Abstrakt. Projektbeskrivelse Baggrunden for projektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abstrakt. Projektbeskrivelse Baggrunden for projektet"

Transkript

1 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN Test en Elcykel Et storskala elcykel-projekt Signe Munch-Pedersen, Emma Liisberg, emma.liisberggate21.dk, Anna Thormann, Gate 21 Helen Lundgaard, Region Hovedstaden Abstrakt I foråret 2014 søsatte Gate 21 i samarbejde med Region Hovedstaden og otte kommuner Danmarks hidtil største elcykelprojekt. Projektet er støttet af Vejdirektoratet. Over en treårig periode forventes det, at 1700 bilpendlere skifter bilen ud med en elcykel i en tre-måneders testperiode. Første heat løb i perioden 1. april til 23. juni. I perioden afprøvede 235 testpersoner en elcykel og cyklede samlet mere end km. Dette paper beskriver projektet Test en Elcykel samt de foreløbige resultater og erfaringer fra projektets første runde. Projektbeskrivelse Baggrunden for projektet Elcyklen giver cyklen et nyt potentiale som transportmiddel i Danmark. Elcyklen har dog endnu ikke fået det store gennembrud på cykelstierne, som det er set i f.eks. Holland. Der er indtil videre gennemført mindre pilotprojekter med udbredelse af elcykler til bilister i kommuner som Herlev, Odense og Randers men der er ikke indsamlet systematisk viden om, hvorvidt pilotprojekterne har en effekt på længere sigt. Med Test en Elcykel arbejder otte danske kommuner og otte hospitaler i Region Hovedstaden sammen for at udbrede kendskabet til elcyklen som transportmiddel og dermed også ændre opfattelsen af, hvor langt man kan cykle på den daglige tur mellem hjem og arbejde eller uddannelsessted. Transportvaneundersøgelser, som mange af de deltagende kommuner og hospitaler har gennemført blandt borgere, egne ansatte samt på større arbejdspladser, viser, at langt størstedelen af ture over 5 km mellem hjem og arbejdsplads eller uddannelsessted foregår i bil også selv om turene er 6, 8 eller 11 km. Det er disse ture, som elcyklen er optimal på, og dermed denne type tur, som Test en Elcykel vil arbejde mod at konvertere fra bilture til elcykelture. Ved at lade 1700 bilister med mere end fem km til arbejde låne og teste en elcykel i tre måneder er det målet, at opnå en ændring af testpersonernes transportvaner, ikke bare i testperioden, men også efterfølgende. Formålet med projektet er at motivere bilister til at teste en elcykel, og at konvertere bilture til elcykelture, både på kort og på langt sigt, og herigennem at reducere CO2-udledningen fra transporten og forbedre pendleres sundhed. Samtidig forventes det, at Test en Elcykel vil være med til at udbrede viden om mulighederne for at pendle på elcykel i Danmark. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

2 Test en Elcykel er et treårigt projekt, som blev påbegyndt 1. august 2013 med konceptudvikling og pilotfase. Første låneperiode blev gennemført i perioden 1. april-23. juni Der er planlagt tre låneperioder om året i projektperioden. Låneperioderne er af tre måneders varighed og forløber over hhv. forår, sommer og efterår. Projektet forventes afsluttet juli Beskrivelse af konceptet Konceptet for Test en Elcykel bygger på kombinationen af to typer kampagner: 1. Mulighed for at låne og teste en elcykel i en begrænset periode. 2. Målrettet gamification-konkurrence, som motiverer testpersonerne til at cykle dagligt på den lånte elcykel ved, at deltagerne tracker deres cykelture - også efter testperioden. 1. Test af elcykel Testpersonerne får mulighed for at låne en elcykel af kommune eller arbejdsplads i en periode på tre måneder. Ved lån af en elcykel forpligter testpersonen sig til følgende: Cykle minimum tre ud af fem dage eller 60% af deres pendlerture. Tracke cykelture via appen ONtheMOVE (kræver smartphone). Svare på spørgeskemaundersøgelse før, umiddelbart efter og lang tid (et år) efter testperioden er afsluttet. Langtidseffekten måles et år efter låneperioden for de testpersoner hvor det er muligt inden for projektets løbetid. Eftermålingen af lang tidseffekten vil således omfatte deltagerne på fem heat, i alt 1175 personer. Deltage som kilder i forbindelse med presseomtale. Udviklingen af konceptet med udlån af elcykler bygger på erfaringer fra tidligere cykelprojekter, som viser, at for at opnå en reel og holdbar adfærdsændring, så er det vigtigt at prøve den nye vane i en længere periode. Erfaringer fra andre kommuner viser, at en testperiode på 2 måneder ikke er nok for at opnå en varig adfærdsændring, men at en 3 måneders periode anbefales. Projektet bygger derfor på et koncept, hvor kommunen udlåner én elcykel til én person i en periode på 3 måneder. Hver kommune udlåner mellem 10 og 20 elcykler til ansatte i kommunen, borgere i kommunen og/eller ansatte ved virksomheder i kommunen. Hvert hospital udlåner 10 elcykler til medarbejdere på hospitalet. I alt får 235 bilister altså mulighed for at låne en elcykel i hver låneperiode. Der er syv låneperioder, også kaldet heats. Kampagnebudskaber Forud for opstart af kampagnen er der lavet en grundig analyse af, hvem de potentielle brugere af elcykler kan være, og hvilke argumenter projektet med fordel kan bruge for at overtale inkarnerede bilister til at teste en elcykel. Undersøgelser foretaget af Dansk Cyklistforbund og Kræftens Bekæmpelse viser blandt andet, at langt de fleste generelt har et ønske om at være mere fysisk aktive i hverdagen m.h.p. at forbedre deres sundhedstilstand og forbrænde kalorier, men at mangel på tid og afstanden til jobbet forhindrer dem i at cykle. Den fysiske anstrengelse, der er forbundet til at cykle i modvind og efterfølgende møde svedig op på jobbet (hvor der måske ikke er mulighed for et bad) afholder også mange fra at cykle. Hovedbudskabet i kampagnen Test en Elcykel blev derfor: Test en elcykel og få en flyvende start på en sundere hverdag Argumenter: På en elcykel kommer du hurtigt og nemt frem og kan møde op uden sved på panden. Cykler du til arbejde, får du den daglige motion, der er så vigtig for et godt helbred. Undgå trængsel og bilkøer tag elcyklen lige til døren Benzinpengene de er sparet (dem kan du nu bruge på at forkæle dig selv) Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

3 Budskaberne blev brugt på flyers, plakater, i pressematerialer, på hjemmesider og på kampagnens hjemmeside. Figur 1: Flyer fra kampagnen Test en Elcykel. 2. Gamification konkurrence Udlånet af elcykler understøttes af en målrettet gamification-baseret konkurrence, der skal få testpersonerne til at fastholde brugen af elcyklen på minimum 60% af turene i hele testperioden. Konceptet er at elcyklisterne skal lave self-tracking af deres ture via app en OnTheMove. OnTheMove appen registrerer således ruten og distancen, og derved kan elcyklisterne følge med i hvor lagt de cykler og de kan se deres egne ruter på et kort på hjemmesiden. Dermed kan elcyklisterne konkurrere med sig selv og med hinanden. Figur 2: Forsiden på kampagnesitet Testenelcykel.dk Kampagnewebsitet viser et øjebliksbillede af de cyklede ruter samt testpersonens position på ranglisten til sammenligning med andre deltagere fra de andre kommuner og hospitaler. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

4 Figur 3: Konkurrencesiden på Testenelcykel.dk. Her kan deltagerne følge med i deres placering, både i det samlede heat og indenfor deres kommune/arbejdsplads. De trackede ruter vises desuden på kortet. Dette screenshot er fra d 7. juli, altså en uge inde i 2. heat. I løbet af kampagnen bliver der udloddet præmier til testpersonerne med flest cykeldage og flest kilometer. Kampagnesitet og app en er dermed med til at motivere testpersonerne, så de er motiverede gennem hele testperioden og får smag for det nye liv som elcyklister. For at skabe opmærksomhed om elcykler i det hele taget arrangeres der kick off-events i forbindelse med udleveringen af elcyklerne til testpersonerne, så andre medarbejdere kan blive inspireret til at overveje om de kan bruge en elcykel. Der skrives historier på kommunernes og virksomhedernes hjemmesider om testpersonernes oplevelse med elcyklen. Organisering Gate 21 er ansøger af cykelpuljeprojektet og er lead partner for projektet, som består af følgende medansøgere og projektpartnere: Albertslund Kommune, Ballerup Kommune, Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Høje Taastrup Kommune, Odense Kommune, Roskilde Kommune og Region Hovedstaden med otte hospitaler. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

5 Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling 8 hospitaler i Region Hovedstaden Ansatte på hospitalet Grønt Mobilitetskontor /Gate 21 Ansatte i kommunen 8 kommuner Borgere i kommunen Medarbejdere på virksomheder i kommunen Figur 4: Organisationsdiagram for Test en Elcykel Projektsekretariatet og den daglige projektledelse er placeret i Grønt Mobilitetskontor (GMK), som er en del af Gate 21. Der er etableret en projektledergruppe på tværs af projektpartnere, som mødes to gange årligt. Herudover er der etableret arbejdsgrupper på tværs af projektpartnerne for hver af de fire målgrupper, som Test en Elcykel henvender sig til. De fire målgrupper er: 1. Ansatte i kommunen 2. Borgere i kommunen 3. Medarbejdere på virksomheder, som er en del af kommunale erhvervsnetværk 4. Ansatte på hospitaler i Region Hovedstaden Formålet med opdelingen i fire målgrupper er, at budskabet er forskellig for hver målgruppe. Aktiviteterne for de fire målgrupper er grundlæggende de samme - at motivere bilpendlere til at tilmelde sig kampagnen og dermed blive motiverede til at lade bilen stå og i stedet begynde at cykle til arbejde på elcykel - men rammen og metoden til at komme i dialog med målgruppen og dermed motivere bilpendlerne til at erstatte bilturene med elcyklen er forskellig fra målgruppe til målgruppe. Derfor er der etableret arbejdsgrupper, der har fokus på den specifikke målgruppe. Derfor deltager Region Hovedstaden! Region Hovedstaden ønsker at fremme grøn og sund transport. Samtidig arbejder Region Hovedstaden for at gøre driften af sine hospitaler og institutioner mere bæredygtig. Region Hovedstaden er derfor gået ind i projektet Test en Elcykel med en samlet bevilling på 3,3 mio. Kr. Der er cirka ansatte på Region Hovedstadens hospitaler. Mange tager bilen hver dag til og fra arbejde. Ved at flytte nogle af de ansattes transport fra bil til elcykel bidrager regionen direkte til at fremme grøn og sund transport i hovedstadsregionen. Samtidig har Region Hovedstaden som sundhedsmyndighed en særlig interesse i at påvirke sine 1,7 mio. regionsborgere til et aktivt og sundt liv. Det kan gøres ved at understøtte kommunerne i deres indsats for at fremme sundhed, forebygge sygdom, etc. Af de 8 kommunale partnere i projektet Test en Elcykel ligger de 7 i hovedstadsområdet - dvs. inden for én sammenhængende pendlingsregion. Hovedstadsområdet oplever stor trængsel på vejene - et problem som Region Hovedstaden ønsker at begrænse. Dertil kommer luft- og støjforurening og klimaforandringer. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

6 Regionale udfordringer som disse løses bedst i tværgående samarbejdsprojekter, hvor private og offentlige aktører samarbejder og inspirerer hinanden i indsatsen for at få en mere grøn og innovativ metropolregion med høj livskvalitet og vækst. Test en Elcykel er et eksempel på, hvordan Region Hovedstaden fremover ønsker at arbejde mere målrettet med regional udvikling og hospitalsdrift. De to ting skal kobles! Region Hovedstaden ønsker at bruge hospitalerne aktivt som laboratorier for udvikling af bæredygtige løsninger inden for eksempelvis trafik, energi, affald og vand. Det er helt oplagt at gøre. Region Hovedstaden har indkøbt 10 elcykler til hvert hospital, i alt 80 elcykler. Disse har i perioden april til juni 2014 fungeret som transportmiddel for de første 80 hospitalsansatte. Foreløbige resultater 1. Stor interesse for at få en sundere hverdag Test en Elcykel har oplevet en stor interesse for at låne en gratis elcykel. Knap 2000 personer har indtil videre søgt om at deltage i kampagnen. Målgruppe Antal ansøgere 1/3 15/ Ansatte i kommunen (i 3 kommuner) Borgere i kommunen (i 4 kommuner) Medarbejdere på virksomheder i kommunen 284 (i 4 kommuner) 4. Ansatte på 8 hospitaler i Region Hovedstaden 750 Figur 5: Fordeling af ansøgere opdelt efter målgruppe I forbindelse med tilmeldingen og den første evaluering af resultaterne i Heat 1 har deltagerne skullet angive, hvad der har motiveret dem til at ansøge om lån af en elcykel og til at bruge elcyklen i testperioden. Ansøgerne angiver primært muligheden for at komme i bedre form, som argument for at være med i kampagnen. Muligheden for at få frisk luft, stresse af og få mere energi og overskud har også vejet tungt. Knap 48% angiver det at spare CO2, som en vigtig motivationsfaktor for at deltage. Kampagnens slogan Test en Elcykel og få en ny start på en sundere hverdag har altså talt til ansøgernes ønske om at røre sig mere i hverdagen. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

