Designmanual til online kommunikationsplatform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Designmanual til online kommunikationsplatform"

Transkript

1 Designmanual til online kommunikationsplatform Udarbejdet af Kidvertising Agency Januar

2 Indhold 1. Baggrund Opgavebeskrivelse Research og metode Designmanual Idéoplæg - online og offline medier Design manual Toppen i børnehøjde Formål Flowchart Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Visuel stil og udtryk Tekstuel stil og tone Farver og typografi Skitser inkl. formatangivelser Reklamesøjle eksempler på forskellige reklamesøjler Forside-bannere eksempler på forskellige bannere og baggrunde Øvrigt forsideindhold Kategorivisning og søgeresultater Toppens 10 bedste og Toppens mest oversete Idéoplæg online og offline medier TAD s Facebook profil tilpasset målgruppen børnefamilier Synergi imellem TAD s eksisterende online medier Synergi imellem online og offline medier Afrunding

3 1. Baggrund Med afsæt i Kidvertisings tidligere udarbejdede anbefalinger til, hvorledes Toppen af Danmark kan målrette sin kommunikation mod danske og udenlandske børnefamilier, har Kidvertising fået opgaven at udarbejde et design og en designmanual til en online kommunikationsplatform henvendt denne målgruppe. 1.1 Opgavebeskrivelse Opgaven har to fokusområder: 1) Udvikling af designmanual til subsite Toppen i Børnehøjde Opgaven består i at lave en designmanual, der indeholder anvisning på en visuel stil, udtryk og illustrationer. Målgruppen er primært mor samt børnene. TAD har derudover ytret ønske om en løsning til hvordan, der kan skabes et øget fokus på deling af indhold samt mulighed for at annoncører kan købe annonceplads. 2) Udarbejdelse af idéoplæg der knytter online og offline medier sammen Idéoplægget skal redegøre for, hvorledes kommunikationen på TAD s eksisterende Facebook profil i højere grad kan målrettes børnefamilier, dog uden at afskære TAD s øvrige målgrupper. Idéoplægget skal ligeledes indeholde konkrete forslag til, hvordan TAD bedst muligt kan skabe synergi mellem benyttede online medier samt organisationens online og offline medier. 2. Research og metode 2.1 Designmanual Arbejdsprocessen omkring udviklingen af designmanualen igangsættes med en brainstorm blandt strategiske og kreative medarbejdere hos Kidvertising, hvor eksisterende viden om målgruppens behov og ønsker, TAD s ønsker til sitet og ikke mindst bureauets viden om udvikling af websites vil danne grundlag. Efterfølgende udarbejdes et flowchart over indholdet til Toppen i Børnehøjde. Flowchartet præsenteres for TAD og efter godkendelse udarbejdes grafisk stil og tone som beskrives i en designguide med et par key visuals, der illustrerer det grafiske/visuelle udtryk Idéoplæg - online og offline medier Udviklingen af idéoplægget vil ligeledes tage afsæt i en brainstorming, hvorefter idéerne bearbejdes, konkretiseres og beskrives. 3

4 3. Design manual Toppen i børnehøjde 3.1 Formål Formålet med designmanualen er at præcisere det udtryk, stil og tone, som skal være bærende for siderne Toppen i Børnehøjde. Kidvertising ønsker med udviklingen af designguiden at sikre, at det kommunikative fokus henvender sig børnefamilier, hvilket særligt vil komme til udtryk i valget af billeder og farver. Designmanualen er udviklet med fokus på webkommunikation og beskriver derfor ikke eksplicit, hvordan de grafiske elementer mv. kan og bør anvendes i f.eks. trykte medier, men vil uden problemer kunne anvendes i andre markedsførings- og kommunikationsmæssige sammenhænge, hvor TAD skal henvende sig til målgruppen. 3.2 Flowchart Vi har valgt at arbejde med undersider til det eksisterende Lysetsland/toppenafdanmark.dk og ikke et decideret subsite, som tilbuddet lægger op til, da vi er af den klare holdning, at brugeren IKKE skal sendes væk fra grundsitet, når der klikkes på menuen Toppen i børnehøjde. Formålet med siderne Toppen i børnehøjde er netop at tydeliggøre, at TAD ønsker at fremme sit kommunikationsfokus på målgruppen børnefamilier og derfor skal vi i langt højere grad, både visuelt og tekstuelt, kommunikere til denne målgruppe lige fra det øjeblik de møder LysetsLand.dk. Vi har analyseret de eksisterende undersider Toppen i børnehøjde med henblik på at kortlægge de funktioner og informationer, der fungerer godt, knap så godt og ikke mindst hvad vi mener, der helt mangler. Rent navigationsmæssigt er en af de største ændringer, vi anbefaler, at integrere samtlige aktiviteter, attraktioner og oplevelser til børn og børnefamilier på siderne Toppen i børnehøjde - i stedet for som nu - kun at fremhæve enkelte aktiviteter som henvender sig til børn og børnefamilier. Vi flytter os altså fra at fokusere på udvalgte børne-arrangementer og oplevelser til at kommunikere stort udvalg ved at vise ALLE oplevelser, attraktioner og aktiviteter, som børnefamilier kan have glæde af, når de besøger Toppen af Danmark. Vi er af den klare opfattelse, at har man et menupunkt, der hedder Toppen i Børnehøjde, så forventer forbrugeren at kunne finde samtlige relevante børne-familie-oplysninger der! Vi har imidlertid valgt at fastholde den eksisterende webstruktur omkring overnatning, dvs., samtlige overnatningsmuligheder præsenteres samlet og der tages ikke stilling til, hvorvidt nogle er mere eller mindre henvendt børnefamilier. Dette sker ud fra et ønske om at fremme overskuelighed og brugervenlighed med afsæt i indholdets emne. Vi vurderer, at det er en langt mere subjektiv og individuel vurdering om et overnatningstilbud henvender sig den ene eller anden målgruppe, imens oplevelser og aktiviteter er nemmere at identificere som f.eks. børnevenlige. Formatet på sitet matcher næsten præcist det eksisterende format med sine 980 pixels i bredden, hvilket omkring 94 % af alle danske computerskærme som minimum kan vise, uden at der tilføres en vandret scroll bar. 4

5 5

6 3.2.1 Niveau 1 Toppenafdanmark.dk På det første niveau (niveau 1) er vi på forsiden af toppenafdanmark.dk (Lysets Lands landing page). Det er her den potentielle turist mødet Toppen af Danmark første gang og det er derfor utrolig vigtigt at mødet bliver en god oplevelse. Vi mener, det skal ske ved at skabe: overskuelighed og synlighed/fokus på børnefamilier da denne målgruppe er defineret som en af toppens vigtigste målgrupper. Vi anbefaler derfor, at Toppen i Børnehøjde præsenteres som et selvstændigt menupunkt foroven i menubaren, samt at der rent visuelt fokuseres på emnet. Dette gøres ved at tildele emnet Toppen i Børnehøjde øverste højre spalte på forsiden, hvor der p.t. præsenteres Arrangementer i Lysets Land. Derudover bør indholdet under fanen Familieferie tilpasses stilen Toppen i Børnehøjde. Toppen af Danmarks website er bygget op, så brugeren møder en for-forside, som vises hver eneste gang brugeren besøger hjemmesiden. Formålet med for-forsiden er at få brugeren til at vælge sprog (dansk, engelsk eller tysk). Det anbefales imidlertid at toppenafdanmark.dk gemmer en cookie på brugerens computer, således at der kun skal vælges sprog allerførste gang brugeren besøger sitet. En anden mulighed er at identificere den besøgendes sprog ud fra brugerens ip-adresse og dermed vælge sprog for brugeren, som så i stedet kan ændre sproget manuelt på hovedsiden. Dermed fjernes ét niveau og brugeren når hurtigere ind til det indhold, der søges, hvilket netop er afgørende for at sikre brugeren en god weboplevelse. 6

7 3.2.2 Niveau 2 Visning af Toppen i Børnehøjde - forside 7

8 Niveau 2 er base for al kommunikation vedrørende oplevelser i børnehøjde. Det er herfra brugeren kan vælge og navigere videre i informationer, hvis omdrejningspunkt er oplevelser for børnefamilien. Brugeren skal mødes af indhold, som på en overskuelig og interessant måde udtrykker den brede vifte af aktiviteter, som Toppen af Danmark tilbyder børnefamilier. Niveauet skal således forstås som en ny forside på det eksisterende site, hvorfra det er muligt at bevæge sig flere niveauer ind i sidens oplysninger. Sidens fane hedder Toppen i Børnehøjde og brugeren kan altid navigere tilbage til forsiden ved at klikke på fanen. For at tydeliggøre at brugeren har forladt de mere generelle informationer vedrørende ferie i Toppen af Danmark og bevæget sig i børnehøjde, har vi valgt at tilføre et baggrundsbillede, som placerer sig bag samtlige sider, der vedrører Toppen i Børnehøjde. Hos de brugere som har en større computerskærm end hovedsitets format (forventelig omkring % af alle danske brugere) synliggøres således et baggrundsbillede. Billedet har til formål at skabe en stemning, der stimulere den visuelle oplevelse imens brugeren bevæger sig igennem de mange ferieoplevelser, Toppen af Danmark har at byde på. Billedet knytter sig til den aktuelle årstid dvs., der arbejdes med fire årstider og i julemåneden er det oplagt at inddrage julestemningen i baggrundsbilledet, fordi vi netop er i børnehøjde. Ovenstående baggrundsbillede demonstrerer sommer og ligesom de øvrige baggrundsbilleder (se punkt 3.6.3) afbilledes naturen, da denne er kendetegnende for Toppen af Danmark. Baggrundsbilledet er skalerbart, således at det altid følger computerskærmens størrelse, men billedet ligger som en fast baggrund. Det vil sige at når der scrolles ned for at se sidens øvrige indhold, er det kun selve sitet, der bevæger sig. Baggrundsbilledet flytter sig ikke. Sidens bærende indehold er centreret omkring mere statiske indgang, så den tilbagevendende bruger af siden har mulighed for at blive fortrolig med sidens opbygning og indhold. Der arbejdes med: 1) Et visuelt banner øverst på siden 2) Overskrifter der linker videre til mere uddybende indhold: a. Toppens 10 bedste b. Toppens mest oversete c. Hvad ska vi lave, som favner forskellige tematiserede oplevelser, der gør det let for brugeren at navigere rundt i de mange oplevelsestilbud d. Nyheder e. Den gode historie f. Annonceplads hvor eksterne interessenter som henvender sig til børnefamilier kan købe reklameplads. g. Reklamesøjlen Vi ønsker imidlertid ikke, at siden fremstår statisk og derfor arbejdes der med en overskuelig måde, hvorpå særlige budskaber og oplevelser kan kommunikeres for den besøgende. Vi kalder dette element for reklamesøjlen. Overskrifternes indhold, bortset fra Den gode historie og annoncepladsen, hvis indhold giver sig selv, vil blive beskrevet mere indgående nedenfor. 8

9 Banner Vi anbefaler, at der øverst på siden udvikles en række billedbannere, hvis formål er at kommunikere stemning og oplevelsestilbud til børnefamilier - brugen af de rette billeder siger langt mere end ord og henvender sig desuden også til børnene! Billedvisningen bør bygges op omkring stemningsbilleder fra de fire årstider i Toppen af Danmark og fokus skal være glade børn og forældre i Toppen af Danmarks ferielandskab. Billederne følger den aktuelle årstid og visningen skifter af sig selv, men brugeren kan også selv klikke frem og tilbage blandt billederne afhængigt af hvilken årstid, der ønskes udforsket. Det er ikke hensigten, at billederne skal knyttes til en bestemt event eller oplevelse det har vi reklamesøjlen til, billederne skal udelukkende fokusere på at skabe stemning og dermed sælge Toppen af Danmark som ferieparadis for børnefamilier. Billedvisningen kan laves i første omgang laves i flash, som vi ved Toppen af Danmark har erfaring med, for at gøre oplevelsen mere levende. Hvis brugeren anvender en computer, som ikke kan læse flash eller tilgår sitet via en mobil-enhed vises banneret ikke. På sigt bør visningen imidlertid tage højde for de tekniske krav som de mobile enheder har til levende billeder. Toppens 10 bedste Med Toppens 10 bedste åbner vi op for brugerinvolvering idet præsentationen af Toppens 10 bedste, er baseret på turisternes vurdering af de oplevelser, de har haft under deres familieferie i Toppen af Danmark. Tanken er, at der på baggrund af de stjerner og kommentarer, som turisterne tildeler de forskellige oplevelser og områder i Toppen af Danmark, kan fremhæves 10 emner som tildeles et særligt fokus. Disse udskiftes en gang om måneden, hvormed indholdet på sitet tillægges en vis nyhedsværdi. 9

10 Toppens mest oversete På samme måde som med Toppens 10 bedste, er Toppens mest oversete en måde at fremhæve 10 oplevelser eller områder på. Toppens mest oversete vender tingene lidt på hovedet, idet der er en tendens til altid at fokusere på det største og det bedste. På denne måde får også de mindre turismeudbydere mulighed for bredere eksponering på sitet, og da vi ved, at det indimellem kan være de små ting, der vækker størst begejstring hos børnene, ønsker vi at skabe en kommunikativ plads til disse oplevelser. Det kan f.eks. være en god legeplads, man som turist ikke støder på, med mindre man gøres opmærksom på dens eksistens. Hvilke oplevelser og områder der skal figurere under emnet, udvælges af Toppen af Danmark, som også må vurdere, hvor ofte der er behov for at udskifte indholdet. Det er dog vores vurdering at indholdet uden problemer kan være mere statisk end Toppens 10 bedste. Hva ska vi lave? Det har været afgørende for os at skabe et site, som på en overskuelig og lettilgængelig måde gør det muligt for brugeren at finde oplysninger om de mange oplevelsesmuligheder som Toppen af Danmark tilbyder børnefamilierne. Vi har ved en gennemgang af samtlige områder, aktiviteter og attraktioner i Toppen af Danmark defineret fem kategorier, som dækker over forskellige oplevelsesmuligheder i børnehøjde. De fem kategorier er desuden defineret og navngivet ud fra vores viden om, hvad der i særdeleshed optager børn nemlig vand, dyr og action: 1) Hygge med søde dyr - pink 2) Sjov med vand - blå 3) Spændende kultur - orange 4) Udforsk nature - grøn 5) Vild med action - rød 10

11 De fem kategorier er visuelt defineret med hver sin farvekode, hvilket særligt har til formål at styrke kommunikationen forbundet med Søgefunktionen. Farverne knytter sig til indholdet så der intuitivt skabes en forbindelse med vand-aktiviteter og den blå farve, naturen og den grønne farve osv. Søgefunktionen er enkel i sin udformning. Det er muligt at vælge ml. inde og ude-oplevelser, hvilket kan være højaktuelt det danske vejr taget i betragtning. Det er desuden en måde at understrege at Toppen af Danmark, som helt naturligt er kendt for sin natur, også har utrolig mange familieoplevelser inden døre. Derudover er det muligt at vælge en eller flere af de fem kategorier, begrænse søgningen til en bestemt periode, og endelig afkrydse om der foretrækkes gratis eller entré-betalte oplevelser, hvilket vi ved kan være et væsentligt parameter for børnefamilier. Der kan helt naturligt være flere oplevelser og områder, som rent kategorimæssigt placerer sig under mere end én kategori. Uanset hvilken type søgning eller resultat-visning der er tale om, skal der imidlertid kun vises et resultat pr. oplevelse. Dette kan håndteres via backenden. Der må ikke som på den nuværende hjemmeside opstå eksponering af den samme oplevelse flere gange under samme visning. Omvendt er det vigtigt at også events og arrangementer knyttet til en paraply-event som f.eks. Grøn Vinter oprettes og placeres som selvstændigt indhold under en af de fem kategorier. Nyheder Nyhedsmodulet har, som navnet angiver, til formål at skabe en kommunikationsplatform for nyheder små som store. Der hvor nyhederne adskiller sig fra reklamesøjlen er i nyhedsværdien samt ikke mindst aktualiteten. Reklamesøjlen er som nævnt defineret til at kommunikere om aktiviteter de kommende 2-3 uger imens nyhederne kan være informationer om aktuelle oplevelser men også mere generelle nyheder/informationer som f.eks. at julekalenderen 2010 er optaget i Toppen af Danmark, at man kan glæde sig til vinterferien som står på Stygge Krumpspring osv. Den enkelte nyhed kan, afhængigt af sin længde, linke til en underside, hvor den beskrives mere indgående. En sådan underside kan i det omfang nyhedsindholdet tillader det, anvende samme layout-skabelon som den der anvendes til at præsentere de forskellige oplevelser (se skitse side 16). I højre side er der en scroll-bar, så det er muligt at se flere og ældre nyheder og det er ligeledes muligt at dele nyheden via brugerens egen Facebook profil. 11

12 Reklamesøjlen Reklamesøjlen fungerer som et slags overlay, der placerer sig ovenpå Toppen i Børnehøjde-forsiden samt baggrundsbilledet. Reklamesøjlen går således ind og overtager hele siden dvs., bredden på selve informationen matcher de 980 pxl., og billedets øvrige baggrund tilpasser sig den aktuelle comupter skærms bredde. Reklamesøjlen har fokus på aktuelle aktiviteter og nyheder, som gælder de kommende 2-3 uger. Den udvikles i flash eller html 5, så den får et levende udtryk og præsenteres som en reklame, dvs. den er kun synlig i f.eks. 3-5 sek. før den skifter til næste reklame. Vi anbefaler, at der max er 5 reklamer ad gangen og brugeren kan naturligvis zappe videre mellem reklamerne lige som reklame-introen kan lukkes ned. Hvis brugeren anvender en computer, som ikke kan læse flash eller html 5 eller tilgår sitet via en mobil-enhed vises reklamesøjlen ikke. Nogle af reklamerne kan have behov for yderligere uddybning. F.eks. information om den netop afviklede julekalender. I sådanne tilfælde arbejdes der med undersider. Disse sider kan desuden tilgås via emnet Nyheder, som også er placeret på niveau 2. Såfremt der ikke er nogen højaktuelle informationer, er der ikke nogen reklamesøjle. 12

13 3.2.3 Niveau 3 Kategorivisning Visning af søgeresultater 13

14 Ved valg af en kategori listes alle emner med billede, en overskrift og en mindre brødtekst. Samme visning gør sig gældende for søgeresultater, men her anvender visningen de farvekoder, som er knyttet til de fem kategorier, så det visuelt tydeliggøres, om der er tale om en oplevelse med vand, kultur, dyr osv. Dermed får brugeren en overskuelig visning af alle de oplevelser, den enkelte kategori favner. Fra oversigten er det muligt at klikke videre og læse mere om den enkelte oplevelse (niveau 3), lige som det er muligt at få samtlige emner vist på et kort, så brugeren kan få et visuelt billede af, hvordan de forskellige oplevelser placerer sig i rent geografisk. Kortvisningen anvender hjemmesidens eksisterende kortfunktion, som åbner i et nyt vindue. Visning af Toppens 10 bedste Visningen fremhæver Top 1 oplevelsen øverst og tildeler den aktuelle måneds 1 er den største eksponering. Det er muligt at dele samtlige Top 10 oplevelser via brugerens egen Facebook profil og så kan der naturligvis klikkes på hver enkelt oplevelse, hvorefter brugeren sendes til niveau 4, hvor det er muligt at læse en masse praktiske informationer om oplevelsen, finde rutevejledning, tippe en ven mv. 14

15 Visning af Toppens mest oversete Rent layoutmæssigt ligner Toppens mest oversete oplevelser Toppens 10 bedste. Her er det ligeledes muligt at dele indholdet via sin Facebook profil samt klikke sig videre til yderligere informationer. 15

16 3.2.4 Niveau 4 Visning af den enkelte oplevelse Udover at ændre layoutet på præsentationen af informationer om den enkelte oplevelsesmulighed, så det bliver mere visuelt og spændende, er der fokuseret på brugerinvolvering gennem tilføjelsen af stjerner og tidligere turisters kommentar om oplevelsen. Derudover er der lagt vægt på at gøre delingen af indholdet mere tilgængeligt via et Facebook share ikon samt Tip en ven funktionen. Vi anbefaler at rutebeskrivelse og afspilning af video åbner som et overlay eller et i nyt vindue, så brugeren ikke mister navigationen Niveau 5 På dette niveau er det muligt for turisten at tildele stjerner og skrive en kommentar til den pågældende oplevelse. Vi ved, at et af de største argumenter for at vælge et køb til eller fra bygger på andres oplevelser af produktet. Og når der skal vælges ferie og ferie-oplevelser, er andre ligemænds oplevelse af langt større værdi end destinationens velformulerede kommunikations- og markedsføringsmateriale. - Tag f.eks. hotels.com, hvis primære salgsværktøj er andre turisters kommentarer og oplevelser med hotellerne. Grundet hjemmesidens målgruppe og indhold har vi en forventning om en vis seriøsitet omkring udtalelser samt tildelingen af stjerner. Vi mener derfor ikke, det er problematisk at poste turistens kommentar direkte på sitet. Den direkte brugerinvolvering er jo netop Facebooks eksistensberettigelse, hvilket TAD allerede arbejder med. Brugeren udfylder nogle personlige kontaktinformationer i forbindelse med oprettelsen af kommentaren, men det er kun navn og by som vises sammen med kommentaren. Desuden kan man overveje via backenden at sikre en informationsmail til den webansvarlige, hver gang en bruger poster en udtalelse, således at der foregår en struktureret form for overvågning og TAD har mulighed for at fjerne kommentarer som er direkte upassende. 16

17 3.3 Visuel stil og udtryk Den visuelle stil og tone tager udgangspunkt i ord som lethed, glæde og oplevelse. Der er visuelt arbejdet med klare farver, som henvender sig til børn og efterlader et enkelt og rent billede, hvilket er med til at skabe en overskuelig visning af mange informationer. Vi ønsker, at det skal være en oplevelse at gå i børnehøjde, og det er brugen af farver god til, så længe det gøres på en smagfuld måde. Da vi som mennesker tillægger farver en stor betydning og forbinder bestemte farver med bestemte følelser, er det vigtigt, at farverne anvendes med omhu. Det ses f.eks. i valget af de fem kategoriers farvevalg. Desuden har det været vigtigt for os, at fastholde Toppen af Danmarks vigtigste tiltrækningskraft nemlig naturen i det visuelle udtryk. Derfor er farverne holdt rene og baggrundsbillederne er netop rigtige fotografier af naturen i stedet for illustrationer og grafiske billeder. 3.4 Tekstuel stil og tone Som skitserne tydeligt demonstrerer, er der lagt stor vægt på at minimere tekstindholdet og i langt højere grad lade billeder kommunikere oplevelser. Det er vores klare opfattelse, at turistsites bruges til inspiration og informationssøgning. Det er derfor vigtigt, at brugeren nemt kan finde de informationer, der ledes efter - ellers søges der videre et andet sted - og her er særligt tekst og billedbrug afgørende. Vi skal kommunikere klart og tydeligt og ikke pakke vigtige informationer ind i lange snørklede sætninger slet ikke når vi kommunikerer online, hvor tekst bliver endnu sværere at læse end på print. Når vi tilmed henvender os til børnefamilier, er det desuden, vigtigt at den tekstuelle stil og tone er humoristisk og ikke mindst gør brug af ord og udtryk der taler til mors hjerte og overordnet udtrykker børnehøjde. Der er naturligvis forskel på, om kommunikationens formål er at fange læsers interesse eller at informere læser mere indgående om et valgt emne. Der arbejdes derfor med korte overskrifter som på en lidt humoristisk måde kommunikerer indholdets omdrejningspunkt og hvad der henvises til, alt imens undersiderne anvender mere informativ tekst. Vi har allerede med destinationens navn Toppen af Danmark mulighed for at lave nogle sjove ordspil som f.eks. Toppens 10 bedste og Toppens mest oversete. Derudover går vi i børnehøjde med vores kategorititler, som anvender udtryk børn i alderen 5-10 år vil være tilbøjelige til at anvende. 17

18 3.5 Farver og typografi 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 3.6 Skitser inkl. formatangivelser Reklamesøjle eksempler på forskellige reklamesøjler 890 Pxl. 980 Pxl. 24

25 3.6.2 Forside-bannere eksempler på forskellige bannere og baggrunde 414 Pxl. 980 Pxl. Forår Sommer 25

26 Efterår Vinter 26

27 3.6.3 Øvrigt forsideindhold 140 Pxl. 158 Pxl. 140 Pxl. 73 Pxl. 258 Pxl. 365 Pxl. 320 Pxl. 320 Pxl. 330 Pxl. 240 Pxl. 405 Pxl. 640 Pxl. 27

28 3.6.4 Kategorivisning og søgeresultater 220 Pxl. 410 Pxl. 190 Pxl. 25 Pxl. 28

29 3.6.5 Toppens 10 bedste og Toppens mest oversete 420 Pxl. 216 Pxl. 380 Pxl. 150 Pxl. 300 Pxl. 29

30 4. Idéoplæg online og offline medier 4.1 TAD s Facebook profil tilpasset målgruppen børnefamilier Toppen af Danmark har efterspurgt idéer til, hvorledes organisationens Facebook profil i højere grad kan målrettes børnefamilier, dog uden at afskære TAD s øvrige målgrupper og brugere af Facebook profilen. De nuværende billeder anvendt på Facebook siden gør fin brug af glade børn og forældre, men rent indholdsmæssigt er der intet der udtrykker, at Toppen af Danmark er paradis for børnefamilien. 1. Der bør i velkomstteksten, den lille introduktionstekst samt øvrige informationssider være fokus på, hvad Toppen af Danmark tilbyder sine børnefamilier, hvis ønsket er at satse på denne målgruppe. 2. Desuden bør man holde for øje at den primære bruger af Facebook i højere grad er i alderen år end år hvilket er alderen for de to primære turistmålgrupper, der arbejdes med i Toppen af Danmark. TAD behøver derfor ikke umiddelbart være så bekymret for at afskære sine primære målgrupper i sin kommunikation på Facebook. 3. En anden måde hvorpå Facebook profilen kan flytte sit fokus mere i retning mod børnefamilierne og ikke mindst aktivere og involvere brugerne, er ved at skabe en platform, hvor brugerne kan dele sine ferieoplevelser. Der eksisterer allerede et lille Facebook ikon Stories, som lægger op til små korte historier og oplevelser. Her er vist et eksempel på hvordan (RED) anvender funktionen Stories. 30

31 Ved at lægge op til at turisterne kan dele sin familie-ferie-oplevelse, har vi ikke nødvendigvis afskåret seniorer og andre turister i at skrive, men blot henvendt os mere direkte til en anden målgruppe, nemlig familien som typisk karakteriseres ved at have mindre børn. 4. Denne aktivitet kan med fordel kickstartes med en konkurrence, hvor der trækkes lod om billetter mv. til oplevelser i Toppen af Danmark blandt de delte ferieoplevelser, for at få brugerne i tale. En sådan konkurrencen skal kommunikeres via Facebook men også via nyhedsmail og naturligvis websitet. 5. En lignende konkurrence kunne opfordre børnefamilierne til at besøge websitet og give stjerner og kommentarer til de oplevelser de har haft i Toppen af Danmark. 6. Og så bør den årlige foto-konkurrence desuden markedsføres via Facebook som et selvstændigt menupunkt samt naturligvis på væggen. TAD bør ligeledes overveje, om ikke der skal være en fotokonkurrence, hvor omdrejningspunktet er ferieglade børn i Toppen af Danmark. 7. Udover at arbejde med det tekstuelle indhold, der allerede er tilgængeligt på siden, er en oplagt mulighed at arbejde med menupunkter, hvilket allerede praktiseres på den eksisterende Facebook profil. P.t. er der oprettet to menupunkter med titlerne: Kunstuge og Styggekrumpen. Kunstugen er for længst forældet (september 2011) og burde i stedet være placeret under tidligere begivenheder. Det er vigtigt at holde for øje, at når der arbejdes med online og særligt sociale medier, er aktualitet vigtigt. Der bør derfor ikke ligge uaktuelt indhold tilgængeligt som et selvstændigt menupunkt. Menupunktet Stygge Krumpen er aktuelt, da der netop er tale om en historie, som er under opbygning, men der kunne med fordel arbejdes med at skabe noget mere børnehenvendt indhold og ikke mindst sikre at indholdet løbende opdateres. 8. Vi anbefaler, at der laves et menupunkt, der hedder Toppen i Børnehøjde med en visuel profil, der matcher websiderne. Dvs. menupunktet inddrager Toppen i Børnehøjde-logoet og rent billedmæssigt og indholdsmæssigt lægger sig op ad web-profilen. Herfra kan linkes direkte fra aktuelle oplevelser, som nævnes på menupunktets væg til websitet. Menuen skal ses som endnu en indgang til at informere potentielle turister om de mange oplevelser i børnehøjde, som Toppen af Danmark har at byde på. 9. Derudover anbefaler vi, at menuen Begivenheder anvendes og at alle børne- og familierelaterede begivenheder markeres med logoet Toppen i Børnehøjde, så disse begivenheder tydeliggøres for forældrene (og til dels børnene), når de besøger siden. 10. Ligeledes bør menuen videoer anvendes langt mere aktivt. Her er netop mulighed for med billeder og musik at fortælle feriehistorier og skabe fantastiske feriestemninger med glade børn og forældre. Video-menuen bør begrænses til kun at indeholde videoer redigere af Toppen af Danmark og ikke indeholde turisternes ferieoptagelser. Disse kan i stedet uploades på væggen, som i højere grad lægger op til deling af brugerindhold. 31

32 4.2 Synergi imellem TAD s eksisterende online medier Toppen af Danmarks arbejde med online medier er fokuseret omkring et website, et mobilsite, en Facebook profil samt nyhedsmail. På nuværende tidspunkt er eneste forbindelse fra websitet til Facebook profilen et link, imens Facebook profilen har nogle få menupunkter og temaer, som linker til yderligere information på TAD s website. Disse links og henvisninger skal videreudvikles, da aktiviteten på Facebook profilen forekommer relativ lav med kun 1068 personer, som synes godt om. Fra Facebook profilen samt websitet er det muligt for brugeren at åbne mobilsitet, men henvisningen dertil er godt gemt og langt fra logisk. Som bruger har man næppe den store anvendelighed af et mobilsite, når man tilgår Facebook profilen via en computer og henvisningen til mobilsitet eksisterer ikke, når Facebook profilen tilgås fra en mobilenhed. Desuden må man som bruger af websitet undre sig over, at man ikke automatisk eksponeres for mobilsitet, når man tilgår toppenafdanmark.dk fra sin mobilenhed. Der er nogle oplagte synergier, som går tabt, fordi der ikke tages højde for de forskellige mediers muligheder. Når brugeren tilgår Toppenafdanmark.dk fra en mobilenhed, bør det automatisk være mobilsitet, som vises, men med mulighed for at se www-versionen. Fra mobilsitet skal der være en henvisning til Facebook profilen, lige som der fra den mobile Facebook visning skal være en henvisning til hhv. websitet og mobilsitet, således at disse platforme forbindes automatisk. Generelt kan det siges, at skal arbejdes langt mere struktureret med at henvise fra web- og mobilsite til Facebook profilen samt den anden vej. Når der er en konkurrence på websitet, skal denne markedsføres på websitet men også på Facebook siden og vice versa. Ligeledes bør der fra både web- og mobilsitet henvises til nogle af de Facebook informationer og aktiviteter, der foregår på siden. P.t. er der placeret et stort Facebook ikon på forsiden af Toppenafdanmark.dk, hvor der henvises til profilen. Denne henvisning skal være dynamisk og rent tekstuelt tilpasses, når der f.eks. er en aktuel konkurrence, følg Styggekrumpen på Facebook osv. Udover at knytte de rette medier til de rette platforme skal der arbejdes med at indsamle kontaktoplysninger på de besøgende, så de kan kontaktes, når Toppen af Danmark har noget på hjerte og ikke, når turisterne selv kommer forbi hjemmesiden eller Facebook profilen nogle gange ved en tilfældighed. For det første skal vi have folk til at tilmelde sig nyhedsmail-funktionen, så TAD kan kommunikere til dem direkte. Det er p.t. kun muligt at tilmelde sig nyhedsmail via websitet. Dette skal også være muligt via mobilsitet og Facebook profilen. Facebook skal netop, i samspil med øvrige kommunikationskanaler, bruges til at opbygge strategiske relationer. Nyhedsmailen er ikke blot et medie, der gør det muligt at kommunikere bestemte budskaber direkte til turisterne, det er også et utrolig godt medie til at skabe synergi til de sociale medier. Facebook- og webkonkurrencer, særlige events og nyheder skal promoveres via nyhedsmail med henvisning til de platforme, hvor informationen ligger, og hvor de allerede bliver promoveret. Ved at markedsføre muligheden for at få eksklusivt indhold, tilbud mv. via Facebook og websites, hvis man er modtager af nyhedsbreve øges sandsynligheden for at flere tilmelder sig TAD s nyhedsmail. Og det er afgørende af få antallet af mail-modtagere op, hvis der skal skabes grundlag for at sprede sine budskaber bredt og øge synergien imellem de online medier. 32

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 1 BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 ONLINE MEDIER / 02 Online annoncering / 03 Bannerformater og teknik / 04 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 2 Online medier www.byggeplads.dk,

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com Facebook Timeline KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com W EBDANMARK.COM APS T: +45 7020 1619 CVR 25 85 88 32 SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@W

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

søgaard co ipaper online katalog - nyt liv til dine pdf filer

søgaard co ipaper online katalog - nyt liv til dine pdf filer ipaper online katalog - nyt liv til dine pdf filer Brochurer, kataloger, blade mm. online ipaper giver brugeren mulighed for - på hjemmesiden - at bladre i dine kataloger, tryksager og brochurer på samme

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Layout Designet skal opgraderes, så det udnytter skærme på 1366 px bredde. Mobil-layout Layoutet skal desuden forberedes på automatisk tilpasning til mobile

Læs mere

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand Online designguide det danske uddannelsesbrand Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand I designguiden finder du en række redskaber, som kan benyttes i markedsføringen af

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPLATFORME

KOMMUNIKATIONSPLATFORME KOMMUNIKATIONSPLATFORME HVAD ER EN KOMMUNIKATIONSPLATFORM? En kommunikationsplatform er populært sagt et hjem for jeres kommunikation og udgangspunktet for alt jeres andet kommunikation Det vil sige, at

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

grafisk design Se webappen på din mobil

grafisk design Se webappen på din mobil ideudvikling Jeg har valgt at bruge kulturbegivenheden Aarhus Festuge, som udgangspunktet i min svendeprøve. Jeg vil redesigne deres marketingsmateriale såsom logo, magasin, plakater m.m. Derudover vil

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Læringskoncept for Dansk Rideforbund

GRAFISK DESIGN. Læringskoncept for Dansk Rideforbund Læringskoncept for Dansk Rideforbund Produkt og målgruppe: Udarbejdelse og idéudvikling af et nyt læringskoncept I børnehøjde til Dansk Rideforbund. Det skal fokusere på sikkerhed I ridningen og målrette

Læs mere

En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder

En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder Mit Kalundborg 2 9 Mit Kalundborg En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder Mit Kalundborg giver dig hurtigt og nemt et overblik over oplevelser, arrangementer og steder i hele kommunen.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013 Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside 1 Log- ind så kommer du ind i Sitecore Gå til: institutionsnavn.gentoftesites.dk/sitecore ( f.eks.jaegersborgfc.gentoftesites.dk/sitecore)

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Få flere anmeldelser på TripAdvisor

Få flere anmeldelser på TripAdvisor 70 71 KAPITEL 4 Få flere anmeldelser på TripAdvisor 72 Få flere anmeldelser via din hjemmeside Jo flere anmeldelser du får, jo bedre grundlag er der for en god placering på TripAdvisor. Og din hjemmeside

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Siteloom manual for Comwells webredaktører

Siteloom manual for Comwells webredaktører Siteloom manual for Comwells webredaktører Generelt Hvad er SL: SiteLoom er redigeringsprogrammet bag comwell.com websitet, som gør det muligt for folk uden programmeringskundskaber, at redigere og tilføje

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2.

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2. GRAFISK PRODUKTION OG WORK- FLOW CSS Wrapper paragraph h1 h2 DREAMWEAVER CS5 Class Tags Kodning Design a.link, a.hover, a.visited HTML Kundekontakt Komposition og modulopbygning Skelet Pixels Layout Usabillity

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

alth - om Herning samlet på et sted: www.altomherning.dk ANNONCERING

alth - om Herning samlet på et sted: www.altomherning.dk ANNONCERING alth o - om Herning samlet på et sted: www.altomherning.dk ANNONCERING Banner: Et banner er en internetreklame, som kan have mange udformninger. Oftest ser man banneret i toppen, midt på eller i siderne

Læs mere

Friluftsrådets nye hjemmeside

Friluftsrådets nye hjemmeside Friluftsrådets nye hjemmeside Velkommen! Eftermiddagens program 16.00: Hvad kan og skal hjemmesiden? Ny hjemmeside - Nye muligheder Hvordan får vi mest ud af mulighederne? ---- 16.45: Pause ---- 17-18.30:

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

GRAFISK DESIGN DET DIGITALE PRODUKT - DESIGN AF MIN PRIVATE HJEMMESIDE

GRAFISK DESIGN DET DIGITALE PRODUKT - DESIGN AF MIN PRIVATE HJEMMESIDE GRAFISK DESIGN DET DIGITALE PRODUKT - DESIGN AF MIN PRIVATE HJEMMESIDE Det var på tide med en ny hjemmeside til privat brug. Jeg valgte at starte helt fra bunden i stedet for at ændre på noget eksisterende.

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil

Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil Tillykke med din Facebook-virksomhedsprofil. I denne vejledning finder du hjælp til hvordan du inviterer dit personlige netværk, hvordan du bliver administrator,

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

NETTET ER ET MULTIMEDIUM

NETTET ER ET MULTIMEDIUM At læse og skrive på nettet Af Jesper Hansen Nettet Du er højst sandsynligt vant til at bruge internettet i din dagligdag. Når du omtaler det som nettet, ved alle, at det er det net, som vi det meste af

Læs mere

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app.

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. En kort intro Version 1.2 22/11/2012 Danske Tegneserieskabere har lavet appen for at give medlemmer og andre en nem adgang til at publicere

Læs mere

# Redesign af copenhagenskatepark.dk

# Redesign af copenhagenskatepark.dk # 1 Grafisk Design # Redesign af copenhagenskatepark.dk Opgave Dette er en fiktiv opgave hvor jeg har valgt at redesigne copenhagenskatepark.dk's website. Jeg synes det kunne være en spændende udfordring

Læs mere

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12 Projektdokumentation - af Dennis Iversen Tidsplan Dag 1 Research, mindmap, skitser til logo og start på logo. Dag 2 Færdiggørelse af logo, målgruppe og segment fastslået, skitser visitkort, start på visitkort.

Læs mere

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb Dokumentation Workflow Grafisk produktion Trine Alexandersen 1. hovedforløb Jeg har valgt at vise min egen hjemmeside som workflow. Siden er min e-portfolio som skal vise hvad jeg lærer under min uddannelse

Læs mere

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter Oversigt CMS modul Nyhedsmodul Brugermodul Billede redigering Billedsøgning Hjemmeside Helbredstjek Brugerdefinerede felter Nyhedsbrev 49,- / mdr. Adgangsbegrænsning Søgning 49,- / mdr. 29,- / mdr. Tip

Læs mere

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett fra idé til visuelt udtryk Benett Indholdsfortegnelse Brief...5 Idé og skitsering....6 Værktøjer....6 Farvevalg....7 Flowchart eksisterende site...7 Design i Photoshop....9 Ikoner i Illustrator...11 Setup

Læs mere

WORKFLOW & GRAFISK PRODUKTION

WORKFLOW & GRAFISK PRODUKTION Opgavebeskrivelse Kunde: Gorm Larsen & Zornig (GLZ) Websitet Social media cheat sheet er en oversigt over forskellige sociale mediers opsætning. Formålet er altså at gøre det nemt at finde de mål, der

Læs mere

Velkommen til Google AdWords for begyndere. 2011 Gorm Larsen & Zornig A/S - Not for use or distribution without written permission.

Velkommen til Google AdWords for begyndere. 2011 Gorm Larsen & Zornig A/S - Not for use or distribution without written permission. Velkommen til Google AdWords for begyndere Om IVÆKST - Etableret i 2003 som Firmastart - Offentlig-privat samarbejde Mål: at skabe vækst i nystartede og mindre virksomheder - I 2006 Relanceret - privat

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring

program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring dagens program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring opsamling visuel identitet * hvad synes I? * pitch * s/h + negativ * farver Logo Logo Logo Web Tryk #0000ff Pantone Blue 072c C 100 M

Læs mere

Produktbeskrivelse - Grafisk workflow

Produktbeskrivelse - Grafisk workflow Produktbeskrivelse - Grafisk workflow Opgavebeskrivelse Det er en nyhedsmail. De er en ny opsætning Ansvar for opgaveløsning Webadministratoren står for opgavefordeling. Tekst kommer fra salgs og butikslederen.

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Indhold Introduktion... 2 Standardsiden om folkepension... 3 Formålet med standardsiden...

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf 1 Web-agency Den første del af opgaven var at skabe en web-agency

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen WWW Evaluation Kvalitetsvurdering af Information på hjemmesider Inspireret af http://www.aub.auc.dk/mileinternet/ 1 Mangfoldighed Nettets styrke og svaghed Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

Skærmlayout på websiden

Skærmlayout på websiden Skærmlayout på websiden Af Kaj Søndergaard En bog i et flot layout er dejlig at få i hånden. Man får lyst til at bladre i bogen for at finde ud af om indholdet ser ud til at være værd at ofre tid på. Hvis

Læs mere

3 OPRETTELSE AF SIDER

3 OPRETTELSE AF SIDER 3 OPRETTELSE AF SIDER En af VuptiWebs styrker er muligheden for at oprette forskellige sidetyper og - ikke mindst - sider, som automatisk henter data fra vores administrationsprogram (DOFPro). I første

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Manual: Informationsstruktur og nye funktioner på Wholesale Online

Manual: Informationsstruktur og nye funktioner på Wholesale Online Manual: Informationsstruktur og nye funktioner på Wholesale Online Marts 2013 Danmark Side 1 Indhold FORORD OG KONTAKT... 2 ADGANG TIL WHOLESALE ONLINE... 3 SUPPORT... 3 FORSIDE PÅ WHOLESALE ONLINE...

Læs mere

Markedsføringog salgsstrategi 2013

Markedsføringog salgsstrategi 2013 Markedsføringog salgsstrategi 2013 1 Strategien Færre, større og mere slagkraftige kampagner VDK tager bolden og udvikler rammerne for de fælles markedsføringstiltag, som partnerne kan investere i. 2 Færre,

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. Kasper Staal - Portfolio - H2

GRAFISK WORKFLOW. Kasper Staal - Portfolio - H2 GRAFISK WORKFLOW Kasper Staal - Portfolio - H2 Opgaven Denne opgave bestod i at design et website til min egen virksomed 3DService.dk. Websitet skulle være responsivt, og indeholde de mest gængse informationer

Læs mere

DEN GODE PRESSEMEDDELELSE

DEN GODE PRESSEMEDDELELSE DEN GODE PRESSEMEDDELELSE Typer af pressemeddelelser Den eventbaserede Man får omtale ved at udsende en klassisk pressemeddelelse, der knytter sig til en begivenhed. Den analysebaserede Man får omtale

Læs mere

Vejledning til hjemmesiden

Vejledning til hjemmesiden Vejledning til hjemmesiden Menu I venstre side finder du menuen over hjemmesidens indhold. Når du aktiverer et menupunkt, vil det enten folde sig ud med undermenuer med nye valgmuligheder, eller du vil

Læs mere

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell Online annoncering Snak om emnet og med andre på #novicell 1 Agenda Facebook LinkedIn Banner & IP-baseret Affiliate AdWords Tracking 2 CPC (Cost Per Click ~ Pris pr. klik) TBF er CPM (Cost Per Thousand

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere