Fødevareministeriets Designmanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødevareministeriets Designmanual"

Transkript

1 1 Fødevareministeriets Designmanual

2 Indhold Introduktion Side 3 Designelementer Side 4 Horisontlinjen/buen, bokse og billeder Farver og skrifttyper Kongekronen Logo Side 8 Specifikationer for logo Billeder af logoer Kronemærke Navnetræk og skrifttype Forretningspapirer Side 13 Brevpapir Følgeseddel Kuverter (C4 og C5) Visitkort signatur PowerPoint (forsider og undersider) Konferencemateriale Medarbejderkort Publikationer Side 35 Om publikationer Faktaark Kampagnepostkort A5 folder A4 folder Vejledningsskabelon ISBN numre til publikationer Plakater Annoncering Side 50 Digitale platforme Side 53 Hjemmeside Intranet Skilte og stempler Side 56 Udendørs og indendørs skiltning Bilmarkering Stempler Beklædning Side 66 2

3 Introduktion I Fødevareministeriets elektroniske designmanual kan du finde beskrivelser af alle de obligatoriske elementer i ministeriets designlinje samt forklaring på, hvordan de skal bruges. Formål Målet med Fødevareministeriets fælles designlinje er at styrke ministerområdets sammenhæng og helhedspræg og sikre en entydig profil, der kan understøtte en ensartet og professionel kommunikation. Sådan læses designmanualen Designmanualen er opbygget som kapitler der gennemgår design-elementernes anvendelse i forskellige sammenhænge. Der må som udgangspunkt ikke afviges fra designmanualen. 3

4 4 Designelementer

5 Horisontlinjen Horisontlinjen og buen, bokse og billeder Buen Horisontlinjen eller buen bruges hovedsageligt på: Forsider Opslag (2 sammenhængende sider) Pynt på hvide eller enkle layouts/sider Hvis man vil opdele billeder Se eksempler på brug af horisontlinjen og buen længere fremme i denne guide f.eks. her: Side 9 Power Point forsider Side 13 For- og bagside A5 folder Side 19 Plakat A3 Horisontlinjen bruges altid i den grønne farve, som er vist på side 4. Buen med farvefyld kan fortrinsvis bruges i den ovenfor viste farve samt i grøn og i hvid. Bokse bruges hovedsageligt til: Fakta-tekst Fremhæve tekst Skemaer Information, man ønsker at trække tydeligere frem Se eksempler på brugen af bokse i længere fremme i denne guide f.eks. her: Side Power Point undersider Side 14 A5 folder: opslag Side 16 A4 folder: opslag Side 18 Faktaark bagsider Bokse kan bruges i de farver, der er vist side 4 under afsnit om Farver og skrifttyper. Billederne der bruges i layout, skal selvfølgelig være illustrative og relevante i forhold til det emne og den tekst, de sættes i sammenhæng med. Desuden skal billederne så vidt, det er muligt gerne være: Lyse Skarpe og klare En blanding/balance imellem fotos med detaljer og fotos med stort perspektiv det giver god dynamik i layoutet Repræsentative for Ministeriets områder Danske/ skandinaviske Sikring af skarpe billeder: Til trykning skal fotos være i 300 dpi (dots/pixels pr. inch) (kan tjekkes i programmet PhotoShop ved at sætte billedet i de mm/cm, som det skal bruges). Til print skal fotos være i 200 dpi (dots/pixels pr. inch) (kan tjekkes i programmet PhotoShop ved at sætte billedet i de mm/cm, som det skal bruges i). 5

6 Farver og skrifttyper Til publikationer er der udvalgt en række farver, som der frit kan vælges imellem. Nedenfor er angivet såvel CMYK som RGB farvekoden. 6

7 Kongekronen Kongekronen indgår som en del af Fødevareministeriets visuelle identitet. I vores tilfælde bruger vi kongekronen i et rektangel. Kongekronen er et symbolsk udtryk for statslig overhøjhed, og som tegn på suverænitet skal den have en i øjenfaldende placering om må ikke gengives i beskåret form. Når vi i Fødevareministeriet på fx visitkort og ID-kort bruger en krone i beskåret form, er det at betragte som et dekorationselement. Kongekronen må aldrig bruges i udsnit eller som dekoration med mindre ministeriets logo samtidig er vist i overensstemmelse med designmanualen. 7

8 8 Logo

9 Specifikationer for logo Fødevareministeriets logo består af et kronemærke og et navnetræk, som er typograferet på en særlig måde og holdt i en særlig grøn farve. I situationer hvor den særlige grønne farve ikke kan ses (fx hvis baggrunden er den samme grønne farve), er det muligt at gengive logoet i en af to alternative farver. Sort (kronen i hvid) og hvid (kronen i sort). Navnetrækket skal altid være placeret på venstre side af kronemærket og holde kant med underkanten af selve kronen. Ved tekst i flere linjer skal den sidste linje flugte med underkanten af kronen. Der anvendes en linjeafstand svarende til 10 punkt, ved punktstørrelse 8. Afstanden mellem sidste bogstav i navnetrækket og venstre side af kronemærket skal altid være 2/5 af kronemærkets bredde. Hvis kronemærket således har en bredde på 10 mm. vil afstanden mellem navnetræk og kronemærke skulle være 4 mm. Som udgangspunkt skal ministeriets "overordnede" navnetræk (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) bruges sammen med kronemærket i alle de kommunikationssituationer, hvor det ikke er nødvendigt at gøre eksplicit opmærksom på, hvilken konkret del af ministeriet, der er afsender. Dette gælder fx ved udarbejdelsen af generelle publikationer, PowerPointpræsentationer, annoncer, pressemateriale, konferencemateriale/-udstyr, m.v. 9

