Analyse af websider >>> kildekritik!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af websider >>> kildekritik!!"

Transkript

1 Analyse af websider >>> kildekritik!! En webside er bygget op af mange forskellige dele, som dels skal levere indhold, grafiske effekter og navigation. Der kan være tale om både tekst, farver, billeder, film og lyd, som alt sammen bidrager til BUDSKABET!! Som webdesigner har man stor frihed, når man skal udforme en hjemmeside. Men mange websider ser alligevel relativt ens ud og minder til dels om opbygningen af siderne i en avis eller et magasin. Det er vi vant til og trygge ved. Hvis websiden har en meget anderledes opbygning og måde at navigere på, så kan man godt blive forvirret. Og resultatet er ofte, at man forlader websitet uden at få gavn af det egentlige indhold. Mange websider er opbygget således: Øverst: logo, titel (firmanavn eller hjemmesidens titel) og/eller reklamer I midten: indholdet med tekst og billeder Til venstre: navigation (tekst-links eller knapper ) Til højre: f.eks. korte nyheder, afstemninger eller mere navigation Nederst: kontaktoplysninger til hjemmesidens ejer eller webmaster Nedenstående forside (www.politiken.dk) er bygget op fortrinsvis efter denne traditionelle model:

2 OPGAVE: Find en anden hjemmeside, som er opbygget på denne traditionelle måde og find også en hjemmeside, som er opbygget på utraditionelle måder. Sammenlign dit indtryk af de to forskellige hjemmesider og find fordele og ulemper. Hjemmesider kan (ligesom de trykte medier) inddeles i forskellige genrer men meget ofte ser man, at der indgår elementer fra mere end en enkelt genre. Her er en liste over nogle af de vigtigste: Portaler, søgemaskiner, link-samlinger Firmahjemmesider, produkthjemmesider Netbutikker (e-handel) Netbanker Private hjemmesider Officielle og offentlige institutioner Undervisning Foreningers hjemmesider Chat-sider, internetsamfund (communities) Emne-hjemmesider, hobbysider, fansider Download-sider hvor man kan hente programmer, spil, musik o.lign. OPGAVE: Find et eksempel på hver af disse genrer og læg mærke til måde at kommunikere på i hvert tilfælde. Hvilke virkemidler benyttes? Er der nogle særlige forskelle, der springer i øjnene? Det er yderst vigtigt, at en hjemmeside er brugervenlig: Det skal være forholdsvis let at finde rundt på den, og Kvaliteten af indholdet skal være i orden. Men det er desværre ikke altid tilfældet. Derfor er det temmelig vigtigt at kunne vurdere indholdet, så man ikke hopper på hvad som helst. Det er ikke sandt, bare fordi det står på Internet!! På de næste sider får du nogle ideer til, hvordan du kan gribe det an, når du skal vurdere troværdigheden af kommunikationen på en hjemmeside. Side 2

3 Som i al anden kommunikation er der tale om et forhold mellem en afsender af budskabet og en modtager af dette. HVEM kommunikerer HVAD til HVEM? HVORDAN, HVORFOR og med hvilken VIRKNING? HVEM er afsenderen? Er det et kommercielt firma, en offentlig institution, en forening, en privatperson eller? Det er altid vigtigt at vide, hvem der er afsender. Det har stor betydning for de forventninger, man kan stille til hjemmesiden. F.eks. bør du have mere tillid til en offentlig institution end til en privatperson (som du ikke ved noget om) eller et firma (som med alle kneb vil reklamere og sælge sin vare). HVAD siges? Svaret er hjemmesidens emne, dens indhold og budskab. Måske er hjemmesiden først og fremmest en reklame for et produkt, og budskabet er kort og godt: Køb produktet. Måske fortæller hjemmesiden om en politisk holdning eller om en hobby. Der er mange muligheder. HVEM er modtageren? Alle med adgang til Internettet kan læse hjemmesiden, men hvem henvender den sig især til? Prøv at karakterisere målgruppen. Er den smal eller bred? Består målgruppen af en bestemt aldersgruppe, køn, folk med særlige interesser o.s.v. Hvis afsenderen har været omhyggelig, så kan du aflæse, hvilken målgruppe de forsøger at ramme, ved at kigge på både indhold (HVAD) og form (HVORDAN). HVORDAN er (udtryks)formen? Afviger formen fra hjemmesiders normale opbygning? Hvilke farver og grafiske virkemidler er der brugt? Er der meget eller lidt tekst? Hvordan er billeder/fotos brugt på hjemmesiden? Hvordan navigerer man rundt på siden? Er der særlige funktioner (afstemninger, chat, nyhedsbrev, diskussionsforum o.s.v.) og særlige medietyper (video og lyd)? Farver har en vældig signalværdi. De betyder meget for, hvordan du oplever hjemmesiden. De fortæller ikke noget præcist, men de sætter en stemning. Officielle institutioner bruger farver på en helt anden måde end private. Og større virksomheder har ofte et vedtaget designkoncept, som fastlægger brugen af grafik og farver på deres materialer inkl. hjemmesiden. Side 3

4 Hvis en hjemmeside er fyldt med billeder og knapper og ting, der blinker og snurrer rundt, så signalerer den ikke seriøsitet. Ofte bliver der sat lighedstegn mellem seriøsitet og et kedeligt design, men sådan behøver det ikke at være!! HVORFOR siger afsenderen det? Hvad er afsenderens MOTIV? Det hænger normalt meget sammen med, hvem afsenderen er (HVEM). Man kan skelne mellem mange former for motiver, hvor nogle af de vigtigste er: at informere at undervise at overbevise at underholde Der vil næsten altid være tale om en blanding af flere motiver. Et firma s hjemmeside, som reklamerer for et produkt, prøver at overbevise modtageren om, at produktet er godt, men ofte giver den også saglig information måske ligefrem undervisning omkring emnet. Samtidig prøver firmaet måske også at gøre det på en underholdende måde nogen gange så det kan blive for popsmart En hjemmeside, hvis mål (MOTIV) er at undervise, vil måske også gerne undgå at virke for kedelig, og den bruger derfor også mere underholdende elementer. Den prøver måske også at overbevise én om bestemte holdninger. Det drejer sig altså sjældent om at fastslå ét enkelt formål eller motiv, men snarere om hvordan hjemmesiden vægter (prioriterer) forskellige motiver. Et vigtigt spørgsmål er, om hjemmesiden prøver at skjule det virkelige motiv for på den måde at narre modtageren! VIRKNING? Hvilken virkning har hjemmesiden? Ligesom i spørgsmålet om, hvem modtageren er, så er der i virkeligheden to spørgsmål: hvilken virkning ønsker hjemmesiden at opnå? og hvilken virkning har den faktisk på dig eller en gruppe af modtagere? OPGAVE: Tag udgangspunkt i ovenstående model, og lav en sammenlignende analyse af to hjemmesider med det samme emne. Side 4

5 Kildekritik og troværdighed på nettet Når du bruger oplysninger fra nettet i en opgave, så er det vigtigt, at du angiver, hvor oplysningerne kommer fra: websidens adresse! Men det er sværere at henvise til Internettet end til en bog, fordi oplysningerne på nettet kan ændre sig fra dag til dag eller måske pludselig forsvinde helt. Hvis du vil sikre dig 100%, så er det nødvendigt at printe websiderne ud (men det kan også virke som fråds og spild af papir). Kildekritik handler om at vurdere, om en kilde er troværdig kan man stole på det, der står? En analyse af hjemmesiden kan være en god start på en vurdering af troværdigheden. Og her er det meget vigtigt at finde ud af, hvad afsenderens motiv er hvorfor har nogen mon lavet denne hjemmeside? Hvis det er en kommerciel eller politisk hjemmeside, så kan man roligt regne med, at det har en vis indflydelse på, hvad der bliver sagt og hvordan. Det behøver ikke at være usandt, men der er visse hensyn, som spiller ind. I den senere tid har der været forskellige sager fremme, hvor visse grupper har forsøgt at efterligne/forfalske bestemte hjemmesider for at få deres (skjulte) budskab igennem ved hjælp af andres gode navn. Det kan bl.a. ske ved at få en web-adresse, som er næsten magen til originalen. Og dernæst laver man design og layout på snyde-siden, så de besøgende næsten ikke kan se forskel. Man kunne måske bruge adressen (hvis den ikke allerede var snuppet af den rigtige bank) og så forsøge at lokke kunder til at udlevere kreditkortoplysninger inkl. pinkode samt andre personlige oplysninger. F.eks. ved at e til kunder og bede dem klikke på et link til den falske side o.s.v. Begrebet kaldes phishing og er et voksende problem i udlandet. Og et problem som sikkert også vil dukke op i Danmark i et eller andet omfang. Her handler det om kontante svindelnumre og/eller afpresning, men det kunne lige så godt dreje sig om at videregive fordrejede eller falske informationer om et eller andet (historisk, politisk eller kommercielt) emne!! Når du har svaret på spørgsmålene vedr. analyse (side 3-4), så er du godt rustet til at gå videre med følgende overvejelser: Svarer hjemmesidens web-adresse til dens navn? Giver hjemmesiden rent visuelt et gennemarbejdet og troværdigt indtryk (eller virker det ærligt talt noget amatøragtigt)? Er siden opdateret for nylig? Bliver den vedligeholdt løbende? Er der ordentlige oplysninger om, hvem der står bag (=afsenderen)? Det er et dårligt tegn, hvis ingen rigtig vil stå ved hjemmesiden. Er teksterne sprogligt i orden? En seriøs afsender vil sørge for, at der bliver læst korrektur på teksterne! Hvilke andre hjemmesider henviser siden til? Hvilke andre hjemmesider henviser evt. til denne hjemmeside? Side 5

