KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012

2 KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE Redaktion og design Sekretariatet for ledelse og kommunikation Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune Tryk Rødgaard grafisk produktion 1. oplag 2012

3 INDHOLD INDHOLD FORORD DESIGNLINJEN RETNINGSLINJER ONLINE DESIGNMANUAL LOGO VARIATIONER LOGOVARIATION 1: GRUNDMÆRKE LOGOVARIATION 2: BYVÅBEN MED NAVNETRÆK GRUNDELEMENTER DET GEOMETRISKE FORMSPROG SKYLINE FARVER TYPOGRAFI BILLEDER TRYK OG PRINT PUBLIKATIONER FORMATER KAMPAGNER PLAKATER OG ABRIBUS FAKTAARK PRINT SELV ANNONCER ENHEDER, INSTITUTIONER, KONTRAKTSTYREDE VIRKSOMHEDER MV. KØBENHAVNS KOMMUNE I SAMARBEJDE MED ANDRE DIGITALE MEDIER POWERPOINT VIDEO WEB OG ANDRE DIGITALE MEDIER BORGERRETTET KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR 3

4 4

5 FORORD Københavns Kommunes logo tager afsæt i Københavns byvåben, som stammer helt tilbage fra Det er det, der samler landets største by, kommune og arbejdsplads om én fælles visuel identitet. Formålet med Designupdate 2012 er at sikre, at alle dele af kommunen har en sammenhængende visuel identitet og benytter et kvalitetspræget og funktionelt fælles design. Den fælles designlinje skal formidle et positivt, ensartet og imødekommende billede af kommunen og samtidig skabe muligheder for kreativ udfoldelse inden for den fælles ramme. Designupdate 2012 indeholder retningslinjer og gode råd for Købehnhavns Kommunes visuelle identitet. Den er bygget op af korte forklarende tekster og eksempler til inspiration. Som en mere redskabsorienteret guide er skabeloner, ikongalleri, farvekort m.m. samlet i en online designmanual, som er tilgængelig for alle på Designupdate 2012 afløser tidligere designguides og designtillæg, og der vil fremover udkomme en designupdate hvert andet år. Ring eller skriv gerne til din forvaltnings kommunikationsafdeling, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Rigtig god arbejdslyst! 5

6 DESIGNLINJEN RETNINGSLINJER Her er en kort sammenfatning af de retningslinjer, du skal følge i arbejdet med design for Københavns Kommune. Længere forklaringer og uddybninger finder du i de kommende afsnit og i vores online designmanual. LOGO / Brug altid Københavns Kommunes logo. Modtageren må aldrig være i tvivl om, at det er Københavns Kommune, der er afsenderen. Københavns Kommunes logo er den vigtigste og mest karaktergivende del af vores visuelle identitet. Lav derfor ikke nye logoer, men brug det vi har. LOGOFARVE / Brug de tre tilladte logofarver. Blå (Pantone 294) og sort (Pantone P Black) er til administrativt brug, og rød (Pantone 485) er til politisk brug. FARVER / Brug Københavns Kommunes farvepalet. Farverne kan sammensættes frit efter behov. FORMSPROG / Brug elementer fra det geometriske formsprog, som danner både Københavns Kommunes byvåben og skyline. TYPOGRAFI / Brug Københavns Kommunes skrifttyper. Den primære skrifttype er Gill Sans, der er til overskrifter og kortere tekst. Den sekundære skrifttype er Garamond, der er til brødtekst. VIRKEMIDLER / Brug få grafiske virkemidler. For mange effekter kan overskygge budskabet. BILLEDER / Brug hellere ét stort billede end mange små. Husk, at et godt billede kan skabe stemninger og vække følelser. Brug derfor hellere billeder til at udbygge budskabet frem for at gentage det. Brug kommunikationsafdelingen i din forvaltning til gode råd, sparring og godkendelse af design. 6

7 Udkast til ny online designmanual / ONLINE DESIGNMANUAL Et vigtigt redskab i arbejdet med Københavns Kommunes design er kommunens online designmanual. I manualen finder du relevante filer og skabeloner, vejledninger, ikongalleri, farvepalet m.m. Alt sammen værktøjer, der gør det muligt at udarbejde design på en måde, der er både enkel og i overensstemmelse med principperne for Københavns Kommunes visuelle identitet. Du finder online designmanualen på 7

8 LOGO VARIATIONER Den vigtigste og mest karaktergivende del af Københavns Kommunes visuelle identitet er vores logo. Logoet findes i to variationer: Logovariation 1: Grundmærket er den mest markante variation, og det skal du benytte til publikationer, kampagner, plakater, annoncer og PowerPoint præsentationer. Logovariation 2: Byvåben med navnetræk er mere neutralt, og det skal du anvende, når du kommunikerer på myndighedsniveau og på politisk niveau. Logoet skal bruges på alle medier. Logoet optræder i blå (Pantone 294) eller sort (Pantone P Black) til administrativt brug. Til politisk brug benytter du rød (Pantone 485). Hvis baggrunden er mørk, kan logo eventuelt ændres til hvid (negativ). Byvåben og navnetræk skal altid optræde i samme farve. Logoet er specialtegnet, og du må hverken ændre udformning eller størrelsesforhold mellem de enkelte elementer. Læs mere om retningslinjer for brug af logo i de følgende afsnit. 8

9 Logovariation 1: Grundmærke Logovariation 2: Byvåben med navnetræk (hhv. sidestillet og understillet) 9

10 LOGOVARIATION 1: GRUNDMÆRKE Grundmærket er et markant og identitetsskabende mærke, som repræsenterer Københavns Kommune selvstændigt på klar og enkel vis. Grundmærket er til publikationer, kampagner, plakater, annoncer og PowerPoint præsentationer. Grundmærket skal altid stå alene uden tilhørende navnetræk, og du kan frit placere det i højre side af formatet. Det skal dog støde helt op til højre kant og placeres med en afstand til top eller bund, som svarer til formatets margin. Ved tryk på eksempelvis rumlige eller irregulære formater, hvor det ikke er muligt at overholde førnævnte, skal du placere grundmærket, så det altid fremstår tydeligt og umanipuleret. Plakat / Pantone P Black og 354 / Gill Sans Bold / Grundmærke 10

11 Brev / Pantone 294 / Byvåben med sidestillet navnetræk LOGOVARIATION 2: BYVÅBEN MED NAVNETRÆK Byvåben med tilhørende navnetræk skal du bruge til kommunikation på myndighedsniveau og på politisk niveau. Brug desuden byvåben med navnetræk til al kommunikation der ikke er publikationer, kampagner, plakater, annoncer og PowerPoint præsentationer. Du skal altid gengive byvåbnet med navnetræk. Navnetrækket kan enten understilles eller højrestilles i forhold til byvåbnet. Navnetrækket sætter du med versaler i skrifttypen Gill Sans Bold. Er afsenderen et politisk udvalg eller en forvaltning og eventuelt tilhørende institution, skal du supplere navnetrækket ved at skrive disse oplysninger under Københavns Kommune med Gill Sans. 11

12 GRUND- ELEMENTER DET GEOMETRISKE FORMSPROG Københavns Kommunes visuelle identitet bygger på et geometrisk formsprog, som tager afsæt i vores byvåben. Københavns byvåben er bygget op af geometriske former og kan reduceres til cirkler, ligesidede trekanter, kvadrater, streger og stjerner. Designupdate 2012 giver mulighed for at differentiere den visuelle identitet, så længe du benytter det geometriske formsprog. Det sikrer synergi på tværs af kommunen. Selve byvåbnet må du ikke ændre eller redigere. Download skabeloner på mellemrum trekant cirkel i cirkel kvadrat stjerne halvcirkel 45 striber Cirkel Trekant Kvadrat Striber Stjerne 12

13 Illustration med det geometriske formsprog / Pantone P Black SKYLINE Københavns Kommunes skyline er en karakteristisk del af vores visuelle identitet. Du kan med fordel bruge den i bunden af formatet på publikationer, plakater og som webbanner. De enkelte figurer kan du også anvende som grafiske elementer. Skylinen er opbyget af det geometriske formsprog og kan findes som helhed eller som delelementer på 13

14 FARVER Konceptet for Designupdate 2012 er at gøre den visuelle kommunikation enkel og tydelig. Derfor er det vigtigt, at du bruger så få farver som muligt. Københavns Kommunes primære farver er blå (Pantone 294), sort (Pantone P Black) og rød (Pantone 485). Til administrativ kommunikation på myndighedsniveau skal du bruge blå (Pantone 294) og sort (Pantone P Black). Til politisk brug skal du bruge rød (Pantone 485). Den bruges af Borgerrepræsentationen, politiske udvalg og borgmestre. Vi har udformet en ny palet af sekundære farver. Farverne kan sammensættes frit efter behov. Farverne er inddelt i kategorier, og det kan være en hjælp at vælge farver i samme kategori. Se også farverne på Rapport / Pantone 308 / Gill Sans Bold og Gill Sans Light / Grundmærke / Illustration med det geometriske formsprog 14

15 Primære farver (til administrativt og politisk brug) Pantone 294 C100 M65 Y0 K30 R9 G40 B105 Pantone P Black C0 M0 Y0 K100 R78 G74 B71 Pantone 485 C0 M95 Y90 K05 R241 G17 B13 Sekundære farver Douche farver Pantone 432 C69 M55 Y46 K13 R103 G108 B115 Pantone 5615 C61 M36 Y56 K15 R121 G137 B129 Pantone 308 C99 M10 Y14 K39 R38 G103 B130 Pantone 454 C8 M3 Y30 K8 R202 G200 B172 Pantone 4755 C6 M15 Y20 K1 R220 G198 B187 Mættede farver Pantone 2602 C46 M74 Y0 K0 R151 G87 B166 Pantone 300 C100 M35 Y0 K0 R0 G110 B182 Pantone 354 C73 M0 Y81 K0 R0 G169 B92 Pantone Orange 021 C0 M45 Y86 K0 R255 G108 B47 Pantone Red 032 C0 M78 Y73 K0 R246 G80 B88 Klare farver Pantone 7460 C100 M0 Y10 K0 R0 G142 B192 Pantone RubineRed C2 M94 Y5 K0 R219 G72 B126 Pantone 109 C0 M11 Y96 K0 R255 G199 B0 Pantone 338 C54 M0 Y37 K0 R76 G193 B161 Pantone 382 C33 M0 Y85 K0 R153 G194 B33 15

16 TYPOGRAFI Københavns Kommunes primære skrifttype er Gill Sans, som er en stilren skrifttype uden fødder. Den skal du benytte til overskrifter og kortere tekster. Garamond er den sekundære skrifttype. Den er mere klassisk og har fødder, så den er læsevenlig ved større tekstmængder. Da Gill Sans og Garamond ikke er tilgængelige som standard i alle computere, benytter vi Times New Roman som brødtekst i brevlinjen (wordskabeloner) og Verdana til alle elektroniske medier, herunder PowerPoint. Gill Sans og Garamond kan downloades på 16

17 Primær typografi Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå #% &<>/[(*)]± Gill Sans bruges i følgende snit: Regular, Italic, Bold, Bold Italic, Light og Light Italic. Sekundær typografi Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå #% &<>/[(*)]± Garamond bruges i følgende snit: Regular, Regular, Italic, Semibold, Semibold Italic, Bold og Bold Italic. 17

18 BILLEDER Billeder er en vigtig del af visuel kommunikation. Københavns Kommunes billedstrategi er at bruge få gode billeder af høj kvalitet. Du skal hellere vælge ét godt stort billede end mange små billeder, der kan forstyrre budskabet. Der skal ikke nødvendigvis være et billede ved hvert afsnit. RETNINGSLINJER FOR ARBEJDE MED BILLEDER: Fotografiet skal forstærke budskabet ved at skabe en stemning og følelse, der udbygger teksten. Skab bevægelser i billedet, som er lette at følge for øjet. Et godt eye flow fastholder nysgerrigheden hos modtageren. Undgå helst høj sol og klar blå himmel. Det giver en kraftig kontrast og en farveholdning, som let bliver forudsigelig og kedelig at se på. Tag gerne samme motiv fra flere vinkler og med (meget) forskellige brændvidder. Det giver layouteren større muligheder i designet. Undgå for mange elementer i motivet. Et tomt billede giver plads til eftertanke. VED SAMARBEJDE MED PROFFESSIONELLE FOTOGRAFER: Hold altid en indledende samtale med fotografen, så du sikrer overensstemmelse mellem layout og billeder. Billedfilen skal være i en opløsning, som svarer til mellemformat og minimum i et format, som svarer til fx Canon 1D/Nikon D3. Sørg for, at billederne bliver taget i RAW-format, og at fotografen overleverer de færdigbehandlede billeder i maximum TIFF-størrelse (Adobe RGB DPI - 8 bit). For at styrke balancen mellem form og tekst skal billedfilen afstemmes RGB-værdierne i højlys og skygge med tilsvarende værdier i layout. Sørg altid for at have tjek på kreditering af fotografen og brugsrettigheder. 18

19 Foto: Rishi, Happy Living 19

20 TRYK OG PRINT PUBLIKATIONER Københavns Kommune udgiver en lang række publikationer. Sammen med Københavns Kommunes hjemmeside er publikationerne et af de mest centrale kommunikationsmedier. Det centrale element på forsiden af alle publikationer er grundmærket. Udgives publikationen i samarbejde med andre, er det vigtigt, at logoplacering og størrelse tydeligt afspejler ansvars- og tilhørsforhold (se side 33). Grundmærket kan du frit placere i højre side af formatet. Det skal dog støde helt op til højre kant og placeres med en afstand til top eller bund, som svarer til formatets margin (se side 10). På bagsiden af alle publikationer skal du placere Københavns Kommunes navnetræk og evt. øvrig afsenderinformation. Navnetrækket og afsenderinformationerne kan du placere frit, men de skal være tydelige og læsbare. Publikationer i samme serie bør altid have samme placering af grundmærket. Det enkelte format afgør, hvilken størrelse af grundmærket du skal anvende. Publikation / Pantone 109 og P Black / Gill Sans Light / Grundmærke og navnetræk (bagside) 20

21 Årsrapport forside / Pantone 354 / Gill Sans Bold og Gill Sans Light / Grundmærke / Illustration med det geometriske formsprog FORMATER Hvis du skal udarbejde en publikation, anbefaler vi standardformater, der er økonomisk fornuftige at producere og kan sendes i standardkuverter. Anbefalede formater er A4, AS5, A5, M65, 105x297 mm, 210x210 mm og 145x145 mm. Se mere på 21

22 22 Årsrapport indhold / Pantone 354 og P Black / Gill Sans Light, Gill sans Regular, Garamond Regular og Garamond Bold

23 23

24 KAMPAGNER Kampagner, der har Københavns Kommune som eneste afsender, skal benytte grundmærket på alt kampagnemateriale og overholde retningslinjerne for design. Du kan med fordel skabe en ny og unik identitet til et projekt uden brug af nyt logo. Kampagnelogoer vil ofte overskygge Københavns Kommunes logo og dermed distancere kampagnen fra Københavns Kommune og skabe forvirring om afsenderforholdet. Ved at bruge det geometriske formsprog, typografierne og farverne fra den fælles farvepalet vil du kunne skabe et originalt visuelt univers, der samtidig har et tydeligt tilhørsforhold til afsenderen Københavns Kommune. T-shirt / Pantone 2602 og Orange 021 / Gill Sans Bold og Gill Sans Light / Grundmærke / Grafik med det geometriske formsprog 24

25 Plakat / Pantone 2602 og Orange 021 / Gill Sans Bold og Gill Sans Light / Grundmærke / Grafik med det geometriske formsprog 25

26 26 Etiket / Pantone 2602 og Orange 021 / Gill Sans Bold og Gill Sans Light / Grundmærke / Grafik med det geometriske formsprog

27 PLAKATER OG ABRIBUS Plakater indgår ofte som en del af kampagner. Det kan både være plakater som outdoor i bybilledet eller som indoor kampagner, hvor plakterne hænges op på skoler, institutioner, biblioteker og lignende. De samme krav gælder her som for publikationer og kampagner. Grundmærket skal altid indgå. Det er vigtigt, at afsenderforholdet er tydeligt. Der gælder de samme regler for abribus som for plakater. Abribus / Pantone 308 / Foto: Kontraframe / Gill Sans Regular / Grundmærke og OPEN Copenhagen logo 27

28 28 Plakat tværformat / Pantone Red 032 / Foto: Thorkild A. Christensen / Gill Sans Regular / Grundmærke og OPEN Copenhagen logo

29 29

30 FAKTAARK Mange projekter og enheder kan have behov for at udarbejde faktaark. Designet for faktaark følger retningslinjerne for design. Faktaark indeholder ofte megen information, og det er vigtigt at tage højde for i designet. Lav et enkelt og overskueligt grid. Husk, at faktaark ikke skal indeholde alt. De skal formidle et oveblik. Brug grafer og figurer til at underbygge budskabet. Brug af grundmærke til faktaark adskiller sig fra de øvrige tryksager. Faktark bliver ofte printet på en almindelig kontorprinter, der ikke kan printe til kanten, og derfor bør du i dette særtilfælde afholde dig fra at sætte grundmærket helt til kant. Faktaark / Pantone 338 m.fl. / Gill Sans Bold, Gill Sans Regular, Gill Sans Light og Garamond Regular / Grundmærke 30

31 PRINT SELV Ved publikationer, der skal kunne printes på en almindelig printer, er der en række forholdsregler at tage. Husk at lave en sikkerhedsmargin på minimum 5 mm, da de fleste printere kan ikke printe helt til kanten af papiret. Undgå store farveflader. De kan se godt ud på tryk, men på en almindelig printer vil farven ofte fremstå umættet. Tag altid et prøveprint! Der er stor sandsynlighed for, at farverne kommer anderledes ud af printeren, end de fremstår på skærmen. Som ved faktaark bør du i dette særtilfælde undlade at sætte grundmærket helt til kant. Har du brug for at printe et design der ikke har 5 mm sikkerhedsmargin, sørg da for at indstille printeren til at tilpasse udskriftsområdet. På den måde sikrer du at hele designet kommer med. Print selv publikation / Pantone 382 og P Black / Gill Sans Regular, Gill Sans Light og Garamond / Grundmærke ANNONCER Vi har et fast koncept for annoncer. Du skal derfor kontakte Københavns Kommunes Mediacenter i forbindelse med annoncering. Se kontaktinformation på 31

32 Eksempel på logobrug ved samarbejde med andre 32

33 ENHEDER, INSTITUTIONER, KONTRAKT- STYREDE VIRKSOMHEDER MV. Enheder, institutioner, kontraktstyrede virksomheder, driftsområder mv., der er ejet af Københavns Kommune, men som opererer på markedsvilkår i konkurrence med private virksomheder, skal som udgangspunkt anvende Københavns Kommunes designlinje, men er ikke forpligtede til det, hvis det ikke er skrevet ind i deres kontrakt. Relationen mellem Københavns Kommune og en kontraktstyret virksomhed mv. skal fremgå klart gennem brug byvåben med et særligt navnetræk, der består af teksten Et kulturhus (eller anden dækkende betegnelse) i Københavns Kommune. Denne version af byvåben og navnetræk skal du anvende på al myndigheds- og service-kommunikation fra kontraktstyrede virksomheder. Du finder den særlige version af byvåbnet på KØBENHAVNS KOMMUNE I SAMARBEJDE MED ANDRE Når Københavns Kommune indgår samarbejde med andre aktører, kan der være behov for flere afsendere. Er dette tilfældet, skal de forskellige logoer afstemmes, så afsenderforholdet fremstår så tydeligt og harmonisk som muligt. Det kan du opnå ved at ensarte farve- og størrelsesforhold. Den projektansvarlige i Københavns Kommune skal sikre sig, at Københavns Kommune optræder ved korrekt logo. Vær særlig opmærksom på det, når eksekvering af designet varetages af en ekstern partner (se side 10). 33

34 DIGITALE MEDIER POWERPOINT PowerPoint præsentationer er ofte en undervurderet kommunikationskanal. Et godt og velkomponeret PowerPoint oplæg giver ikke bare oplægsholderen en mulighed for at understrege sine pointer, men giver også Københavns Kommune positivt tilbageløb. I PowerPoint oplæg er det ikke nødvendigt at skrive alt det, der skal siges. Præsentationen skal blot understøtte det mundtlige oplæg. Retningslinjer for PowerPoint: Skriv i punktform, og anvend max. fem bullets pr. slide. Hvert slide skal være overskueligt og læsbart, så fyld det ikke med for meget teksttungt indhold. Keep it simple! Powerpointpræsentation / Verdana / Grundmærke 34

35 Du kan med fordel bruge billeder, grafer, stikord, udråb og korte sætninger. Fremhæv de væsentligste pointer. Tilhørerne skal lytte, ikke læse et notat og miste koncentrationen. Brug max. ét billede eller én graf pr. slide. Du skal være opmærksom på, om billeder og grafik er i en ordentlig opløsning. Et oplæg må gerne være på mange slides jo oftere du skifter, jo mere dynamik skaber du. Et oplæg tager ikke nødvendigvis længere tid af flere slides. Du skal bruge skrifttypen Verdana, da den er ens på alle computere og desuden let at læse. Du må ikke ændre størrelse og placering for tekst og tekstbokse. Hvis teksten ikke kan være på ét slide, må den spredes over flere eller forkortes. Det giver en bedre og mere overskuelig præsentation. Brug skabelonerne til PowerPoint præsentationer, som findes på Video VIDEO Retningslinjer for videoproduktion: Tag stilling til, hvem der er målgruppen, og hvor filmen skal vises. Definér budskab og temaer for filmen. Hold altid et indledende møde med videofotografen, så I fra begyndelsen bliver enige om form og indhold. Sørg altid for at have kreditering og ophavsret i orden ved brug af musik. Angiv en tydelig afsender i form af logo. Brandingfilmen Copenhagen er produceret for Københavns Kommune og kan bruges som inspirationskilde. Filmen findes på Københavns Kommunes fælles videoportal video.kk.dk 35

36 Webside / Verdana / Byvåben med sidestillet navnetræk WEB OG ANDRE DIGITALE MEDIER Københavns Kommune placerer alle hjemmesider under Retningslinjer for webdesign og design på andre digitale medier: Kend målgruppen. Skriv præcise og korte tekster, som er rettet mod modtageren. Brug billeder i webopløsning til at understøtte teksterne. Hjemmesider under Københavns Kommune skal leve op til de internationale regler for handicaptilgængelighed på hjemmesider. Læs mere om reglerne på Københavns Kommunes byvåben med sidestillet navnetræk skal altid placeres i øverste venstre hjørne af websitet Brug skrifttypen Verdana der er en websikker skrifttype. Den er installeret på langt de fleste computere og læses derfor korrekt. Kontakt altid forvaltningens koordinerende webredaktør inden etablering af en ny hjemmeside. Find kontaktoplysninger på 36

37 APP / Pantone 294 og Pantone P Black / Byvåben 37

38 BORGER- RETTET KOM- MUNIKATION GRUNDPAPIR En stor del af Københavns Kommunes kommunikation er den direkte skriftlige kommunikation til københavnerne og andre interessenter i form af breve og s. Vis tydelig afsender, da du i dette tilfælde ofte kommunikerer på myndighedsniveau. Grundpapiret forsyner du med byvåben og navnetræk. Hvis afsenderen er på det politiske niveau, skal det være rødt (Pantone 485). Hvis afsenderen er på det administrative niveau, skal det være blåt (Pantone 294) eller sort (Pantone P Black). Byvåben og navnetræk samt navn på udvalg, forvaltning og evt. institution placerer du i øverste venstre hjørne af formatet. Øvrige afsenderinformationer placerer du nederst i højre side. Skriv afsenderinformationerne med Gill Sans og modtagerinformationer, brødtekst, dato mv. med Times New Roman. KUVERTER / Du skal gengive Københavns Kommunes byvåben og navnetræk på kuvertens forside i samme størrelse som på kommunens grundpapir. På kuvertens bagside (på flappen) gengiver du al øvrig afsenderinformation inklusiv udvalgets, forvaltningens og evt. institutionens navn. Du skal skrive afsenderinformationerne med Gill Sans. VISITKORT / Designet af visitkortet bygger på samme principper som grundpapiret. Den lille udgave af byvåbnet med tilhørende navnetræk samt navn på udvalg, forvaltning og evt. institution skal du placere i øverste venstre hjørne af formatet. Benyt Gill Sans til al tekst. BREVE, NOTATER O.LIGN. / Alle breve og notater både eksterne og interne anvender grundpapiret. Øvrige sider skal du printe på blankt papir. Hvert udvalg, forvaltning og institution har sit eget grundpapir opbygget efter en fælles skabelon. Afsenderinformationer placerer du nederst i brevets højre side. Spalten med afsenderoplysninger holder altid kant med bundmargin. Afsenderinformationerne skal du skrive med Gill Sans. Modtagerinformationerne placerer du under navnetrækket. Dato og journalnummer placerer du i højre side, så de holder overkant med modtagerinformationerne. Brevet afslutter du altid med afsenderens navn og evt. adresse. Modtagerinformationerne, dato, journalnummer, brødtekst og afsenderens navn og evt. adresse skriver du med Times New Roman. Der er udarbejdet skabeloner til alle dele af papirlinjen samt elektroniske udgaver. Skabeloner og specifikationer findes på 38

39 Visitkort, kuverter og brev / Pantone 294 og 485 / Gill Sans og Times New Roman / Byvåben med sidestillet navnetræk Når du sender en , så husk at det stadig er Københavns Kommune der er afsender. Du skal altid indsætte autosignatur, som lever op til retningslinjerne, bruge skrifttypen Verdana, og undgå forstyrrende farver, grafik og billeder. Skabeloner finder du på 39

40 40 KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Miniguide til Vores logo side 1 afslut tryk esc

namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Miniguide til Vores logo side 1 afslut tryk esc namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Miniguide til Vores logo side 1 Indledning Det er vigtigt for Grønlands Hjemmestyre at fastholde og styrke den visuelle identitet. En stærk identitet

Læs mere

Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006

Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006 Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006 Indhold: Forord 03 Logo 04 Logo med kommunenavn 05 Logovariationer 06 Logofarver 07 Baggrundsfarver 09 Typografi 10 Brevpapir

Læs mere

FODMAPforum. Designmanual

FODMAPforum. Designmanual Designmanual Velkommen På de følgende sider finder du s designprogram. Med det ved hånden er du i stand til at designe løsninger til s grafiske flader. Her kan du slå op og finde ingredienserne til at

Læs mere

DESIGNGUIDE VESTFORBRÆNDING VISUELLE RETNINGSLINJER APRIL 2016

DESIGNGUIDE VESTFORBRÆNDING VISUELLE RETNINGSLINJER APRIL 2016 DESIGNGUIDE VESTFORBRÆNDING VISUELLE RETNINGSLINJER APRIL 2016 INDHOLD Introduktion 3 Logo og navnetræk 4 Farvepalet 5 Farvepalet udvidet 6 Typografi 7 5. element 8 Grafiske elementer 9 Piktogrammer 10

Læs mere

Trafikstyrelsens grafiske linje designmanual

Trafikstyrelsens grafiske linje designmanual Trafikstyrelsens designmanual Juli 2010 2 Trafikstyrelsens Designmanualen beskriver grundelementerne i Trafikstyrelsens profil og, og giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen

Læs mere

Y s MEN International. Designguide. Region Danmark. Side 0

Y s MEN International. Designguide. Region Danmark. Side 0 Y s MEN International Designguide Side 0 Visuel identitet til Y s Men International Y s Men International s visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar, fællesskab, sjov og udfordringer. Forsidebilledet

Læs mere

Designguide Det Konservative Folkeparti

Designguide Det Konservative Folkeparti Designguide Bomærke Logovarianter Farver Typografi Fotostil X X Designguide 2017 Version 1.2 Logo i bredformat Bomærke venstrestillet Bomærket X X Logo i bredformat Bomærke højrestillet Et bomærke er ikonet

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark. Y s MEN International. Region Danmark. Designguide. Side 0

Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark. Y s MEN International. Region Danmark. Designguide. Side 0 Y s MEN International Designguide Side 0 Visuel identitet til Y s Men International Y s Men International s visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar, fællesskab, sjov og udfordringer. Forsidebilledet

Læs mere

DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016

DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016 mødested for land & by DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016 Vores designmanual indeholder regler og retningslinjer samt skal bruges til inspiration i arbejdet med vores visuelle kommunikation. Grunden

Læs mere

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse.

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. DESIGN MANUAL Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj til brug for dem, der i det daglige

Læs mere

Designmanual. Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager.

Designmanual. Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager. Designmanual Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager. 1 Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Format 10 Godkendelse og produktion

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE

DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE Marts 2017 /2 INDHOLD FORORD 3 LOGO/ET STÆRKT SYMBOL 4 LOGO/ANVENDELSE 5 LOGO/SUPPLERENDE LOGOER 6 REGLER FOR BRUG AF KERNEBUDSKAB 7 FARVER 8 FARVE-SÆT 9 GRAFISK ELEMENT/BÅNDET

Læs mere

DET MÅ KUNNE GØRES BEDRE DESIGN EKSAMEN C

DET MÅ KUNNE GØRES BEDRE DESIGN EKSAMEN C DET MÅ KUNNE GØRES BEDRE DESIGN EKSAMEN C FORSIDE 1 IDÉ 1 EMBALLAGE TIL TYGGEGUMMI PROBLEM IDÉ 2 EMBALLAGE TIL PISTACHENØDDER Brugt tyggegummi sviner i gadebiledet og skader naturen, fordi folk bare spytter

Læs mere

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO OPGAVE At designe en ny hjemmeside til den lokale bilklub, American Style Car Club Hadsund. Den tidligere hjemmeside som klubben havde, levede ikke op til og indeholdte

Læs mere

Grafisk design Logo til sports event. Andreas Ernst Tørnqvist

Grafisk design Logo til sports event. Andreas Ernst Tørnqvist Logo til sports event Andreas Ernst Tørnqvist Redegørelse Opgaven Opgaven omhandler forslag til logo for Sportslege 2013. Bidrag Jeg vil tage udgangspunkt i et logoforslag, som jeg ud arbejdede til lejligheden.

Læs mere

11. Eksamens-opgave. Grundlæggende Grafisk design Klaus Bjerager Mandag 18. april

11. Eksamens-opgave. Grundlæggende Grafisk design Klaus Bjerager Mandag 18. april 11. Eksamens-opgave Grundlæggende Grafisk design Klaus Bjerager Mandag 18. april Agenda Opgave 8, gennemgang Eksamensopgave Lydfil på Bloggen fra møde med Marketing Manager Hassan Tidligere eksamensopgaver

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Hvad bør du vide om layout og typografi

Hvad bør du vide om layout og typografi Hvad bør du vide om layout og typografi Når man vil lave en tekst, som andre skal læse, er det vigtigt at vælge en skrifttype, der er motiverende og inspirerende at læse for målgruppen. Derfor bør man

Læs mere

Velkommen til TADAA! s visuelle verden

Velkommen til TADAA! s visuelle verden Velkommen til TADAA! s visuelle verden Part of the Insero Group 1 Velkommen til TADAA! s visuelle verden TADAA! s visuelle identitet er designet til at illustrere de værdier, som delebilskonceptet bygger

Læs mere

Designguide. Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet.

Designguide. Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet. Designguide Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet. Al kommunikation med CM Network som afsender, skal udarbejdes ud fra retningslinjerne

Læs mere

Visuel identitet for Bygningsstyrelsen

Visuel identitet for Bygningsstyrelsen 6. september 2012 Visuel identitet for Bygningsstyrelsen Grundelementer Logo Bygningsstyrelsens logo består af krone, tredimensionelt element og navnetræk. Navnetrækket er tegnet med udgangspunkt i skriften

Læs mere

Kolding Kommunes grafiske identitet

Kolding Kommunes grafiske identitet Kolding Kommunes grafiske identitet "Det er Byrådets ønske, at alle ansatte tager Kolding Kommunes nye grafiske profil til sig som den rettesnor, der gør det muligt at koncentrere sig om det vigtige: I

Læs mere

LogoGuide. Version

LogoGuide. Version LogoGuide Version 1.1 2017 Rejseplanen LogoGuide 2 Dette er Rejseplanens LogoGuide, som har til formål at sikre en sammenhængende og ensartet brug af logoet. Har du spørgsmål til guiden, er du mere end

Læs mere

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1 Designguide h NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1 Indhold Logo Logo / Minimum afstand / Placering / Co-branding / Fejlagtig brug Elementer Farver / Tal og piktogrammer / Typografi / Supergrafik

Læs mere

Sorø Kommune Opdatering af visuel identitet. December 2014

Sorø Kommune Opdatering af visuel identitet. December 2014 Sorø Kommune Opdatering af visuel identitet December 2014 Sorø Kommunevåben Gentegning af våbenskjold med tydelige referencer til det oprindelige byvåben. Skjoldet fremstår i en farve (monokrom gengivelse)

Læs mere

Designguide. Revideret 2014

Designguide. Revideret 2014 Designguide Revideret 2014 Kilder og trefoldighed Roskilde bys segl regnes blandt de ældste købstadsegl og er første gang omtalt i 1273. Det ældste bevarede eksemplar er fra 1286. Bølgerne menes at repræsentere

Læs mere

Designmanual for Danske Baptisters Spejderkorps

Designmanual for Danske Baptisters Spejderkorps Designmanual for Danske Baptisters Spejderkorps [Aller skrifttype til overskrift] [Korpsmærke - redesign] Udarbejdet primo 2015 af Kommunikations- og IT-udvalget efter forslag fra Henning Aardestrup Version

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOGO / GENERELT / LOGOSTØRRELSER...13 TYPOGRAFI

INDHOLDSFORTEGNELSE LOGO / GENERELT / LOGOSTØRRELSER...13 TYPOGRAFI DESIGNMANUAL INDHOLDSFORTEGNELSE MEEFRED DESIGN... 4-6 OM MEEFRED DESIGN... 7 LOGO... 8-9 LOGO / GENERELT... 10 LOGO / GENERELT / LOGOTYPE... 11 LOGO / GENERELT / RESPEKTAFSTAND... 12 LOGO / GENERELT /

Læs mere

Nem grafik til websider

Nem grafik til websider Web design 101 Artiklen beskriver en nem måde, hvorpå du han lave ikon-lignende billeder til websider på basis af de symboltegnsæt, der er til rådighed på din computer. Metoden er særlig velegnet til små

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE DESIGNMANUAL 2 IDENTITETSPAKKE 3. Logo. Identitetsfarver 4. Typografi 5. E-mail 6. PowerPoint 6 GRAFIKARKIV 7.

INDHOLDSFORTEGNELSE DESIGNMANUAL 2 IDENTITETSPAKKE 3. Logo. Identitetsfarver 4. Typografi 5. E-mail 6. PowerPoint 6 GRAFIKARKIV 7. INDHOLDSFORTEGNELSE DESIGNMANUAL 2 Formål Indhold IDENTITETSPAKKE 3 Logo Farver Sort/ hvid Formater og respektafstand Størrelse og placering Identitetsfarver 4 Blå og orange Typografi 5 Font Skriftstørrelse

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual ÆRØ KOMMUNE Designmanual 02.11.05 Hvorfor en designmanual: Situationen i de to gamle kommuner: I kommunernes forvaltninger, skoler og institutioner fandtes mange forskellige blanketter, skemaer, foldere,

Læs mere

GUIDELINES TV 2 MASTERBRAND VERSION 0.9

GUIDELINES TV 2 MASTERBRAND VERSION 0.9 GUIDELINES TV 2 MASTERBRAND VERSION 0.9 INDHOLDSFORTEGNELSE 01.0 / DESIGNGUIDE 01.1 / VORES FAMILIE 01.2 / VISUELLE GRUNDSTEN 01.3 / GRUNDLOGO 01.3.1 / PLACERING 01.3.2 / GRUNDLOGO DON TS 01.4 / STORYLOGO

Læs mere

Designmanual. Romalt Idrætsforening 1981

Designmanual. Romalt Idrætsforening 1981 Designmanual Romalt Idrætsforening 1981 Introduktion Kære brugere af denne designmanual Denne designmanual omhandler pri mært brug af logo og farver i Romalt IF s designlinje. Den er ment og tænkt som

Læs mere

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Februar

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Februar Designguide h NemID Designguide / Kontrapunkt / Februar 2010 1 Indhold Logo Logo / Minimum afstand / Placering / Co-branding / Fejlagtig brug Elementer Farver / Tal og piktogrammer / Typografi / Supergrafik

Læs mere

Velkommen til Campus Bornholms designmanual

Velkommen til Campus Bornholms designmanual Designmanual Velkommen til Campus Bornholms designmanual Designmanualen beskriver grundelementerne i Campus Bornholms grafiske linje og giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen

Læs mere

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14 DESIGNMANUAL rev. 8.5.14 Indholdsfortegnelse Formålet med manualen... 3 Navnet... 4 Logoet... 5 Brug af logoet... 7 Luft omkring logoet... 8 Logovarianter... 9 Skrifttyper... 11 Designelementer... 12 Visitkort...

Læs mere

DESIGNMANUAL AARHUS STUDENTERNES SVØMMEKLUB

DESIGNMANUAL AARHUS STUDENTERNES SVØMMEKLUB DESIGNMANUAL INTRODUKTION KÆRE BRUGERE AF DENNE DESIGNMANUAL Denne designmanual omhandler pri mært brug af logo og farver i STUDENT- ERNES SVØMMEKLUBs designlinie. Den er ment og tænkt som en god vejledning

Læs mere

DESIGNGUIDE // MAJ 2012

DESIGNGUIDE // MAJ 2012 DESIGNGUIDE // MAJ 2012 Designguiden indeholder corporate standarder og retningslinjer, der fastsætter cphbusiness grafiske identitet. De grafikfiler, som hører til cphbusiness corporate standarder må

Læs mere

Designguide til Region Hovedstadens Web- & online-tv

Designguide til Region Hovedstadens Web- & online-tv Region Hovedstaden Designguide til Region Hovedstadens Web- & online-tv Designguide til Region Hovedstadens Web- & online-tv INDHOLD Introduktion 1 Logoplacering 2 Filmens titel 3 Titler og afsenderlogo

Læs mere

PRODUKTION & WORKFLOW

PRODUKTION & WORKFLOW Produktion & workflow PRODUKTION & WORKFLOW SVENDEPORTFOLIO SIDE 37 R E D E S I G N A F C O N N E R Y. D K C ONN E R Y T E S TDK. M A G N E S IU M. J U S TWORK S. DK SIDE 38 SVENDEPORTFOLIO P rod ukt ion

Læs mere

Designmanual Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Designmanual Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Opdateret 20. 09. 2012 Designmanual Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Velkommen På de følgende sider finder du KORAs designprogram. Med det ved hånden er du i stand

Læs mere

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils DANSK DESIGN LLZ DESIGN Skabeloner og stencils Skabeloner og stencils til hobby. Brug kataloget 2015 til køb og kreativ inspiration. Til vægdekorationer, billedmageri, på tøj, møbler, papir, glas, postkort

Læs mere

BRUGTE KLODSER TIL NYE IDEER DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK

BRUGTE KLODSER TIL NYE IDEER DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK 1 DESIGNMANUAL INDHOLDSFORTEGNELSE Designmanual 4 Brug af logo 10 Farver 11 Typografi 12 Maskot Social Playbook 14 Hvad er en social playbook? 15 Facebook 17 Instagram 19

Læs mere

DESIGNGUIDE Designguide domea.dk Version 1.0

DESIGNGUIDE Designguide domea.dk Version 1.0 DESIGNGUIDE OM DOMEA 01 Domea er blandt Danmarks største bygge- og boligadministrationer. Vi administrerer ca. 42.000 almene boliger for vores kunder, som er ca. 100 almene boligorganisationer fordelt

Læs mere

M.OE. Designmanual December 2014 1. udgave

M.OE. Designmanual December 2014 1. udgave M.OE Designmanual December 2014 1. udgave INDHOLDFORTEGNELSE ANVENDELSE 3 Rammer for anvendelse 4 GRUNDELEMENTER 5 Logo 6 Varianter 7 Skalering 8 Respektafstand 9 Farver 10 Typografi 11 Ikoner 12 BREVLINJE

Læs mere

Plads til dit barn...

Plads til dit barn... Publikationer A4 Folder - Institution Det bærende element på forsiden er et billede indsat i et gitter med 9 felter samt en titel. Billedet skal passe til titlen og underbygger emnet så budskabet bliver

Læs mere

Designvejledning. Grundelementer

Designvejledning. Grundelementer Designvejledning Grundelementer Grafisk design: kühnel Tekst: Charlotte Sten Jacobsen Køge Kommune December 2002 Indhold 1 2 3 Det originale byvåben 6 Det nytegnede byvåben 8 Byvåben og navnetræk 10 Sammenstilling

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere

M.OE. Designmanual Marts 2015 1. udgave

M.OE. Designmanual Marts 2015 1. udgave M.OE Designmanual Marts 2015 1. udgave Indholdfortegnelse Anvendelse 3 Rammer for anvendelse 4 GRUNDELEMENTER 5 Logo 6 Varianter 7 Skalering 8 Respektafstand 9 Farver 10 Typografi 11 Ikoner 12 BREVLINJE

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

DESIGN MANUAL V/01 PROJEKTKOMMUNIKATION

DESIGN MANUAL V/01 PROJEKTKOMMUNIKATION DESIGN MANUAL V/01 PROJEKTKOMMUNIKATION 0. Indhold 1. Designelementer 2. Designprincipper og eksempler 3. Kontakt 2 1. Designelementer Historier om Danmarks visuelle identitet bygger alle på en række grundelementer,

Læs mere

Michella+Serritzlew+Jacobsen+

Michella+Serritzlew+Jacobsen+ Designmanual+ Afsluttende+projekt+1.+Semester++ Michella+Serritzlew+Jacobsen+ CopenhagenBusinessAcademy 1.Semester MichellaSerritzlewJacobsen MULB Indholdsfortegnelse PBS...3 WBS...3 Brainstorm...4 Wireframes...5

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Grafiske Guidelines. Guidelines, anbefalinger og inspiration til VisitDenmarks visuelle udtryk i markedsføring af Danmark. www.branddenmark.

Grafiske Guidelines. Guidelines, anbefalinger og inspiration til VisitDenmarks visuelle udtryk i markedsføring af Danmark. www.branddenmark. Grafiske Guidelines Guidelines, anbefalinger og inspiration til VisitDenmarks visuelle udtryk i markedsføring af Danmark. www.branddenmark.com Marts 2015 Formål Denne brand- og designguide fastlægger VisitDenmarks

Læs mere

LLZ DESIGN SKABELONER OG STENCILS

LLZ DESIGN SKABELONER OG STENCILS DANSK DESIGN LLZ DESIGN SKABELONER OG STENCILS Danmarks største katalog med skabeloner og stencils til din hobby. Til alt hyggeligt hobbybrug med farver og fornøjelser. Brug kataloget. Vær kreativ. Skabeloner

Læs mere

Designmanual

Designmanual 11-3-2016 Designmanual Om Designmanualen På disse sider er Man-Freds beskrevet. Manualen her kan bruges til at finde standarden til designet af hele Man-Freds identitet på tværs af alle deres mediekanaler.

Læs mere

LOGO. Version 1. Logo udgave til hvid baggrund Version 2. Logo udgave til grå baggrund Version 3. Logo udgave til mørk baggrund

LOGO. Version 1. Logo udgave til hvid baggrund Version 2. Logo udgave til grå baggrund Version 3. Logo udgave til mørk baggrund designmanual For at sikre en klar profil, der er i overensstemmelse med Wunderwears værdier og holdninger, skal retningslinjerne i designmanualen altid følges. Guiden beskriver de overordnede designlinjer,

Læs mere

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils DANSK DESIGN LLZ DESIGN Skabeloner og stencils Kataloget er din inspiration til de mange skabeloner, der findes. Du kan bruge skabelonerne kreativt, dekorativt, samt i dit erhverv. Til at lave vægdekorationer,

Læs mere

Visuel guide til vores design. Version 2.0-2012-12-04

Visuel guide til vores design. Version 2.0-2012-12-04 Visuel guide til vores design Version 2.0-2012-12-04 Introduktion Et design En organisation FTF s designguide har til formål at sikre, at vi altid er kreative inden for de samme rammer og fremstår som

Læs mere

Hotel Hans Egede. Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012

Hotel Hans Egede. Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012 Hotel Hans Egede Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012 Introduktion 1 Hotel Hans Egede ønsker ny grafisk design identitet, og har i den forbindelse forespurgt på et oplæg fra forskellige

Læs mere

Designmanual. Generelt. NyreNyt + pjecer. Logo 2 Farver 2 Typografi 3 Billede 3

Designmanual. Generelt. NyreNyt + pjecer. Logo 2 Farver 2 Typografi 3 Billede 3 Designmanual Generelt Logo 2 Farver 2 Typografi 3 Billede 3 NyreNyt + pjecer Forside 4 Inholdsfortegnelse 5 Sidetal / sidefod 5 Indhold 6 Tema / Tillæg 6 Typografi Rubrik (Overskrifter) Underrubrik (indl.

Læs mere

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked.

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked. Indhold Forord Scandinavian DesignLab... 2 SuperBest's nye logo... 3 Primært logo... 4 Primært logo Varianter og Sekundært logo... 5 Farvepalet... 6 Typografi... 7 Primært logo Skiltning... 8 Sekundært

Læs mere

Foto: Getty Images. Designmanual.

Foto: Getty Images. Designmanual. Foto: Getty Images Designmanual. Kære Partimedlem Velkommen til den nyeste justering af Socialdemokraternes design. Vores design har klaret sig flot gennem valgkampen, men vi har alligevel oplevet, at

Læs mere

Designmanual. Ditte Vium

Designmanual. Ditte Vium Designmanual Ditte Vium Grafisk Design INDHOLD 2. Virksomheden.... side 4 Indden bag... side 4 Designlinje.... side 4 Logo.... side 5 Grafiske elementer.... side 6 Størrelse og respektafstand.... side

Læs mere

Grafisk Design rapport Kom/IT

Grafisk Design rapport Kom/IT Grafisk Design rapport Kom/IT Filip Olsen & Frederik Bøgh Indholdsfortegnelse Teoriafsnit Form og farver... 1 Grundfarver... 1 Komposition og layout... 2 Praktisk Folder til teknologiprojektet Bæredygtig

Læs mere

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1 DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER Side 1 INDHOLDSFORTEGELSE 1. Logo og navnetræk 3 2. Skrifttype 4 3. Billedstil 4 4. Farver 5 5. Publikationsforsider 7 6. Plakater

Læs mere

DEn rigtige. Typografi & Ombrydning. Manual til interaktive PDF er PDFer. Redigerbar PDF. Opslagsværk - Egenskaber for boks. Special Arbitrary Mask

DEn rigtige. Typografi & Ombrydning. Manual til interaktive PDF er PDFer. Redigerbar PDF. Opslagsværk - Egenskaber for boks. Special Arbitrary Mask Typografi & Ombrydning ombrydning Manual til interaktive PDF er PDFer Opslagsværk - Egenskaber for boks Redigerbar PDF Special Arbitrary Mask Denne funktion er den nok smarteste af dem alle, da du kan

Læs mere

Vi er ikke som de andre. FARVEOPLÆG OG MOCKUP PÅ IDENTITET

Vi er ikke som de andre. FARVEOPLÆG OG MOCKUP PÅ IDENTITET Vi er ikke som de andre. FARVEOPLÆG OG MOCKUP PÅ IDENTITET 02 Indledning. Dette oplæg indeholder oversigt over farvevalg og -symbolik Fleggaard Leasing samt relaterede forretningsområder, herunder Fleggaard

Læs mere

Designmanual. Version 1.0. Wonderful Copenhagen

Designmanual. Version 1.0. Wonderful Copenhagen Designmanual Version 1.0 Wonderful Copenhagen Designmanual Index Intro SIDE 2 Intro Logo SIDE 3 Wonderful Copenhagens designmanual er et værktøj til internt brug og til brug for eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Y ELL O W G REN A D E

Y ELL O W G REN A D E YELLOW GRENADE OPGAVEN Nick Christiansen kontaktede mig på Facebook. Han havde set mit coverbillede, (ulven ses på modstående side) som jeg har tegnet i Illustrator. Han var helt vild med ulven, der udelukket

Læs mere

designmanual konsultation.nu Designmanual Konsultation.nu Gyldig fra 20 marts 2014

designmanual konsultation.nu Designmanual Konsultation.nu Gyldig fra 20 marts 2014 designmanual konsultation.nu 1 Velkommen Velkommen til Konsultation.nu s designmanual. Manualen indeholder grafiske retningslinjer for logoet for Konsultation.nu. Med denne i hånden, er du i stand til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 2. Logo 3. Respektafstand 5. Farver 6. Typografi 7. Eksempler 9

Indholdsfortegnelse. Forord 2. Logo 3. Respektafstand 5. Farver 6. Typografi 7. Eksempler 9 Designmanual Indholdsfortegnelse Forord 2 Logo 3 Respektafstand 5 Farver 6 Typografi 7 Eksempler 9 1 Forord Denne designguide beskriver Kostume-Pusheren s visuelle identitet. Dette forslag er lavet til

Læs mere

Fødevareministeriets Designmanual

Fødevareministeriets Designmanual 1 Fødevareministeriets Designmanual Indhold Introduktion Side 3 Designelementer Side 4 Horisontlinjen/buen, bokse og billeder Farver og skrifttyper Kongekronen Logo Side 8 Specifikationer for logo Billeder

Læs mere

Designmanual Udgiver: Sortberg Hansen Opdateret dato: 26/3/2012 Copyright: Sortberg Hansen Grafik & opsætning: Rune Holmann

Designmanual Udgiver: Sortberg Hansen Opdateret dato: 26/3/2012 Copyright: Sortberg Hansen Grafik & opsætning: Rune Holmann designmanual Designmanual Udgiver: Sortberg Hansen Opdateret dato: 26/3/2012 Copyright: Sortberg Hansen Grafik & opsætning: Rune Holmann Indholdsfortegnelse Logo 4 Logo - variationer 5 Logo - respektafstand

Læs mere

Grafisk design AnnA SkAk Mediegr Afiker

Grafisk design AnnA SkAk Mediegr Afiker Grafisk design opgaven Jeg fik til opgave, at udforme en værdikupon til svenske Adlibris Fotoservice. Værdikuponen skulle være i A5-format på 2 sider. På første side skulle der være en indledende tekst

Læs mere

Designmanual. Bjarne Brønno 2014 Version 1.0

Designmanual. Bjarne Brønno 2014 Version 1.0 Designmanual Bjarne Brønno 2014 Version 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning Farver Typografi Billedstil Logo Branding Brandingmateriale 3 4 5 6 7 9 10 Indledning Dette er en designmanual til musiker Bjarne

Læs mere

DESIGNPORTAL. Indhold. Grundelementer. Logo. Mærke til institutioner. Farver. Typografi. Frise designprincip. Kommunevåben

DESIGNPORTAL. Indhold. Grundelementer. Logo. Mærke til institutioner. Farver. Typografi. Frise designprincip. Kommunevåben Indhold Logo Mærke til institutioner Farver Typografi Frise designprincip Kommunevåben Kalundborg Kommunes nye designprogram består af byvåbnet fra det tidligere Kalundborg Kommune. Byvåbnet har gennemgået

Læs mere

Introduktion. Denne designmanual beskriver grundelementerne i PA Savværkets visuelle identitet.

Introduktion. Denne designmanual beskriver grundelementerne i PA Savværkets visuelle identitet. 1 Designmanual Indhold Introduktion Grundelementer Farveunivers Farvedefinition Logo Logoplacering Logo på tekstil Billeder Brevpapir og visitkort Typografi Dos and don ts 2 Introduktion Denne designmanual

Læs mere

Mums fordi mad skal smage godt. Design Manual. Marts 2014

Mums fordi mad skal smage godt. Design Manual. Marts 2014 Mums fordi mad skal smage godt Design Manual Marts 2014 Indhold Formål med manualen... 2 Grundelementer... 2 Mums navn og logo... 2 Logo til forretningsbrug... 3 Forskellige logoversioner... 4 Typografier...

Læs mere

CHOKOLADE MAGERIET. Designmanual. af Mette Tang

CHOKOLADE MAGERIET. Designmanual. af Mette Tang Designmanual af Mette Tang Indhold Logo Respektafstand...s. 4 Placering...s. 5 Størrelser...s. 6 På baggrunde...s. 7 Typografi Fonte...s. 9 Teksjustering...s. 10 På baggrunde...s. 11 Elementer Cirkler...s.

Læs mere

Designmanual Marts 2015, V3

Designmanual Marts 2015, V3 Designmanual Marts 2015, V3 Skrifttyper/ fonts Titillium Light abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 0123456789 Titillium Semibold abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

Læs mere

Indhold. 3 Logo. 4 Farver. 5 Logo i to farver. 6 Logo i én farve. 7 Logo med payoff. 8 Mærke som dekorativt element. 9 Logo sammen med tekst

Indhold. 3 Logo. 4 Farver. 5 Logo i to farver. 6 Logo i én farve. 7 Logo med payoff. 8 Mærke som dekorativt element. 9 Logo sammen med tekst Designguide 3 Logo 4 Farver 5 Logo i to farver 6 Logo i én farve 7 Logo med payoff 8 Mærke som dekorativt element 9 Logo sammen med tekst 10 Typografi 11 Få mere information 2 Efterskolernes designguide

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING TYPOGRAFI OG OMBRYDNING Opgaven var her at udarbejde en brochure for virksomheden Fynbo Glas A/S. Det er en engros virksomhed, der sælger glas til byggebranchen. Brochuren skulle bruges som en informationsbrochure,

Læs mere

FAMILIE & MADVANER DESIGNGUIDE

FAMILIE & MADVANER DESIGNGUIDE FAMILIE & MADVANER DESIGNGUIDE VELKOMMEN Dennne guide har til formål at sikre en entydig præsentation og eksponering af den visuelle identitet for virksomheden En bid af Malou v. Marie-Louise Hannesbo

Læs mere

Designmanual. EnergiMetropol

Designmanual. EnergiMetropol Designmanual EnergiMetropol 2 9 De 3 forskellige logoer findes i en dansk og en international udgave. De 3 versioner vises herunder. Udgave 1 Udgave 2 Udgave 3 3 9 Alle versioner findes i seks forskellige

Læs mere

Grafisk design. Filmblad til tablet

Grafisk design. Filmblad til tablet Grafisk design Filmblad til tablet Lodret cover Opgavebeskrivelse: Mit digitale produkt er et filmblad til tablets over månedens film. Tablet udgaven er mere kompakt og gør at brugeren får et hurtigere

Læs mere

10 sider af Cyklist forbundets design

10 sider af Cyklist forbundets design 10 sider af Cyklist forbundets design Hvem er vi? I en foranderlig verden skal Cyklistforbundet også udvikle sig ved løbende at se på sin organisation med nye øjne, finde nye veje og skærpe kommunikationen.

Læs mere

Designmanual. Version 1. 02-06/2013

Designmanual. Version 1. 02-06/2013 Designmanual Version 1. 02-06/2013 s designmanual indhold Indhold 2 Introduktion... 3 Kommunikationsunivers... 4 Konceptbeskrivelse...5 HVAD...5 HVEM...5 HVORDAN...5 HVOR...5 HVORNÅR...5 Konceptskitse...6

Læs mere

GRAFISK DESIGN - MAGASIN FORSIDE

GRAFISK DESIGN - MAGASIN FORSIDE GRAFISK DESIGN - MAGASIN FORSIDE REDEGØRELSE Opgavebeskrivelse Fiktiv opgave: Design en forside til Skanderborg Kommunes Bibliotekers kvartalsblad Det sker. Afsender Afsenderen er en kommunal instans,

Læs mere

Co Brewers. Designmanual Rev. 1

Co Brewers. Designmanual Rev. 1 Designmanual 2016 Rev. 1 Indhold Source Sans Pro 01 Logo 02 Farveunivers Plakat Visitkort Label Website 04 Billedstil 05 Layout 03 Typografi Logo Logoet er designet så det skaber associationer til øl,

Læs mere

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at:

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at: DFH Design Guide I denne designguide kan du finde informationer om og retningslinier for Dansk Flygtningehjælps visuelle design. Det gælder logo, fonte, farver, formater, lay-out og andre redskaber til

Læs mere

DESIGNGUIDE KORT TIL FREMTIDEN FØLG DIN NATUR

DESIGNGUIDE KORT TIL FREMTIDEN FØLG DIN NATUR DESIGNGUIDE KORT TIL FREMTIDEN FØLG DIN NATUR INDHOLD Introduktion... 3 GRUNDELEMENTER Kommunikationens opbygning... 5 Byvåben... 6 Sproget... 7 Typografi... 8 Farver... 9 Billeder... 10 Kortet... 11 RETNINGSLINJER

Læs mere

Design manual for Bifrost

Design manual for Bifrost Design manual for Bifrost Farver - Skalaer - Anvendelse - Web anvendelse Bomærke - Skabelse Logotype - Snit - Benyttelse Brødtekstfont - Snit - Benyttelse Region bomærke - Farver - Valg - Form Andre benyttelser

Læs mere