Voldtægt der anmeldes...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voldtægt der anmeldes..."

Transkript

1 Camilla Laudrup, Bjarne Laursen, Katrine Sidenius, Flemming Balvig, Maj-Britt Elise Martinussen, Karin Sten Madsen Voldtægt der anmeldes... Del VI: Voldtægtsanmeldelsers vej gennem retssystemet

2 1 VOLDTÆGT DER ANMELDES Del VI: Voldtægtsanmeldelsers vej gennem retssystemet Camilla Laudrup, Bjarne Laursen, Katrine Sidenius, Flemming Balvig, Maj-Britt Elise Martinussen, Karin Sten Madsen Udgivet af Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, Glostrup Tlf december 2010 Fås kun som pdf på dkr.dk ISBN:

3 2 Indholdsfortegnelse VOLDTÆGT DER ANMELDES... 1 Del VI: Voldtægtsanmeldelsers vej gennem retssystemet... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Figurer... 6 Tabeller... 6 Forord... 8 Del I Resumé og hovedkonklusioner Den overordnede retlige udskillelsesproces Voldtægter, der bliver anmeldt Voldtægter, der ikke bliver anmeldt Henvendelser til politiet, der ikke registreres som anmeldelse Falske anmeldelser Uopklarede sager Opklarede sager ikke for retten Opklarede sager for retten Overfalds, kontakt, og partnervoldtægtssager Øvrige parametre med indflydelse på retsprocessen Indledning Del II Retssystemets udskillelsesproces for anmeldte voldtægter Mørketal voldtægt, der ikke anmeldes Gerningsmanden er en nær bekendt Usikkerhed i forhold til hændelsesforløbet Frygt for repressalier Oplevelse af egen skyld... 23

4 3 Negativ opfattelse af politiet Manglende overskud Ønsket om at glemme Voldtægtsforsøg Undersøgelsessager anmeldelser, der ikke bliver til anmeldelser Falske anmeldelser sorteret fra i analysen Hvad er voldtægt? Overgrebet skal være med vilje Myndighedernes arbejdsfordeling og bevisvurdering Kontakt og partnersager indtræder i et sværere efterforskningsfelt Påstand mod påstand Anmeldelser af voldtægt og voldtægtsforsøg Definition af overfalds, kontakt og partnervoldtægt Overfaldsvoldtægt Partnervoldtægt Kontaktvoldtægt Voldtægt begås oftest af én, som kvinden kender Ikke fundne gerningsmænd Formodet gerningsmand fundet, men sigtelse ikke rejst Sigtelse af formodet gerningsmand Sigtelse: Forskel mellem overfalds, kontakt og partnervoldtægter Sager sluttet uden retssag De udenretslige afgørelser Sager med sigtelser sluttet uden retssag: Forskel mellem overfalds, kontakt og partnervoldtægter Påstand mod påstand i kontakt og partnersager Eksempler på sager Klager til Statsadvokaten over sluttede sager Tiltale voldtægtssager for retten... 41

5 4 Tiltale: Forskel mellem overfalds, kontakt og partnervoldtægtssager Frifindelse Frifindelse: Forskel mellem overfalds, kontakt og partnervoldtægtssager Domfældelser Domfældelser: Forskel mellem overfalds, kontakt og partnervoldtægtssager Høj domfældelsesrate, når sagerne er for retten Dom for anden sædelighedsforbrydelse end voldtægt Domfældelsesrate: Forskel mellem overfalds, kontakt og partnervoldtægtssager Kontaktvoldtægter får domme i mildere kategori Typer af dom Typer af dom: Forskel mellem overfalds, kontakt og partnervoldtægtssager Del III Andre parametre med indflydelse på retssystemets vurdering af sagerne Bistandsadvokat Flere domme, når kvinden har fået en bistandsadvokat Skader Fysiske skader: Forskel mellem overfalds, kontakt og partnervoldtægtssager Fysiske skader: Betydning for, hvor langt sagen kommer i retssystemet Fysiske skader og betydning for retsprocessen: Forskel mellem overfalds, kontakt og partnervoldtægtssager Eksempler på sager Eksempler på sager Fysiske skaders betydning for domfældelse Modstand Modstand: Forskel mellem overfalds, kontakt og partnervoldtægtssager Modstand: Betydning for om sagen kommer for retten Eksempler på sager Modstand: Forskellige former for modstand og betydning for rejsen gennem retssystemet... 64

6 5 Tid fra gerningstidspunkt til anmeldelse Anmeldelsestidspunkts påvirkning af sigtelse / tiltale Anmeldelsestidspunkt Uddrag fra Laudrup & Rahbæk 2006: pp Eksempler på sager Eksempler på dom trods sen anmeldelse og eksempler på begrundelser for påtaleundladelse, med vægt på sen anmeldelse (sager sluttet på 721, stk. 1, nr. 2 bevisets stilling ) Anmeldelsestidspunktets påvirkning af domfældelse Alkoholindtag Mandens alkoholpåvirkning Kvindens alkoholpåvirkning Referencer De 5 øvrige delrapporter i serien Voldtægt, der anmeldes :... 73

7 6 Figurer 1. Figur 1 - Udskillelsesproces for anmeldte voldtægtssager i retssystemet Figur 2 Overordnet udskillelsesproces i retssystemet for anmeldelser Tabeller 1. Tabel 1 Overordnet udskillelsesproces for voldtægtsanmeldelser i retssystemet Detaljeret udskillelsesproces for voldtægtsanmeldelser i retssystemet Anmeldelser fordelt på kvindens relation til formodet gerningsmand Sigtelser i alt set i forhold til samlet antal anmeldelser Sigtelsesgrad for sager, hvor formodet gerningsmand er fundet, fordelt på kvindens relation til formodet gerningsmand Undladelse af påtale (sagen rejses ikke ved retten) samt begrundelser for undladelse af påtale Sager med sigtelse sluttet uden retssag (påtale undladt) set i forhold til samlet antal sigtelser og kvindens relation til formodet gerningsmand Tiltale set i forhold til anmeldelser og i forhold til sigtelse Tiltale i forhold til sigtelser kvindens relation til formodet gerningsmand Frifindelse set i forhold til samlet antal tiltale/sager for retten Domfældelser i forhold til antal anmeldelser Domfældelser og domfældelsesrate (domfældelser i forhold til antal tiltale) Typer dom i forhold til tiltale for hhv. overfalds-, kontakt- og partnersager... 46

8 7 14. Beskikkelse af bistandsadvokat Beskikkelse af bistandsadvokat betydning for domfældelsesraten Påviste skader fordelt på relation til gerningsmand Antal skader i sager med sigtelser og tiltale Skaders påvirkning på raten for om sagerne sluttes eller ender med tiltale/retsag Skaders påvirkning på raten for om sagerne sluttes eller ender med tiltale/retsag Skaders påvirkning på domfældelse set i forhold til anmeldelser Skader og typer af dom set i forhold til antal tiltalte Sager sluttet uden retssag eller tiltale rejst set i forhold til samlet antal sigtelser Kvindens modstands påvirkning af domfældelsesraten (dom/tiltale) Kvindens modstands påvirkning af domfældelsesraten (dom/tiltale) detaljeret opdeling Tid fra gerningstidspunkt til anmeldelse fordelt på relation til formodet gerningsmand Sigtelser og tiltale set i forhold til anmeldelsestidspunktet Domfældelsesrate (dom i forhold til tiltalte) set i forhold til anmeldelsestidspunkt Den formodede gerningsmands alkoholpåvirkning ifølge ham selv Kvindens alkoholpåvirkning ifølge hende selv... 73

9 8 Forord De sidste 25 år har i gennemsnit omkring 500 kvinder årligt anmeldt til politiet, at de er blevet udsat for voldtægt eller forsøg herpå. Voldtægt er et af de mest alvorlige overgreb, et menneske kan foretage sig over for et andet menneske, og det er derfor af yderste vigtighed, at der gøres, hvad der er muligt for at forebygge og mindske antallet af sådanne overgreb. Det er endvidere af stor betydning, at de, der alligevel udsættes, får den bedst mulige behandling af deres omgivelser. Dette bør være en ret i sig selv, men det er jo også helt afgørende for at bidrage til at mindske de ofte voldsomme skadevirkninger af overgrebet. Det er ikke mindst vigtigt, at kvinderne behandles optimalt af og i retssystemet. Det er vor opfattelse, at en af grundene til, at forebyggelsen kunne være bedre, end den er, og at kvinderne ikke altid behandles optimalt i retssystemet mv., er manglende viden. Det er ikke den eneste grund men det er én af grundene. Det er baggrunden for, at der er gennemført en undersøgelse af kvinder, der anmelder voldtægt. Undersøgelsen vedrører de politianmeldte voldtægter i perioden 2000 til En tilsvarende undersøgelse er tidligere gennemført vedrørende perioden 1990 til 1992, hvorfor det også er muligt at give et bidrag til beskrivelse og forståelse af, hvordan de politianmeldte voldtægter har udviklet sig. Den nyeste undersøgelse belyser langt flere aspekter ved de politianmeldte voldtægter end den tidligere, og den repræsenterer utvivlsomt den mest omfattende undersøgelse på dette område, der hidtil er gennemført i Danmark. Undersøgelsen er blevet til i et unikt tværfagligt samarbejde, hvor bl.a. jura, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab har været repræsenteret, og hvor der har deltaget såvel praktikere som forskere. Det Kriminalpræventive Råd, Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, Statens Institut for Folkesundhed, Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet og Rigspolitiet har samarbejdet om gennemførelse af denne undersøgelse. OAK Foundation, Justitsministeriets Forskningspulje, Det Kriminalpræventive Råd, Egmont Fonden og Aase og Ejnar Danielsens Fond har gjort undersøgelsen mulig. Vi er overordentlig taknemmelige for den betydelige og velvillige støtte, der er ydet undersøgelsen. Mange andre har bidraget, ikke mindst ansatte fra og på de ovennævnte institutioner. Særlig tak til de tre, der har taget et medansvar i projektets styregruppe sammen med forordets underskrivere: Charlotte Mathiesen Bech, Merete Djurhuus og Jørgen Abildgaard. Det var sidstnævnte,

10 9 der havde hovedansvaret for undersøgelsen vedrørende , og Jørgen Abildgaard har været af uvurderlig betydning for gennemførelse af det aktuelle projekt i alle dets faser. At det i undersøgelsen blev muligt at få tilgang til og at opspore hele 98 pct. af alle sager er i høj grad daværende formand for Politimesterforeningen, Poul Bjørnholdt Løhdes fortjeneste. Jesper Søholm har varetaget det komplicerede it-arbejde med opbygning af et elektronisk kodeskema. Selve den meget omfattende kodning er blevet foretaget af Maj-Britt Elise Martinussen med bistand fra Tine Søberg, Priscilla Sant Anna Gravesen, Anette Peitersen og Morten Haagensen. Afrapporteringen af undersøgelsen sker i form af en række delrapporter. Rapporterne offentliggøres ligesom nærværende publikation på Det kriminalpræventive Råds hjemmeside, men vil siden, evt. i en reduceret og/eller revideret form, blive samlet i en trykt publikation, som til den tid vil kunne erhverves ved henvendelse til Det Kriminalpræventive Råd. Hidtil er der udkommet følgende delrapporter: Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Undersøgelsens fokus, metode og grundmateriale Falske anmeldelser af voldtægt Udviklingen i voldtægter Mændene Kvinder der anmeldte voldtægt eller forsøg på voldtægt København, 2010 Professor, dr.jur. Flemming Balvig, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet Seniorforsker Bjarne Laursen, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Informationsmedarbejder Karin Sten Madsen, Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet Cand.jur. Maj-Britt Elise Martinussen Forhenværende overlæge Katrine Sidenius, Center for Voldtægtsofre, Rigshospitalet Cand.scient.pol., seniorrådgiver Camilla Laudrup Rostra Kommunikation & Research A/S

11 10 Del I Resumé og hovedkonklusioner Denne rapport analyserer voldtægtsanmeldelsers rejse gennem retssystemet i Danmark. Rapporten giver et overblik over, hvor langt i retssystemet voldtægtsanmeldelser kommer og ser samtidig på udvalgte betydningssammenhænge for denne retlige udskillelsesproces. De parametre, som undersøges, er: Betydning af mandens og kvindens relation (overfalds-, kontakt-, eller partnervoldtægt), betydningen af kvindens modstand og fysiske skader på kvinden, betydningen af hvor hurtigt, voldtægten er anmeldt og betydningen af indtagelse af alkohol for både kvinde og mand. Derudover undersøges, hvorvidt beskikkelse af bistandsadvokater til den forurettede kvinde har betydning for sagens udfald, og hvorvidt klager til Statsadvokaten over anklagemyndighedens afgørelser om påtaleundladelse, dvs. at slutte sagerne og dermed undlade at rejse sagen ved retten, påvirker sagens resultat. Den overordnede retlige udskillelsesproces Den retlige udskillelsesproces for anmeldelser af voldtægt og voldtægtsforsøg ser helt overordnet således ud: I 28 % af de anmeldte sager finder politiet ikke en formodet gerningsmand, og sagerne kommer derfor ikke videre i retssystemet. 32 % af sagerne bliver sluttet udenretsligt med undladelse af påtale og kommer ikke for en domstol. 30 % af sagerne kommer for en domstol. Restgruppen af sager (10 %) bliver sluttet uden sigtelse af manden, heraf sluttes en femtedel, fordi den formodede gerningsmand er under den kriminelle lavalder. 7 ud af 10 anmeldelser af voldtægt fører således ikke til en retssag. Knap hver femte (19 %) anmeldelse ender med en dom for voldtægt.

12 11 Voldtægter, der bliver anmeldt I den treårige periode anmeldes 1264 voldtægter eller forsøg på voldtægt. Dvs. i gennemsnit 421 anmeldelser om året. Voldtægter, der ikke bliver anmeldt Det faktiske antal kvinder, der i løbet af et år udsættes for voldtægt, er ifølge den seneste voldsofferundersøgelse i størrelsesordenen Omkring 3 ud af 4 voldtægter anmeldes aldrig til politiet. Henvendelser til politiet, der ikke registreres som anmeldelse En række henvendelser fra kvinder til politiet om oplevede seksuelle overgreb bliver aldrig optaget som egentlige anmeldelser for voldtægt, og indgår derfor heller ikke i datamaterialet. Nogle sager bliver således registreret som undersøgelsessager om sædelighedsforbrydelser, men bliver aldrig konverteret til en egentlig anmeldelse for voldtægt. Falske anmeldelser For at give et billede af den retlige udskillelsesproces for voldtægtssager, helt uden den støj som de falske anmeldelser tenderer at give det samlede billede for retsprocessen for voldtægtssager i Danmark, har vi i nærværende analyse valgt at sortere en bredt defineret gruppe af sager om falske anmeldelser helt fra i datamaterialet (jf. afsnit Falske anmeldelser sorteret fra i analysen ). Uopklarede sager Politiet finder i 28 % af sagerne ikke en formodet gerningsmand, og sagerne kommer derfor ikke videre i retssystemet. Opklarede sager ikke for retten I 6 ud af 10 sager finder og sigter politiet en formodet gerningsmand. Men af disse sager ender over halvdelen (52 %) med, at anklagemyndigheden vurderer, at sagen ikke vil kunne holde i retten. Sagerne ender med påtaleopgivelse, hvilket betyder, at der ikke rejses tiltale. Det er på dette stadie i retsprocessen, at langt de fleste sager (408 sager) ender, svarende til 32 % af alle anmeldelser. Begrundelsen for at slutte sager uden en retssag er i langt de fleste tilfælde (382 sager) bevisets stilling. Sammenlignet med andre typer kriminalitet har voldtægt en væsentlig højere rate af påtaleopgivelser, altså sager, der ikke kommer for retten.

13 12 Når anklagemyndigheden træffer beslutning om ikke at rejse tiltale, kan man klage over afgørelsen til statsadvokaten. Færre end 10 % af sådanne klager, ender med medhold i klagen. Opklarede sager for retten Knap hver femte voldtægtsanmeldelse (19 %) ender med en dom for voldtægt, 6 % ender med en dom for anden sædelighedsforbrydelse end voldtægt og 2 % ender med en dom for andet. 4 % af sagerne ender med frifindelse. Blandt de voldtægtssager, der er nået hele vejen til domstolen (30 % af samtlige anmeldelser), ender knap 9 ud af 10 (86 %) med en form for domfældelse, mens 13 % ender med frifindelse. Halvdelen af domfældelserne for voldtægt, ender med strengeste form for sanktioner, hhv. ubetinget fængsel eller behandlingsdom. Overfalds-, kontakt-, og partnervoldtægtssager Kvinden og den formodede gerningsmand kender hinanden i forvejen i 64 % af voldtægtssagerne. Næsten halvdelen (48 %) af samtlige anmeldelser drejer sig således om såkaldte kontaktvoldtægter, hvor parterne har et vist kendskab til hinanden, mens 17 % er partnervoldtægtssager, hvor kvinden og manden er partnere eller ekspartnere. 36 % af anmeldelserne er overfaldsvoldtægter, hvor kvinden og manden ikke kender hinanden i forvejen. Overfaldsvoldtægt er defineret som sager, hvor der ikke har været samvær eller bekendtskab af betydning mellem parterne forud for voldtægten. Partnervoldtægter omfatter voldtægter, hvor manden er en nuværende eller tidligere kæreste/samlever/ægtefælle. Kontaktvoldtægter er negativt defineret ved, at det ikke er overfaldsvoldtægter og ej heller partnervoldtægter. Det dækker over en stor mangfoldighed af forskellige relationer mellem kvinden og manden. Manden kan være hendes far, onkel eller et andet familiemedlem. Han kan være hendes kollega, ven eller et kortvarigt værtshusbekendtskab. Der er væsentlig forskel mellem de tre former for voldtægtssagers rejse gennem retssystemet. Hvis man ser retssystemets behandling af voldtægtsanmeldelser som en slags retlig udskillelsesproces, kan man konkludere, at hvis en kvinde anmelder en voldtægt, hvor hun kender den formodede gerningsmand på forhånd (enten kontakt- og partnervoldtægtsager), så vil disse sager i højere grad blive sorteret hurtigere fra igennem det juridiske system end, hvis kvinden anmelder en voldtægt, som er begået af en mand, hun ikke kender. Der er en klar tendens, der vi-

14 13 ser, at overfaldsvoldtægter både kommer længere i retssystemet og ender med de strengeste sanktioner. Overfaldssagerne har en væsentlig større mulighed for at ende med retssag end de to andre kategorier af voldtægtssager. Mens 63 % af overfaldsvoldtægtssagerne, hvor politiet har sigtet en formodet gerningsmand, kommer for retten, så kommer blot 42 % af kontaktvoldtægtssagerne med sigtelse for retten. 54 % af de tilsvarende partnersager kommer for retten. Domfældelsesraten (antal domme i forhold til antal tiltaler) viser en tendens til at være størst for overfaldsvoldtægter. Mens 87 % af overfaldsvoldtægterne, der er kommet for retten, ender med dom for enten voldtægt eller en anden sædelighedsforbrydelse, så er raten 81 % for kontaktvoldtægtssager og 70 % for partnervoldtægter. Der er en tendens til, at flere kontaktvoldtægtssager end de øvrige kategorier ender med en dom for andre sædelighedsforbrydelser end voldtægt. Der er samtidig tendens til, at overfaldsvoldtægter i højere grad ender med domfældelse for egentlig voldtægt og ikke for anden sædelighedsforbrydelse. Øvrige parametre med indflydelse på retsprocessen Bistandsadvokat I Danmark har forurettede, der har været udsat for voldtægt, siden 1987 haft ret til at få beskikket en bistandsadvokat. Mindre end 3 % af kvinderne fik en bistandsadvokat under første politiafhøring. 54 % fik en bistandsadvokat senere i forløbet (tallet inkluderer de, der fik bistandsadvokat ved første afhøring), mens 46 % af kvinderne aldrig har fået en bistandsadvokat. Domfældelsesraten (dom i forhold til tiltale) fordobles i de tilfælde, kvinden har fået beskikket en bistandsadvokat. Fysiske skader på kvinden Langt de fleste kvinder, der anmelder voldtægt har fysiske skader. Blandt de anmeldte voldtægtssager, hvor politiet har fundet og sigtet en formodet gerningsmand, har 60 % af kvinderne fysiske skader, 28 % har ikke fysiske skader og 12 % af sagerne er uoplyst hvad dette angår. I de sager, der handler om partnervoldtægt, har kvinderne oftere fysiske skader, end kvinder, der anmelder overfalds- eller kontaktvoldtægter. Flere end 6 ud af 10 anmeldelser af voldtægt, hvor kvinden har fysiske skader, ender med ikke at komme for en domstol.

15 14 Når politiet har sigtet en gerningsmand i en sag, hvor der er fysiske skader på kvinden, bliver sagen sluttet uden retssag af anklagemyndigheden i knap halvdelen af sagerne (46 %). De fleste af disse sager (200 ud af 217 henlagte sager med fysiske skader på kvinden) bliver sluttet på bevisets stilling. Én partnersag bliver sluttet uden retssag (påtale undladt) på bevisets stilling trods livsfare for kvinden. 1 ud af 4 anmeldte sager med fysiske skader på kvinden (24 %) ender med en dom for voldtægt. Modstand Kvinden har gjort aktiv modstand i 84 % af sagerne (overtalelse, skrig, råb, løb, fysisk modstand), passiv modstand (gråd) i knap 2 % af sagerne, mens kvinden i 14 % ikke har gjort modstand. Der er en tendens til, at kvindens modstand forøger chancen for en retssag. Skrig er en af de modstandsformer, der fører til flest retssager, mens gråd (passiv modstand) kun i godt 4 ud 10 tilfælde fører til retssager, når man ser på samtlige sager med sigtelser og udelukkende fokuserer på modstand som parameter i efterforskningen. Hurtig anmeldelse Langt de fleste kvinder anmelder inden for 24 timer. 785 anmeldelser ud af 1264, dvs. 62 % af anmeldelserne sker mindre end 24 timer efter overgrebet. 302 anmeldelser, dvs.24 %, sker først i perioden 1 til 30 døgn efter overgrebet, mens 143 anmeldelser, 11 %, sker mere end en måned efter overgrebet. Øvrige sager er uoplyst. Sager, der bliver anmeldt inden for 3 timer fører i højere grad til tiltale end sager, der ikke er anmeldt med det samme. For de sager, der bliver udvalgt til at komme for en domstol, har det til gengæld ikke umiddelbart nogen entydig påvirkning af domfældelsessraten, hvor lang tid, der er gået fra gerningstidspunkt til anmeldelse. Alkohol Der er en tendens til, at sager, hvor enten kvinden eller manden (eller begge) er alkoholpåvirkede, i højere grad bliver sluttet uden retssag end sager uden oplyst alkoholpåvirkning.

16 15 Indledning Denne delrapport er en analyse af den retlige selektionsproces for anmeldte voldtægtssager for årene 2000, 2001 og Rapporten giver et overblik over voldtægtsanmeldelsers rejse gennem retssystemet i Danmark. Delrapporten tager sit udgangspunkt i det omfattende kvantitative datamateriale fra undersøgelsesperiodens tre år. Derudover anvendes sagsresuméer af samtlige politirapporter, udarbejdet i forbindelse med kodningen af datamaterialet. 1 Ud fra dette datamateriale analyseres den retlige selektionsproces for det samlede antal voldtægtsanmeldelser for perioden. Rapporten beskriver og analyserer således, hvad der sker med anmeldte voldtægtssager i retssystemet i den pågældende periode. Rapporten undersøger overordnet hvor langt i retssystemet anmeldelser af voldtægt og voldtægtsforsøg kommer. I mange tilfælde finder politiet ikke en formodet gerningsmand, og sagerne forbliver uopklarede. Anmeldelsens rejse gennem retssystemet slutter således allerede her. For den store pulje af anmeldelser, hvor politiet finder og sigter en formodet gerningsmand, er rejsen gennem retssystemet meget varierende. Men størstedelen af sagerne slutter på dette stadie med en såkaldt udenretslig afgørelse, hvor anklagemyndigheden vælger ikke at føre sagen for retten. Resten af sagerne kommer hele vejen igennem retssystemet og bliver til en retssag. De fleste af disse sager ender med domfældelse og nogle sager ender med frifindelse. 2 Rapporten beskriver og analyserer udvalgte betydningssammenhænge for denne retlige udskillelsesproces. Det primære fokus er på sammenligning af partner-, overfalds- og kontaktvoldtægter: Er der signifikante forskelle på, hvad der sker med voldtægtsanmeldelserne i retssystemet afhængigt af, om den forurettede kvinde og den formodede gerningsmand kender hinanden i forvejen eller ej og i givet fald, hvori består disse forskelle? 1 For yderligere detaljeret beskrivelse af metode og kodning, se Voldtægt der anmeldes I samt Voldtægt der anmeldes bilag til delrapport I. Nærværende delrapport beskriver og analyserer tendenser i udvalgte betydningssammenhænge baseret på frekvenstabeller og krydstabuleringer samt illustrerende cases. Desuden baserer analysen sig også på andre forskningsresultater, herunder Var det voldtægt en undersøgelse af menneskerettigheder og voldtægtssager i Danmark (Laudrup & Rahbæk 2006), som er en analyse baseret på undersøgelse af politijournaler om voldtægtssager i fire sjællandske politikredse samt interviews med en lang række anklagere, politifolk, bistandsadvokater og menneskerettighedseksperter. Rapporten sætter fokus på de barrierer i det danske retssystem, der gør det vanskeligt at få voldtægtssager for retten. 2 Denne rapport undersøger ikke, hvor mange sager der bliver anket til en højere retsinstans, men medregner kun den endelige afgørelse ved højeste instans. Rapporten undersøger heller ikke forskelle i strafniveau, se Voldtægt der anmeldes l.

17 Derudover er de parametre, som vi ser på er: Betydning af kvindens modstand, betydningen af fysiske skader på kvinden, betydningen af hvor hurtigt, voldtægten er anmeldt og betydningen af indtagelse af alkohol (for hhv. kvinde og mand). Derudover undersøges, hvorvidt beskikkelse af bistandsadvokater til den forurettede kvinde har betydning for sagens udfald, og hvorvidt klager til Statsadvokaten over anklagemyndighedens afgørelser om påtaleundladelse, dvs. at slutte sagerne uden retssag, påvirker sagens resultat. 16

18 Figur 1. Udskillelsesproces for anmeldte voldtægtssager i retssystemet 17

19 18 Del II Retssystemets udskillelsesproces for anmeldte voldtægter 30 % af alle voldtægtsanmeldelser kommer for retten. Mindre end hver femte voldtægtsanmeldelse ender med en dom for voldtægt. Denne rapport undersøger 1264 anmeldelser af voldtægt og forsøg på voldtægt for årene 2000, 2001 og 2002 og disse sagers rejse gennem retssystemet. I dette datamateriale er de sager, hvor en kvinde er blevet sigtet for falsk anmeldelse eller har indrømmet falsk anmeldelse, sorteret fra, for at give et billede af den retlige udskillelsesproces for voldtægtssager, helt uden den støj som falske anmeldelser tenderer at give det samlede billede for retsprocessen for voldtægtssager i Danmark. (Se afsnit Falske anmeldelser sorteret fra i analysen). 3 Overordnet kan man beskrive voldtægtsanmeldelsernes rejse gennem retssystemet som en slags udskillelsesproces. I mere end hver fjerde sag (28 %) finder politiet ikke en formodet gerningsmand, og sagerne kommer derfor ikke videre i retssystemet. Derfor ser nærværende analyse primært på de voldtægtssager, hvor politiet har fundet og sigtet en formodet gerningsmand, selv om de mange uopklarede sager i sig selv er et tankevækkende faktum i forhold til myndighedernes behandling af voldtægtsanmeldelser. Blandt de 72 % af sagerne, hvor politiet finder en formodet gerningsmand slutter 10 % af sagerne uden sigtelse, heraf 2 % fordi den formodede gerningsmand er under den kriminelle lavalder og dermed ikke kan strafforfølges i det retslige system. Politiet vælger i alt at sigte en formodet gerningsmand i knap 63 % af voldtægtsanmeldelserne. Det er dog langt fra alle disse sager, der ender med en retssag. Langt de flest sager bliver sorteret fra, efter politiet har sigtet en formodet gerningsmand når anklagemyndigheden skal vurdere, om sagen kan holde i retten. Af samtlige anmeldte sager ender 32 % således med, at sagerne trods sigtelse af en formodet gerningsmand, ikke kommer for en domstol. 3 Det skal her nævnes, at sager med flere formodede gerningsmænd, de såkaldte gruppevoldtægter, i denne rapport ikke analyseres særskilt. I nærværende rapport vil afgørelsen af en voldtægtssag blive defineret ud fra den mest vidtgående sanktion, dvs. at hvis den ene formodede gerningsmand i en gruppevoldtægtssag er blevet frikendt, og den anden formodede gerningsmand i samme sag er blevet dømt, så analyseres sagen ud fra sidstnævnte. For yderligere beskrivelse af definitioner og detaljeret beskrivelse af kodningen af datamaterialet, se Voldtægt der anmeldes I.

20 19 30 % af samtlige anmeldte sager kommer for en domstol. Mindre end hver femte, 19 %, af anmeldelserne ender med en dom for voldtægt, 6 % ender med en dom for anden sædelighedsforbrydelse end voldtægt og 2 % ender med en dom for andet. 4 % af sagerne ender med frifindelse. Tabel 1. Overordnet udskillelsesproces for voldtægtsanmeldelser i retssystemet % set i forhold til samlet antal anmeldelser Formodet gerningsmand ikke fundet Formodet gerningsmand fundet Formodet gerningsmand fundet og sigtet 28 % 72 % 63 % Sagen sluttet uden retssag (påtale undladt) 32 % Figur 2. Overordnet udskillelsesproces i retssystemet for Sagen for retten (formodet anmeldelser 30 % gerningsmand tiltalt) Dom for voldtægt 19 % Anmeldelser 100% (1264 sager) Formodet gerningsmand fundet 72% (910 sager) Formodet gerningsmand sigtet 63% (792 sager) Sagen sluttet uden retssag (påtale undladt) 32% (410 sager) Sagen for retten (Formodet gerningsmand tiltalt) 30% (384 sager) Dom for voldtægt 19% (236 sager) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 4 Fratrukket sager vedr. falsk anmeldelse (jf. afsnit Falske anmeldelser sorteret fra i analysen). 1

21 20 Tabel 2. Detaljeret udskillelsesproces for voldtægtsanmeldelser i retssystemet Antal sager % set i forhold til samlet antal anmeldelser Anmeldelse % Formodet gerningsmand ikke fundet % Formodet gerningsmand fundet % Mindreårig gerningsmand 20 2 % Formodet gerningsmand fundet, ikke sigtet 98 8 % Formodet gerningsmand sigtet % Sagen sluttet uden retssag (påtale undladt ) % Tiltalefrafald 2 0,2 % Retssag (formodet gerningsmand tiltalt) % Sag uafsluttet 3 0,2 % Frifindelse 50 4 % Dom for andet 26 2 % Dom for anden sædelighedsforbrydelse 69 6 % Dom for voldtægt % Denne rapport analyserer hvert af disse nedslagspunkter i udskillelsesprocessen; anmeldelse, ikke fundne gerningsmænd, fundne gerningsmand uden sigtelse, sigtelse af formodet gerningsmand, sagen sluttet uden retssag (påtale undladt), tiltale, domfældelse, frifindelse. Derudover indleder vi med en vurdering af det såkaldte mørketal vedrørende anmeldelser af voldtægter. 5 Fratrukket sager vedr. falsk anmeldelse (jf. afsnit Falske anmeldelser sorteret fra i analysen).

Voldtægt der anmeldes...

Voldtægt der anmeldes... Camilla Laudrup, Bjarne Laursen, Katrine Sidenius, Flemming Balvig, Maj-Britt Elise Martinussen, Karin Sten Madsen Voldtægt der anmeldes... Del VI: Voldtægtsanmeldelsers vej gennem retssystemet 1 VOLDTÆGT

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Voldtægt der anmeldes... Madsen, Karin Sten; Laursen, Bjarne; Sidenius, Katrine; Balvig, Flemming; Martinussen, Maj- Britt Elise

Voldtægt der anmeldes... Madsen, Karin Sten; Laursen, Bjarne; Sidenius, Katrine; Balvig, Flemming; Martinussen, Maj- Britt Elise university of copenhagen Københavns Universitet Voldtægt der anmeldes... Madsen, Karin Sten; Laursen, Bjarne; Sidenius, Katrine; Balvig, Flemming; Martinussen, Maj- Britt Elise Publication date: 2009 Document

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Voldtægt der anmeldes...

Voldtægt der anmeldes... Flemming Balvig, Bjarne Laursen, Karin Sten Madsen, Katrine Sidenius, Maj-Britt Elise Martinussen, Voldtægt der anmeldes... Del III: Udviklingen - især med henblik på fuldbyrdede overfaldsvoldtægter 1

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Voldtægt der anmeldes...

Voldtægt der anmeldes... Flemming Balvig, Bjarne Laursen, Karin Sten Madsen, Maj-Britt Elise Martinussen, Katrine Sidenius Voldtægt der anmeldes... Del I: Undersøgelsens fokus, metode og grundmateriale 1 VOLDTÆGT DER ANMELDES

Læs mere

Voldtægt der anmeldes...

Voldtægt der anmeldes... Karin Sten Madsen, Bjarne Laursen, Katrine Sidenius Flemming Balvig, Maj-Britt Elise Martinussen Voldtægt der anmeldes... Del V: Kvinder der anmeldte voldtægt eller forsøg på voldtægt VOLDTÆGT DER ANMELDES

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Var det voldtægt? Var det voldtægt? En undersøgelse af menneskerettigheder og voldtægtssager i Danmark. Camilla Laudrup Helle Rahbæk

Var det voldtægt? Var det voldtægt? En undersøgelse af menneskerettigheder og voldtægtssager i Danmark. Camilla Laudrup Helle Rahbæk Camilla Laudrup Helle Rahbæk Var det voldtægt? Var det voldtægt? En undersøgelse af menneskerettigheder og voldtægtssager i Danmark ISBN 87-991390-0-6 VAR DET VOLDTÆGT? EN UNDERSØGELSE AF MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Voldtægt der anmeldes...

Voldtægt der anmeldes... Maj-Britt Elise Martinussen, Flemming Balvig, Bjarne Laursen, Karin Sten Madsen, Katrine Sidenius Voldtægt der anmeldes... Del II: Falsk anmeldelse af voldtægt 1 VOLDTÆGT DER ANMELDES Del II: Falsk anmeldelse

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005

RIGSADVOKATEN Juni 2005 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0014 Straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 1. Indledning Ved lov nr. 380 af

Læs mere

Anmeldte voldtægtssager En beskrivelse af flow og frafald i anmeldte voldtægtssager ved Østjylland Politi

Anmeldte voldtægtssager En beskrivelse af flow og frafald i anmeldte voldtægtssager ved Østjylland Politi Anmeldte voldtægtssager En beskrivelse af flow og frafald i anmeldte voldtægtssager ved Østjylland Politi Nina Beck Hansen, Louise Hjort Nielsen, Rikke H olm Bramsen, Ole Ingemann-Hansen & Ask Elklit Trykkeri:

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 246 Offentligt. Var det voldtægt? ISBN

Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 246 Offentligt. Var det voldtægt? ISBN Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 246 Offentligt Var det voldtægt? ISBN 87-991390-0-6 VAR DET VOLDTÆGT? EN UNDERSØGELSE AF MENNESKERETTIGHEDER OG VOLDTÆGTSSAGER I DANMARK Camilla Laudrup Helle Rahbæk

Læs mere

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO)

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Denne artikel gennemgår straffelovens definitioner af de forskellige former for seksuelle overgreb på børn. Straffelovens

Læs mere

LOKK henviser til sine bemærkninger under bemærkninger til de almindelige bemærkninger.

LOKK henviser til sine bemærkninger under bemærkninger til de almindelige bemærkninger. Justitsministeriet Politi-og Strafferetsafdelingen e-mail: strafferetskontoret@jm.dk 20. november 2015 Vedr. : Justitsministeriets sags.nr. 2015-731-0057 - Svar på høring over udkast til lovforslag om

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at beskytte kvinder mod seksuelle overgreb m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om at beskytte kvinder mod seksuelle overgreb m.v. 2007/2 BSF 123 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 15. april 2008 af Peter Skaarup (DF), Colette L. Brix (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98 Bilag 1, L 98 A Bilag 1, L 98 B Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98 Bilag 1, L 98 A Bilag 1, L 98 B Bilag 1 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2015-16 L 98 Bilag 1, L 98 A Bilag 1, L 98 B Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. december 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Malene

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

Til alle politikredse og regionale statsadvokater. Behandling af voldtægtssager 6 initiativer i 2017

Til alle politikredse og regionale statsadvokater. Behandling af voldtægtssager 6 initiativer i 2017 Til alle politikredse og regionale statsadvokater DATO 21. de c e m be r 20 1 6 J O U R N A L N R. RA- 2 0 16-909- 0 2 85 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Anmeldelsestilbøjelighed blandt ofre for seksuelle overgreb

Anmeldelsestilbøjelighed blandt ofre for seksuelle overgreb Anmeldelsestilbøjelighed blandt ofre for seksuelle overgreb MALTHE ØLAND RIBE JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-07-5 FORORD En stor tak til Center for Seksuelle Overgreb,

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

Voldtægt der anmeldes...

Voldtægt der anmeldes... Bjarne Laursen, Flemming Balvig, Karin Sten Madsen, Maj-Britt Elise Martinussen, Katrine Sidenius Voldtægt der anmeldes... Del IV: Mændene VOLDTÆGT DER ANMELDES Del IV: Mændene Bjarne Laursen, Flemming

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 Sag 280/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 16. marts

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 256/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Casper Andreasen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre tilbuddene på landets voldtægtscentre

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre tilbuddene på landets voldtægtscentre Beslutningsforslag nr. B 117 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. april 2011 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre tilbuddene

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Voldtægt der anmeldes... Laursen, Bjarne; Balvig, Flemming; Madsen, Karin Sten; Martinussen, Maj-Britt Elise; Sidenius, Katrine

Voldtægt der anmeldes... Laursen, Bjarne; Balvig, Flemming; Madsen, Karin Sten; Martinussen, Maj-Britt Elise; Sidenius, Katrine university of copenhagen Københavns Universitet Voldtægt der anmeldes... Laursen, Bjarne; Balvig, Flemming; Madsen, Karin Sten; Martinussen, Maj-Britt Elise; Sidenius, Katrine Publication date: 2009 Document

Læs mere

VOLDTÆGT AF ANITTA GULDBERG

VOLDTÆGT AF ANITTA GULDBERG VOLDTÆGT AF ANITTA GULDBERG ILLUSTRATIONER: LISBETH E. CHRISTENSEN 14 PSYKOLOG NYT En voldtægt er belastende i sig selv men det kan det efterfølgende forløb også være. Hvordan kvinden, der anmelder overgrebet,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager 2011/1 BSF 4 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. oktober 2011 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

ANMELDT VOLDTÆGT. Faktorer relateret til sagshenlæggelse i. anmeldte voldtægtssager ved Østjylland Politi. Nina Beck Hansen, Louise Hjort Nielsen,

ANMELDT VOLDTÆGT. Faktorer relateret til sagshenlæggelse i. anmeldte voldtægtssager ved Østjylland Politi. Nina Beck Hansen, Louise Hjort Nielsen, ANMELDT VOLDTÆGT Faktorer relateret til sagshenlæggelse i anmeldte voldtægtssager ved Østjylland Politi Nina Beck Hansen, Louise Hjort Nielsen, Rikke Holm Bramsen, Ole Ingemann-Hansen & Ask Elklit 0 Trykkeri:

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

Klinisk Retsmedicin. Dagens emner. Dagens emner. Klinisk retsmedicin generelt

Klinisk Retsmedicin. Dagens emner. Dagens emner. Klinisk retsmedicin generelt Klinisk Retsmedicin Dagens emner Klinisk retsmedicin generelt Vold Tavshedspligt Underretningspligt Overgreb på børn Voldtægt Dagens emner Klinisk retsmedicin generelt Vold Tavshedspligt Underretningspligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. oktober 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Malene Dalgaard Sagsnr.: 2015-731-0057 Dok.: 1753663 UDKAST Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse

Læs mere

POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. Lov om social bistand

POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. Lov om social bistand POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER den 100512. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. v. Carsten Mogensen, vpk. Lov om social bistand 153. Socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afgivelse af forklaring ved indenretlig afhøring

Forslag til folketingsbeslutning om afgivelse af forklaring ved indenretlig afhøring 2013/1 BSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2014 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. marts 2017 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Henrik Bitsch og Peter Hammershaimb (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 27. marts 2017 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Henrik Bitsch og Peter Hammershaimb (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 27. marts 2017 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Henrik Bitsch og Peter Hammershaimb (kst.) med domsmænd). 20. afd. nr. S-3020-16: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr..88-.)

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2016

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2016 Rigsadvokaten, 9. marts 2016 2 Det er en vigtig opgave for den samlede anklagemyndighed at sikre løbende fokus på, at anklagemyndigheden bidrager aktivt til i retspraksis at få afklaret de spørgsmål, der

Læs mere

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser)

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser) LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0024 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1028 af 22/08/2013

Læs mere

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn INDHOLD 1. Indledning... 1 1.1. Kommissorium...1 1.2. Straffelovrådets sammensætning... 2 2. Seksuelt misbrug af børn...3

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 181/2014 A (advokat Torben Koch) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den 17.

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Rigspolitiet. Politiets Årstabel 2007

Rigspolitiet. Politiets Årstabel 2007 Rigspolitiet Politiets Årstabel 2007 Politiets Årstabel 2007 Online ISSN: 1601-2674 Manddrab Tabel 1 Side 1.0 Manddrab 3 Administrative opgaver og bøder mv. Tabel 2 Side 2.1 Køreprøver 5 2.2 Kontrollerende

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre Supplement til høring i forbindelse med udarbejdelse af redegørelse til Folketingets Arbejdsmiljøfagligt Center Arbejdsmarkedsudvalg om arbejdsgivers begrænsede ansvar m.v. Postboks 1228 0900 København

Læs mere

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte - Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Lene Mosegaard Søbjerg Februar 2010 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet

LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet Den 13. januar 2010 LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet - aktualiseret af Folketingets evaluering i 2010 af det lempede arbejdsgiveransvar LO har længe fundet det

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0015 Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven,

Læs mere

Pæne piger bliver da ikke voldtaget

Pæne piger bliver da ikke voldtaget Pæne piger bliver da ikke voldtaget Jeg talte ikke om det i halvandet år. Jeg har aldrig set på den hændelse som en voldtægt. En stærk pige som mig kunne ikke blive udsat for sådanne ydmygelser. Jeg er

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 245/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Bjarne Frøberg, beskikket), T2 (advokat Hans Kjellund, beskikket), T3 (advokat Bjarne Frøberg,

Læs mere

Redegørelse afgivet december 2010 om straffene i voldtægtssager - 216

Redegørelse afgivet december 2010 om straffene i voldtægtssager - 216 Redegørelse afgivet december 2010 om straffene i voldtægtssager - 216 Kilde: Redegørelser fra Rigsadvokaten Emner: ;voldtægt Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 20.12.2010 Status: Gældende Udskrevet: 17.1.2017

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for voldtægt, for samleje med et

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre tilbuddene på landets voldtægtscentre

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre tilbuddene på landets voldtægtscentre 2010/1 BSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2011 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Anvendelsen af straffelovens bestemmelser mod ytringer, der fremmer terror og ekstremisme

Anvendelsen af straffelovens bestemmelser mod ytringer, der fremmer terror og ekstremisme ytringer, der fremmer terror og ekstremisme har fået indsigt i statistik fra politiet, der viser udviklingen i anvendelsen af en række af straffelovens bestemmelser rettet mod ekstreme ytringer såsom tilskyndelse

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet 14. januar 2018 Indhold Forord 2 Straffesagskæden 3 erne 4 Sigtede må ikke vælge en forsvarer,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere