Bilag vedr. museumsudvikling: Om Kvorning Design & Kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag vedr. museumsudvikling: Om Kvorning Design & Kommunikation"

Transkript

1 Bilag vedr. museumsudvikling: Om Kvorning Design & Kommunikation Mulige samarbejdsflader mellem Faaborg Kulturhistoriske Museer/Øhavsmuseet og Kvorning design & kommunikation Kvorning design & kommunikation er en professionel tegnestue med en ret unik sammensætning af specialister inden for konceptudvikling og -rådgivning, udstillingsdesign, scenografi, grafisk design, kommunikation og PR. Vores specialer, kompetencer, erfaringer og netværk gør os attraktive og oplagte som samarbejdspartner for dig og jeres projekt - som nævnt ovenfor ikke blot inden for udstillinger og grafisk design, men også på de meget mere overordnede linjer. Konceptudvikling Kvorning design & kommunikation kan med stor fordel inddrages ind i opgaverne på et tidligt tidspunkt, hvor den egentlige grundidé og konceptet skal udvikles og fastlægges. Vi har stor erfaring med den slags konceptudvikling på mange planer - både fra det mere landskabelige og overordnet strategiske til det egentlige designmæssige og fysiske koncept. Vi udarbejder ofte et idékoncept eller egentligt skitseforslag til brug for fundraising-arbejdet, og i den proces anvender vi i udstrakt grad rumlig skitsering og visualisering i 3D - ja, også egentlig animation, hvor det er en særlig styrke for præsentationen. Vi påtager os også gerne at indgå i den mere politiske fase - som museets 'mand' - i dialog med beslutningstagere i fx kommune og Kulturarvsstyrelse mv. Nye udstillinger og reorganisering af de eksisterende Kvorning design & kommunikation kan som specialister inden for udstillingsdesign tilbyde at skabe et nyt overordnet udstillingskoncept til jeres kommende udstillinger. Tilsvarende udstillingskoncepter har Kvorning design & kommunikation udviklet og implementeret rigtig mange gange både herhjemme og i udlandet. Samtidig ser vi gerne på de eksisterende udstillinger og kommer med forslag til, hvordan de kan reorganiseres - og fx også hvordan ny formidling og digitale medier kan integreres på en naturlig og overbevisende måde. Ny visuel identitet og reorganisering af website Som en naturlig del af samarbejdet tilbyder vi også at skabe en ny visuel identitet for Faaborg Kulturhistoriske Museer - eller det, der jo nok nærmere kommer til at hedde Øhavsmuseet på sigt. Vi har en flok grafikere og kommunikationsfolk ansat, og vi kan desuden også tilbyde styring af grafiske kampagner; fx foldere, annoncer, plakater, hæfter, invitationer, outdoor, webbannere mv., når det nye museum skal lanceres. Brugerundersøgelse Tegnestuen har som nævnt mange forskellige faggrupper ansat, herunder kommunikationsfolk og en etnolog. En brugerundersøgelse kan indeholde mange ting, og det skal selvfølgelig aftales nærmere, hvad en eventuel undersøgelse skal omhandle. Her hos Kvorning har vi både erfaringer med de kvalitative- og kvantitative undersøgelser, og vi laver også fokusgruppeinterviews med udvalgte målgrupper, og voxpox. Man kan også kombinere overstående metoder, men alt det vil vi meget gerne drøfte med jer senere, da der er fordele og ulemper ved hver af metoderne - og det er vigtigt, at vi diskuterer i fællesskab, hvilke 'resultater' vi gerne skal nå frem til. 1

2 Indretning af cafe og museumsshop Kvorning design & kommunikation tilbyder også gerne, at hjælpe med et indrette nye café- og shop-faciliteter. Vi har stor ekspertise inden for dette område, og vi udvikler konstant nye produkter til den slags rum - se fx vores web-shop: Lys, lyd og levende billeder Lys og lyd er en vigtig del af udstillingsoplevelsen, og her tilbyder Kvorning design & kommunikation også at gå de eksisterende udstillinger igennem og udvikle forslag til nye lys- og lydstationer eller komplette, gennemkomponerede lydkulisser. Desuden har vi in-house kapacitet til animation og filmredigering, så vi også kan tilbyde at inddrage levende billeder i formidlingsfladerne. Skiltning ude og inde Det er vigtig at skabe gode adgangsforhold via skiltning for at skabe optimalt flow. Kvorning design & kommunikation hjælper gerne med at give gæsterne den bedste museumsoplevelse via forskellig former for skiltning både ude og inde. Vi er bl.a. 'kongelig hofleverandør' inden for dette område, idet vi har lavet skiltning på en lang række danske slotte. Kommunikation og PR Kvorning design & kommunikation tilbyder også kommunikation og PR; fx faglig formidling, udstillingstekster, spørgeskemaundersøgelser, interviews, artikler, pressemeddelelser, case stories, faktaark mv. Totalentreprise Kvorning design & kommunikation har en række troværdige underleverandører, og vi kan løse enhver udstillings-, design- eller identitetsopgave uanset kompleksitet, størrelse eller lokalitet som nøglefærdig entreprise. Vi påtager os også gerne projektledelse og styring af eksterne leverandører og partnere. Udstillingssystemer Kvorning design & kommunikation designer udstillingssystemer, der kan bruges både inde og ude. Læs mere om fx udstillingssystemerne OUTPOST og BUG SYSTEMS på vores web-shop, Om Kvorning design & kommunikation Kvorning design & kommunikation er en allround designtegnestue med speciale i udstillingsdesign, grafisk kommunikation og indretning. Vi løser opgaver for en række ministerier, offentlige og private organisationer og virksomheder både herhjemme og i udlandet. Designprojekter er tilrettelagt og gennemført i over 40 lande - i hele verden. Vi udvikler og implementerer designløsninger uanset art, skala og kompleksitet - alt fra visitkort til verdensudstillinger. Vores team af udstillingsdesignere, grafiske designere, arkitekter og projektledere samt kommunikationsfolk og projektudviklere løser specialopgaver, der kræver særlige og komplementære kompetencer og erfaringer. Vi lægger stor vægt på at forstå kundens og opgavens udgangspunkt, og udarbejder koncept, indhold og formmæssigt udtryk i tæt samarbejde med kunden. Kvalitet, seriøsitet, sammenhæng og 2

3 god service er nøgleord - oftest fungerer vi som totalleverandør og designpartner for kunden og løser alt lige fra konceptudvikling, designløsning, projektstyring, produktion, implementering til evaluering og opfølgning. Vores kompetencer omfatter: Idé- og konceptudvikling Udstillingsdesign - permanente, temporære og vandreudstillinger, scenografi, design af udstillingssystemer, montrer, lys- og lyddesign Grafisk design, identitetsprogrammer, designmanualer, magasiner, årsberetninger, kampagner, informationsmaterialer, emballage Indretning, inventar, møbeldesign, produktdesign, belysningsdesign, arkitektur Interaktivitet, digitale brugerflader, hands-on Budgetstyring, produktionsstyring, logistik, transport, montage Branding, designpolitik - udvikling, projektstyring Webdesign, CMS, analyse Animation, motion graphics, filmredigering Kommunikation, markedsføring, kampagner, PR Læs mere på -- Kvorning design & kommunikation MAA MDD Magstræde København K T D F Kvorning design & kommunikation er iso-certificeret efter DS/EN ISO 9001:2008 standarden 3

4 Kvornings tidligere projekter / relevant erfaring Koldkrigsmuseum Stevnsfort Her var vi involveret helt fra starten sammen med den daværende museumsleder, en selvbestaltet støttegruppe og lokale initiativtagere til museumplanerne. Processen gik i flere år fra den strideste modvind i det lokale kommunalråd - over kontakt til daværende kulturminister Brian Mikkelsen, som faldt for stedet og gav det sin store opbakning, hvilket udløste en masse presse og derefter støtte fra Kulturarvsstyrelsen til et skitseprojekt. Det blev - samtidig med udvikling af en visuel identitet og en enkel men meget effektiv hjemmeside - løftestangen til at A.P. Møller støttede projektet. Undervejs var jeg direkte involveret også i diskussioner på kommunalt plan, byrådsmøder mv, hvor jeg fremlagde projektet flere gange. Stemningen vendte i kommunen, da man nu så potentialet i stedet, og kommunen trådte til med årligt drifttilskud. Museet åbnede i juni Kronprins Frederik klippede snoren samtidig med at Flyvevåbnet overfløj stedet med en jagereskadrille... og 3 måneder efter åbningen havde besøgstallet rundet Vores indsats har været: Konceptudvikling Aktiv bearbejdning af politiske beslutningstagere Skitseprojekt og budgettering Hjælp til fundraising Oprettelse af backinggruppe bestående af relevante professionelle 'kendisser' som journalist Leif Davidsen, kontreadmiral Hillingsø m.fl. Design, oprettelse og drift af hjemmesiden stevnsfortet.dk Design af visuel identitet Pressearbejde Udstillingsdesign og grafisk design samt animationer, lys og lyd i 'undergrunden' Etablering af udstilling, aktiviteter over og under jorden og scenografi i totalentreprise Projektering af ombygning af lagerbygning til ankomstcenter herunder myndighedstegninger og tilsyn Efterfølgende hjælp til hjemmesiden og udvikling af ideer til skoletjeneste og interaktiv formidling, spil mv Odense Bys Museer, Ny udstillingsbygning I processen omkring den kommende udbygning af Møntergården i Odense har vi/jeg været direkte involveret i flere faser. Vores indsats har indtil videre været: Samarbejde med museet omkring udvikling af overordnet formidlingskoncept Design og udarbejdelse af gennemillustrerede prospekter Designassistance i forbindelse med udarbejdelse af fundraisingmateriale Tekstforfatter til ovennævnte materialer Konceptudvikling for og praktisk gennemførelse af workshop for museets medarbejere og ledelse Forberedelse af grundmateriale for arkitektkonkurrence Udstillingsfaglig bisidder ved bedømmelse Sideløbende indledende arbejde med konceptudvikling af de kommende udstillinger 4

5 - desuden har vi for Odense Bys Museer udviklet og etableret: Udstillingen 'Moderne Tider' i Den Fynske Landsby, 17 internationale vandreudstillinger i forbindelse med HCA2005, udstillingen 'Højspænding' på Thriges Kraftcentral, udstillingen 'Byens Liv' på Møntergården (netop åbnet) og indirekte også for museet udstillingen i Hudevad Smedje, som åbner i august... Rudersdal Museer Her er vi netop blevet inddraget i et lignende udviklingsforløb omkring etablering af et nyt hovedmuseum for det nuværende Rudersdal Museer. Vi er her ikke nær så langt, men det vil givet vis på flere måder minde om processen omkring Møntergården i Odense. Indtil videre har vi stået for: Konceptudvikling for og praktisk gennemførelse af høringsdag med fokus på borgerinddragelse og for de involverede museers medarbejdere og ledelser Indledende drøftelser omkring mulige bygningers anvendelse til nyt hovedmuseum Som led i en stigende synliggørelse af museet: Design og tilrettelæggelse af aktuel særudstilling om Kay Bojesen - herunder udvikling af annoncekoncept, presse- og PRmateriale. - og på sigt er det tanken, at vi sandsynligvis skal konceptudvikle museet og stå for arkitektprojekt for ombygning af den bygning, der udvælges samt designe og etablere udstillingerne, udvikle grafisk identitet, website mv. Københavns Kommune, Albertslund Kommune og Greve Kommune Vi har gennem mange år arbejdet med udviklingsprocesser og informationskampagner af både konceptmæssig og praktisk art for Københavns og Albertslund kommuner - og senest er vi på samme måde i gang med at arbejde med Greve Kommune. Arbejderne har bestået i: Konceptudvikling Webdesign og grafisk design Design og praktisk gennemførelse af indendørs og udendørs kampagner i det offentlige rum Udstillingskoncepter og gennemførelse samt al logistik For Københavns Kommune står vi for al praktisk gennemførelse af småudstillinger i forbindelse med offentliggørelse af lokalplaner over hele byen For København design og tryk af højhusstrategi og udvikling af visuel identitet for 'Miljømetropolen' samt kampagnewebsites fx for det kommende nye bycykelkoncept mv. For Albertslund design af design og tryk af kommunestrategi og visionskoncept, miljøfestivaler og budgetdage, temaudstillinger mv For Greve Kommune kampagner i det offentlige rum mv. Kommunebranding generelt I forbindelse med Kommunernes Landsforenings arrangement i Fredericia i sept med fokus på efteruddannelse for kommunale ledere, udviklede vi et branding-inspirationsværktøj, som tænkes 5

6 anvendt i processer som de ovennævnte. Det er formuleret og samlet i et hæfte, vi har ladet trykke med henblik på at indgå i samarbejder med flere kommuner og kommunale institutioner. Konceptudvikling for museer generelt Som vores allerede fremsendte referencer afslører, har vi stor erfaring med udvikling af udstillingskoncepter af enhver art - i både ind- og udland. Processerne omfatter stort set hver gang hele spektret fra idéudvikling og skitseprojekt, fundraisingmateriale og projektering til den praktiske gennemførelse og etablering af nøglefærdige udstillinger samt trykt og digital formidling som supplement til udstillingerne. Vores brede erfaring med ovennævnte processer sammenholdt med vores mange år i design- og ikke mindst udstillingsfaget klæder os grundigt på til at kunne indgå som sparringspartner for den kommende udvikling af Øhavsmuseet i Faaborg. 6

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation.

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. Brancheanalyse Møder med organisationer og virksomheder 1 Indholdsfortegnelse Konklusion... 3 Indledning... 6

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du

Læs mere

OPLEVELSES- KOMMUNIKATION

OPLEVELSES- KOMMUNIKATION OPLEVELSES- KOMMUNIKATION 2 / OPLEVELSESKOMMUNIKATION Otte trin til at tænke i oplevelser 1. Drop folderen De klassiske kommunikationskanaler egner sig bedre til at opdrage på modtageren, men skaber ikke

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

14 Designsucceser. Baggrundsrapport

14 Designsucceser. Baggrundsrapport 14 Designsucceser Baggrundsrapport April 2009 14 DESIGNSUCCESER Baggrundsrapport Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen af Fri Agent Eskild Hansen, april 2009 14 DESIGNSUCCESER Baggrundsrapport Publikationen

Læs mere

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Indholdsfortegnelse: 1: Vision, mål og værdigrundlag 2: Linjerne - mål, indhold og vision 3: Marketing 5: Netværk 6: Fysiske rammer 1 Vision, mål og værdigrundlag

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

14 DESIGNSUCCESER. Baggrundsrapport

14 DESIGNSUCCESER. Baggrundsrapport 14 DESIGNSUCCESER Baggrundsrapport Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen af Fri Agent Eskild Hansen, februar 2009 Indhold 1508 en fokuseret vækstvirksomhed...3 3PART realistisk og træfsikker jysk

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere