App-strategi for Randers Kommune December Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune"

Transkript

1 Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene i Randers Kommune. Processen er bygget op over tre faser, en før, under og efter fase, som beskriver og vejleder fra idé til slutresultat. Figuren herunder illustrerer processen fra start til slut. Projektdefinition Idè Start med at formulere idéen kort, og begrund hvorfor det netop er denne kommunikationskanal der er den mest optimale i forhold til det ønskede resultat. App-udvikling kan være omkostningstungt, og det er derfor vigtigt at overveje om samme ønskede effekt kan opnås via andre og mindre omkostningstunge kanaler. Der findes forskellige former for apps, eller medier som ligner til forveksling. Der er her tale om: Mobile hjemmesider En version af en hjemmeside som er optimeret til visning på en lille skærm. Oftest er siden simplere i sin struktur end desktopversionen og i mange tilfælde er indholdet også nedskaleret. Pesponsive web 1

2 En design- og programmeringsmæssig teknik, der tænker hjemmeside og mobilsite sammen i én løsning. Indhold og struktur på siden tilpasser sig automatisk til den skærmstørrelse den vises på. Web app (HTMLS5 app) En mobil hjemmeside, som konceptmæssigt er tænkt som en app. Dvs. den skal åbnes via en browser, men kan kodes til at drage nytte af nogle af telefonens funktioner og kan også gemmes efterfølgende på brugerens mobile skrivebord. Native app En app, som er udviklet specifikt til telefonens styresystem, for eksempel iphone og Android. Derved gives der mulighed for at udnytte alle telefonens funktioner enkeltvis og i en sammenhæng, og man sikre en optimal performance i animationer mv. App en hentes via App Store eller Google Play (tidligere kendt som Android Market) og installeres på brugerens skrivebord. Baggrund og målsætning For at kunne fastsætte konkrete mål for udviklingen af en app, er det væsentligt, at vide på hvilken baggrund udviklingen sker. Hvad er formålet og hvad er det for specifikke mål man ønsker at opnå? Det kan for eksempel være, at skabe synlighed omkring, og motivere borgerne til at benytte sig af, de aktiviteter og tilbud som findes indenfor sundhedsområdet i Randers kommune. Budget De økonomiske rammer skal fastsættes, da det automatisk vil sætte en ramme for hvad der kan lade sig gøre i udviklingsprocessen samt ved en eventuel efterfølgende vedligeholdelse. Udarbejd derfor budget for hele forløbet. Målgruppe Kommentar [KBR1]: Er der noget, man bør være særligt opmærksom på i budgetlægningen? Identificer den primære, og evt. sekundære målgruppe. Undersøg især deres anvendelse af mobile platforme, for dermed at kunne tilrettelægge den rette strategi. Analyse og research Det kan være nødvendigt at foretage en analyse af for eksempel målgruppen og deres reaktionsmønstre, statistik indenfor det pågældende emne eller lignende, for at kunne tilpasse app ens indhold og funktioner bedst muligt. Til det kan benyttes flere forskellige metoder, for eksempel fokusgrupper, spørgeskemaundersøgelser og indsamling af generel information via diverse medier og lignende. Vær dog opmærksom på validiteten af disse oplysninger. Kommentar [LKV2]: Ny tilføjelse Indhold og funktioner Beskriv app ens indhold og funktioner så præcist som muligt, det giver et solidt grundlag for den videre udvikling i samarbejde med den valgte leverandør. 2

3 Designbeskrivelse Som udgangspunkt skal app-designet lægge sig op ad Randers Kommunes gældende designmanual. Dette er vigtigt for at vedholde den ønskede sammenhæng og genkendelighed i kommunens samlede kommunikation. Se derfor Randers Kommunes designmanual. Outsourcing og egenproduktion Hele opgaven kan outsources, hvilket vil være den dyreste løsning. Derfor bør man overveje, om enkelte af opgaverne kan løses internt i kommunen. Det kan for eksempel være den grafiske del, som, hvis man har mulighed for det, vil kunne lette budgettet i en positiv retning. Det samme vil gøre sig gældende ved eksempelvis opfølgning og vedligeholdelse. Produktion og udvikling Tilbud og leverandørvalg Prisniveauet for udviklingen af apps er meget forskelligt, og kan varriere med op til kr. for samme opgave. Det er derfor utrolig vigtigt at orientere sig i markedet og indhente tilbud fra flere forskellige leverandørere. Bemærk at Randers Kommune har en indkøbspolitik. For at leverandørene kan komme med et tilbud, skal de præsenteres for et idéoplæg til app en. Typsik tager man en individuel dialog med de mulige leverandører, således man i fællesskab kan drøfte idéen, målsætninger, de økonomiske rammer mv. På baggrund af dette formulerer leveandøerne deres tilbud på opgaven. Det anbefales at sende et oplæg med idéen inden en evt. samtale, således alle parter har samme udgangspunkt. Alternativt kan leverandørerne komme med deres tilbud udelukkende ud fra det skriftlige idéoplæg. Kommentar [LKV3]: Ny tilføjelse Procesbeskrivelse med handlingsplan og ansvarsområder Udarbejd i samarbejde med leverandøren en procesbeskrivelse for projektets forløb. Procesbeskrivelsen bør indeholde en handlingsplan med indlagte midtvejsevalueringer undervejs, og derudover en fordeling af arbejdsopgaver samt ansvarsområder for projektets involverede. Handlingsplanen vil være forskellig fra app til app, men dog vil flere af opgaverne gå igen. Det er en god idé at tage udgangspunkt i denne procesvejledning, da den beskriver forløbet som det typisk vil se ud. Nedenfor er et eksempel på, hvordan en handlingsplan kan se ud. Det er ikke en endegyldig skabelon, men udelukkende for at illustrere, hvilket punkter handlingsplanen typisk vil indeholde. Lav derfor en specifikt for hvert enkelt projekt. Egentlig er handlingsplanen sat til at blive udarbejdet efter projektdefinitionen er fastlagt, men i nogle tilfælde vil det give mening, at udarbejde den før. Udarbejd eventuelt handlingsplanen i samråd med Kommunikation. Kommentar [LKV4]: Ny tilføjelse + eks. på handlingsplan Opgave Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Ansvarlig Projektdefinition ABC Analyse og ABC research Leverandørkontakt BCD 3

4 Pris og kontrakt BCD Design Leverandør Programmering Leverandør Udarbejd BCD markedsføringmateriale Midtvejsevaluering ABC + Lev. Test BCD + Lev. Udsend BCD markedsføringmateriale Deployment Leverandør Date på trafik Leverandør Evaluering ABC + BCD Pris og kontrakt Fastsæt den endelig pris og udarbejd og underskriv kontrakt på den aftalte opgave. Det er vigtigt at få skrevet ind i kontrakten, at der udleveres data på brugen af de forskellige apps, da dette er uundværlig viden i forbindelse med den efterfølgende evaluering. Få prisen vurderet hos Kommunikation, som også står til rådighed ved gennemlæsning af kontrakten. Kommentar [KBR5]: Få prisen vurderet hos Kommunikation, Randers Kommune Kommentar [LKV6]: Ny tilføjelse Kommentar [LKV7]: Ny tilføjelse Platform Udvælg platforme. Dette vil typisk være til iphone, Android og/eller Windows. Undersøg hvilken enhed målgruppen bruger. Dette skal foregå i samarbejde med Kommunikation. Brugergrænsefladedesign Der skal udarbejdes brugergrænsefladedesign, som er app ens grafiske layout. Dette kan være leverandørens opgave, men kan også produceres internt i Kommunikation, hvilket kan mindske omkostningerne i udviklingsprocessen. Dette aftales for hver enkelt opgave i samråd med Kommunikation. Kommentar [KBR8]: Kontakt Kommunikation, Randers Kommune mhb på hjælp til undersøgelse af målgruppen Kommentar [LKV9]: Ny tilføjelse Programmering Programmeringen af app en står leverandøren for. Undervejs bør der foretages opfølgende møder, hvis formål er at fastholde tidsplanen, foretage midtvejsevalueringer, sikre kvalitet mv. Test Inden app en frigives er det vigtigt at teste den for fejl og mangler. Der bør derfor foretages både en tekniktest samt en brugertest. En tekniktest har til formål, at sikre at selve app en virker rent teknisk og at alt indhold stemmer overens med de fastsatte mål. En brugertest afprøver app ens funktionalitet hos målgruppen, og tester deres oplevelse af den færdige app. Deployment 4

5 App en gøres klar til at blive frigivet i App Store og/eller Google Play, med tilhørende beskrivelser, søgeord, screenshots, app-ikon mv. Opfølgning og evaluering Evaluering For at få det optimale udbytte af app en, er det vigtig at måle og analysere de data der genereres deraf, præcis som man kender det fra webmiljøet. Succeskriteriet er ikke at få folk til at downloade en app, men derimod at få folk til at bruge den. Derfor bør man især se på, hvordan målgruppen bruger app en, for derefter at omsætte dette til brugbare informationer, som kan bruges i videreudviklingen af app en og ellers som generel erfaring indenfor området. Opfølgning Kommentar [KBR10]: Måske skal der stå, at det er vigtigt at man allerede i forhandlingerne om en app kræver, at der også er statistik til rådighed? Kommentar [LKV11]: Det er skrevet ind under punktet pris og kontrakt Kræver app en løbende vedligeholdelse med udvikling og opdateringer, skal disse opgaver defineres, gerne med et forventet timeforbrug samt intern og/eller ekstern ansvarsfordeling. Handlingsplan Der udarbejdes en handlingsplan for forløbet efter app ens frigivelse. Ud fra omfanget af vedligeholdelse defineres og udpeges arbejdsopgaver, ansvarsområder og involverede medarbejdere. Kræver app en for eksempel løbende vedligeholdelse, bør dette fremgå af denne handlingsplan. Hvor tit skal den for eksempel opdateres og hvem har ansvaret. Kommentar [KBR12]: Kan vi blive lidt mere specifikke på hvilke emner handlingsplanen skal indeholde? Kommentar [LKV13]: Ny tilføjelse under punktet procesbeskrivelse med handlingsplan og ansvarsområder 5

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Produktionsprojekt 3. semester Kirsten Jæger, august 2003 Prøvetitel: Prøve 4 FRI MUNDTLIG PRØVE PÅ BASIS AF PROJEKTRAPPORT INDEN FOR OMRÅDET PRODUKTION ECTS: 10

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat...

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat... 1 Indhold Kapitel 1... 5 Indledning... 5 Problembaggrund... 5 Problemformulering... 5 Problemafgrænsning... 6 Projektstyring... 6 Metode... 6 Kapitel 2... 7 Opstart... 7 Idégenerering... 7 Sketching...

Læs mere

PROCESRAPPORT KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Procesrapport om

PROCESRAPPORT KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Procesrapport om Procesrapport om 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Problemfelt Problemformulering Metodisk tilgang OPSAMLENDE ANALYSE Markedsanalyse Konkurrentanalyse Målgruppeanalyse Delkonklusion Idégenerering Test Visuel

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Implementering af strategi i FA09

Implementering af strategi i FA09 HD(R) Regnskab og økonomistyring Implementering af strategi i FA09 Hovedopgave, Maj 2014 Handelshøjskolen (CBS) i Købehavn Udarbejdet af: Vejleder: Stig Hartmann Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Problemformulering...

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere