design VIA KOM maj 2012 isp manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "design VIA KOM 03487 maj 2012 isp manual"

Transkript

1 design VIA KOM maj 2012 isp manual

2 indhold - designmanual 2 25 Om VIAs designmanual VIAS LOGO navn og Logo (hvorfor navnet via?) 3 varianter ro og plads omkring logo retningslinjer for størrelse og placering farvevarianter (4 farvevarianter + anvendelse) VIAS FARVER Den særlig via-grønne farve vias KLASSISKE via-farvepalette brug AF supplerende farver vias farver (eksempler på layout) Typografi mails og mailsignatur billeder web (fælles designprincipper) extract (anbefaling) brevlinje fortrykte brevark visitkort powerpoint kolofon og nummerering (navngivning) papirkvalitet bilag bilag 1 (farvespecifikationer I VIAs LOGO) bilag 2 (VIAS FARVEPALETTE, SPECIFIKATIONER) designmanual

3 om vias designmanual RELEVANS 3 25 Visuel gennemslagskraft VIAs designmanual er opstået ud fra ønsket om skabe gennemslagskraft og troværdighed i markedsføringen af VIA. Der er behov for en klar og tydelig fælles visuel identitet på tværs af afdelinger og lokaliteter i VIA. En genkendelighed, der bærer igennem på tværs af platforme. nuanceret visuel kommunikation VIAs målgruppe er bred og mangeartet, hvilket afføder et behov for at arbejde nuanceret ud fra fælles retningslinjer. Designmanualen giver konkret mulighed for at arbejde både varieret og fleksibelt inden for rammerne af en fælles visuel identitet. Designmanualen anvendt i praksis Alle, der arbejder med markedsføring i VIA, har et ansvar for, at designmanualen bliver anvendt. Alt arbejde med layout og visuel branding af VIA (dette gælder både eksterne og interne medarbejdere) skal foregå ud fra designmanualen. Hvorledes du arbejder med VIAs grafiske identitet, kan du læse i denne designmanual. Er du i tvivl om, hvorvidt dit layout overholder linjerne for VIAs grafiske design, så kontakt VIAs centrale kommunikationsafdeling. designmanual

4 vias logo VIAS NAVN OG LOGO hvorfor NAVNET VIA? VIA betyder oprindeligt vej. på dansk såvel som på mange andre sprog betyder ordet via mellemstation på en rejse. det er netop essenssen af, hvad VIA forstår ved uddannelse: den mellemstation, hvorfra du gennem ny viden og nye erfaringer rejser videre i livet. med VIA er du på vej. Om VIAS LOGO VIAs logo er skabt specifi kt til en uddannelsesinstitution, hvor forskellige mennesker, fag og grupper mødes, forbindes og skaber et kraftfelt. logoets linjer peger ind mod et centrum, hvor du er i en periode og så bevæger dig ud af, og videre fra, igen. det er inspireret af en boomerang, fordi uddannelse også handler om, at what you give is what you get. VIAS LOGO må IkkE manipuleres VIAs logo skal altid bringes i sin originale, rene form og må ikke bearbejdes eller forandres. VIAs logo må ikke roteres, beskæres, udtones, skråtstilles eller på anden måde udsættes for effektmanipulation. der må ikke tilføjes nye elementer til VIAs logo. VIAS LOGO SkAL OpTRædE på ALT VIAs logo er en helt central del i markedsføringen og der er truffet beslutning om, at VIAS LOGO SKAL OPTRæDE På ALT, DER BLIVER UDSENDT På VEGNE AF VIA. logoet har organiske og levende former med grønne farver, fordi uddannelse får det til at spire og gro og sætter turbo på tingene, ligesom fast forward -pilene, der også kan afl æses i logoet. Ordene university college er placeret under logoet, da ordet VIA er det primære navn, som står i fokus. VIA er også kaldenavnet i daglig tale. DESIGNMANUAL

5 vias LOGO 3 VARIANTER 5 25 BRUG AF LOGOVARIANTER Som hovedregel findes VIAs logo i tre varianter: Denne udgave er VIAs overordnede logovariant og bruges stort set alle steder, hvor VIA er afsender VIA - uden undertekst Neutralt logo. Hovedsagelig til brug i situationer, hvor der er meget lidt plads (f.eks. særlige steder i webannoncer mv.) denmark International variant Om VIAs logo og navn I særlige tilfælde kan der udarbejdes særlige varianter af VIAs logo (se eksemplerne til højre). Disse særlige varianter udarbejdes altid af Kommunikationsafdelingen, hvortil henvendelse rettes. (Eksempler på lokale logovarianter) designmanual

6 vias logo RO OG plads OmkRING LOGO 6 25 SkAB RO OmkRING VIAS LOGO VIAs logo skal ses, og det skal have plads. derfor er det nødvendigt med respekt og ro omkring logoet. det hvide papir rundt om logoet er med til at sikre blikfanget, og der må afsættes god plads til luft omkring logo. en rolig sammenhæng er med til at sikre letafl æselige afsenderforhold og et godt blikfang. VIAS LOGO med BILLEdER SOm BAGGRUNd VIAs logo kan placeres med billede som baggrund. det er vigtigt at tage højde for kontrastforholdene og sørge for at VIAs logo træder roligt og tydeligt ud af baggrunden. tilstræb at placere logo på ensfarvet eller enkel baggrund. sørg for god afstand til de omkringstående elementer. VIA tilstræber generelt 30% luft (hvidt papir) i alle designs. TOPFELT MIDTERFELT OVERSKRIFT NIVEAU 1 TOPFELT MIDTERFELT OVERSKRIFT NIVEAU 1 BUNDFELT VIAs logo kan også placeres oven på f.eks. foto. her er det vigtigt at være særligt opmærksom på ro og enkelhed i baggrunden bag logo, så det træder tydeligt og roligt ud af baggrunden. BUNDFELT De Socialfaglige Diplomuddannelser og andre socialfaglige kurser (EKsEMplEr HVOr VIAs logo Er placeret på FOtOBAggrUND) Bioanalytiker uddannelsen DESIGNMANUAL

7 vias logo RETNINGSLINIER for STøRRELSE OG placering 7 25 RETNINGSLINIER for placering Af VIAS LOGO som udgangspunkt placeres VIAs logo altid i højre side. logo placeres med samme afstand fra logos øverste kant til sidens top som fra logos højre kant til sidens højre kant (se illustration th.). placering Af LOGO: LIGE AFSTAND I TOP OG HøJRE SIDE: VIAs logo placeres med lige afstand fra toppen af logo til sidens top som fra højre side af logo til sidens højre kant. (toppen AF siden) LOGO - minimumsstørrelse logo uden delvist understillet navnetræk (neutralt logo) bør minimum anvendes i 5 mm majuskelhøjde. logo med understillet navnetræk bør minimum anvendes i 7,5 mm majuskelhøjde. X MM samme AFstAND X MM (sidens HØjrE KANt) DESIGNMANUAL

8 vias logo 4 farvevarianter 8 25 VIAs logo findes i følgende 4 farvevarianter: via-logo I farver: VIA-logo I 100% sort: VIA-logo I farve m. hvidt navnetræk: VIA-logo I 100% hvid: Til hvid baggrund. F.eks til publikationer der trykkes i ren sort. En særlig variant udarbejdet til sort baggrund. Sikrer god læsbarhed af VIAs navn. Til kulørt og farvet baggrund. anvendelse af VIAs logo på farvede baggrunde På hvid baggrund benyttes logo i farver. På kulørt baggrund (ikke sort) benyttes hvidt (negativt) logo. På sort baggrund kan enten benyttes logo i farver med hvidt navnetræk (logo til sort baggrund) eller hvidt logo. Med billeder som baggrund, hvor det kan virke forstyrrende i forhold til logo, bør hvidt eller sort logo anvendes. designmanual

9 vias farver den særlige VIA-grønne farve 9 25 om den grønne farve VIAs design er kendetegnet ved den særlige VIA-grønne farve. Den grønne farve sender et optimistisk signal, der er markant og frisk. Vi vil gerne ses, og vi er aktive medspillere. Farven fortæller om noget, der spirer, om fremtid, ungdom og bæredygtighed. Farven er letgenkendelig i markedsføringsmæssig sammenhæng. Brugen af via-grøn VIA tilstræber, at den grønne farve fremtræder ens i alle sammenhænge og på tværs af medier. Den VIA-grønne farve bør altid forekomme i de originale farveudgaver og ikke i udtonede eller tillempede varianter. Materialer til tryk Der skelnes mellem CMYK og Pantonefarver. Oftest er det CMYK-farverne, der anvendes. Husk at skelne mellem papirtype (bestrøget/coated eller ubestrøget/uncoated). CMYK-DEFINITIONER: VIA-GRØN: Coated/bestrøget: CMYK: 37,00,100,22 Uncoated/ubestrøget: CMYK: 35,00,100,15 PANTONE-DEFINITIONER: VIA-GRØN: 390 U (Uncoated/ubestrøget) 377 EC (European Coated/bestrøget) der må ikke herske tvivl om via som visuel afsender. derfor skal den særlige VIA-grønne farve med tydelighed indgå i alle enkeltstående designs Farven er velegnet som baggrund for både sort og hvid typografi. farvespecifikationer Selvom VIA kun har én grøn farve, er det vigtigt at definere de rigtige farveværdier afhængig af medie, trykteknik og papirtype. primær VIA-GRØN: CMYK: 37,00,100,22 BRUGES TIL coated, trykt materiale + print Printede materialer (i VIAs trykkeri): Når du layouter materiale til print, da anvend samme grønne farve som til bestrøget (CMYK: 37,00,100,22). (Den ubestrøgne grønne bliver for lys på print og bør som udgangspunkt ikke benyttes hertil). Skærmbaserede medier: Der anvendes RGB-værdier eller Hex-koder (#). VIA-grøn (grøn topbjælke) RGB: 183,199,49 hex: #b7c731 Se bilag 1 for farvespecifikationerne i VIAs logo. Farveeksempel med hvid typografi Farveeksempel med sort typografi designmanual

10 vias klassiske farvepalette VIAS farver VIAs design indeholder en palette af farver, der alle tager udgangspunkt i VIAs logo. (den klassiske VIA-farvepalette). VIAS SAmLEdE farvepalette: HVID, CMYK: 00,00,00,00 VIA-grØN (DEN primære VIA-grØNNE FArVE), CMYK: 37,00,100,22 VIA-grå, CMYK: 00,00,00,60. (VED grå typografi på HVID BAggrUND ANBEFAlEs EN MØrKErE grå FOr At sikre god læsbarhed: CMYK: 00,00,00,77). ren sort, CMYK: 00,00,00,100 I FArVE-ANNONCEr Er DEt OFtE EN FOrDEl At BENYttE pyntet sort, CMYK: 50,40,40,100. (FOr At OpNå større DYBDE I DEN sorte FArVE) nb: ønskes GRØN TYPOGRAFI PÅ SORT BAGGRUND, da benyt denne lyse grønne farve: cmyk: 25,0,95,10. (en lysere variant af den VIA-grønne, der træder fi nt ud på sort baggrund). (supplerende lys grøn (til F.EKs. typografi på sort BAggrUND, EllEr som sekundær grøn I supplement til VIA-grØN) DESIGNMANUAL

11 vias farvepalette EkSEmpLER på LAYOUT her ses eksempler på VIA-layouts, der alle tager udgangspunkt i farverne i VIAs logo. W W W.VIAUC.DK studerende NA AUGAIT UT LUTAT ADIGNIM DIAMET NOSTION SEQUAT.OBOREETUMSAN UT. EXERCIN ESEQUIS CIDUNT VULLUMSAN HENIM ADIO EA CORE TATUM NIM. DUIP EUGIAMET ADIAMCONULLA Dolore consequam, siscips ummodolore con heniam inis dipismod Diam diatem nonullu mmodolorper sequat pratums andipit pra- do odolorem zzrit wis amconsent diamconse er sis alisl duisisl ercilit esecte tin ulputat.ut dit venim deliquissit nonullamet veniam iliqui ullaortisisl dit vullut wismoloborem velit, quisisi smodiat. Venibh et blaor am in ut iustionsecte delit nim augueraessit vel utem irit venim autpat utat numsan eum doloreet vullan vullandre mod tie magna dui tincipit, commy numsan ut vel elendre modigna faccum quis commy nullutat, consectet dolorer iureet lummolobor in ulputem doloreet iliquipit ut iurerit ea commodolor aliquis sequamconsed zzriustrud dolorpero od modigna facipit lutate consed magna. do diat lorem quat adio dunt iriliquis diat. Sum ipsummodiam. feugait ullaor augue miniat, quisl elessis Sum dunt iriuscidunt nit in heniam zzrit non euismodion henit iuscillan ut ea core duipis alis aut acidunt Alisim zzril iriustis autpat praesent velit duipsuscipit pratummy iuscipit la aliquisisim diam euisisl utpat, consed eugiatis ad te mod nos eum vulla feuiscilit euis nullut adit in hendit vel digna feui bla tio odip elent iriure magna autpat. Ut ilit, quat duisit at. Ut inismo- augait lor ing essim venisi.wis et, vel ipis et alit eleniam, consecte lobor iustionulput diamet iriliquam dipsusto dolorem aliquatet lam, feum quisit, quat dolorer iuscill uptating el et ut num dolorperilis consectetum nibh exer ad tatem il ulputet, sequamcommy nos nulla digna coreet, voloreet veraestie velenim nonsecte dolorem vullut corer sum veliquis nullum verosto dolore dolortionsed molendre.. lore dolore doluptat velisse venisim ex endrem zzrit wis acil dit dipsusto dolorem aliquatet lam, consectetum nibh exer ad tatem il lummy nit ut lut il suscidunt lor sum eniametue e. Et utpat alit et, uddannelser Se mere på OVERSKRIFT NIVEAU 1 VIAuC.DK OVERSKRIFT NIVEAU 2 Hos VIa university College kan du blandt andet læse til: GRIB CHANCEN HER ER PLADS TIL MANCHET / INDLEDNING QUISMOD EXERCI BLA FACCUM ING ET VER IRILIT PRAT ACCUM EUM DOLESSECTE DUIS ERO CONULLAOR ATIO CONSE EUM QUISSI. LAM NULLAORE CONSE TEM QUI. LAM NULLAORE CONSE TEM QUI BLA FACCUM ACCUM VELENIM IPIT ADIONSECTE MAGNIT FACCUM ING go green With VIA UNIVErSITy college, DENmArk Administrationsbachelor Beklædningshåndværker Bioanalytiker Bygningskonstruktør Design & business Ergoterapeut Ernæring & sundhed Fysioterapeut Ingeniør Karakteranimator Lærer Psykomotorisk terapeut Pædagog Socialrådgiver Sygeplejerske Value Chain Management 3K Kristendom, Kultur & Kommunikation Drop by THE VIA STAND for a social gathering and have a little taste of Denmark. Organic snacks and drinks will be served. Meet Denmark s largest University College Thursday September 15th At stand number 034 in the exhibition hall. BAcHElor ProgrAmmES IN: ANImATIoN DESIgN ENgINEErINg TEcHNology eaie messe flyer tryk.indd :16:37 TOPFELT TOPFELT TOPFELT / pædagoguddannelsen MIDTERFELT VIa university College Udfordring Udvikling kreativitet MIDTERFELT BUNDFELT BUNDFELT BUNDFELT DESIGNMANUAL BUSINESS EDUcATIoN SocIAl STUDIES HEAlTH ScIENcES

12 brug af supplerende farver VIAS farver den GRøNNE farve SIGNALERER VIA som tidligere nævnt er den grønne farve bærende for VIAs visuelle identitet. det er vigtigt, at den grønne farve bliver brugt i stort omfang, og at der visuelt ikke hersker tvivl om afsenderforholdet på tværs i institutionen. Derfor er det et krav, at den grønne farve fremtræder på alle farvepublikationer, der sendes ud. studerende for en dag - bliv studerende på prøve - få en snak med studerende og undervisere - oplev en almindelig studiedag Vi holder Åbent Hus hver dag! Besøg os, når det passer dig (EKsEMpEl på layout MED BrUg AF supplerende FArVEr) SUppLERENdE farver: for at sikre mangfoldighed i kommunikationen til VIAs mangeartede målgruppe er der yderligere åbnet for brug af supplerende farver. KontaKt studievejlederen på den uddannelse, du gerne vil besøge - se KontaKtoplysninger på næste side. de supplerende farver vælges lokalt ud fra en kommunikativ sammenhæng og skal understøtte VIAs grønne linje. farverne må ikke være så dominerende, at de overskygger VIAs visuelle koncept, men skal understøtte dette, således at man aldrig er i tvivl om VIA som visuel afsender. I indmad (indersider af brochurer, bøger mv.), er det ikke et krav, at den særlige VIA-grønne farve indgår på hver eneste side. DEN KlAssIsKE VIA-FArVEpAlEttE: HVID generelt krav: der må Ikke herske tvivl Om VIA som VIsuel Afsender. derfor skal den særlige VIA-grønne farve med tydelighed Indgå I Alle enkeltstående designs VIA-grØN VIA-grå ren sort DESIGNMANUAL

13 vias farver EkSEmpLER på LAYOUT med SUppLERENdE farver EKsEMpEl på layout MED BrUg AF supplerende FArVEr (INDMAD) Fag Pædagoguddannelsen i via er en bred uddannelse med flere forskellige fag og faglige elementer. der er tre obligatoriske fag på uddannelsen, og undervejs skal du vælge ét linjefag og én specialisering inden for et af tre områder. om uddannelsen obligatoriske Fag pædagoguddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, du kan komme til at arbejde i vuggestue, børnehave eller der varer 3½ år. du opnår faglig indsigt og forståelse for forskellige menneskers levevilkår og udviklingsmuligheder. du får kreative færdigheder og teoretisk viden i relation til pædagogisk arbejde. som pædagog yder du omsorg overfor andre mennesker, samtidig med at du hjælper dem med at udvikle sig. fritidshjem. på døgninstitutioner, med handicappede eller hjemløse på gaden. en pædagog kan også arbejde internationalt med fx gadebørn i nicaragua eller enlige mødre i nepal. arbejdet som pædagog er både selvstændigt og kreativt, og kræver samtidig, at du kan samarbejde og rumme andre mennesker og deres liv, muligheder og problemer. pædagoger spiller en nøglerolle i samfundet. som pædagog er du med til at skabe gode vilkår for børn og unge under deres opvækst. du er med til at sikre en positiv social og menneskelig udvikling for både børn, unge og voksne med særlige vanskeligheder. du bliver uddannet til at kunne dække hele det pædagogiske felt, men du skal også specialisere dig inden for det område, du brænder for. det kan være børn og unge, mennesker med nedsat funktionsevne eller mennesker med sociale problemer. pædagoguddannelsen giver dig også mulighed for videreuddannelse på diplom-, master- eller kandidatniveau. derfor er det også et krævede job at være pædagog. du skal kunne tænke selvstændigt og leve dig ind i andre menneskers forskellige livsvilkår. du skal have en solid viden om pædagogisk teori og praksis og have færdigheder i pædagogiske metoder. og du skal kunne rumme andre menneskers forskellighed. de grundlæggende fag på pædagoguddannelsen er: 1. Pædagogik 2. dansk, kultur og kommunikation 3. individ, institution og Samfund linjefag i løbet af uddannelsen får du mulighed for at fordybe dig i et linjefag. du skal vælge ét linjefag inden for følgende tre områder: 1. Sundhed, krop og Bevægelse 2. Udtryk, Musik og drama 3. værksted, natur og teknik RandeRs specialisering pædagoguddannelsen i Randers du skal specialisere dig inden for et af tre områder:er, sammen med sygeplejerske- og psyko1. Børn og unge en del af Campus 2. Menneskermotorikuddannelsen, med nedsat funktionsevne som ligger lige midt i centrum. 3. Menneskerranders med sociale problemer Undervisning og studiemiljø baserer sig på nærhed,indgår ansvarlighed ogobligatoriske et fælles en-fag den valgte specialisering både i det gagement i pædagogik. Uddannelsen har pædagogik, i dit linjefag og i praktikuddannelsen. fokus på linjefag, pædagogisk udviklingsarbejde samt tværfagligt samarbejde med sundhedsuddannelserne i randers. Pædagoguddannelsen i randers har et indgående samarbejde med lokalområdets institutioner og den pædagogiske profession. Uddannelsen tilbyder: Pædagoguddannelsen med samtlige linjefag Merituddannelsen som fleksibel læring en blanding af heltidsstudie og netbaseret undervisning Særlig fordybelse i Pædagogisk videnskab i samarbejde med danmarks Pædagogiske Universitet obligatorisk modul indenfor 1. hjælp samt frivillige kurser og svømmelæreruddannelsen placeret på JYdSk / pædagoguddannelsen VIa university College Udfordring Udvikling kreativitet praktik Uddannelsen har tre praktikperioder, som bidrager til, at du som færdiguddannet pædagog, kan handle i praksis, og som samtidig giver dig kundskaber til at analysere og udvikle praksis. i praktikuddannelsen opnår du viden og erfaring med forskellige pædagogiske opgaver inden for udvikling, læring og omsorg. Praktikperioderne har samlet en længde på cirka 14 måneder. der er tre praktikperioder i uddannelsen: første praktikperiode på to måneder - første eller andet semester (SU-berettiget) anden praktikperiode på ½ år - tredje semester (lønnet) tredje praktikperiode på ½ år sjette semester (lønnet) TVæRpRoFessIonelT element i løbet af uddannelsen kommer du til at samarbejde og løse konkrete opgaver sammen med studerende fra andre uddannelser. THIsTed BaCHeloRpRoJeKT VIBoRg Pædagoguddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, hvor pædagoguddannelsen i Thisted vægter pædagoguddannelsen i Viborg har kan fordybe i et det selvvalgt du kan af undervisningsarbejdetdu i naturen særligdighøjt. gør pædagogisk fokusområde. på en variation lave projektetværksted, alene ellernatur i en gruppe. en forskel i liniefaget og former med optimal faglighed og et teknik, men også i fritiden, hvor der er spændende uddannelsesforløb. i huset gode rammer til idrætsaktiviteter. Pædahar vi mange internationale studerende, gogik handler også om bevægelse og om holdundervisning, feltarbejde og kreaat kunne bevæge andre mennesker. tive værksteder. linjefaget Udtryk, Musik og drama er derfor centralt på pædagoguddannelsen i thisted. Uddannelsen hører til i thy Uddannelsescenter, der rummer flere uddannelser, heriblandt sygeplejerskeuddannelsen, og er desuden et åbent hus, hvor hele byen kan mødes om mange forskellige aktiviteter. Pædagoguddannelsen i viborg er en del af Campus viborg, som også rummer sygeplejerske-, administrationsbachelorog merkantile uddannelser. desuden har vi et helt nyt studenterhus med bl.a. et kropsness-rum, hvor studerende kan dyrke yoga, tai chi, meditation, dans og lave forskellige former for styrketræning. Uddannelsen tilbyder: Pædagoguddannelsen med samtlige linjefag Uddannelsen tilbyder: Pædagoguddannelsen med samtlige linjefag Særlig specialisering i idræt med linjefag i Sundhed, krop & Bevægelse netbaseret pædagoguddannelse internationalt modul animation as a learning tool internationalt modul Social entrepreneurship education, Health and Society netbaseret pædagoguddannelse den netbaserede pædagoguddannelse er for dig, der har en hverdag, hvor uddannelse ikke passer ind på faste klokkeslæt. Måske bor du langt væk, har familie eller faste arbejdstider. den netbaserede uddannelse er et fuldtidsstudie, hvor du selv kan tilrettelægge, hvornår du studerer. På den netbaserede uddannelse arbejder du hjemmefra og møder til samling i viborg en gang om måneden. Samlingerne varer typisk fra torsdag morgen til fredag aften, og der er mulighed for at overnatte på stedet. derudover deltager du i undervisning over nettet, arbejder med projekter sammen med din studiegruppe og læser hjemmefra. JoB og KaRRIeRe Som uddannet pædagog har du mulighed for at arbejde i mange forskellige sammenhænge. det kan være i vuggestue, børnehave, eller skole- og fritidsordning. du kan også arbejde med udviklingshæmmede, eller med socialt udsatte mennesker. Pædagoger er fx. eftertragtede medarbejdere i fængsler, i psykiatrien eller som opsøgende medarbejdere på gaden. der er også mulighed for at rejse udenlands og arbejde som pædagog. endelig er der mange spændende muligheder for videreuddannelse som uddannet pædagog. Med en pædagoguddannelse fra via får du forståelse for og indsigt i forskellige menneskers levevilkår, og det giver dig handlekompetencer til at bidrage til at øge de menneskers livskvalitet og udvikling, som du vil møde i dine fremtidige jobs. InTeRnaTIonale MulIgHedeR i løbet af uddannelsen får du mulighed for at gøre erfaringer med det pædagogiske arbejde i internationale sammenhænge. du kan tage i udlandspraktik, hvor du kan se og lære, hvordan andre kulturer forholder sig til det pædagogiske område, eller du kan vælge at tage et semester på en uddannelsesinstitution i udlandet. der er mange muligheder. du kan tage i udlandspraktik i fx norge, kina, england, Spanien, thailand, indien, nepal, new Zealand, australien eller USa. du kan også studere på et studieophold forskellige steder i udlandet. fx i Sverige, finland, england, nordirland, Holland, Spanien eller grækenland. du har også mulighed for at tage et eller flere semestre sammen med studerende fra udlandet på et internationalt engelsksproget semester på JYdSk eller Peter Sabroe i Århus samt på Pædagoguddannelsen i viborg. vælger du praktik eller studieophold i udlandet, kan du tage din SU med til det pågældende land. der er også mulighed for at søge stipendier til et udlandsophold. du kan læse mere om de internationale muligheder på Videreuddannelse og KompetenceudViKling Pædagogisk videreuddannelse & kompetence Udvikling viauc.dk/videreuddannelse/paedagogik (FOrsIDE) pædagogisk diplomuddannelse andre uddannelser skole- og sfo Kurser Kurser For dagtilbud og institutioner amu-uddannelser (FOrsIDE) DESIGNMANUAL

14 typografi 3 overordnede skriftsnit typografi Typografien er et grundelement i VIAs grafiske design. VIA anvender tre fonte, der understøtter hinanden visuelt. Hvilken font, der anvendes, afhænger af mediet, hvori den optræder: HELVETICA NEUE LT STD. I alt VIAs grafiske materiale anvendes fonten HELVETICA NEUE LT STD. Alle trykte medier samt grafiske elementer på skærm, der bruges i markedsføringmæssig sammenhæng (f.eks webbannere). Helvetica Neue LT abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ FRANKLIN GOTHIC BOOK VIAs typografi i printede medier (breve, notater, referater mv.) er Franklin Gothic Book. Denne font understøttes af dokumenter i SB- SYS. Skriftstørrelsen er 12 pkt. Franklin Gothic Book bruges også i VIAs mails og PowerPoint-præsentationer. Franklin Gothic Book abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ arial Arial anvendes til web, fordi den har en god læsbarhed på skærmen og visuelt passer sammen med Helvetica Neue Std Full. Arial er endvidere en websikker font, da den er standard på alle computere. ARIAL abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ designmanual

15 mails og mailsignatur fælles retningslinjer For at synliggøre en ensartet linje i VIAs mailkommunikation er der udarbejdet fælles retningslinjer for mailsignatur og -typografi. Området omhandler en obligatorisk del, samt en supplerende, vejledende del. Den obligatoriske del anvendes i forbindelse med alle officielle henvendelser fra VIA til samarbejdspartnere og interessenter: Skrifttypen i alle mails er Franklin Gothic Book i farven sort eller mørk blå på hvid baggrund. Skriftstørrelsen er 12 pkt. Der kan tilføjes: (supplerende vejledende del) Uddannelsestitel/baggrund, højskole/fællesfunktion, andet: F.eks. Link til din LinkedIn-profil Data på engelsk tilmeld nyhedsbrev henvisning som logo eller web (viauc.dk) Fravigelser fra mailsignaturen vil være muligt for al intern kommunikation, samt situationer, hvor den skriftlige dialog foregår fra Outlook Web Access, ipad, smartphone eller lign., hvor det ikke er muligt at opretholde den faste skabelon. Flg. mailsignatur skal anvendes: (Obligatorisk for alle medarbejdere:) et par eksempler: Navn: Funktion/titel/stillingsbetegnelse: VIA University College Adresse: Telefon: Mail: Venlig hilsen / Kind Regards Harald E. Mikkelsen Rektor / Rector VIA University College Skejbyvej 1, 8240 Risskov / 1 Skejbyvej, DK-8240 Risskov Danmark / Denmark Tlf / Mail: WWW: Helle Just cand.mag. Uddannelsesleder VIA University College Pædagoguddannelsen i Herning Lerpyttervej Viborg Tlf designmanual

16 billeder autencitet i brug af fotos fotos fra virkeligheden i VIA Brugen af billedmateriale er en vigtig del af VIAs grafiske udtryk både til trykte og skærmbaserede medier. VIA har en omfangsrig billeddatabase med billeder af lokaliteter, studerende, læringssituationer, studiemiljø mv. Vi tilstræber autenticitet i brugen af billeder ved så vidt muligt at bruge disse fotos i markedsføringen af VIA. Vi anbefaler brugen af professionelle fotos. NB: Det er vigtigt at afklare rettighederne til fotos inden brug. Digital opløsning: Fotos til tryk bør have en opløsning på 300 dpi og fotos til web 72 dpi. designmanual

17 Web fælles designprincipper VIAS hjemmesider hjemmesidernes primære opgave er at formidle informationer nemt og uhindret for VIAs vigtigste målgrupper. websiderne skal samlet set fremstå lyse, lette og positive samt invitere til dialog og personlig kontakt. brugen af billeder af virkelige studerende og undervisere er et bærende element. VIAS koncernsite (viauc.dk inkl. videncentre) der ligger en fast overordnet skabelon for designet på alle VIAs hjemmesider, (med undtagelse af de enkelte uddannelsers hjemmesider). Alle VIAs hjemmesider tager afsæt i denne designskabelon. navigation, struktur, designelementer, farver, fontstørrelser, linjer, rammer og links mv. defi neres ud fra denne. > se online på VIAs engelske hjemmeside VIAS UddANNELSEShJEmmESIdER design, navigation og struktur bygger på uddannelsens egne ønsker og deres konkrete målgrupper. fællesnævner på tværs af alle uddannelser er øverste servicemenu, der altid er hvid, og som altid indeholder VIAs logo til venstre samt ensartet opbygning af søgefunktion m.v. til højre. BRUG Af VIA-LOGO på WEBBEN: - Ved sort baggrund anvendes VIA-logovariant i ren hvid. - Ved hvid baggrund anvendes enten VIA-logovariant i farver eller i ren sort. farver: der anvendes rgb-værdier eller hex-koder (#). VIA-grøn: rgb: 183,199,49 (webgrøn) hex: #b7c731 (webgrøn) VIA-grå: rgb: 47,47,47 (webgrå) hex: (#) 2f2f2f (webgrå) VIAS NYhEdSBREVE følger samme design som VIAs koncernsite i forhold til fonte, farver mv. se nærmere vejledning på kommunikations intranet under web. fonte: font family: brødtekst str: tekstfarve: tekstlinks: Arial, helvetica, sans-serif 12 px hex: (#) (mørk grå) rgb: 40,40,40 (mørk grå) særlig linkgrøn farve med understregning. hex: (#) rgb: 55,98,55 detaljeret teknisk vejledning fi ndes på kommunikations intranet under web. DESIGNMANUAL

18 extract anbefaling (pixiudgave, VIA-DESIGn) der må generelt ikke herske tvivl om via som visuel afsender VIAs logo skal optræde på alt, der udsendes på vegne af VIA - Afsæt god plads til luft omkring logo. En rolig sammenhæng er med til at sikre letaflæselige afsenderforhold og et godt blikfang. God afstand til de omkringstående elementer VIAs logo må ikke manipuleres VIAs logo skal altid bringes i sin originale, rene form og må ikke bearbejdes eller forandres. VIAs logo må ikke roteres, beskæres, udtones, skråtstilles eller på anden måde udsættes for effektmanipulation. Der må ikke tilføjes nye elementer til VIAs logo tilstræb Enkelhed i designs, minimer dekoration Anvend originale fotos af VIAs studerende og lokaliteter mv. Generelt: 30% luft i grafiske designs Dette for at sikre blikfang og ro rundt om budskaberne Fonten i alt grafisk markedsføringsmateriale er Helvetica Neue Den særlige VIA-grønne farve skal med tydelighed indgå på alt, der udsendes på vegne af VIA Farvespecifikationer VIA-grøn: TRYK: Bestrøget: CMYK: 37,00,100,22 (VIA-grøn) ubestrøget: CMYK: 35,00,100,15 (VIA-grøn) WEB: HEX: (#) b7c731 (webgrøn) rgb: 183,199,49 (webgrøn) Den grønne farve skal altid gengives i sin rene form. Farven må ikke udtyndes eller fortolkes, men skal optræde med de originale farveværdier - Husk endvidere ordrenumre på alle opgaver! - Alle opgaver skal arkiveres på VIAs fælles drev designmanual

19 brevlinie fortrykte BREVARk BREVARK FORTRYKT I 2 VERSIONER VIAs brevark er fortrykt i 2 versioner, med VIA-logo. KOMMUNIKATION På PRINT OG ELEKTRONISK en betydelig del af den skriftlige kommunikation foregår elektronisk - både internt og eksternt. for at skabe et ensartet udtryk i afsenderidentitet er der udviklet en række skabeloner til brug ved hhv. print og elektronisk post i form af word-templates. på skabeloner beregnet til elektronisk brug er VIA-logo indsat øverst i højre hjørne. hvis der anvendes fortrykt brevark med logo, kan der benyttes en word-skabelon uden logo indbygget. skabelonerne kan downloades på VIAs intranet. Mødeindkaldelse Mødeforum: HSU, møde Dato: 21. marts 2012 Tid: Sted: Pædagoguddannelsen Bøgildvej 10, lokale 221 i Ikast, B-siden holder formøde kl i Konferencerummet J.nr.: U Ref: EBJM Dato: 14. marts 2012 Ved brug af skabelonerne anvendes altid skrifttypen franklin gothic - som hovedregel i 12 pt. franklin gothic fi ndes i en række forskellige skriftsnit, som kan benyttes ved fremhævelser mv. Mødeleder: Deltagere: Gæster: Afbud: Referent: Dagsorden Der serveres frokost kl på 1. sal i kantinen Harald Mikkelsen HSU s medlemmer Søren Bork Pedersen, Allan Færgemann, Erik Hygum Eva Bjerrum Madsen Drøftelsessager: 1. Godkendelse af dagsorden /alle 2. VIAs operation /AC, HM 3. Evaluering af politikker (udsat fra sidste møde) 3.1 VIA politik for ph.d./aal, EH 3.2 Politik for anvendelse af IT i VIA /BA 4. TR-struktur for det studieadministrative område mm /CAHO (udsat fra sidste møde) 5. Høring om retningslinjer for ophavsret og politik for Open Access Orienteringssager: 6. Orientering om VIAs årsregnskab for 2011 /HM/AC 7. Orientering om studentertilfredshedsundersøgelse 2011 /Kvalitetsafd. (udsat fra sidste møde) 8. Mundtlige meddelelser fra A-siden 9. Mundtlige meddelelser fra B-siden 10. Eventuelt EKsEMpEl på skabelon - MØDEINDKAlDElsE VIAs FOrtrYKtE BrEVArK grøn BUNDBjÆlKE HØjDE 5 MM. DESIGNMANUAL

20 brevlinie VISITkORT VISITKORT Visitkort fås i to udgaver: med eller uden billede. VIsItKOrt MED BIllEDE - dansk udgave tryk på begge sider Inge hansen Projektkoordinator VIsItKOrt UDEN BIllEDE - engelsk udgave evt. dansk udgave bagpå viauc.dk Tlf: jens ottesen Head of Department IT-Engineering Programme Faculty of Technology Chr. M. Oestergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Mob Tel: VIA UnIVersIty College Rektoratet Skejbyvej 1 DK-8240 Risskov Tlf viauc.com viauc.dk grøn BUNDBjÆlKE HØjDE 5 MM. DESIGNMANUAL

pædagoguddannelsen Udfordring Udvikling kreativitet

pædagoguddannelsen Udfordring Udvikling kreativitet pædagoguddannelsen VIA UNIVERSITY COLLEGE Udfordring Udvikling kreativitet om uddannelsen Pædagoguddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, Du kan komme til at arbejde i vuggestue, børnehave eller

Læs mere

Designguide. Designmanual for Tradium

Designguide. Designmanual for Tradium Designguide 1 Indhold Logo og navn............................... 3 Logo..................................... 4 Navn.... 5 Logo og navn, farvevarianter.................... 6 Logo og navn, farvevarianter,

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk

www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk 02 fårup betonindustri Velkomsttekst Utat dolore ectem dit num do odolore esequamet, quisi eugue tet, consequis ent

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked.

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked. Indhold Forord Scandinavian DesignLab... 2 SuperBest's nye logo... 3 Primært logo... 4 Primært logo Varianter og Sekundært logo... 5 Farvepalet... 6 Typografi... 7 Primært logo Skiltning... 8 Sekundært

Læs mere

Forord. Indhold. Kontakt vedr. Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale.

Forord. Indhold. Kontakt vedr. Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale. Designmanual_2009 Forord Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale. Indhold Manualen indeholder grafiske retningslinier for

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

November 2008. Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret.

November 2008. Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret. November 2008 Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret. AJKS logo skal altid gengives efter digital original. Varianter Logoet

Læs mere

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at:

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at: DFH Design Guide I denne designguide kan du finde informationer om og retningslinier for Dansk Flygtningehjælps visuelle design. Det gælder logo, fonte, farver, formater, lay-out og andre redskaber til

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE Side 2 / Det danske spejderkorps / INDTRODUKTION Visuel identitet til DET DANSKE SPEJDERKORPS Det Danske Spejderkorps visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar,

Læs mere

Herning Kommune Designguide / Brug af eget logo. Brug af eget logo. side 1/6

Herning Kommune Designguide / Brug af eget logo. Brug af eget logo. side 1/6 Brug af eget logo side 1/6 Retningslinjer Herning Kommunes officielle logo skal optræde på alt materiale, der udgår fra kommunen. På institutionsniveau samt for kommercielt fungerende afdelinger, kontorer

Læs mere

INDHOLD. Visuel identitet. Logo. Logoplacering. Typografi. Papirlinje. Brevpapir og visitkort. Konvolutter. Stillingsannoncer.

INDHOLD. Visuel identitet. Logo. Logoplacering. Typografi. Papirlinje. Brevpapir og visitkort. Konvolutter. Stillingsannoncer. DESIGN- MANUAL INDHOLD 03 04 05 06 07 07 08 09 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Visuel identitet Logo Logoplacering Typografi Papirlinje Brevpapir og visitkort Konvolutter Stillingsannoncer Publikationer

Læs mere

Sikkerhed frem for alt.

Sikkerhed frem for alt. ODOROX oxygen tilsat sporstof Sikkerhed frem for alt. Du kan ikke se lækagen, du kan ikke høre lækagen, men du kan lugte den med ODOROX oxygen tilsat sporstof. 02 ODOROX oxygen tilsat sporstof Du skal

Læs mere

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse.

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. DESIGN MANUAL Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj til brug for dem, der i det daglige

Læs mere

Designmanual for websider

Designmanual for websider Designmanual for websider 31. marts 2009 Version 1.1. Denne manual beskriver de gældende retningslinjer for Aalborg Universitets websider. Det vil sige websider der benytter aau.dk i domænenavnet er omfattet

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

Randers / Byvåben. fæstning eller Randers Slot med voldgrav - og endelig som bymuren med bagvedliggende kirketårne.

Randers / Byvåben. fæstning eller Randers Slot med voldgrav - og endelig som bymuren med bagvedliggende kirketårne. Designmanual Randers / Byvåben Byvåbnet er en ny fortolkning af Randers` gamle byvåben. Det tidligst kendte aftryk af Randers` gamle byvåben er fra 1524. Det viser en mur med et porttårn med faldgitter,

Læs mere

Reform af pædagoguddannelsen

Reform af pædagoguddannelsen Den 21. juni 2013 Reform af pædagoguddannelsen Trygge og udviklende dagtilbud til børn og unge er en af grundpillerne i det danske velfærdssystem. Reformen af pædagoguddannelsen skal understøtte målet

Læs mere

Design- og branding guidelines

Design- og branding guidelines AlfaNordic Design- og branding guidelines Corporate Visuel Identitet Indhold Indledning AlfaNordics logo Det primære logo Det sekundære logo Gengivelse af logoet Grafiske guidelines Farver Typografi Taglines

Læs mere

KONCEPT & GRAFIK // www.muuni.dk DESIGNGUIDE FRIE

KONCEPT & GRAFIK // www.muuni.dk DESIGNGUIDE FRIE DESIGNGUIDE FRIE skolers ledere de tre grundværdier Logoet for Frie Skolers Ledere signalerer: Frihed Sikkerhed Personlighed Frihed er det fundament, som alle frie skoler bygger på. Frihed til at have

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual ÆRØ KOMMUNE Designmanual 02.11.05 Hvorfor en designmanual: Situationen i de to gamle kommuner: I kommunernes forvaltninger, skoler og institutioner fandtes mange forskellige blanketter, skemaer, foldere,

Læs mere

Grafiske Guidelines. Guidelines, anbefalinger og inspiration til VisitDenmarks visuelle udtryk i markedsføring af Danmark. www.branddenmark.

Grafiske Guidelines. Guidelines, anbefalinger og inspiration til VisitDenmarks visuelle udtryk i markedsføring af Danmark. www.branddenmark. Grafiske Guidelines Guidelines, anbefalinger og inspiration til VisitDenmarks visuelle udtryk i markedsføring af Danmark. www.branddenmark.com Marts 2015 Formål Denne brand- og designguide fastlægger VisitDenmarks

Læs mere

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus Uddan dig til pædagog Pædagoguddannelsen Jydsk i århus www.viauc.dk/jydsk Pædagoguddannelsen Jydsk Du får varierede arbejds- og karrieremuligheder. Du bliver uddannet som professionel pædagog med et væld

Læs mere

Lorem ipsum Lorem ipsum Overskrift til denne folder Lorem ipsum Lorem ipsum abcdefghijklmnopqrstuvwxzzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxzzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZÆØÅ Kontakt:

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1 DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER Side 1 INDHOLDSFORTEGELSE 1. Logo og navnetræk 3 2. Skrifttype 4 3. Billedstil 4 4. Farver 5 5. Publikationsforsider 7 6. Plakater

Læs mere

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1 Designguide h NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1 Indhold Logo Logo / Minimum afstand / Placering / Co-branding / Fejlagtig brug Elementer Farver / Tal og piktogrammer / Typografi / Supergrafik

Læs mere

Ankestyrelsens Designguide

Ankestyrelsens Designguide ANKESTYRELSENS DESIGNGUIDE 1 Ankestyrelsens Designguide 1. udgave, august 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Side 2 1. Moderniseret design og layout 3 Udgangspunkt for nævnene 3 Spørgsmål? 3 2. Faste designelementer

Læs mere

TOTALKREDIT GAV ÅRSOPGØRELSEN NY VÆRDI FRA TØR OG KEDELIG PLIGTSKRIVELSE TIL VIGTIGT KONTAKTPUNKT

TOTALKREDIT GAV ÅRSOPGØRELSEN NY VÆRDI FRA TØR OG KEDELIG PLIGTSKRIVELSE TIL VIGTIGT KONTAKTPUNKT TOTALKREDIT GAV ÅRSOPGØRELSEN NY VÆRDI FRA TØR OG KEDELIG PLIGTSKRIVELSE TIL VIGTIGT KONTAKTPUNKT» Vores tests viser, at nogle kunder ønsker fysiske breve, og andre foretrækker elektronisk kommunikation.

Læs mere

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand Online designguide det danske uddannelsesbrand Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand I designguiden finder du en række redskaber, som kan benyttes i markedsføringen af

Læs mere

Design & brand guide. Anvisninger, anbefalinger og inspiration til hvordan VisitDenmarks design skal bruges. www.visitdenmark.com

Design & brand guide. Anvisninger, anbefalinger og inspiration til hvordan VisitDenmarks design skal bruges. www.visitdenmark.com Design & brand guide Anvisninger, anbefalinger og inspiration til hvordan VisitDenmarks design skal bruges. www.visitdenmark.com Bysted A/S, marts 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Branding af Danmark

Læs mere

Designmanual. Økonomi- og Erhvervsministeriet. 3. udgave

Designmanual. Økonomi- og Erhvervsministeriet. 3. udgave Designmanual Økonomi- og Erhvervsministeriet 3. udgave August 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Logo... 3 Danske... 4 Engelske... 5 Buen... 6 Typografi... 7 Skabeloner... 8 Brevpapir... 8 Visitkort... 10 Kuverter...

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Frafald, status pr. 31. december 2014. Uddannelser af 3½ og 4 års varighed VIA Pædagogik og Samfund. Studiestart 2008/2009 Studerende

Frafald, status pr. 31. december 2014. Uddannelser af 3½ og 4 års varighed VIA Pædagogik og Samfund. Studiestart 2008/2009 Studerende , status pr. 31. december 2014. r af 3½ og 4 års varighed VIA Pædagogik og Samfund Studiestart 2009/2010 Studiestart 2010/2011 Lærer (4 år) Aarhus 407 107 26 447 110 25 439 114 26 Silkeborg 155 55 35 215

Læs mere

Udlejning/ Uthyrning. HAJO TOOL Professionelt specielværktøj. Sortiment 2011. Vejledende priser er ekskl. moms, forsikring og fragt.

Udlejning/ Uthyrning. HAJO TOOL Professionelt specielværktøj. Sortiment 2011. Vejledende priser er ekskl. moms, forsikring og fragt. Professionelt specialværk Udlejning/ Uthyrning HAJO TOOL Professionelt specielværktøj Sortiment 2011 1 Register Affaser NITTO affaser MB-03... 04 NITTO affaser HB 15... 04 TRUMPF affaser TKA500... 04 Rørsave/-skære

Læs mere

GARA DESIGN MANUAL. På de følgende sider kan Agaras designmanual findes.

GARA DESIGN MANUAL. På de følgende sider kan Agaras designmanual findes. A GARA DESIGN MANUAL På de følgende sider kan Agaras designmanual findes. elementer der er skabt. Ved hjælp af designmanualen er det muligt at videreudvikle designet til Agara og stadig holde sig indenfor

Læs mere

TIB. Side 9 eren historien man ikke gabte af tips. Region Sjælland Marts 2007 Nr. 2 2. årgang

TIB. Side 9 eren historien man ikke gabte af tips. Region Sjælland Marts 2007 Nr. 2 2. årgang TIB &Danmarks Bedste Fagforening 3 7 10 12 LokalNyt Side 9 eren historien man ikke gabte af tips Region Sjælland Marts 2007 Nr. 2 2. årgang TIB &Danmarks Bedste Fagforening Udgiver af TIB & tips Lan eugiamc

Læs mere

Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk

Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt) Grenaa... 1 Herning... 1 Holstebro... 1 Horsens... 2 Ikast... 3 Nørre Nissum... 3 Randers... 4

Læs mere

Silkeborg Kommunes designlinje

Silkeborg Kommunes designlinje Silkeborg Kommunes designlinje Opdateret april 2014 1 Indhold Vores designlinje... 3 Grafisk designlinje... 4 Grundelementer... 5 Grafisk element... 6 Farver... 7 Farvekode... 7 Typografi... 8 Papirlinje...

Læs mere

En enkel oversigt over grafiske elementer

En enkel oversigt over grafiske elementer Quickguide En enkel oversigt over grafiske elementer BedreBolig 3 Indhold Introduktion...5 Logo...6 Farver...8 Typografi... 10 Stregen... 12 Illustrationer... 14 Billeder... 16 Eksempel på brug af de grafiske

Læs mere

DesignGuide HILLERØD FORSYNING. Sådan bruger du denne guide Grundelementer. Papirlinje. Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info

DesignGuide HILLERØD FORSYNING. Sådan bruger du denne guide Grundelementer. Papirlinje. Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info DesignGuide Sådan bruger du denne guide Grundelementer 2 3 Logo Logotype Det 5. element Farver Typografi Papirlinje 4 Brevpapir Kuverter Visitkort Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Portfolio Grafisk Design Grafisk Design

Portfolio Grafisk Design Grafisk Design Grafisk Design Portfolio Grafisk Design Grafisk Design Opgaven gik ud på at lave et postkort, der skulle reklamere for et åbent hus-arrangement på Aarhus Tech. Opgaven er lavet i samarbejde med skolens

Læs mere

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde merituddannelsen til pædagog - færøerne MOD For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde WWW.UCC.DK/meritpædagog 1 merituddannelse til pædagog - på færøerne Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere

Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune

Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune Infomøde: 16. august 2010 kl. 17-1830 sydhavns plads 4 PÆDAGOGUDDANNELSEN NORDSJÆLLAND i samarbejde med Københavns Kommunes Børne-

Læs mere

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET.

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. DE VISUELLE DRIVERS Handlekraftig Kompetent og innovativ Nærværende Troværdig Begreberne fortolket visuelt Solidt, robust og ikke til at overse. Det røde kors er garant

Læs mere

Afgangseksamen den 03.06.2010, Designskolen Kolding. Afgangsprojekt 2010 Signe Bruun Grafisk Design Institut for kommunikationsdesign 01

Afgangseksamen den 03.06.2010, Designskolen Kolding. Afgangsprojekt 2010 Signe Bruun Grafisk Design Institut for kommunikationsdesign 01 Afgangseksamen den 03.06.2010, Designskolen Kolding Afgangsprojekt 2010 Signe Bruun Grafisk Design Institut for kommunikationsdesign 01 Dato 03.06.10 Juni 2010 indhold 03 Introduktion til projektet 08

Læs mere

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET.

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL LOGO. RØDE KORS LOGO Introduktion I Røde Kors skelner vi mellem det røde kors som beskyttelsesmærke og det røde kors som logo. Beskyttelsesmærke

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

Om at designe bøger. Forfatterforlaget Attikas generalforsamling 22. april 2006. af Irene Schwarz Poulsen

Om at designe bøger. Forfatterforlaget Attikas generalforsamling 22. april 2006. af Irene Schwarz Poulsen Om at designe bøger Forfatterforlaget Attikas generalforsamling 22. april 2006 af Irene Schwarz Poulsen # /17 Om mig Født 1980 Begyndte at lave grafisk design i 2001 Debut som bog-designer i 2003 Uddannelse:

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

Fødevareministeriets Designmanual

Fødevareministeriets Designmanual 1 Fødevareministeriets Designmanual Indhold Introduktion Side 3 Designelementer Side 4 Horisontlinjen/buen, bokse og billeder Farver og skrifttyper Kongekronen Logo Side 8 Specifikationer for logo Billeder

Læs mere

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1 BEST WESTERN - BEST MEETING folder Opgaven Jeg skal lave et oplæg af en BEST MEETING folder, til alle BEST WESTERN Hotellerne i Danmark. Jeg beslut- ter sammen

Læs mere

Logo. Bogstaverne har en rund og dynamisk karakter og er med til at signalere venlighed, modernitet og liv.

Logo. Bogstaverne har en rund og dynamisk karakter og er med til at signalere venlighed, modernitet og liv. Brandguide Introduktion Denne PDF er en kortfattet guide til design og pay-off for Visit Vestsjælland. Guiden præsenterer de overordnede retningslinjer for Visit Vestsjællands identitet og brand i kontakten

Læs mere

Ajos visuel identitet. Designguide

Ajos visuel identitet. Designguide Ajos visuel identitet Designguide Version 1.2 2012 Designguide Indhold 2 Forord Side 3 Grundelementer Logo 4 Logofrizone 5 Farver 6 Typografi 7 Grafisk elementer 8 Formater 9 Brand billedbehandling 10

Læs mere

Hotel Hans Egede. Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012

Hotel Hans Egede. Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012 Hotel Hans Egede Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012 Introduktion 1 Hotel Hans Egede ønsker ny grafisk design identitet, og har i den forbindelse forespurgt på et oplæg fra forskellige

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Billeder og PowerPoint

Billeder og PowerPoint Den digitale Underviser Billeder og PowerPoint Som visuelle udtryk for læring V Indhold Pædagogisk brug af billeder... 3 Potentiale... 3 Kilder... 3 Pædagogisk brug af PowerPoint... 4 Generelle elementer...

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Er mindre bedre? Se eksempler på opgaver, vi har løst, på de følgende sider.

Er mindre bedre? Se eksempler på opgaver, vi har løst, på de følgende sider. Er mindre bedre? martinsonnedesign er en mindre grafisk virksomhed med et bredt netværk af samarbejdspartnere fra fotografer til trykkerier. Vi løser stort set alle grafiske opgaver fra idé til færdigt

Læs mere

INDHOLD. 01. Introduktion. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K. 02. Brevpapir. 03.

INDHOLD. 01. Introduktion. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K. 02. Brevpapir. 03. DESIGNMANUAL INDHOLD Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K Telefon: 41 71 78 30 E-mail: netvaerkscenter@mbbl.dk ISB-nr. 978-87-7134-125-6 01. Introduktion

Læs mere

Grafisk design OPGAVEBESKRIVELSE

Grafisk design OPGAVEBESKRIVELSE OPGAVEBESKRIVELSE Min opgave var at lave og designe en pakke til s marketing og kommunikationsafdeling MarKom. Pakken består af: et hoved element portfolio hjemmeside communication.madebydelta.com to supplerende

Læs mere

Intro. Navnetræk med symbol, version 1. Håndværksrådets logomanual 2. Denne lille logomanual er et udsnit af Håndværksrådets egentlige designmanual.

Intro. Navnetræk med symbol, version 1. Håndværksrådets logomanual 2. Denne lille logomanual er et udsnit af Håndværksrådets egentlige designmanual. Logomanual Intro Denne lille logomanual er et udsnit af Håndværksrådets egentlige designmanual. Den omhandler brugen af Håndværksrådets 1) Navnetræk og 2) Symbol (logo, fletværksudsnit), dvs. de designelementer,

Læs mere

Brug for alle unge Fastholdelseskaravanen. Udarbejdet af UMLOUD UNTD

Brug for alle unge Fastholdelseskaravanen. Udarbejdet af UMLOUD UNTD Brug for alle unge Fastholdelseskaravanen 2009 Udarbejdet af UMLOUD UNTD Indholdsfortegnelse 0.0 Om Brand- og designmanualen Introduktion 3 1.0 Brandplatform Mission og vision 4 Kerneværdier 5 2.0 Designprogram

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning Typografi & Ombrydning OPGAVE Efter jul til ultimo januar køres en mellemdagskampagne i Hi-Fi Klubben. I den forbindelse skal der laves et indstik (mini-magasin) til de hollandske butikker, der viser gode

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Bliv ergoterapeut. Gør det umulige muligt

Bliv ergoterapeut. Gør det umulige muligt Bliv ergoterapeut Gør det umulige muligt 1 Ergoterapeutuddannelsen I Holstebro og Århus Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro og Århus giver dig mange forskellige jobmuligheder. Du kan for eksempel arbejde

Læs mere

Publikationer. Centralt niveau (A)

Publikationer. Centralt niveau (A) Publikationer Centralt niveau (A) grafisk designprogram juni 2006 2 indhold 3 Typografi 4 Farver Odense farvepalette Retningslinier for publikationsforsider til centralt niveau A4 Forside med rubrik nede

Læs mere

Kolding Kommunes grafiske identitet

Kolding Kommunes grafiske identitet Kolding Kommunes grafiske identitet "Det er Byrådets ønske, at alle ansatte tager Kolding Kommunes nye grafiske profil til sig som den rettesnor, der gør det muligt at koncentrere sig om det vigtige: I

Læs mere

design guide advodan

design guide advodan design guide advodan DesignGuide Logo (Positiv)...03 Logo (Negativ)...04 Typografi...05 Farver...06 Billedstil....07 Brochurelayout...09 Brochurelayout (variationer)... 11 Annonce med foto.... 12 Annonce

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Danske Fysioterapeuters Designguide

Danske Fysioterapeuters Designguide Danske Fysioterapeuters Designguide DANSKE FYSIOTERAPEUTERS DESIGNGUIDE INDLEDNING OG INDHOLD / 5 Dette er Danske Fysioterapeuters designguide. Guiden præsenterer foreningens visuelle identitet og viser,

Læs mere

Kvote 2: Kontaktinfo uddannelser. Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt)

Kvote 2: Kontaktinfo uddannelser. Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt) Kvote 2: Kontaktinfo uddannelser Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt) Administrationsbachelor... 1 AP Degree in Marketing Management... 1 Architectural Technology and Construction Management...

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR Kære kunde Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har brug for, at vide inden

Læs mere

Designguide til Headnet

Designguide til Headnet Aps Wilders Plads 8A T: +45 7022 9750 København K F: +45 3917 9751 Denmark headnet.dk info@headnet.dk Guide 19.11.2009 Designguide til 2 Indhold 3 1.0 Logo Navnetræk Tagline Bomærke 4 2.0 Typografi 5 3.0

Læs mere

primær er informativ og dermed appellerende til fornuften og rationaliteten.

primær er informativ og dermed appellerende til fornuften og rationaliteten. Opgaven Opgaven lød på at fremstille et nyt design til en hjemmeside for udlejning af lokaler, som Mil-tek tidligere har haft online, men som pt er lukket ned. Kunde og ansvar Kunden har været Mil-tek

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

Mulighederne er uendelige...

Mulighederne er uendelige... Mulighederne er uendelige... Indhold Flyers / Løsblade...................................... 3 Foldere / Brochurer.................................... 4 Brevpapir / Kuverter...................................

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR INDHOLD Kære kunde Programmer // 3 Dokumentopsætning // 4 Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Skabeloner // 5 Derfor har vi lavet denne

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen. http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/

GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen. http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/ GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/ Produkt Web sider Index side Underside - Cykelhjelmen - brug den rigtig. Underside - Husk nu cykelhjelmen.

Læs mere

Design manual 2013 Version 1.0-2013

Design manual 2013 Version 1.0-2013 Design manual 2013 Version 1.0-2013 DK-CAMP, Designmanual og visuel identitet Denne designmanual er udarbejdet i november 2013 og er gældende for DK-CAMP. Formålet med designmanualen er, at DK-CAMP har

Læs mere