som har brug for akademikerne. Det har de også i de mange, mange små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Danmark.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "som har brug for akademikerne. Det har de også i de mange, mange små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Danmark."

Transkript

1 EVALUERINGSRAPPORT

2 INDHOLD 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 HVAD KAN EN AKADEMIKER EGENTLIG? 8 KONCEPTET VÆKSTAKADEMIKER 11 VÆKSTDRIVE 12 VIRKSOMHEDERNE 14 RESULTATERNE 16 CASE: FØRSTE MATCH 18 VÆKSTAKADMIKERE SOM KONSULENTER 20 KONKLUSION 2

3 FORORD I København er vi stolte af, at vi uddanner og tiltrækker de mest kvalificerede personer på arbejdsmarkedet, men når der som nu er længere mellem jobbene betyder det også, at vi i København har en særlig udfordring og et særligt ansvar. Vi er derfor i højere grad begyndt at tænke erhvervsudvikling, vækst og beskæftigelse sammen. Alle undersøgelser viser, at akademikere skaber vækst, når de bliver ansat i små- og mellemstore virksomheder. Hver akademiker, der ansættes i en virksomhed bidrager med en produktivitet, der svarer til to uuddannede. Det giver derfor rigtig god mening at satse på akademikerne - for den ledige, virksomhederne og samfundet. Vi har brug for at udvide vores forestilling om, hvad et akademikerjob kan være. Det er ikke kun den offentlige sektor og de store private virksomheder, som har brug for akademikerne. Det har de også i de mange, mange små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Danmark. Projektet Vækstakademiker startede i sidste halvdel af 2011 og formålet er netop at tænke vækst i små og mellemstore virksomheder sammen med jobs til de ledige akademikere. De første to hold med certificerede vækstakademikere blev færdige lige inden jul og det første match mellem virksomhed og akademiker kom i starten af december. Mange flere vækstakademikere er på vej ud i små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale, og vi ser frem til at følge dem. Næste år starter nye vækstakademikerhold med forhåbentlig mange nye job og øget vækst i de Københavnske SMV er i Anna Mee Allerslev Borgmester Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Frank Jensen Overborgmester Økonomiforvaltningen 3

4 INDLEDNING Der er en betydelig akademikerledighed i hele landet og især i København er andelen af ledige akademikere stor. Prognoser spår at akademikerledigheden fortsat vil stige de næste par år. Samtidig betyder nedgangstider, at der bliver ansat færre og der er færre, der skifter job. Det er blevet sværere for de ledige akademikere at finde jobmulighederne og der er rigtig mange ansøgninger til de opslåede stillinger. Antallet af akademikere er mere end fordoblet de sidste 20 år, fra ca i 1991 til ca i Ledigheden blandt akademikere er på landsplan omkring 3,7% men i København udgør brutoledigheden blandt akademikere 6%. Akademikerledigheden har samtidig store samfundsøkonomiske konsekvenser. DJØF og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har netop regnet på konsekvenserne og konkluderer følgende: Resultaterne viser, at der er store, signifikante årlige tab på det fremtidige lønniveau og de fremtidige Resultaterne viser, at der er store, signifikante årlige tab på det fremtidige lønniveau og de fremtidige beskæftigelseschancer, hvis man efter endt uddannelse går direkte ud i ledighed af mindst 6 mdr. varighed. Selv på længere sigt er der tale om store og signifikante effekter beskæftigelseschancer, hvis man efter endt uddannelse går direkte ud i ledighed af mindst 6 mdr. varighed. Selv på længere sigt er der tale om store og signifikante effekter Omsættes effekterne til den aktuelle ledighedssituation betyder stigningen i dimittendledigheden siden 2008 et samlet velstandstab på 625 mio. kr. på kort sigt og knap 500 mio. kr. på lang sigt. Ses der på den offentlige saldo betyder den aktuelle dimittendledighed en forværring på godt 255 mio. kr. på lang sigt, når der ses på beskæftigelseseffekterne og på lønnen. 1 Som det ser ud nu er det private erhvervsliv, der skaber de nye arbejdspladser for de nyuddannede, som primært ansættes i de store virksomheder (+100 ansatte). Den store mangel på jobs og de store samfundsøkonomiske konsekvenser, en stigende akademikerledighed medfører, betyder at de ledige skal tænke utraditionelt og kreativt. Der er andre jobmuligheder for akademikere end i den offentlige administration og i de store virksomheder. De nye jobmuligheder for akademikerne ligger især i de små og mellemstore virksomheder. Der er ca virksomheder med under 100 ansatte i København, og mange af dem har et enormt vækstpotentiale og samtidigt brug for hjælp udefra for at indfri potentialet. Det er virksomheder der ikke før har ansat akademikere og som ikke overvejer at søge efter dem. Jobmulighederne er der dog alligevel og det er i høj grad akademikerkompetencer virksomhederne har brug for. Københavns Erhvervscenter (KEC) arbejder for at optimere rammerne for erhvervslivet i København. I arbejdet med SMV er generelt har det været tydeligt at flere små virksomheder, har et behov for at få tilført kompetencer udefra. En sideeffekt er, at virksomhederne ser det som en erhvervsservice fra kommunen, hvis de kan blive hjulpet til at finde en arbejdskraft der passer til deres behov for kompetencer. 4 1 DJØF: Samfundsøkonomiske konsekvenser af dimittendledighed for videregående uddannelser, nov. 2011

5 BRUTTOLEDIGHEDSPROCENT OPDELT EFTER ALDER PÅ KANDIDATGRAD Kilde - 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% sep-08 jan-09 maj-09 sep-09 jan-10 maj-10 sep-10 jan-11 maj-11 sep-11 Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år år Over 15 år VIDSTE DU AT Flere undersøgelser har vist, at virksomheder, der ansætter akademikere, kan dokumentere større vækst En undersøgelse fra Copenhagen Business School viser, at hver akademiker, der ansættes i en virksomhed, bidrager med en produktivitet, der svarer til ca. to uuddannede 2 Produktiviteten for den enkelte er højere, jo længere uddannelse vedkommende har, uanset retning. 2 2 Junge og Skaksen (CBS)

6 HVAD KAN EN En akademiker kendetegnes ved at have en uddannelse fra et universitet eller anden højere læreanstalt. Variationen af uddannelser er dog så stor at det er svært at finde ud af, hvad en akademiker egentlig kan. Fælles for alle akademikere er dog stadig, at de har modtaget en undervisning, hvor videnskabelige teorier og metoder styrer tilgangen til fagområdet. Akademikere er derfor typisk gode til at analysere, tænke strategisk, få ideer og omsætte dem til virkelighed. 6AKADEMIKER EGENTLIG? Den strategiske og analytiske tilgang ser ud til at kunne betale sig, hvis man som virksomhed er interesseret i innovation og vækst. Flere undersøgelser har nemlig vist, at virksomheder, der ansætter akademikere, kan dokumentere større vækst. (

7 VIDSTE DU AT Videnpilotordningen Støtter virksomheder med op til 100 medarbejdere med om måneden, hvis de ansætter en akademiker til at stå for et udviklingsprojekt. Den seneste evaluering af Videnpilotordningen viser, at 65 % af de virksomheder, der ansatte en akademiker i 2010, oplevede en ekspansion af markedsområdet, 70% havde øget omsætning, og 81 % fik udviklet nye produkter og/eller processer i virksomheden. 7

8 KONCEPTET VÆKSTAKADEMIKER AKADEMIKERE Informationsmøde 4 ugers kursus Praktisering af VækstDrive Projektet Vækstakademiker blev udtænkt i KEC i sommeren 2011 og startede som et pilotprojekt i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Ønsket var at skabe en sammenhæng mellem kommunens beskæftigelses og erhvervspolitik og samtidig imødekomme de to store udfordringer, at få ledige akademikere i arbejde samt skabe vækst i små-og mellemstore virksomheder i København. KEC s erhvervsrådgivere har gennem længere tid erfaret at rigtig mange SMV ere har et stort vækstpotentiale. De er innovative og har internationalt fokus. Det er virksomheder der ikke har tradition MATCHING VIRKSOMHEDER Matching ml. akademikere og virksomheder Udøvelse af VækstDrive i SMV er AC ere kontakter selv SMV er Virksomheder udvælges Møde med erhvervsrådgivere Vækstplan udarbejdes for, at ansætte en akademiker og sætte sig ind i hvad sådan én kan. Men de har brug for ekstra arbejdskraft og nye kompetencer, for at realisere deres vækstpotentiale og her kommer de ledige akademikere ind i billedet. I september begyndte KEC s erhvervsrådgivere at kontakte virksomheder med henblik på at kortlægge deres vækstpotentiale samt afklare et potentielt behov for en akademiker. De fleste virksomheder var meget positive og sagde ja til at være med i et vækstforløb og eventuelt ansætte en vækstakademiker. I oktober startede det første kursus for ledige akademikere. 8

9 Opbygningen af vækstakademikerprojektet kan beskrives som tre etaper, som illustreret på side 8. Virksomhederne gennemgår en proces med Københavns Erhvervscenters rådgivere, hvor de bliver opmærksomme på, om de har et vækstpotentiale. Virksomheden hjælpes derefter til at finde ud af, hvilke kompetencer de har brug for hos en akademiker og hvilke opgaver akademikeren skal arbejde med. De ledige akademikere bliver af jobcenteret (Karrierecenter København) tilbudt at være med i vækstakademikerforløbet. De der ønsker det, deltager derefter på et fire ugers kursus. På kurset modtager de undervisning i VækstDrive, i projektledelse, præsentationsteknik og iværksætteri. Derudover bliver de i løbet af kurset præsenteret for flere virksomheder, der kommer og fortæller om netop deres virksomhed og de behov og udfordringer de har. En anden betydelig del af kurset er undervisning i at sælge sig selv. Akademikerne skal selv kontakte virksomheder med henblik på et job og på at skabe vækst i virksomheden. KEC nåede at gennemføre to kurser inden juleferien. 9

10 10

11 VÆKSTDRIVE VækstDrivekonceptet/metoden er en intensiv udviklingsproces som virksomheden skal gennemgå sammen med en konsulent eller vækstakademiker. På vækstakademikerkurset er det en tidlig lektor fra Handelshøjskolen i Århus, der underviser i VækstDrive. VækstDrive er en metode der er udarbejdet af ham selv efter årevis af konsulenterfaring fra små og mellemstore virksomheder. Konceptet, som oprindeligt var rettet mod erfarne konsulenter, er blevet tilpasset så det passer til akademikerne på vækstakademikerkurset. Undervisning i VækstDrive strækker sig over 10 undervisningsdage, hvor de første syv dage primært handler om undervisning i metoder og værktøjer bag konceptet. De sidste tre dage trænes deltagerne i at bruge værktøjerne konkret. VækstDrivekonceptet har til formål at skabe 1-3 velovervejede og markante vækstinitiativer i virksomheden. Processen har tre faser; EyeOpener, forberedelse og initiativfasen. Den systematiske gennemgang er velegnet til at afdække behov virksomheden ikke var opmærksom på at den havde og til at forstærke indsatsen for at opnå vækst. Målet med VækstDrivekonceptet er at skabe vækstinitiativer i virksomheden, og at forbedre virksomhedens position på markedet. 11

12 VIRKSOMHEDERNE Københavns Erhvervscenter har kontakt til mange små og mellemstore virksomheder. De virksomheder der kommer med i vækstakademiker projektet er i høj grad virksomheder erhvervsrådgivere tager kontakt til via databaser. Erfaringerne med den direkte kontakt til virksomhederne tegner et lovende billede. Københavns erhvervscenter har siden september 2011 gennemført kontaktaktiviteter, i form af telefonkanvas, med det mål at få et møde med virksomhederne. Mødet med virksomhederne starter en dialog om hhv. identifikation af vækstpotentialer og dels og i forlængelse heraf få åbnet for mulighederne for at virksomhederne kan ansætte ledige akademikere fra projektet. Reaktionen fra virksomhederne er overraskende positive og der er stor åbenhed.der er indtil nu blevet aftalt et møde med 8 ud af 10 virksomheder, der er blevet kontaktet. Ud af disse, viser det sig, at ca. 50 % har et egentlig behov/ønske om at ansætte en Vækstakademiker til et projekt, som er kendt og defineret. Tidsmæssigt vil ansættelserne ske indenfor 0-6 måneder efter mødet er afholdt. En overraskende erfaring fra de sidste par måneders kontakt med virksomhederne, er det forholdsvis store potentiale. KEC's vurdering er, at potentialet for nye jobs er uopdyrket, hvilket skyldes flere årsager. Én af årsagerne er tydeligvis, at mange virksomheder ikke ved, hvordan der skabes kontakt til akademikerne og hvilke muligheder de har i form af løntilskud, videnpilotordning etc. Det, at virksomhederne får større viden om deres muligheder og at vi involverer os fra kommunens side i match af kandidater, betyder at virksomhederne er villige til at træffe beslutninger og ansætte nye folk. I dialogen med virksomhedslederne viser der sig desuden en stor forståelse og ansvar for at medvirke til en løsning af den store akademikerledighed. 12

13 13

14 RESULTATERNE De færdige vækstakademikere har alle besvaret et spørgeskema som har hjulpet os til at danne et billede af, hvad de har fået ud af undervisningen på kurset. Vi har derudover fået rigtig mange konstruktive kommentarer og kritik, som vi tager med os i videreudviklingen af vækstakademiker i I de følgende grafer illustreres deltagernes mening om undervisningen i VækstDrive. Det viste sig at være en kompliceret sag at matche de ledige og virksomhederne, da hver eneste virksomhed og hver eneste ledig er en case for sig selv. Første match blev dog en realitet i slutningen af november hvor virksomheden Webstream, der laver internetstreaming ansatte en vækstakademiker, der af uddannelse er filosof. Matchet er et godt eksempel på at det kan lykkes at skabe et job der ikke ellers ville eksistere. Virksomheden havde ikke planlagt at ansætte en akademiker, men de har et kæmpe vækstpotentiale. Og akademikeren var en af dem der havde svært ved at komme til samtaler på opslåede stillinger ERFARINGER MED SMV'ER Har du tidligere søgt job i en SMV? Vil du søge job i en SMV nu? ER VÆKSTDRIVE BRUGBART? 30 Ja Nej I midten af december tegner sig et billede af yderligere 7-10 match mellem virksomheder og vækstakademikere inden for et par uger. Der er 7 helt konkrete stillinger i spil som er meldt ud til vækstakademikerne og processen med at finde de rette til virksomheden, er i gang Tror du at VækstDrive-konceptet er et brugbart redskab i fremtiden? Vil du bruge det? Vurderer du at dine jobchancer er forbedret efter VA-kurset?

15 15

16 CASE: FØRSTE MATCH Kasper er 33 år gammel og uddannet i filosofi fra Københavns Universitet. Efter at have gået ledig i omtrent et halvt år efter afslutning af sin uddannelse, valgte Kasper at deltage på vækstakademiker kurset. Kombinationen nyuddannet og filosofiuddannelsen syntes umiddelbart ikke at være det stærkeste kort i forhold til at komme ind på et i forvejen trængt arbejdsmarked. Generelt er problemet det, at jeg ikke bliver kaldt til samtale. Jeg har tilsyneladende ikke den rigtige erfaring fra mine studiejob og så har jeg jo læst ren filosofi. Derfor får jeg aldrig chancen for at møde virksomhederne, forklarer Kasper. Alligevel lykkedes det. Han deltog på det første hold, og to uger efter kursets afslutning skete der noget. Virksomheden Webstream holdt en virksomhedspræsentation på vækstakademikerkurset. Umiddelbart syntes et match mellem Webstream og Kasper usandsynligt, da Webstreams direktør Hans på forhånd havde givet udtryk for at de ønskede sig en kandidat med en merkantil baggrund. Kaspers baggrund som filosof syntes ganske enkelt at diskvalificere ham på forhånd. Imidlertid var kemien mellem Kasper og Webstream så god, at han blev inviteret til samtale. Kasper mødte os med et højt personligt drive og med nogle helt konkrete idéer i forhold til, hvad han ville i Webstream. Vi sad med en oplevelse af en kandidat der virkelig ville os, og det blev afgørende for os, frem for en bestemt uddannelsesmæssig profil. Derfor ansatte vi ham, forklarer Hans. en lidt anden baggrund og en anden teoretisk ballast, men jeg er overbevist om at min lidt anderledes indfaldsvinkel og perspektiv, vil kunne blive afgørende. Webstream er en spændende virksomhed med masser af udviklingspotentiale, og jeg har masser gode ideer til hvordan vi kan skabe noget sammen. Ud over de helt konkrete kompetencer som man får gennem vækstakademikerkurset, så synliggør kurset også muligheder der ellers ville have været usynlige, påpeger Kasper. Først og fremmest så er der jo en realitet at stillingen hos Webstream blev skabt gennem Vækstakademiker, og lige så vigtigt at stillingsannoncen ikke umiddelbart havde været en jeg ville have responderet på. Var den blevet slået op som en kommunikationsmedarbejderstilling eller en anden form for generel humanistisk akademiker ville jeg nok have søgt den. Ellers ikke. Hans fra Webstream konkluderer at; Vi havde ikke umiddelbart tænkt i baner af at skulle ansætte en akademiker, før Københavns Erhvervscenter kontaktede os, men vækstpotentialet i at have en akademisk medarbejder, er svært at komme uden om. "Webstream kunne desuden sagtens forestille sig at ansætte flere akademikere i fremtiden" afslutter Hans. Kasper tog imod udfordringen, Jeg kan sagtens se at Webstream ville kunne bruge nogle af de faglige redskaber en Cand. Merc. har. Jeg kommer med 16

17 17

18 VÆKSTAKADMIKERE SOM KONSULENTER Mange af deltagerne fra de første 2 vækstakademiker hold har været opsatte på at bruge hinanden og skabe et netværk. Flere er oven i købet gået sammen for at udvikle et koncept, hvor de som vækstakademikere, sælger ydelser til virksomhederne. De vil arbejde som konsulenter og udarbejde forretningsplaner, større analyser, VækstDrive mm i virksomhederne. Gruppen har blandt andet designet en folder hvor de bl.a. skriver: Til at begynde med vil vi gerne møde dig og din virksomhed. Vi foreslår at holde et uforpligtende møde, hvor vi sammen finder ud af hvilke behov I har, og hvad vi eventuelt kan bidrage med. Vi er en gruppe friske, iderige og innovative mennesker med en lang videregående uddannelse, der har dét til fælles, at vi alle i november 2011 er blevet certificerede i at skabe vækst i små og mellemstore virksomheder. Gruppens arbejde er et glimrende eksempel på de sideeffekter der kan opstå ved at få akademikerne til at fokusere på en anden type af virksomheder end de ellers har gjort. Denne gruppe venter ikke på jobopslag, men kontakter selv virksomhederne og tilbyder deres arbejdskraft. 18

19 KREATIV IGANGSÆTTER PROJEKTKOORDINATOR Energisk formidler KREATIV MEDIALOGY Juridisk nøddeknækker ORGANISERET VERDENSMAND Turismeproduktudvikler KREATIV ILDSJÆL International CBS er 19

20 KONKLUSION Konklusionen på de sidste par måneders arbejde med vækstakademikere og de to kursusforløb der har været afholdt, må være at ideen og konceptet er helt rigtig. Omvendt tager det længere tid end forventet at matche akademikere med virksomheder og hver person og virksomhed er en case for sig. Vi har udviklet kursusopbygningen, så den bliver mere optimeret i 2012, derudover er vi også i dialog med arbejdsgiverorganisationer og væksthuse således, at indsatsen når bredere ud. Både internt og ekstern har der været stor opbakning til Vækstakademiker projektet den sidste halvdel af Politikere og eksterne parter bakker op om konceptet, der også fortsætter i hele

21 21

22

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag B Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Målgruppebeskrivelse for udbud af aktive tilbud til primært jobparate ledige med en lang videregående uddannelse (akademikere) 1

Læs mere

Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder

Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder Januar 2017 Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder Analysen viser at Virksomheder, der ansætter en akademiker, har en højere overlevelsesrate end sammenlignelige virksomheder,

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Businesscase - Dimittender fra universitetet skal hurtigere i job

Businesscase - Dimittender fra universitetet skal hurtigere i job Bilag 5 Fra Dato Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstillingen Flere Aarhusianere skal i job eller uddannelse. Businesscase - Dimittender fra universitetet

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

BI1a Vision 2020: Akademikerindsats

BI1a Vision 2020: Akademikerindsats Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI1a Vision 2020: Akademikerindsats Baggrund København har i en årrække haft en højere ledighed blandt akademikere end de øvrige uddannelsesbyer.

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige

Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige Punkt 8. Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige 2016-020374 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på højtuddannede ledige.

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt

Ansøgning om midler til projekt LBR Jobcenter Frederikshavn Hangaardsvej 5 9900 Frederikshavn Att.: LBR-konsulent Tina Kjellberg Ansøgning om midler til projekt Hermed ansøges om midler til udvikling og gennemførelse af et pilotprojekt

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne

Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne Grundlag AC har gennem Akademikerkampagnen arbejdet målrettet med at få flere akademikere i job i små og mellemstore

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Hvad kan DI give dig? Som iværksætter kan du få et år gratis i DI. Vi vil gerne give dig en mulighed for at lære os at kende og opleve, hvad DI som erhvervs-

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Du hjælper dit erhvervsliv til vækst. Et uddannelsesforløb i virksomhedsudvikling og vækst for kommunalt ansatte med erhvervskontakt

Du hjælper dit erhvervsliv til vækst. Et uddannelsesforløb i virksomhedsudvikling og vækst for kommunalt ansatte med erhvervskontakt Et uddannelsesforløb i virksomhedsudvikling og vækst for kommunalt ansatte med erhvervskontakt Brand It Brand You Brand Us Leg en idé Du hjælper dit erhvervsliv til vækst Fremtidsfabrikken Sydfyn tilbyder

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

- nye muligheder for vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder. videnpiloter

- nye muligheder for vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder. videnpiloter - nye muligheder for vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder videnpiloter Prøv en videnpilot og få tilført nye løsninger og viden FAKTA Om videnpilotordningen 68 % af virksomhederne øger

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne AE har undersøgt udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede akademikere. Tallene viser, at hver femte nyuddannet akademiker, der færdiggjorde

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor April 2016 Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor Indhold Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor...1 Indledning og metode...2 Beskæftigelsen i den private sektor...2 Akademikerbeskæftigelsen

Læs mere

Sådan tiltrækker virksomheder de mest eftertragtede medarbejdere

Sådan tiltrækker virksomheder de mest eftertragtede medarbejdere Sådan tiltrækker virksomheder de mest eftertragtede medarbejdere en undersøgelse af en high performers præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moment Professionals undersøgelse viser, at udviklingsmuligheder

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Udvidet akademikerkampagne med trainee-forløb. Præsentation af AC s model for udvidet akademikerkampagne med T-forløb i

Udvidet akademikerkampagne med trainee-forløb. Præsentation af AC s model for udvidet akademikerkampagne med T-forløb i Udvidet akademikerkampagne med trainee-forløb Præsentation af AC s model for udvidet akademikerkampagne med T-forløb i 2012-13 Dimittendernes udfordringer 13.000 nye LVU ere om året 4.000 LVU ere trækker

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

Evaluering af Iværksætterhuset - UDKAST

Evaluering af Iværksætterhuset - UDKAST Evaluering af Iværksætterhuset - UDKAST Succeskriterier for Iværksætterhuset Iværksætterhuset skal: 1) sikre et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes iværksættere og nystartede virksomheder

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse VÆKSTmidt Et program for virksomheder, der kan og vil vokse Erhvervsudviklingsstrategien og virksomhedsudvikling Erhvervsudviklingsstrategi Bl.a. delmål om: Iværksætterpotentiale i eksisterende virksomheder

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Ledighedsstatistik, oktober 2015

Ledighedsstatistik, oktober 2015 Procent Ledighedsstatistik, oktober 215 Bruttoledighedsprocent for sommerdimittenderne for årgangene 213-215 -24 måneder efter dimission 45 4 35 3 25 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13

Læs mere

Sådan tiltrækker virksomheder high performers

Sådan tiltrækker virksomheder high performers Sådan tiltrækker virksomheder high performers en undersøgelse af deres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moment Professionals undersøgelse viser, at udviklingsmuligheder er det absolut vigtigste

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Argumentation der overbeviser

Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Vær skarpere i din argumentation Overbevisende og målrettet argumentation Mange virksomhedspræsentationer har en uklar argumentation. Det kan

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere