som har brug for akademikerne. Det har de også i de mange, mange små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Danmark.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "som har brug for akademikerne. Det har de også i de mange, mange små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Danmark."

Transkript

1 EVALUERINGSRAPPORT

2 INDHOLD 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 HVAD KAN EN AKADEMIKER EGENTLIG? 8 KONCEPTET VÆKSTAKADEMIKER 11 VÆKSTDRIVE 12 VIRKSOMHEDERNE 14 RESULTATERNE 16 CASE: FØRSTE MATCH 18 VÆKSTAKADMIKERE SOM KONSULENTER 20 KONKLUSION 2

3 FORORD I København er vi stolte af, at vi uddanner og tiltrækker de mest kvalificerede personer på arbejdsmarkedet, men når der som nu er længere mellem jobbene betyder det også, at vi i København har en særlig udfordring og et særligt ansvar. Vi er derfor i højere grad begyndt at tænke erhvervsudvikling, vækst og beskæftigelse sammen. Alle undersøgelser viser, at akademikere skaber vækst, når de bliver ansat i små- og mellemstore virksomheder. Hver akademiker, der ansættes i en virksomhed bidrager med en produktivitet, der svarer til to uuddannede. Det giver derfor rigtig god mening at satse på akademikerne - for den ledige, virksomhederne og samfundet. Vi har brug for at udvide vores forestilling om, hvad et akademikerjob kan være. Det er ikke kun den offentlige sektor og de store private virksomheder, som har brug for akademikerne. Det har de også i de mange, mange små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Danmark. Projektet Vækstakademiker startede i sidste halvdel af 2011 og formålet er netop at tænke vækst i små og mellemstore virksomheder sammen med jobs til de ledige akademikere. De første to hold med certificerede vækstakademikere blev færdige lige inden jul og det første match mellem virksomhed og akademiker kom i starten af december. Mange flere vækstakademikere er på vej ud i små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale, og vi ser frem til at følge dem. Næste år starter nye vækstakademikerhold med forhåbentlig mange nye job og øget vækst i de Københavnske SMV er i Anna Mee Allerslev Borgmester Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Frank Jensen Overborgmester Økonomiforvaltningen 3

4 INDLEDNING Der er en betydelig akademikerledighed i hele landet og især i København er andelen af ledige akademikere stor. Prognoser spår at akademikerledigheden fortsat vil stige de næste par år. Samtidig betyder nedgangstider, at der bliver ansat færre og der er færre, der skifter job. Det er blevet sværere for de ledige akademikere at finde jobmulighederne og der er rigtig mange ansøgninger til de opslåede stillinger. Antallet af akademikere er mere end fordoblet de sidste 20 år, fra ca i 1991 til ca i Ledigheden blandt akademikere er på landsplan omkring 3,7% men i København udgør brutoledigheden blandt akademikere 6%. Akademikerledigheden har samtidig store samfundsøkonomiske konsekvenser. DJØF og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har netop regnet på konsekvenserne og konkluderer følgende: Resultaterne viser, at der er store, signifikante årlige tab på det fremtidige lønniveau og de fremtidige Resultaterne viser, at der er store, signifikante årlige tab på det fremtidige lønniveau og de fremtidige beskæftigelseschancer, hvis man efter endt uddannelse går direkte ud i ledighed af mindst 6 mdr. varighed. Selv på længere sigt er der tale om store og signifikante effekter beskæftigelseschancer, hvis man efter endt uddannelse går direkte ud i ledighed af mindst 6 mdr. varighed. Selv på længere sigt er der tale om store og signifikante effekter Omsættes effekterne til den aktuelle ledighedssituation betyder stigningen i dimittendledigheden siden 2008 et samlet velstandstab på 625 mio. kr. på kort sigt og knap 500 mio. kr. på lang sigt. Ses der på den offentlige saldo betyder den aktuelle dimittendledighed en forværring på godt 255 mio. kr. på lang sigt, når der ses på beskæftigelseseffekterne og på lønnen. 1 Som det ser ud nu er det private erhvervsliv, der skaber de nye arbejdspladser for de nyuddannede, som primært ansættes i de store virksomheder (+100 ansatte). Den store mangel på jobs og de store samfundsøkonomiske konsekvenser, en stigende akademikerledighed medfører, betyder at de ledige skal tænke utraditionelt og kreativt. Der er andre jobmuligheder for akademikere end i den offentlige administration og i de store virksomheder. De nye jobmuligheder for akademikerne ligger især i de små og mellemstore virksomheder. Der er ca virksomheder med under 100 ansatte i København, og mange af dem har et enormt vækstpotentiale og samtidigt brug for hjælp udefra for at indfri potentialet. Det er virksomheder der ikke før har ansat akademikere og som ikke overvejer at søge efter dem. Jobmulighederne er der dog alligevel og det er i høj grad akademikerkompetencer virksomhederne har brug for. Københavns Erhvervscenter (KEC) arbejder for at optimere rammerne for erhvervslivet i København. I arbejdet med SMV er generelt har det været tydeligt at flere små virksomheder, har et behov for at få tilført kompetencer udefra. En sideeffekt er, at virksomhederne ser det som en erhvervsservice fra kommunen, hvis de kan blive hjulpet til at finde en arbejdskraft der passer til deres behov for kompetencer. 4 1 DJØF: Samfundsøkonomiske konsekvenser af dimittendledighed for videregående uddannelser, nov. 2011

5 BRUTTOLEDIGHEDSPROCENT OPDELT EFTER ALDER PÅ KANDIDATGRAD Kilde - 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% sep-08 jan-09 maj-09 sep-09 jan-10 maj-10 sep-10 jan-11 maj-11 sep-11 Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år år Over 15 år VIDSTE DU AT Flere undersøgelser har vist, at virksomheder, der ansætter akademikere, kan dokumentere større vækst En undersøgelse fra Copenhagen Business School viser, at hver akademiker, der ansættes i en virksomhed, bidrager med en produktivitet, der svarer til ca. to uuddannede 2 Produktiviteten for den enkelte er højere, jo længere uddannelse vedkommende har, uanset retning. 2 2 Junge og Skaksen (CBS)

6 HVAD KAN EN En akademiker kendetegnes ved at have en uddannelse fra et universitet eller anden højere læreanstalt. Variationen af uddannelser er dog så stor at det er svært at finde ud af, hvad en akademiker egentlig kan. Fælles for alle akademikere er dog stadig, at de har modtaget en undervisning, hvor videnskabelige teorier og metoder styrer tilgangen til fagområdet. Akademikere er derfor typisk gode til at analysere, tænke strategisk, få ideer og omsætte dem til virkelighed. 6AKADEMIKER EGENTLIG? Den strategiske og analytiske tilgang ser ud til at kunne betale sig, hvis man som virksomhed er interesseret i innovation og vækst. Flere undersøgelser har nemlig vist, at virksomheder, der ansætter akademikere, kan dokumentere større vækst. (

7 VIDSTE DU AT Videnpilotordningen Støtter virksomheder med op til 100 medarbejdere med om måneden, hvis de ansætter en akademiker til at stå for et udviklingsprojekt. Den seneste evaluering af Videnpilotordningen viser, at 65 % af de virksomheder, der ansatte en akademiker i 2010, oplevede en ekspansion af markedsområdet, 70% havde øget omsætning, og 81 % fik udviklet nye produkter og/eller processer i virksomheden. 7

8 KONCEPTET VÆKSTAKADEMIKER AKADEMIKERE Informationsmøde 4 ugers kursus Praktisering af VækstDrive Projektet Vækstakademiker blev udtænkt i KEC i sommeren 2011 og startede som et pilotprojekt i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Ønsket var at skabe en sammenhæng mellem kommunens beskæftigelses og erhvervspolitik og samtidig imødekomme de to store udfordringer, at få ledige akademikere i arbejde samt skabe vækst i små-og mellemstore virksomheder i København. KEC s erhvervsrådgivere har gennem længere tid erfaret at rigtig mange SMV ere har et stort vækstpotentiale. De er innovative og har internationalt fokus. Det er virksomheder der ikke har tradition MATCHING VIRKSOMHEDER Matching ml. akademikere og virksomheder Udøvelse af VækstDrive i SMV er AC ere kontakter selv SMV er Virksomheder udvælges Møde med erhvervsrådgivere Vækstplan udarbejdes for, at ansætte en akademiker og sætte sig ind i hvad sådan én kan. Men de har brug for ekstra arbejdskraft og nye kompetencer, for at realisere deres vækstpotentiale og her kommer de ledige akademikere ind i billedet. I september begyndte KEC s erhvervsrådgivere at kontakte virksomheder med henblik på at kortlægge deres vækstpotentiale samt afklare et potentielt behov for en akademiker. De fleste virksomheder var meget positive og sagde ja til at være med i et vækstforløb og eventuelt ansætte en vækstakademiker. I oktober startede det første kursus for ledige akademikere. 8

9 Opbygningen af vækstakademikerprojektet kan beskrives som tre etaper, som illustreret på side 8. Virksomhederne gennemgår en proces med Københavns Erhvervscenters rådgivere, hvor de bliver opmærksomme på, om de har et vækstpotentiale. Virksomheden hjælpes derefter til at finde ud af, hvilke kompetencer de har brug for hos en akademiker og hvilke opgaver akademikeren skal arbejde med. De ledige akademikere bliver af jobcenteret (Karrierecenter København) tilbudt at være med i vækstakademikerforløbet. De der ønsker det, deltager derefter på et fire ugers kursus. På kurset modtager de undervisning i VækstDrive, i projektledelse, præsentationsteknik og iværksætteri. Derudover bliver de i løbet af kurset præsenteret for flere virksomheder, der kommer og fortæller om netop deres virksomhed og de behov og udfordringer de har. En anden betydelig del af kurset er undervisning i at sælge sig selv. Akademikerne skal selv kontakte virksomheder med henblik på et job og på at skabe vækst i virksomheden. KEC nåede at gennemføre to kurser inden juleferien. 9

10 10

11 VÆKSTDRIVE VækstDrivekonceptet/metoden er en intensiv udviklingsproces som virksomheden skal gennemgå sammen med en konsulent eller vækstakademiker. På vækstakademikerkurset er det en tidlig lektor fra Handelshøjskolen i Århus, der underviser i VækstDrive. VækstDrive er en metode der er udarbejdet af ham selv efter årevis af konsulenterfaring fra små og mellemstore virksomheder. Konceptet, som oprindeligt var rettet mod erfarne konsulenter, er blevet tilpasset så det passer til akademikerne på vækstakademikerkurset. Undervisning i VækstDrive strækker sig over 10 undervisningsdage, hvor de første syv dage primært handler om undervisning i metoder og værktøjer bag konceptet. De sidste tre dage trænes deltagerne i at bruge værktøjerne konkret. VækstDrivekonceptet har til formål at skabe 1-3 velovervejede og markante vækstinitiativer i virksomheden. Processen har tre faser; EyeOpener, forberedelse og initiativfasen. Den systematiske gennemgang er velegnet til at afdække behov virksomheden ikke var opmærksom på at den havde og til at forstærke indsatsen for at opnå vækst. Målet med VækstDrivekonceptet er at skabe vækstinitiativer i virksomheden, og at forbedre virksomhedens position på markedet. 11

12 VIRKSOMHEDERNE Københavns Erhvervscenter har kontakt til mange små og mellemstore virksomheder. De virksomheder der kommer med i vækstakademiker projektet er i høj grad virksomheder erhvervsrådgivere tager kontakt til via databaser. Erfaringerne med den direkte kontakt til virksomhederne tegner et lovende billede. Københavns erhvervscenter har siden september 2011 gennemført kontaktaktiviteter, i form af telefonkanvas, med det mål at få et møde med virksomhederne. Mødet med virksomhederne starter en dialog om hhv. identifikation af vækstpotentialer og dels og i forlængelse heraf få åbnet for mulighederne for at virksomhederne kan ansætte ledige akademikere fra projektet. Reaktionen fra virksomhederne er overraskende positive og der er stor åbenhed.der er indtil nu blevet aftalt et møde med 8 ud af 10 virksomheder, der er blevet kontaktet. Ud af disse, viser det sig, at ca. 50 % har et egentlig behov/ønske om at ansætte en Vækstakademiker til et projekt, som er kendt og defineret. Tidsmæssigt vil ansættelserne ske indenfor 0-6 måneder efter mødet er afholdt. En overraskende erfaring fra de sidste par måneders kontakt med virksomhederne, er det forholdsvis store potentiale. KEC's vurdering er, at potentialet for nye jobs er uopdyrket, hvilket skyldes flere årsager. Én af årsagerne er tydeligvis, at mange virksomheder ikke ved, hvordan der skabes kontakt til akademikerne og hvilke muligheder de har i form af løntilskud, videnpilotordning etc. Det, at virksomhederne får større viden om deres muligheder og at vi involverer os fra kommunens side i match af kandidater, betyder at virksomhederne er villige til at træffe beslutninger og ansætte nye folk. I dialogen med virksomhedslederne viser der sig desuden en stor forståelse og ansvar for at medvirke til en løsning af den store akademikerledighed. 12

13 13

14 RESULTATERNE De færdige vækstakademikere har alle besvaret et spørgeskema som har hjulpet os til at danne et billede af, hvad de har fået ud af undervisningen på kurset. Vi har derudover fået rigtig mange konstruktive kommentarer og kritik, som vi tager med os i videreudviklingen af vækstakademiker i I de følgende grafer illustreres deltagernes mening om undervisningen i VækstDrive. Det viste sig at være en kompliceret sag at matche de ledige og virksomhederne, da hver eneste virksomhed og hver eneste ledig er en case for sig selv. Første match blev dog en realitet i slutningen af november hvor virksomheden Webstream, der laver internetstreaming ansatte en vækstakademiker, der af uddannelse er filosof. Matchet er et godt eksempel på at det kan lykkes at skabe et job der ikke ellers ville eksistere. Virksomheden havde ikke planlagt at ansætte en akademiker, men de har et kæmpe vækstpotentiale. Og akademikeren var en af dem der havde svært ved at komme til samtaler på opslåede stillinger ERFARINGER MED SMV'ER Har du tidligere søgt job i en SMV? Vil du søge job i en SMV nu? ER VÆKSTDRIVE BRUGBART? 30 Ja Nej I midten af december tegner sig et billede af yderligere 7-10 match mellem virksomheder og vækstakademikere inden for et par uger. Der er 7 helt konkrete stillinger i spil som er meldt ud til vækstakademikerne og processen med at finde de rette til virksomheden, er i gang Tror du at VækstDrive-konceptet er et brugbart redskab i fremtiden? Vil du bruge det? Vurderer du at dine jobchancer er forbedret efter VA-kurset?

15 15

16 CASE: FØRSTE MATCH Kasper er 33 år gammel og uddannet i filosofi fra Københavns Universitet. Efter at have gået ledig i omtrent et halvt år efter afslutning af sin uddannelse, valgte Kasper at deltage på vækstakademiker kurset. Kombinationen nyuddannet og filosofiuddannelsen syntes umiddelbart ikke at være det stærkeste kort i forhold til at komme ind på et i forvejen trængt arbejdsmarked. Generelt er problemet det, at jeg ikke bliver kaldt til samtale. Jeg har tilsyneladende ikke den rigtige erfaring fra mine studiejob og så har jeg jo læst ren filosofi. Derfor får jeg aldrig chancen for at møde virksomhederne, forklarer Kasper. Alligevel lykkedes det. Han deltog på det første hold, og to uger efter kursets afslutning skete der noget. Virksomheden Webstream holdt en virksomhedspræsentation på vækstakademikerkurset. Umiddelbart syntes et match mellem Webstream og Kasper usandsynligt, da Webstreams direktør Hans på forhånd havde givet udtryk for at de ønskede sig en kandidat med en merkantil baggrund. Kaspers baggrund som filosof syntes ganske enkelt at diskvalificere ham på forhånd. Imidlertid var kemien mellem Kasper og Webstream så god, at han blev inviteret til samtale. Kasper mødte os med et højt personligt drive og med nogle helt konkrete idéer i forhold til, hvad han ville i Webstream. Vi sad med en oplevelse af en kandidat der virkelig ville os, og det blev afgørende for os, frem for en bestemt uddannelsesmæssig profil. Derfor ansatte vi ham, forklarer Hans. en lidt anden baggrund og en anden teoretisk ballast, men jeg er overbevist om at min lidt anderledes indfaldsvinkel og perspektiv, vil kunne blive afgørende. Webstream er en spændende virksomhed med masser af udviklingspotentiale, og jeg har masser gode ideer til hvordan vi kan skabe noget sammen. Ud over de helt konkrete kompetencer som man får gennem vækstakademikerkurset, så synliggør kurset også muligheder der ellers ville have været usynlige, påpeger Kasper. Først og fremmest så er der jo en realitet at stillingen hos Webstream blev skabt gennem Vækstakademiker, og lige så vigtigt at stillingsannoncen ikke umiddelbart havde været en jeg ville have responderet på. Var den blevet slået op som en kommunikationsmedarbejderstilling eller en anden form for generel humanistisk akademiker ville jeg nok have søgt den. Ellers ikke. Hans fra Webstream konkluderer at; Vi havde ikke umiddelbart tænkt i baner af at skulle ansætte en akademiker, før Københavns Erhvervscenter kontaktede os, men vækstpotentialet i at have en akademisk medarbejder, er svært at komme uden om. "Webstream kunne desuden sagtens forestille sig at ansætte flere akademikere i fremtiden" afslutter Hans. Kasper tog imod udfordringen, Jeg kan sagtens se at Webstream ville kunne bruge nogle af de faglige redskaber en Cand. Merc. har. Jeg kommer med 16

17 17

18 VÆKSTAKADMIKERE SOM KONSULENTER Mange af deltagerne fra de første 2 vækstakademiker hold har været opsatte på at bruge hinanden og skabe et netværk. Flere er oven i købet gået sammen for at udvikle et koncept, hvor de som vækstakademikere, sælger ydelser til virksomhederne. De vil arbejde som konsulenter og udarbejde forretningsplaner, større analyser, VækstDrive mm i virksomhederne. Gruppen har blandt andet designet en folder hvor de bl.a. skriver: Til at begynde med vil vi gerne møde dig og din virksomhed. Vi foreslår at holde et uforpligtende møde, hvor vi sammen finder ud af hvilke behov I har, og hvad vi eventuelt kan bidrage med. Vi er en gruppe friske, iderige og innovative mennesker med en lang videregående uddannelse, der har dét til fælles, at vi alle i november 2011 er blevet certificerede i at skabe vækst i små og mellemstore virksomheder. Gruppens arbejde er et glimrende eksempel på de sideeffekter der kan opstå ved at få akademikerne til at fokusere på en anden type af virksomheder end de ellers har gjort. Denne gruppe venter ikke på jobopslag, men kontakter selv virksomhederne og tilbyder deres arbejdskraft. 18

19 KREATIV IGANGSÆTTER PROJEKTKOORDINATOR Energisk formidler KREATIV MEDIALOGY Juridisk nøddeknækker ORGANISERET VERDENSMAND Turismeproduktudvikler KREATIV ILDSJÆL International CBS er 19

20 KONKLUSION Konklusionen på de sidste par måneders arbejde med vækstakademikere og de to kursusforløb der har været afholdt, må være at ideen og konceptet er helt rigtig. Omvendt tager det længere tid end forventet at matche akademikere med virksomheder og hver person og virksomhed er en case for sig. Vi har udviklet kursusopbygningen, så den bliver mere optimeret i 2012, derudover er vi også i dialog med arbejdsgiverorganisationer og væksthuse således, at indsatsen når bredere ud. Både internt og ekstern har der været stor opbakning til Vækstakademiker projektet den sidste halvdel af Politikere og eksterne parter bakker op om konceptet, der også fortsætter i hele

21 21

22

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Muligheder frem for begrænsninger

Muligheder frem for begrænsninger Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere.

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Udvikling i og konsekvenser af ledighed blandt nyuddannede

Udvikling i og konsekvenser af ledighed blandt nyuddannede Udvikling i og konsekvenser af ledighed blandt nyuddannede Fredag d. 30. november 2012, Kolding Årsmøde VUE Videnscenter for Uddannelses- og erhvervsvejledning Oplæg af Mie Dalskov Pihl Senioranalytiker

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Sekretariatet Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Det, vi foreslår, er i virkeligheden to-delt, dels en egentlig kortsigtet redningsplan for de langtidsledige (gældende for november 2012- december

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Argumentation der overbeviser

Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Vær skarpere i din argumentation Overbevisende og målrettet argumentation Mange virksomhedspræsentationer har en uklar argumentation. Det kan

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Flere dimittender til den private sektor. Fælles idéoplæg fra Akademikerne og Danske Universiteter

Flere dimittender til den private sektor. Fælles idéoplæg fra Akademikerne og Danske Universiteter Flere dimittender til den private sektor Fælles idéoplæg fra Akademikerne og Danske Universiteter 2 Denne publikation er udgivet af: Danske Universiteter Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Akademikerne

Læs mere

FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013.

FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013. FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013. Størstedelen er besvaret skriftligt, 3 er besvaret telefonisk. 16 respondenter som repræsenterer 79% af medarbejderstaben

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

FOR FÅ VÆLGER UDDANNELSER DER GIVER VÆKST

FOR FÅ VÆLGER UDDANNELSER DER GIVER VÆKST Organisation for erhvervslivet Juni 2010 FOR FÅ VÆLGER UDDANNELSER DER GIVER VÆKST AF KONSULENT SARAH GADE HANSEN, DI, SGA@DI.DK Flere unge med en videregående uddannelse vil bidrage til at øge produktiviteten

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Proces- og konceptmap 1-2 uger 1-2 uger 1 ½ -3 år Vækstforløbet Indflytning Udflytning Om Vækstforløbet Det er obligatorisk at indgå i et Vækstforløb, men forløbet tilpasses

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Fik drømmejobbet på et wildcard

Fik drømmejobbet på et wildcard Karriere Fik drømmejobbet på et wildcard Den nybagte farmaceut Grith Agth Høgh søgte i foråret 2011 en løntilskudsstilling på Glostrup Hospital for at overbevise medicinsk afdeling M om, at de måtte have

Læs mere

Én indgang for erhvervslivet. læs om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed

Én indgang for erhvervslivet. læs om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed Én indgang for erhvervslivet læs om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed Én indgang Københavns Erhvervsservice er erhvervslivets indgang til Københavns Kommune. Vores opgave er at gøre det nemt at starte

Læs mere

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK PISORTATUT ILISIMATUSARFIK LEDELSESAKADEMIET & kursusafdelingen Kurser og uddannelser efteråret 2011 Uddannelse og udvikling for alle... Uddannelser og kompetencer er i disse år på dagsordenen, når der

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

FORBERED DIG TIL FREMTIDEN ANSÆT EN AKADEMIKER

FORBERED DIG TIL FREMTIDEN ANSÆT EN AKADEMIKER FORBERED DIG TIL FREMTIDEN ANSÆT EN AKADEMIKER De innovative SMV er ansætter over dobbelt så mange højtuddannede inden for alle fagområder De innovative SMV'er ansætter flere højtuddannede indenfor alle

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE DISPOSITION Hvad er Aftercare? Analyser Segmentering Målsætninger for arbejdet Få større resultater Hvordan kan jeg komme i gang mandag morgen? 2 AFTERCARE HVAD ER

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning!

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! 2 ord om mig selv Cand. Merc. International Markedsføring, Odense Universitet 1991 11 års international

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Erhvervsfremme i Silkeborg

Erhvervsfremme i Silkeborg Erhvervsfremme i Silkeborg 1. Sådan arbejder vi med erhvervsfremme 2. Opbygning af erhverv Silkeborg Hvem er jeg? Gregers Pilgaard, Cand.scient.pol. Udviklingschef i Silkeborg Kommune, Strategi & Udvikling

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL. DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 FORMÅL Forløbet skal klæde konsulenter på til at kunne håndtere/facilitere

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Rekrutteringsanalysen 2014

Rekrutteringsanalysen 2014 Rekrutteringsanalysen 2014 www.ballisager.com Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL

Læs mere

JobASE gode hoveder til ASE SMV erne

JobASE gode hoveder til ASE SMV erne JobASE gode hoveder til ASE SMV erne VISION Vi vil skabe en a-kasse, der matcher det moderne Danmarks ønsker og behov MISSION Vi kæmper for, at økonomisk tryghed på arbejdsmarkedet ikke skal være afhængig

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere