Academy Client I takt med tiden 1. halvår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Academy Client I takt med tiden 1. halvår 2015"

Transkript

1 Academy Client I takt med tiden 1. halvår 2015

2 Indhold I takt med tiden 3 Varemærke-update 4 Nyt om praksis i ind- og udland Regnskabsforståelse 5 Læs og analyser et regnskab Persondataret 6 Aktuelle emner og compliance i praksis Praktisk behandling af retssager 7 I den offentlige sektor Legal English writing 8 Terminology, vocabulary and structure Den nye udbudslov 9 Danmarks første udbudslov i høring Venture og private equity 10 Investeringer International handel 11 Bliv opdateret på relevante emner English contract drafting 12 Focus on language skills Open source software 13 Hvad skal du være opmærksom på? Praktiske oplysninger 14

3 Academy Client 3 I takt med tiden Så er vi klar med endnu et halvår i Academy Client, hvor kurserne dækker alt fra aktuelle ændringer til introduktioner og opdateringer inden for særlige juridiske områder. I dette halvår ser vi blandt andet på lovgivningen inden for persondata, der fortsat er under stor bevågenhed og udvikling. Den første danske udbudslov er på vej. Og der er sket en række ændringer i praksis inden for varemærkeretten. I Bech-Bruun stiller vi krav til os selv om, at vi skal have forståelse for og indblik i andre dele af forretningen end den juridiske. Og vi oplever da også, at det er den vej, det går omkring os. Derfor introducerer vi som noget nyt flere andre kompetenceudviklende kurser. Vi lægger ud med et kursus i regnskabsforståelse og -analyse og to kurser i skriftlig juridisk engelsk. På de næste sider kan du læse mere om de planlagte kurser i Academy Client, 1. halvår Kurserne er omfattet af den lovpligtige efteruddannelse, og det er gratis at deltage. Du kan også holde øje med vores øvrige kurser og arrangementer på Vi ser frem til at byde dig velkommen. Januar 2015 Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg Managing partner Det er vigtigt for os at videndele med jer vores klienter så I bliver bedst muligt rustet til en hverdag, der til stadighed stiller krav om høj produktivitet, effektivitet og kvalitet. Derfor er det en stor glæde at se, at så mange benytter sig af vores kursustilbud.

4 Academy Client 4 Varemærke-update Nyt om praksis i ind- og udland Du bliver opdateret inden for EU- og dansk varemærkeret og andre udvalgte jurisdiktioner. Vi stiller blandt andet skarpt på: EU, Kina, Indien og USA Dansk praksis Praksis fra OHIM og Board of Appeal Praksis fra EU-Domstolen og Retten i Første Instans Udviklingen i kinesisk og amerikansk praksis. Vi gennemgår relevante afgørelser fra Danmark, OHIM/Board of Appeal, EU-Domstolen (CJEU) samt General Court. Desuden gennemgår vi domme fra udvalgte lande og udviklingen i varemærkeretten generelt. Du får detaljeret viden om alle væsentlige varemærkeafgørelser i relation til EU i de seneste år. Vi giver dig også råd om og tips til, hvordan du optimerer beskyttelsen af dine varemærkerettigheder, og hvordan du mest økonomisk administrerer rettighederne. Kursuslektioner: 4,5 Virksomhedsjurister, varemærkesagsbehandlere, fuldmægtige og andre, der arbejder med registrering, rådgivning og konfliktløsning inden for varemærkeretten. København, den 14. januar 2015 kl Aarhus, den 15. januar 2015 kl Undervisere Claus Barrett Christiansen Partner IP & Technology Inge Kirstine Skou Specialistadvokat IP & Technology Michael Munch Østergaard Cand.merc.jur. IP & Technology

5 Academy Client 5 Regnskabsforståelse Læs og analyser et regnskab Bliv bedre til at læse og analysere dine kunders, klienters, konkurrenters og leverandørers virksomhedsregnskaber, og få samtidig styr på begreberne. Som bekendt afhænger en virksomheds fremtid af dens evne til at tjene penge på selve driften. Og også som jurist er det vigtigt at have indsigt i og forståelse for en virksomheds økonomi. På dette kursus har vi blandt andet fokus på: Gennemgang af årsrapportens elementer Opstilling af analytisk resultatopgørelse og balance Nøgletalsanalyse til vurdering af rentabilitet. Efter kurset kan du besvare spørgsmål som for eksempel: Hvad forstås ved begreber som EBITDA, EBIT og investeret kapital? Hvordan måles en virksomheds rentabilitet? Hvornår er en virksomheds indtjening tilfredsstillende? Kursuslektioner: 3 Kurset er for jurister, der har et begrænset kendskab til årsrapporten og regnskaber. København, den 18. februar 2015 Underviser Christian Vriborg Petersen Professor emeritus, ph.d.

6 Academy Client 6 Persondataret Aktuelle emner og compliance i praksis Reglerne om beskyttelse af persondata har i løbet af de seneste år fået markant større opmærksomhed, og med de kommende EU-reformer øges fokus på overholdelse af persondatalovgivningen. Vi gennemgår udvalgte regler og sager fra praksis og ser på operationelle muligheder for at komme i gang med compliance, herunder også med sigte på den kommende regulering. Vi stiller skarpt på følgende emner: Seneste afgørelser fra Datatilsynet og domstolene Whistleblower-ordninger Databehandleraftaler Status på den kommende persondataforordning Brug af persondata i markedsføringen Complianceprogrammer og preaudits International persondataret. Kursuslektioner: 3 Kurset henvender sig til jurister, der arbejder med sager inden for persondatalovens rammer. København, den 24. februar 2015 Aarhus, den 26. februar 2015 Undervisere Charlotte Bagger Tranberg Persondataspecialist IP & Technology Thomas Munk Rasmussen Partner IP & Technology

7 Academy Client 7 Praktisk behandling af retssager I den offentlige sektor Offentlige virksomheder og myndigheder bliver oftere og oftere mødt med erstatningskrav og inddraget i retssager. Det gælder både ved udøvelsen af faktisk forvaltningsvirksomhed og ved udstedelse af afgørelser. På dette kursus stiller vi skarpt på, hvad du som jurist i den offentlige sektor skal være ekstra opmærksom på, og hvordan du bedst muligt kan være en aktiv medspiller for den eksterne advokat, der fører sagen. Vi ser på forløbet op til indgivelse af stævning. For eksempel hvordan du skal du agere over for modparten, og hvordan du sikrer beviser. Vi gennemgår også forløbet i en retssag, blandt andet den tidsmæssige udstrækning, hvem der er parter, hvilken prøvelse domstolene kan foretage, og hvordan retssagen tilrettelægges bedst muligt. Underviser Jacob Schall Holberg Advokat Offentlig Virksomhed Desuden kommer vi ind på: Strategiske overvejelser Hvad det koster at føre en retssag. Hvor der kan spares. Og hvad du får igen, hvis du vinder. Håndtering af syn og skøn Hvilke påstande, der skal nedlægges Forligsovervejelser Konsekvenserne af en retssag. Undervejs vil der være praktiske eksempler og relevant inddragelse af EU-rettens stigende betydning for offentlige myndigheder. Kursuslektioner: 3 Jurister og andre medarbejdere i offentlige virksomheder og myndigheder, der arbejder med eller er en del af retssager i praksis. Aarhus, den 5. marts 2015 København, den 9. april 2015

8 Academy Client 8 Legal English writing Terminology, vocabulary and structure You need every document you write to show that you are professional, concise, knowledgeable and accurate just the type of professional that people want to deal with. Your ability to write clearly and accurately is crucial in making a good first impression as your general competence will initially be assessed based on your writing. This course is designed to provide you with the tools and tips required to transfer your Legal writing skills into English. Legal language differs in a number of important respects from ordinary language. This is primarily due to the specialist terminology used in legal matters, along with the need for consistency and precision. The course includes: Vocabulary. The specific vocabulary you need to write legal correspondence in a professional yet clear way. Document/sentence structure. Formalities, layout, clarity, precision and Plain English legal writing. Register. Guidelines for correct and consistent style, tone and register. Common problems and errors. Vocabulary, grammar, collocations (word combinations) and legalese. Kursuslektioner: 9 (begge moduler) This course is aimed at individuals who wish to improve their Legal English skills in terms of terminology, vocabulary and structure. Aarhus, begge dage kl : Modul 1, den 11. marts 2015 Modul 2, den 18. marts 2015 Underviser Penelope K.L. Mikkelsen Director of Studies Business Language Services København, begge dage kl : Modul 1, den 12. marts 2015 Modul 2, den 25. marts 2015

9 Academy Client 9 Den nye udbudslov Danmarks første udbudslov i høring Erhvervs- og Vækstministeriet har den 5. december 2014 offentliggjort forslag til en kommende udbudslov, som på flere punkter vil ændre den måde, som de offentlige ordregivere køber ind på. Loven forventes vedtaget i foråret 2015 med ikrafttrædelse den 1. oktober samme år. Det er hensigten, at loven skal sikre større klarhed og fleksibilitet for virksomheder og ordregivere. Lovforslagets væsentligste ændringer er: Ophævelse af sondringen mellem bilag IIA- og IIB-tjenesteydelser Ophævelse af annonceringspligten for indkøb under tærskelværdien Indførelse af en udvidet adgang til at anvende proceduren udbud med forhandling Forudgående pligt til at offentliggøre evalueringsmetoden i udbudsmaterialet Fremskydning af tidspunktet for offentliggørelse af udbudsmaterialet Fastsættelse af rammer for krav til tilbudsgivernes økonomiske formåen. På kurset får du et overordnet indblik i de nye udbudsretlige regler, og hvad de kommer til at betyde i praksis. Kursuslektioner: 3 Kurset henvender sig til alle, der arbejder med udbud (som indkøber eller tilbudsgiver) og ønsker at blive opdateret på området. København, den 17. marts 2015 Aarhus, den 24. marts 2015 Undervisere Anders Birkelund Nielsen Partner EU- & Konkurrenceret Tina Braad Partner Fast Ejendom & Entreprise Christian Nielsen Specialistadvokat EU- & Konkurrenceret

10 Academy Client 10 Venture og private equity Investeringer Adgang til kapital er en udfordring for mange virksomheder, der gerne vil føre deres vækstplaner ud i livet, eller som står over for et generationsskifte for eksempel i forbindelse med MBO eller MBI. En af mulighederne er tilførsel af kapital fra venturevirksomheder og private equity funds. Der er tale om et grundkursus i venturekapital og private equity, hvor vi blandt andet kommer nærmere ind på: Kurset er for virksomhedsjurister, administrerende direktører, CFO s og andre med interesse for venture- og private equity-kapital og virksomheders strategiske muligheder i denne henseende. København, den 26. marts 2015 Introduktion til venturekapital og private equity Kriterier for valg af ventureinvestor Kilder til venturekapital - aktørerne Private equity set up Opkøbsmodeller og kapitalstruktur Udvalgte emner fra investerings- og ejeraftaler Aktuelle udfordringer for venture- og private equity-branchen. Kursuslektioner: 3 Underviser Jacob Hjortshøj Partner M&A Corporate

11 Academy Client 11 International handel Bliv opdateret på relevante emner Mange danske virksomheder beskæftiger sig med, og er afhængige af, samhandel over landegrænser. På dette grundlæggende kursus stiller vi skarpt på udvalgte emner relateret til international handel. Vi kommer nærmere ind på: Alle, som arbejder med international handel og internationale kontrakter. Aarhus, den 21. april 2015 København, den 29. april 2015 Eksportkontrol Valg af afsætningskanal Eksportkredit Faldgruber i forskellige internationale kontrakter. Endelig præsenterer vi vores Contract Risk Management Tool, som virksomheder kan bruge til styring af virksomhedens internationale kontrakter. Kursuslektioner: 3 Undervisere Ole Nørgaard Partner M&A Corporate Sidsel Marie Kristensen Partner M&A Corporate

12 Academy Client 12 English contract drafting Focus on language skills When drafting or interpreting, contracts every word and phrase must be considered carefully and thoroughly. And this is no easy task in a foreign language. The language is often obscure, complex and confusing. It is important to feel confident in your ability to write and explain contract clauses. A broad vocabulary is essential as well as an ability to edit and correct contracts more effectively. This course is designed to provide you with the tools and tips required to transfer your contract drafting skills into English. It will not contain information on the appropriate contents or structure of a contract but will focus on language skills. The course includes: Vocabulary. The commercial and technical vocabulary you need to understand, draft and amend commercial contracts. Sentence structure. Often a direct translation from a foreign language into English produces clumsy results in contracts. It is important to analyse how native English lawyers put words together to form contract clauses, and follow that style. Register. A contract should be formal but it is also important that the contents are clear and understandable. The right balance is important. Common problems and errors. Vocabulary, grammar, collocations (word combinations) and legalese. Kursuslektioner: 9 (begge moduler) Underviser This course is aimed at individuals who wish to improve their English contract drafting skills, in terms of terminology and vocabulary. Penelope K.L. Mikkelsen Director of Studies Business Language Services Aarhus, begge dage kl : Modul 1, den 22. april 2015 Modul 2, den 29. april 2015 København, begge dage kl : Modul 1, den 20. maj 2015 Modul 2, den 26. maj 2015

13 Academy Client 13 Open source software Hvad skal du være opmærksom på? Erfaringer viser, at brug af open source software ofte sker i den tro, at brugeren frit kan anvende softwaren ubegrænset uden accept af licensvilkår og uden konsekvenser. Men det er ikke korrekt og giver derfor løbende anledning til en række udfordringer for brugerne, blandt andet i forhold til investeringer i og salg af virksomheder, krav om krænkelse af rettigheder mv. Vi gennemgår, hvad du skal være opmærksom på ved brug af open source software, for eksempel: Hvad begrebet omfatter Hvad der karakteriserer de forskellige hovedgrupper af licenser Hvad du skal være opmærksom på, når du bruger softwaren Hvem der ejer rettighederne Hvordan licenser skal fortolkes Hvordan rettighederne håndhæves Hvordan krav om krænkelse af rettigheder håndteres. Kursuslektioner: 3 Virksomhedsjurister og andre, som arbejder eller foretager investeringer i virksomheder, der udvikler og kommercialiserer software eller andre produkter, hvor open source software anvendes. København, den 6. maj 2015 Aarhus, den 7. maj 2015 Underviser Arly Carlquist Partner IP & Technology

14 Titel Academy Client 14 Praktiske oplysninger Du tilmelder dig vores kurser på hvor du finder en samlet oversigt over alle kurserne for 1. halvår Du tilmelder dig ved at finde det enkelte kursus og trykke Tilmeld. Herefter skal du logge ind med din personlige profil. Hvis du ikke allerede har en profil på vores hjemmeside, skal du oprette dig ved at skrive dit navn og firmanavn og vælge et password, hvorefter du kan tilmelde dig et eller flere af kurserne. Når du har tilmeldt dig, har du mulighed for at få kurset overført til din kalender ved at trykke Overfør til min kalender. Kursusregistreringen giver os mulighed for at få et samlet overblik over, hvilke kurser du er tilmeldt. På den måde kan vi hjælpe dig hurtigere og yde en bedre service, blandt andet i forhold til din lovpligtige efteruddannelse. Det er gratis at deltage i kurserne, som også inkluderer kursusmateriale, kursusbevis og forplejning. Kursusbetingelser Husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret i at deltage. Afmeld dig enten via hjemmesiden eller ved at sende en mail til Bliver du forhindret på dagen, er du velkommen til at sende en kollega. Forbehold For at du som deltager får maksimalt udbytte af kurserne, er der begrænset deltagerantal. I tilfælde af for få tilmeldte forbeholder vi os ret til at aflyse kurset. Yderligere oplysninger Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Inge Nyhøj Sørensen på telefon eller sende en til Jeannette Skjoldager Uddannelseschef Kurserne er omfattet af den lovpligtige efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

15 Tilmeld dig kurserne på

16 Bech-Bruun er en af Danmarks førende advokatvirksomheder med et stærkt internationalt omdømme. Vi rådgiver full service og i højtprofilerede transaktioner. Vores klienter inkluderer førende virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder i Danmark og udlandet. Vi har mere end 500 talentfulde medarbejdere og nogle af branchens mest anerkendte og erfarne eksperter. Vi arbejder i et stærkt fagligt miljø og brænder for at levere værdiskabende resultater til vores klienter. København Danmark Aarhus Danmark Shanghai Kina T

VELKOMMEN BOARD PERSPECTIVES. no.01 Februar 2014 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER TILLID

VELKOMMEN BOARD PERSPECTIVES. no.01 Februar 2014 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER TILLID no.01 Februar 2014 VELKOMMEN til Danmarks nye bestyrelsespublikation Board Perspectives Nyheder, tendenser og holdninger 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE Sanna Suvanto-Harsaae s. 05 NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER

Læs mere

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser WWW.JUC.DK Juridiske kurser AUGUST 2015 FEBRUAR 2016 Ny viden i nye omgivelser JUC er flyttet til Axelborg - nye lokaler to minutters gang fra Hovedbanegården, med samme kvalitet og professionelle facilitering

Læs mere

forår Juridiske kurser 2010

forår Juridiske kurser 2010 Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/advokat forår Juridiske kurser 2010 juridiske kurser for advokater, jurister og juridiske sagsbehandlere Aktuelle juridiske kurser Fokus på praktisk anvendelighed

Læs mere

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Marts 2008 Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Et udvalg nedsat af regeringen arbejder på at modernisere

Læs mere

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

Fusion i en konkurrencepræget pensionssektor EN UNDERSØGELSE AF UDVALGTE SELSKABER I DEN DANSKE PENSIONSSEKTOR

Fusion i en konkurrencepræget pensionssektor EN UNDERSØGELSE AF UDVALGTE SELSKABER I DEN DANSKE PENSIONSSEKTOR Fusion i en konkurrencepræget pensionssektor EN UNDERSØGELSE AF UDVALGTE SELSKABER I DEN DANSKE PENSIONSSEKTOR TC- 20126500 Speciale i finansiel rådgivning 27. april 2014 English Summary This Thesis is

Læs mere

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER S02 UDNYT AKTIVERNE OPTIMALT S06 FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 ANNONCETILLÆG DECEMBER 2011 TEMA PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING OG DISTRIBUERET MED BERLINGSKE

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 171/2010 (2. afdeling) Controllers ApS og Kersi F. Porbunderwalla (advokat Johan Løje for begge) mod Sarbanes-Oxley Institute, Sarbanes-Oxley Group

Læs mere

Analyse af IFRS for SME s anvendelighed for danske selskaber i softwareudviklingsbranchen

Analyse af IFRS for SME s anvendelighed for danske selskaber i softwareudviklingsbranchen Kandidatafhandling Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Analyse af IFRS for SME s anvendelighed for danske selskaber i softwareudviklingsbranchen UDARBEJDET AF: Christopher Ulrich Pedersen

Læs mere

Hensættelser til tab på usikrede lån

Hensættelser til tab på usikrede lån Hensættelser til tab på usikrede lån Konsekvensen ved skift fra incurred loss til expected loss når IAS 39 bliver til IFRS 9 Kandidatafhandling på Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Studerende:

Læs mere

KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma

KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma KURSUS- PROGRAM 2014 13 LIGE TIL SAGEN Advokatfirma ACADEMY KURSER 2014 KURSUSTILBUD ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Opsigelser og fratrædelsesaftaler... 7 CORPORATE COMMERCIAL Partnerselskaber... 8 Omstrukturering...

Læs mere

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning 2. halvår 2014 KURSUSKATALOG Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning INDHOLD Shipley Denmark 3 Instruktører 4 I hvilken rækkefølge skal jeg tage kurserne? Kursus / Vindende Tilbudsskrivning

Læs mere

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK KURSUSPROGRAM FOR sommer/efterår 2015 OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE FOR REVISORER Revisorernes-HR DK Obligatorisk efteruddannelse til fornuftige priser REVISORERNES HR GENNEMFØRER REKRUTTERINGER, FUSIONER

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

VIRKSOMHEDSSKOLEN ÅBNE KURSER OG FIRMAHOLD 2015/2016

VIRKSOMHEDSSKOLEN ÅBNE KURSER OG FIRMAHOLD 2015/2016 VIRKSOMHEDSSKOLEN ÅBNE KURSER OG FIRMAHOLD 2015/2016 SPROGKURSER DANSKKURSER SKRIFTLIG KOMMUNIKATION PRÆSENTATIONSTEKNIK PERSONLIG UDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBNE HOLD Introduktion

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012 13

KURSUSKATALOG 2012 13 KURSUSKATALOG 2012 13 - revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner VIDEN OG GLÆDE PÅ DET RIGTIGE NIVEAU Velkommen til Fakta Kursers kursuskatalog 2012-13. Det har været en stor fornøjelse at

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Årsager til fejl i årsrapporter

Årsager til fejl i årsrapporter Årsager til fejl i årsrapporter Kortlægningsanalyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen September 2014 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 07 September 2013 Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej advokater På den internationale scene Ny undersøgelse fra advokatsamfundet af

Læs mere

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR Indledning Hvad er NVIR NVIR står for Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering. NVIR s medlemmer er 54 danske investorer

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 Fleksibel lønordning giver skatterabat Hvis

Læs mere

forbundet kommunikation og sprog / nummer 36 / januar / 2009 KURSER

forbundet kommunikation og sprog / nummer 36 / januar / 2009 KURSER forbundet kommunikation og sprog / nummer 36 / januar / 2009 KURSER KOMMUNIKATION OG SPROG EFTERUDDANNELSE KOMMUNIKATION SIDE 3 / LEDELSE SIDE 6 SALG OG MARKETING SIDE 8 / SPROG SIDE 9 IT OG WEB SIDE 14

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere