ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT"

Transkript

1 105. ÅRGANG NR. 15 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrnin 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Rin, 5600 Faabor o 5700 Svndbor Tatr på Friskoln Vstr Skrnin Friskol fjrr dn 8. o 9. maj 150 års jubilæum. Skolns årli stor tatrforstillin, som li r blvt spillt, handld om dns histori o d skoltankr o værdir som skoln r rundt af. Lærrn o 170 lvr fra børnhavklassn til 7. klass havd på 2 ur skabt n forstillin dls på n stor scn i Pulsn o dls på 5 mindr scnr rundt på skoln. Dt har vært md musik, san, tablaur, historisk udstillin o handlinr, som sættr Vstr Skrnin Friskol i historisk lys. Slv Grundtvi o Kold spilld n roll, når d kommntrd dans skol fra drs himmlsky. Elvrn havd slv i aldrsmiksd ruppr udfyldt rammrn for forstillinn på d sks scnr, hvor publikum blv uidt rundt til tatroplvlsr på 5 kstrn scnr. Fir forstillinr blv dr lvrt md i alt ca. 600 publikummr. Dt fortællr skolldr Jns Fabricius Hansn, Vstr Skrnin Friskol. Pall Christiansn KØB ELLER FÅ LAVET BILEN NU o btal 1. sptmbr 2015 LÅN OP TIL Gældr i priodn 7/4-31/5 Alt i dt nyst udstyr Rparation af all bilmærkr v/ Claus W. Clmmsn Strrbyvj 51 Hundstrup 5762 Vstr Skrnin VI ER BEGYNDT vt. fornyls o sal af ny loddr til næst sri i Vlkommn til ÅBNINGS RECEPTION Frda d. 10. april. kl Ki forbi Vi bydr på lidt til hals o an All r vlkomn Hilsn Kvin Krinlum Ol Touård Trim Plænødnin 15 k Pindstrup Prlkalk 3x20 k Nyborvj Svndbor Tlf manda-frda lørda-sønda VI ER BEGYNDT vt. fornyls o sal af ny loddr til næst sri i U 14, tilbuddn ældr fra 7. april til 13. april Så læn lar havs. Dt kostr bar n 10 r om un! Aln fra vors butik udbtals mr nd kr i præmir - årlit! Dt kostr bar n 10 r om un! - 3 ud af 5 vindr Kompasst Svndborvj 25 Ollrup

2 SIDE 2 DET SKER: Vildtstt svinkam Tirsda dn 14. april holdr Folkkøkknt i Ulbøll Forsamlinshus, sin populær, måndli spisnin. Ulla fortællr, at mnun står på urtsupp md hjmmbat Gnralforsamlin Dali Brusn i Stnstrup holdr nralforsamlin i Stnstruphallns Caftria, tirsda dn 7. april klokkn På dasordnn r for ksmpl odkndls af årsrapportn. Dsudn r dr val af mdlmmr til TELEFONTAVLEN brød, vildtstt svinkam md tilbhør. Dr r tilmldin på tlf , snst dn 10. april. bstyrlsn, samt n supplant. Brusuddlr Lass Ptrsn, opfordrr mdlmmrn til at komm o ør drs indflydls ældnd. Eftr nralforsamlinn r dr kaffbord o bankospil. Carl Nilsn i Krosaln Mnihdsrådt for Vstr Skrnin, Ulbøll o Hundstrup, invitrr til Carl Nilsn fordra o sanaftn i Krosaln i Vstr Skrnin, onsda dn 15. april klokkn 19. Oranist o komponist Poul Chr. Balslv, fortællr om 150 fødslarn Carl Nilsn. I forbindls hrmd r dr oså fællssan. Kr. 25 for kaff/th md brød. Træfældnin vd kirkn Rné Lund Chtronoch, næstformand i Kværndrup Mnihdsråd, o kirkvær, fortællr til Dn Lill Avis, at dr i u 15 (un li ftr påsk) vil forå n omfattnd træfældnin omkrin Kværndrup Præstård.. Dr skal fælds flr stor trær ud mod Kirkvj. I dan fra 8. april, o cirka 3 da frm kan fældninrn forårsa ulmpr for trafikkn vd præstårdn. Dr vil hl tidn bliv holdt t spor farbart, o trafikkn vil bliv Søfartsskol-filmn Hvad har du bru for? rulrt, mns arbjdt står på. Dr vil bliv fældt, hvad dr svarr til omkrin 180 kubikmtr træ, så dt r n omfattnd arbjdsopav. Skovdyrkrforninns profssionll mdarbjdr vil udfør fældninrn. Mnihdsrådt i Kværndrup håbr på borrns forståls. Rné Lund Chtronoch o mnihdsrådt sr frm til at kunn nyd rsultatt af arbjdt vd udann af u 15. Annlis Ømand mddlr, at dt r lykkds at få n historisk, maritim dokumntarfilm optat. On in a liftim. Filmn om Kotvd Søfartsskol. Tidlir lv på Kotvd, Annlis Ømand har indåt t samarbjd md Jimmi Bisaard Christnsn (Mustan Film) om at forvi bivnhdn på Kotvd Søfartsskol dn 18. april. Hr vil 550 tidlir lvr mød op. Jimmi Bisaard Christnsn fortællr, at han blv intrssrt i projktt vd at fornmm Annlis Ømand s usædvanli namnt for projktt. Da Jimmi bsøt d historisk byninr på Kotvd Søfartsskol, var han vd at fald hlt omkuld, ovr at oplv dn historisk stmnin dr var på stdt. Annlis Ømand r stolt ovr at dt r lykkds at vær md til at fasthold mindrn om dn maritim kulturarv i Svndbor. HUSMORAFLØSER.DK v/ Susan Sørnsn Fastnt: Mobil: Bayrn Babs o Bir Knabn i Bøbjrhalln: En Birfst som av kko i d fynsk alpr D 625 lad æstr i Bøbjrhalln fik hvad d kom ftr frda dn 27. marts: En forrynd Birfst, dr blv arranrt for først an, mn ikk sidst an, iføl fstns arranørr. Sydfynsk Hidi r md blond parykkr o mænd i hurtittrnd tyrolrskjortr o Ldrhosn, fstd innm. Birfstn var arranrt af Bøbjr IF o halbstyrlsn i Bøbjrhalln i fællsskab. Formandn for Bøbjr IF, Britt Christoffrsn, har vært md til at saml tropprn. Hun var imponrt ovr forbrut: Vd ta slv bufftn blv dr konsumrt Winrschnitzlr mit Alls. Md Alls, mns brasd kartoflr, ærtr, ansjosr o kaprs, m.m. Hrtil blv dr drukkt 1400 litr fadøl. Dt svarr til, hvis man stilld all litrlas op på n rækk, så vill d fyld 1,1 kilomtr, llr 2 ½ litr skummnd fadøl til hvr nst næs. Som supplmnt hrtil blv dr solt 1600 Jär Bombs. Dt r not md Rd Bull nridrik, hvori dr r sænkt t shotlas md Järmistr. Godt åt af all I lokal fra Wstr Austadt o omlind udkantsdistriktr. Dt skal vær usat, om dr var nol nklt, som fik knald i dn bayrsk bøllhat. Orkstrt Top Svn lvrd 7 timrs uafbrudt livmusik. Båd Fraülin Edlwiss o Hinz Skovhur fik undrholdnin mit Schwun und ut Laun. Tysk musik i først linj, mn snr på aftnn kom kopir af Kim Larsn, Mdina o Rocazino ind ovr dn bayrsk Apflstrudl-musik. Dt stor slskab var placrt vd 16 lanbord, som hvr var opkaldt ftr d 16 tysk dlstatr. For ksmpl Bayrn Rhinland Pfalz Sachsn Anhalt Schlswi Holstin, o så vidr. 16 bordambassadørr havd før fstn haft hvr sit lanbord at skaff æstr til. Dt var n stor succs, md bordambassadørr. Fotos: Jørn Gundrtoft Britt blv fjrt på scnn For formandn fra Bøbjr IF, Britt Christoffrsn, blv dt til lidt kstra fstivitas, fra midnat af, kunn hun fjr sin 42-års fødslsda. Britt blv trukkt op på scnn, o så blv dr råbt Tillykk o Prosit til fødslsdasbarnt. Md lidt tricks så dt ud som hun stod o spilld uitar. Mn Britt indrømmr, at dt var fordi dr stod n uitarspillr ba vd hnd o traktrd strnn. Dt var dr nok ikk så man nd fra jodlrækkrn vd Winrschnitzlbordn, som opdad.. Britt var oså i bayrsk Trachtnklid, md sin trdlt kjol o sit pink forklæd. S, dt var n aftn, som dr vil bliv snakkt om i lan tid. Britt Christoffrsn tilføjr. -Hvis dr r nol, som nkndr orkstrnavnt Top Svn, så r dt måsk fordi d oså har spillt til Birfst i Kværndruphalln. I orkstrts kontrakt, står dr at Top Svn forlanr, at dr skal vær minimum 20 kilomtr imllm d stdr, hvor d optrædr. Dr r li ntop 20 kilomtr imllm Kværndruphalln o Bøbjrhalln, sluttr Britt. Bøbjr IF o Bøbjrhalln har allrd lavt aftal om at nta succssn i 2016, så m li Birfst-klunst! Dr var nok nol stykkr, som vånd dan drpå, md Ldrhosn på, o Kopfschmrzn, o md blåhvid, bayrsk skaktrn for øjnn! Pall Christiansn LITTAU s EFTF Blikknslari Vntilation VINDUESPOLERING TILBYDES tlf Jns Chr. Bøh Tvdvj Svndbor tilbud ivs INGRID S SALON N v/inrid Christnsn Rødmvj 12, Stnstrup, tlf Tlf Erhvrv / o privat Srvic-Vatn Tlf v/kurt Kro, Rudmvj 151, 5750 Rin Rnørin dt r os md dn samm dam fra os, hvr an Nybyri Om- o tilbynin Dør o vindur Taarbjd Mobil VI FORHANDLER OUTRUP VINDUER OG DØRE Sal Srvic Rsrvdl Rp. af all fabrikatr ApS Landbrus-, Skov-, hav- o parkmaskinr

3 *Manufacturin uaranty of MTD Products AG, limitd supplmntary prformanc, valid only throuh ristration on https://b2c.cubcadt.u Kursn r sat md Kompasst : Ol o Kvin r snart klar vd fadølshanrn Vi har n drøm! Diss ord r sat af Ol Touaard o hans kompanon, Kvin Krinlum. Dt r i forbindls md drs ralisrin af n amml drøm om at ntablr Kompasst, Svndborvj 25 i Ollrup. O hrmd få drs t værtshus. Ol o Kvin: -Vi r sikr på, at dt vil lykks os at nskab miljøt o atmosfærn fra dt aml Kompasst, som lukkd for 9 år sidn. At få dtt værtshus op at stå, vil vær vors altovrskynd hobby i fritidn, fordi vi b bholdr vors oprindli jobs. Vi håbr ikk, at dr var man forbi ravarbjdt på Industrivj: Aprilsnar! Dt ældr naturlivis ikk di, kær læsr. Du har jo nnmskut, at vi forsøt at bind di not på ærmt i sidst u. Hvor kunn non do tro på, at dt sandsynlivis kommnd fjrnvarmværk i Ollrup-V. Skrnin o Ulbøll havd startt ravarbjdt op dn 1. april? Bmærk i øvrit daton! Rudi Nu står Kompasst snart klar til at få tilsat lad stmmr fra æstr, som kir forbi. Åbninn af Kompasst markrs md n rcption, frda dn 10. april fra klokkn All r vlkomn til at ki ind. Dr r lidt at spis o drikk. Kvin Krinlum har n fortid som divisionshåndboldspillr i Ollrup/Skrnin, o Ol Touård r tidlir divisionsspillr i SfB. Så mon ikk dt blivr mulit at få lidt sportssnak ovr diskn. Kompasst nopstår i dt aml bindinsværkshus på Svndborvj 25 i Ollrup. Rusfort Krah skal ikk hav skudt i skon, at han startr ravarbjdt op på forvntt ftrbvillin. Han r n mt rlrt o ærli mand, dr ikk kunn drømm om at forta si tin, som politikrn ikk har ivt rønt lys for. O slt ikk før han har st opbakninn til projktt ralisrt. Rudi lædr si ovr d man intrsstilkndivlsr, som kommr i hans postkass på Krovj 15 i Vstr Skrnin. Dr skr slt ikk non ravaktivittr før all odkndlsr r på plads. Husk, dn stiftnd nralforsamlin dn 9. april. Dt forår klokkn 19 i mød- o konfrnclokalrn på Gymnastikhøjskoln i Ollrup. Arbjdsruppn, dr står ba projktt, bstår af Erik Stoumann, Rné Frost, Uff Strandby, Jspr Vonsaard o Rudi Rusfort Krah. S mr på Pall Christiansn Gnbrushjørnt V. Skrnin 3 års fødslsda d. 14. april PRIS hl u 16 samt udstillin o sal af malrir i årdn. Forrtninsudvalt SIDE 3 Folkkøkkn i Ulbøll Forsamlinshus tirsda 14. april kl MENU: Kraftfuld urtsupp m/hjmmbat brød Vildtstt svinkam m/ hv. o br. Kartoflr, brun sauc o Waldorffsalat, m.m. Voksn kr. 75,- Børn kr. 35,- Sidst tilmldin dn 10. april Tlf Hr findr du alt hvad du skal bru, til at vdlihold din ræsplæn Alpvj 21. Ebjr Stnstrup Tlfon Tlfax * Kontakt os - Din profssionll forhandlr - for mr information

4 SIDE 4 Udramatisk tmadbat i Dramasaln på Dn Fri Lærrskol Ptr Bndix Pdrsn: D fri skolr skal kunn udstrål ambition i ldlsn FAKTABOX: Dn Fri Lærrskol i Ollrup. Etablrt Forstandr: Ol Pdrsn. Forrtninsførr Lnnart Simonsn. P.t. r dr 240 studrnd på skoln. Studitidn r 5 år. (2 års undrbynin, 1 års lønnt praktik, o 2 års ovrbynin). Lærrn, som kommr fra Dn Fri Lærrskol, ansætts fortrinsvis til d fri skolr. Studrnd på 2. år, Susann Juul Ptrsn, bdr os præcisr, at dt ikk r nødvndit at hav n ymnasial uddannls for at bliv optat på Dn Fri Lærrskol. En sådan ymnasial barund r naturlivis t plus, mn dr læs mr væt på livsrfarin. På skolns væ r dr t flot ordspro: Virklihdn r altins prøv. Md tonrn af Grundtvi s Dn sind da md fryd vi sr, startd n intrssant tmadbat md titln: D fri skolr i n rformtid. Målruppn for konfrncn var lærr, ldr, pædaor o andr rlatrd til skolrn. Barundn var Ollrupkursus Et intnsivt ukursus, som har vært holdt på Dn Fri Lærrskol. Hr var man spændnd undrvisninsforløb, f.ks. Dn involvrnd lærr ipad i undrvisninn Dmokratit på spil Ta ln alvorlit o n mass andr fali mnr. Dltarn, på dtt kursus, plus andr som kom til tmadbattn, fik n intrssant formidda i Ollrup. D fri skolr r btnlsn for højskolr, ftrskolr o friskolr. Sminarilærr Laust RiisSøndraard fra Dn Fri Lærrskol i Ollrup, bød vlkommn til dbattn. Hrftr ik ordstyrrn, Ebb Lilindal Jørnsn (tidl. formand for Dansk Friskolfornin), i an md at præsntr panlts 9 dltar: Thorkild Bjrraard, formand for Forninn af Kristn Friskolr Lisbth Trinskjær, Folkhøjskolrns Fornin i Danmark Finn Jul Larsn, næstformand i Skol o Forældr Ann Hultnbr, formand for D Fri Faskolr Anntt Vilhlmsn, MF (SF) Anni Matthisn, MF (V) Ptr Bndix Pdrsn, formand for Dansk Friskolfornin Kurt Ernst, formand for Dansk Privatskolfornin o Trols Borrin, formand for Eftrskolforninn. To politikrs oplæ Indn panldbattn ik i an, fik d to dltand politikr, Anntt Vilhlmsn, MF, (SF) o Anni Matthisn, MF (V), mulihd for at komm md t indlæ. Anntt Vilhlmsn: - J mnr, at dr r ulihd i folkskoln. Vlstilld familirs børn har bdr mulihdr for uddannls. Man skal kunn mød op, som man r. J r do ikk i tvivl om at all folkskolr, o all fri skolr har ambitionr om at skab nard borr, når d forladr skoln. Skal man driv n skol på markdsvil- kår, llr ud fra dmokratisk princippr? Er dt kuriøst, at vi har fri skolr? Anni Matthisn, MF (V) sidn 2011, Dsudn r hun ordførr for d fri skolr. D værdir vi har opbyt md fri skolr, r utrolit viti at pass på. Man må husk, at folkskolns forældr kan væl folkskoln fra, mn dn fri skol r not, d skal væl til. Politikrn siddr ind ba Christiansbors tykk mur, i drs n laskuppl. Bank hårdt på, o kom md jrs mninr! O fri skolr, r dybt afhæni af, at folkskolrn funrr odt. Endlit, så r dt vitit at si, at dt krævr tid o tålmodihd at få folkskolrformn på plads! Udfordrinr o følvirkninr Dbattn i saln startd blandt andt md spørsmålt: Hvilk udfordrinr har dr vært indnfor dt sidst år? Anni Matthisn, MF (V). - D fri skolr r oså blvt økonomisk ramt af lockoutn i folkskoln sidst år. Man må hllr ikk lmm, at dt lokal idrætslivs l- dr r blvt bkymrd for at d mistr mdlmmr på rund af skolrformn. På spørsmålt om virkninrn af rformn, st fra børn, forældr, lærr, ldr o politikr. Ptr Bndix Pdrsn, Dansk Friskolfornin. - Rformr r md til at skab forandrinr. Ebb Lilindal Jørnsn, ordstyrr. - Man kan still si slv dt spørsmål, hvorfor var dr bru for n rform? Kravt kom i hvrt fald ikk fra dt pædaoisk prsonal. Altrnativ til folkskoln? Hvordan skal d fri skolr vær t altrnativ til folkskoln? Thomas Bjrraard, Forninn af Kristn Friskolr. - Vd at tilbyd t stærkt værdifællsskab i d kristn friskolr, o vd at hold si skarp, o før nol od diskussionr. Lisbth Trinskjær, Folkhøjskolns Fornin. - Vd ikk at udvikl lvrn som forbrur, mn som borr. Finn Jul Larsn, Skol o Forældr. Slvfølli skal dr vær t altrnativ til folkskoln. O for at løft udfordrinrn, r dr bru for krativ tænknin. Fra vnstr ss: Thorkild Bjrraard, Lisbth Trinskjær, Finn Jul Larsn, Ann Hultnbr, Anntt Vilhlmsn, Anni Matthisn, Ptr Bndix Pdrsn, Kurt Ernst, o ydrst til højr Trols Borrin. Ptr Bndix Pdrsn, Dansk Friskolfornin. - D fri skolr skal kunn udstrål ambition i ldlsn. Kurt Ernst, Dansk Privatskolfornin. - Vi må hav n vision om, hvad vi vil, o vi skal vær mr tydli i, hvad vi kan. Sammn md børnn skal vi hvr nst da tænk forandrin. Dt vil ør os til t altrnativ! Har dn fri skol t særlit ansvar i rlation til dmokratit? Anntt Vilhlmsn. Dn fri skol skal ikk kør ftr taxamtrprincippt. Dr skal drimod satss på at skabs bjstrin o dannlssmæssi tænknin. Md dybd o rspkt Vd tmadbattns afslutnin, sad sminarilærr Laus Riis-Søndraard. - Nu skal I ikk bar å hjm o snakk om jrs oplvlsr hr, mn sør for at brd samtal lænr ud. Fortsæt dbattn md dybd o rspkt! Pall Christiansn Sminarilærr Laust Riis-Søndraard bydr vlkommn.

5 SIDE 5 STENSTRUP Tornløkk Elktro E S S E M S R FORÅ i Stnstrup ntr nsc vd Tctyl Undrvo l i r p a. 2 1 n Sønda d kl rnmad kl Gratis mo ratis pølsr s r rv s r d o s Grilln tænd kl. 11 trpirn) la S a fr d v la m (d o hjm n samt popcorn til børn ir Dr udtrækks præm dlin fra Tctyl i Stnstrup han bl.a. 1 undrvonsb sprøvr a sm r væ n a d f a Dr vil i løbt Vlkommn Juhl P Sal o srvic HavRné TECTYL TEC TE ECTY TYL YL CE CEN CENTER ENT NTE TER ER STE STENSTRUP TEN ENS NSTR STRU TR RUP UP UP BRÆNDEOVNSSHOPPEN R SNEDK MRE ER TØ BL Vilstrups Varmsrvic Pr Andrsn Automobilr ApS Cntrumpladsn 19, 5700 Svndbor CVR Tlf

6 SIDE 6 FORÅRSMESSE SØNDAG DEN 12. APRIL KL Aut. Kloakmstr Entrprnør Anlæsartnr Srvic af: llr udførls Rådivnin om [ jh [h ] Xkia 8[ia h_d] W\ jjh [h Z If[Y_Wb[ \hk] hk] W\ h[]dlwd X d [ ] ] ] d b_ EfiWc [ ck h Wii[ [bb[h ijªjj hh j[ b" [ hi aª Z?d W\ Z[d \bjj[ =[diawx[bi[ b d[ ]hªdd[ ]h if Tornløkk KLOAK t ANLÆG t SERVICE 5MG t.pcjm 4VOECSPWFK t 5ÌTJOHF t 4WFOECPSH Sydfyns hylist forårsmss: 20 udstillr r klar til at vis dt bdst d har 12. april mllm klokkn 10 o 16. Bmærk, kær læsr, at mssn i år kun findr std om søndan. Dt forår hos Tctyl/Din Bilpartnr på Julsbjrvj i Stnstrup. Jan Sloth Hnriksn fra Tctyl Undrvonscntr/Din Bilpartnr vil ta imod jr, sammn md d ca. 19 andr udstillr. Dr r oplvlsr for hl familin, o od forbruroplysninr fra n mass branchr. Vilstrups Varmsrvic, tømrr o sndkr Birr Lolk, Ulla fra Brændovnsshoppn, Fynsk Bank, Tornløkk r rådivr i lokal afvandin, Hav Rné r klar til od havløsninr, o Svndbor Synshal har tilbud på scootr. Slatrpin Hann r oså md på mssn, hvor hun ivr smasprøvr på sin lækr Spar på nrin!!! Hav ans k G A Kdl A Pump A Miljø Kdl kr ,inkl. moms Du kan Du an f å E EN N GIISP NERGI SPAR A ET ETIL ILSK SK KU UD D påå op ti p til kr. krr. 40 k 4000,, vd,d uds ds k kiift f tn niin n af æld af ldr r kd dl l. Dn pålidli Milton HihLin kondnsrnd askdl passr si slv. Sammn md dn indbyd vjrkompnsrnd varmstyrin sørr kdln slv for, at dr altid r dn korrkt tmpratur i hust. Så kan du ta di af not andt imns... Vilstrups Varmsrvic Installation & srvic af olifyr ŕ jordvarm ŕ træpillr ŕ varmpumpr ŕ solvarm Svndborvj 91A ŕ 5762 Vstr Skrnin Marin KOMPLEKS GR ÆSPL ÆNE PERFEKT RESULTAT ARBEJDER, NÅR DU IKKE ER HJEMME VVB kr ,inkl. moms Tilbuddt r ældnd rstn af Copyriht 2014 Husqvarna AB (publ). All rihts rsrvd. på D n a s t k nt r is k C Park Milton HihLin 14 kondnsrnd askdl tst i t s Bd Succssn fra 2014 ntas sønda dn 12. april. HUSQVARNA AUTOMOWER 220 AC Avancrt robotplænklippr md stor kapacitt til ræsplænr på op til 1800 m². Kniv, dr r skarp som barbrblad, klippr hvrt nklt ræsstrå o skabr robund for n frodi, røn ræsplæn udn mos. Nm at installr o klarør, slv på komplks ræsplænr ,- Vjl. salspris inkl. moms ,- ODENSE Hollufårdsvj Odns S Tlf.: SVENDBORG Grønnmosvj Svndbor Tlf.: Dr tas forbhold for pris- o afiftsændrinr, trykfjl, manlnd lvranc samt udsolt varr. APRIL KAMPAGNE!

7 SIDE 7 FORÅRSMESSE SØNDAG DEN 12. APRIL KL rillpølsr, o Dali Brusn i Stnstrup præsntrr vin fra hl vrdn. Md på mssn r oså AP Motorcntr o Dan Glas, dr r ksprtr i stnsla på frontrudn af biln. Juhl P. har od tilbud md. Dsudn r dr n bod md biobrændsl o træpillr. Nævns kan oså Elktro Bosch o Profil Optik Rin. Tctyl o sommrdæk På domicilt, hvor Sydfyns hylist forårsmss findr std, bor Tctyl Undrvonscntr o Din Bilpartnr Stnstrup. Hr har Jan Sloth Hnriksn o hans tam nol od tilbud i ærmt. Jan. - Vi har 15% mssrabat på Tctyl-bhandlin, inklusiv ratis undrvonsvask o kontrol af undrvon. Samtidi kørr dr n konkurrnc om at vind n Tctyl Undrvonsbhandlin. En andn tin r, at vi r md i Sonax Srvic, dr handlr om polrin o rnørin af biln. Kom o få t odt tilbud på dt. Jan Sloth Hnriksn r oså stolt ovr at kunn fortæll, at på bilværkstdt, Din Bilpartnr, står d klar på mssn md nol ritit skarp prisr på sommrdæk. Dr r all mærkr o størrlsr på lar. Kom o oplv d man aktivittr, vind præmir, o få smasprøvr. All dltarn på mssn r fyldt md forårsoptimism o nri. Mød os på Forårsmssn... Vi står klar vd rilln md vors pølsr, kom o sma. Sma oså vort udval af sppølsr. Ki forbi Føl os på Pall Christiansn Rudkøbin tlf , Stnstrup tlf , Svndbor tlf MESSE-FESTKom o s t udval af vor mst populær varr Dsudn har vi n rækk aktull SUPERTILBUD på dan: Normalpris 998,- 498,- 20 stk. WORX Profssionl vinklslibr 2200 W/ V Normalpris 1195,- 798,- 6 stk. DWALT Bajontsav Man andr od tilbud Juhl P Sal o srvic Assnsvj 193, 5771 Stnstrup

8 SIDE 8 FORÅRSMESSE SØNDAG DEN 12. APRIL KL Forårsklar kom o prøv n l-cykl på mssn Btal rninn rntfrit md Bosch Srvic Krditkort. Prisr fra kr ,- Gasfyr o solvarm Lars Vilstrup fra Vilstrup Varmsrvic har tilbud på asfyr md på mssn. Dt samm ældr solvarm. Lars Vilstrup tilføjr. - Når j nu allivl r i an, så har j oså nol vandarmaturr md. D r fra Oras o Hans Groh. Ki ind o ta n snak md Lars. Når du nu allivl r til Forårsmss hos Tctyl, så bnyt li ljlihdn til at få nol smasprøvr på vin. Dt dr md hl vrdn, skal forstås i d vin, som d har t brdt udval af hos Dali Brusn i Stnstrup. Dr r nok ikk nol norsk frutvin md, hvis du spørr mi. Brusuddlr Lass Ptrsn r md på mssn for først an, o han lædr si til at mød jr. Lass har oså nol od msstilbud md. AP Motorcntr vd, at tidn nærmr si: fyldr aralmæssit mt på mssn, md drs stor udstillin af brut bilr. Pr Andrsn har lovt at iv nol od mssrabattr! Brian Quist fra AP Motorcntr i Svndbor, visr rttidi omhu vd at still på mssn md nol djli maskinr til at slå ræsplænn md. Græsst skal snart slås! Hovdattraktionn blivr jubilæumsmodlln af n frontmontrt Ridr. Mn dr r oså andr plænklippr md fra Stia o Honda. Dan Glas har t nnmsitit tilbud: Få dit stnsla vurdrt 400,- Jan Bundaard fra Dan Glas r i tilbudshumør på mssn. Få 40 % rabat på t skift af din frontrud. Stnsla rparrs for kun 199 kronr. Mn kom li o få stnslat vurdrt Elktro Grønnmosvj Svndbor Tlf Vin fra hl vrdn, kom o sma! Pr Andrsn Automobilr Køb frm til 30. april o få n cyklcomputr md i købt Værdi kr. Lass Ptrsn fra Dali Brusn i Stnstrup: For vrythin your car nds. MØD OS PÅ FORÅRSMESSEN ur d n i V o r ø D r d a n c o i a t F v para Ta & l u r i t l A nin Loftr o y b y N in n y las b l G i t o n i r Om Rnov RER SNEDKE M R TØ BL v/birr Lolk - Assnsvj 101, 5771 Stnstrup Tlf på mssn. O dt vil bliv lavt ftr nærmr aftal ftr mssn. Arranør af Forårsmssn, Jan Sloth Hnriksn. Forårstilbud Unikt Dansk Dsin Spændnd farvr man lækr dtaljr. Spar 20% på Scan ovn på forårsmssn sønda dn 12. april 2015 BRÆNDEOVNSSHOPPEN Smdårdsvj Stnstrup Tlf Føl os på Facbook

9 SIDE 9 STENSTRUP UNDERVOGNSCENTER FORÅRSMESSE I STENSTRUP SØNDAG DEN 12. april kl. 10 til 16 MESSETILBUD 15% RABAT på Sydfyns hylist FORÅRSMESSE OGNSCENTER VED STENSTRUP UNDERV KL SØNDAG DEN 12. APRIL fra kl Gratis mornmad til all srvr pølsr o brød kl. - Vi tændr op i rilln o børn all til n cor tr o ratis pop - Hl dan r dr aktivit Mød os på mssn: Stnstrup Stationsvj Stnstrup Tlf. / fax -XKO 3 ^ĂůŐ ŽŐ ƐĞƌǀŝĐĞ / ƐƐĞŶƐǀĞũ ϭϵϯ ϱϳϳϭ ^ƚğ ŶƐƚƌƵƉ důĩ ϮϬϴϯϲϭϬϭ ʹ ʹ ŵăŝů ƉŽƐƚ ΛũƵŚůƉ ĚŬ VILSTRUP S VARMESERVICE fra tirsda 31.3 Vævrvj Stnstrup Mobil BEHANDLING GRATIS UNDERVOGNSVASK OG KONTROL AF UNDERVOGN 3 års 30 års ara nti Hvor man år anbfalr Tornløkk Pr Andrsns Automobilr Tlf Vi r blvt Navn: Adrss: Tlfon lfon nummr: 2 år,'(!'- " 0 - & ') $ KørSkoln Albjr Din Sikr Vj til Kør kortt L kti v/torstn Albjr Ørbækvj 1, 5700 Svndbor Tlf STENSTRUP UNDERVOGNSCENTER Elktro Grønnmosvj Svndbor Tlf For vrythin your car nds. PRISGARANTI-PRISGARANTI FYNS BEDSTE TILBUD PÅ SOMMEDÆK!! Vi har all mærkr o all størrlsr - hlt sikkrt oså not til di! at dr skal vær mllm TECTYL undrvosnbhandlinr? 1 år 27 ALGADE RINGE. TLF k ndbor Sv Sundbrovj k.dk - Tlf intrval tlf , Svndbor tlf SVENDBORG SYNSHAL BRÆNDEOVNS SHOPPEN æ - Srvic Kloak - Anl bhandlins VIND EN TECTYL UNDERVOGNSBEHANDLING - Aflvr kuponn dn 12. april o dlta i konkurrncn. Rudkøbin tlf , Stnstrup Biobrændsl 3 år Dt fjrr vi md 20 % rabat på all bhandlinr bstilt på dan. Tilbuddt ældr båd udvndi o indvndi bhandlin. - Kom o s hvor flot din bil kan bliv in. TECTYL CENTER STENSTRUP Julsbjrvj Stnstrup PRISER FRA KR. FOR 4 DÆK* *Prisn r x. montrin PRISGARANTI-PRISGARANTI

10 SIDE 10 Hann Slatrpi står vd rilln: Duftnd rillpølsr På Forårsmssn r dr mulihd for smasprøvr af Hanns lækr rillpølsr. Forudn rillpølsrn så mdbrinr hun oså smasprøvr af t udval af hnds od sppølsr. Dr r oså mulihd for at køb nol af d lækr spcialittr md hjm. Brændovnsshoppn har ikk kun sort ovn: Scanovn kan vær rød llr hvid! Brian Quist fra AP Motorcntr i Svndbor, visr rttidi omhu vd at still på mssn md nol djli maskinr til at slå ræsplænn md. Hovdattraktionn blivr jubilæumsmodlln af n frontmontrt Ridr. Mn dr r oså andr plænklippr md fra Stia o Honda. Du kan tn abonnmnt hos Hav Rné: D fir årstidr Nu r vi ikk hlt ud i not Vivaldi, D fir årstidr r oså navnt på t havabonnmnt du kan tn md havmandn i Kirkby. Md n aftal kommr Rné o, 1) Forår: Hr bskærs o klipps busk o trær, havns aml staudr vdliholds, o ræsplænn ftrss for mos., m.m. 2) Sommr: Hr r dr ræsslånin, hækklipnin o sommrvdliholdls, o bdn blivr hakkt. 3) Eftrår: Lidt supplrnd hækklipnin, blad fjrns, o havn ørs vintrklar. Dsudn tjkks staudr, o tarndr rnss for vntull blad. 4) Vintr: Vintrbskærin, træfældnin o snrydnin ftr aftal. Hav Rné r md på mssn o han vil rn uddyb hvad sådan t abonnmnt år ud på. FORÅRSMESSE SØNDAG DEN 12. APRIL KL Elastik-løb o popcorn Spjdrførr Carstn Andrsn fra KFUM-spjdrn i Stnstrup o hans pi- o drnspjdr, lædr si til at dlta på forårsmssn, o vis nol od spjdraktivittr. O hrmd båd at undrhold d børn som kommr på mssn, mn oså for at inspirr dm til at dlta i spændnd aktivittr. Carstn. - Børnn kan få bålristd popcorn. Mn n særli aktivitt som vi arranrr, r Buny-run. En slas lastikløb, hvor dt ældr om at trækk n lastik så lant ud som mulit, o sætt dn fast md n pløk. Dr vil oså bliv dmonstrrt n yn, lavt af tovværk. En såkaldt pionrrin. Mød os på forårsmssn i Stnstrup SE VORES STORE UDVALG AF BENZIN- OG EL-SCOOTERE Biobrændsl, klar til sit formål Kim Andrsn sælr træpillr o træbrikttr, o han har tilbud md på mssn. J har oså not ritit odt, tørt askbrænd i tårn. Md n fyld, dr svarr til 3 skovrummtr. Træstykkrn har hvr n lænd på ca. 30 til 35 cm. Vil du hav mdvind? Christa Hachmann kommr o dmonstrrr d populær l-cyklr på mssn. Hun rpræsntrr firmat Elktro Bosch Srvic på Grønnvj i Svndbor. Christa sir: - Når du kørr på l-cykl har du faktisk altid mdvind. Dt r blvt t mt stort hit, Kom o få n snak md Birr Birr Lolk har man forsklli tin md på mssn. J vil rn slå t sla for STM vindur o dør, o j har tat prøvr md, så man kan s, hvilkn od kvalitt dt r. Md dsudn har Birr Suprword bklædnin o trrassbræddr. Mt populært r oså produktt Ivar Plank. Et næstn vdliholdlsfrit matrial. Når blandt båd un o ældr. J bor slv 13 kilomtr fra mit arbjd. Drtil kørr j på min l-cykl på 25 minuttr. Før j fik t sådant vidundr, o j kørt på n almindli cykl, to turn 45 minuttr. El-cyklrn fås fra kr j nu sir næstn, så r dt fordi at vi rnr vt. vask af matrialt md til vdliholdlsn. Matrialt kan brus til udvndi bklædnin på all typr byri. Kom o ta n snak md Birr Lolk, oså om andr traditionll tømrr- o sndkropavr. Kuopiovj Svndbor - Tlf

11 SIDE 11 FORÅRSMESSE SØNDAG DEN 12. APRIL KL Kom o få n snak om Træpill Max, n tår til halsn o forårsmssn å P pris på brændsl til sønda d. 12. april næst ftrår/vintr. BØGETRsæÆlBrRviIKETTER TILR160PA0KKKERR. FO à 10 KG. Pr. Stk. Brænst omfan HAVEN NETOP NU UKRUDT BEKÆMPES BEDST, MENS DET ER SMÅ KIMPLANTER Nu r forårt for alvor i an, o dt r ukrudtt dsværr oså. Bru allrd nu tid på at fjrn ukrudtt, dt kan btal si i lændn. Dt r oså nmmr nu hvor ukrudtsplantrn stadi r små o jordn mt futi. BLOMSTERHAVEN Blomstrhavn brillirr md hyacintr o tidli narcissr. Staudrn byndr oså lansomt at komm frm md små rønn topp. Dt r nu at blomstrhavn trænr til ødnin ftr n lan vintr udn nærin. ROSERNE KAN KLIPPES TILBAGE FRA MIDTEN AF APRIL Fordln vd at bskær rosr om forårt r, at man kan s hvilk rn dr r kommt knap så odt nnm vintrn. Dt r oså tid til plænplj dt r nu dn skal vrtikal-skærs, Bst B sttiil tid id til il øds o vt. ftrsås DE FIRE ÅRSTIDE ER R Alt dtt o mt mr n vdl n dli d li i ho hold ld d ls l ls ls s sp spakk s p pa ak kk k klarr HavRné NYHED som æ so æld æld ldr dr d r hl l l l å årrt t. Riin n ti n tiill Rn n n på på o hør m o rr.. HavRné Vævrvj Stnstrup V Mobil: CVR: RØD HVID ROSÉ fra all vrdnshjørnr Sma indn du købr! Massr af vin til Mssprisr kom o ør n od handl! S T E N S T R U P Stationsvj Stnstrup Tlf Vi ss VI TILBYD ER š ŕ3oñqhs : OHMH š +DYHDUE HMGH š %HVNÑU LQJ š +ÑNNOLS QLQ š 7UÑIÑOG J QLQJ š %HSODQWQ LQ š %RUWVND J ijhovh DI KDYHDij DOG

12 SIDE 12 FORÅRSMESSE SØNDAG DEN 12. APRIL KL SPAR 40% PÅ RUDESKIFT Pris Puot 107 ks. Citron C1 Toyota Ayo Andr mærkr/modllr spør på pris All rudr blivr skiftt af din Bilpartnr i Stnstrup Mød os på mssn i Stnstrup o få t odt tilbud Kun kr. 1795,- ALT INKL. Aftal tid for t rudchck - Rparation msspris KUN 199,- Tornløkk har rønn løsninr: Ndsivnin af vand Jns Pdr Slæbæk fra firmat Tornløkk på Tåsin, r attr md i år. Dt handlr om rådivnin af lokal afvandin på din n rund. Vi kan rådiv md nol Finn Juhl P.: Støvsur o højtryksrnsr Handlsfirmat Juhl P. fra Stnstrup har tilbud på industristøvsur o højtryksrnsr, m.m. Finn flott løsninr, så rnvandt ndsivs i ræsplænn, o dt r lavt så plantrn i havn kan drikk vandt. En mt røn løsnin. Juhl Ptrsn. - J har tat nol od varr md på mssn, o j lædr mi til at vis jr dm. Colour Sin Dt r t firma som lvrr båd solfilm o skilt. På mssn kan du komm til at s, hvordan man montrr solfilm, som n kstra sikkrhd vd bilkørsl, når soln skinnr. Scootr Svndbor Scootr på Kuopiovj står klar til at dmonstrr t flot udval af Puot Scootrs, båd bnzin- o l-modllr. Nu r forårt på sprin, o dt trækkr i man for at oplv frihdn på vjn md n scootr. Find t odt tilbud på Forårsmssn. AUTOGLASSERVICE.DK KØB SALG BYTTE BMW 320 i Chvrolt Epica 2.0 VCDi LT Jp Chrok 2.8 CRD Ki i spjlt o s undrvonn kr kr kr. MESSETILBUD Mazda sport Suzuki Liana 1.6 L kr. Opl Antara 2.0 CDTi 150 C Van kr. Suzuki Splash 1.0 GL Puot T6 HDi 90 st. car kr. Volvo S60 2,4 140 Jubilæum SPAR 20 % på solfilm kr kr. Stor mssrabattr fra kr Kom o s hvad du kan spar på din ny brut bil Vi har udstillin vd: Stnstrup Undrvonscntr - Julsbrvj 2-4 Pr Andrsn Automobilr ApS kr. Lindvj 7, 5771 Stnstrup Tlf Kom o mød os på mssn, o s hvordan vi montr solfilm. Book til på mssn o spar 20% AUTORISERET -MONTØR ColourSin - Unsbjrvj 2A Odns SØ - Tlf

13 SIDE 13 KRYDS & TVÆRS Dlta i Dn Lill Avis Kryds & Tværs o vind avkort til annoncørrn hr på sidn. DENNE UGE trækkr vi 1 vindr blandt all indsndt riti løsninr. 1 Præmin r avkort à kr Gavkort snds dirkt til vindrn. Nu kan du oså snd løsninn pr. mail 3 2 ULBØLLE All da 8-19 Eksklusiv starinlys - Bruskunst Gavartiklr - Stort udval i udplantninsplantr til od prisr Odnsvj Kværndrup Fjællbrovjn Vstr Skrnin Tlf VIND GAVEKORT! Dnn u trækkr vi lod om 1 avkort à kr. 100,- fra KONDITOR BAGER STENSTRUP 4 6 Et båndtrykkri Gratis udbrinnin i nærområdt ALT I BEGRAVELSESBINDERI v. Jan Parsbr Stationsvj 15 a 5771 Stnstrup KP Bilr SHELL V. Skrnin tlf Fåborvj V. Skrnin 8 9 Rudkøbin tlf Stnstrup tlf Svndbor tlf Føl os på Skriv dnn us kodord o snd løsninn til, Korsvann 15, 5750 Rin mrk. kuvrtn krydsord. Løsninn skal vær os i hænd snst manda kl Løsnin o vindr U 14: VOVEHALS. Altid åbn for slskabr - oså mad-ud-hust Bstil på Føl os på: Navn: Adrss: Post-nr.: By: Gavkort til Hundstrup Kro Stn Jnsn Lydin Møllvj Rin. Kodord: KonditorBar i Stnstrup Stationsvj Stnstrup Tlf Lokalrdaktør på 5 bostavr?

14 SIDE 14 VI HEJSER FLAGET Hr kan du ratis få optat lykønskninr når dt ældr rund fødslsda, jubilær, bståt ksamn, udlært o linnd. Do: Hvis dr undr diss mærkda mdtas åbnt hus, rcptionr samt tidspunktr brns hl stykkt som n annonc. Hør nærmr. All formr for NEDBRYDNING tilbyds til privat o rhvrv. Jrn, mtal o skrotbilr købs Tlf Taksilsr optas som n annonc. Ikk undr mærkda. Tkst o foto snds til dk snst onsda før udivls. Husk at dr i mail skal frmå afsndrns navn o tlfonnummr. Har du historin? Værkstd udljs Julsbjrvj 1, 5771 Stnstrup Værkstdt r 221m 2 md ca. 30 m 2 indskudt dæk, kontor, WC md bad o frokostrum, odt indrttt. Dr r 2 port i værkstdt, samt ind hnt plads på 3000 m 2. 5 min. fra motorvj. (Kan opdls) Huslj 6500 kr. Tlf. Ptr Christnsn Køb o sal fra privat til privat md tilbud undr kronr Sæls: Dsin sofa. Sørn Lund. 3 prs. oriinalt vævt btræk. Brut, mn fortsat od stand. 700 kr. Tlf Gå ind på dnlillavis.dk o udfyld kuponn bar klik ind på dnlillavis.dk HAR DU SNART FØDSELSDAG? Få n ratis fødslsdashilsn i avisn. Gældr børn 0-14 år. S mr på dnlillavis.dk HÅNDVÆRKERE MURER - TØMRER - SNEDKER CONTAINER Murrarbjd Tømrrarbjd Malrarbjd Støbarbjd Rnovrinsarbjd Frdd byninr Kirkrstaurrin Enririti løsninr Thrmorafi Totalntrprisr V. Åby A/S Rolihdsvænt 11, 5600 Faabor Tlf MASKINSTATIONER KURT BANKES MASKINSTATION Gravmaskin fra 1,8 til 22 tons Slamsunin o spulin af kloak o markdræn Hnsklipnin m/ knusr llr savhovd Ndbrydnin m/ sortrrab o btonhammr Har du aml byninr du vil hav væk? Ellr vil du hav anlat n sø? Så rin o få n uforplitnd snak. MOBIL v/tømrrmstr Kjld Larsn Søårdsvj 30 Ollrup Tlf Er du hlt klar? Aktult: Gyllkørsl Gyllomrørin Ndfældnin af ammoniak MASKINSTATION DØGN VAGT! Mobil AUTO Løskov Auto Alt i rparationr, rustarbjd, klar til syn, forsikrinsskadr m.m. Vi hntr o brinr ftr aftal! Biltlf.: Fax: Løskov Stnstrup Vonmand Knud Pdrsn & Sønnr I/S v/ Finn o Pr Pdrsn LEJ EN CONTAINER Al vonmandskørsl udførs Tanktransport national/intrnational Containrudljnin Grus & stn lvrs Træ- o affaldskørsl md kran Arbjd md rndravr Holmlundsvj 3 Tlf Fax MALER GARANTI PÅ KVALITET Alt malrarbjd udførs Spartlarbjd Lars Løv Jørnsn Svndborvj V. Skrnin Mobil Fax Mail:

15 BEKENDTGØRELSER LUNDE SG&I Lund Skyttfornin afholdr pistoltrrænskydnin i områdt omkrin Bobjr i Lund, samt på forninns banr i Gammlhøj lørda dn 11/ kl til Skydninn vil forå ftr ældnd rlr. Lund Skyttfornin ANNONCER TLF Carl Nilsn fordra o sanaftn 15. april kl i Krosaln, V. Skrnin Oranist o komponist Poul Chr. Balslv fortællr om 150 års fødslarn Carl Nilsn md udanspunkt i børn Lvnd musik o Min fynsk barndom krydrt md fællssan. Pris: 25 kr. for kaff/t o brød. Forårskoncrt 19. april kl i Vstr Skrnin Kirk Solofløjtnist Rikk Ptrsn o pianist o oranist Ida Hovalt spillr musik af bl.a. Carl Nilsn, Mozart, Dbussy, Fauré o Paul Harris. I prorammt indår oså fællssalmr. Gratis adan. Kirkbiln kørr. Mnihdsrådt for Vstr Skrnin, Ulbøll o Hundstrup. KLINIKKER / SALONER Fysiurisk v/ Viri Dl Rosario v/ Viri i Dl Rosario Vstr Skrnin LOPPEMARKED LOPPEMARKED Effktr indsamls Eftr aftal Tlf SPILLEGILDE HUSK IVU s Spillild i V. Skrnin Forsamlinshus Hvr torsda kl Bussrn kørr som sædvanli Bstyrlsn BEGRAVELSER alt i Et båndtrykkri bravlssbindri Gratis udbrinnin til kirkr i nærområdt Hvor kan j læs d aml avisr? Blomstrhust Villa Flora Ollrup Bytorv Aftalr træffs rn hjmm hos Dm oså søn- o hllida Skattrad Svndbor Parkrin o indan Kullinad 16 Bdmænd: Ptr Honoré, Jns Kabl, Nils Kristian Pdrsn, Lis Lott Pdrsn Tlfon Tlfon Gudstjnstr Sønda d. 12. april Ens Kirk kl Østr Skrnin Kirk Inn Ollrup Kirk kl Kirkby Kirk kl Vstr Skrnin Kirk kl Ulbøll Kirk Inn Hundstrup Kirk kl Stnstrup Kirk kl / Lund Kirk Inn Vstr Åby Kirk kl Aastrup Kirk kl Kværndrup Kirk Krarup Kirk kl KØRSEL Vstr Skrnin Bilrn Tlf UDLEJNING LEJE AF FLAGALLÉEN i Ulbøll, Hundstrup, V. Skrnin, Ollrup llr Ø. Skrnin. Hnvndls til Hnnin Grub Andrsn Tlf Udljnin af tlt, bord stol o srvic Rin I tvivl? BLOMSTER SIDE 15 Blomstrbukttr Strandvjns Fodklinik Når du har bru for os, r vi tæt på oså søno hllida Anita Grundahl o Mortn Bytoft ANNONCER TLF VAGTER Lævatn Jordmodrvatn Hann D. Clausn Læxam. fodpljr Strandvjn 89, V. Åby, Tlf Tlfontid mllm onsda lukkt Knud Hansns Bravlssforrtnin Dn lokal bdmand Valdmarsad 50, Svndbor Tlfon dk Kiropraktorvatn o oplysr vathavnds navn Tandlævatn Installatørvatn undr Faabor El-værk wknd & hllida Udivr /Ansvarshavnd Stfan Mark Pdrsn Tlf Produktion Mark & Storm Grafisk Korsvann 15, 5750 Rin Tlf , fax dnlillavis.dk Postnummrdæknin 5762 Vstr Skrnin, 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup, dl af 5750 Rin, 5600 Faabor o 5700 Svndbor Avisn påtar si intt ansvar som føl af fjl i tkst o annoncr. Avisn forbholdr si rt til at flytt vntull særplacrinr såfrmt produktionn krævr dt. Avisn påtar si hllr ikk not rstatninsansvar for annoncr, som vd vt. misforståls ikk r mdtat i bladt. Annoncr dr stridr mod avisns forrtninsordn optas ikk. Rdaktion Pall Christiansn, tlfon Annoncr Jan Lindorf, tlfon fon Annoncr Indlvrinsfristr Korrkturannoncr: Snst torsda kl Mindr annoncr: Snst frda kl Rubrik: Snst manda kl. 9.00

16 SIDE 16 Billån Lån til din ny bil fra: 3,15 %* i rnt 4,2* i ÅOP Ki ind o hør mr! *Lånksmpl: Udbtalin 40 %. Hovdstol kr , variabl rntsats p.t. 3,15 % p.a., årli ffktiv rnt p.t. 3,187 %, løbtid 84 mdr., mdl. ydls kr ,11. Samlt krditbløb kr., ÅOP 4,2 % o tablrinsomkostninr** kr ** Spcifikation af tablrinsomkostninr: Stiftlssprovision, dokumntbyr samt oprttls af jrpantbrv i alt kr (normalpris: oprttlssbyr 2 % af kr. = kr , dokumntbyr kr , tablrin af jrpant brv kr. 750, i alt kr ). Tinlysninsafift på jrpantbrv (1,5 % af kr ) kr Panthavr dklaration forsikrin 920 kr. Særli vilkår: Krav om kaskoforsikrin. Tilbud på bilforsikrin hos Købstædrns Forsikrin via Andlskassn. Lånts løbtid afhænr af bilns aldr. Hlkund i Andlskassn. Rntn fastsætts i forhold til størrlsn af udbtalin. Billån, jubilæum tilbyds på d anivn vilkår i anldnin af bankns 100 års jubilæum o r ældnd indtil vidr. Andlskassn forbholdr si rt til at stopp tilbuddt udn ydrlir varsl. Svndborvj Kværndrup Tlfon Andlskassn n dl af Dansk Andlskassrs Bank A/S

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

FESTTILBUD Vælg mellem mange retter, f.eks.:

FESTTILBUD Vælg mellem mange retter, f.eks.: Tirsdag den 11. Februar 2014 104. årgang nr. 7 Vi dækker 100% i 5762 Vester Skerninge 5771 Stenstrup 5772 Kværndrup samt dele af 5750 Ringe, 5600 Faaborg og 5700 Svendborg Sydfynske Billedmagere gjorde

Læs mere

lam. Nul erfaring, og en verden der begrænses af fårefoldens indelukke. Man har lidt

lam. Nul erfaring, og en verden der begrænses af fårefoldens indelukke. Man har lidt Mandag den 30. marts 2015 105. årgang nr. 14 Vi dækker 100% i 5762 Vester Skerninge 5771 Stenstrup 5772 Kværndrup samt dele af 5750 Ringe, 5600 Faaborg og 5700 Svendborg Så er fårsiden reddet: Nååårh,

Læs mere

Højt fra træets grønne. eller Driving home for Christmas

Højt fra træets grønne. eller Driving home for Christmas 103. ÅRGANG NR. 50 Vi stiller et par julespørgsmål til læserne: Højt fra træets grønne top eller Driving home for Christmas Nu er nedtællingen til julefesten for alvor gået i gang, og vi har stillet nogle

Læs mere

Kom bare med og træd nærmere Med dejlig forårsoptimisme i sindet, fortæller Brian Kastrupsen, formand for Stenstrup IF s cykelafdeling, at det

Kom bare med og træd nærmere Med dejlig forårsoptimisme i sindet, fortæller Brian Kastrupsen, formand for Stenstrup IF s cykelafdeling, at det Tirsdag den 25. Febuar 2014 104. årgang nr. 9 Vi dækker 100% i 5762 Vester Skerninge 5771 Stenstrup 5772 Kværndrup samt dele af 5750 Ringe, 5600 Faaborg og 5700 Svendborg Så ta r vi cyklerne frem Kom bare

Læs mere

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING Rundt om Vaarst Juni 2013, nr. 2-7. årgang Bankospil. Tour de Vaarst. Uglekasser. Fællesspisning i VFB. Åben Åbred. Zikelprinsesserne. Friskolen Borgerforeningen for Vaarst

Læs mere

Læs på side 18 AVISEN. Udgivet den 1. juni 2010 LEMMY FIALIN CLAUS OLSEN VERNER SØRENSEN MICHAEL NØRRUNG MALENE LOFF SKRÆ

Læs på side 18 AVISEN. Udgivet den 1. juni 2010 LEMMY FIALIN CLAUS OLSEN VERNER SØRENSEN MICHAEL NØRRUNG MALENE LOFF SKRÆ Thomas Brandt - tilbage til kontra og hårdt arbejde Læs på side 18 Arne og Lisbeth - et helt håndboldliv Læs på side 4 AVISEN Udgivet den 1. juni 2010 Kasper Jørgensen - klar til nye mål med GOG En stærk

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Gråsten - Broager - Sundeved - Dybbøl - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs

Gråsten - Broager - Sundeved - Dybbøl - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs Ta k f o r d i d u handler lokalt råsten - Broager - Sundeved - Dybbøl - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs Uge 21 19. maj 2015 7. årgang FRIBY FRIBY RÅSTEN

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Ups - dobbelt kontanthjælp

Ups - dobbelt kontanthjælp UGE 32 ı 3 ÅRGANG ı TIRSDAG 5/8 ONSDAG 6/8 2008 Informa-hvad-for-noget Den engelske fiegæst Graham Crathorn havde sit alvorlige hyr med at finde turistinformation i Hillød, og da han endelig fandt hvad

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

Nyrøget hver dag MARSTAL KOGER OVER. MED GODE TILBUD LANGFREDAG KL. 11 00-15 00 Se mere på omstående sider her i avisen. Tlf.

Nyrøget hver dag MARSTAL KOGER OVER. MED GODE TILBUD LANGFREDAG KL. 11 00-15 00 Se mere på omstående sider her i avisen. Tlf. Til samtlige husstande, kontorer og butikker Advokatfirmaet Gottschau, Knudsen & Guldbrandt A/S Kontoret holder FRILUKKT i denne uge. I hastende tilfælde kan der rettes henvendelse til vores SORT/HVID

Læs mere

sig stort og stærkt, og hvert år giver en pæn økonomisk indsprøjtning i klubkassen hos byens foreninger. I Gaver, der glæder

sig stort og stærkt, og hvert år giver en pæn økonomisk indsprøjtning i klubkassen hos byens foreninger. I Gaver, der glæder Tildelt Ugeavisernes specialpris 2008 Tildelt Vodskovprisen 2009 Til samtlige husstande, kontorer og butikker Nr. 48 tirsdag/onsdag 7.-8. dec 2010 9. årgang Tlf. 98 29 33 22 Vodskov, Vestbjerg, Sulsted,

Læs mere

Tur med Jesper Bus Ærø Veteran Traktor Klub arrangerer tur med Jesper Bus til Dansk Motor- og Maskinsamling

Tur med Jesper Bus Ærø Veteran Traktor Klub arrangerer tur med Jesper Bus til Dansk Motor- og Maskinsamling Til samtlige husstande, kontorer og butikker Advokatfirmaet Gottschau, Knudsen & Guldbrandt A/S Mads B. K. Kromann Advokat Vi rådgiver om retstvister og fører retssager for byret, landsret og højesteret.

Læs mere

Ældre Sagen Christiansfeld HUSK Tilmelding til Ældre Sagens Udflugt. Tyrstrup Herreds Tidende har ændrede åbningstider i denne uge Se side 10

Ældre Sagen Christiansfeld HUSK Tilmelding til Ældre Sagens Udflugt. Tyrstrup Herreds Tidende har ændrede åbningstider i denne uge Se side 10 Tlf. 7456 1433 info@tht-ugeavis.dk www.tht-ugeavis.dk Fax 7456 1440 Uddeles gratis til alle husstande i: Aller, Bjerning, Christiansfeld, Errested, Fjelstrup, Frørup, Hejls, Hejlsminde, Hjerndrup, Sjølund,

Læs mere

4750 Avisen Lundby - Køng - Svinø - Sværdborg - Udby

4750 Avisen Lundby - Køng - Svinø - Sværdborg - Udby Nr. 3 - April 2004 4750 Avisen Lundby - Køng - Svinø - Sværdborg - Udby 4750 i den Det gule Palæ skal sælges Efter 32 år i Lundby rykker Ingrid og Leif Sandahl teltpælene op og flytter til Østerbro i København.

Læs mere

Marianne Pedersen fra Dansk Kabel TV. VI LØSER. ALLE OPGAVER inden for el-installationer til industri landbrug og private. Alarm.

Marianne Pedersen fra Dansk Kabel TV. VI LØSER. ALLE OPGAVER inden for el-installationer til industri landbrug og private. Alarm. Tildelt Ugeavisernes specialpris 2008 Tildelt Vodskovprisen 2009 Til samtlige husstande, kontorer og butikker Nr. 34 tirsdag/onsdag 24./25. august 2010 9. årgang Tlf. 98 29 33 22 Vodskov, Vestbjerg, Sulsted,

Læs mere

AVISEN. Europadækning. Frit værkstedsvalg Afhjælpning på vejen. Udgivet den 13. marts 2012

AVISEN. Europadækning. Frit værkstedsvalg Afhjælpning på vejen. Udgivet den 13. marts 2012 Industrivej 13. 5672 Broby Skadeservice Affugtning Rengøring Tæpperens Møbelrens Skibsrengøring Erhvervsrengøring Europadækning DinEkstraBil Frit værkstedsvalg Afhjælpning på vejen Abonnementspris fra

Læs mere

Markiser Persienner Rullegardiner Plisségardiner Lamelgardiner. Moogio Ringe Bødkervej 8 www.moogio.dk 40 14 49 69. Læs side 10

Markiser Persienner Rullegardiner Plisségardiner Lamelgardiner. Moogio Ringe Bødkervej 8 www.moogio.dk 40 14 49 69. Læs side 10 www.midtfynsposten.dk RINGE RYSLINGE ÅRSLEV TIRSDAG DEN 28. JULI 2009. NR. 31. UDGIVET SIDEN 1. DECEMBER 1909 Miljørigtig maling - så er det os Ægte trætjære i mange varianter bl.a. indfarvet Åbningstider:

Læs mere

Rigtig prisbasker! Pr. flaske kr. 69,95. 99,Marstal. Tlf. 62 53 19 26. Se flere gode tilbud her i avisen. Dortheadalsvej 3 5960 Marstal

Rigtig prisbasker! Pr. flaske kr. 69,95. 99,Marstal. Tlf. 62 53 19 26. Se flere gode tilbud her i avisen. Dortheadalsvej 3 5960 Marstal Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om incasso. Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon 6252 1077 www.g-w.dk Kirkestræde 15A Marstal Telefon 6253 1198 www.g-w.dk Ærø Ugeavis - Tirsdag den 9.

Læs mere

har virket. - Ja, så absolut. Alle er blevet mere venlige, omsorgsfulde

har virket. - Ja, så absolut. Alle er blevet mere venlige, omsorgsfulde Tildelt Ugeavisernes specialpris 2008 Tildelt Vodskovprisen 2009 Til samtlige husstande, kontorer og butikker Nr. 27 tirsdag/onsdag 6./7. juli 2010 9. årgang Tlf. 98 29 33 22 Vodskov, Vestbjerg, Sulsted,

Læs mere

Solcelleanlæg? Er det noget for mig? Kom til informationsmøde på Vindeballe Kro torsdag d. 27. sept. kl. 19.30

Solcelleanlæg? Er det noget for mig? Kom til informationsmøde på Vindeballe Kro torsdag d. 27. sept. kl. 19.30 Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om incasso. Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon 6252 1077 www.g-w.dk Kirkestræde 15A Telefon 6253 1198 www.g-w.dk Ærø Ugeavis - Tirsdag den 25. september

Læs mere