Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten"

Transkript

1 Elevtekst til programmet Afbetal Indhold af elevteksten 1. Køb på afbetaling 2. Rentefoden beregnes eller ydelsen beregnes 3. To andre beregninger 4. Pas på gebyrerne! 5. Opgaver 1. Køb på afbetaling Når man køber en lidt større ting, er det ikke sikkert man er i stand til eller har lyst til at betale hele beløbet den dag handlen finder sted. I stedet kan der blive tale om en afbetaling hvor man betaler over fx 6 eller 12 måneder eller over endnu længere tid. Ofte vil der skulle betales en udbetaling, så det ikke er hele købsbeløbet der afbetales. Udbetalingen kan for eksempel være på 20% af købsbeløbet. Afbetaling Rentefod pr. termin: 2 % AOP: Årlig Omkostning i Procent: % Antal ydelser: 6 Ydelser i alt: Ydelsens størrelse: * Rentetillæg i alt: Afbetalingsbeløb: 2400 Sidste ydelse: Til venstre på skærmen ser vi de data der er tastet ind til programmet: Der er tale om 12 ydelser pr. år, dvs. månedlige betalinger. Selv om der i vort tilfælde kun er brug for afbetaling over 6 måneder, indtaster vi at der er 12 ydelser pr. år. Der er også tale om 12 rentetilskrivninger pr. år, dvs. at der beregnes månedlig rente. Derefter er der markeret at det vi ønsker at beregne er ydelsens størrelse. Vi har klikket på det lille markeringsfelt til højre for ydelsesfeltet og dermed fortalt at her kommer det tal der bliver beregnet af programmet. Som du ser er der fire datafelter, og hvis vi udfylder de tre kan programmet beregne hvad der skal stå i det fjerde. Når vi har indtastet i de tre felter klikker vi på OK- Knappen, dvs. vi klikker på den fjerde knap foroven på skærmen, den der viser et hak. 1

2 Vi kan i datafelterne se at rentetilskrivningen er på 2% og at antallet af ydelser er 6. I det sidste felt er anført Det er det beløb som skal være afbetalt når afbetalingen er færdig. I feltet Ydelsens størrelse ser vi at den månedlige ydelse er beregnet til kr. Det er altså hvad vi skal betale hver måned i de 6 måneder. Forretningen vil nok afrunde beløbet, enten til 428 kr. eller måske til 429 eller 430. Oversigten til højre på skærmen viser også at vi i alt kommer af med kr. for at afbetale de 2400 kr. Det har altså kostet os kr. at vælge afbetalingsformen. - På skærmen får vi også besked om hvilken rentefod der er brugt i handlen. Vi ved jo at der skulle betales 2% pr. måned. Hvis det omregnes til årlig rentefod, bliver det til 26.82%. Den årlige rentefod kaldes også ÅOP. Det står for Årlige Omkostninger i Procent. En afbetaling bliver ofte vurderet efter hvad dens ÅOP er, jo lavere ÅOP jo billigere afbetaling. For at omregne fra månedlig rente til årlig rente kan vi ikke bare sige 12 gange 2% = 24%. Der tilskrives jo rente hver måned, så hvis vi har 100 kr. ved årets start og der tilskrives renter hver måned, så bliver det første gang 2% af 100, dvs. beløbet er nu 102. Men næste gang bliver 2% af 102, osv. Rentebeløbet forøges for hver måned. Alt i alt bliver den samlede rente i løbet af årets 12 måneder til %. Denne udregning foretager programmet for os, vi behøver ikke selv at bruge lommeregner eller at slå op i en tabel. Men hvis du har arbejdet med INFAprogrammet Rente, vil du vide hvordan du kan foretage beregningen. Programmet giver også en tabel over afbetalingens forløb. Klik på den femte knap foroven på skærmen, Tabel-knappen. Nu kommer der en tabel på skærmen. I kolonnen Saldo kan vi måned for måned se hvad restgælden er, fx kan vi se at efter 3 måneders betaling skylder vi endnu kr. til cykelhandleren. Ydelse Ydelser Rentetillæg Saldo nr. i alt i alt

3 Af tabellen kan vi se hvor meget af de indbetalte ydelser der er gået til renter. I den første måned er rentebeløbet 48 kr. Så af den betalte ydelse er de 48 kr. gået til renter, og resten, dvs kr., er gået til nedbringelse af gælden, som nu er = kr. Efter to måneder er der betalt kr. i rente. Efter alle 6 ydelser er der betalt kr. i rente. Prøv selv 1. Gå ind i programmet Afbetal. Der åbner sig nu et vindue hvor du skal vælge antal ydelser pr. år. Du vælger 12. Programmet sætter nu også antallet af årlige rentetilskrivninger til 12. Vælg derefter resultatfelt: Du skal her vælge Ydelsens størrelse, det er jo den vi vil have programmet til at beregne. Klik på det lille felt til højre for ydelsesfeltet. Indtast derefter data for afbetalingshandlen i de tre andre felter: Rentefod pr. termin: 2 Antal ydelser: 6 Afbetalingsbeløb: 2400 Klik på OK- knappen, den der viser et hak.. På skærmen får du nu oversigten over afbetalingen. Kontroller at det er den oversigt vi så før. Klik på tabelknappen, knap nr. 5 : Hvad har rentebeløbet været i måned 2? Og i måned 5? 2. Foretag en rettelse i inddata: Ret antallet af ydelser fra 6 til 8. (Klik på feltet og ret de 6 til 8, og klik igen på OK-knappen). Se på oversigten over afbetalingen, og undersøg hvad denne ændring har betydet for afbetalingens omkostninger. 3. Vælg igen 6 måneder, men sæt rentefoden pr. måned til 1%. Undersøg hvad afbetalingens ÅOP nu bliver. 3

4 2. Rentefoden beregnes eller ydelsen beregnes I hverdagens afbetalinger er der to typiske situationer. I den ene er det på forhånd oplyst hvor meget der skal betales i månedlig ydelse. Programmet Afbetal kan da beregne den ÅOP der indgår i afbetalingen, og vi kan få udskrevet en tabel og en oversigt over afbetalingen. I den anden situation har vi kendskab til den rentefod der benyttes. Afbetal kan her beregne den månedlige ydelse og igen udskrive oversigt og tabel. Det var det vi prøvede i det foregående afsnit ved cykelafbetalingen. I virkeligheden kan vi med Afbetal klare fire forskellige situationer. Så snart tre af de fire datafelter er udfyldt, kan Afbetal beregne hvad der skal stå i det fjerde. Men i praksis har vi mest brug for beregning af afbetalingens rentefod eller af ydelsen. Vi køber et stereoanlæg Vi ser nu på et eksempel. Vi ønsker at købe et stereoanlæg til 5000 kr. Forretningen siger at vi kan få det på afbetaling på følgende betingelser: Købesum: 5000 kr. Udbetaling: 20% = 1000 kr. Afbetaling af restbeløbet på 4000 kr.: 30 måneder a 165 kr. Vi kan se at den månedlige ydelse er sat til 165 kr. Vi lader nu Afbetal foretage en beregning af afbetalingen. Vi vælger igen månedlige ydelser. Derefter fortæller vi at resultatfeltet er det øverste af de fire felter og vi indtaster at antallet af ydelser er 30, at ydelsens størrelse er 165 og at afbetalingsbeløbet er Til slut klikker vi på OKknappen. Rentefod pr. termin: % * AOP: Årlig Omkostning i Procent: % Antal ydelser: 30 Ydelse i alt: Ydelsens størrelse: 165 Rentetillæg i alt: Afbetalingsbeløb: 4000 Af programmets oversigt over afbetalingen ser vi at den månedlige rente er beregnet til 1.434%. Vi ser også at det svarer til en rentefod på 18.63% pr. år. ÅOP er altså De samlede omkostninger ved afbetalingen bliver 950 kr. 4

5 Selv i en enkel og overskuelig afbetaling kan de årlige omkostninger, ÅOP, godt blive store. Her er et eksempel. Du får tilbudt et kviklån: Lån 1000 kr. og betal 1200 kr. efter en måneds forløb. Her er programmets beregning: Rentefod pr. termin: % * AOP: Årlig Omkostning i Procent: % Antal ydelser: 1 Ydelser i alt: Ydelsens størrelse: 1200 Rentetillæg i alt: Afbetalingsbeløb: 1000 Du kan se at den månedlige rente er 20%, der er jo betalt 200 kr. i rente for lånebeløbet på 1000 kr. Omregnet til årlig rente bliver de 20% til næsten 800%: ÅOP er beregnet til Prøv selv 1. Indtast afbetalingen i Afbetal. Besvar følgende ved hjælp af programmets tabel: Du vil gerne slippe ud af afbetalingen efter 15 måneder. Hvor meget skal du betale efter 15 måneder for at komme ud af afbetalingen? 2. Du indgår i en afbetaling hvor du afbetaler 4000 kr. med 200 kr. pr. måned i 30 måneder. Hvor stort et rentetillæg er der tale om i denne afbetaling, og hvad er afbetalingens ÅOP? 3. Hvor meget skal du her betale hvis du vil betale restgælden efter 15 måneder? Hvor meget har du betalt i rente indtil da? 3. To andre beregninger Vi skal nu se på de to andre beregninger der kan udføres ved hjælp af programmet. Lad os til eksempel undersøge hvor stort et beløb vi har råd til at låne når vi kan betale 1000 kr. pr. måned i 3 år. Vi tænker os at der er tale om en månedlig rentefod på 1%. Vi går ind i Afbetal og vælger månedlige ydelser. Derefter vælger vi Afbetalingsbeløb som resultatfelt. Vi indtaster nu de kendte data: 5

6 Rentefod pr. termin, dvs. pr. måned: 1 Antal ydelser: 36 Ydelsens størrelse: 1000 Efter et klik på OK-knappen får vi følgende på skærmen: Rentefod pr. termin: 1 % AOP: Årlig Omkostning i Procent: % Antal ydelser: 36 Ydelser i alt: Ydelsens størrelse: 1000 Rentetillæg i alt: Afbetalingsbeløb: * Vi ser heraf at vi kan klare et afbetalingsbeløb på lidt over kr. Vi kan altså tillade os at låne kr. når vi er i stand til at klare en betaling på 1000 kr. om måneden i de næste tre år. Antal ydelser Lad os nu se på den situation at vi ønsker at beregne antallet af ydelser i en afbetaling. Vi kan forestille os at vi har lånt kr. som vi afbetaler med 1200 kr. om måneden. Der er igen tale om en månedlig rentetilskrivning på 1.5%. Vi går ind i Afbetal og vælger som før 12 årlige ydelser. Vi afmærker at resultatfeltet skal være Antal ydelser. Derefter indtaster vi de kendte data: Rentefod pr. termin: 1.5 Ydelsens størrelse: 1200 Afbetalingsbeløb: På skærmen får vi nu følgende oplysninger: Rentefod pr. termin: 1.5 % AOP: Årlig Omkostning i Procent: % Antal ydelser: 66 * Ydelser i alt: Ydelsens størrelse: 1200 Rentetillæg i alt: Afbetalingsbeløb: Sidste ydelse: Vi ser at der skal 66 ydelser til for at afbetale gælden. Her ser du hvad restgælden er efter 65 ydelser (Indtast 65 i feltet "Vis ydelse nr., og tryk på Enter-knappen). Ydelse Ydelser Rentetillæg Saldo nr. i alt i alt

7 Efter 65 måneder er restgælden kr. Den sidste ydelse, nr. 66, bliver derfor kun på kr. (= plus rente i 1 måned). Vi kan se at rentetillægget på afbetalingen har været kr. Afbetalingen har altså kostet os over kr. i omkostninger. Prøv selv 1. Beregn hvor stort et beløb du har råd til at låne når du kan betale 1000 kr. om måneden i de næste 5 år. Sæt den månedlige rentetilskrivning til 1.2%. 2. Undersøg hvad det vil betyde for størrelsen af dit lån hvis rentefoden sættes til 1% pr. måned?. Og hvad vil det betyde hvis den kun er 0.5 pr. måned? 3. Du låner kr. som du betaler tilbage med 8000 kr. pr. kvartår indtil gælden er betalt. Hvor lang tid vil det tage før din gæld er bragt ud af verden? Sæt den kvartårlige rentefod til 2%. Hvad ville det betyde hvis rentefoden blev nedsat til 1.5% pr. kvartår? Og hvad ville det betyde hvis den blev sat op til 3% pr. kvartår? 4. Pas på gebyrerne! Vi ser på en afbetaling hvor afbetalingsbeløbet er 6000 kr. Forretningen oplyser at den månedlige rentefod i afbetalingen er 1%, og afbetalingen kan foregå over 15 måneder. Det oplyses endvidere at man beregner sig et oprettelsesgebyr for afbetalingen på 250 kr. Vi lader Afbetal undersøge afbetalingen. Gå ind i Afbetal og vælg 12 ydelser pr. år. Vælg Ydelsens størrelse som resultatfelt. Indtast de givne data: Rentefod pr. termin: 1.5 Antal ydelser: 15 Afbetalingsbeløb:

8 I afbetalingsbeløbet har vi taget de 250 kr. i oprettelsesgebyr med. De 250 kr. skal nemlig ikke betales kontant oven i en eventuel udbetaling, men de indgår i afbetalingen og lægges til afbetalingsbeløbet på 6000 kr. Sådan foregår det tit i praksis. Rentefod pr. termin: 1.5 % AOP: Årlig Omkostning i Procent: % Antal ydelser: 15 Ydelser i alt: Ydelsens størrelse: * Rentetillæg i alt: Afbetalingsbeløb: 6250 Sidste ydelse: Af oversigten ser vi at den månedlige ydelse er på kr. Vi ser også at afbetalingens rentetillæg er på kr. ÅOP er Men i virkeligheden er afbetalingsbeløbet jo kun på 6000 kr. Vi lader nu Afbetal beregne hvad dette betyder for vurderingen af afbetalingen. Vi lader derfor Afbetal beregne den rentefod som svarer til at afbetalingsbeløbet kun er 6000 og ikke Vi vælger det øverste datafelt som resultatfelt og indtaster de tre data: Antal ydelser: 15 Ydelsens størrelse: Afbetalingsbeløb: 6000 De to af disse data står der allerede, så vi behøver kun at rette de 6250 til Efter et klik på OK-knappen får vi oversigten på skærmen. Den fortæller os at den årlige rente nu er 27.44% og ikke de 19.56% vi havde før. Rentefod pr. termin: % * AOP: Årlig Omkostning i Procent: % Antal ydelser: 15 Ydelser i alt: Ydelsens størrelse: Rentetillæg i alt: Afbetalingsbeløb:

9 Forretningen fortæller os nu at de glemte at oplyse om et månedligt ekspeditionsgebyr på 50 kr. Lad os se hvad det betyder for afbetalingen. Vi skal altså ikke betale månedlige ydelser på kr. som vi beregnede før. De skal i virkeligheden være 50 kr. større og kommer altså op på kr. Vi retter derfor tallet i datafeltet for Ydelsens størrelse til og klikker på OK. Rentefod pr. termin: % * AOP: Årlig Omkostning i Procent: % Antal ydelser: 15 Ydelser i alt: Ydelsens størrelse: Rentetillæg i alt: Afbetalingsbeløb: 6000 Nu bliver de egentlige omkostninger afsløret. Vi ser af oversigten at den årlige rentefod er på næsten 50%. Og det er jo en ganske anden sag end de 19.56% som forretningen reklamerede med. Ved afbetalinger skal vi være på vagt over for de omkostninger der er ved handlen. Ofte gemmer de sig i gebyrer af en eller anden slags. Men de er alle afbetalings-omkostninger for dig. Du ville jo slippe for dem hvis du betalte kontant. Derfor må alle afbetalingsomkostninger frem på bordet når du skal afgøre om afbetaling er en god ide. Spørg altid sælgeren hvad den virkelige rentefod for afbetalingen er, eller lad Afbetal regne det ud for dig. Det er vigtigt at alle omkostninger er kendte før du binder dig. Så det kan anbefales at du i alle tilfælde tjekker med Afbetal. 5. Opgaver Hvis der ikke er anført andet i opgaven, så regn med månedlig rentetilskrivning. 1. Hvis Peter låner Peter mangler kr. i at kunne købe en racercykel. Han går til banken og får tilbudt et lån. Lånet skal betales tilbage over 12 måneder, og banken beregner sig 400 kr. i ekspeditionsgebyr samt 2% af lånebeløbet i provision. Begge disse beløb lægges oven i lånebeløbet. Rentetilskrivningen er månedlig med 1.25% pr.måned.. Hvor meget skal Peter betale hver måned? 9

10 2. Hvor meget kan du låne? Du er i stand til at betale kr. pr. måned i 3 år. Hvor stort et lån kan du klare når den månedlige rentefod er 2.5%? 3. Et forbrugslån En mand går til sin bank for at få et forbrugslån på kr. Den kan tilbyde ham et lån over 6 år med en kvartårlig rentetilskrivning på 2.75%. I låneomkostninger tillægges 2400 kr. til lånebeløbet. Beregne den kvartårlige ydelse i bankens tilbud. 4. Et bilkøb Et Afbetalieringsselskab tilbyder et billån på kr. på følgende vilkår: Betaling over 84 måneder med rentetilskrivning på 1.2% pr. måned, låneomkostninger kr. som lægges til lånebeløbet. Beregne den månedlige ydelse i billånet og de samlede betalinger til afvikling af lånet. 5. Køberen må give op I bilhandlen fra foregående opgave må køberen give op efter de første 30 ydelser, han kan ikke længere klare de månedlige udgifter. Han beder derfor sælgeren om at tage bilen tilbage. Hvor meget skyldes der på dette tidspunkt stadig på bilen? 6. Et nyt bilkøb Et bilkøb på kr. Afbetales på følgende vilkår: Ingen udbetaling, afbetaling over 72 måneder med en rentefod på 1.1% pr. måned. Låneomkostninger kr. som lægges til lånebeløbet. Beregn den månedlige ydelse i afbetalingen. 7. Et pantebrev Ved huskøb forekommer det ofte at køberen må udstede et såkaldt pantebrev, eller sælgerpantebrev: Efter at køberen har lagt sin udbetaling på bordet og har overtaget de eksisterende lån i huset, evt. også optaget nye lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, mangler der måske endnu et beløb i den aftalte købssum. For dette restbeløb kan køberen da udstede et sælgerpantebrev til sælgeren. Køberen bekræfter herved at sælgeren har et 10

11 tilgodehavende i huset, og pantebrevet fastsætter de nærmere betingelser for hvordan restgælden afvikles. Ofte vil der være tale om en betaling over år. For restgælden i et hus, kr., udstedes et sælgerpantebrev med en løbetid på 15 år. Gælden afbetales ved halvårlige ydelser og den halvårlige rentetilskrivning er 4%. Lad Afbetal gennemregne pantebrevssituationen (der er 30 ydelser), og undersøg hvor stor den halvårlige ydelse bliver. Efter 10 år, dvs. efter 20 ydelser, sælges huset igen. Hvor stor en gæld er der tilbage på sælgerpantebrevet? 8. Køb af computer Et computerfirma tilbyder at en computer kan købes kontant for 7000 kr. eller ved 18 månedlige ydelser på hver 500 kr. Beregn tilbudets ÅOP ved månedlig rentetilskrivning. 9. Et stereoanlæg Et stereoanlæg med en kontantpris på 3895 kr. kan købes med en udbetaling på 895 kr. og en afbetaling over 12 måneder med en ydelse på 300 kr. pr. måned. Find afbetalingsbeløbet, og lad Afbetal beregne afbetalingens renteomkostninger og den årlige rentefod. 10. Det store hifi-anlæg "Kontant: 6995 kr. Udbetaling: 2362 kr. 24 mdr. a 274 kr." Beregn afbetalingens omkostninger og den årlige rentefod. Hvor meget skal du betale hvis du vil indfri restgælden efter at du har betalt de første 12 måneder? 11. Et Afbetalingstilbud Et Afbetalingsselskab tilbyder at finansiere et køb på kr. ved afbetaling over 48 måneder med 306,44 kr. pr. måned plus 30 kr. i månedlig gebyr. 11

12 1. Beregn afbetalingens omkostninger og dens ÅOP når der ikke tages hensyn til det månedlige gebyr. Benyt månedlig rentetilskrivning. Kontroller at den månedlige rentefod er 1.7% som Afbetalingsselskabet oplyser. 2. Beregn afbetalingens omkostninger og den virkelige rentefod når det månedlige gebyr medregnes. 12. Et det rigtigt? Et lånetilbud i et kuponhæfte lyder således: Du får udbetalt kr. Lånet afbetales over 10 år med en månedlig ydelse på 390 kr. Afbetalingens ÅOP er opgivet til 16. Undersøg om oplysningen om renten er rigtig. Hvad skulle den månedlige ydelse have været hvis det skulle stemme med de 16%? Samme firma tilbyder dig at afbetale kr. over 10 år med månedlige ydelser på 1380 kr. I firmaets brochure står der at afbetalingens ÅOP er 17,23. Kontroller for en sikkerheds skyld denne oplysning. 13. Et billån Din bank tilbyder at finansiere dit køb af en ny bil til kr. på følgende måde: Afbetaling over 72 måneder, rentetilskrivning med 1.25% pr. måned.. Låneomkostninger kr. Beregn den månedlige ydelse, og beregn afbetalingens virkelige rentefod. Hvis du betaler 20% af bilens pris i udbetaling kan banken finansiere afbetalingen af restbeløbet således: Afbetaling over 84 måneder, låneomkostninger 8735 kr., rentetilskrivning som ovenfor. Beregn den månedlige ydelse, og beregn afbetalingens virkelige rentefod. 14. Samme billån hos et Afbetalingsselskab Et Afbetalingsselskab kan give følgende tilbud på finansiering af afbetalingerne fra opgave 13: Uden udbetaling: Afbetaling over 72 måneder, månedlig rentetilskrivning med 1.2% pr. måned. Låneomkostninger kr. Med 20% udbetaling: Afbetaling over 84 måneder, månedlig 12

13 rentetilskrivning med 1% pr. måned. Låneomkostninger kr. Sammenlign disse tilbud med dem der er givet i opgave Lån til hvad som helst! Et tilbud i dagspressen fra november 1999: Lån fx kr. til afbetaling over 12 måneder med en månedlig ydelse på 979 kr. - Undersøg hvad ÅOP er sat til. 16. Et (godt?) tilbud fra banken En avis udlovede en præmie til den læser der kunne finde det dyrest lånetilbud på markedet. Her er vinderen: Banken tilbyder et forbrugslån på 4000 kr. som afbetales over 12 måneder med 366 kr. pr. måned. Låneomkostningerne beløber sig til 580 kr. så låntageren får kun udbetalt 3420 kr. Undersøg lånetilbuddet ved hjælp af Afbetal. 17. Det stemmer da vist ikke! Et tv-firma tilbyder at du kan afbetale et køb på 2000 kr. over 12 måneder med en månedlig ydelse på 215 kr. Firmaet oplyser at afbetalingen har en månedlig rentefod på 1.95%, og at der til købssummen lægges 2.5% i oprettelsesgebyr samt at der beregnes et månedligt gebyr på 12 kr. Begge disse omkostninger er finansieret i ydelsen på de 215 kr. Undersøg hvad den virkelige rentefod er. 18. Han skylder stadig penge En mand køber en brugt bil for kr. Han køber den uden udbetaling og over 84 måneder med månedlig rentetilskrivning på 1.2% Lad Afbetal udskrive en tabel over afbetalingen. Efter 3 år kan manden ikke mere klare de månedlige ydelser, og bilforhandleren må tage bilen tilbage. Dens værdi er nu faldet til kr. Hvor meget må køberen betale ekstra for at komme ud af afbetalingen? 19. Når staten regner med renter En mand skal betale en restskat på kr. Til skattebeløbet lægges 7%, dvs kr. 13

14 Det samlede beløb betales derefter over tre måneder med kr. pr. måned. Beregn ÅOP i denne "afbetalingshandel". 20. Ekspreslån til ekspresrente? Superfinans tilbyder et "ekspreslån": "2000 kr. til min. 198 kr. i ca. 12 mdr." Teksten er jo lidt uklar, men beregn hvad afbetalingens ÅOP er hvis du skal afbetale et lån på 2000 kr. med 198 kr. pr. måned i 12 måneder. 21. Et tilbud fra FIDUS-FINANS Kontant kr. eller 359 kr. pr. måned i 48 måneder. Beregn afbetalingstillægget og afbetalingens ÅOP. 22. Et godt tilbud? En bilforhandler tilbyder en bilfinansiering af kr. med 72 måneder a 3169 kr. "Etableringsgebyr på kr og gebyr til staten på kr kan vi også finansiere". Beregn den månedlige rentefod udfra det givne eksempel (uden gebyrer). Brug dernæst denne rentefod og beregn hvad den månedlige ydelse bliver når låneomkostninger også finasieres over afbetalingen. Hvad bliver afbetalingens virkelige rentefod? 23. En lånehaj En avis beretter om et lånetilbud fra det "grå marked": Du låner kr., men til gebyrer og honorarer forsvinder straks 5300 kr. Du får altså kun udbetalt kr. Dette beløb afbetaler du over 24 måneder med en månedlig betaling på 1082 kr. (Lånefirmaet siger at der beregnes en rente på 2.2% pr. måned.) Lad Afbetal afsløre hvad den egentlige rentefod er. 14

15 24. En endnu større haj Et lånetilbud fra 1995 hvor renteniveauet ellers var lavt: Lån 5000 kr. og tilbagebetal med 900 kr. om måneden i 9 måneder.vurder tilbudet ved hjælp af Afbetal Nye tider, nye lån! I 2007 lanceredes såkaldte sms-lån: Kortvarige lån af små beløb, men med høje omkostninger. Beregn fx ÅOP for et sms-lån på 1000 kr. som tilbagebetales med 1300 kr.efter 1 måneds forløb. (Der er tale om månedlig ydelse). 15

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan Denne guide kan du bruge, når du er i gang med at afvikle på dit SU-lån

Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan Denne guide kan du bruge, når du er i gang med at afvikle på dit SU-lån Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan Denne guide kan du bruge, når du er i gang med at afvikle på dit SU-lån Hvorfor denne guide?... 2 Log in på selvbetjeningsløsningen...

Læs mere

Rentesatser udlån Side 2.1

Rentesatser udlån Side 2.1 Rentesatser udlån Side 2.1 Rentesatsen fastsættes ud fra en individuel vurdering af kundeforholdet. Herunder tages hensyn til forretningsomfanget med banken, engagementsstørrelse, sikkerhedsstillelse og

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Rentesregning Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. udgave som E-bog til tablets 2012 by

Læs mere

RENTES REGNING MED REGNEARK KUGLE

RENTES REGNING MED REGNEARK KUGLE RÆSONNEMENT 1BEVIS F I N N H. K R I S T I A N S E & N 4 2 5 RENTES REGNING MED REGNEARK KUGLE LANDMÅLING SIMULA G Y L D E N D A L 3 MÅLSCORE I HÅN Faglige mål: Anvende it-værktøjer til løsning af givne

Læs mere

Toyota banker bankerne. Danmarks bedste og billigste billån 2015.

Toyota banker bankerne. Danmarks bedste og billigste billån 2015. Toyota banker bankerne Danmarks bedste og billigste billån 2015. APR. 2015 Her kigges på en Ford Fiesta, der prismæssigt ligger op til 185.000 kroner. Ford er ikke med i testen af billån. Billån test»

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Velkommen til Pensionsguiden Hvis du ikke er logget på borger.dk med NemID, skal du logge på her. Klik på Log på. Er du logget på, kan du klikke her og hoppe frem til

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

Annuitet 1. Magda har lånt 44.000 kr i en bank til køb af en ny fuldautomatisk symaskine. Lånet tilbagebetales over 8 år med en fast ydelse pr år. Hvor stor er den faste årlige ydelse, når Magda skal betale

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten:

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 15. Finansiering Opgave 15.1 En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 1. Kassekredittens maksimum er kr. 1.200.000. 2. Nominel rente af kassekreditten er 12% p.a. +

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Tilmelding til Åbne løb i O-service

Tilmelding til Åbne løb i O-service Tilmelding til Åbne løb i O-service Før du kan tilmelde dig via O-service, skal du have et password til hjemmesiden. Det får du ved at sende en e-mail til Tove på: klubtilmelder@horsensok.dk. Du vil så

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

Coop MasterCard Kredit

Coop MasterCard Kredit Coop MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark Køb på Coop.dk Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv. Køb i Coop butikker

Læs mere

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 I Mamut Stellar 7 er det muligt, at opsætte en rykkerprocedure, så du kan sende betalingspåmindelser til de af dine kunder, som ikke har indbetalt rettidigt. Der er valgfrihed

Læs mere

19. november 2014 RENTESATSER

19. november 2014 RENTESATSER 19. november 2014 RENTESATSER Indlånssatser 19. november 2014 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS

VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Log ind. side 3 2. Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Skriv og besvar besked i LUDUS. side 4 4. Find dine konferencer i LUDUS..

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

24.2g Mikkels Dyrerige [M11]

24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 2. august 2011 Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have og har nu etableret sin egen dyrehandel i København. A. Hent C5-regnskabet M11, sæt systemdato og

Læs mere

SKAT.dk side 1 af8. 1) Gå ind på www.skat.dk... 2. 2) Login, det offentlige login fællesskab... 4. 3) Fanen Forside... 5

SKAT.dk side 1 af8. 1) Gå ind på www.skat.dk... 2. 2) Login, det offentlige login fællesskab... 4. 3) Fanen Forside... 5 SKAT.dk side 1 af8 Skat.dk Indhold 1) Gå ind på www.skat.dk... 2 2) Login, det offentlige login fællesskab... 4 3) Fanen Forside... 5 5) Fanen Forskudsopgørelse... 5 6) Fanen Betaling... 6 7) Fanen Skatteoplysninger...

Læs mere

2. februar 2015 RENTESATSER

2. februar 2015 RENTESATSER 2. februar 2015 RENTESATSER Indlånssatser 2. februar 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Variabel Kvartårligt (bagud)

Variabel Kvartårligt (bagud) Rentesatser udlån Gældende fra den 1. juli 2015. Generelt Rente (hvis ikke andet angivet) Rentetilskrivning (hvis ikke andet nævnt) Variabel Kvartårligt (bagud) Kontoform/produktnavn a1 Kassekredit 12,75

Læs mere

Resultatregistrering i STADS-VIP kort vejledning

Resultatregistrering i STADS-VIP kort vejledning Resultatregistrering i STADS-VIP kort vejledning Indhold Sådan registrerer du resultater... 2 Adgang til systemet... 2 Registrering af resultater i STADS-VIP... 3 Kontakt eller hjælp... 4 Status på din

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/annemetteshansen@yahoo.dk

Annemette Søgaard Hansen/annemetteshansen@yahoo.dk Windows Vista NemID og Borger.dk side 1 af9 1) Gå ind på www.borger.dk I adresselinjen Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på Log på (øverst) Denne boks kommer frem: Hvis du klikker i den lille boks

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Indstilling. Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13.

Indstilling. Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. august 2015 Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Udskydelse af tilbageskødning med 10 år for et areal i Lyseng,

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Introduktion til IT på IVA

Introduktion til IT på IVA Introduktion til IT på IVA Logge på IVA s computere... 2 Mappen Dokumenter... 3 Email... 4 Studienet... 6 Print... 7 Logge af computeren... 8 Huskeliste... 9 Brug for hjælp... 9 (Denne guide er baseret

Læs mere

Fastkursaftalen er indgået den 5. november 2010 kl. 13:26 på nedenstående vilkår. Kontakt straks Nykredit ved uenighed om aftalens indhold.

Fastkursaftalen er indgået den 5. november 2010 kl. 13:26 på nedenstående vilkår. Kontakt straks Nykredit ved uenighed om aftalens indhold. Andelsboligforeningen Nordre Fasan 263/Ørnevej 9-11 c/o Datea Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs.Lyngby Dato 5. november 2010 Vores ref. Jimmy Petersen Ejendomsnr. 0410493 11 Matr.nr. 0102 Ejerlav Utterslev,

Læs mere

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at tinglysningsfristen

Læs mere

Noget om lån. Lisbeth Lund-Hansen 2010. www.citykirken.dk

Noget om lån. Lisbeth Lund-Hansen 2010. www.citykirken.dk Noget om lån Der er mange forskellige priser på lån alt efter hvem du er, hvor meget du ejer, hvad pengene skal bruges til og hvem du låner af. Helt generelt afhænger prisen på et lån ofte af, hvor stor

Læs mere

Kasserere og medlemsadministratorer

Kasserere og medlemsadministratorer Kasserere og medlemsadministratorer Velkommen til kasserersystemet! Her har du adgang til alle jeres medlemmers oplysninger, og det er her, du kan lave rettelser, oprette nye medlemmer, og slette dem,

Læs mere

Rentesregning. 6 1650 kr. 6 % 75 dg

Rentesregning. 6 1650 kr. 6 % 75 dg Rentesregning 1. Find antallet af rentedage fra/til: Fra... Til... 1 6. januar 15. juni 2 18. september 29. november 3 17. marts 19. juli 4 13. februar 11. oktober 5 22. april 17. december 6 30. maj 17.

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner Sådan uploader du r og studieplaner Undervisningsbeskrivelserne og studieplanerne uploades via en hjemmeside, og derfor skal du blot bruge en almindelig webbrowser, når du som lærer vil uploade din /studieplan

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter Tastevejledning til visuel malerkalk fra EG Byg & Installation Tlf.: 73 24 01 01 Her følger en nem tastevejledning til brug af Visuel Malerkalk programmet til beregning af malerarbejdets pris. Tastevejledningen

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.2 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Dagpengekort og Dagpenge under aktivering i 4 uger eller mere

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Dagpengekort og Dagpenge under aktivering i 4 uger eller mere Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse Dagpengekort og Dagpenge under aktivering i 4 uger eller mere I denne vejledning kan du læse, hvordan du bruger Business Danmarks elektroniske a-kasse, Netkassen.

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Styr på dine penge. Lærervejledning Pengeuge 2015. Samfundsfag

Styr på dine penge. Lærervejledning Pengeuge 2015. Samfundsfag 1 styr på dine penge Lærervejledning Pengeuge 2015 Styr på dine penge Materialet kan anvendes i undervisningen i matematik og samfundsfag enten hver for sig eller i samspil. Det er tilstræbt, at det kan

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Friiikalenderens guide Kom godt i gang

Friiikalenderens guide Kom godt i gang Friiikalenderens guide Kom godt i gang Velkommen til Friiikalenderens guide Systemet hvor du opretter dine arrangementer findes på http://webeventlite.nordjyske.dk. Klik på Registrer og indtast din emailadresse

Læs mere

EasyKiosk Administration

EasyKiosk Administration 1 EasyKiosk Administration 2 Indhold Kom godt i gang:... 3 Oprettelse af konto:... 3 Oprettelse af varegrupper:... 4 Oprettelse af Varer:... 5 Bogføring:... 6 Kontoudtog... 10 3 Kom godt i gang: I det

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.1 maj 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

Grundlæggende færdigheder

Grundlæggende færdigheder Regnetest A: Grundlæggende færdigheder Træn og Test Niveau: 7. klasse Uden brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag

Læs mere

Lov om kreditaftaler

Lov om kreditaftaler Lov om kreditaftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Sådan kommer du i gang. Forsiden indeholder information og hjælp:

Sådan kommer du i gang. Forsiden indeholder information og hjælp: Tast-selv guide 1. Sådan kommer du i gang 2. Vælg avis(er) 3. Vælg kategori og placering 4. Vælg annoncetype/-skabelon 5. Udfyld tekst og evt. billede 6. Vælg indrykningsdato(er) 7. Kontroller annoncen

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING

TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Du kan læse mere om

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

Vejledning for Modeller

Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Chat typer på Cam4You... 3 Min Konto... 4 Gå online... 4 Specielt ved privat chat... 10 Mine indstillinger... 11 Ændre priser...

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Deadline for bestilling af mad er kl. 9 efter følgende plan. Mandag inden deadline bestilles til tirsdag Tirsdag inden deadline bestilles

Læs mere