6 De to sidste spørgsmål kan være vigtige, fordi det normalt er et kvalitetsstempel, hvis en anden hjemmeside af (anerkendt) høj kvalitet har et link til siden. Ved at se på, hvilke sider der i øvrigt linkes til, kan man afgøre, hvilken omgangskreds hjemmesiden tilhører. Nedenstående artikel er skrevet af Danmark s Biblioteksskole (marts 2004) Pas på kvaliteten på www! På www er der ikke de samme kvalitetsfiltre i form af forlæggere og redaktører, som vi kender fra det trykte univers. Alle kan oprette en side på nettet og få deres synspunkter udbredt, landsbytosserne blander sig med misinformatørerne, og revl og krat kommer frem, når man laver en søgning. Problemet opstår ikke, hvis man bruger en af de mange kvalitetsvurderede indgange til nettets ressourcer; men benytter man en søgemaskine bør man være kildekritisk og kvalitetsvurdere informationerne. Man bør stille nøjagtig de samme krav til dokumentation af synspunkter, som man vil gøre i et trykt univers (f.eks. en avis eller en bog). Der lurer farer alle vegne Meget på www giver sig ud for at være noget andet end det er. Misinformation - det bevidste forsøg på at føre andre bag lyset - kan antage forskellige former: Falske sider med ondsindet intention Udgiver sig for at være en officiel hjemmeside for en person eller organisation. Én af de mest berømte - eller berygtede - er Martin Luther King Jr. - A True Historical Examination (www.martinlutherking.org/); på overfladen en side med indhold til brug i undervisningen om MLK og den amerikanske borgerrettighedsbevægelse, men ved nærmere eftersyn en tilsvining af MLK udgivet af White Pride organisationen Stormfront (www.stormfront.org). Parodier og fupsteder Har til hensigt at gøre grin med eksisterende sider. De forskellige variationer over "Welcome to the White House" (www.whitehouse.gov = den ægte) er gode eksempler. "Welcome to the White House" med domænenavnene org og net (www.whitehouse.org/, er begge satiriske anti- Bush hjemmesider, mens "Whitehouse.com" er en såkaldt "voksen"-side (læs: porno). Et andet eksempel er som giver sig ud for at være World Trade Organizations hjemmeside. Det er den ikke - den er nemlig lavet af antiglobaliseringsbevægelsen "The Yes Men", som har modtaget mange henvendelser om at tale på konferencer som repræsentanter for WTO! Side 6

7 Skjulte dagsordener Sammenblander facts og holdninger. En af nettets kvaliteter er, at alle kan få udtrykt deres meninger; men meninger forklædt som facts er problematisk. Hvis der er tale om et partsindlæg bør det fremgå eksplicit af siden. Islaminfo.dk (www.islaminfo.dk) er sponsoreret af Foreningen Dansk Kultur og stærkt islamkritisk. Det er der ikke noget galt i; problemet kommer, når man på siden anfører at "formidle regulær vidensinformation på et videnskabeligt, informativt grundlag" og retter sin information mod elever, som ønsker at skrive opgaver om emnet. Hadesider Hadesider er der mange af. Racisme, white power, Ku Klux Klan, nazisme etc er stærkt repræsenterede på www. Det kan man få et indtryk af ved at konsultere The Hate Directory (www.bcpl.net/~rfrankli/hatedir.pdf). Skjult produktinformation Giver sig ud for forskning eller undervisning, men er i virkeligheden ren reklame. Desuden er www kvaksalvernes paradis. Man bør altid være på vagt overfor medicinsk information og sikre sig, at informationen kommer fra en vederhæftig kilde. The Endometriosis Research Center (www.endocenter.org/) ser måske troværdigt ud, men ifølge Quackwatch (www.quackwatch.org/), som overvåger nettets kvaksalvere er informationerne aldeles uvidenskabelige. Hvad skal jeg være opmærksom på? Nogle kriterier er selvfølgelig vigtigere end andre; som regel vil ophavets troværdighed, informationernes korrekthed og sidens opdatering være centrale elementer. Ophavets troværdighed Hvem står bag siden? er det muligt at identificere vedkommende person eller institution? har ophavet kvalifikationer, der er relevante for sidens emne? Er der en kontaktadresse? Det kan da godt være at jamesbond.dk er ekspert i paleontologi, men hvor skulle vi vide det fra? (www.paleontology.arsmatrix.dk/) Indhold Er der tale om unik information? Meget information på www er "vanity publishing" - forfængelighedspublicering, trivielt eller plagiat af andre sider, som kun en mor vil finde interessant. Spændvidden på www er enorm, den samme søgning kan resultere i dokumenter af vidt forskellig kvalitet og omfang. Tag ikke det første og det bedste! Er informationen korrekt? Det kan være svært at vurdere, men hvis der er den mindste tvivl, bør man altid checke informationerne i en autoritativ kilde som f.eks. et pålideligt leksikon. Man bør også være opmærksom på, at Internet ikke altid er den bedste kilde til informationer. Det er tidsspilde at forsøge at grave noget ud af nettet, som kunne være fundet på mindre end et minut ved at slå op i en bog eller tage telefonen. Er der tale om meninger eller facts? Er der litteraturhenvisninger eller anden dokumentation, som underbygger udsagnene? Kan eventuel reklamefinansiering eller sponsorering påvirke indholdet af siden? Side 7

8 Opdatering En kvalitetsside bør have oplysninger om datoer for oprettelse og opdatering (hvis relevant). Der ligger utallige sider på nettet, som er blevet oprettet af entusiastiske forfattere, som efterfølgende har fundet ud af, hvor lang tid det tager at vedligeholde en hjemmeside - de gav op, og glemte at fjerne deres produkt. Måske er forfatteren til WWW Virtual Library's hjemmeside AstroWeb: Astronomy/Astrophysics on the Internet (www.astroweb.com.ar/) én af dem; siden er ikke opdateret siden 1995! Det kunstneriske indtryk Stavefejl i hobetal og sjusket design gør de fleste mistroiske på forhånd; det kan der ofte være grund til, men det er på den anden side også værd at ihukomme én af Shakespeares samtidige - Thomas Dekkers ord: "En guldmaske skjuler alle misdannelser - A mask of gold hides all deformities". Hvad kan jeg gøre? Hvis man ikke umiddelbart kan afgøre en sides troværdighed, bør man som regel vende tommelfingeren nedad med det samme. Imidlertid kan der være situationer, hvor oplysning om ophav eller ophavets troværdighed mangler, men hvor den pågældende side alligevel har sådanne kvaliteter, at det er værd at lave lidt detektivarbejde. I disse tilfælde kan følgende forsøges: Check link Se om der er et link til en hjemmeside på et ophav eller en institution, som kan føre videre til en opklaring af identiteten. Prøv søgemaskine Søg navn på ophav/institution i en søgemaskine (som frase med angivelse af " " omkring navnet). Vi har f.eks. lavet en søgning på "holocaust" og fundet et dokument om "A short introduction to the study of Holocaust revisionism" skrevet af Arthur R. Butz (http://pubweb.acns.nwu.edu/~abutz/di/intro.html). Siden ligger på et edudomæne, dvs. et domæne ejet af en amerikansk videregående uddannelse, i dette tilfælde Northwestern University i Illinois. Tilden (~) angiver at der er tale om en personlig hjemmeside. Hvis man afkorter URL'en til ~abutz/ fremgår det, at han er Associate Professor of Electrical and Computer Engineering. Gør det ham kvalificeret til at udtale sig om holocaust? En søgning i f.eks. Google på "arthur r. butz" viser at han er en af verdens førende holocaustbenægtere. Prøv WHOIS Søgning på domænenavn i WHOIS-databasen (www.whois.net/) er nok det mest effektive middel til at afsløre ejerskabet bag en side. Når man køber et domæne skal ejerens kontaktinformationer gøres offentlig tilgængelige. I eksemplet med er det nemt at finde frem ejeren. Domænenavnet indtastes i WHOIS-databasens søgefunktion, og frem kommer WHOIS's oplysninger om sitet: Ejeren hedder Andy Bichlbaum, og en videre søgning i f.eks. Google på hans navn giver tilknytningen til The Yes Men. WHOIS kan Side 8

9 også afsløre sammenhængen mellem og Stormfront. I Danmark findes oplysninger om DK-domæner på DK-Hostmaster (www.dkhostmaster.dk/). Man bør dog være opmærksom på, at registranter af domænenavne kan få blændet deres oplysninger. Se på topdomænet Top-domænenavnet kan give en vis idé om sidens karakter, men den er langt fra sikker. Ikke alt på et edu-domæne er troværdigt eller seriøst som ovenstående eksempel med holocaust og Arthur R. Butz viser, og ikke alt på et com-domæne er specielt kommercielt. F.eks. ligger den mest kvalificerede indgang til viden om søgemaskiner på Hvem linker til siden? En søgning på sider, der har links til den side, man er interesseret i at finde information om, kan også være nyttig i opklaringsarbejdet. Tanken bygger på at der må være en sammenhæng mellem en side og de sider der har links til den. Er det kvalitetssider, der har links til den pågældende side? Bliver der afsløret en emnemæssig sammenhæng? I Martin Luther Kings tilfælde er sagen klar: halvdelen af links kommer fra white pride-organisationer, mens den anden halvdel kommer fra sider, som beskæftiger sig med kvalitetsproblemer på www. De fleste søgemaskiner tilbyder denne facilitet i avanceret søgning. Søgemaskinen har en speciel facilitet: når man indtaster et domænenavn i søgefeltet får man oplysninger om såvel ejerskab fra WHOISdatabasen som hvilke sider, der har links til domænet. (Kilde: Danmarks Biblioteksskole, marts 2004) Pålidelige samlinger af links og oplysninger: Danmarks Biblioteksskole: Bibliotekernes Netguide: Handelsskolernes Internetvejviser: Fagenes InfoGuide: Forbrugerombudsmanden, Forbrugerstyrelsen og Forbrugerklagenævnet: :-) Søren Noah (maj 2005) Side 9

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

NETTET ER ET MULTIMEDIUM

NETTET ER ET MULTIMEDIUM At læse og skrive på nettet Af Jesper Hansen Nettet Du er højst sandsynligt vant til at bruge internettet i din dagligdag. Når du omtaler det som nettet, ved alle, at det er det net, som vi det meste af

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet!

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet! MATERIALEKRITIK / KILDEKRITIK / INFORMATIONSKRITIK Søg først efter materiale på "sikre" steder på nettet. Find ud af hvem der har produceret hjemmesiden. Se efter hvornår hjemmesiden er lavet og/eller

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 1 Kildekritik - hvor sikker er du på nettet? Mange mennesker laver internetsider for at sælge noget eller få nogen overbevist om et bestemt budskab

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 -

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Blokeringslister - 4 - Kontrol af, hvordan du deler

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Google Søgninger side 1 af13

Google Søgninger side 1 af13 Google Søgninger side 1 af13 Indholdsfortegnelse Internetforkortelser og adresser m.m.... Side 2 Søgning i Google... Side 4 Nyhed erstatning for det sorte bånd... Side 7 Avanceret søgning... Side 10 Flere

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge video

Sådan kommer du i gang med at bruge video Sådan kommer du i gang med at bruge video INDHOLD INDLEDNING... 3 DERFOR SKAL DU I GANG MED AT BRUGE VIDEO... 4 OVERVEJELSER... 5 SOCIALE MEDIER... 5 YOUTUBE... 6 OPDATER OFTE... 6 UDSTYR... 6 HVAD SÅ

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen WWW Evaluation Kvalitetsvurdering af Information på hjemmesider Inspireret af http://www.aub.auc.dk/mileinternet/ 1 Mangfoldighed Nettets styrke og svaghed Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING!

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING! Baggrund Senest i perioden juli og august 2009 har UC Lillebælt været udsat for forskellige forsøg på at udnytte vores it-systemer til at indsamle personlige data og kommunikere ulovligt reklamemateriale.

Læs mere

Vejledning til Google Analytics rapporter

Vejledning til Google Analytics rapporter Vejledning til Google Analytics rapporter Internet statistik kan godt være svært at forstå specielt hvis man ikke er vant til at arbejde med sådanne ting. For at gøre det nemmere for vores kunder at forstå

Læs mere

Din virksomheds internationale website. Eksport

Din virksomheds internationale website. Eksport Din virksomheds internationale website Eksport Din virksomheds internationale website Denne guide skal hjælpe dig med at sikre, at din virksomheds website også fremstår professionelt, når sproget er et

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Linkbuilding. Martin Skøtt Online marketing chef @martinskott

Linkbuilding. Martin Skøtt Online marketing chef @martinskott Linkbuilding Martin Skøtt Online marketing chef @martinskott 1 Dagens Agenda Hvad er et link, og hvad kan vi i 2014? Den sunde link profil Social Sponsor og certifikater Old School linkbuilding Fake personas

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK Denne rapport indeholder en primær analyse af webstedet www.bilforhandler.dk. Vi har kigget på: Det vigtige førstehåndsindtryk af webstedet Brugervenlighed Anvendte

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. For at kunne benytte tjenesten skal dit

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

Indhold. Side 1 af 6. Internet Explorer 7 Internet Explorer 7

Indhold. Side 1 af 6. Internet Explorer 7 Internet Explorer 7 Internet Explorer 7 Side 1 af 6 Indhold Internet Explorer 7...1 Indhold...1 Nye ting i Internet Explorer 7...2 Nyt udseende...2 Faneblade...2 Nemmere søgning...3 Nemme nyheder...3 Bedre sikkerhed...5 Understøttelse

Læs mere

Hanne Wick, Wick Kommunikation Aps

Hanne Wick, Wick Kommunikation Aps Tekster til web Oplæg af Hanne Wick, Wick Kommunikation Aps Digital Markedsføring 2011 Hanne Wick, Wick Kommunikation Aps Har siden 1983 arbejdet med kommunikation, markedsføring og PR, siden 1999 med

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber Dilemmakort Sættet indeholder 9 elevkort og et forklarende kort til læreren. En klasse kan inddeles i op til 9 grupper med 3 elever, der hver få udleveret et dilemmakort som diskuteres i gruppen. Der samles

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

SÅDAN SIKRER DU KVALITETEN I DIT INDHOLD PÅ SUNDHED.DK. Vejledning til redaktører. Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0

SÅDAN SIKRER DU KVALITETEN I DIT INDHOLD PÅ SUNDHED.DK. Vejledning til redaktører. Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0 SÅDAN SIKRER DU KVALITETEN I DIT INDHOLD PÅ SUNDHED.DK Vejledning til redaktører Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0 INDHOLD Vejledning til redaktører 1 Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0

Læs mere

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen Advokat Peter Lind Nielsen BvHD IT-Forum Midtjylland Silkeborg, den 4. september 2012 Markedsføring på

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

REKLAMER REKLAMEANALYSE

REKLAMER REKLAMEANALYSE REKLAMEANALYSE Præsentation af reklamen Hvem er afsenderen? o stort el. lille firma o dansk el. udenlandsk o hvilke produkter o slogan, logo Hvilket reklamebureau? Hvad reklameres der for? Hvilket medie

Læs mere

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Informationssøgning Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Hvordan kommer jeg i gang Sæt tid af, 5 minutter er ikke nok Begynd med det du

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen 1 En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Public Relations Håndbog. Kapitel 10

Public Relations Håndbog. Kapitel 10 Public Relations Håndbog Kapitel 10 INTERNET TECHNOLOGI Oversættelse / Første kladde PR HÅNDBOG KAPITEL 10 INTERNET TECHNOLOGI Dette kapitel adresserer til internet teknologi I den forstand det relaterer

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen over

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Sociale medier en katalysator for salget

Sociale medier en katalysator for salget Sociale medier en katalysator for salget Anne Tingleff 13/9 2012 2 Facebook versus LinkedIn i Danmark Sociale medier i Danmark Danmarks statistik 2011 54% af danskerne bruger sociale medier Ca. 85 % af

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder CMA: California Maritime Academy Library KMRC: MERIKOTA/Kotka Maritime

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

med Wix.com eller andre programmer

med Wix.com eller andre programmer med Wix.com eller andre programmer Søren "Noah" Nielsen 2015 Indholdsfortegnelse Webdesign... 3 Hvad er en hjemmeside?... 4 Hvad består websiden af?... 5 Hvad vil du opnå med dit website?... 7 Tips om

Læs mere

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet Kenn Römer-Bruhn WordPress - gør dig synlig på nettet version 1.3 2. september 2013 Lidt om hvem Kenn er Arbejdsområder i dag: Forfatter, skribent, redaktør, forlægger, fotojournalist, blogger, grafisk

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål Google websites https://sites.google.com Pædagogiske og didaktiske mål Et værktøj til at samle og dele klassens materialer og noter på ét sted med mulighed for et lækkert layout. Der kan lægges dokumenter

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Fronter brugervejledning

Erhvervsakademi Sjælland. Fronter brugervejledning Erhvervsakademi Sjælland Fronter brugervejledning Indhold Kom godt i gang med Fronter: De studerendes manual Intro... 2 Jeg har brug for hjælp!... 2 Hvordan kommer jeg på Fronter?... 2 Gør dig selv synlig

Læs mere

World Wide Web Det verdensomspændende spindelvæv Søgemaskinerne Portal eller fritekst Viggo Liebmann Hansen viha@uni.gl

World Wide Web Det verdensomspændende spindelvæv Søgemaskinerne Portal eller fritekst Viggo Liebmann Hansen viha@uni.gl World Wide Web Det verdensomspændende spindelvæv Søgemaskinerne Portal eller fritekst Viggo Liebmann Hansen viha@uni.gl Tim Berners-Lee arbejdede i CERN med informationsudveksling mellem forskere der brugte

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Faktion: kapitel om reklameanalyse. Overblik over teksten

Faktion: kapitel om reklameanalyse. Overblik over teksten Faktion: kapitel om reklameanalyse Det skal bare sælge om at analysere reklamer Verden er fuld af reklamer. Der er reklamer i blade og aviser, på internettet og i fjernsynet. Når vi venter på en bus, er

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer 10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer Indledning 10 Vigtigste Ranking Faktorer Agilitor Der findes en lang række faktorer, der har indflydelse på din websites position i Google på forskellige søgeord. Faktisk

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Kursus for iværksættere. Mikkel Elmholdt MEconsult

Kursus for iværksættere. Mikkel Elmholdt MEconsult Internettet i markedsføringen Kursus for iværksættere Mikkel Elmholdt MEconsult Præsentation Mikkel Elmholdt Freelance softwareudvikler. Civilingeniør fra DTU 1989, +22 års erhvervserfaring. Merkonom i

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Ordforklaring side 73

Ordforklaring side 73 Ordforklaring side 73 I retten har man en forsvarer, det har man ikke i BT og Ekstra Bladet! Hvad du ser er nyheder hvad du ved er baggrund hvad du føler er opinion! Interviewerens kunst består i at stille

Læs mere

Vejledning til hjemmesiden

Vejledning til hjemmesiden Vejledning til hjemmesiden Menu I venstre side finder du menuen over hjemmesidens indhold. Når du aktiverer et menupunkt, vil det enten folde sig ud med undermenuer med nye valgmuligheder, eller du vil

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden...

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden... Indholdsfortegnelse Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4 Skab overblik... 4 Fokuser på læseren... 6 Skil dig ud fra mængden... 6 Don t tell me show me... 7 Fokuser på, hvad læseren

Læs mere

Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus

Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus Efter Java-hullet: Væn dig til det din computer bliver aldrig 100 % sikker. Men derfor kan vi jo godt prøve at beskytte den så vidt mulig alligevel. Vi

Læs mere

Introduktion til dokumentstyringssystemet

Introduktion til dokumentstyringssystemet 10. Hvordan afslutter jeg e-dok? Når du har afsluttet søgning og læsning af dokumenter, skal du klikke på Logoff i menuen i højre side af skærmbilledet 11. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan anvende e-dok?

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Aabenraa 20. september 2012

Aabenraa 20. september 2012 Aabenraa 20. september 2012 Udvikling af informationskompetence Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Dagens program

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere