som har brug for akademikerne. Det har de også i de mange, mange små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Danmark.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "som har brug for akademikerne. Det har de også i de mange, mange små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Danmark."

Transkript

1 EVALUERINGSRAPPORT

2 INDHOLD 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 HVAD KAN EN AKADEMIKER EGENTLIG? 8 KONCEPTET VÆKSTAKADEMIKER 11 VÆKSTDRIVE 12 VIRKSOMHEDERNE 14 RESULTATERNE 16 CASE: FØRSTE MATCH 18 VÆKSTAKADMIKERE SOM KONSULENTER 20 KONKLUSION 2

3 FORORD I København er vi stolte af, at vi uddanner og tiltrækker de mest kvalificerede personer på arbejdsmarkedet, men når der som nu er længere mellem jobbene betyder det også, at vi i København har en særlig udfordring og et særligt ansvar. Vi er derfor i højere grad begyndt at tænke erhvervsudvikling, vækst og beskæftigelse sammen. Alle undersøgelser viser, at akademikere skaber vækst, når de bliver ansat i små- og mellemstore virksomheder. Hver akademiker, der ansættes i en virksomhed bidrager med en produktivitet, der svarer til to uuddannede. Det giver derfor rigtig god mening at satse på akademikerne - for den ledige, virksomhederne og samfundet. Vi har brug for at udvide vores forestilling om, hvad et akademikerjob kan være. Det er ikke kun den offentlige sektor og de store private virksomheder, som har brug for akademikerne. Det har de også i de mange, mange små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Danmark. Projektet Vækstakademiker startede i sidste halvdel af 2011 og formålet er netop at tænke vækst i små og mellemstore virksomheder sammen med jobs til de ledige akademikere. De første to hold med certificerede vækstakademikere blev færdige lige inden jul og det første match mellem virksomhed og akademiker kom i starten af december. Mange flere vækstakademikere er på vej ud i små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale, og vi ser frem til at følge dem. Næste år starter nye vækstakademikerhold med forhåbentlig mange nye job og øget vækst i de Københavnske SMV er i Anna Mee Allerslev Borgmester Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Frank Jensen Overborgmester Økonomiforvaltningen 3

4 INDLEDNING Der er en betydelig akademikerledighed i hele landet og især i København er andelen af ledige akademikere stor. Prognoser spår at akademikerledigheden fortsat vil stige de næste par år. Samtidig betyder nedgangstider, at der bliver ansat færre og der er færre, der skifter job. Det er blevet sværere for de ledige akademikere at finde jobmulighederne og der er rigtig mange ansøgninger til de opslåede stillinger. Antallet af akademikere er mere end fordoblet de sidste 20 år, fra ca i 1991 til ca i Ledigheden blandt akademikere er på landsplan omkring 3,7% men i København udgør brutoledigheden blandt akademikere 6%. Akademikerledigheden har samtidig store samfundsøkonomiske konsekvenser. DJØF og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har netop regnet på konsekvenserne og konkluderer følgende: Resultaterne viser, at der er store, signifikante årlige tab på det fremtidige lønniveau og de fremtidige Resultaterne viser, at der er store, signifikante årlige tab på det fremtidige lønniveau og de fremtidige beskæftigelseschancer, hvis man efter endt uddannelse går direkte ud i ledighed af mindst 6 mdr. varighed. Selv på længere sigt er der tale om store og signifikante effekter beskæftigelseschancer, hvis man efter endt uddannelse går direkte ud i ledighed af mindst 6 mdr. varighed. Selv på længere sigt er der tale om store og signifikante effekter Omsættes effekterne til den aktuelle ledighedssituation betyder stigningen i dimittendledigheden siden 2008 et samlet velstandstab på 625 mio. kr. på kort sigt og knap 500 mio. kr. på lang sigt. Ses der på den offentlige saldo betyder den aktuelle dimittendledighed en forværring på godt 255 mio. kr. på lang sigt, når der ses på beskæftigelseseffekterne og på lønnen. 1 Som det ser ud nu er det private erhvervsliv, der skaber de nye arbejdspladser for de nyuddannede, som primært ansættes i de store virksomheder (+100 ansatte). Den store mangel på jobs og de store samfundsøkonomiske konsekvenser, en stigende akademikerledighed medfører, betyder at de ledige skal tænke utraditionelt og kreativt. Der er andre jobmuligheder for akademikere end i den offentlige administration og i de store virksomheder. De nye jobmuligheder for akademikerne ligger især i de små og mellemstore virksomheder. Der er ca virksomheder med under 100 ansatte i København, og mange af dem har et enormt vækstpotentiale og samtidigt brug for hjælp udefra for at indfri potentialet. Det er virksomheder der ikke før har ansat akademikere og som ikke overvejer at søge efter dem. Jobmulighederne er der dog alligevel og det er i høj grad akademikerkompetencer virksomhederne har brug for. Københavns Erhvervscenter (KEC) arbejder for at optimere rammerne for erhvervslivet i København. I arbejdet med SMV er generelt har det været tydeligt at flere små virksomheder, har et behov for at få tilført kompetencer udefra. En sideeffekt er, at virksomhederne ser det som en erhvervsservice fra kommunen, hvis de kan blive hjulpet til at finde en arbejdskraft der passer til deres behov for kompetencer. 4 1 DJØF: Samfundsøkonomiske konsekvenser af dimittendledighed for videregående uddannelser, nov. 2011

5 BRUTTOLEDIGHEDSPROCENT OPDELT EFTER ALDER PÅ KANDIDATGRAD Kilde - 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% sep-08 jan-09 maj-09 sep-09 jan-10 maj-10 sep-10 jan-11 maj-11 sep-11 Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år år Over 15 år VIDSTE DU AT Flere undersøgelser har vist, at virksomheder, der ansætter akademikere, kan dokumentere større vækst En undersøgelse fra Copenhagen Business School viser, at hver akademiker, der ansættes i en virksomhed, bidrager med en produktivitet, der svarer til ca. to uuddannede 2 Produktiviteten for den enkelte er højere, jo længere uddannelse vedkommende har, uanset retning. 2 2 Junge og Skaksen (CBS)

6 HVAD KAN EN En akademiker kendetegnes ved at have en uddannelse fra et universitet eller anden højere læreanstalt. Variationen af uddannelser er dog så stor at det er svært at finde ud af, hvad en akademiker egentlig kan. Fælles for alle akademikere er dog stadig, at de har modtaget en undervisning, hvor videnskabelige teorier og metoder styrer tilgangen til fagområdet. Akademikere er derfor typisk gode til at analysere, tænke strategisk, få ideer og omsætte dem til virkelighed. 6AKADEMIKER EGENTLIG? Den strategiske og analytiske tilgang ser ud til at kunne betale sig, hvis man som virksomhed er interesseret i innovation og vækst. Flere undersøgelser har nemlig vist, at virksomheder, der ansætter akademikere, kan dokumentere større vækst. (

7 VIDSTE DU AT Videnpilotordningen Støtter virksomheder med op til 100 medarbejdere med om måneden, hvis de ansætter en akademiker til at stå for et udviklingsprojekt. Den seneste evaluering af Videnpilotordningen viser, at 65 % af de virksomheder, der ansatte en akademiker i 2010, oplevede en ekspansion af markedsområdet, 70% havde øget omsætning, og 81 % fik udviklet nye produkter og/eller processer i virksomheden. 7

8 KONCEPTET VÆKSTAKADEMIKER AKADEMIKERE Informationsmøde 4 ugers kursus Praktisering af VækstDrive Projektet Vækstakademiker blev udtænkt i KEC i sommeren 2011 og startede som et pilotprojekt i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Ønsket var at skabe en sammenhæng mellem kommunens beskæftigelses og erhvervspolitik og samtidig imødekomme de to store udfordringer, at få ledige akademikere i arbejde samt skabe vækst i små-og mellemstore virksomheder i København. KEC s erhvervsrådgivere har gennem længere tid erfaret at rigtig mange SMV ere har et stort vækstpotentiale. De er innovative og har internationalt fokus. Det er virksomheder der ikke har tradition MATCHING VIRKSOMHEDER Matching ml. akademikere og virksomheder Udøvelse af VækstDrive i SMV er AC ere kontakter selv SMV er Virksomheder udvælges Møde med erhvervsrådgivere Vækstplan udarbejdes for, at ansætte en akademiker og sætte sig ind i hvad sådan én kan. Men de har brug for ekstra arbejdskraft og nye kompetencer, for at realisere deres vækstpotentiale og her kommer de ledige akademikere ind i billedet. I september begyndte KEC s erhvervsrådgivere at kontakte virksomheder med henblik på at kortlægge deres vækstpotentiale samt afklare et potentielt behov for en akademiker. De fleste virksomheder var meget positive og sagde ja til at være med i et vækstforløb og eventuelt ansætte en vækstakademiker. I oktober startede det første kursus for ledige akademikere. 8

9 Opbygningen af vækstakademikerprojektet kan beskrives som tre etaper, som illustreret på side 8. Virksomhederne gennemgår en proces med Københavns Erhvervscenters rådgivere, hvor de bliver opmærksomme på, om de har et vækstpotentiale. Virksomheden hjælpes derefter til at finde ud af, hvilke kompetencer de har brug for hos en akademiker og hvilke opgaver akademikeren skal arbejde med. De ledige akademikere bliver af jobcenteret (Karrierecenter København) tilbudt at være med i vækstakademikerforløbet. De der ønsker det, deltager derefter på et fire ugers kursus. På kurset modtager de undervisning i VækstDrive, i projektledelse, præsentationsteknik og iværksætteri. Derudover bliver de i løbet af kurset præsenteret for flere virksomheder, der kommer og fortæller om netop deres virksomhed og de behov og udfordringer de har. En anden betydelig del af kurset er undervisning i at sælge sig selv. Akademikerne skal selv kontakte virksomheder med henblik på et job og på at skabe vækst i virksomheden. KEC nåede at gennemføre to kurser inden juleferien. 9

10 10

11 VÆKSTDRIVE VækstDrivekonceptet/metoden er en intensiv udviklingsproces som virksomheden skal gennemgå sammen med en konsulent eller vækstakademiker. På vækstakademikerkurset er det en tidlig lektor fra Handelshøjskolen i Århus, der underviser i VækstDrive. VækstDrive er en metode der er udarbejdet af ham selv efter årevis af konsulenterfaring fra små og mellemstore virksomheder. Konceptet, som oprindeligt var rettet mod erfarne konsulenter, er blevet tilpasset så det passer til akademikerne på vækstakademikerkurset. Undervisning i VækstDrive strækker sig over 10 undervisningsdage, hvor de første syv dage primært handler om undervisning i metoder og værktøjer bag konceptet. De sidste tre dage trænes deltagerne i at bruge værktøjerne konkret. VækstDrivekonceptet har til formål at skabe 1-3 velovervejede og markante vækstinitiativer i virksomheden. Processen har tre faser; EyeOpener, forberedelse og initiativfasen. Den systematiske gennemgang er velegnet til at afdække behov virksomheden ikke var opmærksom på at den havde og til at forstærke indsatsen for at opnå vækst. Målet med VækstDrivekonceptet er at skabe vækstinitiativer i virksomheden, og at forbedre virksomhedens position på markedet. 11

12 VIRKSOMHEDERNE Københavns Erhvervscenter har kontakt til mange små og mellemstore virksomheder. De virksomheder der kommer med i vækstakademiker projektet er i høj grad virksomheder erhvervsrådgivere tager kontakt til via databaser. Erfaringerne med den direkte kontakt til virksomhederne tegner et lovende billede. Københavns erhvervscenter har siden september 2011 gennemført kontaktaktiviteter, i form af telefonkanvas, med det mål at få et møde med virksomhederne. Mødet med virksomhederne starter en dialog om hhv. identifikation af vækstpotentialer og dels og i forlængelse heraf få åbnet for mulighederne for at virksomhederne kan ansætte ledige akademikere fra projektet. Reaktionen fra virksomhederne er overraskende positive og der er stor åbenhed.der er indtil nu blevet aftalt et møde med 8 ud af 10 virksomheder, der er blevet kontaktet. Ud af disse, viser det sig, at ca. 50 % har et egentlig behov/ønske om at ansætte en Vækstakademiker til et projekt, som er kendt og defineret. Tidsmæssigt vil ansættelserne ske indenfor 0-6 måneder efter mødet er afholdt. En overraskende erfaring fra de sidste par måneders kontakt med virksomhederne, er det forholdsvis store potentiale. KEC's vurdering er, at potentialet for nye jobs er uopdyrket, hvilket skyldes flere årsager. Én af årsagerne er tydeligvis, at mange virksomheder ikke ved, hvordan der skabes kontakt til akademikerne og hvilke muligheder de har i form af løntilskud, videnpilotordning etc. Det, at virksomhederne får større viden om deres muligheder og at vi involverer os fra kommunens side i match af kandidater, betyder at virksomhederne er villige til at træffe beslutninger og ansætte nye folk. I dialogen med virksomhedslederne viser der sig desuden en stor forståelse og ansvar for at medvirke til en løsning af den store akademikerledighed. 12

13 13

14 RESULTATERNE De færdige vækstakademikere har alle besvaret et spørgeskema som har hjulpet os til at danne et billede af, hvad de har fået ud af undervisningen på kurset. Vi har derudover fået rigtig mange konstruktive kommentarer og kritik, som vi tager med os i videreudviklingen af vækstakademiker i I de følgende grafer illustreres deltagernes mening om undervisningen i VækstDrive. Det viste sig at være en kompliceret sag at matche de ledige og virksomhederne, da hver eneste virksomhed og hver eneste ledig er en case for sig selv. Første match blev dog en realitet i slutningen af november hvor virksomheden Webstream, der laver internetstreaming ansatte en vækstakademiker, der af uddannelse er filosof. Matchet er et godt eksempel på at det kan lykkes at skabe et job der ikke ellers ville eksistere. Virksomheden havde ikke planlagt at ansætte en akademiker, men de har et kæmpe vækstpotentiale. Og akademikeren var en af dem der havde svært ved at komme til samtaler på opslåede stillinger ERFARINGER MED SMV'ER Har du tidligere søgt job i en SMV? Vil du søge job i en SMV nu? ER VÆKSTDRIVE BRUGBART? 30 Ja Nej I midten af december tegner sig et billede af yderligere 7-10 match mellem virksomheder og vækstakademikere inden for et par uger. Der er 7 helt konkrete stillinger i spil som er meldt ud til vækstakademikerne og processen med at finde de rette til virksomheden, er i gang Tror du at VækstDrive-konceptet er et brugbart redskab i fremtiden? Vil du bruge det? Vurderer du at dine jobchancer er forbedret efter VA-kurset?

15 15

16 CASE: FØRSTE MATCH Kasper er 33 år gammel og uddannet i filosofi fra Københavns Universitet. Efter at have gået ledig i omtrent et halvt år efter afslutning af sin uddannelse, valgte Kasper at deltage på vækstakademiker kurset. Kombinationen nyuddannet og filosofiuddannelsen syntes umiddelbart ikke at være det stærkeste kort i forhold til at komme ind på et i forvejen trængt arbejdsmarked. Generelt er problemet det, at jeg ikke bliver kaldt til samtale. Jeg har tilsyneladende ikke den rigtige erfaring fra mine studiejob og så har jeg jo læst ren filosofi. Derfor får jeg aldrig chancen for at møde virksomhederne, forklarer Kasper. Alligevel lykkedes det. Han deltog på det første hold, og to uger efter kursets afslutning skete der noget. Virksomheden Webstream holdt en virksomhedspræsentation på vækstakademikerkurset. Umiddelbart syntes et match mellem Webstream og Kasper usandsynligt, da Webstreams direktør Hans på forhånd havde givet udtryk for at de ønskede sig en kandidat med en merkantil baggrund. Kaspers baggrund som filosof syntes ganske enkelt at diskvalificere ham på forhånd. Imidlertid var kemien mellem Kasper og Webstream så god, at han blev inviteret til samtale. Kasper mødte os med et højt personligt drive og med nogle helt konkrete idéer i forhold til, hvad han ville i Webstream. Vi sad med en oplevelse af en kandidat der virkelig ville os, og det blev afgørende for os, frem for en bestemt uddannelsesmæssig profil. Derfor ansatte vi ham, forklarer Hans. en lidt anden baggrund og en anden teoretisk ballast, men jeg er overbevist om at min lidt anderledes indfaldsvinkel og perspektiv, vil kunne blive afgørende. Webstream er en spændende virksomhed med masser af udviklingspotentiale, og jeg har masser gode ideer til hvordan vi kan skabe noget sammen. Ud over de helt konkrete kompetencer som man får gennem vækstakademikerkurset, så synliggør kurset også muligheder der ellers ville have været usynlige, påpeger Kasper. Først og fremmest så er der jo en realitet at stillingen hos Webstream blev skabt gennem Vækstakademiker, og lige så vigtigt at stillingsannoncen ikke umiddelbart havde været en jeg ville have responderet på. Var den blevet slået op som en kommunikationsmedarbejderstilling eller en anden form for generel humanistisk akademiker ville jeg nok have søgt den. Ellers ikke. Hans fra Webstream konkluderer at; Vi havde ikke umiddelbart tænkt i baner af at skulle ansætte en akademiker, før Københavns Erhvervscenter kontaktede os, men vækstpotentialet i at have en akademisk medarbejder, er svært at komme uden om. "Webstream kunne desuden sagtens forestille sig at ansætte flere akademikere i fremtiden" afslutter Hans. Kasper tog imod udfordringen, Jeg kan sagtens se at Webstream ville kunne bruge nogle af de faglige redskaber en Cand. Merc. har. Jeg kommer med 16

17 17

18 VÆKSTAKADMIKERE SOM KONSULENTER Mange af deltagerne fra de første 2 vækstakademiker hold har været opsatte på at bruge hinanden og skabe et netværk. Flere er oven i købet gået sammen for at udvikle et koncept, hvor de som vækstakademikere, sælger ydelser til virksomhederne. De vil arbejde som konsulenter og udarbejde forretningsplaner, større analyser, VækstDrive mm i virksomhederne. Gruppen har blandt andet designet en folder hvor de bl.a. skriver: Til at begynde med vil vi gerne møde dig og din virksomhed. Vi foreslår at holde et uforpligtende møde, hvor vi sammen finder ud af hvilke behov I har, og hvad vi eventuelt kan bidrage med. Vi er en gruppe friske, iderige og innovative mennesker med en lang videregående uddannelse, der har dét til fælles, at vi alle i november 2011 er blevet certificerede i at skabe vækst i små og mellemstore virksomheder. Gruppens arbejde er et glimrende eksempel på de sideeffekter der kan opstå ved at få akademikerne til at fokusere på en anden type af virksomheder end de ellers har gjort. Denne gruppe venter ikke på jobopslag, men kontakter selv virksomhederne og tilbyder deres arbejdskraft. 18

19 KREATIV IGANGSÆTTER PROJEKTKOORDINATOR Energisk formidler KREATIV MEDIALOGY Juridisk nøddeknækker ORGANISERET VERDENSMAND Turismeproduktudvikler KREATIV ILDSJÆL International CBS er 19

20 KONKLUSION Konklusionen på de sidste par måneders arbejde med vækstakademikere og de to kursusforløb der har været afholdt, må være at ideen og konceptet er helt rigtig. Omvendt tager det længere tid end forventet at matche akademikere med virksomheder og hver person og virksomhed er en case for sig. Vi har udviklet kursusopbygningen, så den bliver mere optimeret i 2012, derudover er vi også i dialog med arbejdsgiverorganisationer og væksthuse således, at indsatsen når bredere ud. Både internt og ekstern har der været stor opbakning til Vækstakademiker projektet den sidste halvdel af Politikere og eksterne parter bakker op om konceptet, der også fortsætter i hele

21 21

22

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Kathrine er en skudsikker investering!

Kathrine er en skudsikker investering! MAGASIN TIL VIRKSOMHEDER I REGION SJÆLLAND OM ANSÆTTELSE AF VIDENMEDARBEJDERE Kathrine er en skudsikker investering! SIDE 4 SIDE 4 NORDIC SERVICE GROUP Peter var med til at få den største kunde i hus"

Læs mere

Virker akutpakkerne?

Virker akutpakkerne? Virker akutpakkerne? De lediges vurderinger af den ekstraordinære indsats til personer med risiko for at miste dagpengeretten Maj 2013 Undersøgelse lavet af Akademikerne i samarbejde med de akademiske

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Prøv en ung - erfaring er ikke alt Nestlé Danmark arbejder aktivt for at få unge ledige i job

Prøv en ung - erfaring er ikke alt Nestlé Danmark arbejder aktivt for at få unge ledige i job Sådan gør vi noget ved dimittendledigheden Læs Akademikernes 5 bud på løsninger Prøv en ung - erfaring er ikke alt Nestlé Danmark arbejder aktivt for at få unge ledige i job I infight med virksomhederne

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ Godt på vej - Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Innovationsstrategi skal skabe job og vækst

Innovationsstrategi skal skabe job og vækst Innovationsstrategi skal skabe job og vækst - Ministeriet for Forskning, Innovation og... http://fivu.dk/nyheder/pressemeddelelser/2012/innovationsstrategi-skal-skabe-job-og-... Side 1 af 2 06-03-2012

Læs mere