Rockwool Energy. Design 4.0. Manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rockwool Energy. Design 4.0. Manual"

Transkript

1 Rockwool Energy Design 4.0 Manual November 2013

2 Forord Hvad er ROCKWOOL ENERGY DESIGN ROCKWOOL ENERGY DESIGN er et gratis online program, som man får adgang til via hjemmesiden Programmet kan bruges fra alle computere. Målgruppe Programmet henvender sig til ingeniører, arkitekter, konstruktører, myndigheder og øvrige personer med byggeteknisk indsigt. Brug af programmet kræver, at man som bruger har teknisk indsigt i byggeri og er bekendt med SBI 213, ligesom kendskab til DS418 samt DS452 er en forudsætning. For at gøre brugen af programmet så let som muligt, er der en række hjælpefunktioner og vejledningstekster indbygget i programmet. Muligheder Med ROCKWOOL ENERGY DESIGN kan du foretage følgende energiberegninger: Energirammeberegninger til nybyggeri Varmetabsberegninger til tilbygninger og sommerhuse U-værdiberegninger for konstruktioner Du kan selv oprette kataloger, hvor du kan gemme byggematerialer, konstruktioner og tekniske installationer som kedler, varmepumper etc. Kataloger kan im og eksporteres og dermed udveksles med kolleger og samarbejdspartnere. Baggrund for beregningerne Alle beregninger udføres i overensstemmelse med SBI anvisning 213 Bygningers energibehov, samt DS 418 Beregning af bygningers varmetab, 7. udgave 2011 samt DS/ENISO ROCKWOOL ENERGY DESIGN benytter beregningskernen fra SBi s program Be10 for at sikre, at dokumentationen lever op til bygningsreglementets energibestemmelser. Side 1 / 52

3 Indholdsfortegnelse 1 Kom i gang med ROCKWOOL ENERGY DESIGN Opret nyt projekt Startmenu Registrer dig som bruger Glemt kodeord Ændre kodeord Import af projekter fra tidligere versioner af ROCKWOOL ENERGY DESIGN Gennemgang af opbygning af ROCKWOOL ENERGY DESIGN Topmenu Venstremenu Indtastningssektion Monitorsektion Projekt nyt projekt Basisdata Projektinfo Gem og hent oplysninger Kommentarer Klimaskærm Tilføj bygningsdele til etageareal Tilføj bygningsdel Vælg fra katalog eller indtast egne oplysninger Udskiftning af bygningsdele Forsyning Indtastning med et oversigtsbillede Direkte indtastning Varmt brugsvand Ventilation Internt varmetilskud Resultater Thek af U-værdier og linietab Nøgletal Kataloger Katalogsortering Oprettelse af egne kataloger Eksempel på oprettelse af materiale Side 2 / 52

4 4.2.2 Dimensioner Indsæt billeder og noter U-værdi og konstruktionskataloger Kom godt i gang med U-værdi og konstruktionskataloger Elementer i arbejdsområdet Hovedmenu for beregning af U-værdier Venstremenu Vis katalog gennem sortering Vis katalog efter kilde Vis katalog gennem søgning Højremenu Arbejd med materialelag Redigering af materialelag Direkte indtastning af U-værdi Rediger lagets tykkelse Mekanisk fastgørelse Eksempel på orettelse af ydervæg Opret inhomogene lag Kileformet isolering Gulvvarme Regnskærm Materialer der kan indlades i beregningerne Ændring i rækkefølgen af materialerne Rentabilitetsberegninger med ROCKWOOL ENERGY DESIGN Lovgrundlag Rentabilitetsberegninger Kom godt i gang Basisdata Projektinfo Kommentarer Rentabilietsberegning Forudsætninger Eksempel på ændringer som udløser krav om efterisolering Side 3 / 52

5 1 Kom i gang med ROCKWOOL ENERGY DESIGN Du får adgang til ROCKWOOL ENERGY DESIGN via hjemmesiden Du starter Rockwool Energy Design ved at klikke på den grønne knap START ROCKWOOL ENERGY DESIGN, programmet åbnes i et nyt vindue. 1.1 Opret nyt projekt Startmenu Når du starter ROCKWOOL ENERGY DESIGN åbner en ny fane i browseren og du ser følgende startmenu: Vælg projekttype ved at trykke på ikonet for det pågældende projekt Nu skal du vælge om du vil oprette et nyt projekt og arbejde med et nybyggeri, en tilbygning, et sommerhus eller en renovering, ved at trykke på et af ikonerne. Du kan også vælge at åbne et eksisterende projekt, at importere en XML fil eller at beregne U-værdier. 1.2 Registrer dig som bruger Programmet er gratis, men for at gemme projekter og kataloger skal du registrere dig som bruger. Du registrerer dig som bruger ved at klikke på log ind i øverste højre hjørne. Log ind er placeret i øverste højre hjørne Du vil også automatisk blive bedt om at logge ind, hvis du forsøger at gemme eller udskrive projekter. Du bliver mødt af følgende vindue, hvor du kan oprette dig som bruger eller logge ind hvis du allerede er registreret: Side 4 / 52

6 Log in eller Opret bruger Hvis du endnu ikke er registreret som bruger, vælges Opret bruger. Felterne markeret med rød baggrund (navn, , kodeord) er obligatoriske at udfylde. Når du opretter dig som bruger, accepterer du samtidig Rockwool s generelle betingelser. Du kan herefter gemme dine projekter med det samme. 1.3 Glemt kodeord ROCKWOOL ENERGY DESIGN husker automatisk dine log ind oplysninger hvis du afkrydser boksen Husk kodeord. Lad ROCKWOOL ENERGY DESIGN huske dit kodeord Side 5 / 52

7 Har du glemt dit kodeord kan du indtaste din adresse og ROCKWOOL sender derefter dit kodeord til den indtastede e- mailadresse. 1.4 Ændre kodeord Indtast din e- mailadresse og få tilsendt dit kodeord Ved at klikke på din e- mailadresse, får du mulighed for at ændre dit kodeord. 1.5 Import af projekter fra tidligere versioner af ROCKWOOL ENERGY DESIGN Du kan importere projekter lavet i tidligere versioner af ROCKWOOL ENERGY DESIGN ved at gemme dem som XML-filer og importere dem ved at klikke på ikonet Import XML i topmenuen for Projekter. Side 6 / 52

8 Hvis du vil eksportere et projekt i XML-format, skal du først åbne projektet og derefter klikke på ikonet Eksport XML i topmenuen for Projekter. Du kan derefter gemme projektet som en XML-fil på din computer. Vent mens projektet genereres og vælg derefter Gem [projektnavn].xml. Bemærk: Du kan ikke eksportere kataloger. 2 Gennemgang af opbygning af ROCKWOOL ENERGY DESIGN Venstremenu Topmenu Indtastningssektion Monitorsektion 2.1 Topmenu Topmenuen for projekter består af følgende valgmuligheder; Åbner et nyt projekt Åbner et gemt projekt Side 7 / 52

9 Gemmer et projekt man skal være registreret som bruger og logget ind. Der åbnes et vindue, hvor du kan navngive projektet. Et igangværende projekt kan efterfølgende gemmes løbende med at klikke på Gem i topmenuen. Gemmer et projekt med mulighed for ny navngivning man skal være registreret bruger eller logget ind. Udskriver projektet som PDF-fil, der fremstår grafisk gennemarbejdet og kan sendes til kunder og samarbejdspartnere. Det vare nogle sekunder for rapporten at blive genereret. Via XML import og eksportkan du udveksle filer med brugere fra andre softwareprogrammer til energiramme beregninger. Du har også mulighed for at importere projekter, som er udarbejdet på tidligere udgaver af ROCKWOOL ENERGY DESIGN. Projekterne gemmes som udgangspunktpå Rockwools server. Hvis du vil gemme projekterne på din egen computer, skal du eksportere dem som XML-filer. Du kan ikke eksportere kataloger, hvilket betyder at du ikke kan trække informationer fra katalogerne, hvis du gemmer lokalt. Mulighed for at dele projektet med selvvalgte personer. 2.2 Venstremenu I venstremenuen kan man vælge mellem de 3 kategorier; projekt, karaloger og U-værdi og konstruktionskataloger. I venstremenuen kan du se en oversigt over, hvilke elementer du kan rette i eller tilføje data til. Det aktuelle punkt er markeret med rød baggrundsfarve. Menupunkter med flere undermenupunkter er markeret med en pil til venstre for punktet. Punket der vises i indtastningssektionen Undermenuer og punkter Menupunkt med undermenuer og punkter, tryk på pilen for at åbne undermenuen. Side 8 / 52

10 2.3 Indtastningssektion I indtastningssektionen har du mulighed for at indtaste de ønskede værdier. 2.4 Monitorsektion Her kan du bl.a. holde øje med om dine bygningsdele overholder de krav der er til energiramme (kwh/m²) og transmissionstab (W/m²). 3 Projekt nyt projekt Når du starter et nyt projekt er første menupunkt i venstre menu Basisdata valgt. Her har du mulighed for at indtaste basisoplysninger om projektet, så som projektnavn, adresse, bygningstype, varme og køleenheder, mm. De indtastede oplysninger kommer til at fremgå af udskriften. Side 9 / 52

11 3.1 Basisdata Nedenfor ses værdier, som bruges i standardberegninger i relation til beregningen af energirammen. Alle beregninger er baseret på SBI anvisning 213. Setpunkt for indetemperaturer Alle rum antages opvarmet til en månedlig gennemsnitstemperatur på 20 C i alle årets måneder. Rum opvarmet til mellem 5 C og 15 C kan enten betragtes som uopvarmede eller som opvarmede til 20 C. Rum, der betragtes som uopvarmede, indgår ikke i det opvarmede etageareal. Setpunkt for udetemperaturer Den dimensionerende udetemperatur fastsættes i almindelighed til -12 C, i særlige tilfælde kan temperaturen nedsættes eller forhøjes. Varmekapacitet Bygningens aktive varmekapacitet er varmeakkumuleringsevnen svarende til den varme, der bliver oplagret og afgivet ved en døgnsvingning. Det er især de indvendige konstruktioner i vægge, loft og gulve, som har betydning for bygningens varmekapacitet, mens vinduer, døre og inventar har mindre betydning. Typiske værdier for varmeakkumuleringen i bygninger med forskellige indvendige konstruktioner er vist i følgende tabel: Beskrivelse Indvendige konstruktioner Varmekapacitet Wh/K m² Ekstra let Lette vægge, gulve og lofter, fx skelet med plader eller brædder, helt uden tunge dele 40 Middel let Enkelte tungere dele, fx betondæk med trægulv eller porebetonvægge 80 Middel tung Flere tunge dele, fx betondæk med klinker og tegl eller klinkebetonvægge 120 Ekstra tung Tunge vægge, gulve og lofter i beton, tegl og klinker 160 Normal brugstid Boliger antages at være i brug hele tiden, dvs. de har en brugstid på 168 timer/uge. I andre bygninger end boliger antages normalt en brugstid på 45 timer/uge. Brugstiden er det tidsrum, hvor bygningen er i funktion til sit hovedformål og installationer til opvarmning, ventilation og belysning er i normal drift. Brugstiden på 45 timer/uge kan typisk anvendes i f.eks. kontorer, skoler, værksteder og daginstitutioner, selv om den aktuelle brugstid afviger noget eller der er varierende brugstid over året, som i f.eks. skoler med aftenundervisning. Brugstiden antages normalt at være fra kl fem dage om ugen. Start og sluttidspunktet Starttidspunkt for brugstiden i boliger er kl. 00, da de antages at være i brug hele tiden. Sluttidspunkt for brugstiden i boliger er kl. 24, da de antages at være i brug hele tiden. Side 10 / 52

12 Rotation Rotationen kan bruges til at dreje bygningen i forhold til den orientering, der i øvrigt er angivet for vindu-erne samt eventuelle solvarme- eller solcellepaneler. Rotationen er positiv ved drejning af bygningerne med uret. Rotationen angives i grader på en 360 -skala. Opvarmningstyper Du skal vælge, hvilke supplerende opvarmningstype energiberegningen skal foretages for. Du har således mulighed for at afprøve forskellige kombinationer af opvarmningstyper for at finde den ideelle løsning til projektet. Bemærk: Du har mulighed for at vælge en kombination af eksempelvis kedel som varmeforsyning og solvarmeanlæg som opvarmningstype. Udluftning Det antages, at der luftes ekstra ud eller anvendes forøget mekanisk ventilation, når rumtemperaturen i perioder overstiger 23 C. Natteventilation Det antages, at eventuel natkøling aktiveres, når rumtemperaturen i perioder overstiger 24 C. Se i øvrigt under ventilation. Mekanisk køling I rum med mekanisk køling antages der opnået en maksimal rumtemperatur på 25 C ved mekanisk køling. Energirammetillæg for andre bygninger I nogle bygninger kan brugstiden afvige væsentligt fra 45 timer/uge. I f.eks. butikscentre og restauranter kan en typisk brugstid i nogle tilfælde være på 60 timer/uge. I de tilfælde hvor brugstiden afviger væ-sentligt fra 45 timer/uge, foretages der både en beregning med den aktuelle brugstid og med en brugstid på 45 timer/uge for at bestemme tillægget til energirammen. Dataene for bygning og installationer ved nedsat brugstid forudsættes i øvrigt uforandret og som ved fuld brugstid. Dimensionerende temperaturer Ved bestemmelse af det dimensionerende transmissionstab anvendes DS 418:2002 med en rumtempera-tur på 20 C og en udetemperatur på 12 C. Ændringer i de dimensionerende temperaturer på basisdatasiden vil ikke ændre de allerede opbyggede konstruktioner, men kun have indflydelse på nyoprettede konstruktioner. Såfremt det ønskes at ændre på de dimensionerende temperaturer på allerede opbyggede konstruktio-ner, skal dette ske inde under den enkelte bygningsdel. 3.2 Projektinfo Menupunktet projektinfo i venstremenuen giver mulighed for at indtaste kontaktoplysninger for Bygherre, Arkitekt og Rådgivende ingeniør. Side 11 / 52

13 3.2.1 Gem og hent oplysninger Du har mulighed for at gennem kontaktoplysningerne for bygherre, arkitekt og rådgivende ingeniører ved at trykke på Gem -knappen til højre for indtastningsfelterne. Skal du senere bruge samme projektoplysning, klikker du Hent -knappen og vælger fra listen over indtastede kontakter. Alle kontakter er samlet på én liste. 3.3 Kommentarer Du har mulighed for at tilføje kommentarer til projektet ved at vælge menupunktet Kommentarer i venstremenu. Du kan vælge om kommentarerne skal vises på udskriften eller være til intern brug. Ligeledes har du mulighed for at gemme kommentarerne og genbruge dem til andre projekter. Kommentarer der vises på udskriften Kommentarer der IKKE vises på udskriften 3.4 Klimaskærm Under menupunktet Klimaskærm begynder du at arbejde med selve bygningen. Du starter med at tilføje etager, bygningsdele, vinduer og døre og derefter skygger, installationer, mm. Klimaskærm består af indtastning af bruttoetagearealet samt bestemmelse af bygningsdele. Antallet af etager angives ved hjælp af rullemenuen Her tilføjer du det ønskede antal etager og angiver navn og areal Side 12 / 52

14 Når du har indtastet det ønskede navn og etageareal, trykkes OK, og etagen vil nu være tilføjet og synlig på oversigten. Det vil altid være muligt at redigere eller fjerne en etage ved at markere den ønskede etage og bruge valgmulighederne nederst på siden Tilføj bygningsdele til etageareal I venstre menu tilføjer du opvarmede og uopvarmede bygningsdele og kuldebroer ved at trykke på det enkelte menupunkt og derefter Tilføj i indholdsfeltet. Bemærk at vinduer og døre vises i en separat oversigt nederst i indholdsfeltet. Side 13 / 52

15 Konstruktioner: Oversigt over indtastede bygningsdele Vælg konstruktion for at ændre bygningsdel eller tilføje vinduer/døre Tilføj, kopier, fjern eller udskift bygningsdel Oversigt over indtastede vinduer og døre Fjern vinduer Når du trykker Tilføj skifter indholdsfeltet og du kan definere en ny bygningsdel (se afsnit nedenfor). Oversigt over de indtastede bygningsdele fremgår af skemaet Konstruktioner. En eksisterende konstruktion slettes ved at markere den i skemaet og trykke på Fjern. For at ændre indtastede kriterier for den enkelte bygningsdel skal du vælge den enkelte konstruktion i programmets venstremenu. Flere konstruktioner og vinduer kan afmærkes på en gang ved at holde Shift knappen nede og venstreklikke på konstruktioner eller vinduer. Det er muligt at sortere konstruktioner efter forskellige kriterier ved at klikke på overskriften i den kolon-ne, som du ønsker at sortere efter Vinduer og døre Skærmens nederste billede viser alle allerede indtastede vinduer fordelt på tilhørende konstruktioner. Der kan ikke tilføjes nye vinduer her. Dette skal ske ved at vælge den enkelte konstruktion i programmets venstremenu. Bemærk; Ved import af en XML-fil vil alle projektets vinduer blive vist i skemaet nederst på siden. Disse vinduer vil blive placeret i mappen Uden konstruktion. For at slette et vindue, afmærkes vinduet og tryk på Fjern Tilføj bygningsdel Her indtastes klimaskærmens bygningsdele: ydervægge, kælderydervægge, tage, terrænkonstruktioner, vinduer, ovenlys, døre m.m. via faneblade over indtastningsfeltet. Side 14 / 52

16 BR10-krav viser krav til mindste varmeisolering Du laver én bygningsdel ad gangen, men kan kopiere den enkelte bygningsdel ved at markere den i oversigten og vælge Kopier - knappen nedenfor oversigten. Det er vigtigt at vælge et sigende navn til bygningsdelen, da dette navn fremgår af venstremenuen og bruges til senere navigation Vælg fra katalog eller indtast egne oplysninger Du kan vælge bygningsdele fra katalog ved at afkrydse checkboksen og gennemse kataloget. Du kan også vælge at indtaste egne U-værdier, men husk at angive konstruktionstype, da det skal bruges til at beregne U-værdi check. Afkryds boksen for at vælge fra katalog Når du én gang har valgt fra kataloget kan du ændre dette valg ved at vælge knappen ved siden af Fra katalog. Her kan du ændre dine valg b-faktor b-faktoren anvendes til energirammeberegningen. Denne faktor tager hensyn til to nedenstående forhold; At der på den udvendige side af en bygningsdel kan være en anden temperatur end udelufttemperaturen At der på den indvendige side kan være en anden temperatur end rumtemperatur. For de fleste bygningsdele er b = 1. b = 0,7 er gældende for; Terrændæk uden gulvvarme Kældergulve uden gulvvarme Kælderydervægge i mere end 2 m's dybde eller inde under bygningen Kælderydervægsfundamenter i mere end 2 m's dybde eller under bygningen, forudsat at der ikke er gulvvarme i rummene Side 15 / 52

17 Areal Du kan indtaste det samlede grundareal i Areal -feltet, eller trykke på knappen ved siden af Areal indtastningsfeltet og indtaste længde og bredde. Programmet udregner selv grundarealet. Som udgangspunkt er angivet et rektangel, men via rullemenuen er det muligt at vælge andre arealtyper Ændring af specifikationer Du har mulighed for at ændre på forud udfyldte specifikationer. ROCKWOOL ENERGY DESIGN angiver automatisk hældning ift. den konstruktion, du har valgt i kataloget. Dvs. når der vælges et vægkomponent, sættes hældningen automatisk til 90 grader. Du kan ændre geografisk orientering ift. det konkrete projekt ved at vælge fra rullemenuen. Dimensionerende temperaturer (Ti og Te/Tj) er baseret på de valgte basisoplysninger for projektet. Side 16 / 52

18 Du kan ændre dem ved at klikke i indtastningsfeltet for hver bygningsdel, men du kan også ændre dem for HELE projektet ved at redigere Basisdata. Hvis du starter med at ændre inde og udetemperaturer i Basisdata vil Ti og Te/Tj blive tilrettet på de enkelte bygningsdele. Bemærk; Allerede oprettede bygningsdele vil ikke blive påvirket af temperaturtilretninger i Basisdata. Når du har oprettet din bygningsdel ses den af oversigten: Efter indtastningerne ser venstremenuen sådan ud: Den oprettede bygningsdel Når konstruktionen ses i venstremenu, kan man redigere indtastede værdier ved at klikke på den Tilføj vinduer og døre For at tilføje vinduer og døre til en bygningsdelen, vælges bygningsdelen. Herefter vælger du fanebladet Vinduer og døre øverst i indholdsfeltet og Tilføj -knappen nederst i det nye vindue. Bemærk; Du kan afkrydse feltet Alle vinduer og døre har samme skygge i øverste højre hjørne af oversigten og valgmulighederne for Skygger fremkommer. Side 17 / 52

19 Fanebladet Vinduer og døre Afkryds for alle vinduer og døre Tilføj vinduer og døre Tryk Tilføj for at tilføje nye vinduer og døre. I rullemenuen for Type, vælger du vindue, ovenlys eller dør. Side 18 / 52

20 Skygger Det er muligt at angive skyggefaktor for vinduer og døre ved at klikke på knappen ud for Skygger, og derefter skyggetype i det efterfølgende vindue Arealkorrektion Hvis du har behov for at korrigere arealet, fx hvis der er en karnap, vælger du fanebladet Arealkorrektion og angiver det areal som skal ændres. Fane for arealkorrektion Tilføj arealkorrektion Du tilføjer arealkorrektion ved at vælge knappen Tilføj og derefter beskrivelse, antal, om du vil korrigere for tillæg eller reduktion og areal. Når du har udfyldt felterne trykker du på knappen OK og oplysningerne overføres til oversigten over bygningsdele. Bemærk; På siden med konstruktionen oplyses nettoarealet for ydervægge fratrukket arealkorrektion for vinduer, døre og ovenlys. Side 19 / 52

21 Kuldebroer Du tilføjer kuldebroer til projektet ved at vælge Kuldebro i venstremenuen og derefter Tilføj og valg fra eget katalog eller ny indtastning. Hvis du vælger Fra katalog vil du have mulighed for at vælge kuldebroer fra eget katalog Beregning af uopvarmede rum For at kunne vælge uopvarmede rum er det nødvendigt først at angive en bygningsdel med konstruktionstypen Skillevæg mod uopvarmet rum eller Etageadskillelse mod uopvarmet rum under menupunktet Opvarmet. Vælg konstruktionstype for at kunne arbejde med uopvarmede rum Tryk på pilen ved Uopvarmet rum og vælg Opret nyt uopvarmet rum. Nu åbner et nyt vindue og her oprettes det uopvarmede rum; Side 20 / 52

22 Skillevæggen mellem det opvarmede og det uopvarmede rum er allerede defineret og fremgår af det øverste skema. Nu skal ventilationstabet for det uopvarmede rum udfyldes, samt klimaskærmen. Derefter skal bygningsdele, som omgiver det uopvarmede rum, defineres. Dette gøres ved at klikke på Tilføj nederst i indholdsfeltet og angive beskrivelse eller vælge fra kataloget og derefter angive areal, U-værdi og trykke OK. På baggrund af data for det uopvarmede rum beregner ROCKWOOL ENERGY DESIGN b-faktoren for det opvarmede rum. Du har også mulighed for at oprette det uopvarmede rum via venstremenuen, fx en skillevæg mod uopvarmet rum, indtaste informationerne og efterfølgende linke det uopvarmede rum til det opvarmede rum i indtastningsdelen, fx kælder Udskiftning af bygningsdele For komplekse projekter kan der være behov for at udskifte flere bygningsdele, så som ydervægge med forskellig orientering. Det gør du ved at markere denne enkelte bygningsdel i oversigten og vælge Udskift konstruktioner nedenfor oversigten. Markerede bygningsdel Udskift konstruktioner Når du trykker på knappen fremkommer følgende boks hvor du kan vælge anden bygningsdel fra kataloget eller indtaste U-værdi. I kataloget kan du markere det enkelte bygningselement med tilhørende dele. Du deaktiverer det enkelte element ved at fjerne fluebenet i checkboksen. Du kan læse nærmere om dette ved at vælge informationstegnet i kolonneoverskriften. Side 21 / 52

23 Informationstegn i kolonneoverskrift Hvis du har ændret en konstruktion ved at dobbeltklikke på den, udskifter ROCKWOOL ENERGY DESIGN automatisk de bygningsdele, hvor originalkonstruktionen indgår med den ændrede konstruktion. Hvis du ikke ønsker, at alle bygningsdele udskiftes med den ændrede konstruktion, men kun for eksempelvis 3 af 4 ydervægge, er det en fordel at lave en kopi af konstruktionen i venstremenuen eller konstruktionskataloget. Du har mulighed for at ændre navnet på denne kopi og bruge funktionen udskift bygningsdel med den pågældende konstruktion. Bemærk; Navnet på bygningsdelen ændres ikke automatisk selvom du har udskiftet elementer i bygningsdelen. 3.5 Forsyning For kedler, fjernvarmeveksler, solvarmeanlæg, varmepumper, solceller og vindmøller under Forsyning, Varmt brugsvand og Elforbrug er det muligt at tilføje forsyningsenheder fra eget katalog. Dette gøres overordnet set på to måder; 1) Ved at klikke Tilføj i et oversigtsbillede og indtaste data eller hente data fra et katalog (ligesom tilføjelse af bygningsdele) eller 2) Ved at indtaste data direkte i et vindue for den pågældende forsyningsenhed Indtastning med et oversigtsbillede Nedenfor ses eksemplet for kedler. Du vælger først Tilføj nederst i vinduet. Side 22 / 52

24 Hvis du har tilføjet et katalog for kedler kan du tilføje en kedel fra dette katalog ved at afkrydse Fra katalog og vælge kedlen. Du kan også selv indtaste data for kedlen Direkte indtastning Nogle forsyningsdele har ikke en oversigtsside. Man vælger direkte fra katalog eller indtaster selv oplysninger. Nedenfor ses eksemplet for fjernvarmeveksler. Side 23 / 52

25 3.6 Varmt brugsvand Her vælger du først forbrug og temperatur på dit varme brugsvand. Vægt Tilføj og vælg om du vil bruge en varmt brugsvandsbeholder fra katalog eller ved direkte indtastning. Tilføj varmt brugsvandsbeholder Varmt brugsvandsbeholder fra katalog Side 24 / 52

26 3.7 Ventilation Ved venilationsberegningerne anvendes de aktuelle ventilationsforhold i rummene, dog mindst svarende til bygningsreglementets minimumskrav. Rum med ens ventilationsforhold og rum, der betjenes af samme ventilationssystem, kan beregnes samlet. En bygning opdeles i zoner med ens forhold, vælg Tilføj for at lave en ventilationszone. En boligenhed regnes normalt som en samlet zone. Tilføj ventilationszone Tilføj evt. mekanisk ventilation BR10 og BR15 krav Ved tilføjelse af mekanisk ventilation, skal temeraturvirkningsgrad, indblæsningstemperatur og elforbrug angives Ved mekanisk ventilation forstås ventilationssystemer, hvor luften både indblæses og udsuges ved hjælp af ventilatorer. Side 25 / 52

27 3.8 Internt varmetilskud Her beregner du varmetilskud fra personer og apparaturer. For boliger beregnes også et varmetilskud fra belysning. Personer I boliger antages et varmetilskud på minimum 90 W fra personer ogmakimalt 360 W fra personer pr. boligenhed. For andre bygninger antages varmetilskudet for at være 4 W/m² opvarmet etageareal i gennemsnit for bygningens brugstid. Der ses bort fra tilstedeværelse af personer uden for brugstiden. Der antages et varmetilskud på minimum 90 W fra personer ogmakimalt 360 W fra personer. Apparatur I boliger antages et gennemsnitsligt varmetilskud fra apparatur inkl. belysning på 3,5 W/m² opvarmet etageareal. Der antages for boliger og andre bygninger, dog et minimum varmetilskud på 210 W og et maksimum varmetilskud på 840 W fra apparatur. For andre bygninger antages varmetilskudet for at være 6 W/m² opvarmet etageareal i gennemsnit for bygningens brugstid. Det antages at apparatur ikke er i drift udenfor bygningens brugstid. Blå knap; Yderligere forklaring om person og appatatur påvirkning Varmetilskudszone Varmetilskud for personer og apparatur tilpasser automatisk til maks360w for personer og 840W for apparatur 3.9 Resultater Thek af U-værdier og linietab For at kontrollere om projektet lever op til mindstekravene for normgivende U-værdier og Eref for vinduer og ovenlys, vælger du menupunktet Resultater og herunder Tjek af U-værdier eller Tjek af linietab. ROCKWOOL ENERGY DESIGN viser automatisk en oversigt over de elementer, samt vinduer, overlys og døre, defineret i projektet. Desuden oplyses deres samlede U-værdi og Eref og om de overholder max. U-værdier og Eref fra bygningsreglementet. Hvis de overholder U værdien, vises et grønt flueben. Hvis de ikke overholder U-værdien, vises et rødt kryds. Side 26 / 52

28 Samme oversigt får du for linietab; Et grønt flueben betyder, at kuldebroerne overholder mindstekravene for normgivende U-værdier, et rødt kryds betyder, at kuldebroerne overskrider mindstekravene for normgivende U-værdier Monitor I nederste venstre hjørne ser du monitoren, som har fulgt dig gennem hele dataindtastningen. Monitoren opdateres automatisk ved alle ændringer. Du kan bruge monitoren til at se det beregnede energibehov, samt normgivende energiramme og beregnede normgivende transmissionstab. De normgivende krav er fremhævet med sort skrift for hhv og 2015 krav. Overholder beregningerne de normgivende krav, er de skrevet med grønt. Overholder de beregnede værdier ikke de normgivende krav, er de skrevet med rød skrift Nøgletal Ved at vælge Nøgletal i venstremenu vises en oversigt over alle nøgletal i projektet. Detaljerede resultater Side 27 / 52

29 For at få detaljerede nøgletal vælges knappen Detaljerede resultater nederst til højre i vinduet. 4 Kataloger Kataloger kan bruges til at opbygge konstruktioner, samt direkte indtastning af tekniske installationer. Du finder kataloger ved at trykke Kataloger i venstremenu. Vælg Kataloger i venstremenuen Side 28 / 52

30 4.1 Katalogsortering I venstremenuen er der oprettet en række kataloger som ROCKWOOL ENERGY DESIGN stiller til rådighed for brugere af programmet. Vælg Kataloger i venstremenuen Du har mulighed for at sortere i katalogerne, vælge en bestemt kilde eller finde et katalog ved at søge på et bestemt ord Du kan sortere i katalogerne ved at vælge rullemenuen Sorter, vælge kun at se en bestemt katalogtype eller søge på materiale. Du har også mulighed for at oprette egne kataloger. Når du vælger et element vises egenskaber i indholdsfeltet. Du har mulighed for at arbejde med oplysningerne ved at vælge Gem som fra topmenuen og derefter gemme kataloget i Eget katalog. 4.2 Oprettelse af egne kataloger Bemærk; For at oprette egne kataloger skal du være logget ind. Tryk derefter på Ny i topmenuen. Herefter fremkommer følgende vindue; Vælg kategori ved at trykke på ikonet for den relevante kategori. Side 29 / 52

31 Bemærk; For at genfinde det materiale du har oprettet, er det vigtigt at huske hvilken kategori, du har valgt under Opret materiale Eksempel på oprettelse af materiale Nu vælger du det materiale, du ønsker ved at klikke på ikonet ud for. Den valgte mappe er den katalogtype, som dit katalog bliver placeret under, når det er oprettet. Du kan fx vælge Materialer til konstruktioner og siden som kommer frem ser således ud; Nu indtastes oplysninger om materialet. Du kan evt. se eksisterende kataloger for eksempler Dimensioner Du har mulighed for at tilføje materialets dimensioner. Specifikationen af materialet er kun til intern information og anvendes ikke til beregning af U-værdien. Et materiales vigtigste dimension er værdien for tykkelsen. Den kan indlæses på følgende tre måder; 1. Værdier (Faste værdier) 2. Interval (Værdiområder) 3. Ikke defineret Side 30 / 52

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet Manual 1 Beregningsprogrammet ISOVER Energi U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet 3 udgave, april 2007 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kom godt i gang 3 U-værdi 5 Transmissiontab

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Rockwool Energy Design 3.4. Manual

Rockwool Energy Design 3.4. Manual Rockwool Energy Design 3.4 Manual Marts 2010 1 Forord Hvad er Rockwool Energy Design Med Rockwool Energy Design kan du foretage følgende energiberegninger: Energirammeberegninger til nybyggeri Varmetabsberegninger

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Athena DIMENSION. Varmetab 4. December 2005

Athena DIMENSION. Varmetab 4. December 2005 Athena DIMENSION Varmetab 4 December 2005 1 Indledning...2 2 Beregningsgrundlag...2 3 Opstart...2 3.1 Installation...2 3.2 Konfiguration...2 3.3 Opstilling af sag...3 4 Appendix A. Varmetab 4 filer...5

Læs mere

Kursus i energiregler og energiberegninger

Kursus i energiregler og energiberegninger Kursus i energiregler og energiberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten Faktaark Dagens program 9.30 velkomst 10.00 energireglerne i bygningsreglementet

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm.

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Holbæk Erhvervsforum m.fl. Temadag om Energioptimeret byggeri. Holbæk den 9. oktober 2012 Dansk Byggeri/ v. Niels Strange Byggeloven Bygningsreglementet

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne 4. april 2006 kde/sol Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle Kapitel 7 Grønnere byggeri med mindre energiforbrug Komforthusene i Skibet, Vejle 7. ENERGIFORBRUG - baggrund Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget 1) 22 initiativer indenfor: Nybyggeri

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet God energirådgivning - Hvordan 30. oktober 2007 Indhold Baggrunden

Læs mere

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR 311. udgave Marts 2011 Projektering af tage med tagpap Varmeisolering TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 31, 1. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 Indholdsfortegnelse: Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0 Indhold Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0... 2 Kom godt i gang...

Læs mere

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable.

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable. Bilag 6 Indledning Bilag 6 indeholder: 1. En oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre 2. Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov 3. Forskellige

Læs mere

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Ansøgningsprøve til beskikkelse som energikonsulent Enfamiliehuse Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Opgave nummer Vægtet % point pr. spørgsmål. % point pr. gruppe af spørgsmål

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Vindues- og Facadedag 2015

Vindues- og Facadedag 2015 Vindues- og Facadedag 2015 Orientering om BR2015 og 2020 på baggrund af Energistyrelsens udsendte høringsudgave samt - lancering af den frivillige bæredygtighedsklasse Ved Niels Strange/Dansk Byggeri Sted:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Øsby Stadionvej 103 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014002 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI DANSK BETONFORENING BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI Projektleder, Ingeniør J. C. Sørensen 1 BAGGRUND Ca. 45 % af energiforbruget i Europa anvendes til

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser

Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser K U R S U S K ATA L O G 2 0 1 2 1 Velkommen til Energitjenestens kursuskatalog 2012 Vores program for 2012 byder på mange forskellige kurser inden for

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Danvak Århus 16. november 2005 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav til nybyggeriet

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen

ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen Brugervejledning 11.12.2012 Elforsk reference 340-022 Resultater med Be10 energidata Nu vises to kagediagrammer.

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 Erhvervs- og Byggestyrelsen 2 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 3 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel

Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel Guide til brug af Almen2tal Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel Socialministeriet 2011 1. Indledning Med baggrund i 115 a om totaløkonomisk

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Indvendig isolering af ydervægge. 25 MWh Fjernvarme 11920 kr. 206004 kr. 17.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Indvendig isolering af ydervægge. 25 MWh Fjernvarme 11920 kr. 206004 kr. 17. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Storegade 80 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009956 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 mail:emr@vestforsyning.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 MWh Fjernvarme, 382 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 MWh Fjernvarme, 382 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stadion Alle 10 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018470 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

A B C D C E F G Kontroludskrift Side 1 af 5 Kontroludskrift Indberettet d. 02-04-2012 Energimærke-nr. 100263473 Bygningsdata Navn Hovedbygning Opførelsesår 1978 BBR-bygningsnummer 001 Renoveringsår

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011 Nye energikrav Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 11 Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi AALBORG UNIVERSITET Indlæggets indhold Krav 10 og 15 (kort) Nødvendige tiltag

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Nyt sommerhus Makrelvej 9 8400 Ebeltoft Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar 2023. Energimærkningsnummer 310021862 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Langgade 18D 8700 Horsens Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. august 2011 Til den 4. august 2021. Energimærkningen er udført

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13 Notat BILAG 2 Fremtidens Parcelhuse - Energierne Jesper Kragh 27. aug. Journal nr. 731-51 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Energierne Energimærkning af bygninger sker ved en af energiet til varme og varmt brugsvand

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Generelle projektinformationer

Generelle projektinformationer Projekt: BuildDesk Parcelhus 24. august 21 Side 1/28 Generelle projektinformationer Projektdata Navn: BuildDesk Parcelhus Projekttype: Nybyggeri Vej: Hovedgaden 51 By: 264 Hedehusene Bygherre Ejer Firma:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bojskov Markvej 19 6070 Christiansfeld Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. maj 2011 til den 24. maj 2021. Energimærkningen

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bopladsen 4 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. februar 2012 til den 21. februar 2022. Energimærkningen er udført

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

file://q:\valgfag\energiberegning\energiramme.htm

file://q:\valgfag\energiberegning\energiramme.htm Page 1 of 7 Be06 model: Energiramme Dato 17.01.2008 11.17 Bæredygtig enfamiliehus BBR-nr Ejer Adresse Bygningen Bygningstype Fritliggende bolig Rotation 45,0 deg Opvarmet bruttoareal 187,0 m² Varmekapacitet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Skovvejen 2 3450 Allerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2025. Energimærkningsnummer 311112094

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Videncenter for energibesparelser

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Brorsonsvej 13 7470 Karup J Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. juni 2014 Til den 3. juni 2024. Energimærkningsnummer 311057495 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baunehøjvænge 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001742 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arsenalvej 41 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-10049 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Præstegårdsvej 39 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. februar 2012 til den 21. februar 2022. Energimærkningen er

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg Ny ref. Ref Gl værdi Ny værdi Gammel benævnelse Ny benævnelse 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg 00 1503 0 3000 1232 0 3100 154 0 4000 1232 0 Fjernvarmeanlæg, afkølings

Læs mere