Læs videre og bliv klogere på dine, ledelsens og kollegernes forventninger til de nye lokaler på Kystvejen 17, Aarhus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs videre og bliv klogere på dine, ledelsens og kollegernes forventninger til de nye lokaler på Kystvejen 17, Aarhus."

Transkript

1 Det forventer vi...

2 Det er de centrale spørgsmål, som I alle sammen er blevet stillet. I har besvaret spørgsmålene på hver jeres måde. Nogle forventer mere lyse lokaler, andre mere tværfagligt samarbejde, og en forventer sig bedre kaffe. Men alle er spændte på, hvad de mange års flytteplaner munder ud i. Læs videre og bliv klogere på dine, ledelsens og kollegernes forventninger til de nye lokaler på Kystvejen 17, Aarhus. God læselyst! Nanna Victoria Kvist Kommunikationspraktikant BUPL Østjylland Mindegade 12B 8000 Aarhus C bupl.dk/ostjylland Tekst og foto: Nanna Victoria Kvist Grafisk tilrettelæggelse: Jeanne Olsen, BUPL 3

3 Laura Beck faglig konsulent Jeg har en forventning om, at der kommer en større sammenhængskraft på Kystvejen, fordi vi alle sammen kommer til at sidde på samme etage. Derudover håber jeg også, at vi kommer til at have mere kontakt med BUPL Århus. Jeg tror på, at vi på nogle områder kan være med til at inspirere e hinandens arbejde, så vi kan yde en endnu bedre service overfor vores medlemmer. Jeg håber også, at det nye hus vil være med til at sætte ekstra fokus på vores arbejdsprocesser. Måske være med til at ændre dem, men også at vi får nogle nye, for eksempel gennem noget mere kreativitet i hverdagen. Jeg vil gerne bevare den afslappede atmosfære, som vi har her i Mindegade. 4 5

4 Sekretariatslederen om flytningen: Glæder mig til at vise huset til de ansatte Det har længe været på tegnebrættet, at BUPL Østjylland skal flytte. Undervejs har der været mange forslag og projekter, men nu er det rette sted fundet. Sekretariatsleder Flemming Bach Sørensen er ikke et sekund i tvivl om, at det nye hus kommer til at skabe de perfekte rammer for de ansatte i BUPL Østjylland Siden sin første dag som sekretariatsleder for ti år siden har Flemming Bach Sørensen haft nye lokaler til organisationen på dagsordenen. Lokalerne er nu fundet, og fagforeningen skal flytte til Kystvejen 17 i Aarhus. Nu bliver energien konkret Jeg glæder mig til at vise det nye hus til de ansatte i BUPL Østjylland, fortæller en smilende og forventningsfuld Flemming Bach Sørensen. Siden 2004 har der været mange forslag til, hvordan BUPL Østjylland kunne imødekomme den tiltagende pladsmangel. Forslag om tilbygning, underskrevet kontrakt af lokaler på Spanien 19 og flytning til Skejby er blot nogle af de løsningsforslag, der har været de sidste ti år. Det er dog ikke kun de mange forliste planer, som Flemming Bach Sørensen er frustreret over. Det er også den mængde af energi, som han selv og de ansatte har lagt i processerne. Det ville jeg gerne have været foruden. Det har også været med til at skabe en mere afventende holdning til flytningen, hvilket er synd. Men når det så er sagt, så glæder jeg mig helt vildt til at flytte til Kystvejen. At ryste en konservativ organisationsstruktur Flemming Bach Sørensen er meget tilfreds med resultatet, og han har store forhåbninger til det nye hus: Flytningen giver os mulighed for at gentænke vores arbejdsform. Jeg håber på, at den vil gøre, at folk bliver mere fælles. Vi bestræber os på, for eksempel med indretningen, at skabe mulighed for vidensdeling, men samtidig også faglig fordybelse, forklarer han. Flemming Bach Sørensen håber, at det nye åbne kontor og de fælles arkivsystemer vil skabe bedre rammer for at samarbejde på tværs. En mulighed som han mener, har haft trange kår i Mindegade 12B. Jeg håber, at det nye hus kommer til at skabe de perfekte rammer for de ansatte ved BUPL Østjylland. Samtidig er en flytning anledning til at tænke nyt om os selv og den måde, vi arbejder på. Derfor håber jeg også, at flytningen kan være med til at ryste en lidt konservativ organisationsstruktur. Give os nye måder at tænke tingene på, slutter han. 6 7

5 Gitte Høstgaard faglig konsulent Jeg har en forhåbning om, at det bliver lettere for os, at koordinere i forhold til hinanden i vores arbejde, når vi rent fysisk rykker tættere sammen. Jeg håber, at fl ytningen fra vores labyrint fordelt på tre etager her i Mindegade bliver til gode samarbejdsrum på én etage på Kystvejen. Jeg glæder mig til de nye lokaler, men jeg tænker dem mest som noget ydre, som nyt tøj. Hvor personen under tøjet er BUPL Østjylland. På den anden side er der noget med, at klæder skaber folk. Så hvem ved, om vi måske alligevel bliver til nogle lidt andre, til en lidt anden organisation, end den vi er nu, når vi skifter tøj? Hvis jeg skal nævne én ting fra vores organisation, jeg særligt gerne vil tage med til Kystvejen, er det vores ambition om at være professionelle i vores arbejde. Samtidig har vi en afslappet og varm måde at være overfor hinanden på, som jeg håber, at vi kommer til at tage med os. 8 9

6 Ann S. Pedersen næstformand og faglig sekretær Jeg har en forventning om, at indretningen bliver mere hensigtsmæssig både overfor os selv, men også vores medlemmer. Jeg er spændt på, at vi alle skal fl ytte sammen på et plan. Jeg tror på, at det vil skabe mere nærhed. Samtidig tror jeg også, at det forbedrer vores Goddag-og og farvelkultur. Fordi det bliver lettere for os at se, hvem der er på arbejde, og hvem der ikke er. Ro og rod. Jeg vil gerne bevare muligheden for stadigvæk at kunne trække mig tilbage og arbejde. Samtidig vil jeg også gerne stadig kunne rode lidt. Jeg er spændt på vores nye åbne kontorer, og jeg glæder mig til at arbejde i dem

7 Dorthe Reinholt Storm administrativ medarbejder Jeg forventer, at det rent indretningsmæssigt bliver mere moderne og mere professionelt. Jeg kan godt føle mig hensat til 70 erne i Mindegade. Jeg håber også, at fl ytningen gør, at vi ryster posen rent organisatorisk. At vi derfor kommer til at se på vores arbejde og vores arbejdsplads med nye briller. Jeg vil rigtig gerne bevare den kontakt, vi har os kolleger imellem. Jeg kan godt være bekymret for, på grund af administrationsafdelingens placering på Kystvejen, at folk ikke på den samme måde kommer ind og siger hej og snakker lidt. Derfor vil jeg rigtig gerne bevare vores samtalekultur

8 Formanden om flytningen: Jeg har mange forventninger til Kystvejen BUPL Østjylland flytter i 2015 til Kystvejen 17. Formanden er spændt og har mange forventninger. Længe har Kystvejen været synonym for vejarbejde, trafikkøer og havnebyggeri. Men i takt med at kaosset bliver mindre, og flere bygninger skyder op, begynder andre ord som nye muligheder og arbejdscentrum at tage form. Nye muligheder er netop, hvad der skal til, når BUPL Østjylland flytter. Blandt andet muligheden for at realisere visionen om Pædagogernes Hus og et mere tværfagligt samarbejde med BUPL Århus. Vi har fundet vores sted Da jeg blev valgt som formand i 2004 var et af mine projekter dengang at finde nye lokaler til os. Årene er gået, og nu har jeg en følelse af, at vi endelig har fundet vores sted, fortæller Anne Grethe Rosenberg. Pladsmangel, dårligt indeklima og behov for luftforandring er blot nogle af årsagerne til, at BUPL Østjylland vil flytte fra Mindegade 12B. To bliver (næsten) til en BUPL Østjylland flytter ikke alene. BUPL Århus har også valgt at rykke teltpælene op og flytte med. En fælles trappe mellem to etager er, hvad der fysisk skal forbinde dem. Men Anne Grethe Rosenberg har flere planer: Ved at vi rykker tættere sammen, håber jeg, at det vil påvirke vores arbejdsprocesser, så vi kan bruge hinanden mere. Derved kan vi yde en endnu bedre hjælp til medlemmerne, fortæller hun. De to fagforeninger adskiller sig på nogle områder fra hinanden. Men det ser Anne Grethe Rosenberg ikke som en hindring: Det handler om at dyrke vores fælles fornavn, BUPL, og bruge hinanden der, hvor vi er ens. Et hus til medlemmerne Hvad huset konkret skal indeholde, er endnu ikke helt på plads. Men rammerne er tegnet op: Jeg har en forventning om, at huset bliver et sted, hvor vores medlemmer føler sig trygge og velkomne. Hvor de får en følelse af, at det er deres hus, forklarer Anne Grethe Rosenberg. Følelsen af at være velkommen vil BUPL Østjylland blandt andet skabe ved at lave en reception. Den skal være det første, medlemmerne møder. Grundtanken bag de nye lokaler er et mere strømlinet udtryk og en mere medlemsorienteret retning: Lige nu er BUPL Østjylland fordelt på tre etager. Det forvirrer og virker ikke indbydende og venligt. Det skal vi lave om på med kun en central trappe mellem de to fagforeninger i Pædagogernes Hus, slutter Anne Grethe Rosenberg

9 Rita Svennum kommunikationsmedarbejder Jeg har tidligere haft kontor på trappegangen. Her følte jeg mig isoleret fra resten af mine kolleger. Jeg rykkede senere ind, og blev fysisk en del af kontoret. Jeg fandt hurtigt ud af, at det ikke havde noget med lokalet på gangen at gøre. Men det var snarere bygningen med de mange etager, som gjorde, at jeg følte mig isoleret. Jeg forventer, at det, at vi alle kommer til at sidde sammen på en etage, kommer til at ændre på vores arbejdsprocesser. Vi kommer til at bruge hinanden mere. Blandt andet håber jeg, at min fysiske placering tættere på ledelsen, vil få indvirkning på den interne kommunikation. Fordi det bliver lettere at tale sammen og dele tingene med hinanden. Jeg har ikke mange fysiske ting, som jeg har et behov for at slæbe med over på Kystvejen. Men jeg har et stort behov for, at vi bevarer de sociale traditioner, som vi har. Jeg håber også, at folk stadig vil tage pænt imod mine praktikanter i det nye hus. Det betyder meget for mig, at praktikanten føler sig velkommen, og kollegerne ikke føler, at vedkommende er til irritation for dem og deres arbejde

10 Tidslinje over flytte/byggeprocesser i BUPL Østjylland siden 2004 BUPL Århus og BUPL Østjylland over ve jer at købe Mindegade 10. Finn Bac h Pe tersen er mellele mand i fo rbinde lse me d,at Aarhus Kom mu ne udbyded r Span ien 19 til salg. Aa rh us Kom ommune træk ækker sene re ud bu ddet tilba bage. En gru rupp e inve- stor orer kontakter BUPL Århus Amt og BUPL Århus, da de er inter esserede i at køb e Mindeg ade 12. Vi afviser tilbuddet. BUPL Øst jylland etablere res A-kass ssen flytter ti l Mi nd egade 10. BUPL-A bliver ce ntra rali seret og opsiger Mi ndeg egade 10. BUPL Øst stjy llan and beder Saabye og Par artn tner ers at komme me d fors rsla lag til tilbygni ningng er. BUPL Århus har indvendinger. Fi nn Bach Pe tersen tilbydde r at købe Bis ispe pega arden i Fredensgade til BUPL i bytte for Mi ndegad ade 12. Fi nn Bach Petersen un dersøger mulighederne fo r at tilbyde BUPL en plads på Ceres-g -grunden i nærhed en af det nye pæda gogseminari um. BUPL Øst jyll llan and fremsender ansøgning om byggetilladelse til en lille tilbygning BUPL Østjylland og BUPL Århus flytter sammen til Kystvejen BU PL Århus Amt og BUP UPL År hus an søger om en byggetilladelse til en tilbygning i Mindegade 12. Mulighed erne for at lave hul i væggen ind til Mind ndegade 10 un ders øges es. BUPL Aar hus er alligevelel ikk kke interesseret i en tilbygning. Investorgruppe med Finn Bach Pete rs en ven ender tilb age me d inte tere sse fo r at køb øbe Mindegad ade 12. BUPL Øst stjy lland undersøger andre mulighedere, fx lejemål i Sk ejby, bygn ing på Si lkebor gv ej (samme men med HK). Finn Bach Petersen sender et købstilbud på Mindegade 12. En længere forhandlingsproces går i gang, som fører til en aftale om, at BUP UPL sælg lger Mindegade og køber Kystvejen af ham. BUPL begynder at udvikle det visuelle og bygningsmæssige udtryk i samarbejde med Arkitektfirmae t Nulko kommafem 18 19

11 Henrik Peter Eilertzen faglig konsulent Rent praktisk forventer jeg, at vi får bedre kaffe. Den type, som er friskmalet, og som skummer mildt, når den rammer læberne. Når det så er sagt, så har jeg også en forhåbning om, at vi får et mere professionelt løft. For eksempel i form af efter- uddannelser. er. Jeg har ikke de store forventninger til Kystvejen, fordi jeg ikke har det store behov for at fl ytte. Jeg ønsker at bevare de kompetente kolleger, som jeg har i BUPL Østjylland. Og en af de bedste måder at bevare kompetente medarbejdere på er ved hele tiden at gøre dem bedre. For eksempel via efteruddannelser

12 Dorthe Nielsen faglig konsulent Jeg har en forventning om, at vi får bedre lokaler, når vi fl ytter fra Mindegade til Kystvejen. Jeg kan nogle gange godt føle mig isoleret i Mindegade. Derfor er jeg spændt på at komme over til nogle mere åbne lokaler. Jeg tror, det kommer til at gøre noget ved den måde, vi arbejder på. De ting, som jeg gerne vil bevare, er ting, som ikke er afhængige af den bygning, som vi bor i. Men mere de personer, som jeg arbejder sammen med. For eksempel vil jeg gerne bevare den uformelle tone, som vi har imellem os her på kontoret. Men hvis jeg skulle sige en fysisk ting, som jeg gerne vil bevare, så skal det være min stol

13 Lene Skou Gleerup faglig konsulent For mig handler det om tilfredshed. Jeg har derfor en forhåbning om, at vi alle bliver tilfredse. Både med fl ytningen, med lokalerne og vores nye kontorer. Jeg forventer også, at vi kommer til at rende mere sammen med kollegerne fra BUPL Århus. En af de eneste fysiske ting, som jeg rigtig gerne vil bevare, er danskvandsmaskinen. Derudover vil jeg gerne bevare vores sociale sammenkomster for eksempel torsdagsmorgenmaden, julefrokost og andre arrangementer. Alle de ting, hvor vi er sammen, og hygger os sammen, det er vigtigt for mig

14 Anette M. Knudsen faglig konsulent Jeg har en forventning om, at det nye hus bliver mere medlemsorienteret. Det kan blandt andet være gennem den kunst, som vi vælger at hænge på væggene. Jeg håber, at ledelsen bibeholder ideen omkring Pædagogernes Hus. Jeg synes, at det er vigtigt, at vi får skabt et hus, hvor vores medlemmer er mere synlige, end de har været i Mindegade. Jeg har også en forventning om, at det er sundt for organisationen at blive rykket op ved rode. Jeg er spændt på, hvad der kommer til at ske. For mig er det ikke de fysiske rammer, som er med til at skabe en god arbejdsplads. For mig er det de personer, som arbejder der. Derfor er det de sociale traditioner, som jeg gerne vil bevare

15 BUPL Østjylland går (næsten) papirløst Det er på tide at få ryddet op i BUPL Østjyllands papirarkiver. Det mener ledelsen. Og det kan passende ske, når fagforeningen flytter til nye lokaler. Men hvorfor er det lige papir, de har fokus på? Kineseren T sai Lun introducerede for 2000 år siden papiret. Vi har siden da gjort det til en vane at skrive de vigtigste ting ned på dette lille hvide stykke blandingsprodukt af vand, træ og lim. Med Word og harddisken, hvor dokumenter kan gemmes, og gøres tilgængelige for alle. Har papiret fået en konkurrent. Det er netop denne konkurrent, som BUPL Østjylland vil gøre mere brug af. Dit og mit bliver til vores Ved at vi får ryddet op i vores egne papirer, laver vi samtidig også om på, hvad der er dit og mit. Vi skal fremover gøre mere brug af hinandens arbejde, forklarer sekretariatsleder Flemming Bach Sørensen, som er en af hjernerne bag projektet. Et mere papirløst BUPL Østjylland. Han ser det som en mulighed for at kunne arbejde mere på tværs af de forskellige fagligheder, som medarbejderne besidder. Projektet med mindre papir har til formål at skabe en mere fælles samarbejdskultur. Fællesfølelsen skal blandt andet skabes ved mindre brug af papir og mere elektronisk fællesarkivering. Papiroprydningen har dog også praktiske grunde: Papir fylder, og det støver. Mange gange bruger man papiret en gang, og så glemmer man, at man har det. Hvem får det så brugt?, spørger Flemming Bach Sørensen retorisk. Hukommelsen sidder ikke i papiret Anne Grethe Rosenberg, formand for BUPL Østjylland, er også med i projektet om en mere papirløs organisation. Hun kan selv have svært ved at smide papir ud, men som hun siger: Det nytter ikke noget! Min hukommelse skal sidde oppe i hovedet, og ikke i papiret. Det er netop en af grundene til, hvorfor BUPL Østjylland skal være en mere papirløs organisation. Anne Grethe Rosenberg synes, at det fysiske papir kan skabe en falsk tryghed. En tryghed, som samtidig er med til at gøre det svært at smide både papiret og printervanen ud

16 Sille Munk Kaae faglig konsulent Jeg forventer, at vi bliver mere som en enhed, og at vi får skabt en følelse af at være mere samlet. Jeg tror, at vi på grund af den fysiske adskillelse, på nogle områder også har været adskilt arbejdsmæssigt. Jeg vil gerne bevare den afslappede tone både blandt os kolleger, men samtidig også over for vores medlemmer. For eksempel at medlemmerne kommer med ind i køkkenet og får en kop kaffe. Det tror jeg, giver dem en følelse af, at de hører til. Den følelse vil jeg rigtig gerne tage med over til Kystvejen

17 Maiken Engdal Sørensen administrativ medarbejder Jeg forventer lidt mere struktur på Kystvejen. Blandt andet har jeg en forventning om, at det rent visuelt bliver mere organiseret, end det har været i Mindegade. Jeg håber også, at det nye hus er med til at gøre BUPL Østjylland som organisation mere struktureret. At vi får skabt en rød tråd i organisationen. For eksempel, at det bliver mere defi neret ud, hvad vores værdier er, hvad vi godt vil og hvad det er, vi kan. Det har jeg manglet, siden jeg startede her, og jeg håber, at det nye hus, kan være med til at give mig den. Jeg er meget ny i organisationen, og jeg har lidt meget af hovedpine, siden jeg startede. Det har derfor været svært for mig at involvere mig på det niveau, som jeg har haft lyst til. Jeg har derfor ikke så mange ting, som jeg gerne vil bevare. Men jeg er meget spændt på at være med i projektet omkring Kystvejen helt fra starten

18 Tine Honoré kassere sere og faglig sekretær Jeg forventer, at det bliver nemmere at bruge og nå hinanden. Jeg glæder mig til at blive en del af livet på kontoret. Når man som jeg sidder placeret væk fra de andre, kan man nogle gange godt føle sig isoleret. Så jeg glæder mig til, at vi ikke længere skal være placeret rundt på tre etager, men at vi rykker sammen på en. Jeg har også en forventning om, at jeg kommer til at drikke meget mere te på Kystvejen, fordi jeg ikke længere skal gå fra stue til kvist for at få det. Jeg vil gerne bevare den måde, vi er sammen på. At vi er gode til at være professionelle og faglige, når vi skal være det. Men at vi samtidig også kan fi nde ud af at snakke om ting, som ligger uden for arbejdet

19 Bente Christensen faglig konsulent Jeg forventer lys. At lokalerne på Kystvejen kommer til at være lysere og mere indbydende både for os ansatte og for medlemmerne. Jeg tror også på et godt fællesskab, ved at vi bliver rykket sammen på en etage. Med det mener jeg, at vi måske kommer til at arbejde sammen på andre måder end tidligere, og derigennem styrker vores samarbejde. Hvis jeg kunne, ville jeg gerne bevare vores trapper. Jeg kan godt lide at få rørt mig i løbet af dagen. Mange gange printer jeg nede ved administrationens printer, for at skulle gå de ekstra trin på trapperne. Jeg har også planer om at tage trappen nede på Kystvejen. Jeg vil også gerne bevare alle mine mapper og bøger, hvis jeg kunne. Jeg har svært ved at se, hvordan jeg skal undvære dem i mit daglige arbejde. Men jeg ved godt, at meget af det handler om tryghed

20 Lars Graversen faglig konsulent Jeg startede ved BUPL Østjylland den 1. december 2013, og har før arbejdet 11 år i BUPL Århus. Jeg forventer derfor, at jeg kommer til at forbinde Kystvejen med BUPL Østjylland. Jeg håber, at vi får en større berøringsfl ade med BUPL Århus. Jeg har arbejdet begge steder og ved, at vi kan bruge de kompetencer, som vi hver især besidder d Hvad vil du gerne bevare? Jeg vil gerne bevare mine kolleger og den stemning, som de hver især er med til at bidrage til i hverdagen. Jeg vil også gerne bevare den mødekultur, som BUPL Østjylland har. Da jeg for eksempel var helt ny, hjalp det mig meget, at vi har muligheden for at holde tværfaglige møder. Det gjorde mit arbejde nemmere, fordi jeg kunne stille alle de spørgsmål, som jeg havde til en given sag på én gang

21 Dorthe Andresen administrativ medarbejder Som ansat i BUPL Østjylland har hverdagen længe været præget af snak om nye lokaler. Jeg ser frem til, at fl ytningen til Kystvejen vil sætte et punktum for den proces, som organisa- tionen har været i de seneste ti år. Derfor har jeg en forventning om, at der fremover vil blive brugt mere e tid på medlemmerne og fagforeningen som helhed, når vi fl ytter. Torsdagsmorgenmaden. Det er en ting, som jeg rigtig gerne vil bevare. Det er det tidspunkt på ugen, hvor vi alle har muligheden for at mødes

22 Vibeke Sørensen arbejdsmiljøsekretær og kommunikationsmedarbejder i BUPL Århus Hvad forventer du af flytningen til Kystvejen i forhold til samarbejdet mellem BUPL Østjylland og BUPL Århus? Jeg synes s det er svært at forudse, hvor meget trafi k der bliver på trappen mellem vores to etager. Vi arbejder jo i samme hus i dag, så vi fortsætter nok samarbejdet nogenlunde som nu. Hvis vi skal udbygge samarbejdet, skal vi lære hinanden bedre at kende. Det kan være svært at fi nde tiden til det i hverdagen. Men hvis der er konkrete opgaver, som giver mening at løse i fællesskab, så er det dér, relationerne vil vokse fra

23

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

kreativt procesrum med form og indhold

kreativt procesrum med form og indhold superstudio kreativt procesrum med form og indhold konceptet Superstudio er det kreative procesrum - designet til at gøre møder inspirerende og dynamiske. Med specialdesignede møbler og værktøjer indretter

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Resultater. Jeg er tryg ved i dagligdagen at bruge internettet

Resultater. Jeg er tryg ved i dagligdagen at bruge internettet Spørgeskemaundersøgelse - Tandplejens interne kommunikation 77 medarbejdere blev inviteret til at deltage i undersøgelsen, der løb fra den 13/10 2010 til den 3/11 2010. For at øge antallet af respondenter

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Styr PÅ det praktiske

Styr PÅ det praktiske Styr PÅ det praktiske OPBEVARING Sæt bøgerne til vægs, del opslagstavlen op, og gem rodet væg i lommer og kasser på hjul. Her kommer syv skarpe opbevaringsidéer samt en nem vejledning til, hvordan du fører

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg Jeg havde det ad helvede til. PROCES FØR SITUATION / HANDLING Laila er 55 år og bor i en mindre by på Sjælland. Hun er på førtidspension og har været det

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

De seneste års besparelser, samdrift af

De seneste års besparelser, samdrift af Fra brandslukker til leder Af Marie Juul Hansen, Louise Laustsen Pedersen og Carsten Hornstrup, MacMann Berg De seneste års besparelser, samdrift af lokalcentre og udviklingen af en teambaseret organisation,

Læs mere

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Medlemshåndbog Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab KBHFF er et fødevarefællesskab et kooperativt alternativ til almindelige profit-orienterede supermarkedskæder. I fødevarefællesskabet er kunderne

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2014

NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 Lørdag d. 1/3 Søndag d. 2/3 Mandag d. 3/3 Tirsdag d. 4/3 Onsdag d. 5/3 Torsdag d. 6/3 Fredag d. 7/3 9. kl. Sidste frist for aflevering af tilmelding til uddannelsessteder samt uddannelsesplan.

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Effektiv og nærværende ejendomsadministration

Effektiv og nærværende ejendomsadministration 1 2 Effektiv og nærværende ejendomsadministration 2 3 Arbejdsfelt Vi er en virksomhed, der har stor erfaring i at administrere ejendomme på det private ejendomsmarked. Den private sektor er betydningsfuld

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v.

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Boligorganisation Boligselskabet AKB, København Boligafdeling: AKB Lundtoftegade

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hobbitten Børnehus Bestyrelsesmøde mandag d. 28. januar

Hobbitten Børnehus Bestyrelsesmøde mandag d. 28. januar 2013 Hobbitten Børnehus Bestyrelsesmøde mandag d. 28. januar Dette dokument indeholder referat fra bestyrelsesmøde i Børnehuset Hobitten 16-02-2013 HOBBITTEN BØRNEHUS Referat fra bestyrelsesmøde mandag

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

INDLEDENDE ANSØGNINGSSKEMA

INDLEDENDE ANSØGNINGSSKEMA INDLEDENDE ANSØGNINGSSKEMA TILGÆNGELIGHEDSPULJEN AARHUS KOMMUNE Indledende ansøgningsskema - Tilgængelighedspuljen Side 1 af 5 INDLEDENDE ANSØGNINGSKEMA TIL TILGÆNGELIGHEDSPULJEN Ansøgningsskemaet udfyldes

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010 Veje og vildveje i Ledelsesevaluering Annekirstine Farver d. 8. april 1 NDHOLD Hvem er vi? Hvorfor ledelsesevaluering? Hvordan gør vi konkret? Hvad er erfaringerne indtil nu (Og hvad koster det) Spørgsmål..

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Det er nemmere at være kollegaer end det er at være gift! Derfor skal vores team ligne en arbejdsplads og ikke et ægteskab:

Det er nemmere at være kollegaer end det er at være gift! Derfor skal vores team ligne en arbejdsplads og ikke et ægteskab: Det er nemmere at være kollegaer end det er at være gift! Derfor skal vores team ligne en arbejdsplads og ikke et ægteskab: Giver en gemmeleg mening hvis man ved hvor den anden er????? VIGTIGT!!!!!!! Vi

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISME OMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE

SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISME OMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISME OMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE 2014 ANBEFALINGER VEDR. SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISMEOMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE 2014 Som et resultat af en beslutning på chefmødet I BU den

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010 Bestyrelses posten Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010 Fra Bestyrelsespostn nr. 35. Bestyrelsesposten er et nyhedsbrev til bestyrelses-medlemmer,

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Daghaver i Randers. Daghaverne er en grøn perle i et område, som før i tiden kaldtes Randers' Chicago på grund af sociale problemer.

Daghaver i Randers. Daghaverne er en grøn perle i et område, som før i tiden kaldtes Randers' Chicago på grund af sociale problemer. 2 I Jennumparken i har beboere lejet nyttehaver siden 1990. Randrusianere med forskellig etnisk baggrund dyrker grøntsager og blomster og mødes med deres naboer i Daghaverne. Daghaverne er en grøn perle

Læs mere

BILAG 1 Fortroligt. BILAG 2 Fortroligt BILAG 3. Interviewguide. Spørgeramme i kategorier

BILAG 1 Fortroligt. BILAG 2 Fortroligt BILAG 3. Interviewguide. Spørgeramme i kategorier BILAG 1 Fortroligt BILAG 2 Fortroligt BILAG 3 Interviewguide Spørgeramme i kategorier 1. Fakta (Hvem og hvad? både Conny Ericon og Unisans som virksomhed) 2. Oplevelser og oplevelsesøkonomi generelt i

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

SERVICE KVALITET ATMOSFÆRE KONTORHOTEL MULIGHEDER

SERVICE KVALITET ATMOSFÆRE KONTORHOTEL MULIGHEDER ATMOSFÆRE MULIGHEDER KVALITET SERVICE KONTORHOTEL SINO OFFICEHOTEL Kirkebjerg Parkvej 12 2605 Brøndby Tlf.: 43 24 59 00 Fax: 43 24 59 01 e-mail: info@sino.dk www.sinoofficehotel.dk KVALITET HØJ FACILITETER

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE AF KOLIND MIDTBY

OMRÅDEFORNYELSE AF KOLIND MIDTBY OMRÅDEFORNYELSE AF KOLIND MIDTBY KAFÉ KOLIND DRASBEKSPARKEN KAFÉ KOLIND INDHOLD INDLEDNING 3 OMRÅDEFORNYELSES PROGRAMMET 4 DRASBEKSPARKEN 6 Projektets placering i Kolind 6 Oprindelig dispositionsplan 7

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

på vinger AALBORG Nyuddannet Af Nana Lykke

på vinger AALBORG Nyuddannet Af Nana Lykke Nyuddannet Af Nana Lykke AALBORG på vinger Det allerførste hold cand.psych. er er nu udklækket fra Aalborg Universitet. Men tro ikke at disse førstefødte skal lære at gå de flyver allerede FOTOS: MICHAEL

Læs mere

SØLYSTGADE 53, 3.. Køber siger:

SØLYSTGADE 53, 3.. Køber siger: SØLYSTGADE 53, 3.. Efter at have haft min bolig til salg hos anden mægler i otte måneder uden væsentlig aktivitet, valgte jeg at skifte mægler. Mit valg faldt på Estate Søren Voetmann, da jeg oplevede,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Vuggestue og børnehave

Vuggestue og børnehave Vuggestue og børnehave LIDT OM OS Hos 123Click er vi specialister inden for fotografering af børn. Vi har i den seneste periode været igennem en rivende udvikling, hvilket har medført, at vi på kort tid

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

1 www.regionshospitalet-horsens.dk

1 www.regionshospitalet-horsens.dk 1 www.regionshospitalet-horsens.dk Arkitektur & Lindring, PAVI 2014 Hvorfor er omgivelserne vigtige? Projektet finansieres af: Familien Hede Nielsens Fond, Hospitalsenheden Horsens og Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Valhalla Baldersvej 6 9640 Farsø DBA Normeret

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

Eksempel 7B: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

Eksempel 7B: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER ksempel 7B: Kasper ksemplet består af tre LA-beskrivelser, som bygger på hændelsesforløb, der finder sted inden for relativ afgrænset periode. Disse tre beskrivelser samt andre kilder danner grundlag for

Læs mere

Har du et kropssprog som en vinder?

Har du et kropssprog som en vinder? Har du et kropssprog som en vinder?, mja@erhvervsbladet.dk Tirsdag den 26. februar 2008, 0:01 Ønsker du at blive taget alvorligt, så ret din ryg og se folk i øjnene. Se billederne og få succes på jobbet.

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Aalykkeskolens SFO. ...en god start

Aalykkeskolens SFO. ...en god start Aalykkeskolens SFO...en god start Velkommen til Aalykkeskolens SFO Aalykkeskolens SFO består af 180 dejlige børn og ca. 14-16 voksne. At starte i SFO: Det er en stor omvæltning at komme fra børnehave til

Læs mere