design VIA KOM maj 2012 isp manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "design VIA KOM 03487 maj 2012 isp manual"

Transkript

1 design VIA KOM maj 2012 isp manual

2 indhold - designmanual 2 25 Om VIAs designmanual VIAS LOGO navn og Logo (hvorfor navnet via?) 3 varianter ro og plads omkring logo retningslinjer for størrelse og placering farvevarianter (4 farvevarianter + anvendelse) VIAS FARVER Den særlig via-grønne farve vias KLASSISKE via-farvepalette brug AF supplerende farver vias farver (eksempler på layout) Typografi mails og mailsignatur billeder web (fælles designprincipper) extract (anbefaling) brevlinje fortrykte brevark visitkort powerpoint kolofon og nummerering (navngivning) papirkvalitet bilag bilag 1 (farvespecifikationer I VIAs LOGO) bilag 2 (VIAS FARVEPALETTE, SPECIFIKATIONER) designmanual

3 om vias designmanual RELEVANS 3 25 Visuel gennemslagskraft VIAs designmanual er opstået ud fra ønsket om skabe gennemslagskraft og troværdighed i markedsføringen af VIA. Der er behov for en klar og tydelig fælles visuel identitet på tværs af afdelinger og lokaliteter i VIA. En genkendelighed, der bærer igennem på tværs af platforme. nuanceret visuel kommunikation VIAs målgruppe er bred og mangeartet, hvilket afføder et behov for at arbejde nuanceret ud fra fælles retningslinjer. Designmanualen giver konkret mulighed for at arbejde både varieret og fleksibelt inden for rammerne af en fælles visuel identitet. Designmanualen anvendt i praksis Alle, der arbejder med markedsføring i VIA, har et ansvar for, at designmanualen bliver anvendt. Alt arbejde med layout og visuel branding af VIA (dette gælder både eksterne og interne medarbejdere) skal foregå ud fra designmanualen. Hvorledes du arbejder med VIAs grafiske identitet, kan du læse i denne designmanual. Er du i tvivl om, hvorvidt dit layout overholder linjerne for VIAs grafiske design, så kontakt VIAs centrale kommunikationsafdeling. designmanual

4 vias logo VIAS NAVN OG LOGO hvorfor NAVNET VIA? VIA betyder oprindeligt vej. på dansk såvel som på mange andre sprog betyder ordet via mellemstation på en rejse. det er netop essenssen af, hvad VIA forstår ved uddannelse: den mellemstation, hvorfra du gennem ny viden og nye erfaringer rejser videre i livet. med VIA er du på vej. Om VIAS LOGO VIAs logo er skabt specifi kt til en uddannelsesinstitution, hvor forskellige mennesker, fag og grupper mødes, forbindes og skaber et kraftfelt. logoets linjer peger ind mod et centrum, hvor du er i en periode og så bevæger dig ud af, og videre fra, igen. det er inspireret af en boomerang, fordi uddannelse også handler om, at what you give is what you get. VIAS LOGO må IkkE manipuleres VIAs logo skal altid bringes i sin originale, rene form og må ikke bearbejdes eller forandres. VIAs logo må ikke roteres, beskæres, udtones, skråtstilles eller på anden måde udsættes for effektmanipulation. der må ikke tilføjes nye elementer til VIAs logo. VIAS LOGO SkAL OpTRædE på ALT VIAs logo er en helt central del i markedsføringen og der er truffet beslutning om, at VIAS LOGO SKAL OPTRæDE På ALT, DER BLIVER UDSENDT På VEGNE AF VIA. logoet har organiske og levende former med grønne farver, fordi uddannelse får det til at spire og gro og sætter turbo på tingene, ligesom fast forward -pilene, der også kan afl æses i logoet. Ordene university college er placeret under logoet, da ordet VIA er det primære navn, som står i fokus. VIA er også kaldenavnet i daglig tale. DESIGNMANUAL

5 vias LOGO 3 VARIANTER 5 25 BRUG AF LOGOVARIANTER Som hovedregel findes VIAs logo i tre varianter: Denne udgave er VIAs overordnede logovariant og bruges stort set alle steder, hvor VIA er afsender VIA - uden undertekst Neutralt logo. Hovedsagelig til brug i situationer, hvor der er meget lidt plads (f.eks. særlige steder i webannoncer mv.) denmark International variant Om VIAs logo og navn I særlige tilfælde kan der udarbejdes særlige varianter af VIAs logo (se eksemplerne til højre). Disse særlige varianter udarbejdes altid af Kommunikationsafdelingen, hvortil henvendelse rettes. (Eksempler på lokale logovarianter) designmanual

6 vias logo RO OG plads OmkRING LOGO 6 25 SkAB RO OmkRING VIAS LOGO VIAs logo skal ses, og det skal have plads. derfor er det nødvendigt med respekt og ro omkring logoet. det hvide papir rundt om logoet er med til at sikre blikfanget, og der må afsættes god plads til luft omkring logo. en rolig sammenhæng er med til at sikre letafl æselige afsenderforhold og et godt blikfang. VIAS LOGO med BILLEdER SOm BAGGRUNd VIAs logo kan placeres med billede som baggrund. det er vigtigt at tage højde for kontrastforholdene og sørge for at VIAs logo træder roligt og tydeligt ud af baggrunden. tilstræb at placere logo på ensfarvet eller enkel baggrund. sørg for god afstand til de omkringstående elementer. VIA tilstræber generelt 30% luft (hvidt papir) i alle designs. TOPFELT MIDTERFELT OVERSKRIFT NIVEAU 1 TOPFELT MIDTERFELT OVERSKRIFT NIVEAU 1 BUNDFELT VIAs logo kan også placeres oven på f.eks. foto. her er det vigtigt at være særligt opmærksom på ro og enkelhed i baggrunden bag logo, så det træder tydeligt og roligt ud af baggrunden. BUNDFELT De Socialfaglige Diplomuddannelser og andre socialfaglige kurser (EKsEMplEr HVOr VIAs logo Er placeret på FOtOBAggrUND) Bioanalytiker uddannelsen DESIGNMANUAL

7 vias logo RETNINGSLINIER for STøRRELSE OG placering 7 25 RETNINGSLINIER for placering Af VIAS LOGO som udgangspunkt placeres VIAs logo altid i højre side. logo placeres med samme afstand fra logos øverste kant til sidens top som fra logos højre kant til sidens højre kant (se illustration th.). placering Af LOGO: LIGE AFSTAND I TOP OG HøJRE SIDE: VIAs logo placeres med lige afstand fra toppen af logo til sidens top som fra højre side af logo til sidens højre kant. (toppen AF siden) LOGO - minimumsstørrelse logo uden delvist understillet navnetræk (neutralt logo) bør minimum anvendes i 5 mm majuskelhøjde. logo med understillet navnetræk bør minimum anvendes i 7,5 mm majuskelhøjde. X MM samme AFstAND X MM (sidens HØjrE KANt) DESIGNMANUAL

8 vias logo 4 farvevarianter 8 25 VIAs logo findes i følgende 4 farvevarianter: via-logo I farver: VIA-logo I 100% sort: VIA-logo I farve m. hvidt navnetræk: VIA-logo I 100% hvid: Til hvid baggrund. F.eks til publikationer der trykkes i ren sort. En særlig variant udarbejdet til sort baggrund. Sikrer god læsbarhed af VIAs navn. Til kulørt og farvet baggrund. anvendelse af VIAs logo på farvede baggrunde På hvid baggrund benyttes logo i farver. På kulørt baggrund (ikke sort) benyttes hvidt (negativt) logo. På sort baggrund kan enten benyttes logo i farver med hvidt navnetræk (logo til sort baggrund) eller hvidt logo. Med billeder som baggrund, hvor det kan virke forstyrrende i forhold til logo, bør hvidt eller sort logo anvendes. designmanual

9 vias farver den særlige VIA-grønne farve 9 25 om den grønne farve VIAs design er kendetegnet ved den særlige VIA-grønne farve. Den grønne farve sender et optimistisk signal, der er markant og frisk. Vi vil gerne ses, og vi er aktive medspillere. Farven fortæller om noget, der spirer, om fremtid, ungdom og bæredygtighed. Farven er letgenkendelig i markedsføringsmæssig sammenhæng. Brugen af via-grøn VIA tilstræber, at den grønne farve fremtræder ens i alle sammenhænge og på tværs af medier. Den VIA-grønne farve bør altid forekomme i de originale farveudgaver og ikke i udtonede eller tillempede varianter. Materialer til tryk Der skelnes mellem CMYK og Pantonefarver. Oftest er det CMYK-farverne, der anvendes. Husk at skelne mellem papirtype (bestrøget/coated eller ubestrøget/uncoated). CMYK-DEFINITIONER: VIA-GRØN: Coated/bestrøget: CMYK: 37,00,100,22 Uncoated/ubestrøget: CMYK: 35,00,100,15 PANTONE-DEFINITIONER: VIA-GRØN: 390 U (Uncoated/ubestrøget) 377 EC (European Coated/bestrøget) der må ikke herske tvivl om via som visuel afsender. derfor skal den særlige VIA-grønne farve med tydelighed indgå i alle enkeltstående designs Farven er velegnet som baggrund for både sort og hvid typografi. farvespecifikationer Selvom VIA kun har én grøn farve, er det vigtigt at definere de rigtige farveværdier afhængig af medie, trykteknik og papirtype. primær VIA-GRØN: CMYK: 37,00,100,22 BRUGES TIL coated, trykt materiale + print Printede materialer (i VIAs trykkeri): Når du layouter materiale til print, da anvend samme grønne farve som til bestrøget (CMYK: 37,00,100,22). (Den ubestrøgne grønne bliver for lys på print og bør som udgangspunkt ikke benyttes hertil). Skærmbaserede medier: Der anvendes RGB-værdier eller Hex-koder (#). VIA-grøn (grøn topbjælke) RGB: 183,199,49 hex: #b7c731 Se bilag 1 for farvespecifikationerne i VIAs logo. Farveeksempel med hvid typografi Farveeksempel med sort typografi designmanual

10 vias klassiske farvepalette VIAS farver VIAs design indeholder en palette af farver, der alle tager udgangspunkt i VIAs logo. (den klassiske VIA-farvepalette). VIAS SAmLEdE farvepalette: HVID, CMYK: 00,00,00,00 VIA-grØN (DEN primære VIA-grØNNE FArVE), CMYK: 37,00,100,22 VIA-grå, CMYK: 00,00,00,60. (VED grå typografi på HVID BAggrUND ANBEFAlEs EN MØrKErE grå FOr At sikre god læsbarhed: CMYK: 00,00,00,77). ren sort, CMYK: 00,00,00,100 I FArVE-ANNONCEr Er DEt OFtE EN FOrDEl At BENYttE pyntet sort, CMYK: 50,40,40,100. (FOr At OpNå større DYBDE I DEN sorte FArVE) nb: ønskes GRØN TYPOGRAFI PÅ SORT BAGGRUND, da benyt denne lyse grønne farve: cmyk: 25,0,95,10. (en lysere variant af den VIA-grønne, der træder fi nt ud på sort baggrund). (supplerende lys grøn (til F.EKs. typografi på sort BAggrUND, EllEr som sekundær grøn I supplement til VIA-grØN) DESIGNMANUAL

11 vias farvepalette EkSEmpLER på LAYOUT her ses eksempler på VIA-layouts, der alle tager udgangspunkt i farverne i VIAs logo. W W W.VIAUC.DK studerende NA AUGAIT UT LUTAT ADIGNIM DIAMET NOSTION SEQUAT.OBOREETUMSAN UT. EXERCIN ESEQUIS CIDUNT VULLUMSAN HENIM ADIO EA CORE TATUM NIM. DUIP EUGIAMET ADIAMCONULLA Dolore consequam, siscips ummodolore con heniam inis dipismod Diam diatem nonullu mmodolorper sequat pratums andipit pra- do odolorem zzrit wis amconsent diamconse er sis alisl duisisl ercilit esecte tin ulputat.ut dit venim deliquissit nonullamet veniam iliqui ullaortisisl dit vullut wismoloborem velit, quisisi smodiat. Venibh et blaor am in ut iustionsecte delit nim augueraessit vel utem irit venim autpat utat numsan eum doloreet vullan vullandre mod tie magna dui tincipit, commy numsan ut vel elendre modigna faccum quis commy nullutat, consectet dolorer iureet lummolobor in ulputem doloreet iliquipit ut iurerit ea commodolor aliquis sequamconsed zzriustrud dolorpero od modigna facipit lutate consed magna. do diat lorem quat adio dunt iriliquis diat. Sum ipsummodiam. feugait ullaor augue miniat, quisl elessis Sum dunt iriuscidunt nit in heniam zzrit non euismodion henit iuscillan ut ea core duipis alis aut acidunt Alisim zzril iriustis autpat praesent velit duipsuscipit pratummy iuscipit la aliquisisim diam euisisl utpat, consed eugiatis ad te mod nos eum vulla feuiscilit euis nullut adit in hendit vel digna feui bla tio odip elent iriure magna autpat. Ut ilit, quat duisit at. Ut inismo- augait lor ing essim venisi.wis et, vel ipis et alit eleniam, consecte lobor iustionulput diamet iriliquam dipsusto dolorem aliquatet lam, feum quisit, quat dolorer iuscill uptating el et ut num dolorperilis consectetum nibh exer ad tatem il ulputet, sequamcommy nos nulla digna coreet, voloreet veraestie velenim nonsecte dolorem vullut corer sum veliquis nullum verosto dolore dolortionsed molendre.. lore dolore doluptat velisse venisim ex endrem zzrit wis acil dit dipsusto dolorem aliquatet lam, consectetum nibh exer ad tatem il lummy nit ut lut il suscidunt lor sum eniametue e. Et utpat alit et, uddannelser Se mere på OVERSKRIFT NIVEAU 1 VIAuC.DK OVERSKRIFT NIVEAU 2 Hos VIa university College kan du blandt andet læse til: GRIB CHANCEN HER ER PLADS TIL MANCHET / INDLEDNING QUISMOD EXERCI BLA FACCUM ING ET VER IRILIT PRAT ACCUM EUM DOLESSECTE DUIS ERO CONULLAOR ATIO CONSE EUM QUISSI. LAM NULLAORE CONSE TEM QUI. LAM NULLAORE CONSE TEM QUI BLA FACCUM ACCUM VELENIM IPIT ADIONSECTE MAGNIT FACCUM ING go green With VIA UNIVErSITy college, DENmArk Administrationsbachelor Beklædningshåndværker Bioanalytiker Bygningskonstruktør Design & business Ergoterapeut Ernæring & sundhed Fysioterapeut Ingeniør Karakteranimator Lærer Psykomotorisk terapeut Pædagog Socialrådgiver Sygeplejerske Value Chain Management 3K Kristendom, Kultur & Kommunikation Drop by THE VIA STAND for a social gathering and have a little taste of Denmark. Organic snacks and drinks will be served. Meet Denmark s largest University College Thursday September 15th At stand number 034 in the exhibition hall. BAcHElor ProgrAmmES IN: ANImATIoN DESIgN ENgINEErINg TEcHNology eaie messe flyer tryk.indd :16:37 TOPFELT TOPFELT TOPFELT / pædagoguddannelsen MIDTERFELT VIa university College Udfordring Udvikling kreativitet MIDTERFELT BUNDFELT BUNDFELT BUNDFELT DESIGNMANUAL BUSINESS EDUcATIoN SocIAl STUDIES HEAlTH ScIENcES

12 brug af supplerende farver VIAS farver den GRøNNE farve SIGNALERER VIA som tidligere nævnt er den grønne farve bærende for VIAs visuelle identitet. det er vigtigt, at den grønne farve bliver brugt i stort omfang, og at der visuelt ikke hersker tvivl om afsenderforholdet på tværs i institutionen. Derfor er det et krav, at den grønne farve fremtræder på alle farvepublikationer, der sendes ud. studerende for en dag - bliv studerende på prøve - få en snak med studerende og undervisere - oplev en almindelig studiedag Vi holder Åbent Hus hver dag! Besøg os, når det passer dig (EKsEMpEl på layout MED BrUg AF supplerende FArVEr) SUppLERENdE farver: for at sikre mangfoldighed i kommunikationen til VIAs mangeartede målgruppe er der yderligere åbnet for brug af supplerende farver. KontaKt studievejlederen på den uddannelse, du gerne vil besøge - se KontaKtoplysninger på næste side. de supplerende farver vælges lokalt ud fra en kommunikativ sammenhæng og skal understøtte VIAs grønne linje. farverne må ikke være så dominerende, at de overskygger VIAs visuelle koncept, men skal understøtte dette, således at man aldrig er i tvivl om VIA som visuel afsender. I indmad (indersider af brochurer, bøger mv.), er det ikke et krav, at den særlige VIA-grønne farve indgår på hver eneste side. DEN KlAssIsKE VIA-FArVEpAlEttE: HVID generelt krav: der må Ikke herske tvivl Om VIA som VIsuel Afsender. derfor skal den særlige VIA-grønne farve med tydelighed Indgå I Alle enkeltstående designs VIA-grØN VIA-grå ren sort DESIGNMANUAL

13 vias farver EkSEmpLER på LAYOUT med SUppLERENdE farver EKsEMpEl på layout MED BrUg AF supplerende FArVEr (INDMAD) Fag Pædagoguddannelsen i via er en bred uddannelse med flere forskellige fag og faglige elementer. der er tre obligatoriske fag på uddannelsen, og undervejs skal du vælge ét linjefag og én specialisering inden for et af tre områder. om uddannelsen obligatoriske Fag pædagoguddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, du kan komme til at arbejde i vuggestue, børnehave eller der varer 3½ år. du opnår faglig indsigt og forståelse for forskellige menneskers levevilkår og udviklingsmuligheder. du får kreative færdigheder og teoretisk viden i relation til pædagogisk arbejde. som pædagog yder du omsorg overfor andre mennesker, samtidig med at du hjælper dem med at udvikle sig. fritidshjem. på døgninstitutioner, med handicappede eller hjemløse på gaden. en pædagog kan også arbejde internationalt med fx gadebørn i nicaragua eller enlige mødre i nepal. arbejdet som pædagog er både selvstændigt og kreativt, og kræver samtidig, at du kan samarbejde og rumme andre mennesker og deres liv, muligheder og problemer. pædagoger spiller en nøglerolle i samfundet. som pædagog er du med til at skabe gode vilkår for børn og unge under deres opvækst. du er med til at sikre en positiv social og menneskelig udvikling for både børn, unge og voksne med særlige vanskeligheder. du bliver uddannet til at kunne dække hele det pædagogiske felt, men du skal også specialisere dig inden for det område, du brænder for. det kan være børn og unge, mennesker med nedsat funktionsevne eller mennesker med sociale problemer. pædagoguddannelsen giver dig også mulighed for videreuddannelse på diplom-, master- eller kandidatniveau. derfor er det også et krævede job at være pædagog. du skal kunne tænke selvstændigt og leve dig ind i andre menneskers forskellige livsvilkår. du skal have en solid viden om pædagogisk teori og praksis og have færdigheder i pædagogiske metoder. og du skal kunne rumme andre menneskers forskellighed. de grundlæggende fag på pædagoguddannelsen er: 1. Pædagogik 2. dansk, kultur og kommunikation 3. individ, institution og Samfund linjefag i løbet af uddannelsen får du mulighed for at fordybe dig i et linjefag. du skal vælge ét linjefag inden for følgende tre områder: 1. Sundhed, krop og Bevægelse 2. Udtryk, Musik og drama 3. værksted, natur og teknik RandeRs specialisering pædagoguddannelsen i Randers du skal specialisere dig inden for et af tre områder:er, sammen med sygeplejerske- og psyko1. Børn og unge en del af Campus 2. Menneskermotorikuddannelsen, med nedsat funktionsevne som ligger lige midt i centrum. 3. Menneskerranders med sociale problemer Undervisning og studiemiljø baserer sig på nærhed,indgår ansvarlighed ogobligatoriske et fælles en-fag den valgte specialisering både i det gagement i pædagogik. Uddannelsen har pædagogik, i dit linjefag og i praktikuddannelsen. fokus på linjefag, pædagogisk udviklingsarbejde samt tværfagligt samarbejde med sundhedsuddannelserne i randers. Pædagoguddannelsen i randers har et indgående samarbejde med lokalområdets institutioner og den pædagogiske profession. Uddannelsen tilbyder: Pædagoguddannelsen med samtlige linjefag Merituddannelsen som fleksibel læring en blanding af heltidsstudie og netbaseret undervisning Særlig fordybelse i Pædagogisk videnskab i samarbejde med danmarks Pædagogiske Universitet obligatorisk modul indenfor 1. hjælp samt frivillige kurser og svømmelæreruddannelsen placeret på JYdSk / pædagoguddannelsen VIa university College Udfordring Udvikling kreativitet praktik Uddannelsen har tre praktikperioder, som bidrager til, at du som færdiguddannet pædagog, kan handle i praksis, og som samtidig giver dig kundskaber til at analysere og udvikle praksis. i praktikuddannelsen opnår du viden og erfaring med forskellige pædagogiske opgaver inden for udvikling, læring og omsorg. Praktikperioderne har samlet en længde på cirka 14 måneder. der er tre praktikperioder i uddannelsen: første praktikperiode på to måneder - første eller andet semester (SU-berettiget) anden praktikperiode på ½ år - tredje semester (lønnet) tredje praktikperiode på ½ år sjette semester (lønnet) TVæRpRoFessIonelT element i løbet af uddannelsen kommer du til at samarbejde og løse konkrete opgaver sammen med studerende fra andre uddannelser. THIsTed BaCHeloRpRoJeKT VIBoRg Pædagoguddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, hvor pædagoguddannelsen i Thisted vægter pædagoguddannelsen i Viborg har kan fordybe i et det selvvalgt du kan af undervisningsarbejdetdu i naturen særligdighøjt. gør pædagogisk fokusområde. på en variation lave projektetværksted, alene ellernatur i en gruppe. en forskel i liniefaget og former med optimal faglighed og et teknik, men også i fritiden, hvor der er spændende uddannelsesforløb. i huset gode rammer til idrætsaktiviteter. Pædahar vi mange internationale studerende, gogik handler også om bevægelse og om holdundervisning, feltarbejde og kreaat kunne bevæge andre mennesker. tive værksteder. linjefaget Udtryk, Musik og drama er derfor centralt på pædagoguddannelsen i thisted. Uddannelsen hører til i thy Uddannelsescenter, der rummer flere uddannelser, heriblandt sygeplejerskeuddannelsen, og er desuden et åbent hus, hvor hele byen kan mødes om mange forskellige aktiviteter. Pædagoguddannelsen i viborg er en del af Campus viborg, som også rummer sygeplejerske-, administrationsbachelorog merkantile uddannelser. desuden har vi et helt nyt studenterhus med bl.a. et kropsness-rum, hvor studerende kan dyrke yoga, tai chi, meditation, dans og lave forskellige former for styrketræning. Uddannelsen tilbyder: Pædagoguddannelsen med samtlige linjefag Uddannelsen tilbyder: Pædagoguddannelsen med samtlige linjefag Særlig specialisering i idræt med linjefag i Sundhed, krop & Bevægelse netbaseret pædagoguddannelse internationalt modul animation as a learning tool internationalt modul Social entrepreneurship education, Health and Society netbaseret pædagoguddannelse den netbaserede pædagoguddannelse er for dig, der har en hverdag, hvor uddannelse ikke passer ind på faste klokkeslæt. Måske bor du langt væk, har familie eller faste arbejdstider. den netbaserede uddannelse er et fuldtidsstudie, hvor du selv kan tilrettelægge, hvornår du studerer. På den netbaserede uddannelse arbejder du hjemmefra og møder til samling i viborg en gang om måneden. Samlingerne varer typisk fra torsdag morgen til fredag aften, og der er mulighed for at overnatte på stedet. derudover deltager du i undervisning over nettet, arbejder med projekter sammen med din studiegruppe og læser hjemmefra. JoB og KaRRIeRe Som uddannet pædagog har du mulighed for at arbejde i mange forskellige sammenhænge. det kan være i vuggestue, børnehave, eller skole- og fritidsordning. du kan også arbejde med udviklingshæmmede, eller med socialt udsatte mennesker. Pædagoger er fx. eftertragtede medarbejdere i fængsler, i psykiatrien eller som opsøgende medarbejdere på gaden. der er også mulighed for at rejse udenlands og arbejde som pædagog. endelig er der mange spændende muligheder for videreuddannelse som uddannet pædagog. Med en pædagoguddannelse fra via får du forståelse for og indsigt i forskellige menneskers levevilkår, og det giver dig handlekompetencer til at bidrage til at øge de menneskers livskvalitet og udvikling, som du vil møde i dine fremtidige jobs. InTeRnaTIonale MulIgHedeR i løbet af uddannelsen får du mulighed for at gøre erfaringer med det pædagogiske arbejde i internationale sammenhænge. du kan tage i udlandspraktik, hvor du kan se og lære, hvordan andre kulturer forholder sig til det pædagogiske område, eller du kan vælge at tage et semester på en uddannelsesinstitution i udlandet. der er mange muligheder. du kan tage i udlandspraktik i fx norge, kina, england, Spanien, thailand, indien, nepal, new Zealand, australien eller USa. du kan også studere på et studieophold forskellige steder i udlandet. fx i Sverige, finland, england, nordirland, Holland, Spanien eller grækenland. du har også mulighed for at tage et eller flere semestre sammen med studerende fra udlandet på et internationalt engelsksproget semester på JYdSk eller Peter Sabroe i Århus samt på Pædagoguddannelsen i viborg. vælger du praktik eller studieophold i udlandet, kan du tage din SU med til det pågældende land. der er også mulighed for at søge stipendier til et udlandsophold. du kan læse mere om de internationale muligheder på Videreuddannelse og KompetenceudViKling Pædagogisk videreuddannelse & kompetence Udvikling viauc.dk/videreuddannelse/paedagogik (FOrsIDE) pædagogisk diplomuddannelse andre uddannelser skole- og sfo Kurser Kurser For dagtilbud og institutioner amu-uddannelser (FOrsIDE) DESIGNMANUAL

14 typografi 3 overordnede skriftsnit typografi Typografien er et grundelement i VIAs grafiske design. VIA anvender tre fonte, der understøtter hinanden visuelt. Hvilken font, der anvendes, afhænger af mediet, hvori den optræder: HELVETICA NEUE LT STD. I alt VIAs grafiske materiale anvendes fonten HELVETICA NEUE LT STD. Alle trykte medier samt grafiske elementer på skærm, der bruges i markedsføringmæssig sammenhæng (f.eks webbannere). Helvetica Neue LT abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ FRANKLIN GOTHIC BOOK VIAs typografi i printede medier (breve, notater, referater mv.) er Franklin Gothic Book. Denne font understøttes af dokumenter i SB- SYS. Skriftstørrelsen er 12 pkt. Franklin Gothic Book bruges også i VIAs mails og PowerPoint-præsentationer. Franklin Gothic Book abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ arial Arial anvendes til web, fordi den har en god læsbarhed på skærmen og visuelt passer sammen med Helvetica Neue Std Full. Arial er endvidere en websikker font, da den er standard på alle computere. ARIAL abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ designmanual

15 mails og mailsignatur fælles retningslinjer For at synliggøre en ensartet linje i VIAs mailkommunikation er der udarbejdet fælles retningslinjer for mailsignatur og -typografi. Området omhandler en obligatorisk del, samt en supplerende, vejledende del. Den obligatoriske del anvendes i forbindelse med alle officielle henvendelser fra VIA til samarbejdspartnere og interessenter: Skrifttypen i alle mails er Franklin Gothic Book i farven sort eller mørk blå på hvid baggrund. Skriftstørrelsen er 12 pkt. Der kan tilføjes: (supplerende vejledende del) Uddannelsestitel/baggrund, højskole/fællesfunktion, andet: F.eks. Link til din LinkedIn-profil Data på engelsk tilmeld nyhedsbrev henvisning som logo eller web (viauc.dk) Fravigelser fra mailsignaturen vil være muligt for al intern kommunikation, samt situationer, hvor den skriftlige dialog foregår fra Outlook Web Access, ipad, smartphone eller lign., hvor det ikke er muligt at opretholde den faste skabelon. Flg. mailsignatur skal anvendes: (Obligatorisk for alle medarbejdere:) et par eksempler: Navn: Funktion/titel/stillingsbetegnelse: VIA University College Adresse: Telefon: Mail: Venlig hilsen / Kind Regards Harald E. Mikkelsen Rektor / Rector VIA University College Skejbyvej 1, 8240 Risskov / 1 Skejbyvej, DK-8240 Risskov Danmark / Denmark Tlf / Mail: WWW: Helle Just cand.mag. Uddannelsesleder VIA University College Pædagoguddannelsen i Herning Lerpyttervej Viborg Tlf designmanual

16 billeder autencitet i brug af fotos fotos fra virkeligheden i VIA Brugen af billedmateriale er en vigtig del af VIAs grafiske udtryk både til trykte og skærmbaserede medier. VIA har en omfangsrig billeddatabase med billeder af lokaliteter, studerende, læringssituationer, studiemiljø mv. Vi tilstræber autenticitet i brugen af billeder ved så vidt muligt at bruge disse fotos i markedsføringen af VIA. Vi anbefaler brugen af professionelle fotos. NB: Det er vigtigt at afklare rettighederne til fotos inden brug. Digital opløsning: Fotos til tryk bør have en opløsning på 300 dpi og fotos til web 72 dpi. designmanual

17 Web fælles designprincipper VIAS hjemmesider hjemmesidernes primære opgave er at formidle informationer nemt og uhindret for VIAs vigtigste målgrupper. websiderne skal samlet set fremstå lyse, lette og positive samt invitere til dialog og personlig kontakt. brugen af billeder af virkelige studerende og undervisere er et bærende element. VIAS koncernsite (viauc.dk inkl. videncentre) der ligger en fast overordnet skabelon for designet på alle VIAs hjemmesider, (med undtagelse af de enkelte uddannelsers hjemmesider). Alle VIAs hjemmesider tager afsæt i denne designskabelon. navigation, struktur, designelementer, farver, fontstørrelser, linjer, rammer og links mv. defi neres ud fra denne. > se online på VIAs engelske hjemmeside VIAS UddANNELSEShJEmmESIdER design, navigation og struktur bygger på uddannelsens egne ønsker og deres konkrete målgrupper. fællesnævner på tværs af alle uddannelser er øverste servicemenu, der altid er hvid, og som altid indeholder VIAs logo til venstre samt ensartet opbygning af søgefunktion m.v. til højre. BRUG Af VIA-LOGO på WEBBEN: - Ved sort baggrund anvendes VIA-logovariant i ren hvid. - Ved hvid baggrund anvendes enten VIA-logovariant i farver eller i ren sort. farver: der anvendes rgb-værdier eller hex-koder (#). VIA-grøn: rgb: 183,199,49 (webgrøn) hex: #b7c731 (webgrøn) VIA-grå: rgb: 47,47,47 (webgrå) hex: (#) 2f2f2f (webgrå) VIAS NYhEdSBREVE følger samme design som VIAs koncernsite i forhold til fonte, farver mv. se nærmere vejledning på kommunikations intranet under web. fonte: font family: brødtekst str: tekstfarve: tekstlinks: Arial, helvetica, sans-serif 12 px hex: (#) (mørk grå) rgb: 40,40,40 (mørk grå) særlig linkgrøn farve med understregning. hex: (#) rgb: 55,98,55 detaljeret teknisk vejledning fi ndes på kommunikations intranet under web. DESIGNMANUAL

18 extract anbefaling (pixiudgave, VIA-DESIGn) der må generelt ikke herske tvivl om via som visuel afsender VIAs logo skal optræde på alt, der udsendes på vegne af VIA - Afsæt god plads til luft omkring logo. En rolig sammenhæng er med til at sikre letaflæselige afsenderforhold og et godt blikfang. God afstand til de omkringstående elementer VIAs logo må ikke manipuleres VIAs logo skal altid bringes i sin originale, rene form og må ikke bearbejdes eller forandres. VIAs logo må ikke roteres, beskæres, udtones, skråtstilles eller på anden måde udsættes for effektmanipulation. Der må ikke tilføjes nye elementer til VIAs logo tilstræb Enkelhed i designs, minimer dekoration Anvend originale fotos af VIAs studerende og lokaliteter mv. Generelt: 30% luft i grafiske designs Dette for at sikre blikfang og ro rundt om budskaberne Fonten i alt grafisk markedsføringsmateriale er Helvetica Neue Den særlige VIA-grønne farve skal med tydelighed indgå på alt, der udsendes på vegne af VIA Farvespecifikationer VIA-grøn: TRYK: Bestrøget: CMYK: 37,00,100,22 (VIA-grøn) ubestrøget: CMYK: 35,00,100,15 (VIA-grøn) WEB: HEX: (#) b7c731 (webgrøn) rgb: 183,199,49 (webgrøn) Den grønne farve skal altid gengives i sin rene form. Farven må ikke udtyndes eller fortolkes, men skal optræde med de originale farveværdier - Husk endvidere ordrenumre på alle opgaver! - Alle opgaver skal arkiveres på VIAs fælles drev designmanual

19 brevlinie fortrykte BREVARk BREVARK FORTRYKT I 2 VERSIONER VIAs brevark er fortrykt i 2 versioner, med VIA-logo. KOMMUNIKATION På PRINT OG ELEKTRONISK en betydelig del af den skriftlige kommunikation foregår elektronisk - både internt og eksternt. for at skabe et ensartet udtryk i afsenderidentitet er der udviklet en række skabeloner til brug ved hhv. print og elektronisk post i form af word-templates. på skabeloner beregnet til elektronisk brug er VIA-logo indsat øverst i højre hjørne. hvis der anvendes fortrykt brevark med logo, kan der benyttes en word-skabelon uden logo indbygget. skabelonerne kan downloades på VIAs intranet. Mødeindkaldelse Mødeforum: HSU, møde Dato: 21. marts 2012 Tid: Sted: Pædagoguddannelsen Bøgildvej 10, lokale 221 i Ikast, B-siden holder formøde kl i Konferencerummet J.nr.: U Ref: EBJM Dato: 14. marts 2012 Ved brug af skabelonerne anvendes altid skrifttypen franklin gothic - som hovedregel i 12 pt. franklin gothic fi ndes i en række forskellige skriftsnit, som kan benyttes ved fremhævelser mv. Mødeleder: Deltagere: Gæster: Afbud: Referent: Dagsorden Der serveres frokost kl på 1. sal i kantinen Harald Mikkelsen HSU s medlemmer Søren Bork Pedersen, Allan Færgemann, Erik Hygum Eva Bjerrum Madsen Drøftelsessager: 1. Godkendelse af dagsorden /alle 2. VIAs operation /AC, HM 3. Evaluering af politikker (udsat fra sidste møde) 3.1 VIA politik for ph.d./aal, EH 3.2 Politik for anvendelse af IT i VIA /BA 4. TR-struktur for det studieadministrative område mm /CAHO (udsat fra sidste møde) 5. Høring om retningslinjer for ophavsret og politik for Open Access Orienteringssager: 6. Orientering om VIAs årsregnskab for 2011 /HM/AC 7. Orientering om studentertilfredshedsundersøgelse 2011 /Kvalitetsafd. (udsat fra sidste møde) 8. Mundtlige meddelelser fra A-siden 9. Mundtlige meddelelser fra B-siden 10. Eventuelt EKsEMpEl på skabelon - MØDEINDKAlDElsE VIAs FOrtrYKtE BrEVArK grøn BUNDBjÆlKE HØjDE 5 MM. DESIGNMANUAL

20 brevlinie VISITkORT VISITKORT Visitkort fås i to udgaver: med eller uden billede. VIsItKOrt MED BIllEDE - dansk udgave tryk på begge sider Inge hansen Projektkoordinator VIsItKOrt UDEN BIllEDE - engelsk udgave evt. dansk udgave bagpå viauc.dk Tlf: jens ottesen Head of Department IT-Engineering Programme Faculty of Technology Chr. M. Oestergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Mob Tel: VIA UnIVersIty College Rektoratet Skejbyvej 1 DK-8240 Risskov Tlf viauc.com viauc.dk grøn BUNDBjÆlKE HØjDE 5 MM. DESIGNMANUAL

pædagoguddannelsen Udfordring Udvikling kreativitet

pædagoguddannelsen Udfordring Udvikling kreativitet pædagoguddannelsen VIA UNIVERSITY COLLEGE Udfordring Udvikling kreativitet om uddannelsen Pædagoguddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, Du kan komme til at arbejde i vuggestue, børnehave eller

Læs mere

D E S I G N : M A R G I N A L B Ü R O A / S

D E S I G N : M A R G I N A L B Ü R O A / S D E S I G N : M A R G I N A L B Ü R O A / S S K A N D E R B O R G K O M M U N E 2 0 0 7 DESIGNGUIDE Skanderborgs kommunevåben er redesignet af Marginal büro a/s, som også har designet og tilrettelagt denne

Læs mere

Laugesens Have Designguide

Laugesens Have Designguide Kontakt I Kong Gulerod I Michael Ruby I Agerbækvej 9 I 7500 Holstebro T +45 4118 0688 I michael@konggulerod.dk I www.konggulerod.dk FORORD Denne designguide er netop det, ordet siger - en guide til at

Læs mere

Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006

Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006 Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006 Indhold: Forord 03 Logo 04 Logo med kommunenavn 05 Logovariationer 06 Logofarver 07 Baggrundsfarver 09 Typografi 10 Brevpapir

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Designguide. Designmanual for Tradium

Designguide. Designmanual for Tradium Designguide 1 Indhold Logo og navn............................... 3 Logo..................................... 4 Navn.... 5 Logo og navn, farvevarianter.................... 6 Logo og navn, farvevarianter,

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14 DESIGNMANUAL rev. 8.5.14 Indholdsfortegnelse Formålet med manualen... 3 Navnet... 4 Logoet... 5 Brug af logoet... 7 Luft omkring logoet... 8 Logovarianter... 9 Skrifttyper... 11 Designelementer... 12 Visitkort...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE DESIGNMANUAL 2 IDENTITETSPAKKE 3. Logo. Identitetsfarver 4. Typografi 5. E-mail 6. PowerPoint 6 GRAFIKARKIV 7.

INDHOLDSFORTEGNELSE DESIGNMANUAL 2 IDENTITETSPAKKE 3. Logo. Identitetsfarver 4. Typografi 5. E-mail 6. PowerPoint 6 GRAFIKARKIV 7. INDHOLDSFORTEGNELSE DESIGNMANUAL 2 Formål Indhold IDENTITETSPAKKE 3 Logo Farver Sort/ hvid Formater og respektafstand Størrelse og placering Identitetsfarver 4 Blå og orange Typografi 5 Font Skriftstørrelse

Læs mere

Designmanual. Version 1.0. Wonderful Copenhagen

Designmanual. Version 1.0. Wonderful Copenhagen Designmanual Version 1.0 Wonderful Copenhagen Designmanual Index Intro SIDE 2 Intro Logo SIDE 3 Wonderful Copenhagens designmanual er et værktøj til internt brug og til brug for eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked.

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked. Indhold Forord Scandinavian DesignLab... 2 SuperBest's nye logo... 3 Primært logo... 4 Primært logo Varianter og Sekundært logo... 5 Farvepalet... 6 Typografi... 7 Primært logo Skiltning... 8 Sekundært

Læs mere

maj 2007 Designmanual for Gribskov Kommune

maj 2007 Designmanual for Gribskov Kommune maj 2007 Designmanual for Gribskov Kommune Ny identitet i Gribskov Kommune Gribskov Kommunes design skal sikre, at kommunen fremstår med et ensartet udtryk af høj kvalitet. Det skal understøtte kommunikationen

Læs mere

En virksomheds image er et produkt i sig selv. Derfor er det vigtigt, at vi altid er opmærksomme på det udtryk, vi sender vores kunder.

En virksomheds image er et produkt i sig selv. Derfor er det vigtigt, at vi altid er opmærksomme på det udtryk, vi sender vores kunder. Designmanual Degsignmanual / TÅRNBYFORSYNING / maj 2010 side 2 Forord En virksomheds image er et produkt i sig selv. Derfor er det vigtigt, at vi altid er opmærksomme på det udtryk, vi sender vores kunder.

Læs mere

www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk

www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk 02 fårup betonindustri Velkomsttekst Utat dolore ectem dit num do odolore esequamet, quisi eugue tet, consequis ent

Læs mere

Designmanual. Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager.

Designmanual. Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager. Designmanual Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager. 1 Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Format 10 Godkendelse og produktion

Læs mere

DESIGNGUIDE VESTFORBRÆNDING VISUELLE RETNINGSLINJER APRIL 2016

DESIGNGUIDE VESTFORBRÆNDING VISUELLE RETNINGSLINJER APRIL 2016 DESIGNGUIDE VESTFORBRÆNDING VISUELLE RETNINGSLINJER APRIL 2016 INDHOLD Introduktion 3 Logo og navnetræk 4 Farvepalet 5 Farvepalet udvidet 6 Typografi 7 5. element 8 Grafiske elementer 9 Piktogrammer 10

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

10 sider af Cyklist forbundets design

10 sider af Cyklist forbundets design 10 sider af Cyklist forbundets design Hvem er vi? I en foranderlig verden skal Cyklistforbundet også udvikle sig ved løbende at se på sin organisation med nye øjne, finde nye veje og skærpe kommunikationen.

Læs mere

Fagdata vindue for Jord

Fagdata vindue for Jord Fagdata vindue for Jord Jordstykke Kortlægningsstatus Lokalit et numm er. Område klassificering Nuance ring Link til attest Bolig erklæring Jordstykke xx V1 Xx Analysefrit område (kategori 2) Jordstykke

Læs mere

Designguide. Revideret 2014

Designguide. Revideret 2014 Designguide Revideret 2014 Kilder og trefoldighed Roskilde bys segl regnes blandt de ældste købstadsegl og er første gang omtalt i 1273. Det ældste bevarede eksemplar er fra 1286. Bølgerne menes at repræsentere

Læs mere

Brug af Bibliotekarforbundets logo. Designmanual August 2011

Brug af Bibliotekarforbundets logo. Designmanual August 2011 Brug af Bibliotekarforbundets logo Designmanual August 2011 I denne manual finder du oplysninger om: 1. Hvilket logo skal bruges? 2. Negativ eller positiv logo 3. Placering af logo 4. Hvilken teknisk udgave

Læs mere

M.OE. Designmanual December 2014 1. udgave

M.OE. Designmanual December 2014 1. udgave M.OE Designmanual December 2014 1. udgave INDHOLDFORTEGNELSE ANVENDELSE 3 Rammer for anvendelse 4 GRUNDELEMENTER 5 Logo 6 Varianter 7 Skalering 8 Respektafstand 9 Farver 10 Typografi 11 Ikoner 12 BREVLINJE

Læs mere

Designguide. Brug piletasterne eller page up/page down til at bladre i designguiden.

Designguide. Brug piletasterne eller page up/page down til at bladre i designguiden. Designguide Brug piletasterne eller page up/page down til at bladre i designguiden. September 2009 Vilje, vækst og velfærd Viborgs nye identitet er skabt ud fra et ønske om at synliggøre Viborg Kommune

Læs mere

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse.

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. DESIGN MANUAL Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj til brug for dem, der i det daglige

Læs mere

M.OE. Designmanual Marts 2015 1. udgave

M.OE. Designmanual Marts 2015 1. udgave M.OE Designmanual Marts 2015 1. udgave Indholdfortegnelse Anvendelse 3 Rammer for anvendelse 4 GRUNDELEMENTER 5 Logo 6 Varianter 7 Skalering 8 Respektafstand 9 Farver 10 Typografi 11 Ikoner 12 BREVLINJE

Læs mere

Visuel identitet for Bygningsstyrelsen

Visuel identitet for Bygningsstyrelsen 6. september 2012 Visuel identitet for Bygningsstyrelsen Grundelementer Logo Bygningsstyrelsens logo består af krone, tredimensionelt element og navnetræk. Navnetrækket er tegnet med udgangspunkt i skriften

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Jelling

Pædagoguddannelsen i Jelling Pædagoguddannelsen i Jelling Fremtidens pædagoger er anderledes, end du tror vejenandersen.dk Der sker meget hos os hele tiden. På Pædagoguddannelsen i Jelling satser vi benhårdt på oplevelse, iværksætteri

Læs mere

namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Miniguide til Vores logo side 1 afslut tryk esc

namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Miniguide til Vores logo side 1 afslut tryk esc namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Miniguide til Vores logo side 1 Indledning Det er vigtigt for Grønlands Hjemmestyre at fastholde og styrke den visuelle identitet. En stærk identitet

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

Designguide. Brug piletasterne eller page up/page down til at bladre i designguiden.

Designguide. Brug piletasterne eller page up/page down til at bladre i designguiden. Designguide Brug piletasterne eller page up/page down til at bladre i designguiden. Marts 2014 Vilje, vækst og velfærd Viborgs nye identitet er skabt ud fra et ønske om at synliggøre Viborg Kommune som

Læs mere

Designguide Det Konservative Folkeparti

Designguide Det Konservative Folkeparti Designguide Bomærke Logovarianter Farver Typografi Fotostil X X Designguide 2017 Version 1.2 Logo i bredformat Bomærke venstrestillet Bomærket X X Logo i bredformat Bomærke højrestillet Et bomærke er ikonet

Læs mere

Designguide. Version 1.0-2008-03-12

Designguide. Version 1.0-2008-03-12 Designguide Version 1.0-2008-03-12 Introduktion FTF s designguide har til formål at sikre, at vi altid er kreative inden for de samme rammer og fremstår som en professionel og sammenhængende organisation.

Læs mere

Velkommen til TADAA! s visuelle verden

Velkommen til TADAA! s visuelle verden Velkommen til TADAA! s visuelle verden Part of the Insero Group 1 Velkommen til TADAA! s visuelle verden TADAA! s visuelle identitet er designet til at illustrere de værdier, som delebilskonceptet bygger

Læs mere

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at:

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at: DFH Design Guide I denne designguide kan du finde informationer om og retningslinier for Dansk Flygtningehjælps visuelle design. Det gælder logo, fonte, farver, formater, lay-out og andre redskaber til

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE Side 2 / Det danske spejderkorps / INDTRODUKTION Visuel identitet til DET DANSKE SPEJDERKORPS Det Danske Spejderkorps visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar,

Læs mere

Plads til dit barn...

Plads til dit barn... Publikationer A4 Folder - Institution Det bærende element på forsiden er et billede indsat i et gitter med 9 felter samt en titel. Billedet skal passe til titlen og underbygger emnet så budskabet bliver

Læs mere

Designmanual. Bjarne Brønno 2014 Version 1.0

Designmanual. Bjarne Brønno 2014 Version 1.0 Designmanual Bjarne Brønno 2014 Version 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning Farver Typografi Billedstil Logo Branding Brandingmateriale 3 4 5 6 7 9 10 Indledning Dette er en designmanual til musiker Bjarne

Læs mere

Forord. Indhold. Kontakt vedr. Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale.

Forord. Indhold. Kontakt vedr. Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale. Designmanual_2009 Forord Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale. Indhold Manualen indeholder grafiske retningslinier for

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark. Y s MEN International. Region Danmark. Designguide. Side 0

Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark. Y s MEN International. Region Danmark. Designguide. Side 0 Y s MEN International Designguide Side 0 Visuel identitet til Y s Men International Y s Men International s visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar, fællesskab, sjov og udfordringer. Forsidebilledet

Læs mere

Designmanual

Designmanual 11-3-2016 Designmanual Om Designmanualen På disse sider er Man-Freds beskrevet. Manualen her kan bruges til at finde standarden til designet af hele Man-Freds identitet på tværs af alle deres mediekanaler.

Læs mere

Designmanual Marts 2015, V3

Designmanual Marts 2015, V3 Designmanual Marts 2015, V3 Skrifttyper/ fonts Titillium Light abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 0123456789 Titillium Semibold abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

Læs mere

Y s MEN International. Designguide. Region Danmark. Side 0

Y s MEN International. Designguide. Region Danmark. Side 0 Y s MEN International Designguide Side 0 Visuel identitet til Y s Men International Y s Men International s visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar, fællesskab, sjov og udfordringer. Forsidebilledet

Læs mere

MINUAL Center for Regional- og Turismeforskning

MINUAL Center for Regional- og Turismeforskning MINUAL Center for Regional- og Turismeforskning FARVER tryk: Pantone: 542 C Cmyk: 51, 2, 11, 0 web/skærm: Grafik: RGB: 114, 148, 178 Tekst: RGB: 71, 105, 14 tryk: Pantone: 152 C Cmyk: 0, 51, 100, 0 web/skærm:

Læs mere

DESIGNGUIDE // MAJ 2012

DESIGNGUIDE // MAJ 2012 DESIGNGUIDE // MAJ 2012 Designguiden indeholder corporate standarder og retningslinjer, der fastsætter cphbusiness grafiske identitet. De grafikfiler, som hører til cphbusiness corporate standarder må

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE

DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE Marts 2017 /2 INDHOLD FORORD 3 LOGO/ET STÆRKT SYMBOL 4 LOGO/ANVENDELSE 5 LOGO/SUPPLERENDE LOGOER 6 REGLER FOR BRUG AF KERNEBUDSKAB 7 FARVER 8 FARVE-SÆT 9 GRAFISK ELEMENT/BÅNDET

Læs mere

Herning Kommune Designguide / Brug af eget logo. Brug af eget logo. side 1/6

Herning Kommune Designguide / Brug af eget logo. Brug af eget logo. side 1/6 Brug af eget logo side 1/6 Retningslinjer Herning Kommunes officielle logo skal optræde på alt materiale, der udgår fra kommunen. På institutionsniveau samt for kommercielt fungerende afdelinger, kontorer

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Forord Logo Farver Skrifttyper Billeder Opsætning. Forord:

Indholdsfortegnelse: Forord Logo Farver Skrifttyper Billeder Opsætning. Forord: Designmanual Indholdsfortegnelse: 3 Forord Logo Farver Skrifttyper Billeder Opsætning 3 4 6 8 10 11 Forord: Denne designmanual indholder retninglinjer i forbindelse med partiet Midterpartiet. Heri beskrives

Læs mere

TYPOGRAFI. Håndbog. Hovedrubrik. Hasse Sørensen. Under- eller subrubrik. (Paginering) 24. Manchet betyder den indledende tekst forud for brødteksten

TYPOGRAFI. Håndbog. Hovedrubrik. Hasse Sørensen. Under- eller subrubrik. (Paginering) 24. Manchet betyder den indledende tekst forud for brødteksten Hasse Sørensen TYPOGRAFI Håndbog Forrider; bruges i magasiner Hovedrubrik Under- eller subrubrik Løbende sidehoved Manchet betyder den indledende tekst forud for brødteksten Brødteksten er selve hovedteksten;

Læs mere

Mors Designguide Morsø Kommune. 1 Intro. 2 Morsø Kommune. 3 Øen Mors. 4 Fællesbrug. 5 Farver, typografi. 6 Branding Kommune og Øen

Mors Designguide Morsø Kommune. 1 Intro. 2 Morsø Kommune. 3 Øen Mors. 4 Fællesbrug. 5 Farver, typografi. 6 Branding Kommune og Øen Mors Designguide 1 Intro 1 2 Morsø Kommune 3 Øen Mors 4 Fællesbrug 5 Farver, typografi 6 Branding Kommune og Øen 2016 Morsø Kommune Morsø Kommune Frederikshavn Hanstholm Ingen anden kommune er så heldig,

Læs mere

JYSK GAS OG VVS TEKNIK APS

JYSK GAS OG VVS TEKNIK APS Designmanual til APS Udarbejdet Januar 2016 af Kristine D. Johannessen INDHOLDSFORTEGNELSE o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9 Jysk Gas og VVS Teknik Logo Respektafstand Placering Størrelser Logo på billede Bomærke 1o

Læs mere

DESIGNGUIDE Designguide domea.dk Version 1.0

DESIGNGUIDE Designguide domea.dk Version 1.0 DESIGNGUIDE OM DOMEA 01 Domea er blandt Danmarks største bygge- og boligadministrationer. Vi administrerer ca. 42.000 almene boliger for vores kunder, som er ca. 100 almene boligorganisationer fordelt

Læs mere

Indre Missions visuelle identitet Designmanual

Indre Missions visuelle identitet Designmanual Indre Missions visuelle identitet Designmanual Del-manual: logo Version 1.0 Introduktion Kære bruger af designmanualen Denne designmanual omhandler brug af logo og farver af Indre Missions designlinie.

Læs mere

November 2008. Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret.

November 2008. Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret. November 2008 Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret. AJKS logo skal altid gengives efter digital original. Varianter Logoet

Læs mere

Designguide. Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet.

Designguide. Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet. Designguide Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet. Al kommunikation med CM Network som afsender, skal udarbejdes ud fra retningslinjerne

Læs mere

Designguide. Vi skal genkendes af vores brugere. maj 2014

Designguide. Vi skal genkendes af vores brugere. maj 2014 Designguide Vi skal genkendes af vores brugere Indhold Se symboloversigt under 1.2 Sådan kommer du i gang 1.0 Om denne Designguide 1.1 Introduktion 1.2 Sådan kommer du i gang 1.3 oversigt 2.0 Logo 2.1

Læs mere

navn / logo Navnet Green Cosmetics er valgt fordi det signalerer naturlighed, miljøbevidsthed, nytænkning og håb.

navn / logo Navnet Green Cosmetics er valgt fordi det signalerer naturlighed, miljøbevidsthed, nytænkning og håb. navn / logo Navnet Green Cosmetics er valgt fordi det signalerer naturlighed, miljøbevidsthed, nytænkning og håb. Logoet er holdt i grønne nuancer for at understrege navnet Green Cosmetics. De to e er

Læs mere

GUIDELINES TV 2 MASTERBRAND VERSION 0.9

GUIDELINES TV 2 MASTERBRAND VERSION 0.9 GUIDELINES TV 2 MASTERBRAND VERSION 0.9 INDHOLDSFORTEGNELSE 01.0 / DESIGNGUIDE 01.1 / VORES FAMILIE 01.2 / VISUELLE GRUNDSTEN 01.3 / GRUNDLOGO 01.3.1 / PLACERING 01.3.2 / GRUNDLOGO DON TS 01.4 / STORYLOGO

Læs mere

Trafikstyrelsens grafiske linje designmanual

Trafikstyrelsens grafiske linje designmanual Trafikstyrelsens designmanual Juli 2010 2 Trafikstyrelsens Designmanualen beskriver grundelementerne i Trafikstyrelsens profil og, og giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen

Læs mere

Design- og branding guidelines

Design- og branding guidelines AlfaNordic Design- og branding guidelines Corporate Visuel Identitet Indhold Indledning AlfaNordics logo Det primære logo Det sekundære logo Gengivelse af logoet Grafiske guidelines Farver Typografi Taglines

Læs mere

Designguide. Vi skal genkendes af vores brugere. v.2.sep.2012

Designguide. Vi skal genkendes af vores brugere. v.2.sep.2012 Designguide Vi skal genkendes af vores brugere Indhold Se symboloversigt under 1.2 Sådan kommer du i gang 1.0 Om denne Designguide 1.1 Introduktion 1.2 Sådan kommer du i gang 1.3 Koncernoversigt 2.0 Logo

Læs mere

Designmanual for websider

Designmanual for websider Designmanual for websider 31. marts 2009 Version 1.1. Denne manual beskriver de gældende retningslinjer for Aalborg Universitets websider. Det vil sige websider der benytter aau.dk i domænenavnet er omfattet

Læs mere

Designmanual. Professionshøjskolen University College Nordjylland

Designmanual. Professionshøjskolen University College Nordjylland Designmanual Professionshøjskolen Indhold grundelementer 3 10 16 eksamensbevis 17 18 20 Formål Denne designmanual for Professionshøjskolen University College er udviklet for at sikre en stringent og konsekvent

Læs mere

DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016

DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016 mødested for land & by DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016 Vores designmanual indeholder regler og retningslinjer samt skal bruges til inspiration i arbejdet med vores visuelle kommunikation. Grunden

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual ÆRØ KOMMUNE Designmanual 02.11.05 Hvorfor en designmanual: Situationen i de to gamle kommuner: I kommunernes forvaltninger, skoler og institutioner fandtes mange forskellige blanketter, skemaer, foldere,

Læs mere

Borgerservice søger medarbejdere. Vil du arbejde med byens trafi k? Bilag 2. Lorem ipsum dolor sit amet delissed ex erit

Borgerservice søger medarbejdere. Vil du arbejde med byens trafi k? Bilag 2. Lorem ipsum dolor sit amet delissed ex erit Bilag 2 Vil du passe på KØBENHAVN? Vil du hjælpe KØBENHAVNERNE? Vil du arbejde med byens trafi k? Borgerservice søger medarbejdere TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN ØKONOMIFORVALTNINGEN Lorem ipsum dolor sit

Læs mere

Indhold. Logo...4. Grafiske elementer...5. Farver...6. Typografi...7. Billeder...8

Indhold. Logo...4. Grafiske elementer...5. Farver...6. Typografi...7. Billeder...8 DESIGNMANUAL 2 Indhold Logo...4 Grafiske elementer...5 Farver...6 Typografi...7 Billeder...8 Tryksager A4...9 21x21 cm brochure... 10 10x10 cm brochure... 11 Plakater... 12 Brevpapir... 13 Visitkort...

Læs mere

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus Uddan dig til pædagog Pædagoguddannelsen Jydsk i århus www.viauc.dk/jydsk Pædagoguddannelsen Jydsk Du får varierede arbejds- og karrieremuligheder. Du bliver uddannet som professionel pædagog med et væld

Læs mere

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1 Designguide h NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1 Indhold Logo Logo / Minimum afstand / Placering / Co-branding / Fejlagtig brug Elementer Farver / Tal og piktogrammer / Typografi / Supergrafik

Læs mere

Designmanual light Juli 2014

Designmanual light Juli 2014 Designmanual light Juli 2014 2 Indhold Intro... 4 Om logoet... 4 Her finder du logoerne... 4 Logo i farver og sort/hvid... 5 Logobold og logotype sammen... 6 Brevpapir... 7 Brevet - sådan skal det se ud...

Læs mere

BRUGTE KLODSER TIL NYE IDEER DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK

BRUGTE KLODSER TIL NYE IDEER DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK 1 DESIGNMANUAL INDHOLDSFORTEGNELSE Designmanual 4 Brug af logo 10 Farver 11 Typografi 12 Maskot Social Playbook 14 Hvad er en social playbook? 15 Facebook 17 Instagram 19

Læs mere

Ringsted Kommune Visuel identitet

Ringsted Kommune Visuel identitet Ringsted Visuel identitet DESIGN 2013 BLASONERING REGISTRERET VÅBEN Ved våbenets registrering i kommunevåbenregistret den 15. marts 1938 blev Ringsted s våben beskrevet på følgende måde: Et Guldskjold

Læs mere

LogoGuide. Version

LogoGuide. Version LogoGuide Version 1.1 2017 Rejseplanen LogoGuide 2 Dette er Rejseplanens LogoGuide, som har til formål at sikre en sammenhængende og ensartet brug af logoet. Har du spørgsmål til guiden, er du mere end

Læs mere

Reform af pædagoguddannelsen

Reform af pædagoguddannelsen Den 21. juni 2013 Reform af pædagoguddannelsen Trygge og udviklende dagtilbud til børn og unge er en af grundpillerne i det danske velfærdssystem. Reformen af pædagoguddannelsen skal understøtte målet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 2. Logo 3. Respektafstand 5. Farver 6. Typografi 7. Eksempler 9

Indholdsfortegnelse. Forord 2. Logo 3. Respektafstand 5. Farver 6. Typografi 7. Eksempler 9 Designmanual Indholdsfortegnelse Forord 2 Logo 3 Respektafstand 5 Farver 6 Typografi 7 Eksempler 9 1 Forord Denne designguide beskriver Kostume-Pusheren s visuelle identitet. Dette forslag er lavet til

Læs mere

INDHOLD. Visuel identitet. Logo. Logoplacering. Typografi. Papirlinje. Brevpapir og visitkort. Konvolutter. Stillingsannoncer.

INDHOLD. Visuel identitet. Logo. Logoplacering. Typografi. Papirlinje. Brevpapir og visitkort. Konvolutter. Stillingsannoncer. DESIGN- MANUAL INDHOLD 03 04 05 06 07 07 08 09 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Visuel identitet Logo Logoplacering Typografi Papirlinje Brevpapir og visitkort Konvolutter Stillingsannoncer Publikationer

Læs mere

Designmanual. Romalt Idrætsforening 1981

Designmanual. Romalt Idrætsforening 1981 Designmanual Romalt Idrætsforening 1981 Introduktion Kære brugere af denne designmanual Denne designmanual omhandler pri mært brug af logo og farver i Romalt IF s designlinje. Den er ment og tænkt som

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan. Fokus vil i dag være på uddannelsesplan

Praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan. Fokus vil i dag være på uddannelsesplan Praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan Fokus vil i dag være på uddannelsesplan 2007 og 2014 Bekendtgørelse Kompetencer Videns og færdighedsmål Skabelon til praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan

Læs mere

Designguide. Brug piletasterne eller page op/page down til at bladre i designguiden.

Designguide. Brug piletasterne eller page op/page down til at bladre i designguiden. Designguide Brug piletasterne eller page op/page down til at bladre i designguiden. Designguide Faaborg-Midtfyn Kommune En kommunes visuelle identitet er en central del af kommunikationen med borgere og

Læs mere

DESIGNGUIDE KORT TIL FREMTIDEN FØLG DIN NATUR

DESIGNGUIDE KORT TIL FREMTIDEN FØLG DIN NATUR DESIGNGUIDE KORT TIL FREMTIDEN FØLG DIN NATUR INDHOLD Introduktion... 3 GRUNDELEMENTER Kommunikationens opbygning... 5 Byvåben... 6 Sproget... 7 Typografi... 8 Farver... 9 Billeder... 10 Kortet... 11 RETNINGSLINJER

Læs mere

Sikkerhed frem for alt.

Sikkerhed frem for alt. ODOROX oxygen tilsat sporstof Sikkerhed frem for alt. Du kan ikke se lækagen, du kan ikke høre lækagen, men du kan lugte den med ODOROX oxygen tilsat sporstof. 02 ODOROX oxygen tilsat sporstof Du skal

Læs mere

Randers / Byvåben. fæstning eller Randers Slot med voldgrav - og endelig som bymuren med bagvedliggende kirketårne.

Randers / Byvåben. fæstning eller Randers Slot med voldgrav - og endelig som bymuren med bagvedliggende kirketårne. Designmanual Randers / Byvåben Byvåbnet er en ny fortolkning af Randers` gamle byvåben. Det tidligst kendte aftryk af Randers` gamle byvåben er fra 1524. Det viser en mur med et porttårn med faldgitter,

Læs mere

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1 DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER Side 1 INDHOLDSFORTEGELSE 1. Logo og navnetræk 3 2. Skrifttype 4 3. Billedstil 4 4. Farver 5 5. Publikationsforsider 7 6. Plakater

Læs mere

03 Papirlinie Brevpapir side 1 og 2 Følgeskrivelser Konvolutter / C5, M65 og C4 m/rude Visitkort Faktura

03 Papirlinie Brevpapir side 1 og 2 Følgeskrivelser Konvolutter / C5, M65 og C4 m/rude Visitkort Faktura 61 Designmanual Designmanual > Indholdsfortegnelse 01 Introduktion Identitet og baggrund 02 Grundelementer Bomærke Navnetræk Logo Typografi Identitetselement Farver Billedstil 03 Papirlinie Brevpapir side

Læs mere

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand Online designguide det danske uddannelsesbrand Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand I designguiden finder du en række redskaber, som kan benyttes i markedsføringen af

Læs mere

Banedanmarks logo. Minimumstørrelse. Symbolets størrelse og proportioner må ikke ændres. Symbolet har en fast placering under navnetrækket.

Banedanmarks logo. Minimumstørrelse. Symbolets størrelse og proportioner må ikke ændres. Symbolet har en fast placering under navnetrækket. Banedanmarks logo Navnetræk Symbol Minimumstørrelse Bredde: 4,5 mm Designprogrammets bærende element er logoet. Logoet består af navnetrækket Banedanmark og af et symbol. Den grafiske opdeling i navnetrækket

Læs mere

Mums fordi mad skal smage godt. Design Manual. Marts 2014

Mums fordi mad skal smage godt. Design Manual. Marts 2014 Mums fordi mad skal smage godt Design Manual Marts 2014 Indhold Formål med manualen... 2 Grundelementer... 2 Mums navn og logo... 2 Logo til forretningsbrug... 3 Forskellige logoversioner... 4 Typografier...

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

KONCEPT & GRAFIK // www.muuni.dk DESIGNGUIDE FRIE

KONCEPT & GRAFIK // www.muuni.dk DESIGNGUIDE FRIE DESIGNGUIDE FRIE skolers ledere de tre grundværdier Logoet for Frie Skolers Ledere signalerer: Frihed Sikkerhed Personlighed Frihed er det fundament, som alle frie skoler bygger på. Frihed til at have

Læs mere

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Februar

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Februar Designguide h NemID Designguide / Kontrapunkt / Februar 2010 1 Indhold Logo Logo / Minimum afstand / Placering / Co-branding / Fejlagtig brug Elementer Farver / Tal og piktogrammer / Typografi / Supergrafik

Læs mere

Lorem ipsum Lorem ipsum Overskrift til denne folder Lorem ipsum Lorem ipsum abcdefghijklmnopqrstuvwxzzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxzzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZÆØÅ Kontakt:

Læs mere

Merituddannelsen til pædagog - Færøerne.

Merituddannelsen til pædagog - Færøerne. Merituddannelsen til pædagog - Færøerne MOD www.ucc.dk/paedagog 1 Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse som pædagog, hvor undervisningen foregår på nettet, samt på dag-/weekendseminarer

Læs mere

Portfolio Grafisk Design Grafisk Design

Portfolio Grafisk Design Grafisk Design Grafisk Design Portfolio Grafisk Design Grafisk Design Opgaven gik ud på at lave et postkort, der skulle reklamere for et åbent hus-arrangement på Aarhus Tech. Opgaven er lavet i samarbejde med skolens

Læs mere

Merituddannelsen til pædagog.

Merituddannelsen til pædagog. Merituddannelsen til pædagog www.ucc.dk/paedagog 1 Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse som pædagog, hvor undervisningen udelukkende foregår på weekendseminarer og på nettet. Uddannelsen

Læs mere

Indhold. 3 Logo. 4 Farver. 5 Logo i to farver. 6 Logo i én farve. 7 Logo med payoff. 8 Mærke som dekorativt element. 9 Logo sammen med tekst

Indhold. 3 Logo. 4 Farver. 5 Logo i to farver. 6 Logo i én farve. 7 Logo med payoff. 8 Mærke som dekorativt element. 9 Logo sammen med tekst Designguide 3 Logo 4 Farver 5 Logo i to farver 6 Logo i én farve 7 Logo med payoff 8 Mærke som dekorativt element 9 Logo sammen med tekst 10 Typografi 11 Få mere information 2 Efterskolernes designguide

Læs mere

Design. manual. 4September 2014

Design. manual. 4September 2014 Design manual 4September 2014 2 Fredensborg Kommune Designmanual 4 September 2014 Fredensborg Kommune Designmanual 4 September 2014 3 Indhold 3 Forord 5 Logo 6 Logo, varianter 7 Frikommune-logo 8 Farver,

Læs mere

GARA DESIGN MANUAL. På de følgende sider kan Agaras designmanual findes.

GARA DESIGN MANUAL. På de følgende sider kan Agaras designmanual findes. A GARA DESIGN MANUAL På de følgende sider kan Agaras designmanual findes. elementer der er skabt. Ved hjælp af designmanualen er det muligt at videreudvikle designet til Agara og stadig holde sig indenfor

Læs mere

Design & brand guide. Anvisninger, anbefalinger og inspiration til hvordan VisitDenmarks design skal bruges. www.visitdenmark.com

Design & brand guide. Anvisninger, anbefalinger og inspiration til hvordan VisitDenmarks design skal bruges. www.visitdenmark.com Design & brand guide Anvisninger, anbefalinger og inspiration til hvordan VisitDenmarks design skal bruges. www.visitdenmark.com Bysted A/S, marts 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Branding af Danmark

Læs mere

Co Brewers. Designmanual Rev. 1

Co Brewers. Designmanual Rev. 1 Designmanual 2016 Rev. 1 Indhold Source Sans Pro 01 Logo 02 Farveunivers Plakat Visitkort Label Website 04 Billedstil 05 Layout 03 Typografi Logo Logoet er designet så det skaber associationer til øl,

Læs mere