10 10 Billede af logoer

11 Kronemærke Fødevareministeriets visuelle identitet består hovedsageligt af et kronemærke og et navnetræk, som er typograferet på en særlig måde og holdt i en særlig grøn farve. Kronen må ikke benyttes alene - uden kassen. Den krone som Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri anvender i dag er tegnet af Erik Jerichau for Landbrugs- og Fiskeriministeriet i Kronen får sin danske karakter ved kløverbladskorset, bøjlernes linieføring og de store palmetter. Specifikationer Kronemærket er udført i forholdet 2:1 (højde x bredde + beskæring). Forholdet mellem krone og kasse må ikke fraviges. Kassen må kun benyttes i grøn. Som alternativ er det tilladt at bruge sort (med hvid krone) eller hvid (med sort krone). Grøn pantone: 341 Grøn RGB: 0:118:90 Grøn CMYK: 100%, 0%, 67%, 29% Om brug af kronen Brug af kronen skal ske i overensstemmelse med de heraldiske principper, dvs. principperne for udformning af våbenskjolde. Fordi kronen er et symbolsk udtryk for statslig overhøjhed og skal fremtræde i overensstemmelse med denne symbolværdi, må den ikke fx halveres eller stilles på skrå. Du kan læse mere om brug af kronen på Statens Arkivers hjemmeside på 11

12 Navnetræk og skrifttype Som udgangspunkt skal ministeriets "overordnede" navnetræk bruges sammen med kronemærket i alle de kommunikationssituationer, hvor det ikke er nødvendigt at gøre eksplicit opmærksom på, hvilken konkret del af ministeriet, der er afsender. Dette gælder fx ved udarbejdelsen af generelle publikationer, PowerPoint-præsentationer, annoncer, pressemateriale og konferencemateriale/-udstyr, m.v. Specifikationer I selve navnetrækket (teksten) er der en tracking (afstand mellem bogstaverne) på 30. En styrelses navnetræk må aldrig stå over selve ministeriets og aldrig være typograferet større end selve ministeriets. Sammenstilling af kronemærke og navnetræk Navnetrækket skal altid være placeret på venstre side af kronemærket og holde kant med underkanten af selve kronen. Ved tekst i flere linjer skal den sidste linje flugte med underkanten af kronen. Der anvendes en linjeafstand svarende til 10 punkt, ved punktstørrelse 8. Afstanden mellem sidste bogstav i navnetrækket og venstre side af kronemærket skal altid være 2/5 af kronemærkets bredde. Hvis kronemærket således har en bredde på 10 mm. vil afstanden mellem navnetræk og kronemærke skulle være 4 mm. Farve Der anvendes samme farve til navnetrækket som til kronen. Grøn pantone: 341 Grøn RGB: 0:118:90 Grøn CMYK: 100%, 0%, 67%, 29% Skrifttype Fødevareministeriets navnetræk er sat med skrifttypen Frutiger Roman. Frutiger skal udover navnetrækket også anvendes i publikationstitler, annonceoverskrifter fx stillingsannoncer, på skilte og lignende. 12

13 13 Forretningspapirer

14 Brevpapir Brevpapir fortrykkes i 2 farver med logo og navnetræk i henholdsvis en dansk og en engelsk version. På de engelske versioner skal navnetræk og afsenderoplysninger i top og bund anføres på engelsk. Det er kun placeringen af brevtop (indeholdende kronemærke og navnetræk) og brevbund (indeholdende afsenderoplysninger), som er obligatoriske for hele ministerområdet. Opsætning Opsætning af selve brevteksten, modtageroplysninger, sagsoplysninger m.v. kan de enkelte institutioner selv bestemme. Skrifttyper Skrifttyper der kan vælges imellem er: Times New Roman, regular punktstørrelse 11 og Verdana punkstørrelse 10. Verdana bruges typisk til elektroniske breve mens Times New Roman egner sig bedst til fysiske breve. Særligt ved lange adresser I tilfælde, hvor afsender har en meget lang adresse, kan de enkelte kolonner i sidefoden skydes tættere sammen, således at der bliver plads til adressen. Dog skal yderste højre- og venstremargen stadig overholdes. 14

15 15 Brevpapir - opsætning i Times New Roman

16 16 Brevpapir - Opsætning i verdana

17 Følgeseddel I ministeriet udsender vi stadig fysisk post. I den forbindelse er der mulighed for at medsende et følgebrev. Følgebrevet skal udprintes på ministeriets fortrykte brevpapir. 17

18 Kuverter Kuverter findes i C4 og C5 med og uden rude og kan anvendes med eller uden fortrykte afsenderoplysninger og kronemærke. Kuverter uden fortryk Der kan benyttes kuverter uden fortrykt navnetræk og kronemærke. Hvis denne type af kuverter anvendes, påtrykkes afsenderoplysninger som en del af frankeringsstemplet. Kuverter med fortryk Hvis kuverter fortrykkes placeres navnetrækket i tre linjer øverst til venstre sammen med kronen. Øvrige afsenderoplysninger placeres på bagsiden. 18

19 19 Kuverter - C4

20 20 Kuverter C5

21 21 Visitkort

22 Visitkort Visitkort kan trykkes på dansk og engelsk. Engelsk version af visitkortet kan trykkes på bagsiden. Målet på visitkortet er 85 mm x 55 mm. 22

23 signatur en er på samme måde som et brev en central del af Fødevareministeriets korrespondance. Derfor skal alle medarbejdere underskrive s, som kræver fuld afsenderinformation, med en standard signatur. Opsætningen af mailteksten Typografien for teksten i en er Verdana, punktstørrelse 9 og tekstens farve skal gengives i sort. Baggrunden i mailen er hvid. Opsætning af mailsignaturen Der er udviklet en standart signatur som alle ansatte i Fødevareministeriet skal bruge. Typografien i signaturen er Verdana, punktstørrelse 8. I signaturerne skrives navn og stillingsbetegnelse, samt enhedens navn. Derefter skrives direkte telefon og . Derefter skrives ministeriets navn (Fed skrift) incl. styrelse/departement (alm skrift) i ministeriets grønne farve samt adresse, telefon, og webadresse i sort. 23

24 Centernavn i signatur? I fald man har behov for at have sit overordnede centernavn i signaturen, er dette muligt. I så fald kan man på linjen under ens navn skrive som følger: "Stillingsbetegnelse l Enhedsnavn l Centernavn". signatur Kampagner Efter signaturen er der mulighed for at indsætte en kampagnetekst i perioder hvor ministeriet kører kampagner. Engelsk og dansk signatur Der må ikke blandes dansk og engelsk sammen i signaturen, så nogle medarbejdere har behov for både en dansk version og en engelsk version. 24

25 Powerpoint Fødevareministeriet har udviklet en række PowerPoint skabeloner, som skal bruges internt og eksternt af Fødevareministeriets ansatte. Forsidemuligheder Layoutforslag til forsidemuligheder til en PowerPoint præsentation. Billederne kan udskiftes og nedenstående forsider er således blot eksempler på forsider. Undersidemuligheder Layoutforslag til undersider i en powerpoint præsentation. Billeder kan udskiftes og nedenstående undersider er således blot eksempler på undersider. Øvet eller ikke-øvet PowerPoint bruger? Præsentationer hvor man selv kan udskifte og indsætte billeder (som disse skabeloner), kan være sværere at håndtere for medarbejdere der ikke er øvede PowerPoint brugere. Er du ikke vant til at arbejde med PowerPoint skabeloner anbefales det at bruge de eksisterende billeder i skabelonerne og/eller skabelonerne uden billeder. 25

26 26 PowerPoint - forsider

27 27 PowerPoint - forsider

28 28 PowerPoint - undersider

29 29 PowerPoint - undersider

30 Til brug på konferencer, møder, workshops m.v. som ministeriet afholder, er der udarbejdet konferencematerialer. Herunder bord-og navneskilte i fletbare word-filer. Konferencemateriale 30

31 31 Konferencematerialer - eksempler på flag

32 32 Konferencemateriale - Eksempler på roll ups

33 33 Konferencemateriale -eksempler på samlemapper

34 Medarbejderkort Forsiden Forsiden består af ministeriets logo i øverste højre hjørne. Under logoet er billedet af den enkelte medarbejder. Bagsiden Bagsiden består af logoet for den enkelte institution placeret som på forsiden. Herudover er institutionens adresse på bagsiden. Kortet måler 86x54 mm. 34

35 35 Publikationer

36 Om publikationer Fødevareministeriet udgiver en lang række publikationer i såvel elektronisk som trykt form. Der er derfor udarbejdet en række wordskabeloner der har til formål at lette arbejdet med at opsætte en publikation. Skabelonen følger samtidig ministeriets designlinje. Til publikationer og andet materiale, der udarbejdes som del af en større kampagne, er der ikke udarbejdet særskilte designkoncepter, da designet i disse tilfælde blandt andet skal tilpasses den konkrete målgruppe og eventuelle partnerskaber. Men der skal tilstræbes en høj grad af visuel sammenhæng til de øvrige publikationer. 36

37 Til udarbejdelsen af faktaark har ministeriet fem forskellige skabeloner, som skal bruges både internt og eksternt. Faktaarkskabelon 1 Skabelonen er udført så faktaarket kan have 1 eller flere sider, som udgangspunkt får skabelonen to sider. Det er muligt at indsætte et billede på forsiden. Billedet skal være 186 mm x 59,5 mm og i en opløsning på 300 dpi. Faktaark 37

38 38 Faktaark - forsider til skabelon 2-5

39 39 Faktaark - bagsider til skabelon 2-5

40 40 Kampangepostkort

41 A5 folder Der er udarbejdet en række skabeloner til ministeriets A5 foldere, som ansatte i ministeriet skal benytte. Skabelonerne skal bruges både internt og eksternt. For- og bagsider Layoutforslag til for- og bagsider. Billederne kan udskiftes og nedenstående skal ses som eksempler på for- og bagsider. 41

42 42 A5 folder - forsider og bagsider

43 43 A5 folder - indholdssider

44 A4 folder Der er udarbejdet skabeloner til ministeriets A4 foldere, som ansatte i ministeriet skal benytte såvel internt som eksternt. For- og bagsider Layoutforslag til for- og bagsider. Billederne kan udskiftes og nedenstående skal ses som eksempler på A4 foldere. 44

45 45 A4 folder -Forsider og bagsider

46 46 A4 folder - Indholdssider

47 Vejledningsskabelon Til opsætning af vejledninger, prislister, rapporter, beretninger m.v. til hjemmesiderne, er der udviklet en Word-skabelon, som alle institutioner skal benytte. Skabelonen sikrer en ensartet opsætning og rigtig anvendelse af kronemærke og logo. Derudover er skabelonen udstyret med standardiserede overskrifter, der foruden at sikre ministeriet en entydig profil også betyder, at skabelonen automatisk skaber en indholdsfortegnelse. 47

48 ISBN-numre til publikationer Alle publikationer og vejledninger skal udstyres med et ISBN-nummer. Tidligere skulle man have to ISBN-numre: et til tryk og et til web. Nu skal man kun have ét ISBN-nummer, da vi bruger en pdf-fil af publikationen eller vejledningen både til den trykte udgave og til web 48

49 Plakater Til udarbejdelse af plakater har ministeriet tre forskellige skabeloner i hhv. A3 og A2 format, som skal bruges både internt og eksternt. Plakat A3 og A2 Layoutforslag til opsætning af A3 og A2-plakater. 49

50 50 Annoncering

51 Annoncering Fødevareministeriet annoncerer jævnligt i både dag-, regional- og lokalblade samt fagmedier. Annoncerne anvendes til alt fra jobannoncering over information om fx støtteordninger, konkrete begivenheder, møder og aktiviteter til større kampagner. For at give Fødevareministeret et mere moderne og inspirerende udtryk i særligt vores jobannoncering er der udarbejdet et fælles annoncekoncept, som skal benyttes på følgende to annoncetyper: Stillings- og imageannoncer Informationsannoncer (annoncer om bl.a. nyheder, tilskudsordninger, møder og konferencer m.v.) Annoncer, der er en del af en større kampagne, hvortil der er udarbejdet et selvstændigt designkoncept, er ikke underlagt det annoncekoncept, som er beskrevet her. Dog skal ministeriets kronemærke og navnetræk altid benyttes. 51

52 52 Annoncering

53 53 Digitale platforme

54 Hjemmeside Formålet med Fødevareministeriets webdesign har været at skabe et visuelt univers, der er moderne, dynamisk og troværdigt. Der er arbejdet mod et samlet professionelt udtryk med klare farver, en enkel, lys og venlig stil, og konsekvent brug af grid og typografi. Brugervenlighed, overskuelighed og tilgængelighed har været et succeskriterie. 54

55 Intranet I Fødevareministeriet har vi fælles intranet. Det fælles intranet er åbningssiden for samtlige medarbejdere og understøtter koncernfællesskabet i ministeriet. Her er forsiden af de lokale intranet illustreret. RØD: Obligatorisk indhold på alle lokale intranet. GUL: Obligatoriske bokse med valgfrit indhold på fælles og lokale intranet. BLÅ: Valgfrie bokse med lokalt indhold. SORT: Lokale nyheder. 55

56 56 Skilte og stempler

57 Skilte og stempler Inden- og udendørs skilte samt bil- og skibsmarkering skal overholde de standarder for kronemærke og navnetræk som beskrevet i denne designmanual. 57

58 Udendørs og indendørs skiltning Udendørs skiltning Udendørs skilte skal som udgangspunkt have hvid bund med navnetræk og kronemærke i Pantone 341 og tekst i sort. Hvis der dog deles skilt/pylon med andre institutioner/erhverv på adressen, så tilpasses FVM's del af skiltet de øvrige forhold. Specifikationerne nedenfor viser tekstplacering i tre forskellige skiltestørrelser. Specifikationerne er vist med tre niveauer "Fødevarestyrelsen, Fødevareregion Øst, Kontrolafdeling Rødovre", men kan benyttes til både et og to niveauer. Indendørs skiltning Indendørs benyttes aluminiumsskilte med tekster i Pantone 341. Fælles skilte Skal flere forskellige institutioner have et fælles skilt, skal I bruge det overordnede navnetræk (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) 58

59 59 Udendørs skiltning 200x100

60 60 Udendørs skiltning 200x200

61 61 Udendørs skiltning 300x100

62 Bilmarkering Hvide biler skal markeres med grønt navnetræk og grønt kronemærke på fordør. Hvis man ønsker at der udover Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri også skal stå styrelsens navn skal typograferingen overholde de grundlæggende regler for navnetræk. Dvs. at ministeriets navn skal stå øverst og være typograferet med større skrift end styrelsens navn. Navnetrækket på bilen skal være grønt som beskrevet i designmanualen (og ikke sort som illustreret her). 62

63 Stempler Stempler skal primært benyttes med krone, som vist nedenfor, men kan i særlige tilfælde, hvor der er behov for meget små stempler også bruges uden krone. Fonten skal dog altid være den samme (frutiger). Fontstørrelsen skal være læsbar, men kan variere fra stempel til stempel alt efter hvor meget plads der er til rådighed. Ingen stempler må bruges i en oval form med krone inden i, da de så kan forveksles med embedsstempler. 63

64 64 Beklædning

65 Beklædning I Fødevareministeriet har en række medarbejdere tøj til tjenestebrug. Tøj til tjenestebrug skal være dekoreret med ministeriets logo (kronemærke og navnetræk). Man kan vælge at bruge ministeriets overordnede logo eller den enkelte institutions logo. Placering af logo Logoet placeres forrest på venstre side af beklædningen og ud fra mål der er skitseret herunder. Logoet skal være institutionens logo eller ministeriets generelle logo. Logoets farve På beklædningen benyttes logoet i grøn eller sort. Hvis dette ikke er muligt, kan det i visse tilfælde være nødvendigt med logoet i hvid. Som udgangspunkt skal logoet benyttes i grøn, og derfor vil det være en fordel at vælge beklædningen i en farve, der gør, at logoet står tydeligt frem i grøn - f.eks. på hvid, grå eller beige. Logoets størrelse Logoets størrelse skal angives i samme størrelsesforhold lige meget, hvilken størrelse beklædningen har - altså om det er str. Small eller XXL. Logoet kan trykkes eller broderes på beklædningsgenstande, men det vil være det pågældende materiale der afgør hvilken teknik, der vil give det bedste resultat. Som udgangspunkt egner tryk sig bedst til T- shirts, sweatshirts eller lignende. Hvor brodering egner sig bedst til skjorter, jakker, poloshirts eller kasketter. Særligt for broderede logoer For logo der skal broderes på beklædningsgenstande, kan det være svært at overholde målene der er skitseret herunder. Hvis et broderet logo ikke kan overholde de skitserede mål er følgende mål tilladt: Højde 40 mm x Bredde 95 mm. 65

66 66 Beklædning - Målskitse

67 67 Beklædning

68 68 Beklædning

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual ÆRØ KOMMUNE Designmanual 02.11.05 Hvorfor en designmanual: Situationen i de to gamle kommuner: I kommunernes forvaltninger, skoler og institutioner fandtes mange forskellige blanketter, skemaer, foldere,

Læs mere

En guide til Podas design...

En guide til Podas design... En guide til Podas design... Et stærkt varemærke Poda er et indarbejdet varemærke for kvalitetshegn. Podas produkter og ydelser har været markedsført under Poda-navnet i mere end 30 år, og virksomheden

Læs mere

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse.

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. DESIGN MANUAL Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj til brug for dem, der i det daglige

Læs mere

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at:

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at: DFH Design Guide I denne designguide kan du finde informationer om og retningslinier for Dansk Flygtningehjælps visuelle design. Det gælder logo, fonte, farver, formater, lay-out og andre redskaber til

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Kolding Kommunes grafiske identitet

Kolding Kommunes grafiske identitet Kolding Kommunes grafiske identitet "Det er Byrådets ønske, at alle ansatte tager Kolding Kommunes nye grafiske profil til sig som den rettesnor, der gør det muligt at koncentrere sig om det vigtige: I

Læs mere

Designmanual for varemærket Nøglehullet

Designmanual for varemærket Nøglehullet Designmanual for varemærket Nøglehullet - for færdigpakkede fødevarer samt generisk markedsføring Udgivet den 17.06.2009, og revideret den 25.06.2012 af Livsmedelsverket (Sverige), Fødevarestyrelsen (Danmark),

Læs mere

Design- og branding guidelines

Design- og branding guidelines AlfaNordic Design- og branding guidelines Corporate Visuel Identitet Indhold Indledning AlfaNordics logo Det primære logo Det sekundære logo Gengivelse af logoet Grafiske guidelines Farver Typografi Taglines

Læs mere

Designmanual for websider

Designmanual for websider Designmanual for websider 31. marts 2009 Version 1.1. Denne manual beskriver de gældende retningslinjer for Aalborg Universitets websider. Det vil sige websider der benytter aau.dk i domænenavnet er omfattet

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Intro. Navnetræk med symbol, version 1. Håndværksrådets logomanual 2. Denne lille logomanual er et udsnit af Håndværksrådets egentlige designmanual.

Intro. Navnetræk med symbol, version 1. Håndværksrådets logomanual 2. Denne lille logomanual er et udsnit af Håndværksrådets egentlige designmanual. Logomanual Intro Denne lille logomanual er et udsnit af Håndværksrådets egentlige designmanual. Den omhandler brugen af Håndværksrådets 1) Navnetræk og 2) Symbol (logo, fletværksudsnit), dvs. de designelementer,

Læs mere

Designmanual for Helhedsplanens projekter

Designmanual for Helhedsplanens projekter Designmanual for Helhedsplanens projekter Udarbejdet af Mediehus Vollsmose December 2009 1 Formål Designmanual for Helhedsplanen i Vollsmose henvender sig til projektledere og medarbejdere, der er ansat

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR Kære kunde Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har brug for, at vide inden

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR INDHOLD Kære kunde Programmer // 3 Dokumentopsætning // 4 Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Skabeloner // 5 Derfor har vi lavet denne

Læs mere

Mulighederne er uendelige...

Mulighederne er uendelige... Mulighederne er uendelige... Indhold Flyers / Løsblade...................................... 3 Foldere / Brochurer.................................... 4 Brevpapir / Kuverter...................................

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012

KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012 www.kk.dk/design KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012 www.kk.dk/design Redaktion og design Sekretariatet for ledelse og kommunikation Økonomiforvaltningen, Københavns

Læs mere

Pakke 1 En halv til en hel time on location 100 Redigeret digitale fotos i høj opløsning til fri afbenyttelse 2800,- spar 840,-

Pakke 1 En halv til en hel time on location 100 Redigeret digitale fotos i høj opløsning til fri afbenyttelse 2800,- spar 840,- Prisliste Foto, Tryk & Web Normal timepris 520,- ex. moms Foto oo Z MDESIGN Selvom der er meget man måske ikke syntes, man kan være bekendt at tage billeder af, fx en produktionshal, eller lignende, så

Læs mere

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1 Designguide h NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1 Indhold Logo Logo / Minimum afstand / Placering / Co-branding / Fejlagtig brug Elementer Farver / Tal og piktogrammer / Typografi / Supergrafik

Læs mere

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1 DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER Side 1 INDHOLDSFORTEGELSE 1. Logo og navnetræk 3 2. Skrifttype 4 3. Billedstil 4 4. Farver 5 5. Publikationsforsider 7 6. Plakater

Læs mere

DESIGNGUIDE August 2013

DESIGNGUIDE August 2013 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. forord... side 3 2. kommunevåbnet... side 4 3. logoet... side 5 4. typografi... side 7 5. farver... side 8 6. breve... side 9 7. breve med afdelingslogo... side 10 8.

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Visuel identitet. Sem 4 /// GGD1 /// Marie Design

Visuel identitet. Sem 4 /// GGD1 /// Marie Design Visuel identitet Sem 4 /// GGD1 /// Marie Design Definition: En virksomheds visuelle identitet er hele den synlige del af virksomheden. Dvs. alle sammenhænge vi ser en virksomhed i, ned til mindste detalje.

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

PDF til tryk Vejledning

PDF til tryk Vejledning PDF til tryk Vejledning 2 Generel info - der skal tages hensyn til disse regler i alle PDF er 3 Kuverter 4 Foldere (4sidet, 3 flj., 4 flj. osv.) 5 Hæfte (klammehæftet) 5 Bog/hæfte (med ryg) 5 Lakform og

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand Online designguide det danske uddannelsesbrand Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand I designguiden finder du en række redskaber, som kan benyttes i markedsføringen af

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning Typografi & Ombrydning OPGAVE Efter jul til ultimo januar køres en mellemdagskampagne i Hi-Fi Klubben. I den forbindelse skal der laves et indstik (mini-magasin) til de hollandske butikker, der viser gode

Læs mere

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation Natascha Fuchs MUL-08 Pia Svensson Jeffrey Lai Stefan B. Eilers Visuel ID og kommunikation KNORD - Multimediedesigner 1. sem, nov 2008 Indholdsfortegnelse Kapitel 1.0 Indledning 1.1 Læringsmål 1.2 Problemformulering

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

Grafiske Guidelines. Guidelines, anbefalinger og inspiration til VisitDenmarks visuelle udtryk i markedsføring af Danmark. www.branddenmark.

Grafiske Guidelines. Guidelines, anbefalinger og inspiration til VisitDenmarks visuelle udtryk i markedsføring af Danmark. www.branddenmark. Grafiske Guidelines Guidelines, anbefalinger og inspiration til VisitDenmarks visuelle udtryk i markedsføring af Danmark. www.branddenmark.com Marts 2015 Formål Denne brand- og designguide fastlægger VisitDenmarks

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked.

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked. Indhold Forord Scandinavian DesignLab... 2 SuperBest's nye logo... 3 Primært logo... 4 Primært logo Varianter og Sekundært logo... 5 Farvepalet... 6 Typografi... 7 Primært logo Skiltning... 8 Sekundært

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Hotel Hans Egede. Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012

Hotel Hans Egede. Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012 Hotel Hans Egede Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012 Introduktion 1 Hotel Hans Egede ønsker ny grafisk design identitet, og har i den forbindelse forespurgt på et oplæg fra forskellige

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Designguide til Headnet

Designguide til Headnet Aps Wilders Plads 8A T: +45 7022 9750 København K F: +45 3917 9751 Denmark headnet.dk info@headnet.dk Guide 19.11.2009 Designguide til 2 Indhold 3 1.0 Logo Navnetræk Tagline Bomærke 4 2.0 Typografi 5 3.0

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ******

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ****** Workflow Svendeprøve Emil Momsen BeskrivelseN WorkFlow BeskrivelseN Side - 2 / 8 Arktis Brief Fra kunde Opgave / Indhold Kunden var WWF og opgaven gik ud på at få folk til at blive klar over, hvor alvorligt

Læs mere

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com Facebook Timeline KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com W EBDANMARK.COM APS T: +45 7020 1619 CVR 25 85 88 32 SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@W

Læs mere

FOLDERE POSTKORT T-SHIRT M. TRYK PLAKATER FOLDERE T-SHIRT M. TRYK ROLL-UP FLYERS PLAKATER KLISTERMÆRKER

FOLDERE POSTKORT T-SHIRT M. TRYK PLAKATER FOLDERE T-SHIRT M. TRYK ROLL-UP FLYERS PLAKATER KLISTERMÆRKER Forsendelse Vi kan sende ordre enten med Postdanmark eller med RoadRunner. ÅRHUS BEDSTE PRINT- OG KOPICENTER Roadrunner afregner vi med: 0-10 kg 150,- 10-20 kg 250,- Generelle printråd og oplysninger Vi

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

BUS TRYKFAKTA Gældende fra 10. oktober 2013. Der tages forbehold for trykfejl. DecoCombi

BUS TRYKFAKTA Gældende fra 10. oktober 2013. Der tages forbehold for trykfejl. DecoCombi BUS TRYKFAKTA ABRIBUS TRANSPORT RETAIL BILLBOARDS AIRPORT CITY RELATION BUS TRYKFAKTA Side 2 TIL GRAFIKEREN/DESIGNEREN MEDIEFORMAT Decobus: Se ordrebekræftelse Alm. bagside: Se ordrebekræftelse RENTEGNINGSMÅL

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett fra idé til visuelt udtryk Benett Indholdsfortegnelse Brief...5 Idé og skitsering....6 Værktøjer....6 Farvevalg....7 Flowchart eksisterende site...7 Design i Photoshop....9 Ikoner i Illustrator...11 Setup

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW Endotest website DOKUMENTATION OPGAVEN: Endotest ApS ønskede at redesigne deres hjemmeside, så den fremstår mere professionel og enkel. Derudover skal det nye site præsentere

Læs mere

OUTLOOK 2013. (Office 365)

OUTLOOK 2013. (Office 365) OUTLOOK 2013 (Office 365) Indhold INTRODUKTION TIL OUTLOOK... 2 PROGRAMMETS OPBYGNING.... 2 OPSÆTNING OG INDSTILLINGER... 3 OPSÆTNING AF SKRIFTTYPER... 3 OPSÆTNING AF SIGNATUR... 5 OPSÆTNING AF LÆSERUDER...

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Y ELL O W G REN A D E

Y ELL O W G REN A D E YELLOW GRENADE OPGAVEN Nick Christiansen kontaktede mig på Facebook. Han havde set mit coverbillede, (ulven ses på modstående side) som jeg har tegnet i Illustrator. Han var helt vild med ulven, der udelukket

Læs mere

GARA DESIGN MANUAL. På de følgende sider kan Agaras designmanual findes.

GARA DESIGN MANUAL. På de følgende sider kan Agaras designmanual findes. A GARA DESIGN MANUAL På de følgende sider kan Agaras designmanual findes. elementer der er skabt. Ved hjælp af designmanualen er det muligt at videreudvikle designet til Agara og stadig holde sig indenfor

Læs mere

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12 Projektdokumentation - af Dennis Iversen Tidsplan Dag 1 Research, mindmap, skitser til logo og start på logo. Dag 2 Færdiggørelse af logo, målgruppe og segment fastslået, skitser visitkort, start på visitkort.

Læs mere

Frederiksbjerg kopi- og printcenter

Frederiksbjerg kopi- og printcenter Bestilling Århus billigste kopi- og printcenter Du har mullighed for at bestille print og lignende på mail. Send det til vores mail med udførlig ordrebeskrivelse. Vi har et ekspeditionsgebyr på alle digitale

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Design manual 2013 Version 1.0-2013

Design manual 2013 Version 1.0-2013 Design manual 2013 Version 1.0-2013 DK-CAMP, Designmanual og visuel identitet Denne designmanual er udarbejdet i november 2013 og er gældende for DK-CAMP. Formålet med designmanualen er, at DK-CAMP har

Læs mere

Ejendomsmæglerpakken

Ejendomsmæglerpakken Ejendomsmæglerpakken Derfor ejendomsmæglerpakken Vores sortiment dækker alt det, I skal bruge, til at markedsføre jeres sager Missionen er både at vise de gode priser, men også at inspirere til nye skiltnings-

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Grafisk Design. Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter.

Grafisk Design. Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter. Brainstorms Brainstorms INSPIRATION Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter. Sjovt med skråtstillet, skaber dynamik i opslaget. Fed taleboble til små-annoncer.

Læs mere

POWERPOINT FONTE HELT SIMPELT

POWERPOINT FONTE HELT SIMPELT CLAUS HANDBERG POWERPOINT FONTE HELT SIMPELT www.brydrammen.dk - ch@visuspublishing.dk VisusPublishing Hybenvænget 5 7480 Vildbjerg Tlf. 31458200 All Rights Reserved FONTE HELT SIMPELT PowerPoint fonte

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

En enkel oversigt over grafiske elementer

En enkel oversigt over grafiske elementer Quickguide En enkel oversigt over grafiske elementer BedreBolig 3 Indhold Introduktion...5 Logo...6 Farver...8 Typografi... 10 Stregen... 12 Illustrationer... 14 Billeder... 16 Eksempel på brug af de grafiske

Læs mere

Aalborg Lufthavn - Bagagevogne

Aalborg Lufthavn - Bagagevogne Aalborg Lufthavn - Bagagevogne TIL GRAFIKEREN/DESIGNEREN B 50 x H 40 cm PRODUKTION/OPSÆTNING Håndteres af AFA JCDecaux. RENTEGNINGSMÅL Layout kan med fordel laves i forholdet 1:4, som svarer til B 125

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] Opret en annonce på jobnet.dk Gå på Jobnet.dk og log ind. I den sorte topmenuen vælger du Annoncer. Du kommer nu til siden Mine annoncer. På siden Mine

Læs mere

Wordart Side 1 af 16

Wordart Side 1 af 16 Side 1 af 16 Side 2 af 16 WordArt er et system, hvor man kan lave mange spændende tekster. Billederne på side 1 er lavet med dette system. I det følgende vil du få mulighed for at lære dette system nærmere

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DESIGN AF Hillerød Kommunes byggepladsskilte

RETNINGSLINJER FOR DESIGN AF Hillerød Kommunes byggepladsskilte RETNINGSLINJER FOR DESIGN AF Hillerød Kommunes byggepladsskilte INDHOLD FORMÅL OG RETNINGSLINJER FOR DESIGN AF BYGGEPLADSSKILTE... 3 BYGGEPLADSSKILTETS PLACERING OG STØRRELSE... 4 BYGGEPLADSSKILTETS UDFØRELSE

Læs mere

D E S I G N M A N U A L

D E S I G N M A N U A L D E S I G N M A N U A L 2 0 1 2 SKRIFTTYPER Velkommen Formålet med denne designmanual er at give et simpelt og overskueligt overblik over de mange grafiske muligheder, som DGI-universet råder over. Helt

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

LOGOOPLÆG. Folkekirkens Hus I Torsdag den 12. marts

LOGOOPLÆG. Folkekirkens Hus I Torsdag den 12. marts LOGOOPLÆG Folkekirkens Hus I Torsdag den 12. marts 02 Mindmap MINDMAP UD FRA MØDE OG BRIEFING FRA FOLKEKIRKENS HUS DEN DANSKE FOLKEKIRKE Kirkeligt offentligt sted Tro = Kristendom Treenigheden: Jesus,

Læs mere

ggepladsskilte, byggepladsbanner, tryksag infoskilte, materiel skiltning, henvisningsskilte, storformatskilte, storformatpri

ggepladsskilte, byggepladsbanner, tryksag infoskilte, materiel skiltning, henvisningsskilte, storformatskilte, storformatpri Digitale skilte interaktive informationsskærme ggepladsskilte, byggepladsbanner, infoskilte, materiel skiltning, henvisningsskilte, storformatskilte, storformatpri egaprint, flag, hjemmeside facadeprofiler,

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING. Kenneth Friis Petersen

TYPOGRAFI & OMBRYDNING. Kenneth Friis Petersen TYPOGRAFI & OMBRYDNING Kenneth Friis Petersen Kenneth Friis Petersen - Svendeprøve 2015 UNICAL TEXT WRAP Opgavebeskrivelse Ombrydning og layout af lookbook til Nixwear, som er et nyopstartet tøj- og accessories

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

E-MÆRKETS MARKEDSFØRINGSPAKKE

E-MÆRKETS MARKEDSFØRINGSPAKKE E-MÆRKETS MARKEDSFØRINGSPAKKE Velkommen til e-mærkets markedsføringspakke! Markedsføringspakken er skabt som en inspirationskilde til arbejdet med at fortælle om jeres engagement i e-mærket og den ekstra

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Grafisk design: Ny identitet til LiveCV

Grafisk design: Ny identitet til LiveCV Grafisk design _ 22 / 42 Grafisk design: Ny identitet til LiveCV Produkt _ Igennem mit eget firma Wunderly, har jeg fået til opgave at re-designe LiveCV s online identitet, med henblik på at gøre det hele

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

PRIMÆRE LOGOTYPE SEKUNDÆRE LOGOTYPE

PRIMÆRE LOGOTYPE SEKUNDÆRE LOGOTYPE GRAFISK DESIGN OPGAVEN Jeg har valgt at designe et grafisk element til mit digitale produkt. Jeg var heldig at få til opgave af Colornails, at designe Deres hjemmeside til dem. Colornails er et nyt og

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

ABRIBUS TRYKFAKTA Gældende fra 6. februar 2015. Der tages forbehold for trykfejl. Læskærm og infostandere

ABRIBUS TRYKFAKTA Gældende fra 6. februar 2015. Der tages forbehold for trykfejl. Læskærm og infostandere ABRIBUS TRYKFAKTA Gældende fra 6. februar 2015. Der tages forbehold for trykfejl. Læskærm og infostandere ABRIBUS TRANSPORT RETAIL BILLBOARDS AIRPORT CITY RELATION ABRIBUS TRYKFAKTA Side 2 Læskærm og infostandere

Læs mere

GRAFIK & BILLEDEBEHANDLING

GRAFIK & BILLEDEBEHANDLING GRAFIK & BILLEDEBEHANDLING Forside Beskrivelse Opgaven Jeg vil lave en forside til en brochure. Denne opgave var oprindelig fiktiv, men efter et mindre samarbejde med esport Danmark, vil de gøre brug af

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Grafisk design AnnA SkAk Mediegr Afiker

Grafisk design AnnA SkAk Mediegr Afiker Grafisk design opgaven Jeg fik til opgave, at udforme en værdikupon til svenske Adlibris Fotoservice. Værdikuponen skulle være i A5-format på 2 sider. På første side skulle der være en indledende tekst

Læs mere

Design manual for Bifrost

Design manual for Bifrost Design manual for Bifrost Farver - Skalaer - Anvendelse - Web anvendelse Bomærke - Skabelse Logotype - Snit - Benyttelse Brødtekstfont - Snit - Benyttelse Region bomærke - Farver - Valg - Form Andre benyttelser

Læs mere