Analyse af websider >>> kildekritik!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af websider >>> kildekritik!!"

Transkript

1 Analyse af websider >>> kildekritik!! En webside er bygget op af mange forskellige dele, som dels skal levere indhold, grafiske effekter og navigation. Der kan være tale om både tekst, farver, billeder, film og lyd, som alt sammen bidrager til BUDSKABET!! Som webdesigner har man stor frihed, når man skal udforme en hjemmeside. Men mange websider ser alligevel relativt ens ud og minder til dels om opbygningen af siderne i en avis eller et magasin. Det er vi vant til og trygge ved. Hvis websiden har en meget anderledes opbygning og måde at navigere på, så kan man godt blive forvirret. Og resultatet er ofte, at man forlader websitet uden at få gavn af det egentlige indhold. Mange websider er opbygget således: Øverst: logo, titel (firmanavn eller hjemmesidens titel) og/eller reklamer I midten: indholdet med tekst og billeder Til venstre: navigation (tekst-links eller knapper ) Til højre: f.eks. korte nyheder, afstemninger eller mere navigation Nederst: kontaktoplysninger til hjemmesidens ejer eller webmaster Nedenstående forside (www.politiken.dk) er bygget op fortrinsvis efter denne traditionelle model:

2 OPGAVE: Find en anden hjemmeside, som er opbygget på denne traditionelle måde og find også en hjemmeside, som er opbygget på utraditionelle måder. Sammenlign dit indtryk af de to forskellige hjemmesider og find fordele og ulemper. Hjemmesider kan (ligesom de trykte medier) inddeles i forskellige genrer men meget ofte ser man, at der indgår elementer fra mere end en enkelt genre. Her er en liste over nogle af de vigtigste: Portaler, søgemaskiner, link-samlinger Firmahjemmesider, produkthjemmesider Netbutikker (e-handel) Netbanker Private hjemmesider Officielle og offentlige institutioner Undervisning Foreningers hjemmesider Chat-sider, internetsamfund (communities) Emne-hjemmesider, hobbysider, fansider Download-sider hvor man kan hente programmer, spil, musik o.lign. OPGAVE: Find et eksempel på hver af disse genrer og læg mærke til måde at kommunikere på i hvert tilfælde. Hvilke virkemidler benyttes? Er der nogle særlige forskelle, der springer i øjnene? Det er yderst vigtigt, at en hjemmeside er brugervenlig: Det skal være forholdsvis let at finde rundt på den, og Kvaliteten af indholdet skal være i orden. Men det er desværre ikke altid tilfældet. Derfor er det temmelig vigtigt at kunne vurdere indholdet, så man ikke hopper på hvad som helst. Det er ikke sandt, bare fordi det står på Internet!! På de næste sider får du nogle ideer til, hvordan du kan gribe det an, når du skal vurdere troværdigheden af kommunikationen på en hjemmeside. Side 2

3 Som i al anden kommunikation er der tale om et forhold mellem en afsender af budskabet og en modtager af dette. HVEM kommunikerer HVAD til HVEM? HVORDAN, HVORFOR og med hvilken VIRKNING? HVEM er afsenderen? Er det et kommercielt firma, en offentlig institution, en forening, en privatperson eller? Det er altid vigtigt at vide, hvem der er afsender. Det har stor betydning for de forventninger, man kan stille til hjemmesiden. F.eks. bør du have mere tillid til en offentlig institution end til en privatperson (som du ikke ved noget om) eller et firma (som med alle kneb vil reklamere og sælge sin vare). HVAD siges? Svaret er hjemmesidens emne, dens indhold og budskab. Måske er hjemmesiden først og fremmest en reklame for et produkt, og budskabet er kort og godt: Køb produktet. Måske fortæller hjemmesiden om en politisk holdning eller om en hobby. Der er mange muligheder. HVEM er modtageren? Alle med adgang til Internettet kan læse hjemmesiden, men hvem henvender den sig især til? Prøv at karakterisere målgruppen. Er den smal eller bred? Består målgruppen af en bestemt aldersgruppe, køn, folk med særlige interesser o.s.v. Hvis afsenderen har været omhyggelig, så kan du aflæse, hvilken målgruppe de forsøger at ramme, ved at kigge på både indhold (HVAD) og form (HVORDAN). HVORDAN er (udtryks)formen? Afviger formen fra hjemmesiders normale opbygning? Hvilke farver og grafiske virkemidler er der brugt? Er der meget eller lidt tekst? Hvordan er billeder/fotos brugt på hjemmesiden? Hvordan navigerer man rundt på siden? Er der særlige funktioner (afstemninger, chat, nyhedsbrev, diskussionsforum o.s.v.) og særlige medietyper (video og lyd)? Farver har en vældig signalværdi. De betyder meget for, hvordan du oplever hjemmesiden. De fortæller ikke noget præcist, men de sætter en stemning. Officielle institutioner bruger farver på en helt anden måde end private. Og større virksomheder har ofte et vedtaget designkoncept, som fastlægger brugen af grafik og farver på deres materialer inkl. hjemmesiden. Side 3

4 Hvis en hjemmeside er fyldt med billeder og knapper og ting, der blinker og snurrer rundt, så signalerer den ikke seriøsitet. Ofte bliver der sat lighedstegn mellem seriøsitet og et kedeligt design, men sådan behøver det ikke at være!! HVORFOR siger afsenderen det? Hvad er afsenderens MOTIV? Det hænger normalt meget sammen med, hvem afsenderen er (HVEM). Man kan skelne mellem mange former for motiver, hvor nogle af de vigtigste er: at informere at undervise at overbevise at underholde Der vil næsten altid være tale om en blanding af flere motiver. Et firma s hjemmeside, som reklamerer for et produkt, prøver at overbevise modtageren om, at produktet er godt, men ofte giver den også saglig information måske ligefrem undervisning omkring emnet. Samtidig prøver firmaet måske også at gøre det på en underholdende måde nogen gange så det kan blive for popsmart En hjemmeside, hvis mål (MOTIV) er at undervise, vil måske også gerne undgå at virke for kedelig, og den bruger derfor også mere underholdende elementer. Den prøver måske også at overbevise én om bestemte holdninger. Det drejer sig altså sjældent om at fastslå ét enkelt formål eller motiv, men snarere om hvordan hjemmesiden vægter (prioriterer) forskellige motiver. Et vigtigt spørgsmål er, om hjemmesiden prøver at skjule det virkelige motiv for på den måde at narre modtageren! VIRKNING? Hvilken virkning har hjemmesiden? Ligesom i spørgsmålet om, hvem modtageren er, så er der i virkeligheden to spørgsmål: hvilken virkning ønsker hjemmesiden at opnå? og hvilken virkning har den faktisk på dig eller en gruppe af modtagere? OPGAVE: Tag udgangspunkt i ovenstående model, og lav en sammenlignende analyse af to hjemmesider med det samme emne. Side 4

5 Kildekritik og troværdighed på nettet Når du bruger oplysninger fra nettet i en opgave, så er det vigtigt, at du angiver, hvor oplysningerne kommer fra: websidens adresse! Men det er sværere at henvise til Internettet end til en bog, fordi oplysningerne på nettet kan ændre sig fra dag til dag eller måske pludselig forsvinde helt. Hvis du vil sikre dig 100%, så er det nødvendigt at printe websiderne ud (men det kan også virke som fråds og spild af papir). Kildekritik handler om at vurdere, om en kilde er troværdig kan man stole på det, der står? En analyse af hjemmesiden kan være en god start på en vurdering af troværdigheden. Og her er det meget vigtigt at finde ud af, hvad afsenderens motiv er hvorfor har nogen mon lavet denne hjemmeside? Hvis det er en kommerciel eller politisk hjemmeside, så kan man roligt regne med, at det har en vis indflydelse på, hvad der bliver sagt og hvordan. Det behøver ikke at være usandt, men der er visse hensyn, som spiller ind. I den senere tid har der været forskellige sager fremme, hvor visse grupper har forsøgt at efterligne/forfalske bestemte hjemmesider for at få deres (skjulte) budskab igennem ved hjælp af andres gode navn. Det kan bl.a. ske ved at få en web-adresse, som er næsten magen til originalen. Og dernæst laver man design og layout på snyde-siden, så de besøgende næsten ikke kan se forskel. Man kunne måske bruge adressen (hvis den ikke allerede var snuppet af den rigtige bank) og så forsøge at lokke kunder til at udlevere kreditkortoplysninger inkl. pinkode samt andre personlige oplysninger. F.eks. ved at e til kunder og bede dem klikke på et link til den falske side o.s.v. Begrebet kaldes phishing og er et voksende problem i udlandet. Og et problem som sikkert også vil dukke op i Danmark i et eller andet omfang. Her handler det om kontante svindelnumre og/eller afpresning, men det kunne lige så godt dreje sig om at videregive fordrejede eller falske informationer om et eller andet (historisk, politisk eller kommercielt) emne!! Når du har svaret på spørgsmålene vedr. analyse (side 3-4), så er du godt rustet til at gå videre med følgende overvejelser: Svarer hjemmesidens web-adresse til dens navn? Giver hjemmesiden rent visuelt et gennemarbejdet og troværdigt indtryk (eller virker det ærligt talt noget amatøragtigt)? Er siden opdateret for nylig? Bliver den vedligeholdt løbende? Er der ordentlige oplysninger om, hvem der står bag (=afsenderen)? Det er et dårligt tegn, hvis ingen rigtig vil stå ved hjemmesiden. Er teksterne sprogligt i orden? En seriøs afsender vil sørge for, at der bliver læst korrektur på teksterne! Hvilke andre hjemmesider henviser siden til? Hvilke andre hjemmesider henviser evt. til denne hjemmeside? Side 5

6 De to sidste spørgsmål kan være vigtige, fordi det normalt er et kvalitetsstempel, hvis en anden hjemmeside af (anerkendt) høj kvalitet har et link til siden. Ved at se på, hvilke sider der i øvrigt linkes til, kan man afgøre, hvilken omgangskreds hjemmesiden tilhører. Nedenstående artikel er skrevet af Danmark s Biblioteksskole (marts 2004) Pas på kvaliteten på www! På www er der ikke de samme kvalitetsfiltre i form af forlæggere og redaktører, som vi kender fra det trykte univers. Alle kan oprette en side på nettet og få deres synspunkter udbredt, landsbytosserne blander sig med misinformatørerne, og revl og krat kommer frem, når man laver en søgning. Problemet opstår ikke, hvis man bruger en af de mange kvalitetsvurderede indgange til nettets ressourcer; men benytter man en søgemaskine bør man være kildekritisk og kvalitetsvurdere informationerne. Man bør stille nøjagtig de samme krav til dokumentation af synspunkter, som man vil gøre i et trykt univers (f.eks. en avis eller en bog). Der lurer farer alle vegne Meget på www giver sig ud for at være noget andet end det er. Misinformation - det bevidste forsøg på at føre andre bag lyset - kan antage forskellige former: Falske sider med ondsindet intention Udgiver sig for at være en officiel hjemmeside for en person eller organisation. Én af de mest berømte - eller berygtede - er Martin Luther King Jr. - A True Historical Examination (www.martinlutherking.org/); på overfladen en side med indhold til brug i undervisningen om MLK og den amerikanske borgerrettighedsbevægelse, men ved nærmere eftersyn en tilsvining af MLK udgivet af White Pride organisationen Stormfront (www.stormfront.org). Parodier og fupsteder Har til hensigt at gøre grin med eksisterende sider. De forskellige variationer over "Welcome to the White House" (www.whitehouse.gov = den ægte) er gode eksempler. "Welcome to the White House" med domænenavnene org og net (www.whitehouse.org/, er begge satiriske anti- Bush hjemmesider, mens "Whitehouse.com" er en såkaldt "voksen"-side (læs: porno). Et andet eksempel er som giver sig ud for at være World Trade Organizations hjemmeside. Det er den ikke - den er nemlig lavet af antiglobaliseringsbevægelsen "The Yes Men", som har modtaget mange henvendelser om at tale på konferencer som repræsentanter for WTO! Side 6

7 Skjulte dagsordener Sammenblander facts og holdninger. En af nettets kvaliteter er, at alle kan få udtrykt deres meninger; men meninger forklædt som facts er problematisk. Hvis der er tale om et partsindlæg bør det fremgå eksplicit af siden. Islaminfo.dk (www.islaminfo.dk) er sponsoreret af Foreningen Dansk Kultur og stærkt islamkritisk. Det er der ikke noget galt i; problemet kommer, når man på siden anfører at "formidle regulær vidensinformation på et videnskabeligt, informativt grundlag" og retter sin information mod elever, som ønsker at skrive opgaver om emnet. Hadesider Hadesider er der mange af. Racisme, white power, Ku Klux Klan, nazisme etc er stærkt repræsenterede på www. Det kan man få et indtryk af ved at konsultere The Hate Directory (www.bcpl.net/~rfrankli/hatedir.pdf). Skjult produktinformation Giver sig ud for forskning eller undervisning, men er i virkeligheden ren reklame. Desuden er www kvaksalvernes paradis. Man bør altid være på vagt overfor medicinsk information og sikre sig, at informationen kommer fra en vederhæftig kilde. The Endometriosis Research Center (www.endocenter.org/) ser måske troværdigt ud, men ifølge Quackwatch (www.quackwatch.org/), som overvåger nettets kvaksalvere er informationerne aldeles uvidenskabelige. Hvad skal jeg være opmærksom på? Nogle kriterier er selvfølgelig vigtigere end andre; som regel vil ophavets troværdighed, informationernes korrekthed og sidens opdatering være centrale elementer. Ophavets troværdighed Hvem står bag siden? er det muligt at identificere vedkommende person eller institution? har ophavet kvalifikationer, der er relevante for sidens emne? Er der en kontaktadresse? Det kan da godt være at jamesbond.dk er ekspert i paleontologi, men hvor skulle vi vide det fra? (www.paleontology.arsmatrix.dk/) Indhold Er der tale om unik information? Meget information på www er "vanity publishing" - forfængelighedspublicering, trivielt eller plagiat af andre sider, som kun en mor vil finde interessant. Spændvidden på www er enorm, den samme søgning kan resultere i dokumenter af vidt forskellig kvalitet og omfang. Tag ikke det første og det bedste! Er informationen korrekt? Det kan være svært at vurdere, men hvis der er den mindste tvivl, bør man altid checke informationerne i en autoritativ kilde som f.eks. et pålideligt leksikon. Man bør også være opmærksom på, at Internet ikke altid er den bedste kilde til informationer. Det er tidsspilde at forsøge at grave noget ud af nettet, som kunne være fundet på mindre end et minut ved at slå op i en bog eller tage telefonen. Er der tale om meninger eller facts? Er der litteraturhenvisninger eller anden dokumentation, som underbygger udsagnene? Kan eventuel reklamefinansiering eller sponsorering påvirke indholdet af siden? Side 7

8 Opdatering En kvalitetsside bør have oplysninger om datoer for oprettelse og opdatering (hvis relevant). Der ligger utallige sider på nettet, som er blevet oprettet af entusiastiske forfattere, som efterfølgende har fundet ud af, hvor lang tid det tager at vedligeholde en hjemmeside - de gav op, og glemte at fjerne deres produkt. Måske er forfatteren til WWW Virtual Library's hjemmeside AstroWeb: Astronomy/Astrophysics on the Internet (www.astroweb.com.ar/) én af dem; siden er ikke opdateret siden 1995! Det kunstneriske indtryk Stavefejl i hobetal og sjusket design gør de fleste mistroiske på forhånd; det kan der ofte være grund til, men det er på den anden side også værd at ihukomme én af Shakespeares samtidige - Thomas Dekkers ord: "En guldmaske skjuler alle misdannelser - A mask of gold hides all deformities". Hvad kan jeg gøre? Hvis man ikke umiddelbart kan afgøre en sides troværdighed, bør man som regel vende tommelfingeren nedad med det samme. Imidlertid kan der være situationer, hvor oplysning om ophav eller ophavets troværdighed mangler, men hvor den pågældende side alligevel har sådanne kvaliteter, at det er værd at lave lidt detektivarbejde. I disse tilfælde kan følgende forsøges: Check link Se om der er et link til en hjemmeside på et ophav eller en institution, som kan føre videre til en opklaring af identiteten. Prøv søgemaskine Søg navn på ophav/institution i en søgemaskine (som frase med angivelse af " " omkring navnet). Vi har f.eks. lavet en søgning på "holocaust" og fundet et dokument om "A short introduction to the study of Holocaust revisionism" skrevet af Arthur R. Butz (http://pubweb.acns.nwu.edu/~abutz/di/intro.html). Siden ligger på et edudomæne, dvs. et domæne ejet af en amerikansk videregående uddannelse, i dette tilfælde Northwestern University i Illinois. Tilden (~) angiver at der er tale om en personlig hjemmeside. Hvis man afkorter URL'en til ~abutz/ fremgår det, at han er Associate Professor of Electrical and Computer Engineering. Gør det ham kvalificeret til at udtale sig om holocaust? En søgning i f.eks. Google på "arthur r. butz" viser at han er en af verdens førende holocaustbenægtere. Prøv WHOIS Søgning på domænenavn i WHOIS-databasen (www.whois.net/) er nok det mest effektive middel til at afsløre ejerskabet bag en side. Når man køber et domæne skal ejerens kontaktinformationer gøres offentlig tilgængelige. I eksemplet med er det nemt at finde frem ejeren. Domænenavnet indtastes i WHOIS-databasens søgefunktion, og frem kommer WHOIS's oplysninger om sitet: Ejeren hedder Andy Bichlbaum, og en videre søgning i f.eks. Google på hans navn giver tilknytningen til The Yes Men. WHOIS kan Side 8

9 også afsløre sammenhængen mellem og Stormfront. I Danmark findes oplysninger om DK-domæner på DK-Hostmaster (www.dkhostmaster.dk/). Man bør dog være opmærksom på, at registranter af domænenavne kan få blændet deres oplysninger. Se på topdomænet Top-domænenavnet kan give en vis idé om sidens karakter, men den er langt fra sikker. Ikke alt på et edu-domæne er troværdigt eller seriøst som ovenstående eksempel med holocaust og Arthur R. Butz viser, og ikke alt på et com-domæne er specielt kommercielt. F.eks. ligger den mest kvalificerede indgang til viden om søgemaskiner på Hvem linker til siden? En søgning på sider, der har links til den side, man er interesseret i at finde information om, kan også være nyttig i opklaringsarbejdet. Tanken bygger på at der må være en sammenhæng mellem en side og de sider der har links til den. Er det kvalitetssider, der har links til den pågældende side? Bliver der afsløret en emnemæssig sammenhæng? I Martin Luther Kings tilfælde er sagen klar: halvdelen af links kommer fra white pride-organisationer, mens den anden halvdel kommer fra sider, som beskæftiger sig med kvalitetsproblemer på www. De fleste søgemaskiner tilbyder denne facilitet i avanceret søgning. Søgemaskinen har en speciel facilitet: når man indtaster et domænenavn i søgefeltet får man oplysninger om såvel ejerskab fra WHOISdatabasen som hvilke sider, der har links til domænet. (Kilde: Danmarks Biblioteksskole, marts 2004) Pålidelige samlinger af links og oplysninger: Danmarks Biblioteksskole: Bibliotekernes Netguide: Handelsskolernes Internetvejviser: Fagenes InfoGuide: Forbrugerombudsmanden, Forbrugerstyrelsen og Forbrugerklagenævnet: :-) Søren Noah (maj 2005) Side 9

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE Af Anette Nielsen, Nielsens Bureau - november 2012 revideret marts 2015 INDHOLD: 2 Hvad er søgemaskineoptimering (SEO)? 3 På

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

White paper Kernen i god tekstforfatning

White paper Kernen i god tekstforfatning White paper Kernen i god tekstforfatning Skab et behov for det, du sælger få modtageren til at handle Kernen i god tekstforfatning Inden for e-mailmarkedsføring findes der en sand vrimmel af gode råd om

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5 1 Indledning...4 2 Arbejdsfordeling...4 3 Læsevejledning...5 4 Problemstilling...6 4.1 Baggrund...6 4.1.1 Idegrundlaget...6 4.1.2 Kunden...8 4.1.3 Storytelling...8 4.2 Problemformulering...9 4.3 Afgrænsning...10

Læs mere

ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD

ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD 2012 Mohammad Dadkhah Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele deraf er kun tilladt

Læs mere

SØG OG DU SKAL FINDE. -guide til informationssøgning

SØG OG DU SKAL FINDE. -guide til informationssøgning SØG OG DU SKAL FINDE -guide til informationssøgning SØG OG DU SKAL FINDE -guide til informationssøgning Denne guide er skrevet til alle, der starter på en ungdomsuddannelse og skal i gang med et alment

Læs mere

LinkedIn for mediefolk

LinkedIn for mediefolk Grundopsætning af profil for medlemmer af Dansk journalistforbund 10 gode og nemme råd Udarbejdet for Dansk Journalistforbund af Abelone Glahn, Amedia Kopiering sker efter aftale med Abelone Glahn Marts

Læs mere

ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD

ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD 2012 Mohammad Dadkhah Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele deraf er kun tilladt

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 RettighedsAlliancen & UBVA Forfattet af Christian Stenz Kirkebæk for RettighedsAlliancen & UBVA Februar 2013 Forsideillustration v/ Maria

Læs mere

RÅD 7 GRATIS DKK LAZYJOE.DK DKK DKK BUREAU. 7 råd til hvordan du selv kan være med til at skabe mere salg elle få flere leads online DKK DKK DKK

RÅD 7 GRATIS DKK LAZYJOE.DK DKK DKK BUREAU. 7 råd til hvordan du selv kan være med til at skabe mere salg elle få flere leads online DKK DKK DKK 7 GRATIS RÅD $ $ 7 råd til hvordan du selv kan være med til at skabe mere salg elle få flere leads online MERE SALG ELLER FLERE KONTAKTER HELT GRATIS. Som ejer eller leder af en virksomhed med en kommerciel

Læs mere

Sådan skriver du WEBTEKST. Der sælger. Indholdsfortegnelse: Af Michael Lykke Aagaard

Sådan skriver du WEBTEKST. Der sælger. Indholdsfortegnelse: Af Michael Lykke Aagaard Sådan skriver du WEBTEKST Der sælger Indholdsfortegnelse: Af Michael Lykke Aagaard Forord af Morten Vadskær Mavefornemmelse er det næstbedste! 5 0. Før vi går i gang: Hvad er en konvertering? Og hvad betyder

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Brug internettet optimalt

Brug internettet optimalt 38,- Søg rigtigt og du skal finde Brug internettet optimalt * Find breve i en nyhedsgruppe * Hent programmer * Din egen bibliotekar * Find en e-mail adresse * Design din egen hjemmeside * Postlister, radio

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT E-guide fra Symatic Webbureau KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT SÅDAN UNDGÅR DU, AT DIT WEBPROJEKT KØRER AF SPORET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. IDENTIFICER DINE KRAV OG ØNSKER 3. DEFINER DIN ØKONOMISKE

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet!

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet! MATERIALEKRITIK / KILDEKRITIK / INFORMATIONSKRITIK Søg først efter materiale på "sikre" steder på nettet. Find ud af hvem der har produceret hjemmesiden. Se efter hvornår hjemmesiden er lavet og/eller

Læs mere

Fordi Google er den bedste søgemaskine i verden!

Fordi Google er den bedste søgemaskine i verden! Fordi Google er den bedste søgemaskine i verden! En undersøgelse af tre 7. klassers kendskab til informationssøgning, kildekritik, e-ressourcer og brugeradfærd i Fredensborg Kommune FREDENSBORG MODELLEN

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES 61 KAPITEL 2 Facebook KAPITEL 3 TripAdvisor / 3 37 Din

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere