GUIDEN / TEST AF HJEMMESIDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDEN / TEST AF HJEMMESIDER"

Transkript

1 GUIDEN / TEST AF HJEMMESIDER VÆRKTØJET TIL TILGÆNGELIG WEB CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE

2 INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION TIL TEST LINKS Medarbejderen som eksperten Automatiserede værktøjer og manuelle vurderinger En modificeret eksperttest Professionel hjælp Effekten af testresultatet Test af hjemmesiden i praksis Links til test af hjemmesider Links til gratis testværktøjer Links til automatiske testværktøjer TJEKLISTE FOR TEST AF HJEMMESIDERS TILGÆNGELIGHED Test af hjemmesidens tekniske konstruktion Test af hjemmesidens navigation Test af hjemmesidens design Test af hjemmesiden tekstindhold Test af hjemmesidens brug af grafik og billeder Test af hjemmesidens brug af multimedier

3 INTRODUKTION TIL TEST Der findes grundlæggende to former for test: eksperttest og brugertest. I det første tilfælde gennemgår en ekspert en hjemmeside i forhold til opstillede mål og parametre for hjemmesiden. I forhold til test af tilgængelighed vil mål og parametre for eksempel svare til retningslinjerne for WAI, niveau 1 og 2. I det andet tilfælde gennemgår brugere med handicap hjemmesiden i forhold til opstillede opgaver, som skal løses inden for nogle på forhånd fastsatte rammer. Opgaverne vil være typiske handlinger og funktionaliteter på hjemmesiden, som f.eks. bestilling af varer, tilmelding af nyhedsbrev, tilretning af personlig side typiske opgaver, som en bruger på hjemmesiden vil komme ud for. Der er ofte sat en tidsramme for løsningen af opgaven, således at hjemmesiden funktionalitet bedømmes som dårlig, hvis brugeren ikke kan løse opgaven inden for f.eks. to minutter. Medarbejderen som eksperten Som medarbejder kan man påtage sig både ekspertrollen såvel som testlederrollen i forhold til at gennemføre brugertest. Det kommer helt an på den enkelte medarbejders kompetencer inden for området. I denne vejledning indgår kun forslag til, hvordan man kan gennemføre en modificeret eksperttest. Men vejledningen vil ikke komme ind på, hvordan man gennemfører brugertest. Automatiserede værktøjer og manuelle vurderinger Når man ønsker at teste en hjemmeside for tilgængelighed, bruger man en blanding af automatiserede værktøjer og manuel vurdering. Der findes en lang række af automatiserede værktøjer, der kan teste en hjemmeside for en del af punkterne vedrørende tilgængelighed. En stor del af disse testværktøjer er kommercielle, men hvor der tillige tilbydes demoversioner eller mulighed for at teste enkelte sider af hjemmesiden gratis. Alle testresultater fra automatiske test kræver en manuel vurdering af testresultatet og en grundlæggende viden om tilgængelig web. Derfor kan det være svært at bruge disse automatiserede værktøjer, hvis man ikke har nok baggrundsviden for at vurdere testresultatet, som værktøjet præsenterer i forbindelse med testen. Testværktøjet angiver nemlig ikke et endeligt facit, men henviser blot til en lang række af sider på hjemmesiden, hvor der synes at være problemer med HTML, CSS osv. Det er op til den person, som udfører testen, at vurdere, hvor alvorlige fejlene er, og hvad der i givet fald skal gøres ved dem. En del af nedenstående værktøjer kan dog godt bruges uden at have nogen stor teknisk viden om kodeskrivning, HTML, CSS m.v. En modificeret eksperttest Ved at gennemføre nedenstående test kan man ikke gennemføre en professionel ekspertvurdering af hjemmesiden, men den kan give et indtryk af, hvordan det står til med hjemmesiden tilgængelighed. Testen kan for eksempel bruges til at få et indtryk af, om en leverandør har overholdt kravene til tilgængelig web, jf. kravspecifikationen. Professionel hjælp Hvis man ikke selv har tilstrækkelig med viden til at vurdere værdien af de fejl, som f.eks. de automatiserede testværktøjer viser, kan det dog være svært at argumentere med et firma, der mener, at de har overholdt kravspecifikationen. Derfor anbefales det inddrage en ekspert i forbindelse med gennemførsel af test, hvis man ikke selv har den fornødne ekspertise. Effekten af testresultatet En ekspert i tilgængelig web kan være med til at udvikle en hjemmeside helt fra starten eller blive inddraget på et tidspunkt, hvor man ønsker at teste hjemmesiden for tilgængelighed. Hvilken effekt, testresultatet så får, er en helt anden sag. Her kommer det til at handle om, at der er vilje og økonomi til at udbedre eventuelle problemer. 2 3

4 Test af hjemmesiden i praksis Når man skal teste en hjemmeside, behøver man ikke teste hver eneste side. I stedet udvælger man sider, der er repræsentative for hele hjemmesiden. På repræsentative sider skal for eksempel indgå elementer, som går igen på alle sider, som for eksempel menuer, headere, footere, venstre kolonner, højre kolonnner osv. Desuden skal man udvælge alle elementer med funktionalitet, som for eksempel datatabeller, formularer, printfunktion, scripts osv. Desuden er det en god idé at starte med at teste de sider, som har den største betydning for brugerne, f.eks. forsidens funktionalitet, navigationsmenu, søgefunktion, udfyldelse af formularer, tilmelding til nyhedsbrev, printfunktion osv. På IT- & Telestyrelsens hjemmeside ligger der videoklip, der viser, hvorledes man kan teste forskellige former for tilgængelighed til en hjemmeside. Se videoklippene her: LINKS Links til emnet test af hjemmesider Læs mere om test af hjemmesider på: Læs mere om W3C s tjekliste og værktøjer til test af hjemmesider på: Læs mere om testværktøjer på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: Links til testværktøjer Wave kan give et visuelt overblik over hjemmesidens tilgængelighed, incl. tilgængelighedsvalidring. Læs mere om Wave på: Værktøjet Cynthia Says Portal kan teste diverse funktionaliteter på en hjemmeside i forhold til tilgængelighed. Læs mere om Cynthis Says på: WDG HTML Validator kan teste en hjemmesides brug af html. Læs mere om WDG Validator på: Word Wide Web Consortiums værktøj til at validere HTML. Læs mere om WWW Consortium på: Word Wide Web Consortiums værktøj til at validere CSS. Læs mere om CSS validator på: Evalueringsværktøj fra Ramp Ascend: Læs mere på: Det er muligt at downloade en demoversion under specielle betingelser. 4 5

5 Evalueringsværktøj fra Webking: Læse mere på: jsp?product=webking&itemid=86. Bobby testen ( Watchfire ) har tidligere været et gratis og meget brugt værktøj til test af hjemmesiders tilgængelighed. Værktøjet er desværre ikke længere gratis, men kan købes hos IBM. Læs mere om IBM Rational Policy Tester Accessibility på: 01.ibm.com/software/rational/offerings/websecurity/. Test hjemmesiden med skærmlæser og teksbrowser Test hjemmesiden med en skærmlæser ved hjælp af en engelsk demoversion af Jaws. Læs mere om JAWS på: JAWS_HQ.asp Lynx tekstbrowser giver mulighed for at se, hvordan hjemmesiden ser ud i en tekstbrowser. Læs mere om værktøjet på: Værktøjslinjer Værktøjslinjen AIS, The Accessible Information Solutions giver mulighed for automatisk og manuelt at teste forskellige funktionaliteter på en hjemmeside i forhold til tilgængelighed. Download værktøjslinjen her: Firefox Web Developer Extensions. Download værktøjslinjen her: Værktøjer til beregning af LIX-tal LIX-tallet kan beregnes på hjemmesiden BedreWord. Læs mere om BedreWord på: 6 7

6 TJEKLISTE FOR TEST AF HJEMMESIDERS TILGÆNGELIGHED Denne tjekliste svarer ikke fuldstændig til WCAG 2.0, niveau 1 og 2. De meget tekniske specifikationer er ikke medtaget, da de sandsynligvis ikke vil give nogen mening for en nybegynder, der skal teste en hjemmesides tilgængelighed. Hvis man gerne vil læse den fuldstændige liste over tjekpunkter i WCAG 2.0, niveau 1 og 2 henvises til W3C s hjemmeside: TR/WCAG20/. Test af hjemmesidens tekniske konstruktion Er HTML koden valid? Er metadata udfyldt? Kan testes automatisk med værktøj på W3C. Link til værktøjet: Kan testes manuelt ved at se kildekoden for hjemmesiden og teste, om metadata er udfyldt, og at beskrivelsen stemmer overens med hjemmesidens formål og indhold. Oplysningerne står i kildekodens header afsnit. Er hjemmesidens sprog angivet? Kan testes manuelt ved at se i kildekoden for hjemmesiden og tjekke, om hjemmesidens sprog er angivet. Oplysningerne står i kildekodens header afsnit. Er der brugt CSS på hjemmesiden? Er CSS valid? Kan testes automatisk via en css validator. En css validator kan findes på: Kan testes manuelt ved at se i kildekoden på hjemmesiden og tjekke, om der i header afsnittet henvises til en CSS fil. Kan testes automatisk med værktøjet på W3C. Find værktøjet her: Fungerer hjemmesiden, hvis CSS er slået fra? Kan testes automatisk med værktøjet Web Accessibility Toolbar. Kan downloades her: 8 9

7 Browser kompatibilitet Kan testes manuelt ved at teste hjemmesidens udseende og funktionaliteter i forskellige browsere såvel som forskellige versioner af browserne. Er der brugt java script på hjemmesiden? Og er de kompatible med hjælpemidler? Kan testes manuelt ved at gennemse kildekoden for at se, om der er brugt java script på hjemmesiden. Er der brugt tabeller på hjemmesiden til layout af indhold? Kan testes manuelt ved at gennemgå siderne for tabeller.tjek om siderne giver mening, når indholdet læses linje for linje fra venstre mod højre? Fungerer hjemmesidens funktionaliteter, hvis java script er slået fra? Kan testes automatisk med værktøjet Web Accessibiity Toolbar. Kan downloades her: Indeholder hjemmesiden datatabeller? Er disse struktureret korrekt? Kan testes automatisk med værktøjet Web Accessibiity Toolbar. Værktøjet kan downloades her: Er der brugt formularer på hjemmesiden? Kan testes manuelt ved at gennemse siderne på hjememsiden for at se, om der findes formularer. Kan testes manuelt ved at gennemse kildekoden. Tjek endvidere, om der er skrevet et summary i forbindelse medkomplicerede tabeller. Har brugeren mulighed for at springe tabellen over? ( skip tabel - link) Tjek evt. med demoversion af Jaws, hvorvidt formularen fungerer ved brug af skærmlæser. Demoversion kan downloades her: fs_products/jaws_hq.asp. Er der brugt frames på hjemmesiden? Og er de udstyret med titler? Kan testes manuelt ved at gennemse kildekoden for at se, om der er brugt frames på hjemmesiden. Ved tjek af formularer skal man sikre sig at:: Al tekst i formularen er tilgængelig Hvis der er frames, har hver frame så fået et sigende navn og titel? Kan aflæses i url en. Er koden NOFRAMES brugt i forbindelse med brugen af frames? Kan tjekkes i kildekoden. Der er tilknyttet labels til alle felter, der skal udfyldes af brugeren. Der er tilknyttet labels til alle knapper som f.eks. Slet, Send m.m

8 Er der brugt PDF- eller Word dokumenter på hjemmesiden? Er de tilgængelige? Kan testes manuelt ved at gennemsøge sider for PDF- eller Word dokumenter. PDF-dokumenters tilgængelighed kan tjekkes i Adobe Acrobat Professional. Gå ind under menupunktet Advances/Accessibility og vælg full chek. Hvis PDF- eller Word dokumenter ikke er tilgængelige, bør der ligge en alternativ version, som f.eks. html eller andet

9 Test af hjemmesidens navigation Har hjemmesiden et sitemap eller en indholdsfortegnelse? Kan testes manuelt ved at tjekke, om hjemmesiden har et sitemap eller en indholdsfortegnelse. Den skal gerne ligge som et af de første hits, man rammer ved brug af skærmlæser. Er der konsistens i brugen af billeder og ikoner? Er navigationsstrukturen ensartet? Kan testes manuelt ved at gennemgå typiske sideskabeloner og tjekke, om der er konsistens i brugen af billeder og ikoner. Kan testes manuelt ved at gennemgå typiske sideskabeloner og tjekke, om navigationsstrukturen er ensartet. Test evt. med demoversionen af Jaws. Demoversion kan downloades her: Er brugergrænsefladen ensartet? Kan testes manuelt ved at gennemgå typiske sideskabeloner og tjekke, om brugergrænsefladen er ensartet. Er links angivet og formuleret korrekt? Kan testes manuelt ved at tjekke, om linkteksten kan forstås uden for sin kontekst. Er globale menuer synlige hele tiden? Kan testes manuelt ved at gennemgå typiske sideskabeloner og tjekke, om globale menuer er synlige hele tiden. Tjek, at links er tydelige for brugeren. Tjek, at den samme linktekst ikke bruges til at henvise til for mange forskellige sider. Er der brugt den samme navigationsmetode på hele hjemmesiden? Gennemgå typiske sideskabeloner for at se om der er brugt den samme navigationsmetode på alle siderne. Er navigationen klar, konsistent og logisk opbygget? Hvis der ikke er brugt en forklarende linktekst, så tjek at der er tilknyttet en forklarende tekst v.h.a. attributten title. Kan testes manuelt ved at gennemgå typiske sideskabeloner (en hjemmeside vil være bygget op omkring forskellige sideskabeloner, som angiver sidens design. Disse sideskabeloner bliver brugt igen og igen gennem hele hjemmesiden). Er informationsstrukturen og funktionaliteter ensartet på hele hjemmesiden? Er der indhold, som bevæger sig? Flimrer skærmen? Kan testes manuelt ved at gennemgå typiske sider og tjekke, om informationsstrukturen er ensartet på alle siderne. Kan testes manuelt ved at gennemgå typiske sideskabeloner og tjekke, om der er indhold, der bevæger sig. Kan kun tjekkes manuelt ved at observere om skærmen flimrer

10 Bruges der rullende tekster? Er der blinkende tekster eller indhold? Kan kun tetstes manuelt ved at se, om der bruges rullende tekster på hjemmesiden. Kan kun testets manuelt ved at se, om der bruges blinkende tekster eller indhold på hjemmesiden. Bruges der pop-up vinduer? Kan man navigere på hjemmesiden uden brug af mus? Kan testes manuelt ved observere, om der bruges pop-up vinduer på hjemmesiden. Tjek f.eks., om eksterne links åbner i nyt browservindue. Det skal gerne fremgå af linktekst, at siden åbnes i et nyt browservindue. Kan testes manuelt ved at tjekke, om man kan bruge hjemmesiden uden brug af mus. Forsøg at anvende hjemmesiden udelukkende ved at bruge tastaturet, hvor man bruger TAB funktionen til at tabbe sig igennem hjemmesidens funktioner. Tjek at de links, man tabber sig frem til på hjemmesiden, stemmer overens med en logisk struktur af overskrifterne (h1, h2, h3, h4 osv). Tjek om brugeren tilbydes en skip-menu funktion, således at han/hun ikke får oplæst alle menupunkter på hver side. Kan tjekkes via demoversionen af Jaws. Demoversion kan downloades her: freedomscientific.com/jaws-hq.asp

11 Test af hjemmesidens design Test af hjemmesidens tekstindhold Er der tilstrækkelig med kontrast mellem farverne på hjemmesiden? Kan testes ved at tjekke, om der er brugt tilstrækkelig med kontrast mellem for- og baggrundsfarver på hjemmesiden. Tjek at hjemmesiden giver mening, hvis farverne slås fra, dvs. at hjemmesiden ses i s/h. Hvad er LIX-tallet for hjemmesiden? LIX-tallet kan testes ved brug af automtisk værktøj, der kan downloades her: html. Tjek forskellige sider på hjemmesiden - vær særlig opmærksom på meget besøgte sider. Begge punkter kan testes via Web Accessibility Toolbar, som kan downloades her: Er sproget kortfattet og klart? Kan testes manuelt ved at gennemlæse teksterne på hjemmesiden og vurdere, om sproget er skrevet i kortfattet og klart sprog. Brug kun få farver i teksterne på hjemmesiden. Kan testes manuelt ved at tjekke, hvor mange farver der er brugt til teksterne på hjemmesiden. Er teksten brudt op i små bidder med overskrifter? Er overskrifterne sigende for indholdet? Kan testes manuelt ved at tjekke, om teksten er brudt op i små bidder. Tjek endvidere, om der overskrifter tilknyttet teksterne, og om de har et sigende indhold. Baggrunden bør være uden mønstre m.m. Der bør ikke udelukkende bruges farver som navigationsmetode. Kan testes manuelt ved at tjekke, om hjememsidens baggrund er ensfarvet og egnet som baggrund for læsning af tekst og indhold. Der bør ikke udelukkende bruges farver som navigationsmetode. Kan testes manuelt ved at tjekke, om hjemmesiden bruger farver som navigationsmetode. Hvis der er brugt farver, bør der desuden være tilknyttet labels til navigationsmetoderne, f.eks. menuknapper, grafiske elementer osv. Er teksten layoutet med korte linjelængder og ulige margin er? Er quotation markup brugt til indrykning af tekst? Er overskrifter angivet i hierarkisk rækkefølge? Kan testes manuelt ved at tjekke linjelængderne på teksterne på hjemmesiden. De bør ikke være på mere end ca cm i bredden (dvs tegn). Kan testes manuelt ved at gennemsøge hjemmesiden for indrykket tekst og tjekke, om teksten er layouttet med CSS eller quotation markup i kildekoden. Kan testes automatisk med værktøjet Web Accessibility Toolbar. Kan downloades her:

12 Test af hjemmesidens brug af grafik og billeder Test af hjemmesidens brug af multimedier Er der angivet Alt-tekster ved alle billeder og grafiske elementer? Er der brugt Client-side image maps? Kan testes manuelt ved at tjekke, om der er tilknyttet Alt -tekster til billeder, grafik m.m., når musen holdes over elementet. Kan testes manuelt ved at gennemsøge hjemmesiden for at se, om der er steder, hvor der er brugt Client-side image maps. Er de tilgængelige via tastatatur og skærmlæser? Er der brugt lydfiler på hjemmesiden? Kan testes manuelt ved at tjekke, om der findes lydfiler på hjemmesiden. Tjek, om lydfiler er tilgængelige via tastatur og skærmlæser. Tjek, om der findes en alternativ repræsentation af lydsporet, der beskriver indholdet for brugere med hørenedsættelse. Er billeder brugt grafisk, eller er der grafik med indlejret tekst? Kan testes manuelt ved at gennemsøge siderne på hjemmesiden for at se, om billeder er brugt grafisk, eller om der er indlejret tekst i billeder. Er der brugt videoklip på hjemmesiden? Kan testes manuelt ved at tjekke, om der findes videoklip på hjemmesiden. Tjek, om de er tilgængelige via tastatur og skærmlæser. Tjek, om der er skrevet en alternativ repræsentation af det visuelle spor, der beskriver indholdet for blinde brugere, og om der findes en transkription eller et referat af lydsporet. Er der brugt animationer på hjemmesiden? Det er nødvendigt at tjekke manuelt, om der findes flashfiler på hjemmesiden. Tjek, om flashfilen er tilgængelig via tastatur og skærmlæser

13 Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede Tekst: Inger Hindhede Kjær / Layoutkoncept: Designbolaget Layout: Inger Hindhede Kjær /September 2009 / 1. Udgave. ISBN / Folderen kan hentes på og

14 CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE Bredgade 25F, 4. sal 1260 København K Tlf.: Fax: Mail: Web:

GUIDEN / TILGÆNGELIG WEB FOR WEBUDVIKLERE

GUIDEN / TILGÆNGELIG WEB FOR WEBUDVIKLERE GUIDEN / TILGÆNGELIG WEB FOR WEBUDVIKLERE VÆRKTØJET TIL TILGÆNGELIG WEB CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET TILGÆNGELIGHED OG WEBDESIGN Brug CSS Brugen

Læs mere

GUIDEN / TILGÆNGELIG WEB FOR WEBREDAKTØRER

GUIDEN / TILGÆNGELIG WEB FOR WEBREDAKTØRER GUIDEN / TILGÆNGELIG WEB FOR WEBREDAKTØRER VÆRKTØJET TIL TILGÆNGELIG WEB CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET Introduktion Fasthold navigationsstrukturen

Læs mere

Gitte Smed, Styrelsen for biblioteker og medier. Midtvejstest af tilgængeligheden til nyt netsted

Gitte Smed, Styrelsen for biblioteker og medier. Midtvejstest af tilgængeligheden til nyt netsted Sensus ApS Langesvej 34 DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 Telefax: +45 48 22 10 04 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Til: To: Kopi: Copy: Fra: From: Dato: Date: Emne: Subject: Gitte Smed, Styrelsen

Læs mere

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Version 1.4 Indhold 1 GRUNDLÆGGENDE...

Læs mere

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed Grafisk design og tilgængelighed Mange tilgængelighedsproblemer bliver skabt allerede i forbindelse med udviklingen af netstedets grafiske udtryk. Tilgængelige netsteder er ikke nødvendigvis ensbetydende

Læs mere

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Projektplan Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Opstart Konceptudvikling

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

HVAD DU BØR VIDE OM ELEKTRONISKE PUBLIKATIONER PÅ NETTET. Nye regler for net-publikationers tilgængelighed

HVAD DU BØR VIDE OM ELEKTRONISKE PUBLIKATIONER PÅ NETTET. Nye regler for net-publikationers tilgængelighed HVAD DU BØR VIDE OM ELEKTRONISKE PUBLIKATIONER PÅ NETTET Nye regler for net-publikationers tilgængelighed Net-publikationer skal være tilgængelige Mere end 600.000 danskere har ét eller flere handicap,

Læs mere

GUIDEN / BAGGRUNDSVIDEN OM TILGÆNGELIG WEB

GUIDEN / BAGGRUNDSVIDEN OM TILGÆNGELIG WEB GUIDEN / BAGGRUNDSVIDEN OM TILGÆNGELIG WEB VÆRKTØJET TIL TILGÆNGELIG WEB CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET ARBEJDSPROCESSEN MOD TILGÆNGELIG WEB Introduktion

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Version 1.2

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

SÅDAN TESTER DU HJEMMESIDER

SÅDAN TESTER DU HJEMMESIDER SÅDAN TESTER DU HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 SÅDAN TESTER DU HJEMMESIDER I det følgende finder du nogle anvisninger på,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK Denne rapport indeholder en primær analyse af webstedet www.bilforhandler.dk. Vi har kigget på: Det vigtige førstehåndsindtryk af webstedet Brugervenlighed Anvendte

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS6, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 6 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 6 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 7

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM WordPress WordPress er et fantastisk program til blog og til hjemmesider, hvor du gerne vil kunne rette via din browser. WordPress er meget udbredt og det er derfor nemt at finde fora, templates og hjælp

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV VÆRKTØJET TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR ALLE CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INTRODUKTION Tjeklisten er en kort

Læs mere

Se hjemmesiden på:

Se hjemmesiden på: Se hjemmesiden på: www.share-connect.dk Dokumentation Opgavebeskrivelse Det lokale erhvervsnetværk, Share & Connect skulle have designet og programmeret sin nye hjemmeside, hvor de ville kunne have mulighed

Læs mere

Sitecore - basisvejledning Version 2. September 2010

Sitecore - basisvejledning Version 2. September 2010 Sitecore - basisvejledning Version. September 00 Sådan opretter du en ny artikelside... Sådan omdøber du et artikelnavn så du får vist æ,ø og å... Sådan udgiver (publiserer) du nyt eller redigeret indhold...4

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Byg web sider. Introduktion:

Byg web sider. Introduktion: Introduktion: Du kender nu nogle enkle HTML tags, så nu er det på tide, at du kommer i gang med at lave din første side! Når du har nogle HTML-sider klar skal du have dem lagt op, så dine venner kan se

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside Webdesign og webkommunikation, formiddagshold (hold 1), IT Universitetet, forår 2012. Øvelse 2, individuel øvelse HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside 1. Lidt om hvad du

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

5 ARBEJDE MED EDITOREN

5 ARBEJDE MED EDITOREN 5 ARBEJDE MED EDITOREN Editor (eller Rich Tekst Editor) er et indbygget indholdsredigerings værktøj, hvor man uden nogen kendskab til HTML kodning kan skrive tekst, indsætte billeder, videoer og links.

Læs mere

GUIDEN / REGISTRERING OG SYNLIGGØRELSE AF TILGÆNGELIGHEDEN TIL EKSISTERENDE BYGGERI

GUIDEN / REGISTRERING OG SYNLIGGØRELSE AF TILGÆNGELIGHEDEN TIL EKSISTERENDE BYGGERI GUIDEN / REGISTRERING OG SYNLIGGØRELSE AF TILGÆNGELIGHEDEN TIL EKSISTERENDE BYGGERI VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 2 Log ind... 2 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 3 Opret ny artikel... 6 a) Skriv direkte i tekstfelt... 7 b) Indsæt tekst

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site.

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. 1 Opstart af et site Opret hovedmappen Opret grafikmappen Opret dit site Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. Opret en mappe indeni den første og kald den grafik. Heri lægges alle dine grafikfiler.

Læs mere

Vejledning Tabeller (data tabeller)

Vejledning Tabeller (data tabeller) . Vejledning Tabeller (data tabeller) Datatabeller vs. Layouttabeller Beskrivelse af en tilgængelig datatabel Opret en tilgængelig (simpel) tabel indsæt eller fjern en række eller kolonne Indsæt spænd

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla

Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla skrevet af Inge Vittrup Paragraph anvender du ved almindelige sætninger. Heading 1 er hovedoverskrift med største skrift. Heading 2 er overskrift til en artikel

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW Endotest website DOKUMENTATION OPGAVEN: Endotest ApS ønskede at redesigne deres hjemmeside, så den fremstår mere professionel og enkel. Derudover skal det nye site præsentere

Læs mere

Dannelse af PDF dokumenter

Dannelse af PDF dokumenter Dannelse af PDF dokumenter Indhold Dannelse af PDF-dokumenter i Phd Planner... 2 Valg af vedhæftninger i PDF dokumentet... 2 Valg af skabelon for PDF dokumentet... 3 Når PDF filen er dannet... 5 Gem PDF

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Sitecore - basisvejledning Oktober 2012

Sitecore - basisvejledning Oktober 2012 Sitecore - basisvejledning Oktober 0 Indholdsfortegnelse Sådan opretter du en ny artikelside... 3 Sådan omdøber du et artikelnavn så du får vist æ, ø og å... 4 Undgå at din artikel bliver publiceret i

Læs mere

BEDSTE BOLIGORGANISATION PÅ NETTET KRITERIER: NAVIGATION

BEDSTE BOLIGORGANISATION PÅ NETTET KRITERIER: NAVIGATION KRITERIER: NAVIGATION Der er ingen søgeboks på hjemmesidens forside 0 p. i hele spg. 1.1 Søgefunktionen testes med tre søgeord, der er relevante for den pågældende hjemmeside 1.1 Når man benytter søgeboksen

Læs mere

Vejledning til NIS CMS

Vejledning til NIS CMS Vejledning til NIS CMS Med tillægsmodulet NIS CMS er det mulig at oprette og gemme dokumenter direkte i NIS (fx håndbøger, regningsliner, kvalitetsstyringsguider mv.) og binde disse tæt sammen med den

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden.

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Det vigtigste Hjemmeside i FrontPageExpress Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Lav en mappe til din hjemmeside. Find først din mappe på skolens netværk,

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Lav en hjemme side der kan sælge fly billetter til en stor i Europa.

Lav en hjemme side der kan sælge fly billetter til en stor i Europa. EKSAMENS OPGAVE Lav en hjemme side der kan sælge fly billetter til en stor i Europa. Det første jeg startede ud med var at brainstorme hvad det var jeg skulle bruge i min side da jeg nu ved hvad den skal

Læs mere

Vejledning i opbygning af Tillidszonen

Vejledning i opbygning af Tillidszonen Vejledning i opbygning af Tillidszonen Vejledning til FOAs lokale afdelinger i opbygningen af deres del af Tillidszonen FOA Fag og Arbejde Januar 2006 1 Indholdsfortegnelse Forbunds- og afdelingsdel...3

Læs mere

Det nye opgaveværktøj i itslearning september 2017

Det nye opgaveværktøj i itslearning september 2017 Det nye opgaveværktøj i itslearning september 2017 Muligheden for at oprette kommentarfiler er nu tilbage i opgaveværktøjet (pr. 8.9. 2017). Nedenfor er muligheden beskrevet. Beskrivelsen erstatter min

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Sorring.dk guide. Du kan finde mere information om WebsiteBaker her:

Sorring.dk guide. Du kan finde mere information om WebsiteBaker her: Sorring.dk guide 13. juli 2011 Her er en beskrivelse af administration af sorring.dk, for de enkelte redaktører. Websitet er bygget op på et system, der hedder Websitebaker. WebsiteBaker giver dig nem

Læs mere

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hjemmeside struktur... 3 Rettigheder... 4 Opret Nyhed... 6 Opret Kalender Event... 7 Opret Arrangement... 9 Fast side... 10 Forside... 11 Tekst... 11 Billeder... 11

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema GS1 Denmark Version 5 Juli 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS om til et alternativt

Læs mere

Fase Forklaring Navigation. Opret en div til feltet hvorpå scrollbaren ønskes placeret. Giv div'en mål og position absolut. Vælg Overflow: auto.

Fase Forklaring Navigation. Opret en div til feltet hvorpå scrollbaren ønskes placeret. Giv div'en mål og position absolut. Vælg Overflow: auto. 1 Scrollbar Åbn index.html Der skal være en side åben. Indsæt en div: scroll Opret en div til feltet hvorpå scrollbaren ønskes placeret. Definér div'en Giv div'en mål og position absolut. Vælg Overflow:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Kom godt i gang... 3 1.1. At tilgå websitet...3 1.2. Overblik over systemet...3. 2. Opret ny side... 6

Indholdsfortegnelse. 1. Kom godt i gang... 3 1.1. At tilgå websitet...3 1.2. Overblik over systemet...3. 2. Opret ny side... 6 Indholdsfortegnelse 1. Kom godt i gang... 3 1.1. At tilgå websitet...3 1.2. Overblik over systemet...3 2. Opret ny side... 6 3. Indsæt tekst og billeder... 8 3.1. Indsæt tekst (på Standard sider)...8 3.2.

Læs mere

I gang med Adobe Muse CC

I gang med Adobe Muse CC I gang med MUSE Muse er et program fra Adobe til fremstilling af websites, for de som ikke ønsker at arbejde med koder. De fremstillede websites baserer sig naturligvis på HTML, CSS, Javascript mm., du

Læs mere

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af:

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af: Kom godt i gang med Gadstrup Fodbolds Hjemmeside Udarbejdet af: Forretningsstøtte Søren Tofte Version 1.0 24.2.2011 Indhold Sådan kommer du i gang?... 3 Log ind... 4 Mine oplysninger... 5 Klub CMS... 6

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow GRAFISK WORKFLOW 1 Opgavebeskrivelse I forbindelse med et nyt online koncept Web in a box skulle jeg lave en Photoshop-skabelon, der kan eksportere materiale til en hjemmeside automatisk. Selve konceptet

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Kortlægning af tilgængeligheden til elektroniske blanketter i det offentlige

Kortlægning af tilgængeligheden til elektroniske blanketter i det offentlige Udvalget fr Videnskab g Teknlgi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 193 Offentligt Sensus Specialister i tilgængelighed Opsummeringsrapprt Krtlægning af tilgængeligheden til elektrniske blanketter i det

Læs mere

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013 Version 1.2: 23/8-2015 Vejledning Rapportskabelon til Word 2010/2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Installation af rapportskabelon... 3 Opret et nyt dokument til din rapport... 4 MIM Menu...... 5

Læs mere

Release notes Januar 2014

Release notes Januar 2014 Release notes Januar 2014 Det er vigtigt, I sletter midlertidige filer i jeres browser efter et nyt release af borger.dk, for at browseren ikke stadig anvender ældre komponenter herfra. For OPIS redaktører

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Webredaktørens værktøjskasse

Webredaktørens værktøjskasse Webredaktørens værktøjskasse Indledning Hjemmesider er i dag en nødvendig kommunikationskanal for alle virksomheder, organisationer og myndigheder. Netkommunikation kræver tid og viden. En vellykket hjemmeside

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF ARTIKLER I JOOMLA - FRONTEND

GUIDE TIL OPRETTELSE AF ARTIKLER I JOOMLA - FRONTEND GUIDE TIL OPRETTELSE AF ARTIKLER I JOOMLA - FRONTEND INDHOLDSFORTEGNELSE Login og ændring af adgangskode 2 Oprettelse/redigering af artikler 3 Indsæt billede i en artikel 7 Sæt et link i en artikel 13

Læs mere

Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler)

Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler) Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler) Modulet "Mine aktiviteter" fungerer som et katalog over skemaer og øvelser, som er tildelt den enkelte borger. De skemaer og øvelser, man er vant til at give

Læs mere

Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden.

Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden. Hvordan redigerer du en eksisterende side? Hent siden, mens du er logget på. Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden.

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

WEB kursus I. Grundkursus i CMS

WEB kursus I. Grundkursus i CMS WEB kursus I Grundkursus i CMS 1 Link til manual på intranet: http://intranet.regionsyddanmark.dk/cmsmanual Nyttig information Support telefonnummer: 65 41 32 25 Support e-mail: websupport@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE

GRAFISK PRODUKTION PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE 04 INDHOLDSFORTEGNELSE Dokumentation 05

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Opgave: Digitalisering af et dokument

Opgave: Digitalisering af et dokument Denne opgave omhandler digitaliseringen af et Veje i Frederikssund Kommune. I opgaven gennemgås følgende: Oprettelse af mapper og sider på hjemmesiden Indsættelse af tekst, billeder, links til PDF og hjemmesider

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov Dokumentation Grafisk Workflow Et af produkterne, jeg skulle lave, var et redesign af FreQuence s info hjemmeside. A B Punkt 1 Ansvar: Jeg har selv stået for opsætningen af hjemmeside og selv bestemt,

Læs mere

Hjælp til BoD easyeditor

Hjælp til BoD easyeditor Hjælp til BoD easyeditor 1 TEKST 1.1 Indholdsfortegnelse og kapitler 1.2 Opret og foretag ændringer i nyt kapitel 1.3 Skriv/tilføj 1.4 Formatering/udformning 1.5 Yderligere funktioner 2 BILLEDER 2.1 Upload

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere