GUIDEN / TEST AF HJEMMESIDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDEN / TEST AF HJEMMESIDER"

Transkript

1 GUIDEN / TEST AF HJEMMESIDER VÆRKTØJET TIL TILGÆNGELIG WEB CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE

2 INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION TIL TEST LINKS Medarbejderen som eksperten Automatiserede værktøjer og manuelle vurderinger En modificeret eksperttest Professionel hjælp Effekten af testresultatet Test af hjemmesiden i praksis Links til test af hjemmesider Links til gratis testværktøjer Links til automatiske testværktøjer TJEKLISTE FOR TEST AF HJEMMESIDERS TILGÆNGELIGHED Test af hjemmesidens tekniske konstruktion Test af hjemmesidens navigation Test af hjemmesidens design Test af hjemmesiden tekstindhold Test af hjemmesidens brug af grafik og billeder Test af hjemmesidens brug af multimedier

3 INTRODUKTION TIL TEST Der findes grundlæggende to former for test: eksperttest og brugertest. I det første tilfælde gennemgår en ekspert en hjemmeside i forhold til opstillede mål og parametre for hjemmesiden. I forhold til test af tilgængelighed vil mål og parametre for eksempel svare til retningslinjerne for WAI, niveau 1 og 2. I det andet tilfælde gennemgår brugere med handicap hjemmesiden i forhold til opstillede opgaver, som skal løses inden for nogle på forhånd fastsatte rammer. Opgaverne vil være typiske handlinger og funktionaliteter på hjemmesiden, som f.eks. bestilling af varer, tilmelding af nyhedsbrev, tilretning af personlig side typiske opgaver, som en bruger på hjemmesiden vil komme ud for. Der er ofte sat en tidsramme for løsningen af opgaven, således at hjemmesiden funktionalitet bedømmes som dårlig, hvis brugeren ikke kan løse opgaven inden for f.eks. to minutter. Medarbejderen som eksperten Som medarbejder kan man påtage sig både ekspertrollen såvel som testlederrollen i forhold til at gennemføre brugertest. Det kommer helt an på den enkelte medarbejders kompetencer inden for området. I denne vejledning indgår kun forslag til, hvordan man kan gennemføre en modificeret eksperttest. Men vejledningen vil ikke komme ind på, hvordan man gennemfører brugertest. Automatiserede værktøjer og manuelle vurderinger Når man ønsker at teste en hjemmeside for tilgængelighed, bruger man en blanding af automatiserede værktøjer og manuel vurdering. Der findes en lang række af automatiserede værktøjer, der kan teste en hjemmeside for en del af punkterne vedrørende tilgængelighed. En stor del af disse testværktøjer er kommercielle, men hvor der tillige tilbydes demoversioner eller mulighed for at teste enkelte sider af hjemmesiden gratis. Alle testresultater fra automatiske test kræver en manuel vurdering af testresultatet og en grundlæggende viden om tilgængelig web. Derfor kan det være svært at bruge disse automatiserede værktøjer, hvis man ikke har nok baggrundsviden for at vurdere testresultatet, som værktøjet præsenterer i forbindelse med testen. Testværktøjet angiver nemlig ikke et endeligt facit, men henviser blot til en lang række af sider på hjemmesiden, hvor der synes at være problemer med HTML, CSS osv. Det er op til den person, som udfører testen, at vurdere, hvor alvorlige fejlene er, og hvad der i givet fald skal gøres ved dem. En del af nedenstående værktøjer kan dog godt bruges uden at have nogen stor teknisk viden om kodeskrivning, HTML, CSS m.v. En modificeret eksperttest Ved at gennemføre nedenstående test kan man ikke gennemføre en professionel ekspertvurdering af hjemmesiden, men den kan give et indtryk af, hvordan det står til med hjemmesiden tilgængelighed. Testen kan for eksempel bruges til at få et indtryk af, om en leverandør har overholdt kravene til tilgængelig web, jf. kravspecifikationen. Professionel hjælp Hvis man ikke selv har tilstrækkelig med viden til at vurdere værdien af de fejl, som f.eks. de automatiserede testværktøjer viser, kan det dog være svært at argumentere med et firma, der mener, at de har overholdt kravspecifikationen. Derfor anbefales det inddrage en ekspert i forbindelse med gennemførsel af test, hvis man ikke selv har den fornødne ekspertise. Effekten af testresultatet En ekspert i tilgængelig web kan være med til at udvikle en hjemmeside helt fra starten eller blive inddraget på et tidspunkt, hvor man ønsker at teste hjemmesiden for tilgængelighed. Hvilken effekt, testresultatet så får, er en helt anden sag. Her kommer det til at handle om, at der er vilje og økonomi til at udbedre eventuelle problemer. 2 3

4 Test af hjemmesiden i praksis Når man skal teste en hjemmeside, behøver man ikke teste hver eneste side. I stedet udvælger man sider, der er repræsentative for hele hjemmesiden. På repræsentative sider skal for eksempel indgå elementer, som går igen på alle sider, som for eksempel menuer, headere, footere, venstre kolonner, højre kolonnner osv. Desuden skal man udvælge alle elementer med funktionalitet, som for eksempel datatabeller, formularer, printfunktion, scripts osv. Desuden er det en god idé at starte med at teste de sider, som har den største betydning for brugerne, f.eks. forsidens funktionalitet, navigationsmenu, søgefunktion, udfyldelse af formularer, tilmelding til nyhedsbrev, printfunktion osv. På IT- & Telestyrelsens hjemmeside ligger der videoklip, der viser, hvorledes man kan teste forskellige former for tilgængelighed til en hjemmeside. Se videoklippene her: LINKS Links til emnet test af hjemmesider Læs mere om test af hjemmesider på: Læs mere om W3C s tjekliste og værktøjer til test af hjemmesider på: Læs mere om testværktøjer på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: Links til testværktøjer Wave kan give et visuelt overblik over hjemmesidens tilgængelighed, incl. tilgængelighedsvalidring. Læs mere om Wave på: Værktøjet Cynthia Says Portal kan teste diverse funktionaliteter på en hjemmeside i forhold til tilgængelighed. Læs mere om Cynthis Says på: WDG HTML Validator kan teste en hjemmesides brug af html. Læs mere om WDG Validator på: Word Wide Web Consortiums værktøj til at validere HTML. Læs mere om WWW Consortium på: Word Wide Web Consortiums værktøj til at validere CSS. Læs mere om CSS validator på: Evalueringsværktøj fra Ramp Ascend: Læs mere på: Det er muligt at downloade en demoversion under specielle betingelser. 4 5

5 Evalueringsværktøj fra Webking: Læse mere på: jsp?product=webking&itemid=86. Bobby testen ( Watchfire ) har tidligere været et gratis og meget brugt værktøj til test af hjemmesiders tilgængelighed. Værktøjet er desværre ikke længere gratis, men kan købes hos IBM. Læs mere om IBM Rational Policy Tester Accessibility på: 01.ibm.com/software/rational/offerings/websecurity/. Test hjemmesiden med skærmlæser og teksbrowser Test hjemmesiden med en skærmlæser ved hjælp af en engelsk demoversion af Jaws. Læs mere om JAWS på: JAWS_HQ.asp Lynx tekstbrowser giver mulighed for at se, hvordan hjemmesiden ser ud i en tekstbrowser. Læs mere om værktøjet på: Værktøjslinjer Værktøjslinjen AIS, The Accessible Information Solutions giver mulighed for automatisk og manuelt at teste forskellige funktionaliteter på en hjemmeside i forhold til tilgængelighed. Download værktøjslinjen her: Firefox Web Developer Extensions. Download værktøjslinjen her: - https://addons.mozilla.org/da/firefox/addon/ https://addons.mozilla.org/da/firefox/addon/60 Værktøjer til beregning af LIX-tal LIX-tallet kan beregnes på hjemmesiden BedreWord. Læs mere om BedreWord på: 6 7

6 TJEKLISTE FOR TEST AF HJEMMESIDERS TILGÆNGELIGHED Denne tjekliste svarer ikke fuldstændig til WCAG 2.0, niveau 1 og 2. De meget tekniske specifikationer er ikke medtaget, da de sandsynligvis ikke vil give nogen mening for en nybegynder, der skal teste en hjemmesides tilgængelighed. Hvis man gerne vil læse den fuldstændige liste over tjekpunkter i WCAG 2.0, niveau 1 og 2 henvises til W3C s hjemmeside: TR/WCAG20/. Test af hjemmesidens tekniske konstruktion Er HTML koden valid? Er metadata udfyldt? Kan testes automatisk med værktøj på W3C. Link til værktøjet: Kan testes manuelt ved at se kildekoden for hjemmesiden og teste, om metadata er udfyldt, og at beskrivelsen stemmer overens med hjemmesidens formål og indhold. Oplysningerne står i kildekodens header afsnit. Er hjemmesidens sprog angivet? Kan testes manuelt ved at se i kildekoden for hjemmesiden og tjekke, om hjemmesidens sprog er angivet. Oplysningerne står i kildekodens header afsnit. Er der brugt CSS på hjemmesiden? Er CSS valid? Kan testes automatisk via en css validator. En css validator kan findes på: Kan testes manuelt ved at se i kildekoden på hjemmesiden og tjekke, om der i header afsnittet henvises til en CSS fil. Kan testes automatisk med værktøjet på W3C. Find værktøjet her: Fungerer hjemmesiden, hvis CSS er slået fra? Kan testes automatisk med værktøjet Web Accessibility Toolbar. Kan downloades her: 8 9

7 Browser kompatibilitet Kan testes manuelt ved at teste hjemmesidens udseende og funktionaliteter i forskellige browsere såvel som forskellige versioner af browserne. Er der brugt java script på hjemmesiden? Og er de kompatible med hjælpemidler? Kan testes manuelt ved at gennemse kildekoden for at se, om der er brugt java script på hjemmesiden. Er der brugt tabeller på hjemmesiden til layout af indhold? Kan testes manuelt ved at gennemgå siderne for tabeller.tjek om siderne giver mening, når indholdet læses linje for linje fra venstre mod højre? Fungerer hjemmesidens funktionaliteter, hvis java script er slået fra? Kan testes automatisk med værktøjet Web Accessibiity Toolbar. Kan downloades her: Indeholder hjemmesiden datatabeller? Er disse struktureret korrekt? Kan testes automatisk med værktøjet Web Accessibiity Toolbar. Værktøjet kan downloades her: Er der brugt formularer på hjemmesiden? Kan testes manuelt ved at gennemse siderne på hjememsiden for at se, om der findes formularer. Kan testes manuelt ved at gennemse kildekoden. Tjek endvidere, om der er skrevet et summary i forbindelse medkomplicerede tabeller. Har brugeren mulighed for at springe tabellen over? ( skip tabel - link) Tjek evt. med demoversion af Jaws, hvorvidt formularen fungerer ved brug af skærmlæser. Demoversion kan downloades her: fs_products/jaws_hq.asp. Er der brugt frames på hjemmesiden? Og er de udstyret med titler? Kan testes manuelt ved at gennemse kildekoden for at se, om der er brugt frames på hjemmesiden. Ved tjek af formularer skal man sikre sig at:: Al tekst i formularen er tilgængelig Hvis der er frames, har hver frame så fået et sigende navn og titel? Kan aflæses i url en. Er koden NOFRAMES brugt i forbindelse med brugen af frames? Kan tjekkes i kildekoden. Der er tilknyttet labels til alle felter, der skal udfyldes af brugeren. Der er tilknyttet labels til alle knapper som f.eks. Slet, Send m.m

8 Er der brugt PDF- eller Word dokumenter på hjemmesiden? Er de tilgængelige? Kan testes manuelt ved at gennemsøge sider for PDF- eller Word dokumenter. PDF-dokumenters tilgængelighed kan tjekkes i Adobe Acrobat Professional. Gå ind under menupunktet Advances/Accessibility og vælg full chek. Hvis PDF- eller Word dokumenter ikke er tilgængelige, bør der ligge en alternativ version, som f.eks. html eller andet

9 Test af hjemmesidens navigation Har hjemmesiden et sitemap eller en indholdsfortegnelse? Kan testes manuelt ved at tjekke, om hjemmesiden har et sitemap eller en indholdsfortegnelse. Den skal gerne ligge som et af de første hits, man rammer ved brug af skærmlæser. Er der konsistens i brugen af billeder og ikoner? Er navigationsstrukturen ensartet? Kan testes manuelt ved at gennemgå typiske sideskabeloner og tjekke, om der er konsistens i brugen af billeder og ikoner. Kan testes manuelt ved at gennemgå typiske sideskabeloner og tjekke, om navigationsstrukturen er ensartet. Test evt. med demoversionen af Jaws. Demoversion kan downloades her: Er brugergrænsefladen ensartet? Kan testes manuelt ved at gennemgå typiske sideskabeloner og tjekke, om brugergrænsefladen er ensartet. Er links angivet og formuleret korrekt? Kan testes manuelt ved at tjekke, om linkteksten kan forstås uden for sin kontekst. Er globale menuer synlige hele tiden? Kan testes manuelt ved at gennemgå typiske sideskabeloner og tjekke, om globale menuer er synlige hele tiden. Tjek, at links er tydelige for brugeren. Tjek, at den samme linktekst ikke bruges til at henvise til for mange forskellige sider. Er der brugt den samme navigationsmetode på hele hjemmesiden? Gennemgå typiske sideskabeloner for at se om der er brugt den samme navigationsmetode på alle siderne. Er navigationen klar, konsistent og logisk opbygget? Hvis der ikke er brugt en forklarende linktekst, så tjek at der er tilknyttet en forklarende tekst v.h.a. attributten title. Kan testes manuelt ved at gennemgå typiske sideskabeloner (en hjemmeside vil være bygget op omkring forskellige sideskabeloner, som angiver sidens design. Disse sideskabeloner bliver brugt igen og igen gennem hele hjemmesiden). Er informationsstrukturen og funktionaliteter ensartet på hele hjemmesiden? Er der indhold, som bevæger sig? Flimrer skærmen? Kan testes manuelt ved at gennemgå typiske sider og tjekke, om informationsstrukturen er ensartet på alle siderne. Kan testes manuelt ved at gennemgå typiske sideskabeloner og tjekke, om der er indhold, der bevæger sig. Kan kun tjekkes manuelt ved at observere om skærmen flimrer

10 Bruges der rullende tekster? Er der blinkende tekster eller indhold? Kan kun tetstes manuelt ved at se, om der bruges rullende tekster på hjemmesiden. Kan kun testets manuelt ved at se, om der bruges blinkende tekster eller indhold på hjemmesiden. Bruges der pop-up vinduer? Kan man navigere på hjemmesiden uden brug af mus? Kan testes manuelt ved observere, om der bruges pop-up vinduer på hjemmesiden. Tjek f.eks., om eksterne links åbner i nyt browservindue. Det skal gerne fremgå af linktekst, at siden åbnes i et nyt browservindue. Kan testes manuelt ved at tjekke, om man kan bruge hjemmesiden uden brug af mus. Forsøg at anvende hjemmesiden udelukkende ved at bruge tastaturet, hvor man bruger TAB funktionen til at tabbe sig igennem hjemmesidens funktioner. Tjek at de links, man tabber sig frem til på hjemmesiden, stemmer overens med en logisk struktur af overskrifterne (h1, h2, h3, h4 osv). Tjek om brugeren tilbydes en skip-menu funktion, således at han/hun ikke får oplæst alle menupunkter på hver side. Kan tjekkes via demoversionen af Jaws. Demoversion kan downloades her: freedomscientific.com/jaws-hq.asp

11 Test af hjemmesidens design Test af hjemmesidens tekstindhold Er der tilstrækkelig med kontrast mellem farverne på hjemmesiden? Kan testes ved at tjekke, om der er brugt tilstrækkelig med kontrast mellem for- og baggrundsfarver på hjemmesiden. Tjek at hjemmesiden giver mening, hvis farverne slås fra, dvs. at hjemmesiden ses i s/h. Hvad er LIX-tallet for hjemmesiden? LIX-tallet kan testes ved brug af automtisk værktøj, der kan downloades her: html. Tjek forskellige sider på hjemmesiden - vær særlig opmærksom på meget besøgte sider. Begge punkter kan testes via Web Accessibility Toolbar, som kan downloades her: Er sproget kortfattet og klart? Kan testes manuelt ved at gennemlæse teksterne på hjemmesiden og vurdere, om sproget er skrevet i kortfattet og klart sprog. Brug kun få farver i teksterne på hjemmesiden. Kan testes manuelt ved at tjekke, hvor mange farver der er brugt til teksterne på hjemmesiden. Er teksten brudt op i små bidder med overskrifter? Er overskrifterne sigende for indholdet? Kan testes manuelt ved at tjekke, om teksten er brudt op i små bidder. Tjek endvidere, om der overskrifter tilknyttet teksterne, og om de har et sigende indhold. Baggrunden bør være uden mønstre m.m. Der bør ikke udelukkende bruges farver som navigationsmetode. Kan testes manuelt ved at tjekke, om hjememsidens baggrund er ensfarvet og egnet som baggrund for læsning af tekst og indhold. Der bør ikke udelukkende bruges farver som navigationsmetode. Kan testes manuelt ved at tjekke, om hjemmesiden bruger farver som navigationsmetode. Hvis der er brugt farver, bør der desuden være tilknyttet labels til navigationsmetoderne, f.eks. menuknapper, grafiske elementer osv. Er teksten layoutet med korte linjelængder og ulige margin er? Er quotation markup brugt til indrykning af tekst? Er overskrifter angivet i hierarkisk rækkefølge? Kan testes manuelt ved at tjekke linjelængderne på teksterne på hjemmesiden. De bør ikke være på mere end ca cm i bredden (dvs tegn). Kan testes manuelt ved at gennemsøge hjemmesiden for indrykket tekst og tjekke, om teksten er layouttet med CSS eller quotation markup i kildekoden. Kan testes automatisk med værktøjet Web Accessibility Toolbar. Kan downloades her:

12 Test af hjemmesidens brug af grafik og billeder Test af hjemmesidens brug af multimedier Er der angivet Alt-tekster ved alle billeder og grafiske elementer? Er der brugt Client-side image maps? Kan testes manuelt ved at tjekke, om der er tilknyttet Alt -tekster til billeder, grafik m.m., når musen holdes over elementet. Kan testes manuelt ved at gennemsøge hjemmesiden for at se, om der er steder, hvor der er brugt Client-side image maps. Er de tilgængelige via tastatatur og skærmlæser? Er der brugt lydfiler på hjemmesiden? Kan testes manuelt ved at tjekke, om der findes lydfiler på hjemmesiden. Tjek, om lydfiler er tilgængelige via tastatur og skærmlæser. Tjek, om der findes en alternativ repræsentation af lydsporet, der beskriver indholdet for brugere med hørenedsættelse. Er billeder brugt grafisk, eller er der grafik med indlejret tekst? Kan testes manuelt ved at gennemsøge siderne på hjemmesiden for at se, om billeder er brugt grafisk, eller om der er indlejret tekst i billeder. Er der brugt videoklip på hjemmesiden? Kan testes manuelt ved at tjekke, om der findes videoklip på hjemmesiden. Tjek, om de er tilgængelige via tastatur og skærmlæser. Tjek, om der er skrevet en alternativ repræsentation af det visuelle spor, der beskriver indholdet for blinde brugere, og om der findes en transkription eller et referat af lydsporet. Er der brugt animationer på hjemmesiden? Det er nødvendigt at tjekke manuelt, om der findes flashfiler på hjemmesiden. Tjek, om flashfilen er tilgængelig via tastatur og skærmlæser

13 Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede Tekst: Inger Hindhede Kjær / Layoutkoncept: Designbolaget Layout: Inger Hindhede Kjær /September 2009 / 1. Udgave. ISBN / Folderen kan hentes på og

14 CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE Bredgade 25F, 4. sal 1260 København K Tlf.: Fax: Mail: Web:

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 OpenPublic Web Brugermanual OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 Indhold Sådan kommer du i gang... 3 Log ind... 3 Redigeringsvinduet... 3 Opret, Gem og Udgiv indhold... 3 Forskellige muligheder for

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

PDF Modul & Online Markedsføring

PDF Modul & Online Markedsføring Danmarks Tekniske Universitet IMM 23. Januar 2009 PDF Modul & Online Markedsføring Af Frederik Christian Heerup-Larsson IMM-B.Eng-2009-53 Side 1 1. Abstract Denne rapport omhandler design og udvikling

Læs mere

e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor .com

e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor .com 1 Denne guide er udviklet og designet af Jesper Synnestved. Der ydes ingen support, og al brug af informationer er på eget ansvar. e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor.com 2 Velkommen

Læs mere

HJEMMESIDEN TIL BRANCHEOG INTERESSEORGANISATIONER, VIDENCENTRE OG TÆNKETANKE.

HJEMMESIDEN TIL BRANCHEOG INTERESSEORGANISATIONER, VIDENCENTRE OG TÆNKETANKE. HJEMMESIDEN TIL BRANCHEOG INTERESSEORGANISATIONER, VIDENCENTRE OG TÆNKETANKE. operate it jesper brochmands gade 10 2200 københavn n tlf 38 16 80 90 Info@operateit.dk www.operateit.dk MÅLRETTET MINDRE ORGANISATIONER

Læs mere

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV VÆRKTØJET TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR ALLE CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INTRODUKTION Tjeklisten er en kort

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Brug internettet optimalt

Brug internettet optimalt 38,- Søg rigtigt og du skal finde Brug internettet optimalt * Find breve i en nyhedsgruppe * Hent programmer * Din egen bibliotekar * Find en e-mail adresse * Design din egen hjemmeside * Postlister, radio

Læs mere

White paper Kernen i god tekstforfatning

White paper Kernen i god tekstforfatning White paper Kernen i god tekstforfatning Skab et behov for det, du sælger få modtageren til at handle Kernen i god tekstforfatning Inden for e-mailmarkedsføring findes der en sand vrimmel af gode råd om

Læs mere

Internettet. *ukkulp#m,bvcm* ÊÀËÑ. Start med 48,- En klassiker og bestseller. Nu i 5. udgave. www.knowware.dk. Torben Kjær

Internettet. *ukkulp#m,bvcm* ÊÀËÑ. Start med 48,- En klassiker og bestseller. Nu i 5. udgave. www.knowware.dk. Torben Kjær 48,- En klassiker og bestseller Start med Torben Kjær Internettet Også til Mac En begynderguide til det globale computernetværk Svar på dine spørgsmål: * internettet, surfe, e-mail, sikkerhed, * chat,

Læs mere

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE Af Anette Nielsen, Nielsens Bureau - november 2012 revideret marts 2015 INDHOLD: 2 Hvad er søgemaskineoptimering (SEO)? 3 På

Læs mere

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning Word 2010 lær det selv 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright 2010

Læs mere

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5 1 Indledning...4 2 Arbejdsfordeling...4 3 Læsevejledning...5 4 Problemstilling...6 4.1 Baggrund...6 4.1.1 Idegrundlaget...6 4.1.2 Kunden...8 4.1.3 Storytelling...8 4.2 Problemformulering...9 4.3 Afgrænsning...10

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES 61 KAPITEL 2 Facebook KAPITEL 3 TripAdvisor / 3 37 Din

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual til simpelt brug Kim B. Eriksen Version 1.02 En brugermanual der forklarer de simple funktioner i ParsePort Årsafslutning. Indhold Start/installation

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

Gecko - The live travel guide

Gecko - The live travel guide Gecko - The live travel guide Vejleder: Marc Kluge Anslag: 32111 Startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 MULB http://avna.dk/gecko/index.php Augusta Lindskov Naundrup-Jensen

Læs mere

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale DEN STØRSTE FORSKEL MELLEM EXCEL OG CALC ER, AT HVIS DU BRUGER CALC PÅ DANSK, SÅ SKAL DU BENYTTE DE DANSKE FUNKTIONS NAVNE I STEDET

Læs mere

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369 3D BIM modeller En bedre sammenhæng i projektet Theis K. R. Andersson S093369 Forord Teknologisk Institut har en vision om en digital platform, der understøtter rådgivningsprojekter i byggeriet, fra skitse

Læs mere