Voldtægt der anmeldes...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voldtægt der anmeldes..."

Transkript

1 Camilla Laudrup, Bjarne Laursen, Katrine Sidenius, Flemming Balvig, Maj-Britt Elise Martinussen, Karin Sten Madsen Voldtægt der anmeldes... Del VI: Voldtægtsanmeldelsers vej gennem retssystemet

2 1 VOLDTÆGT DER ANMELDES Del VI: Voldtægtsanmeldelsers vej gennem retssystemet Camilla Laudrup, Bjarne Laursen, Katrine Sidenius, Flemming Balvig, Maj-Britt Elise Martinussen, Karin Sten Madsen Udgivet af Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, Glostrup Tlf december 2010 Fås kun som pdf på dkr.dk ISBN:

3 2 Indholdsfortegnelse VOLDTÆGT DER ANMELDES... 1 Del VI: Voldtægtsanmeldelsers vej gennem retssystemet... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Figurer... 6 Tabeller... 6 Forord... 8 Del I Resumé og hovedkonklusioner Den overordnede retlige udskillelsesproces Voldtægter, der bliver anmeldt Voldtægter, der ikke bliver anmeldt Henvendelser til politiet, der ikke registreres som anmeldelse Falske anmeldelser Uopklarede sager Opklarede sager ikke for retten Opklarede sager for retten Overfalds, kontakt, og partnervoldtægtssager Øvrige parametre med indflydelse på retsprocessen Indledning Del II Retssystemets udskillelsesproces for anmeldte voldtægter Mørketal voldtægt, der ikke anmeldes Gerningsmanden er en nær bekendt Usikkerhed i forhold til hændelsesforløbet Frygt for repressalier Oplevelse af egen skyld... 23

4 3 Negativ opfattelse af politiet Manglende overskud Ønsket om at glemme Voldtægtsforsøg Undersøgelsessager anmeldelser, der ikke bliver til anmeldelser Falske anmeldelser sorteret fra i analysen Hvad er voldtægt? Overgrebet skal være med vilje Myndighedernes arbejdsfordeling og bevisvurdering Kontakt og partnersager indtræder i et sværere efterforskningsfelt Påstand mod påstand Anmeldelser af voldtægt og voldtægtsforsøg Definition af overfalds, kontakt og partnervoldtægt Overfaldsvoldtægt Partnervoldtægt Kontaktvoldtægt Voldtægt begås oftest af én, som kvinden kender Ikke fundne gerningsmænd Formodet gerningsmand fundet, men sigtelse ikke rejst Sigtelse af formodet gerningsmand Sigtelse: Forskel mellem overfalds, kontakt og partnervoldtægter Sager sluttet uden retssag De udenretslige afgørelser Sager med sigtelser sluttet uden retssag: Forskel mellem overfalds, kontakt og partnervoldtægter Påstand mod påstand i kontakt og partnersager Eksempler på sager Klager til Statsadvokaten over sluttede sager Tiltale voldtægtssager for retten... 41

5 4 Tiltale: Forskel mellem overfalds, kontakt og partnervoldtægtssager Frifindelse Frifindelse: Forskel mellem overfalds, kontakt og partnervoldtægtssager Domfældelser Domfældelser: Forskel mellem overfalds, kontakt og partnervoldtægtssager Høj domfældelsesrate, når sagerne er for retten Dom for anden sædelighedsforbrydelse end voldtægt Domfældelsesrate: Forskel mellem overfalds, kontakt og partnervoldtægtssager Kontaktvoldtægter får domme i mildere kategori Typer af dom Typer af dom: Forskel mellem overfalds, kontakt og partnervoldtægtssager Del III Andre parametre med indflydelse på retssystemets vurdering af sagerne Bistandsadvokat Flere domme, når kvinden har fået en bistandsadvokat Skader Fysiske skader: Forskel mellem overfalds, kontakt og partnervoldtægtssager Fysiske skader: Betydning for, hvor langt sagen kommer i retssystemet Fysiske skader og betydning for retsprocessen: Forskel mellem overfalds, kontakt og partnervoldtægtssager Eksempler på sager Eksempler på sager Fysiske skaders betydning for domfældelse Modstand Modstand: Forskel mellem overfalds, kontakt og partnervoldtægtssager Modstand: Betydning for om sagen kommer for retten Eksempler på sager Modstand: Forskellige former for modstand og betydning for rejsen gennem retssystemet... 64

6 5 Tid fra gerningstidspunkt til anmeldelse Anmeldelsestidspunkts påvirkning af sigtelse / tiltale Anmeldelsestidspunkt Uddrag fra Laudrup & Rahbæk 2006: pp Eksempler på sager Eksempler på dom trods sen anmeldelse og eksempler på begrundelser for påtaleundladelse, med vægt på sen anmeldelse (sager sluttet på 721, stk. 1, nr. 2 bevisets stilling ) Anmeldelsestidspunktets påvirkning af domfældelse Alkoholindtag Mandens alkoholpåvirkning Kvindens alkoholpåvirkning Referencer De 5 øvrige delrapporter i serien Voldtægt, der anmeldes :... 73

7 6 Figurer 1. Figur 1 - Udskillelsesproces for anmeldte voldtægtssager i retssystemet Figur 2 Overordnet udskillelsesproces i retssystemet for anmeldelser Tabeller 1. Tabel 1 Overordnet udskillelsesproces for voldtægtsanmeldelser i retssystemet Detaljeret udskillelsesproces for voldtægtsanmeldelser i retssystemet Anmeldelser fordelt på kvindens relation til formodet gerningsmand Sigtelser i alt set i forhold til samlet antal anmeldelser Sigtelsesgrad for sager, hvor formodet gerningsmand er fundet, fordelt på kvindens relation til formodet gerningsmand Undladelse af påtale (sagen rejses ikke ved retten) samt begrundelser for undladelse af påtale Sager med sigtelse sluttet uden retssag (påtale undladt) set i forhold til samlet antal sigtelser og kvindens relation til formodet gerningsmand Tiltale set i forhold til anmeldelser og i forhold til sigtelse Tiltale i forhold til sigtelser kvindens relation til formodet gerningsmand Frifindelse set i forhold til samlet antal tiltale/sager for retten Domfældelser i forhold til antal anmeldelser Domfældelser og domfældelsesrate (domfældelser i forhold til antal tiltale) Typer dom i forhold til tiltale for hhv. overfalds-, kontakt- og partnersager... 46

8 7 14. Beskikkelse af bistandsadvokat Beskikkelse af bistandsadvokat betydning for domfældelsesraten Påviste skader fordelt på relation til gerningsmand Antal skader i sager med sigtelser og tiltale Skaders påvirkning på raten for om sagerne sluttes eller ender med tiltale/retsag Skaders påvirkning på raten for om sagerne sluttes eller ender med tiltale/retsag Skaders påvirkning på domfældelse set i forhold til anmeldelser Skader og typer af dom set i forhold til antal tiltalte Sager sluttet uden retssag eller tiltale rejst set i forhold til samlet antal sigtelser Kvindens modstands påvirkning af domfældelsesraten (dom/tiltale) Kvindens modstands påvirkning af domfældelsesraten (dom/tiltale) detaljeret opdeling Tid fra gerningstidspunkt til anmeldelse fordelt på relation til formodet gerningsmand Sigtelser og tiltale set i forhold til anmeldelsestidspunktet Domfældelsesrate (dom i forhold til tiltalte) set i forhold til anmeldelsestidspunkt Den formodede gerningsmands alkoholpåvirkning ifølge ham selv Kvindens alkoholpåvirkning ifølge hende selv... 73

9 8 Forord De sidste 25 år har i gennemsnit omkring 500 kvinder årligt anmeldt til politiet, at de er blevet udsat for voldtægt eller forsøg herpå. Voldtægt er et af de mest alvorlige overgreb, et menneske kan foretage sig over for et andet menneske, og det er derfor af yderste vigtighed, at der gøres, hvad der er muligt for at forebygge og mindske antallet af sådanne overgreb. Det er endvidere af stor betydning, at de, der alligevel udsættes, får den bedst mulige behandling af deres omgivelser. Dette bør være en ret i sig selv, men det er jo også helt afgørende for at bidrage til at mindske de ofte voldsomme skadevirkninger af overgrebet. Det er ikke mindst vigtigt, at kvinderne behandles optimalt af og i retssystemet. Det er vor opfattelse, at en af grundene til, at forebyggelsen kunne være bedre, end den er, og at kvinderne ikke altid behandles optimalt i retssystemet mv., er manglende viden. Det er ikke den eneste grund men det er én af grundene. Det er baggrunden for, at der er gennemført en undersøgelse af kvinder, der anmelder voldtægt. Undersøgelsen vedrører de politianmeldte voldtægter i perioden 2000 til En tilsvarende undersøgelse er tidligere gennemført vedrørende perioden 1990 til 1992, hvorfor det også er muligt at give et bidrag til beskrivelse og forståelse af, hvordan de politianmeldte voldtægter har udviklet sig. Den nyeste undersøgelse belyser langt flere aspekter ved de politianmeldte voldtægter end den tidligere, og den repræsenterer utvivlsomt den mest omfattende undersøgelse på dette område, der hidtil er gennemført i Danmark. Undersøgelsen er blevet til i et unikt tværfagligt samarbejde, hvor bl.a. jura, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab har været repræsenteret, og hvor der har deltaget såvel praktikere som forskere. Det Kriminalpræventive Råd, Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, Statens Institut for Folkesundhed, Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet og Rigspolitiet har samarbejdet om gennemførelse af denne undersøgelse. OAK Foundation, Justitsministeriets Forskningspulje, Det Kriminalpræventive Råd, Egmont Fonden og Aase og Ejnar Danielsens Fond har gjort undersøgelsen mulig. Vi er overordentlig taknemmelige for den betydelige og velvillige støtte, der er ydet undersøgelsen. Mange andre har bidraget, ikke mindst ansatte fra og på de ovennævnte institutioner. Særlig tak til de tre, der har taget et medansvar i projektets styregruppe sammen med forordets underskrivere: Charlotte Mathiesen Bech, Merete Djurhuus og Jørgen Abildgaard. Det var sidstnævnte,

10 9 der havde hovedansvaret for undersøgelsen vedrørende , og Jørgen Abildgaard har været af uvurderlig betydning for gennemførelse af det aktuelle projekt i alle dets faser. At det i undersøgelsen blev muligt at få tilgang til og at opspore hele 98 pct. af alle sager er i høj grad daværende formand for Politimesterforeningen, Poul Bjørnholdt Løhdes fortjeneste. Jesper Søholm har varetaget det komplicerede it-arbejde med opbygning af et elektronisk kodeskema. Selve den meget omfattende kodning er blevet foretaget af Maj-Britt Elise Martinussen med bistand fra Tine Søberg, Priscilla Sant Anna Gravesen, Anette Peitersen og Morten Haagensen. Afrapporteringen af undersøgelsen sker i form af en række delrapporter. Rapporterne offentliggøres ligesom nærværende publikation på Det kriminalpræventive Råds hjemmeside, men vil siden, evt. i en reduceret og/eller revideret form, blive samlet i en trykt publikation, som til den tid vil kunne erhverves ved henvendelse til Det Kriminalpræventive Råd. Hidtil er der udkommet følgende delrapporter: Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Undersøgelsens fokus, metode og grundmateriale Falske anmeldelser af voldtægt Udviklingen i voldtægter Mændene Kvinder der anmeldte voldtægt eller forsøg på voldtægt København, 2010 Professor, dr.jur. Flemming Balvig, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet Seniorforsker Bjarne Laursen, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Informationsmedarbejder Karin Sten Madsen, Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet Cand.jur. Maj-Britt Elise Martinussen Forhenværende overlæge Katrine Sidenius, Center for Voldtægtsofre, Rigshospitalet Cand.scient.pol., seniorrådgiver Camilla Laudrup Rostra Kommunikation & Research A/S

11 10 Del I Resumé og hovedkonklusioner Denne rapport analyserer voldtægtsanmeldelsers rejse gennem retssystemet i Danmark. Rapporten giver et overblik over, hvor langt i retssystemet voldtægtsanmeldelser kommer og ser samtidig på udvalgte betydningssammenhænge for denne retlige udskillelsesproces. De parametre, som undersøges, er: Betydning af mandens og kvindens relation (overfalds-, kontakt-, eller partnervoldtægt), betydningen af kvindens modstand og fysiske skader på kvinden, betydningen af hvor hurtigt, voldtægten er anmeldt og betydningen af indtagelse af alkohol for både kvinde og mand. Derudover undersøges, hvorvidt beskikkelse af bistandsadvokater til den forurettede kvinde har betydning for sagens udfald, og hvorvidt klager til Statsadvokaten over anklagemyndighedens afgørelser om påtaleundladelse, dvs. at slutte sagerne og dermed undlade at rejse sagen ved retten, påvirker sagens resultat. Den overordnede retlige udskillelsesproces Den retlige udskillelsesproces for anmeldelser af voldtægt og voldtægtsforsøg ser helt overordnet således ud: I 28 % af de anmeldte sager finder politiet ikke en formodet gerningsmand, og sagerne kommer derfor ikke videre i retssystemet. 32 % af sagerne bliver sluttet udenretsligt med undladelse af påtale og kommer ikke for en domstol. 30 % af sagerne kommer for en domstol. Restgruppen af sager (10 %) bliver sluttet uden sigtelse af manden, heraf sluttes en femtedel, fordi den formodede gerningsmand er under den kriminelle lavalder. 7 ud af 10 anmeldelser af voldtægt fører således ikke til en retssag. Knap hver femte (19 %) anmeldelse ender med en dom for voldtægt.

12 11 Voldtægter, der bliver anmeldt I den treårige periode anmeldes 1264 voldtægter eller forsøg på voldtægt. Dvs. i gennemsnit 421 anmeldelser om året. Voldtægter, der ikke bliver anmeldt Det faktiske antal kvinder, der i løbet af et år udsættes for voldtægt, er ifølge den seneste voldsofferundersøgelse i størrelsesordenen Omkring 3 ud af 4 voldtægter anmeldes aldrig til politiet. Henvendelser til politiet, der ikke registreres som anmeldelse En række henvendelser fra kvinder til politiet om oplevede seksuelle overgreb bliver aldrig optaget som egentlige anmeldelser for voldtægt, og indgår derfor heller ikke i datamaterialet. Nogle sager bliver således registreret som undersøgelsessager om sædelighedsforbrydelser, men bliver aldrig konverteret til en egentlig anmeldelse for voldtægt. Falske anmeldelser For at give et billede af den retlige udskillelsesproces for voldtægtssager, helt uden den støj som de falske anmeldelser tenderer at give det samlede billede for retsprocessen for voldtægtssager i Danmark, har vi i nærværende analyse valgt at sortere en bredt defineret gruppe af sager om falske anmeldelser helt fra i datamaterialet (jf. afsnit Falske anmeldelser sorteret fra i analysen ). Uopklarede sager Politiet finder i 28 % af sagerne ikke en formodet gerningsmand, og sagerne kommer derfor ikke videre i retssystemet. Opklarede sager ikke for retten I 6 ud af 10 sager finder og sigter politiet en formodet gerningsmand. Men af disse sager ender over halvdelen (52 %) med, at anklagemyndigheden vurderer, at sagen ikke vil kunne holde i retten. Sagerne ender med påtaleopgivelse, hvilket betyder, at der ikke rejses tiltale. Det er på dette stadie i retsprocessen, at langt de fleste sager (408 sager) ender, svarende til 32 % af alle anmeldelser. Begrundelsen for at slutte sager uden en retssag er i langt de fleste tilfælde (382 sager) bevisets stilling. Sammenlignet med andre typer kriminalitet har voldtægt en væsentlig højere rate af påtaleopgivelser, altså sager, der ikke kommer for retten.

13 12 Når anklagemyndigheden træffer beslutning om ikke at rejse tiltale, kan man klage over afgørelsen til statsadvokaten. Færre end 10 % af sådanne klager, ender med medhold i klagen. Opklarede sager for retten Knap hver femte voldtægtsanmeldelse (19 %) ender med en dom for voldtægt, 6 % ender med en dom for anden sædelighedsforbrydelse end voldtægt og 2 % ender med en dom for andet. 4 % af sagerne ender med frifindelse. Blandt de voldtægtssager, der er nået hele vejen til domstolen (30 % af samtlige anmeldelser), ender knap 9 ud af 10 (86 %) med en form for domfældelse, mens 13 % ender med frifindelse. Halvdelen af domfældelserne for voldtægt, ender med strengeste form for sanktioner, hhv. ubetinget fængsel eller behandlingsdom. Overfalds-, kontakt-, og partnervoldtægtssager Kvinden og den formodede gerningsmand kender hinanden i forvejen i 64 % af voldtægtssagerne. Næsten halvdelen (48 %) af samtlige anmeldelser drejer sig således om såkaldte kontaktvoldtægter, hvor parterne har et vist kendskab til hinanden, mens 17 % er partnervoldtægtssager, hvor kvinden og manden er partnere eller ekspartnere. 36 % af anmeldelserne er overfaldsvoldtægter, hvor kvinden og manden ikke kender hinanden i forvejen. Overfaldsvoldtægt er defineret som sager, hvor der ikke har været samvær eller bekendtskab af betydning mellem parterne forud for voldtægten. Partnervoldtægter omfatter voldtægter, hvor manden er en nuværende eller tidligere kæreste/samlever/ægtefælle. Kontaktvoldtægter er negativt defineret ved, at det ikke er overfaldsvoldtægter og ej heller partnervoldtægter. Det dækker over en stor mangfoldighed af forskellige relationer mellem kvinden og manden. Manden kan være hendes far, onkel eller et andet familiemedlem. Han kan være hendes kollega, ven eller et kortvarigt værtshusbekendtskab. Der er væsentlig forskel mellem de tre former for voldtægtssagers rejse gennem retssystemet. Hvis man ser retssystemets behandling af voldtægtsanmeldelser som en slags retlig udskillelsesproces, kan man konkludere, at hvis en kvinde anmelder en voldtægt, hvor hun kender den formodede gerningsmand på forhånd (enten kontakt- og partnervoldtægtsager), så vil disse sager i højere grad blive sorteret hurtigere fra igennem det juridiske system end, hvis kvinden anmelder en voldtægt, som er begået af en mand, hun ikke kender. Der er en klar tendens, der vi-

14 13 ser, at overfaldsvoldtægter både kommer længere i retssystemet og ender med de strengeste sanktioner. Overfaldssagerne har en væsentlig større mulighed for at ende med retssag end de to andre kategorier af voldtægtssager. Mens 63 % af overfaldsvoldtægtssagerne, hvor politiet har sigtet en formodet gerningsmand, kommer for retten, så kommer blot 42 % af kontaktvoldtægtssagerne med sigtelse for retten. 54 % af de tilsvarende partnersager kommer for retten. Domfældelsesraten (antal domme i forhold til antal tiltaler) viser en tendens til at være størst for overfaldsvoldtægter. Mens 87 % af overfaldsvoldtægterne, der er kommet for retten, ender med dom for enten voldtægt eller en anden sædelighedsforbrydelse, så er raten 81 % for kontaktvoldtægtssager og 70 % for partnervoldtægter. Der er en tendens til, at flere kontaktvoldtægtssager end de øvrige kategorier ender med en dom for andre sædelighedsforbrydelser end voldtægt. Der er samtidig tendens til, at overfaldsvoldtægter i højere grad ender med domfældelse for egentlig voldtægt og ikke for anden sædelighedsforbrydelse. Øvrige parametre med indflydelse på retsprocessen Bistandsadvokat I Danmark har forurettede, der har været udsat for voldtægt, siden 1987 haft ret til at få beskikket en bistandsadvokat. Mindre end 3 % af kvinderne fik en bistandsadvokat under første politiafhøring. 54 % fik en bistandsadvokat senere i forløbet (tallet inkluderer de, der fik bistandsadvokat ved første afhøring), mens 46 % af kvinderne aldrig har fået en bistandsadvokat. Domfældelsesraten (dom i forhold til tiltale) fordobles i de tilfælde, kvinden har fået beskikket en bistandsadvokat. Fysiske skader på kvinden Langt de fleste kvinder, der anmelder voldtægt har fysiske skader. Blandt de anmeldte voldtægtssager, hvor politiet har fundet og sigtet en formodet gerningsmand, har 60 % af kvinderne fysiske skader, 28 % har ikke fysiske skader og 12 % af sagerne er uoplyst hvad dette angår. I de sager, der handler om partnervoldtægt, har kvinderne oftere fysiske skader, end kvinder, der anmelder overfalds- eller kontaktvoldtægter. Flere end 6 ud af 10 anmeldelser af voldtægt, hvor kvinden har fysiske skader, ender med ikke at komme for en domstol.

15 14 Når politiet har sigtet en gerningsmand i en sag, hvor der er fysiske skader på kvinden, bliver sagen sluttet uden retssag af anklagemyndigheden i knap halvdelen af sagerne (46 %). De fleste af disse sager (200 ud af 217 henlagte sager med fysiske skader på kvinden) bliver sluttet på bevisets stilling. Én partnersag bliver sluttet uden retssag (påtale undladt) på bevisets stilling trods livsfare for kvinden. 1 ud af 4 anmeldte sager med fysiske skader på kvinden (24 %) ender med en dom for voldtægt. Modstand Kvinden har gjort aktiv modstand i 84 % af sagerne (overtalelse, skrig, råb, løb, fysisk modstand), passiv modstand (gråd) i knap 2 % af sagerne, mens kvinden i 14 % ikke har gjort modstand. Der er en tendens til, at kvindens modstand forøger chancen for en retssag. Skrig er en af de modstandsformer, der fører til flest retssager, mens gråd (passiv modstand) kun i godt 4 ud 10 tilfælde fører til retssager, når man ser på samtlige sager med sigtelser og udelukkende fokuserer på modstand som parameter i efterforskningen. Hurtig anmeldelse Langt de fleste kvinder anmelder inden for 24 timer. 785 anmeldelser ud af 1264, dvs. 62 % af anmeldelserne sker mindre end 24 timer efter overgrebet. 302 anmeldelser, dvs.24 %, sker først i perioden 1 til 30 døgn efter overgrebet, mens 143 anmeldelser, 11 %, sker mere end en måned efter overgrebet. Øvrige sager er uoplyst. Sager, der bliver anmeldt inden for 3 timer fører i højere grad til tiltale end sager, der ikke er anmeldt med det samme. For de sager, der bliver udvalgt til at komme for en domstol, har det til gengæld ikke umiddelbart nogen entydig påvirkning af domfældelsessraten, hvor lang tid, der er gået fra gerningstidspunkt til anmeldelse. Alkohol Der er en tendens til, at sager, hvor enten kvinden eller manden (eller begge) er alkoholpåvirkede, i højere grad bliver sluttet uden retssag end sager uden oplyst alkoholpåvirkning.

16 15 Indledning Denne delrapport er en analyse af den retlige selektionsproces for anmeldte voldtægtssager for årene 2000, 2001 og Rapporten giver et overblik over voldtægtsanmeldelsers rejse gennem retssystemet i Danmark. Delrapporten tager sit udgangspunkt i det omfattende kvantitative datamateriale fra undersøgelsesperiodens tre år. Derudover anvendes sagsresuméer af samtlige politirapporter, udarbejdet i forbindelse med kodningen af datamaterialet. 1 Ud fra dette datamateriale analyseres den retlige selektionsproces for det samlede antal voldtægtsanmeldelser for perioden. Rapporten beskriver og analyserer således, hvad der sker med anmeldte voldtægtssager i retssystemet i den pågældende periode. Rapporten undersøger overordnet hvor langt i retssystemet anmeldelser af voldtægt og voldtægtsforsøg kommer. I mange tilfælde finder politiet ikke en formodet gerningsmand, og sagerne forbliver uopklarede. Anmeldelsens rejse gennem retssystemet slutter således allerede her. For den store pulje af anmeldelser, hvor politiet finder og sigter en formodet gerningsmand, er rejsen gennem retssystemet meget varierende. Men størstedelen af sagerne slutter på dette stadie med en såkaldt udenretslig afgørelse, hvor anklagemyndigheden vælger ikke at føre sagen for retten. Resten af sagerne kommer hele vejen igennem retssystemet og bliver til en retssag. De fleste af disse sager ender med domfældelse og nogle sager ender med frifindelse. 2 Rapporten beskriver og analyserer udvalgte betydningssammenhænge for denne retlige udskillelsesproces. Det primære fokus er på sammenligning af partner-, overfalds- og kontaktvoldtægter: Er der signifikante forskelle på, hvad der sker med voldtægtsanmeldelserne i retssystemet afhængigt af, om den forurettede kvinde og den formodede gerningsmand kender hinanden i forvejen eller ej og i givet fald, hvori består disse forskelle? 1 For yderligere detaljeret beskrivelse af metode og kodning, se Voldtægt der anmeldes I samt Voldtægt der anmeldes bilag til delrapport I. Nærværende delrapport beskriver og analyserer tendenser i udvalgte betydningssammenhænge baseret på frekvenstabeller og krydstabuleringer samt illustrerende cases. Desuden baserer analysen sig også på andre forskningsresultater, herunder Var det voldtægt en undersøgelse af menneskerettigheder og voldtægtssager i Danmark (Laudrup & Rahbæk 2006), som er en analyse baseret på undersøgelse af politijournaler om voldtægtssager i fire sjællandske politikredse samt interviews med en lang række anklagere, politifolk, bistandsadvokater og menneskerettighedseksperter. Rapporten sætter fokus på de barrierer i det danske retssystem, der gør det vanskeligt at få voldtægtssager for retten. 2 Denne rapport undersøger ikke, hvor mange sager der bliver anket til en højere retsinstans, men medregner kun den endelige afgørelse ved højeste instans. Rapporten undersøger heller ikke forskelle i strafniveau, se Voldtægt der anmeldes l.

17 Derudover er de parametre, som vi ser på er: Betydning af kvindens modstand, betydningen af fysiske skader på kvinden, betydningen af hvor hurtigt, voldtægten er anmeldt og betydningen af indtagelse af alkohol (for hhv. kvinde og mand). Derudover undersøges, hvorvidt beskikkelse af bistandsadvokater til den forurettede kvinde har betydning for sagens udfald, og hvorvidt klager til Statsadvokaten over anklagemyndighedens afgørelser om påtaleundladelse, dvs. at slutte sagerne uden retssag, påvirker sagens resultat. 16

18 Figur 1. Udskillelsesproces for anmeldte voldtægtssager i retssystemet 17

19 18 Del II Retssystemets udskillelsesproces for anmeldte voldtægter 30 % af alle voldtægtsanmeldelser kommer for retten. Mindre end hver femte voldtægtsanmeldelse ender med en dom for voldtægt. Denne rapport undersøger 1264 anmeldelser af voldtægt og forsøg på voldtægt for årene 2000, 2001 og 2002 og disse sagers rejse gennem retssystemet. I dette datamateriale er de sager, hvor en kvinde er blevet sigtet for falsk anmeldelse eller har indrømmet falsk anmeldelse, sorteret fra, for at give et billede af den retlige udskillelsesproces for voldtægtssager, helt uden den støj som falske anmeldelser tenderer at give det samlede billede for retsprocessen for voldtægtssager i Danmark. (Se afsnit Falske anmeldelser sorteret fra i analysen). 3 Overordnet kan man beskrive voldtægtsanmeldelsernes rejse gennem retssystemet som en slags udskillelsesproces. I mere end hver fjerde sag (28 %) finder politiet ikke en formodet gerningsmand, og sagerne kommer derfor ikke videre i retssystemet. Derfor ser nærværende analyse primært på de voldtægtssager, hvor politiet har fundet og sigtet en formodet gerningsmand, selv om de mange uopklarede sager i sig selv er et tankevækkende faktum i forhold til myndighedernes behandling af voldtægtsanmeldelser. Blandt de 72 % af sagerne, hvor politiet finder en formodet gerningsmand slutter 10 % af sagerne uden sigtelse, heraf 2 % fordi den formodede gerningsmand er under den kriminelle lavalder og dermed ikke kan strafforfølges i det retslige system. Politiet vælger i alt at sigte en formodet gerningsmand i knap 63 % af voldtægtsanmeldelserne. Det er dog langt fra alle disse sager, der ender med en retssag. Langt de flest sager bliver sorteret fra, efter politiet har sigtet en formodet gerningsmand når anklagemyndigheden skal vurdere, om sagen kan holde i retten. Af samtlige anmeldte sager ender 32 % således med, at sagerne trods sigtelse af en formodet gerningsmand, ikke kommer for en domstol. 3 Det skal her nævnes, at sager med flere formodede gerningsmænd, de såkaldte gruppevoldtægter, i denne rapport ikke analyseres særskilt. I nærværende rapport vil afgørelsen af en voldtægtssag blive defineret ud fra den mest vidtgående sanktion, dvs. at hvis den ene formodede gerningsmand i en gruppevoldtægtssag er blevet frikendt, og den anden formodede gerningsmand i samme sag er blevet dømt, så analyseres sagen ud fra sidstnævnte. For yderligere beskrivelse af definitioner og detaljeret beskrivelse af kodningen af datamaterialet, se Voldtægt der anmeldes I.

20 19 30 % af samtlige anmeldte sager kommer for en domstol. Mindre end hver femte, 19 %, af anmeldelserne ender med en dom for voldtægt, 6 % ender med en dom for anden sædelighedsforbrydelse end voldtægt og 2 % ender med en dom for andet. 4 % af sagerne ender med frifindelse. Tabel 1. Overordnet udskillelsesproces for voldtægtsanmeldelser i retssystemet % set i forhold til samlet antal anmeldelser Formodet gerningsmand ikke fundet Formodet gerningsmand fundet Formodet gerningsmand fundet og sigtet 28 % 72 % 63 % Sagen sluttet uden retssag (påtale undladt) 32 % Figur 2. Overordnet udskillelsesproces i retssystemet for Sagen for retten (formodet anmeldelser 30 % gerningsmand tiltalt) Dom for voldtægt 19 % Anmeldelser 100% (1264 sager) Formodet gerningsmand fundet 72% (910 sager) Formodet gerningsmand sigtet 63% (792 sager) Sagen sluttet uden retssag (påtale undladt) 32% (410 sager) Sagen for retten (Formodet gerningsmand tiltalt) 30% (384 sager) Dom for voldtægt 19% (236 sager) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 4 Fratrukket sager vedr. falsk anmeldelse (jf. afsnit Falske anmeldelser sorteret fra i analysen). 1

21 20 Tabel 2. Detaljeret udskillelsesproces for voldtægtsanmeldelser i retssystemet Antal sager % set i forhold til samlet antal anmeldelser Anmeldelse % Formodet gerningsmand ikke fundet % Formodet gerningsmand fundet % Mindreårig gerningsmand 20 2 % Formodet gerningsmand fundet, ikke sigtet 98 8 % Formodet gerningsmand sigtet % Sagen sluttet uden retssag (påtale undladt ) % Tiltalefrafald 2 0,2 % Retssag (formodet gerningsmand tiltalt) % Sag uafsluttet 3 0,2 % Frifindelse 50 4 % Dom for andet 26 2 % Dom for anden sædelighedsforbrydelse 69 6 % Dom for voldtægt % Denne rapport analyserer hvert af disse nedslagspunkter i udskillelsesprocessen; anmeldelse, ikke fundne gerningsmænd, fundne gerningsmand uden sigtelse, sigtelse af formodet gerningsmand, sagen sluttet uden retssag (påtale undladt), tiltale, domfældelse, frifindelse. Derudover indleder vi med en vurdering af det såkaldte mørketal vedrørende anmeldelser af voldtægter. 5 Fratrukket sager vedr. falsk anmeldelse (jf. afsnit Falske anmeldelser sorteret fra i analysen).

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Var det voldtægt? Var det voldtægt? En undersøgelse af menneskerettigheder og voldtægtssager i Danmark. Camilla Laudrup Helle Rahbæk

Var det voldtægt? Var det voldtægt? En undersøgelse af menneskerettigheder og voldtægtssager i Danmark. Camilla Laudrup Helle Rahbæk Camilla Laudrup Helle Rahbæk Var det voldtægt? Var det voldtægt? En undersøgelse af menneskerettigheder og voldtægtssager i Danmark ISBN 87-991390-0-6 VAR DET VOLDTÆGT? EN UNDERSØGELSE AF MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Voldtægt der anmeldes...

Voldtægt der anmeldes... Maj-Britt Elise Martinussen, Flemming Balvig, Bjarne Laursen, Karin Sten Madsen, Katrine Sidenius Voldtægt der anmeldes... Del II: Falsk anmeldelse af voldtægt 1 VOLDTÆGT DER ANMELDES Del II: Falsk anmeldelse

Læs mere

Voldtægt der anmeldes...

Voldtægt der anmeldes... Karin Sten Madsen, Bjarne Laursen, Katrine Sidenius Flemming Balvig, Maj-Britt Elise Martinussen Voldtægt der anmeldes... Del V: Kvinder der anmeldte voldtægt eller forsøg på voldtægt VOLDTÆGT DER ANMELDES

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

VOLDTÆGT AF ANITTA GULDBERG

VOLDTÆGT AF ANITTA GULDBERG VOLDTÆGT AF ANITTA GULDBERG ILLUSTRATIONER: LISBETH E. CHRISTENSEN 14 PSYKOLOG NYT En voldtægt er belastende i sig selv men det kan det efterfølgende forløb også være. Hvordan kvinden, der anmelder overgrebet,

Læs mere

Voldtægt der anmeldes...

Voldtægt der anmeldes... Bjarne Laursen, Flemming Balvig, Karin Sten Madsen, Maj-Britt Elise Martinussen, Katrine Sidenius Voldtægt der anmeldes... Del IV: Mændene VOLDTÆGT DER ANMELDES Del IV: Mændene Bjarne Laursen, Flemming

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn INDHOLD 1. Indledning... 1 1.1. Kommissorium...1 1.2. Straffelovrådets sammensætning... 2 2. Seksuelt misbrug af børn...3

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Pæne piger bliver da ikke voldtaget

Pæne piger bliver da ikke voldtaget Pæne piger bliver da ikke voldtaget Jeg talte ikke om det i halvandet år. Jeg har aldrig set på den hændelse som en voldtægt. En stærk pige som mig kunne ikke blive udsat for sådanne ydmygelser. Jeg er

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager Maj 2015 BERETNING OM POLITIETS HENLÆGGELSE AF STRAFFESAGER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner

Læs mere

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Tekst og grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationsmedarbejder Sara Parding Copyright Center for Voldtægtsofre,

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Fakta om samvær Reflection Juni 2009

Fakta om samvær Reflection Juni 2009 Fakta om samvær Samvær Udviklingen i antallet af ægteskabssager ved domstolene, samværsafgørelser i statsamterne, afgørelser i separationssager i statsamterne samt antallet af skilsmisser og vielser. År

Læs mere

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM SEKSUELLE OVERGREB RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN Børn som vidner i sager om seksuelle overgreb BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Årsrapport 2006. Redigeret af Karin Sten Madsen og Hanne Nielsen

Årsrapport 2006. Redigeret af Karin Sten Madsen og Hanne Nielsen Årsrapport 2006 Redigeret af Karin Sten Madsen og Hanne Nielsen Bidragydere til rapporten Overlæge Katrine Sidenius Læge, ph.d. Malene Hilden Psykolog, ph.d. studerende Annalise Rust Psykolog Anitta Guldberg

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

Når ofre ikke søger hjælp

Når ofre ikke søger hjælp Når ofre ikke søger hjælp Man forsøger at imødekomme de voldtægtsramte bedst muligt på landets centre for voldtægtsofre. Alligevel søger relativt mange voldtægtsramte ikke hjælp efter overgrebet. Hvorfor?

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Kodebog, bilag B til del I,

Kodebog, bilag B til del I, 1 Kodebog, bilag B til del I, Til Voldtægt der anmeldes Udarbejdet af Maj-Britt Elise Martinussen 2 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Kodebogen... 3 Valg af variable... 3 Særlig om kodningen i forhold

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

gode råd når skaden er sket

gode råd når skaden er sket En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd når skaden er sket 2 Seksuelle overgreb. Gode råd

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive i nattelivet er der foretaget et særudtræk blandt de knivsager, der indgik i DKR-rapporten Knivsager i Danmark: Bag

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014

LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014 LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014 Forbryderens værste fjende Tid: 26. februar 2014 kl. 09.00 14.30 Sted: Handelsfagskolen i Skåde Arrangører: Hold 39 Antal deltagere: 76 Konferencier: Camilla Østergaard

Læs mere

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 29. april 2014 Rettens nr. 9-1276/2014 Anklagemyndigheden Mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen

Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen KALAALLIT NUNAATSINNI ANNERSAARNEQ VOLD I GRØNLAND 2 5. N O V E M B E R 2 0 0 9 B O D I L K A R L S H Ø J P O U L S E N Inuusuttut Inatsisartui Ungdomsparlamentet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2008

Resumé over disciplinærsager 2008 Resumé over disciplinærsager 2008 Disciplinærsagsresumé 2008 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKETHED... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Det Kriminalpræventive Råd Denne folder er til dig...... som måske er usikker på, hvordan du vil reagere på en mulig voldelig situation. Faren for at blive udsat for vold

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb.

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Seksualpolitik for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Der findes ikke acceptable seksuelle overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

adlyde ham, hvorefter han truede hende til at tage tøjet af og bøje sig forover og herefter bagfra indførte sit kønslem i hendes skede og foretog

adlyde ham, hvorefter han truede hende til at tage tøjet af og bøje sig forover og herefter bagfra indførte sit kønslem i hendes skede og foretog U.1991.534H Straf for voldtægt. Godtgørelse for tort. Erstatning uden for kontraktforhold 32.2 Strafferet 23.1 34-årig T, der ved byretsdom af 25. november 1988, stadfæstet ved ankedom af 12. april 1989,

Læs mere

Kasper Bisp Hansen Vold begået af kvinder. En analyse af udviklingen

Kasper Bisp Hansen Vold begået af kvinder. En analyse af udviklingen Kasper Bisp Hansen Vold begået af kvinder En analyse af udviklingen Vold begået af kvinder En analyse af udviklingen Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge

Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge Ligestillingsudvalget, Socialudvalget 2012-13 LIU alm. del Bilag 25, SOU alm. del Bilag 94 Offentligt Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge Omfanget, karakteren og udviklingen samt

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 Behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

Afgørelse i sagen om brand på restaurant Vejlegården

Afgørelse i sagen om brand på restaurant Vejlegården 12. juli 2013 J.nr.: Vejleg Sagsbehandler: utk KOMMUNIKATION Holmboes Allé 2 8700 Horsens Telefon: 7258 3245 Telefax: 7932 1443 E-mail: UTK001@politi.dk Afgørelse i sagen om brand på restaurant Vejlegården

Læs mere

KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND

KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND 22. oktober 2007 KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND Af Niels Glavind Skal man tegne en social profil af et samfund, kan man ikke nøjes med samfundets solside. Man må også se på dets skyggesider. Kriminalitet

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2003 Frederiksholms Kanal 16 Den 27. juni 2003 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2002-511-0001

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2003 Frederiksholms Kanal 16 Den 27. juni 2003 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2002-511-0001 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2003 Frederiksholms Kanal 16 Den 27. juni 2003 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2002-511-0001 Videoafhøring af børn i sædelighedssager, recovered memory m.v. Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Seksuel mishandling. Incest og voldtægt. 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine. Uge 4 d. 23/01-09

Seksuel mishandling. Incest og voldtægt. 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine. Uge 4 d. 23/01-09 Seksuel mishandling Incest og voldtægt 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine Uge 4 d. 23/01-09 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering.. side 3 Produkt side 4 Incest & Voldtægt.. side 5-10

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU:

Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 289 Offentligt Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU: Mit navn er Tom Lisborg. Jeg er adm. direktør for Divine Business Solutions ApS (Divine). Jeg vil

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere