årsrapport CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461"

Transkript

1 årsrapport CVR-nr

2 InDholDSfortegnelSe Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra det forløbne år... side 5 Ledelsesberetning... side 7 Direktion og bestyrelse... side 17 Ledelseshverv... side 18 Ledelsespåtegning... side 19 Intern revisors erklæringer... side 20 Den uafhængige revisors erklæringer... side 21 Resultatopgørelse for side 22 Balance pr side 23 Egenkapitalopgørelse for side 24 Kapitalforhold og solvens side 25 Noter... side 26 Organisationsdiagram side 56 Repræsentantskabet 1. januar 2012 til 31. december side 57 Side 2

3 oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstituttet: Adresse: Borgergade Grindsted CVR-nr Hjemstedskommune Billund Telefon Telefax Hjemmeside Uafhængig revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Frodesgade 125 Postboks Esbjerg årsrapport 2013 Side3

4 velkomst fra DIrektIonen Otto Feierskov direktør Claus E. Petersen ordførende direktør årsresultat 2013 var dårligt - punktum forventninger til resultatet for 2013 blev ikke indfriet Sparekassens resultat ender med et underskud før skat på 243,6 mio. kr. Den primære indtjening og det samlede resultat for 2013 har ikke levet op til forventningerne ved årets start. Afvigelsen på den primære indtjening skyldes hovedsageligt mindre renteindtægter end forventet som følge af det stadig lave aktivitetsniveau. Den største afvigelse for resultatet skal dog findes i de samlede nedskrivninger. Finanstilsynets besøg afstedkom yderligere nedskrivninger m.m., hvoraf størsteparten er tilbageført til 2012, mens andelen af nedskrivningerne, der er indregnet i resultatet for 2013, udgør 98 mio. kr. Skift af metode for nedskrivninger, sammenholdt med en grundig gennemgang af sparekassens udlånsengagementer i 2. halvår, har medført et større behov for nedskrivninger som en konsekvens. Solvensoverdækning forbedret På trods af det dårlige resultat for året er det vigtigt at bemærke, at det er lykkedes at øge solvensoverdækningen med 0,8 % point siden ultimo Dette udspringer af en bevidst styring for at nedbringe balancen og et generelt lavere aktivitetsniveau hos vore kunder. Solvensoverdækningen er ultimo 2013 på 2,7 pct. indførte i 2. halvår 2013 en garantbørs for at sikre stabilitet i garantmidlerne, med baggrund i at forøge solvensen. Dette har betydet at opsagt garantkapital udbetales i takt med at andre kunder tegner ny garantkapital. Siden børsen blev introduceret har der været en fornuftig balance mellem nytegning og afgang. forretningsmæssige tilpasninger i 2013 Året har været præget af organisatoriske tilpasninger efter fusionerne med Sparekassen Farsø, Spar Salling Sparekasse og Sparekassen i Skals i Der er ydet et stort arbejde med at integrere systemer og produkter, hvilket er tilendebragt tilfredsstillende ultimo september. Opfølgningen på Finanstilsynets besøg i foråret har også fyldt meget. Redegørelsen blev offentliggjort den 14. august, og de krav til forbedringer, som blev påpeget i redegørelsen, er alle efterlevet senest ved årets udgang. På grund af tilpasningen på medarbejdersiden i årets løb, forventes der reducerede omkostninger til personale og administration de kommende år. Sparekassen er fra årsskiftet 2012/2013, som følge af fusionerne, blevet gruppe 2 pengeinstitut med deraf følgende højere krav til forretningsgange og administrative rutiner. Der er i årets løb brugt mange ressourcer på at tilpasse sparekassen til de nye EU-regler på kapitalområdet, CRD IV direktivet, som gradvis indfases fra januar forventninger til var et år, hvor sparekassen har mærket følgevirkningerne af krisen, selvom der har været lyspunkter og der fremadrettet er grobund for optimisme. De positive udsigter generelt for økonomien i Danmark for 2014 skulle gerne smitte af på vores kunder. Sparekassens eksponering mod landbrug er stor, og det er derfor et godt tegn, at der forventes forbedret indtjeningsniveau for landbrugssektoren i De forbedrede økonomiske vilkår forventes at få en positiv effekt på nedskrivningsbehovet. Direktionen Side 4

5 glimt fra Det forløbne år vi har fået nyt navn... Navneskifte i Skals NYT LOGO Læs mere på Den 25. februar skiftede de tidligere filialer i Sparekassen i Skals officielt navn til, og der kom nyt logo op på alle bygninger. Navneskiftet blev markeret med radiospots og annoncer i lokale aviser under overskriften Nu hedder vi, en lille forskel - mere at byde på. Formålet med kampagnen om navneskiftet var at fortælle kunderne, at de stadig har nemt ved at få gode råd og professionel rådgivning. Billån I starten af året introducerede et nyt og fordelagtigt billån til en variabel rente på 5,95%. Med dette tiltag har vi ønsket at fortælle såvel kunder som ikke-kunder om fordelene ved at få et billån i sparekassen frem for hos et finansieringsselskab. Udover en attraktiv rente kan vi også tilbyde rådgivning, så lånet passer bedst muligt til kundens økonomi. I løbet af foråret blev det nye billån markedsført med en større kampagne i filialnettet. Der var over 100 mio. kr. i udlånspuljen. Hovedgaden Skals Tlf Garantmøder 2013 Årets garantmøder blev afholdt i Løgumkloster, Grindsted, Ikast, Vejle, Farsø og Skals. Ca garanter mødte op til festlige aftener, der på sædvanligvis blev indledt med formandens beretning efterfulgt af en gennemgang af regnskabet for Herefter gik underholdningen på scenen - i skikkelse af Tørfisk, Brødrene Olsen, Sigurd Barret, De 4 Tenorer samt Birthe Kjær og Feel Good Band. I Skals var programmet lidt anderledes, og her spillede det lokale orkester Roulet. Forårets kundearrangementer Henover foråret er der blevet afholdt mange forskellige og spændende kundearrangementer i sparekassens filialer. I Give inviterede man eksempelvis nye kunder til champagnesmagning. Kunderne var velkomne til at tage et vennepar med, som måske også var interesseret i at lære bedre at kende. I Esbjerg inviterede filialen med stor succes en gruppe kvindelige kunder til pigeaften på Hudplejeklinikken. Jubilæum i Viborg og esbjerg Den 4. juni var der 25 års jubilæum i Viborg. Det blev fejret i forbindelse med byens Open by Night, hvor der blev serveret øl, vand og pølser i et telt uden for filialen. Mange besøgende lagde vejen forbi i løbet af aftenen, og der blev foretaget ca. 700 serveringer i løbet af de fire timer, arrangementet varede. I Esbjerg kunne de fejre 20 års jubilæum den 3. juni, og det blev markeret med åbent hus. I den anledning var der parkeret en pølsevogn uden for filialen og knap 300 mennesker besøgte filialen denne eftermiddag. Ny hjemmeside Fra den 24. juni var det en helt anderledes hjemmeside, der mødte kunderne på Det overordnede formål med siden er at brande for såvel nye som gamle kunder. Det skal være let og logisk at navigere rundt på siden og finde de informationer, man har brug for. Udover et friskt og lækkert design har hjemmesiden fået nye og spændende funktioner som eksempelvis MIT DJS og PDF PRINT, hvor man kan samle sider som en PDF og printe eller sende mail. årsrapport 2013 Side5

6 glimt fra Det forløbne år Lokale arrangementer I løbet af efteråret afholdes der mange arrangementer rundt omkring i markedsområdet. Sparekassen deltager med stort engagement i alt lige fra markedsdage til byfester. I år har filialen i Vinderup for eksempel vekslet kyllinge-dollars til den årlige fjerkrædag i byen, mens Grindsted filialen udstillede gamle billeder fra amtsudstillingen i 1936 til Grindsted Kulturnat. Sparekassen har også deltaget i Thyregod dage, Torvedag i Billund Byfest i Låstrup (Skals), Midtbyfest i Rødekro og meget mere. 10 års jubilæum i rødekro Den 13. september 2013 var det 10 år siden, at sparekassen slog dørene op for første gang i Rødekro. Det blev fejret med manér for både store og små. Filialen bød på kransekage og champagne til de voksne, og alle byens børn var inviteret til stort trylleshow på græsarealet bag ved sparekassen. Alle fremmødte børn fik sæbebobler og lidt mundgodt at hygge sig med under forestillingen. Mellem 250 og 300 børnehave- og dagplejebørn samt voksne deltog i de festlige begivenheder. tarok filmen Med efterårets film om den folkekære travhest Tarok blæste historiens vingesus over Skiveegnen - ikke mindst i. Fra 1966 til 1984 drev Familien Laursen, som ejede Tarok, autoværksted i netop den bygning, hvor sparekassen nu ligger. Derfor deltog filalen også med helsides annoncering i et eksklusivt lokalt magasin, som udkom i forbindelse med filmens premiere. I Jelling inviterede filialen alle interesserede i byens biograf for at se filmen. Billetter blev uddelt efter først til mølle princippet. open by Night i lokalområderne Det er blevet populært, at handelsstandsforeninger i såvel store som små byer årligt arrangerer nogle dage, hvor butikkerne holder åbent om aftenen. Ved disse lejligheder er sparekassens filialer gode til at finde måder at skabe opmærksomhed på. I Farsø serverede de ris á la mande til de travle julehandlende, og i Give blev sparekassens bil fyldt op med massevis af balloner som del af en sjov konkurrence. Og det har bestemt ikke skortet på gode idéer i sparekassens øvrige filialer. pensionskampagne 2013 Traditionen tro satte sparekassen i efteråret fokus på pension - denne gang under overskriften Hvor langt rækker din pension? I år var det almindelige standardbrev erstattet med et målebånd påtrykt en tekst, som i korte vendinger opfordrede kunder til at få gået deres pensionsopsparing efter i sømmene. Pensionsplakaterne med målebåndet samt agurk, pølse og brød har givet anledning til gode aktiviteter i filialerne. Der er lavet konkurrencer med målebåndet, og kunderne er blevet budt på brød og lidt god pølse. Julehygge og julesokker i filialerne Hvert år når julen nærmer sig, vælger mange af sparekassens filialer at give lokalområdets børn mulighed for at hænge en julesok op i filialen. En af de sidste dage inden jul kan børnene komme ind og hente julesokken med en lille gave i. Flere filialer arrangerer i denne forbindelse lidt julehygge og byder på gløgg og æbleskiver. Det er en populær aktivitet, som skaber glæde blandt de mindste. Samtidig er det en god lejlighed til at få kunderne ind i filialen til en lille snak. Side 6

7 ledelsesberetning året der gik overblik Resultatet er ikke tilfredsstillende og er negativt påvirket af et stadigt lavt aktivitetsniveau og et større nedskrivningsbehov end forventet. har realiseret et underskud på 243,6 mio. kr. før skat for året Til sammenligning var resultatet for 2012 et underskud på 127,5 mio. kr. før skat. Tallene er ikke sammenlignelige tilbage i tid på grund af sammenlægningerne med Sparekassen Farsø, Spar Salling Sparekasse og Sparekassen i Skals i 2012, idet resultatet for Sparekassen i Skals for 2012 ikke talte med i resultatet for 2012 og for de to andre kun talte med delvist fra fusionsdatoerne i 2012 til Netto rente- og gebyrindtægter på 783,2 mio. kr. er steget med 38,7 mio. kr. i forhold til 2012, en stigning på 5 %. Korrigeres der for markedsudvidelsen som følge af sammenlægningerne med Sparekassen Farsø, Spar Salling Sparekasse og Sparekassen i Skals i 2012, er der tale om et fald på 12,4 pct. hvilket ikke er tilfredsstillende. Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede i sparekassen har i 2013 udgjort 478 personer. Pr udgjorde antal ansatte i sparekassen (ekskl. medarbejdere fra Sparekassen i Skals) omregnet til fuldtidsbeskæftigede 432. Stigningen på 46 personer skyldes sammenlægningen med Sparekassen i Skals pr Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender udgør i alt 598,1 mio. kr. mod 630,7 mio. kr. i Sparekassens kernekapital- og solvensprocent blev henholdsvis 12,1 pct. og 13,6 pct. mod 11,4 pct. og 12,5 pct. i Egenkapitalen er faldet med 16,3 pct. til mio. kr. i forhold til , primært som følge af resultatet for året og udbetaling af renter til garanter. Sparekassens garantkapital er på 871,9 mio. kr., mod 874,1 mio. kr. i Vi har garanter. Der udbetales 33,3 mio. kr. i rente i foråret 2014, forudsat at det godkendes på repræsentantskabsmødet. Sparekassen har nu kunder mod ultimo Den ombrudte resultatopgørelse viser sparekassens primære indtjening i forhold til de øvrige poster, der indgår i periodens resultat. ombrudt resultatopgørelse kr kr. Netto renteindtægter Gebyrer og udbytteindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskr. på immaterielle og materielle aktiver Primær indtjening Kursregulering Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Andre poster Resultat før skat Skat Periodens resultat Nøgletal 2013 pct pct. Solvensprocent 13,6 12,5 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 171,6 148,2 Summen af store engagementer 0 0 Årets nedskrivningsprocent 3,9 3,8 resultatopgørelsen Resultatet for 2013 er ikke sammenligneligt med resultatet for 2012, da sammenlægningen med Sparekassen i Skals først påvirker resultatet fra 1. januar Resultatet for 2012 er delvist påvirket af sammenlægningerne med Sparekassen Farsø og Spar Salling Sparekasse. De overtagne virksomheder påvirker resultatet fra henholdsvis den 15. marts og den 11. maj Den primære indtjening, jf. den ombrudte resultatopgørelse, udgør 285,5 mio. kr. og er faldet i forhold til 2012, hvor den var 316,9 mio. kr. Indtjeningen har ikke levet op til forventningerne, bl.a. som følge af et stadigt lavt aktivitetsniveau. Netto rente- og gebyrindtægter 1. halvår Netto rente- og gebyrindtægter 2. halvår Adm. omk. mv. 1. halvår Adm. omk. mv. 2. halvår 2009 Mio. kr Netto rente- og gebyrindtægter Index Udgifter til personale og adm Index Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 38,7 mio. kr. (5,2 pct.) i forhold til 2012, mens udgifterne til personale og administration er steget med 61,7 mio. kr. (15,1 pct.). Omkostningsindexet stiger i såvel 2012 som i 2013 som en konsekvens af markedsudvidelserne. Der blev igangsat ressourcebesparelser i juni måned 2013, men disse vil først have fuld effekt fra 2014 regnskabet. Nedskrivningerne er i 2013 fortsat på et højt niveau og beløber sig til 598,1 mio. kr. mod 630,7 mio. kr. i Nedskrivninger uddybes i afsnittet vedrørende nedskrivninger og korrektivkonto på side 11 og afsnittet vedrørende nedskrivninger på side 49. balancen s balance udgør pr. 31. december mio. kr. mod mio. kr. i 2012, hvilket er et fald på 13,3 pct. Nedbringelsen af balancen er en kombination af en bevidst styring fra s side, samtidig med et stadigt lavt aktivitetsniveau hos kunderne. Solvensen er opgjort til 13,6 pct. ultimo 2013, mod 12,5 ultimo Solvensbehovet er opgjort til 10,9 pct. ultimo 2013 og det var 10,6 pct. ultimo Der er således en overdæk årsrapport 2013 Side7

8 ledelsesberetning ning på 2,7 pct. i 2013 mod en overdækning i 2012 på 1,9 pct. Altså en stigning på ca. 40 pct. I afsnittet om kapital på side 10, fremgår det at overdækningen ikke ændres særlig meget i perioden , med baggrund i de nye EU-regler, CRR (kapitalkravsforordningen). Det udskudte skatteaktiv som knytter sig til reguleringsposterne (forskelsbeløbende) i resultatopgørelsen i Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 og underskuddet i 2013 er ud fra et forsigtighedsprincip ikke indregnet som et skatteaktiv ultimo 2013 jf. nærmere på side 53 under skat. Udlånssiden er reduceret med 9,6 pct. fra mio. kr. ultimo 2012 til mio. kr. ultimo Udviklingen på udlånssiden er ikke tilfredsstillende, men en konsekvens af den stadigt lave samfundsmæssige aktivitet. Indlån er reduceret med 12,4 pct. fra mio. kr. ultimo 2012 til mio. kr. ultimo Korrigeres der for indfrielse af seniorlån i 2013 på ca mio. kr., er der tale om et mindre fald på 2,8 pct. Der er ingen seniorlån pr Udviklingen på indlånssiden er acceptabel. Garantkapitalen er faldet svagt fra 874,1 mio. kr. ultimo 2012 til 871,9 mio. kr. Egenkapitalen er ultimo 2013 reduceret med 16,3 pct. fra 1.678,1 mio. kr. ultimo 2012 til 1.405,0 mio. kr. ultimo Udviklingen i garantkapital og egenkapital kan ses på side 24. Egentlig egenkapital (Core tier 1) ligger på 9,0 pct. ultimo 2013 mod 8,9 pct. ultimo Kernekapital (Tier 1) er på 12,1 pct. mod 11,2 ultimo Kernekapitalens andel af den samlede basiskapital udgør nu 88,9 pct. Den likviditetsmæssige overdækning er på 171,6 pct., hvilket er tilfredsstillende. Usikkerhed ved indregning og måling Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til udlån. I arbejdes der løbende på forbedringer af metoder til indregning og måling heraf. Endvidere vil der være en vis usikkerhed knyttet til mulighederne for at udnytte sparekassens udskudte skatteaktiver. Der henvises til note 2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn for yderligere beskrivelse. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Finanstilsynets besøg I foråret 2013 var Finanstilsynet på planlagt ordinær inspektion i, hvor alle sparekassens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. Besøget fandt sted samtidig med en proces med at integrere Sparekassen Farsø, Spar Salling Sparekasse og Sparekassen i Skals. Finanstilsynets redegørelse for inspektionen er offentliggjort den 14. august og indeholder blandt andet påbud om at præcisere forretnings- og styringsmodellen. Herudover afstedkom Finanstilsynets besøg yderligere nedskrivninger m.m., hvoraf størsteparten er tilbageført til 2012, mens andelen af nedskrivningerne, der er indregnet i resultatet for 2013, udgør 98 mio. Side 8 kr. De af Finanstilsynets påpegede krav til forbedringer er alle efterlevet senest ved årets udgang. garantbørs I august 2013 valgte s bestyrelse at indføre en garantbørs. Sparekassens garantkapital udgør en vigtig del af sparekassens kapitalgrundlag, og det er bestyrelsens pligt at beskytte kapitalen og dermed garanternes indskud. Med baggrund i øgede nedskrivninger i 2013 er sparekassens solvensoverdækning lavere end bestyrelsens fastsatte komfortgrænse. Mens sparekassen arbejder på at forøge solvensen, er der behov for stabilitet i garantmidlerne. Garantbørsen fungerer på den måde, at opsagt garantkapital bliver noteret i garantbørsen, når den valgte opsigelsesperiode er udløbet. Opsagt garantkapital bliver herefter udbetalt i takt med, at andre kunder tegner ny garantkapital. Vi er glade for at konstatere, at der hele tiden kommer nye garanter til. Det betyder, at der hver måned kan udbetales pæne beløb fra garantbørsen. Garanterne må dog påregne en vis ekspeditionstid for udbetaling afhængig af, hvor meget ny garantkapital der tegnes. I løbet af 2014 træder nye EU-regler i kraft på kapitalsiden. Det kan ikke udelukkes, at der efterfølgende vil blive et behov for tilretning af forholdene i relation til udlodningen til forskellige garantklasser som en konsekvens heraf. it-fusioner På baggrund af de 3 fusioner sparekassen har været igennem i 2012, Sparekassen Farsø i marts, Spar Salling i maj og Sparekassen i Skals i december, skulle der efterfølgende gennemføres it-fusioner med de 3 fusionspartnere. It-fusionen med Sparekassen Farsø blev gennemført i I løbet af 2013 har vi foretaget de sidste to it-fusioner. It-fusionen med Spar Salling Sparekasse fandt sted i marts 2013 og itfusionen med Sparekassen i Skals fandt sted i september Alle 3 it-fusioner er forløbet planmæssigt. Likviditet og kapital balancen mellem ind- og udlån Sparekassen har i de seneste år gået efter balance mellem indog udlån. Pr. 31. december udgør udlån til amortiseret kostpris mio. kr., og indlån udgør mio. kr. Der er mio. kr. mere i indlån end udlån, hvilket er positivt. At det er lykkedes at få et pænt indlånsoverskud er et resultat af øget fokus og kundernes lyst til at spare op og mindre lyst til at låne. Balancen mellem ind- og udlån er vigtig for fremtiden, da det giver et mere robust forretningsgrundlag, når konjunkturerne vender igen. De nuværende lånemuligheder gør det dyrere at skaffe likviditet, hvorfor finansiering via indlån giver mulighed for at tilbyde kunderne bedre priser. Likviditet forlængelse af statsgarantirammen Ved fusionen med Sparekassen Farsø fik forlænget statsgarantirammen via Finansiel Stabilitet for et beløb på op til mio. kr. Dette beløb er efterfølgende nedskrevet til mio. kr., der primo 2013 er udnyttet til at

9 ledelsesberetning udstede egne obligationer, som kan benyttes til at belåne i Danmarks Nationalbank, og dermed tælles med i likviditetsprocenten. 2/3 af obligationsbeløbet forfalder efter 3 år primo 2016, mens 1/3 forfalder ultimo Likviditetslån på mio. kr. med forfald primo 2013 er indfriet og erstattet af ovennævnte forlængelse af statsgarantien. Det første år er garantiprovisionen på 2,00 pct., det andet år 2,10 pct. og det tredje år og frem 2,25 pct. likviditetsprocenten Sparekassen har været i stand til at forbedre likviditetsprocenten til 171,6 procent i forhold til 148,2 procent ved ultimo , , , , Likviditetsprocent 160,0 likviditetsberedskab Fundingmarkedet er så småt ved at finde tilbage til en mere normal situation, men det er stadig betydeligt dyrere at hente funding end før finanskrisen. Sparekassen har en klar plan for, hvordan der i fremtiden skal hentes likviditet. tabel a: forventede ændringer i sparekassens likviditet Mio. kr Indfrielse af statsgaranti Hjemtagelse af nye likviditetslån *) Indtjening efter skat og rente til garantkapital Netto indlån- og udlånspåvirkning Årets likviditetspåvirkning *) alternativt i form af udlånsnedbringelse. Forventede ændringer i sparekassens likviditet fremgår af tabel A. Af tabel A fremgår endvidere hvor meget sparekassen forventer at hjemtage af nye likviditetslån. Det forudsættes, at der sker fuld refinansiering ved delindfrielse af statsgarantien i 2014 og I 2016 hvor statsgarantien udløber forudsættes ikke fuld refinansiering. tabel b: forventet likviditetsbeholdning/-procent Mio. kr Primo likviditet Årets likviditetspåvirkning Ultimo likviditet Likviditetsprocent 152 (min 50%) 128% 112% 112% 87% Likviditetsplanen (tabel B) viser, at under de budgetterede forudsætninger lever op til likviditetskravene i 152 i Lov om finansiel virksomhed i årene frem til og med Det er sparekassens plan løbende at hente funding efter behov til afløsning af udløbet af statsgarantien (se tabel A). tabel C: Indregning af belåningsregler af udlån og sektoraktier Mio. kr Udnyttelse af belåning af udlån i Nationalbanken i Udnyttelse af belåning af sektoraktier i Nationalbanken i Ultimo likviditet incl. belåning i Nationalbanken Likviditetsprocent 152 (min. 50%) incl. Nationalbanken* 172% 112% 112% 87% * Der gøres opmærksom på at udlånene ikke er pantsat i Nationalbanken. Den 2. december 2013 meddelte Danmarks Nationalbank, at pengeinstitutterne fra den 1. juli 2014 ikke længere kan tælle sektoraktier samt belåning af pengeinstitutternes udlån med i likviditetsprocenten, hvilket er indregnet i tabel C. Efter bortfald af disse midlertidige ordninger er s likviditet fortsat tilfredsstillende. tabel D: Indlånsoverskud Mio. kr Indlån incl. puljer Udlån til amortiseret kostpris Indlånsoverskud Pr udgør indlånsoverskuddet 1,4 mia. kr., som forventes formindsket lidt i 2014 hvorefter det er svagt stigende de kommende år (tabel D) Pr udgør indlån over kr. 1,6 mia. kr. ud af det samlede indlån på 12,7 mia. kr. Likviditetsplaner forelægges bestyrelsen minimum en gang årligt og med løbende opfølgning. Som en del af likviditetsplanerne findes en lovpligtig nødplan, som kan igangsættes, hvis det uforudsete skulle ske. Liquidity Coverage ratio (LCr) og Net Stable Funding ratio (NSFr) På likviditetsområdet implementeres i løbet af nogle år to nye nøgletal, som over tid vil erstatte den nuværende likviditetsprocent ( 152 i Lov om Finansiel Virksomhed). Fra januar 2015 indføres LCR. LCR er et kortsigtet likviditetsmål, som skal sikre, at sparekassen har tilstrækkelig likviditet til at modstå et 30-dages likviditetsstress. LCR angiver den mængde likvide højkvalitetsaktiver, som sparekassen skal holde for at modgå det netto likviditetsafløb, som vi vil opleve under et intensivt, kortsigtet likviditetsstress. Den 26. juni 2013 vedtog Europarådet CRD IV-pakken blandt andet indeholdende kapitalkravsforordningen (CRR), hvor den endelige implementering af LCR udskydes. Ifølge dansk lovforslag skal LCR kun udgøre 60 procent pr. 1. januar 2015 stigende til 100% pr. 1. januar Indtil da gælder de nuværende likviditetsregler. Der arbejdes fortsat fra dansk side på, at realkreditobligationer kan medregnes til niveau 1-aktiver fremfor niveau 2-aktiver, hvilket vil gøre det nemmere at efterleve kravene. årsrapport 2013 Side9

10 ledelsesberetning Tidligst fra 2018 indføres det andet nøgletal NFSR, som skal sikre, at sparekassens likviditetsprofil er passende stabil over en et-årig tidshorisiont. Det er endnu ikke fastlagt i hvilken form, den skal indfases. Stabil funding i Tilsynsdiamanten er i realiteten en forsimplet udgave af Net Stable Funding Ratio, og her ligger vi sikkert indenfor grænseværdien (se afsnit Tilsynsdiamanten side 11). nationalbankens belåningsordning I 2012 udnyttede Nationalbankens 3-årige lånefacilitet. I marts 2015 forfalder lån på 500 mio. kr. og i september 2015 forfalder lån på 500 mio. kr. I likviditetsplanen forudsættes disse lån refinansieret med korte lån i Nationalbanken i henhold til gældende regler indtil statsgarantien udløber i De tidligere nævnte statsgaranterede udstedte egne obligationer kan blandt andet benyttes som sikkerhedsstillelse for ovennævnte 3-årige lån i Nationalbanken. Kapital kapitalkrav Sparekassen udarbejder løbende kapitalplaner for den kommende kapitalsammensætning. Planerne forelægges bestyrelsen minimum en gang årligt og med løbende opfølgning. s kapitalplan for opgørelse (t.kr) af basiskapital pr.: Core tier 1 egentlig kernekapital Hybrid kernekapital efter fradrag Tier Supplerende kapital efter fradrag Basiskapital efter fradrag Vægtet balance Core tier 1 i pct. 9,0% 9,1% 9,1% 9,3% Tier 1 i pct.*) 12,1% 11,8% 11,2% 11,2% Solvenspct. 13,6% 13,3% 13,5% 13,7% Individuel solvensbehov 10,9% 10,6% 10,5% 10,5% Kapitalbevaringsbuffer - - 0,0% 0,6% Kontracyklisk kapitalbuffer - - 0,0% 0,0% Overdækning - solvens 2,7% 2,7% 3,0% 2,6% *) Efter fradrag af for meget efterstillet kapital. I tabellen ovenfor ses sparekassens kapitalplan frem til udgangen af Fra 1. januar 2014 træder nye regler i kraft (kapitalkravsforordningen CRR). For årene er opstillingen baseret på de nye regler. Opstillingen er bl.a. baseret på vurdering af de nye regler og på et estimat af effekten af reglerne. Kapitalbevaringsbufferen (som implementeres i dansk lovgivning på baggrund af kapitalkravsdirektivet CRD IV) vil udgøre 2,5 pct., når den er fuldt indfaset i Indfasning forventes at ske fra I tabellen ovenfor er denne indregnet med 0 pct. ved udgangen af 2015 og 0,625 pct. ved udgangen af Den kontracykliske kapitalbuffer (som implementeres i dansk lovgivning på baggrund af kapitalkravsdirektivet CRD IV) forventes tidligst indfaset fra En indføring af den kontracykliske kapitalbuffer pr. 1. januar 2015 vil gøre det muligt for Finanstilsynet at bruge bufferen, hvis kreditgivningen og konjunkturerne udvikler sig således, at udlånsvæksten stiger kraftigt i samfundet, og der er behov for at aktivere den for at modvirke udlånsvæksten. Ved udarbejdelsen af kapitalplanen, jf. ovenfor er det forudsat, at kravet er 0 i både 2015 og 2016, da det ikke vurderes, at væksten vil have et omfang, som gør det nødvendigt at foretage en opbremsning. Ved sammenligning mellem de realiserede tal pr og kapitalplanen for de efterfølgende år er det vigtigt at være opmærksom på, at fradraget i kapitalposterne - som følge af ejerskab af kapitalandele m.v. i andre kredit- og finansieringsinstitutter - stiger væsentligt i henhold til de nye regler. Hvis de nye regler havde været gældende pr , ville fradraget have været ca. 80 mio. kr. større, solvensoverdækningen dermed ca. 0,6 pct. point mindre, og det estimeres at de risikovægtede poster ville være netto ca. 100 mio. kr. mindre. Der vil være en positiv effekt som følge af reglerne om lempelse af vægtene på små og mellemstore virksomheder (artikel 501 i CRR). Modsat vil der være en negativ effekt på sparekassens nødlidende engagementer. Netto bevirker lempelsen på de risikovægtede poster, at solvensoverdækningen øges med ca. 0,1 procent point. Hvis de ovenfor omtalte nye regler havde været gældende pr , ville solvensoverdækningen således have været 0,5 procent point mindre, dvs. 2,2 pct. i stedet for 2,7 pct. Hertil kommer andre ændringer, som bl.a. indførelse af kapitalbevaringsbuffer og manglende medregning af statslig hybrid kernekapital efter Disse regler har dog primært virkning for sparekassen på lidt længere sigt. I årene er der sammenlagt indregnet et positivt resultat efter skat på ca. 330 mio. kr. og indregnet renter til garanter på ca. 105 mio. kr. I det individuelle solvensbehov pr indgår der et beløb på ca. 25 mio. kr. vedr. branchekoncentration (efter HHI beregningen). Da sparekassen er forholdsvis tæt på ikke at skulle afsætte et beløb på dette område, og da der arbejdes på at komme under grænseværdien, er der ikke indregnet et beløb til branchekoncentration (efter HHI beregningen) i de efterfølgende år. Pr. 31. december 2013 er solvensen opgjort til 13,6 pct. og solvensbehovet er opgjort til 10,9 pct. Der er hermed en overdækning på 2,7 pct. point. Dette svarer i beløb til ca. 367 mio. kr. Sparekassen er således forsvarligt kapitaliseret og lever til fulde op til lovens krav. Det er imidlertid bestyrelsens målsætning, at sparekassen skal kapitaliseres endnu bedre i de kommende år. Dette med baggrund i de nye kapitalregler og ønsket om en stærkere kapitalbase, når konjunkturerne vender. Følgende instrumenter kan i prioriteret rækkefølge bringes i anvendelse for at opnå den ønskede overdækning: I form af overskud I form af salg af sektoraktier I form af optagelse af kapital med rette egenskaber overholdende såvel CRD IV/CRR regelsættet som 8+ solvensmodelkravene I form af slankning af balancen De viste instrumenter kan bringes i anvendelse isoleret set hver for sig eller mere sandsynligt som en kombination heraf. Sparekassen har i mange år - som alternativ til at etablere selskaber deltaget aktivt i opbygningen og køb af fælles infrastruktur Side 10

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra året... side 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side

Læs mere

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVårsrapport 2014 01.01-30.06.2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011 Mere dig NÆRVÆR ER MERE VÆRD www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 INDHOLD Ledelsesberetning Overordnede ledelsesorganer og revision 04 Bestyrelse og bestyrelsens øvrige

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

Et fusionsprojekt mellem

Et fusionsprojekt mellem Et fusionsprojekt mellem og HD-FR ved Ålborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Skrevet af: Lisbeth Hyldig Andersen studie nr. 20091862 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

2009 2008 2007 2006 2005 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

2009 2008 2007 2006 2005 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 2009 Å r s R a p p o r t OVERBLIK 5-ÅRS OVERSIGT >>> FINANSKALENDER >>> Finanskalender 23.03.10: Ordinær generalforsamling 11.05.10: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 17.08.10: Halvårsrapport for 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side Årsrapport 2009 Nøgletal Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Netto rente- og gebyrindtægter 2009 2008 2007 2006 2005

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1)

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) 2014 ÅRSRAPPORT INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) LEDELSESBERETNING 2 BRFkredit i hovedtal 3 Sammendrag 4 Året 2014 5 Årets resultat 2014 8 Realkreditmarkedet 2014 10 Forretningsområder 12

Læs mere

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis...

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis... Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 21 Resultatopgørelse... 24 Balance...

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion HD i Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet 2012-2014 Specialeafhandling En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion Lavet af: Karsten Hejlskov Hedegaard studie nr. 20126549 Mette Holmegaard

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapporten i overskrifter 2-3. Det grønlandske samfund og økonomien 5-13. Kort om GrønlandsBANKEN...15-16

Indholdsfortegnelse. Årsrapporten i overskrifter 2-3. Det grønlandske samfund og økonomien 5-13. Kort om GrønlandsBANKEN...15-16 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Årsrapporten i overskrifter 2-3 Det grønlandske samfund og økonomien 5-13 Kort om GrønlandsBANKEN.........................15-16 Hoved- og nøgletal i sammendrag 17 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711 Sparekassen Balling Motiver på forsiden Orienteringsmøde for selskaber/erhvervskunder i sparekassens lokaler. Reception ifb. med souschef Karl Krogh Simonsens 50 års fødselsdag.

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse ÅRSRAPPORT 2007 >>>>> Sammendrag Frøs Herreds Sparekasse FRØS HAR EN STABIL OG KONTROLLERET VÆKST INDHOLD 2 Frøs har en stabil og kontrolleret vækst... 2 Beretning om sparekassens virksomhed for 2007...

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

En østjysk fusion. HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013

En østjysk fusion. HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013 En østjysk fusion - En tænkt situation HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og problemformulering

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere