Læs videre og bliv klogere på dine, ledelsens og kollegernes forventninger til de nye lokaler på Kystvejen 17, Aarhus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs videre og bliv klogere på dine, ledelsens og kollegernes forventninger til de nye lokaler på Kystvejen 17, Aarhus."

Transkript

1 Det forventer vi...

2 Det er de centrale spørgsmål, som I alle sammen er blevet stillet. I har besvaret spørgsmålene på hver jeres måde. Nogle forventer mere lyse lokaler, andre mere tværfagligt samarbejde, og en forventer sig bedre kaffe. Men alle er spændte på, hvad de mange års flytteplaner munder ud i. Læs videre og bliv klogere på dine, ledelsens og kollegernes forventninger til de nye lokaler på Kystvejen 17, Aarhus. God læselyst! Nanna Victoria Kvist Kommunikationspraktikant BUPL Østjylland Mindegade 12B 8000 Aarhus C bupl.dk/ostjylland Tekst og foto: Nanna Victoria Kvist Grafisk tilrettelæggelse: Jeanne Olsen, BUPL 3

3 Laura Beck faglig konsulent Jeg har en forventning om, at der kommer en større sammenhængskraft på Kystvejen, fordi vi alle sammen kommer til at sidde på samme etage. Derudover håber jeg også, at vi kommer til at have mere kontakt med BUPL Århus. Jeg tror på, at vi på nogle områder kan være med til at inspirere e hinandens arbejde, så vi kan yde en endnu bedre service overfor vores medlemmer. Jeg håber også, at det nye hus vil være med til at sætte ekstra fokus på vores arbejdsprocesser. Måske være med til at ændre dem, men også at vi får nogle nye, for eksempel gennem noget mere kreativitet i hverdagen. Jeg vil gerne bevare den afslappede atmosfære, som vi har her i Mindegade. 4 5

4 Sekretariatslederen om flytningen: Glæder mig til at vise huset til de ansatte Det har længe været på tegnebrættet, at BUPL Østjylland skal flytte. Undervejs har der været mange forslag og projekter, men nu er det rette sted fundet. Sekretariatsleder Flemming Bach Sørensen er ikke et sekund i tvivl om, at det nye hus kommer til at skabe de perfekte rammer for de ansatte i BUPL Østjylland Siden sin første dag som sekretariatsleder for ti år siden har Flemming Bach Sørensen haft nye lokaler til organisationen på dagsordenen. Lokalerne er nu fundet, og fagforeningen skal flytte til Kystvejen 17 i Aarhus. Nu bliver energien konkret Jeg glæder mig til at vise det nye hus til de ansatte i BUPL Østjylland, fortæller en smilende og forventningsfuld Flemming Bach Sørensen. Siden 2004 har der været mange forslag til, hvordan BUPL Østjylland kunne imødekomme den tiltagende pladsmangel. Forslag om tilbygning, underskrevet kontrakt af lokaler på Spanien 19 og flytning til Skejby er blot nogle af de løsningsforslag, der har været de sidste ti år. Det er dog ikke kun de mange forliste planer, som Flemming Bach Sørensen er frustreret over. Det er også den mængde af energi, som han selv og de ansatte har lagt i processerne. Det ville jeg gerne have været foruden. Det har også været med til at skabe en mere afventende holdning til flytningen, hvilket er synd. Men når det så er sagt, så glæder jeg mig helt vildt til at flytte til Kystvejen. At ryste en konservativ organisationsstruktur Flemming Bach Sørensen er meget tilfreds med resultatet, og han har store forhåbninger til det nye hus: Flytningen giver os mulighed for at gentænke vores arbejdsform. Jeg håber på, at den vil gøre, at folk bliver mere fælles. Vi bestræber os på, for eksempel med indretningen, at skabe mulighed for vidensdeling, men samtidig også faglig fordybelse, forklarer han. Flemming Bach Sørensen håber, at det nye åbne kontor og de fælles arkivsystemer vil skabe bedre rammer for at samarbejde på tværs. En mulighed som han mener, har haft trange kår i Mindegade 12B. Jeg håber, at det nye hus kommer til at skabe de perfekte rammer for de ansatte ved BUPL Østjylland. Samtidig er en flytning anledning til at tænke nyt om os selv og den måde, vi arbejder på. Derfor håber jeg også, at flytningen kan være med til at ryste en lidt konservativ organisationsstruktur. Give os nye måder at tænke tingene på, slutter han. 6 7

5 Gitte Høstgaard faglig konsulent Jeg har en forhåbning om, at det bliver lettere for os, at koordinere i forhold til hinanden i vores arbejde, når vi rent fysisk rykker tættere sammen. Jeg håber, at fl ytningen fra vores labyrint fordelt på tre etager her i Mindegade bliver til gode samarbejdsrum på én etage på Kystvejen. Jeg glæder mig til de nye lokaler, men jeg tænker dem mest som noget ydre, som nyt tøj. Hvor personen under tøjet er BUPL Østjylland. På den anden side er der noget med, at klæder skaber folk. Så hvem ved, om vi måske alligevel bliver til nogle lidt andre, til en lidt anden organisation, end den vi er nu, når vi skifter tøj? Hvis jeg skal nævne én ting fra vores organisation, jeg særligt gerne vil tage med til Kystvejen, er det vores ambition om at være professionelle i vores arbejde. Samtidig har vi en afslappet og varm måde at være overfor hinanden på, som jeg håber, at vi kommer til at tage med os. 8 9

6 Ann S. Pedersen næstformand og faglig sekretær Jeg har en forventning om, at indretningen bliver mere hensigtsmæssig både overfor os selv, men også vores medlemmer. Jeg er spændt på, at vi alle skal fl ytte sammen på et plan. Jeg tror på, at det vil skabe mere nærhed. Samtidig tror jeg også, at det forbedrer vores Goddag-og og farvelkultur. Fordi det bliver lettere for os at se, hvem der er på arbejde, og hvem der ikke er. Ro og rod. Jeg vil gerne bevare muligheden for stadigvæk at kunne trække mig tilbage og arbejde. Samtidig vil jeg også gerne stadig kunne rode lidt. Jeg er spændt på vores nye åbne kontorer, og jeg glæder mig til at arbejde i dem

7 Dorthe Reinholt Storm administrativ medarbejder Jeg forventer, at det rent indretningsmæssigt bliver mere moderne og mere professionelt. Jeg kan godt føle mig hensat til 70 erne i Mindegade. Jeg håber også, at fl ytningen gør, at vi ryster posen rent organisatorisk. At vi derfor kommer til at se på vores arbejde og vores arbejdsplads med nye briller. Jeg vil rigtig gerne bevare den kontakt, vi har os kolleger imellem. Jeg kan godt være bekymret for, på grund af administrationsafdelingens placering på Kystvejen, at folk ikke på den samme måde kommer ind og siger hej og snakker lidt. Derfor vil jeg rigtig gerne bevare vores samtalekultur

8 Formanden om flytningen: Jeg har mange forventninger til Kystvejen BUPL Østjylland flytter i 2015 til Kystvejen 17. Formanden er spændt og har mange forventninger. Længe har Kystvejen været synonym for vejarbejde, trafikkøer og havnebyggeri. Men i takt med at kaosset bliver mindre, og flere bygninger skyder op, begynder andre ord som nye muligheder og arbejdscentrum at tage form. Nye muligheder er netop, hvad der skal til, når BUPL Østjylland flytter. Blandt andet muligheden for at realisere visionen om Pædagogernes Hus og et mere tværfagligt samarbejde med BUPL Århus. Vi har fundet vores sted Da jeg blev valgt som formand i 2004 var et af mine projekter dengang at finde nye lokaler til os. Årene er gået, og nu har jeg en følelse af, at vi endelig har fundet vores sted, fortæller Anne Grethe Rosenberg. Pladsmangel, dårligt indeklima og behov for luftforandring er blot nogle af årsagerne til, at BUPL Østjylland vil flytte fra Mindegade 12B. To bliver (næsten) til en BUPL Østjylland flytter ikke alene. BUPL Århus har også valgt at rykke teltpælene op og flytte med. En fælles trappe mellem to etager er, hvad der fysisk skal forbinde dem. Men Anne Grethe Rosenberg har flere planer: Ved at vi rykker tættere sammen, håber jeg, at det vil påvirke vores arbejdsprocesser, så vi kan bruge hinanden mere. Derved kan vi yde en endnu bedre hjælp til medlemmerne, fortæller hun. De to fagforeninger adskiller sig på nogle områder fra hinanden. Men det ser Anne Grethe Rosenberg ikke som en hindring: Det handler om at dyrke vores fælles fornavn, BUPL, og bruge hinanden der, hvor vi er ens. Et hus til medlemmerne Hvad huset konkret skal indeholde, er endnu ikke helt på plads. Men rammerne er tegnet op: Jeg har en forventning om, at huset bliver et sted, hvor vores medlemmer føler sig trygge og velkomne. Hvor de får en følelse af, at det er deres hus, forklarer Anne Grethe Rosenberg. Følelsen af at være velkommen vil BUPL Østjylland blandt andet skabe ved at lave en reception. Den skal være det første, medlemmerne møder. Grundtanken bag de nye lokaler er et mere strømlinet udtryk og en mere medlemsorienteret retning: Lige nu er BUPL Østjylland fordelt på tre etager. Det forvirrer og virker ikke indbydende og venligt. Det skal vi lave om på med kun en central trappe mellem de to fagforeninger i Pædagogernes Hus, slutter Anne Grethe Rosenberg

9 Rita Svennum kommunikationsmedarbejder Jeg har tidligere haft kontor på trappegangen. Her følte jeg mig isoleret fra resten af mine kolleger. Jeg rykkede senere ind, og blev fysisk en del af kontoret. Jeg fandt hurtigt ud af, at det ikke havde noget med lokalet på gangen at gøre. Men det var snarere bygningen med de mange etager, som gjorde, at jeg følte mig isoleret. Jeg forventer, at det, at vi alle kommer til at sidde sammen på en etage, kommer til at ændre på vores arbejdsprocesser. Vi kommer til at bruge hinanden mere. Blandt andet håber jeg, at min fysiske placering tættere på ledelsen, vil få indvirkning på den interne kommunikation. Fordi det bliver lettere at tale sammen og dele tingene med hinanden. Jeg har ikke mange fysiske ting, som jeg har et behov for at slæbe med over på Kystvejen. Men jeg har et stort behov for, at vi bevarer de sociale traditioner, som vi har. Jeg håber også, at folk stadig vil tage pænt imod mine praktikanter i det nye hus. Det betyder meget for mig, at praktikanten føler sig velkommen, og kollegerne ikke føler, at vedkommende er til irritation for dem og deres arbejde

10 Tidslinje over flytte/byggeprocesser i BUPL Østjylland siden 2004 BUPL Århus og BUPL Østjylland over ve jer at købe Mindegade 10. Finn Bac h Pe tersen er mellele mand i fo rbinde lse me d,at Aarhus Kom mu ne udbyded r Span ien 19 til salg. Aa rh us Kom ommune træk ækker sene re ud bu ddet tilba bage. En gru rupp e inve- stor orer kontakter BUPL Århus Amt og BUPL Århus, da de er inter esserede i at køb e Mindeg ade 12. Vi afviser tilbuddet. BUPL Øst jylland etablere res A-kass ssen flytter ti l Mi nd egade 10. BUPL-A bliver ce ntra rali seret og opsiger Mi ndeg egade 10. BUPL Øst stjy llan and beder Saabye og Par artn tner ers at komme me d fors rsla lag til tilbygni ningng er. BUPL Århus har indvendinger. Fi nn Bach Pe tersen tilbydde r at købe Bis ispe pega arden i Fredensgade til BUPL i bytte for Mi ndegad ade 12. Fi nn Bach Petersen un dersøger mulighederne fo r at tilbyde BUPL en plads på Ceres-g -grunden i nærhed en af det nye pæda gogseminari um. BUPL Øst jyll llan and fremsender ansøgning om byggetilladelse til en lille tilbygning BUPL Østjylland og BUPL Århus flytter sammen til Kystvejen BU PL Århus Amt og BUP UPL År hus an søger om en byggetilladelse til en tilbygning i Mindegade 12. Mulighed erne for at lave hul i væggen ind til Mind ndegade 10 un ders øges es. BUPL Aar hus er alligevelel ikk kke interesseret i en tilbygning. Investorgruppe med Finn Bach Pete rs en ven ender tilb age me d inte tere sse fo r at køb øbe Mindegad ade 12. BUPL Øst stjy lland undersøger andre mulighedere, fx lejemål i Sk ejby, bygn ing på Si lkebor gv ej (samme men med HK). Finn Bach Petersen sender et købstilbud på Mindegade 12. En længere forhandlingsproces går i gang, som fører til en aftale om, at BUP UPL sælg lger Mindegade og køber Kystvejen af ham. BUPL begynder at udvikle det visuelle og bygningsmæssige udtryk i samarbejde med Arkitektfirmae t Nulko kommafem 18 19

11 Henrik Peter Eilertzen faglig konsulent Rent praktisk forventer jeg, at vi får bedre kaffe. Den type, som er friskmalet, og som skummer mildt, når den rammer læberne. Når det så er sagt, så har jeg også en forhåbning om, at vi får et mere professionelt løft. For eksempel i form af efter- uddannelser. er. Jeg har ikke de store forventninger til Kystvejen, fordi jeg ikke har det store behov for at fl ytte. Jeg ønsker at bevare de kompetente kolleger, som jeg har i BUPL Østjylland. Og en af de bedste måder at bevare kompetente medarbejdere på er ved hele tiden at gøre dem bedre. For eksempel via efteruddannelser

12 Dorthe Nielsen faglig konsulent Jeg har en forventning om, at vi får bedre lokaler, når vi fl ytter fra Mindegade til Kystvejen. Jeg kan nogle gange godt føle mig isoleret i Mindegade. Derfor er jeg spændt på at komme over til nogle mere åbne lokaler. Jeg tror, det kommer til at gøre noget ved den måde, vi arbejder på. De ting, som jeg gerne vil bevare, er ting, som ikke er afhængige af den bygning, som vi bor i. Men mere de personer, som jeg arbejder sammen med. For eksempel vil jeg gerne bevare den uformelle tone, som vi har imellem os her på kontoret. Men hvis jeg skulle sige en fysisk ting, som jeg gerne vil bevare, så skal det være min stol

13 Lene Skou Gleerup faglig konsulent For mig handler det om tilfredshed. Jeg har derfor en forhåbning om, at vi alle bliver tilfredse. Både med fl ytningen, med lokalerne og vores nye kontorer. Jeg forventer også, at vi kommer til at rende mere sammen med kollegerne fra BUPL Århus. En af de eneste fysiske ting, som jeg rigtig gerne vil bevare, er danskvandsmaskinen. Derudover vil jeg gerne bevare vores sociale sammenkomster for eksempel torsdagsmorgenmaden, julefrokost og andre arrangementer. Alle de ting, hvor vi er sammen, og hygger os sammen, det er vigtigt for mig

14 Anette M. Knudsen faglig konsulent Jeg har en forventning om, at det nye hus bliver mere medlemsorienteret. Det kan blandt andet være gennem den kunst, som vi vælger at hænge på væggene. Jeg håber, at ledelsen bibeholder ideen omkring Pædagogernes Hus. Jeg synes, at det er vigtigt, at vi får skabt et hus, hvor vores medlemmer er mere synlige, end de har været i Mindegade. Jeg har også en forventning om, at det er sundt for organisationen at blive rykket op ved rode. Jeg er spændt på, hvad der kommer til at ske. For mig er det ikke de fysiske rammer, som er med til at skabe en god arbejdsplads. For mig er det de personer, som arbejder der. Derfor er det de sociale traditioner, som jeg gerne vil bevare

15 BUPL Østjylland går (næsten) papirløst Det er på tide at få ryddet op i BUPL Østjyllands papirarkiver. Det mener ledelsen. Og det kan passende ske, når fagforeningen flytter til nye lokaler. Men hvorfor er det lige papir, de har fokus på? Kineseren T sai Lun introducerede for 2000 år siden papiret. Vi har siden da gjort det til en vane at skrive de vigtigste ting ned på dette lille hvide stykke blandingsprodukt af vand, træ og lim. Med Word og harddisken, hvor dokumenter kan gemmes, og gøres tilgængelige for alle. Har papiret fået en konkurrent. Det er netop denne konkurrent, som BUPL Østjylland vil gøre mere brug af. Dit og mit bliver til vores Ved at vi får ryddet op i vores egne papirer, laver vi samtidig også om på, hvad der er dit og mit. Vi skal fremover gøre mere brug af hinandens arbejde, forklarer sekretariatsleder Flemming Bach Sørensen, som er en af hjernerne bag projektet. Et mere papirløst BUPL Østjylland. Han ser det som en mulighed for at kunne arbejde mere på tværs af de forskellige fagligheder, som medarbejderne besidder. Projektet med mindre papir har til formål at skabe en mere fælles samarbejdskultur. Fællesfølelsen skal blandt andet skabes ved mindre brug af papir og mere elektronisk fællesarkivering. Papiroprydningen har dog også praktiske grunde: Papir fylder, og det støver. Mange gange bruger man papiret en gang, og så glemmer man, at man har det. Hvem får det så brugt?, spørger Flemming Bach Sørensen retorisk. Hukommelsen sidder ikke i papiret Anne Grethe Rosenberg, formand for BUPL Østjylland, er også med i projektet om en mere papirløs organisation. Hun kan selv have svært ved at smide papir ud, men som hun siger: Det nytter ikke noget! Min hukommelse skal sidde oppe i hovedet, og ikke i papiret. Det er netop en af grundene til, hvorfor BUPL Østjylland skal være en mere papirløs organisation. Anne Grethe Rosenberg synes, at det fysiske papir kan skabe en falsk tryghed. En tryghed, som samtidig er med til at gøre det svært at smide både papiret og printervanen ud

16 Sille Munk Kaae faglig konsulent Jeg forventer, at vi bliver mere som en enhed, og at vi får skabt en følelse af at være mere samlet. Jeg tror, at vi på grund af den fysiske adskillelse, på nogle områder også har været adskilt arbejdsmæssigt. Jeg vil gerne bevare den afslappede tone både blandt os kolleger, men samtidig også over for vores medlemmer. For eksempel at medlemmerne kommer med ind i køkkenet og får en kop kaffe. Det tror jeg, giver dem en følelse af, at de hører til. Den følelse vil jeg rigtig gerne tage med over til Kystvejen

17 Maiken Engdal Sørensen administrativ medarbejder Jeg forventer lidt mere struktur på Kystvejen. Blandt andet har jeg en forventning om, at det rent visuelt bliver mere organiseret, end det har været i Mindegade. Jeg håber også, at det nye hus er med til at gøre BUPL Østjylland som organisation mere struktureret. At vi får skabt en rød tråd i organisationen. For eksempel, at det bliver mere defi neret ud, hvad vores værdier er, hvad vi godt vil og hvad det er, vi kan. Det har jeg manglet, siden jeg startede her, og jeg håber, at det nye hus, kan være med til at give mig den. Jeg er meget ny i organisationen, og jeg har lidt meget af hovedpine, siden jeg startede. Det har derfor været svært for mig at involvere mig på det niveau, som jeg har haft lyst til. Jeg har derfor ikke så mange ting, som jeg gerne vil bevare. Men jeg er meget spændt på at være med i projektet omkring Kystvejen helt fra starten

18 Tine Honoré kassere sere og faglig sekretær Jeg forventer, at det bliver nemmere at bruge og nå hinanden. Jeg glæder mig til at blive en del af livet på kontoret. Når man som jeg sidder placeret væk fra de andre, kan man nogle gange godt føle sig isoleret. Så jeg glæder mig til, at vi ikke længere skal være placeret rundt på tre etager, men at vi rykker sammen på en. Jeg har også en forventning om, at jeg kommer til at drikke meget mere te på Kystvejen, fordi jeg ikke længere skal gå fra stue til kvist for at få det. Jeg vil gerne bevare den måde, vi er sammen på. At vi er gode til at være professionelle og faglige, når vi skal være det. Men at vi samtidig også kan fi nde ud af at snakke om ting, som ligger uden for arbejdet

19 Bente Christensen faglig konsulent Jeg forventer lys. At lokalerne på Kystvejen kommer til at være lysere og mere indbydende både for os ansatte og for medlemmerne. Jeg tror også på et godt fællesskab, ved at vi bliver rykket sammen på en etage. Med det mener jeg, at vi måske kommer til at arbejde sammen på andre måder end tidligere, og derigennem styrker vores samarbejde. Hvis jeg kunne, ville jeg gerne bevare vores trapper. Jeg kan godt lide at få rørt mig i løbet af dagen. Mange gange printer jeg nede ved administrationens printer, for at skulle gå de ekstra trin på trapperne. Jeg har også planer om at tage trappen nede på Kystvejen. Jeg vil også gerne bevare alle mine mapper og bøger, hvis jeg kunne. Jeg har svært ved at se, hvordan jeg skal undvære dem i mit daglige arbejde. Men jeg ved godt, at meget af det handler om tryghed

20 Lars Graversen faglig konsulent Jeg startede ved BUPL Østjylland den 1. december 2013, og har før arbejdet 11 år i BUPL Århus. Jeg forventer derfor, at jeg kommer til at forbinde Kystvejen med BUPL Østjylland. Jeg håber, at vi får en større berøringsfl ade med BUPL Århus. Jeg har arbejdet begge steder og ved, at vi kan bruge de kompetencer, som vi hver især besidder d Hvad vil du gerne bevare? Jeg vil gerne bevare mine kolleger og den stemning, som de hver især er med til at bidrage til i hverdagen. Jeg vil også gerne bevare den mødekultur, som BUPL Østjylland har. Da jeg for eksempel var helt ny, hjalp det mig meget, at vi har muligheden for at holde tværfaglige møder. Det gjorde mit arbejde nemmere, fordi jeg kunne stille alle de spørgsmål, som jeg havde til en given sag på én gang

21 Dorthe Andresen administrativ medarbejder Som ansat i BUPL Østjylland har hverdagen længe været præget af snak om nye lokaler. Jeg ser frem til, at fl ytningen til Kystvejen vil sætte et punktum for den proces, som organisa- tionen har været i de seneste ti år. Derfor har jeg en forventning om, at der fremover vil blive brugt mere e tid på medlemmerne og fagforeningen som helhed, når vi fl ytter. Torsdagsmorgenmaden. Det er en ting, som jeg rigtig gerne vil bevare. Det er det tidspunkt på ugen, hvor vi alle har muligheden for at mødes

22 Vibeke Sørensen arbejdsmiljøsekretær og kommunikationsmedarbejder i BUPL Århus Hvad forventer du af flytningen til Kystvejen i forhold til samarbejdet mellem BUPL Østjylland og BUPL Århus? Jeg synes s det er svært at forudse, hvor meget trafi k der bliver på trappen mellem vores to etager. Vi arbejder jo i samme hus i dag, så vi fortsætter nok samarbejdet nogenlunde som nu. Hvis vi skal udbygge samarbejdet, skal vi lære hinanden bedre at kende. Det kan være svært at fi nde tiden til det i hverdagen. Men hvis der er konkrete opgaver, som giver mening at løse i fællesskab, så er det dér, relationerne vil vokse fra

23

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver indhold Brug bibliotekarernes kompetencer i skolerne Undersøgelse: Bibliotekschefer om samarbejde 5 Det digitale

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius. Når vi flytter SAMMEN. Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO

Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius. Når vi flytter SAMMEN. Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO Når vi flytter Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius SAMMEN Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO 2 Når vi flytter sammen Ledelse af kommunale fusioner KL og KTO Jesper Baltzer Amskov Frank

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Viden, DER skaber Værdi

Viden, DER skaber Værdi Viden, DER skaber Værdi - effekten af et større fokus på jobsøgendes kompetencer Fakta PeopleTools værktøjskassen består af 6 danskudviklede profiler, hvor den ene er personfaktoranalysen (PFA=personfaktoranalyse).

Læs mere