design VIA KOM maj 2012 isp manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "design VIA KOM 03487 maj 2012 isp manual"

Transkript

1 design VIA KOM maj 2012 isp manual

2 indhold - designmanual 2 25 Om VIAs designmanual VIAS LOGO navn og Logo (hvorfor navnet via?) 3 varianter ro og plads omkring logo retningslinjer for størrelse og placering farvevarianter (4 farvevarianter + anvendelse) VIAS FARVER Den særlig via-grønne farve vias KLASSISKE via-farvepalette brug AF supplerende farver vias farver (eksempler på layout) Typografi mails og mailsignatur billeder web (fælles designprincipper) extract (anbefaling) brevlinje fortrykte brevark visitkort powerpoint kolofon og nummerering (navngivning) papirkvalitet bilag bilag 1 (farvespecifikationer I VIAs LOGO) bilag 2 (VIAS FARVEPALETTE, SPECIFIKATIONER) designmanual

3 om vias designmanual RELEVANS 3 25 Visuel gennemslagskraft VIAs designmanual er opstået ud fra ønsket om skabe gennemslagskraft og troværdighed i markedsføringen af VIA. Der er behov for en klar og tydelig fælles visuel identitet på tværs af afdelinger og lokaliteter i VIA. En genkendelighed, der bærer igennem på tværs af platforme. nuanceret visuel kommunikation VIAs målgruppe er bred og mangeartet, hvilket afføder et behov for at arbejde nuanceret ud fra fælles retningslinjer. Designmanualen giver konkret mulighed for at arbejde både varieret og fleksibelt inden for rammerne af en fælles visuel identitet. Designmanualen anvendt i praksis Alle, der arbejder med markedsføring i VIA, har et ansvar for, at designmanualen bliver anvendt. Alt arbejde med layout og visuel branding af VIA (dette gælder både eksterne og interne medarbejdere) skal foregå ud fra designmanualen. Hvorledes du arbejder med VIAs grafiske identitet, kan du læse i denne designmanual. Er du i tvivl om, hvorvidt dit layout overholder linjerne for VIAs grafiske design, så kontakt VIAs centrale kommunikationsafdeling. designmanual

4 vias logo VIAS NAVN OG LOGO hvorfor NAVNET VIA? VIA betyder oprindeligt vej. på dansk såvel som på mange andre sprog betyder ordet via mellemstation på en rejse. det er netop essenssen af, hvad VIA forstår ved uddannelse: den mellemstation, hvorfra du gennem ny viden og nye erfaringer rejser videre i livet. med VIA er du på vej. Om VIAS LOGO VIAs logo er skabt specifi kt til en uddannelsesinstitution, hvor forskellige mennesker, fag og grupper mødes, forbindes og skaber et kraftfelt. logoets linjer peger ind mod et centrum, hvor du er i en periode og så bevæger dig ud af, og videre fra, igen. det er inspireret af en boomerang, fordi uddannelse også handler om, at what you give is what you get. VIAS LOGO må IkkE manipuleres VIAs logo skal altid bringes i sin originale, rene form og må ikke bearbejdes eller forandres. VIAs logo må ikke roteres, beskæres, udtones, skråtstilles eller på anden måde udsættes for effektmanipulation. der må ikke tilføjes nye elementer til VIAs logo. VIAS LOGO SkAL OpTRædE på ALT VIAs logo er en helt central del i markedsføringen og der er truffet beslutning om, at VIAS LOGO SKAL OPTRæDE På ALT, DER BLIVER UDSENDT På VEGNE AF VIA. logoet har organiske og levende former med grønne farver, fordi uddannelse får det til at spire og gro og sætter turbo på tingene, ligesom fast forward -pilene, der også kan afl æses i logoet. Ordene university college er placeret under logoet, da ordet VIA er det primære navn, som står i fokus. VIA er også kaldenavnet i daglig tale. DESIGNMANUAL

5 vias LOGO 3 VARIANTER 5 25 BRUG AF LOGOVARIANTER Som hovedregel findes VIAs logo i tre varianter: Denne udgave er VIAs overordnede logovariant og bruges stort set alle steder, hvor VIA er afsender VIA - uden undertekst Neutralt logo. Hovedsagelig til brug i situationer, hvor der er meget lidt plads (f.eks. særlige steder i webannoncer mv.) denmark International variant Om VIAs logo og navn I særlige tilfælde kan der udarbejdes særlige varianter af VIAs logo (se eksemplerne til højre). Disse særlige varianter udarbejdes altid af Kommunikationsafdelingen, hvortil henvendelse rettes. (Eksempler på lokale logovarianter) designmanual

6 vias logo RO OG plads OmkRING LOGO 6 25 SkAB RO OmkRING VIAS LOGO VIAs logo skal ses, og det skal have plads. derfor er det nødvendigt med respekt og ro omkring logoet. det hvide papir rundt om logoet er med til at sikre blikfanget, og der må afsættes god plads til luft omkring logo. en rolig sammenhæng er med til at sikre letafl æselige afsenderforhold og et godt blikfang. VIAS LOGO med BILLEdER SOm BAGGRUNd VIAs logo kan placeres med billede som baggrund. det er vigtigt at tage højde for kontrastforholdene og sørge for at VIAs logo træder roligt og tydeligt ud af baggrunden. tilstræb at placere logo på ensfarvet eller enkel baggrund. sørg for god afstand til de omkringstående elementer. VIA tilstræber generelt 30% luft (hvidt papir) i alle designs. TOPFELT MIDTERFELT OVERSKRIFT NIVEAU 1 TOPFELT MIDTERFELT OVERSKRIFT NIVEAU 1 BUNDFELT VIAs logo kan også placeres oven på f.eks. foto. her er det vigtigt at være særligt opmærksom på ro og enkelhed i baggrunden bag logo, så det træder tydeligt og roligt ud af baggrunden. BUNDFELT De Socialfaglige Diplomuddannelser og andre socialfaglige kurser (EKsEMplEr HVOr VIAs logo Er placeret på FOtOBAggrUND) Bioanalytiker uddannelsen DESIGNMANUAL

7 vias logo RETNINGSLINIER for STøRRELSE OG placering 7 25 RETNINGSLINIER for placering Af VIAS LOGO som udgangspunkt placeres VIAs logo altid i højre side. logo placeres med samme afstand fra logos øverste kant til sidens top som fra logos højre kant til sidens højre kant (se illustration th.). placering Af LOGO: LIGE AFSTAND I TOP OG HøJRE SIDE: VIAs logo placeres med lige afstand fra toppen af logo til sidens top som fra højre side af logo til sidens højre kant. (toppen AF siden) LOGO - minimumsstørrelse logo uden delvist understillet navnetræk (neutralt logo) bør minimum anvendes i 5 mm majuskelhøjde. logo med understillet navnetræk bør minimum anvendes i 7,5 mm majuskelhøjde. X MM samme AFstAND X MM (sidens HØjrE KANt) DESIGNMANUAL

8 vias logo 4 farvevarianter 8 25 VIAs logo findes i følgende 4 farvevarianter: via-logo I farver: VIA-logo I 100% sort: VIA-logo I farve m. hvidt navnetræk: VIA-logo I 100% hvid: Til hvid baggrund. F.eks til publikationer der trykkes i ren sort. En særlig variant udarbejdet til sort baggrund. Sikrer god læsbarhed af VIAs navn. Til kulørt og farvet baggrund. anvendelse af VIAs logo på farvede baggrunde På hvid baggrund benyttes logo i farver. På kulørt baggrund (ikke sort) benyttes hvidt (negativt) logo. På sort baggrund kan enten benyttes logo i farver med hvidt navnetræk (logo til sort baggrund) eller hvidt logo. Med billeder som baggrund, hvor det kan virke forstyrrende i forhold til logo, bør hvidt eller sort logo anvendes. designmanual

9 vias farver den særlige VIA-grønne farve 9 25 om den grønne farve VIAs design er kendetegnet ved den særlige VIA-grønne farve. Den grønne farve sender et optimistisk signal, der er markant og frisk. Vi vil gerne ses, og vi er aktive medspillere. Farven fortæller om noget, der spirer, om fremtid, ungdom og bæredygtighed. Farven er letgenkendelig i markedsføringsmæssig sammenhæng. Brugen af via-grøn VIA tilstræber, at den grønne farve fremtræder ens i alle sammenhænge og på tværs af medier. Den VIA-grønne farve bør altid forekomme i de originale farveudgaver og ikke i udtonede eller tillempede varianter. Materialer til tryk Der skelnes mellem CMYK og Pantonefarver. Oftest er det CMYK-farverne, der anvendes. Husk at skelne mellem papirtype (bestrøget/coated eller ubestrøget/uncoated). CMYK-DEFINITIONER: VIA-GRØN: Coated/bestrøget: CMYK: 37,00,100,22 Uncoated/ubestrøget: CMYK: 35,00,100,15 PANTONE-DEFINITIONER: VIA-GRØN: 390 U (Uncoated/ubestrøget) 377 EC (European Coated/bestrøget) der må ikke herske tvivl om via som visuel afsender. derfor skal den særlige VIA-grønne farve med tydelighed indgå i alle enkeltstående designs Farven er velegnet som baggrund for både sort og hvid typografi. farvespecifikationer Selvom VIA kun har én grøn farve, er det vigtigt at definere de rigtige farveværdier afhængig af medie, trykteknik og papirtype. primær VIA-GRØN: CMYK: 37,00,100,22 BRUGES TIL coated, trykt materiale + print Printede materialer (i VIAs trykkeri): Når du layouter materiale til print, da anvend samme grønne farve som til bestrøget (CMYK: 37,00,100,22). (Den ubestrøgne grønne bliver for lys på print og bør som udgangspunkt ikke benyttes hertil). Skærmbaserede medier: Der anvendes RGB-værdier eller Hex-koder (#). VIA-grøn (grøn topbjælke) RGB: 183,199,49 hex: #b7c731 Se bilag 1 for farvespecifikationerne i VIAs logo. Farveeksempel med hvid typografi Farveeksempel med sort typografi designmanual

10 vias klassiske farvepalette VIAS farver VIAs design indeholder en palette af farver, der alle tager udgangspunkt i VIAs logo. (den klassiske VIA-farvepalette). VIAS SAmLEdE farvepalette: HVID, CMYK: 00,00,00,00 VIA-grØN (DEN primære VIA-grØNNE FArVE), CMYK: 37,00,100,22 VIA-grå, CMYK: 00,00,00,60. (VED grå typografi på HVID BAggrUND ANBEFAlEs EN MØrKErE grå FOr At sikre god læsbarhed: CMYK: 00,00,00,77). ren sort, CMYK: 00,00,00,100 I FArVE-ANNONCEr Er DEt OFtE EN FOrDEl At BENYttE pyntet sort, CMYK: 50,40,40,100. (FOr At OpNå større DYBDE I DEN sorte FArVE) nb: ønskes GRØN TYPOGRAFI PÅ SORT BAGGRUND, da benyt denne lyse grønne farve: cmyk: 25,0,95,10. (en lysere variant af den VIA-grønne, der træder fi nt ud på sort baggrund). (supplerende lys grøn (til F.EKs. typografi på sort BAggrUND, EllEr som sekundær grøn I supplement til VIA-grØN) DESIGNMANUAL

11 vias farvepalette EkSEmpLER på LAYOUT her ses eksempler på VIA-layouts, der alle tager udgangspunkt i farverne i VIAs logo. W W W.VIAUC.DK studerende NA AUGAIT UT LUTAT ADIGNIM DIAMET NOSTION SEQUAT.OBOREETUMSAN UT. EXERCIN ESEQUIS CIDUNT VULLUMSAN HENIM ADIO EA CORE TATUM NIM. DUIP EUGIAMET ADIAMCONULLA Dolore consequam, siscips ummodolore con heniam inis dipismod Diam diatem nonullu mmodolorper sequat pratums andipit pra- do odolorem zzrit wis amconsent diamconse er sis alisl duisisl ercilit esecte tin ulputat.ut dit venim deliquissit nonullamet veniam iliqui ullaortisisl dit vullut wismoloborem velit, quisisi smodiat. Venibh et blaor am in ut iustionsecte delit nim augueraessit vel utem irit venim autpat utat numsan eum doloreet vullan vullandre mod tie magna dui tincipit, commy numsan ut vel elendre modigna faccum quis commy nullutat, consectet dolorer iureet lummolobor in ulputem doloreet iliquipit ut iurerit ea commodolor aliquis sequamconsed zzriustrud dolorpero od modigna facipit lutate consed magna. do diat lorem quat adio dunt iriliquis diat. Sum ipsummodiam. feugait ullaor augue miniat, quisl elessis Sum dunt iriuscidunt nit in heniam zzrit non euismodion henit iuscillan ut ea core duipis alis aut acidunt Alisim zzril iriustis autpat praesent velit duipsuscipit pratummy iuscipit la aliquisisim diam euisisl utpat, consed eugiatis ad te mod nos eum vulla feuiscilit euis nullut adit in hendit vel digna feui bla tio odip elent iriure magna autpat. Ut ilit, quat duisit at. Ut inismo- augait lor ing essim venisi.wis et, vel ipis et alit eleniam, consecte lobor iustionulput diamet iriliquam dipsusto dolorem aliquatet lam, feum quisit, quat dolorer iuscill uptating el et ut num dolorperilis consectetum nibh exer ad tatem il ulputet, sequamcommy nos nulla digna coreet, voloreet veraestie velenim nonsecte dolorem vullut corer sum veliquis nullum verosto dolore dolortionsed molendre.. lore dolore doluptat velisse venisim ex endrem zzrit wis acil dit dipsusto dolorem aliquatet lam, consectetum nibh exer ad tatem il lummy nit ut lut il suscidunt lor sum eniametue e. Et utpat alit et, uddannelser Se mere på OVERSKRIFT NIVEAU 1 VIAuC.DK OVERSKRIFT NIVEAU 2 Hos VIa university College kan du blandt andet læse til: GRIB CHANCEN HER ER PLADS TIL MANCHET / INDLEDNING QUISMOD EXERCI BLA FACCUM ING ET VER IRILIT PRAT ACCUM EUM DOLESSECTE DUIS ERO CONULLAOR ATIO CONSE EUM QUISSI. LAM NULLAORE CONSE TEM QUI. LAM NULLAORE CONSE TEM QUI BLA FACCUM ACCUM VELENIM IPIT ADIONSECTE MAGNIT FACCUM ING go green With VIA UNIVErSITy college, DENmArk Administrationsbachelor Beklædningshåndværker Bioanalytiker Bygningskonstruktør Design & business Ergoterapeut Ernæring & sundhed Fysioterapeut Ingeniør Karakteranimator Lærer Psykomotorisk terapeut Pædagog Socialrådgiver Sygeplejerske Value Chain Management 3K Kristendom, Kultur & Kommunikation Drop by THE VIA STAND for a social gathering and have a little taste of Denmark. Organic snacks and drinks will be served. Meet Denmark s largest University College Thursday September 15th At stand number 034 in the exhibition hall. BAcHElor ProgrAmmES IN: ANImATIoN DESIgN ENgINEErINg TEcHNology eaie messe flyer tryk.indd :16:37 TOPFELT TOPFELT TOPFELT / pædagoguddannelsen MIDTERFELT VIa university College Udfordring Udvikling kreativitet MIDTERFELT BUNDFELT BUNDFELT BUNDFELT DESIGNMANUAL BUSINESS EDUcATIoN SocIAl STUDIES HEAlTH ScIENcES

12 brug af supplerende farver VIAS farver den GRøNNE farve SIGNALERER VIA som tidligere nævnt er den grønne farve bærende for VIAs visuelle identitet. det er vigtigt, at den grønne farve bliver brugt i stort omfang, og at der visuelt ikke hersker tvivl om afsenderforholdet på tværs i institutionen. Derfor er det et krav, at den grønne farve fremtræder på alle farvepublikationer, der sendes ud. studerende for en dag - bliv studerende på prøve - få en snak med studerende og undervisere - oplev en almindelig studiedag Vi holder Åbent Hus hver dag! Besøg os, når det passer dig (EKsEMpEl på layout MED BrUg AF supplerende FArVEr) SUppLERENdE farver: for at sikre mangfoldighed i kommunikationen til VIAs mangeartede målgruppe er der yderligere åbnet for brug af supplerende farver. KontaKt studievejlederen på den uddannelse, du gerne vil besøge - se KontaKtoplysninger på næste side. de supplerende farver vælges lokalt ud fra en kommunikativ sammenhæng og skal understøtte VIAs grønne linje. farverne må ikke være så dominerende, at de overskygger VIAs visuelle koncept, men skal understøtte dette, således at man aldrig er i tvivl om VIA som visuel afsender. I indmad (indersider af brochurer, bøger mv.), er det ikke et krav, at den særlige VIA-grønne farve indgår på hver eneste side. DEN KlAssIsKE VIA-FArVEpAlEttE: HVID generelt krav: der må Ikke herske tvivl Om VIA som VIsuel Afsender. derfor skal den særlige VIA-grønne farve med tydelighed Indgå I Alle enkeltstående designs VIA-grØN VIA-grå ren sort DESIGNMANUAL

13 vias farver EkSEmpLER på LAYOUT med SUppLERENdE farver EKsEMpEl på layout MED BrUg AF supplerende FArVEr (INDMAD) Fag Pædagoguddannelsen i via er en bred uddannelse med flere forskellige fag og faglige elementer. der er tre obligatoriske fag på uddannelsen, og undervejs skal du vælge ét linjefag og én specialisering inden for et af tre områder. om uddannelsen obligatoriske Fag pædagoguddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, du kan komme til at arbejde i vuggestue, børnehave eller der varer 3½ år. du opnår faglig indsigt og forståelse for forskellige menneskers levevilkår og udviklingsmuligheder. du får kreative færdigheder og teoretisk viden i relation til pædagogisk arbejde. som pædagog yder du omsorg overfor andre mennesker, samtidig med at du hjælper dem med at udvikle sig. fritidshjem. på døgninstitutioner, med handicappede eller hjemløse på gaden. en pædagog kan også arbejde internationalt med fx gadebørn i nicaragua eller enlige mødre i nepal. arbejdet som pædagog er både selvstændigt og kreativt, og kræver samtidig, at du kan samarbejde og rumme andre mennesker og deres liv, muligheder og problemer. pædagoger spiller en nøglerolle i samfundet. som pædagog er du med til at skabe gode vilkår for børn og unge under deres opvækst. du er med til at sikre en positiv social og menneskelig udvikling for både børn, unge og voksne med særlige vanskeligheder. du bliver uddannet til at kunne dække hele det pædagogiske felt, men du skal også specialisere dig inden for det område, du brænder for. det kan være børn og unge, mennesker med nedsat funktionsevne eller mennesker med sociale problemer. pædagoguddannelsen giver dig også mulighed for videreuddannelse på diplom-, master- eller kandidatniveau. derfor er det også et krævede job at være pædagog. du skal kunne tænke selvstændigt og leve dig ind i andre menneskers forskellige livsvilkår. du skal have en solid viden om pædagogisk teori og praksis og have færdigheder i pædagogiske metoder. og du skal kunne rumme andre menneskers forskellighed. de grundlæggende fag på pædagoguddannelsen er: 1. Pædagogik 2. dansk, kultur og kommunikation 3. individ, institution og Samfund linjefag i løbet af uddannelsen får du mulighed for at fordybe dig i et linjefag. du skal vælge ét linjefag inden for følgende tre områder: 1. Sundhed, krop og Bevægelse 2. Udtryk, Musik og drama 3. værksted, natur og teknik RandeRs specialisering pædagoguddannelsen i Randers du skal specialisere dig inden for et af tre områder:er, sammen med sygeplejerske- og psyko1. Børn og unge en del af Campus 2. Menneskermotorikuddannelsen, med nedsat funktionsevne som ligger lige midt i centrum. 3. Menneskerranders med sociale problemer Undervisning og studiemiljø baserer sig på nærhed,indgår ansvarlighed ogobligatoriske et fælles en-fag den valgte specialisering både i det gagement i pædagogik. Uddannelsen har pædagogik, i dit linjefag og i praktikuddannelsen. fokus på linjefag, pædagogisk udviklingsarbejde samt tværfagligt samarbejde med sundhedsuddannelserne i randers. Pædagoguddannelsen i randers har et indgående samarbejde med lokalområdets institutioner og den pædagogiske profession. Uddannelsen tilbyder: Pædagoguddannelsen med samtlige linjefag Merituddannelsen som fleksibel læring en blanding af heltidsstudie og netbaseret undervisning Særlig fordybelse i Pædagogisk videnskab i samarbejde med danmarks Pædagogiske Universitet obligatorisk modul indenfor 1. hjælp samt frivillige kurser og svømmelæreruddannelsen placeret på JYdSk / pædagoguddannelsen VIa university College Udfordring Udvikling kreativitet praktik Uddannelsen har tre praktikperioder, som bidrager til, at du som færdiguddannet pædagog, kan handle i praksis, og som samtidig giver dig kundskaber til at analysere og udvikle praksis. i praktikuddannelsen opnår du viden og erfaring med forskellige pædagogiske opgaver inden for udvikling, læring og omsorg. Praktikperioderne har samlet en længde på cirka 14 måneder. der er tre praktikperioder i uddannelsen: første praktikperiode på to måneder - første eller andet semester (SU-berettiget) anden praktikperiode på ½ år - tredje semester (lønnet) tredje praktikperiode på ½ år sjette semester (lønnet) TVæRpRoFessIonelT element i løbet af uddannelsen kommer du til at samarbejde og løse konkrete opgaver sammen med studerende fra andre uddannelser. THIsTed BaCHeloRpRoJeKT VIBoRg Pædagoguddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, hvor pædagoguddannelsen i Thisted vægter pædagoguddannelsen i Viborg har kan fordybe i et det selvvalgt du kan af undervisningsarbejdetdu i naturen særligdighøjt. gør pædagogisk fokusområde. på en variation lave projektetværksted, alene ellernatur i en gruppe. en forskel i liniefaget og former med optimal faglighed og et teknik, men også i fritiden, hvor der er spændende uddannelsesforløb. i huset gode rammer til idrætsaktiviteter. Pædahar vi mange internationale studerende, gogik handler også om bevægelse og om holdundervisning, feltarbejde og kreaat kunne bevæge andre mennesker. tive værksteder. linjefaget Udtryk, Musik og drama er derfor centralt på pædagoguddannelsen i thisted. Uddannelsen hører til i thy Uddannelsescenter, der rummer flere uddannelser, heriblandt sygeplejerskeuddannelsen, og er desuden et åbent hus, hvor hele byen kan mødes om mange forskellige aktiviteter. Pædagoguddannelsen i viborg er en del af Campus viborg, som også rummer sygeplejerske-, administrationsbachelorog merkantile uddannelser. desuden har vi et helt nyt studenterhus med bl.a. et kropsness-rum, hvor studerende kan dyrke yoga, tai chi, meditation, dans og lave forskellige former for styrketræning. Uddannelsen tilbyder: Pædagoguddannelsen med samtlige linjefag Uddannelsen tilbyder: Pædagoguddannelsen med samtlige linjefag Særlig specialisering i idræt med linjefag i Sundhed, krop & Bevægelse netbaseret pædagoguddannelse internationalt modul animation as a learning tool internationalt modul Social entrepreneurship education, Health and Society netbaseret pædagoguddannelse den netbaserede pædagoguddannelse er for dig, der har en hverdag, hvor uddannelse ikke passer ind på faste klokkeslæt. Måske bor du langt væk, har familie eller faste arbejdstider. den netbaserede uddannelse er et fuldtidsstudie, hvor du selv kan tilrettelægge, hvornår du studerer. På den netbaserede uddannelse arbejder du hjemmefra og møder til samling i viborg en gang om måneden. Samlingerne varer typisk fra torsdag morgen til fredag aften, og der er mulighed for at overnatte på stedet. derudover deltager du i undervisning over nettet, arbejder med projekter sammen med din studiegruppe og læser hjemmefra. JoB og KaRRIeRe Som uddannet pædagog har du mulighed for at arbejde i mange forskellige sammenhænge. det kan være i vuggestue, børnehave, eller skole- og fritidsordning. du kan også arbejde med udviklingshæmmede, eller med socialt udsatte mennesker. Pædagoger er fx. eftertragtede medarbejdere i fængsler, i psykiatrien eller som opsøgende medarbejdere på gaden. der er også mulighed for at rejse udenlands og arbejde som pædagog. endelig er der mange spændende muligheder for videreuddannelse som uddannet pædagog. Med en pædagoguddannelse fra via får du forståelse for og indsigt i forskellige menneskers levevilkår, og det giver dig handlekompetencer til at bidrage til at øge de menneskers livskvalitet og udvikling, som du vil møde i dine fremtidige jobs. InTeRnaTIonale MulIgHedeR i løbet af uddannelsen får du mulighed for at gøre erfaringer med det pædagogiske arbejde i internationale sammenhænge. du kan tage i udlandspraktik, hvor du kan se og lære, hvordan andre kulturer forholder sig til det pædagogiske område, eller du kan vælge at tage et semester på en uddannelsesinstitution i udlandet. der er mange muligheder. du kan tage i udlandspraktik i fx norge, kina, england, Spanien, thailand, indien, nepal, new Zealand, australien eller USa. du kan også studere på et studieophold forskellige steder i udlandet. fx i Sverige, finland, england, nordirland, Holland, Spanien eller grækenland. du har også mulighed for at tage et eller flere semestre sammen med studerende fra udlandet på et internationalt engelsksproget semester på JYdSk eller Peter Sabroe i Århus samt på Pædagoguddannelsen i viborg. vælger du praktik eller studieophold i udlandet, kan du tage din SU med til det pågældende land. der er også mulighed for at søge stipendier til et udlandsophold. du kan læse mere om de internationale muligheder på Videreuddannelse og KompetenceudViKling Pædagogisk videreuddannelse & kompetence Udvikling viauc.dk/videreuddannelse/paedagogik (FOrsIDE) pædagogisk diplomuddannelse andre uddannelser skole- og sfo Kurser Kurser For dagtilbud og institutioner amu-uddannelser (FOrsIDE) DESIGNMANUAL

14 typografi 3 overordnede skriftsnit typografi Typografien er et grundelement i VIAs grafiske design. VIA anvender tre fonte, der understøtter hinanden visuelt. Hvilken font, der anvendes, afhænger af mediet, hvori den optræder: HELVETICA NEUE LT STD. I alt VIAs grafiske materiale anvendes fonten HELVETICA NEUE LT STD. Alle trykte medier samt grafiske elementer på skærm, der bruges i markedsføringmæssig sammenhæng (f.eks webbannere). Helvetica Neue LT abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ FRANKLIN GOTHIC BOOK VIAs typografi i printede medier (breve, notater, referater mv.) er Franklin Gothic Book. Denne font understøttes af dokumenter i SB- SYS. Skriftstørrelsen er 12 pkt. Franklin Gothic Book bruges også i VIAs mails og PowerPoint-præsentationer. Franklin Gothic Book abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ arial Arial anvendes til web, fordi den har en god læsbarhed på skærmen og visuelt passer sammen med Helvetica Neue Std Full. Arial er endvidere en websikker font, da den er standard på alle computere. ARIAL abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ designmanual

15 mails og mailsignatur fælles retningslinjer For at synliggøre en ensartet linje i VIAs mailkommunikation er der udarbejdet fælles retningslinjer for mailsignatur og -typografi. Området omhandler en obligatorisk del, samt en supplerende, vejledende del. Den obligatoriske del anvendes i forbindelse med alle officielle henvendelser fra VIA til samarbejdspartnere og interessenter: Skrifttypen i alle mails er Franklin Gothic Book i farven sort eller mørk blå på hvid baggrund. Skriftstørrelsen er 12 pkt. Der kan tilføjes: (supplerende vejledende del) Uddannelsestitel/baggrund, højskole/fællesfunktion, andet: F.eks. Link til din LinkedIn-profil Data på engelsk tilmeld nyhedsbrev henvisning som logo eller web (viauc.dk) Fravigelser fra mailsignaturen vil være muligt for al intern kommunikation, samt situationer, hvor den skriftlige dialog foregår fra Outlook Web Access, ipad, smartphone eller lign., hvor det ikke er muligt at opretholde den faste skabelon. Flg. mailsignatur skal anvendes: (Obligatorisk for alle medarbejdere:) et par eksempler: Navn: Funktion/titel/stillingsbetegnelse: VIA University College Adresse: Telefon: Mail: Venlig hilsen / Kind Regards Harald E. Mikkelsen Rektor / Rector VIA University College Skejbyvej 1, 8240 Risskov / 1 Skejbyvej, DK-8240 Risskov Danmark / Denmark Tlf / Mail: WWW: Helle Just cand.mag. Uddannelsesleder VIA University College Pædagoguddannelsen i Herning Lerpyttervej Viborg Tlf designmanual

16 billeder autencitet i brug af fotos fotos fra virkeligheden i VIA Brugen af billedmateriale er en vigtig del af VIAs grafiske udtryk både til trykte og skærmbaserede medier. VIA har en omfangsrig billeddatabase med billeder af lokaliteter, studerende, læringssituationer, studiemiljø mv. Vi tilstræber autenticitet i brugen af billeder ved så vidt muligt at bruge disse fotos i markedsføringen af VIA. Vi anbefaler brugen af professionelle fotos. NB: Det er vigtigt at afklare rettighederne til fotos inden brug. Digital opløsning: Fotos til tryk bør have en opløsning på 300 dpi og fotos til web 72 dpi. designmanual

17 Web fælles designprincipper VIAS hjemmesider hjemmesidernes primære opgave er at formidle informationer nemt og uhindret for VIAs vigtigste målgrupper. websiderne skal samlet set fremstå lyse, lette og positive samt invitere til dialog og personlig kontakt. brugen af billeder af virkelige studerende og undervisere er et bærende element. VIAS koncernsite (viauc.dk inkl. videncentre) der ligger en fast overordnet skabelon for designet på alle VIAs hjemmesider, (med undtagelse af de enkelte uddannelsers hjemmesider). Alle VIAs hjemmesider tager afsæt i denne designskabelon. navigation, struktur, designelementer, farver, fontstørrelser, linjer, rammer og links mv. defi neres ud fra denne. > se online på VIAs engelske hjemmeside VIAS UddANNELSEShJEmmESIdER design, navigation og struktur bygger på uddannelsens egne ønsker og deres konkrete målgrupper. fællesnævner på tværs af alle uddannelser er øverste servicemenu, der altid er hvid, og som altid indeholder VIAs logo til venstre samt ensartet opbygning af søgefunktion m.v. til højre. BRUG Af VIA-LOGO på WEBBEN: - Ved sort baggrund anvendes VIA-logovariant i ren hvid. - Ved hvid baggrund anvendes enten VIA-logovariant i farver eller i ren sort. farver: der anvendes rgb-værdier eller hex-koder (#). VIA-grøn: rgb: 183,199,49 (webgrøn) hex: #b7c731 (webgrøn) VIA-grå: rgb: 47,47,47 (webgrå) hex: (#) 2f2f2f (webgrå) VIAS NYhEdSBREVE følger samme design som VIAs koncernsite i forhold til fonte, farver mv. se nærmere vejledning på kommunikations intranet under web. fonte: font family: brødtekst str: tekstfarve: tekstlinks: Arial, helvetica, sans-serif 12 px hex: (#) (mørk grå) rgb: 40,40,40 (mørk grå) særlig linkgrøn farve med understregning. hex: (#) rgb: 55,98,55 detaljeret teknisk vejledning fi ndes på kommunikations intranet under web. DESIGNMANUAL

18 extract anbefaling (pixiudgave, VIA-DESIGn) der må generelt ikke herske tvivl om via som visuel afsender VIAs logo skal optræde på alt, der udsendes på vegne af VIA - Afsæt god plads til luft omkring logo. En rolig sammenhæng er med til at sikre letaflæselige afsenderforhold og et godt blikfang. God afstand til de omkringstående elementer VIAs logo må ikke manipuleres VIAs logo skal altid bringes i sin originale, rene form og må ikke bearbejdes eller forandres. VIAs logo må ikke roteres, beskæres, udtones, skråtstilles eller på anden måde udsættes for effektmanipulation. Der må ikke tilføjes nye elementer til VIAs logo tilstræb Enkelhed i designs, minimer dekoration Anvend originale fotos af VIAs studerende og lokaliteter mv. Generelt: 30% luft i grafiske designs Dette for at sikre blikfang og ro rundt om budskaberne Fonten i alt grafisk markedsføringsmateriale er Helvetica Neue Den særlige VIA-grønne farve skal med tydelighed indgå på alt, der udsendes på vegne af VIA Farvespecifikationer VIA-grøn: TRYK: Bestrøget: CMYK: 37,00,100,22 (VIA-grøn) ubestrøget: CMYK: 35,00,100,15 (VIA-grøn) WEB: HEX: (#) b7c731 (webgrøn) rgb: 183,199,49 (webgrøn) Den grønne farve skal altid gengives i sin rene form. Farven må ikke udtyndes eller fortolkes, men skal optræde med de originale farveværdier - Husk endvidere ordrenumre på alle opgaver! - Alle opgaver skal arkiveres på VIAs fælles drev designmanual

19 brevlinie fortrykte BREVARk BREVARK FORTRYKT I 2 VERSIONER VIAs brevark er fortrykt i 2 versioner, med VIA-logo. KOMMUNIKATION På PRINT OG ELEKTRONISK en betydelig del af den skriftlige kommunikation foregår elektronisk - både internt og eksternt. for at skabe et ensartet udtryk i afsenderidentitet er der udviklet en række skabeloner til brug ved hhv. print og elektronisk post i form af word-templates. på skabeloner beregnet til elektronisk brug er VIA-logo indsat øverst i højre hjørne. hvis der anvendes fortrykt brevark med logo, kan der benyttes en word-skabelon uden logo indbygget. skabelonerne kan downloades på VIAs intranet. Mødeindkaldelse Mødeforum: HSU, møde Dato: 21. marts 2012 Tid: Sted: Pædagoguddannelsen Bøgildvej 10, lokale 221 i Ikast, B-siden holder formøde kl i Konferencerummet J.nr.: U Ref: EBJM Dato: 14. marts 2012 Ved brug af skabelonerne anvendes altid skrifttypen franklin gothic - som hovedregel i 12 pt. franklin gothic fi ndes i en række forskellige skriftsnit, som kan benyttes ved fremhævelser mv. Mødeleder: Deltagere: Gæster: Afbud: Referent: Dagsorden Der serveres frokost kl på 1. sal i kantinen Harald Mikkelsen HSU s medlemmer Søren Bork Pedersen, Allan Færgemann, Erik Hygum Eva Bjerrum Madsen Drøftelsessager: 1. Godkendelse af dagsorden /alle 2. VIAs operation /AC, HM 3. Evaluering af politikker (udsat fra sidste møde) 3.1 VIA politik for ph.d./aal, EH 3.2 Politik for anvendelse af IT i VIA /BA 4. TR-struktur for det studieadministrative område mm /CAHO (udsat fra sidste møde) 5. Høring om retningslinjer for ophavsret og politik for Open Access Orienteringssager: 6. Orientering om VIAs årsregnskab for 2011 /HM/AC 7. Orientering om studentertilfredshedsundersøgelse 2011 /Kvalitetsafd. (udsat fra sidste møde) 8. Mundtlige meddelelser fra A-siden 9. Mundtlige meddelelser fra B-siden 10. Eventuelt EKsEMpEl på skabelon - MØDEINDKAlDElsE VIAs FOrtrYKtE BrEVArK grøn BUNDBjÆlKE HØjDE 5 MM. DESIGNMANUAL

20 brevlinie VISITkORT VISITKORT Visitkort fås i to udgaver: med eller uden billede. VIsItKOrt MED BIllEDE - dansk udgave tryk på begge sider Inge hansen Projektkoordinator VIsItKOrt UDEN BIllEDE - engelsk udgave evt. dansk udgave bagpå viauc.dk Tlf: jens ottesen Head of Department IT-Engineering Programme Faculty of Technology Chr. M. Oestergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Mob Tel: VIA UnIVersIty College Rektoratet Skejbyvej 1 DK-8240 Risskov Tlf viauc.com viauc.dk grøn BUNDBjÆlKE HØjDE 5 MM. DESIGNMANUAL

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus Uddan dig til pædagog Pædagoguddannelsen Jydsk i århus www.viauc.dk/jydsk Pædagoguddannelsen Jydsk Du får varierede arbejds- og karrieremuligheder. Du bliver uddannet som professionel pædagog med et væld

Læs mere

PRBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING

PRBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING PRBLEMSTILLING UCN act2learn er en virksomhed, der udbyder kurser og videreuddannelser og som bl.a. arbejder med udvikling af medarbejdere, virksomheder og organisationer. Hos UCN act2learn har de mange

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Kom & Kvit Manual til koordinator

Kom & Kvit Manual til koordinator Manual Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen 1 Kræftens Bekæmpelse Kom & Kvit Manual til koordinator 3. udgave December 2013 2 Kom & Kvit - sådan kan det gå for sig Borgeren møder en annonce, en plakat,

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

MANUAL. Design FORMÅLET MED EN DESIGNMANUAL PROCEDURER VED HENVENDELSER TIL ALBOA KOMMUNIKATIONSFORM - STRUKTUR, SPROG, KOMMAREGLER M.V.

MANUAL. Design FORMÅLET MED EN DESIGNMANUAL PROCEDURER VED HENVENDELSER TIL ALBOA KOMMUNIKATIONSFORM - STRUKTUR, SPROG, KOMMAREGLER M.V. VER.2014.2 Design MANUAL ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS WWW.ALBOA.DK FORMÅLET MED EN DESIGNMANUAL PROCEDURER VED HENVENDELSER TIL ALBOA KOMMUNIKATIONSFORM - STRUKTUR, SPROG, KOMMAREGLER M.V. E-MAIL

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

TRUST MIKKEL & ANNA I LOVE YOU I N F I N I T Y HAPPINESS D R E A M S. TRUE LOVE never dies it only gets stronger with time TRUST YOUR- SELF

TRUST MIKKEL & ANNA I LOVE YOU I N F I N I T Y HAPPINESS D R E A M S. TRUE LOVE never dies it only gets stronger with time TRUST YOUR- SELF Where there is love there is life All you need is love LOVE is when you look into someones eyes and see everything you need LIFE IS A GIFT To love is to receive a glimpse of heaven TRUST YOUR- SELF The

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger

Læs mere

Gecko - The live travel guide

Gecko - The live travel guide Gecko - The live travel guide Vejleder: Marc Kluge Anslag: 32111 Startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 MULB http://avna.dk/gecko/index.php Augusta Lindskov Naundrup-Jensen

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

KONSULENT OG VEJLEDER

KONSULENT OG VEJLEDER LÆREREN SOM Social- og Sundhedssskolen, Århus KONSULENT OG VEJLEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU VÆRKTØJSKASSE TUP-PROJEKT 4-20/106718 1 LÆREREN SOM KONSULENT OG VEJ- LEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU Social- og Sundhedsskolen,

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere