Fødevareministeriets Designmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødevareministeriets Designmanual"

Transkript

1 1 Fødevareministeriets Designmanual

2 Indhold Introduktion Side 3 Designelementer Side 4 Horisontlinjen/buen, bokse og billeder Farver og skrifttyper Kongekronen Logo Side 8 Specifikationer for logo Billeder af logoer Kronemærke Navnetræk og skrifttype Forretningspapirer Side 13 Brevpapir Følgeseddel Kuverter (C4 og C5) Visitkort signatur PowerPoint (forsider og undersider) Konferencemateriale Medarbejderkort Publikationer Side 35 Om publikationer Faktaark Kampagnepostkort A5 folder A4 folder Vejledningsskabelon ISBN numre til publikationer Plakater Annoncering Side 50 Digitale platforme Side 53 Hjemmeside Intranet Skilte og stempler Side 56 Udendørs og indendørs skiltning Bilmarkering Stempler Beklædning Side 66 2

3 Introduktion I Fødevareministeriets elektroniske designmanual kan du finde beskrivelser af alle de obligatoriske elementer i ministeriets designlinje samt forklaring på, hvordan de skal bruges. Formål Målet med Fødevareministeriets fælles designlinje er at styrke ministerområdets sammenhæng og helhedspræg og sikre en entydig profil, der kan understøtte en ensartet og professionel kommunikation. Sådan læses designmanualen Designmanualen er opbygget som kapitler der gennemgår design-elementernes anvendelse i forskellige sammenhænge. Der må som udgangspunkt ikke afviges fra designmanualen. 3

4 4 Designelementer

5 Horisontlinjen Horisontlinjen og buen, bokse og billeder Buen Horisontlinjen eller buen bruges hovedsageligt på: Forsider Opslag (2 sammenhængende sider) Pynt på hvide eller enkle layouts/sider Hvis man vil opdele billeder Se eksempler på brug af horisontlinjen og buen længere fremme i denne guide f.eks. her: Side 9 Power Point forsider Side 13 For- og bagside A5 folder Side 19 Plakat A3 Horisontlinjen bruges altid i den grønne farve, som er vist på side 4. Buen med farvefyld kan fortrinsvis bruges i den ovenfor viste farve samt i grøn og i hvid. Bokse bruges hovedsageligt til: Fakta-tekst Fremhæve tekst Skemaer Information, man ønsker at trække tydeligere frem Se eksempler på brugen af bokse i længere fremme i denne guide f.eks. her: Side Power Point undersider Side 14 A5 folder: opslag Side 16 A4 folder: opslag Side 18 Faktaark bagsider Bokse kan bruges i de farver, der er vist side 4 under afsnit om Farver og skrifttyper. Billederne der bruges i layout, skal selvfølgelig være illustrative og relevante i forhold til det emne og den tekst, de sættes i sammenhæng med. Desuden skal billederne så vidt, det er muligt gerne være: Lyse Skarpe og klare En blanding/balance imellem fotos med detaljer og fotos med stort perspektiv det giver god dynamik i layoutet Repræsentative for Ministeriets områder Danske/ skandinaviske Sikring af skarpe billeder: Til trykning skal fotos være i 300 dpi (dots/pixels pr. inch) (kan tjekkes i programmet PhotoShop ved at sætte billedet i de mm/cm, som det skal bruges). Til print skal fotos være i 200 dpi (dots/pixels pr. inch) (kan tjekkes i programmet PhotoShop ved at sætte billedet i de mm/cm, som det skal bruges i). 5

6 Farver og skrifttyper Til publikationer er der udvalgt en række farver, som der frit kan vælges imellem. Nedenfor er angivet såvel CMYK som RGB farvekoden. 6

7 Kongekronen Kongekronen indgår som en del af Fødevareministeriets visuelle identitet. I vores tilfælde bruger vi kongekronen i et rektangel. Kongekronen er et symbolsk udtryk for statslig overhøjhed, og som tegn på suverænitet skal den have en i øjenfaldende placering om må ikke gengives i beskåret form. Når vi i Fødevareministeriet på fx visitkort og ID-kort bruger en krone i beskåret form, er det at betragte som et dekorationselement. Kongekronen må aldrig bruges i udsnit eller som dekoration med mindre ministeriets logo samtidig er vist i overensstemmelse med designmanualen. 7

8 8 Logo

9 Specifikationer for logo Fødevareministeriets logo består af et kronemærke og et navnetræk, som er typograferet på en særlig måde og holdt i en særlig grøn farve. I situationer hvor den særlige grønne farve ikke kan ses (fx hvis baggrunden er den samme grønne farve), er det muligt at gengive logoet i en af to alternative farver. Sort (kronen i hvid) og hvid (kronen i sort). Navnetrækket skal altid være placeret på venstre side af kronemærket og holde kant med underkanten af selve kronen. Ved tekst i flere linjer skal den sidste linje flugte med underkanten af kronen. Der anvendes en linjeafstand svarende til 10 punkt, ved punktstørrelse 8. Afstanden mellem sidste bogstav i navnetrækket og venstre side af kronemærket skal altid være 2/5 af kronemærkets bredde. Hvis kronemærket således har en bredde på 10 mm. vil afstanden mellem navnetræk og kronemærke skulle være 4 mm. Som udgangspunkt skal ministeriets "overordnede" navnetræk (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) bruges sammen med kronemærket i alle de kommunikationssituationer, hvor det ikke er nødvendigt at gøre eksplicit opmærksom på, hvilken konkret del af ministeriet, der er afsender. Dette gælder fx ved udarbejdelsen af generelle publikationer, PowerPointpræsentationer, annoncer, pressemateriale, konferencemateriale/-udstyr, m.v. 9

10 10 Billede af logoer

11 Kronemærke Fødevareministeriets visuelle identitet består hovedsageligt af et kronemærke og et navnetræk, som er typograferet på en særlig måde og holdt i en særlig grøn farve. Kronen må ikke benyttes alene - uden kassen. Den krone som Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri anvender i dag er tegnet af Erik Jerichau for Landbrugs- og Fiskeriministeriet i Kronen får sin danske karakter ved kløverbladskorset, bøjlernes linieføring og de store palmetter. Specifikationer Kronemærket er udført i forholdet 2:1 (højde x bredde + beskæring). Forholdet mellem krone og kasse må ikke fraviges. Kassen må kun benyttes i grøn. Som alternativ er det tilladt at bruge sort (med hvid krone) eller hvid (med sort krone). Grøn pantone: 341 Grøn RGB: 0:118:90 Grøn CMYK: 100%, 0%, 67%, 29% Om brug af kronen Brug af kronen skal ske i overensstemmelse med de heraldiske principper, dvs. principperne for udformning af våbenskjolde. Fordi kronen er et symbolsk udtryk for statslig overhøjhed og skal fremtræde i overensstemmelse med denne symbolværdi, må den ikke fx halveres eller stilles på skrå. Du kan læse mere om brug af kronen på Statens Arkivers hjemmeside på 11

12 Navnetræk og skrifttype Som udgangspunkt skal ministeriets "overordnede" navnetræk bruges sammen med kronemærket i alle de kommunikationssituationer, hvor det ikke er nødvendigt at gøre eksplicit opmærksom på, hvilken konkret del af ministeriet, der er afsender. Dette gælder fx ved udarbejdelsen af generelle publikationer, PowerPoint-præsentationer, annoncer, pressemateriale og konferencemateriale/-udstyr, m.v. Specifikationer I selve navnetrækket (teksten) er der en tracking (afstand mellem bogstaverne) på 30. En styrelses navnetræk må aldrig stå over selve ministeriets og aldrig være typograferet større end selve ministeriets. Sammenstilling af kronemærke og navnetræk Navnetrækket skal altid være placeret på venstre side af kronemærket og holde kant med underkanten af selve kronen. Ved tekst i flere linjer skal den sidste linje flugte med underkanten af kronen. Der anvendes en linjeafstand svarende til 10 punkt, ved punktstørrelse 8. Afstanden mellem sidste bogstav i navnetrækket og venstre side af kronemærket skal altid være 2/5 af kronemærkets bredde. Hvis kronemærket således har en bredde på 10 mm. vil afstanden mellem navnetræk og kronemærke skulle være 4 mm. Farve Der anvendes samme farve til navnetrækket som til kronen. Grøn pantone: 341 Grøn RGB: 0:118:90 Grøn CMYK: 100%, 0%, 67%, 29% Skrifttype Fødevareministeriets navnetræk er sat med skrifttypen Frutiger Roman. Frutiger skal udover navnetrækket også anvendes i publikationstitler, annonceoverskrifter fx stillingsannoncer, på skilte og lignende. 12

13 13 Forretningspapirer

14 Brevpapir Brevpapir fortrykkes i 2 farver med logo og navnetræk i henholdsvis en dansk og en engelsk version. På de engelske versioner skal navnetræk og afsenderoplysninger i top og bund anføres på engelsk. Det er kun placeringen af brevtop (indeholdende kronemærke og navnetræk) og brevbund (indeholdende afsenderoplysninger), som er obligatoriske for hele ministerområdet. Opsætning Opsætning af selve brevteksten, modtageroplysninger, sagsoplysninger m.v. kan de enkelte institutioner selv bestemme. Skrifttyper Skrifttyper der kan vælges imellem er: Times New Roman, regular punktstørrelse 11 og Verdana punkstørrelse 10. Verdana bruges typisk til elektroniske breve mens Times New Roman egner sig bedst til fysiske breve. Særligt ved lange adresser I tilfælde, hvor afsender har en meget lang adresse, kan de enkelte kolonner i sidefoden skydes tættere sammen, således at der bliver plads til adressen. Dog skal yderste højre- og venstremargen stadig overholdes. 14

15 15 Brevpapir - opsætning i Times New Roman

16 16 Brevpapir - Opsætning i verdana

17 Følgeseddel I ministeriet udsender vi stadig fysisk post. I den forbindelse er der mulighed for at medsende et følgebrev. Følgebrevet skal udprintes på ministeriets fortrykte brevpapir. 17

18 Kuverter Kuverter findes i C4 og C5 med og uden rude og kan anvendes med eller uden fortrykte afsenderoplysninger og kronemærke. Kuverter uden fortryk Der kan benyttes kuverter uden fortrykt navnetræk og kronemærke. Hvis denne type af kuverter anvendes, påtrykkes afsenderoplysninger som en del af frankeringsstemplet. Kuverter med fortryk Hvis kuverter fortrykkes placeres navnetrækket i tre linjer øverst til venstre sammen med kronen. Øvrige afsenderoplysninger placeres på bagsiden. 18

19 19 Kuverter - C4

20 20 Kuverter C5

21 21 Visitkort

22 Visitkort Visitkort kan trykkes på dansk og engelsk. Engelsk version af visitkortet kan trykkes på bagsiden. Målet på visitkortet er 85 mm x 55 mm. 22

23 signatur en er på samme måde som et brev en central del af Fødevareministeriets korrespondance. Derfor skal alle medarbejdere underskrive s, som kræver fuld afsenderinformation, med en standard signatur. Opsætningen af mailteksten Typografien for teksten i en er Verdana, punktstørrelse 9 og tekstens farve skal gengives i sort. Baggrunden i mailen er hvid. Opsætning af mailsignaturen Der er udviklet en standart signatur som alle ansatte i Fødevareministeriet skal bruge. Typografien i signaturen er Verdana, punktstørrelse 8. I signaturerne skrives navn og stillingsbetegnelse, samt enhedens navn. Derefter skrives direkte telefon og . Derefter skrives ministeriets navn (Fed skrift) incl. styrelse/departement (alm skrift) i ministeriets grønne farve samt adresse, telefon, og webadresse i sort. 23

24 Centernavn i signatur? I fald man har behov for at have sit overordnede centernavn i signaturen, er dette muligt. I så fald kan man på linjen under ens navn skrive som følger: "Stillingsbetegnelse l Enhedsnavn l Centernavn". signatur Kampagner Efter signaturen er der mulighed for at indsætte en kampagnetekst i perioder hvor ministeriet kører kampagner. Engelsk og dansk signatur Der må ikke blandes dansk og engelsk sammen i signaturen, så nogle medarbejdere har behov for både en dansk version og en engelsk version. 24

25 Powerpoint Fødevareministeriet har udviklet en række PowerPoint skabeloner, som skal bruges internt og eksternt af Fødevareministeriets ansatte. Forsidemuligheder Layoutforslag til forsidemuligheder til en PowerPoint præsentation. Billederne kan udskiftes og nedenstående forsider er således blot eksempler på forsider. Undersidemuligheder Layoutforslag til undersider i en powerpoint præsentation. Billeder kan udskiftes og nedenstående undersider er således blot eksempler på undersider. Øvet eller ikke-øvet PowerPoint bruger? Præsentationer hvor man selv kan udskifte og indsætte billeder (som disse skabeloner), kan være sværere at håndtere for medarbejdere der ikke er øvede PowerPoint brugere. Er du ikke vant til at arbejde med PowerPoint skabeloner anbefales det at bruge de eksisterende billeder i skabelonerne og/eller skabelonerne uden billeder. 25

26 26 PowerPoint - forsider

27 27 PowerPoint - forsider

28 28 PowerPoint - undersider

29 29 PowerPoint - undersider

30 Til brug på konferencer, møder, workshops m.v. som ministeriet afholder, er der udarbejdet konferencematerialer. Herunder bord-og navneskilte i fletbare word-filer. Konferencemateriale 30

31 31 Konferencematerialer - eksempler på flag

32 32 Konferencemateriale - Eksempler på roll ups

33 33 Konferencemateriale -eksempler på samlemapper

34 Medarbejderkort Forsiden Forsiden består af ministeriets logo i øverste højre hjørne. Under logoet er billedet af den enkelte medarbejder. Bagsiden Bagsiden består af logoet for den enkelte institution placeret som på forsiden. Herudover er institutionens adresse på bagsiden. Kortet måler 86x54 mm. 34

35 35 Publikationer

36 Om publikationer Fødevareministeriet udgiver en lang række publikationer i såvel elektronisk som trykt form. Der er derfor udarbejdet en række wordskabeloner der har til formål at lette arbejdet med at opsætte en publikation. Skabelonen følger samtidig ministeriets designlinje. Til publikationer og andet materiale, der udarbejdes som del af en større kampagne, er der ikke udarbejdet særskilte designkoncepter, da designet i disse tilfælde blandt andet skal tilpasses den konkrete målgruppe og eventuelle partnerskaber. Men der skal tilstræbes en høj grad af visuel sammenhæng til de øvrige publikationer. 36

37 Til udarbejdelsen af faktaark har ministeriet fem forskellige skabeloner, som skal bruges både internt og eksternt. Faktaarkskabelon 1 Skabelonen er udført så faktaarket kan have 1 eller flere sider, som udgangspunkt får skabelonen to sider. Det er muligt at indsætte et billede på forsiden. Billedet skal være 186 mm x 59,5 mm og i en opløsning på 300 dpi. Faktaark 37

38 38 Faktaark - forsider til skabelon 2-5

39 39 Faktaark - bagsider til skabelon 2-5

40 40 Kampangepostkort

41 A5 folder Der er udarbejdet en række skabeloner til ministeriets A5 foldere, som ansatte i ministeriet skal benytte. Skabelonerne skal bruges både internt og eksternt. For- og bagsider Layoutforslag til for- og bagsider. Billederne kan udskiftes og nedenstående skal ses som eksempler på for- og bagsider. 41

42 42 A5 folder - forsider og bagsider

43 43 A5 folder - indholdssider

44 A4 folder Der er udarbejdet skabeloner til ministeriets A4 foldere, som ansatte i ministeriet skal benytte såvel internt som eksternt. For- og bagsider Layoutforslag til for- og bagsider. Billederne kan udskiftes og nedenstående skal ses som eksempler på A4 foldere. 44

45 45 A4 folder -Forsider og bagsider

46 46 A4 folder - Indholdssider

47 Vejledningsskabelon Til opsætning af vejledninger, prislister, rapporter, beretninger m.v. til hjemmesiderne, er der udviklet en Word-skabelon, som alle institutioner skal benytte. Skabelonen sikrer en ensartet opsætning og rigtig anvendelse af kronemærke og logo. Derudover er skabelonen udstyret med standardiserede overskrifter, der foruden at sikre ministeriet en entydig profil også betyder, at skabelonen automatisk skaber en indholdsfortegnelse. 47

48 ISBN-numre til publikationer Alle publikationer og vejledninger skal udstyres med et ISBN-nummer. Tidligere skulle man have to ISBN-numre: et til tryk og et til web. Nu skal man kun have ét ISBN-nummer, da vi bruger en pdf-fil af publikationen eller vejledningen både til den trykte udgave og til web 48

49 Plakater Til udarbejdelse af plakater har ministeriet tre forskellige skabeloner i hhv. A3 og A2 format, som skal bruges både internt og eksternt. Plakat A3 og A2 Layoutforslag til opsætning af A3 og A2-plakater. 49

50 50 Annoncering

51 Annoncering Fødevareministeriet annoncerer jævnligt i både dag-, regional- og lokalblade samt fagmedier. Annoncerne anvendes til alt fra jobannoncering over information om fx støtteordninger, konkrete begivenheder, møder og aktiviteter til større kampagner. For at give Fødevareministeret et mere moderne og inspirerende udtryk i særligt vores jobannoncering er der udarbejdet et fælles annoncekoncept, som skal benyttes på følgende to annoncetyper: Stillings- og imageannoncer Informationsannoncer (annoncer om bl.a. nyheder, tilskudsordninger, møder og konferencer m.v.) Annoncer, der er en del af en større kampagne, hvortil der er udarbejdet et selvstændigt designkoncept, er ikke underlagt det annoncekoncept, som er beskrevet her. Dog skal ministeriets kronemærke og navnetræk altid benyttes. 51

52 52 Annoncering

53 53 Digitale platforme

54 Hjemmeside Formålet med Fødevareministeriets webdesign har været at skabe et visuelt univers, der er moderne, dynamisk og troværdigt. Der er arbejdet mod et samlet professionelt udtryk med klare farver, en enkel, lys og venlig stil, og konsekvent brug af grid og typografi. Brugervenlighed, overskuelighed og tilgængelighed har været et succeskriterie. 54

55 Intranet I Fødevareministeriet har vi fælles intranet. Det fælles intranet er åbningssiden for samtlige medarbejdere og understøtter koncernfællesskabet i ministeriet. Her er forsiden af de lokale intranet illustreret. RØD: Obligatorisk indhold på alle lokale intranet. GUL: Obligatoriske bokse med valgfrit indhold på fælles og lokale intranet. BLÅ: Valgfrie bokse med lokalt indhold. SORT: Lokale nyheder. 55

56 56 Skilte og stempler

57 Skilte og stempler Inden- og udendørs skilte samt bil- og skibsmarkering skal overholde de standarder for kronemærke og navnetræk som beskrevet i denne designmanual. 57

58 Udendørs og indendørs skiltning Udendørs skiltning Udendørs skilte skal som udgangspunkt have hvid bund med navnetræk og kronemærke i Pantone 341 og tekst i sort. Hvis der dog deles skilt/pylon med andre institutioner/erhverv på adressen, så tilpasses FVM's del af skiltet de øvrige forhold. Specifikationerne nedenfor viser tekstplacering i tre forskellige skiltestørrelser. Specifikationerne er vist med tre niveauer "Fødevarestyrelsen, Fødevareregion Øst, Kontrolafdeling Rødovre", men kan benyttes til både et og to niveauer. Indendørs skiltning Indendørs benyttes aluminiumsskilte med tekster i Pantone 341. Fælles skilte Skal flere forskellige institutioner have et fælles skilt, skal I bruge det overordnede navnetræk (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) 58

59 59 Udendørs skiltning 200x100

60 60 Udendørs skiltning 200x200

61 61 Udendørs skiltning 300x100

62 Bilmarkering Hvide biler skal markeres med grønt navnetræk og grønt kronemærke på fordør. Hvis man ønsker at der udover Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri også skal stå styrelsens navn skal typograferingen overholde de grundlæggende regler for navnetræk. Dvs. at ministeriets navn skal stå øverst og være typograferet med større skrift end styrelsens navn. Navnetrækket på bilen skal være grønt som beskrevet i designmanualen (og ikke sort som illustreret her). 62

63 Stempler Stempler skal primært benyttes med krone, som vist nedenfor, men kan i særlige tilfælde, hvor der er behov for meget små stempler også bruges uden krone. Fonten skal dog altid være den samme (frutiger). Fontstørrelsen skal være læsbar, men kan variere fra stempel til stempel alt efter hvor meget plads der er til rådighed. Ingen stempler må bruges i en oval form med krone inden i, da de så kan forveksles med embedsstempler. 63

64 64 Beklædning

65 Beklædning I Fødevareministeriet har en række medarbejdere tøj til tjenestebrug. Tøj til tjenestebrug skal være dekoreret med ministeriets logo (kronemærke og navnetræk). Man kan vælge at bruge ministeriets overordnede logo eller den enkelte institutions logo. Placering af logo Logoet placeres forrest på venstre side af beklædningen og ud fra mål der er skitseret herunder. Logoet skal være institutionens logo eller ministeriets generelle logo. Logoets farve På beklædningen benyttes logoet i grøn eller sort. Hvis dette ikke er muligt, kan det i visse tilfælde være nødvendigt med logoet i hvid. Som udgangspunkt skal logoet benyttes i grøn, og derfor vil det være en fordel at vælge beklædningen i en farve, der gør, at logoet står tydeligt frem i grøn - f.eks. på hvid, grå eller beige. Logoets størrelse Logoets størrelse skal angives i samme størrelsesforhold lige meget, hvilken størrelse beklædningen har - altså om det er str. Small eller XXL. Logoet kan trykkes eller broderes på beklædningsgenstande, men det vil være det pågældende materiale der afgør hvilken teknik, der vil give det bedste resultat. Som udgangspunkt egner tryk sig bedst til T- shirts, sweatshirts eller lignende. Hvor brodering egner sig bedst til skjorter, jakker, poloshirts eller kasketter. Særligt for broderede logoer For logo der skal broderes på beklædningsgenstande, kan det være svært at overholde målene der er skitseret herunder. Hvis et broderet logo ikke kan overholde de skitserede mål er følgende mål tilladt: Højde 40 mm x Bredde 95 mm. 65

66 66 Beklædning - Målskitse

67 67 Beklædning

68 68 Beklædning

Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006

Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006 Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006 Indhold: Forord 03 Logo 04 Logo med kommunenavn 05 Logovariationer 06 Logofarver 07 Baggrundsfarver 09 Typografi 10 Brevpapir

Læs mere

DESIGNGUIDE Designguide domea.dk Version 1.0

DESIGNGUIDE Designguide domea.dk Version 1.0 DESIGNGUIDE OM DOMEA 01 Domea er blandt Danmarks største bygge- og boligadministrationer. Vi administrerer ca. 42.000 almene boliger for vores kunder, som er ca. 100 almene boligorganisationer fordelt

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14 DESIGNMANUAL rev. 8.5.14 Indholdsfortegnelse Formålet med manualen... 3 Navnet... 4 Logoet... 5 Brug af logoet... 7 Luft omkring logoet... 8 Logovarianter... 9 Skrifttyper... 11 Designelementer... 12 Visitkort...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual ÆRØ KOMMUNE Designmanual 02.11.05 Hvorfor en designmanual: Situationen i de to gamle kommuner: I kommunernes forvaltninger, skoler og institutioner fandtes mange forskellige blanketter, skemaer, foldere,

Læs mere

Trafikstyrelsens grafiske linje designmanual

Trafikstyrelsens grafiske linje designmanual Trafikstyrelsens designmanual Juli 2010 2 Trafikstyrelsens Designmanualen beskriver grundelementerne i Trafikstyrelsens profil og, og giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Forord Logo Farver Skrifttyper Billeder Opsætning. Forord:

Indholdsfortegnelse: Forord Logo Farver Skrifttyper Billeder Opsætning. Forord: Designmanual Indholdsfortegnelse: 3 Forord Logo Farver Skrifttyper Billeder Opsætning 3 4 6 8 10 11 Forord: Denne designmanual indholder retninglinjer i forbindelse med partiet Midterpartiet. Heri beskrives

Læs mere

Plads til dit barn...

Plads til dit barn... Publikationer A4 Folder - Institution Det bærende element på forsiden er et billede indsat i et gitter med 9 felter samt en titel. Billedet skal passe til titlen og underbygger emnet så budskabet bliver

Læs mere

DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016

DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016 mødested for land & by DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016 Vores designmanual indeholder regler og retningslinjer samt skal bruges til inspiration i arbejdet med vores visuelle kommunikation. Grunden

Læs mere

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013 Version 1.2: 23/8-2015 Vejledning Rapportskabelon til Word 2010/2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Installation af rapportskabelon... 3 Opret et nyt dokument til din rapport... 4 MIM Menu...... 5

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE DESIGNMANUAL 2 IDENTITETSPAKKE 3. Logo. Identitetsfarver 4. Typografi 5. E-mail 6. PowerPoint 6 GRAFIKARKIV 7.

INDHOLDSFORTEGNELSE DESIGNMANUAL 2 IDENTITETSPAKKE 3. Logo. Identitetsfarver 4. Typografi 5. E-mail 6. PowerPoint 6 GRAFIKARKIV 7. INDHOLDSFORTEGNELSE DESIGNMANUAL 2 Formål Indhold IDENTITETSPAKKE 3 Logo Farver Sort/ hvid Formater og respektafstand Størrelse og placering Identitetsfarver 4 Blå og orange Typografi 5 Font Skriftstørrelse

Læs mere

DESIGN- MANUAL. Dyrevelfærdsmærket VERSION 1.1 FEBRUAR 2017 SIDE 1

DESIGN- MANUAL. Dyrevelfærdsmærket VERSION 1.1 FEBRUAR 2017 SIDE 1 DESIGN- MANUAL Dyrevelfærdsmærket VERSION 1.1 FEBRUAR 2017 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Introduktion Side 14 Produktlogoerne Frizone Side 4 Mærket er forbrugertestet Side 15 Produktlogoer hældning

Læs mere

DESIGN- MANUAL. Dyrevelfærdsmærket VERSION 1.0 OKTOBER 2016 SIDE 1

DESIGN- MANUAL. Dyrevelfærdsmærket VERSION 1.0 OKTOBER 2016 SIDE 1 DESIGN- MANUAL Dyrevelfærdsmærket VERSION 1.0 OKTOBER 2016 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Introduktion Mærket er forbrugertestet Identitet og

Læs mere

Visuel identitet for Bygningsstyrelsen

Visuel identitet for Bygningsstyrelsen 6. september 2012 Visuel identitet for Bygningsstyrelsen Grundelementer Logo Bygningsstyrelsens logo består af krone, tredimensionelt element og navnetræk. Navnetrækket er tegnet med udgangspunkt i skriften

Læs mere

Opsætning af filer til tryk

Opsætning af filer til tryk Opsætning af filer til tryk Indholdsfortegnelse Indholdsfiler 2 Marginer 2 Antal sider 2 Sidetal 3 Publikationens indhold 3 Skæringskant 3 Omslagsgrafik (cover) 4 Før du går i gang 4 Opsætning 4 Indbindingstype

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOGO / GENERELT / LOGOSTØRRELSER...13 TYPOGRAFI

INDHOLDSFORTEGNELSE LOGO / GENERELT / LOGOSTØRRELSER...13 TYPOGRAFI DESIGNMANUAL INDHOLDSFORTEGNELSE MEEFRED DESIGN... 4-6 OM MEEFRED DESIGN... 7 LOGO... 8-9 LOGO / GENERELT... 10 LOGO / GENERELT / LOGOTYPE... 11 LOGO / GENERELT / RESPEKTAFSTAND... 12 LOGO / GENERELT /

Læs mere

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse.

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. DESIGN MANUAL Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj til brug for dem, der i det daglige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 2. Logo 3. Respektafstand 5. Farver 6. Typografi 7. Eksempler 9

Indholdsfortegnelse. Forord 2. Logo 3. Respektafstand 5. Farver 6. Typografi 7. Eksempler 9 Designmanual Indholdsfortegnelse Forord 2 Logo 3 Respektafstand 5 Farver 6 Typografi 7 Eksempler 9 1 Forord Denne designguide beskriver Kostume-Pusheren s visuelle identitet. Dette forslag er lavet til

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

11. Eksamens-opgave. Grundlæggende Grafisk design Klaus Bjerager Mandag 18. april

11. Eksamens-opgave. Grundlæggende Grafisk design Klaus Bjerager Mandag 18. april 11. Eksamens-opgave Grundlæggende Grafisk design Klaus Bjerager Mandag 18. april Agenda Opgave 8, gennemgang Eksamensopgave Lydfil på Bloggen fra møde med Marketing Manager Hassan Tidligere eksamensopgaver

Læs mere

designmanual konsultation.nu Designmanual Konsultation.nu Gyldig fra 20 marts 2014

designmanual konsultation.nu Designmanual Konsultation.nu Gyldig fra 20 marts 2014 designmanual konsultation.nu 1 Velkommen Velkommen til Konsultation.nu s designmanual. Manualen indeholder grafiske retningslinjer for logoet for Konsultation.nu. Med denne i hånden, er du i stand til

Læs mere

Designmanual. Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager.

Designmanual. Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager. Designmanual Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager. 1 Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Format 10 Godkendelse og produktion

Læs mere

Design manual for. Lavet af Gruppe 3: Daniel Gade. Maj-britt Gierahn. Pia Skriver. Vejleder i projektet Space Networking anno 2013 er:

Design manual for. Lavet af Gruppe 3: Daniel Gade. Maj-britt Gierahn. Pia Skriver. Vejleder i projektet Space Networking anno 2013 er: Design manual for Lavet af Gruppe 3: Daniel Gade. Maj-britt Gierahn. Pia Skriver. Vejleder i projektet Space Networking anno 2013 er: Erhverv: Kirsten Kasch Kommunikation: Karen Malene Andreasen og Jens

Læs mere

DESIGNGUIDE VESTFORBRÆNDING VISUELLE RETNINGSLINJER APRIL 2016

DESIGNGUIDE VESTFORBRÆNDING VISUELLE RETNINGSLINJER APRIL 2016 DESIGNGUIDE VESTFORBRÆNDING VISUELLE RETNINGSLINJER APRIL 2016 INDHOLD Introduktion 3 Logo og navnetræk 4 Farvepalet 5 Farvepalet udvidet 6 Typografi 7 5. element 8 Grafiske elementer 9 Piktogrammer 10

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Y s MEN International. Designguide. Region Danmark. Side 0

Y s MEN International. Designguide. Region Danmark. Side 0 Y s MEN International Designguide Side 0 Visuel identitet til Y s Men International Y s Men International s visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar, fællesskab, sjov og udfordringer. Forsidebilledet

Læs mere

Intro. Miljø- og fødevareministeriet guidelines / grundelementer 2

Intro. Miljø- og fødevareministeriet guidelines / grundelementer 2 Grundelementer 1 Intro Intentionen med denne designguide er at introducere Miljø- og Fødevareministeriets designprogram, give retningslinjer for brug af grundelementerne på ministeriets og dets institutioners

Læs mere

Intro. Navnetræk med symbol, version 1. Håndværksrådets logomanual 2. Denne lille logomanual er et udsnit af Håndværksrådets egentlige designmanual.

Intro. Navnetræk med symbol, version 1. Håndværksrådets logomanual 2. Denne lille logomanual er et udsnit af Håndværksrådets egentlige designmanual. Logomanual Intro Denne lille logomanual er et udsnit af Håndværksrådets egentlige designmanual. Den omhandler brugen af Håndværksrådets 1) Navnetræk og 2) Symbol (logo, fletværksudsnit), dvs. de designelementer,

Læs mere

Designmanual for varemærket Nøglehullet

Designmanual for varemærket Nøglehullet Designmanual for varemærket Nøglehullet - for færdigpakkede fødevarer samt generisk markedsføring Udgivet den 17.06.2009, og revideret den 25.06.2012 af Livsmedelsverket (Sverige), Fødevarestyrelsen (Danmark),

Læs mere

En guide til Podas design...

En guide til Podas design... En guide til Podas design... Et stærkt varemærke Poda er et indarbejdet varemærke for kvalitetshegn. Podas produkter og ydelser har været markedsført under Poda-navnet i mere end 30 år, og virksomheden

Læs mere

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at:

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at: DFH Design Guide I denne designguide kan du finde informationer om og retningslinier for Dansk Flygtningehjælps visuelle design. Det gælder logo, fonte, farver, formater, lay-out og andre redskaber til

Læs mere

Designguide. Revideret 2014

Designguide. Revideret 2014 Designguide Revideret 2014 Kilder og trefoldighed Roskilde bys segl regnes blandt de ældste købstadsegl og er første gang omtalt i 1273. Det ældste bevarede eksemplar er fra 1286. Bølgerne menes at repræsentere

Læs mere

namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Miniguide til Vores logo side 1 afslut tryk esc

namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Miniguide til Vores logo side 1 afslut tryk esc namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Miniguide til Vores logo side 1 Indledning Det er vigtigt for Grønlands Hjemmestyre at fastholde og styrke den visuelle identitet. En stærk identitet

Læs mere

Designmanual. Generelt. NyreNyt + pjecer. Logo 2 Farver 2 Typografi 3 Billede 3

Designmanual. Generelt. NyreNyt + pjecer. Logo 2 Farver 2 Typografi 3 Billede 3 Designmanual Generelt Logo 2 Farver 2 Typografi 3 Billede 3 NyreNyt + pjecer Forside 4 Inholdsfortegnelse 5 Sidetal / sidefod 5 Indhold 6 Tema / Tillæg 6 Typografi Rubrik (Overskrifter) Underrubrik (indl.

Læs mere

Design- og branding guidelines

Design- og branding guidelines AlfaNordic Design- og branding guidelines Corporate Visuel Identitet Indhold Indledning AlfaNordics logo Det primære logo Det sekundære logo Gengivelse af logoet Grafiske guidelines Farver Typografi Taglines

Læs mere

10 sider af Cyklist forbundets design

10 sider af Cyklist forbundets design 10 sider af Cyklist forbundets design Hvem er vi? I en foranderlig verden skal Cyklistforbundet også udvikle sig ved løbende at se på sin organisation med nye øjne, finde nye veje og skærpe kommunikationen.

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

Kolding Kommunes grafiske identitet

Kolding Kommunes grafiske identitet Kolding Kommunes grafiske identitet "Det er Byrådets ønske, at alle ansatte tager Kolding Kommunes nye grafiske profil til sig som den rettesnor, der gør det muligt at koncentrere sig om det vigtige: I

Læs mere

Designmanual for websider

Designmanual for websider Designmanual for websider 31. marts 2009 Version 1.1. Denne manual beskriver de gældende retningslinjer for Aalborg Universitets websider. Det vil sige websider der benytter aau.dk i domænenavnet er omfattet

Læs mere

Bibelselskabets logo og design En introduktion til grafikere og andre samarbejdspartnere

Bibelselskabets logo og design En introduktion til grafikere og andre samarbejdspartnere Bibelselskabets logo og design En introduktion til grafikere og andre samarbejdspartnere Bomærket Størrelser Obs! Alternativer Bredde 20 mm Forkert 16 mm Grundform sort Bomærket kan bruges i særlige tilfælde.

Læs mere

Designvejledning. Grundelementer

Designvejledning. Grundelementer Designvejledning Grundelementer Grafisk design: kühnel Tekst: Charlotte Sten Jacobsen Køge Kommune December 2002 Indhold 1 2 3 Det originale byvåben 6 Det nytegnede byvåben 8 Byvåben og navnetræk 10 Sammenstilling

Læs mere

Designmanual for. Carsten Jensen Biler A/S INDHOLDSFORTEGNELSE:

Designmanual for. Carsten Jensen Biler A/S INDHOLDSFORTEGNELSE: Designmanual for Carsten Jensen Biler A/S INDHOLDSFORTEGNELSE: Skrifttyper side 2 Farveprofil side 2 Logoets varianter side 3 Logoets anvendelse Annoncer side 4 Plakater side 4 Roll-up side 5 Brevpapir

Læs mere

M.OE. Designmanual December 2014 1. udgave

M.OE. Designmanual December 2014 1. udgave M.OE Designmanual December 2014 1. udgave INDHOLDFORTEGNELSE ANVENDELSE 3 Rammer for anvendelse 4 GRUNDELEMENTER 5 Logo 6 Varianter 7 Skalering 8 Respektafstand 9 Farver 10 Typografi 11 Ikoner 12 BREVLINJE

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark. Y s MEN International. Region Danmark. Designguide. Side 0

Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark. Y s MEN International. Region Danmark. Designguide. Side 0 Y s MEN International Designguide Side 0 Visuel identitet til Y s Men International Y s Men International s visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar, fællesskab, sjov og udfordringer. Forsidebilledet

Læs mere

Designmanual. Romalt Idrætsforening 1981

Designmanual. Romalt Idrætsforening 1981 Designmanual Romalt Idrætsforening 1981 Introduktion Kære brugere af denne designmanual Denne designmanual omhandler pri mært brug af logo og farver i Romalt IF s designlinje. Den er ment og tænkt som

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

Velkommen til TADAA! s visuelle verden

Velkommen til TADAA! s visuelle verden Velkommen til TADAA! s visuelle verden Part of the Insero Group 1 Velkommen til TADAA! s visuelle verden TADAA! s visuelle identitet er designet til at illustrere de værdier, som delebilskonceptet bygger

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE

DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE Marts 2017 /2 INDHOLD FORORD 3 LOGO/ET STÆRKT SYMBOL 4 LOGO/ANVENDELSE 5 LOGO/SUPPLERENDE LOGOER 6 REGLER FOR BRUG AF KERNEBUDSKAB 7 FARVER 8 FARVE-SÆT 9 GRAFISK ELEMENT/BÅNDET

Læs mere

BRAND STRATEGI & DESIGN MANUAL

BRAND STRATEGI & DESIGN MANUAL BRAND STRATEGI & DESIGN MANUAL Introduktion Brand strategi Design manual Spørgsmål og svar 2 Introduktion Vi er igang med at udvikle en klar strategi som skal give yderligere fordele til medlemmer, sponsorer

Læs mere

Designguide til Region Hovedstadens Web- & online-tv

Designguide til Region Hovedstadens Web- & online-tv Region Hovedstaden Designguide til Region Hovedstadens Web- & online-tv Designguide til Region Hovedstadens Web- & online-tv INDHOLD Introduktion 1 Logoplacering 2 Filmens titel 3 Titler og afsenderlogo

Læs mere

PRINTGUIDE. Printish 2015. Printguide / 1

PRINTGUIDE. Printish 2015. Printguide / 1 PRINTGUIDE Printish 2015 Printguide / 1 Kære Kunde Hos Printish ønsker vi at give dig de bedste forudsætninger for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har

Læs mere

Designmanual Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Designmanual Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Opdateret 20. 09. 2012 Designmanual Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Velkommen På de følgende sider finder du KORAs designprogram. Med det ved hånden er du i stand

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet M65 Opdateret den 27. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: M65 -

Læs mere

DESIGNPORTAL. Indhold. Grundelementer. Logo. Mærke til institutioner. Farver. Typografi. Frise designprincip. Kommunevåben

DESIGNPORTAL. Indhold. Grundelementer. Logo. Mærke til institutioner. Farver. Typografi. Frise designprincip. Kommunevåben Indhold Logo Mærke til institutioner Farver Typografi Frise designprincip Kommunevåben Kalundborg Kommunes nye designprogram består af byvåbnet fra det tidligere Kalundborg Kommune. Byvåbnet har gennemgået

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Vejledning. Wordskabeloner til breve og andre dokumenter

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Vejledning. Wordskabeloner til breve og andre dokumenter KØBENHAVNS UNIVERSITET Vejledning Wordskabeloner til breve og andre dokumenter 17.06.2009 SIDE 2 AF 38 INTRO Introduktion til wordskabelonerne... 4 Baggrund... 4 Brevdokumenter... 4 Printskilte... 5 Konferenceskilte...

Læs mere

Designmanual light Juli 2014

Designmanual light Juli 2014 Designmanual light Juli 2014 2 Indhold Intro... 4 Om logoet... 4 Her finder du logoerne... 4 Logo i farver og sort/hvid... 5 Logobold og logotype sammen... 6 Brevpapir... 7 Brevet - sådan skal det se ud...

Læs mere

GUIDELINES TV 2 MASTERBRAND VERSION 0.9

GUIDELINES TV 2 MASTERBRAND VERSION 0.9 GUIDELINES TV 2 MASTERBRAND VERSION 0.9 INDHOLDSFORTEGNELSE 01.0 / DESIGNGUIDE 01.1 / VORES FAMILIE 01.2 / VISUELLE GRUNDSTEN 01.3 / GRUNDLOGO 01.3.1 / PLACERING 01.3.2 / GRUNDLOGO DON TS 01.4 / STORYLOGO

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR Kære kunde Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har brug for, at vide inden

Læs mere

Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest

Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest November 2015 /Kommunikation Inden du går i gang: Er det første gang, du skal bruge den fælles skabelon for den skrevne patientinformation

Læs mere

Retningslinje for design i Region Nordjylland

Retningslinje for design i Region Nordjylland Retningslinje for design i Region Nordjylland Formål Formålet med regionens design er at sikre en sammenhængende og ensartet visuel identitet, der skaber genkendelse hos modtageren. Retningslinjen beskriver

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR INDHOLD Kære kunde Programmer // 3 Dokumentopsætning // 4 Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Skabeloner // 5 Derfor har vi lavet denne

Læs mere

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1 DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER Side 1 INDHOLDSFORTEGELSE 1. Logo og navnetræk 3 2. Skrifttype 4 3. Billedstil 4 4. Farver 5 5. Publikationsforsider 7 6. Plakater

Læs mere

Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation

Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation Inden du går i gang: Er det første gang, du skal bruge den fælles skabelon for den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden

Læs mere

Forfatter: Sanne Nørgaard Larsen Cand.mag. i retorik, grafiker og kommunikationskonsulent hos Rambøll By og Trafik

Forfatter: Sanne Nørgaard Larsen Cand.mag. i retorik, grafiker og kommunikationskonsulent hos Rambøll By og Trafik En god visuel fremstilling kan skabe overblik, vise sammenhænge og levere blikfang. Men hvordan gør man? Den praktiske side giver råd til at få din visuelle kommunikation til at hænge sammen. Bibliografisk

Læs mere

Indre Missions visuelle identitet Designmanual

Indre Missions visuelle identitet Designmanual Indre Missions visuelle identitet Designmanual Del-manual: logo Version 1.0 Introduktion Kære bruger af designmanualen Denne designmanual omhandler brug af logo og farver af Indre Missions designlinie.

Læs mere

DESIGNMANUAL AARHUS STUDENTERNES SVØMMEKLUB

DESIGNMANUAL AARHUS STUDENTERNES SVØMMEKLUB DESIGNMANUAL INTRODUKTION KÆRE BRUGERE AF DENNE DESIGNMANUAL Denne designmanual omhandler pri mært brug af logo og farver i STUDENT- ERNES SVØMMEKLUBs designlinie. Den er ment og tænkt som en god vejledning

Læs mere

Den Sociale Retshjælp

Den Sociale Retshjælp Den Sociale Retshjælp Design Manual 1 Indhold På de følgende sider finder du det designprogram, som Den Sociale Retshjælp arbejder ud fra. Med det ved hånden er du i stand til at designe løsninger til

Læs mere

Designmanual for Danske Baptisters Spejderkorps

Designmanual for Danske Baptisters Spejderkorps Designmanual for Danske Baptisters Spejderkorps [Aller skrifttype til overskrift] [Korpsmærke - redesign] Udarbejdet primo 2015 af Kommunikations- og IT-udvalget efter forslag fra Henning Aardestrup Version

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Foto: Getty Images. Designmanual.

Foto: Getty Images. Designmanual. Foto: Getty Images Designmanual. Kære Partimedlem Velkommen til den nyeste justering af Socialdemokraternes design. Vores design har klaret sig flot gennem valgkampen, men vi har alligevel oplevet, at

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

Tab, farver og grid. Tab en fylder, som logoet, altid 1/3 af bredden TAB USE

Tab, farver og grid. Tab en fylder, som logoet, altid 1/3 af bredden TAB USE Logo Vores krone er vi stolte af. Den signalerer tilhørsforholdet til Økonomi- og Erhvervsministeriet og den troværdighed og autoritet, der ligger i at være en del af staten. Kronen er tegnet specielt

Læs mere

CHOKOLADE MAGERIET. Designmanual. af Mette Tang

CHOKOLADE MAGERIET. Designmanual. af Mette Tang Designmanual af Mette Tang Indhold Logo Respektafstand...s. 4 Placering...s. 5 Størrelser...s. 6 På baggrunde...s. 7 Typografi Fonte...s. 9 Teksjustering...s. 10 På baggrunde...s. 11 Elementer Cirkler...s.

Læs mere

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1 Designguide h NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1 Indhold Logo Logo / Minimum afstand / Placering / Co-branding / Fejlagtig brug Elementer Farver / Tal og piktogrammer / Typografi / Supergrafik

Læs mere

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand Online designguide det danske uddannelsesbrand Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand I designguiden finder du en række redskaber, som kan benyttes i markedsføringen af

Læs mere

COPENHAGEN. Opgaven. Kunden. Målgruppe. Layout 1. GRAFISK DESIGN // METTE-MARIE RANDSKOV

COPENHAGEN. Opgaven. Kunden. Målgruppe. Layout 1. GRAFISK DESIGN // METTE-MARIE RANDSKOV COPENHAGEN Opgaven Kunden The Organic Bakery er en voksende bagerkæde i Storkøbenhavn med hovedsæde på Østerbro. Bageriet beskæftiger sig med økologisk bagværk, herunder brød og kager. Det, de er mest

Læs mere

VISUEL IDENTITET. Idrættens Analyseinstitut. 1 Logo. 2 Logo, varianter. 3 Farver. 4 Typografi. 5 Dekoration/mærke. 6 Forsider, rapport

VISUEL IDENTITET. Idrættens Analyseinstitut. 1 Logo. 2 Logo, varianter. 3 Farver. 4 Typografi. 5 Dekoration/mærke. 6 Forsider, rapport VISUEL IDENTITET Idrættens Analyseinstitut 1 1 Logo 2 Logo, varianter 3 Farver 4 Typografi 5 Dekoration/mærke 6 Forsider, rapport 7 Forsider, notat 8 Visitkort 9 Brevpapir 10 Kuverter 11 Følgeseddel Logo

Læs mere

Mums fordi mad skal smage godt. Design Manual. Marts 2014

Mums fordi mad skal smage godt. Design Manual. Marts 2014 Mums fordi mad skal smage godt Design Manual Marts 2014 Indhold Formål med manualen... 2 Grundelementer... 2 Mums navn og logo... 2 Logo til forretningsbrug... 3 Forskellige logoversioner... 4 Typografier...

Læs mere

PRINTGUIDE. Printish Printguide / 1

PRINTGUIDE. Printish Printguide / 1 PRINTGUIDE Printish 2015 Printguide / 1 Kære Kunde Hos Printish ønsker vi at give dig de bedste forudsætninger for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012

KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012 www.kk.dk/design KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012 www.kk.dk/design Redaktion og design Sekretariatet for ledelse og kommunikation Økonomiforvaltningen, Københavns

Læs mere

science sci ence SCIENCE.AU.DK ELEMENTER 2009 INTRODUKTION

science sci ence SCIENCE.AU.DK ELEMENTER 2009 INTRODUKTION INTRODUKTION Designlinien til Det Naturvidenskabelige Fakultet tager udgangspunkt i seks forskellige designelementer, som består af følgende: logo, webadresse, 5. element, farven, ikoner og collager. Elementerne

Læs mere

Mulighederne er uendelige...

Mulighederne er uendelige... Mulighederne er uendelige... Indhold Flyers / Løsblade...................................... 3 Foldere / Brochurer.................................... 4 Brevpapir / Kuverter...................................

Læs mere

Tillæg for 4-siders. S/H 1+1 4-farvet 4+4 S/H 1+1. 4-farvet 4+4 Levering: 2-4 arbejdsdage Papir: 130 gr. silk

Tillæg for 4-siders. S/H 1+1 4-farvet 4+4 S/H 1+1. 4-farvet 4+4 Levering: 2-4 arbejdsdage Papir: 130 gr. silk DIGITAL PRINT PRISLISTE 09 A4 HÆFTER A5 HÆFTER 0 0 0 0 549* 75* 97* 1.3* 2.2* 430* 617* 749* 997* 1.546* 671* 9* 1.213* 1.695* 2.741* 491* 739* 74* 1.16* 1.72* 737* 1.093* 1.414* 1.993* 3.250* 549* 75*

Læs mere

Pakke 1 En halv til en hel time on location 100 Redigeret digitale fotos i høj opløsning til fri afbenyttelse 2800,- spar 840,-

Pakke 1 En halv til en hel time on location 100 Redigeret digitale fotos i høj opløsning til fri afbenyttelse 2800,- spar 840,- Prisliste Foto, Tryk & Web Normal timepris 520,- ex. moms Foto oo Z MDESIGN Selvom der er meget man måske ikke syntes, man kan være bekendt at tage billeder af, fx en produktionshal, eller lignende, så

Læs mere

Designmanual for Helhedsplanens projekter

Designmanual for Helhedsplanens projekter Designmanual for Helhedsplanens projekter Udarbejdet af Mediehus Vollsmose December 2009 1 Formål Designmanual for Helhedsplanen i Vollsmose henvender sig til projektledere og medarbejdere, der er ansat

Læs mere

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING TYPOGRAFI OG OMBRYDNING Opgaven var her at udarbejde en brochure for virksomheden Fynbo Glas A/S. Det er en engros virksomhed, der sælger glas til byggebranchen. Brochuren skulle bruges som en informationsbrochure,

Læs mere

Designguide Det Konservative Folkeparti

Designguide Det Konservative Folkeparti Designguide Bomærke Logovarianter Farver Typografi Fotostil X X Designguide 2017 Version 1.2 Logo i bredformat Bomærke venstrestillet Bomærket X X Logo i bredformat Bomærke højrestillet Et bomærke er ikonet

Læs mere

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Februar

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Februar Designguide h NemID Designguide / Kontrapunkt / Februar 2010 1 Indhold Logo Logo / Minimum afstand / Placering / Co-branding / Fejlagtig brug Elementer Farver / Tal og piktogrammer / Typografi / Supergrafik

Læs mere

Michella+Serritzlew+Jacobsen+

Michella+Serritzlew+Jacobsen+ Designmanual+ Afsluttende+projekt+1.+Semester++ Michella+Serritzlew+Jacobsen+ CopenhagenBusinessAcademy 1.Semester MichellaSerritzlewJacobsen MULB Indholdsfortegnelse PBS...3 WBS...3 Brainstorm...4 Wireframes...5

Læs mere

Designmanual. Ditte Vium

Designmanual. Ditte Vium Designmanual Ditte Vium Grafisk Design INDHOLD 2. Virksomheden.... side 4 Indden bag... side 4 Designlinje.... side 4 Logo.... side 5 Grafiske elementer.... side 6 Størrelse og respektafstand.... side

Læs mere

Grafisk Design rapport Kom/IT

Grafisk Design rapport Kom/IT Grafisk Design rapport Kom/IT Filip Olsen & Frederik Bøgh Indholdsfortegnelse Teoriafsnit Form og farver... 1 Grundfarver... 1 Komposition og layout... 2 Praktisk Folder til teknologiprojektet Bæredygtig

Læs mere

Designguide. Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet.

Designguide. Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet. Designguide Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet. Al kommunikation med CM Network som afsender, skal udarbejdes ud fra retningslinjerne

Læs mere

Skiltning. Fødevareregion Øst Kontrolafdeling Rødovre MILJØ- OG FØDEVAREMINISTERIET GUIDELINES / SKILTE OG MÆRKNING

Skiltning. Fødevareregion Øst Kontrolafdeling Rødovre MILJØ- OG FØDEVAREMINISTERIET GUIDELINES / SKILTE OG MÆRKNING Skilte og mærkning Skiltning Fødevareregion Øst, Kontrolafdeling Rødovre Version 1 - Stort logo Designet med mulighed for at omrokere krone og navnetræks indbyrdes placering, for at optimere størrelsen

Læs mere

PDF til tryk Vejledning

PDF til tryk Vejledning PDF til tryk Vejledning 2 Generel info - der skal tages hensyn til disse regler i alle PDF er 3 Kuverter 4 Foldere (4sidet, 3 flj., 4 flj. osv.) 5 Hæfte (klammehæftet) 5 Bog/hæfte (med ryg) 5 Lakform og

Læs mere

BRUGTE KLODSER TIL NYE IDEER DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK

BRUGTE KLODSER TIL NYE IDEER DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK 1 DESIGNMANUAL INDHOLDSFORTEGNELSE Designmanual 4 Brug af logo 10 Farver 11 Typografi 12 Maskot Social Playbook 14 Hvad er en social playbook? 15 Facebook 17 Instagram 19

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning Typografi og ombrydning Anna Skak Mediegrafiker Opgaven Opgaven gik ud på at fremstille en tosiders værdikupon i A5-format til den svenske kunde Adlibris Fotoservice i samarbejde med CEWE Nordic. Jeg skulle

Læs mere

DESIGN MANUAL. Oktober 2001 5-3-1

DESIGN MANUAL. Oktober 2001 5-3-1 DESIGN MANUAL Det er vigtigt, at Sct. Georgs Gilderne i Danmark har et fælles ensartet og let genkendeligt design og layout, når vi henvender os til omverdenen. Derfor bør denne manual ses som en hjælp

Læs mere

Estate Facadedesign. Side 1. Indhold:

Estate Facadedesign. Side 1. Indhold: Side 1 Indhold: Facadedesign generelt.................side 2 Navnetrækket.......................Side 3 Udhængsskilte.......................Side 4 Enkeltsidede skilte....................side 5 Facadevarianter......................Side

Læs mere

Gruppe 9 Visuel Interface Design, 27/09/2011

Gruppe 9 Visuel Interface Design, 27/09/2011 Gruppe 9 Visuel Interface Design, 27/09/2011 Først øvelse. Lav en designanalyse i tekst og billeder af det udleverede website www.kariyer.net. Vi startede med en hjemmeside, der så ud som følgende: Gennemgående

Læs mere