Annoncering af opgave: Ny hjemmeside til Bygningsstyrelsen. 10. oktober ww.bygst.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annoncering af opgave: Ny hjemmeside til Bygningsstyrelsen. 10. oktober 2012. ww.bygst.dk"

Transkript

1 ww.bygst.dk Annoncering af opgave: Ny hjemmeside til Bygningsstyrelsen 10. oktober 2012

2 1. Introduktion Bygningsstyrelsen ønsker nyt grafisk design og IA til bygst.dk. Samtidig ønsker vi at anskaffe og implementere et nyt CMS. Den nuværende CMS løsning er i Plone version 2.5.4, og leverandører af Plone såvel som leverandører af andre systemer er velkomne til at indsende svarmateriale. Vi ønsker dog, at vores CMS skal være open source. Dette dokument er et oplæg til dialog om vores krav og ønsker til CMS, design, såvel som til en kommende samarbejdspartner. I dette dokument gør vi rede for rammerne og målsætningerne for projektet, samt gennemgår en række brugerscenarier, der er med til at definere de ønsker og krav, som vi har og hvis løsning er vigtig for vores valg. Der kan indgives tilbud som et konsortium, dog skal der angives en tydelig rolle- og ansvarsfordeling. 1.1 Tidsfrister, kontaktoplysninger og spørgsmål Svarmaterialet skal sendes senest 31. oktober 2012 kl til Ulrik Nikolajsen på eller på følgende adresse: Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet, Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att. Ulrik Nikolajsen Mrk. Ny hjemmeside til Bygningsstyrelsen Den detaljerede tidsplan er beskrevet i afsnit 6. Tvivlsspørgsmål vedrørende annoncematerialet samt uddybende spørgsmål kan sendes til ovennævnte på senest den 19. oktober kl Spørgsmålene vil blive offentliggjort i anonymiseret form sammen med svarene den 22. oktober på 1.2 Tilbudspræsentation Udvalgte leverandører inviteres ind til en tilbudspræsentation den 12. november. Leverandøren gennemgår proces, tidsplan, løsning af opgaven og økonomien i tilbuddet. Vi forventer, at leverandøren demonstrerer systemet live, enten ved hjælp af et udviklet minisite eller ved hjælp af et eksisterende site. Vi forventer ligeledes, at leverandøren præsenterer mock ups af design på forside og en underside. I bilag 1 fremgår grundelementerne i Bygningsstyrelsens visuelle identitet, og disse skal følges i hjemmesidens design. Det er et krav, at den kommende projektleder fra leverandøren deltager ved denne tilbudspræsentation.

3 2. Opgavebeskrivelse og forventninger Med det nye CMS og design af hjemmesiden vil vi gerne præsentere Bygningsstyrelsen på en mere fleksibel måde end den nuværende løsning funktionelt giver mulighed for. Bygningsstyrelsen beskæftiger sig ikke med et område, der har den store bevågenhed og vil måske i manges ører lyde kedelig. Hjemmesiden skal derfor pudse det kedelige image af ved at være lækker og let i sit udtryk, og må gerne udfordre den traditionelle opbygning af et site, uden dog at være alt for vild og eksperimenterende med det resultat, at hjemmesiden bliver for uoverskuelig og rodet. Der skal være balance mellem overskuelighed, brugervenlighed og et flot, mindre traditionelt design. I webstrategien for Bygningsstyrelsens hjemmeside er der identificeret fire ord (på baggrund af Bygningsstyrelsens strategi), som designet på hjemmesiden så vidt muligt skal afspejle; kompetent, effektiv, innovativ og åben. Vi ønsker, at designet skal være responsivt samt fuldt funktionsdygtigt i alle almindeligt anvendte browsere. Med responsivt mener vi, at designet skal tilpasse sig de forskellige skærm- og vinduesstørrelser på PC, tablet og smartphone. Samtidig skal bygst.dk leve op til de obligatoriske standarder for tilgængelighed for offentlige hjemmesider, det vil sige WCAG 2.0 på niveau AA. Bygningsstyrelsen bliver sjældent forbundet offentligt med de mange byggeprojekter, vi er bygherre på. Folk ved simpelthen ikke, at det f.eks. er os, der bygger Panum-tårnet. Bygst.dk skal derfor være søgemaskineoptimeret, så vi kommer højt i søgeresultater og derfor lettere vil blive forbundet med de mange prestigeprojekter, vi har. Samtidig vil en søgemaskineoptimeret hjemmeside være et godt redskab til at styrke Bygningsstyrelsens position som videnscenter, hvis Bygningsstyrelsen på sine udvalgte kerneområder kommer højt op i søgeresultaterne. Vi forventer et tæt samarbejde med den valgte leverandør, hvor vi inddrages aktivt i de relevante dele af processen med udvikling af design og IA. Vi har på forhånd udarbejdet interessentanalyse samt behovsafdækning og forventninger internt i organisationen, ligesom vi selv har indhentet data til IA, men dette er ikke en afsluttet proces, snarere et oplæg, og vi ønsker den valgte leverandørs hjælp og inspiration til færdigudviklingen. Opgavens omfang består derfor af: Udvikling af grafisk design med udgangspunkt i Bygningsstyrelsens visuelle identitet. Grundelementerne i denne er vedlagt som bilag 1 Design skal være responsivt Implementering i CMS Bistå med udvikling af IA Opfyldelse af tilgængelighedskrav for offentlige hjemmesider Søgemaskineoptimering Eventuelt hosting. Side 2 af 11

4 3. Om Bygningsstyrelsen Bygningsstyrelsen er et resultat af regeringsdannelsen den 3. oktober 2011, hvor man samlede ansvaret for at administrere statens kontorejendomme, universitetsbygninger og sager vedrørende byggeri i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i én styrelse. Styrelsen er en af landets største offentlige ejendomsadministratorer og bygherre med en bygningsmasse på godt 4,0 mio. m 2, mere end lejemål og med en stor byggeaktivitet. Siden dannelsen af Bygningsstyrelsen har styrelsen fået ny visuel identitet i juni 2012, og Bygningsstyrelsens første strategi som samlet styrelse foreligger. Med disse to identitetsskabende og retningsanvisende elementer på plads, skal der nu udvikles en ny hjemmeside for Bygningsstyrelsen, der understøtter styrelsens identitet Bygst.dk kort historie og baggrund Bygningsstyrelsens nuværende hjemmeside blev lavet i forbindelse med etableringen af den nye styrelse. Man tog det relevante indhold fra de dele af de fusionerede styrelser, der nu er samlet i Bygningsstyrelsen, og lagde det ind på den nuværende bygst.dk. Dette ses især på indholdssiden, der i den forbindelse ikke blev revideret. Dette vil ske i takt med, at den nye IA udvikles. Samtidig ønskes der en bedre og flottere visuel præsentation af styrelsen. Den nuværende løsning kører i Plone version Vi ønsker jeres bud på, hvorvidt en opdatering af Plone eller skift til et andet CMS vil være den bedste løsning til vores behov, og der kan derfor bydes ind med forskellige CMS. Vi ønsker dog, at løsningen skal være open source for at holde omkostningerne i driftsbudgettet nede Bygningsstyrelsens målgrupper på bygst.dk Der er primært tre målgrupper, som bygst.dk henvender sig til. De tre målgrupper har forskellige ærinder, som alle skal rummes på forsiden af bygst.dk. De tre målgrupper er: 1. Bygningsstyrelsens kunder Bygningsstyrelsens kunder kommer primært på bygst.dk for at finde kontaktinformation, hente vejledninger og blanketter og lign. i det hele taget for at få løst et problem så hurtigt som muligt. 2. Byggebranchen Bygningsstyrelsen fungerer som foregangsvirksomhed på byggeområdet og går foran i udviklingen af dansk byggeri. Bygningsstyrelsen er derfor formidler af erfaringer og best practice, som byggebranchen kan drage fordel af. Side 3 af 11

5 Samtidig administrerer Bygningsstyrelsen Loven om Offentlig Byggevirksomhed, IKT-bekendtgørelsen og andet, som regulerer opførelse, om- og tilbygning af offentlige bygninger. Ligesom kunderne skal denne målgruppe have løst et konkret informationsbehov så hurtigt som muligt. 3. Den brede offentlighed Den brede offentlighed kommer med et informationsbehov, som skal afhjælpes, samtidig med at denne målgruppe skal inspireres til at læse videre om andre områder, end det de kom for at finde. Det er derfor vigtigt, at denne målgruppe ikke taber interessen og hurtigt forlader siden igen, men får lyst til at bevæge sig videre på bygst.dk. Den brede offentlighed vil typisk komme for at finde information om, hvem Bygningsstyrelsen er og hvad vi laver, eller for at læse om et specifikt byggeprojekt, som de måske er nabo til. Over for denne målgruppe handler det om at vise Bygningsstyrelsen frem. 4. Ønsker for fremtidens bygst.dk Visionen for bygst.dk er at yde en høj service for kunder og byggebranchen. Brugerne får hurtigt løst de opgaver, de kom for at løse, finder let den information, de har brug for og oplever generelt, at Bygningsstyrelsen leverer hurtig, effektiv og kompetent service. Samtidig er det visionen, at den brede offentlighed får et indblik i Bygningsstyrelsen på en lækker og overskuelig måde. Ønskede brugeroplevelser: Kunder og byggebranchen: Hvor lækkert at jeg hurtigt fandt det, jeg ledte efter det er god service! Den brede offentlighed: Hold op en lækker hjemmeside, Bygningsstyrelsen er slet ikke så kedelig, som jeg troede! 5. Krav til svarmaterialet og udvælgelseskriterier For at komme i betragtning til næste fase, beskrevet i afsnit 6, forventer vi, at I på basis af dette dokument i prosatekst forholder jer til og redegør for: Rammerne og ønskerne for projektet: hvordan vil I sikre, at det bliver opfyldt? Brugerscenarier: hvordan vil jeres løsning leve op til scenarierne? Side 4 af 11

6 Dokumentation for relevant erfaring i forhold til projektet Erfaring med det valgte CMS generelt, redegørelse for hvor mange udviklere, I har, der arbejder med det valgte system samt hvilke certificeringer, udviklerne har Ideer til design og redegørelse for, hvordan I vil arbejde med responsivt web design og tilgængelighedskrav til offentlige hjemmesider Beskrivelse af udviklings- og samarbejdsmodel mellem jer og os Tidsplan for projektet Overslag på timer og pris for jeres løsning Pris for årlig supportaftale og vilkårene i denne Hosting og pris for dette Timesats for oplæring af redaktører Hvordan lever I op til de krav, som vi stiller til en leverandør? Hvilke målsætninger og krav kan opfyldes i jeres standardprodukt, og hvilke kræver tilkøb? Hvad koster disse eventuelle tilkøb? Vil opfyldelsen af en eller flere målsætninger eller krav kræve, at der tages ekstraordinære hensyn i forbindelse med implementeringen? Migrering af indhold fra nuværende bygst.dk til den nye bygst.dk. Vi forventer, at svarmaterialet holder sig på et prisniveau på kr. Efter deadline for afgivelse af tilbud den 31. oktober 2012 kl vurderer Bygningsstyrelsen, hvilke leverandører der opfylder kravene og ønskerne bedst relativt til omkostningerne. Vi vurderer de indkomne svarmaterialer ud fra følgende kriterier i prioriteret rækkefølge: Projektets økonomi samt omkostninger til support og oplæring af redaktører Forståelse for opgaven og kvaliteten af svarmaterialet Projektledelse og projektmodel Referencer og erfaring med denne type projekt Mock ups på design Der udvælges på denne baggrund 3-4 leverandører, som indbydes til præsentation hos Bygningsstyrelsen. Annoncematerialet er udarbejdet i samarbejde med J. Boye, som også bistår i den efterfølgende vurdering. Side 5 af 11

7 5.1 Øvrige krav Leverandøren skal samtidig med fremsendelse af svarmateriale vedlægge to underskrevne erklæringer på tro og love, der skal hentes på følgende adresse: HUwww.bygst.dk/udbud/ny_bygst/UH.. Erklæringerne omhandler: - hvorvidt leverandøren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. - at leverandøren respekterer arbejdsklausulen i henhold til ILO-konvention nr Tidsplan Projektets overordnede tidsplan er som følger: 10. okt. Annoncemateriale annonceres 19. okt. Kl deadline for spørgsmål til materialet 22. okt. Kl offentliggørelse af spørgsmål og svar på 31. okt. Kl deadline for aflevering af svarmateriale fra leverandør 2. nov. Leverandører får svar og udvalgte indkaldes til tilbudspræsentation 12. nov. Tilbudspræsentation (1,5 time pr. leverandør) 14. nov. Valg af leverandør 1. kvt Udvikling og implementering af ny bygst.dk er færdig Som udgangspunkt forventer vi, at leverandøren er i stand til at leve op til denne tidsplan. Vi forventer ligeledes, at de udvalgte leverandører møder op til tilbudspræsentation den 12. november og at projektlederen deltager. Side 6 af 11

8 7. Brugerscenarier Her beskrives forskellige scenarier for besøgende på bygst.dk og for redaktører. Alle scenarier (fra 1-24) er mindstekrav, der skal opfyldes. Der vil endvidere blive lagt vægt på den kvalitative løsning af scenarierne i udvælgelsen af leverandører. 7.1 Besøgende på bygst.dk Brugerne skal sikres en positiv, problemfri oplevelse på bygst.dk. Scenarie 1: En kunde skal have løst et konkret problem Rikke arbejder i administrationen i Retten i Holbæk. Retten i Holbæk er kunde på kontorområdet i Bygningsstyrelsen. Der er i løbet af natten blevet smadret nogle ruder i bygningen og Rikke skal derfor undersøge, hvordan de skal forholde sig med hensyn til anmeldelse til forsikringen. Hun finder let frem til den side, hvor hun kan læse om proceduren for anmeldelse af en skade og hun kan også se, hvem hun skal kontakte, hvis hun har brug for hjælp. Rikke vidste ikke, at der gælder særlige forhold for forsikringer i kontorbygninger i forhold til universiteterne, men heldigvis er denne information adskilt, så Rikke ikke selv skal sortere indholdet, men hurtigt får afhjulpet sit problem. Scenarie 2: Ekstranets Johnny er servicemedarbejder i Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme, som er kunde hos Bygningsstyrelsen. Johnny er styrelsens energiambassadør og vil gerne se, hvordan udviklingen i energiforbruget har været de seneste par måneder. Han går derfor på bygst.dk for at finde ekstranettet Ejendomsportalen, som rummer alle relevante oplysninger for hans styrelse. Han finder lynhurtigt ekstranettet og er videre fra bygst.dk. Scenarie 3: Præsentation af projekter Johan er meget interesseret i arkitektur og besøger derfor bygst.dk for at læse mere om de byggeprojekter, Bygningsstyrelsen har gennemført og er i gang med at gennemføre. Johan er meget begejstret for den måde, projekterne bliver præsenteret på med flotte billedgallerier, videoklip og mulighed for at sortere projekterne efter forskellige kriterier, som f.eks. færdigt eller igangværende byggeprojekt, geografisk placering, institution m.m. Han bliver inspireret til at læse videre om andre projekter, kunsten i projekterne m.m. via de krydshenvisninger, der er på bygst.dk og som skal være med til at sikre en positiv brugeroplevelse, hvor brugeren fordyber sig ud over sit oprindelige ærinde. Scenarie 4: Nyhedsbrev Entreprenøren ønsker at holde sig opdateret om de forhold, der regulerer byggebranchen, uden at skulle besøge bygst.dk ofte. Han tilmelder sig derfor nyhedsbrevet, hvor han kan vælge, hvilke områder på bygst.dk han gerne vil opdateres på. Scenarie 5: Kontaktinformation Ditte er ansat på SDU Odense, en af Bygningsstyrelsens kunder på universitetsområdet, og skal tale med en kunderådgiver. Hun går derfor ind på bygst.dk, hvor hun hurtigt finder frem til en relevant kontaktperson, som er præsenteret med et billede sammen med kontaktoplysningerne. Side 7 af 11

9 Scenarie 6: Presseforum En journalist fra Mandag Morgen skal skrive en historie om det nye Naturhistorisk Museum og ved, at Bygningsstyrelsen er bygherre. Journalisten finder hurtigt et presseforum, hvor det er let at søge i publicerede pressemeddelelser/nyheder og hvor der er et billedarkiv til fri brug. Journalisten finder også let frem til kontaktinformation til den presseansvarlige i Bygningsstyrelsen. Scenarie 7: Søgefunktion Lisbeth er kunstinteresseret og ved, at der ved nybyggerier bliver afsat 1 % af budgettet til at købe kunst. Hun er interesseret i at se, hvilken kunst der er på RUC, hvor hun studerer, og hun søger derfor på kunst RUC. Lisbeth får præsenteret en mindre række relevante resultater og ikke en lang, uoverskuelig liste. Scenarie 8: Engelsk site Peter fra en af Bygningsstyrelsens europæiske søsterstyrelser vil forud for et møde i PuRE-netværket læse lidt mere om Bygningsstyrelsen. Han finder nemt den engelske (mindre) version af bygst.dk, hvor han kan læse om Bygningsstyrelsen, se præsentationer af byggeprojekter og finde anden information, som er interessant i et internationalt perspektiv. Scenarie 9: Responsivt web design Jane er netop blevet ansat i Bygningsstyrelsen og er til fødselsdag hos sin søster. Jane fortæller familien om sin nye arbejdsplads og for at give dem en bedre idé om Bygningsstyrelsen, går Jane på sin søsters tablet ind på bygst.dk og viser familien nogle af de mange byggeprojekter og kunstværker. Det er en stor familie, så mens Jane viser frem på tablet en, er der andre, der følger med på deres smartphone. Man ser det samme på bygst.dk fra forskellige platforme, så det er let for hele familien at følge med i, hvad Jane fortæller. Scenarie 10: Vejledninger, værktøjer m.m. K. J. Hansen & Sønner Totalentreprenør ApS skal logge på Budget- og Byggesagssystemet, men er ny bruger og skal derfor først udfylde en blanket for at blive oprettet. Sekretæren hos K.J. Hansen & Sønner Totalentreprenør ApS finder let denne information og den relevante blanket, som skal downloades. Scenarie 11: Ledige stillinger Joachim er arkitekt og har et ønske om at lave et karriereskifte fra rådgiverbranchen til at være projektleder i Bygningsstyrelsen, da de er involveret i nogle byggeprojekter med betydning for udviklingen af den danske uddannelsessektor, blandt andet. Han besøger derfor bygst.dk for at se, om der er nogle ledige stillinger og læser samtidig om Bygningsstyrelsen som arbejdsplads og ser nogle af de videospots, der er med medarbejdere i Bygningsstyrelsen. Han har en rigtig god oplevelse på bygst.dk, som er let at finde rundt på, og det bidrager til hans positive indtryk af Bygningsstyrelsen, som han kun er blevet bekræftet i, at han ønsker at arbejde for. Scenarie 12: Online formular, som udfyldes og sendes direkte via bygst.dk Heidi vil skrive sig op til et klubværelse og går derfor ind på Bygningsstyrelsens hjemmeside, hvor hun finder en online formular. Der er nogle obligatoriske felter, der skal udfyldes, og heldigvis gjorde systemet hende opmærksom på, at hun manglede at udfylde et felt, da hun ellers havde trykket på Afsend. Da Heidi er færdig, bliver mailen sendt direkte til Michael i Ejendomsportefølje, der administrerer ventelisterne i afdelingen. Side 8 af 11

10 Scenarie 13: Ordblind bruger Tina er ordblind og bruger derfor programmet JAWS til at få læst indholdet på hjemmesider op. Bl.a. manglende alt-tags, manglende angivelse af sprog, grafisk tekst og uhensigtsmæssig kodning skaber problemer for Tina, når hun får læst hjemmesider op, fordi programmet ikke kan finde de nødvendige informationer til, at det bliver en forståelig og brugbar gengivelse af hjemmesiden. Det problem oplever hun ikke på bygst.dk, da hjemmesiden er udviklet til at kunne bruges med skærmoplæsere som JAWS, og hun får derfor en god oplevelse på bygst.dk. Scenarie 14: Bruger med nedsat syn Viktor har nedsat syn og kan derfor let opleve problemer, når han er på internettet. Det er særligt generende, når links kun er markeret ved hjælp af farver, når kontrasten i farverne ikke er tilstrækkelig til at skelne dem fra hinanden, og når han ikke kan forstørre hjemmesiderne med de 250 %, der gør det lettere for ham at læse indholdet. Han er imponeret over, hvor flot bygst.dk ser ud, mens den samtidig er brugervenlig for ham som synshandicappet. Scenarie 15: Funktionshandicappet bruger Ida har mistet store dele af sine fingre på højre hånd, men bestræber sig på at få så almindelig en hverdag som muligt. Derfor vil hun gerne bruge højre hånd i det omfang hun kan, og hun bliver derfor glad, da hun oplever, at navigationen på bygst.dk kan foretages ved hjælp af tastaturet. Hun kan tydeligt se, hvor på siden hun er, f.eks. kan hun uden problemer se, da hun står i søgefeltet, hvilket ellers ofte er et problem, hun støder på. Hun kan også bevæge sig logisk i strukturen og får ikke uønsket aktiveret en rullemenu og lign. Ida finder derfor den information, hun søger, uden at opleve problemer, der påvirker hendes oplevelse på bygst.dk negativt og får hende til at opgive sit ærinde. 7.2 Redaktører CMS skal være let at bruge for både høj- og lavfrekvente redaktører. Der skal være korte ventetider og simple arbejdsgange. Scenarie 16: Nyhedsbrev Bent, som er lokalredaktør i Byggepolitik, har fanget en stavefejl i IKT-bekendtgørelsen og retter den. Bent ved, at der er flere brugere, der har valgt at holde sig opdateret på opdateringer til IKT-bekendtgørelsen i nyhedsbrevet, men rettelse af en stavefejl skal naturligvis ikke med. Derfor er det smart, at Bent kan vælge, når en ændring skal med i nyhedsbrevet, således at han undgår, at rettelser af komma- og stavefejl kommer med. Scenarie 17: Masseupload Lone er lokalredaktør i Byggeri, hvor Bygningsstyrelsens mange byggeprojekter er placeret. Der er kommet flere tegninger og en video af Panum-tårnet, og dem skal Lone opdatere projektet med på bygst.dk. Lone er glad for, at hun kan oploade alle billederne på én gang og ikke behøver at tage hensyn til størrelsen på billederne, for hun er ikke så god til at redigere billeder (hvilket også er for tidskrævende for hende) og har ikke tid til at oploade alle billeder på de mange projekter enkeltvis. Men nu kan hun hurtigt holde alle projektbeskrivelserne opdaterede. Scenarie 18: Fleksible undersider Lars er lokalredaktør på energiområdet. Han synes, det er en rigtig god feature, at han selv, afhængig af den pågældende sides indhold, via en række tilvalgsmuligheder kan Side 9 af 11

11 definere og placere elementer med anden information, der er relevant for den besøgende i form af fakta, forslag til videre læsning og henvisning til andre relevante sider på bygst.dk. Han synes, det er en god service, der tilfører den enkelte bruger merværdi. Scenarie 19: Fleksible skabeloner Byggeri har en række skabeloner, der sikrer en konsistent præsentation af byggeprojekter. Samtidig er der på siden tilknyttet en drop down menu, hvor brugeren kan vælge at sortere byggerierne efter, hvilket universitet de hører under. Nu skal der dog oprettes en række projekter, der ikke vedrører universiteterne, men ministerierne, og redaktøren vil gerne kunne tilpasse skabelonen, så den passer til den nye type byggeprojekt. Redaktøren kan let omdøbe foruddefinerede felter i skabelonen og kan sætte drop down menuen op med nye sorteringskriterier. Scenarie 20: Integration med HR Manager I HR sidder Lise og administrerer Bygningsstyrelsens stillingsopslag. Alle stillingsopslag bliver annonceret via HR Manager og det gør det let for Lise, for med integrationen til hjemmesiden er hun sikker på, at stillingsopslaget også kommer på bygst.dk. Scenarie 21: Nyheder Mads sørger for at lægge nyheder på bygst.dk. Længden på teksten og mængden af billeder og supplerende information er forskellig fra gang til gang, men Mads kan sammensætte den opstilling, der bedst viser nyheden, fra element-biblioteket til indholdssider. Han er ude af kontoret den dag, nyheden skal publiceres, men i stedet kan han indstille nyheden til at blive publiceret på en bestemt dato og et bestemt tidspunkt, så nyheden kommer på til tiden. Scenarie 22: Single sourcing Bent i Byggepolitik har som sagt opdateret IKT-bekendtgørelsen. Siden med IKTbekendtgørelsen bliver, ligesom andre sider, anvendt i samme form flere steder på bygst.dk. Heldigvis kan Bent nøjes med at redigere i teksten ét sted, og så træder ændringen i kraft alle steder, hvor teksten forekommer. Scenarie 23: Søgning i backend Redaktøren skal finde en specifik vejledning, men er ikke sikker på, hvor lokalredaktøren har arkiveret den i CMS. Derfor er det dejligt at kunne søge i indholdet i backend, så redaktøren ikke skal bruge lang tid på at lede efter vejledningen. Scenarie 24: Fleksibel og dynamisk Redaktøren vil meget gerne have en fleksibel og dynamisk forside, hvor temaer og billeder kan skifte efter behov, og hvor elementerne kan køre i rotation, hvis det ønskes. Heldigvis kan redaktøren selv skifte billeder og temaer, så leverandøren ikke skal involveres hver gang. 7.3 Ønsker, som kan til- og fravælges alt efter prisen for implementering Ønske 1: Interaktivt kort over ejendomme Jonas har på bygst.dk læst om et byggeprojekt på Københavns Universitet og bliver nysgerrig efter, hvilke ejendomme Bygningsstyrelsen egentlig har ud over KU. Det overblik kan han få via det interaktive kort på bygst.dk, som viser, hvor Bygningsstyrelsens ejendomme er placeret. Kortet kan zoomes ind og ud, ligesom Jonas kan klikke på en ejendom på kortet og få oplysninger om ejendommen. Jonas kan klikke Side 10 af 11

12 sig videre til eventuel yderligere information, f.eks. hvis der er et byggeprojekt på den pågældende ejendom. Redaktøren på hjemmesiden kan gå ind og redigere i oplysningerne om ejendommene, så leverandøren ikke skal involveres hver gang. Mest hensigtsmæssigt vil det også være, hvis redaktøren selv kan tilføje nye ejendomme på kortet. Ønske 2: Integration med Public 360 (ESDH system) Ditte er lokalredaktør i Kunder og skal opdatere en af de mange vejledninger, som Kunder har udfærdiget til Bygningsstyrelsens kunder. Ditte dobbelttjekker altid, om hun har fået oploadet den rigtige, opdaterede vejledning på bygst.dk, fordi det er vigtigt, at kunderne får den korrekte information. Nu kan hun dog være sikker på, at den rigtige vejledning er tilgængelig på bygst.dk, fordi hjemmesiden er integreret med Public 360, og de ændringer hun laver, automatisk slår igennem på bygst.dk. Ønske 3: Telefonbog Hver gang der er en nyansættelse eller en fratrædelse, skal telefonbogen holdes ajour. Til redaktørens lettelse er det ikke nødvendigt at opdatere telefonbogen på hjemmesiden, da den trækker på telefonbogen fra AD et Om pris, mindstekrav og ønsker Prisen for de enkelte scenarier (1-24) under punkt 7.1 og 7.2 skal ikke specificeres, idet der blot skal oplyses en samlet pris for disse. Det forventes derimod, at der af svarmaterialet fremgår en særskilt pris for hver af de tre ovenstående ønsker under punkt Formalia Bygningsstyrelsen er ikke ansvarlig for omkostninger, som leverandøren måtte have i forbindelse med udarbejdelsen af svarmateriale eller demonstrationer. Ved at afgive svar accepterer leverandøren, såfremt leverandøren af Ny hjemmeside til Bygningsstyrelsen udvælges til videre dialog, at medvirke ved en tilbudspræsentation den 12. november 2012 og herunder at levere mock ups på design og lave en live præsentation af systemet, som demonstrerer navigation, brugeroplevelser og funktionaliteter. Bygningsstyrelsen er ikke forpligtet til at gå videre med noget af det indsendte svarmateriale eller at gå videre med de billigste prisscenarier. Bygningsstyrelsen forbeholder sig retten til at gå videre med dele af de foreslåede løsninger, medmindre det modsatte er stipuleret i svarmaterialet, samt til at stoppe samarbejdet efter foranalysen. Bygningsstyrelsen forventer de fulde rettigheder over kildekoder. Alle informationer, som fremgår af dette materiale, skal behandles fortroligt af den modtagende part og ikke videregives til tredjepart, medmindre dette er nødvendigt for at svare på materialet. Tredjepart skal være oplyst om denne fortrolighedsklausul. Side 11 af 11

13 Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby T

Spørgsmål til annoncemateriale (anonymiseret) og svar

Spørgsmål til annoncemateriale (anonymiseret) og svar Spørgsmål til annoncemateriale (anonymiseret) og svar 22.oktober 2012 Indkomne spørgsmål Interessentanalyse - På side 2 i udbudsmaterialet nævnes: Vi har på forhånd udarbejdet interessentanalyse samt behovsafdækning

Læs mere

Region Syddanmark ønsker at anskaffe og implementere et nyt intranet for alle medarbejdere i organisationen.

Region Syddanmark ønsker at anskaffe og implementere et nyt intranet for alle medarbejdere i organisationen. Nyt intranet til Region Syddanmark 1. Introduktion Region Syddanmark ønsker at anskaffe og implementere et nyt intranet for alle medarbejdere i organisationen. Dette dokument er et oplæg til dialog om

Læs mere

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform.

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Nordsjællands Landskabsservice

Nordsjællands Landskabsservice Nordsjællands Landskabsservice Bekræftelse på udvikling af Typo3 hjemmeside med Ekstranet Dato: 22. Januar 2009 Udarbejdet af Bo Nørgaard, Projektleder Scan Designs A/S Esromgade 15 2200 Kbh. N CVR-nr.:

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Introduktion til UNGIAARHUS

Introduktion til UNGIAARHUS UNGIAARHUS- ungdomsskoleløsning, side 1 Introduktion til UNGIAARHUS et ungdomsskolesystem baseret på PHP og MySQL Indledende Den løsning, som introduceres her, blev oprindelig lavet som noget foreløbigt

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5 ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET 21-02-2013 1 af 5 1. INDLEDNING Disse betingelser gælder for Rigspolitiets (herefter benævnt "Ordregiver") indhentning af tilbud på en testportefølje

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

NYT CMS OG RESPONSIVT WEB DESIGN PÅ ROSKILDE.DK

NYT CMS OG RESPONSIVT WEB DESIGN PÅ ROSKILDE.DK NYT CMS OG RESPONSIVT WEB DESIGN PÅ ROSKILDE.DK Februar 2013 Side2/15 0. Indledning Roskilde Kommune ønsker at anskaffe og implementere et nyt hjemmesidesystem (CMS) til præsentation af Roskilde Kommunes

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

Dialogbaseret platform til rehabilitering Aalborg kommune.

Dialogbaseret platform til rehabilitering Aalborg kommune. Annoncering Dialogbaseret platform til rehabilitering Aalborg kommune. Indledning I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a 15d

Læs mere

EazyProject Projektstyring

EazyProject Projektstyring EazyProject Projektstyring EazyProject sikrer, at vi har det fulde overblik over kommunens udbud også i forhold til tids- og ressourceforbrug. Derfor kan vi nemt planlægge os ud af spidsbelastninger. Controller

Læs mere

OBH NORDICA Tilbud på redesign og implementering af webløsning

OBH NORDICA Tilbud på redesign og implementering af webløsning OBH NORDICA Tilbud på redesign og implementering af webløsning Dato: 15. marts 2006 Udarbejdet af Martin Palmqvist, partner Scan Designs Esromgade 15 2200 Kbh N CVR nr. 27 99 65 82 Fax.: +45 3539 3853

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

Vejledning i at indsende ½-årserklæring (efterløn) Indhold: Husk at sidste rettidig frist for at indsende din ½-årserklæring er den 10.

Vejledning i at indsende ½-årserklæring (efterløn) Indhold: Husk at sidste rettidig frist for at indsende din ½-årserklæring er den 10. Vejledning i at indsende ½-årserklæring (efterløn) Indhold: Om denne vejledning... 2 Trin1: Gå på internettet... 2 Trin 2: Log dig ind... 3 Trin 3: Skift adgangskode... 3 Besvar blankettens spørgsmål...

Læs mere

Case: http://www.julius-nielsen.dk/

Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Hjemmesidens formål og målgruppe Formålet med hjemmesiden må være at informere potentielle kunder om firmaet, da hjemmesiden indeholder informationer om firmaets historie,

Læs mere

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter Oversigt CMS modul Nyhedsmodul Brugermodul Billede redigering Billedsøgning Hjemmeside Helbredstjek Brugerdefinerede felter Nyhedsbrev 49,- / mdr. Adgangsbegrænsning Søgning 49,- / mdr. 29,- / mdr. Tip

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse BYFORNYELSE IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse Socialministeriet 2007 Udarbejdet af Laura Larvig Andersen og Jonas Bjørn Whitehorn, Kvarterløft Nørrebro Park, Københavns Kommune Omslagsfoto

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

INNOVATION. BLOGS. KU. DK

INNOVATION. BLOGS. KU. DK $ SPØRGEGUIDE TIL BRUGERTEST INNOVATION. BLOGS. KU. DK Katapult og Katalyst interviewer ca. 8 brugere af innovation.blogs.ku.dk for at samle viden om deres adfærd og behov i relationen til udvikling og

Læs mere

Offentligt udbud annoncering af indkøb af Entrepriseforsikring til Entrepriseforsikring KUA 3 Vidensbydel Søndre Campus

Offentligt udbud annoncering af indkøb af Entrepriseforsikring til Entrepriseforsikring KUA 3 Vidensbydel Søndre Campus Til interesserede Opfordringsbrev 10. juli 2014 Jura maral Offentligt udbud annoncering af indkøb af Entrepriseforsikring til Entrepriseforsikring KUA 3 Vidensbydel Søndre Campus Bygningsstyrelsen takker

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

BRND CLUB Få flere medlemmer og spar tid på administration

BRND CLUB Få flere medlemmer og spar tid på administration GUIDE TIL BRND CLUB Få flere medlemmer og spar tid på administration Version 1.0 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Introduktion til BRND CLUB 1 Velkommen til Aktiv portalen 2 3 gratis værktøjer 3 Krav og tilbud

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE?

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? her er et godt sted at starte! LIGHT Light er vores mindste løsning. Den er udviklet i Wordpress, som er det mest brugte open source CMS. En Light hjemmeside er baseret på

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning Open Call 2015 Ansøgningsvejledning OPEN CALL 2015 OPEN CALL 2015 Aarhus 2017 inviterer nye kulturprojekter til at blive en del af programmet et helt år med kulturelle oplevelser! Vi udvikler et program,

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Oplev boligudlejning i verdensklasse... boligspot. administration. solide onlineløsninger. Vedr. moduler: Basis + API + Reservation

Oplev boligudlejning i verdensklasse... boligspot. administration. solide onlineløsninger. Vedr. moduler: Basis + API + Reservation Oplev boligudlejning i verdensklasse... boligspot administration Vedr. moduler: Basis + API + Reservation solide onlineløsninger boligspot administration Et friskt pust i udlejningen Et friskt pust i udlejningen

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow GRAFISK WORKFLOW 1 Opgavebeskrivelse I forbindelse med et nyt online koncept Web in a box skulle jeg lave en Photoshop-skabelon, der kan eksportere materiale til en hjemmeside automatisk. Selve konceptet

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Scenarier til Norddjurs Kommunes nye hjemmeside (Bilag 1)

Scenarier til Norddjurs Kommunes nye hjemmeside (Bilag 1) Scenarier til Norddjurs Kommunes nye hjemmeside (Bilag 1) Kontakt: Webmaster Nis Hollesen Mail: nih@norddjurs.dk Hjemmeside: www.norddjurs.dk/nyhjemmeside Offentliggjort 14. maj 2012 (sidst redigeret 14.

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Projektplan Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Opstart Konceptudvikling

Læs mere

Udarbejdelse af grafisk mockup med efterfølgende styling. Tilbud. Oprettelse af site. Kr. 1.500,00. 1. deltager (kan fravælges) Kr. 3.

Udarbejdelse af grafisk mockup med efterfølgende styling. Tilbud. Oprettelse af site. Kr. 1.500,00. 1. deltager (kan fravælges) Kr. 3. PentaCon CMS Responsive sider WYSIWYG editor Skabelon til standard tekstside med overskrift og 1 billede Skabelon til standard tekstside med overskrift og 3 billeder Slideshow på forsiden Nyhedsruller

Læs mere

Amgros I/S Leverandør- og Udbudsportal. Brugervejledning til Amgros Leverandør- og udbudsportal

Amgros I/S Leverandør- og Udbudsportal. Brugervejledning til Amgros Leverandør- og udbudsportal Amgros I/S Leverandør- og Udbudsportal Brugervejledning til Amgros Leverandør- og udbudsportal Oktober 2017 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. AMGROS I/S LEVERANDØR- OG UDBUDSPORTAL UDEN FOR

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a 15d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a 15d annonceres følgende: A N N ONCE IT-løsning til digital mødeforberedelse til KL I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a 15d annonceres følgende: KL ønsker

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

HJEMMESIDE SAMARBEJDSAFTALE

HJEMMESIDE SAMARBEJDSAFTALE HJEMMESIDE SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE Mellem Prikmig.nu ApS Havepladsvej 174, st.th 7000 Fredericia CVR-nr. 35 20 95 65 (herefter Leverandør ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR-nr. xxx (herefter

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE?

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? her er et godt sted at starte! LIGHT Light er vores mindste løsning. Den er udviklet i Wordpress, som er det mest brugte open source CMS. En Light hjemmeside er baseret på

Læs mere

Implementering af Cuneco s CCS standarder i bygningskonstruktøruddannelsen ved Bjørn Antonsen

Implementering af Cuneco s CCS standarder i bygningskonstruktøruddannelsen ved Bjørn Antonsen Implementering af Cuneco s CCS standarder i bygningskonstruktøruddannelsen ved Bjørn Antonsen CCS delprojekt 701: Implementering af CCS på KEA Kontraktforhold og aftaler Partnerkontrakt vedrørende: Digitale

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål:

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål: Dato: 24. marts 2015 Sag: OK-15/00126-10 Sagsbehandler: /KHAR Annoncering: Bedre udbud kampagnen om den nye udbudslov Fast pris: 800.000 kr. (eksklusive annoncering og mediekøb) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL:

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: Velkommen til det nye I Komputer for alles Spørg os Forum har læserne fået løst næsten 0.000 pc-problemer i de seneste år. Nu har vi gjort den populære tjeneste endnu bedre,

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver Elektronisk udbudssystem Quick Guide Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 3 2. Afgiv tilbud... 5 2.1

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7.

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7. Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7 Indledning: Dansk sejlunion er den nationale organisation for kap og fritidssejlads

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Linkfactory manualer

Linkfactory manualer Linkfactory manualer Uddrag af manualerne til grundlæggende redaktørog administrator kursus Målgruppe: Administrator og redaktører TYPO3 Manual Dette er et uddrag af Linkfactorys manualer til det grundlæggende

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Guide til foreningsportalen Oprettelse eller ændring af foreningsoplysninger

Guide til foreningsportalen Oprettelse eller ændring af foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Her har den enkelte forening mulighed for at ændre og vedligeholde relevante oplysninger om foreningen. Det kan f.eks. være ny formand, ændrede adresser, tlf.nr. m.m. Da det er disse

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Projekt Samarbejdsplatform Vejledning til kommunalt review af udbudsmateriale Juni 2016 Input og forslag til kommunens lokale reviewproces Version 0.5 www.kombit.dk/samarbejdsplatformen Version 0.5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYT CMS OG IMPLEMENTERING AF DESIGN TIL IKAST-BRANDE KOMMUNES HJEMMESIDE

NYT CMS OG IMPLEMENTERING AF DESIGN TIL IKAST-BRANDE KOMMUNES HJEMMESIDE NYT CMS OG IMPLEMENTERING AF DESIGN TIL IKAST-BRANDE KOMMUNES HJEMMESIDE NYT CMS TIL IKAST-BRANDE KOMMUNES HJEMMESIDE Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Krav til tilbuddet... 2 1.2 Tidsfrister, kontaktoplysninger

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

Emply Project. Nyt projekt. Senest opdateret: 12. maj 2015 Version 1/MO/2015

Emply Project. Nyt projekt. Senest opdateret: 12. maj 2015 Version 1/MO/2015 Emply Project Nyt projekt Senest opdateret: 12. maj 2015 Version 1/MO/2015 1 Denne brugermanual tager udgangspunkt i, hvordan du som projektleder / puljeadministrator har mulighed for at oprette et nyt

Læs mere

-Dag 2010. 3. juni kl. 9.00-15.00. inspiration & networking

-Dag 2010. 3. juni kl. 9.00-15.00. inspiration & networking -Dag 2010 3. juni kl. 9.00-15.00 inspiration & networking I-Dag 2010: Invitation IntraNote inviterer alle kunder til I-Dag 2010 Torsdag den 3. juni i Odense På I-Dag vil vi inspirere, inddrage, lytte,

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Spørgsmål & svar notat Oplysningskampagne om symptomer på og tidlig opsporing af demens

Spørgsmål & svar notat Oplysningskampagne om symptomer på og tidlig opsporing af demens Dato 14. marts 2013 TRM@dkma.dk Sags nr. 2013025240 4488 9344 Spørgsmål & svar notat Oplysningskampagne om symptomer på og tidlig opsporing af demens Nærværende notat indeholder en anonymiseret fortegnelse

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte Indhold Introduktion... 2 Formålet med standardsiden... 2 Hvad betyder standardsiden for jer?... 3 Standardsiden for boligstøtte

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere