De frivillige nationale test i dansk som andetsprog. 5. og 7. klasse. De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De frivillige nationale test i dansk som andetsprog. 5. og 7. klasse. De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 1"

Transkript

1 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 5. og 7. klasse De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 1

2 2 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog

3 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 5. og 7. klasse Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 2012

4 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 5. og 7. klasse Redaktion: Stine Sønberg Madsen, Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Redaktion og produktion: Werner Hedegaard, Ministeriet for Børn og Undervisning, Kommunikationssekretariatet Grafisk tilrettelægger: Liebling Fotos: Colourbox Omslag: Liebling 1. udgave, oktober 2012 ISBN: (WWW) Internetadresse: uvm.dk/testandetsprog Udgivet af Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Publikationen kan ikke bestilles i trykt form. Der henvises i stedet til onlineversionen Eventuelle henvendelser af indholdsmæssig karakter rettes til Kommunikationssekretariatet i Ministeriet for Børn og Undervisning, telefon: eller

5 Indhold De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 7 Testene i hovedtræk 8 Forbered eleverne før testen 10 Støt eleverne under testen 12 Analysér resultaterne efter testen 13 Invitér elev og forældre til dialog 17 Brug testresultaterne i undervisningen 18 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 5

6

7 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog Formålet med testene i dansk som andetsprog er at afdække tosprogede elevers kompetencer og potentialer i forhold til at tilegne sig dansk og at bruge resultaterne til at målrette og støtte undervisningen i alle elevens fag. Denne vejledning handler om, hvordan læreren kan forberede sig selv, eleverne og deres forældre på testen, støtte eleverne undervejs og tolke deres resultater. Vejledningen er et af flere inspirationsmaterialer om de nationale test. Materialerne ligger samlet på uvm.dk/nationaletest. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Oktober 2012 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 7

8 Testene i hovedtræk De nationale test i dansk som andetsprog er frivillige test, der giver viden om tosprogede elevers særlige kompetencer. De nationale test i dansk som andetsprog er itbaserede test, der kan give et velfunderet, hurtigt og systematisk overblik over, hvad tosprogede elever kan og ved inden for centrale områder af dansk som andetsprog. Testene er frivillige, de kan bruges af alle skoler, og perioden, hvor de er tilgængelige, bliver meldt ud forud for hvert skoleår. Testene i dansk som andetsprog er et tilbud Skolerne kan frit vælge, om de vil bruge de nationale test i dansk som andetsprog. På den måde adskiller testene sig fra de nationale test i de øvrige fag, som er obligatoriske på bestemte klassetrin. Testene i dansk som andetsprog kan imidlertid ikke erstatte obligatoriske test i andre fag. Testene er målrettet tosprogede elever Testene er målrettet tosprogede elever og henvender sig til elever med mange forskellige forudsætninger i dansk som andetsprog, for eksempel: elever, der skal udsluses fra modtageklasser elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog elever, der er tosprogede, og som har haft hele deres skolegang i Danmark. Testene tilpasser sig eleven der er udfordringer og muligheder for alle Det særlige ved de nationale test er, at de er adaptive. Det vil sige, at opgaverne indretter sig efter den enkelte elev. Opgaverne bliver gradvist sværere, hvis eleven svarer rigtigt, og lettere, hvis eleven svarer forkert. Fordelen ved at teste på denne måde er, at der er udfordringer til alle. Derfor er der også opgaver til testen i 5. klasse, der er sværere end gennemsnitsopgaver i testen til 7. klasse. Testene kan bruges på flere klassetrin Testene er udviklet til 5. og 7. klassetrin, men da der er både lette og svære opgaver, og testene tilpasser sig den enkelte elevs niveau, kan testene også bruges på klassetrinnet over og under. For eksempel kan testen i dansk som andetsprog målrettet 7. klasse også bruges på 6. og 8. klassetrin. På testogprøver.dk kan du booke tid til testen, gennemføre testen og hente resultaterne. Du kan også finde en brugervejledning til testsystemet. Testene er derimod ikke relevante for elever i modtageklasser, som lige er kommet til landet, da testene forudsætter, at eleverne har et vist kendskab til det danske sprog. 8 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog

9 Opgaverne i de tre profilområder Sprog og sprogbrug: Opgaverne i dette profilområde tester elevens viden om og færdigheder i at anvende centrale grammatiske områder på dansk, som for eksempel ordklassernes brug og bøjning og korrekt sætningsopbygning på dansk. Desuden dækker profilområdet kendskab til sprogbrug i dagligdagssituationer, faste udtryk og ordsprog på dansk. Ordforråd: Opgaverne i dette profilområde tester elevens kendskab til og forståelse af såvel almindelige danske ord som faglige og før-faglige ord fra skolens fag. Elevens ordforråd giver sædvanligvis et godt fingerpeg om elevens samlede sproglige kompetence på dansk, og det særlige fokus på elevens faglige og før-faglige ordforråd kan være med til at belyse elevens muligheder for at deltage i og få udbytte af den almindelige undervisning i fagene. Læseforståelse: Opgaverne i dette profilområde tester elevernes forståelse af hovedindholdet i fiktions- og fagtekster på dansk, herunder færdighederne i at forstå rækkefølgen og sammenhængen i en tekst, at finde specifik information, udlede holdninger og at danne følgeslutninger (læse mellem linjerne) fra forskellige former for tekster. Læseforståelsen bygger på forudsætninger fra de to andre profilområder. Testen evaluerer udvalgte områder af undervisningen Tosprogede elever har nogle særlige kompetencer, som er relevante for elevens lærere at få viden om. Når en elev behersker to sprog, bliver han eller hun således særlig opmærksom på sproglige forskelle og ligheder. Eleven sammenligner for eksempel viden om lyde og endelser på sit modersmål med lyde og endelser på det sprog, han eller hun er i gang med at tilegne sig. Sprogtilegnelsesprocessen er individuel, og elevens måde at bruge sproget på skal derfor ses i lyset af, hvor eleven er i sin proces. Denne proces er dynamisk og uafhængig af elevens alder eller klassetrin. Når man som lærer skal hjælpe eleven med at udvikle sit sprog, er det derfor nødvendigt at have viden om, hvor eleven befinder sig sprogligt på et givet tidspunkt. Dette kan de nationale test i dansk som andetsprog være med til at give indblik i. Testen ligner testen i dansk, læsning, men er grundlæggende anderledes Ved første øjekast minder testen i dansk som andetsprog om læsetesten i dansk. Men opgaverne er udarbejdet til forskellige målgrupper og måler derfor ikke nøjagtigt det samme: Dansk som andetsprog er en såkaldt andetsprogstest, mens læsetesten tester modersmålsfærdigheder. Derfor vil læreren heller ikke kunne sammenligne resultaterne, selv om en elev har gennemført begge test. Testene måler imidlertid ikke alle elevens kompetencer inden for dansk som andetsprog, men alene de sproglige områder, som egner sig til at blive testet med en it-baseret test. Sproglige kompetencer som for eksempel kommunikationsstrategier, kompetencer på modersmålet og mellemsprogets udvikling må evalueres med andre værktøjer. Testene tegner et billede af, hvad eleverne kan og ved inden for tre profilområder: Ordforråd, Sprog og sprogbrug og Læseforståelse. De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 9

10 Forbered eleverne før testen Klare informationer og aftaler med eleverne er vigtige for at komme godt fra start. Det er vigtigt at forberede sig selv, eleverne og deres forældre grundigt på testen, så alle får den bedst mulige oplevelse. Fortæl eleverne om testen I praksis vil det ofte kun være nogle af klassens elever, der skal gennemføre testen. Derfor er det vigtigt at tydeliggøre, at eleverne er udvalgt, fordi de tilhører målgruppen, ikke fordi de er mindre fagligt stærke end deres klassekammerater. Lærerens instruktioner til eleverne kan for eksempel lyde sådan: I skal tage denne her test, fordi I er tosprogede og kan noget andet end jeres klassekammerater med dansk som modersmål. Vi skal bruge resultaterne til at gøre vores undervisning af hver enkelt af jer endnu bedre. Der er mange forskellige opgavetyper. Nogle er for eksempel bygget op som en madopskrift, mens andre ligner en opgave i matematik. I får forskellige opgaver, og måske får jeres sidemand helt andre opgaver, end I selv gør. Hvis I har problemer med at forstå en opgave, må I gerne spørge mig til råds, men jeg hjælper jer ikke med det rigtige svar. Alle elever, som tager testen, vil få opgaver, de kan svare på, og opgaver, de ikke kan svare på. Det er meningen, fordi testen hele tiden prøver at finde ud af, hvad I kan. Testen vil sandsynligvis vare hele lektionen, men der er mulighed for, at I kan holde en pause undervejs. Hvis I får brug for det, så ræk hånden op. Det er forskelligt, hvor mange opgaver I hver især kommer til at svare på. Det gælder om at svare rigtigt på opgaverne, ikke om at være hurtigst eller svare på flest opgaver. Hvis nogle af jer bliver færdige før tid, så tag jeres frilæsningsbog eller lektier frem, og bliv siddende stille på jeres pladser. I skal besvare opgaverne så godt, som I kan, og det gælder også de meget svære opgaver. Hvis I er i tvivl om et svar, skal I svare det, som I tror, er det rigtige svar. Hvis I slet ikke har nogen idé om, hvad der er rigtigt, så spring opgaven over men det tæller som et forkert svar at svare blankt. 10 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog

11 Informér forældrene om testen Fortæl forældrene, at: eleverne ikke skal testes, fordi de er mindre fagligt stærke end deres klassekammerater, men fordi de som tosprogede kan noget andet end elever med dansk som modersmål testene er et supplement til de andre nationale test ikke et alternativ testene fokuserer på elevernes sproglige korrekthed i modsætning til den daglige undervisning, hvor eleverne opmuntres til at eksperimentere med sproget resultaterne bliver udskrevet i et computergenereret brev, som kan udleveres til forældrene. Lav klare aftaler med eleverne Testsituationen kan være uvant for både lærer og elever. Eleverne er måske vant til at få hjælp til at klare opgaver, og læreren plejer måske at forklare, uddybe og fortælle resultatet af en opgave med det samme i den daglige undervisning. Men undervisningssituationen er forskellig fra testsituationen. Lav derfor sammen nogle klare aftaler om, hvordan eleverne kan bede om hjælp og få pauser i løbet af testen. Lær testen at kende Hver elev kan tage den samme test tre gange i løbet af sin skoletid i de perioder af året, hvor de stilles til rådighed som frivillige test. Lærere og elever kan også eksperimentere med opgavetyperne ved at prøve demotesten, som findes på testogprøver.dk. De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 11

12 Støt eleverne under testen Eleverne får den bedste oplevelse med de vante hjælpemidler og eventuelt en pause undervejs. Eleverne skal ikke svare på et bestemt antal opgaver for at gennemføre testen, men blive ved indtil testresultatet er statistisk sikkert. Det kan være efter 50 opgaver, men det kan også kræve 90 opgaver. Nogle elever kan gennemføre testen i løbet af en lektion på 45 minutter, mens andre kan have brug for mere tid. Eleverne må gerne holde pause undervejs Testen kan sættes på pause, hvis en elev har brug for det, eller læreren kan afbryde testen for at gøre den færdig en anden dag. Det gøres alt sammen fra monitoreringssiden i testsystemet. Følg med på monitoreringssiden I testsystemet er der en monitoreringsside, hvor læreren under testen kan holde øje med elevernes testforløb. Her kan man følge med i, hvor sikkert resultatet er og eventuelt give en elev mere tid, hvis grundlaget for at vurdere resultatet ikke er godt nok efter 45 minutter. På monitoreringssiden optræder der tre farvekoder: grøn, gul og rød. Farverne viser, hvor statistisk sikkert elevernes testresultat er. Grøn: Resultatet er statistisk sikkert. Gul: Resultatet kan beregnes, men skal læses med forbehold. Rød: Der kan ikke beregnes et resultat endnu. Når et elevresultat er statistisk sikkert (grøn markering), kan læreren enten afbryde testen eller lade eleven fortsætte. Testresultatet bliver mere sikkert, jo flere opgaver eleven besvarer, men det er kun en god idé at fortsætte, hvis eleven kan bevare koncentrationen og sit almindelige svarmønster. Læs mere om mulighederne for at følge med i elevens testforløb i brugervejledningen på testogprøver.dk. Giv eleverne de vante hjælpemidler Ud over almindelige hjælpemidler som for eksempel kladdepapir og blyant vil tosprogede elever ofte have gavn af ordbøger, et oplæsningsprogram eller en personlig hjælper, som kan læse testspørgsmålene eller centrale passager højt. Tilbyd de hjælpemidler, som eleven kender fra den almindelige undervisning. Observer eleverne under testen Mens testen er i gang, er det en god idé at iagttage eleverne og eventuelt skrive ned, hvordan de reagerer på testen, hvilken hjælp de får undervejs, og om den har effekt. Disse erfaringer kan være en god hjælp senere, både til at vurdere, om noget har haft indflydelse på testresultaterne, til at planlægge næste undervisningsforløb for den enkelte elev og ikke mindst vurdere, hvilken hjælp eller støtte der kan gavne elevens faglige udvikling. 12 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog

13 Analysér resultaterne efter testen Systematik og blik for helheden er opskriften, når resultaterne skal vurderes. Testresultaterne bliver vist på en skala fra 1 til 100 og en skala fra 1 til 5, der går fra klart under middel til klart over middel (se tabel 1). Læreren kan desuden se besvarelser af de enkelte opgaver for at kunne finde forklaringer på overraskende resultater. Sådan kan analysen gribes an Allerede dagen efter, at testen er taget, er resultaterne klar, og her er en opskrift på, hvordan du som lærer kan gå til værks, når du skal analysere resultaterne: 1. Undersøg elevernes samlede resultater ved at kigge på søjlediagrammerne (se figur 1) hvordan ligger elevgruppen sammenlignet med forventningerne? 2. Se på elevernes individuelle resultater (se figur 2), og notér eventuelle bemærkninger til den enkelte elev. 3. Kig på overraskelserne og eventuelt på besvarelser af enkeltopgaver (se figur 3). Viser resultaterne noget nyt, eller afspejler de ikke det forventede niveau for eleven, for eksempel på grund af manglende faglige færdigheder, nervøsitet, manglende koncentration eller tekniske problemer? Tabel 1. Sammenhæng mellem elevers resultat i testen på to skalaer: Elevresultat 1-5 Resultat Klart under middel Under middel Middel Over middel Klart over middel De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 13

14 Figur 1. Elevgruppens resultat fordelt på fem niveauer i forhold til fordelingen på landsplan Læseforståelse Elever 10 Ordforråd Elever Elevgruppens resultat Landsgennemsnit Elevgruppens resultat Landsgennemsnit Sprog og sprogbrug Elever 10 Samlet vurdering Elever Elevgruppens resultat Landsgennemsnit Elevgruppens resultat Landsgennemsnit 14 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog

15 Figur 2. Testresultater på elevniveau fordelt på profilområder Skærmbillede fra testsystemet Figur 3. Detaljer om elevens testforløb (R = rigtigt, F = forkert, B = blankt) Skærmbillede fra testsystemet De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 15

16 Vurdér resultaterne med forsigtighed Når resultaterne skal beregnes, er det en god idé at have disse punkter in mente: Både hjælpemidler og den uvante situation kan påvirke elevernes resultater Brug observationerne fra selve testen til at vurdere kvaliteten af de enkelte resultater. Hvordan var elevernes motivation? Var der tekniske problemer undervejs? Og hvordan fungerede hjælpemidlerne? Den endelige resultatskala bliver beregnet ud fra elever i 5. og 7. klasse Opgaverne i en test varierer så meget i sværhed, at også elever på andre klassetrin kan have udbytte af testen. Når den endelige resultatskala bliver beregnet (formodentlig i begyndelsen af 2013), sker det ud fra svarene fra elever på 5. og 7. klassetrin. Det kan læreren have in mente, når resultaterne analyseres. Sprogudviklingen følger ikke nødvendigvis aldersudviklingen For eksempel kan to elever i 5. klasse have vidt forskellige forudsætninger for at gennemføre testen. Særligt i analysen af testresultaterne er det derfor vigtigt at være opmærksom på de forskellige vilkår, der er for eleverne. Resultaterne bør ikke bare vurderes i forhold til elevens klassetrin, men også i forhold til elevens dansksproglige udvikling generelt. Resultatskalaen bliver først endeligt beregnet efter de frivillige test i 2012 Testen i dansk som andetsprog er helt ny. Hvis eleverne får usædvanligt høje eller lave resultater under de frivillige test i efteråret 2012, kan det skyldes, at den endelige skala endnu ikke er beregnet. Det kan først ske, når et større antal elever har taget testene formentlig i begyndelsen af De frivillige nationale test i dansk som andetsprog

17 Invitér elev og forældre til dialog Fremtiden skal i fokus, når resultaterne formidles til eleverne og deres forældre. Læreren formidler testresultatet mundtligt til eleven. I samtalen kan læreren fremhæve elevens stærke og svage sider, og lærer og elev kan sammen opstille læringsmål for eleven og på den måde bruge testresultatet fremadrettet. Sæt fokus på den positive feedback og elevens ressourcer, men fremhæv også udfordringerne. Ellers vil eleven nemt føle sig snydt, hvis han eller hun ser resultaterne på skrift. Spørg ind til elevens oplevelse af testen var der tid nok til at besvare opgaverne? Var han eller hun nervøs? Var opgaverne lette eller svære? Fortæl, hvad testresultaterne betyder for eleven. Skal undervisningsplanen justeres? Skal der sættes nye læringsmål for eleven? Eller bekræfter resultatet, at kursen er rigtig? op med et mundtligt eller skriftligt supplement til forældrene. Sæt fokus på det positive og fremadrettede i feedbacken: Hvor er udviklingsmulighederne? Og hvilke tiltag bliver der nu sat i værk? Læreren kan for eksempel bruge testresultaterne i forbindelse med en skole-hjem-samtale og lægge rapporten til forældrene som et indstik i elevplanen, så resultaterne indgår i samtalen med fokus på fremtiden. Uddyb resultaterne til forældre Resultatet til forældrene bliver vist som en tekst på en enkel skala fra 1 til 5, jævnfør tabel 1. Ud over testresultatet er der en beskrivelse af, hvad der er blevet testet. Resultatet kan printes og udleveres til forældrene. Det fremgår ikke af den standardiserede udskrift fra systemet, om en elev har brugt hjælpemidler eller er blevet undervist på et andet klassetrin, end testen er taget på. Det kan derfor være en fordel at følge De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 17

18 Brug testresultaterne i undervisningen Resultaterne for hvert profilområde kan bruges til at planlægge og målrette undervisningen i alle elevens fag. Elever bliver ikke dygtigere af at blive testet. Men de kan blive dygtigere, hvis læreren kan bruge resultaterne som bidrag til at planlægge og målrette undervisningen til den enkelte elev. Hvis en elev har klaret sig godt i profilområderne, bør læreren overveje, hvordan eleven kan udfordres noget mere i undervisningen, både fagligt og sprogligt. Har eleven derimod klaret sig mindre godt inden for et eller flere områder, er her en række forslag til opfølgningen i undervisningen: Ordforråd Hvis en elev har klaret sig mindre godt i profilområdet Ordforråd, skal testresultatet i første omgang sammenholdes med lærerens iagttagelser fra den daglige undervisning. Understøtter testresultatet iagttagelserne, eller modsiger de hinanden? Hvis de modsiger hinanden, bør området undersøges endnu mere. Bekræfter de derimod hinanden, kan læreren overveje, om sprogudvikling og fag er hensigtsmæssigt integreret i den daglige undervisning, så eleven både kan lære det faglige indhold i faget og nye ord og begreber. Det kan være ord og begreber, der knytter sig til faget, men det kan også være ord og begreber, der hører til i den daglige kommunikation. Sprog og sprogbrug Hvis en elev har klaret sig mindre godt i profilområdet Sprog og sprogbrug, må læreren på samme måde overveje, om testresultat og iagttagelser fra den daglige undervisning stemmer overens. Testresultatet kan give anledning til at overveje, hvordan eleven kan lære om sproget i meningsfyldte sammenhænge. I det hele taget bør et utilfredsstillende resultat i profilområderne Ordforråd og Sprog og sprogbrug give anledning til overvejelser over, hvordan man indtænker sprogdidaktiske arbejdsformer i undervisningen i fagene. Læseforståelse Hvis en elev har været udfordret i profilområdet Læseforståelse, kan læreren overveje, hvordan man kan arbejde med at opbygge elevens læseforståelse gennem fokuserede ord og tekstarbejde. En anden indsats kan være at støtte eleven i at læse noget mere. 18 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog

19 Testresultaterne er fortrolige Resultaterne er fortrolige de er til eleven selv, forældrene, elevens lærere og skolelederen. Skolelederen kan dog også tildele rettigheder til andre lærere og for eksempel til koordinatoren for undervisningen i dansk som andetsprog eller til læsevejlederen. Hvis den lærer, der har gennemført testen med eleven, ikke er specialiseret i dansk som andetsprog, bør læreren ud over at drøfte testresultatet med faglærerne også involvere en lærer/vejleder med særlige kompetencer i dansk som andetsprog. Skolelederen må orientere skolebestyrelsen om skolens samlede resultat. På den måde kan resultaterne bruges som en indikator (blandt mange andre) for det faglige niveau på skolen. Resultater for den enkelte elev og skole må ikke offentliggøres. Selve testopgaverne er i øvrigt altid fortrolige, da de skal kunne genbruges fra år til år. Kun læreren har mulighed for at se opgaverne via elevernes testresultater. Bliv klogere på de nationale test På uvm.dk/nationaletest kan du blandt andet finde love og regler, en brugervejledning til testsystemet og artikler om, hvordan du kan følge op på resultatet af de nationale test. Kontakt Stine Sønberg Madsen for mere information på: Brug for samarbejde på tværs At forbedre undervisningen til den enkelte elev kræver et tæt samarbejde mellem lærerne i dansk som andetsprog og faglærerne på skolen. Derfor er det for testen i dansk som andetsprog særlig vigtigt, at elevens andre lærere involveres i, hvordan eleven har klaret testen, og hvordan opfølgningen kan tilrettelægges. Elevens lærere skal sammen sikre sig, at den viden og indsigt, som testresultatet har givet, ikke kun bliver formidlet til elevens andre lærere, men også bliver omsat til og brugt i den pædagogiske praksis. De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 19

20 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog Testene i dansk som andetsprog kan være med til at afdække tosprogede elevers kompetencer og potentialer i forhold til at tilegne sig dansk. Og resultaterne af testene kan bruges til at målrette og støtte undervisningen i alle elevens fag. Denne publikation handler om, hvordan læreren kan forberede sig selv, eleverne og deres forældre på testen, støtte eleverne undervejs og tolke deres resultater. Der er flere inspirationsmaterialer om de nationale test på uvm.dk/nationaletest.

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE am ou are e, she, it is Inspiration og vejledning Testen i engelsk Den nationale test i engelsk er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 7. klasse

Læs mere

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE 10 10 331,25 22,75 1 1 08,50 Inspiration og vejledning Testen i matematik De nationale test i matematik er it-baserede test, der tegner et billede af, hvad elever

Læs mere

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE am ou are e, she, it is INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I ENGELSK Den nationale test i engelsk er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 7. klasse

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

NATIONAL TEST BIOLOGI 8. KLASSE

NATIONAL TEST BIOLOGI 8. KLASSE NATIONAL TEST BIOLOGI 8. KLASSE INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I BIOLOGI Den nationale test i biologi er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 8. klasse kan og ved inden for centrale

Læs mere

NATIONAL TEST FYSIK/KEMI 8. KLASSE

NATIONAL TEST FYSIK/KEMI 8. KLASSE NATIONAL TEST FYSIK/KEMI 8. KLASSE Inspiration og vejledning Testen i fysik/kemi Den nationale test i fysik/kemi er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 8. klasse kan og ved inden

Læs mere

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE 10 10 331,25 22,75 1 1 08,50 INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I MATEMATIK De nationale test i matematik er it-baserede test, der tegner et billede af, hvad elever

Læs mere

NATIONAL TEST FYSIK/KEMI 8. KLASSE

NATIONAL TEST FYSIK/KEMI 8. KLASSE NATIONAL TEST FYSIK/KEMI 8. KLASSE INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I FYSIK/KEMI Den nationale test i fysik/kemi er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 8. klasse kan og ved inden

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

NATIONAL TEST GEOGRAFI 8. KLASSE

NATIONAL TEST GEOGRAFI 8. KLASSE NATIONAL TEST GEOGRAFI 8. KLASSE INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I GEOGRAFI Den nationale test i geografi er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 8. klasse kan og ved inden for

Læs mere

De nationale test for elever med. høretab. udfordringer, anbefalinger og inspiration

De nationale test for elever med. høretab. udfordringer, anbefalinger og inspiration De nationale test for elever med høretab udfordringer, anbefalinger og inspiration Indhold En test, der tilpasser sig 2 Udfordringer 3 Anbefalinger 4 Forbered elever og forældre før testen 4 Støt eleverne

Læs mere

FYSISKE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER OG/ELLER SPECIFIKKE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER

FYSISKE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER OG/ELLER SPECIFIKKE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER De nationale test for elever med FYSISKE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER OG/ELLER SPECIFIKKE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER udfordringer, anbefalinger og inspiration Indhold En test, der tilpasser sig 2 Udfordringer 3

Læs mere

generelle indlæringsvanskeligheder

generelle indlæringsvanskeligheder De nationale test for elever med generelle indlæringsvanskeligheder udfordringer, anbefalinger og inspiration Indhold En test, der tilpasser sig 2 Udfordringer 3 Anbefalinger 4 Forbered elever og forældre

Læs mere

De nationale test for blinde og svagsynede elever. Udfordringer, anbefalinger og inspiration

De nationale test for blinde og svagsynede elever. Udfordringer, anbefalinger og inspiration De nationale test for blinde og svagsynede elever Udfordringer, anbefalinger og inspiration Indhold En test, der tilpasser sig... 2 Udfordringer... 3 Anbefalinger Forbered elever og forældre før testen...

Læs mere

ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelser

ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelser De nationale test for elever med ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelser udfordringer, anbefalinger og inspiration Indhold En test, der tilpasser sig 2 Udfordringer 3 Anbefalinger 4 Forbered elever

Læs mere

De nationale test for. Svagsynede elever. udfordringer, anbefalinger og inspiration

De nationale test for. Svagsynede elever. udfordringer, anbefalinger og inspiration De nationale test for Svagsynede elever udfordringer, anbefalinger og inspiration Indhold En test, der tilpasser sig 2 Udfordringer 3 Anbefalinger 4 Forbered elever og forældre før testen 4 Støt eleverne

Læs mere

De nationale test for elever med LÆSEVANSKELIGHEDER. udfordringer, anbefalinger og inspiration

De nationale test for elever med LÆSEVANSKELIGHEDER. udfordringer, anbefalinger og inspiration De nationale test for elever med LÆSEVANSKELIGHEDER udfordringer, anbefalinger og inspiration Indhold En test, der tilpasser sig 2 Udfordringer 3 Anbefalinger 4 Forbered elever og forældre før testen 4

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

DE NATIONALE TEST OG KOMMUNEN. brug af testresultater i kommunens kvalitetsarbejde

DE NATIONALE TEST OG KOMMUNEN. brug af testresultater i kommunens kvalitetsarbejde DE NATIONALE TEST OG KOMMUNEN brug af testresultater i kommunens kvalitetsarbejde Indhold 3 Om denne publikation 4 Om de nationale test 5 Det tester de nationale test 5 Sådan kommer du i gang 6 Adgang

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Forside. Vejledning om de nationale test. til kommuner. Januar Titel 1

Forside. Vejledning om de nationale test. til kommuner. Januar Titel 1 Forside Vejledning om de nationale test til kommuner Januar 2017 Titel 1 Indhold Læsevejledning 5 Bag om de nationale test 6 De nationale test er et supplement 6 Fag og klassetrin for obligatoriske test

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Brug testresultaterne. - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik. Titel 1

Brug testresultaterne. - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik. Titel 1 Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik Titel 1 Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater Matematik

Læs mere

Vejledning til lærere ved de nationale test

Vejledning til lærere ved de nationale test Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 322 Offentligt Vejledning til lærere ved de nationale test Målgruppe Tidsramme Indledning Før testen starter Til læreren under testen Efter testen Målgruppe Denne

Læs mere

Nationale test. v. Marie Teglhus Møller. Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk

Nationale test. v. Marie Teglhus Møller. Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk Nationale test v. Marie Teglhus Møller Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk Oplæg for dagen Hvad er en pædagogisk test? Hvilke krav stilles der til opgaverne

Læs mere

Forside. Vejledning om de nationale test. til skoleledere. Januar Titel 1

Forside. Vejledning om de nationale test. til skoleledere. Januar Titel 1 Forside Vejledning om de nationale test til skoleledere Januar 2017 Titel 1 Indhold Læsevejledning 5 Bag om de nationale test 6 Formålet med de nationale test 6 Disse områder tester de nationale test 6

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Redaktion: Anne Ebdrup Foto: Ulrik Jantzen/

Læs mere

Begrebsafklaring. Hvad vil vi vide noget om? Hvorfor vil vi vide det? Hvad har vi fokus på? Kompetencer og potentialer. undervisning (IUP)

Begrebsafklaring. Hvad vil vi vide noget om? Hvorfor vil vi vide det? Hvad har vi fokus på? Kompetencer og potentialer. undervisning (IUP) Begrebsafklaring Hvad vil vi vide noget om? Sprogvurdering Sprogbeskrivelse Status Kompetencer og potentialer Hvorfor vil vi vide det? Placering af en elev Tilrettelægge undervisning (IUP) Hvad har vi

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler

Læs mere

I skoleåret 2016/2017 gennemføres de nationale test i fire perioder:

I skoleåret 2016/2017 gennemføres de nationale test i fire perioder: Nationale test i skoleåret 2016/2017 Som et led i indsatsen for at opnå resultatmålene, er det i Horsens kommune besluttet, at de frivillige nationale test i læsning og matematik bliver obligatoriske at

Læs mere

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet Sammenfatning I efteråret 2014 blev der i alt gennemført ca. 485.000 frivillige nationale tests. 296.000 deltog i de frivillige test, heraf deltog

Læs mere

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag Bilag til Merete Brudholms artikel Bilag 1 Til drøftelse i klassens lærerteam Hvilke læsemåder behersker eleverne i relation til genrerne fortællende og informerende tekster, og hvilke skal implementeres

Læs mere

Forside. Vejledning om de nationale test. til lærere i alle fag. Januar Titel 1

Forside. Vejledning om de nationale test. til lærere i alle fag. Januar Titel 1 Forside Vejledning om de nationale test til lærere i alle fag Januar 2017 Titel 1 Indhold Forord og læsevejledning 5 Praktisk guide til at afvikle testene 6 Før testen 6 Tænk testene med i årsplanlægningen

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test

Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har i forbindelse med testrunden 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse med det formål at få indblik i lærernes

Læs mere

De nationale tests måleegenskaber

De nationale tests måleegenskaber De nationale tests måleegenskaber September 2016 De nationale tests måleegenskaber BAGGRUND De nationale test blev indført i 2010 for at forbedre evalueringskulturen i folkeskolen. Hensigten var bl.a.

Læs mere

Den socioøkonomiske reference. for resultaterne AF de nationale test. en vejledning til skoleledere og kommuner

Den socioøkonomiske reference. for resultaterne AF de nationale test. en vejledning til skoleledere og kommuner Den socioøkonomiske reference for resultaterne AF de nationale test en vejledning til skoleledere og kommuner Den socioøkonomiske reference for resultaterne af de nationale test Alle elever i folkeskolen

Læs mere

Portfolio i erhvervsuddannelserne

Portfolio i erhvervsuddannelserne Portfolio i erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 5 2008 Indhold 4 Introduktion 5 Portfolio i erhvervsuddannelserne 5 To former for portfolio 6 Portfolio som evalueringsmetode

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Indhold Om vejledningen... 4 Kort om testene... 5 Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test April 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udviklingen af de nationale test (beretning

Læs mere

BRUG TESTRESULTATERNE

BRUG TESTRESULTATERNE BRUG TESTRESULTATERNE INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK BRUG AF RESULTATER FRA DE NATIONALE TEST INDHOLD 3 Opfølgningen gør forskellen 4 Testens indhold 6 Hvordan kan resultaterne læses 10 Fra testresultat til

Læs mere

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Baggrund Der er ti obligatoriske test á 45 minutters varighed i løbet af elevernes skoletid. Disse er fordelt på seks forskellige fag og seks forskellige

Læs mere

Systematisk evaluering af Dansk, Matematik og Elevtrivsel i Struer Kommune.

Systematisk evaluering af Dansk, Matematik og Elevtrivsel i Struer Kommune. Systematisk evaluering af Dansk, Matematik og Elevtrivsel i Struer Kommune. Styregruppen består af: Pia Weedfald Hansen (deltager i første møde) Bente Larsson, viceskoleleder Østre Skole René Stefansen,

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen Det handler om 1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen 2. Elevernes progression er afhængig af god faglig ledelse 3. Data om faglighed og trivsel

Læs mere

Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer

Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer Introduktion Denne vejledning skal ses som et tillæg til i Vejledningen til Beregneren i standardudgaven.

Læs mere

De nationale test foråret National præstationsprofil

De nationale test foråret National præstationsprofil De nationale test foråret 2016 National præstationsprofil De nationale test foråret 2016 National præstationsprofil Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, oktober 2016 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl

Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl. 14.40-15.20 Dansk som andetsprog som dimension i fagene samt faglig læsning og skrivning er under overskriften Sproglig udvikling skrevet ind som tværgående

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

%%% & ' ( ' ' ) * +,-&. ".. " #

%%% & ' ( ' ' ) * +,-&. ..  # $ %%% ' ' ' ) * +,-. /+.. 0'1 23 $ % ' ' $%% % $ ' ' $ % ' ) '% ' $ )) ' *' ) ) ' ) + Nogle elever lærer bedst med musik i baggrunden. Dette bliver vi nødt til at tage alvorligt i testsituationen. Test

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner Indledning Teststatus Testresultater Årsresultater version 1 (januar 2015) Test og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

8:30-14:30 Sproglig udvikling Kort aktivitet Planlægning af undervisningsforløb Fremlæggelse af undervisningsforløb

8:30-14:30 Sproglig udvikling Kort aktivitet Planlægning af undervisningsforløb Fremlæggelse af undervisningsforløb 8:30-14:30 Sproglig udvikling Kort aktivitet Planlægning af undervisningsforløb Fremlæggelse af undervisningsforløb Kaffepause 10:00-10:15 Frokost 12:15-13:00 Kaffepause 13:45-14:00 SPROGLIG UDVIKLING

Læs mere

August 2014 Rapport. Skolernes anvendelse af hjælpemidler og fritagelsespraksis i de nationale test Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

August 2014 Rapport. Skolernes anvendelse af hjælpemidler og fritagelsespraksis i de nationale test Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen August 2014 Rapport Skolernes anvendelse af hjælpemidler og fritagelsespraksis i de nationale test Indholdsfortegnelse 1. Formål 3 2. Anvendelse af hjælpemidler i de nationale test 4 2.1. Praksis for anvendelse

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning

Evaluering af skolens samlede undervisning Evaluering af skolens samlede undervisning Fokuspunkter for evalueringen Elevernes faglige udbytte af undervisningen Elevernes trivsel Evalueringsformer der benyttes på skolen 1. Folkeskolens prøver 2.

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test Adaptive General Reasoning Test STANDARD RAPPORT Dette er en fortrolig rapport, som udelukkende må anvendes af personer med en gyldig certificering i anvendelse af værktøjet AdaptGRT fra DISCOVER A/S.

Læs mere

En guide til arbejdet med. elevplaner

En guide til arbejdet med. elevplaner En guide til arbejdet med elevplaner 2 En guide til arbejdet med elevplaner Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Arkivfotos: Marianne Andersen Layout: Lise Særker Tryk: Prinfo, Aalborg Redaktion: Pædagogisk

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Principper for evaluering på Beder Skole

Principper for evaluering på Beder Skole Principper for evaluering på Beder Skole Evaluering er en vigtig faktor i forhold til at få viden som skal være med til at udvikle den enkeltes elevs trivsel og læring. Men evaluering er mere end det.

Læs mere

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog Hørsholm Kommune Rådhuset, Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 NOTAT 3.9. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 Arbejdsgruppe 2 Dokumentation i relation til folkeskolen Kommissorium 1. Arbejdsgruppen skal udarbejde et oplæg til politisk beslutning som sammentænker de

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Afprøvet med Internet Explorer og Google Crome, og burde også virke med Apple Safari.

Afprøvet med Internet Explorer og Google Crome, og burde også virke med Apple Safari. National test Elev. Kan anvendes til både norm- og kriteriebaserede resultater. Registreringsprogram for resultaterne af elevernes afholdelse af nationale test i dansk. Denne fulde udgave af programmet

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 X-købing Kommune Sådan burde skolerne offentliggøre deres resultater Denne resultatrapport afspejler ikke virkeligheden. Fremtidsskolen er ikke nogen virkelig skole,

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

National præstationsprofil dansk, læsning

National præstationsprofil dansk, læsning National præstationsprofil dansk, læsning sammenklip af National præstationsprofil 2012/13 fra Undervisningsministeriets hjemmeside Den nationale præstationsprofil viser, hvordan alle elever i folkeskolen

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015 UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015 Gitte Jørgensen Indhold: Krav til evaluering Rammer for evaluering Evalueringsplan Opfølgningsplan Evaluering af danskundervisningen Konklusion Krav

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Dansk som andetsprog (DSA)

Dansk som andetsprog (DSA) Side 1 af 7 Dansk som andetsprog (DSA) Skolens navn: Abildgårdskolen Skoleår: 07/08 Undervisningstimer Dette skema omhandler ikke timer udlagt til undervisning i dansk som andetsprog i modtagelsesklasser

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015

Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015 Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015 16/17-11-2015 Modtagelse i praksis i Hillerød 1 Ny kommune samme overskrifter Hillerød

Læs mere

resultaterne og sammenholde dem med hinanden.

resultaterne og sammenholde dem med hinanden. ! "#$%!& ' ( ( ' Hvordan har du fattet interesse for at undervise dine kollegaer i dansk som 2. sprog? Det er meget tilfældighedernes spil. Det startede med, at Lise Thorn bad mig om at tage på et kursus,

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Paradisbakkeskolen matematikpolitik. Skoleåret 2015 2016.

Paradisbakkeskolen matematikpolitik. Skoleåret 2015 2016. Paradisbakkeskolen matematikpolitik. Skoleåret 2015 2016. Indsat fra Bornholms Regionskommunes Matematikmålsætning : Folketingets mål: 1) Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne

Læs mere

Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune

Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune Faglig udvikling Læringsstrategier Løbende evaluering Basisundervisning i dansk som andetsprog Opbyggelse af basisordforråd Statisk/dynamisk årsplan

Læs mere

læsning indskoling trivsel og undervisningsmiljø sund mad/skole

læsning indskoling trivsel og undervisningsmiljø sund mad/skole Al-Hilal skolen Evaluering Ifølge Friskolelovens krav til evaluering i de frie skoler skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning

Læs mere

To sprog én udfordring

To sprog én udfordring To sprog én udfordring 1 Uddrag af spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med Tosprogs-Taskforcen og DRs kampagne To sprog én udfordring Det siger lærerne *** Indblik i svarene fra over 2.000 lærere om

Læs mere

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Dato Tid Indhold Onsdag d. 20.-11 9.00 14.00 Deltage i undervisningen: Fremlæggelse på afgangsholdet om deres studietur til Montenegro og besøg

Læs mere

Partnerskab om Folkeskolen Sammenfatning. H. C. Andersen Skolen

Partnerskab om Folkeskolen Sammenfatning. H. C. Andersen Skolen Partnerskab om Folkeskolen 2007 Sammenfatning H. C. Andersen Skolen Indhold 1 Indledning 3 2 Elevernes udbytte af undervisningen 4 2.1 Elevernes faglige udbytte 4 2.2 Læsetest 4 3 Elevernes svar 5 3.1

Læs mere