Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste Illustrationsliste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste Illustrationsliste"

Transkript

1 Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste Illustrationsliste

2 Hvad skal du dokumentere? 3 Citater 4 Tekstnoter 4 Teksthenvisninger 4 Litteraturliste 5 Bøger og rapporter 7 Dele af bøger 8 Tidsskriftartikler 8 Avisartikler 9 Interview 9 Generelt om elektroniske dokumenter 9 www-dokumenter 10 Elektroniske tidsskrifter 11 Dele af www-dokumenter 11 Elektroniske avisartikler 12 Dvd, video, Cd-rom, disketter, lydbånd m.v. 12 Bidrag fra databaser 13 Bidrag til nyhedsgrupper 13 Bidrag til e-konferencer 14 på litteraturliste 15 Gode råd 17 Illustrationsliste 18 Illustrationer hentet på internettet 18 Illustrationer scannet fra bøger 19 Illustrationer scannet fra tidsskrift 20

3 Hvad skal du dokumentere? De fleste skriftlige opgaver og videnskabelige arbejder bygger på påvirkninger og inspiration fra andre. Det kan være svært at vurdere, hvor langt dokumentationskravet går - skal man f.eks. dokumentere det, vi alle ved? Tommelfingerreglen er, at når viden udgør en del af et fælles fagligt grundlag, behøver man ikke føre sandhedsbevis for det, f.eks. at Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler er en uddannelsesinstitution under Uddannelsesministeriet. Men generelt hellere én reference for meget end én for lidt.

4 Hovedformålet med at referere er: At gøre det muligt at se, hvad der er resultatet af din egen tankevirksomhed, og hvad der stammer fra andre At kunne identificere og finde den litteratur, du nævner i teksten Referencerne skal rumme elementer, som gør entydig identifikation og genfinding af dokumentet mulig, og det er derfor vigtigt, at du er konsekvent og logisk i brug af referencer og udformning af litteraturliste. Denne vejledning bygger på the American Psychological Associations (APA) praksis og giver dig et bud på, hvordan du forholder dig til citater, tekstnoter og -henvisninger og udformning af litteraturliste. Citater Velvalgte citater kan være gode i en tekst, men overdriv ikke. For mange citater virker forstyrrende og får teksten til at virke uoriginal. Sørg for at citere korrekt og fair; en videnskabelig tekst er ikke en biografreklame, og det går derfor ikke bare at trække de passager frem, som passer i ens kram. Tekstnoter Tekstnoter kan bruges til at give supplerende og uddybende information. De kan være nyttige, men bør heller ikke overdrives. Tekstnoterne kan anføres som fodnoter i bunden af siden eller efter hvert kapitel/hovedafsnit. Teksthenvisninger I opgaveteksten og ved figurer og tabeller henvises til litteraturlisten ved at indsætte parenteser med navn, udgivelsesår og sidetal enten før eller efter henvisningen.

5 Eksempler indtil midten af dette århundrede har dansk møbelkunst aldrig gjort sig selvstændigt gældende uden for landets grænser (Sieck, 1999, s. 9). et andet synspunkt (Margolin, 2002, s ) repræsenterer en mere Er der to forfattere til et værk, nævnes de begge adskilt med & samt år og sidetal. kunne ligge i en bukselomme eller have en standardstørrelse, der passer til moderne stereoanlæg (Engholm & Michelsen, 1999, s. 121). Er der flere end to forfattere til et værk anføres kun det første forfatternavn, efterfulgt af et al. i kursiv samt år og sidetal. Dette gælder kun i selve opgaveteksten. I litteraturlisten skrives alle forfatternavne fuldt ud. En af arkitektens opgaver er at placere et hus rigtigt i forhold til solen (Clement et al., 1996, s. 86). Personlig kommunikation ( s, telefonsamtaler etc.), som ikke kan genfindes af andre, refereres i teksten, men udelades af litteraturlisten. Nanna Ditzel ( , 12. maj 2001) bekræftede at Litteraturliste Litteraturlisten skal indeholde alle referencer, der er brugt i og henvist til i opgaveteksten. Litteraturliste ligger allerbagerst i dit dokument (opgaven, artiklen eller andet). Følgende anvisninger til litteraturlisten tager sit udgangspunkt i navne-år metoden. Ved brug af denne metode anføres forfatternavnet

6 (efternavnet sættes først) sammen med udgivelsesår. Metoden har som konsekvens, at litteraturlisten skal ordnes alfabetisk efter forfatterens efternavn og dernæst udgivelsesåret. Navne-år metoden bygger på princippet letter-by-letter ( Ingenting før noget ), dvs. Jens Anker før Jens Ankersen. Husk at når du anvender fremmedsproget materiale, f.eks. bøger på engelsk, skal du som hovedregel bruge det sprog, materialet er skrevet på. Det vil sige, du skal skrive page 7-11, og ikke side 7-11 hvis materialet er skrevet på engelsk, og du skal ikke oversætte Berg Publisher til Bergs forlag. Nedenfor kan du se eksempler.

7 Bøger og rapporter Forfatter. (år). Titel: Undertitel (udgave). Udgivelsessted: Forlag. (Serietitel; nr.). Note. Eksempler Jankowski, J. (1992) Shelf Life: Modern package design San Francisco: Chronicle Books Yderligere kommentarer til: Hajer, M. & Reijndorp, A. (2001). In search of new public domain: Analysis and strategy. Rotterdam: Nai Publishers Clement, J.; Holck, A. V. & Ulrich, M. M. (1996). Arkitektur med andre ord. København: Alinea Jor. F. (Red.). (1999). Nordiske kunstner hjem. København: L&R Fakta Hauchrog, E. (1997). Tegnekompendiet: En indføring i den klassiske rumlige tegning. København: Danmarks Designskole. Basisstudiet. Forfatter Efternavn skal altid sættes før fornavn. Fornavne kan skrives som initialer Er der to forfattere nævnes begge adskilt med & Er der flere forfattere nævnes alle adskilt med ; (semikolon) og med & foran det sidste navn Udgiver og redaktør anføres som forfatter efterfulgt af (ed.) ved én editor, (eds.) ved to eller flere editorer Flere værker af samme forfatter ordnes kronologisk med det ældste først. Har en forfatter udgivet flere publikationer i samme år, adskilles værkerne ved at skrive a, b, etc. efter årstallet. også inden i teksten (1998a) og (1998b) Er forfatteren anonym skrives Anon Dokumenter uden forfatter ordnes efter titel år

8 Findes på titelbladet eller bagsiden af dette (oplagsåret skrives - ikke året for genoptryk) Er årstallet ukendt skrives u. å. Titel Anføres fra titelbladet. Titlen kursiveres Udgave Nævnes kun hvis det ikke er den første. Det angives som udg. eller ed afhængigt af sprog Udgivelsessted Forlagets hjemsted/by. Er der flere skrives kun den først-nævnte by. Hvis du ikke kender udgivelsesstedet, skal du skrive u. s. Forlag Er der angivet flere forlag, nævnes kun det første Dele af bøger Bidragets forfatter. (år). Bidragets titel: Undertitel. I: Monografiens forfatter eller redaktør, monografiens titel (evt. udgave, bidragets sidetal). Udgivelsessted: Forlag Luhmann, N. (1998). Erkendelse som konstruktion. I: Hermansen, M (ed.), Fra læringens horisont en antologi. Århus: Klim Tidsskriftartikler Artiklens forfatter. (år). Artiklens titel. Værtspublikation, vol./år (nr.), sidetal. Flyvbjerg, K. (2004). It s a manz world. Designmatters, 6./2004, s

9 Er tidsskriftartiklen uden forfatternavn den kan f.eks. være underskrevet AA eller NN skriver man Anon for anonym forfatter. Avisartikler Artiklens forfatter. (år, dato). Artiklens titel. Værtspublikation [Udgivelsessted], sidetal. Baird, M. A. (2004, juli). Hofcouture. Weekendavisen, Kultur s.1 Saunders, G. (1997, 9th December). It s a go for Bill Gates. Gazette [Montreal], p. 7 I f.eks. danske aviser er der utallige sektioner, og det anføres derfor, hvis den pågældende sektion har et nummer. I det andet eksempel anføres udgivelsesstedet for at præcisere, hvilket af de mange Gazetter, der er tale om. Hvis udgivelsesstedet indgår i avisens navn, som f.eks. Washington Post, er det tilstrækkeligt. Interview Forfatter. (år). Titel. [Beskrivelse]. Værtspublikation, vol./år(nr.), sidetal Nielsen, S. H. (2004, 22. juli). Vores børn skal vælge selv. [Interview med Leyla og Hasan om deres arrangerede ægteskab]. Information, s. 8-9 Generelt om elektroniske dokumenter Internetdokumenter kan give problemer. Dokumenterne er ofte dynamiske, de ændrer sig, forsvinder måske og de oplysninger, der skal bruges til litteraturlisten, kan mangle eller være vanskelige at fastslå. En reference til et dokument fundet på Internettet bør derfor altid indeholde en række oplysninger, der kan identificere dén version af dokumentet, som anvendes.

10 Drejer det sig om HTML-dokumenter, kan de bibliografiske oplysninger tages fra skærmbilledet eller fra dokumentets <HEAD> oplysninger (findes i vis-menuen:kilde). Ofte vil oplysningerne i <HEAD> vedrørende ophav og titel være de mest præcise, især hvis der er tale om en titel indlagt i grafik. Titlen i <HEAD> er den titel, man ser i søgemaskinerne og øverst på en udskrift. Hvis ophavet (dvs. forfatter, redaktør, korporation) til et www-dokument ikke kan identificeres, ordnes dokumentet efter titlen. Ved dokumenter uden datering anføres uden år (u. å.). Hvis det ikke er muligt at identificere ophav, skal du være meget kildekritisk og overveje, om dokumentet har en kvalitet, der gør det egnet til at dokumentere og understøtte dine synspunkter. Nedenstående oplysninger er obligatoriske, hvis de er til stede i dokumentet. Andre elementer som f.eks. antal afsnit/linjer i dokumentet, supplerende titelinformation og udgiver kan tilføjes. Kan du ikke identificere forfatter eller hovedansvarlig, begyndes referencen med titlen og derefter dato. www-dokumenter Ophav. (år/seneste opdatering). Titel (udgave). Lokaliseret [Besøgsdato] på World Wide Web: URL Eriksen, K. (2000). Designfagets metode og kompetencer. Lokaliseret den 23.juli 2004 på World Wide Web: Skabelon med andre elementer som f.eks. afsnit/linjer i dokumentet, supplerende titelinformation og udgiver: Ophav. (år/seneste opdatering). Titel [Supplerende titelinformation]. Omfang. Udgiver. Lokaliseret [besøgsdato] på World Wide Web: URL Babtisteria Sacra (ed.) (2003, 24. march). An Iconographic Index of Baptismal Fonts. [Hjemmeside for

11 Babtisteria Sacra]. Lokaliseret den 21.juli 2004 på World Wide Web: Elektroniske tidsskrifter Artiklens forfatter. (år). Artiklens titel. Værtspublikation, (medium), vol/år (nr). Lokaliseret (besøgsdato) på World Wide Web: URL Smalls, J. (2003). Slavery is a woman: Race, Gender, and visuality in Marie Benoist s Portrait d une négresse (1800). Nineteenth Century Art Worldwide, 3/2004 (1) Lokaliseret den 21.juli 2004 på World Wide Web: Ved elektroniske tidsskrifter skal nummer anføres, hvis der er et sådant. Bemærk at kursiveringen omfatter både værtspublikation og vol./årgang men ikke nummer. Dele af www-dokumenter Bidragets ophav. (år/seneste opdatering). Bidragets titel. I: Værtsdokumentets forfatter eller redaktør, værtsdokumentets titel (evt. udgave). Lokaliseret [besøgsdato] på World Wide Web: URL Design. (2004). I: Columbia Encyclopedia electronic encyclopedia (6. ed.) Lokaliseret den 22. juli 2004 på World Wide Web: Eksemplet er en leksikonartikel uden forfatterangivelse. Fremtidens bibibliotek. I: YouTube. Lokaliseret den 10. april 2008 på World Wide Web: Eksemplet er et filmklip fra YouTube.

12 Elektroniske avisartikler Artiklens ophav. (år, dato). Artiklens titel. Værtspublikation, omfang. Lokaliseret [besøgsdato] på World Wide Web: URL Thorup, Mette-Line. (2005, 14. juli). En dyne af tryghed. Information, 165 linjer. Lokaliseret den 27. juli 2005 på World Wide Web: mmon/information.php?pshow=arkiv/arktavvis.php&pt AvVis= Hvis man ønsker at angive dokumentets omfang kan både antal afsnit, linier, ord eller skærmbilleder benyttes. Der er ingen grund til at tælle manuelt, idet dokumentet kan kopieres over i Word, hvorefter optællingsfunktionen benyttes. Dvd, video, Cd-rom, disketter, lydbånd m.v. Titel (udg./version), (år). Forlag/producent. (medium). Understanding McLuhan: In the electric world change is the only stable factor: A cd-rom on the ideas and life of media guru Marshall McLuhan. (1996). Voyager/Southam interactive. (cd-rom). Hvis ophav (forfatter/redaktør/korporation) mangler, anføres titlen som første element.

13 Bidrag fra databaser Første skabelon beskriver en henvisning til en fuldtekstartikel i en online database, den anden beskriver den samme artikel fundet i en database tilgængelig via nettet. Bidragets ophav. (år). Bidragets titel. Evt. Værtspublikationsoplysninger. Lokaliseret [besøgsdato] i databasevært online database (fil nr., navn, acc.nr.) Fowlow, L. D. (2003). Home Advantage. I: The canadian architect 48(5), Lokaliseret i Wilson Art full text online database (acc.nr ) Bidragets ophav. (år). Bidragets titel. Evt. Værtspublikationsoplysninger. Lokaliseret [besøgsdato] i databasevært (fil. Nr., navn, acc.nr.) på World Wide Web: URL Fowlow, L. D. (2003). Home Advantage. I: The canadian architect 48(5), Lokaliseret i Wilson Art database (acc.nr ) på World Wide Web: Bidrag til nyhedsgrupper Login-navn på bidragets ophav. (Dato). Emne. Lokaliseret [besøgsdato] på USENET: navn Warming, B. (2004, 11. maj). Geni overlapper ikke genialitet pga. hjerneafvigelse. Lokaliseret den 26. juli 2004 på TDC s nyhedsgrupper: sport og kultur: dk.kultur.billedkunst Når man refererer til nyhedsgrupper, bør man overveje, hvorvidt bidraget er skrevet af en person, der er pålidelig. Hvis man henviser til

14 en diskussion i en nyhedsgruppe sættes [diskussion] ind umiddelbart efter emnet. Bidrag til e-konferencer Login-navn på bidragets ophav. (Dato). Emne. Navn på e-konference. Lokaliseret [besøgsdato] via

15 på litteraturliste Babtisteria Sacra (ed.) (2003, 24. march). An Iconographic Index of Baptismal Fonts. [Hjemmeside for Babtisteria Sacra]. Lokaliseret den 21.juli 2004 på World Wide Web: Baird, M. A. (2004, juli). Hofcouture. Weekendavisen, Kultur s.1 Clement, J.; Holck, A. V. & Ulrich, M. M. (1996). Arkitektur med andre ord. København: Alinea Design. (2004). I: Columbia Encyclopedia electronic encyclopedia (6. ed.) Lokaliseret den 22. juli 2004 på World Wide Web: Eriksen, K. (2000). Designfagets metode og kompetencer. Lokaliseret den 23.juli 2004 på World Wide Web: Flyvbjerg, K. (2004). It s a manz world. Designmatters, 6./2004, s Fowlow, L. D. (2003). Home Advantage. I: The canadian architect 48(5), Lokaliseret i Wilson Art database (acc.nr ) på World Wide Web: S=%2Fhww%2Flogin.jhtml.1 Hajer, M. & Reijndorp, A. (2001). In search of new public domain: Analysis and strategy. Rotterdam: Nai Publishers Hauchrog, E. (1997). Tegnekompendiet: En indføring i den klassiske rumlige tegning. København: Danmarks Design-skole. Basisstudiet. Jankowski, J. (1992) Shelf Life: Modern package design San Francisco: Chronicle Books Jor. F. (Red.). (1999). Nordiske kunstner hjem. København: L&R Fakta

16 Luhmann, N. (1998). Erkendelse som konstruktion. I: Hermansen, M (ed.), Fra læringens horisont en antologi. Århus: Klim Nielsen, S. H. (2004, 22. juli). Vores børn skal vælge selv. [Interview med Leyla og Hasan om deres arrangerede ægteskab]. Information, s. 8-9 Saunders, G. (1997, 9. december). It s a go for Bill Gates. Gazette [Montreal], p. 7 Smalls, J. (2003). Slavery is a woman: Race, Gender, and visuality in Marie Benoist s Portrait d une négresse (1800). Nineteenth Century Art Worldwide, 3/2004 (1) Lokaliseret den 21.juli 2004 på World Wide Web: Thorup, Mette-Line. (2005, 14. juli). En dyne af tryghed. Information, 165 linjer. Lokaliseret den 27. juli 2005 på World Wide Web: tion.php?pshow=arkiv/arktavvis.php&ptavvis= Understanding McLuhan: In the electric world change is the only stable factor: A cd-rom on the ideas and life of media guru Marshall McLuhan. (1996). Voyager/Southam interactive, cd-rom, udsendt i 1996 Warming, B. (2004, 11. maj). Geni overlapper ikke genialitet pga. hjerneafvigelse. Lokaliseret den 26. juli 2004 på TDC s nyhedsgrupper: sport og kultur: dk.kultur.billedkunst

17 Gode råd Start i god tid, og notér løbende hvilke bøger og lign. du bruger, så du har helt styr på, hvad der skal med i litteraturlisten, og hvad der ikke skal. Hvis du bruger biblioteksbøger, er det en god idé at tage en kopi af titelbladet, inden du afleverer bogen, ellers risikerer du, at bøgerne er udlånt, når du får brug for oplysningerne til litteraturlisten titel, forfatter, forlag etc. Læs grundig korrektur til sidst. Hvis du har lyst til at læse mere om litteraturlister og litteraturhenvisninger er her to gode steder at fortsætte. Skov, A. (2000). Referér korrekt!: Om udarbejdelse af bibliografiske referencer. København: Danmarks Biblioteksskole. Lokaliseret den 22. februar 2011 på World Wide Web:

18 Illustrationsliste Har man benyttet illustrationer (af billedkunst, brugskunst, bygningskunst og fotografiske værker) i sin opgave skal man henvise til disse også. Illustrationslisten er en separat liste udover litteraturlisten. Man skal oplyse titlen på værket, navnet på kunstner og opretshaver, og hvor man har fundet illustrationen. Derudover skal man så vidt muligt også nævne fotografen, der har fotograferet værket. Under illustration/foto i opgaven skrives ill. 1, ill. 2 etc. Illustrationslisten laves fortløbende. Illustrationer hentet på internettet Titel på værket, kunstner/designer/arkitekt, årstal [på værket]. Fotograf/Rettighedshaver. Lokaliseret [besøgsdato] på www: URL Eksempler fra internettet Møbel ill. 1 Myren, Arne Jacobsen, Erik Hansen Strüwing (fotograf)/ DK Furniture Association. Lokaliseret på www: https://ext.kb.dk/f/ufsj182g7cf39 77HHGUJS7TS5RT3Q3BR5VT66P AE5BBKP7MPAF-37681?func=fullsetset&set_number=001703&set_entry =000002&format=999

19 Design/kunsthåndværk ill. 2 Ur, Georg Jensen. Nima Stock (fotograf). Lokaliseret på www: ImagePage.aspx?NohrBnVOEYpEZ D0a5S5UCgKQ8vHTQrtiCY0ryBX1 %2bj8x38DOJ60bJas%2ffMHC%2fy KYMxU7qGCGq8eRxH4pV8vlrL1zK sm5v%2fcxhauvfy1o3gou6zp% 2bIvviEQ%3d%3dpolfotoparams Fotografi ill. 3 Deserted Places, Jan Jörnmark (fotograf). Lokaliseret på www: o.aspx?placeid=308&photonumber= 001&lang=eng Bygningsværk ill. 4 Sølvgade Skole, Arkitektfirmaet C. F. Møller, Adam Mørk (fotograf)/copenhagen X. Lokaliseret på www: Illustrationer scannet fra bøger Titel på værket, kunstner/designer/arkitekt, årstal [på design]. Fotograf/Rettighedshaver. Forfatter. (år). Titel: Undertitel (udgave). Udgivelsessted: Forlag. Sidetal.

20 Eksempler fra bøger Fotografi u. titel ill. 5 Fotografi u. titel, Martin Parr (fotograf), Nicholas Barker. (1992). Signs of the Times a portrait of the nation s tastes. Manchester: Cornerhouse Publications. S. 27. Fotografi af genstand ill. 6 SK 55 Braun pladespiller, Hans Gugelot/Dieter Rams, Peter Volkmer et al. (fotograf)/if Publication Service. Bernd Polster. (2009). Braun. Fifty Years of Design and Innovation. Stuttgart/London: Edition Axel Menges. S Illustrationer scannet fra tidsskrift Titel på værket, kunstner/designer/arkitekt, årstal [på design]. Fotograf/Rettighedshaver. Artiklens forfatter. (år). Artiklens titel. Værtspublikation, vol./år (nr.), sidetal. fra tidsskrift Fotografi af genstand, ill. 7 fotograf ukendt Tekande af keramik, D. Queensberry og M. Hunt, Ceramic Review. Alun Graves. (2012). Design and Conquer. Ceramic Review, 2012 (255), s. 36.

21 Åbningstider Mandag-torsdag Fredag Juli august alle dage Kontakt Biblioteket Arkitektur Design Konservering Scenekunst Danneskiold-Samsøes Allé København K

Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste

Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste Strandboulevarden 47, 2100 København Ø Telefon 3527 7576 / 3527 7586 bibliotek@dkds.dk / www.dkds.dk/bibliotek.htm januar 2007 2 Hvad skal du dokumentere?

Læs mere

Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste Illustrationsliste Kildekritik

Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste Illustrationsliste Kildekritik Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste Illustrationsliste Kildekritik Hvad skal du dokumentere? 3 Citater 4 Tekstnoter 4 Teksthenvisninger 4 Litteraturliste 5 Bøger og rapporter 7 Dele af

Læs mere

Referencer henvisninger, citater, litteraturliste

Referencer henvisninger, citater, litteraturliste Referencer henvisninger, citater, litteraturliste Ergoterapeutuddannelsens praksis - følger APA, American Psychological Association November 2007 Formålet med referencer 1 Litteraturhenvisninger (bibliografiske

Læs mere

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Maj 2013 Social- og sundhedsuddannelsen Randers Indledning Hensigten med Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning ved Randers Social- og Sundhedsskole er

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Frydenlunds manual om litteraturlister

Frydenlunds manual om litteraturlister Frydenlunds manual om litteraturlister 2 Enhver litteraturliste skal så vidt muligt følge nedenstående retningslinjer det vigtigste er dog, at der er konsekvens i litteraturlisten! Generelt Du skal så

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r......... Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Revideret og godkendt af Landsudvalget

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Referencehåndtering i Word

Referencehåndtering i Word Dato: 31. august 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov og Lene Nørskov Lange, VIA Bibliotekerne Referencehåndtering i Word Når du skriver opgave i Word, kan du lave henvisninger og tilføje referencer undervejs

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING Januar 2007 Journalnr. 7-16-28-00-06/7330 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål...3 Layout...3 Sideopsætning...3

Læs mere

Retningslinjer for skriftlige opgaver

Retningslinjer for skriftlige opgaver Retningslinjer for skriftlige opgaver - redaktionelle retningslinjer og brug af APA referencesystem VIA University College sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro Rev. januar 2012 Indhold Indledning... 1

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2010 Normalside Omfang Skrifttype Opsætning Indholdsfortegnelse Opbygning En normalside er defineret som 2400

Læs mere

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Version 2.1 (april 2016) Redaktionen vil være taknemmelig for, om tidsskriftets artikelforfattere gør sig bekendt med og følger

Læs mere

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser Dette skrift indeholder de gældende retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Retningslinjerne

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger.

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger. Akademiuddannelser Vejledning i kildehenvisninger. INDHOLD INDLEDNING... 3 KILDEHENVISNINGER... 3 SAMME KILDE LIGE EFTER HINANDEN:... 4 HENVISES DER TIL FLERE SIDER SKAL DER SKRIVES:... 4 CITATER... 4

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er gældende for

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Harvard referencestandard

Harvard referencestandard Udarbejdet af bibliotekar på UC SYD Roald Frøsig, 17. januar 2017. Harvard referencestandard Man skal referere, hver gang man anvender en kilde i sin tekst, det gælder både når man citerer en tekst direkte,

Læs mere

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS eller hvordan man får redaktionen til at klappe i hænderne og indlægger sig uvisnelig hæder Overordnet: Formaterne i dette stylesheet skal generelt overholdes.

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html)

RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html) RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html) Indhold Hvad er RefWorks... 1 Sådan finder du program og manual... 1 Forberedelse af PC en... 2 Manuel indførsel

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Generelle retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser Generelle retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er

Læs mere

Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3. Artesis side 3. Bibliotek.dk side 4. Ebsco baser side 4.

Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3. Artesis side 3. Bibliotek.dk side 4. Ebsco baser side 4. Mendeley på PC er Ved brug af browseren Mozilla Firefox Download Mendeley side 2 Overførsel fra databaser til Mendeley side 3 Artesis side 3 Bibliotek.dk side 4 Ebsco baser side 4 Pubmed side 5 Embase

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

RefWorks. Import af referencer: - Bibliotek.dk - Cinahl - ERIC - PsycInfo. - PubMed - Google Scholar - Websider Rediger i referencerne

RefWorks. Import af referencer: - Bibliotek.dk - Cinahl - ERIC - PsycInfo. - PubMed - Google Scholar - Websider Rediger i referencerne En vejledning fra UCL Biblioteket RefWorks Import af referencer Import af referencer: - Bibliotek.dk - Cinahl - ERIC - PsycInfo - SocINDEX - PubMed - Google Scholar - Websider Rediger i referencerne Juni

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Word. Strukturering, henvisninger m.m.

Word. Strukturering, henvisninger m.m. Word Strukturering, henvisninger m.m. August 2015 Strukturer dokumentet I kan tildele de forskellige dele af teksten, specielt afsnitsoverskrifter, forskellige niveauer, vha. typografi-paletten 2 Strukturer

Læs mere

Redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved diplomuddannelserne, UCN act2learn

Redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved diplomuddannelserne, UCN act2learn Redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved diplomuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 2.1 Overskrifter... 3 2.2 Figurer og tabeller... 4 3. Serviceafsnit...

Læs mere

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren:

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: historie-opgave (HiO) i det 1. år Større skriftlig opgave (SSO) på 2. år. Begge opgaver er individuelle. HiO

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Praktiske bemærkninger om manus. Målgruppe. Sprog. Skribenten. Artikel-længde. Manus. Anonym læser. Redaktionelt

Praktiske bemærkninger om manus. Målgruppe. Sprog. Skribenten. Artikel-længde. Manus. Anonym læser. Redaktionelt Praktiske bemærkninger om manus Målgruppe KONTUR henvender sig primært til studerende, kandidater og forskere, som har en bred interesse for kulturstudier, men ikke nødvendigvis er specialister. Redaktionen

Læs mere

Jeg introducerer metoderne og kilderne i den rækkefølge, de kan være logiske at anvende.

Jeg introducerer metoderne og kilderne i den rækkefølge, de kan være logiske at anvende. Litteratursøgning for diplomstuderende, der skriver afgangsopgave Februar 2010. UCC, Center for undervisningsmidler, Lise Alsted Henrichsen, lahe@ucc.dk Kursets mål Målet med dette kursus er at give dig

Læs mere

Redaktionelle retningslinjer. for. opgaveskrivning

Redaktionelle retningslinjer. for. opgaveskrivning Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning University College Lillebælt Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle Revideret Januar 2009/ Peder Ohrt Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Du skal nu skrive din studieretningsopgave. Formålet med din SRO er formidling af faglig viden til dine læsere (lærere/vejledere). Derfor er det vigtigt, at

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen.

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen. Formalia Sideopsætning Linjeafstand: 1 ½ Venstre margin: 3,5 cm. Højre margen: 1,5 cm. (Margen fastlagt af hensyn til at opgaven skal indsættes i mappe). Skrifttype: Times New Roman 12 pkt. (eller tilsvarende)

Læs mere

VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET

VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Pia Vang Hansen Juli 2016 Vi håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero.

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

Skabelon til praktikopgave

Skabelon til praktikopgave Skabelon til praktikopgave De enkelte opgaveafsnit Kompetenceområderne for praktik er Didaktik, klasseledelse og relationsarbejde. Eksempel fra opgave(r) Metakommunikation er markeret med GRØNT Sideantal

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Referencehå ndtering i Word

Referencehå ndtering i Word 1 Referencehå ndtering i Word Når du skriver opgave i de nyeste udgaver af Word kan du lave henvisninger og tilføje referencer undervejs i processen. Når du har lukket dit dokument op, klikker du på Referencer

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet. Redaktionelle retningslinier. for opgaveskrivning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet. Redaktionelle retningslinier. for opgaveskrivning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Redaktionelle retningslinier for opgaveskrivning Revideret februar 2010 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 OPGAVENS

Læs mere

Nummerering Alle sider (undtagen forside og indholdsfortegnelse) nummereres, og sidetal listes i indholdsfortegnelsen.

Nummerering Alle sider (undtagen forside og indholdsfortegnelse) nummereres, og sidetal listes i indholdsfortegnelsen. Formalia Sideopsætning Linjeafstand: 1½ Venstre margin: 2,5 cm. Højre margen: 2,5 cm. Skrifttype: Times New Roman 12 pkt. (eller tilsvarende) Indholdsfortegnelse På den første side efter forsiden skal

Læs mere

Bibliografisk synopsis

Bibliografisk synopsis Bibliografisk synopsis 1. BREFS BREFS Bibliographie du Réalisme français en Scandinavie er udviklet gennem et intenst samarbejde i RFS-projektets bibliografigruppe bestående af: Danmark: Jane Nørgaard

Læs mere

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac.

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac. Nordiske Studier i Leksikografi 13 (København 2015) Brug af stilark Vi vil gerne have at alle forfattere benytter den Word-fil som redaktionen har udarbejdet og sendt ud, både forfattere og redaktører

Læs mere

Litteraturhenvisninger og litteraturlister

Litteraturhenvisninger og litteraturlister Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Harvard-formatet Kilder Litteraturhenvisninger og litteraturlister hænger uhjælpeligt sammen med kilder. Derfor er det vigtigt med en klar definition af en

Læs mere

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Kilder Litteraturhenvisninger og litteraturlister hænger uhjælpeligt sammen med kilder. Derfor er det vigtigt med en klar definition af en

Læs mere

Ved brug af browseren Internet Explorer. Favoritlinje på PC side 2. Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3

Ved brug af browseren Internet Explorer. Favoritlinje på PC side 2. Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3 Mendeley på PC er Ved brug af browseren Internet Explorer Favoritlinje på PC side 2 Download Mendeley side 2 Overførsel fra databaser til Mendeley side 3 Artesis side 3 Bibliotek.dk side 4 Ebsco baser

Læs mere

TIDSSKRIFTET ANTROPOLOGI

TIDSSKRIFTET ANTROPOLOGI TIDSSKRIFTET ANTROPOLOGI Skrivevejledning (revideret januar 2014) Redigeringsprocessen foregår som følger: 1. Forfatteren indleverer en færdigdisponeret artikel til redaktionen. 2. Redaktionen læser artiklen

Læs mere

FORMALIA VED OPGAVER

FORMALIA VED OPGAVER AALBORG KATEDRALSKOLE FORMALIA VED OPGAVER Sideopsætning Linjeafstand: 1 ½ Venstre margin: 3 cm. Højre margen: 2 cm. Skrifttype: Times New Roman 12 pkt. (eller tilsvarende) Indholdsfortegnelse På den første

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Om henvisninger (fodnoter og litteraturliste)

Om henvisninger (fodnoter og litteraturliste) Om henvisninger (fodnoter og litteraturliste) Henvisninger, fodnoter og litteraturlister er noget af det vigtigste i akademisk arbejde. Det fortæller din læser hvor du ved noget fra. Derfor skal det naturligvis

Læs mere

Vejledning til brug af APA referencesystem

Vejledning til brug af APA referencesystem Vejledning til brug af APA referencesystem Indhold Indledning... 2 APA referencesystem... 2 Formålet med referencer... 2 Fysisk udformning... 2 Teksthenvisninger... 3 Afsnit, der bygger på den samme kilde:...

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Retningslinjer for opgaveskrivning

Retningslinjer for opgaveskrivning Retningslinjer for opgaveskrivning - gældende for studerende ved September 2013 VIA University College Jens Otto Krags Plads 3 8900 Randers C Indhold 1.0 Indledning... 1 2.0 Opgavens opbygning... 2 2.1

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

Ved brug af browseren Google Chrome. Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3. Artesis side 3. Bibliotek.

Ved brug af browseren Google Chrome. Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3. Artesis side 3. Bibliotek. Mendeley på PC er Ved brug af browseren Google Chrome Download Mendeley side 2 Overførsel fra databaser til Mendeley side 3 Artesis side 3 Bibliotek.dk side 4 Ebsco baser side 4 Pubmed side 5 Embase side

Læs mere

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder Institut for Sprog og Erhvervskommunikation HA - tysk Vejledning i udarbejdelse af rapport Tysk 4. semester Økonomi og markeder Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences Januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN 4

Læs mere

OR sektionens publikationsliste En lille brugervejledning

OR sektionens publikationsliste En lille brugervejledning OR sektionens publikationsliste En lille brugervejledning Jesper Larsen 1. november 1999 version 2.0 1 Indledning En af følgerne af det nye overordnede web-design der blev indført på instituttet i løbet

Læs mere

PsycINFO (Ebsco) VIA manual

PsycINFO (Ebsco) VIA manual PsycINFO (Ebsco) VIA manual Udgiver American Psychological Association (APA). For nærmere beskrivelse af basen, se APA Databases Psycinfo: http://www.apa.org/psycinfo. Indhold Basen dækker alle discipliner

Læs mere

VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE

VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE Version 2.0 August 2013 OPGAVEN STARTES INFORMATIONSSØGNING KILDEKRITIK OPGAVESKRIVNING KILDEHENVISNINGER LITTERATURLISTE OPGAVEN AFLEVERES Indholdsfortegnelse INFORMATIONSKOMPETENCE...

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Retningslinjer for opgaveskrivning

Retningslinjer for opgaveskrivning ORIENTERING Retningslinjer for opgaveskrivning Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Juni 2014 De følgende retningslinjer gælder for alle skriftlige opgaver, der udarbejdes af studerende på Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

I løbet af de første studieår indgår også mindre skriftlige opgaver i nogle af kurserne. Kravene til disse stilles af underviseren på kurset.

I løbet af de første studieår indgår også mindre skriftlige opgaver i nogle af kurserne. Kravene til disse stilles af underviseren på kurset. Udarbejdet af Loreta Vaicekauskienė Oversat af Stefan Anbro Seneste udgave: 09-09- 2015 Krav til skriftlige opgaver (projektopgaver, bacheloropgaver, sidefagsstuderendes afsluttende projektopgaver, specialer)

Læs mere

Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online.

Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley på Mac Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley kan generere litteraturlister

Læs mere

MANUAL AF FILIP WALLBERG & RUNE MICHELSEN

MANUAL AF FILIP WALLBERG & RUNE MICHELSEN MANUAL AF FILIP WALLBERG & RUNE MICHELSEN NB! Denne manual er også fuldt ud anvendelig til arbejdet på radionyheder.dk og tvnyheder.dk, da disse sites er bygget op i nøjagtig samme system! Indhold Om

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR

FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR Side 1 af 11 FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fagprøvens formelle grundlag 2 Formålet med fagprøven 2 Plan for fagprøveforløb 2 Fagprøveaflevering 4 Tekniske retningslinjer (sideopsætning

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere