Om keramik, glas og lignende til fødevarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om keramik, glas og lignende til fødevarer"

Transkript

1 Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas, porcelæn og fajance beregnet til fødevarekontakt og om de regler, der skal overholdes ved fremstilling eller salg af fx fade, skåle, kander, krus og glas. Registrering side 2 >> Kontrol af værksteder og importører side 2 >> Egenkontrol side 3 >> Særligt om mærkning side 4 >> Checkliste side 5 >> Her findes reglerne side 6 >> Revideret juni 2012

2 2 Registrering Virksomheder, der indfører eller fremstiller fødevarekontaktmaterialer skal være registreret hos fødevareafdelingen i det område, hvor virksomheden er. Det gælder også kunsthåndværkere som fx keramikere og glaspustere, hvis produkterne er bestemt til at komme i kontakt med fødevarer. Der er dog defineret en bagatelgrænse, for virksomheder, der fremstiller færre end 1000 genstande per år og til en værdi under kr. Anmeldelsen koster ikke noget, men det kan give bødestraf ikke at anmelde produktionen til fødevareafdelingen. På hjemmesiden Find Smiley er de registrerede virksomheder listet, se > Kontrol af værksteder og importører Værksteder og importører bliver kontrolleret af fødevareafdelingerne, som har ret til at udtage prøver til laboratoriekontrol uden at skulle betale for prøverne. Hvis analyserne viser, at produkterne ikke overholder reglerne om fx afsmitning af bly eller cadmium, kan fødevareafdelingen give en administrativ bøde. Efterfølgende har fødevareafdelingen mulighed for at udtage nye prøver til analyse for at kontrollere, om ændringerne har givet resultat. Omkostningerne for de nye analyser skal betales af virksomheden. Fødevareafdelingen kan samtidig give et påbud om at indføre procedurer, der sikrer, at produktionen fremover overholder reglerne. Det kan virksomheden fx gøre ved ændring i produktionen eller ændring af råvarer.

3 3 Egenkontrol Egenkontrol er de systematiske rutiner, virksomheden udfører for at sikre, at fødevarelovgivningen overholdes. Egenkontrollen skal sikre, at virksomheden har procedurer til at overvåge, at: Produkterne ikke kan medføre en risiko for menneskers sundhed. Fødevarelovgivningen i øvrigt overholdes. Virksomheden har altså ansvaret for, at produkterne ikke afgiver stoffer, der kan være til skade for menneskers helbred eller kan forringe fødevarernes kvalitet, herunder smag og lugt. Virksomheden skal gøre sig klart, hvor i produktionen der kan forekomme sundhedsmæssige risici, hvordan stederne i produktionen holdes under kontrol og overvåges, samt hvordan fejl håndteres. Fx er det en sundhedsrisiko, hvis en keramiker benytter materialer, fx glasurer med bly eller cadmium. Det kan keramikeren holde under kontrol ved at brænde keramikken ved så høj temperatur, at der ikke senere kan afgives bly eller cadmium til forbrugeren. Derfor kan et overvågningspunkt være, at keramikeren overvåger brændetemperaturen og sorterer fejlprodukter fra. Eller måske kan keramikeren vælge et andet materiale uden bly og cadmium. Et andet eksempel er en importør af keramik, glas, porcelæn og fajance, som kan imødekomme sundhedsrisici ved at kræve en overensstemmelserklæring på tro og love fra producenten af varerne. Erklæringen skal dokumentere, at producenten opfylder lovgivningen. Keramikere, glaspustere og lignende med produktion til brug i forbindelse med fødevarer skal også have egenkontrol. Drikkeglas med dekoration Reglerne for glas og keramiske genstande gælder også for afgivelse af stoffer fra mundranden. Det er en national dansk bestemmelse, som skal inddrages, når det garanteres, at glasset overholder reglerne på området. På s hjemmeside findes en liste over gældende regler. Overensstemmelseserklæring Ved engrosforhandling skal keramik, glas, porcelæn og fajance være ledsaget af en skriftlig erklæring om, at betingelserne er opfyldt for at kunne anvendes til fødevarer. Overensstemmelseserklæringen for keramik skal følge produktet til og med detailledet. Checklisten på side 5 kan anvendes til at sikre, at virksomhedens egenkontrol omfatter den nødvendige dokumentation.

4 4 Særligt om mærkning Keramik, glas, porcelæn og fajance skal være mærket med oplysning om, hvem producenten er eller oplysning om registreret varemærke. Når keramik er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer, skal det desuden mærkes med: Glas- og gaffelsymbol eller med teksten Til fødevarer eller En varebetegnelse, der siger noget om anvendelsen fx ymerskål eller vinkande eller Brugsanvisning, hvis der er risiko for, at produktet ellers vil blive anvendt forkert. Mærkningen skal enten være direkte på keramikken eller glasset eller på et skilt ved produktet ved salg i detailvirksomheder. Mærkningen skal være klart synlig og let læselig. Mærkningen skal være på dansk eller andre sprog, der kun adskiller sig meget lidt fra dansk. Hvis det er entydigt, at produkterne er beregnet til fødevarer (fx kopper og krus) behøver de ikke være mærket med glas og gaffelsymbol. Når varerne sælges en gros, er det tilstrækkeligt at anføre oplysningerne på handelsdokumenterne. Prydgenstande Nogle prydgenstande er udformet sådan, at de formodes at kunne bruges til fødevarer, fx en vase formet som en kande. Hvis prydgenstande kan forveksles med brugsgenstande og har en glasur, der kan afgive for meget bly eller cadmium, skal det tydeligt mærkes eller på anden måde informeres til forbrugeren, fx: Afgiver bly. Bør ikke bruges til mad eller drikkevarer. eller Afgiver cadmium. Bør ikke bruges til mad eller drikkevarer.

5 5 Checkliste Egenkontrol af keramik og glas Virksomhedens navn: Ansvarlig: Adresse: CVR-nr: Antal ansatte: PRODUKT Anvendte råvarer i produktet Dokumentation for råvarer Oplysninger om glasur -leverandøren er registreret hos Indeholder glasur/farver: Bly? Cadmium? Andre metaller? Hvis ja angives mængden i glasuren OPLYSNING OM FREMSTILLING Brændingstemperatur Er der flere lag af forskellige materialer? Hvordan overvåges, at brændingstemperaturen opnås og holdes? Hvad gøres der, hvis det går galt? Analyseresultater for færdigvarer (hvis råvarerne indeholder bly, cadmium eller andre sundhedsmæssigt betænkelige stoffer) Egenkontrolprogram Dato: Revideres senest Dato: Dato/Underskrift

6 Her findes reglerne Læs mere om fødevaresikkerhed, regler for fødevarekontaktmaterialer samt vejledning til egenkontrol på > De væsentligste regler er: Bekendtgørelsen om materiale og genstande bestemt til kontakt med fødevarer. Cirkulære nr af 1. maj 2008 om kontrol med materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer. Kommissionens forordning (EF) Nr. 2023/2006 af 22. december 2006 om god fremstillingsmæssig praksis for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer. Et kort overblik over reglerne og vejledning til egenkontrol findes i rapporten Materialer og genstande bestemt til at komme i kontakt med fødevarer egenkontrol som findes på s hjemmeside. Find bekendtgørelser og vejledninger på > Pjecen kan downloades fra foedevarestyrelsen.dk > Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.. Tlf Denne pjece findes kun elektronisk til download. Juni udgave. Publikationsnr Foto: Lars Bahl mfl. Design: Manometer.dk.

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1)

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1) Bekendtgørelse om visse krav til emballager BEK nr. 477 af 28/05/2006 (Gældende) LBK Nr. 21 af 16/01/1996 LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Lovgivning som

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes.

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE December 2012 VEJLEDNING TIL BRUG FOR MYNDIGHEDERS KONTROL MED OVERHOLDELSE AF EU-LOVGIVNINGEN OM: Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Februar 2014 Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Ved udgangen af 2010 får EU et nyt energimærke. Ved første øjekast ligner mærket det velkendte mærke, der vejleder

Læs mere

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed 7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed Her kan du læse om Bakterier Fordærvelsesfloraen Sygdomsfremkaldende bakterier Skimmelvækst Parasitter og virus Holdbarhed Ansvar for den den mikrobiologiske holdbarhed

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering CLP - Hvad er det, og hvad betyder det for mig? 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V www.i-bar.dk Medarbejdersekretariat: Vester Søgade

Læs mere