KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012

2 KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE Redaktion og design Sekretariatet for ledelse og kommunikation Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune Tryk Rødgaard grafisk produktion 1. oplag 2012

3 INDHOLD INDHOLD FORORD DESIGNLINJEN RETNINGSLINJER ONLINE DESIGNMANUAL LOGO VARIATIONER LOGOVARIATION 1: GRUNDMÆRKE LOGOVARIATION 2: BYVÅBEN MED NAVNETRÆK GRUNDELEMENTER DET GEOMETRISKE FORMSPROG SKYLINE FARVER TYPOGRAFI BILLEDER TRYK OG PRINT PUBLIKATIONER FORMATER KAMPAGNER PLAKATER OG ABRIBUS FAKTAARK PRINT SELV ANNONCER ENHEDER, INSTITUTIONER, KONTRAKTSTYREDE VIRKSOMHEDER MV. KØBENHAVNS KOMMUNE I SAMARBEJDE MED ANDRE DIGITALE MEDIER POWERPOINT VIDEO WEB OG ANDRE DIGITALE MEDIER BORGERRETTET KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR 3

4 4

5 FORORD Københavns Kommunes logo tager afsæt i Københavns byvåben, som stammer helt tilbage fra Det er det, der samler landets største by, kommune og arbejdsplads om én fælles visuel identitet. Formålet med Designupdate 2012 er at sikre, at alle dele af kommunen har en sammenhængende visuel identitet og benytter et kvalitetspræget og funktionelt fælles design. Den fælles designlinje skal formidle et positivt, ensartet og imødekommende billede af kommunen og samtidig skabe muligheder for kreativ udfoldelse inden for den fælles ramme. Designupdate 2012 indeholder retningslinjer og gode råd for Købehnhavns Kommunes visuelle identitet. Den er bygget op af korte forklarende tekster og eksempler til inspiration. Som en mere redskabsorienteret guide er skabeloner, ikongalleri, farvekort m.m. samlet i en online designmanual, som er tilgængelig for alle på Designupdate 2012 afløser tidligere designguides og designtillæg, og der vil fremover udkomme en designupdate hvert andet år. Ring eller skriv gerne til din forvaltnings kommunikationsafdeling, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Rigtig god arbejdslyst! 5

6 DESIGNLINJEN RETNINGSLINJER Her er en kort sammenfatning af de retningslinjer, du skal følge i arbejdet med design for Københavns Kommune. Længere forklaringer og uddybninger finder du i de kommende afsnit og i vores online designmanual. LOGO / Brug altid Københavns Kommunes logo. Modtageren må aldrig være i tvivl om, at det er Københavns Kommune, der er afsenderen. Københavns Kommunes logo er den vigtigste og mest karaktergivende del af vores visuelle identitet. Lav derfor ikke nye logoer, men brug det vi har. LOGOFARVE / Brug de tre tilladte logofarver. Blå (Pantone 294) og sort (Pantone P Black) er til administrativt brug, og rød (Pantone 485) er til politisk brug. FARVER / Brug Københavns Kommunes farvepalet. Farverne kan sammensættes frit efter behov. FORMSPROG / Brug elementer fra det geometriske formsprog, som danner både Københavns Kommunes byvåben og skyline. TYPOGRAFI / Brug Københavns Kommunes skrifttyper. Den primære skrifttype er Gill Sans, der er til overskrifter og kortere tekst. Den sekundære skrifttype er Garamond, der er til brødtekst. VIRKEMIDLER / Brug få grafiske virkemidler. For mange effekter kan overskygge budskabet. BILLEDER / Brug hellere ét stort billede end mange små. Husk, at et godt billede kan skabe stemninger og vække følelser. Brug derfor hellere billeder til at udbygge budskabet frem for at gentage det. Brug kommunikationsafdelingen i din forvaltning til gode råd, sparring og godkendelse af design. 6

7 Udkast til ny online designmanual / ONLINE DESIGNMANUAL Et vigtigt redskab i arbejdet med Københavns Kommunes design er kommunens online designmanual. I manualen finder du relevante filer og skabeloner, vejledninger, ikongalleri, farvepalet m.m. Alt sammen værktøjer, der gør det muligt at udarbejde design på en måde, der er både enkel og i overensstemmelse med principperne for Københavns Kommunes visuelle identitet. Du finder online designmanualen på 7

8 LOGO VARIATIONER Den vigtigste og mest karaktergivende del af Københavns Kommunes visuelle identitet er vores logo. Logoet findes i to variationer: Logovariation 1: Grundmærket er den mest markante variation, og det skal du benytte til publikationer, kampagner, plakater, annoncer og PowerPoint præsentationer. Logovariation 2: Byvåben med navnetræk er mere neutralt, og det skal du anvende, når du kommunikerer på myndighedsniveau og på politisk niveau. Logoet skal bruges på alle medier. Logoet optræder i blå (Pantone 294) eller sort (Pantone P Black) til administrativt brug. Til politisk brug benytter du rød (Pantone 485). Hvis baggrunden er mørk, kan logo eventuelt ændres til hvid (negativ). Byvåben og navnetræk skal altid optræde i samme farve. Logoet er specialtegnet, og du må hverken ændre udformning eller størrelsesforhold mellem de enkelte elementer. Læs mere om retningslinjer for brug af logo i de følgende afsnit. 8

9 Logovariation 1: Grundmærke Logovariation 2: Byvåben med navnetræk (hhv. sidestillet og understillet) 9

10 LOGOVARIATION 1: GRUNDMÆRKE Grundmærket er et markant og identitetsskabende mærke, som repræsenterer Københavns Kommune selvstændigt på klar og enkel vis. Grundmærket er til publikationer, kampagner, plakater, annoncer og PowerPoint præsentationer. Grundmærket skal altid stå alene uden tilhørende navnetræk, og du kan frit placere det i højre side af formatet. Det skal dog støde helt op til højre kant og placeres med en afstand til top eller bund, som svarer til formatets margin. Ved tryk på eksempelvis rumlige eller irregulære formater, hvor det ikke er muligt at overholde førnævnte, skal du placere grundmærket, så det altid fremstår tydeligt og umanipuleret. Plakat / Pantone P Black og 354 / Gill Sans Bold / Grundmærke 10

11 Brev / Pantone 294 / Byvåben med sidestillet navnetræk LOGOVARIATION 2: BYVÅBEN MED NAVNETRÆK Byvåben med tilhørende navnetræk skal du bruge til kommunikation på myndighedsniveau og på politisk niveau. Brug desuden byvåben med navnetræk til al kommunikation der ikke er publikationer, kampagner, plakater, annoncer og PowerPoint præsentationer. Du skal altid gengive byvåbnet med navnetræk. Navnetrækket kan enten understilles eller højrestilles i forhold til byvåbnet. Navnetrækket sætter du med versaler i skrifttypen Gill Sans Bold. Er afsenderen et politisk udvalg eller en forvaltning og eventuelt tilhørende institution, skal du supplere navnetrækket ved at skrive disse oplysninger under Københavns Kommune med Gill Sans. 11

12 GRUND- ELEMENTER DET GEOMETRISKE FORMSPROG Københavns Kommunes visuelle identitet bygger på et geometrisk formsprog, som tager afsæt i vores byvåben. Københavns byvåben er bygget op af geometriske former og kan reduceres til cirkler, ligesidede trekanter, kvadrater, streger og stjerner. Designupdate 2012 giver mulighed for at differentiere den visuelle identitet, så længe du benytter det geometriske formsprog. Det sikrer synergi på tværs af kommunen. Selve byvåbnet må du ikke ændre eller redigere. Download skabeloner på mellemrum trekant cirkel i cirkel kvadrat stjerne halvcirkel 45 striber Cirkel Trekant Kvadrat Striber Stjerne 12

13 Illustration med det geometriske formsprog / Pantone P Black SKYLINE Københavns Kommunes skyline er en karakteristisk del af vores visuelle identitet. Du kan med fordel bruge den i bunden af formatet på publikationer, plakater og som webbanner. De enkelte figurer kan du også anvende som grafiske elementer. Skylinen er opbyget af det geometriske formsprog og kan findes som helhed eller som delelementer på 13

14 FARVER Konceptet for Designupdate 2012 er at gøre den visuelle kommunikation enkel og tydelig. Derfor er det vigtigt, at du bruger så få farver som muligt. Københavns Kommunes primære farver er blå (Pantone 294), sort (Pantone P Black) og rød (Pantone 485). Til administrativ kommunikation på myndighedsniveau skal du bruge blå (Pantone 294) og sort (Pantone P Black). Til politisk brug skal du bruge rød (Pantone 485). Den bruges af Borgerrepræsentationen, politiske udvalg og borgmestre. Vi har udformet en ny palet af sekundære farver. Farverne kan sammensættes frit efter behov. Farverne er inddelt i kategorier, og det kan være en hjælp at vælge farver i samme kategori. Se også farverne på Rapport / Pantone 308 / Gill Sans Bold og Gill Sans Light / Grundmærke / Illustration med det geometriske formsprog 14

15 Primære farver (til administrativt og politisk brug) Pantone 294 C100 M65 Y0 K30 R9 G40 B105 Pantone P Black C0 M0 Y0 K100 R78 G74 B71 Pantone 485 C0 M95 Y90 K05 R241 G17 B13 Sekundære farver Douche farver Pantone 432 C69 M55 Y46 K13 R103 G108 B115 Pantone 5615 C61 M36 Y56 K15 R121 G137 B129 Pantone 308 C99 M10 Y14 K39 R38 G103 B130 Pantone 454 C8 M3 Y30 K8 R202 G200 B172 Pantone 4755 C6 M15 Y20 K1 R220 G198 B187 Mættede farver Pantone 2602 C46 M74 Y0 K0 R151 G87 B166 Pantone 300 C100 M35 Y0 K0 R0 G110 B182 Pantone 354 C73 M0 Y81 K0 R0 G169 B92 Pantone Orange 021 C0 M45 Y86 K0 R255 G108 B47 Pantone Red 032 C0 M78 Y73 K0 R246 G80 B88 Klare farver Pantone 7460 C100 M0 Y10 K0 R0 G142 B192 Pantone RubineRed C2 M94 Y5 K0 R219 G72 B126 Pantone 109 C0 M11 Y96 K0 R255 G199 B0 Pantone 338 C54 M0 Y37 K0 R76 G193 B161 Pantone 382 C33 M0 Y85 K0 R153 G194 B33 15

16 TYPOGRAFI Københavns Kommunes primære skrifttype er Gill Sans, som er en stilren skrifttype uden fødder. Den skal du benytte til overskrifter og kortere tekster. Garamond er den sekundære skrifttype. Den er mere klassisk og har fødder, så den er læsevenlig ved større tekstmængder. Da Gill Sans og Garamond ikke er tilgængelige som standard i alle computere, benytter vi Times New Roman som brødtekst i brevlinjen (wordskabeloner) og Verdana til alle elektroniske medier, herunder PowerPoint. Gill Sans og Garamond kan downloades på 16

17 Primær typografi Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå #% &<>/[(*)]± Gill Sans bruges i følgende snit: Regular, Italic, Bold, Bold Italic, Light og Light Italic. Sekundær typografi Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå #% &<>/[(*)]± Garamond bruges i følgende snit: Regular, Regular, Italic, Semibold, Semibold Italic, Bold og Bold Italic. 17

18 BILLEDER Billeder er en vigtig del af visuel kommunikation. Københavns Kommunes billedstrategi er at bruge få gode billeder af høj kvalitet. Du skal hellere vælge ét godt stort billede end mange små billeder, der kan forstyrre budskabet. Der skal ikke nødvendigvis være et billede ved hvert afsnit. RETNINGSLINJER FOR ARBEJDE MED BILLEDER: Fotografiet skal forstærke budskabet ved at skabe en stemning og følelse, der udbygger teksten. Skab bevægelser i billedet, som er lette at følge for øjet. Et godt eye flow fastholder nysgerrigheden hos modtageren. Undgå helst høj sol og klar blå himmel. Det giver en kraftig kontrast og en farveholdning, som let bliver forudsigelig og kedelig at se på. Tag gerne samme motiv fra flere vinkler og med (meget) forskellige brændvidder. Det giver layouteren større muligheder i designet. Undgå for mange elementer i motivet. Et tomt billede giver plads til eftertanke. VED SAMARBEJDE MED PROFFESSIONELLE FOTOGRAFER: Hold altid en indledende samtale med fotografen, så du sikrer overensstemmelse mellem layout og billeder. Billedfilen skal være i en opløsning, som svarer til mellemformat og minimum i et format, som svarer til fx Canon 1D/Nikon D3. Sørg for, at billederne bliver taget i RAW-format, og at fotografen overleverer de færdigbehandlede billeder i maximum TIFF-størrelse (Adobe RGB DPI - 8 bit). For at styrke balancen mellem form og tekst skal billedfilen afstemmes RGB-værdierne i højlys og skygge med tilsvarende værdier i layout. Sørg altid for at have tjek på kreditering af fotografen og brugsrettigheder. 18

19 Foto: Rishi, Happy Living 19

20 TRYK OG PRINT PUBLIKATIONER Københavns Kommune udgiver en lang række publikationer. Sammen med Københavns Kommunes hjemmeside er publikationerne et af de mest centrale kommunikationsmedier. Det centrale element på forsiden af alle publikationer er grundmærket. Udgives publikationen i samarbejde med andre, er det vigtigt, at logoplacering og størrelse tydeligt afspejler ansvars- og tilhørsforhold (se side 33). Grundmærket kan du frit placere i højre side af formatet. Det skal dog støde helt op til højre kant og placeres med en afstand til top eller bund, som svarer til formatets margin (se side 10). På bagsiden af alle publikationer skal du placere Københavns Kommunes navnetræk og evt. øvrig afsenderinformation. Navnetrækket og afsenderinformationerne kan du placere frit, men de skal være tydelige og læsbare. Publikationer i samme serie bør altid have samme placering af grundmærket. Det enkelte format afgør, hvilken størrelse af grundmærket du skal anvende. Publikation / Pantone 109 og P Black / Gill Sans Light / Grundmærke og navnetræk (bagside) 20

21 Årsrapport forside / Pantone 354 / Gill Sans Bold og Gill Sans Light / Grundmærke / Illustration med det geometriske formsprog FORMATER Hvis du skal udarbejde en publikation, anbefaler vi standardformater, der er økonomisk fornuftige at producere og kan sendes i standardkuverter. Anbefalede formater er A4, AS5, A5, M65, 105x297 mm, 210x210 mm og 145x145 mm. Se mere på 21

22 22 Årsrapport indhold / Pantone 354 og P Black / Gill Sans Light, Gill sans Regular, Garamond Regular og Garamond Bold

23 23

24 KAMPAGNER Kampagner, der har Københavns Kommune som eneste afsender, skal benytte grundmærket på alt kampagnemateriale og overholde retningslinjerne for design. Du kan med fordel skabe en ny og unik identitet til et projekt uden brug af nyt logo. Kampagnelogoer vil ofte overskygge Københavns Kommunes logo og dermed distancere kampagnen fra Københavns Kommune og skabe forvirring om afsenderforholdet. Ved at bruge det geometriske formsprog, typografierne og farverne fra den fælles farvepalet vil du kunne skabe et originalt visuelt univers, der samtidig har et tydeligt tilhørsforhold til afsenderen Københavns Kommune. T-shirt / Pantone 2602 og Orange 021 / Gill Sans Bold og Gill Sans Light / Grundmærke / Grafik med det geometriske formsprog 24

25 Plakat / Pantone 2602 og Orange 021 / Gill Sans Bold og Gill Sans Light / Grundmærke / Grafik med det geometriske formsprog 25

26 26 Etiket / Pantone 2602 og Orange 021 / Gill Sans Bold og Gill Sans Light / Grundmærke / Grafik med det geometriske formsprog

27 PLAKATER OG ABRIBUS Plakater indgår ofte som en del af kampagner. Det kan både være plakater som outdoor i bybilledet eller som indoor kampagner, hvor plakterne hænges op på skoler, institutioner, biblioteker og lignende. De samme krav gælder her som for publikationer og kampagner. Grundmærket skal altid indgå. Det er vigtigt, at afsenderforholdet er tydeligt. Der gælder de samme regler for abribus som for plakater. Abribus / Pantone 308 / Foto: Kontraframe / Gill Sans Regular / Grundmærke og OPEN Copenhagen logo 27

28 28 Plakat tværformat / Pantone Red 032 / Foto: Thorkild A. Christensen / Gill Sans Regular / Grundmærke og OPEN Copenhagen logo

29 29

30 FAKTAARK Mange projekter og enheder kan have behov for at udarbejde faktaark. Designet for faktaark følger retningslinjerne for design. Faktaark indeholder ofte megen information, og det er vigtigt at tage højde for i designet. Lav et enkelt og overskueligt grid. Husk, at faktaark ikke skal indeholde alt. De skal formidle et oveblik. Brug grafer og figurer til at underbygge budskabet. Brug af grundmærke til faktaark adskiller sig fra de øvrige tryksager. Faktark bliver ofte printet på en almindelig kontorprinter, der ikke kan printe til kanten, og derfor bør du i dette særtilfælde afholde dig fra at sætte grundmærket helt til kant. Faktaark / Pantone 338 m.fl. / Gill Sans Bold, Gill Sans Regular, Gill Sans Light og Garamond Regular / Grundmærke 30

31 PRINT SELV Ved publikationer, der skal kunne printes på en almindelig printer, er der en række forholdsregler at tage. Husk at lave en sikkerhedsmargin på minimum 5 mm, da de fleste printere kan ikke printe helt til kanten af papiret. Undgå store farveflader. De kan se godt ud på tryk, men på en almindelig printer vil farven ofte fremstå umættet. Tag altid et prøveprint! Der er stor sandsynlighed for, at farverne kommer anderledes ud af printeren, end de fremstår på skærmen. Som ved faktaark bør du i dette særtilfælde undlade at sætte grundmærket helt til kant. Har du brug for at printe et design der ikke har 5 mm sikkerhedsmargin, sørg da for at indstille printeren til at tilpasse udskriftsområdet. På den måde sikrer du at hele designet kommer med. Print selv publikation / Pantone 382 og P Black / Gill Sans Regular, Gill Sans Light og Garamond / Grundmærke ANNONCER Vi har et fast koncept for annoncer. Du skal derfor kontakte Københavns Kommunes Mediacenter i forbindelse med annoncering. Se kontaktinformation på 31

32 Eksempel på logobrug ved samarbejde med andre 32

33 ENHEDER, INSTITUTIONER, KONTRAKT- STYREDE VIRKSOMHEDER MV. Enheder, institutioner, kontraktstyrede virksomheder, driftsområder mv., der er ejet af Københavns Kommune, men som opererer på markedsvilkår i konkurrence med private virksomheder, skal som udgangspunkt anvende Københavns Kommunes designlinje, men er ikke forpligtede til det, hvis det ikke er skrevet ind i deres kontrakt. Relationen mellem Københavns Kommune og en kontraktstyret virksomhed mv. skal fremgå klart gennem brug byvåben med et særligt navnetræk, der består af teksten Et kulturhus (eller anden dækkende betegnelse) i Københavns Kommune. Denne version af byvåben og navnetræk skal du anvende på al myndigheds- og service-kommunikation fra kontraktstyrede virksomheder. Du finder den særlige version af byvåbnet på KØBENHAVNS KOMMUNE I SAMARBEJDE MED ANDRE Når Københavns Kommune indgår samarbejde med andre aktører, kan der være behov for flere afsendere. Er dette tilfældet, skal de forskellige logoer afstemmes, så afsenderforholdet fremstår så tydeligt og harmonisk som muligt. Det kan du opnå ved at ensarte farve- og størrelsesforhold. Den projektansvarlige i Københavns Kommune skal sikre sig, at Københavns Kommune optræder ved korrekt logo. Vær særlig opmærksom på det, når eksekvering af designet varetages af en ekstern partner (se side 10). 33

34 DIGITALE MEDIER POWERPOINT PowerPoint præsentationer er ofte en undervurderet kommunikationskanal. Et godt og velkomponeret PowerPoint oplæg giver ikke bare oplægsholderen en mulighed for at understrege sine pointer, men giver også Københavns Kommune positivt tilbageløb. I PowerPoint oplæg er det ikke nødvendigt at skrive alt det, der skal siges. Præsentationen skal blot understøtte det mundtlige oplæg. Retningslinjer for PowerPoint: Skriv i punktform, og anvend max. fem bullets pr. slide. Hvert slide skal være overskueligt og læsbart, så fyld det ikke med for meget teksttungt indhold. Keep it simple! Powerpointpræsentation / Verdana / Grundmærke 34

35 Du kan med fordel bruge billeder, grafer, stikord, udråb og korte sætninger. Fremhæv de væsentligste pointer. Tilhørerne skal lytte, ikke læse et notat og miste koncentrationen. Brug max. ét billede eller én graf pr. slide. Du skal være opmærksom på, om billeder og grafik er i en ordentlig opløsning. Et oplæg må gerne være på mange slides jo oftere du skifter, jo mere dynamik skaber du. Et oplæg tager ikke nødvendigvis længere tid af flere slides. Du skal bruge skrifttypen Verdana, da den er ens på alle computere og desuden let at læse. Du må ikke ændre størrelse og placering for tekst og tekstbokse. Hvis teksten ikke kan være på ét slide, må den spredes over flere eller forkortes. Det giver en bedre og mere overskuelig præsentation. Brug skabelonerne til PowerPoint præsentationer, som findes på Video VIDEO Retningslinjer for videoproduktion: Tag stilling til, hvem der er målgruppen, og hvor filmen skal vises. Definér budskab og temaer for filmen. Hold altid et indledende møde med videofotografen, så I fra begyndelsen bliver enige om form og indhold. Sørg altid for at have kreditering og ophavsret i orden ved brug af musik. Angiv en tydelig afsender i form af logo. Brandingfilmen Copenhagen er produceret for Københavns Kommune og kan bruges som inspirationskilde. Filmen findes på Københavns Kommunes fælles videoportal video.kk.dk 35

36 Webside / Verdana / Byvåben med sidestillet navnetræk WEB OG ANDRE DIGITALE MEDIER Københavns Kommune placerer alle hjemmesider under Retningslinjer for webdesign og design på andre digitale medier: Kend målgruppen. Skriv præcise og korte tekster, som er rettet mod modtageren. Brug billeder i webopløsning til at understøtte teksterne. Hjemmesider under Københavns Kommune skal leve op til de internationale regler for handicaptilgængelighed på hjemmesider. Læs mere om reglerne på Københavns Kommunes byvåben med sidestillet navnetræk skal altid placeres i øverste venstre hjørne af websitet Brug skrifttypen Verdana der er en websikker skrifttype. Den er installeret på langt de fleste computere og læses derfor korrekt. Kontakt altid forvaltningens koordinerende webredaktør inden etablering af en ny hjemmeside. Find kontaktoplysninger på 36

37 APP / Pantone 294 og Pantone P Black / Byvåben 37

38 BORGER- RETTET KOM- MUNIKATION GRUNDPAPIR En stor del af Københavns Kommunes kommunikation er den direkte skriftlige kommunikation til københavnerne og andre interessenter i form af breve og s. Vis tydelig afsender, da du i dette tilfælde ofte kommunikerer på myndighedsniveau. Grundpapiret forsyner du med byvåben og navnetræk. Hvis afsenderen er på det politiske niveau, skal det være rødt (Pantone 485). Hvis afsenderen er på det administrative niveau, skal det være blåt (Pantone 294) eller sort (Pantone P Black). Byvåben og navnetræk samt navn på udvalg, forvaltning og evt. institution placerer du i øverste venstre hjørne af formatet. Øvrige afsenderinformationer placerer du nederst i højre side. Skriv afsenderinformationerne med Gill Sans og modtagerinformationer, brødtekst, dato mv. med Times New Roman. KUVERTER / Du skal gengive Københavns Kommunes byvåben og navnetræk på kuvertens forside i samme størrelse som på kommunens grundpapir. På kuvertens bagside (på flappen) gengiver du al øvrig afsenderinformation inklusiv udvalgets, forvaltningens og evt. institutionens navn. Du skal skrive afsenderinformationerne med Gill Sans. VISITKORT / Designet af visitkortet bygger på samme principper som grundpapiret. Den lille udgave af byvåbnet med tilhørende navnetræk samt navn på udvalg, forvaltning og evt. institution skal du placere i øverste venstre hjørne af formatet. Benyt Gill Sans til al tekst. BREVE, NOTATER O.LIGN. / Alle breve og notater både eksterne og interne anvender grundpapiret. Øvrige sider skal du printe på blankt papir. Hvert udvalg, forvaltning og institution har sit eget grundpapir opbygget efter en fælles skabelon. Afsenderinformationer placerer du nederst i brevets højre side. Spalten med afsenderoplysninger holder altid kant med bundmargin. Afsenderinformationerne skal du skrive med Gill Sans. Modtagerinformationerne placerer du under navnetrækket. Dato og journalnummer placerer du i højre side, så de holder overkant med modtagerinformationerne. Brevet afslutter du altid med afsenderens navn og evt. adresse. Modtagerinformationerne, dato, journalnummer, brødtekst og afsenderens navn og evt. adresse skriver du med Times New Roman. Der er udarbejdet skabeloner til alle dele af papirlinjen samt elektroniske udgaver. Skabeloner og specifikationer findes på 38

39 Visitkort, kuverter og brev / Pantone 294 og 485 / Gill Sans og Times New Roman / Byvåben med sidestillet navnetræk Når du sender en , så husk at det stadig er Københavns Kommune der er afsender. Du skal altid indsætte autosignatur, som lever op til retningslinjerne, bruge skrifttypen Verdana, og undgå forstyrrende farver, grafik og billeder. Skabeloner finder du på 39

40 40 KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

Grafisk design Logo til sports event. Andreas Ernst Tørnqvist

Grafisk design Logo til sports event. Andreas Ernst Tørnqvist Logo til sports event Andreas Ernst Tørnqvist Redegørelse Opgaven Opgaven omhandler forslag til logo for Sportslege 2013. Bidrag Jeg vil tage udgangspunkt i et logoforslag, som jeg ud arbejdede til lejligheden.

Læs mere

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO OPGAVE At designe en ny hjemmeside til den lokale bilklub, American Style Car Club Hadsund. Den tidligere hjemmeside som klubben havde, levede ikke op til og indeholdte

Læs mere

Kolding Kommunes grafiske identitet

Kolding Kommunes grafiske identitet Kolding Kommunes grafiske identitet "Det er Byrådets ønske, at alle ansatte tager Kolding Kommunes nye grafiske profil til sig som den rettesnor, der gør det muligt at koncentrere sig om det vigtige: I

Læs mere

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse.

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. DESIGN MANUAL Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj til brug for dem, der i det daglige

Læs mere

Nem grafik til websider

Nem grafik til websider Web design 101 Artiklen beskriver en nem måde, hvorpå du han lave ikon-lignende billeder til websider på basis af de symboltegnsæt, der er til rådighed på din computer. Metoden er særlig velegnet til små

Læs mere

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1 Designguide h NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1 Indhold Logo Logo / Minimum afstand / Placering / Co-branding / Fejlagtig brug Elementer Farver / Tal og piktogrammer / Typografi / Supergrafik

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual ÆRØ KOMMUNE Designmanual 02.11.05 Hvorfor en designmanual: Situationen i de to gamle kommuner: I kommunernes forvaltninger, skoler og institutioner fandtes mange forskellige blanketter, skemaer, foldere,

Læs mere

Grafiske Guidelines. Guidelines, anbefalinger og inspiration til VisitDenmarks visuelle udtryk i markedsføring af Danmark. www.branddenmark.

Grafiske Guidelines. Guidelines, anbefalinger og inspiration til VisitDenmarks visuelle udtryk i markedsføring af Danmark. www.branddenmark. Grafiske Guidelines Guidelines, anbefalinger og inspiration til VisitDenmarks visuelle udtryk i markedsføring af Danmark. www.branddenmark.com Marts 2015 Formål Denne brand- og designguide fastlægger VisitDenmarks

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils DANSK DESIGN LLZ DESIGN Skabeloner og stencils Kataloget er din inspiration til de mange skabeloner, der findes. Du kan bruge skabelonerne kreativt, dekorativt, samt i dit erhverv. Til at lave vægdekorationer,

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1 DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER Side 1 INDHOLDSFORTEGELSE 1. Logo og navnetræk 3 2. Skrifttype 4 3. Billedstil 4 4. Farver 5 5. Publikationsforsider 7 6. Plakater

Læs mere

Hotel Hans Egede. Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012

Hotel Hans Egede. Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012 Hotel Hans Egede Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012 Introduktion 1 Hotel Hans Egede ønsker ny grafisk design identitet, og har i den forbindelse forespurgt på et oplæg fra forskellige

Læs mere

Fødevareministeriets Designmanual

Fødevareministeriets Designmanual 1 Fødevareministeriets Designmanual Indhold Introduktion Side 3 Designelementer Side 4 Horisontlinjen/buen, bokse og billeder Farver og skrifttyper Kongekronen Logo Side 8 Specifikationer for logo Billeder

Læs mere

Y ELL O W G REN A D E

Y ELL O W G REN A D E YELLOW GRENADE OPGAVEN Nick Christiansen kontaktede mig på Facebook. Han havde set mit coverbillede, (ulven ses på modstående side) som jeg har tegnet i Illustrator. Han var helt vild med ulven, der udelukket

Læs mere

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning Typografi & Ombrydning OPGAVE Efter jul til ultimo januar køres en mellemdagskampagne i Hi-Fi Klubben. I den forbindelse skal der laves et indstik (mini-magasin) til de hollandske butikker, der viser gode

Læs mere

Grafisk design AnnA SkAk Mediegr Afiker

Grafisk design AnnA SkAk Mediegr Afiker Grafisk design opgaven Jeg fik til opgave, at udforme en værdikupon til svenske Adlibris Fotoservice. Værdikuponen skulle være i A5-format på 2 sider. På første side skulle der være en indledende tekst

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

LOGO. Version 1. Logo udgave til hvid baggrund Version 2. Logo udgave til grå baggrund Version 3. Logo udgave til mørk baggrund

LOGO. Version 1. Logo udgave til hvid baggrund Version 2. Logo udgave til grå baggrund Version 3. Logo udgave til mørk baggrund designmanual For at sikre en klar profil, der er i overensstemmelse med Wunderwears værdier og holdninger, skal retningslinjerne i designmanualen altid følges. Guiden beskriver de overordnede designlinjer,

Læs mere

Danske Fysioterapeuters Designguide

Danske Fysioterapeuters Designguide Danske Fysioterapeuters Designguide DANSKE FYSIOTERAPEUTERS DESIGNGUIDE INDLEDNING OG INDHOLD / 5 Dette er Danske Fysioterapeuters designguide. Guiden præsenterer foreningens visuelle identitet og viser,

Læs mere

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked.

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked. Indhold Forord Scandinavian DesignLab... 2 SuperBest's nye logo... 3 Primært logo... 4 Primært logo Varianter og Sekundært logo... 5 Farvepalet... 6 Typografi... 7 Primært logo Skiltning... 8 Sekundært

Læs mere

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at:

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at: DFH Design Guide I denne designguide kan du finde informationer om og retningslinier for Dansk Flygtningehjælps visuelle design. Det gælder logo, fonte, farver, formater, lay-out og andre redskaber til

Læs mere

GARA DESIGN MANUAL. På de følgende sider kan Agaras designmanual findes.

GARA DESIGN MANUAL. På de følgende sider kan Agaras designmanual findes. A GARA DESIGN MANUAL På de følgende sider kan Agaras designmanual findes. elementer der er skabt. Ved hjælp af designmanualen er det muligt at videreudvikle designet til Agara og stadig holde sig indenfor

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere

En enkel oversigt over grafiske elementer

En enkel oversigt over grafiske elementer Quickguide En enkel oversigt over grafiske elementer BedreBolig 3 Indhold Introduktion...5 Logo...6 Farver...8 Typografi... 10 Stregen... 12 Illustrationer... 14 Billeder... 16 Eksempel på brug af de grafiske

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Designmanual for websider

Designmanual for websider Designmanual for websider 31. marts 2009 Version 1.1. Denne manual beskriver de gældende retningslinjer for Aalborg Universitets websider. Det vil sige websider der benytter aau.dk i domænenavnet er omfattet

Læs mere

Design & brand guide. Anvisninger, anbefalinger og inspiration til hvordan VisitDenmarks design skal bruges. www.visitdenmark.com

Design & brand guide. Anvisninger, anbefalinger og inspiration til hvordan VisitDenmarks design skal bruges. www.visitdenmark.com Design & brand guide Anvisninger, anbefalinger og inspiration til hvordan VisitDenmarks design skal bruges. www.visitdenmark.com Bysted A/S, marts 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Branding af Danmark

Læs mere

design guide advodan

design guide advodan design guide advodan DesignGuide Logo (Positiv)...03 Logo (Negativ)...04 Typografi...05 Farver...06 Billedstil....07 Brochurelayout...09 Brochurelayout (variationer)... 11 Annonce med foto.... 12 Annonce

Læs mere

POWERPOINT FONTE HELT SIMPELT

POWERPOINT FONTE HELT SIMPELT CLAUS HANDBERG POWERPOINT FONTE HELT SIMPELT www.brydrammen.dk - ch@visuspublishing.dk VisusPublishing Hybenvænget 5 7480 Vildbjerg Tlf. 31458200 All Rights Reserved FONTE HELT SIMPELT PowerPoint fonte

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

En guide til Podas design...

En guide til Podas design... En guide til Podas design... Et stærkt varemærke Poda er et indarbejdet varemærke for kvalitetshegn. Podas produkter og ydelser har været markedsført under Poda-navnet i mere end 30 år, og virksomheden

Læs mere

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand Online designguide det danske uddannelsesbrand Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand I designguiden finder du en række redskaber, som kan benyttes i markedsføringen af

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Design manual for Bifrost

Design manual for Bifrost Design manual for Bifrost Farver - Skalaer - Anvendelse - Web anvendelse Bomærke - Skabelse Logotype - Snit - Benyttelse Brødtekstfont - Snit - Benyttelse Region bomærke - Farver - Valg - Form Andre benyttelser

Læs mere

Designguide til Headnet

Designguide til Headnet Aps Wilders Plads 8A T: +45 7022 9750 København K F: +45 3917 9751 Denmark headnet.dk info@headnet.dk Guide 19.11.2009 Designguide til 2 Indhold 3 1.0 Logo Navnetræk Tagline Bomærke 4 2.0 Typografi 5 3.0

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

MOT V ZE DESIGNMANUAL 2014

MOT V ZE DESIGNMANUAL 2014 DESIGNMANUAL 2014 Udgivet 28. maj 2014 FORORD Formålet med denne design manual er at fastlægge hvorledes Motivize fremstilles både grafisk and udtryksmæssigt. Med udgangspunkt i værdier som; motivation,

Læs mere

Portfolio Grafisk Design Grafisk Design

Portfolio Grafisk Design Grafisk Design Grafisk Design Portfolio Grafisk Design Grafisk Design Opgaven gik ud på at lave et postkort, der skulle reklamere for et åbent hus-arrangement på Aarhus Tech. Opgaven er lavet i samarbejde med skolens

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Intro. Navnetræk med symbol, version 1. Håndværksrådets logomanual 2. Denne lille logomanual er et udsnit af Håndværksrådets egentlige designmanual.

Intro. Navnetræk med symbol, version 1. Håndværksrådets logomanual 2. Denne lille logomanual er et udsnit af Håndværksrådets egentlige designmanual. Logomanual Intro Denne lille logomanual er et udsnit af Håndværksrådets egentlige designmanual. Den omhandler brugen af Håndværksrådets 1) Navnetræk og 2) Symbol (logo, fletværksudsnit), dvs. de designelementer,

Læs mere

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN DESIGNGUIDE

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN DESIGNGUIDE /kom s trykte designguide suppleres af den digitale platform /kom Her findes elektroniske versioner og skabeloner til download samt vejledninger og uddybende information. ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN DESIGNGUIDE

Læs mere

Design- og branding guidelines

Design- og branding guidelines AlfaNordic Design- og branding guidelines Corporate Visuel Identitet Indhold Indledning AlfaNordics logo Det primære logo Det sekundære logo Gengivelse af logoet Grafiske guidelines Farver Typografi Taglines

Læs mere

Grafisk Design. Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter.

Grafisk Design. Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter. Brainstorms Brainstorms INSPIRATION Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter. Sjovt med skråtstillet, skaber dynamik i opslaget. Fed taleboble til små-annoncer.

Læs mere

Brug for alle unge Fastholdelseskaravanen. Udarbejdet af UMLOUD UNTD

Brug for alle unge Fastholdelseskaravanen. Udarbejdet af UMLOUD UNTD Brug for alle unge Fastholdelseskaravanen 2009 Udarbejdet af UMLOUD UNTD Indholdsfortegnelse 0.0 Om Brand- og designmanualen Introduktion 3 1.0 Brandplatform Mission og vision 4 Kerneværdier 5 2.0 Designprogram

Læs mere

Skærmlayout på websiden

Skærmlayout på websiden Skærmlayout på websiden Af Kaj Søndergaard En bog i et flot layout er dejlig at få i hånden. Man får lyst til at bladre i bogen for at finde ud af om indholdet ser ud til at være værd at ofre tid på. Hvis

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Grafisk design: Ny identitet til LiveCV

Grafisk design: Ny identitet til LiveCV Grafisk design _ 22 / 42 Grafisk design: Ny identitet til LiveCV Produkt _ Igennem mit eget firma Wunderly, har jeg fået til opgave at re-designe LiveCV s online identitet, med henblik på at gøre det hele

Læs mere

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster Postervejledning Meningen med en poster En plakat, eller det der på engelsk kaldes en poster, bruges i videnskabelige kredse til at præsentere forskningsresultater. I det følgende vil der blive givet en

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR Kære kunde Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har brug for, at vide inden

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær.

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær. 1 DRINK GRAFISK DESIGN 5 STK. ØL / DRINKS / VAND GRAFISK DESIGN Grafisk design 3 DRINK 2 DRINK 5 DRINK 4 DRINK Opgaven bestod i at udvikle et nyt design til Galten byfest, som bliver holdt en gang årligt.

Læs mere

Designmanual for varemærket Nøglehullet

Designmanual for varemærket Nøglehullet Designmanual for varemærket Nøglehullet - for færdigpakkede fødevarer samt generisk markedsføring Udgivet den 17.06.2009, og revideret den 25.06.2012 af Livsmedelsverket (Sverige), Fødevarestyrelsen (Danmark),

Læs mere

billedbehandling okogris

billedbehandling okogris grafik & Billede billedbehandling okogris motiv Gris til Mad Med Mening flyer og hjemmeside. udfordring Fritlægning af gris, så hun kan sættes naturligt ind på en ny baggrund - i dette tilfælde et skærebræt

Læs mere

Arbejdsproces. Designparametre

Arbejdsproces. Designparametre REDEGØRELSE Om opgaven Til denne opgave skal der laves et design til easynets nye hjemmeside. Den skal være moderne, simpel i udtryk og overskuelig. Fokus på brugervenlighed. Der skal designes forside,

Læs mere

PowerPoint præsentation

PowerPoint præsentation PowerPoint præsentation Gå først i Start programmer Microsoft Office PowerPoint 1. Du begynder med et enkelt dias helt blankt, medmindre du vil bruge en af de forudlavede skabeloner. Det gør vi ikke her

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR INDHOLD Kære kunde Programmer // 3 Dokumentopsætning // 4 Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Skabeloner // 5 Derfor har vi lavet denne

Læs mere

KFUM-spejderne i danmark. Designguide

KFUM-spejderne i danmark. Designguide KFUM-spejderne i danmark Designguide Introduktion Denne guide giver en introduktion til de forskellige elementer i KFUM-Spejdernes visuelle identitet. For nogle af den visuelle identitets elementer er

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

G R A F I S K D E S I G N L O G O

G R A F I S K D E S I G N L O G O GRAFISK DESIGN LOGO Andreas Ernst Tørnqvist / Grafisk Design Opgavebeskrivelse Jeg fik stillet opgaven at designe en iden ti tet til min vens nye It-support firma. Opgaven var fri, der var ingen krav,

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation x DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2014 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1 BEST WESTERN - BEST MEETING folder Opgaven Jeg skal lave et oplæg af en BEST MEETING folder, til alle BEST WESTERN Hotellerne i Danmark. Jeg beslut- ter sammen

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

MARIA SKAU MADSEN SVENDEPRØVE 2015 WWW.BY-M.DK

MARIA SKAU MADSEN SVENDEPRØVE 2015 WWW.BY-M.DK DOKUMENTATION MARIA SKAU MADSEN WWW.BY-M.DK INDHOLDSFORTEGNELSE OPGAVE BESKRIVELSE.... 5 RESEARCH.... 5 DESIGN.... 5 SPECIFIKATIONER DET TRYKTE MEDIE.... 5 NUVÆRENDE IDENTITET... 6 PRIMÆR OG SEKUNDÆR MÅLGRUPPE....................6

Læs mere

Afsenderen af hjemmesiden er Ulla Bersang, som er Bersang. Opgaven er en ny opsætning. Opgaven er

Afsenderen af hjemmesiden er Ulla Bersang, som er Bersang. Opgaven er en ny opsætning. Opgaven er 38 Grafik design Opgave beskrivelse Overordnet kommunikation Opgaven er en hjemmesiden, lavet for en kunde Ulla Afsenderen af hjemmesiden er Ulla Bersang, som er Bersang. Opgaven er en ny opsætning. Opgaven

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere

Visuel identitet. Sem 4 /// GGD1 /// Marie Design

Visuel identitet. Sem 4 /// GGD1 /// Marie Design Visuel identitet Sem 4 /// GGD1 /// Marie Design Definition: En virksomheds visuelle identitet er hele den synlige del af virksomheden. Dvs. alle sammenhænge vi ser en virksomhed i, ned til mindste detalje.

Læs mere

Publikationer. Centralt niveau (A)

Publikationer. Centralt niveau (A) Publikationer Centralt niveau (A) grafisk designprogram juni 2006 2 indhold 3 Typografi 4 Farver Odense farvepalette Retningslinier for publikationsforsider til centralt niveau A4 Forside med rubrik nede

Læs mere

PDF til tryk Vejledning

PDF til tryk Vejledning PDF til tryk Vejledning 2 Generel info - der skal tages hensyn til disse regler i alle PDF er 3 Kuverter 4 Foldere (4sidet, 3 flj., 4 flj. osv.) 5 Hæfte (klammehæftet) 5 Bog/hæfte (med ryg) 5 Lakform og

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Online annoncespecifikationer

Online annoncespecifikationer ClickTAG Streaming video Brugeraktiveret lyd Standardmål 728x90 15 sekunders animation Opdateret 24. juli 2008 Annoncering på BilBasen Fakta om BilBasen ApS Bilbasen.dk er Danmarks største bilsite med

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 NAVN PÅ OPGAVEN KERNEOMRÅDE SVENDEPRØVE 2013 Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 Beskrivelse af opgaven I min fritid modtog jeg en opgave, som bestod i, at redesigne og kode et

Læs mere

Logo. Bogstaverne har en rund og dynamisk karakter og er med til at signalere venlighed, modernitet og liv.

Logo. Bogstaverne har en rund og dynamisk karakter og er med til at signalere venlighed, modernitet og liv. Brandguide Introduktion Denne PDF er en kortfattet guide til design og pay-off for Visit Vestsjælland. Guiden præsenterer de overordnede retningslinjer for Visit Vestsjællands identitet og brand i kontakten

Læs mere

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik SKRIV TIL NETTET - et hurtigt overblik Af Nis Hollesen Webmaster Norddjurs Kommune nih@norddjurs.dk Senest opdateret 05.02.2011 Skriv til nettet: Et hurtigt overblik I denne manual kan du få et hurtigt

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Bog INDBUNDEN. Omslag 4+0 CMYK Materien 1+1 SORT/HVID

Bog INDBUNDEN. Omslag 4+0 CMYK Materien 1+1 SORT/HVID Typografi & ombrydning BOGPRODUKTIon En kvinde fra forlagets lokalområde havde i 5 år indsamlet fortællinger om livet i Nærum fra 1930 erne til 1960 erne og ville gerne udgive dem. Det blev med støtte

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

CHAMP. Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Maria Jacobsen, 12gf32med8b, Aarhus TECH

CHAMP. Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Maria Jacobsen, 12gf32med8b, Aarhus TECH CHAMP Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Grafisk design Opgaven Opgaven lød på at designe undertøjsemballage til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. På æsken skulle der være

Læs mere

Grafisk design CRM. Customer Relation Management. - et værktøj til at hjælpe dig

Grafisk design CRM. Customer Relation Management. - et værktøj til at hjælpe dig Grafisk design Opgaven Jeg fik til opgave at lave en folder angående det nye -program (Customer Relation ), der skal implementeres hos sælgerne i politikernes lokalaviser. Målet var at skabe en overskuelig

Læs mere

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12 Projektdokumentation - af Dennis Iversen Tidsplan Dag 1 Research, mindmap, skitser til logo og start på logo. Dag 2 Færdiggørelse af logo, målgruppe og segment fastslået, skitser visitkort, start på visitkort.

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Typografier: Typografier er er punkt inden for design, som omfatter skrifttyper, linjeafstand/opsætning og linjeafstand altså en hel masse inden for skrift eller

Læs mere