Designmanual til online kommunikationsplatform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Designmanual til online kommunikationsplatform"

Transkript

1 Designmanual til online kommunikationsplatform Udarbejdet af Kidvertising Agency Januar

2 Indhold 1. Baggrund Opgavebeskrivelse Research og metode Designmanual Idéoplæg - online og offline medier Design manual Toppen i børnehøjde Formål Flowchart Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Visuel stil og udtryk Tekstuel stil og tone Farver og typografi Skitser inkl. formatangivelser Reklamesøjle eksempler på forskellige reklamesøjler Forside-bannere eksempler på forskellige bannere og baggrunde Øvrigt forsideindhold Kategorivisning og søgeresultater Toppens 10 bedste og Toppens mest oversete Idéoplæg online og offline medier TAD s Facebook profil tilpasset målgruppen børnefamilier Synergi imellem TAD s eksisterende online medier Synergi imellem online og offline medier Afrunding

3 1. Baggrund Med afsæt i Kidvertisings tidligere udarbejdede anbefalinger til, hvorledes Toppen af Danmark kan målrette sin kommunikation mod danske og udenlandske børnefamilier, har Kidvertising fået opgaven at udarbejde et design og en designmanual til en online kommunikationsplatform henvendt denne målgruppe. 1.1 Opgavebeskrivelse Opgaven har to fokusområder: 1) Udvikling af designmanual til subsite Toppen i Børnehøjde Opgaven består i at lave en designmanual, der indeholder anvisning på en visuel stil, udtryk og illustrationer. Målgruppen er primært mor samt børnene. TAD har derudover ytret ønske om en løsning til hvordan, der kan skabes et øget fokus på deling af indhold samt mulighed for at annoncører kan købe annonceplads. 2) Udarbejdelse af idéoplæg der knytter online og offline medier sammen Idéoplægget skal redegøre for, hvorledes kommunikationen på TAD s eksisterende Facebook profil i højere grad kan målrettes børnefamilier, dog uden at afskære TAD s øvrige målgrupper. Idéoplægget skal ligeledes indeholde konkrete forslag til, hvordan TAD bedst muligt kan skabe synergi mellem benyttede online medier samt organisationens online og offline medier. 2. Research og metode 2.1 Designmanual Arbejdsprocessen omkring udviklingen af designmanualen igangsættes med en brainstorm blandt strategiske og kreative medarbejdere hos Kidvertising, hvor eksisterende viden om målgruppens behov og ønsker, TAD s ønsker til sitet og ikke mindst bureauets viden om udvikling af websites vil danne grundlag. Efterfølgende udarbejdes et flowchart over indholdet til Toppen i Børnehøjde. Flowchartet præsenteres for TAD og efter godkendelse udarbejdes grafisk stil og tone som beskrives i en designguide med et par key visuals, der illustrerer det grafiske/visuelle udtryk Idéoplæg - online og offline medier Udviklingen af idéoplægget vil ligeledes tage afsæt i en brainstorming, hvorefter idéerne bearbejdes, konkretiseres og beskrives. 3

4 3. Design manual Toppen i børnehøjde 3.1 Formål Formålet med designmanualen er at præcisere det udtryk, stil og tone, som skal være bærende for siderne Toppen i Børnehøjde. Kidvertising ønsker med udviklingen af designguiden at sikre, at det kommunikative fokus henvender sig børnefamilier, hvilket særligt vil komme til udtryk i valget af billeder og farver. Designmanualen er udviklet med fokus på webkommunikation og beskriver derfor ikke eksplicit, hvordan de grafiske elementer mv. kan og bør anvendes i f.eks. trykte medier, men vil uden problemer kunne anvendes i andre markedsførings- og kommunikationsmæssige sammenhænge, hvor TAD skal henvende sig til målgruppen. 3.2 Flowchart Vi har valgt at arbejde med undersider til det eksisterende Lysetsland/toppenafdanmark.dk og ikke et decideret subsite, som tilbuddet lægger op til, da vi er af den klare holdning, at brugeren IKKE skal sendes væk fra grundsitet, når der klikkes på menuen Toppen i børnehøjde. Formålet med siderne Toppen i børnehøjde er netop at tydeliggøre, at TAD ønsker at fremme sit kommunikationsfokus på målgruppen børnefamilier og derfor skal vi i langt højere grad, både visuelt og tekstuelt, kommunikere til denne målgruppe lige fra det øjeblik de møder LysetsLand.dk. Vi har analyseret de eksisterende undersider Toppen i børnehøjde med henblik på at kortlægge de funktioner og informationer, der fungerer godt, knap så godt og ikke mindst hvad vi mener, der helt mangler. Rent navigationsmæssigt er en af de største ændringer, vi anbefaler, at integrere samtlige aktiviteter, attraktioner og oplevelser til børn og børnefamilier på siderne Toppen i børnehøjde - i stedet for som nu - kun at fremhæve enkelte aktiviteter som henvender sig til børn og børnefamilier. Vi flytter os altså fra at fokusere på udvalgte børne-arrangementer og oplevelser til at kommunikere stort udvalg ved at vise ALLE oplevelser, attraktioner og aktiviteter, som børnefamilier kan have glæde af, når de besøger Toppen af Danmark. Vi er af den klare opfattelse, at har man et menupunkt, der hedder Toppen i Børnehøjde, så forventer forbrugeren at kunne finde samtlige relevante børne-familie-oplysninger der! Vi har imidlertid valgt at fastholde den eksisterende webstruktur omkring overnatning, dvs., samtlige overnatningsmuligheder præsenteres samlet og der tages ikke stilling til, hvorvidt nogle er mere eller mindre henvendt børnefamilier. Dette sker ud fra et ønske om at fremme overskuelighed og brugervenlighed med afsæt i indholdets emne. Vi vurderer, at det er en langt mere subjektiv og individuel vurdering om et overnatningstilbud henvender sig den ene eller anden målgruppe, imens oplevelser og aktiviteter er nemmere at identificere som f.eks. børnevenlige. Formatet på sitet matcher næsten præcist det eksisterende format med sine 980 pixels i bredden, hvilket omkring 94 % af alle danske computerskærme som minimum kan vise, uden at der tilføres en vandret scroll bar. 4

