TRAFIKKEN I KØBENHAVN. Trafiktal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRAFIKKEN I KØBENHAVN. Trafiktal 2006-2010"

Transkript

1 TRAFIKKEN I KØBENHAVN Trafiktal

2 2 INDHOLD SIDE 3: Forord 5: Trafikudviklingen i København i : Biltrafik 8: Kollektiv trafik 10: Cykeltrafik 11: Fodgængertrafik 12: Trafiksikkerhed 14: Trafikken gennem kommunegrænsen og søsnittet : Kommunegrænsen ÅDT (årsdøgntrafik) 19: Trafikken gennem søsnittet kl mod centrum : Søsnittet ÅDT (årsdøgntrafik) 22: Andre faste tællestationer ÅDT (årsdøgntrafik) 38: Kort over trafikstrømme på veje med > 5000 køretøjer ÅDT (årsdøgntrafik) i : Trafikarbejdet for køretøjer : Kort over trafikstrømme på veje med > 2000 cykler og knallerter i tidsrummet kl i : Trafikarbejdet for cykler : Døgn-, uge- og årsvariation for køretøjer og cykler 43: Køretøjernes fordeling, en hverdag kl : Frederiksberg Kommune ÅDT (årsdøgntrafik) 45: Fodgængertællinger : Oversigtskort over faste tællesteder 47: Register ISSN

3 FORORD 3 Den seksogtyvende udgave af Færdselstællinger har fået nyt navn igen og er blevet udvidet med endnu otte sider. TRAFIKKEN I KØBENHAVN indeholder nu, udover data for årene fra de trafiktællinger, der foretages efter et fast program i Københavns Kommune, også tal for den tunge trafik, bilejeskab, P-pladser, den kollektive trafik, trafiksikkerhed og fodgængere. Desuden findes data for trafiktællinger i Frederiksberg Kommune. Trafiktællinger Tabellerne med tælleresultaterne indeholder den beregnede årsdøgnstrafik (ÅDT) for køretøjer, cykler og knallerter (ÅDT = den gennemsnitlige trafik pr. døgn for hele året inkl. ferieog helligdage). Procentandelen af den tunge trafik gælder fortsat tidsrummet, hvor tællingerne er foretaget (kl , fra 2009 kl ). Gennem en årrække har trafikmønstret i København ændret sig. Flere møder på arbejde i kontortid og flere kører senere hjem. Tidsrummet kl er ikke længere optimalt til at repræsentere døgnets trafik, og beregninger har vist, at ved at flytte tidsrummet for tællinger til kl , får vi talt 3-5% mere af døgnets trafik. For at kunne sammenligne trafiktal kl med tællinger kl har vi omregnet trafiktallene til årsdøgstrafik (ÅDT) for perioden Alle ÅDT-tal er afrundede. Hvad er køretøjer? Personbiler, motorcykler, registreringspligtige knallerter og varevogne (på gule eller gul-hvide plader) med en totalvægt på op til 3,5 tons udgør den lette trafik. Den tunge trafik er køretøjer med en totalvægt på over 3,5 tons, dvs. sololastbiler, lastbiler med sættevogn, lastbiler med påhæng og busser. Cykler og knallerter Antallet af cykler og knallerter varierer efter sæson og eventuelt også af vejrforhold. Generelt udgør knallerter ca. 1 % af cykel- og knallerttallene. Tallene svarer til det antal, der kører på en normal forårs-og efterårsdag med tørvejr - de to årstider, hvor de faste tællinger foregår.

4 4 Omregningsfaktorer Ønsker man for køretøjer at kende hverdagsdøgntrafikken (HVDT = den gennemsnitlige trafik på et hverdagsdøgn) kan den beregnes, dog med det forbehold, at der beregnes på afrundede værdier: Køretøjer: HVDT = ÅDT * 1,12 For cykler og knallerter er beregningen af HVDT også behæftet med usikkerhed, men en retningsgivende formel er: Cykler: HVDT = ÅDT * 1,19 HVDT og ÅDT angives sædvanligvis op- eller nedrundet til hele hundrede. Yderligere oplysninger Publikationen indeholder oversigtstal, men ønskes mere detaljerede oplysninger, f.eks. retnings-, time-, og artsopdeling af tallene, kan de data findes på internettet på følgende side, som vi opdaterer regelmæssigt: TrafiktaellingerNyesteTal.aspx Søger du data, som ikke fremgår af publikationen eller ovennævnte side på internettet, kan du rette kontakt til Center for Trafik, Islands Brygge 37, 2. sal, 2300 København S. Tlf Åse Boss Henrichsen: Publikationen udgives hvert forår. Aftale om eventuelt abonnement på ovennævnte telefonnummer eller pr. . Publikationen findes også på Teknik- og Miljøforvaltningen hjemmeside, hvorfra den kan downloades. Adressen er: Teknik og Miljøforvaltningen Center for Trafik Forår 2011

5 TRAFIKUDVIKLINGEN I KØBENHAVN I Cykeltrafikken Igennem søsnittet - ringen som omkranser den indre by - er der tale om en stigning fra til cykler i dagtimerne. Gennem kommunegrænsen er cykeltrafikken faldet fra til En samlet stigning på cykler. Cykeltrafikarbejdet er en indikator for hvor mange kilometer, der cykles på en hverdag på det københavnske vejnet, beregnet ud fra tællinger foretaget i sommerhalvåret. Cykeltrafikarbejdet er igen steget efter stagnation i Fra 2009 til 2010 steg cykeltrafikarbejdet med 3,7 %. I alt cykles der på en hverdag ca. 1,21 mio. kilometer på det københavnske vejnet. På de regionale veje cykles der ca. 0,26 mio. km. Fordelingsgaderne tegner sig for ca. 0,36 mio., bydelsgaderne for ca. 0,24 mio. km, strøggaderne for ca. 0,15 mio. km og de lokale veje for ca. 0,20 mio. km. Biltrafikken Gennem søsnittet er bilernes antal i dagtimerne fra steget fra til , og gennem kommunegrænsen er tallet faldet med ca til i alt Et samlet fald på ca biler. Siden 1993 er trafikarbejdet steget hvert år. Denne tendens blev først brudt i 2008, hvorefter trafikarbejdet faldt. Biltrafikarbejdet er samlet set faldet med 1,4 % fra 2009 til Fra 2007 til 2010 er biltrafikarbejdet faldet med 2,0 %. I alt køres der på en hverdag ca. 4,82 mio. km på de københavnske veje. På de regionale veje køres der ca. 2,42 mio. kilometer. Fordelingsgaderne tegner sig for ca. 1,18 mio., bydelsgaderne for ca. 0,66 mio. og strøggaderne for ca. 0,21 mio. km, mens der på de lokale veje køres ca. 0,35 mio. km.

6 6 BILTRAFIK Den samlede udvikling i biltrafikarbejdet (antal kørte km på en hverdag) uden lokalveje i København viser en stigning på 17,8 % siden 1990 til I 2008 var det første gang siden 1993 at biltrafikarbejdet faldt. Den udvikling er fortsat i både 2009 og Fra 2009 til 2010 faldt biltrafikarbejdet med 1,4 % og siden 2007 er biltrafikarbejdet faldet med 2,0 %. Biltrafikken udvikler sig ikke ens overalt i kommunen. I et snit, hvor vejene krydser kommunegrænsen, har der siden 2000 været en vækst på 7,8 % (siden ,2 %). Fra 2009 til 2010 faldt trafikmængden med 1,6 % og er i dag på niveau med trafikken i Biltrafikken over søsnittet, hvor vejene krydser søerne og havnen, er faldet med 9,4 % siden 2000 (siden ,8 %). I år steg trafikmængden med 1,2 % i forhold til Tung trafik Andelen af tunge køretøjer (over 3,5 tons) varierer fra strækning til strækning. I kommunegrænsen og i søsnittet ligger andelen på omkring 5 % i Den tunge trafik i både kommunegrænsen og søsnittet har generelt været faldende siden Fra 2009 til 2010 var der et markant fald over kommunegrænsen på 13 % (siden 2000 et fald på 34 %). Over søsnittet steg den tunge trafik med 3 % fra 2009 til 2010, men er generelt faldet med 37 % siden Samlet biltrafik i dagtimer Over kommunegrænsen Over søsnittet Tunge køretøjer i dagtimer i Over kommunegrænsen Over søsnittet

7 7 Bilejerskab I 2010 var der 224 personbiler til privatkørsel pr indbyggere i kommunen. Det er et fald på omkring 2 % i forhold til I alt var der personbiler til privatkørsel i kommunen i Antallet er steget med 17 % siden Antal P-pladser i dagtimerne til privatkørsel Antal personbiler til privatkørsel For mere detaljeret P-tællinger, se kommunens hjemmeside: '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 Udvikling i antal personbiler til privatkørsel i Københavns Kommune fra Fra Danmarks Statistik (ingen data fra 2004)

8 8 KOLLEKTIV TRAFIK Den kollektive trafik har på en hverdag mere end passagerer i Frederiksberg og Københavns Kommune. Adgangen sker på knap busstoppesteder og 40 stationer til tog, S-tog og metro. Mere end halvdelen benytter bus, mens resten benytter tog eller metro. Nørreport st. og Københavns Hovedbanegård er de to stationer, hvor flest passagerer begynder en togrejse. Nørreport st. er den mest benyttede station for både tog-, metro- og buspassagerer. Antallet af metropassagerer i Frederiksberg og Københavns Kommune er steget med 5 % fra 2009 til Antallet af buspassagerer er steget med 4 %. Antallet af togpassagerer steg med 1 %, og det selvom S-tog havde 3 måneder med et intensivt sporarbejde på Nordbanen. I alt steg den kollektive trafik med 3 % fra 2009 til METRO: Antal Antal påstigere påstigere Nørreport Kongens Nytorv Christianshavn Frederiksberg Vanløse Amagerbro Forum Lufthavnen Metropassagerer på de ti mest benyttede stationer på en hverdag i BUS: Antal Antal påstigere påstigere Ørestad Fasanvej Det samlede passagertal ligger i dag på det højeste niveau siden Nørreport st. Hovedbanegården Rådhuspladsen Nørrebro st. Amagerbro st. Husum Torv Nørrebros Runddel Trianglen Kongens Nytorv (Magasin) Blegdamsvej/Tagensvej Buspassagerer på de ti mest benyttede stoppestedsgrupper i kommunen på en hverdag i november 2010.

9 9 S-TOG: Antal Antal påstigere påstigere Nørreprort København H Vesterport Valby Østerport Hellerup Nordhavn Svanemøllen Vanløse Dybbølsbro Påbegyndte rejser med S-tog på de ti mest benyttede stationer i kommunen på en hverdag i november Index 100 = 1995 Index 100 = 1995 Tog Bus Metro '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 Udviklingen i kollektiv trafik i Frederiksberg og Københavns kommuner

10 10 CYKELTRAFIK Flere skal cykle I de seneste år har cykelområdet opnået en øget interesse - og ikke uden grund. Cyklen er bl.a. en kilde til et bedre byliv, og som CO2-neutralt transportmiddel et vigtigt bidrag til Kommunens langsigtede mål om et CO2-neutralt København i Københavns Kommune gør en målrettet indsats for at forbedre cykelforholdene. I 2010 har der bl.a. været fokus på at skabe endnu bedre forhold for at cykle til skole via projektet Sikre Skoleveje og der er anlagt 9 km cykelsti og -bane, f.eks. på Øresundsvej. Herudover er en række nye projekter besluttet i 2010 og mest markant er en ny cykel- og gangbro til ca. 80 mio. kr. over Helsingør Motorvejen og den kommende Nordhavnsvej. Udover færre alvorligt tilskadekomne er det lykkedes at vende udviklingen hvad angår trygheden i trafikken blandt københavnske cyklister. I 2010 følte 67 % af de cyklende sig trygge i trafikken, hvilket er en markant stigning sammenlignet med de foregående år. Kommunen har de sidste par år gjort en stor indsats for at øge trygheden. Vigtige årsager til den positive udvikling er omlægninger af kryds, tilbagetrukne stopstreger for biler, bredere cykelstier og nye cykelstier, som f.eks. i Stormgade. Endnu mere trygt og sikkert at cykle Sammenlignet med 2009 er antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne cyklister i 2010 faldet 12 %. I 2010 var tallet 92, heraf 3 dræbte, mod i alt 104 i 2009, heraf 2 dræbte. Også set over en længere periode er der tale om en positiv udvikling. Fra 2005 til og med 2010 er der sket et samlet fald på 22 %, så vi er godt på vej mod målet om, at halvere antallet i forhold til Ny cykelsti i Stormgade

11 FODGÆNGERTRAFIK 11 Da trafik beskriver menneskers bevægelse mellem to steder, gælder det jo ikke kun i et køretøj, men også til fods. Som noget nyt har vi sat fire automatiske fodgængertællere op på Amagerbrogade. Her kan vi tælle fodgængere hele dagen, alle uger, hele året. %% Ugevariation Det viste sig, at der var forskel på døgnmønstret for fodgængere og de øvrige trafikanter. Fodgængertrafik hænger ikke sammen med myldretid. Hvor der er langt flest biler og cykler kl. 9 og kl. 17, er intensiteten af fodgængere støt voksende i løbet af formiddagen og eftermiddagen. I løbet af ugen blev der gået mest mandag, torsdag og fredag. Det kan også have at gøre med handel og ærinder, og f.eks. med bankers og butikkers længere åbningstider torsdag og fredag. % Døgnvariation (hverdag) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Der var flest fodgængere oktober, november og december, og ikke som man kunne tro i foråret og sommeren. I maj og juni var der færrest fodgængere, men nu var maj måned også den koldeste maj i 14 år med 33 % mere regn end normalt og med det sekstende laveste antal soltimer siden 1920! Årsvariation Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

12 12 TRAFIKSIKKERHED En af trafikkens negative konsekvenser er, at der sker ulykker med menneskelige omkostninger. Kommunen arbejder målrettet med at mindske omfanget og har som redskab udarbejdet Trafiksikkerhedsplan i Målet er at mindske antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne trafikanter med 40 % inden udgangen af Udgangspunktet er et gennemsnit af årene Trafiksikkerhedsplanen peger på 4 vigtige indsatser: Cyklister, fodgængere, kryds og unge risikobilister. Center for Trafik har allerede haft stor fokus på krydsombygninger og udarbejdet indsatsplaner for cyklister og fodgængere. I 2010 er fokus på cyklister, fodgængere samt unge og risikovillige bilister. I 2010 blev der i alt registreret 218 dræbte og alvorligt tilskadekomne. Dette er 12 færre end i 2009 og betyder, at antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken overholder Københavns ambitiøse målsætning. Der kommer flest cyklister til skade, men alligevel faldt antallet af tilskadekomne cyklister i De udgjorde 42 % af samtlige alvorligt tilskadekomne og dræbte og sammen med knallertkørere (10 %) og motorcyklister (5 %) udgjorde de to-hjulede i alt 57 %. Tilskadekomne fodgængere faldt i Fodgængernes andel er nu 24 %. Tilsammen udgør de svage trafikanter - fodgængere, cyklister og knallertkørere - 77 % af de alvorligt tilskadekomne. For de øvrige trafikanter er der også registreret fald. Bilister tegner sig i 2010 for 17 % af de dræbte og alvorligt tilskadekomne Bilister og MC-førere: Antal Antal dræbte dræbte og alvorligt og tilskadekomne alvorligt tilskadekomne Fodgængere: Antal Antal dræbte dræbte og alvorligt og alvorligt tilskadekomne tilskadekomne

13 13 Cyklister og og knallertkørere: Antal dræbte Antal og dræbte alvorligt og tilskadekomne alvorligt tilskadekomne Alle trafikanter: Antal dræbte og alvorligt tilskadekomne Dræbte og alvorligt tilskadekomne Målsætning Tilbagetrukken stoplinie for biler

14 14 TRAFIKKEN GENNEM KOMMUNEGRÆNSEN OG SØSNITTET Summen af begge retninger kl , fra 2010 kl KOMMUNEGRÆNSEN Køretøjer Cykler og Cykler og knallerter knallerter Vejrkorrig SØSNITTET Køretøjer Cykler og Cykler og knallerter knallerter Vejrkorrig

15 TRAFIKKEN GENNEM KOMMUNEGRÆNSEN OG SØSNITTET Summen af begge retninger kl , fra 2010 kl Cykel-/knallerttrafikken er vejrkorrigeret fra 1989 til TÆLLESTEDER Kommunegrænsen Kommunegrænsen Søsnittet Søsnittet Søsnittet Kommunegrænsen Kommunegrænsen

16 16 KOMMUNEGRÆNSEN, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTATION KATEGORI 62: AMAGERBROGADE syd for Adriansvej 709: AMAGERMOTORVEJEN på bro over Avedøre Holme 63: AMAGER STRANDVEJ a) syd for Hedegårdsvej 8: ENGLANDSVEJ nord for Følfodvej 13: FREDERIKSBORGVEJ syd for Gladsaxevej 14: FREDERIKSSUNDSVEJ broen over fæstningsgraven 16: GAMMEL KØGE LANDEVEJ syd for Vigerslevvej 70: GRØNNEMOSE ALLE vest for Moseskellet 20: HARESKOVVEJ ved Ruten 487: HOLBÆKMOTORVEJEN vest for Sønderkær 71: HORSEBAKKEN nord for Mosesvinget 544: HØJE GLADSAXEVEJ nordøst for Hareskovvej 73: ISLEVHUSVEJ sydvest for Kildeløbet 24: JYLLINGEVEJ b) vest for Tudskærvej a) 2008: Trafikforsøg i Tårnby Kommune b) 2009: Vejarbejde ,5 4,4 5,1 6,0 7,9 7,0 4, ,9 5,0 5,5 5,6 6,8 3,0 6,9 6,6 3, ,2 6,4 5,7 5,5 5,0 2,8 5,8 6,5 6, ,4 3,1 3,7 5,0 5,5 2,2 4,0 6,2 3, ,3 2,7 3,5 3,5 5,0 0,6 2,5 3,7 3,8 2,8 5,9 3,9

17 KOMMUNEGRÆNSEN, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTATION 74: KASTRUPVEJ syd for Backersvej 75: KONGELUNDSVEJ nord for Floridavej 392: LANDLYSTVEJ vest for Engdals Alle 31: LYNGBYVEJ nord f. Emdrupvej (motorvej + lokalvej) 78: MØRKHØJVEJ broen over fæstningsgraven 36: ROSKILDEVEJ ud for Damhussøen 79: RYGÅRDS ALLE syd for Lundeskovsvej 80: RYVANGS ALLE syd for Callisensvej 40: SLOTSHERRENSVEJ vest for Åvendingen 194: STRANDVEJEN syd for Callisensvej 43: STRANDVEJEN syd for Tuborgvej 82: SVANEMØLLEVEJ syd for Callisensvej 45: SØNDERKÆR syd for Holbækmotorvejen 49: TUBORGVEJ sydvest for Lundedalsvej KATEGORI ,2 5,5 2,6 6,8 1,8 3,6 7,3 7,0 1,3 6,5 4, ,7 5,8 2,9 6,3 5,7 1,4 4,1 6,2 7,8 4, ,0 5,7 2,8 2,5 6,8 5,4 1,6 4,4 9,3 7,7 3, ,3 3,9 3,1 4,2 4,3 1,9 1,2 4,2 4,9 6,5 2, ,7 4,5 2,9 5,3 4,2 1,2 2,0 4,3 6,3 2,9

18 18 KOMMUNEGRÆNSEN, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTATION 609: TUBORGVEJ vest for Rymarksvej 55: VIGERSLEV ALLE vest for Vigerslevvej 708: ØRESUNDSMOTORVEJEN øst for Kongelundsvej KATEGORI ,4 8, , , ,4 7,6 4, ,6 6,7

19 TRAFIKKEN GENNEM SØSNITTET Kl mod centrum Cykel-/knallerttrafikken er ikke vejrkorrigeret

20 20 SØSNITTET, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTATION 129: BRYGGEBROEN cykel-og gangbro mellem Fisketorvet og Islands Brygge, åbnet 14. sep2006 5: DRONNING LOUISES BRO a) 69: FREDENSBRO 122: GAMMEL KONGEVEJ vest for Stenosgade 19: GYLDENLØVESGADE b) ud for søerne 72: INGERSLEVSGADE sydøst for Tietgensgade 602: ISTEDGADE nordøst for Gasværksvej 717: KALKBRÆNDERIHAVNSGADE nord for Indiakaj 25: KALVEBOD BRYGGE sydvest for Bernstorffsgade 6: KAMPMANNSGADE ud for søerne 26: KNIPPELSBRO 29: LANGEBRO 42: STRANDBOULEVARDEN c) nord for Classensgade 603: VESTERBROGADE vest for Stenosgade KATEGORI a) 2009: Tælling er foretaget, efter at trafikforsøget på Nørrebrogade indledtes ,4 7,1 5,7 9,7 6,2 9,6 4,7 8,6 6,9 6,6 6, ,4 4,4 6,9 5,5 10,8 6,7 9,2 7,4 4,5 7,2 6,8 7,1 7, ,3 4,6 7,2 5,0 9,1 8,3 8,5 6,7 5,4 5,6 6,1 6,3 7, ,1 3,8 5,0 3,9 7,8 6,0 4,6 4,3 2,7 6,8 5,6 3,7 6, ,9 3,9 5,0 4,7 8,3 6,5 4,3 4,1 3,2 5,4 5,4 3,7 6,8 b) 2006 og 2010: Omfattende vejarbejde på H.C. Andersens Boulevard c) 2009: Vejarbejde

21 SØSNITTET, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTATION 57: ØSTBANEGADE (ensrettet) nord for Classensgade 59: ØSTERBROGADE nord for Classensgade KATEGORI ,6 6, , , ,8 4, ,0 5,5

22 22 ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTATION KATEGORI : AMAGER BOULEVARD nordvest for Amagerbrogade 94 : AMAGERBROGADE nord for Englandsvej 551 : AMAGERBROGADE syd for Hollænderdybet 245 : AMAGER FÆLLEDVEJ syd for Sundholmsvej 604 : AMAGER FÆLLEDVEJ syd for Peter Vedels Gade 688 : AMAGER FÆLLEDVEJ nord for Amager Boulevard 733 : AMAGERMOTORVEJEN vestlige ben, ved Vejlands Allé 734 : AMAGERMOTORVEJEN østlige ben, ved Vejlands Allé 360 : AMAGER STRANDVEJ syd for Prags Boulevard 64 : AMALIEGADE nord for Toldbodgade 98 : ANNEBERGVEJ nord for Bellahøjvej 703 : ANNEXSTRÆDE syd for Valby Langgade 644 : ARTILLERIVEJ syd for Amager Boulevard 645 : ARTILLERIVEJ syd for Njalsgade ,9 3, ,0 9,2 12, , ,7 6,2 4,8 1,6 2,4 3, ,4 14,0

23 ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTATION 689 : BACKERSVEJ syd for Greisvej 99 : BELLAHØJVEJ syd for Frederikssundsvej 685 : BELLMANSGADE øst for Vennemindevej 726 : BERNSTORFFSGADE nord for Tietgensgade 697 : BERNSTORFFSGADE nord for Kalvebod Brygge 515 : BISPEENGBUEN 255 : BLEGDAMSVEJ syd for Øster Allé 397 : BLEGDAMSVEJ sydvest for Fredensgade 704 : BORGBJERGSVEJ sydvest for Sydhavnsgade 103 : BORGERGADE nord for Gothersgade 496 : BORUPS ALLE nordvest for Hulgårdsvej 3 : BREDGADE (ensrettet) nord for Kongens Nytorv 681 : CARL JACOBSENS VEJ vest for Bjørnsonsvej 738 : CENTER BOULEVARD syd for indkørsel til Bella Centret KATEGORI , , , , ,5 5, ,6 8, , ,6 6, , , , , , , , , ,

24 24 ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTATION KATEGORI : CHRISTIAN IV`s BRO , , , , , : CLASSENSGADE ,0 øst for Østerbrogade : DAG HAMMERSKJÖLDS ALLÉ ,2 sydøst for Øster Farimagsgade : ELLEBJERGVEJ , , , ,6 øst for Poppelstykket : EMDRUPVEJ vest for Tuborgvej 686 : EMDRUPVEJ , ,2 vest for Strødamvej : ENGHAVE PLADS øst for Enghavevej 67 : ENGHAVEVEJ , , , , ,4 nord for P. Knudsens Gade : ENGHAVEVEJ ,1 syd for Vesterbrogade : ENGLANDSVEJ ,3 syd for Sundbyvestervej : ENGLANDSVEJ , , ,5 nord for Sundholmsvej : FARVERGADE (ensrettet) ,5 nordøst for Rådhuspladsen : FIOLSTRÆDE *) sydøst for Nørre Voldgade 488 : FOLEHAVEN ,7 vest for Retortvej *) Se fodgængere, side 45

25 ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER,årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTATION KATEGORI : FOLKE BERNADOTTES ALLÉ syd for Indiakaj , ,0 113 : FREDERIKSBERGGADE (ensrettet) a) nordøst for Rådhuspladsen 11 : FREDERIKSBORGGADE (ensrettet) a) øst for Nørre Voldgade 12 : FREDERIKSBORGGADE sydøst for Søtorvet , , , ,8 677 : FREDERIKSBORGVEJ syd for Bispebjerg Torv : FREDERIKSSUNDSVEJ øst for Frederiksborgvej , , , , ,0 120 : FREDERIKSSUNDSVEJ øst for Krabbesholmsvej ,4 626 : FREDERIKSSUNDSVEJ nordvest for Åkandevej ,8 723 : FREDERIKSSUNDSVEJ vest for Hulgårdsvej ,3 121 : b) FÆLLEDVEJ nordøst for Nørrebrogade , ,3 482 : GAMMEL JERNBANVEJ øst for Toftegårds Allé 123 : GAMMEL KØGE LANDEVEJ syd for Toftegårds Plads 705 : GLASVEJ sydvest for Frederiksborgvej 549 : GODTHÅBSVEJ c) ,8 5, , , , ,8 3,3 4,9 sydøst for Grøndals Parkvej a) Se fodgængere, side 45 b) 2009: Tælling er foretaget, efter at trafikforsøget på Nørrebrogade indledtes c) 2010: Spærring/vejarbejder ved Tesdorphsvej

26 26 ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTATION KATEGORI a) 17 : GOTHERSGADE sydøst for Søtorvet 127 : GOTHERSGADE (ensrettet) vest for Kongens Nytorv 270 : GOTHERSGADE øst for Nørre Voldgade 18 : GRØNDALS PARKVEJ nord for Peter Bangs Vej 652 : GRØNNEGADE syd for Gothersgade 624 : GRØNNINGEN nord for Jens Kofods Gade 724 : GYLDENLØVESGADE sydøst for Nørre Søgade a) 275 : HAMLETSGADE nord for Mimersgade 276 : HAMMERICHSGADE sydvest for H.C.Andersens Boulevard 495 : HARALDSGADE vest for Lyngbyvej 1 : H.C.ANDERSENS BOULEVARD b) sydøst for Jarmers Plads 692 : HEDEGÅRDSVEJ vest for Engvej 21 : HILLERØDGADE vest for Borups Allé 132: HILLERØDGADE øst for Nattergalevej a) 2009: Tælling er foretaget, efter at trafikforsøget på Nørrebrogade indledtes ,0 5,0 8,4 4,3 5, ,8 5,7 6,1 5,2 5, ,4 6,5 5,5 12,4 5,0 4, ,7 4,3 2,8 5,2 3,9 2, ,7 5,4 4,9 2,1 4,1 4,7 4, , b) 2006 og 2010: Omfattende vejarbejde

27 ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTATION 635: HILLERØDGADE øst for Nordre Fasanvej 667: HOLMBLADSGADE vest for Østrigsgade 136: HOLMENS KANAL syd for Vingårdsstræde 650: HOVEDVAGTSGADE vest for Kongens Nytorv 138: HULGÅRDSVEJ nord for Hillerødgade 672: HULGÅRDSVEJ syd for Frederikssundsvej 414: HUSUMVEJ nord for Tølløsevej 695: HYLTEBRO sydvest for Nørrebrogade 525: HØJBRO 615: INGERSLEVSGADE øst for Enghavevej 493: IRLANDSVEJ nord for Følfodvej 673: IRLANDSVEJ nord for Sundbyvestervej 363: ISLANDS BRYGGE under Langebro 698 : ISLANDS BRYGGE nord for Drechselsgade KATEGORI , , , ,7 2,3 4,0 3, , , , ,1 4,7 3,

28 28 ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl : JAGTVEJ *) TÆLLESTATION sydvest for Nørrebrogade 478 : JAGTVEJ øst for Lyngbyvej 617 : JAGTVEJ nordøst for Lersø Parkallé 663 : JERNBANE ALLÉ nord for Vanløse Allé 664 : JERNBANE ALLÉ syd for Vanløse Allé 638 : JYLLINGEVEJ vest for Slotsherrensvej 553 : KASTRUPVEJ sydøst for Øresundsvej 739 : KLAKSVIGSGADE sydvest for Amager Boulevard 691 : KLØVERMARKSVEJ øst for Raffinaderivej 27 : KRISTEN BERNIKOWS GADE nordvest for Østergade (ensrettet) 76 : KRONPRINSESSEGADE nord for Gothersgade (ensrettet) 576 : KRONPRINSESSEGADE syd for Øster Voldgade 542 : LANDEMÆRKET syd for Gothersgade 606 : LERSØ PARKALLÉ nordvest for Jagtvej KATEGORI *) 2009: Tælling er foretaget, efter at trafikforsøget på Nørrebrogade indledtes ,7 7, ,7 6,0 6,9 7,7 5, ,3 3,9 5,1 5,7 6,4 5, ,8 4,2 7,6 4,5 3, ,3 4,6 2, , ,5

29 ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTATION 678 : LERSØ PARKALLÉ syd for Tuborgvej 150 : LILLE KONGENSGADE (ensrettet) *) vest for Kongens Nytorv 554 : LOSSEPLADSVEJ øst for Artillerivej 607 : LUNDTOFTEGADE syd for Hillerødgade 151 : LYGTEN syd for Drejervej 298 : LYRSKOVGADE øst for Vester Fælledvej 300 : LØNGANGSSTRÆDE (ensrettet) nordøst for Vester Voldgade 710 : MARBJERGVEJ syd for Frederikssundsvej 646 : NJALSGADE sydøst for for Leifsgade 647 : NJALSGADE øst for Artillerivej 500 : NORDRE FASANVEJ syd for Glentevej 636: NORDRE FASANVEJ syd for Hillerødgade 630: NORDRE FRIHAVNSGADE nordøst for Faksegade 597: NYGÅRDSVEJ vest for Fanøgade *) 2010: spærret pga. Metrobyggeri KATEGORI ,2 3, ,6 4,9 4,3 6,3 2, ,4 2, ,1 12,7 8,5 4,0 3, ,4 11,0 2,6

30 30 ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTATION KATEGORI 157: NYHAVNSBROEN 32: NØRRE ALLE syd for Universitetsparken 418: NØRRE ALLE syd for. Tagensvej 166: NØRREBROGADE a) nordvest for Jagtvej 577: NØRRE FARIMAGSGADE syd for Ahlefeldtsgade 33: NØRREGADE b) sydøst for Nørre Voldgade 170: NØRRE SØGADE sydvest for Vendersgade 34: NØRRE VOLDGADE nordøst for Jarmers Plads 631: NØRRE VOLDGADE syd for Frederiksborggade 309: PEDER LYKKES VEJ øst for Røde Mellemvej 501 : PETER BANGS VEJ vest for Ålstrupvej 605 : P. KNUDSENS GADE nordøst for Borgm.Christiansens Gade 176: REBILDVEJ sydvest for Dybendalsvej 641 : RETORTVEJ syd for Vigerslev Allé a) 2009: Tælling er foretaget, efter at trafikforsøget på Nørrebrogade indledtes , ,1 14,4 10, ,0 2,0 8,8 12,7 11, ,7 8,6 4,2 13,0 3,4 10,8 11, ,4 9,9 14,6 2,9 8,8 5, ,3 10,1 8, , , , b ) Se fodgængere, side 45

31 ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTATION 384 : ROSKILDEVEJ vest for Skellet 716 : ROVSINGSGADE nordøst for Tagensvej 661 : RUTEN vest for Hareskovvej 662 : RUTEN vest for Åkandevej 179 : RØDE MELLEMVEJ syd for Sundbyvestervej 467 : RÅDVADSVEJ vest for Frederiksborgvej 639 : SALLINGVEJ sydøst for Jyllingevej 702 : SANKT ANNÆ PLADS vest for Toldbodgade 683 : SCANDIAGADE nordøst for Sydhavnsgade 706 : SEJRØGADE øst for Lyngbyvej 37 : SJÆLLANDSBROEN 381 : SJÆLØR BOULEVARD nord for Ellebjergvej 184: SLOTSHERRENSVEJ nordvest for Jyllingevej 696 : STOREGÅRDSVEJ nordøst for Frederikssundsvej KATEGORI , ,9 2, , , , , , , , , ,5 10, , , ,

32 32 ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTATION 41 : STORE KONGENSGADE (ensrettet) nord for Kongens Nytorv 625 : STORE KONGENSGADE (ensrettet) nord for Jens Kofods Gade 653 : STORE REGNEGADE syd for Gothersgade 191 : STORMGADE nordøst for Vester Voldgade 608 : STRANDBOULEVARDEN øst for Kertemindegade 620 : STRANDLODSVEJ nord for Øresundsvej 195 : STRANDVÆNGET ud for roklubberne 332 : STUDIESTRÆDE øst for Vester Voldgade 81 : SUMATRAVEJ nord for Hedegårdsvej 676 : SUNDBYVESTERVEJ øst for Irlandsvej 492 : SUNDHOLMSVEJ øst for Amager Fælledvej 648 : SUNDKROGSGADE øst for Kalkbrænderihavnsgade 196 : SVANEMØLLEBROEN 44 : SØLVGADE (ensrettet) nordvest for Sølvtorvet KATEGORI ,8 5,7 7,5 5,2 4, ,3 20,0 4, ,5 13,3 5, ,6 4,1 12,9 4,3 6,7 3,8 4, ,1 2,1 14,1 3,6 4,4

33 ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTATION 83 : SØLVGADE øst for Øster Voldgade 84 : SØLVGADE øst for Stockholmsgade 713 : SØNDRE FASANVEJ nord for Valby Langgade 46 : TAGENSVEJ sydøst for Tuborgvej 479 : TAGENSVEJ nordvest for Jagtvej 614 : TAGENSVEJ nordvest for Frederik Bajers Plads 671 : TAGENSVEJ nordvest for Rovsingsgade 679 : TAGENSVEJ syd for Bispebjerg Torv 659 : TERRASSERNE nord for Ruten 569 : THORSHAVNSGADE sydvest for Amager Boulevard 202 : TIETGENSBROEN 203 : TOFTEGÅRDSBROEN 204 : TOMSGÅRDSVEJ nord for Frederikssundsvej 86 : TORVEGADE nord for Christmas Møllers Plads KATEGORI ,0 6,1 7, ,2 6,5 5,9 6,8 6, ,4 7,7 5, ,0 5,0 4,4 4,6 4, ,4 2,5 3,4 5,2

34 34 ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTATION 48 : TUBORGVEJ sydvest for Bispebjerg Parkallé 87 : UNIVERSITETSPARKEN vest for Nørre Allé 341 : UPLANDSGADE nordvest for Prags Boulevard 680 : UTTERSLEVVEJ nord for Hareskovvej 210 : VALBY LANGGADE øst for Nakskovvej 586 : VALBY LANGGADE vest for Toftegårds Allé 665 : VANLØSE ALLE vest for Apollovej 445 : VED STADSGRAVEN nordøst for Amager Boulevard 736 : VEJLANDS ALLÉ mlm. motorvejsforgreningerne 737 : VEJLANDS ALLÉ vest for Lossepladsvej 699 : VEJLANDS ALLÉ vest for Center Boulevard 212 : VEJLANDS ALLÉ øst for Røde Mellemvej 700 : VEJLANDS ALLÉ vest for Amagerbrogade 213 : VERMLANDSGADE øst for Herjedalsgade KATEGORI ,8 6, ,0 5,5 9,1 7,5 9, ,9 4,3 7,8 6,3 6, ,8 10,6 7, ,0 6, ,8

35 ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTATION KATEGORI : VERMLANDSGADE øst for Uplandsgade a) 52 : VESTERBROGADE vest for Rådhuspladsen 53 : VESTER FARIMAGSGADE nord for Ved Vesterport 684 : VESTER FÆLLEDVEJ nord for Ny Carlsberg Vej b) 217 : VESTERGADE nordøst for Rådhuspladsen c) 218 : VESTER VOLDGADE nordvest for Rådhuspladsen 54 : VIGERSLEV ALLÉ øst for Toftegårds Plads 221: VIGERSLEV ALLÉ vest for Vestre Kirkegårds Allé 223 : VIGERSLEV ALLÉ øst for Retortvej 56 : VIGERSLEVVEJ nord for Langagervej 226 : VIGERSLEVVEJ nordvest for Gl. Køge Landevej 491 : WEBERSGADE (ensrettet) ,2 7,0 9,4 7,7 7,6 5,7 6,2 5, ,2 6,2 8,4 6,8 6, ,4 6,7 8,0 5,1 5, ,5 9,7 4,9 9,1 7,3 5,0 5, ,6 4,6 18,5 6,1 4,3 6,4 nordvest for Øster Farimagsgade 228 : ØRESUNDSVEJ vest for Kastrupvej 623 : ØRESUNDSVEJ øst for Strandlodsvej ,2 4, a) 2006 og 2010: Omfattende vejarbejde på H.C. Andersens Boulevard b) 2010: spærret pga. Metrobyggeri c) 2010: vejarbejde pga. Metrobyggeri

36 36 ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTATION 58 : ØSTER ALLÉ øst for Nørre Allé 232 : ØSTERBROGADE syd for Jagtvej 90 : ØSTER FARIMAGSGADE nordøst for Gothersgade 234 : ØSTER FARIMAGSGADE sydvest for Lille Triangel 60 : ØSTER SØGADE nordøst for Gothersgade 237 : ØSTER SØGADE a) sydvest for Lille Triangel 91 : ØSTER VOLDGADE nord for Gothersgade 731 : ØSTER VOLDGADE nordøst for Sølvgade KATEGORI 552 : ØSTRIGSGADE sydøst for Holmbladsgade 61 : ÅBOULEVARD nordvest for Tømrergade 161: ÅBUEN (cykel- og gangbro) (over Ågade), åbnet juni : ÅGADE vest for Jagtvej 628 : ÅKANDEVEJ nordøst for Frederikssundsvej 503 : ÅKANDEVEJ nord for Gadelandet a) 2009: På grund af vejarbejder er sporet mod byen spærret for biltrafik ,0 5, , ,3 8, ,8 7, ,6 5, , , , ,6 2, , , , , ,0 4, , , , , ,1 400

37 ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTATION 240 : ÅLEKISTEVEJ nordvest for Peter Bangs Vej 241 : ÅLEKISTEVEJ syd for Slotsherrensvej 242 : ÅLHOLMVEJ nord for Roskildevej 359 : ÅRHUSGADE vest for Østbanegade KATEGORI ,3 3,

38 38 TRAFIKSTRØMME I KØBENHAVN - antal biler, årsdøgntrafik (data fra 2007) STRANDVEJEN FREDERIKSBORGVEJ LYNGBYVEJ HARESKOVVEJ LYNGBYVEJ HARESKOVVEJ FREDERIKSSUNDSVEJ SLOTSHERRENSVEJ JYLLINGEVEJ ROSKILDEVEJ VASBYGADE HOLBÆKMOTORVEJEN TORVEJ AMAGER STRANDVEJ KASTRUPVEJ GAMMEL KØGE LANDEVEJ AMAGERMOTORVEJEN KONGELUNDSVEJ ENGLANDSVEJ AMAGERBROGADE >

39 TRAFIKARBEJDET FOR - antal kørte kilometer på det københavnske vejnet (hverdag) OVERSIGTSKORT OVER VEJNETTET km Hele vejnettet De regionale veje Fordelingsgader Bydelsgader 4000 Overordnet vejnet Regionale veje Fordelingsgader 1000 Bydelsgader 500 Lokale veje 0 Strøggader I kommuneplan 2009 er fastlagt et overordnet vejnet af regionale veje, fordelingsgader, bydelsgader og strøggader. Det overordnede vejnet skal kanalisere trafikken rundt i regionen, mellem bydelene og internt i bydelene. Strøggaderne fungerer som bydelenes naturlige handelsgader.

40 40 TRAFIKSTRØMME I KØBENHAVN - antal cykler og knallerter, en hverdag kl (data fra 2007) FREDERIKSBORGVEJ STRANDVEJEN LYNGBYVEJ HARESKOVVEJ FREDERIKSSUNDSVEJ SLOTSHERRENSVEJ JYLLINGEVEJ ROSKILDEVEJ HOLMBLADSGADE VASBYGADE VIGERSLEV ALLÉ KASTRUPVEJ GAMMEL KØGE LANDEVEJ KONGELUNDSVEJ ENGLANDSVEJ AMAGERBROGADE >

41 TRAFIKARBEJDET FOR CYKLER - antal kørte kilometer på det københavnske vejnet (hverdag) OVERSIGTSKORT OVER VEJNETTET km Hele vejnettet Overordnede vejnet (Regional, fordeling og bydel) Fordelingsgader Regionale veje Lokale veje Bydelsgader Strøggader I kommuneplan 2009 er fastlagt et overordnet vejnet af regionale veje, fordelingsgader, bydelsgader og strøggader. Det overordnede vejnet skal kanalisere trafikken rundt i regionen, mellem bydelene og internt i bydelene. Strøggaderne fungerer som bydelenes naturlige handelsgader.

42 42 DØGN-, UGE- OG ÅRSVARIATIONER 2010 Køretøjer Døgnvariation (hverdag) Ugevariation Årsvariation 20% 20% 20% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 0% % Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Cykler Døgnvariation (hverdag) Ugevariation Årsvariation 20% 20% 20% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 0% % Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

43 NES FORDELING I PROCENT - en hverdag kl i ,0 % Personbiler Motorcykler Varevogne Sololastbiler Større lastbiler Busser 2,3 % 0.7 % 1,6 % 18,3 % 1,0 %

44 44 FREDERIKSBERG KOMMUNE, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retninger Tungprocenten gælder for tidsrummet kl , fra 2009 dog kl TÆLLESTATION KATEGORI : BÜLOWSVEJ nord for Amalievej ,0 910 : C.F. RICHSVEJ *) øst for Grøndals Parkvej 911 : DALGAS BOULEVARD nord for Roskildevej 913 : FALKONER ALLÉ syd for Dronning Olgas Vej ,5 3,6 906 : FINSENSVEJ øst for Lindevangs Allé 908 : FREDERIKSBERG ALLÉ øst for Pile Allé 904 : GAMMEL KONGEVEJ øst for Allégade 905 : GODTHÅBSVEJ øst for Guldborgvej 901 : H.C. ØRSTEDSVEJ nord for Niels Ebbesens Vej 912: NORDRE FASANVEJ nord for Howitzvej 914 : NYELANDSVEJ vest for Falkoner Allé 907 : PETER BANGS VEJ vest for Orla Lehmanns Vej 903 : PILE ALLE syd for Vesterbrogade 902 : VESTERBROGADE øst for Pile Allé ,5 4, ,3 6,0 7,7 7, ,1 6,3 6,6 5,4 6,3 *) 2010: Et vejarbejde på Godthåbsvej ved Tesdorpfsvej, der spærrede trafikken i nordgående retning, forårsagede forhøjede trafiktal på C.F. Richsvej i vestlig retning ,3 5,7 5, ,2 3,3 5, ,0

45 FODGÆNGERTÆLLINGER kl , fra 2010 kl TÆLLESTED Mod Indre by Fra Indre by Ialt Mod Indre by Fra Indre by Ialt Mod Indre by Fra Indre by Ialt 11 : FREDERIKSBORGGADE øst for Nørre Voldgade : FIOLSTRÆDE sydøst for Nørre Voldgade : NØRREGADE sydøst for Nørre Voldgade : FREDERIKSBERGGADE (Strøget) nordøst for Rådhuspladsen I ALT VEJRET Regn efter kl Tørvejr En byge kl. 8.00, ellers tørt TÆLLESTED Mod Indre by Fra Indre by Ialt Mod Indre by Fra Indre by Ialt Mod Indre by Fra Indre by Ialt 11 : FREDERIKSBORGGADE a) øst for Nørre Voldgade : FIOLSTRÆDE a) sydøst for Nørre Voldgade : NØRREGADE a) sydøst for Nørre Voldgade : FREDERIKSBERGGADE (Strøget) nordøst for Rådhuspladsen I ALT VEJRET Tørvejr og blæsende Tørvejr Overskyet og regn a) 2000: Nørreport Station under ombygning

46 46 OVERSIGTSKORT OVER FASTE TÆLLESTEDER Tællesteder Kommunegrænsen Søsnittet Andre faste tællesteder Frederiksberg Kommune Gothersgade Nørre Voldgade Købmagergade Nørregade Vester Voldgade

47 REGISTER 47 SIDE AMAGER BOULEVARD nordvest for Amagerbrogade...22 AMAGERBROGADE syd for Adriansvej AMAGERBROGADE nord for Englandsvej AMAGERBROGADE syd for Hollænderdybet...22 AMAGER FÆLLEDVEJ syd for Sundholmsvej...22 AMAGER FÆLLEDVEJ syd for Peter Vedels Gade...22 AMAGER FÆLLEDVEJ nord for Amager Boulevard...22 AMAGERMOTORVEJEN på bro o. Avedøre Holme AMAGERMOTORVEJEN vestl. ben ved Vejlands Allé...22 AMAGERMOTORVEJEN østl. ben ved Vejlands Allé...22 AMAGER STRANDVEJ syd for Prags Boulevard...22 AMAGER STRANDVEJ syd for Hedegårdsvej AMALIEGADE nord for Toldbodgade...22 ANNEBERGVEJ nord for Bellahøjvej ANNEXSTRÆDE syd for Valby Langgade...22 ARTILLERIVEJ syd for Amager Boulevard ARTILLERIVEJ syd for Njalsgade...22 BACKERSVEJ syd for Greisvej...23 BELLAHØJVEJ syd for Frederikssundsvej...23 BELLMANSGADE øst for Vennemindevej...23 BERNSTORFFSGADE nord for Tietgensgade...23 BERNSTORFFSGADE nordvest for Kalvebod Brygge BISPEENGBUEN...23 BLEGDAMSVEJ sydvest for Øster Allé...23 BLEGDAMSVEJ sydvest for Fredensgade...23 BORGBJERGSVEJ sydvest for Sydhavnsgade...23 BORGERGADE nord for Gothersgade BORUPS ALLÉ nordvest for Hulgårdsvej BREDGADE nord for Kongens Nytorv...23 SIDE BBRYGGEBROEN...20 BÜLOWSVEJ nord for Amalievej...44 CARL JACOBSENS VEJ vest for Bjørnsonsvej...23 CENTER BOULEVARD syd for indk. t. Bella Centret...23 C.F. RICHSVEJ, øst for Grøndals Parkvej...44 CHRISTIAN IV S BRO...24 CLASSENSGADE øst for Østerbrogade...24 DALGAS BOULEVARD nord for Roskildevej...44 DRONNING LOUISES BRO...20 DAG HAMMERSKJÖLDS ALLÉ sydøst for Ø. Farimag...24 ELLEBJERGVEJ øst for Poppelstykket EMDRUPVEJ vest for Tuborgvej...24 EMDRUPVEJ vest for Strødamvej...24 ENGHAVE PLADS øst for Enghavevej...24 ENGHAVEVEJ nord for P. Knudsens Gade...24 ENGHAVEVEJ syd for Vesterbrogade...24 ENGLANDSVEJ syd for Sundbyvestervej...24 ENGLANDSVEJ nord for Sundholmsvej...24 ENGLANDSVEJ nord for Følfodvej FALKONER ALLÉ syd for Dronning Olgas Vej...44 FARVERGADE nøst for Rådhuspladsen...24 FINSENSVEJ øst for Lindevangs Allé...44 FIOLSTRÆDE sydøst for Nørre Voldgade...*) 24 FOLEHAVEN vest for Retortvej...24 FOLKE BERNADOTTES ALLÉ syd for Indiakaj...25 FREDENSBRO FREDERIKSBERG ALLÉ øst for Pile Allé...44 FREDERIKSBERGGADE nordøst for Rådhuspladsen...*) 25 FREDERIKSBORGGADE øst for Nørre Voldgade...*) 25 * ) Fodgængere, se side 45.

KØBENHAVNS KOMMUNE. Færdselstællinger. og andre trafikundersøgelser 2001-2005 TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN VEJ & PARK WWW.VEJPARK.KK.

KØBENHAVNS KOMMUNE. Færdselstællinger. og andre trafikundersøgelser 2001-2005 TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN VEJ & PARK WWW.VEJPARK.KK. KØBENHAVNS KOMMUNE Færdselstællinger og andre trafikundersøgelser 2001 2005 TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN VEJ & PARK WWW.VEJPARK.KK.DK 2 INDHOLD SIDE 3: Forord 5: Trafikudviklingen i København i 2005 6:

Læs mere

TRAFIKKEN I KØBENHAVN. Trafiktal 2007-2011

TRAFIKKEN I KØBENHAVN. Trafiktal 2007-2011 TRAFIKKEN I KØBENHAVN Trafiktal 2007-2011 2 INDHOLD SIDE 3: Forord 5: Trafikudviklingen i København i 2011 6: Biltrafik 8: Kollektiv trafik 10: Cykeltrafik 11: Fodgængertrafik 15: Trafiksikkerhed 17: Trafikken

Læs mere

TRAFIKKEN I KØBENHAVN. Trafiktal 2008-2012

TRAFIKKEN I KØBENHAVN. Trafiktal 2008-2012 TRAFIKKEN I KØBENHAVN Trafiktal 2008-2012 2 INDHOLD SIDE 3: Forord 5: Trafikudviklingen i København i 2012 6: Biltrafik 8: Kollektiv trafik 10: Cykeltrafik 11: Trafiksikkerhed 13: Trafikken gennem kommunegrænsen

Læs mere

Afgifter for stilladsreklamer

Afgifter for stilladsreklamer Afgifter for stilladsreklamer Bilag 4 Sagsnr. 2007-100170 Dokumentnr. 2008-472521 I forbindelse med afgiftsforhøjelsen forslås, at indføre 5 afgiftstrin, således at afgiftens størrelse afhænger af hvor

Læs mere

TRAFIKKEN I KØBENHAVN. Trafiktal

TRAFIKKEN I KØBENHAVN. Trafiktal TRAFIKKEN I KØBENHAVN Trafiktal 2009-2013 2 INDHOLD SIDE 3: Forord 5: Trafikudviklingen i København i 2013 6: Biltrafik 8: Kollektiv trafik 10: Cykeltrafik 11: Trafiksikkerhed 13: Trafikken gennem kommunegrænsen

Læs mere

TRAFIKKEN I KØBENHAVN. Trafiktal

TRAFIKKEN I KØBENHAVN. Trafiktal TRAFIKKEN I KØBENHAVN Trafiktal 2007-2011 2 INDHOLD SIDE 3: Forord 5: Trafikudviklingen i København i 2011 6: Biltrafik 8: Kollektiv trafik 10: Cykeltrafik 11: Fodgængertrafik 15: Trafiksikkerhed 17: Trafikken

Læs mere

Retningslinjer for reklamer på midlertidige konstruktioner, såsom stilladser, containere, skurvogne ol.

Retningslinjer for reklamer på midlertidige konstruktioner, såsom stilladser, containere, skurvogne ol. Retningslinjer for reklamer på midlertidige konstruktioner, såsom stilladser, containere, skurvogne ol. Reklamebannere tillades på stilladser, containere, skurvogne ol., der er nødvendige i forbindelse

Læs mere

Gyldig fra 26 januar 2014. Samlet køreplan for Movia H

Gyldig fra 26 januar 2014. Samlet køreplan for Movia H Gyldig fra 26 januar 2014 Samlet køreplan for Movia H 2014 1A Busrute Zone Stoppesteder Dyrehavevej Strandvejen Hellerup St. Strandvejen Østerbrogade Dag Hammarskjölds Alle Oslo Plads Store Kongensgade

Læs mere

A-bus 4A: Svanemøllen - Nørrebro - Sjælør - Ørestad / Lergravsparken (DOT: Gyldig d.18.02.18)

A-bus 4A: Svanemøllen - Nørrebro - Sjælør - Ørestad / Lergravsparken (DOT: Gyldig d.18.02.18) mandag - fredag 0.20 0.24 0.32 0.39 0.47 0.50 1.01 0.50 0.54 1.02 1.09 1.17 1.20 1.31 1.38 1.44 20 24 32 39 47 50 01 50 54 02 09 17 20 31 38 44 3.20 3.24 3.32 3.39 3.47 3.50 4.01 3.50 3.54 4.02 4.09 4.17

Læs mere

Sundbyvester Plads. Lergravsparken St. Bella Center St. Ørestad St.

Sundbyvester Plads. Lergravsparken St. Bella Center St. Ørestad St. mandag - fredag 0.10 0.15 0.24 0.31 0.39 0.42 0.51 0.58 1.04 0.30 0.35 0.44 0.51 0.59 1.02 1.11 0.50 0.55 1.04 1.11 1.19 1.22 1.31 1.38 1.44 1.20 1.24 1.32 1.39 1.47 1.50 1.59 1.50 1.54 2.02 2.09 2.17

Læs mere

Hastighedsplan for udvalgte trafikveje

Hastighedsplan for udvalgte trafikveje Hastighedsplan for udvalgte trafikveje Maj 2008 Center for Trafik Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune, Center for Trafik og Grontmij

Læs mere

støj og luftkv ftkvalitet støj og

støj og luftkv ftkvalitet støj og Med beregninger af støj for 500 gadestrækninger støj og luftkv ftkvalitet støj og Støj og luftkvalitet i København trafikkens påvirkning Miljøkontrollen 2001 Støj og luftkvalitet i København - trafikkens

Læs mere

OTM prognose. Sagsnr Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt Dato med metro til Glostrup

OTM prognose. Sagsnr Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt Dato med metro til Glostrup OTM prognose Sagsnr. 31004 Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af COH Kontrolleret af Godkendt Dato 12.11.2011 Scenarie: Opsætning: Result Soceco Traffi Car supply Pu supply Extern 5001Q200 5000Q_01

Læs mere

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne kan ses på: http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne kan ses på: http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET Løberuterne kan ses på: http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet Tirsdage / torsdage september 2015 november 2015. Mellemholdet er delt i to

Læs mere

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne (46) kan ses på www.jogg.dk Søg Motionsklubben Amager Mellemholdet

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne (46) kan ses på www.jogg.dk Søg Motionsklubben Amager Mellemholdet LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET Løberuterne (46) kan ses på www.jogg.dk Søg Motionsklubben Amager Mellemholdet Tirsdage / torsdage juli 2009 oktober 2009. Torsdag 2/07 2009 Klubhuset - Amager Strandpark - Hedegårdsvej

Læs mere

Hovedbanegården Nørreport St. Zoologisk Have. Rødovrehallen. Damhustorvet. Bispebjerg St. Emdrup Torv. Buddinge St.

Hovedbanegården Nørreport St. Zoologisk Have. Rødovrehallen. Damhustorvet. Bispebjerg St. Emdrup Torv. Buddinge St. mandag - fredag 0.13 0.20 0.27 0.35 0.42 0.52 0.58 1.08 0.43 0.50 0.57 1.05 1.12 1.22 1.28 1.13 1.20 1.27 1.35 1.42 1.52 1.58 2.08 1.43 1.50 1.57 2.05 2.12 2.22 2.28 43 50 57 05 12 22 28 3.43 3.50 3.57

Læs mere

A-bus 6A: Rødovre - Zoologisk Have - Hovedbanegården - Emdrup - Buddinge (DOT: Gyldig d.10.12.17)

A-bus 6A: Rødovre - Zoologisk Have - Hovedbanegården - Emdrup - Buddinge (DOT: Gyldig d.10.12.17) 0.17 0.24 0.31 0.39 0.46 0.56 1.02 1.12 0.47 0.54 1.01 1.09 1.16 1.26 1.32 17 24 31 39 46 56 02 12 47 54 01 09 16 26 32 3.47 3.54 4.01 4.09 4.16 4.26 4.32 4.17 4.24 4.31 4.39 4.46 4.56 5.02 5.12 5.01 5.11

Læs mere

PRODUKTKATALOG BULLETINS

PRODUKTKATALOG BULLETINS PRODUKTKATALOG BULLETINS 6 7 13 Vibenhus Runddel Nørrebro st. Nordhavn 11 5 Adobe Reader / browser Østerport Jagtvej/Åboulevarden Går til skrevne placering 1 3 CBS/Frb. Centret For optimal visning: 10

Læs mere

Rute Zone Stoppesteder

Rute Zone Stoppesteder mandag - fredag 0.06 0.14 0. 0.30 0.38 0.48 0.54 1.05 0.6 0.34 0.4 0.50 0.58 1.08 1.14 0.46 0.54 1.0 1.10 1.18 1.8 1.34 1.13 1.0 1.7 1.35 1.4 1.51 1.57.07 1.43 1.50 1.57.05.1.1.7 43 50 57 05 1 1 7 3.43

Læs mere

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet på Frederiksberg 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt

Læs mere

Afløbskontoret. Afløbskontoret Afl. 105/2004. Inventeret aflevering

Afløbskontoret. Afløbskontoret Afl. 105/2004. Inventeret aflevering Afløbskontoret Inventeret aflevering Bevaringskriterier: Hovedtegninger, oversigtskort, tegninger før 1900, detailtegninger til markante objekter. Da Afløbskontoret har fået skannet alle tegninger, er

Læs mere

A-bus 8A: Friheden - Toftegårds Plads - Frederiksberg - Nordhavn (DOT: Gyldig d.10.12.17)

A-bus 8A: Friheden - Toftegårds Plads - Frederiksberg - Nordhavn (DOT: Gyldig d.10.12.17) mandag - fredag 0.28 0.38 0.45 0.50 0.56 1.02 28 38 45 50 56 02 58 08 15 20 26 32 4.28 4.38 4.45 4.50 4.56 5.02 4.48 4.55 5.00 5.06 5.12 4.48 4.58 5.05 5.10 5.16 5.22 5.08 5.15 5.20 5.26 5.32 5.08 5.18

Læs mere

Hovedstadens Udviklingsråd Fremkommelighed på A-busserne

Hovedstadens Udviklingsråd Fremkommelighed på A-busserne Hovedstadens Udviklingsråd Fremkommelighed på A-busserne Status september 2005 Udgiver: HUR Design: COWI Tekst: COWI Foto: HUR og COWI Tryk: COWI Udgivelsestidspunkt: Oktober 2005 Oplag: 100 ISBN-nummer:

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i foråret 2013, har der været sagt og skrevet meget om ændringerne. Formålet

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET Løberuterne (46) kan ses på: http://www.jogg.dk og http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet Tirsdage / torsdage august 2010 oktober 2010. Tirsdag

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen Endepunkterne for strækningen er Åmarken Station og Nordhavn Station. Jagtvej-linjen inkluderer Gammel Køge Landevej, Toftegårds

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 26, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

Fremkommelighed på A-busserne Status efter 4 års arbejde det går op og ned

Fremkommelighed på A-busserne Status efter 4 års arbejde det går op og ned Trafikdage i Ålborg, august 2006 Fremkommelighed på A-busserne Status efter 4 års arbejde det går op og ned Torben Abildgaard Knudsen tak@hur.dk Fremkommelighed er penge værd Anlægsinvestering omsættes

Læs mere

Trafikken i København 2005. Trafikken i København 2005. Foreløbig

Trafikken i København 2005. Trafikken i København 2005. Foreløbig Trafikken i København 2005 Foreløbig 27. januar 2006 1 Forord Trafikken i København 2005 er det andet af sin slags, som vi udgiver i Københavns Kommune. Hæftet har til formål at give alle interesserede

Læs mere

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN ARP-HANSEN HOTEL GROUP 11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel

Læs mere

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk SX CPHPHO 13399 27111 CPHPO Om Arp-Hansen Hotel Group Arp-Hansen Hotel Group

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Gyldig fra 11.december 2011. Samlet køreplan for Movia H

Gyldig fra 11.december 2011. Samlet køreplan for Movia H Gyldig fra 11.december 2011 Samlet køreplan for Movia H 2011 1A Hellerup st. Svanemøllen st. Trianglen Østerport st. Kongens Nytorv Hovedbanegården Toftegårds Plads Hvidovre Hospital ( Sløjfen) Hvidovre

Læs mere

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne kan ses på: søg Motionsklubben Amager Mellemholdet

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne kan ses på:  søg Motionsklubben Amager Mellemholdet LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET Løberuterne kan ses på: http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet Tirsdage / torsdage november 2010 februar 2011 November 2010 Tirsdag 2/11 2010

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet - Frederiksberg Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet - Frederiksberg Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet - Frederiksberg

Læs mere

Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010

Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010 Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010 Gyldig fra den. 2010 1A Avedøre st. Hvidovre Hospital ( Sløjfen) Hvidovre Hospital Toftegårds Plads Hovedbanegården Kongens Nytorv Østerport st. Trianglen Svanemøllen

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for anlægspakke 1, som indeholder 13 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og -strækninger samt en hastighedszone. Projekterne

Læs mere

The Fingerplan Biking in Copenhagen

The Fingerplan Biking in Copenhagen The Fingerplan Biking in Copenhagen Join the lecture about the fingerplan and how people commute within the city. WHEN: Friday, October 24, 12pm-1pm WHERE: Fishbowl 3rd floor Gould Hall, UW Ida Løvenkjær,

Læs mere

Bar Lobby Gentofte Hotel blev i sommeren 2008 færdig med en omfattende renovering fra kælder til kvist, og tilføj 7 helt nye værelser med udsigt over Gentoftes hovedgade. Gentofte Hotel er kendetegnet

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

INFRASTRUKTURINVESTERINGER I KØBENHAVN. Brian Hansen brihan@tmf.kk.dk Tirsdag d. 2. november 2011

INFRASTRUKTURINVESTERINGER I KØBENHAVN. Brian Hansen brihan@tmf.kk.dk Tirsdag d. 2. november 2011 INFRASTRUKTURINVESTERINGER I KØBENHAVN Brian Hansen brihan@tmf.kk.dk Tirsdag d. 2. november 2011 1 2 BYSTRUKTUR UDVIKLING I BILTRAFIK Samlet biltrafik i dagtimer 600.000 Over kommunegrænsen Over søsnittet

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 4A, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

Cityline / Bus 5C: Herlev Hospital - Hovedbanegården - Københavns Lufthavn (DOT: Gyldig d.10.12.17)

Cityline / Bus 5C: Herlev Hospital - Hovedbanegården - Københavns Lufthavn (DOT: Gyldig d.10.12.17) mandag - fredag 0.07 0.15 0.22 0.26 0.37 0.41 0.44 0.51 0.56 0.45 0.52 0.56 1.07 1.11 1.14 1.21 1.26 1.33 1.41 07 15 22 26 37 41 44 51 56 45 52 56 07 11 14 21 26 33 41 3.45 3.52 3.56 4.07 4.11 4.14 4.21

Læs mere

Langeliniekaj (Østmolen) Indiakaj

Langeliniekaj (Østmolen) Indiakaj mandag - fredag 5.05 5.15 5.24 5.26 5.34 5.37 5.43 5.45 5.48 5.35 5.45 5.54 5.56 6.04 6.07 6.13 6.15 6.18 6.05 6.15 6.24 6.27 6.35 6.38 6.44 6.46 6.49 6.25 6.36 6.45 6.48 6.56 6.59 7.05 7.07 7.10 6.35

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for Trafiksikkerhed, frigivelse af anlægsmidler, og indeholder 6 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og vejstrækninger

Læs mere

350S. DTU Ballerup Campus Herlev Bymidte Herlev St. Dragør Stationsplads. Sundbyvester Plads. Christianshavn St. Malmparken St.

350S. DTU Ballerup Campus Herlev Bymidte Herlev St. Dragør Stationsplads. Sundbyvester Plads. Christianshavn St. Malmparken St. mandag - fredag Vingårdstræde 0.58 1.05 1.08 1.14 1.19 1.26 1.30 1.39 1.43 1.46 1.53 1.59 2.06 2.15 58 05 08 14 19 26 30 39 43 46 53 59 06 15 3.58 4.05 4.08 4.14 4.19 4.26 4.30 4.39 4.43 4.46 4.53 4.59

Læs mere

S-bus 350S: Ballerup - Herlev - Nørrebro - Christianshavn - Tårnby - Dragør (DOT: Gyldig d.10.12.17)

S-bus 350S: Ballerup - Herlev - Nørrebro - Christianshavn - Tårnby - Dragør (DOT: Gyldig d.10.12.17) mandag - fredag Vingårdstræde 0.37 0.43 0.46 0.52 0.57 1.04 1.08 1.16 1.20 1.23 1.30 1.36 1.43 1.52 37 43 46 52 57 04 08 16 20 23 30 36 43 52 3.37 3.43 3.46 3.52 3.57 4.04 4.08 4.16 4.20 4.23 4.30 4.36

Læs mere

indhold signaturprojekter - klimatilpasning af københavn Centrale ord og begreber Vandoplande København Vest og Frederiksberg Vest

indhold signaturprojekter - klimatilpasning af københavn Centrale ord og begreber Vandoplande København Vest og Frederiksberg Vest indhold signaturprojekter - klimatilpasning af københavn Centrale ord og begreber Vandoplande København Vest og Frederiksberg Vest 1.1 Husumparken 1.2 Jyllingevej 1.3 Damhusengen 1.4 Damhussøen 1.5 Folehaven

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

RUTEÆNDRINGER I MOVIAS H-OMRÅDE PR. 24.3.2013. Bemærk, at oversigten ikke medtager køreplansændringer, kun egentlige ruteændringer

RUTEÆNDRINGER I MOVIAS H-OMRÅDE PR. 24.3.2013. Bemærk, at oversigten ikke medtager køreplansændringer, kun egentlige ruteændringer RUTEÆNDRINGER I MOVIAS H-OMRÅDE PR. 24.3.2013 Bemærk, at oversigten ikke medtager køreplansændringer, kun egentlige ruteændringer 9A Ny linje 9A mellem Glostrup st. - Banegårdsvej - Hovedvejen - Roskildevej

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Københavns Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Københavns Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Københavns

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 68

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 68 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 68 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 68, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Restaurant Von Plessen Gyldensteen

Restaurant Von Plessen Gyldensteen Gyldensteen Phoenix Copenhagen byder dig velkommen til stilfulde omgivelser, præget af stemningsfuld atmosfære. Det 4-stjernede deluxe hotel er centralt beliggende i København, kun få minutters gang fra

Læs mere

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com In association with #THECITY# #DOANDSEE# #EATING# #BARSANDNIGHTLIFE# #CAFES# #SHOPPING# #SLEEPING# E20 E55 E47 211 152 151 O4 O3 O2 O2 21 19 19 16 Køpenhavn Amager Kgs Lyngby Glostrup Herlev Måløv Taarbæk

Læs mere

Notat. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Notat. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Notat Sag: Emne: Til: Forlængelse af Frederikssundmotorvejen, Tunnel under Roskilde Fjord Trafikprognose for alternativ med Frederikssundmotorvej og tunnel under Roskilde Fjord år 2010 (1010d161) Notatnummer:

Læs mere

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linier, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen

Læs mere

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger... 1 Indledning Frederiksberg Kommune ønsker en undersøgelse af metrolinjer på Frederiksberg, som betjener nye områder af kommunen. Undersøgelserne

Læs mere

Høring i Lokaludvalg og Ældreråd af Flintholm Busplan

Høring i Lokaludvalg og Ældreråd af Flintholm Busplan KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Amager Vest Lokaludvalg Amager Øst Lokaludvalg Bispebjerg Lokaludvalg Brønshøj-Husum Lokaludvalg Christianshavns Lokaludvalg Indre By Lokaludvalg

Læs mere

A-bus 9A: Glostrup - Rødovre - Flintholm - Hovedbanegården - Refshaleøen (DOT: Gyldig d.10.12.17)

A-bus 9A: Glostrup - Rødovre - Flintholm - Hovedbanegården - Refshaleøen (DOT: Gyldig d.10.12.17) mandag - fredag 0.02 0.08 0.12 0.19 0.22 0.25 0.34 0.40 0.43 0.49 0.58 0.50 0.53 0.56 1.05 1.10 1.13 1.19 1.28 1.05 1.11 1.15 1.21 1.23 1.26 1.35 1.40 1.43 1.49 1.58 1.51 1.53 1.56 2.05 2.10 2.13 2.19

Læs mere

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Jagtvej-linjen

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Jagtvej-linjen Revideret 17.06.2015/ATM Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Jagtvej-linjen Endepunkterne for strækningen er Åmarken Station og Nordhavn Station. Jagtvej-linjen er delt op i to etaper: Etape 1 inkluderer

Læs mere

Dobbelt executive værelse Double executive room

Dobbelt executive værelse Double executive room Dobbelt executive værelse Double executive room Lobby Blandt lindetræer i en fredelig sidegade til Kgs. Nytorv ligger det 3-stjernede Hotel Opera, med naboer som det Det Kgl. Teater og stemningsfulde Nyhavn.

Læs mere

Svanemøllen St. Hellerup St.

Svanemøllen St. Hellerup St. mandag - fredag 0.15 0.18 0.26 0.37 0.45 0.52 0.57 1.00 1.06 1.16 1.23 0.35 0.38 0.46 0.57 1.05 1.12 1.17 1.20 1.26 1.33 0.55 0.58 1.06 1.17 1.25 1.32 1.37 1.40 1.46 1.53 1.34 1.35 1.47 1.55 2.01 2.05

Læs mere

Welcome to 71 Nyhavn Hotel evocative 4-star elegance in charming Nyhavn

Welcome to 71 Nyhavn Hotel evocative 4-star elegance in charming Nyhavn Lobby Lobby Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Her på dette atmosfærefyldte, firestjernede hotel vil vi først begejstre dig med hotellets beliggenhed i

Læs mere

Frederiksberg Rådhus. Christianshavn St. Hovedbanegården. Vesterport St. Operaen

Frederiksberg Rådhus. Christianshavn St. Hovedbanegården. Vesterport St. Operaen mandag - fredag 0.17 0.23 0.28 0.36 0.39 0.42 0.52 0.59 1.02 1.09 1.16 0.47 0.53 0.58 1.06 1.09 1.12 1.22 1.29 1.32 1.39 1.46 1.16 1.22 1.26 1.32 1.34 1.37 1.46 1.51 1.53 1.59 2.06 2.02 2.04 2.07 2.16

Læs mere

Svanemøllen St. Hellerup St.

Svanemøllen St. Hellerup St. mandag - fredag 0.34 0.35 0.46 0.54 1.00 1.04 1.07 1.12 1.21 1.28 0.55 0.58 1.05 1.16 1.24 1.30 1.34 1.37 1.42 1.48 34 35 46 54 00 04 07 12 21 28 55 58 05 16 24 30 34 37 42 48 3.34 3.35 3.46 3.54 4.00

Læs mere

Lergravsparken St. Postparken. Kastrup St.

Lergravsparken St. Postparken. Kastrup St. mandag - fredag 0.05 0.14 0.20 0.25 0.33 0.35 0.47 0.51 0.25 0.34 0.40 0.45 0.53 0.55 1.07 1.11 1.16 1.21 0.45 0.54 1.00 1.05 1.13 1.15 1.27 1.31 1.10 1.19 1.24 1.29 1.36 1.38 1.48 1.52 1.57 2.02 1.40

Læs mere

Effekt Der forventes i forsøgsperioden at der afhentes ca cykler.

Effekt Der forventes i forsøgsperioden at der afhentes ca cykler. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Renhold NOTAT INTENSVERET CYKELOPRYDNING September 2016 til april 2017 Baggrund KK ønsker at intensivere cykeloprydningen ved S-togs og Metrostationer

Læs mere

A-bus 2A: Tingbjerg - Brønshøj - Hovedbanegården - Lergravsparken - Kastrup (DOT: Gyldig d.10.12.17)

A-bus 2A: Tingbjerg - Brønshøj - Hovedbanegården - Lergravsparken - Kastrup (DOT: Gyldig d.10.12.17) mandag - fredag 0.10 0.19 0.24 0.29 0.36 0.38 0.48 0.52 0.57 1.02 0.40 0.49 0.54 0.59 1.06 1.08 1.18 1.22 40 49 54 59 06 08 18 22 3.40 3.49 3.54 3.59 4.06 4.08 4.18 4.22 4.10 4.19 4.24 4.29 4.36 4.38 4.48

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Albertslund Albertslund Station, Hedemarksvej 1 DSB / 7-Eleven 08:00-17:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 10:00-19:00 Albertslund Egelundsvej 5 Shell / 7-Eleven 08:00-22:00 08:00-22:00

Læs mere

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN 2001

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN 2001 TRAFIKUHELD I KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE BYGGE- OG TEKNIKFORVALTNINGEN VEJ OG PARK DECEMBER 22 INDHOLD 1 FORORD... 3 2 SAMMENFATNING... 4 3 UHELD og TILSKADEKOMNE... 6 4 TRAFIKANTER... 7 ALDER, KØN OG

Læs mere

TU og den praktiske planlægning - ud over stepperne

TU og den praktiske planlægning - ud over stepperne TU og den praktiske planlægning - ud over stepperne Lykke Magelund, Tetraplan Tre temaer seks cases Stedfæstede TU data til beskrivelse af rejsestrømme Efterspørgsel øst/vest (DSB) Efterspørgsel i Midtjylland

Læs mere

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Lobby Lobby Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Her på dette atmosfærefyldte, firestjernede hotel vil vi først begejstre dig med hotellets beliggenhed i

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Egelundsvej 5 2620 Albertslund Shell / 7-Eleven 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 07:00-22:00 07:00-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 Roskildevej 117 2620 Albertslund

Læs mere

Effekter af cykelstier og cykelbaner

Effekter af cykelstier og cykelbaner Før-og-efter evaluering af trafiksikkerhed og trafikmængder ved anlæg af ensrettede cykelstier og cykelbaner i Københavns Kommune Søren Underlien Jensen Oktober 2006 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej,

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2006

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2006 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 200 CYKELREGNSKAB 200 København cyklernes by! København skal være verdens bedste cykelby. Vi er allerede i verdensklasse, men vi kan stadig gøre

Læs mere

S-bus 250S: Bella Center - Hovedbanegården - Forum - Bellahøj - Buddinge (DOT: Gyldig d.10.12.17)

S-bus 250S: Bella Center - Hovedbanegården - Forum - Bellahøj - Buddinge (DOT: Gyldig d.10.12.17) mandag - fredag 4.54 5.03 5.13 5.19 5.27 5.33 5.40 5.33 5.43 5.49 5.57 6.03 6.10 6.30 6.40 6.47 6.56 7.03 7.10 6.32 6.42 6.52 6.59 7.08 7.16 7.25 6.55 7.06 7.13 7.23 7.31 7.40 6.54 7.05 7.16 7.24 7.35

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Linjebeskrivelse - linje 1A-forslag

Linjebeskrivelse - linje 1A-forslag Arbejdsnotat Sagsnummer Movit-3335953 Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Linjebeskrivelse - linje 1A-forslag

Læs mere

Københavns Kommune. Notat. 1 Baggrund

Københavns Kommune. Notat. 1 Baggrund Københavns Kommune Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk 1 Baggrund 1 2 Sammenfatning og konklusion 2 3 Beskrivelse af eksisterende forhold

Læs mere

Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linjer, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen,

Læs mere

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne kan ses på: søg Motionsklubben Amager Mellemholdet

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne kan ses på:  søg Motionsklubben Amager Mellemholdet LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET Løberuterne kan ses på: http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet Tirsdage / torsdage september 2016 november 2016. Mellemholdet er delt i to

Læs mere

Trafikken i københavn 2009. Udgivet maj 2010

Trafikken i københavn 2009. Udgivet maj 2010 Trafikken i københavn 29 Udgivet maj 21 3 Forord Kære læser Du sidder med Trafikken i København 29 foran dig. Her kan du danne dig et overblik over de målinger, Teknik- og Miljøforvaltningen har foretaget

Læs mere

Brasserie Imperial Lobby

Brasserie Imperial Lobby Lobby Klassisk dansk design og moderne arkitektur kendetegner det dynamiske 4-stjernede Imperial Hotel, der ligger i hjertet af København, kun to minutters gang fra Tivoli, Rådhuspladsen og Strøget. Værelserne

Læs mere

SV15. Forstudier SV15. Lokalisering / events og design / inventar 30.09.2014

SV15. Forstudier SV15. Lokalisering / events og design / inventar 30.09.2014 SV15 Forstudier SV15 Lokalisering / events og design / inventar 3.9.214 Sydhavn i det grønne København 1 5 km Forstudier SV15. Lokalisering / events og design / inventar 2 Tilslutninger til byens net 1

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

Trafi kken i København 2007

Trafi kken i København 2007 Trafikken i København 27 1 Forord Kære Læser Trafikken i København udvikler sig hver dag og hvert år. Hvert år udgiver Teknik- og Miljøforvaltningen denne publikation Trafikken i København for at formidle

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

A-bus 1A: Avedøre - Hvidovre - Hovedbanegården - Hellerup - Klampenborg (DOT: Gyldig d.10.12.17)

A-bus 1A: Avedøre - Hvidovre - Hovedbanegården - Hellerup - Klampenborg (DOT: Gyldig d.10.12.17) mandag - fredag 0.34 0.35 0.46 0.54 1.00 1.04 1.07 1.12 1.21 1.28 0.55 0.58 1.05 1.16 1.24 1.30 1.34 1.37 1.42 1.48 34 35 46 54 00 04 07 12 21 28 55 58 05 16 24 30 34 37 42 48 3.34 3.35 3.46 3.54 4.00

Læs mere

Welcome to Gentofte Hotel savour the tranquillity and historic atmosphere. Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære

Welcome to Gentofte Hotel savour the tranquillity and historic atmosphere. Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære Bar Lobby Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære Gentofte Hotel, som ligger kun få minutters kørsel nord for København, blev gennemrenoveret i 2008, og selvom du ankommer til

Læs mere