Læs videre og bliv klogere på dine, ledelsens og kollegernes forventninger til de nye lokaler på Kystvejen 17, Aarhus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs videre og bliv klogere på dine, ledelsens og kollegernes forventninger til de nye lokaler på Kystvejen 17, Aarhus."

Transkript

1 Det forventer vi...

2 Det er de centrale spørgsmål, som I alle sammen er blevet stillet. I har besvaret spørgsmålene på hver jeres måde. Nogle forventer mere lyse lokaler, andre mere tværfagligt samarbejde, og en forventer sig bedre kaffe. Men alle er spændte på, hvad de mange års flytteplaner munder ud i. Læs videre og bliv klogere på dine, ledelsens og kollegernes forventninger til de nye lokaler på Kystvejen 17, Aarhus. God læselyst! Nanna Victoria Kvist Kommunikationspraktikant BUPL Østjylland Mindegade 12B 8000 Aarhus C bupl.dk/ostjylland Tekst og foto: Nanna Victoria Kvist Grafisk tilrettelæggelse: Jeanne Olsen, BUPL 3

3 Laura Beck faglig konsulent Jeg har en forventning om, at der kommer en større sammenhængskraft på Kystvejen, fordi vi alle sammen kommer til at sidde på samme etage. Derudover håber jeg også, at vi kommer til at have mere kontakt med BUPL Århus. Jeg tror på, at vi på nogle områder kan være med til at inspirere e hinandens arbejde, så vi kan yde en endnu bedre service overfor vores medlemmer. Jeg håber også, at det nye hus vil være med til at sætte ekstra fokus på vores arbejdsprocesser. Måske være med til at ændre dem, men også at vi får nogle nye, for eksempel gennem noget mere kreativitet i hverdagen. Jeg vil gerne bevare den afslappede atmosfære, som vi har her i Mindegade. 4 5

4 Sekretariatslederen om flytningen: Glæder mig til at vise huset til de ansatte Det har længe været på tegnebrættet, at BUPL Østjylland skal flytte. Undervejs har der været mange forslag og projekter, men nu er det rette sted fundet. Sekretariatsleder Flemming Bach Sørensen er ikke et sekund i tvivl om, at det nye hus kommer til at skabe de perfekte rammer for de ansatte i BUPL Østjylland Siden sin første dag som sekretariatsleder for ti år siden har Flemming Bach Sørensen haft nye lokaler til organisationen på dagsordenen. Lokalerne er nu fundet, og fagforeningen skal flytte til Kystvejen 17 i Aarhus. Nu bliver energien konkret Jeg glæder mig til at vise det nye hus til de ansatte i BUPL Østjylland, fortæller en smilende og forventningsfuld Flemming Bach Sørensen. Siden 2004 har der været mange forslag til, hvordan BUPL Østjylland kunne imødekomme den tiltagende pladsmangel. Forslag om tilbygning, underskrevet kontrakt af lokaler på Spanien 19 og flytning til Skejby er blot nogle af de løsningsforslag, der har været de sidste ti år. Det er dog ikke kun de mange forliste planer, som Flemming Bach Sørensen er frustreret over. Det er også den mængde af energi, som han selv og de ansatte har lagt i processerne. Det ville jeg gerne have været foruden. Det har også været med til at skabe en mere afventende holdning til flytningen, hvilket er synd. Men når det så er sagt, så glæder jeg mig helt vildt til at flytte til Kystvejen. At ryste en konservativ organisationsstruktur Flemming Bach Sørensen er meget tilfreds med resultatet, og han har store forhåbninger til det nye hus: Flytningen giver os mulighed for at gentænke vores arbejdsform. Jeg håber på, at den vil gøre, at folk bliver mere fælles. Vi bestræber os på, for eksempel med indretningen, at skabe mulighed for vidensdeling, men samtidig også faglig fordybelse, forklarer han. Flemming Bach Sørensen håber, at det nye åbne kontor og de fælles arkivsystemer vil skabe bedre rammer for at samarbejde på tværs. En mulighed som han mener, har haft trange kår i Mindegade 12B. Jeg håber, at det nye hus kommer til at skabe de perfekte rammer for de ansatte ved BUPL Østjylland. Samtidig er en flytning anledning til at tænke nyt om os selv og den måde, vi arbejder på. Derfor håber jeg også, at flytningen kan være med til at ryste en lidt konservativ organisationsstruktur. Give os nye måder at tænke tingene på, slutter han. 6 7

5 Gitte Høstgaard faglig konsulent Jeg har en forhåbning om, at det bliver lettere for os, at koordinere i forhold til hinanden i vores arbejde, når vi rent fysisk rykker tættere sammen. Jeg håber, at fl ytningen fra vores labyrint fordelt på tre etager her i Mindegade bliver til gode samarbejdsrum på én etage på Kystvejen. Jeg glæder mig til de nye lokaler, men jeg tænker dem mest som noget ydre, som nyt tøj. Hvor personen under tøjet er BUPL Østjylland. På den anden side er der noget med, at klæder skaber folk. Så hvem ved, om vi måske alligevel bliver til nogle lidt andre, til en lidt anden organisation, end den vi er nu, når vi skifter tøj? Hvis jeg skal nævne én ting fra vores organisation, jeg særligt gerne vil tage med til Kystvejen, er det vores ambition om at være professionelle i vores arbejde. Samtidig har vi en afslappet og varm måde at være overfor hinanden på, som jeg håber, at vi kommer til at tage med os. 8 9

6 Ann S. Pedersen næstformand og faglig sekretær Jeg har en forventning om, at indretningen bliver mere hensigtsmæssig både overfor os selv, men også vores medlemmer. Jeg er spændt på, at vi alle skal fl ytte sammen på et plan. Jeg tror på, at det vil skabe mere nærhed. Samtidig tror jeg også, at det forbedrer vores Goddag-og og farvelkultur. Fordi det bliver lettere for os at se, hvem der er på arbejde, og hvem der ikke er. Ro og rod. Jeg vil gerne bevare muligheden for stadigvæk at kunne trække mig tilbage og arbejde. Samtidig vil jeg også gerne stadig kunne rode lidt. Jeg er spændt på vores nye åbne kontorer, og jeg glæder mig til at arbejde i dem

7 Dorthe Reinholt Storm administrativ medarbejder Jeg forventer, at det rent indretningsmæssigt bliver mere moderne og mere professionelt. Jeg kan godt føle mig hensat til 70 erne i Mindegade. Jeg håber også, at fl ytningen gør, at vi ryster posen rent organisatorisk. At vi derfor kommer til at se på vores arbejde og vores arbejdsplads med nye briller. Jeg vil rigtig gerne bevare den kontakt, vi har os kolleger imellem. Jeg kan godt være bekymret for, på grund af administrationsafdelingens placering på Kystvejen, at folk ikke på den samme måde kommer ind og siger hej og snakker lidt. Derfor vil jeg rigtig gerne bevare vores samtalekultur

8 Formanden om flytningen: Jeg har mange forventninger til Kystvejen BUPL Østjylland flytter i 2015 til Kystvejen 17. Formanden er spændt og har mange forventninger. Længe har Kystvejen været synonym for vejarbejde, trafikkøer og havnebyggeri. Men i takt med at kaosset bliver mindre, og flere bygninger skyder op, begynder andre ord som nye muligheder og arbejdscentrum at tage form. Nye muligheder er netop, hvad der skal til, når BUPL Østjylland flytter. Blandt andet muligheden for at realisere visionen om Pædagogernes Hus og et mere tværfagligt samarbejde med BUPL Århus. Vi har fundet vores sted Da jeg blev valgt som formand i 2004 var et af mine projekter dengang at finde nye lokaler til os. Årene er gået, og nu har jeg en følelse af, at vi endelig har fundet vores sted, fortæller Anne Grethe Rosenberg. Pladsmangel, dårligt indeklima og behov for luftforandring er blot nogle af årsagerne til, at BUPL Østjylland vil flytte fra Mindegade 12B. To bliver (næsten) til en BUPL Østjylland flytter ikke alene. BUPL Århus har også valgt at rykke teltpælene op og flytte med. En fælles trappe mellem to etager er, hvad der fysisk skal forbinde dem. Men Anne Grethe Rosenberg har flere planer: Ved at vi rykker tættere sammen, håber jeg, at det vil påvirke vores arbejdsprocesser, så vi kan bruge hinanden mere. Derved kan vi yde en endnu bedre hjælp til medlemmerne, fortæller hun. De to fagforeninger adskiller sig på nogle områder fra hinanden. Men det ser Anne Grethe Rosenberg ikke som en hindring: Det handler om at dyrke vores fælles fornavn, BUPL, og bruge hinanden der, hvor vi er ens. Et hus til medlemmerne Hvad huset konkret skal indeholde, er endnu ikke helt på plads. Men rammerne er tegnet op: Jeg har en forventning om, at huset bliver et sted, hvor vores medlemmer føler sig trygge og velkomne. Hvor de får en følelse af, at det er deres hus, forklarer Anne Grethe Rosenberg. Følelsen af at være velkommen vil BUPL Østjylland blandt andet skabe ved at lave en reception. Den skal være det første, medlemmerne møder. Grundtanken bag de nye lokaler er et mere strømlinet udtryk og en mere medlemsorienteret retning: Lige nu er BUPL Østjylland fordelt på tre etager. Det forvirrer og virker ikke indbydende og venligt. Det skal vi lave om på med kun en central trappe mellem de to fagforeninger i Pædagogernes Hus, slutter Anne Grethe Rosenberg

9 Rita Svennum kommunikationsmedarbejder Jeg har tidligere haft kontor på trappegangen. Her følte jeg mig isoleret fra resten af mine kolleger. Jeg rykkede senere ind, og blev fysisk en del af kontoret. Jeg fandt hurtigt ud af, at det ikke havde noget med lokalet på gangen at gøre. Men det var snarere bygningen med de mange etager, som gjorde, at jeg følte mig isoleret. Jeg forventer, at det, at vi alle kommer til at sidde sammen på en etage, kommer til at ændre på vores arbejdsprocesser. Vi kommer til at bruge hinanden mere. Blandt andet håber jeg, at min fysiske placering tættere på ledelsen, vil få indvirkning på den interne kommunikation. Fordi det bliver lettere at tale sammen og dele tingene med hinanden. Jeg har ikke mange fysiske ting, som jeg har et behov for at slæbe med over på Kystvejen. Men jeg har et stort behov for, at vi bevarer de sociale traditioner, som vi har. Jeg håber også, at folk stadig vil tage pænt imod mine praktikanter i det nye hus. Det betyder meget for mig, at praktikanten føler sig velkommen, og kollegerne ikke føler, at vedkommende er til irritation for dem og deres arbejde

10 Tidslinje over flytte/byggeprocesser i BUPL Østjylland siden 2004 BUPL Århus og BUPL Østjylland over ve jer at købe Mindegade 10. Finn Bac h Pe tersen er mellele mand i fo rbinde lse me d,at Aarhus Kom mu ne udbyded r Span ien 19 til salg. Aa rh us Kom ommune træk ækker sene re ud bu ddet tilba bage. En gru rupp e inve- stor orer kontakter BUPL Århus Amt og BUPL Århus, da de er inter esserede i at køb e Mindeg ade 12. Vi afviser tilbuddet. BUPL Øst jylland etablere res A-kass ssen flytter ti l Mi nd egade 10. BUPL-A bliver ce ntra rali seret og opsiger Mi ndeg egade 10. BUPL Øst stjy llan and beder Saabye og Par artn tner ers at komme me d fors rsla lag til tilbygni ningng er. BUPL Århus har indvendinger. Fi nn Bach Pe tersen tilbydde r at købe Bis ispe pega arden i Fredensgade til BUPL i bytte for Mi ndegad ade 12. Fi nn Bach Petersen un dersøger mulighederne fo r at tilbyde BUPL en plads på Ceres-g -grunden i nærhed en af det nye pæda gogseminari um. BUPL Øst jyll llan and fremsender ansøgning om byggetilladelse til en lille tilbygning BUPL Østjylland og BUPL Århus flytter sammen til Kystvejen BU PL Århus Amt og BUP UPL År hus an søger om en byggetilladelse til en tilbygning i Mindegade 12. Mulighed erne for at lave hul i væggen ind til Mind ndegade 10 un ders øges es. BUPL Aar hus er alligevelel ikk kke interesseret i en tilbygning. Investorgruppe med Finn Bach Pete rs en ven ender tilb age me d inte tere sse fo r at køb øbe Mindegad ade 12. BUPL Øst stjy lland undersøger andre mulighedere, fx lejemål i Sk ejby, bygn ing på Si lkebor gv ej (samme men med HK). Finn Bach Petersen sender et købstilbud på Mindegade 12. En længere forhandlingsproces går i gang, som fører til en aftale om, at BUP UPL sælg lger Mindegade og køber Kystvejen af ham. BUPL begynder at udvikle det visuelle og bygningsmæssige udtryk i samarbejde med Arkitektfirmae t Nulko kommafem 18 19

11 Henrik Peter Eilertzen faglig konsulent Rent praktisk forventer jeg, at vi får bedre kaffe. Den type, som er friskmalet, og som skummer mildt, når den rammer læberne. Når det så er sagt, så har jeg også en forhåbning om, at vi får et mere professionelt løft. For eksempel i form af efter- uddannelser. er. Jeg har ikke de store forventninger til Kystvejen, fordi jeg ikke har det store behov for at fl ytte. Jeg ønsker at bevare de kompetente kolleger, som jeg har i BUPL Østjylland. Og en af de bedste måder at bevare kompetente medarbejdere på er ved hele tiden at gøre dem bedre. For eksempel via efteruddannelser

12 Dorthe Nielsen faglig konsulent Jeg har en forventning om, at vi får bedre lokaler, når vi fl ytter fra Mindegade til Kystvejen. Jeg kan nogle gange godt føle mig isoleret i Mindegade. Derfor er jeg spændt på at komme over til nogle mere åbne lokaler. Jeg tror, det kommer til at gøre noget ved den måde, vi arbejder på. De ting, som jeg gerne vil bevare, er ting, som ikke er afhængige af den bygning, som vi bor i. Men mere de personer, som jeg arbejder sammen med. For eksempel vil jeg gerne bevare den uformelle tone, som vi har imellem os her på kontoret. Men hvis jeg skulle sige en fysisk ting, som jeg gerne vil bevare, så skal det være min stol

13 Lene Skou Gleerup faglig konsulent For mig handler det om tilfredshed. Jeg har derfor en forhåbning om, at vi alle bliver tilfredse. Både med fl ytningen, med lokalerne og vores nye kontorer. Jeg forventer også, at vi kommer til at rende mere sammen med kollegerne fra BUPL Århus. En af de eneste fysiske ting, som jeg rigtig gerne vil bevare, er danskvandsmaskinen. Derudover vil jeg gerne bevare vores sociale sammenkomster for eksempel torsdagsmorgenmaden, julefrokost og andre arrangementer. Alle de ting, hvor vi er sammen, og hygger os sammen, det er vigtigt for mig

14 Anette M. Knudsen faglig konsulent Jeg har en forventning om, at det nye hus bliver mere medlemsorienteret. Det kan blandt andet være gennem den kunst, som vi vælger at hænge på væggene. Jeg håber, at ledelsen bibeholder ideen omkring Pædagogernes Hus. Jeg synes, at det er vigtigt, at vi får skabt et hus, hvor vores medlemmer er mere synlige, end de har været i Mindegade. Jeg har også en forventning om, at det er sundt for organisationen at blive rykket op ved rode. Jeg er spændt på, hvad der kommer til at ske. For mig er det ikke de fysiske rammer, som er med til at skabe en god arbejdsplads. For mig er det de personer, som arbejder der. Derfor er det de sociale traditioner, som jeg gerne vil bevare

15 BUPL Østjylland går (næsten) papirløst Det er på tide at få ryddet op i BUPL Østjyllands papirarkiver. Det mener ledelsen. Og det kan passende ske, når fagforeningen flytter til nye lokaler. Men hvorfor er det lige papir, de har fokus på? Kineseren T sai Lun introducerede for 2000 år siden papiret. Vi har siden da gjort det til en vane at skrive de vigtigste ting ned på dette lille hvide stykke blandingsprodukt af vand, træ og lim. Med Word og harddisken, hvor dokumenter kan gemmes, og gøres tilgængelige for alle. Har papiret fået en konkurrent. Det er netop denne konkurrent, som BUPL Østjylland vil gøre mere brug af. Dit og mit bliver til vores Ved at vi får ryddet op i vores egne papirer, laver vi samtidig også om på, hvad der er dit og mit. Vi skal fremover gøre mere brug af hinandens arbejde, forklarer sekretariatsleder Flemming Bach Sørensen, som er en af hjernerne bag projektet. Et mere papirløst BUPL Østjylland. Han ser det som en mulighed for at kunne arbejde mere på tværs af de forskellige fagligheder, som medarbejderne besidder. Projektet med mindre papir har til formål at skabe en mere fælles samarbejdskultur. Fællesfølelsen skal blandt andet skabes ved mindre brug af papir og mere elektronisk fællesarkivering. Papiroprydningen har dog også praktiske grunde: Papir fylder, og det støver. Mange gange bruger man papiret en gang, og så glemmer man, at man har det. Hvem får det så brugt?, spørger Flemming Bach Sørensen retorisk. Hukommelsen sidder ikke i papiret Anne Grethe Rosenberg, formand for BUPL Østjylland, er også med i projektet om en mere papirløs organisation. Hun kan selv have svært ved at smide papir ud, men som hun siger: Det nytter ikke noget! Min hukommelse skal sidde oppe i hovedet, og ikke i papiret. Det er netop en af grundene til, hvorfor BUPL Østjylland skal være en mere papirløs organisation. Anne Grethe Rosenberg synes, at det fysiske papir kan skabe en falsk tryghed. En tryghed, som samtidig er med til at gøre det svært at smide både papiret og printervanen ud

16 Sille Munk Kaae faglig konsulent Jeg forventer, at vi bliver mere som en enhed, og at vi får skabt en følelse af at være mere samlet. Jeg tror, at vi på grund af den fysiske adskillelse, på nogle områder også har været adskilt arbejdsmæssigt. Jeg vil gerne bevare den afslappede tone både blandt os kolleger, men samtidig også over for vores medlemmer. For eksempel at medlemmerne kommer med ind i køkkenet og får en kop kaffe. Det tror jeg, giver dem en følelse af, at de hører til. Den følelse vil jeg rigtig gerne tage med over til Kystvejen

17 Maiken Engdal Sørensen administrativ medarbejder Jeg forventer lidt mere struktur på Kystvejen. Blandt andet har jeg en forventning om, at det rent visuelt bliver mere organiseret, end det har været i Mindegade. Jeg håber også, at det nye hus er med til at gøre BUPL Østjylland som organisation mere struktureret. At vi får skabt en rød tråd i organisationen. For eksempel, at det bliver mere defi neret ud, hvad vores værdier er, hvad vi godt vil og hvad det er, vi kan. Det har jeg manglet, siden jeg startede her, og jeg håber, at det nye hus, kan være med til at give mig den. Jeg er meget ny i organisationen, og jeg har lidt meget af hovedpine, siden jeg startede. Det har derfor været svært for mig at involvere mig på det niveau, som jeg har haft lyst til. Jeg har derfor ikke så mange ting, som jeg gerne vil bevare. Men jeg er meget spændt på at være med i projektet omkring Kystvejen helt fra starten

18 Tine Honoré kassere sere og faglig sekretær Jeg forventer, at det bliver nemmere at bruge og nå hinanden. Jeg glæder mig til at blive en del af livet på kontoret. Når man som jeg sidder placeret væk fra de andre, kan man nogle gange godt føle sig isoleret. Så jeg glæder mig til, at vi ikke længere skal være placeret rundt på tre etager, men at vi rykker sammen på en. Jeg har også en forventning om, at jeg kommer til at drikke meget mere te på Kystvejen, fordi jeg ikke længere skal gå fra stue til kvist for at få det. Jeg vil gerne bevare den måde, vi er sammen på. At vi er gode til at være professionelle og faglige, når vi skal være det. Men at vi samtidig også kan fi nde ud af at snakke om ting, som ligger uden for arbejdet

19 Bente Christensen faglig konsulent Jeg forventer lys. At lokalerne på Kystvejen kommer til at være lysere og mere indbydende både for os ansatte og for medlemmerne. Jeg tror også på et godt fællesskab, ved at vi bliver rykket sammen på en etage. Med det mener jeg, at vi måske kommer til at arbejde sammen på andre måder end tidligere, og derigennem styrker vores samarbejde. Hvis jeg kunne, ville jeg gerne bevare vores trapper. Jeg kan godt lide at få rørt mig i løbet af dagen. Mange gange printer jeg nede ved administrationens printer, for at skulle gå de ekstra trin på trapperne. Jeg har også planer om at tage trappen nede på Kystvejen. Jeg vil også gerne bevare alle mine mapper og bøger, hvis jeg kunne. Jeg har svært ved at se, hvordan jeg skal undvære dem i mit daglige arbejde. Men jeg ved godt, at meget af det handler om tryghed

20 Lars Graversen faglig konsulent Jeg startede ved BUPL Østjylland den 1. december 2013, og har før arbejdet 11 år i BUPL Århus. Jeg forventer derfor, at jeg kommer til at forbinde Kystvejen med BUPL Østjylland. Jeg håber, at vi får en større berøringsfl ade med BUPL Århus. Jeg har arbejdet begge steder og ved, at vi kan bruge de kompetencer, som vi hver især besidder d Hvad vil du gerne bevare? Jeg vil gerne bevare mine kolleger og den stemning, som de hver især er med til at bidrage til i hverdagen. Jeg vil også gerne bevare den mødekultur, som BUPL Østjylland har. Da jeg for eksempel var helt ny, hjalp det mig meget, at vi har muligheden for at holde tværfaglige møder. Det gjorde mit arbejde nemmere, fordi jeg kunne stille alle de spørgsmål, som jeg havde til en given sag på én gang

21 Dorthe Andresen administrativ medarbejder Som ansat i BUPL Østjylland har hverdagen længe været præget af snak om nye lokaler. Jeg ser frem til, at fl ytningen til Kystvejen vil sætte et punktum for den proces, som organisa- tionen har været i de seneste ti år. Derfor har jeg en forventning om, at der fremover vil blive brugt mere e tid på medlemmerne og fagforeningen som helhed, når vi fl ytter. Torsdagsmorgenmaden. Det er en ting, som jeg rigtig gerne vil bevare. Det er det tidspunkt på ugen, hvor vi alle har muligheden for at mødes

22 Vibeke Sørensen arbejdsmiljøsekretær og kommunikationsmedarbejder i BUPL Århus Hvad forventer du af flytningen til Kystvejen i forhold til samarbejdet mellem BUPL Østjylland og BUPL Århus? Jeg synes s det er svært at forudse, hvor meget trafi k der bliver på trappen mellem vores to etager. Vi arbejder jo i samme hus i dag, så vi fortsætter nok samarbejdet nogenlunde som nu. Hvis vi skal udbygge samarbejdet, skal vi lære hinanden bedre at kende. Det kan være svært at fi nde tiden til det i hverdagen. Men hvis der er konkrete opgaver, som giver mening at løse i fællesskab, så er det dér, relationerne vil vokse fra

23

Innovation Step by Step

Innovation Step by Step Innovation Step by Step Elevhæfte. kl. verdens bedste læserum Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst Innovation Step by Step Et undervisningsmateriale til mellemtrinnet med fokus på arkitektur

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? 5 måneders

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 77 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 86% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Stykket mellem den første og den anden samtale

Stykket mellem den første og den anden samtale Stykket mellem den første og den anden samtale (Thomas har også forladt lokalet, nok for at gå på toilettet. Deres evaluering af ham starter først lidt inde, Thomas er ikke kommet tilbage endnu) [00:31:24.11]

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 8. Emne: Familie og arbejde HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 8 Emne: Familie og arbejde side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 8. Emne: Familie og arbejde HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 8 Emne: Familie og arbejde side 1 Uge 8 Emne: Familie og arbejde Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 8 Emne: Familie og arbejde side 1 HIPPY HippHopp Uge8_familie.indd 1 06/07/10 11.25 Uge 8 l Familie og arbejde Ved

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole.

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010 Knuser dit hjerte SC 1. SKOLEGANG DAG Signe og Michelle er på vej til time. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. MICHELLE Ej,

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Løvfrøen Nylars Adresse: Bøgevej 11, 3720 Nylars Telefon: løv56 97 13 63 Leder: Lene Reiths Tilsynsførende: Faglig konsulent Lene

Læs mere

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d?

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d? Fritid d job j Nog et for dig? h o s e n landma nd? Martin Thomsen, 14 år, i gang med at fodre kalve. HAR DU LYST TIL ET FRITIDSJOB... med udfordringer? der giver mening? som er varieret? hvor du kan bruge

Læs mere

Jeg vil se Jesus -4. Den lamme mand ser Jesus

Jeg vil se Jesus -4. Den lamme mand ser Jesus Jeg vil se Jesus -4 Den lamme mand ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan den

Læs mere

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010 Danseskolen Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole endelig gennemskrivning, august 2010 SC 1. INT. Foyer - Dag (25) og (24)står og venter i foyeren. Louise har langt lyst hår. Hun har stramme bukser,

Læs mere

Anerkendende ledelse og kommunikation 01. blandt Børn og voksne

Anerkendende ledelse og kommunikation 01. blandt Børn og voksne Det Danske Spejderkorps styrker anerkendende ledelse og kommunikation blandt Børn og voksne Hvad er anerkendende ledelse Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Anerkendende ledelse

Læs mere

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Tekst: Karen Grøn, Sys Matthiesen Illustration og layout: Stine Sørensen Redaktør: Thomas B. Wilckens Bogen er sat med Arial Designeventyr Lær og leg med

Læs mere

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 1 Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 Velkommen til 25 år jubilæum i Frederikshavn Golfklub. Velkommen til medlemmer, ansatte, sponsorer, samarbejdspartnere og andre venner af Golfklubben og selvfølgelig

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

FØLG MED MIG! SERVICE GUIDE SERVICESIMONHJÆLPER :)

FØLG MED MIG! SERVICE GUIDE SERVICESIMONHJÆLPER :) FØLG MED MIG! SIMONHJÆLPER :) TORBENHØYERSIGER :) ER PÅ MISSION SÆT I GANG VI VIL VÆRE BEDST Det er vildt imponerende at se og høre de eksempler på god service, der kommer frem i dette hæfte. Idérigdommen

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 46 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 35% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning 1. Int. Jakobs værelse. Dag. Jakob (14 år, kedeligt tøj: matte farver, gør ikke noget ud af sit hår) sidder ved sit skrivebord. Der ligger en stak

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i klinikken?

Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i klinikken? Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i klinikken? Uddyb gerne dit samlede indtryk af besøget har været kunde i mange år og fået rette hjælp Altid positivt mødt. venligt personale et dejlig steg

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

Kunsten at flytte en virksomhed

Kunsten at flytte en virksomhed Kunsten at flytte en virksomhed Det kan være et stort arbejde at flytte en virksomhed selv en lille en. Der skal tages masser af både spændende og praktiske beslutninger om fremtiden. Derfor kan det være

Læs mere

Styr PÅ det praktiske

Styr PÅ det praktiske Styr PÅ det praktiske OPBEVARING Sæt bøgerne til vægs, del opslagstavlen op, og gem rodet væg i lommer og kasser på hjul. Her kommer syv skarpe opbevaringsidéer samt en nem vejledning til, hvordan du fører

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Hej Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvem er vi? Hvem er du? Har du søskende? Ved du hvorfor du er her?

Hej Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvem er vi? Hvem er du? Har du søskende? Ved du hvorfor du er her? Hej Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvem er vi? Hvem er du? Har du søskende? Ved du hvorfor du er her? Du er her i dette hus, fordi dine voksne har problemer, og det hjælper vi med at løse. Her i dette

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion.

Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion. Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl. 11.00 på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion. Da interviewet er delt op i to dele grundet en kort afbrydelse af Bakken

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

kreativt procesrum med form og indhold

kreativt procesrum med form og indhold superstudio kreativt procesrum med form og indhold konceptet Superstudio er det kreative procesrum - designet til at gøre møder inspirerende og dynamiske. Med specialdesignede møbler og værktøjer indretter

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted (navn/adresse) Josephine Schneiders Hus, Rostrupvej 3, 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Den 19.9. 2012 kl. 17.00.

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Anne Lee, Senior konsulent, cand.scient.san., sygeplejerske. CAST, Syddansk Universitet Formål med undersøgelsen Hvordan hjemmetræning,

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Vores Børnehave Adresse: Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Telefon: 56 93 23 24 Leder: Lotte Madsen Tilsynsdato: 11. november 2012

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Fem danske mødedogmer

Fem danske mødedogmer Fem danske mødedogmer Ib Ravn, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet Offentliggjort i JP Opinion 30.09.11 kl. 03:01 Ingen har lyst til at være udemokratisk, slet ikke i forsamlinger, men det er helt galt,

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Aftencafé et tilbud til friske beboere

Aftencafé et tilbud til friske beboere Aftencafé et tilbud til friske beboere - Evaluering af aftencaféprojektet på Betaniahjemmet Aftencafé et tilbud til friske beboere Indledning Ideen til projekt Aftencafé- et tilbud til friske beboere udsprang

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg Jeg havde det ad helvede til. PROCES FØR SITUATION / HANDLING Laila er 55 år og bor i en mindre by på Sjælland. Hun er på førtidspension og har været det

Læs mere

Det vigtigste er begejstringen Modefrisøren i Tølløse

Det vigtigste er begejstringen Modefrisøren i Tølløse Det vigtigste er begejstringen Modefrisøren i Tølløse Michelle er kun 23 år, og endnu ikke færdiguddannet, men hun driver sin salon med stor ekspertise. Således har hun netop nyindrettet salonen i Tølløse,

Læs mere

The Killing (FINAL) Nordre Skole 9C

The Killing (FINAL) Nordre Skole 9C The Killing (FINAL) Af Nordre Skole 9C SCENE 1: SKABET FRITZ sidder i skabet og ryster. Han kan høre fodtrin lige udenfor. FLASHBACK! (fodtrin og et lysglimt) SCENE 2: STUE Stuen er helt tom og mørk, det

Læs mere

Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer

Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer Aarhus Kommune Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer 2 VELKOMMEN Et nyt hjem I dag er en plejebolig ikke bare en bolig, men en del af et hjem. Et hjem med liv, fællesskaber og den tryghed, det

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Et godt valg -4. Daniel vælger at søge Gud

Et godt valg -4. Daniel vælger at søge Gud Et godt valg -4 Daniel vælger at søge Gud Mål: Børnene opmuntres til at søge Gud. Når vi søger ham, vil Gud vise sige for os, og vi vil få lov til at kende ham. Når vi kender ham, vil vi også stå fast

Læs mere

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 4. november 2013

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 4. november 2013 Resultatudtrækket er foretaget 4. november 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 31. marts 2011

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 31. marts 2011 Resultatudtrækket er foretaget 31. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Side 1 af 10. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 13. oktober 2011

Side 1 af 10. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 13. oktober 2011 Resultatudtrækket er foretaget 13. oktober 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning

Læs mere

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts BOY Af Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma 9. marts SCENE 1, INT. TØJBUTIK, DAG Emilie står og kigger på hættetrøjer i en herreafdeling i en tøjbutik. Hun udvælger tre specifikke, men pludselig

Læs mere

Løgnen. Nyborg Friskole

Løgnen. Nyborg Friskole Løgnen af Nyborg Friskole SC. 1. EXT. PÅ BADEVÆRELSET - SOMMER - DAG Mie (17) er på badeværelset. Mie har taget en gravidtetstest. Vi ser Mie vente. Efter at have nølet i lang tid. Man ser nærbillede af

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 15. november 2013

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 15. november 2013 Resultatudtrækket er foretaget 15. november 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse mini-rol 2014: Tilfredshed

Spørgeskemaundersøgelse mini-rol 2014: Tilfredshed Spørgeskemaundersøgelse mini-rol 04: Tilfredshed Vi har lavet undersøgelser: En som henvender sig til spillerne, og en som henvender sig til forældrene (se side 7). Samarbejdet med begge parter er vigtigt

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

Side 1 af 10. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012

Side 1 af 10. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012 Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Det er nemmere at være kollegaer end det er at være gift! Derfor skal vores team ligne en arbejdsplads og ikke et ægteskab:

Det er nemmere at være kollegaer end det er at være gift! Derfor skal vores team ligne en arbejdsplads og ikke et ægteskab: Det er nemmere at være kollegaer end det er at være gift! Derfor skal vores team ligne en arbejdsplads og ikke et ægteskab: Giver en gemmeleg mening hvis man ved hvor den anden er????? VIGTIGT!!!!!!! Vi

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Alt betalt. Copyright 2005 Frank Molino

Alt betalt. Copyright 2005 Frank Molino Alt betalt Copyright 2005 Frank Molino 1. INT KIOSK - DAG Jørgen, en vissen mand i 40 erne, står bag disken i kiosken og holder en meget stor check. Han har vundet 22 millioner i Lotto. Kiosk-damen står

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Medlemshåndbog Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab KBHFF er et fødevarefællesskab et kooperativt alternativ til almindelige profit-orienterede supermarkedskæder. I fødevarefællesskabet er kunderne

Læs mere