Designmanual til online kommunikationsplatform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Designmanual til online kommunikationsplatform"

Transkript

1 Designmanual til online kommunikationsplatform Udarbejdet af Kidvertising Agency Januar

2 Indhold 1. Baggrund Opgavebeskrivelse Research og metode Designmanual Idéoplæg - online og offline medier Design manual Toppen i børnehøjde Formål Flowchart Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Visuel stil og udtryk Tekstuel stil og tone Farver og typografi Skitser inkl. formatangivelser Reklamesøjle eksempler på forskellige reklamesøjler Forside-bannere eksempler på forskellige bannere og baggrunde Øvrigt forsideindhold Kategorivisning og søgeresultater Toppens 10 bedste og Toppens mest oversete Idéoplæg online og offline medier TAD s Facebook profil tilpasset målgruppen børnefamilier Synergi imellem TAD s eksisterende online medier Synergi imellem online og offline medier Afrunding

3 1. Baggrund Med afsæt i Kidvertisings tidligere udarbejdede anbefalinger til, hvorledes Toppen af Danmark kan målrette sin kommunikation mod danske og udenlandske børnefamilier, har Kidvertising fået opgaven at udarbejde et design og en designmanual til en online kommunikationsplatform henvendt denne målgruppe. 1.1 Opgavebeskrivelse Opgaven har to fokusområder: 1) Udvikling af designmanual til subsite Toppen i Børnehøjde Opgaven består i at lave en designmanual, der indeholder anvisning på en visuel stil, udtryk og illustrationer. Målgruppen er primært mor samt børnene. TAD har derudover ytret ønske om en løsning til hvordan, der kan skabes et øget fokus på deling af indhold samt mulighed for at annoncører kan købe annonceplads. 2) Udarbejdelse af idéoplæg der knytter online og offline medier sammen Idéoplægget skal redegøre for, hvorledes kommunikationen på TAD s eksisterende Facebook profil i højere grad kan målrettes børnefamilier, dog uden at afskære TAD s øvrige målgrupper. Idéoplægget skal ligeledes indeholde konkrete forslag til, hvordan TAD bedst muligt kan skabe synergi mellem benyttede online medier samt organisationens online og offline medier. 2. Research og metode 2.1 Designmanual Arbejdsprocessen omkring udviklingen af designmanualen igangsættes med en brainstorm blandt strategiske og kreative medarbejdere hos Kidvertising, hvor eksisterende viden om målgruppens behov og ønsker, TAD s ønsker til sitet og ikke mindst bureauets viden om udvikling af websites vil danne grundlag. Efterfølgende udarbejdes et flowchart over indholdet til Toppen i Børnehøjde. Flowchartet præsenteres for TAD og efter godkendelse udarbejdes grafisk stil og tone som beskrives i en designguide med et par key visuals, der illustrerer det grafiske/visuelle udtryk Idéoplæg - online og offline medier Udviklingen af idéoplægget vil ligeledes tage afsæt i en brainstorming, hvorefter idéerne bearbejdes, konkretiseres og beskrives. 3

4 3. Design manual Toppen i børnehøjde 3.1 Formål Formålet med designmanualen er at præcisere det udtryk, stil og tone, som skal være bærende for siderne Toppen i Børnehøjde. Kidvertising ønsker med udviklingen af designguiden at sikre, at det kommunikative fokus henvender sig børnefamilier, hvilket særligt vil komme til udtryk i valget af billeder og farver. Designmanualen er udviklet med fokus på webkommunikation og beskriver derfor ikke eksplicit, hvordan de grafiske elementer mv. kan og bør anvendes i f.eks. trykte medier, men vil uden problemer kunne anvendes i andre markedsførings- og kommunikationsmæssige sammenhænge, hvor TAD skal henvende sig til målgruppen. 3.2 Flowchart Vi har valgt at arbejde med undersider til det eksisterende Lysetsland/toppenafdanmark.dk og ikke et decideret subsite, som tilbuddet lægger op til, da vi er af den klare holdning, at brugeren IKKE skal sendes væk fra grundsitet, når der klikkes på menuen Toppen i børnehøjde. Formålet med siderne Toppen i børnehøjde er netop at tydeliggøre, at TAD ønsker at fremme sit kommunikationsfokus på målgruppen børnefamilier og derfor skal vi i langt højere grad, både visuelt og tekstuelt, kommunikere til denne målgruppe lige fra det øjeblik de møder LysetsLand.dk. Vi har analyseret de eksisterende undersider Toppen i børnehøjde med henblik på at kortlægge de funktioner og informationer, der fungerer godt, knap så godt og ikke mindst hvad vi mener, der helt mangler. Rent navigationsmæssigt er en af de største ændringer, vi anbefaler, at integrere samtlige aktiviteter, attraktioner og oplevelser til børn og børnefamilier på siderne Toppen i børnehøjde - i stedet for som nu - kun at fremhæve enkelte aktiviteter som henvender sig til børn og børnefamilier. Vi flytter os altså fra at fokusere på udvalgte børne-arrangementer og oplevelser til at kommunikere stort udvalg ved at vise ALLE oplevelser, attraktioner og aktiviteter, som børnefamilier kan have glæde af, når de besøger Toppen af Danmark. Vi er af den klare opfattelse, at har man et menupunkt, der hedder Toppen i Børnehøjde, så forventer forbrugeren at kunne finde samtlige relevante børne-familie-oplysninger der! Vi har imidlertid valgt at fastholde den eksisterende webstruktur omkring overnatning, dvs., samtlige overnatningsmuligheder præsenteres samlet og der tages ikke stilling til, hvorvidt nogle er mere eller mindre henvendt børnefamilier. Dette sker ud fra et ønske om at fremme overskuelighed og brugervenlighed med afsæt i indholdets emne. Vi vurderer, at det er en langt mere subjektiv og individuel vurdering om et overnatningstilbud henvender sig den ene eller anden målgruppe, imens oplevelser og aktiviteter er nemmere at identificere som f.eks. børnevenlige. Formatet på sitet matcher næsten præcist det eksisterende format med sine 980 pixels i bredden, hvilket omkring 94 % af alle danske computerskærme som minimum kan vise, uden at der tilføres en vandret scroll bar. 4

5 5

6 3.2.1 Niveau 1 Toppenafdanmark.dk På det første niveau (niveau 1) er vi på forsiden af toppenafdanmark.dk (Lysets Lands landing page). Det er her den potentielle turist mødet Toppen af Danmark første gang og det er derfor utrolig vigtigt at mødet bliver en god oplevelse. Vi mener, det skal ske ved at skabe: overskuelighed og synlighed/fokus på børnefamilier da denne målgruppe er defineret som en af toppens vigtigste målgrupper. Vi anbefaler derfor, at Toppen i Børnehøjde præsenteres som et selvstændigt menupunkt foroven i menubaren, samt at der rent visuelt fokuseres på emnet. Dette gøres ved at tildele emnet Toppen i Børnehøjde øverste højre spalte på forsiden, hvor der p.t. præsenteres Arrangementer i Lysets Land. Derudover bør indholdet under fanen Familieferie tilpasses stilen Toppen i Børnehøjde. Toppen af Danmarks website er bygget op, så brugeren møder en for-forside, som vises hver eneste gang brugeren besøger hjemmesiden. Formålet med for-forsiden er at få brugeren til at vælge sprog (dansk, engelsk eller tysk). Det anbefales imidlertid at toppenafdanmark.dk gemmer en cookie på brugerens computer, således at der kun skal vælges sprog allerførste gang brugeren besøger sitet. En anden mulighed er at identificere den besøgendes sprog ud fra brugerens ip-adresse og dermed vælge sprog for brugeren, som så i stedet kan ændre sproget manuelt på hovedsiden. Dermed fjernes ét niveau og brugeren når hurtigere ind til det indhold, der søges, hvilket netop er afgørende for at sikre brugeren en god weboplevelse. 6

7 3.2.2 Niveau 2 Visning af Toppen i Børnehøjde - forside 7

8 Niveau 2 er base for al kommunikation vedrørende oplevelser i børnehøjde. Det er herfra brugeren kan vælge og navigere videre i informationer, hvis omdrejningspunkt er oplevelser for børnefamilien. Brugeren skal mødes af indhold, som på en overskuelig og interessant måde udtrykker den brede vifte af aktiviteter, som Toppen af Danmark tilbyder børnefamilier. Niveauet skal således forstås som en ny forside på det eksisterende site, hvorfra det er muligt at bevæge sig flere niveauer ind i sidens oplysninger. Sidens fane hedder Toppen i Børnehøjde og brugeren kan altid navigere tilbage til forsiden ved at klikke på fanen. For at tydeliggøre at brugeren har forladt de mere generelle informationer vedrørende ferie i Toppen af Danmark og bevæget sig i børnehøjde, har vi valgt at tilføre et baggrundsbillede, som placerer sig bag samtlige sider, der vedrører Toppen i Børnehøjde. Hos de brugere som har en større computerskærm end hovedsitets format (forventelig omkring % af alle danske brugere) synliggøres således et baggrundsbillede. Billedet har til formål at skabe en stemning, der stimulere den visuelle oplevelse imens brugeren bevæger sig igennem de mange ferieoplevelser, Toppen af Danmark har at byde på. Billedet knytter sig til den aktuelle årstid dvs., der arbejdes med fire årstider og i julemåneden er det oplagt at inddrage julestemningen i baggrundsbilledet, fordi vi netop er i børnehøjde. Ovenstående baggrundsbillede demonstrerer sommer og ligesom de øvrige baggrundsbilleder (se punkt 3.6.3) afbilledes naturen, da denne er kendetegnende for Toppen af Danmark. Baggrundsbilledet er skalerbart, således at det altid følger computerskærmens størrelse, men billedet ligger som en fast baggrund. Det vil sige at når der scrolles ned for at se sidens øvrige indhold, er det kun selve sitet, der bevæger sig. Baggrundsbilledet flytter sig ikke. Sidens bærende indehold er centreret omkring mere statiske indgang, så den tilbagevendende bruger af siden har mulighed for at blive fortrolig med sidens opbygning og indhold. Der arbejdes med: 1) Et visuelt banner øverst på siden 2) Overskrifter der linker videre til mere uddybende indhold: a. Toppens 10 bedste b. Toppens mest oversete c. Hvad ska vi lave, som favner forskellige tematiserede oplevelser, der gør det let for brugeren at navigere rundt i de mange oplevelsestilbud d. Nyheder e. Den gode historie f. Annonceplads hvor eksterne interessenter som henvender sig til børnefamilier kan købe reklameplads. g. Reklamesøjlen Vi ønsker imidlertid ikke, at siden fremstår statisk og derfor arbejdes der med en overskuelig måde, hvorpå særlige budskaber og oplevelser kan kommunikeres for den besøgende. Vi kalder dette element for reklamesøjlen. Overskrifternes indhold, bortset fra Den gode historie og annoncepladsen, hvis indhold giver sig selv, vil blive beskrevet mere indgående nedenfor. 8

9 Banner Vi anbefaler, at der øverst på siden udvikles en række billedbannere, hvis formål er at kommunikere stemning og oplevelsestilbud til børnefamilier - brugen af de rette billeder siger langt mere end ord og henvender sig desuden også til børnene! Billedvisningen bør bygges op omkring stemningsbilleder fra de fire årstider i Toppen af Danmark og fokus skal være glade børn og forældre i Toppen af Danmarks ferielandskab. Billederne følger den aktuelle årstid og visningen skifter af sig selv, men brugeren kan også selv klikke frem og tilbage blandt billederne afhængigt af hvilken årstid, der ønskes udforsket. Det er ikke hensigten, at billederne skal knyttes til en bestemt event eller oplevelse det har vi reklamesøjlen til, billederne skal udelukkende fokusere på at skabe stemning og dermed sælge Toppen af Danmark som ferieparadis for børnefamilier. Billedvisningen kan laves i første omgang laves i flash, som vi ved Toppen af Danmark har erfaring med, for at gøre oplevelsen mere levende. Hvis brugeren anvender en computer, som ikke kan læse flash eller tilgår sitet via en mobil-enhed vises banneret ikke. På sigt bør visningen imidlertid tage højde for de tekniske krav som de mobile enheder har til levende billeder. Toppens 10 bedste Med Toppens 10 bedste åbner vi op for brugerinvolvering idet præsentationen af Toppens 10 bedste, er baseret på turisternes vurdering af de oplevelser, de har haft under deres familieferie i Toppen af Danmark. Tanken er, at der på baggrund af de stjerner og kommentarer, som turisterne tildeler de forskellige oplevelser og områder i Toppen af Danmark, kan fremhæves 10 emner som tildeles et særligt fokus. Disse udskiftes en gang om måneden, hvormed indholdet på sitet tillægges en vis nyhedsværdi. 9

10 Toppens mest oversete På samme måde som med Toppens 10 bedste, er Toppens mest oversete en måde at fremhæve 10 oplevelser eller områder på. Toppens mest oversete vender tingene lidt på hovedet, idet der er en tendens til altid at fokusere på det største og det bedste. På denne måde får også de mindre turismeudbydere mulighed for bredere eksponering på sitet, og da vi ved, at det indimellem kan være de små ting, der vækker størst begejstring hos børnene, ønsker vi at skabe en kommunikativ plads til disse oplevelser. Det kan f.eks. være en god legeplads, man som turist ikke støder på, med mindre man gøres opmærksom på dens eksistens. Hvilke oplevelser og områder der skal figurere under emnet, udvælges af Toppen af Danmark, som også må vurdere, hvor ofte der er behov for at udskifte indholdet. Det er dog vores vurdering at indholdet uden problemer kan være mere statisk end Toppens 10 bedste. Hva ska vi lave? Det har været afgørende for os at skabe et site, som på en overskuelig og lettilgængelig måde gør det muligt for brugeren at finde oplysninger om de mange oplevelsesmuligheder som Toppen af Danmark tilbyder børnefamilierne. Vi har ved en gennemgang af samtlige områder, aktiviteter og attraktioner i Toppen af Danmark defineret fem kategorier, som dækker over forskellige oplevelsesmuligheder i børnehøjde. De fem kategorier er desuden defineret og navngivet ud fra vores viden om, hvad der i særdeleshed optager børn nemlig vand, dyr og action: 1) Hygge med søde dyr - pink 2) Sjov med vand - blå 3) Spændende kultur - orange 4) Udforsk nature - grøn 5) Vild med action - rød 10

11 De fem kategorier er visuelt defineret med hver sin farvekode, hvilket særligt har til formål at styrke kommunikationen forbundet med Søgefunktionen. Farverne knytter sig til indholdet så der intuitivt skabes en forbindelse med vand-aktiviteter og den blå farve, naturen og den grønne farve osv. Søgefunktionen er enkel i sin udformning. Det er muligt at vælge ml. inde og ude-oplevelser, hvilket kan være højaktuelt det danske vejr taget i betragtning. Det er desuden en måde at understrege at Toppen af Danmark, som helt naturligt er kendt for sin natur, også har utrolig mange familieoplevelser inden døre. Derudover er det muligt at vælge en eller flere af de fem kategorier, begrænse søgningen til en bestemt periode, og endelig afkrydse om der foretrækkes gratis eller entré-betalte oplevelser, hvilket vi ved kan være et væsentligt parameter for børnefamilier. Der kan helt naturligt være flere oplevelser og områder, som rent kategorimæssigt placerer sig under mere end én kategori. Uanset hvilken type søgning eller resultat-visning der er tale om, skal der imidlertid kun vises et resultat pr. oplevelse. Dette kan håndteres via backenden. Der må ikke som på den nuværende hjemmeside opstå eksponering af den samme oplevelse flere gange under samme visning. Omvendt er det vigtigt at også events og arrangementer knyttet til en paraply-event som f.eks. Grøn Vinter oprettes og placeres som selvstændigt indhold under en af de fem kategorier. Nyheder Nyhedsmodulet har, som navnet angiver, til formål at skabe en kommunikationsplatform for nyheder små som store. Der hvor nyhederne adskiller sig fra reklamesøjlen er i nyhedsværdien samt ikke mindst aktualiteten. Reklamesøjlen er som nævnt defineret til at kommunikere om aktiviteter de kommende 2-3 uger imens nyhederne kan være informationer om aktuelle oplevelser men også mere generelle nyheder/informationer som f.eks. at julekalenderen 2010 er optaget i Toppen af Danmark, at man kan glæde sig til vinterferien som står på Stygge Krumpspring osv. Den enkelte nyhed kan, afhængigt af sin længde, linke til en underside, hvor den beskrives mere indgående. En sådan underside kan i det omfang nyhedsindholdet tillader det, anvende samme layout-skabelon som den der anvendes til at præsentere de forskellige oplevelser (se skitse side 16). I højre side er der en scroll-bar, så det er muligt at se flere og ældre nyheder og det er ligeledes muligt at dele nyheden via brugerens egen Facebook profil. 11

12 Reklamesøjlen Reklamesøjlen fungerer som et slags overlay, der placerer sig ovenpå Toppen i Børnehøjde-forsiden samt baggrundsbilledet. Reklamesøjlen går således ind og overtager hele siden dvs., bredden på selve informationen matcher de 980 pxl., og billedets øvrige baggrund tilpasser sig den aktuelle comupter skærms bredde. Reklamesøjlen har fokus på aktuelle aktiviteter og nyheder, som gælder de kommende 2-3 uger. Den udvikles i flash eller html 5, så den får et levende udtryk og præsenteres som en reklame, dvs. den er kun synlig i f.eks. 3-5 sek. før den skifter til næste reklame. Vi anbefaler, at der max er 5 reklamer ad gangen og brugeren kan naturligvis zappe videre mellem reklamerne lige som reklame-introen kan lukkes ned. Hvis brugeren anvender en computer, som ikke kan læse flash eller html 5 eller tilgår sitet via en mobil-enhed vises reklamesøjlen ikke. Nogle af reklamerne kan have behov for yderligere uddybning. F.eks. information om den netop afviklede julekalender. I sådanne tilfælde arbejdes der med undersider. Disse sider kan desuden tilgås via emnet Nyheder, som også er placeret på niveau 2. Såfremt der ikke er nogen højaktuelle informationer, er der ikke nogen reklamesøjle. 12

13 3.2.3 Niveau 3 Kategorivisning Visning af søgeresultater 13

14 Ved valg af en kategori listes alle emner med billede, en overskrift og en mindre brødtekst. Samme visning gør sig gældende for søgeresultater, men her anvender visningen de farvekoder, som er knyttet til de fem kategorier, så det visuelt tydeliggøres, om der er tale om en oplevelse med vand, kultur, dyr osv. Dermed får brugeren en overskuelig visning af alle de oplevelser, den enkelte kategori favner. Fra oversigten er det muligt at klikke videre og læse mere om den enkelte oplevelse (niveau 3), lige som det er muligt at få samtlige emner vist på et kort, så brugeren kan få et visuelt billede af, hvordan de forskellige oplevelser placerer sig i rent geografisk. Kortvisningen anvender hjemmesidens eksisterende kortfunktion, som åbner i et nyt vindue. Visning af Toppens 10 bedste Visningen fremhæver Top 1 oplevelsen øverst og tildeler den aktuelle måneds 1 er den største eksponering. Det er muligt at dele samtlige Top 10 oplevelser via brugerens egen Facebook profil og så kan der naturligvis klikkes på hver enkelt oplevelse, hvorefter brugeren sendes til niveau 4, hvor det er muligt at læse en masse praktiske informationer om oplevelsen, finde rutevejledning, tippe en ven mv. 14

15 Visning af Toppens mest oversete Rent layoutmæssigt ligner Toppens mest oversete oplevelser Toppens 10 bedste. Her er det ligeledes muligt at dele indholdet via sin Facebook profil samt klikke sig videre til yderligere informationer. 15

16 3.2.4 Niveau 4 Visning af den enkelte oplevelse Udover at ændre layoutet på præsentationen af informationer om den enkelte oplevelsesmulighed, så det bliver mere visuelt og spændende, er der fokuseret på brugerinvolvering gennem tilføjelsen af stjerner og tidligere turisters kommentar om oplevelsen. Derudover er der lagt vægt på at gøre delingen af indholdet mere tilgængeligt via et Facebook share ikon samt Tip en ven funktionen. Vi anbefaler at rutebeskrivelse og afspilning af video åbner som et overlay eller et i nyt vindue, så brugeren ikke mister navigationen Niveau 5 På dette niveau er det muligt for turisten at tildele stjerner og skrive en kommentar til den pågældende oplevelse. Vi ved, at et af de største argumenter for at vælge et køb til eller fra bygger på andres oplevelser af produktet. Og når der skal vælges ferie og ferie-oplevelser, er andre ligemænds oplevelse af langt større værdi end destinationens velformulerede kommunikations- og markedsføringsmateriale. - Tag f.eks. hotels.com, hvis primære salgsværktøj er andre turisters kommentarer og oplevelser med hotellerne. Grundet hjemmesidens målgruppe og indhold har vi en forventning om en vis seriøsitet omkring udtalelser samt tildelingen af stjerner. Vi mener derfor ikke, det er problematisk at poste turistens kommentar direkte på sitet. Den direkte brugerinvolvering er jo netop Facebooks eksistensberettigelse, hvilket TAD allerede arbejder med. Brugeren udfylder nogle personlige kontaktinformationer i forbindelse med oprettelsen af kommentaren, men det er kun navn og by som vises sammen med kommentaren. Desuden kan man overveje via backenden at sikre en informationsmail til den webansvarlige, hver gang en bruger poster en udtalelse, således at der foregår en struktureret form for overvågning og TAD har mulighed for at fjerne kommentarer som er direkte upassende. 16

17 3.3 Visuel stil og udtryk Den visuelle stil og tone tager udgangspunkt i ord som lethed, glæde og oplevelse. Der er visuelt arbejdet med klare farver, som henvender sig til børn og efterlader et enkelt og rent billede, hvilket er med til at skabe en overskuelig visning af mange informationer. Vi ønsker, at det skal være en oplevelse at gå i børnehøjde, og det er brugen af farver god til, så længe det gøres på en smagfuld måde. Da vi som mennesker tillægger farver en stor betydning og forbinder bestemte farver med bestemte følelser, er det vigtigt, at farverne anvendes med omhu. Det ses f.eks. i valget af de fem kategoriers farvevalg. Desuden har det været vigtigt for os, at fastholde Toppen af Danmarks vigtigste tiltrækningskraft nemlig naturen i det visuelle udtryk. Derfor er farverne holdt rene og baggrundsbillederne er netop rigtige fotografier af naturen i stedet for illustrationer og grafiske billeder. 3.4 Tekstuel stil og tone Som skitserne tydeligt demonstrerer, er der lagt stor vægt på at minimere tekstindholdet og i langt højere grad lade billeder kommunikere oplevelser. Det er vores klare opfattelse, at turistsites bruges til inspiration og informationssøgning. Det er derfor vigtigt, at brugeren nemt kan finde de informationer, der ledes efter - ellers søges der videre et andet sted - og her er særligt tekst og billedbrug afgørende. Vi skal kommunikere klart og tydeligt og ikke pakke vigtige informationer ind i lange snørklede sætninger slet ikke når vi kommunikerer online, hvor tekst bliver endnu sværere at læse end på print. Når vi tilmed henvender os til børnefamilier, er det desuden, vigtigt at den tekstuelle stil og tone er humoristisk og ikke mindst gør brug af ord og udtryk der taler til mors hjerte og overordnet udtrykker børnehøjde. Der er naturligvis forskel på, om kommunikationens formål er at fange læsers interesse eller at informere læser mere indgående om et valgt emne. Der arbejdes derfor med korte overskrifter som på en lidt humoristisk måde kommunikerer indholdets omdrejningspunkt og hvad der henvises til, alt imens undersiderne anvender mere informativ tekst. Vi har allerede med destinationens navn Toppen af Danmark mulighed for at lave nogle sjove ordspil som f.eks. Toppens 10 bedste og Toppens mest oversete. Derudover går vi i børnehøjde med vores kategorititler, som anvender udtryk børn i alderen 5-10 år vil være tilbøjelige til at anvende. 17

18 3.5 Farver og typografi 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 3.6 Skitser inkl. formatangivelser Reklamesøjle eksempler på forskellige reklamesøjler 890 Pxl. 980 Pxl. 24

25 3.6.2 Forside-bannere eksempler på forskellige bannere og baggrunde 414 Pxl. 980 Pxl. Forår Sommer 25

26 Efterår Vinter 26

27 3.6.3 Øvrigt forsideindhold 140 Pxl. 158 Pxl. 140 Pxl. 73 Pxl. 258 Pxl. 365 Pxl. 320 Pxl. 320 Pxl. 330 Pxl. 240 Pxl. 405 Pxl. 640 Pxl. 27

28 3.6.4 Kategorivisning og søgeresultater 220 Pxl. 410 Pxl. 190 Pxl. 25 Pxl. 28

29 3.6.5 Toppens 10 bedste og Toppens mest oversete 420 Pxl. 216 Pxl. 380 Pxl. 150 Pxl. 300 Pxl. 29

30 4. Idéoplæg online og offline medier 4.1 TAD s Facebook profil tilpasset målgruppen børnefamilier Toppen af Danmark har efterspurgt idéer til, hvorledes organisationens Facebook profil i højere grad kan målrettes børnefamilier, dog uden at afskære TAD s øvrige målgrupper og brugere af Facebook profilen. De nuværende billeder anvendt på Facebook siden gør fin brug af glade børn og forældre, men rent indholdsmæssigt er der intet der udtrykker, at Toppen af Danmark er paradis for børnefamilien. 1. Der bør i velkomstteksten, den lille introduktionstekst samt øvrige informationssider være fokus på, hvad Toppen af Danmark tilbyder sine børnefamilier, hvis ønsket er at satse på denne målgruppe. 2. Desuden bør man holde for øje at den primære bruger af Facebook i højere grad er i alderen år end år hvilket er alderen for de to primære turistmålgrupper, der arbejdes med i Toppen af Danmark. TAD behøver derfor ikke umiddelbart være så bekymret for at afskære sine primære målgrupper i sin kommunikation på Facebook. 3. En anden måde hvorpå Facebook profilen kan flytte sit fokus mere i retning mod børnefamilierne og ikke mindst aktivere og involvere brugerne, er ved at skabe en platform, hvor brugerne kan dele sine ferieoplevelser. Der eksisterer allerede et lille Facebook ikon Stories, som lægger op til små korte historier og oplevelser. Her er vist et eksempel på hvordan (RED) anvender funktionen Stories. 30

31 Ved at lægge op til at turisterne kan dele sin familie-ferie-oplevelse, har vi ikke nødvendigvis afskåret seniorer og andre turister i at skrive, men blot henvendt os mere direkte til en anden målgruppe, nemlig familien som typisk karakteriseres ved at have mindre børn. 4. Denne aktivitet kan med fordel kickstartes med en konkurrence, hvor der trækkes lod om billetter mv. til oplevelser i Toppen af Danmark blandt de delte ferieoplevelser, for at få brugerne i tale. En sådan konkurrencen skal kommunikeres via Facebook men også via nyhedsmail og naturligvis websitet. 5. En lignende konkurrence kunne opfordre børnefamilierne til at besøge websitet og give stjerner og kommentarer til de oplevelser de har haft i Toppen af Danmark. 6. Og så bør den årlige foto-konkurrence desuden markedsføres via Facebook som et selvstændigt menupunkt samt naturligvis på væggen. TAD bør ligeledes overveje, om ikke der skal være en fotokonkurrence, hvor omdrejningspunktet er ferieglade børn i Toppen af Danmark. 7. Udover at arbejde med det tekstuelle indhold, der allerede er tilgængeligt på siden, er en oplagt mulighed at arbejde med menupunkter, hvilket allerede praktiseres på den eksisterende Facebook profil. P.t. er der oprettet to menupunkter med titlerne: Kunstuge og Styggekrumpen. Kunstugen er for længst forældet (september 2011) og burde i stedet være placeret under tidligere begivenheder. Det er vigtigt at holde for øje, at når der arbejdes med online og særligt sociale medier, er aktualitet vigtigt. Der bør derfor ikke ligge uaktuelt indhold tilgængeligt som et selvstændigt menupunkt. Menupunktet Stygge Krumpen er aktuelt, da der netop er tale om en historie, som er under opbygning, men der kunne med fordel arbejdes med at skabe noget mere børnehenvendt indhold og ikke mindst sikre at indholdet løbende opdateres. 8. Vi anbefaler, at der laves et menupunkt, der hedder Toppen i Børnehøjde med en visuel profil, der matcher websiderne. Dvs. menupunktet inddrager Toppen i Børnehøjde-logoet og rent billedmæssigt og indholdsmæssigt lægger sig op ad web-profilen. Herfra kan linkes direkte fra aktuelle oplevelser, som nævnes på menupunktets væg til websitet. Menuen skal ses som endnu en indgang til at informere potentielle turister om de mange oplevelser i børnehøjde, som Toppen af Danmark har at byde på. 9. Derudover anbefaler vi, at menuen Begivenheder anvendes og at alle børne- og familierelaterede begivenheder markeres med logoet Toppen i Børnehøjde, så disse begivenheder tydeliggøres for forældrene (og til dels børnene), når de besøger siden. 10. Ligeledes bør menuen videoer anvendes langt mere aktivt. Her er netop mulighed for med billeder og musik at fortælle feriehistorier og skabe fantastiske feriestemninger med glade børn og forældre. Video-menuen bør begrænses til kun at indeholde videoer redigere af Toppen af Danmark og ikke indeholde turisternes ferieoptagelser. Disse kan i stedet uploades på væggen, som i højere grad lægger op til deling af brugerindhold. 31

32 4.2 Synergi imellem TAD s eksisterende online medier Toppen af Danmarks arbejde med online medier er fokuseret omkring et website, et mobilsite, en Facebook profil samt nyhedsmail. På nuværende tidspunkt er eneste forbindelse fra websitet til Facebook profilen et link, imens Facebook profilen har nogle få menupunkter og temaer, som linker til yderligere information på TAD s website. Disse links og henvisninger skal videreudvikles, da aktiviteten på Facebook profilen forekommer relativ lav med kun 1068 personer, som synes godt om. Fra Facebook profilen samt websitet er det muligt for brugeren at åbne mobilsitet, men henvisningen dertil er godt gemt og langt fra logisk. Som bruger har man næppe den store anvendelighed af et mobilsite, når man tilgår Facebook profilen via en computer og henvisningen til mobilsitet eksisterer ikke, når Facebook profilen tilgås fra en mobilenhed. Desuden må man som bruger af websitet undre sig over, at man ikke automatisk eksponeres for mobilsitet, når man tilgår toppenafdanmark.dk fra sin mobilenhed. Der er nogle oplagte synergier, som går tabt, fordi der ikke tages højde for de forskellige mediers muligheder. Når brugeren tilgår Toppenafdanmark.dk fra en mobilenhed, bør det automatisk være mobilsitet, som vises, men med mulighed for at se www-versionen. Fra mobilsitet skal der være en henvisning til Facebook profilen, lige som der fra den mobile Facebook visning skal være en henvisning til hhv. websitet og mobilsitet, således at disse platforme forbindes automatisk. Generelt kan det siges, at skal arbejdes langt mere struktureret med at henvise fra web- og mobilsite til Facebook profilen samt den anden vej. Når der er en konkurrence på websitet, skal denne markedsføres på websitet men også på Facebook siden og vice versa. Ligeledes bør der fra både web- og mobilsitet henvises til nogle af de Facebook informationer og aktiviteter, der foregår på siden. P.t. er der placeret et stort Facebook ikon på forsiden af Toppenafdanmark.dk, hvor der henvises til profilen. Denne henvisning skal være dynamisk og rent tekstuelt tilpasses, når der f.eks. er en aktuel konkurrence, følg Styggekrumpen på Facebook osv. Udover at knytte de rette medier til de rette platforme skal der arbejdes med at indsamle kontaktoplysninger på de besøgende, så de kan kontaktes, når Toppen af Danmark har noget på hjerte og ikke, når turisterne selv kommer forbi hjemmesiden eller Facebook profilen nogle gange ved en tilfældighed. For det første skal vi have folk til at tilmelde sig nyhedsmail-funktionen, så TAD kan kommunikere til dem direkte. Det er p.t. kun muligt at tilmelde sig nyhedsmail via websitet. Dette skal også være muligt via mobilsitet og Facebook profilen. Facebook skal netop, i samspil med øvrige kommunikationskanaler, bruges til at opbygge strategiske relationer. Nyhedsmailen er ikke blot et medie, der gør det muligt at kommunikere bestemte budskaber direkte til turisterne, det er også et utrolig godt medie til at skabe synergi til de sociale medier. Facebook- og webkonkurrencer, særlige events og nyheder skal promoveres via nyhedsmail med henvisning til de platforme, hvor informationen ligger, og hvor de allerede bliver promoveret. Ved at markedsføre muligheden for at få eksklusivt indhold, tilbud mv. via Facebook og websites, hvis man er modtager af nyhedsbreve øges sandsynligheden for at flere tilmelder sig TAD s nyhedsmail. Og det er afgørende af få antallet af mail-modtagere op, hvis der skal skabes grundlag for at sprede sine budskaber bredt og øge synergien imellem de online medier. 32

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com Facebook Timeline KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com W EBDANMARK.COM APS T: +45 7020 1619 CVR 25 85 88 32 SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@W

Læs mere

Active Builder - Brugermanual

Active Builder - Brugermanual Active Builder - Brugermanual Version: Release 2.0 Sprog: Dansk Copyright 2014 - Talk Active ApS INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. HURTIGT OVERBLIK... 4 1.1 Vælg URL:... 4 1.2 Vælg en skabelon:...

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Generel information. Brugere. Hjemmesidens lay-out. HIF Hjemmeside How to do

Generel information. Brugere. Hjemmesidens lay-out. HIF Hjemmeside How to do Generel information Dette dokument er en brugsanvisning for hjemmesidens back-end brugere, med information om hvordan man logger ind og hvordan man arbejder med hjemmesiden/hjemmesidens funktioner samt

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW Hjemmeside til Team Brügger DITTE MADSEN - SVENDEPRØVE - 2015 KUNDEPROFIL Team Brügger er en frisørsalon i Aars. Indehaveren Gitte Brügger startede salonen op sammen med

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Få flere anmeldelser på TripAdvisor

Få flere anmeldelser på TripAdvisor 70 71 KAPITEL 4 Få flere anmeldelser på TripAdvisor 72 Få flere anmeldelser via din hjemmeside Jo flere anmeldelser du får, jo bedre grundlag er der for en god placering på TripAdvisor. Og din hjemmeside

Læs mere

En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder

En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder Mit Kalundborg 2 9 Mit Kalundborg En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder Mit Kalundborg giver dig hurtigt og nemt et overblik over oplevelser, arrangementer og steder i hele kommunen.

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Layout Designet skal opgraderes, så det udnytter skærme på 1366 px bredde. Mobil-layout Layoutet skal desuden forberedes på automatisk tilpasning til mobile

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner

Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner Velkommen På de følgende sider, vil du bliver præsenteret for og introduceret til Augmented Reality, og hvordan du kan

Læs mere

Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen Merkur. Baggrundsbillede skal være static så resten af siden skal man scrolle ned for at se.

Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen Merkur. Baggrundsbillede skal være static så resten af siden skal man scrolle ned for at se. Solsystemet lavet af Jesper Kjær Webintegrator i Kastrup Tekniske Skole Grundforløbsprøve 2014 Opgave: Vores solsystem Onsdag 23 april til onsdag 7 maj Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Kommunikation og Samfund

Kommunikation og Samfund rt Kommunikation og Samfund KOM/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 28-02- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Case: http://www.julius-nielsen.dk/

Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Hjemmesidens formål og målgruppe Formålet med hjemmesiden må være at informere potentielle kunder om firmaet, da hjemmesiden indeholder informationer om firmaets historie,

Læs mere

Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil

Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil Tillykke med din Facebook-virksomhedsprofil. I denne vejledning finder du hjælp til hvordan du inviterer dit personlige netværk, hvordan du bliver administrator,

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

VÆLG KLASSIFIKATION S. 3 UDFYLD BASIS INFORMATION S. 4. Om sektionen S. 4 Upload profilbillede S. 5 Tilføj til favoritter S. 5 Facebook reklamer S.

VÆLG KLASSIFIKATION S. 3 UDFYLD BASIS INFORMATION S. 4. Om sektionen S. 4 Upload profilbillede S. 5 Tilføj til favoritter S. 5 Facebook reklamer S. FACEBOOOK SIDER 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE VÆLG KLASSIFIKATION S. 3 UDFYLD BASIS INFORMATION S. 4 Om sektionen S. 4 Upload profilbillede S. 5 Tilføj til favoritter S. 5 Facebook reklamer S. 6 FORSTÅ ADMINISTRATIONSDELEN

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW - RESPONSIV WEBSIDE

GRAFISK WORKFLOW - RESPONSIV WEBSIDE GRAFISK WORKFLOW - RESPONSIV WEBSIDE REDEGØRELSE Opgavebeskrivelse Redesign hjemmeside for Murerfirmaet Døssing i responsivt design, som udstråler professionalisme. Der skulle være en referenceside med

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2.

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2. GRAFISK PRODUKTION OG WORK- FLOW CSS Wrapper paragraph h1 h2 DREAMWEAVER CS5 Class Tags Kodning Design a.link, a.hover, a.visited HTML Kundekontakt Komposition og modulopbygning Skelet Pixels Layout Usabillity

Læs mere

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen Indhold Indhold... 2 Administratorvejledning version 1.0... 3 Indledning... 3 Globale links... 3 Titel og logo... 5 Brugerroller... 6 Administrator... 6 Forsideredaktør... 7 Rumoprettere... 9 Aarshjul_oprettere...

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

Håndtering af lokale hjemmesider (pr )

Håndtering af lokale hjemmesider (pr ) Håndtering af lokale hjemmesider (pr. 21.12.2016) Forsiden Side 1 A. Skift øverste store foto Side 1 B. Kredsens / afdelingens navn i øverste foto Side 1 C. Kommende Åbne haver Side 2 D. Kommende Arrangementer

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

Volkswagen Håndbog til sociale medier

Volkswagen Håndbog til sociale medier Volkswagen Håndbog til sociale medier 01 Formål og målgruppe 04 Tone of voice 02 Hvordan er man relevant på Facebook? 05 Planlæg dit indhold 03 Effektivt Facebook-indhold 06 Annoncering 01 Formål og målgruppe

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

søgaard co ipaper online katalog - nyt liv til dine pdf filer

søgaard co ipaper online katalog - nyt liv til dine pdf filer ipaper online katalog - nyt liv til dine pdf filer Brochurer, kataloger, blade mm. online ipaper giver brugeren mulighed for - på hjemmesiden - at bladre i dine kataloger, tryksager og brochurer på samme

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow GRAFISK WORKFLOW 1 Opgavebeskrivelse I forbindelse med et nyt online koncept Web in a box skulle jeg lave en Photoshop-skabelon, der kan eksportere materiale til en hjemmeside automatisk. Selve konceptet

Læs mere

Herning Centerby Guide til Umbraco

Herning Centerby Guide til Umbraco Herning Centerby Guide til Umbraco marts 2016 I GANG MED UMBRACO 4 LOGIN 4 LÆR UMBRACO AT KENDE 5 SÅDAN REDIGERER DU SIDER 6 VÆRKTØJSLINJEN 6 RET I TEKSTEN 7 RET ELLER INDSÆT LINK I TEKSTEN 8 RET ELLER

Læs mere

WebMarked på SallingWeb.dk En interessant, effektiv, fleksibel, billig og ikke mindst lokalrettet annonceform via SallingWeb.dk

WebMarked på SallingWeb.dk En interessant, effektiv, fleksibel, billig og ikke mindst lokalrettet annonceform via SallingWeb.dk WebMarked på SallingWeb.dk En interessant, effektiv, fleksibel, billig og ikke mindst lokalrettet annonceform via SallingWeb.dk WebMarked på SallingWeb Med et abonnement på et WebMarked kan du indrykke

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder:

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder: Design en praktisk guide. Et design udtrykker dit websites grafiske udseende, lige fra hvilke skrifttyper der anvendes op til hvor navigationen er placeret og hvilke interaktive elementer der skal benyttes.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPLATFORME

KOMMUNIKATIONSPLATFORME KOMMUNIKATIONSPLATFORME HVAD ER EN KOMMUNIKATIONSPLATFORM? En kommunikationsplatform er populært sagt et hjem for jeres kommunikation og udgangspunktet for alt jeres andet kommunikation Det vil sige, at

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere

grafisk design Se webappen på din mobil

grafisk design Se webappen på din mobil ideudvikling Jeg har valgt at bruge kulturbegivenheden Aarhus Festuge, som udgangspunktet i min svendeprøve. Jeg vil redesigne deres marketingsmateriale såsom logo, magasin, plakater m.m. Derudover vil

Læs mere

GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER

GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER OPGAVEBESKRIVELSE (Fiktiv) Jeg har valgt at lave en ny visuel identitet for Tv-programmet KURS MOD FJERNE KYSTER. I programmet følger du Mikkel Beha s og resten hans familie,

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot

Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot til hjemmesiden. Mine indledende tanker bag hjemmesiden

Læs mere

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Frontend redigering af kredssider og brug af kalender Logge ind og lave simpel redigering... Side 2-3 Opret ny side... Side 4 Læg billede

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads A) Find 2 forskellige eksempler på web- tv, hvor indslag er integreret i webkontekst og tekst (nyheder, tema, how to mv.) Beskriv

Læs mere

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013 Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside 1 Log- ind så kommer du ind i Sitecore Gå til: institutionsnavn.gentoftesites.dk/sitecore ( f.eks.jaegersborgfc.gentoftesites.dk/sitecore)

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Rejseliv.dk som e magasin

Rejseliv.dk som e magasin Rejseliv.dk som e magasin 2 Unik læseroplevelse - Vi kombinerer det bedste fra print, online, TV, video og samler det i et super lækkert og dynamisk rejsemagasin,der kun udkommer online! Udvalgte annoncer

Læs mere

Friluftsrådets nye hjemmeside

Friluftsrådets nye hjemmeside Friluftsrådets nye hjemmeside Velkommen! Eftermiddagens program 16.00: Hvad kan og skal hjemmesiden? Ny hjemmeside - Nye muligheder Hvordan får vi mest ud af mulighederne? ---- 16.45: Pause ---- 17-18.30:

Læs mere

BRUGTE KLODSER TIL NYE IDEER DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK

BRUGTE KLODSER TIL NYE IDEER DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK 1 DESIGNMANUAL INDHOLDSFORTEGNELSE Designmanual 4 Brug af logo 10 Farver 11 Typografi 12 Maskot Social Playbook 14 Hvad er en social playbook? 15 Facebook 17 Instagram 19

Læs mere

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler NETVÆRKSMØDE 19. MAJ Foredrag om branding og sociale profiler PALMGREN MARKETING Ejer: Malene Palmgren Kunderne: Iværksættere og mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 12 års erfaring med salg

Læs mere

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett fra idé til visuelt udtryk Benett Indholdsfortegnelse Brief...5 Idé og skitsering....6 Værktøjer....6 Farvevalg....7 Flowchart eksisterende site...7 Design i Photoshop....9 Ikoner i Illustrator...11 Setup

Læs mere

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app.

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. En kort intro Version 1.2 22/11/2012 Danske Tegneserieskabere har lavet appen for at give medlemmer og andre en nem adgang til at publicere

Læs mere

> Et unikt medieoverblik

> Et unikt medieoverblik > Et unikt medieoverblik Optimalt medieoverblik Unikke søgemuligheder Ny medieportal for online planlægning Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo & kreativitet Markedsinformationen i dag FDIM/

Læs mere

GRAFISK DESIGN 1. HOVEDFORLØB

GRAFISK DESIGN 1. HOVEDFORLØB GRAFISK DESIGN 1. HOVEDFORLØB LAUESEN HUS - OG HAVESERVICE //GRAFISK DESIGN BRIEF Lauesens hus- og haveservice er en enmandsejet virksomhed, som trænger til et løft på sin reklame del. Det er et firma,

Læs mere

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Bruger Facebook rigtig meget Kigger lidt på Instagram Elsker at bruge

Læs mere

Forside 1: Bagside og bogryg:

Forside 1: Bagside og bogryg: Bagside og bogryg: Bagsiden og bogryggen er lavet i de samme farver som forsiden for at opnå et gennemgående og sammendhængende look. Stregen som skal forestille jernbanen er også fortsat på både bogryggen

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

Konceptbeskrivelse. Indledning. Konceptudvikling. Ide til zwoop. Problemstillinger i konceptet - med henblik på løsninger

Konceptbeskrivelse. Indledning. Konceptudvikling. Ide til zwoop. Problemstillinger i konceptet - med henblik på løsninger Konceptbeskrivelse Indledning Gruppen fik til opgave, at udvikle et e-commerce digitalt koncept, hvilket indledte en ide brainstorm. Der blev lagt vægt på at udvikle et koncept, som opfyldte opgavekravene,

Læs mere

Facebookmanual til frivillige i Mødrehjælpen

Facebookmanual til frivillige i Mødrehjælpen 14. marts 2016 Facebookmanual til frivillige i Mødrehjælpen Indhold 1. Sådan opretter du en side... 2 2. Sådan giver du rettigheder til dem, der skal administrere siden... 3 3. Sådan ændres sidens URL/brugernavn...

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

GRATIS FOR ABONNENTER:

GRATIS FOR ABONNENTER: GRATIS FOR ABONNENTER: Eksempel : Byg din egen Journalist Mathias Alsted Lund Flinck Som abonnent på Komputer for alle får du din egen hjemmeside helt gratis. Her hjælper journalist Mathias Alsted Lund

Læs mere

Grafisk produktion & workflow

Grafisk produktion & workflow Grafisk produktion & workflow WORKFLOW & PRODUKTION WEBSITE NATURSPEJDERNE Dokumentation I 2 OPGAVEN Opgaven Jeg har lavet dette fiktive website der kunne være en mulighed for en nyopstartet spejderforening.

Læs mere

PROMOVER MED BIG DATA

PROMOVER MED BIG DATA PROMOVER MED BIG DATA Vores systemer analyserer konstant real-time datastrømme om eksempelvis lokale vejrforhold, eller rejsemål. Informationerne kommunikerer systemet så direkte til dine digitale skærme.

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Interne retningslinjer for Facebook

Interne retningslinjer for Facebook Interne retningslinjer for Facebook Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af indhold... 3 5.1 Statusopdateringer... 3 5.2 Billede- /videoopslag... 3 5.3 Linkdelinger... 3 3. Behandling af sager...

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ HUSK ingen www i adressen, skriv blot

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

WORKFLOW & GRAFISK PRODUKTION

WORKFLOW & GRAFISK PRODUKTION Opgavebeskrivelse Kunde: Gorm Larsen & Zornig (GLZ) Websitet Social media cheat sheet er en oversigt over forskellige sociale mediers opsætning. Formålet er altså at gøre det nemt at finde de mål, der

Læs mere

Produktbeskrivelse - Grafisk workflow

Produktbeskrivelse - Grafisk workflow Produktbeskrivelse - Grafisk workflow Opgavebeskrivelse Det er en nyhedsmail. De er en ny opsætning Ansvar for opgaveløsning Webadministratoren står for opgavefordeling. Tekst kommer fra salgs og butikslederen.

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere