S K A K N Y T. Jubilæumsnummer TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 150 Januar årg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S K A K N Y T. Jubilæumsnummer TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 150 Januar 2015 37. årg."

Transkript

1 S K A K N Y T Jubilæumsnummer MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Nr. 150 Januar årg.

2 S K A K N Y T Redaktionen: Søren Rødgaard Henriksen Niels Falsig Tlf : Mail.: Tlf.: Mail.: Skaknyt udgives af Tønder Skakklub og udkommer 3-4 gange årligt. Bladet leveres til medlemmer og interessenter. Artikler, beretninger og andre bidrag til bladet er velkomne. Annoncer: Støtteannoncer i Skaknyt koster pr. år.: 1/1 side: 1.000,- kr. 1/2 side: 500,- kr. 1/4 side: 250,- kr Indholdsfortegnelse Et blandet efterår Jubilæum for Skaknyt Tønder Byturnering 2014 Skakkalenderen Lidt skak fra You Tube Jens Chr. Lund stopper! Byturneringen 2014, sidste runde 3/ Et spændende forår ligger foran os Holdkamp mod Fredericia Tilbageblik Skaknyt 50, april 1990 Side 3 Side 5 Side 6 Side 14 Side 17 Side 19 Side 20 Side 21 Side 23 Side 27 2

3 Et blandet e erår Byturneringen 2014 forløb fint med 20 deltagere. Helge Andersen tog rimeligt sikkert sit 8. bymesterskab i en mesterklasse bestående af Tønder-spillere, mens der var stor spænding og jævnbyrdighed i basis-klassen, hvor Klosterspillerne besa e de 5 øverste pladser med en score på 5 og 4½ points. Holger Schmidt havde den bedste korrek on og vandt klassen. Grenzturneringen er også ind l videre en succes. Der er 22 deltagere fordelt på 7 fra Tønder, 6 fra Løgumkloster, 4 fra Leck, 4 fra Flensborg, og 1 fra Bathelheide. Der er i skrivende stund afviklet de første 3 runder. I mesterklassen deltager 3 Tønder-spillere, - og her er Niels Falsig kommet bedst fra start med 2 points, mens Chris an Karstensen og Eivind Palm har henholdsvis 1 og ½ points, men de har vist også ha sværere modstandere i det stærke felt. I basisrækken er Adis Heremic startet bedst med 1½ pts, mens Edlef Bucka- Lassen og Carl V Møller begge har 1, og Gunnar Svendsen ½. TønderGrandPrix har ind l videre 14 deltagere, og e er de 4 første afdelinger tegner det l et opgør mellem Eivind Palm og Chris an Karstensen. Lynmesterskabet 2014 er afviklet med Chris an Karstensen som klar vinder. Holdturneringen er 3 runder fremme og dens forløb har været ganske skuffende for de to bedste hold. De har begge været ramt af framelding, a ud og sygdom, og det bliver opad bakke i forårets 4 runder. Førsteholdet ligger i øjeblikket på nedrykningsplads i 2. division. Ganske vist er Mester-1 rækken blevet interessant, men vi vil nu slås for at bevare divisionsstatus. Et lyspunkt var Tønders skoleskakhold, som e er de første 5 kampe ligger på en overraskende førsteplads i C-rækken. Skoleskak. Flytningen af Tønder Skakskole fra rsdag e ermiddage på Medborgerhuset l mandage kl. 18 i vort skaklokale på gymnasiet har ikke været nogen succes, hid l. Antallet af deltagere er faldet fra ca. 10 l ca. 5. Til gengæld er der nu et ugentligt skak lbud i en lek ecafe- me på både Tønder Grundskole og Digeskolen, og her er der fornu ig søgning l skak. Tønder Skakklub har 2 teams i gang i 4 ugers ski på Grundskolen, og på Digeskolen er der et team, hvor Edlef Bucka-Lassen i Rolf Zömbicks fravær får hjælp af Jørgen Philipsen, der var ak v spiller i klubben for en del år siden. -nf 3

4 4

5 Jubilæum for Skaknyt Det blad, du holder i hånden lige nu er nummer 150, altså en slags jubilæumsnummer. Tønder Skakklub kan været ret stolt af, at det er udkommet uden afbrydelser med 4 numre pr år siden oktober Det har været lidt forsinket et par gange, og bladets kvalitet har varieret meget. Men det er udkommet helt regelmæssigt. Til højre kan man se, hvordan forsiden af det første nummer så ud. Det ville have været smukt at sæ e hele det nummer med som et bilag denne gang, men trykkvaliteten er ikke den bedste e er de mange år og kvaliteten på kopimaskinen på Tønder Kommuneskole var nok heller ikke den bedste lbage i Bladet kom l verden på ini a v af trekløveret Kaj Elkjær Larsen, Jørn Lassen og Niels Falsig, men der var fuld opbakning fra den daværende kasserer Chr. Lassen og formand Jens Carl Pedersen. Hur gt blev arbejdsfordelingen sådan, at Kaj stod for det skakfaglige indhold med par- er og studier, og Niels for referater m.v., mens Jørn tog sig af layout. I en leder i det første nummer skrev Niels bl.a.: De e er -så vidt vides- første gang Tønder Skakklub forsøger sig med et medlemsblad. Vi er altså hoppet på vogn med flere andre og o est større klubber. Inten onerne med bladet går i flere retninger. Vi håber at det vil medvirke l at udvikle fællesskabet inden for klubben, og at det vil s mulere skakinteressen i Tønder-området. Der er vist ingen tvivl om, at bladet har været et vig gt samlingsorgan og kommunika onsmiddel for klubben, især i de første 20 år, ind l klubben fik sin hjemmeside i 1997, og det kunne have været interessant at give en liste over de mange, der har bidraget l bladet, - det løber nok op i hundredvis. Der har også været 6 forskellige redaktører gennem årene. Skaknyts betydning for klublivet i dag er nok mere begrænset. Nyhedsformidlingen sker jo via hjemmesiden, og hvis man ville, kunne par er og alt andet stof jo fly es derover også men især kassereren er af den mening, at bladet fortsat skal leve, og det gør det jo i bedste velgående. -nf 5

6 Lodtrækningen l byturneringen var i år lidt uheldig, idet de tre favori er mødtes i de 3 første runder. Jeg vandt i første runde over Chris an se par et i Skaknyt 149. I anden runde havde jeg hvid mod Niels. Jeg forsøgte at overraske ham i åbningen, men det var mig, som blev overrasket. Vi spillede en lukket sicilianer, og e er 17 træk er s lling sådan med hvid i trækket: Tønder Byturnering 2014 Af Henlge andersen 26...Dd5 27.Sxe6 [27.Sxf5 Dxd1 28.Sg7+ Kf8 29.Sxe6+ fxe6 30.Taxd1+-] 27...Dxe6 28.Dd6 Alt skal by es, så sort ikke får modspil Td8 29.Dxe6+ fxe6 30.Tfd1 Kf7 31.Kf1 Td5 32.Txd5 exd5 33.Tb1 Tb8 34.Ke2 Ke6 35.Lc5 Tb7 [35...Kd7 36.Ke3 Kc6 37.Kd4 Te8 38.Te1 Te6 39.Te2 h4 40.Te3 Træktvang. Fly er sort tårnet spiller hvid bonden l e6 og videre l e7 og tårnet l e6, og sort er helt færdig.] 36.Ke3 Kd7 37.Kd4 Tb8 38.Kxd5 1 0 I tredie runde kommer det 3. topopgør: Niels Falsig - Chris an Karstensen 1.d4 b6 2.Sf3 Lb7 3.g3 Sf6 4.Lg2 d6 5.c4 g6 6.Sc3 Lg7 En usædvanlig åbning, hvor sort har lavet en dobbelt fianche o. Det er fristende at få begge løbere ud på de lange diagonaler, men det er sjældent sundt. 18.c5 Da7? [18...Lxc5 19.dxc5 Dxc5+ 20.Kh1 (20.Sfd4 Sxd4 21.Sxd4 Dxd4+ 22.Kh1 med sort fordel) 20...gxf3 21.Txf3 lille hvid fordel] 19.Se1 h5 20.c3 Nu kommer sort ikke længere, og hvid bygger langsomt et pres op. Planen er Sc2-e3 med kig på d5 og f5. Dc2 og f-tårnet i b-linien forstærker presset. Det er vel kun et spørgsmål om d, inden den næste bonde falder a4 21.Sc2 Sa5 22.Se3 Springeren er ikke farlig på b3 - og den by es på c Lxc5? Her mister Niels tålmodigheden. Løberofret er ufarligt, og hvid slu er med en løber for en bonde. 23.dxc5 Dxc5 24.Sd4 Sc4 25.Sxc4 dxc4 26.Le3 Truer Sxf Sbd7 8.Lg5 h6 9.Ld2 e5 10.d5 a5 Sikrer en god springerposi on på c5. 11.Dc2 Sc5 12.Se1 De7 13.Sd3 Sfd7 Her ville jeg overveje e4 (mod f5) eller Sb5 (sort skal tage en beslutning ooo eller Tc8).

7 14.Tab1 f5 15.b3 e4 16.Sf4 g5? Her udtaler Niels: "Det sted i par et, hvor jeg brugte mest d. Jeg anså det for helt bevidst fra Chris ans side at ofre en kvalitet her og søgte begrundelse for det. E er par et fortalte Chris an så, at det var en regulær overseelse". 17.Sg6 Df6 18.Sxh8 Lxh8 19.Sb5 Se7 [30...fxe4 31.Lxe4 Df7 32.Lxd5 Og den sorte s lling falder sammen som et korthus.] 31.exf5 Df6 32.Sxc6 Tc8 33.b5 Lxb6 34.g4 h5 35.h3 hxg4 36.hxg4 Lc5 37.Dd2 Her omkring var jeg færdig med mit eget par og fulgte det spændende par Lxc Rokaden er selvfølgelig farlig, da hvid er klar l angreb på dronningefløjen, men hvad skal sort ellers spille. 20.a3 Niels går selvfølgelig straks l angreb - nu har spillet udviklet sig l "Hvem kommer først." 20...Se5 21.b4 axb4 22.axb4 Scd7 23.Lc3 Dg6 24.Ld4 Sf6 25.c5 Sxd5 26.cxb6 c6 27.Sa7+ Kd7 28.Tfc1 Bonden på c6 er angrebspunktet, da den er svær at besky e. Springeren dækker jo c Sf3+ 29.exf3 Lxd4 30.fxe4 38.Txc5 Det sjove træk - jeg kiggede på det, men kunne ikke overskue konsekvenserne [38.bxc6+ Er det sikre Ke8 39.Txc5 dxc5 40.Dd7+ Kf8 41.Te1 Truer med slag på e7 e erfulgt af slag på c8. Fly es tårnet spilles c7.] 38...Lxg2 39.Txc8 Lb7 40.Tcc1? Tillader et gi igt modangreb. [40.Dc3 Dxc3 41.Txc3 Med 2 kvaliteter og 7

8 en bonde i overvægt, bør hvid nemt vinde.; 40.Tc3 Niels foreslår selv de e træk. Det dækker f3, så angrebet forbliver ufarligt.] 40...Dh8 Truer Dh1 mat. 41.f3 Lxf3 42.Dh2 Dd4+ 43.Df2 Dxg4+ 44.Kf1 Sxf5 Jeg troede Niels ville gå mat, men der er ingen mat. 45.Da7+ Ke6 46.Te1+ Kf6 47.Da1+ Sd4 48.Te3 62.De2+ Denne gang vælger Niels det sikre træk Dxe2 63.Txe2 g4 64.Te5 Kg6 65.Tf1 Sd4 66.Tc5 g3 67.Tc7 g2 Kg6? [48...Df4 49.Txf3 (49.Ta3 Le4+ 50.Ke1 Lxb1 51.Dxb1 Dh2 Med lille sort fordel.) 49...Dxf3+ 50.Kg1 Dg3+ Remis!] 49.Db2 Dh3+ 50.Ke1 Dh4+ 51.Kd2 Ld5 68.Td1 [68.Tg1 Se2 69.Txg2+ Lxg2 70.Tc2 Lf3 71.Txe2 Lxe2 72.b7 Vinder også.] 68...Lf3 69.b7 Lxd1 70.b8D Lf3 [70...g1D? 71.Dg8+ Kf5 72.Dxg1] 71.Dg8+ Kf5 72.Tf7+ Ke4 73.Dg3 Ke3 74.Te7+ Kd2 75.Df2+ Se2 76.Dxf3 Tager han en dronning på g1, går han mat e er 3 træk e er Txe Db4 Dh2+ 53.Kd3 Sf5 54.Te2 Dg3+ 55.Kd2 Sh4 56.b6 Lb7 57.Te6+ Kh5 58.Dxd6 Df2+ 59.Kc3 Sf5 60.De5 Df3+ 61.Kb4 Df2 Da Niels vinder over Chris an i de e højdrama sk par er Chris an ude af kampen om mesterskabet allerede e er 3 runder. Jeg vinder samme a en over Jens Carl, som får spillet h3 et træk for dligt. 8

9 I mellem den har Kaj trukket sig af helbredsmæssige årsager. Jeg er ked af det, da jeg holder rig g meget af Kaj, og jeg nyder at spille mod ham, men det forstærker helt sikkert mine chancer for at vinde turneringen, da han er en af dem, som er sværest at spille imod. I 4. runde vinder Niels over Jens Carl, mens jeg har hvid mod Eivind. Helge Andersen - Eivind Palm 1.d4 e6 2.e4 b6 3.c4 Lb7 4.Sc3 Lb4 5.Ld3 18.Sg6! Truer med mat og afgør par et d5 19.Tf8+ Kd7 20.Tf7+ Ke8 21.Te7+ [21.Dxg5 hxg5 22.Txb7+- Var den oprindelige plan, men teks rækket er langt stærkere.] 21...Dxe7 [21...Kd8 22.Dc7#] 22.Sxe7 dxe4 23.Le2 g5 [23...Kxe7 24.Dxg7+ Kd6 25.Dxb7 Er langt værre end i spillet.] 24.Dc7 La6 25.Lh5+ Kf8 26.Dd8+ Kg7 27.Dg8+ Kf6 28.Df7# 1 0 I 5. runde sad jeg over, mens Niels slog Palm. I 6. runde sad Niels over, mens jeg spillede mod Jørn. Jørn er en gi ig spiller, så hvis jeg kunne få en rolig s lling med en lille fordel, så ville det være fint. f5 6.f3 [6.exf5? Lxg2 7.Dh5+ Kf8 +] 6...Lxc3+ 7.bxc3 fxe4 8.fxe4 Sf6 9.Lg5 h6 En grim svækkelse af konges llingen og sorts dame står udsat på f6. 10.Lxf6 Dxf6 11.Sf c5? Nu bliver sort ikke færdigudviklet. 13.Se5 Dg5 Damen skulle l d8 eller e7, så damen kunne slå på f8. 14.Txf8+ Kxf8 15.Df3+ Df6? [15...Kg8 16.Df7+ Kh7 17.Kh1 cxd4 18.cxd4±] 16.Dg3 [16.Dh5 Havde været meget stærkere.] 16...Ke8 [16...Dg5 17.Tf1+ Kg8 18.Dxg5 hxg5 19.d5±] 17.Tf1 Dg5 9 Helge Andersen - Jørn Lassen 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 e6 5.cxd5 exd5 6.e3 Le7 7.Ld3 I ugen op l par et havde jeg været på ferie i Ægypten. Jeg havde medbragt de par er, som jeg dligere havde spillet mod Jørn. Jeg havde ha denne s lling på analysebrædtet. Hvid har forskellige planer, mens sorts hvide løber er et problem. Jørn sagde e er par et, at han var irriteret over, at han ikke fik spillet Lf h6 8.Lh4 Ifølge teorien kan trækket h6 både være gavnligt og skade-

10 10

11 ligt for sort. 8...Le6 9.Sge2 g5?! 10.Lg3 Sh5 11.Le5 f6 12.Lg6+ Lf7 13.Lxf7+ Kxf7 Problemet med løberen blev løst, men konges llingen er katastrofal. I sidste runde skulle jeg have sort mod Gunnar. Jeg spillede de par er, som jeg kunne finde igennem. Jeg beslu ede mig for at 1. c4 skulle besvares med 1.-, b6. Gunnar er kendt som en meget forsig g spiller, som t laver et garderingstræk for meget. Det regnede jeg med at udny e l en sejr. Gunnar spillede dog meget anderledes end jeg havde regnet med, og for første gang i turneringen var jeg i direkte tabsfare. 14.Lg3 Sg7 15.f3 En af hvids planer er gennemførelsen af e Ld6 16.e4 dxe4 17.Db3+ Kg6 18.Lxd6 Dxd6 19.fxe4 De Sa6 21.a3 b4 ville være et godt sted l springeren eller damen Tad8 22.Tad1 h5 23.Sg3 b6 Gunnar Svendsen Helge Andersen 1.c4 b6 2.d4 e6 3.Sf3 Lb7 4.e3 Sf6 5.Sc3 c5 6.d5 exd5 Her omkring spillede Niels og Jørn remis - dermed var bymesterskabet hjemme, og jeg kunne koncentrere mig om spillet. 7.cxd5 d6 8.Lb5+ Sbd7 9.Da4 24.Dc2 Truer med 25. e Kh6 25.h4 gxh4 26.Sf5+ Sxf5 27.Txf5 h3 28.De2 hxg2 29.e5 Hvids angreb er mere værd end det stakkels øg på a fxe5 Sorts konge kan ikke flygte via f-linien, så han går mat. 30.Dxh5+ Kg7 31.Dg4+ Kh6 32.Th5# 1 0 Le7 [9...Sxd5! 10.De4+ De7 og sort har en bonde i overskud.] 10.Lc6 Dc8 11.Lxb7 Dxb7 12.e4 a b5 14.Dc b3 Tac8 16.Lg5 h6 17.Lh4 Tfe8 18.Tfe1 Sg4 19.Lg3 f6 [19...Lf6 20.Tac1 Sge5 Med lille sort fordel - truer c4.] 20.h3 Sge5 21.Sxe5 fxe5 22.De2 Sf6 11

12 re s llingen Kg7 37.Txg5+ Kf7 38.Tf5 Kg7 39.g5 Sh7 40.Sxd6 Lxd6 41.Txd6 [41.Txe8? Lxh2+ 42.Kxh2 Txe8 Med sort gevinsts lling.] 41...Txd6 42.Lxd6 Kg6 Jeg foreslår remis og er glad, da Gunnar accepterer. Hvid har stadig fordel, men så kunne vi afslu e en lang a en med præmieoverrækkelse. ½ ½ 23.f4! Hvad går der af Gunnar - han plejer ikke spille sådan exf4 24.Lxf4 Lf8 Truslen er 25.-, c4 og 26.-,Sxe4 eller Sxd5. 25.Df3 Df7 26.g4 Igen et aggressivt træk, men denne gang ikke helt godt b4 27.Sa4 g5 28.Lh2 Sxe4! Dronningen er jo udækket. 29.Dxf7+ Kxf7 30.Tf1+ Sf6? Kg6 havde været bedre, men jeg ville ikke have kongen for langt væk fra d6. 31.Sb6 Tcd8 32.Sc4 Kg6 33.Tf5 Med remis lbud, som jeg senere fortrød, at jeg ikke tog i mod Le7 34.Te1 h5 35.Te6 hxg4 36.hxg4 Hvid har klar fordel. Niels ærgrer sig over sin hur ge remis mod Jørn (Havde han vundet over Jørn, havde et nederlag l mig givet omkamp), og jeg prøver at komplice- 12 Par et mod Niels i anden runde viste sig at blive afgørende for turneringen, idet vi i resten af turneringen præsterede ens runde for runde. Jeg blev bymester med 5½ point af 6 mulige. Jeg synes, at jeg spillede en god turnering, og jeg var vel kun i reel tabsfare i sidste par. Selvfølgelig skal der lidt held l i afgørende situa oner, men så vi alt, så ville vi alle have et bedre ra ngtal. Niels blev en sikker nummer 2 med 4½ point 1½ point foran Eivind og Gunnar, som delte 3. pladsen. Det er fornemt, at Gunnar scorer 50%, 1 sejr, 1 nederlag og 4 remis giver 3 point. Hans forventede var 1,1, så det giver en pæn ra nggevinst. Han burde ikke have tabt l Niels i første runde det var på d i en s lling, som han aldrig burde tabe. I sidste runde mod mig, stod han også bedst på et dspunkt, men der var vist også en s lling undervejs i turneringen, som han nemt kunne have tabt. Gunnar skal nok bide sig fast i øverste gruppe, så der venter mange spændende opgør mod ham. Jørn blev med 5 remisser undervejs turneringens remispølse. Et par af par erne var meget fredelige, mens der også var et par højdrama ske undervejs. En sjov detalje er, at Jørn og Gunnar var part i samtlige remisser.

13 Chris an spillede sin dårligste byturnering i mange år. Hans meget publikumsvenlige og risikofyldte spil ppede l den forkerte side flere gange. Jens Carl var lbage i øverste gruppe og vi behandlede ham ikke pænt. Det vil Jens Carl kunne holde et længere foredrag om l julefrokosten.j Han er en typisk elevator spiller det ene år banker han alle i gruppe 2, mens han næste år får klø i øverste gruppe. Sluts llingen 6 runder: 1. Helge Andersen 5½ 2. Niels Falsig 4½ 3. Eivind Palm 3 3. Gunnar Svendsen 3 5. Jørn Lassen 2½ 6. Chris an Karstensen 2 7. Jens Carl Pedersen ½ Mens mesterskabsgruppen kun bestod af Tønder-spillere, var der mange gæster i Basisgruppen. 6 spillere fra Løgumkloster, 4 fra Tønder og 2 fra Åbenrå/Gråsten var der i gruppen. Jeg har desværre ikke kunnet skaffe par er fra gruppen. Det blev en rig g spændende gruppe. Jens Peter Jensen fra Løgumkloster lå i spidsen fra 1. l 6. runde. E er 4. og 5. runde var det en delt førsteplads, men e er 6. runde var han alene på 1. pladsen. Inden sidste runde havde han 4½ point, mens der fulgte 4 spillere lige e er med 4 point. Et nederlag i sidste runde betød, at Jens Peter blev overhalet af 2 spillere Karl Mar n Kristensen og Niels Underberg. Selv om gæsterne sa e sig på de første 5 pladser, så er der alligevel posi vt at bere e med Tønder-briller. Vi havde nogle nye uprøvede folk med, og de gjorde det godt. Bedst klarede Adis Heremic sig. Han fik 4 point, og er en spiller vi kan forvente os en del af i frem den. Emil Tellerup har vist kun spillet turneringer på ne et hid l, så 3 point er fint. Sejer Holm fik 2 point fint i den svære gruppe. Rolf var sidste Tønderspiller i gruppen, og han er bestemt hverken ung eller uprøvet. Han endte med ½ point, men havde bestemt s llinger l mere undervejs. 3 spillere slu ede lige, så der blev lavet korrek onsberegning. Sluts llingen 7 runder: 1. Holger Schmidt, Løgumkloster 5 2. Karl Mar n Kristensen, Lgkl Niels Underberg, Åbenrå/Grå Jens Peter Jensen, Løgumkl. 4½ 4. Sco W Jensen, Løgumkloster 4½ 6. Nis H Madsen, Løgumkloster 4 6. Adis Heremic, Tønder 4 8. Emil Tellerup, Tønder 3 8. Michael Pedersen, ÅB/Grå Sejer Skov, Tønder Freddy Wedel, Løgumkloster 1½ 12. Rolf Zömbick, Tønder ½ 13

14 Skakkalenderen søndag 11. jan. Holdkamp i 2. division: Haderslev - Tønder mandag 12. jan. Holdkamp i A-rækken: Bov 3 Tønder 2 Holdkamp i B-rækken: Tønder 3 Haderslev 3 torsdag 15. jan. TønderGrandPrix5 kl Tilmelding ved fremmøde inden lørdag 17. jan. SGP i Vejle mandag 19. jan. Ingen skak i klublokalet. Tønder Gymnasium har et stort arrangement. rsdag 20. jan. Grenzturneringen 4. runde kl i Øster Højst søndag 25. jan. Holdkamp i 2. division: Tønder Evans2 mandag 26. jan Holdkamp i A-rækken: Tønder 2 Gråsten 2 Holdkamp i B-rækken: Tønder3 - Oversø Frørup mandag 2. febr. Klubturneringen 1. runde rsdag 3. febr. GrenzGrandPrix kl i Løgumkloster. Tilmelding ved fremmøde senest fredag 6. febr. Skolernes Skakdag mandag 9. febr. Teori kl , dere er hyggeskak. Hængepar er i klubturnering og pokalturnering søndag 15. febr. Holdkamp i 2. division: Tønder Evans3 mandag 16. febr. Klubturneringen 2. runde rsdag 17. febr. Holdkamp i A rækken: Alssund Tønder 2. torsdag 19. febr. Holdkamp i B rækken: Gråsten 3 - Tønder 3. mandag 23. febr Klubturneringen 3. runde rsdag 24. febr. Grenzturneringen 5. runde kl i Leck lørdag 28. febr. Holdturneriungen: 2. stævne i C-rækken (skoleskak) i Bov kl søndag 1. marts Holdkamp i 2. division: Skanderborg Tønder (spilles i Vejle) mandag 2. marts Teori , dere er TønderGrandPrix6 kl Tilmelding ved fremmøde inden lørdag 7. marts Vesteregnens skoleskakmesterskaber på Tønder Gymnasium kl

15 Skakkalenderen mandag 9.marts Klubturneringen 4. runde rsdag 10. marts GrenzGrandPrix kl i Leck. Tilmelding ved fremmøde senest lørdag 14. marts SGP i Esbjerg mandag 16.marts Klubturneringen 5. runde mandag 23. marts Grenzturneringen 6. runde kl i Tønder torsdag 26. marts Pokalturneringen 2. runde. Hyggeskak og hængepar er for de øvrige. mandag 30. marts Klubturneringen 6. runde rsdag 31. marts Påskelyn i Løgumkloster kl. 19. Tilmelding l Vagn Lauritzen mandag 6. april Ingen skak i klublokalet rsdag 7. april Løgumkloster Byturnering starter med første runde. De følgende 4 runder spilles 14/4, 21/4, 5/5 og 12/5. torsdag 9. april TønderGrandPrix7 kl Tilmelding ved fremmøde inden mandag 13. april Klubturneringen 7. runde lørdag 18. april SGP i Bov mandag 20. april GrenzGrandPrix kl i Tønder. Tilmelding ved fremmøde senest torsdag 23. april Pokalturneringen. Finale. For de øvrige: Teori og hyggeskak. mandag 27. april Grenzturneringen 7. runde kl i Tønder mandag 4. maj Generalforsamling kl lørdag 9. maj Sønderjysk pokalturnering i Tønder kl (forventet). Tilmelding l senest 6. maj. mandag 11. maj GrenzGrandPrix kl i Tønder. Tilmelding ved fremmøde senest mandag 18. maj Sæsonafslutning i klublokalet. Hyggeskak og oprydning. rsdag 26. maj GrenzGrandPrix kl i Løgumkloster. Tilmelding ved fremmøde senest rsdag 2. juni GrenzGrandPrix kl i Leck. Tilmelding ved fremmøde senest

16 Julefrokosten... som al d hyggelige mer i godt selskab Ingen julefrokost i Tønder Skakklub uden den tradi onelle makkerskak, som i fik nye vindere i år. Her ses vinderne Gunnar Svendsen og Harald Eis i topopgøret mod Adis Heremic og Kaj Elkjær. 16

17 Lidt skak fra You Tube Prøv at kaste et blik på s llingen l højre. Den opstod i et par mellem Lasker og G. Thómas i London i De fleste af os ville nok rokere her, langt eller kort. Men Lasker fandt et træk, der gjorde par et verdensberømt og udødeligt. Han spillede Dxh7!! Der er tvunget mat i senest 8-9 træk. Prøv selv! Næste s lling er fra et par mellem Capablanca og Masyukin, spillet i Kiev i Par et er knap så berømt som det første, men fortsæ elsen er immerhen interessant. Capablanca skal trække og spiller Sc4+!! Der er mat i senest 7 træk. Prøv, om du kan gennemføre det. Ellers kan hele par et findes på You Tube. Begge par er er åbnet med Staunton gambit: 1.d4,f5; 2. e4,fxe; 3.Sc3,Sf6, Som kan føre l livligt spil, hvis sort forsøger sig med hollandsk mod 1.d4. You Tube er i øvrigt en guldgrube for en skakspiller. Internetsiden indeholder et stort repertoire af åbninger med gode kommentarer l. Det er ikke alt sammen lige dybtgående, men man kan få et fint overblik over nogle muligheder i en åbningsvariant. -nf 17

18 18

19 Jens Chr. Lund stopper! Tønders førstebræt gennem mange år stopper med at spille skak - og som Lund udtrykte det i en mail: Med omgående virkning! En forklaring fulgte: En infek on har plaget Lund længe, og man kan ikke få bugt med den. Det giver både fysisk og psykisk træthed. Det har ført l, at flere af divisionskampene for Tønder mere er følt som en byrde end som en god oplevelse. Dråben, der fik bægeret l at flyde over, var vist Tønders kamp mod Bov2 her i e eråret. hvor Lund smed et klart vundet slutspil væk. Det kan ske for alle skakspillere, men de, der kender Lund, ved, hvor sjældent sådan noget hænder for ham. De e er naturligvis et stort tab for Tønders førstehold og Tønder Skakklub.. Lund har været en solid spiller på den svære plads. Han har også vundet Tønder Byturnering 4 gange og været med l at vinde DM i K-skak for Tønder. Han fortjener en stor tak fra Tønder Skakklub! Men hans skaklige CV rækker langt videre: Et år i landsholdsklassen i skak, et DM i enkeltmands K-skak, 4 sønderjyske mesterskaber og en succesfuld d i skoleskakken, hvor han jo bl.a. har opfostret Curt Hansen, Arne Ma hiesen, Mar n Ma hiesen og Johnny Harboe, - alle fra lille Bylderup-Bov. Vi kan kun håbe, at fysikken og lysten l skak vender lbage en dag. 19 -nf

20 Byturneringen 2014, sidste runde Hvid: Eivind Palm Sort: Chris an Karstensen 1. d4, Sf6. 2. c4, g6. 3. Sc3, Lg7. 4. e4, d6. 5. Sf3, Le2, e , Sc6. 8. d5, Se7. 9. Te1, Se8. De e er set mange gange før. Se8 er måske ikke det mest spillede, men trækket fejler ikke noget. 10. b4, f5. Hvid forsøger sig på dronningefløjen, sort på kongefløjen, alt i overensstemmelse med strategien i kongeindisk. 11. Sg5. Lidt usædvanligt, og bedre er måske Lb2. Udvikling , Sf6. 12.f3. Bedre måske Lf3, men der er ikke rig gt noget på færde endnu , h6. diagram! 20 Det er klart, at sort ikke kan have en sådan springer stående truende på kongefløjen, og det er lige så klart, at hvid ikke kan trække den lbage. Det ville være at erkende, at 11. Sg5 var en fejl. Hvid spiller et klassisk mo v og får en fremskudt bonde ud af det, en bonde, som forhåbentlig skaber røre i den sorte lejr, og hvis den går tabt, i hvert fald sinker sorts angreb, og dermed giver hvid kompensa on for bonden. Altså 13. Se6, Lxe dxe6, f4. Her har sort flere forskellige muligheder. Dels kan han gå e er bonden, men det er ikke rig- g Kris ans s l, dels kan han slå på e4 (som computeren foreslår), men risikoen er, at feltet e4 lander på de hvide hænder. Med f4 sikrer sort sig spil på kongefløjen, men prisen er, at det tager lidt længere d at få kongeangrebet i gang. 15. c5. Spillet skal åbnes, så hvid kommer med i spillet. Man kan muligvis bedre spille Dg3 først , d5?. De e træk jeg regnede med Kris an ville spille under par et og som jeg på det dspunkt anså for det stærkeste. Men her springer computeren (Fritz) i vurderingen fra næsten lige l stor fordel for hvid, så de e er formentlig tabstrækket. 16. exd5, Sfxd Sxd5, Sxd Db3 (bedre er Lc4!), Dh Lb2. Springeren kan ikke slås. Der er mat på e , Se7. Computeren vil have springeren l e3, forståeligt nok, men angiver stadig, at hvid har stor fordel. 20. Ld3, Kh Tad1. Jeg skulle selvfølgelig have slået bonden på e5 med løberen. Det er jo en ren bonde. Men der er stadig stor fordel l hvid også med det spillede træk. Nu bliver bonden dækket og muligheden for slag forpasset , Dg Le4, c Td7, Tad8 (Tb8). 24. Ted1, diagram!

21 Txd Txd7. Jeg var selv meget i tvivl om, om ikke exd7 var stærkere, og computeren er ikke i tvivl. Jeg burde have slået med bonden, men fordelen er så stor nu, at det reelt ikke gør den store forskel , Sf Lxf5, gxf5?? (betydelig bedre at slå med dronningen). 27. e7, opgivet (p.g.a. Tg8, 28. Dxg8, Kxg e8 D og skak) Bage er var jeg overrasket over, hvor let det gik. Eivind Palm. En lille kommentar l par et: Undertegnede vil ikke anbefale 13.Se6, som Palm spiller i par et. Se det første diagram. Ganske vist siger Eivind, at det har han gjort før med succes. Jeg har for mange år siden brændt fingrene med det et par gange mod Egon Laugesen i næsten samme ops lling (uden hvids f3, men vistnok med den hvidfeltede løber på d3). Nu er Egon selvfølgelig også en helt anden spiller-type end Chris an, men Egon gik målre et e er bonden på e6, før han iværksa e andre ng, og den sorte s lling er jo så solid, at det kan man roligt gøre. Niels Falsig Et spændende forår ligger foran os GrenzGrandPrix er startet, når de e læses, men man kan sagtens nå at stå på. Hver afdeling er jo en turnering i sig selv. Pokalturneringen er også startet. Grenzturneringen og vor egen TønderGrandPrix fortsæ er fra e eråret. Klubturneringen går i gang i februar, og så er der jo lige holdturneringen, hvor vi skal forsøge at re e lidt op på e erårets blamage. Der kommer Vesteregnsmesterskaberne i skoleskak i marts og sønderjysk pokalturnering for 4-mands hold i maj, begge på lørdage i Tønder. Se nærmere i skakkalenderen og kom og vær med! 21

22 Tønders skoleskakhold Erik Mackewietz, Adis Heremic, Sejer Skov og Lise Bønning foran Ak vitetshuset i Bov. Både Adis og Lise vandt deres første 5 kampe! Jørn Lassen spiller remis mod en stærk Fredericia-mand. 22

23 Holdkamp mod Fredericia Af Helge Andersen Til holdkampen mod Fredericia indløb der 4 a ud - heraf 3 af de 4 øverste. Heldigvis lykkedes det at få nogle af de gamle på banen igen. Kaj har sagt nej l holdkampe på førsteholdet. Da han, e er eget udsagn, ikke magter de lange par er. Han sagde heldigvis ja denne gang, og det kom der følgende ud af. Kaj Elkjær Larsen Claus Marcussen, Fredericia 1.d4 f5 2.c4 e6 3. c3 d5 4. f3 c6 Claus s ller op med en klassisk Stonewall i hollansk. Kaj undviger den mest gængse teori ved ikke at spille g3 og Lg2. 5. g5 f6 6.e3 d6 7.cxd5 exd5 8. d c2 g6 En alvorlig svækkelse af konges llingen. [9...h6 10. h4 g5 11. xf5!? (11. g3 f4 12.exf4 gxf4 13. h4±) xf5 Forslag fra Fritz. 12. xf5 gxh4 13. g6+ h8 14. xh6+ h =] ! Hvid er fuldt udviklet og klar l angreb på en svækket sort konges lling c7 11.h4! Nu kommer angrebet e4 12.g3 Forhindrer modangreb med f4 og giver mulighed for a ytning af løberne med Lf d7 13. h6 f7 14.h5 gxh5 15. xh5 Med remis lbud, som underligt nok afslåes df6 16. hh1 g4 17. df1 b5 18. f4 a5 19. xe4 fxe4 20. g5 g7 21. h5 b4 22. a4 a6 23. fh1 d3 Her står løberen stærkt. 24. xd6? [24. d2 c5 25. xc5 og hvid beholder sin klare fordel.] xd6 25. d2 23

24 24

25 c5? [25... f6 26. c5 xh5 27. xh5 g6 ] 26. xc5 c8 27. xh7 xc5+ 28.dxc5 xc d1 a4 30. g5 Truer Se6 med kvalitetsgevinst g6 Kan sort slå på a2 med dronningen? 31. e6! c4 Sort er bagud med matriale, så han prøver at holde flest muligt med brikker på brædtet. [31... xe6 32. g5+ f7 33. xg4 ] 32. h8+ f7 33. d8+ f6 34. f8+ e7 Kaj skriver, at sort her havde omkring 6 min. lbage. 35. hh8 xa2?? 36. xb4+ d6 [36... d7 37. f7+ c8 38. b7#] 37. f7# Nydelig matsætning. 1 0 Kaj skriver følgende l mig: "Rart at vinde over en spiller, hvis ra ng er ca. 100 over min." Vi tabte kampen med 1½-6½, så kampens højdepunkt var ovenstående par-. Mange af os ved af bi er erfaring, 25

26 Pokalfinalen stod mellem Helge Andersen og Gunnar Svendsen. Samtlige præmietagere ved slutopgørelsen af GrenzGrandPrix i juni: Fra venstre: Jens P. Jensen, Lgkl, Carl V. Møller, Vagn Lauritzen, Lgkl, Chria an Karstensen, Nis H. Madsen, Lgkl, Eivind Palm. 26

27 Tilbageblik på gamle Skaknyt og den dengang Skaknyt 50 April 1990 Alle rytmer i klubben var forsinket lidt i Skaknyt 50 udkom således først i april, men så kunne man l gengæld nå at sammenfa e de fleste af sæsonens resultater. Bladet var på 32 sider, hvoraf mange stærkt nedfotograferede. Holdturneringen blev grundigt behandlet på 8 sider. Førsteholdet scorede 31 points i 3. division og slu ede som bedste sønderjyske hold. De tre sidste kampe: Tønder-Svendborg 4-4, Tønder Læseforeningen2 4½-3½, og Kerteminde-Tønder 3-5. Basisops llingen var: Ole Bo Andersen, Jens Chr. Lund, Egon Laugesen, Jan Christensen, Uffe Leisner, Niels Falsig, Peter Lauersen og Johnny Harboe, men typisk nok var der et a ud l stort set hver kamp. Topscorer blev Uffe Leisner med 5 points i 6 kampe. Andetholdet vandt A-rækken. Der var lidt spænding før sidste runde, hvor Brørup var en hård konkurrent, men Tønder slog Vamdrup med 7-1 og så var den oprykning l mesterrækken sikret. Til denne kamp s llede Tønder op således: Kaj Elkjær Larsen, Asger H Olesen, Arne Ma hiesen, Morten Søren-sen, Jørn Lassen, Anders Brøndt Jørgensen, Thomas Andersen og Gonde Hansen. Thomas blev topscorer med 7/7 og vandt sit skakur. Tredjeholdet spillede også i A-rækken. Holdkaptajn Nis P. Jollmann navngav holdet De Overvindelige og karakteriserede det som det hold i rækken, som alle hold helst ville møde. Holdets mo o: Når bare et par indeholder drama k og spænding, så er det egentlig ligemeget, hvem der vinder. Holdet slu ede da også på sidstepladsen. Denne A-række vandtes af DSK Flensborg. SEMT 1990 blev spillet i Oversø-Frørup med 40 deltagere. I mesterklassen deltog to Tønder-spillere: Jens Chr. Lund og Johnny Harboe, og Lund løb med turneringssejren og sin 4. tel som sønderjysk mester med 5½ points af 7. Han kunne endda tåle at tabe sidste par, hvad han så også gjorde l Sv. E. Kramer. Basis-1 blev vundet suverænt at Arne Ma hiesen med 6½ points af 7. Der var mange par er i bladet, kommenteret af bl.a. Jens Chr. Lund, Arne Ma hiesen, Johnny Harboe og ikke mindst Kaj Elkjær Larsen, der også havde lavet 2 sider om slutspilstudier. Og så var der indkaldelse l årets generalforsamling. nf 27

28 T Ø N D E R S K A K K L U B Bestyrelsen Formand Kasserer Juniorleder Suppleant Revisor Niels Falsig Jens Carl Pedersen Christian Karstensen Micha Pudlo Nis. P. Jollmann Spillested: Tønder Gymnasium Astronom Hansensgade Tønder Klubaften: Perioden august til maj: Mandage fra kl. 19:00 Turneringspartier starter kl. 19:30 Tønder Skakklubs Skoleskak: Tønder Gymnasium Nordfløjens kælder Mandage kl. 18:00 18:45 (dog ikke i skoleferierne) Medlemskab Kontingentet dækker medlemskab af Tønder Skakklub og Dansk Skak Union. Som medlem modtager man ud over klubbladet Unionens blad Skakbladet, der udkommer 8-9 gange årligt. Kontingent Det årlige kontingent udgør: 0-13 år kr. 400, år kr. 500, år kr. 600,- 65+ år kr. 500,- Tønder Skakklubs hjemmeside: 28

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 145 oktober 2013 36. årg.

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 145 oktober 2013 36. årg. S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Nr. 145 oktober 2013 36. årg. S K A K N Y T Redaktionen: Søren Rødgaard Henriksen Niels Falsig Tlf : 2273 0489 Mail.: skak@sbrh.dk Tlf.: 5346 7225 Mail.: falsigniels@hotmail.com

Læs mere

Grundlæggende kendetegn ved slutspil

Grundlæggende kendetegn ved slutspil Hvad kendetegner så slutspilfasen i skak? De grundlæggende kendetegn er 1. Kongerne spiller en vigtig og aktiv rolle i slutspilfasen Den aktive konge 1-5 2. Fribønders betydning øges betydelig i slutspillet

Læs mere

Skakopgaver for mestre

Skakopgaver for mestre Skakopgaver for mestre Kongediplom Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning...... Test 1: Test 2: Test 3: Test 4: Test 5: Test 6: Test 7: Test 8: Test 9: Test 10: Hvilken åbning?.. Åbningsfælder. Udvikling.....

Læs mere

Mester i kongernes spil

Mester i kongernes spil Mester i kongernes spil 3 Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning... 6 Kapitel 1: Åbningsspil 9 Kapitel 2: Midtspil 11 Kapitel 3: Slutspil. 13 Kapitel 4: Centrum og udvikling. 15 Kapitel 5: Rokade og

Læs mere

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard.

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Da tyve ratingpoint for lidt åbenbart var vigtigere end at jeg har haft den tredjebedste sæson

Læs mere

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 154 januar årg.

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 154 januar årg. S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Nr. 154 januar 2016 38. årg. S K A K N Y T Redaktionen: Søren Rødgaard Henriksen Niels Falsig Tlf : 2273 0489 Mail.: skak@sbrh.dk Tlf.: 5346 7225 Mail.: falsigniels@hotmail.com

Læs mere

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder.

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder. Fribonden (1) En bonde, som ikke har nogen fjendtlig bonde foran sig, hverken på samme linje eller de to tilstødende linjer kaldes en fribonde. Den kan kun hindres i at avancere ved hjælp af officerer

Læs mere

S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB. Nr. 152 August 2015 38. årg.

S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB. Nr. 152 August 2015 38. årg. S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Nr. 152 August 2015 38. årg. S K A K N Y T Redaktionen: Søren Rødgaard Henriksen Niels Falsig Tlf : 2273 0489 Mail.: skak@sbrh.dk Tlf.: 5346 7225 Mail.: falsigniels@hotmail.com

Læs mere

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 2006 nr. 3 Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 1 Den Røde Løber opbygge, med start forrige år hos Arne og sidste år hos Bent Guldborg. Med venlig hilsen Jesper LÆS I DETTE NUMMER OM: - Overraskelser

Læs mere

Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012

Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012 Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012 Spillerne levede igen op til mine forventninger om et godt og spændende mesterskab, da DM i skak blev

Læs mere

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4 Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen 4. RUNDE spillet den 23. april 2013 Mester-gruppen Thomas Grotkjær, Solrød

Læs mere

S K A K N Y T. november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB

S K A K N Y T. november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB S K A K N Y T 27.oktober Nr.107 november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Indhold: Side 3 : Midtvejs / forårshalvåret v/ NF Side 4-7 : Medlemsnyt Side 9 : Parti : Arne Rasmussen, Søndersø

Læs mere

Moderne mesterpartier

Moderne mesterpartier Moderne mesterpartier 2 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Spasskij. 9 Kapitel 2: Fischer..

Læs mere

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2 Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen 2. RUNDE spillet den 9. april 2013 Mester-gruppen Henrik Mortensen, Horsens

Læs mere

Skidt eller kanel. -+t+-+l+ +-+-O-Vo -O-O-+o+ T-MpPo+o+-B-P-+ +-+-+-+pp-+b+pp. +-R-+r+k

Skidt eller kanel. -+t+-+l+ +-+-O-Vo -O-O-+o+ T-MpPo+o+-B-P-+ +-+-+-+pp-+b+pp. +-R-+r+k BENT LARSEN Skidt eller kanel Var gevinsten fortjent? Var det held? I hvert fald sjovt, at det kan lade sig gøre, og med ufortjente halve og hele point vinder man mange flere turneringer! Amerikansk turist:

Læs mere

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

Nyhedsbrev Chess House august 2011

Nyhedsbrev Chess House august 2011 Nyhedsbrev Chess House august 2011 Chess House Sommerskak 2011 CH Sommerskak blev afviklet som en 7 runders Schweizer-turnering i dagene 27. juni 3. juli med 20 deltagere. Torben Kyhl Sørensen (ego) var

Læs mere

Interne træk. december 2006 årgang 43, nr. 2. - og bagefter spillede de skak på dugen

Interne træk. december 2006 årgang 43, nr. 2. - og bagefter spillede de skak på dugen Interne træk december 2006 årgang 43, nr. 2 - og bagefter spillede de skak på dugen Interne træk rodovreskakklub.dk december 2006, årgang 43, nr. 2 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre

Læs mere

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 149 Oktober årg.

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 149 Oktober årg. S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Nr. 149 Oktober 2014 37. årg. S K A K N Y T Redaktionen: Søren Rødgaard Henriksen Niels Falsig Tlf : 2273 0489 Mail.: skak@sbrh.dk Tlf.: 5346 7225 Mail.: falsigniels@hotmail.com

Læs mere

20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN. Henrik-Christian

20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN. Henrik-Christian 20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN IT AINT OVER (2) IT AIN T OVER Sådan nynnede Jesper flere gange under sit parti mod Mic, først nede med en bonde, så oppe med en kvali og siden under

Læs mere

Bjørnen. Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009. Indhold:

Bjørnen. Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009. Indhold: Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009 Indhold: Referat fra Generalforsamling 4-by turnering Amtsmesterskab 2009 Partier fra Amtsmesterskabet 2009 DM i Silkeborg 2009 Holstebro

Læs mere

Bestyrelsen i Viborg skakklub:

Bestyrelsen i Viborg skakklub: Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

Holdskak: 1. runde (19. oktober)

Holdskak: 1. runde (19. oktober) Holdskak: 1. runde (19. oktober) Inden du læser runderapporterne fra mig og Lars, brug 5-10 min. på at løse disse skakopgaver som alle er fra denne runde: Odense 1 vs. Frem 3, bræt 3: Thor Bendix Jesper

Læs mere

S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB. Nr. 139 maj 2012 34. årg.

S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB. Nr. 139 maj 2012 34. årg. S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Nr. 139 maj 2012 34. årg. S K A K N Y T Redaktionen: Søren Rødgaard Henriksen Tlf.: 2273 0489 e-mail: skak@sbrh.dk Skaknyt udgives af Tønder Skakklub og udkommer

Læs mere

Bindinger. En bundet brik kan ikke længere medregnes som forsvarer af en anden truet brik eller som angriber af modstanderens brikker.

Bindinger. En bundet brik kan ikke længere medregnes som forsvarer af en anden truet brik eller som angriber af modstanderens brikker. indgår i arsenalet af muligheder for taktisk spil. Først og fremmest benyttes den hæmmede bevægelighed til at angribe den bundne brik med flere brikker, indtil modparten ikke længere er i stand til at

Læs mere

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 151 april 2015 37. årg.

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 151 april 2015 37. årg. S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Nr. 151 april 2015 37. årg. S K A K N Y T Redaktionen: Søren Rødgaard Henriksen Niels Falsig Tlf : 2273 0489 Mail.: skak@sbrh.dk Tlf.: 5346 7225 Mail.: falsigniels@hotmail.com

Læs mere

Skole Skak Lærerens Håndbog

Skole Skak Lærerens Håndbog Skole Skak Lærerens Håndbog Side: 1 Indholdsfortegnelse Skakskolen 3 Grundlæggende regler Generelt 4 Grundlæggende teknik Generelt 5 Åbningsspillet i skak Generelt 6 Taktik 1 Generelt 7 Taktik 2 Generelt

Læs mere

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29.

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29. 51 E84 Friis, Carsten Bank 2326 - Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet ) 4-2- 1. d4 f6 2. c4 d6 3. c3 g6 4. e4 g7 5. f3 O-O O 6. e3 c6 7. ge2 a6 8. d2 b8 9. O-O-O O b5 10. cxb5 axb5 11. d5 b4 12. dxc6

Læs mere

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 142 december 2012 34. årg.

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 142 december 2012 34. årg. S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Nr. 142 december 2012 34. årg. S K A K N Y T Redaktionen: Søren Rødgaard Henriksen Niels Falsig Tlf.: 2273 0489 e-mail: skak@sbrh.dk Tlf.: 7472 3015 e-mail:

Læs mere

Kl K ub b Bl B ad No 1 2014

Kl K ub b Bl B ad No 1 2014 Klub Blad No 1 2014 Førsteholdet i Mesterrækken v/jens Madsen På en grå regnvejrssøndag i oktober, nærmere bestemt 27.10.2013 tog 1. holdet hul på sæsonens holdturnering, da vi gæstede Lemvig. Efter sidste

Læs mere

Chess House Nyhedsbrev Juni 2012

Chess House Nyhedsbrev Juni 2012 Chess House Nyhedsbrev Juni 2012 Ny bestyrelse Siden det sidste nyhedsbrev har vi holdt generalforsamling den 29. marts og valgt en ny bestyrelse. Niels Bøye, Lars Noe, Gert Madsen og Martin Matthiesen

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003 Nr. 7 - I dette nummer: Referat fra generalforsamlingen Klubbens regnskabr 1. runde af klubturneringen Lynturneringer neringer Pokalfinalen Bestyrelsen anno 2003 Jens Nielsen- Brian Isaksen - Poul G. Jensen

Læs mere

Bondeslutspil (2) Copyright 23.10.2007 by Dansk Skoleskak - Pædagogisk Udvalg 1. udgave Side: 1

Bondeslutspil (2) Copyright 23.10.2007 by Dansk Skoleskak - Pædagogisk Udvalg 1. udgave Side: 1 Når bønderne er låste K + 2B mod K+B Ventetræk Skab en fribonde K+B mod K+B (Ikke fastlagte) K+2B mod K+2B K+2B mod K Flere Bønder Side: 1 Når bønderne er låste (1) Hvid trækker Blokerede bønder. Den konge

Læs mere

Nr. 2 Ap A ril l 200 0 6

Nr. 2 Ap A ril l 200 0 6 Nr. 2 April 2006 Side 2 April 2006 APR MAJ Ti. 4/4 Klubmesterskab, 8. R. Ti. 11/4 Klubmesterskab-udsat (Påskeugen) Ti. 18/4 Klubmesterskab-udsat + 9. R Ti. 25/4 Klubmesterskab, 9/10. R. Ti. 2/5 Generalforsamling

Læs mere

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24 Hvid spiller derfor: 1.Kb2!, g3 Heller ikke andre bondetræk er stort bedre: 1..., f3 2.Db8, f2 3.Df4 og sort er færdig 1..., h2 2.Dg2, g3 3.Df3, Kh3 4.Kc2 osv. og iøvrigt heller ikke kongetræk: 1..., Kg3

Læs mere

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub Nr. 2 August 2007 Furesø Skakklub Side 2 August 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 KM i Hurtigskak 2007...2 Skakkens Dag...2 KM2007 tabeller...3 Klubmesterens partikommentarer.4 Holdskak...6

Læs mere

S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB. Nr. 141 oktober 2012 34. årg.

S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB. Nr. 141 oktober 2012 34. årg. S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Nr. 141 oktober 2012 34. årg. S K A K N Y T Redaktionen: Søren Rødgaard Henriksen Niels Falsig Tlf.: 2273 0489 e-mail: skak@sbrh.dk Tlf.: 7472 3015 e-mail:

Læs mere

SKAKKlUB RØDOVRE PROGRAM:

SKAKKlUB RØDOVRE PROGRAM: INTERNE TRÆK RØDOVRE SKAKKlUB NR. 1 FEBRUAR 1990 27.ÅRGANG PROGRAM: 20. februar: Vinterturnering. 27. februar: KSU-Holdkampe: I-holdet oversidder. II-holdet ude mod Amager III III-holdet hjemme mod Lyngby-Virum.

Læs mere

S K A K N Y T. December 2008 31.årg. MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB. Indhold:

S K A K N Y T. December 2008 31.årg. MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB. Indhold: S K A K N Y T November Nr.126 December 2008 31.årg. MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Indhold: Side 3 Side 4-5 Side 6-13 Side 15-17 Side 18 Side 19 Side 20-21 Side 22 Side 23 Side 24 : Indkaldelse: GENERALFORSAMLING

Læs mere

Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø.

Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø. Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø. Nr. 2 Møn Skakklub Sponsor 3 maj 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51, 4780 Stege 22 94 96 22, larsb.jensen@yahoo.dk

Læs mere

Nr. 5 5 Ok O tober

Nr. 5 5 Ok O tober Nr. 5 Oktober 2005 Side 2 Oktober 2005 Redaktørens Ord Af Kasper Damm Dette nummer indeholder lidt om holdskak, en god artikel om Monrad turneringen, diverse styrkelister, en lille opfølgning på Vanløse

Læs mere

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 146 Januar årg.

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 146 Januar årg. S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Nr. 146 Januar 2014 36. årg. S K A K N Y T Redaktionen: Søren Rødgaard Henriksen Niels Falsig Tlf : 2273 0489 Mail.: skak@sbrh.dk Tlf.: 5346 7225 Mail.: falsigniels@hotmail.com

Læs mere

Nummer 38- December 2005 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser Lidt fra formanden

Nummer 38- December 2005 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser Lidt fra formanden Nummer 38- December 2005 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 12 Side 13 Side 14 Vigtige adresser Lidt fra formanden FU-møde Debat om holdturneringen Holdturneringen

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang Dennis Jørgensen, Allerød Skakklub, blev vinder af Danske Bank Weekendturnering oktober 2008. Julelyn tirsdag den

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Skakklubben CentrumHusk!

Skakklubben CentrumHusk! Husk! Sæsonen begynder 8. august I dette nummer: Lederen Esbjerg Weekend K-skaklandskamp Klubturneringen slut Hurtigskak i Kolding Caissa-arrangement Vesterhavsturneringen... og ikke ret meget mere Nr.

Læs mere

Dansk Skak Unions Støtteforening

Dansk Skak Unions Støtteforening Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2009 Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag d. 3. april 2010 kl. 18.00 på spillestedet for DM i skak,

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang Sune Berg vender tilbage mandag d. 16. marts til underholdning og simultan. Pæne præmier af Danske Bank, Hvidovre.

Læs mere

Skakklubben Centrum. Skakklubben Centrum. Nr. 6 - November 2004. I dette nummer: Ove Weiss Hartvig Vinder af Weekendturneringen

Skakklubben Centrum. Skakklubben Centrum. Nr. 6 - November 2004. I dette nummer: Ove Weiss Hartvig Vinder af Weekendturneringen Skakklubben Centrum I dette nummer: Op i gear Weekend 2004 Holdturneringen Klubturneringen Hans Nissen Cup i gang Nordisk Mesterskab til Centrum... og meget mere Nr. 6 - Ove Weiss Hartvig Vinder af Weekendturneringen

Læs mere

Mette Dalsgaard Larsen dalsgaardlarsen@webspeed.dk tlf. 8662-3211 Morten Fabrin fabrintjele@mail.dk tlf. 8799-0022

Mette Dalsgaard Larsen dalsgaardlarsen@webspeed.dk tlf. 8662-3211 Morten Fabrin fabrintjele@mail.dk tlf. 8799-0022 Formand: Poul Søndergaard poulskakfu@hotmail.com tlf. 8661-0170 (mobil 5094-0231) Kasserer: Ejner Bank Andreasen 8335@bogpost.dk tlf. 8662-6883 Bjarne Nielsen bnielsen@post11.tele.dk tlf. 8799-7901 Mette

Læs mere

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler!

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Det har været småt med holdskakopdateringer på det seneste, bl.a. pga. sygdom, men nu starter vi op igen, og hvilken bedre dag end denne? Helt sensationelt spillede

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

S K A K N Y T. februar 2004 marts MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB. Indhold:

S K A K N Y T. februar 2004 marts MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB. Indhold: S K A K N Y T januar Nr.108 februar 2004 marts MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Indhold: Side 3 : Indkaldelse til generalforsamling den 3. maj 2004 Side 5 : En underlig divisionsturnering 2003-04 af Niels

Læs mere

Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården

Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården Nr. 3 December 28 Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården Side 2 December 28 Nekrolog over en Hædersmand! Onsdag, den 23. juli 28 døde vores ældste æresmedlem, Richard Kofoed, lige

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Frederiksberg Skakforening Nyhedsbrev, april Opgave 1 Sort trækker - mat i 3 træk (2 løsninger)

Indholdsfortegnelse. Frederiksberg Skakforening Nyhedsbrev, april Opgave 1 Sort trækker - mat i 3 træk (2 løsninger) Opgave 1 Sort trækker - mat i 3 træk (2 løsninger) Opgave 2 Hvid trækker - mat i 2 træk Indholdsfortegnelse Holdturneringen 2014/15 - Resultatet... 2 FS vinter spil-når-du-vil... 3 FS lynmester 2015...

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 6 - December 2005. I dette nummer: Hvor skal vi hen?

Skakklubben Centrum. Nr. 6 - December 2005. I dette nummer: Hvor skal vi hen? I dette nummer: Lederen Weekendturneringen Holdturneringen Hans Nissen Cup Klubturneringen Nordic Club Team Championship Massakren i Bilbao Nr. 6 - Hvor skal vi hen? SKAKKLUBBEN Skakklubben Centrum Bestyrelse:

Læs mere

Skakolympiade for blinde på hotel "Le Royal Méridien" Chennai Indien, 9. - 20. August 2012

Skakolympiade for blinde på hotel Le Royal Méridien Chennai Indien, 9. - 20. August 2012 Skakolympiade for blinde på hotel "Le Royal Méridien" Chennai Indien, 9. - 20. August 2012 Til olympiaden for blinde og svagtseende havde Danmarks Blindeskak udtaget følgende 4 spillere: Bræt 1: Ernst

Læs mere

Interne træk. Marts 2004 årgang 40, nr. 3. Den nye formand hedder Per Kühlmann

Interne træk. Marts 2004 årgang 40, nr. 3. Den nye formand hedder Per Kühlmann Interne træk Marts 2004 årgang 40, nr. 3 Den nye formand hedder Per Kühlmann Interne træk hjem.get2net.dk/skak/rodovre_skakklub marts 2004, årgang 40, nr. 3 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610

Læs mere

RO-O-OKADEN. Legehjørnet

RO-O-OKADEN. Legehjørnet RO-O-OKADEN Legehjørnet Sæsonen er startet og det blev endnu engang med en tidshandicapturnering hvor formålet er i hvert part i at tilgodese den svagere part, med rigtig meget ekstra tid. Vinder i år

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

SK68-nyt. Nr.2. December 2004, årgang 29. Klubblad for Skakklubben af 1968

SK68-nyt. Nr.2. December 2004, årgang 29. Klubblad for Skakklubben af 1968 December 2004, årgang 29 SK68-nyt Klubblad for Skakklubben af 1968 Nr.2 Information Europacup: SK68 bedste nordiske nation! Heltene var om klubben 2 Europacup! 3 Prestigeopgør 14 Quo usque tandem 18 5.-holdets

Læs mere

Gul serie: Dette hæfte tilhører: Navn: Klasse:

Gul serie: Dette hæfte tilhører: Navn: Klasse: er derfor at fjerne springeren fra e6! Lad os forsøge: 30.Sf4+, Sxf4 31.b6, Se6 32.Kb5 (ikke b7 pga. Sc5+ som set før), Sd8 og sort vinder. Alt dette så hvid, hvorfor han opgav. DEN GULE SPRINGER Side

Læs mere

Organ for Viborg skakklub (april 2003)

Organ for Viborg skakklub (april 2003) Organ for Viborg skakklub (april 2003) Olav Dalgaards modstander, Gunnar Pedersen, har lige spillet det provokerende træk 8 b5. Olav blev fristet til at slå på e6, men blev det gjort, og hvis det blev

Læs mere

kakbladet Vladimir Malakhov Topseedet i Politiken Cup Pokalfinalen Morelia / Linares DM-oprykkeren Medlemsblad for Dansk Skak Union 2007 /5

kakbladet Vladimir Malakhov Topseedet i Politiken Cup Pokalfinalen Morelia / Linares DM-oprykkeren Medlemsblad for Dansk Skak Union 2007 /5 2007 /5 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Vladimir Malakhov Topseedet i Politiken Cup Mandag den 25. juni 2007 Pokalfinalen Morelia / Linares DM-oprykkeren kakbladet ISSN 0037-6043 103. årgang,

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr December 2003

Skakklubben Centrum Nr December 2003 Nr. 10 - I dette nummer: Klubturneringen Holdturneringen Kasparov i København Den døde læge Hans Nissen Cup V erdens bedste på lynvisit Skakklubben Centrum Bestyrelse: Formand Brian Isaksen Jakob Gejsings

Læs mere

Sæsonen er startet kom gerne ned i klubben og spil et parti!

Sæsonen er startet kom gerne ned i klubben og spil et parti! Nr. 2 Septe tember 28 Sæsonen er startet kom gerne ned i klubben og spil et parti! Side 2 September 28 Indholdsfortegnelse Divisionsturneringskamplan for Furesø 2 Redaktørens Ord 2 Turneringtabel for Monradturneringen

Læs mere

Side 2 Juni Æresmedlem. Indholdsfortegnelse

Side 2 Juni Æresmedlem. Indholdsfortegnelse Nr. 3 Juni 2006 Side 2 Juni 2006 Indholdsfortegnelse Æresmedlem 2 Klubmester 2006 Mit første... 3 KM i hurtigskak tabel 5 KM i hurtigskak artikel 6 Sæsonprogram 8 Pokalturneringen 10 KM 2006 tabeller 12

Læs mere

Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48.årgang 2014/15. Nr. 1

Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48.årgang 2014/15. Nr. 1 Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48.årgang 2014/15 Nr. 1 BONDEFANGEREN - holder fast, hvor andre slipper. 48. årgang... nr. 1, august 2014 Haderslev Skakklub... mandag kl. 18.45 Spillested:... VUC Sønderjylland,

Læs mere

31. årg. Nr. 2 20. august 2012 BRIKKEN

31. årg. Nr. 2 20. august 2012 BRIKKEN 31. årg. Nr. 2 20. august 2012 BRIKKEN FREM er stedet, hvor alle uanset spillestyrke er velkomne til at kigge forbi, det være sig til et uforpligtende parti eller blot til en hyggelig snak om vor fælles

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2012 * 61. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2012 * 61. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 01 * 61. årgang DB EMT blev endnu en gang en succes klubhuset var fyldt med koncentrerede kombattanter 4 deltagere. Formandens kommentar

Læs mere

Dette nummer: Flot artikel af Nikolai Skousen om comebacket i ØBRO!

Dette nummer: Flot artikel af Nikolai Skousen om comebacket i ØBRO! Skakforeningen ØBRO Rosenvængets Allé 31 2100 København Ø Telefon: 35 26 15 87 Giro: 1 09 52 42 Klubaften: Mandag 19-24 Juniorer: Mandag og onsdag 15.30-18.30 Internet: www.oebroskak.dk 62. årgang Nummer

Læs mere

Klubblad nr. 1 April 2016

Klubblad nr. 1 April 2016 Klubblad nr. 1 April 2016 Skakforeningen ØBRO Rosenvængets Allé 31 2100 København Ø Telefon: 35 26 15 87 www.oebroskak.dk Juniortræning: Mandag 15:30-18:00 Seniortræning: Mandag 18:00-19:00 Klubaften:

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 5 - Oktober 2005. I dette nummer:

Skakklubben Centrum. Nr. 5 - Oktober 2005. I dette nummer: I dette nummer: Lederen Pokalfinalen Klubturneringen ESU generalforsamling Scheiße Nr. 5 - Hvad er dette? Umiddelbart ledes tanken hen på hieroglyffer eller runer, men når sandheden skal frem så er det

Læs mere

Bestyrelsen i Viborg skakklub:

Bestyrelsen i Viborg skakklub: Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

Fra åbning til slutspil

Fra åbning til slutspil Fra åbning til slutspil 2 Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning... 6 Kapitel 1: Skomagermat 9 Kapitel 2: Forsvar af kongen.. 11 Kapitel 3: Godt åbningsspil. 13 Kapitel 4: Gambit eller solidt 15 Kapitel

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang Sune Berg vender tilbage mandag d. 16. marts til underholdning og simultan pæne præmier af Danske Bank, Hvidovre

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr. 9 - November 2003

Skakklubben Centrum Nr. 9 - November 2003 Nr. 9 - I dette nummer: Weekend 2003 Klubturneringen 6. runde og hængepartier Skoleskak Hans Nissen Cup ESU generalforsamling Holdturneringen K-skaklandskamp Svend Aage Jensen - på banen igen! Skakklubben

Læs mere

Nummer 53- Februar 2010 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Dagsorden til generalforsamlingen Formandens beretning

Nummer 53- Februar 2010 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Dagsorden til generalforsamlingen Formandens beretning Nummer 53- Februar 2010 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 16 Vigtige adresser. Dagsorden til generalforsamlingen

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr. 8 - Oktober 2003

Skakklubben Centrum Nr. 8 - Oktober 2003 Nr. 8 - I dette nummer: En stormester kom til byen Klubturneringen 2. - 5. runde Fra VesterV esterhavsturneringen Vores skak på nettet Styrkelisten Skakklubben Centrum Bestyrelse: Formand Brian Isaksen

Læs mere

Hvad foregår der deroppe under kuplen?

Hvad foregår der deroppe under kuplen? Foto: tr BENT LARSEN Hvad foregår der deroppe under kuplen? Uanset om man regner to træk eller otte eller endnu flere træk frem, har man samme problem som computerne: bedømmelsen af de stillinger, som

Læs mere

Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: poul.soendergaard@mail.dk

Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: poul.soendergaard@mail.dk Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul øndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: poul.soendergaard@mail.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@danskdesigndata.dk Afslutning på klubturneringen

Læs mere

Konge og bonde mod Konge (1)

Konge og bonde mod Konge (1) Konge og bonde mod Konge (1) Konge og bonde mod konge er en god idet at kunne mestre i forbindelse med slutspil. Vi skal derfor se en række stillinger som skal kunne spilles korrekt. Vi starter med nedenstående

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer:

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer: I dette nummer: Lederen ESF s weekendturnering Ølgodturneringen Optakt til Vesterhavsturneringen Fragmenter Nr. 3 - Poul Grydholt Jensen vinder af Ølgod Enkeltmandsturnering på deling med Benny Damborg

Læs mere

Andre udødelige partier

Andre udødelige partier Andre udødelige partier 3 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Zukertort.. 9 Kapitel 2:

Læs mere

Klubblad for Vejlby-Risskov Skakklub

Klubblad for Vejlby-Risskov Skakklub Klubblad for Vejlby-Risskov Skakklub Nr. 2 2003 Silver edition Danmarks royale skakblad Eksklusivt interview med Mary Donaldson på side 12. Vejlby Risskov Skakklub spiller hver mandag kl. 19.00 i Vejlby

Læs mere

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1 2008 /1 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Alexander Grischuk Mandag den 14. januar 2008 Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse kakbladet ISSN 0037-6043 104.

Læs mere

29. august 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 11 SKAKPOSTEN. Torben-Christian Ordrup, 18. august 2015

29. august 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 11 SKAKPOSTEN. Torben-Christian Ordrup, 18. august 2015 29. august 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 11 SKAKPOSTEN IT AIN T OVER until the fat lady sings. I operaen fortsætter de altid til den bitre ende. I skak sker det kun sjældent, fordi der enten tages remis

Læs mere

Skakklubben Centrum. Skakklubben Centrum. Nr. 1 - Februar 2004. I dette nummer: Danmarksmester for 4. gang Børge Clausen

Skakklubben Centrum. Skakklubben Centrum. Nr. 1 - Februar 2004. I dette nummer: Danmarksmester for 4. gang Børge Clausen Skakklubben Centrum I dette nummer: Travemünde Byturneringen DM i Døvblindeskak Evans 70 år Holdturneringen Bisseskak Skoleskak i Bramming NM skoleskak 2004 Nr. 1 - Danmarksmester for 4. gang Børge Clausen

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 6 - December 2006. I dette nummer:

Skakklubben Centrum. Nr. 6 - December 2006. I dette nummer: I dette nummer: Lederen Holdturneringen Cykelskak Partiafdelingen Nr. 6 - Holdturneringen er i gang. Ole Bønnelykke giver de sidste instrukser til Gunnar og Iver inden det går løs SKAKKLUBBEN Skakklubben

Læs mere

fribonden? oktober 2010 årgang 2, nr. 1

fribonden? oktober 2010 årgang 2, nr. 1 fribonden? oktober 2010 årgang 2, nr. 1 fribonden damhusskakklub.dk oktober 2010, årgang 2, nr. 1 Skakblad for Damhus Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag Formand: Ernst M. Hansen telefon

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 2 * Maj 2009 * 58. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 2 * Maj 2009 * 58. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 2 * Maj 2009 * 58. årgang 3 skrappe spillere gav Sune Berg modstand. Fra venstre: Svend Sejersen tog 1/2, Rasmus Hansen slog hårdt og nappede 1/1,

Læs mere

Skakbladet. eg tror, at alle de inviterede spillere til Københavns

Skakbladet. eg tror, at alle de inviterede spillere til Københavns Skakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union April 00 København Skak Unions års Jubilæum Danmarks ny stormester i k-skak Arne Bjørn Jørgensen er udnævnt til CC GM. Han fortæller om sine turneringer og kommenterer

Læs mere

RO-O-OKADEN. Endnu et spændende år i Hillerød er ved at løbe ud, har jeg ladet mig fortælle. så bør omdøbes til Nick Hækkerup Skakklub.

RO-O-OKADEN. Endnu et spændende år i Hillerød er ved at løbe ud, har jeg ladet mig fortælle. så bør omdøbes til Nick Hækkerup Skakklub. RO-O-OKADEN Endnu et spændende år i Hillerød er ved at løbe ud, har jeg ladet mig fortælle. Hillerød startede med at tage førstepladsen i sekskantsmatchen, delt med Helsingør på hjemmebane. Plejer det

Læs mere

SK68-nyt. Nr. September 2004, årgang 29. Ole Alkærsig Klubmester - igen. Arne Matthiesen nr. 5 i Aarhus Chess Summer. AUS idrætsdag.

SK68-nyt. Nr. September 2004, årgang 29. Ole Alkærsig Klubmester - igen. Arne Matthiesen nr. 5 i Aarhus Chess Summer. AUS idrætsdag. September 2004, årgang 29 SK68-nyt Nr. Information om klubben 2 Ole Alkærsig Klubmester - igen Arne Matthiesen nr. 5 i Aarhus Chess Summer AUS idrætsdag Allan Holst UM Kamplederkursus Nyt fra formanden

Læs mere

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. September 2014. 41. årgang, nr. 1

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. September 2014. 41. årgang, nr. 1 løst og fast omkring Skørping Skakklub September 2014 41. årgang, nr. 1 Forsidestillingen, hvor hvid er i trækket, er indsendt af Søren Hauge, der var meget begejstret over hvids afslutning på kampen.

Læs mere

Nr. 1 Februar Nå, hvordan går det...? Tjae, jeg fik taget mit blodtryk, og nu tillades jeg kun at spille stille og rolige remisprægede partier.

Nr. 1 Februar Nå, hvordan går det...? Tjae, jeg fik taget mit blodtryk, og nu tillades jeg kun at spille stille og rolige remisprægede partier. Nr. Februar 26 Nå, hvordan går det...? Tjae, jeg fik taget mit blodtryk, og nu tillades jeg kun at spille stille og rolige remisprægede partier. Side 2 Februar 26 Program MAR APR MAJ Sø. 5/3 K4 - Farum

Læs mere

kakbladet VM Anand Baltic Sea Cup Skaksommer i USA Da skak kom i retten Arctic Chess Challenge Bjørnens vilje Multi-simultan

kakbladet VM Anand Baltic Sea Cup Skaksommer i USA Da skak kom i retten Arctic Chess Challenge Bjørnens vilje Multi-simultan 2007 /8 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union VM Anand Mandag den 29. oktober 2007 Baltic Sea Cup Skaksommer i USA Da skak kom i retten Arctic Chess Challenge Bjørnens vilje Multi-simultan kakbladet

Læs mere

Tornved Skakklub ... Kalundborg Folkeblad & Holbæk Amts Venstreblad & Jyderup Posten. Vi mødes hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv

Tornved Skakklub ... Kalundborg Folkeblad & Holbæk Amts Venstreblad & Jyderup Posten. Vi mødes hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv På Kildebjergskolen mødtes Slagelse og ber tirsdag aften til en duel på 8 kampe i første runde af A2 rækken. Kampen bølgende frem og tilbage, hvor formanden lagde ud med en remis efter en dragevariant

Læs mere

SPRINGEREN. Aug. 2012. Nr. 2. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN. Aug. 2012. Nr. 2. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 2 SPRINGEREN Aug. 2012 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Vojens Skakklubs hjemmeside er den vigtigste informationskilde om klubben og aktiviteterne. Den opdateres flere

Læs mere