Annoncering af opgave: Ny hjemmeside til Bygningsstyrelsen. 10. oktober ww.bygst.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annoncering af opgave: Ny hjemmeside til Bygningsstyrelsen. 10. oktober 2012. ww.bygst.dk"

Transkript

1 ww.bygst.dk Annoncering af opgave: Ny hjemmeside til Bygningsstyrelsen 10. oktober 2012

2 1. Introduktion Bygningsstyrelsen ønsker nyt grafisk design og IA til bygst.dk. Samtidig ønsker vi at anskaffe og implementere et nyt CMS. Den nuværende CMS løsning er i Plone version 2.5.4, og leverandører af Plone såvel som leverandører af andre systemer er velkomne til at indsende svarmateriale. Vi ønsker dog, at vores CMS skal være open source. Dette dokument er et oplæg til dialog om vores krav og ønsker til CMS, design, såvel som til en kommende samarbejdspartner. I dette dokument gør vi rede for rammerne og målsætningerne for projektet, samt gennemgår en række brugerscenarier, der er med til at definere de ønsker og krav, som vi har og hvis løsning er vigtig for vores valg. Der kan indgives tilbud som et konsortium, dog skal der angives en tydelig rolle- og ansvarsfordeling. 1.1 Tidsfrister, kontaktoplysninger og spørgsmål Svarmaterialet skal sendes senest 31. oktober 2012 kl til Ulrik Nikolajsen på eller på følgende adresse: Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet, Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att. Ulrik Nikolajsen Mrk. Ny hjemmeside til Bygningsstyrelsen Den detaljerede tidsplan er beskrevet i afsnit 6. Tvivlsspørgsmål vedrørende annoncematerialet samt uddybende spørgsmål kan sendes til ovennævnte på senest den 19. oktober kl Spørgsmålene vil blive offentliggjort i anonymiseret form sammen med svarene den 22. oktober på 1.2 Tilbudspræsentation Udvalgte leverandører inviteres ind til en tilbudspræsentation den 12. november. Leverandøren gennemgår proces, tidsplan, løsning af opgaven og økonomien i tilbuddet. Vi forventer, at leverandøren demonstrerer systemet live, enten ved hjælp af et udviklet minisite eller ved hjælp af et eksisterende site. Vi forventer ligeledes, at leverandøren præsenterer mock ups af design på forside og en underside. I bilag 1 fremgår grundelementerne i Bygningsstyrelsens visuelle identitet, og disse skal følges i hjemmesidens design. Det er et krav, at den kommende projektleder fra leverandøren deltager ved denne tilbudspræsentation.

3 2. Opgavebeskrivelse og forventninger Med det nye CMS og design af hjemmesiden vil vi gerne præsentere Bygningsstyrelsen på en mere fleksibel måde end den nuværende løsning funktionelt giver mulighed for. Bygningsstyrelsen beskæftiger sig ikke med et område, der har den store bevågenhed og vil måske i manges ører lyde kedelig. Hjemmesiden skal derfor pudse det kedelige image af ved at være lækker og let i sit udtryk, og må gerne udfordre den traditionelle opbygning af et site, uden dog at være alt for vild og eksperimenterende med det resultat, at hjemmesiden bliver for uoverskuelig og rodet. Der skal være balance mellem overskuelighed, brugervenlighed og et flot, mindre traditionelt design. I webstrategien for Bygningsstyrelsens hjemmeside er der identificeret fire ord (på baggrund af Bygningsstyrelsens strategi), som designet på hjemmesiden så vidt muligt skal afspejle; kompetent, effektiv, innovativ og åben. Vi ønsker, at designet skal være responsivt samt fuldt funktionsdygtigt i alle almindeligt anvendte browsere. Med responsivt mener vi, at designet skal tilpasse sig de forskellige skærm- og vinduesstørrelser på PC, tablet og smartphone. Samtidig skal bygst.dk leve op til de obligatoriske standarder for tilgængelighed for offentlige hjemmesider, det vil sige WCAG 2.0 på niveau AA. Bygningsstyrelsen bliver sjældent forbundet offentligt med de mange byggeprojekter, vi er bygherre på. Folk ved simpelthen ikke, at det f.eks. er os, der bygger Panum-tårnet. Bygst.dk skal derfor være søgemaskineoptimeret, så vi kommer højt i søgeresultater og derfor lettere vil blive forbundet med de mange prestigeprojekter, vi har. Samtidig vil en søgemaskineoptimeret hjemmeside være et godt redskab til at styrke Bygningsstyrelsens position som videnscenter, hvis Bygningsstyrelsen på sine udvalgte kerneområder kommer højt op i søgeresultaterne. Vi forventer et tæt samarbejde med den valgte leverandør, hvor vi inddrages aktivt i de relevante dele af processen med udvikling af design og IA. Vi har på forhånd udarbejdet interessentanalyse samt behovsafdækning og forventninger internt i organisationen, ligesom vi selv har indhentet data til IA, men dette er ikke en afsluttet proces, snarere et oplæg, og vi ønsker den valgte leverandørs hjælp og inspiration til færdigudviklingen. Opgavens omfang består derfor af: Udvikling af grafisk design med udgangspunkt i Bygningsstyrelsens visuelle identitet. Grundelementerne i denne er vedlagt som bilag 1 Design skal være responsivt Implementering i CMS Bistå med udvikling af IA Opfyldelse af tilgængelighedskrav for offentlige hjemmesider Søgemaskineoptimering Eventuelt hosting. Side 2 af 11

4 3. Om Bygningsstyrelsen Bygningsstyrelsen er et resultat af regeringsdannelsen den 3. oktober 2011, hvor man samlede ansvaret for at administrere statens kontorejendomme, universitetsbygninger og sager vedrørende byggeri i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i én styrelse. Styrelsen er en af landets største offentlige ejendomsadministratorer og bygherre med en bygningsmasse på godt 4,0 mio. m 2, mere end lejemål og med en stor byggeaktivitet. Siden dannelsen af Bygningsstyrelsen har styrelsen fået ny visuel identitet i juni 2012, og Bygningsstyrelsens første strategi som samlet styrelse foreligger. Med disse to identitetsskabende og retningsanvisende elementer på plads, skal der nu udvikles en ny hjemmeside for Bygningsstyrelsen, der understøtter styrelsens identitet Bygst.dk kort historie og baggrund Bygningsstyrelsens nuværende hjemmeside blev lavet i forbindelse med etableringen af den nye styrelse. Man tog det relevante indhold fra de dele af de fusionerede styrelser, der nu er samlet i Bygningsstyrelsen, og lagde det ind på den nuværende bygst.dk. Dette ses især på indholdssiden, der i den forbindelse ikke blev revideret. Dette vil ske i takt med, at den nye IA udvikles. Samtidig ønskes der en bedre og flottere visuel præsentation af styrelsen. Den nuværende løsning kører i Plone version Vi ønsker jeres bud på, hvorvidt en opdatering af Plone eller skift til et andet CMS vil være den bedste løsning til vores behov, og der kan derfor bydes ind med forskellige CMS. Vi ønsker dog, at løsningen skal være open source for at holde omkostningerne i driftsbudgettet nede Bygningsstyrelsens målgrupper på bygst.dk Der er primært tre målgrupper, som bygst.dk henvender sig til. De tre målgrupper har forskellige ærinder, som alle skal rummes på forsiden af bygst.dk. De tre målgrupper er: 1. Bygningsstyrelsens kunder Bygningsstyrelsens kunder kommer primært på bygst.dk for at finde kontaktinformation, hente vejledninger og blanketter og lign. i det hele taget for at få løst et problem så hurtigt som muligt. 2. Byggebranchen Bygningsstyrelsen fungerer som foregangsvirksomhed på byggeområdet og går foran i udviklingen af dansk byggeri. Bygningsstyrelsen er derfor formidler af erfaringer og best practice, som byggebranchen kan drage fordel af. Side 3 af 11

5 Samtidig administrerer Bygningsstyrelsen Loven om Offentlig Byggevirksomhed, IKT-bekendtgørelsen og andet, som regulerer opførelse, om- og tilbygning af offentlige bygninger. Ligesom kunderne skal denne målgruppe have løst et konkret informationsbehov så hurtigt som muligt. 3. Den brede offentlighed Den brede offentlighed kommer med et informationsbehov, som skal afhjælpes, samtidig med at denne målgruppe skal inspireres til at læse videre om andre områder, end det de kom for at finde. Det er derfor vigtigt, at denne målgruppe ikke taber interessen og hurtigt forlader siden igen, men får lyst til at bevæge sig videre på bygst.dk. Den brede offentlighed vil typisk komme for at finde information om, hvem Bygningsstyrelsen er og hvad vi laver, eller for at læse om et specifikt byggeprojekt, som de måske er nabo til. Over for denne målgruppe handler det om at vise Bygningsstyrelsen frem. 4. Ønsker for fremtidens bygst.dk Visionen for bygst.dk er at yde en høj service for kunder og byggebranchen. Brugerne får hurtigt løst de opgaver, de kom for at løse, finder let den information, de har brug for og oplever generelt, at Bygningsstyrelsen leverer hurtig, effektiv og kompetent service. Samtidig er det visionen, at den brede offentlighed får et indblik i Bygningsstyrelsen på en lækker og overskuelig måde. Ønskede brugeroplevelser: Kunder og byggebranchen: Hvor lækkert at jeg hurtigt fandt det, jeg ledte efter det er god service! Den brede offentlighed: Hold op en lækker hjemmeside, Bygningsstyrelsen er slet ikke så kedelig, som jeg troede! 5. Krav til svarmaterialet og udvælgelseskriterier For at komme i betragtning til næste fase, beskrevet i afsnit 6, forventer vi, at I på basis af dette dokument i prosatekst forholder jer til og redegør for: Rammerne og ønskerne for projektet: hvordan vil I sikre, at det bliver opfyldt? Brugerscenarier: hvordan vil jeres løsning leve op til scenarierne? Side 4 af 11

6 Dokumentation for relevant erfaring i forhold til projektet Erfaring med det valgte CMS generelt, redegørelse for hvor mange udviklere, I har, der arbejder med det valgte system samt hvilke certificeringer, udviklerne har Ideer til design og redegørelse for, hvordan I vil arbejde med responsivt web design og tilgængelighedskrav til offentlige hjemmesider Beskrivelse af udviklings- og samarbejdsmodel mellem jer og os Tidsplan for projektet Overslag på timer og pris for jeres løsning Pris for årlig supportaftale og vilkårene i denne Hosting og pris for dette Timesats for oplæring af redaktører Hvordan lever I op til de krav, som vi stiller til en leverandør? Hvilke målsætninger og krav kan opfyldes i jeres standardprodukt, og hvilke kræver tilkøb? Hvad koster disse eventuelle tilkøb? Vil opfyldelsen af en eller flere målsætninger eller krav kræve, at der tages ekstraordinære hensyn i forbindelse med implementeringen? Migrering af indhold fra nuværende bygst.dk til den nye bygst.dk. Vi forventer, at svarmaterialet holder sig på et prisniveau på kr. Efter deadline for afgivelse af tilbud den 31. oktober 2012 kl vurderer Bygningsstyrelsen, hvilke leverandører der opfylder kravene og ønskerne bedst relativt til omkostningerne. Vi vurderer de indkomne svarmaterialer ud fra følgende kriterier i prioriteret rækkefølge: Projektets økonomi samt omkostninger til support og oplæring af redaktører Forståelse for opgaven og kvaliteten af svarmaterialet Projektledelse og projektmodel Referencer og erfaring med denne type projekt Mock ups på design Der udvælges på denne baggrund 3-4 leverandører, som indbydes til præsentation hos Bygningsstyrelsen. Annoncematerialet er udarbejdet i samarbejde med J. Boye, som også bistår i den efterfølgende vurdering. Side 5 af 11

7 5.1 Øvrige krav Leverandøren skal samtidig med fremsendelse af svarmateriale vedlægge to underskrevne erklæringer på tro og love, der skal hentes på følgende adresse: HUwww.bygst.dk/udbud/ny_bygst/UH.. Erklæringerne omhandler: - hvorvidt leverandøren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. - at leverandøren respekterer arbejdsklausulen i henhold til ILO-konvention nr Tidsplan Projektets overordnede tidsplan er som følger: 10. okt. Annoncemateriale annonceres 19. okt. Kl deadline for spørgsmål til materialet 22. okt. Kl offentliggørelse af spørgsmål og svar på 31. okt. Kl deadline for aflevering af svarmateriale fra leverandør 2. nov. Leverandører får svar og udvalgte indkaldes til tilbudspræsentation 12. nov. Tilbudspræsentation (1,5 time pr. leverandør) 14. nov. Valg af leverandør 1. kvt Udvikling og implementering af ny bygst.dk er færdig Som udgangspunkt forventer vi, at leverandøren er i stand til at leve op til denne tidsplan. Vi forventer ligeledes, at de udvalgte leverandører møder op til tilbudspræsentation den 12. november og at projektlederen deltager. Side 6 af 11

8 7. Brugerscenarier Her beskrives forskellige scenarier for besøgende på bygst.dk og for redaktører. Alle scenarier (fra 1-24) er mindstekrav, der skal opfyldes. Der vil endvidere blive lagt vægt på den kvalitative løsning af scenarierne i udvælgelsen af leverandører. 7.1 Besøgende på bygst.dk Brugerne skal sikres en positiv, problemfri oplevelse på bygst.dk. Scenarie 1: En kunde skal have løst et konkret problem Rikke arbejder i administrationen i Retten i Holbæk. Retten i Holbæk er kunde på kontorområdet i Bygningsstyrelsen. Der er i løbet af natten blevet smadret nogle ruder i bygningen og Rikke skal derfor undersøge, hvordan de skal forholde sig med hensyn til anmeldelse til forsikringen. Hun finder let frem til den side, hvor hun kan læse om proceduren for anmeldelse af en skade og hun kan også se, hvem hun skal kontakte, hvis hun har brug for hjælp. Rikke vidste ikke, at der gælder særlige forhold for forsikringer i kontorbygninger i forhold til universiteterne, men heldigvis er denne information adskilt, så Rikke ikke selv skal sortere indholdet, men hurtigt får afhjulpet sit problem. Scenarie 2: Ekstranets Johnny er servicemedarbejder i Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme, som er kunde hos Bygningsstyrelsen. Johnny er styrelsens energiambassadør og vil gerne se, hvordan udviklingen i energiforbruget har været de seneste par måneder. Han går derfor på bygst.dk for at finde ekstranettet Ejendomsportalen, som rummer alle relevante oplysninger for hans styrelse. Han finder lynhurtigt ekstranettet og er videre fra bygst.dk. Scenarie 3: Præsentation af projekter Johan er meget interesseret i arkitektur og besøger derfor bygst.dk for at læse mere om de byggeprojekter, Bygningsstyrelsen har gennemført og er i gang med at gennemføre. Johan er meget begejstret for den måde, projekterne bliver præsenteret på med flotte billedgallerier, videoklip og mulighed for at sortere projekterne efter forskellige kriterier, som f.eks. færdigt eller igangværende byggeprojekt, geografisk placering, institution m.m. Han bliver inspireret til at læse videre om andre projekter, kunsten i projekterne m.m. via de krydshenvisninger, der er på bygst.dk og som skal være med til at sikre en positiv brugeroplevelse, hvor brugeren fordyber sig ud over sit oprindelige ærinde. Scenarie 4: Nyhedsbrev Entreprenøren ønsker at holde sig opdateret om de forhold, der regulerer byggebranchen, uden at skulle besøge bygst.dk ofte. Han tilmelder sig derfor nyhedsbrevet, hvor han kan vælge, hvilke områder på bygst.dk han gerne vil opdateres på. Scenarie 5: Kontaktinformation Ditte er ansat på SDU Odense, en af Bygningsstyrelsens kunder på universitetsområdet, og skal tale med en kunderådgiver. Hun går derfor ind på bygst.dk, hvor hun hurtigt finder frem til en relevant kontaktperson, som er præsenteret med et billede sammen med kontaktoplysningerne. Side 7 af 11

9 Scenarie 6: Presseforum En journalist fra Mandag Morgen skal skrive en historie om det nye Naturhistorisk Museum og ved, at Bygningsstyrelsen er bygherre. Journalisten finder hurtigt et presseforum, hvor det er let at søge i publicerede pressemeddelelser/nyheder og hvor der er et billedarkiv til fri brug. Journalisten finder også let frem til kontaktinformation til den presseansvarlige i Bygningsstyrelsen. Scenarie 7: Søgefunktion Lisbeth er kunstinteresseret og ved, at der ved nybyggerier bliver afsat 1 % af budgettet til at købe kunst. Hun er interesseret i at se, hvilken kunst der er på RUC, hvor hun studerer, og hun søger derfor på kunst RUC. Lisbeth får præsenteret en mindre række relevante resultater og ikke en lang, uoverskuelig liste. Scenarie 8: Engelsk site Peter fra en af Bygningsstyrelsens europæiske søsterstyrelser vil forud for et møde i PuRE-netværket læse lidt mere om Bygningsstyrelsen. Han finder nemt den engelske (mindre) version af bygst.dk, hvor han kan læse om Bygningsstyrelsen, se præsentationer af byggeprojekter og finde anden information, som er interessant i et internationalt perspektiv. Scenarie 9: Responsivt web design Jane er netop blevet ansat i Bygningsstyrelsen og er til fødselsdag hos sin søster. Jane fortæller familien om sin nye arbejdsplads og for at give dem en bedre idé om Bygningsstyrelsen, går Jane på sin søsters tablet ind på bygst.dk og viser familien nogle af de mange byggeprojekter og kunstværker. Det er en stor familie, så mens Jane viser frem på tablet en, er der andre, der følger med på deres smartphone. Man ser det samme på bygst.dk fra forskellige platforme, så det er let for hele familien at følge med i, hvad Jane fortæller. Scenarie 10: Vejledninger, værktøjer m.m. K. J. Hansen & Sønner Totalentreprenør ApS skal logge på Budget- og Byggesagssystemet, men er ny bruger og skal derfor først udfylde en blanket for at blive oprettet. Sekretæren hos K.J. Hansen & Sønner Totalentreprenør ApS finder let denne information og den relevante blanket, som skal downloades. Scenarie 11: Ledige stillinger Joachim er arkitekt og har et ønske om at lave et karriereskifte fra rådgiverbranchen til at være projektleder i Bygningsstyrelsen, da de er involveret i nogle byggeprojekter med betydning for udviklingen af den danske uddannelsessektor, blandt andet. Han besøger derfor bygst.dk for at se, om der er nogle ledige stillinger og læser samtidig om Bygningsstyrelsen som arbejdsplads og ser nogle af de videospots, der er med medarbejdere i Bygningsstyrelsen. Han har en rigtig god oplevelse på bygst.dk, som er let at finde rundt på, og det bidrager til hans positive indtryk af Bygningsstyrelsen, som han kun er blevet bekræftet i, at han ønsker at arbejde for. Scenarie 12: Online formular, som udfyldes og sendes direkte via bygst.dk Heidi vil skrive sig op til et klubværelse og går derfor ind på Bygningsstyrelsens hjemmeside, hvor hun finder en online formular. Der er nogle obligatoriske felter, der skal udfyldes, og heldigvis gjorde systemet hende opmærksom på, at hun manglede at udfylde et felt, da hun ellers havde trykket på Afsend. Da Heidi er færdig, bliver mailen sendt direkte til Michael i Ejendomsportefølje, der administrerer ventelisterne i afdelingen. Side 8 af 11

10 Scenarie 13: Ordblind bruger Tina er ordblind og bruger derfor programmet JAWS til at få læst indholdet på hjemmesider op. Bl.a. manglende alt-tags, manglende angivelse af sprog, grafisk tekst og uhensigtsmæssig kodning skaber problemer for Tina, når hun får læst hjemmesider op, fordi programmet ikke kan finde de nødvendige informationer til, at det bliver en forståelig og brugbar gengivelse af hjemmesiden. Det problem oplever hun ikke på bygst.dk, da hjemmesiden er udviklet til at kunne bruges med skærmoplæsere som JAWS, og hun får derfor en god oplevelse på bygst.dk. Scenarie 14: Bruger med nedsat syn Viktor har nedsat syn og kan derfor let opleve problemer, når han er på internettet. Det er særligt generende, når links kun er markeret ved hjælp af farver, når kontrasten i farverne ikke er tilstrækkelig til at skelne dem fra hinanden, og når han ikke kan forstørre hjemmesiderne med de 250 %, der gør det lettere for ham at læse indholdet. Han er imponeret over, hvor flot bygst.dk ser ud, mens den samtidig er brugervenlig for ham som synshandicappet. Scenarie 15: Funktionshandicappet bruger Ida har mistet store dele af sine fingre på højre hånd, men bestræber sig på at få så almindelig en hverdag som muligt. Derfor vil hun gerne bruge højre hånd i det omfang hun kan, og hun bliver derfor glad, da hun oplever, at navigationen på bygst.dk kan foretages ved hjælp af tastaturet. Hun kan tydeligt se, hvor på siden hun er, f.eks. kan hun uden problemer se, da hun står i søgefeltet, hvilket ellers ofte er et problem, hun støder på. Hun kan også bevæge sig logisk i strukturen og får ikke uønsket aktiveret en rullemenu og lign. Ida finder derfor den information, hun søger, uden at opleve problemer, der påvirker hendes oplevelse på bygst.dk negativt og får hende til at opgive sit ærinde. 7.2 Redaktører CMS skal være let at bruge for både høj- og lavfrekvente redaktører. Der skal være korte ventetider og simple arbejdsgange. Scenarie 16: Nyhedsbrev Bent, som er lokalredaktør i Byggepolitik, har fanget en stavefejl i IKT-bekendtgørelsen og retter den. Bent ved, at der er flere brugere, der har valgt at holde sig opdateret på opdateringer til IKT-bekendtgørelsen i nyhedsbrevet, men rettelse af en stavefejl skal naturligvis ikke med. Derfor er det smart, at Bent kan vælge, når en ændring skal med i nyhedsbrevet, således at han undgår, at rettelser af komma- og stavefejl kommer med. Scenarie 17: Masseupload Lone er lokalredaktør i Byggeri, hvor Bygningsstyrelsens mange byggeprojekter er placeret. Der er kommet flere tegninger og en video af Panum-tårnet, og dem skal Lone opdatere projektet med på bygst.dk. Lone er glad for, at hun kan oploade alle billederne på én gang og ikke behøver at tage hensyn til størrelsen på billederne, for hun er ikke så god til at redigere billeder (hvilket også er for tidskrævende for hende) og har ikke tid til at oploade alle billeder på de mange projekter enkeltvis. Men nu kan hun hurtigt holde alle projektbeskrivelserne opdaterede. Scenarie 18: Fleksible undersider Lars er lokalredaktør på energiområdet. Han synes, det er en rigtig god feature, at han selv, afhængig af den pågældende sides indhold, via en række tilvalgsmuligheder kan Side 9 af 11

11 definere og placere elementer med anden information, der er relevant for den besøgende i form af fakta, forslag til videre læsning og henvisning til andre relevante sider på bygst.dk. Han synes, det er en god service, der tilfører den enkelte bruger merværdi. Scenarie 19: Fleksible skabeloner Byggeri har en række skabeloner, der sikrer en konsistent præsentation af byggeprojekter. Samtidig er der på siden tilknyttet en drop down menu, hvor brugeren kan vælge at sortere byggerierne efter, hvilket universitet de hører under. Nu skal der dog oprettes en række projekter, der ikke vedrører universiteterne, men ministerierne, og redaktøren vil gerne kunne tilpasse skabelonen, så den passer til den nye type byggeprojekt. Redaktøren kan let omdøbe foruddefinerede felter i skabelonen og kan sætte drop down menuen op med nye sorteringskriterier. Scenarie 20: Integration med HR Manager I HR sidder Lise og administrerer Bygningsstyrelsens stillingsopslag. Alle stillingsopslag bliver annonceret via HR Manager og det gør det let for Lise, for med integrationen til hjemmesiden er hun sikker på, at stillingsopslaget også kommer på bygst.dk. Scenarie 21: Nyheder Mads sørger for at lægge nyheder på bygst.dk. Længden på teksten og mængden af billeder og supplerende information er forskellig fra gang til gang, men Mads kan sammensætte den opstilling, der bedst viser nyheden, fra element-biblioteket til indholdssider. Han er ude af kontoret den dag, nyheden skal publiceres, men i stedet kan han indstille nyheden til at blive publiceret på en bestemt dato og et bestemt tidspunkt, så nyheden kommer på til tiden. Scenarie 22: Single sourcing Bent i Byggepolitik har som sagt opdateret IKT-bekendtgørelsen. Siden med IKTbekendtgørelsen bliver, ligesom andre sider, anvendt i samme form flere steder på bygst.dk. Heldigvis kan Bent nøjes med at redigere i teksten ét sted, og så træder ændringen i kraft alle steder, hvor teksten forekommer. Scenarie 23: Søgning i backend Redaktøren skal finde en specifik vejledning, men er ikke sikker på, hvor lokalredaktøren har arkiveret den i CMS. Derfor er det dejligt at kunne søge i indholdet i backend, så redaktøren ikke skal bruge lang tid på at lede efter vejledningen. Scenarie 24: Fleksibel og dynamisk Redaktøren vil meget gerne have en fleksibel og dynamisk forside, hvor temaer og billeder kan skifte efter behov, og hvor elementerne kan køre i rotation, hvis det ønskes. Heldigvis kan redaktøren selv skifte billeder og temaer, så leverandøren ikke skal involveres hver gang. 7.3 Ønsker, som kan til- og fravælges alt efter prisen for implementering Ønske 1: Interaktivt kort over ejendomme Jonas har på bygst.dk læst om et byggeprojekt på Københavns Universitet og bliver nysgerrig efter, hvilke ejendomme Bygningsstyrelsen egentlig har ud over KU. Det overblik kan han få via det interaktive kort på bygst.dk, som viser, hvor Bygningsstyrelsens ejendomme er placeret. Kortet kan zoomes ind og ud, ligesom Jonas kan klikke på en ejendom på kortet og få oplysninger om ejendommen. Jonas kan klikke Side 10 af 11

12 sig videre til eventuel yderligere information, f.eks. hvis der er et byggeprojekt på den pågældende ejendom. Redaktøren på hjemmesiden kan gå ind og redigere i oplysningerne om ejendommene, så leverandøren ikke skal involveres hver gang. Mest hensigtsmæssigt vil det også være, hvis redaktøren selv kan tilføje nye ejendomme på kortet. Ønske 2: Integration med Public 360 (ESDH system) Ditte er lokalredaktør i Kunder og skal opdatere en af de mange vejledninger, som Kunder har udfærdiget til Bygningsstyrelsens kunder. Ditte dobbelttjekker altid, om hun har fået oploadet den rigtige, opdaterede vejledning på bygst.dk, fordi det er vigtigt, at kunderne får den korrekte information. Nu kan hun dog være sikker på, at den rigtige vejledning er tilgængelig på bygst.dk, fordi hjemmesiden er integreret med Public 360, og de ændringer hun laver, automatisk slår igennem på bygst.dk. Ønske 3: Telefonbog Hver gang der er en nyansættelse eller en fratrædelse, skal telefonbogen holdes ajour. Til redaktørens lettelse er det ikke nødvendigt at opdatere telefonbogen på hjemmesiden, da den trækker på telefonbogen fra AD et Om pris, mindstekrav og ønsker Prisen for de enkelte scenarier (1-24) under punkt 7.1 og 7.2 skal ikke specificeres, idet der blot skal oplyses en samlet pris for disse. Det forventes derimod, at der af svarmaterialet fremgår en særskilt pris for hver af de tre ovenstående ønsker under punkt Formalia Bygningsstyrelsen er ikke ansvarlig for omkostninger, som leverandøren måtte have i forbindelse med udarbejdelsen af svarmateriale eller demonstrationer. Ved at afgive svar accepterer leverandøren, såfremt leverandøren af Ny hjemmeside til Bygningsstyrelsen udvælges til videre dialog, at medvirke ved en tilbudspræsentation den 12. november 2012 og herunder at levere mock ups på design og lave en live præsentation af systemet, som demonstrerer navigation, brugeroplevelser og funktionaliteter. Bygningsstyrelsen er ikke forpligtet til at gå videre med noget af det indsendte svarmateriale eller at gå videre med de billigste prisscenarier. Bygningsstyrelsen forbeholder sig retten til at gå videre med dele af de foreslåede løsninger, medmindre det modsatte er stipuleret i svarmaterialet, samt til at stoppe samarbejdet efter foranalysen. Bygningsstyrelsen forventer de fulde rettigheder over kildekoder. Alle informationer, som fremgår af dette materiale, skal behandles fortroligt af den modtagende part og ikke videregives til tredjepart, medmindre dette er nødvendigt for at svare på materialet. Tredjepart skal være oplyst om denne fortrolighedsklausul. Side 11 af 11

13 Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby T

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

HJEMMESIDEN TIL BRANCHEOG INTERESSEORGANISATIONER, VIDENCENTRE OG TÆNKETANKE.

HJEMMESIDEN TIL BRANCHEOG INTERESSEORGANISATIONER, VIDENCENTRE OG TÆNKETANKE. HJEMMESIDEN TIL BRANCHEOG INTERESSEORGANISATIONER, VIDENCENTRE OG TÆNKETANKE. operate it jesper brochmands gade 10 2200 københavn n tlf 38 16 80 90 Info@operateit.dk www.operateit.dk MÅLRETTET MINDRE ORGANISATIONER

Læs mere

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT E-guide fra Symatic Webbureau KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT SÅDAN UNDGÅR DU, AT DIT WEBPROJEKT KØRER AF SPORET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. IDENTIFICER DINE KRAV OG ØNSKER 3. DEFINER DIN ØKONOMISKE

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES 61 KAPITEL 2 Facebook KAPITEL 3 TripAdvisor / 3 37 Din

Læs mere

Produktkatalog fra. Online Medier Version 1.0

Produktkatalog fra. Online Medier Version 1.0 Produktkatalog fra Online Medier Version 1.0 Online Mediers produktkatalog Indholdsfortegnelse Side Indledning 1 Portalen - Generelt 2 Portalen - Interne funktioner (features) 3 Portalen - Designmanual

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat...

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat... 1 Indhold Kapitel 1... 5 Indledning... 5 Problembaggrund... 5 Problemformulering... 5 Problemafgrænsning... 6 Projektstyring... 6 Metode... 6 Kapitel 2... 7 Opstart... 7 Idégenerering... 7 Sketching...

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD

ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD 2012 Mohammad Dadkhah Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele deraf er kun tilladt

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Bilag 5 - Kravspecifikation for projekt: InSlag 2015

Bilag 5 - Kravspecifikation for projekt: InSlag 2015 Bilag 5 - Kravspecifikation for projekt: InSlag 2015 Udarbejdet af: Projektgruppen for InSlag 2015 Gældende fra: 1. april 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Formålet med kravsbeskrivelsen... 3 2 Baggrund...

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

PASSIVBOLIG 2. SEMESTER

PASSIVBOLIG 2. SEMESTER PASSIVBOLIG 2. SEMESTER GRUPPE A7 - MUL A - ÅRGANG 2013 Projekt url demo.promotiv.dk/passivbolig VEJLEDERE MORTEN ROLD & DITLEV SKANDERBY AFLEVERINGSDATO - D. 2 JUNI 2014 2 3 Faktaark 3 Opgavebeskrivelse

Læs mere

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5 1 Indledning...4 2 Arbejdsfordeling...4 3 Læsevejledning...5 4 Problemstilling...6 4.1 Baggrund...6 4.1.1 Idegrundlaget...6 4.1.2 Kunden...8 4.1.3 Storytelling...8 4.2 Problemformulering...9 4.3 Afgrænsning...10

Læs mere