7 Figur 6: Motivation for brug af elcyklen 50% af deltagerne i Heat 1 angiver det, at kunne tracke de kørte ture via kampagnens app, som en motivationsfaktor. 20% angiver det, at bruge app'en som motiverende i sig selv. Det er interessant at bemærke, at kun 5% oplever det at konkurrere med andre som motiverende % af turene i bil erstattet med tur på cykel Tidligere erfaringer med udlån af elcykler viser, at det tager tid at ændre pendleres transportvaner, og at de bedste resultater opnås ved at lade testpersonerne afprøve elcyklen i min. tre måneder. For at sikre, at testpersonerne cykler så meget som muligt i testperioden, har projektet stillet krav om, at testpersonerne skulle cykle til arbejde min. tre af ugens fem arbejdsdage. Resultaterne af Heat 1 viser, at testpersonerne i gennemsnit har haft 2,3 cykeldage per uge, svarende til 46%. Det betyder, at kravet om at foretage 60% af turene til og fra arbejde på elcykel ikke er opfyldt i Heat 1. Resultatet kan dog skyldes, at der har været 8 helligdage i perioden. Den person, der har haft flest cykeldage i perioden har tracket ture 6,6 cykeldage per uge. Det har også været tilladt at tracke fritidskørsel. Endvidere er det der testpersoner der har glemt at tracke og testpersoner der har kunnet tracke deres ture da de har haft en windowsphone, hvilket gør at resultatet af trackingen må forventes at være noget lavere end hvad der reelt er cyklet. 3. CO2-reduktion på 35,7% i testperioden Testpersonerne har i perioden cyklet i alt km. Testpersonerne har i perioden fortrængt i alt 17 tons CO2 ud af en samlet mængde på 47,6 ton CO2 knyttet til daglig transport i bil. Det skyldes, at elcyklen kun Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

8 udleder 12 g CO2/km 1, hvorimod benzinbiler i gennemsnit udleder 132 g CO2/km 2. Det vil sige, at der er sket en samlet CO2-besparelse fra de 233 testpersoners transport på 35,7% i perioden. 4. Forventning om fremtidig brug af cykel som transportmiddel Projektets mål er, at 75% af testpersonerne fortsætter med at cykle minimum tre måneder efter endt testperiode. Målet er desuden, at de tidligere testpersoner fortsætter med at cykle min 3 ud af ugens 5 arbejdsdage. Denne evaluering gennemføres første gang i oktober Testpersonerne i Heat 1 er kort efter aflevering af cyklen blevet spurgt, om deres egne forventninger til køb af elcykel og cykling generelt. Figur 7: Forventning om fremtidig brug af cykel 78% af de adspurgte forventer at cykle mere fremover, end før de lånte en cykel. Knap 11 % har ved testperiodens afslutning allerede købt deres egen elcykel og knap 62% overvejer at købe en. 1 Kilde: Kenneth Janning, direktør i Ebike. Beregningen er baseret på, at det koster 0,5 kwh per opladning, at oplade et batteri med en rækkevidde på ca. 40 km. Se: 2 Trafikstyrelsen (2001): Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug. Trafikstyrelsen henter her EU-tal fra nye biler på det danske marked. Her er den gennemsnitlige CO2-udledning faldet til 0,132 kg C02/km. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

9 Figur 8: Resultater af svar på, om testpersonerne i Heat 1 selv vil købe en elcykel. Ved spørgsmålet om, hvorfor de ikke ønsker at købe en elcykel svarer størsteparten, at de mener at kunne klare distancen til arbejde på en almindelig cykel. Hvorfor vil du ikke købe en elcykel? (vælg den vigtigste årsag) Answer Options Response Percent Response Count Jeg kan bruge en almindelig cykel i stedet 44,8% 26 Jeg bryder mig ikke om at køre på elcykel 0,0% 0 En elcykel er for dyr 19,0% 11 Turen til arbejde tager for lang tid på elcykel 6,9% 4 Turen til arbejde er for krævende på elcykel 0,0% 0 Jeg kan ikke bruge cykel på grund af mine andre gøremål undervejs 5,2% 3 Andet (angiv venligst) 24,1% 14 answered question 58 skipped question 153 Figur 9: Testpersonernes overvejelser om årsagen til ikke at købe en elcykel. 5. Sundhedseffekt Projektets mål er, at deltagerne oplever en forbedring af deres sundhedstilstand (subjektiv vurdering) og at de, der har fået foretaget et sundhedstjek vil opleve en forbedring af deres kondital og en reduktion af deres body-age-idex med 2 år. Deltagerne i Heat 1 har henholdsvis før og efter test af elcyklen skullet svare på, hvordan de oplever deres egen fysiske form i øjeblikket. Som det ses af nedenstående diagram, stiger antallet af testpersoner, der oplever deres form som værende god fra 19% til 32%. Antallet af testpersoner, der oplever deres form som værende meget god er stiger fra 1% til 7%. Tilsvarende falder antallet af personer, der oplever deres form som værende meget dårlig fra 7% til 1%. Og antallet af personer, der vurderer deres form som værende dårlig falder fra 24% til 12%. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

10 Besvarelser i % Egen vurdering af fysisk form før og efter test af elcykel Heat Vurdering før test Vurdering efter test Figur 10: Test personernes egen vurdering af deres fysiske form Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt

Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt 1.1 Baggrund Elcyklen er et nyt transportmiddel i Danmark,

Læs mere

Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt

Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt Abstract Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt 1.1 Baggrund 1. august 2013 søsatte Gate 21, 8 kommuner og 8 hospitaler i Region Hovedstaden med støtte fra Cykelpuljen Danmarks største elcykelprojekt.

Læs mere

Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21. Om Test en Elcykel

Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21. Om Test en Elcykel OG FÅ EN FLYVENDE START PÅ EN SUNDERE HVERDAG Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21 1 Om Test en Elcykel Projekt

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

SUND OG AKTIV HVERDAG PÅ EN ELCYKEL. Inspiration og resultater fra storskalaprojekt om udlån af elcykler

SUND OG AKTIV HVERDAG PÅ EN ELCYKEL. Inspiration og resultater fra storskalaprojekt om udlån af elcykler SUND OG AKTIV HVERDAG PÅ EN ELCYKEL Inspiration og resultater fra storskalaprojekt om udlån af elcykler FORORD Vi ved, at mange hopper på cyklen, når de kun har en kort tur til og fra arbejde. Men lige

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

SUND OG AKTIV HVERDAG PÅ EN ELCYKEL. Inspiration og resultater fra storskalaprojekt om udlån af elcykler

SUND OG AKTIV HVERDAG PÅ EN ELCYKEL. Inspiration og resultater fra storskalaprojekt om udlån af elcykler SUND OG AKTIV HVERDAG PÅ EN ELCYKEL Inspiration og resultater fra storskalaprojekt om udlån af elcykler FORORD Vi ved, at mange hopper på cyklen, når de kun har en kort tur til og fra arbejde. Men lige

Læs mere

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Det Økologiske Råd har netop udført en af de hidtil største undersøgelser af el-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper. Undersøgelsen

Læs mere

Elcykel Testpendlerforløb

Elcykel Testpendlerforløb Forår Sommer 2015 Sekretariatet for Supercykelstier Elcykel Testpendlerforløb Cases Forløbet I slutningen af 2014 efterlyste Sekretariatet for Supercykelstier frivillige testpendlere til et pilotelcykel-testforløb.

Læs mere

Samfundsøkonomisk evaluering af kampagnen Alle Børn Cykler.

Samfundsøkonomisk evaluering af kampagnen Alle Børn Cykler. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Region Hovedstaden 2016

Region Hovedstaden 2016 Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADENS CYKELREGNSKAB 2016 INDHOLD UDARBEJDET AF INCENTIVE FOR REGION HOVEDSTADEN MED EKSTERNE BIDRAG FRA SUPERCYKELSTIER, BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN OG GATE 21. 2 Indhold

Læs mere

Region Hovedstaden 2016

Region Hovedstaden 2016 Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADENS CYKELREGNSKAB Indhold INDHOLD UDARBEJDET AF INCENTIVE FOR REGION HOVEDSTADEN MED EKSTERNE BIDRAG FRA SUPERCYKELSTIER, BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN OG GATE 21. 2 5 FORORD

Læs mere

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

SMART MOBILITY IN LOOP CITY

SMART MOBILITY IN LOOP CITY SMART MOBILITY IN LOOP CITY Erhvervsnetværket Øge fremkommeligheden og styrke en effektiv og grøn mobilitet før, under og efter at letbanen etableres langs Ring 3 Fremme alternative og effektive transportformer

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Elcykler så har du altid medvind!

Elcykler så har du altid medvind! Elcykler så har du altid medvind! Bo Asmus Kjeldgaard 13.00-13.10 Ankomst og kaffe 13.10-13.20 Velkomst Projektleder Bo Asmus Kjeldgaard, Det Økologiske Råd. 13.20-13.40 Københavns kommunens cykelstrategi

Læs mere

SUCCESFULDE TILTAG PÅ ARBEJDSPLADSERNE

SUCCESFULDE TILTAG PÅ ARBEJDSPLADSERNE SUCCESFULDE TILTAG PÅ ARBEJDSPLADSERNE RÅDHUSE OG HOSPITALER HAR SPARET 7-10 PROCENT CO 2 Anja Puggaard Grønt Mobilitetskontor, Gate 21 Støttet af 1.3.2011 1.6.2014 10 kommuner Ballerup, Allerød, København,

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgivelsesår: 2015 Foto: Gentofte Kommune

Indholdsfortegnelse. Udgivelsesår: 2015 Foto: Gentofte Kommune Bæredygtigt Gentofte 2014 Indholdsfortegnelse Udgivet af Gentofte Kommune Natur og Miljø Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Telefon: 3998 8575 E-mail: miljoe@gentofte.dk www.gentofte.dk Facebook.com/klimaogbaeredygtighed

Læs mere

Kom sund frem! 25. maj 2016

Kom sund frem! 25. maj 2016 Kom sund frem! 25. maj 2016 Indhold Hvad er Supercykelstier? Et samarbejde, et løft, et reelt alternativ til cykelpendlere Status Hvad er anlagt, hvad er på vej? En god forretning Trængsel, klima og sundhed

Læs mere

Regionaludvalget - mødesager

Regionaludvalget - mødesager KONKLUSIONER Regionaludvalget - mødesager Mødetidspunkt 21-05-2013, kl. 17.00 Mødested Regionsgården Deltagere: Karsten Skawbo-Jensen (fra kl. 17.15) Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%)

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%) Hvad er dit køn? Mand (32%) Kvinde (68%) Kvinde Mand Hvor gammel er du? Over 65 år 56-65 år (19%) Under 18 år 18-25 år (3%) 26-35 år (16%) 36-45 år (23%) 46-55 år (39%) Under 18 år 18-25 år 26-35 år 36-45

Læs mere

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH BUDSKABSKATALOG SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH Supercykelstier er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne

Læs mere

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Af Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, Via Trafik, og Projektleder Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune. Manchet

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

CYKLING OG DETAILHANDEL

CYKLING OG DETAILHANDEL ANSØGNING TIL "PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK" 2014 CYKLING OG DETAILHANDEL BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 5 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Overordnet

Læs mere

Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013

Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013 Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013 Gode rammer for cyklister på hospitalerne v/ Regitze Rugholm, Glostrup Hospital, Annette Precht-Sparre, Herlev Hospital og Louise Voss Bendixen, Bispebjerg

Læs mere

Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi

Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi Vand & Afløb Københavns Energi deltager i projektet KørSmart for at udvikle bæredygtige transportvaner for medarbejderne. I alt 35 medarbejdere fra Københavns

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Du kan læse mere på supercykelstier.dk eller følge os på facebook.com/supercykelstier

Du kan læse mere på supercykelstier.dk eller følge os på facebook.com/supercykelstier ni nye supercykelstier på vej Supercykelstier 17 kommuner og står sammen bag ni nye Supercykelstier. Der bliver investeret 208 mio. kr. i de nye ruter. Staten og kommunerne dækker hver halvdelen. De 53

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Udvalgets sammenfatning og vurdering REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.28. Øvrige miljøforanstaltninger mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering Opgaverne i årets løb, herunder de behandlede miljøsager, er

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

AENEAS et EU projekt om ældre og mobilitet

AENEAS et EU projekt om ældre og mobilitet AENEAS et EU projekt om ældre og mobilitet Åbent seminar om svage trafikanter, 27. maj 2010 Dorthe Råby Odense Kommune Formål og baggrund Formål fremme sundheden for ældre i EU og reducere energiforbruget

Læs mere

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Session: Trafik og miljø i byer CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Af Lektor Harry Lahrmann og Lektor Anker Lohmann-Hansen Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet 200 århusianske

Læs mere

Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen

Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen ldn@ruc.dk Mobility Management er en ny form for transportplanlægning Der fremmer mobilitet på en miljømæssig

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3 " #)

& '(  #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3  #) #$ & '( #) * + #, $/)01 /)0/* * 0 0 00 * 02 * 3 /)0/* * #) '( 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Læs mere

Supercykelstier den korte version

Supercykelstier den korte version 4. september 2014 Supercykelstier Et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne skal gøre det let, fleksibelt og trygt

Læs mere

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Trafikken, ven og fjende

Trafikken, ven og fjende Trafikken, ven og fjende Mulighederne for mere motion og sundhed gennem den daglige transport - kommunernes rolle Medvind på sundheden Et godt udgangspunkt Eksempler Hvor batter det? Anette Enemark Tetraplan

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Det er sundt at cykle

Det er sundt at cykle Cykelregnskab Indholdsfortegnelse 5 Forord 6-7 Vi cykler mere 8-9 Sund på cykel 10 Hvem cykler? 12-13 Cyklen hjælper klimaet 14-15 Borgernes holdning til cykling 16-17 Potentiale for mere cykling i Favrskov

Læs mere

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Rudersdal Lyngby-Taarbæk Gentofte. øbenhavn. cykelsuperstier Økonomi kr og potentiale 60.000. kr 460.000. kr 3.800.000. kr 160.000. kr 13.680.

Rudersdal Lyngby-Taarbæk Gentofte. øbenhavn. cykelsuperstier Økonomi kr og potentiale 60.000. kr 460.000. kr 3.800.000. kr 160.000. kr 13.680. 120.000 r 15.740.000 r 8.720.000 r 2.930.000 r 8.010.000 r 35.400.000 lbertslund lostrup røndby ødovre øbenhavn rederiksberg otal 15.860.000 3.440.000 18.740.000 38.160.000 kr 25.390.000 kr 12.490.000

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde. Idékatalog Brug Vi cykler til arbejde til at få liv på din arbejdsplads. Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Årsrapport 2011. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler)

Årsrapport 2011. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Årsrapport 2011 Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Projekt med tilskud fra Energistyrelsen 2009-2012 Sammenfatning Indledning Gladsaxe Kommune købte fire person-elbiler af

Læs mere

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012 Resultater fra Fredericia Cykelby Vejforum 2012 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nationalt cykelbyprojekt Udvidet cykelbyprojekt ældre + børn EU projekt - BTB Cykelparkering ved stationen By- og pendlercykler

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

En region går foran!

En region går foran! En region går foran! // Bygherreforeningens konference Fra jord til guld 5. februar 2016 // Jens Lind Gregersen, specialkonsulent, Region Hovedstaden Det europæiske perspektiv Politisk tilgang omlægning

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark?

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Forfatter: Per Thost, RAMBØLL NYVIG Baggrund og formål RAMBØLL NYVIG har med assistance fra COWI for Miljøstyrelsen gennemført et udredningsprojekt

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Dette er den femte kvartalsrapport for projekt Smart mobilitet, og de afrapporterede tre måneder har været fokuseret på igangsætning af initiativer.

Dette er den femte kvartalsrapport for projekt Smart mobilitet, og de afrapporterede tre måneder har været fokuseret på igangsætning af initiativer. Kvartalsrapport Denne skabelon skal anvendes ved den kvartalsvise rapportering og statusrapportering af projekter om energieffektive transportløsninger. Kvartalsrapporten skal være en kortfattet statusopgørelse

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Intern Q&A dansk 2015

Intern Q&A dansk 2015 Intern Q&A dansk 2015 INDHOLD BAGGRUNDEN... 2 Q: Hvad er Supercykelstierne?... 2 Q: Hvad er formålet med Supercykelstierne?... 2 Q: Hvad er målsætningen for Supercykelstierne?... 2 Q: Hvem står bag Supercykelstierne?...

Læs mere

Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30

Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30 Titel Emneindplacering Indlægsholder: Mobilitetsplaner for virksomheder 2 eksempler Hvordan styrer vi bytrafikken? Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30 Baggrund og formål Den

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere

Emne: Cykling som transportmiddel i hverdagen Gruppens nr.:2 nr. 8

Emne: Cykling som transportmiddel i hverdagen Gruppens nr.:2 nr. 8 Emne: Cykling som transportmiddel i hverdagen Gruppens nr.:2 nr. 8 Intern stafet i kommunen - alle kan deltage. Mål at 95 % deltager evt. en fakkel, der skal rundt i hele kommunen Kommunen og foreninger

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Analyser af GPS data fra Test en elbil og TU data

Analyser af GPS data fra Test en elbil og TU data Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk

Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk Intro v. Jakob Svane Dansk Industri, Infrastruktur Transportplan hos Novo Nordisk v. Søren Spielberg-Winther Transportplaner i erhvervsnetværk v. Joy

Læs mere

Kampagnevejledning. Transportundersøgelse på arbejdspladser i Loop City. I samarbejde med

Kampagnevejledning. Transportundersøgelse på arbejdspladser i Loop City. I samarbejde med Kampagnevejledning Transportundersøgelse på arbejdspladser i Loop City I samarbejde med Indholdsfortegnelse PRAKTISK VEJLEDNING...3 SUPPORT...4 TIPS TIL AT ØGE BESVARELSESPROCENTEN...4 KAMPAGNEMATERIALER...4

Læs mere

Kom Rundt i Odense. Guide til din hverdag

Kom Rundt i Odense. Guide til din hverdag Kom Rundt i Odense Guide til din hverdag By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune - april 2015 Der er mange måder at komme rundt i Odense. Nogle gange er det lettest i bil, andre gange på cykel. Det

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes?

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Af Per Thost RAMBØLL NYVIG a/s RAMBØLL er en rådgivende koncern med ca. 2.000 ansatte, hvoraf ca. 1.0 arbejder på 4 adresser i Hovedstadsområdet:

Læs mere

Samfundsøkonomisk evaluering af ABC

Samfundsøkonomisk evaluering af ABC Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Samfundsøkonomisk evaluering af ABC Frederik Møller-Laugesen, Nis Vilhelm-Benn, Ole Kveiborg, COWI Trine Juncher Jørgensen, Dansk Cyklistforbund Billeder venligst

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

1000 gule cyklister. Troels Andersen troels.andersen@fredericia.dk Fredericia Kommune

1000 gule cyklister. Troels Andersen troels.andersen@fredericia.dk Fredericia Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør

Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør Busser og delebiler Vigtigt projekt for Region Hovedstaden Led i den regionale udviklingsplan

Læs mere

STORT ER POTENTIALET?

STORT ER POTENTIALET? ARBEJDSPLADSLOKALISERING - HVOR Baggrund STORT ER POTENTIALET? - En analyse af pendlertrafik i Frederiksborg Amt Af Civilingeniør Morten Agerlin, Anders Nyvig A/S Blandt de langsigtede midler til påvirkning

Læs mere

Grøn Køreplan. Nordjyllands Trafikselskab

Grøn Køreplan. Nordjyllands Trafikselskab Grøn Køreplan Nordjyllands Trafikselskab Forord Opgørelserne i denne Grønne køreplan viser heldigvis, at vi, i NT, er godt med, når det handler om at transportere os grønt. Som oftest er det også både

Læs mere