Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum"

Transkript

1 Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Usability dokumentation Lavet af Sarina, Maria og René MulB

2 I forbindelse med ekspertvurderingstests udarbejdes som hovedregel altid en skriftlig dokumentation. Som tillæg til vedlagte ekspertvurderingsskema, følger derfor her en kortere uddybning og beskrivelse af de vigtigste usability-problemer som til sidst samles i én overordnet konklusion. Derudover følger også en kort redegørelse for ekspertvurderingstestens omfang, metode og de eksperter der har deltaget. Ekspertvurderingen af er udført af de 3 gruppemedlemmer som alle er multimediedesignerstuderende. Alle har brugt ca. halvanden time til individuel gennemgang af websitet og efterfølgende har eksperterne i fælles forum sammenlignet, gennemgået og diskuteret de forskellige problemer der opleves på websitet. Som det ofte er tilfældet i forbindelse med ekspertvurderinger var der en del overlapninger i fund af usablility problemer, men der dukkede også ting op som ikke alle havde bemærket i den individuelle gennemgang. Alle usability problemer blev herefter tildelt en alvorsgrad på en skala fra 1-4, med 1 som det mindst alvorlige problem og 4 som et problem der skal rettes omgående for at websitet kan fungere og er funktionelt. Til slut udarbejdede eksperterne i fællesskab løsningsforslag til de forskellige usability-problemer og fik lagt en plan for hvorledes disse bedst muligt bearbejdes og undgås i et redesign. Da der som nævnt fremkom relativt mange usability problemer, har eksperterne her udvalgt et udsnit som eksempel: Der er for mange hovedmenupunkter og undermenuerne herunder fremstår rodede og uoverskuelige. #8: Æstestisk og minimalistisk design, alvorsgrad 1. Der er for mange irrelevante informationer som overdøver hinanden hvilket gør det svært for brugeren at afkode budskabet. Designet forstyrres af for mange input, billeder og informationer og der er for meget tekst på forsiden. #8: Æstestisk og minimalistisk design, alvorsgrad 1. Websitet fremstår rodet og uorganiseret og den store brug af tekst gør det kedeligt og livløst. Logoet er for lille og bliver derfor svært for brugeren at se. #8: Æstestisk og minimalistisk design, alvorsgrad 1. Logoet er museets genkendelsestegn, men grundet den lille størrelse og dårlige kvalitet kan det være svært for brugeren at se ordentligt. Funktionen forstør fungerer ikke optimalt da det ødelægger designet når funktionen aktiveres. #:5: Forhindring af fejl, alvorsgrad 3. Som udgangspunkt bør websitet naturligvis forhindre at der opstår fejl/rod I designet I forbindelse med aktivering af en funktion. I dette tilfælde forvirrer funktionen brugeren mere end den gavner og er derfor irrelevant.

3 Funktionen oversæt til engelsk fungerer ikke og er derfor overflødig. #:5: Forhindring af fejl samt #9: Hjælp brugeren med at opdage og komme tilbage efter fejl. alvorsgrad 4. Dette problem kan tildels henføres til begge heuristikker, da funktionen kun henviser til en enkelt side der er oversat til engelsk. Denne side kan dog ikke direkte erstatte nogen af de oprindelige danske sider og gentages blot når brugeren klikker videre på websitet. Dette efterlader forvirring omkring hvor brugeren befinder sig I navigationen. Generelt er der utroligt mange gentagelser af både links, informationer og menuer. #8: Æstestisk og minimalistisk og design, alvorsgrad 1. De mange gentagelser skaber igen for mange irrelevante input som brugeren skal forholde sig til og fordi de samme ting nævnes flere gange kommer de til at virke usynlige og benyttes ikke. funktionen i footeren er defekt i 50% af de testede computere. #:5: Forhindring af fejl, alvorsgrad 3. Det skaber forvirring og irritation hos brugeren at funktionen er til stede men ikke fungerer, særligt da der ikke engang fremkommer nogen form for fejlmeddelelse I forbindelse med defekt I funktionen. Der tilbydes heller ikke nogen alternativ kontaktmulighed, hvilket kunne skabe frustration hos brugeren. Aktivitetskalenderen er kedelig og livløs. #2: Sammenhæng mellem website og den virkelige verden, alvorsgrad 2. Ordet aktivitetskalender forventes at tilbyde noget interessant, aktivt og livligt, ikke blot en lang uoverskuelig tekstrække som iøvrigt ikke adskiller sig synligt fra al anden tekst på websitet. Da featuren ikke taler brugerens vante sprog vil den sandsynligvis ikke tiltrække sig den ønskede opmærksomhed. Dårligt sidelayout med alt for smalt tekstfelt som gør det svært at læse teksten på undersiderne. #8: Æstetisk og minimalistisk design, alvorsgrad 2. Grundet det meget smalle side layout bliver det vanskelligt og uoverskueligt for brugeren at læse teksten. Derudover kommer siderne til at fremstå lidt uor ganiseret og er ikke læsevenlige. Søgefeltet er for lille og passer dårligt ind i designet. #8: Æstetisk og minimalistisk design, alvorsgrad 1. Søgefeltet falder ikke ordentlig ind i designet og gør siden endnu mere rodet at se på. Pdf er åbner op i samme vindue. #8: Æstetisk og minimalistisk design, alvorsgrad 1. På trods af at det ikke som sådan opleves som en graverende fejl, kan det være forvirrende og generende at miste kontakten til websitet. Uerfarne brugere er måske ikke opmærksomme på at klikke tilbage til websitet når de er færdig med pdf en og forsvinder derfor væk. Det bør være nemt for brugeren at holde kontakten til sitet. Derudover forstyrres det visuelle helhedsindtryk af designet når sitet pludselig forsvinder til fordel for en pdf som ikke er umiddelbart genkendelig I forhold til websitets udseende.

4 Ovenstående er som beskrevet blot et udkast af de samlede usability-problemer, og de der blev vurderet som nogle af de vigtigste at fokusere på at forbedre. Vi valgte så vidt muligt at forblive tro mod websitets oprindelige design i forhold til tekstmateriale, farver og til dels billedmaterialet. Det er tydeligt at musseet har en ide med designet og farvevalg passer umiddelbart godt ind i naturmuseums stilen. Dog bærer det i høj grad præg af at der sandsynligvis har været en del forskellige mennesker involveret i processen og der er alt for mange og for rodede elementer på siden. Efterfølgende har vi erfaret at websitet er udviklet af webbureauet Link Factory som sandsynligvis efterfølgende har overladt vedligeholdelsen til musseets ansatte. For at skabe et mere overskueligt og æstetisk design har vi samlmenlagt de menupunkter der dækkede over samme slags info. Derudover har vi fjernet den overflødige højremenu på forsiden samt venstremenuen på alle undersider og i stedet tilføjet dropdown funktioner til alle hovedmenu punkter. Vi har desuden tilføjet en slider til at fremhæve vigtige menupunkter på en dynamisk måde. Der er ligeledes tilføjet et menupunkt med titlen Forside da dette manglede og giver mere sammenhæng i forbindelse med funktionen brødkrummesti. Samlet set giver disse ændringer et mere enkelt design hvor brugeren ikke skal tage stilling til for mange ting. Vi har tilført mere luft omkring de enkelte elementer for at skabe fokus på disse og dermed øge brugbarheden og funktionaliteten. Logoet er blevet forstørret og placeret med mere luft omkring så det ses tydeligere og bemærkes af brugeren. Derudover er nogle af de eksisterende billeder erstattet med mere livlige og nutidige billeder der komplementerer designet bedre. For at skabe et visuelt blødere indtryk af websitet som helhed er der som baggrund anvendt en grøn-hvid gradient. Teksten på forsiden er blevet reduceret så kun de mest relevante info er fremhævet på denne side og billederne dermed kommer i fokus. Brugeren får hermed et mere overskueligt og organiseret website. Funktionerne forstør website og oversæt side til engelsk er fjernet da ingen af de nævnte fungerede optimalt og bidrog med mere forvirring end gavn for brugeren. De mange gentagelser af links og informationer er fjernet så de tilbageværende bliver mere synlige, ikke overdøver hinanden og er tydeligt tilgængelige ved blot at fremgå et enkelt sted. funktionen i footeren er rettet til så den fungerer. Kalenderen er blevet mere tiltalende og læselig som følge af et generelt ændret side layout på alle undersider med bredere tekstfelt, tydeligere skrifttype og kontinuerligt skrift farve. Yderligere brugertests Gangstertest: For at få et hurtigt, indledende indblik i websitets usability problemer, har vi udover ekspertvurderingen udført en hurtigt, nedskaleret gangstertest. Ud fra denne konkluderede vi at websitet i det store hele fungerer okay rent navigationsmæssigt, dog skal der tilføjes et forside menupunkt for at brødkrummestien fungerer optimalt. Det kan desuden være svært for brugeren at konstatere at man er på forsiden da topmenuen ikke indikerer hvor på siden man befinder sig. Søgefeltet er ikke æstetisk men er tydeligt og kan altid ses. Kortsorteringstest Denne simple test metode som foregår uden brug af selve websitet eller computer iøvrigt, tester om brugeren kan forstå hvad der står på knapper og menupunkter og om den måde menupunkterne er delt op på giver mening I forhold til navigationen. Da netop websitets navigation er helt afgørende for brugervenligheden på websitet, er det vigtigt at vide om brugeren kan forstå sammenhængen I de enkelte elementer. På baggrund af ovenstående valgte vi efter at have re-designet det oprindelige websites menustruktur at udføre en kortsorteringstest for at få en fornemmelse af hvorvidt den er brugervenlig og giver mening for brugeren.

5 Kortsorteringstesten var mulig at benytte pga. den enkle testmetode som er mindre ressourcekrævende end f.eks. en brugervenlighedstest der ville kræve at vi havde en bredere tidsramme til rådighed end projektperioden tillader. Vi valgte at udføre en lukket test hvor testpersonen skal gå ud fra de allerede fastlagte hovedmenupunkter og derudfra placere alle undermenupunkter hvor de giver bedst mening og hvor testpersonen ville forvente at finde dem. Testen er godt i gang Næsten færdig (Se evt. foto dokumentation) Testpersonen var forholdsvis hurtig til at danne sig et overblik over menu og undermenupunkter og placerede uden de helt store udfordringer undermenupunkterne. (Se foto Testen er godt igang ) Testpersonen, som var god til at tænke højt, gav udtryk for at være lidt I tvivl om hvor undermenupunktet kontakt skulle placers da det både var relevant under hovedmenupunktet Om Museet og under Praktisk Info. (se foto: Næsten færdig ) Hun nævnte desuden at hun under alle omstændigheder også ville kigge nederst på websitet efter kontaktoplysninger. Dette bekræftede vores valg ift. at bibeholde gentagelsen af kontakt I footeren. Ligeledes var testpersonen I tvivl om undermenu punktet Forskning skulle placers under Udstillinger eller Om museet da hun mente at ordet kunne forstås på flere forskellige måder. Resultatet af kortsorteringstesten viste at testpersonen ikke ville have problemer med at navigere I den nye menustruktur; dog afveg et enkelt punkt fra redesignets menustruktur da hun ville forvente at finde Café Sneppen under hovedmenupunktet Praktisk info. (Se foto Det endelige resultat ) Det endelige resultat Vi kan derfor konkludere at testpersonen umiddelbart opfatter og inddeler redesignets navigationsstruktur som det er tiltænkt, med en enkelt undtagelse. Vi har dog valgt at bibeholde placeringen af Café Sneppen under Om museet da gruppens 3 personer finder det mest logisk at placere den her. Grundet den meget korte tidsramme var der desværre kun mulighed for at at gennemføre én enkelt kortsorteringstest. Set I lyset af den dermed meget begrænsede mængde data skal testens resultat ses som vejledende.

6 Konklusion Samlet set har vi tilstræbt at designe et visuelt afbalanceret og brugervenligt website, bl.a. ved at skabe en enklere og mere overskuelig menu struktur, fjerne gentagelser, optimere billeder samt reducere forside teksten. Derudover er de defekte funktioner fjernet og/eller lavet fuldt funktionelle. På grund af den begrænsede tidsramme har det ikke været muligt at rette alle de fundne problematikker, så vi har fokuseret på de vigtigste. I forbindelse med ovenstående arbejde har vi designet med øje for princippet om luft som vi har brugt for at skabe mere rum og opmærksomhed på de ting vi fandt vigtige at fremhæve. For at skabe helhed og sammenhæng i designet har vi arbejdet ud fra princippet om linjer og opnået et mere struktureret design og læsevenligt website. Vi har også fjernet alle unødvendige elementer og informationer (primært i form af gentagelserne og ensartede sider på sitet) hvilket refererer til princippet om enkelthed. Baggrunden for dette valg var at undgå unødvendig støj som forvirrer og forstyrrer brugeren på websitet. Alt i alt ønskede vi at designe et website med stort fokus på brugbarhed, men med et æstetisk design som brugeren ligeledes opfatter som værdifuldt og visuelt tiltrækkende.

7 Heuristik - Navn/nr. Hvor - URL Problem - Beskrivelse Kat. 1-4 Løsning - Forbedring #8: Minimalistisk og Æstestisk design Topmenu: For mange menupunkter og for ensartede menupunkter. #:5: Forhindring af fejl Den engelske udgave fungerer ikke 4 Fjern funktionen #8: Æstetisk og minimalistisk design Forstør funktionen forstyrrer og ødelægger designet når den aktiveres #8: Æstetisk og minimalistisk design Højremenuen forstyrrer designet og funktionen overses nemt af brugeren. #8: Æstetisk og minimalistisk design Logoet er for lille 1 Logoet forstørres #8: Æstetisk og minimalistisk design Hele sitet Farveforvirring, den pink skriftfarve fungerer ikke. #1: Systemstatus Hele sitet Der er ikke optimal sammenhæng mellem brødkrummestien og navigationen da der ikke er et menupunkt med titlen forside #2: Sammenhæng mellem website og den virkelige verden #4: Konsistens og standarder om-museet/ #2: Sammenhæng mellem website og den virkelige verden Aktivitetskalenderen er død og livløs. Vigtige kontakt info er ikke synlige nok på forsiden Langt, grimt link. GPS koordinaterne virker ikke aktuelt på dette site. 1 Sammenlagt menupunkter og lagt enkelte i dropdown menuen. 3 Funktionen er fjernet og brugeren kan benytte zoom funktionen på sin computer. 1 Funktionen er fjernet i højre side men lavet i en dynamisk slider i headeren. 1 Der anvendes en anden skriftfarve 3 Der laves et menupunkt med titlen forside. 2 Sidelayoutet og design på kalenderen ændres 2 Kontaktinfo placeres som menupunkt praktisk info og gentages i et lille punkt i øverste højre hjørne. 1 Link og GPS koordinater fjernes. Istedet henvises der til kort.

8 Heuristik - Navn/nr. Hvor - URL Problem - Beskrivelse Kat. 1-4 Løsning - Forbedring #8: Æstetisk og minimalistisk design Social icons virker malplacerede på forsiden #4: Konsistens og standarder Hele sitet Generelt mange gentagelser i links, info gentages på mange forskellige undersider. #:5: Forhindring af fejl funktionen i footer virker kun på 50% af de test computerne. #8: Æstetisk og minimalistisk design Aktiviteter/Programmer/Program-efteraar-2013-jagtskov. pdf Pdf åbner op i samme vindue. Gælder flere steder #8: Æstetisk og minimalistisk design Alle undersider Dårligt sidelayout med alt for smalt tekstfelt som gør det svært at læse teksten på undersiderne. #8: Æstetisk og minimalistisk design Designet forstyrres af for mange input, billeder og informationer og der er for meget tekst på forsiden. #8: Æstetisk og minimalistisk design Hele sitet Søgefeltet passer ikke ind i designet og det er for lille. 1 Ikonerne flyttes til bunden af siden. 1 Gentagelser fjernes. 3 Funktioen rettes til så den virker 100% 1 Pdf åbnes op i nyt vindue 2 Side layoutet på undersiderne ændres 1 Design og side layout på forsiden ændres så billederne kommer mere i fokus. 1 Der laves et visuelt pænere og større søgefelt

9 Litteraturliste Gregersen, Ole og Wisler- Poulsen, Ian: Usability. Testmetolder til mere brugervenlige websites på Internettet. Forlaget grafisk litteratur, 2011, 1.udgave 2.oplag. Wisler-Poulsen, Ian: 20 designprincipper. Forlaget Hrafisk Litteratur 2012, 1. udagve 2.oplag.

2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. 3. semester eksamensprojekt

2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. 3. semester eksamensprojekt 2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 3. semester eksamensprojekt 1 2 FACT SHEET PROJEKTTITEL: EKSAMENSPROJEKT 3. SEM - CSR LINK TIL WEBSITE: CHRISTIANDEVRIES.DK/NOVO/INDEX.HTML LINK TIL BANNER:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft URL: http://lasseegholm.com/beerfestival/index.html NAVNE: Emil Jansen, Troels Brandt Partoft, Jacob Oldenborg Voetman, Lasse Gottenborg Egholm DATO: 31 Maj 2012 HOLDNR.: tr11mul02 INSTITUTION: Copenhagen

Læs mere

Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK.

Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK. Projekt titel: Sommerens store dille Projekt navn: X-fly eventsite URL: http://cph47.webkn.dk/xfly5/index.html Gruppe medlemmer: Lasse Bruun Overgaard, www.lbodesign.dk/... Mark Halding, http://haldingweb.dk/...

Læs mere

EKSAMENSPROJEKT. www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning

EKSAMENSPROJEKT. www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning EKSAMENSPROJEKT www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning Erhvervsakademiet København Nord, Multimediedesigner, 3. semester, tr08mul01

Læs mere

Headeren er for stor når man kommer ind på siden. Det virker irriterende at man skal scrolle for at få indholdet vist.

Headeren er for stor når man kommer ind på siden. Det virker irriterende at man skal scrolle for at få indholdet vist. Ekspertvurdering Antal af eksperter: 1 Tid brugt til evaluere website: 2 timer. Konklusion: Da jeg gennemgik sitet for fejl, mangler og problemer fandt jeg hurtigt ud af, at det største issue var tekst,

Læs mere

Eksamensprojekt, 2. semester Mul Erhvervsakademi Knord. Robin Staley Wenningstedt Hansen Agnete Gnistrup Tommy Egedal Pedersen Maria Laustsen

Eksamensprojekt, 2. semester Mul Erhvervsakademi Knord. Robin Staley Wenningstedt Hansen Agnete Gnistrup Tommy Egedal Pedersen Maria Laustsen Eksamensprojekt, 2. semester Mul Erhvervsakademi Knord Robin Staley Wenningstedt Hansen Agnete Gnistrup Tommy Egedal Pedersen Maria Laustsen Indholdsfortegnelse 2 Projektformulering 3-5 Problemformulering

Læs mere

E-Usability and Science Theory module.

E-Usability and Science Theory module. E-Usability and Science Theory module. E-Concept, EAL Odense Fall 2011 Morten Schnedler, Susanne Ryborg, Freja Hørberg & Louise Dohn Counselors: Lars Bojen & Erik Østergaard Deadline: 04.11.2011 at 12

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

innovating communication

innovating communication innovating communication Multimediedesigneruddannelsen, 2. semester Eksamensprojekt, maj 2010 Erhvervsakademiet København Nord, Trongårdsvej 44, Lyngby Indholdsfortegnelse 1.0 Introduktion 1.1 Indledning

Læs mere

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5 1 Indledning...4 2 Arbejdsfordeling...4 3 Læsevejledning...5 4 Problemstilling...6 4.1 Baggrund...6 4.1.1 Idegrundlaget...6 4.1.2 Kunden...8 4.1.3 Storytelling...8 4.2 Problemformulering...9 4.3 Afgrænsning...10

Læs mere

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT ANSL AG Denne rapport samt pdfudgaven har et omfang af cirka 59.764 anslag ekskl. indholdsfortegnelse, bilag, kilder og forside/forord. INFO Et projekt udarbejdet

Læs mere

EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015

EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015 - the - FOOD TRUCK EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015 URL - http://line-rasmussen.dk/website/index.html SKOLE - Copenhagen Business Academy KLASSE - CLmul-b14e KATHRINE HARDER www.kathrineharder.com/foodtruck.html

Læs mere

(Første del af rapporten til og med afsnittet markedet er lavet som en gruppeproces. Denne del er udviklet i samarbejde med Jacob Using)

(Første del af rapporten til og med afsnittet markedet er lavet som en gruppeproces. Denne del er udviklet i samarbejde med Jacob Using) (Første del af rapporten til og med afsnittet markedet er lavet som en gruppeproces. Denne del er udviklet i samarbejde med Jacob Using) Til at starte med lavede vi en forundersøgelse for at finde frem

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

GRUPPE 5 MUL B - 2012-2014

GRUPPE 5 MUL B - 2012-2014 CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY EKSAMENSPROJEKT 3. SEMESTER URL-ADRESSE: HTTP://CHRISTINABALTZER.COM/CSR/ VEJLEDERE: TUJE, IRF, FDTA, JHI, THA, TBN, IWP OMFANG: 47 SIDER (ALT INKL.) ANSLAG: 45.440

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Projekt URL: www.linkmeup.dk

Projekt URL: www.linkmeup.dk Vejledere: Ditlev vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely Marc Kluge Merethe Lindemann Morten Rold Projekt URL: www.linkmeup.dk 1. Indledning.

Læs mere

TRUST MIKKEL & ANNA I LOVE YOU I N F I N I T Y HAPPINESS D R E A M S. TRUE LOVE never dies it only gets stronger with time TRUST YOUR- SELF

TRUST MIKKEL & ANNA I LOVE YOU I N F I N I T Y HAPPINESS D R E A M S. TRUE LOVE never dies it only gets stronger with time TRUST YOUR- SELF Where there is love there is life All you need is love LOVE is when you look into someones eyes and see everything you need LIFE IS A GIFT To love is to receive a glimpse of heaven TRUST YOUR- SELF The

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Lavet af: Mikkel Damkiær Christoffer S. R. Christensen Claus Møller Asger Bolvig Stine B. Jørgensen Bedømmelse:

Læs mere

EKSAMENSOPGAVE BRUGERVENLIGHED & GRAFISK DESIGN. http://education30.wix.com/bruun-larsen

EKSAMENSOPGAVE BRUGERVENLIGHED & GRAFISK DESIGN. http://education30.wix.com/bruun-larsen EKSAMENSOPGAVE BRUGERVENLIGHED & GRAFISK DESIGN http://education30.wix.com/bruun-larsen Udført af: Sebastian Damm Cpr nr: 250786-3003 Underviser: Gerd Madsen Antal anslag: 17.747 Afleveringsdato: 11/12-2014

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

OPTIMERING AF UVM.DK. UVM 28. oktober 2014

OPTIMERING AF UVM.DK. UVM 28. oktober 2014 OPTIMERING AF UVM.DK UVM 28. oktober 2014 AGENDA 1. Om projekt og undersøgelser: Fremgangsmåde og gennemgang af undersøgelser 2. Ændringsforslag: Gennemgang af idékatalog 3. Næste skridt Om projekt og

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil

Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil 25/01/2011 DoTA AI m. fl. Nexus Wars, Income Wars m. fl. Majesty Diner Dash Hastighed Liv og skade Iteration Relaterede AI-projekter

Læs mere

EVENTYRERNE OG DE STRANDEDE

EVENTYRERNE OG DE STRANDEDE EVENTYRERNE OG DE STRANDEDE EVENTYRERNE OG DE STRANDEDE Læsning af Rejsemagasinet Escape på ipad. Eyetrackingundersøgelse i samarbejde med Berlingske Media. Af Peter From Jacobsen 1 Indhold Om undersøgelsen

Læs mere

Sådan skriver du WEBTEKST. Der sælger. Indholdsfortegnelse: Af Michael Lykke Aagaard

Sådan skriver du WEBTEKST. Der sælger. Indholdsfortegnelse: Af Michael Lykke Aagaard Sådan skriver du WEBTEKST Der sælger Indholdsfortegnelse: Af Michael Lykke Aagaard Forord af Morten Vadskær Mavefornemmelse er det næstbedste! 5 0. Før vi går i gang: Hvad er en konvertering? Og hvad betyder

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

Find Pølsen INNOPEEPS DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. - der er noget for enhver smag ANDREAS KROGH ANDERSEN ELIN LINDING JØRGENSEN

Find Pølsen INNOPEEPS DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. - der er noget for enhver smag ANDREAS KROGH ANDERSEN ELIN LINDING JØRGENSEN Find Pølsen - der er noget for enhver smag DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME KURSUSANSVARLIG : KENNY MAREK MØLLER MARIA ØRNDRUP SØRENSEN ELIN LINDING JØRGENSEN NANNA SHYAMA PETERSEN ANDREAS KROGH

Læs mere

Vejleders navn: Birgitte Ryelund

Vejleders navn: Birgitte Ryelund IT Eksamensprojekt Virksomhed: Morisco International A/S 3 5 2013 Vejleders navn: Birgitte Ryelund Problemformulering Morisco International A/S Oneliner: Kan en professionel hjemmeside og en tilhørende

Læs mere