 om ændring af kreditaftaleloven og markedsføringsloven som følge af forbrugerkreditdirektivet (direktiv 2008/48/EF). Lovændringen har stor betydning for kreditkøb og ydelse af lån til forbrugere, idet der bl.a. skal udarbejdes nye oplysningsskemaer og forretningsbetingelser. Endvidere opstilles der krav til kreditvurdering mv., skærpede krav til oplysning om renteændringer, detaljerede regler om fortrydelsesret, førtidig tilbagebetaling af kreditter og opsigelse af kreditaftaler. Følgende emner vil bl.a. blive berørt: Lovens anvendelsesområde og ufravigelighed Standardoplysninger ved markedsføring af lån, samt oplysningskrav ved særlige typer af lån, herunder kassekreditter og lån mod pant i fast ejendom De prækontraktuelle oplysningskrav og særlige krav til kreditvurdering Udformningen af kreditaftalen, herunder oplysningskrav Beregning af og oplysning om årlige omkostninger i procent (ÅOP) Underretning om ændring i debitorrenten Opsigelse af tidsubegrænsede aftaler Førtidig tilbagebetaling og det økonomiske opgør Regler om kreditformidlere Regler om fortrydelsesret og begrænsninger heri Krav mod kreditgiver ved tilknyttede kreditaftaler Indsigelser i forbindelse med kreditorskifte Tilsyn og sanktionsmuligheder ved overtrædelse af reglerne Kursets målgruppe er advokater, jurister og andre, 16 der arbejder med ydelse af forbrugslån mv.

17 Lov om betalingstjenester og elektroniske penge 4 Den 1. november 2009 trådte lov nr. 385 af 25. maj 2009 om betalingstjenester i kraft. Loven, der senere er ændret til også at omfatte reglerne om udstedelse af elektroniske penge (nu lovbekendtgørelse nr. 365 af 26. april 2011 som ændret), (direktiv 2007/64/EF) og e-pengedirektivet (direktiv 29. oktober 2012, kl betalingstjenester, betalingssurrogater og elek- gennemfører EU s betalingstjenestedirektiv 2009/110/EF). Loven gælder derfor i dag både for troniske penge, hvor den ofte har helt afgørende betydning. Det reguleres fx nu, hvem der skal Undervisere lingskort eller en konto er blevet misbrugt, og det Henrik Saugmandsgaard Øe, dække et eventuelt tab i tilfælde af, at et beta- bestemmes, hvornår man har mulighed for såkaldt Forbrugerombudsmand charge back. Følgende emner vil bl.a. blive berørt: Lovens anvendelsesområde, herunder krav om tilladelse mv. Prækontraktuelle og kontraktuelle oplysningskrav Ansvar og hæftelse, muligheden for charge back og de særlige indsigelsesfrister Forældelsesspørgsmål Lovens gebyrregler Overførselsfrister og valør Tilsyn og sanktionsmuligheder Sondringen mellem betalingstjenester, betalingssurrogater og elektroniske penge Pris: Kr Kursets målgruppe er advokater, jurister og andre, der arbejder med elektroniske betalingsløsninger 17

18 Persondataloven for feinschmeckere 4 Kurset vil fokusere på de udfordringer, som persondataloven præsenterer for multinationale virksomheder: I relation til lovens geografiske anvendelsesom- 12. november 2012, kl Videregivelse til tredjelande Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C Underviser Tanja Blichfeldt Johnsen, Advokat, NOVI Advokatanpartsselskab råde Outsourcing af databehandling Brug af databehandlere samt underdatabehandlere Anvendelsen af EU Kommissionens standardkontrakter samt bindende virksomhedsregler EU Kommissionens nye standardkontrakt for overførsel af persondata til databehandlere i tredjelande Relevante vejledninger og praksis fra Datatilsy net samt artikel 29-gruppen inddrages. Kursets eksakte indhold fastsættes på baggrund af kursusdeltagernes input til underviseren på novilaw.eu eller telefon inden kurset og på basis af konkrete eksempler i øvrigt. Kurset henvender sig til advokater og virksom- hedsjurister med forudgående kendskab til persondataloven. Pris: Kr

19 Produktefterligninger & varemærkekrænkelser 4 En praktisk orienteret gennemgang af seneste retspraksis og need-to-know -lovgivningen om: Varemærker Markedsføring Design vedr. efterligninger af produkter 22. juni 2012, kl Emballage Ophavsret Varemærker Processuelle regler, der har betydning for rettighedshåndhævelsen Underviser Derudover praktiske guidelines mht. håndteringen Frank Bøggild, Advokat (H), LLM, af produktefterligningssager mv.: HD, Partner i Kromann Reumerts immaterialretsgruppe, medforfatter til Hvordan sikrer virksomheden sine produkter og bogen Markedsføringsloven rettigheder bedst muligt? Hvordan bliver virksomheden opmærksom på krænkelser i tide? Hvordan vurderes det, hvorvidt der er en rettighedskrænkelse? Hvad gør virksomheden rettighedshaveren såvel som krænkeren når en rettighedskrænkelse indtræder? Kurset henvender sig først og fremmest til virksom- heds-/organisationsjurister og advokater, men også til dommere og myndighedsansatte mv., der har berøring med markedsføringsretten og immaterielle rettigheder. Pris: Kr

20 Spilleloven liberalisering af spillemarkedet 4 Folketinget har vedtaget lov nr. 848 af 1. juli 2010 om lov om spil, og dermed er der en samlet regulering af spil i Danmark. På kurset vil der være en grundlæggende gennemgang af de nye regler og den relevante praksis, primært med fokus på den 12. november 2012, kl Med lovens ikrafttræden den 1. januar 2012 er der Undervisere Henrik Saugmandsgaard Øe, Forbrugerombudsmand liberaliserede del med onlinekasino og væddemål. forskellige udfordringer, som vil blive gennemgået. Det er særligt snitflader mellem den monopolise- rede og den liberaliserede del, om tilladelsespro- cessen og håndhævelse af reglerne. Der vil være en gennemgang af reglerne om markedsføring, herunder spørgsmål om procedure. Kurset vil bl.a. omfatte spørgsmål vedrørende: Lovens anvendelsesområde Afgrænsning af liberaliseringen Krav til tilladelsesindehavere Vurdering af ansøgere Markedsføring Salgsfremmende foranstaltninger Bonusregler Tekniske krav Tilbagekaldelse Overtrædelsessager Fakta om markedet Særlige problemstillinger Tilsyn og sanktionsmuligheder ved overtrædelse af reglerne Pris: Kr Kursets målgrupper er advokater, jurister og andre, der arbejder med spilleloven, markedsføringsret, mv.

21 Markedsføring via sociale medier, herunder på facebook 4 Der er blandt virksomheder en stadig stigende interesse i at markedsføre sig via de sociale medier. I lyset af mediets helt særlige karakter samt at der er tale om sociale netværk med mange private meddelelser, rejser det en række nye markedsfø- virksomhederne. 13. juni 2012, kl Kurset sætter fokus på, hvorledes reglerne for mar- rings- og persondataretlige problemstillinger for kedsføring skal fortolkes i lyset af EU-direktiver, og vil bl.a. omfatte reglerne om: Underviser Reklameidentifikation ( skjult reklame ) Henrik Saugmandsgaard Øe, Uanmodet elektronisk markedsføring, f.eks. Forbrugerombudsmand brugen af funktionen synes godt om Tanja Blichfeldt Johnsen, Advokat, Markedsføring over for børn og unge Novi Advokater et af bannerreklamer Ansvar for markedsføringens indhold mv. Grænseoverskridende markedsføring Endvidere vil de relevante regler på persondataområdet blive nøje gennemgået. Kurset, som vil tage udgangspunkt i en kommende vejledning, retter sig til advokater og virksomhedsjurister, der arbejder med online markedsføring. Pris: Kr

22 Rekonstruktion nye regler 7 Følgende emneområder vil blive berørt på kurset: Identifikation af krisen krisetegn og analyse Regler for drift af insolvenstruede virksomheder De generelle opgaver for ledelse og rekonstruk- 6. juni 2012, kl Likviditet og omkostninger ved rekonstruktionen Underviser Carsten Ceutz, Partner i Bech-Bruun tøren, henholdsvis kreditorernes rådgivere Rekonstruktionsmodellerne målet med en løsning: Tvangsakkord (ligelighedsprincippet, tillids- mænd, afstemningsregler m.v., mindstedividende, retsvirkninger) Frivillige gældsordninger singulære/generelle Erhvervsdrivendes muligheder for at opnå gældssanering Tvangsakkord i konkurs Virksomhedsoverdragelsesmodeller (søsterog datterselskabsmodeller, masseafskedigelser) Kapitaltilførsel og gældskonvertering Forholdet til de enkelte aktører i en rekon- struktion (panthavere, SKAT, banker, øvrige kreditorer, ansatte, LG, ledelse m.v.) Kurset er målrettet advokater og advokatfuldmægtige, der arbejder med insolvensret eller ønsker dette, samt ansatte i den finansielle sektor, ansatte i forsikringsselskaber, der behandler sager Pris: Kr vedrørende rådgiveransvar, revisorer, økonomiske rådgivere og ledere af kriseramte virksomheder.

23 Professionel forhandling 7 Vi forhandler alle hver eneste dag hvis ikke med os selv, da med andre. Dette sker bevidst som ubevidst. Teori kombineret med træning i prak- sis giver større gennemslagskraft og de bedste resultater. Formålet med kurset er: 28. juni kl At få et indgående kendskab til teorierne bag Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C Radisson Blu Scandinavia Hotel, forhandling. At få metoder til at forberede, identificere og klassificere forhandlinger i såvel stil, strategi og Underviser taktikker. Mikkel Gudsøe, Chefadvokat, Negotiator.dk At forstå stadierne i forhandling. At lære om kropssprogets betydning. Lær om forhandlinger: Pr. telefon Pr. Alle der beskæftiger sig professionelt med forhandlinger på vegne af sig selv og/eller klienter. Kurset er relevant i alt fra forhandling af kontrakter til forhandlinger af forlig i retssager. Pris: Kr

24 Projektledelse for de skarpe 14 De 2 kursusdage er bygget op omkring konkrete cases, hvor deltagerne får mulighed for at gennemleve et projekt fra start til slut med de udfordringer, risici, interessenter, ændrede forudsætninger m.m., som kendetegner projekter i praksis. 4. oktober oktober 2012 Begge møder kl Konkret vil vi på kurset arbejde med: Projektkommissorium formål, scope og omfang Definitionen af et projekt og projektledelser Eksempler på projekter Organisering af projektet (case) (case) Underviser Projektopstart og initiering Thomas Pulawski, Projektleder, Milepæle (case) Pulawski Consulting ApS Målhierarkiet (case) Estimering af tid og omkostninger (case) Projektplanen (case) Kvalitets- og risikohåndtering (case) Gennemførsel af projektet Afslutning og lukning af projektet Kurset henvender sig til advokater, revisorer, juridiske sagsbehandlere, sekretærer samt administrative medarbejdere. Pris: Kr

25 Spørgeteknik Sådan får du de svar, du gerne vil have 7 I en samtale mellem to mennesker får man som regel svar på, hvad man spørger om. Selvom man dybest set er interesseret i at få et fyldestgørende svar, kan man let komme til at spænde ben for sig selv som udspørger ved at formulere spørgsmåle- ne forkert eller måske stille de forkerte spørgsmål. 23. oktober 2012, kl På dette kursus lærer du teknikken til at få de svar, Radisson Blu Scandinavia Hotel, du gerne vil have. Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C Lær at kende forskel på forskellige typer spørgs- 26. oktober 2012, kl Find ud af, hvordan du kan styre en samtale mål og hvornår man skal bruge hvad udelukkende ved at stille spørgsmål Lær at planlægge et interview/samtale, så du får Underviser Bliv bevidst om samtalens muligheder og fald- Paula Larrain, Journalist & kommu- mest muligt ud af din samtalepartner gruber nikationsrådgiver, Direktør i Larrain Lær at vinkle og strukturere et interview Consult Få mulighed for at øve dig i et lukket værksted og oplev selv at sidde under forhør Se eksempler på, hvornår det går godt eller galt for professionelle udspørgere Alle, der har brug for at få svar fra anden part i forbindelse med arbejdet, eksempelvis revisorer eller advokater i forhold til klienter og ledere i forhold til ansatte. Pris: Kr

26 Sådan bliver du effektiv 11 Over to kursusdage vil du ved at have fokus, lære at styre dine arbejdsopgaver gennem praktiske og afprøvede metoder, der giver dig overblik og kontrol med dine forpligtelser. Dag 1: 15. november kl. 09:30 16:30 Dag 2: 22. november kl. 13:00 16:00 Hovedpunkterne for kurset: Hvordan holder man fokus på fokus Gennemgang af De 5 workflow processer Hvordan gør man sine projekter handlingsorienteret Du vil: Underviser Effektivt kunne løse flere opgaver. Mark Mayland, Foredragsholder Have overblik over dine arbejdsopgaver, og Partner, Personligworkflow.com Cand.merc., CBS. Udføre dine opgaver på kortere tid. projekter og fokusområder Kurset er målrettet dig, som gerne vil opnå følgende: Spare tid Være mere produktiv Overholde aftaler Bedre overblik Øge kvaliteten i arbejdet Pris: Kr

27 Miljøforvaltningsret 7 Miljøretlige spørgsmål får stadig større og større betydning, og området er i hastig udvikling. Miljøretten er et meget centralt sagsområde, der har betydning i relation til mange andre retsområder. Det, der ofte viser sig, er, at der alt for sent i ethvert sagsbehandlingsforløb tages hånd om de 30. november 2012, kl private parter, samt overfor myndighederne miljøretlige udfordringer både i forholdet mellem to Kurset har fokus på de væsentligste problemstillinger i relation til sagsbehandlingen med myn- Underviser processer, samt også efterfølgende håndtering af Jesper Hedegaard, Advokat, dighederne, både for så vidt angår ansøgningsmiljøretlige sager. INTERLEX Advokater Der er fokus på følgende punkter: Grundlæggende gennemgang af de enkelte retsområder, herunder planloven, naturbeskyttelsesloven, jordforureningsloven m.fl. Afgrænsning af retsområderne Myndighedsbehandling af miljøretlige sager med fokus på såvel den indledende behandling med ansøgninger, tilladelser mv., samt den efterfølgende behandling af klagesager Behandlingen af miljøretlige sager ved domstolene Kurset henvender sig til såvel jurister, advokat- sekretærer, samt sagsbehandlere ved offentlige Pris: Kr myndigheder og miljøteknikere, der beskæftiger sig med miljøretlige spørgsmål. 27

28 Ny offentlighedslov 7 På baggrund af den betænkning, som Offentlig- hedskommissionen afgav i november 2009, kom- mer der i løbet af 2012 en ny offentlighedslov. Det overordnede sigte med loven er at udbygge lovens grundlæggende princip om åbenhed og demokra- 21. november 2012, kl tidssvarende måde. Underviser Claus Haagen Jensen, Professor, CBS tisk kontrol med den offentlige forvaltning på en Kurset vil også komme ind på en række konse- kvenser af offentlighedsloven f.eks. nye bestemmelser om aktindsigt mv. Formålet med kurset er at indføre kursisterne i den nye offentlighedslov og de nærmere konsekvenser, som denne har for anden lovgivning. Kursets målgruppe er alle, der beskæftiger sig med offentlig ret. Pris: Kr

29 Forenklet voldgiftsbehandling og opstrammet voldgiftsproces 3 Kursets formål er at orientere deltagerne om VBA s regler om forenklet voldgiftsbehandling og om VBA s tiltag for at stramme op på voldgiftsprocessen. Kurset vil omfatte følgende punkter: Forenklet voldgiftsbehandling: 2. november 2012, kl Aftalen Formål Voldgiftsretten Skriftvekslingen og bevisførelsen Undervisere Forhandlingen og afgørelsen Per Helwigh, Sekretariatschef, Opstrammet voldgiftsproces: Cand. jur., Voldgiftsnævnet Overordnet mål Fastlæggelse af tidsplan for sagens forberedelse og berammelse Afgørelse af processuelle spørgsmål Afviklingen af syn og skøn Udeblivelse og manglende fremme af sagen Opfølgning og evaluering Kurset vil være målrettet advokater og andre brugere af Voldgiftsnævnets konfliktløsningsredskaber. Pris: Kr

30 Nyheder inden for strafferetten Kursets indhold vil bl.a. omfatte følgende: Ny lovgivning på det strafferetlige område, der er vedtaget i sidste halvdel af 2011 og vedtages i 13. december 2012, kl Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C 17. december 2012, kl løbet af 2012 op til kursets afholdelse Ny relevant strafudmålingspraksis Anden aktuel praksis på det strafferetlige område Det nærmere indhold af kurset vil blive fastlagt i efteråret 2012, således, at det sikres, at alt relevant aktuelt stof indgår. Kursets formål er at opdatere deltagerne på det Undervisere strafferetlige område, og kurset vil således have Gorm Toftegaard Nielsen, Professor, afgørelser og praksis inden for ca. det sidste år. lic. jur., Århus Universitet Thomas Rørdam, Højesteretsdommer og tidligere forsvarsadvokat fokus på nyheder og ændringer vedr. lovgivning, Kurset vil omfatte straffeloven, speciallovgivningen og straffuldbyrdelsesloven. Kurset henvender sig til advokater, dommere, anklagere og andre jurister, der beskæftiger sig med strafferet. Pris: Kr

31

32 JUC en specialiseret kursusudbyder I JUC fokuserer vi på at skabe efteruddannelse, der giver ny viden og ruster dig til dit daglige arbejde. Vi arbejder på altid at udbyde en bred vifte af kurser, så du har mulighed for at vælge efteruddannelse inden for netop det område, der er relevant for dig. I løbet af 2012 vil vi komme op på at udbyde ca. 90 forskellige kurser fordelt på forskellige områder. Du har derfor mulighed for, at vælge kurser, der dækker dine behov, hvad enten det er fordybelse i dit spe- cialeområde, et nyhedskursus eller ledelses- eller personlige udviklingskurser. Du kan se hele vores udbud af kurser på juc.dk Vi udvikler løbende nye kurser, så finder du ikke det kursus du søger, vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan kontakte os med idéer og forespørgsler via til eller på telefon FRUEBJERGVEJ KØBENHAVN T: F:

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 Nyhed! Udkastet til den nye udbudslov er nu fremsat! Begrænset antal pladser tilbage. Mere end 160 er allerede tilmeldt! 1 TALERLISTE Morten Kroon

Læs mere

Undervisning i udbudsloven

Undervisning i udbudsloven Undervisning i udbudsloven Målrettet og specialiseret undervisning i den kommende udbudslov EU s nye udbudsdirektiv, der blev vedtaget i februar 2014, vil i 2015 blive implementeret i dansk ret via en

Læs mere

OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER

OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER 1) Udbudsret Når kommunerne foretager indkøb, skal de anvende de særlige procedureregler i udbudsdirektivet eller de danske udbudsregler i tilbudsloven. Der kan

Læs mere

KONFLIKTLØSNING 2009

KONFLIKTLØSNING 2009 KONFLIKTLØSNING 2009 2 Alle virksomheder, hvad enten de er offentlige eller private, kan komme ud for, at der opstår en konflikt eller tvist med fx en samarbejdspartner. Uafklarede konflikter kan imidlertid

Læs mere

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg REGLER OG RAMMER 27. august 2014 v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg NICOLAI KRYGER Advokat (L) Arbejdsområder: Corporate Commercial Markedsføringsret Proces Arbejds- og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August 2016 juni

Læs mere

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer:

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer: BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Partner og advokat Andreas Christensen, Horten 28. januar 2016 NYE REGLER FOR UDBUD side 2 Den nye udbudslov de mest markante ændringer: Ophævelse af annonceringspligten

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER...

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER... INVITATION TIL MORGENMØDE 10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER VI GENNEMFØRTE MED STOR SUCCES ET TILSVARENDE MORGENMØDE FOR ET PAR ÅR SIDEN, OG VI SÆTTER IGEN FOKUS PÅ 10 NYE PROBLEMSTILLINGER, SOM DET ER

Læs mere

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 101 Bilag 9 Offentligt N O T A T Talepapir til brug for Forbrugerombudsmandens indlæg Dato: 20. februar 2013 Sag: FO-13/02090 Sagsbehandler: ssj Mini-høring

Læs mere

KAMMERAKADEMIET din vej til viden

KAMMERAKADEMIET din vej til viden KAMMERAKADEMIET din vej til viden FORÅR 2016 Velkommen til KAMMERAKADEMIET Vi har samlet et udvalg af s faglige aktiviteter og tilbud. Arrangementerne ligger i løbet af foråret 2016. Aktiviteterne dækker

Læs mere

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 OBS! Konferencen afholdes kort efter lovforslaget er fremsat/ vedtaget. 1 TALERLISTE Morten Kroon Advokat og partner, Kammeradvokaten Ordstyrer

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 5. udgave Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 1 DK 6000 DE 20354 1 Andersen Partners Vi gør en forskel - sammen! Hos Andersen Partners er mottoet

Læs mere

TM Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager

TM Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager TM 13009 Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager Miljøjuridisk grunduddannelse Modul I Formål: EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale

Læs mere

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 4. udgave Forord 5 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 17 1.1. De seneste revisioner af markedsføringsloven

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August 2011 - Maj 2012 Institution ZBC Zealand Business College, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Lærebog Hhx Erhvervsret C Thomas Skovgaard Koldig Hhx

Læs mere

UDBUDSLOVEN FOR IKKE-JURISTER

UDBUDSLOVEN FOR IKKE-JURISTER Udbudsloven for ikke-jurister En grundig introduktion til udbudsloven! Har du brug for at få helt styr på udbudsreglerne? Og har du brug for et overblik over, hvordan du skal bruge dem i praksis? På dette

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

FORDI. Indsigt. Viden er vores værktøj

FORDI. Indsigt. Viden er vores værktøj 201 5 Uddra in g i r o g af g o l a t alt ka FORDI Indsigt Viden er vores værktøj Et individuelt, sammenhængende uddannelsesforløb med fokus på faglig, personlig og forretningsmæssig udvikling. Et kompetence-

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Faggruppen for Erhvervsejendomme & Entreprise

Faggruppen for Erhvervsejendomme & Entreprise 1 Faggruppen for Erhvervsejendomme & Entreprise Kursusprogram 2011-2012 24. november 2011 Kl. 13-17 Lektioner: 4 Radisson Blu Royal Hotel, Mangler ved lejemål og tvisteløsning gennem mediation Mangler

Læs mere

Persondataretligt Forum

Persondataretligt Forum Persondataretligt Forum Persondataretten har ikke nydt større opmærksomhed i såvel den brede offentlighed som i juridiske kredse end netop nu. Med stor hastighed udvikles nye muligheder for at indsamle,

Læs mere

NOHRCON Certificering i Entrepriseret, RÅDGIVER

NOHRCON Certificering i Entrepriseret, RÅDGIVER NOHRCON Certificering i Entrepriseret, RÅDGIVER I ALT 7 KURSUSDAGE + CERTIFICERINGSTEST NOHRCON Certificering i Entrepriseret er et målrettet uddannelsesforløb, hvor du bliver klædt på til at kunne gennemføre

Læs mere

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD...

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD... INVITATION TIL MORGENMØDE SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD - 10 TING, SOM HR BØR VIDE OM SKAT OG SOCIAL SIKRING NORRBOM VINDING INVITERER TIL MORGENMØDE TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 KL. 9.00 11.30,

Læs mere

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR INVITATION TIL MORGENMØDE HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR...... HVORDAN NAVIGERER HR UDEN OM FALDGRUBERNE PÅ MORGENMØDET VIL VI BLANDT ANDET SÆTTE FOKUS PÅ: Virksomhedens forpligtelser i forbindelse med en medarbejders

Læs mere

Den nye danske udbudslov - sådan blev den!

Den nye danske udbudslov - sådan blev den! UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov - sådan blev den! Torsdag den 26. november 2015 1 TALERLISTE Morten Kroon Advokat og partner, Kammeradvokaten Ordstyrer på konferencen Tina Braad Advokat og partner,

Læs mere

10 ansættelsesretlige faldgruber, som HR ofte falder i

10 ansættelsesretlige faldgruber, som HR ofte falder i Invitation til morgenmøde i Aarhus 10 ansættelsesretlige faldgruber, som HR ofte falder i På grund af et overvældende antal tilmeldinger til dette morgenmøde tidligere på måneden i København, har vi besluttet

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

PAID CONTENT LOVGIVNINGENS KRAV DANSKE MEDIER. FRANK BØGGILD advokat (H), partner, LLM, HD(R) 3. november 2015

PAID CONTENT LOVGIVNINGENS KRAV DANSKE MEDIER. FRANK BØGGILD advokat (H), partner, LLM, HD(R) 3. november 2015 DANSKE MEDIER PAID CONTENT LOVGIVNINGENS KRAV FRANK BØGGILD advokat (H), partner, LLM, HD(R) 3. november 2015 SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 SIDE 1 PROGRAMTEKSTEN Indsamling

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Informationsmøde for interesserede

Informationsmøde for interesserede Praktisk IT-jura - med udgangspunkt i teknologi og forretning En uddannelse udarbejdet af DJØF og advokatfirmaet von Haller Informationsmøde for interesserede Mandag den 26. maj 2003 kl. 17.30 i DJØF Mødecenter,

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

Rabatkuponer og social shopping

Rabatkuponer og social shopping Rabatkuponer og social shopping Liberalisering i markedsføringsloven Advokat Heidi Steen Jensen Den 9. oktober 2012 Program 1. Markedsføringsloven før lovændringen 2. Ophævelse af specialforbuddene hvad

Læs mere

Birgitte Toxværd Bruun & Hjejle

Birgitte Toxværd Bruun & Hjejle Birgitte Toxværd Bruun & Hjejle Databeskyttelsesforordningen og lidt om den ny markedsføringslov Temadag for dækbranchen Dækbranchen Danmark, onsdag den. 20. september 2017 Birgitte Toxværd, advokat Fra

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing Nyhedsbrev Teknologi & Outsourcing 08.04.2016 SÅDAN SIKRER DU SUCCES I IT-UDBUD EFTER IKRAFTTRÆDELSEN AF UDBUDSLOVEN (DEL 1): MARKEDSDIALOG I en artikelserie over 4 nyhedsbreve sætter vi fokus på den nye

Læs mere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 2 Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 3 Fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde Reglerne i dag

Læs mere

Kreditret Dokumenter og opgaver Gjellerup

Kreditret Dokumenter og opgaver Gjellerup Henrik Juul og Frederik Meding Kreditret Dokumenter og opgaver Gjellerup Kreditret dokumenter og opgaver 2017 Henrik Juul og Frederik Meding og Gjellerup/Gads Forlag 2017 Omslag: Sofie Engel, It s all

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel

Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Telia den 10. Oktober 2001 2 Internet-juraens 1. læresætning Privatisering af forbrugerbeskyttelsen Kendetegn ved mobil

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 3. udgave $Ë*M THOMSON REUTERS Forord til 3. udgave 5 Forord til 2. udgave 6 Forord til 1. udgave 7 Kapitel

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Den nye danske udbudslov - sådan blev den!

Den nye danske udbudslov - sådan blev den! DANMARKS STØRSTE UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov - sådan blev den! Torsdag den 26. november 2015 Allerede mere end 170 tilmeldte 1 TALERLISTE Morten Kroon Advokat og partner, Kammeradvokaten

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed.

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Ansættelsesret Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Hos Lundgrens trækker du på omfattende ekspertise og mange

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp Titel: Vejledning til kommuner: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private

Læs mere

3 dage i godt selskab og skønne omgivelser. 25 godkendte efteruddannelsestimer i regnskab og revision

3 dage i godt selskab og skønne omgivelser. 25 godkendte efteruddannelsestimer i regnskab og revision 3 dage i godt selskab og skønne omgivelser 25 godkendte efteruddannelsestimer i regnskab og revision Kom på kursus på Hotel Munkebjerg med TimeLearning Mangler du timer i regnskab og revision? 3 dage på

Læs mere

SÅDAN LAVER DU UDBUDSMATERIALET

SÅDAN LAVER DU UDBUDSMATERIALET Sådan laver du udbudsmaterialet På dette todages kursus arbejder du intenst med, hvordan du opbygger og formulerer dit udbudsmateriale det vil sige udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser, kravspecifikation

Læs mere

IT-retlige nyheder september - december 2011

IT-retlige nyheder september - december 2011 IT-retlige nyheder september - december 2011 Arrangement i Dansk Forum for IT-ret d. 7. december 2011 Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut Aalborg Universitet Lovgivning mv. Lovprogrammet

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2017 Institution EUC Nordvest/Thisted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Erhvervsret C Maria

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

Nye bogudgivelser inden for selskabsret

Nye bogudgivelser inden for selskabsret Nye bogudgivelser inden for selskabsret Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring (Ændringer som følge af forbrugerkreditdirektivet) (L 91)

Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring (Ændringer som følge af forbrugerkreditdirektivet) (L 91) Retsudvalget 2009-10 L 91 Bilag 13 Offentligt Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7003-0028 Dok.: ATH40166 Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Oplæg til ny selskabslov Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen Udvalget for Modernisering af Selskabsretten har i løbet af de seneste

Læs mere

TM Kystbeskyttelse, spildevand og vandløb

TM Kystbeskyttelse, spildevand og vandløb TM 13016 Kystbeskyttelse, spildevand og vandløb Miljøjuridisk grunduddannelse Modul VIII Formål: EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale natur-, miljø- og planforvaltning.

Læs mere

Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017

Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017 Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017 Sikkerhed og persondata 16. marts 2017 Sikkerhed Hvad siger kontrakten om sikkerhed Leverandøren skal iagttage de sikkerhedsforanstaltninger, der følger af Bilag

Læs mere

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet Den 28. maj 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans / Corporate/M&A Indledning Den 16. maj 2013 vedtog Folketinget en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (i det følgende omtalt som FAIF loven

Læs mere

INVITATION TIL SEMINAR DISKRIMINATION DET SENESTE ÅRS RETSUDVIKLING ...

INVITATION TIL SEMINAR DISKRIMINATION DET SENESTE ÅRS RETSUDVIKLING ... INVITATION TIL SEMINAR (BEGRÆNSET ANTAL PLADSER) DISKRIMINATION DET SENESTE ÅRS RETSUDVIKLING Norrbom Vinding inviterer til seminar, hvor vi gør status på baggrund af det seneste års retspraksis. Vi vil

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

DISKRIMINATION SENESTE NYT

DISKRIMINATION SENESTE NYT INVITATION TIL MORGENMØDE DISKRIMINATION SENESTE NYT - HVORDAN NAVIGERER HR UDEN OM FALDGRUBERNE I LYSET AF DEN NYESTE PRAKSIS FRA EU-DOMSTOLEN OG DE DANSKE DOMSTOLE PÅ MORGENMØDET VIL VI BLANDT ANDET

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Realkreditforeningen henviser til høring modtaget pr. mail af 12. april 2016 og

Læs mere

Data Protection Officer Til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren

Data Protection Officer Til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren Data Protection Officer Til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren Uddannelse til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren Bliv uddannet Data Protection Officer (DPO) til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren.

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D.

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D. INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT Aftaleret og fjernsalg. Kapitel 2 Formkrav og digital signatur Aftaleindgåelse Almindelige aftaleretlige spørgsmål, f.eks. om ugyldighed, begreberne komme

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Køb af ejendomme ved kommunalt udbud. v/cecilie Rust og Lars Kjær Uddannelsesdagen 2015

Køb af ejendomme ved kommunalt udbud. v/cecilie Rust og Lars Kjær Uddannelsesdagen 2015 Køb af ejendomme ved kommunalt udbud v/cecilie Rust og Lars Kjær Uddannelsesdagen 2015 2 Velkomst Ejendomshandel Almindelige erhvervshandler og kommunale handler Regulering af kommuners salg af ejendomme

Læs mere

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

Anvendelsesområde. Definitioner

Anvendelsesområde. Definitioner Bekendtgørelse om godkendelse af ejerskab, erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele i virksomheder der søger eller har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde. I medfør af 11,

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Få en globalt anerkendt persondata-certificering

Få en globalt anerkendt persondata-certificering Få en globalt anerkendt persondata-certificering CIPP/E, CIPM, CIPT eller DPO DPO READY 1 BLIV KLAR TIL DEN NYE DATABESKYTTELSESFORORDNING JUC har flere forskellige tilbud, der gør dig klar til databeskyttelsesforordningen

Læs mere

MEDIEVIRKSOMHEDER PÅ FACEBOOK

MEDIEVIRKSOMHEDER PÅ FACEBOOK MEDIEVIRKSOMHEDER PÅ FACEBOOK Heidi Højmark Helveg 1. februar 2017 PROGRAM side 2 1. Persondata - Hvem ejer brugerdata? - Markedsføring på Facebook: Custom Audience, Lookalike Audience 2. Konkurrencer

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Astrid Mavrogenis. Fri proces. Retshjælp

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Astrid Mavrogenis. Fri proces. Retshjælp Astrid Mavrogenis Fri proces Retshjælp Forord Kapitel 1 Indledning 19 1.1. Oversigt over fri procesreglernes systematik 19 1.2. Området for fri proces 21 Kapitel 2 Visse forvaltningsretlige problemstillinger

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010 Advokat Andreas Christensen side 2 Prækvalifikation Prækvalifikation Underretning af ansøgere Ordregivers begrundelse vedrørende manglende

Læs mere

Persondataloven i en Smart City kontekst. Alexander Tureczek, Ph.d. candidate

Persondataloven i en Smart City kontekst. Alexander Tureczek, Ph.d. candidate Persondataloven i en Smart City kontekst Alexander Tureczek, Ph.d. candidate atur@dtu.dk Indholdsfortegnelse Persondataloven historie og hensigt Opdeling af loven Vigtige paragrafer Fremtiden Intentionen

Læs mere

Høring vedrørende betænkning om gennemførsel af forbrugerkreditdirektivet

Høring vedrørende betænkning om gennemførsel af forbrugerkreditdirektivet Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Høring vedrørende betænkning om gennemførsel af forbrugerkreditdirektivet Indledningsvis takker Finansrådet for muligheden for at afgive høringssvar.

Læs mere