5 5

6 3.2.1 Niveau 1 Toppenafdanmark.dk På det første niveau (niveau 1) er vi på forsiden af toppenafdanmark.dk (Lysets Lands landing page). Det er her den potentielle turist mødet Toppen af Danmark første gang og det er derfor utrolig vigtigt at mødet bliver en god oplevelse. Vi mener, det skal ske ved at skabe: overskuelighed og synlighed/fokus på børnefamilier da denne målgruppe er defineret som en af toppens vigtigste målgrupper. Vi anbefaler derfor, at Toppen i Børnehøjde præsenteres som et selvstændigt menupunkt foroven i menubaren, samt at der rent visuelt fokuseres på emnet. Dette gøres ved at tildele emnet Toppen i Børnehøjde øverste højre spalte på forsiden, hvor der p.t. præsenteres Arrangementer i Lysets Land. Derudover bør indholdet under fanen Familieferie tilpasses stilen Toppen i Børnehøjde. Toppen af Danmarks website er bygget op, så brugeren møder en for-forside, som vises hver eneste gang brugeren besøger hjemmesiden. Formålet med for-forsiden er at få brugeren til at vælge sprog (dansk, engelsk eller tysk). Det anbefales imidlertid at toppenafdanmark.dk gemmer en cookie på brugerens computer, således at der kun skal vælges sprog allerførste gang brugeren besøger sitet. En anden mulighed er at identificere den besøgendes sprog ud fra brugerens ip-adresse og dermed vælge sprog for brugeren, som så i stedet kan ændre sproget manuelt på hovedsiden. Dermed fjernes ét niveau og brugeren når hurtigere ind til det indhold, der søges, hvilket netop er afgørende for at sikre brugeren en god weboplevelse. 6

7 3.2.2 Niveau 2 Visning af Toppen i Børnehøjde - forside 7

8 Niveau 2 er base for al kommunikation vedrørende oplevelser i børnehøjde. Det er herfra brugeren kan vælge og navigere videre i informationer, hvis omdrejningspunkt er oplevelser for børnefamilien. Brugeren skal mødes af indhold, som på en overskuelig og interessant måde udtrykker den brede vifte af aktiviteter, som Toppen af Danmark tilbyder børnefamilier. Niveauet skal således forstås som en ny forside på det eksisterende site, hvorfra det er muligt at bevæge sig flere niveauer ind i sidens oplysninger. Sidens fane hedder Toppen i Børnehøjde og brugeren kan altid navigere tilbage til forsiden ved at klikke på fanen. For at tydeliggøre at brugeren har forladt de mere generelle informationer vedrørende ferie i Toppen af Danmark og bevæget sig i børnehøjde, har vi valgt at tilføre et baggrundsbillede, som placerer sig bag samtlige sider, der vedrører Toppen i Børnehøjde. Hos de brugere som har en større computerskærm end hovedsitets format (forventelig omkring % af alle danske brugere) synliggøres således et baggrundsbillede. Billedet har til formål at skabe en stemning, der stimulere den visuelle oplevelse imens brugeren bevæger sig igennem de mange ferieoplevelser, Toppen af Danmark har at byde på. Billedet knytter sig til den aktuelle årstid dvs., der arbejdes med fire årstider og i julemåneden er det oplagt at inddrage julestemningen i baggrundsbilledet, fordi vi netop er i børnehøjde. Ovenstående baggrundsbillede demonstrerer sommer og ligesom de øvrige baggrundsbilleder (se punkt 3.6.3) afbilledes naturen, da denne er kendetegnende for Toppen af Danmark. Baggrundsbilledet er skalerbart, således at det altid følger computerskærmens størrelse, men billedet ligger som en fast baggrund. Det vil sige at når der scrolles ned for at se sidens øvrige indhold, er det kun selve sitet, der bevæger sig. Baggrundsbilledet flytter sig ikke. Sidens bærende indehold er centreret omkring mere statiske indgang, så den tilbagevendende bruger af siden har mulighed for at blive fortrolig med sidens opbygning og indhold. Der arbejdes med: 1) Et visuelt banner øverst på siden 2) Overskrifter der linker videre til mere uddybende indhold: a. Toppens 10 bedste b. Toppens mest oversete c. Hvad ska vi lave, som favner forskellige tematiserede oplevelser, der gør det let for brugeren at navigere rundt i de mange oplevelsestilbud d. Nyheder e. Den gode historie f. Annonceplads hvor eksterne interessenter som henvender sig til børnefamilier kan købe reklameplads. g. Reklamesøjlen Vi ønsker imidlertid ikke, at siden fremstår statisk og derfor arbejdes der med en overskuelig måde, hvorpå særlige budskaber og oplevelser kan kommunikeres for den besøgende. Vi kalder dette element for reklamesøjlen. Overskrifternes indhold, bortset fra Den gode historie og annoncepladsen, hvis indhold giver sig selv, vil blive beskrevet mere indgående nedenfor. 8

9 Banner Vi anbefaler, at der øverst på siden udvikles en række billedbannere, hvis formål er at kommunikere stemning og oplevelsestilbud til børnefamilier - brugen af de rette billeder siger langt mere end ord og henvender sig desuden også til børnene! Billedvisningen bør bygges op omkring stemningsbilleder fra de fire årstider i Toppen af Danmark og fokus skal være glade børn og forældre i Toppen af Danmarks ferielandskab. Billederne følger den aktuelle årstid og visningen skifter af sig selv, men brugeren kan også selv klikke frem og tilbage blandt billederne afhængigt af hvilken årstid, der ønskes udforsket. Det er ikke hensigten, at billederne skal knyttes til en bestemt event eller oplevelse det har vi reklamesøjlen til, billederne skal udelukkende fokusere på at skabe stemning og dermed sælge Toppen af Danmark som ferieparadis for børnefamilier. Billedvisningen kan laves i første omgang laves i flash, som vi ved Toppen af Danmark har erfaring med, for at gøre oplevelsen mere levende. Hvis brugeren anvender en computer, som ikke kan læse flash eller tilgår sitet via en mobil-enhed vises banneret ikke. På sigt bør visningen imidlertid tage højde for de tekniske krav som de mobile enheder har til levende billeder. Toppens 10 bedste Med Toppens 10 bedste åbner vi op for brugerinvolvering idet præsentationen af Toppens 10 bedste, er baseret på turisternes vurdering af de oplevelser, de har haft under deres familieferie i Toppen af Danmark. Tanken er, at der på baggrund af de stjerner og kommentarer, som turisterne tildeler de forskellige oplevelser og områder i Toppen af Danmark, kan fremhæves 10 emner som tildeles et særligt fokus. Disse udskiftes en gang om måneden, hvormed indholdet på sitet tillægges en vis nyhedsværdi. 9

10 Toppens mest oversete På samme måde som med Toppens 10 bedste, er Toppens mest oversete en måde at fremhæve 10 oplevelser eller områder på. Toppens mest oversete vender tingene lidt på hovedet, idet der er en tendens til altid at fokusere på det største og det bedste. På denne måde får også de mindre turismeudbydere mulighed for bredere eksponering på sitet, og da vi ved, at det indimellem kan være de små ting, der vækker størst begejstring hos børnene, ønsker vi at skabe en kommunikativ plads til disse oplevelser. Det kan f.eks. være en god legeplads, man som turist ikke støder på, med mindre man gøres opmærksom på dens eksistens. Hvilke oplevelser og områder der skal figurere under emnet, udvælges af Toppen af Danmark, som også må vurdere, hvor ofte der er behov for at udskifte indholdet. Det er dog vores vurdering at indholdet uden problemer kan være mere statisk end Toppens 10 bedste. Hva ska vi lave? Det har været afgørende for os at skabe et site, som på en overskuelig og lettilgængelig måde gør det muligt for brugeren at finde oplysninger om de mange oplevelsesmuligheder som Toppen af Danmark tilbyder børnefamilierne. Vi har ved en gennemgang af samtlige områder, aktiviteter og attraktioner i Toppen af Danmark defineret fem kategorier, som dækker over forskellige oplevelsesmuligheder i børnehøjde. De fem kategorier er desuden defineret og navngivet ud fra vores viden om, hvad der i særdeleshed optager børn nemlig vand, dyr og action: 1) Hygge med søde dyr - pink 2) Sjov med vand - blå 3) Spændende kultur - orange 4) Udforsk nature - grøn 5) Vild med action - rød 10

11 De fem kategorier er visuelt defineret med hver sin farvekode, hvilket særligt har til formål at styrke kommunikationen forbundet med Søgefunktionen. Farverne knytter sig til indholdet så der intuitivt skabes en forbindelse med vand-aktiviteter og den blå farve, naturen og den grønne farve osv. Søgefunktionen er enkel i sin udformning. Det er muligt at vælge ml. inde og ude-oplevelser, hvilket kan være højaktuelt det danske vejr taget i betragtning. Det er desuden en måde at understrege at Toppen af Danmark, som helt naturligt er kendt for sin natur, også har utrolig mange familieoplevelser inden døre. Derudover er det muligt at vælge en eller flere af de fem kategorier, begrænse søgningen til en bestemt periode, og endelig afkrydse om der foretrækkes gratis eller entré-betalte oplevelser, hvilket vi ved kan være et væsentligt parameter for børnefamilier. Der kan helt naturligt være flere oplevelser og områder, som rent kategorimæssigt placerer sig under mere end én kategori. Uanset hvilken type søgning eller resultat-visning der er tale om, skal der imidlertid kun vises et resultat pr. oplevelse. Dette kan håndteres via backenden. Der må ikke som på den nuværende hjemmeside opstå eksponering af den samme oplevelse flere gange under samme visning. Omvendt er det vigtigt at også events og arrangementer knyttet til en paraply-event som f.eks. Grøn Vinter oprettes og placeres som selvstændigt indhold under en af de fem kategorier. Nyheder Nyhedsmodulet har, som navnet angiver, til formål at skabe en kommunikationsplatform for nyheder små som store. Der hvor nyhederne adskiller sig fra reklamesøjlen er i nyhedsværdien samt ikke mindst aktualiteten. Reklamesøjlen er som nævnt defineret til at kommunikere om aktiviteter de kommende 2-3 uger imens nyhederne kan være informationer om aktuelle oplevelser men også mere generelle nyheder/informationer som f.eks. at julekalenderen 2010 er optaget i Toppen af Danmark, at man kan glæde sig til vinterferien som står på Stygge Krumpspring osv. Den enkelte nyhed kan, afhængigt af sin længde, linke til en underside, hvor den beskrives mere indgående. En sådan underside kan i det omfang nyhedsindholdet tillader det, anvende samme layout-skabelon som den der anvendes til at præsentere de forskellige oplevelser (se skitse side 16). I højre side er der en scroll-bar, så det er muligt at se flere og ældre nyheder og det er ligeledes muligt at dele nyheden via brugerens egen Facebook profil. 11

12 Reklamesøjlen Reklamesøjlen fungerer som et slags overlay, der placerer sig ovenpå Toppen i Børnehøjde-forsiden samt baggrundsbilledet. Reklamesøjlen går således ind og overtager hele siden dvs., bredden på selve informationen matcher de 980 pxl., og billedets øvrige baggrund tilpasser sig den aktuelle comupter skærms bredde. Reklamesøjlen har fokus på aktuelle aktiviteter og nyheder, som gælder de kommende 2-3 uger. Den udvikles i flash eller html 5, så den får et levende udtryk og præsenteres som en reklame, dvs. den er kun synlig i f.eks. 3-5 sek. før den skifter til næste reklame. Vi anbefaler, at der max er 5 reklamer ad gangen og brugeren kan naturligvis zappe videre mellem reklamerne lige som reklame-introen kan lukkes ned. Hvis brugeren anvender en computer, som ikke kan læse flash eller html 5 eller tilgår sitet via en mobil-enhed vises reklamesøjlen ikke. Nogle af reklamerne kan have behov for yderligere uddybning. F.eks. information om den netop afviklede julekalender. I sådanne tilfælde arbejdes der med undersider. Disse sider kan desuden tilgås via emnet Nyheder, som også er placeret på niveau 2. Såfremt der ikke er nogen højaktuelle informationer, er der ikke nogen reklamesøjle. 12

13 3.2.3 Niveau 3 Kategorivisning Visning af søgeresultater 13

14 Ved valg af en kategori listes alle emner med billede, en overskrift og en mindre brødtekst. Samme visning gør sig gældende for søgeresultater, men her anvender visningen de farvekoder, som er knyttet til de fem kategorier, så det visuelt tydeliggøres, om der er tale om en oplevelse med vand, kultur, dyr osv. Dermed får brugeren en overskuelig visning af alle de oplevelser, den enkelte kategori favner. Fra oversigten er det muligt at klikke videre og læse mere om den enkelte oplevelse (niveau 3), lige som det er muligt at få samtlige emner vist på et kort, så brugeren kan få et visuelt billede af, hvordan de forskellige oplevelser placerer sig i rent geografisk. Kortvisningen anvender hjemmesidens eksisterende kortfunktion, som åbner i et nyt vindue. Visning af Toppens 10 bedste Visningen fremhæver Top 1 oplevelsen øverst og tildeler den aktuelle måneds 1 er den største eksponering. Det er muligt at dele samtlige Top 10 oplevelser via brugerens egen Facebook profil og så kan der naturligvis klikkes på hver enkelt oplevelse, hvorefter brugeren sendes til niveau 4, hvor det er muligt at læse en masse praktiske informationer om oplevelsen, finde rutevejledning, tippe en ven mv. 14

15 Visning af Toppens mest oversete Rent layoutmæssigt ligner Toppens mest oversete oplevelser Toppens 10 bedste. Her er det ligeledes muligt at dele indholdet via sin Facebook profil samt klikke sig videre til yderligere informationer. 15

16 3.2.4 Niveau 4 Visning af den enkelte oplevelse Udover at ændre layoutet på præsentationen af informationer om den enkelte oplevelsesmulighed, så det bliver mere visuelt og spændende, er der fokuseret på brugerinvolvering gennem tilføjelsen af stjerner og tidligere turisters kommentar om oplevelsen. Derudover er der lagt vægt på at gøre delingen af indholdet mere tilgængeligt via et Facebook share ikon samt Tip en ven funktionen. Vi anbefaler at rutebeskrivelse og afspilning af video åbner som et overlay eller et i nyt vindue, så brugeren ikke mister navigationen Niveau 5 På dette niveau er det muligt for turisten at tildele stjerner og skrive en kommentar til den pågældende oplevelse. Vi ved, at et af de største argumenter for at vælge et køb til eller fra bygger på andres oplevelser af produktet. Og når der skal vælges ferie og ferie-oplevelser, er andre ligemænds oplevelse af langt større værdi end destinationens velformulerede kommunikations- og markedsføringsmateriale. - Tag f.eks. hotels.com, hvis primære salgsværktøj er andre turisters kommentarer og oplevelser med hotellerne. Grundet hjemmesidens målgruppe og indhold har vi en forventning om en vis seriøsitet omkring udtalelser samt tildelingen af stjerner. Vi mener derfor ikke, det er problematisk at poste turistens kommentar direkte på sitet. Den direkte brugerinvolvering er jo netop Facebooks eksistensberettigelse, hvilket TAD allerede arbejder med. Brugeren udfylder nogle personlige kontaktinformationer i forbindelse med oprettelsen af kommentaren, men det er kun navn og by som vises sammen med kommentaren. Desuden kan man overveje via backenden at sikre en informationsmail til den webansvarlige, hver gang en bruger poster en udtalelse, således at der foregår en struktureret form for overvågning og TAD har mulighed for at fjerne kommentarer som er direkte upassende. 16

17 3.3 Visuel stil og udtryk Den visuelle stil og tone tager udgangspunkt i ord som lethed, glæde og oplevelse. Der er visuelt arbejdet med klare farver, som henvender sig til børn og efterlader et enkelt og rent billede, hvilket er med til at skabe en overskuelig visning af mange informationer. Vi ønsker, at det skal være en oplevelse at gå i børnehøjde, og det er brugen af farver god til, så længe det gøres på en smagfuld måde. Da vi som mennesker tillægger farver en stor betydning og forbinder bestemte farver med bestemte følelser, er det vigtigt, at farverne anvendes med omhu. Det ses f.eks. i valget af de fem kategoriers farvevalg. Desuden har det været vigtigt for os, at fastholde Toppen af Danmarks vigtigste tiltrækningskraft nemlig naturen i det visuelle udtryk. Derfor er farverne holdt rene og baggrundsbillederne er netop rigtige fotografier af naturen i stedet for illustrationer og grafiske billeder. 3.4 Tekstuel stil og tone Som skitserne tydeligt demonstrerer, er der lagt stor vægt på at minimere tekstindholdet og i langt højere grad lade billeder kommunikere oplevelser. Det er vores klare opfattelse, at turistsites bruges til inspiration og informationssøgning. Det er derfor vigtigt, at brugeren nemt kan finde de informationer, der ledes efter - ellers søges der videre et andet sted - og her er særligt tekst og billedbrug afgørende. Vi skal kommunikere klart og tydeligt og ikke pakke vigtige informationer ind i lange snørklede sætninger slet ikke når vi kommunikerer online, hvor tekst bliver endnu sværere at læse end på print. Når vi tilmed henvender os til børnefamilier, er det desuden, vigtigt at den tekstuelle stil og tone er humoristisk og ikke mindst gør brug af ord og udtryk der taler til mors hjerte og overordnet udtrykker børnehøjde. Der er naturligvis forskel på, om kommunikationens formål er at fange læsers interesse eller at informere læser mere indgående om et valgt emne. Der arbejdes derfor med korte overskrifter som på en lidt humoristisk måde kommunikerer indholdets omdrejningspunkt og hvad der henvises til, alt imens undersiderne anvender mere informativ tekst. Vi har allerede med destinationens navn Toppen af Danmark mulighed for at lave nogle sjove ordspil som f.eks. Toppens 10 bedste og Toppens mest oversete. Derudover går vi i børnehøjde med vores kategorititler, som anvender udtryk børn i alderen 5-10 år vil være tilbøjelige til at anvende. 17

18 3.5 Farver og typografi 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 3.6 Skitser inkl. formatangivelser Reklamesøjle eksempler på forskellige reklamesøjler 890 Pxl. 980 Pxl. 24

25 3.6.2 Forside-bannere eksempler på forskellige bannere og baggrunde 414 Pxl. 980 Pxl. Forår Sommer 25

26 Efterår Vinter 26

27 3.6.3 Øvrigt forsideindhold 140 Pxl. 158 Pxl. 140 Pxl. 73 Pxl. 258 Pxl. 365 Pxl. 320 Pxl. 320 Pxl. 330 Pxl. 240 Pxl. 405 Pxl. 640 Pxl. 27

28 3.6.4 Kategorivisning og søgeresultater 220 Pxl. 410 Pxl. 190 Pxl. 25 Pxl. 28

29 3.6.5 Toppens 10 bedste og Toppens mest oversete 420 Pxl. 216 Pxl. 380 Pxl. 150 Pxl. 300 Pxl. 29

30 4. Idéoplæg online og offline medier 4.1 TAD s Facebook profil tilpasset målgruppen børnefamilier Toppen af Danmark har efterspurgt idéer til, hvorledes organisationens Facebook profil i højere grad kan målrettes børnefamilier, dog uden at afskære TAD s øvrige målgrupper og brugere af Facebook profilen. De nuværende billeder anvendt på Facebook siden gør fin brug af glade børn og forældre, men rent indholdsmæssigt er der intet der udtrykker, at Toppen af Danmark er paradis for børnefamilien. 1. Der bør i velkomstteksten, den lille introduktionstekst samt øvrige informationssider være fokus på, hvad Toppen af Danmark tilbyder sine børnefamilier, hvis ønsket er at satse på denne målgruppe. 2. Desuden bør man holde for øje at den primære bruger af Facebook i højere grad er i alderen år end år hvilket er alderen for de to primære turistmålgrupper, der arbejdes med i Toppen af Danmark. TAD behøver derfor ikke umiddelbart være så bekymret for at afskære sine primære målgrupper i sin kommunikation på Facebook. 3. En anden måde hvorpå Facebook profilen kan flytte sit fokus mere i retning mod børnefamilierne og ikke mindst aktivere og involvere brugerne, er ved at skabe en platform, hvor brugerne kan dele sine ferieoplevelser. Der eksisterer allerede et lille Facebook ikon Stories, som lægger op til små korte historier og oplevelser. Her er vist et eksempel på hvordan (RED) anvender funktionen Stories. 30

31 Ved at lægge op til at turisterne kan dele sin familie-ferie-oplevelse, har vi ikke nødvendigvis afskåret seniorer og andre turister i at skrive, men blot henvendt os mere direkte til en anden målgruppe, nemlig familien som typisk karakteriseres ved at have mindre børn. 4. Denne aktivitet kan med fordel kickstartes med en konkurrence, hvor der trækkes lod om billetter mv. til oplevelser i Toppen af Danmark blandt de delte ferieoplevelser, for at få brugerne i tale. En sådan konkurrencen skal kommunikeres via Facebook men også via nyhedsmail og naturligvis websitet. 5. En lignende konkurrence kunne opfordre børnefamilierne til at besøge websitet og give stjerner og kommentarer til de oplevelser de har haft i Toppen af Danmark. 6. Og så bør den årlige foto-konkurrence desuden markedsføres via Facebook som et selvstændigt menupunkt samt naturligvis på væggen. TAD bør ligeledes overveje, om ikke der skal være en fotokonkurrence, hvor omdrejningspunktet er ferieglade børn i Toppen af Danmark. 7. Udover at arbejde med det tekstuelle indhold, der allerede er tilgængeligt på siden, er en oplagt mulighed at arbejde med menupunkter, hvilket allerede praktiseres på den eksisterende Facebook profil. P.t. er der oprettet to menupunkter med titlerne: Kunstuge og Styggekrumpen. Kunstugen er for længst forældet (september 2011) og burde i stedet være placeret under tidligere begivenheder. Det er vigtigt at holde for øje, at når der arbejdes med online og særligt sociale medier, er aktualitet vigtigt. Der bør derfor ikke ligge uaktuelt indhold tilgængeligt som et selvstændigt menupunkt. Menupunktet Stygge Krumpen er aktuelt, da der netop er tale om en historie, som er under opbygning, men der kunne med fordel arbejdes med at skabe noget mere børnehenvendt indhold og ikke mindst sikre at indholdet løbende opdateres. 8. Vi anbefaler, at der laves et menupunkt, der hedder Toppen i Børnehøjde med en visuel profil, der matcher websiderne. Dvs. menupunktet inddrager Toppen i Børnehøjde-logoet og rent billedmæssigt og indholdsmæssigt lægger sig op ad web-profilen. Herfra kan linkes direkte fra aktuelle oplevelser, som nævnes på menupunktets væg til websitet. Menuen skal ses som endnu en indgang til at informere potentielle turister om de mange oplevelser i børnehøjde, som Toppen af Danmark har at byde på. 9. Derudover anbefaler vi, at menuen Begivenheder anvendes og at alle børne- og familierelaterede begivenheder markeres med logoet Toppen i Børnehøjde, så disse begivenheder tydeliggøres for forældrene (og til dels børnene), når de besøger siden. 10. Ligeledes bør menuen videoer anvendes langt mere aktivt. Her er netop mulighed for med billeder og musik at fortælle feriehistorier og skabe fantastiske feriestemninger med glade børn og forældre. Video-menuen bør begrænses til kun at indeholde videoer redigere af Toppen af Danmark og ikke indeholde turisternes ferieoptagelser. Disse kan i stedet uploades på væggen, som i højere grad lægger op til deling af brugerindhold. 31

32 4.2 Synergi imellem TAD s eksisterende online medier Toppen af Danmarks arbejde med online medier er fokuseret omkring et website, et mobilsite, en Facebook profil samt nyhedsmail. På nuværende tidspunkt er eneste forbindelse fra websitet til Facebook profilen et link, imens Facebook profilen har nogle få menupunkter og temaer, som linker til yderligere information på TAD s website. Disse links og henvisninger skal videreudvikles, da aktiviteten på Facebook profilen forekommer relativ lav med kun 1068 personer, som synes godt om. Fra Facebook profilen samt websitet er det muligt for brugeren at åbne mobilsitet, men henvisningen dertil er godt gemt og langt fra logisk. Som bruger har man næppe den store anvendelighed af et mobilsite, når man tilgår Facebook profilen via en computer og henvisningen til mobilsitet eksisterer ikke, når Facebook profilen tilgås fra en mobilenhed. Desuden må man som bruger af websitet undre sig over, at man ikke automatisk eksponeres for mobilsitet, når man tilgår toppenafdanmark.dk fra sin mobilenhed. Der er nogle oplagte synergier, som går tabt, fordi der ikke tages højde for de forskellige mediers muligheder. Når brugeren tilgår Toppenafdanmark.dk fra en mobilenhed, bør det automatisk være mobilsitet, som vises, men med mulighed for at se www-versionen. Fra mobilsitet skal der være en henvisning til Facebook profilen, lige som der fra den mobile Facebook visning skal være en henvisning til hhv. websitet og mobilsitet, således at disse platforme forbindes automatisk. Generelt kan det siges, at skal arbejdes langt mere struktureret med at henvise fra web- og mobilsite til Facebook profilen samt den anden vej. Når der er en konkurrence på websitet, skal denne markedsføres på websitet men også på Facebook siden og vice versa. Ligeledes bør der fra både web- og mobilsitet henvises til nogle af de Facebook informationer og aktiviteter, der foregår på siden. P.t. er der placeret et stort Facebook ikon på forsiden af Toppenafdanmark.dk, hvor der henvises til profilen. Denne henvisning skal være dynamisk og rent tekstuelt tilpasses, når der f.eks. er en aktuel konkurrence, følg Styggekrumpen på Facebook osv. Udover at knytte de rette medier til de rette platforme skal der arbejdes med at indsamle kontaktoplysninger på de besøgende, så de kan kontaktes, når Toppen af Danmark har noget på hjerte og ikke, når turisterne selv kommer forbi hjemmesiden eller Facebook profilen nogle gange ved en tilfældighed. For det første skal vi have folk til at tilmelde sig nyhedsmail-funktionen, så TAD kan kommunikere til dem direkte. Det er p.t. kun muligt at tilmelde sig nyhedsmail via websitet. Dette skal også være muligt via mobilsitet og Facebook profilen. Facebook skal netop, i samspil med øvrige kommunikationskanaler, bruges til at opbygge strategiske relationer. Nyhedsmailen er ikke blot et medie, der gør det muligt at kommunikere bestemte budskaber direkte til turisterne, det er også et utrolig godt medie til at skabe synergi til de sociale medier. Facebook- og webkonkurrencer, særlige events og nyheder skal promoveres via nyhedsmail med henvisning til de platforme, hvor informationen ligger, og hvor de allerede bliver promoveret. Ved at markedsføre muligheden for at få eksklusivt indhold, tilbud mv. via Facebook og websites, hvis man er modtager af nyhedsbreve øges sandsynligheden for at flere tilmelder sig TAD s nyhedsmail. Og det er afgørende af få antallet af mail-modtagere op, hvis der skal skabes grundlag for at sprede sine budskaber bredt og øge synergien imellem de online medier. 32

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES 61 KAPITEL 2 Facebook KAPITEL 3 TripAdvisor / 3 37 Din

Læs mere

Produktkatalog fra. Online Medier Version 1.0

Produktkatalog fra. Online Medier Version 1.0 Produktkatalog fra Online Medier Version 1.0 Online Mediers produktkatalog Indholdsfortegnelse Side Indledning 1 Portalen - Generelt 2 Portalen - Interne funktioner (features) 3 Portalen - Designmanual

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK.

Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK. Projekt titel: Sommerens store dille Projekt navn: X-fly eventsite URL: http://cph47.webkn.dk/xfly5/index.html Gruppe medlemmer: Lasse Bruun Overgaard, www.lbodesign.dk/... Mark Halding, http://haldingweb.dk/...

Læs mere

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5 1 Indledning...4 2 Arbejdsfordeling...4 3 Læsevejledning...5 4 Problemstilling...6 4.1 Baggrund...6 4.1.1 Idegrundlaget...6 4.1.2 Kunden...8 4.1.3 Storytelling...8 4.2 Problemformulering...9 4.3 Afgrænsning...10

Læs mere

SEO træet - En komplet guide til SEO

SEO træet - En komplet guide til SEO SEO træet - En komplet guide til SEO Linkværdi Ankertekst Billeder og alt tags Overskrifter Meta titler Tekst SMM URL adressen IP Diversitet Autoritet Indhold Indho Meta beskrivelser Typer af links Duplicate

Læs mere

EKSAMENSPROJEKT. www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning

EKSAMENSPROJEKT. www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning EKSAMENSPROJEKT www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning Erhvervsakademiet København Nord, Multimediedesigner, 3. semester, tr08mul01

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Ide & koncept. Udgiver. Forfattere. Grafisk layout. Årgang. Kontakt. Jacob Saugman. Telecom Scandinavia A/S. Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman

Ide & koncept. Udgiver. Forfattere. Grafisk layout. Årgang. Kontakt. Jacob Saugman. Telecom Scandinavia A/S. Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman Credits Ide & koncept Jacob Saugman Forfattere Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman Årgang 2008 ISBN 978-87-992719-0-0 Udgave: 1. udgave, 1. oplag Udgiver Telecom Scandinavia A/S Grafisk layout dmegraphic

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT ANSL AG Denne rapport samt pdfudgaven har et omfang af cirka 59.764 anslag ekskl. indholdsfortegnelse, bilag, kilder og forside/forord. INFO Et projekt udarbejdet

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

Trendguide. CMO s guide til digital marketing

Trendguide. CMO s guide til digital marketing Trendguide CMO s guide til digital marketing 20 14 Indhold Introduktion 3 Marketing automation 4 Remarketing 6 Kontaktpunkter & CXM 8 Attribution Modelling (tilskrivningsmodellering) 10 Konverteringsoptimering

Læs mere

MOBIL MARKETING. bind 2

MOBIL MARKETING. bind 2 MOBIL MARKETING bind 2 00.01 Credits IDE OG KONCEPT: Jacob Saugman FORFATTERE: Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman GRAFIK: dmegraphic TRYK: Johansen grafisk ÅRGANG: 2009 ISBN: 978-87-992719-3-1 UDGAVE:

Læs mere

Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php

Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php Vejledere: Ditlev Vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler-Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft URL: http://lasseegholm.com/beerfestival/index.html NAVNE: Emil Jansen, Troels Brandt Partoft, Jacob Oldenborg Voetman, Lasse Gottenborg Egholm DATO: 31 Maj 2012 HOLDNR.: tr11mul02 INSTITUTION: Copenhagen

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

White paper Kernen i god tekstforfatning

White paper Kernen i god tekstforfatning White paper Kernen i god tekstforfatning Skab et behov for det, du sælger få modtageren til at handle Kernen i god tekstforfatning Inden for e-mailmarkedsføring findes der en sand vrimmel af gode råd om

Læs mere

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE Af Anette Nielsen, Nielsens Bureau - november 2012 revideret marts 2015 INDHOLD: 2 Hvad er søgemaskineoptimering (SEO)? 3 På

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE

DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE EN PRAKTISK GUIDE TIL NYE MEDIER I TURISTINDUSTRIEN UDARBEJDET AF SEISMONAUT FOR MIDTJYSK TURISME DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE En praktisk guide til nye medier i turistindustrien

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Vedvarende energi. Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014

Vedvarende energi. Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014 Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014 Gruppemedlemmer: CLmul-a13e gruppe A9 Sofie Roug Jensen (SRJ) (cph-sj193@cphbusiness.dk) Portfolio: http://mul37.itkn.dk/portfolio/2eksamen.html

Læs mere