Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste Illustrationsliste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste Illustrationsliste"

Transkript

1 Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste Illustrationsliste

2 Hvad skal du dokumentere? 3 Citater 4 Tekstnoter 4 Teksthenvisninger 4 Litteraturliste 5 Bøger og rapporter 7 Dele af bøger 8 Tidsskriftartikler 8 Avisartikler 9 Interview 9 Generelt om elektroniske dokumenter 9 www-dokumenter 10 Elektroniske tidsskrifter 11 Dele af www-dokumenter 11 Elektroniske avisartikler 12 Dvd, video, Cd-rom, disketter, lydbånd m.v. 12 Bidrag fra databaser 13 Bidrag til nyhedsgrupper 13 Bidrag til e-konferencer 14 på litteraturliste 15 Gode råd 17 Illustrationsliste 18 Illustrationer hentet på internettet 18 Illustrationer scannet fra bøger 19 Illustrationer scannet fra tidsskrift 20

3 Hvad skal du dokumentere? De fleste skriftlige opgaver og videnskabelige arbejder bygger på påvirkninger og inspiration fra andre. Det kan være svært at vurdere, hvor langt dokumentationskravet går - skal man f.eks. dokumentere det, vi alle ved? Tommelfingerreglen er, at når viden udgør en del af et fælles fagligt grundlag, behøver man ikke føre sandhedsbevis for det, f.eks. at Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler er en uddannelsesinstitution under Uddannelsesministeriet. Men generelt hellere én reference for meget end én for lidt.

4 Hovedformålet med at referere er: At gøre det muligt at se, hvad der er resultatet af din egen tankevirksomhed, og hvad der stammer fra andre At kunne identificere og finde den litteratur, du nævner i teksten Referencerne skal rumme elementer, som gør entydig identifikation og genfinding af dokumentet mulig, og det er derfor vigtigt, at du er konsekvent og logisk i brug af referencer og udformning af litteraturliste. Denne vejledning bygger på the American Psychological Associations (APA) praksis og giver dig et bud på, hvordan du forholder dig til citater, tekstnoter og -henvisninger og udformning af litteraturliste. Citater Velvalgte citater kan være gode i en tekst, men overdriv ikke. For mange citater virker forstyrrende og får teksten til at virke uoriginal. Sørg for at citere korrekt og fair; en videnskabelig tekst er ikke en biografreklame, og det går derfor ikke bare at trække de passager frem, som passer i ens kram. Tekstnoter Tekstnoter kan bruges til at give supplerende og uddybende information. De kan være nyttige, men bør heller ikke overdrives. Tekstnoterne kan anføres som fodnoter i bunden af siden eller efter hvert kapitel/hovedafsnit. Teksthenvisninger I opgaveteksten og ved figurer og tabeller henvises til litteraturlisten ved at indsætte parenteser med navn, udgivelsesår og sidetal enten før eller efter henvisningen.

5 Eksempler indtil midten af dette århundrede har dansk møbelkunst aldrig gjort sig selvstændigt gældende uden for landets grænser (Sieck, 1999, s. 9). et andet synspunkt (Margolin, 2002, s ) repræsenterer en mere Er der to forfattere til et værk, nævnes de begge adskilt med & samt år og sidetal. kunne ligge i en bukselomme eller have en standardstørrelse, der passer til moderne stereoanlæg (Engholm & Michelsen, 1999, s. 121). Er der flere end to forfattere til et værk anføres kun det første forfatternavn, efterfulgt af et al. i kursiv samt år og sidetal. Dette gælder kun i selve opgaveteksten. I litteraturlisten skrives alle forfatternavne fuldt ud. En af arkitektens opgaver er at placere et hus rigtigt i forhold til solen (Clement et al., 1996, s. 86). Personlig kommunikation ( s, telefonsamtaler etc.), som ikke kan genfindes af andre, refereres i teksten, men udelades af litteraturlisten. Nanna Ditzel ( , 12. maj 2001) bekræftede at Litteraturliste Litteraturlisten skal indeholde alle referencer, der er brugt i og henvist til i opgaveteksten. Litteraturliste ligger allerbagerst i dit dokument (opgaven, artiklen eller andet). Følgende anvisninger til litteraturlisten tager sit udgangspunkt i navne-år metoden. Ved brug af denne metode anføres forfatternavnet

6 (efternavnet sættes først) sammen med udgivelsesår. Metoden har som konsekvens, at litteraturlisten skal ordnes alfabetisk efter forfatterens efternavn og dernæst udgivelsesåret. Navne-år metoden bygger på princippet letter-by-letter ( Ingenting før noget ), dvs. Jens Anker før Jens Ankersen. Husk at når du anvender fremmedsproget materiale, f.eks. bøger på engelsk, skal du som hovedregel bruge det sprog, materialet er skrevet på. Det vil sige, du skal skrive page 7-11, og ikke side 7-11 hvis materialet er skrevet på engelsk, og du skal ikke oversætte Berg Publisher til Bergs forlag. Nedenfor kan du se eksempler.

7 Bøger og rapporter Forfatter. (år). Titel: Undertitel (udgave). Udgivelsessted: Forlag. (Serietitel; nr.). Note. Eksempler Jankowski, J. (1992) Shelf Life: Modern package design San Francisco: Chronicle Books Yderligere kommentarer til: Hajer, M. & Reijndorp, A. (2001). In search of new public domain: Analysis and strategy. Rotterdam: Nai Publishers Clement, J.; Holck, A. V. & Ulrich, M. M. (1996). Arkitektur med andre ord. København: Alinea Jor. F. (Red.). (1999). Nordiske kunstner hjem. København: L&R Fakta Hauchrog, E. (1997). Tegnekompendiet: En indføring i den klassiske rumlige tegning. København: Danmarks Designskole. Basisstudiet. Forfatter Efternavn skal altid sættes før fornavn. Fornavne kan skrives som initialer Er der to forfattere nævnes begge adskilt med & Er der flere forfattere nævnes alle adskilt med ; (semikolon) og med & foran det sidste navn Udgiver og redaktør anføres som forfatter efterfulgt af (ed.) ved én editor, (eds.) ved to eller flere editorer Flere værker af samme forfatter ordnes kronologisk med det ældste først. Har en forfatter udgivet flere publikationer i samme år, adskilles værkerne ved at skrive a, b, etc. efter årstallet. også inden i teksten (1998a) og (1998b) Er forfatteren anonym skrives Anon Dokumenter uden forfatter ordnes efter titel år

8 Findes på titelbladet eller bagsiden af dette (oplagsåret skrives - ikke året for genoptryk) Er årstallet ukendt skrives u. å. Titel Anføres fra titelbladet. Titlen kursiveres Udgave Nævnes kun hvis det ikke er den første. Det angives som udg. eller ed afhængigt af sprog Udgivelsessted Forlagets hjemsted/by. Er der flere skrives kun den først-nævnte by. Hvis du ikke kender udgivelsesstedet, skal du skrive u. s. Forlag Er der angivet flere forlag, nævnes kun det første Dele af bøger Bidragets forfatter. (år). Bidragets titel: Undertitel. I: Monografiens forfatter eller redaktør, monografiens titel (evt. udgave, bidragets sidetal). Udgivelsessted: Forlag Luhmann, N. (1998). Erkendelse som konstruktion. I: Hermansen, M (ed.), Fra læringens horisont en antologi. Århus: Klim Tidsskriftartikler Artiklens forfatter. (år). Artiklens titel. Værtspublikation, vol./år (nr.), sidetal. Flyvbjerg, K. (2004). It s a manz world. Designmatters, 6./2004, s

9 Er tidsskriftartiklen uden forfatternavn den kan f.eks. være underskrevet AA eller NN skriver man Anon for anonym forfatter. Avisartikler Artiklens forfatter. (år, dato). Artiklens titel. Værtspublikation [Udgivelsessted], sidetal. Baird, M. A. (2004, juli). Hofcouture. Weekendavisen, Kultur s.1 Saunders, G. (1997, 9th December). It s a go for Bill Gates. Gazette [Montreal], p. 7 I f.eks. danske aviser er der utallige sektioner, og det anføres derfor, hvis den pågældende sektion har et nummer. I det andet eksempel anføres udgivelsesstedet for at præcisere, hvilket af de mange Gazetter, der er tale om. Hvis udgivelsesstedet indgår i avisens navn, som f.eks. Washington Post, er det tilstrækkeligt. Interview Forfatter. (år). Titel. [Beskrivelse]. Værtspublikation, vol./år(nr.), sidetal Nielsen, S. H. (2004, 22. juli). Vores børn skal vælge selv. [Interview med Leyla og Hasan om deres arrangerede ægteskab]. Information, s. 8-9 Generelt om elektroniske dokumenter Internetdokumenter kan give problemer. Dokumenterne er ofte dynamiske, de ændrer sig, forsvinder måske og de oplysninger, der skal bruges til litteraturlisten, kan mangle eller være vanskelige at fastslå. En reference til et dokument fundet på Internettet bør derfor altid indeholde en række oplysninger, der kan identificere dén version af dokumentet, som anvendes.

10 Drejer det sig om HTML-dokumenter, kan de bibliografiske oplysninger tages fra skærmbilledet eller fra dokumentets <HEAD> oplysninger (findes i vis-menuen:kilde). Ofte vil oplysningerne i <HEAD> vedrørende ophav og titel være de mest præcise, især hvis der er tale om en titel indlagt i grafik. Titlen i <HEAD> er den titel, man ser i søgemaskinerne og øverst på en udskrift. Hvis ophavet (dvs. forfatter, redaktør, korporation) til et www-dokument ikke kan identificeres, ordnes dokumentet efter titlen. Ved dokumenter uden datering anføres uden år (u. å.). Hvis det ikke er muligt at identificere ophav, skal du være meget kildekritisk og overveje, om dokumentet har en kvalitet, der gør det egnet til at dokumentere og understøtte dine synspunkter. Nedenstående oplysninger er obligatoriske, hvis de er til stede i dokumentet. Andre elementer som f.eks. antal afsnit/linjer i dokumentet, supplerende titelinformation og udgiver kan tilføjes. Kan du ikke identificere forfatter eller hovedansvarlig, begyndes referencen med titlen og derefter dato. www-dokumenter Ophav. (år/seneste opdatering). Titel (udgave). Lokaliseret [Besøgsdato] på World Wide Web: URL Eriksen, K. (2000). Designfagets metode og kompetencer. Lokaliseret den 23.juli 2004 på World Wide Web: Skabelon med andre elementer som f.eks. afsnit/linjer i dokumentet, supplerende titelinformation og udgiver: Ophav. (år/seneste opdatering). Titel [Supplerende titelinformation]. Omfang. Udgiver. Lokaliseret [besøgsdato] på World Wide Web: URL Babtisteria Sacra (ed.) (2003, 24. march). An Iconographic Index of Baptismal Fonts. [Hjemmeside for

11 Babtisteria Sacra]. Lokaliseret den 21.juli 2004 på World Wide Web: Elektroniske tidsskrifter Artiklens forfatter. (år). Artiklens titel. Værtspublikation, (medium), vol/år (nr). Lokaliseret (besøgsdato) på World Wide Web: URL Smalls, J. (2003). Slavery is a woman: Race, Gender, and visuality in Marie Benoist s Portrait d une négresse (1800). Nineteenth Century Art Worldwide, 3/2004 (1) Lokaliseret den 21.juli 2004 på World Wide Web: Ved elektroniske tidsskrifter skal nummer anføres, hvis der er et sådant. Bemærk at kursiveringen omfatter både værtspublikation og vol./årgang men ikke nummer. Dele af www-dokumenter Bidragets ophav. (år/seneste opdatering). Bidragets titel. I: Værtsdokumentets forfatter eller redaktør, værtsdokumentets titel (evt. udgave). Lokaliseret [besøgsdato] på World Wide Web: URL Design. (2004). I: Columbia Encyclopedia electronic encyclopedia (6. ed.) Lokaliseret den 22. juli 2004 på World Wide Web: Eksemplet er en leksikonartikel uden forfatterangivelse. Fremtidens bibibliotek. I: YouTube. Lokaliseret den 10. april 2008 på World Wide Web: Eksemplet er et filmklip fra YouTube.

12 Elektroniske avisartikler Artiklens ophav. (år, dato). Artiklens titel. Værtspublikation, omfang. Lokaliseret [besøgsdato] på World Wide Web: URL Thorup, Mette-Line. (2005, 14. juli). En dyne af tryghed. Information, 165 linjer. Lokaliseret den 27. juli 2005 på World Wide Web: mmon/information.php?pshow=arkiv/arktavvis.php&pt AvVis= Hvis man ønsker at angive dokumentets omfang kan både antal afsnit, linier, ord eller skærmbilleder benyttes. Der er ingen grund til at tælle manuelt, idet dokumentet kan kopieres over i Word, hvorefter optællingsfunktionen benyttes. Dvd, video, Cd-rom, disketter, lydbånd m.v. Titel (udg./version), (år). Forlag/producent. (medium). Understanding McLuhan: In the electric world change is the only stable factor: A cd-rom on the ideas and life of media guru Marshall McLuhan. (1996). Voyager/Southam interactive. (cd-rom). Hvis ophav (forfatter/redaktør/korporation) mangler, anføres titlen som første element.

13 Bidrag fra databaser Første skabelon beskriver en henvisning til en fuldtekstartikel i en online database, den anden beskriver den samme artikel fundet i en database tilgængelig via nettet. Bidragets ophav. (år). Bidragets titel. Evt. Værtspublikationsoplysninger. Lokaliseret [besøgsdato] i databasevært online database (fil nr., navn, acc.nr.) Fowlow, L. D. (2003). Home Advantage. I: The canadian architect 48(5), Lokaliseret i Wilson Art full text online database (acc.nr ) Bidragets ophav. (år). Bidragets titel. Evt. Værtspublikationsoplysninger. Lokaliseret [besøgsdato] i databasevært (fil. Nr., navn, acc.nr.) på World Wide Web: URL Fowlow, L. D. (2003). Home Advantage. I: The canadian architect 48(5), Lokaliseret i Wilson Art database (acc.nr ) på World Wide Web: Bidrag til nyhedsgrupper Login-navn på bidragets ophav. (Dato). Emne. Lokaliseret [besøgsdato] på USENET: navn Warming, B. (2004, 11. maj). Geni overlapper ikke genialitet pga. hjerneafvigelse. Lokaliseret den 26. juli 2004 på TDC s nyhedsgrupper: sport og kultur: dk.kultur.billedkunst Når man refererer til nyhedsgrupper, bør man overveje, hvorvidt bidraget er skrevet af en person, der er pålidelig. Hvis man henviser til

14 en diskussion i en nyhedsgruppe sættes [diskussion] ind umiddelbart efter emnet. Bidrag til e-konferencer Login-navn på bidragets ophav. (Dato). Emne. Navn på e-konference. Lokaliseret [besøgsdato] via

15 på litteraturliste Babtisteria Sacra (ed.) (2003, 24. march). An Iconographic Index of Baptismal Fonts. [Hjemmeside for Babtisteria Sacra]. Lokaliseret den 21.juli 2004 på World Wide Web: Baird, M. A. (2004, juli). Hofcouture. Weekendavisen, Kultur s.1 Clement, J.; Holck, A. V. & Ulrich, M. M. (1996). Arkitektur med andre ord. København: Alinea Design. (2004). I: Columbia Encyclopedia electronic encyclopedia (6. ed.) Lokaliseret den 22. juli 2004 på World Wide Web: Eriksen, K. (2000). Designfagets metode og kompetencer. Lokaliseret den 23.juli 2004 på World Wide Web: Flyvbjerg, K. (2004). It s a manz world. Designmatters, 6./2004, s Fowlow, L. D. (2003). Home Advantage. I: The canadian architect 48(5), Lokaliseret i Wilson Art database (acc.nr ) på World Wide Web: S=%2Fhww%2Flogin.jhtml.1 Hajer, M. & Reijndorp, A. (2001). In search of new public domain: Analysis and strategy. Rotterdam: Nai Publishers Hauchrog, E. (1997). Tegnekompendiet: En indføring i den klassiske rumlige tegning. København: Danmarks Design-skole. Basisstudiet. Jankowski, J. (1992) Shelf Life: Modern package design San Francisco: Chronicle Books Jor. F. (Red.). (1999). Nordiske kunstner hjem. København: L&R Fakta

16 Luhmann, N. (1998). Erkendelse som konstruktion. I: Hermansen, M (ed.), Fra læringens horisont en antologi. Århus: Klim Nielsen, S. H. (2004, 22. juli). Vores børn skal vælge selv. [Interview med Leyla og Hasan om deres arrangerede ægteskab]. Information, s. 8-9 Saunders, G. (1997, 9. december). It s a go for Bill Gates. Gazette [Montreal], p. 7 Smalls, J. (2003). Slavery is a woman: Race, Gender, and visuality in Marie Benoist s Portrait d une négresse (1800). Nineteenth Century Art Worldwide, 3/2004 (1) Lokaliseret den 21.juli 2004 på World Wide Web: Thorup, Mette-Line. (2005, 14. juli). En dyne af tryghed. Information, 165 linjer. Lokaliseret den 27. juli 2005 på World Wide Web: tion.php?pshow=arkiv/arktavvis.php&ptavvis= Understanding McLuhan: In the electric world change is the only stable factor: A cd-rom on the ideas and life of media guru Marshall McLuhan. (1996). Voyager/Southam interactive, cd-rom, udsendt i 1996 Warming, B. (2004, 11. maj). Geni overlapper ikke genialitet pga. hjerneafvigelse. Lokaliseret den 26. juli 2004 på TDC s nyhedsgrupper: sport og kultur: dk.kultur.billedkunst

17 Gode råd Start i god tid, og notér løbende hvilke bøger og lign. du bruger, så du har helt styr på, hvad der skal med i litteraturlisten, og hvad der ikke skal. Hvis du bruger biblioteksbøger, er det en god idé at tage en kopi af titelbladet, inden du afleverer bogen, ellers risikerer du, at bøgerne er udlånt, når du får brug for oplysningerne til litteraturlisten titel, forfatter, forlag etc. Læs grundig korrektur til sidst. Hvis du har lyst til at læse mere om litteraturlister og litteraturhenvisninger er her to gode steder at fortsætte. Skov, A. (2000). Referér korrekt!: Om udarbejdelse af bibliografiske referencer. København: Danmarks Biblioteksskole. Lokaliseret den 22. februar 2011 på World Wide Web:

18 Illustrationsliste Har man benyttet illustrationer (af billedkunst, brugskunst, bygningskunst og fotografiske værker) i sin opgave skal man henvise til disse også. Illustrationslisten er en separat liste udover litteraturlisten. Man skal oplyse titlen på værket, navnet på kunstner og opretshaver, og hvor man har fundet illustrationen. Derudover skal man så vidt muligt også nævne fotografen, der har fotograferet værket. Under illustration/foto i opgaven skrives ill. 1, ill. 2 etc. Illustrationslisten laves fortløbende. Illustrationer hentet på internettet Titel på værket, kunstner/designer/arkitekt, årstal [på værket]. Fotograf/Rettighedshaver. Lokaliseret [besøgsdato] på www: URL Eksempler fra internettet Møbel ill. 1 Myren, Arne Jacobsen, Erik Hansen Strüwing (fotograf)/ DK Furniture Association. Lokaliseret på www: https://ext.kb.dk/f/ufsj182g7cf39 77HHGUJS7TS5RT3Q3BR5VT66P AE5BBKP7MPAF-37681?func=fullsetset&set_number=001703&set_entry =000002&format=999

19 Design/kunsthåndværk ill. 2 Ur, Georg Jensen. Nima Stock (fotograf). Lokaliseret på www: ImagePage.aspx?NohrBnVOEYpEZ D0a5S5UCgKQ8vHTQrtiCY0ryBX1 %2bj8x38DOJ60bJas%2ffMHC%2fy KYMxU7qGCGq8eRxH4pV8vlrL1zK sm5v%2fcxhauvfy1o3gou6zp% 2bIvviEQ%3d%3dpolfotoparams Fotografi ill. 3 Deserted Places, Jan Jörnmark (fotograf). Lokaliseret på www: o.aspx?placeid=308&photonumber= 001&lang=eng Bygningsværk ill. 4 Sølvgade Skole, Arkitektfirmaet C. F. Møller, Adam Mørk (fotograf)/copenhagen X. Lokaliseret på www: Illustrationer scannet fra bøger Titel på værket, kunstner/designer/arkitekt, årstal [på design]. Fotograf/Rettighedshaver. Forfatter. (år). Titel: Undertitel (udgave). Udgivelsessted: Forlag. Sidetal.

20 Eksempler fra bøger Fotografi u. titel ill. 5 Fotografi u. titel, Martin Parr (fotograf), Nicholas Barker. (1992). Signs of the Times a portrait of the nation s tastes. Manchester: Cornerhouse Publications. S. 27. Fotografi af genstand ill. 6 SK 55 Braun pladespiller, Hans Gugelot/Dieter Rams, Peter Volkmer et al. (fotograf)/if Publication Service. Bernd Polster. (2009). Braun. Fifty Years of Design and Innovation. Stuttgart/London: Edition Axel Menges. S Illustrationer scannet fra tidsskrift Titel på værket, kunstner/designer/arkitekt, årstal [på design]. Fotograf/Rettighedshaver. Artiklens forfatter. (år). Artiklens titel. Værtspublikation, vol./år (nr.), sidetal. fra tidsskrift Fotografi af genstand, ill. 7 fotograf ukendt Tekande af keramik, D. Queensberry og M. Hunt, Ceramic Review. Alun Graves. (2012). Design and Conquer. Ceramic Review, 2012 (255), s. 36.

21 Åbningstider Mandag-torsdag Fredag Juli august alle dage Kontakt Biblioteket Arkitektur Design Konservering Scenekunst Danneskiold-Samsøes Allé København K

Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste

Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste Strandboulevarden 47, 2100 København Ø Telefon 3527 7576 / 3527 7586 bibliotek@dkds.dk / www.dkds.dk/bibliotek.htm januar 2007 2 Hvad skal du dokumentere?

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Retningslinjer for skriftlige opgaver

Retningslinjer for skriftlige opgaver Retningslinjer for skriftlige opgaver - redaktionelle retningslinjer og brug af APA referencesystem VIA University College sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro Rev. januar 2012 Indhold Indledning... 1

Læs mere

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

Frydenlunds manual om litteraturlister

Frydenlunds manual om litteraturlister Frydenlunds manual om litteraturlister 2 Enhver litteraturliste skal så vidt muligt følge nedenstående retningslinjer det vigtigste er dog, at der er konsekvens i litteraturlisten! Generelt Du skal så

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS eller hvordan man får redaktionen til at klappe i hænderne og indlægger sig uvisnelig hæder Overordnet: Formaterne i dette stylesheet skal generelt overholdes.

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen.

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen. Formalia Sideopsætning Linjeafstand: 1 ½ Venstre margin: 3,5 cm. Højre margen: 1,5 cm. (Margen fastlagt af hensyn til at opgaven skal indsættes i mappe). Skrifttype: Times New Roman 12 pkt. (eller tilsvarende)

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Kilder Litteraturhenvisninger og litteraturlister hænger uhjælpeligt sammen med kilder. Derfor er det vigtigt med en klar definition af en

Læs mere

Vejledning til brug af APA referencesystem

Vejledning til brug af APA referencesystem Vejledning til brug af APA referencesystem Indhold Indledning... 2 APA referencesystem... 2 Formålet med referencer... 2 Fysisk udformning... 2 Teksthenvisninger... 3 Afsnit, der bygger på den samme kilde:...

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE

VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE Version 2.0 August 2013 OPGAVEN STARTES INFORMATIONSSØGNING KILDEKRITIK OPGAVESKRIVNING KILDEHENVISNINGER LITTERATURLISTE OPGAVEN AFLEVERES Indholdsfortegnelse INFORMATIONSKOMPETENCE...

Læs mere

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet!

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet! MATERIALEKRITIK / KILDEKRITIK / INFORMATIONSKRITIK Søg først efter materiale på "sikre" steder på nettet. Find ud af hvem der har produceret hjemmesiden. Se efter hvornår hjemmesiden er lavet og/eller

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on En didaktisk model til ipadagogik Fagligt indhold Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog Rammesætning Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Kobling )l praksis Produk)on Individuelt Gruppe

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Formalia ved opgaveskrivning

Formalia ved opgaveskrivning Formalia ved opgaveskrivning Dansk-/historie-opgave (DHO) Indhold Formalia i større opgaver... 1 Tjekliste til formalia... 5 Funktioner i Word... 6 Taksonomier - opgavens niveauer (udgangspunkt i humaniora)...

Læs mere

Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF På SG har vi i slutningen af 1.g en mulighed for at lave en mindre skriftlig opgave i historie i samarbejde med et andet af klassens fag. Formålet med

Læs mere

Vejledning i Projektarbejde

Vejledning i Projektarbejde Vejledning i Projektarbejde Lær projektarbejde Lær rapportskrivning Ved at lave et projekt om: Ergonomi ved en computerarbejdsplads Hvorfor projekt? 3 Faser i projektarbejdet 3 Idé og emne 3 Problemformulering

Læs mere

Litteraturhenvisninger... 1 Litteraturliste... 3 Bilag... 6

Litteraturhenvisninger... 1 Litteraturliste... 3 Bilag... 6 Indhold Litteraturhenvisninger... 1 Litteraturliste... 3 Bilag... 6 Litteraturhenvisninger En vigtig del af det, man kalder akademisk redelighed, er, at man dokumenterer, hvordan man bruger andres tekster,

Læs mere

Bilag 1: Ordliste. Bilag 1: Ordliste 141

Bilag 1: Ordliste. Bilag 1: Ordliste 141 Bilag 1: Ordliste 141 Bilag 1: Ordliste Da det behandlede område indeholder mange nye termer, som ikke nødvendigvis alle kender, og da disse termer opfattes forskelligt, har vi udarbejdet denne ordliste,

Læs mere

DS/ISO 690-1 Dansk Standard/International Organization for Standardization: DS/ISO 690:2010. Version 1 Name and date system (Harvard system) Kilde:

DS/ISO 690-1 Dansk Standard/International Organization for Standardization: DS/ISO 690:2010. Version 1 Name and date system (Harvard system) Kilde: DS/ISO 690-1 Dansk Standard/International Organization for Standardization: DS/ISO 690:2010. Version 1 Name and date system (Harvard system) Kilde: DS/ISO 690: 2010 (E). Information og dokumentation Vejledning

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 Opgaven I er en gruppe multimediedesignerstuderende, der har besluttet at starte jeres egen virksomhed. I kan frit vælge, hvilken

Læs mere

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Informationssøgning Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Hvordan kommer jeg i gang Sæt tid af, 5 minutter er ikke nok Begynd med det du

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Mapning danmarc2 til DKABM Dato : 2009-08-25 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO)

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Del 1 Navigation i Refworks

Del 1 Navigation i Refworks - webbaseret referencestyringssystem Kursus for studerende, undervisere og konsulenter - foråret 2011 Del 1 Navigation i Refworks 1) Oprette egen RefWorks-konto (via UCN-netværk og fjernadgang) 2) Oprette

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

TimeRime. http://www.google.com/search?q=timerime&hl=da&client=safari&rls=en&prmd=imvns&source=ln

TimeRime. http://www.google.com/search?q=timerime&hl=da&client=safari&rls=en&prmd=imvns&source=ln http://www.google.com/search?q=timerime&hl=da&client=safari&rls=en&prmd=imvns&source=ln TimeRime ms&tbm=isch&ei=tq6wt8zanytetaaoupzhbg&sa=x&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0c BsQ_AUoAQ&biw=800&bih=550 Præsentation

Læs mere

Referencer, citater og litteraturlister

Referencer, citater og litteraturlister Referencer, citater og litteraturlister Institut for Idræt Per Kahlen Hansen Biblioteket 2007 Københavns Universitet Indeholder Før vi starter... 3 Word 2007 (og andre)... 3 Litteraturlisten... 5 Formålene

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Lav dine egne hjemmesider/websider

Lav dine egne hjemmesider/websider Sider, der skal publiceres på World Wide Web, laves i et særligt format, html, som fortæller browseren, hvordan den skal vise tekst og billeder. Html (Hypertext markup language) er meget fleksibelt og

Læs mere

Del 1 Navigation i RefWorks 2.0

Del 1 Navigation i RefWorks 2.0 - webbaseret referencestyringssystem Kursus for studerende, undervisere og konsulenter - 2014 Del 1 Navigation i RefWorks 2.0 1) Opret din egen RefWorks-konto (via UCN-netværk) 2) Opret folders / tags

Læs mere

Ud for listen over det producerede indhold, har du mulighed for at klikke på Send til BPI:

Ud for listen over det producerede indhold, har du mulighed for at klikke på Send til BPI: Vejledning til BPI Send artikler til BPI: Der er 2 måder at sende en artikel på: 1: Når du er i gang med at skrive en nyhed. Når artiklen er færdig, klikker du på Gem & send til BPI: 2: I oversigten over

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20 Indhold Introduktion...3 Formål...3 Support...3 0. Systemkrav...4 0.1 Internet browser...4 0.2 PDF Reader...4 0.3 Hvordan tillades pop-up vinduer...4 0.4 Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer 8...6

Læs mere

LOGIN CONTENT STATION

LOGIN CONTENT STATION WOOWING QUIKGUI 1 LOGIN ONTNT STTION 1. Start ontent Station (enten som separat program eller direkte i din browser på publish.datagraf.dk ). Her kommer du til Login. 2. (Valgfrit) Klik Options og vælg

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte side Formidling 14457 ALT-tekster skal

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

VEJLEDNING I PRODUKTION AF MEDLEMSBERETNINGER TIL HJEMMESIDEN

VEJLEDNING I PRODUKTION AF MEDLEMSBERETNINGER TIL HJEMMESIDEN VEJLEDNING I PRODUKTION AF MEDLEMSBERETNINGER TIL HJEMMESIDEN Alle aktive medlemmer (på sigt også passive) kan lægge deres egne rejseberetninger ind på hjemmesiden. Artikler fra medlemsbladet vil blive

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler: s. 3-6 1: Fag

Læs mere

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT 2014 Tidsplan Oversigt over forløbet af SRP s. 3 Indholdsfortegnelse Sådan arbejder du med studieretningsprojektet s. 4 Område og opgaveformulering s 4

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Søgning på Internettet

Søgning på Internettet Side 1 af 6 Indhold: Søgning på Internettet Tips til søgning på Internettet... 1 Præcis adresse:... 1 Indeks- søgning... 2 Søgerobotterne/søgemaskiner:... 3 Lidt om hvordan man søger på nettet... 4 Links...

Læs mere

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver OpgaveGuiden OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver Det er ikke let at skrive en god opgave. En ting er emnet, faget og litteratursøgningen, noget andet er alle formaliteter omkring opgaven. Det er elementer

Læs mere

Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til. Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013

Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til. Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013 Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til APA-standard Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013 Om miniguiden Miniguiden her består af tre dele. I første del finder du en række helt konkrete eksempler

Læs mere

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF FASERNE I UDARBEJDELSEN AF EN DANSK-HISTORIEOPGAVE (se dog særlig manual) EN SRO ET STUDIERETNINGSPROJEKT (SRP) TRIN FOR TRIN HVERT TRIN HAR EN SIDE I DENNE GUIDE. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR DENNE GUIDE

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation x DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2014 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema Hvad er et resumé? Artikel fra nyheder Hvad er en kommentar? Hvad er en blog og hvordan skriver jeg på en blog? Hvad er en

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

EndNote. Berit Elisabeth Alving

EndNote. Berit Elisabeth Alving EndNote Berit Elisabeth Alving Agenda 1. Referencehåndteringsværktøjer 2. Kom i gang med EndNote 3. Tilføje referencer til biblioteket 4. Tilknyt filer 5. Dubletter 6. Groups, Group sets og Smart groups

Læs mere

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk.

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley på Mac Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley kan generere litteraturlister

Læs mere

Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning

Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning 2014 Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning i Horsens VIA UC i Horsens Chr. M. Østergaards vej 4, 8700 Horsens Indhold 1. Indledning... 3 2. Opgavens opbygning... 4 2.1 Forside / titelblad...

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Nvu hjemmesider hurtigt og let

Nvu hjemmesider hurtigt og let Nvu hjemmesider hurtigt og let Brugervenlig og grafisk præsentation af textdokumenter var en af de store udfordringer indenfor softwareudvikling i slutningen af 1980erne. Tim Berners-Lee fra CERN udvikler

Læs mere