Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling"

Transkript

1 Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling Kandidatspeciale Ved Tenna Eliasen Institut for Informations- og Medievidenskab Århus Universitet Vejleder Niels Ole Finnemann 0

2 Indholdsfortegnelse ABSTRACT... 4 KAPITEL 1: INDLEDNING... 7 BAGGRUND OG MOTIVATION... 7 PROBLEMFORMULERING... 8 OPGAVENS STRUKTUR... 9 KAPITEL 2: TEORI MUSEUMS AND THE WEB TEORETISKE RAMMER FOR LØSSINGS MODEL Remediering Fem museale tendenser Formidlingskanal til udstillingsrum Skabelsen af en virtuos cirkel ANALYSEMODEL FOR WEBSITES Engholms analysemodel Genre VISUEL KOMMUNIKATION Thorlacius model Modtageren og brugeren Interaktionsbegrebet KAPITEL 3: UDVIKLING OG GENRE UDVIKLINGEN AF DANSKE KUNSTMUSEERS WEBSITES generationsmuseer? Kulturministeriets anbefalinger REGISTRERING AF DE DANSKE KUNSTMUSEERS WEBFORMIDLING KUNSTMUSEETS WEBSITE SOM GENRE KAPITEL 4: WEBSITE ANALYSE VALG AF WEBSITES TIL ANALYSEN METODE TIL ANALYSE AF WEBSITES Baggrund for kunstmuseet og websitet Brugsmæssig funktionalitet Æstetisk funktion Formen Interaktivitet Opsamling Baggrund for kunstmuseet og websitet Brugsmæssig funktionalitet Æstetisk funktion Formen Interaktivitet Opsamling Baggrund for kunstmuseet og websitet

3 Brugsmæssig funktionalitet Æstetisk funktion Formen Interaktivitet Statistik Opsamling Baggrund for kunstmuseet og websitet Brugsmæssig funktionalitet Æstetisk funktion Formen Interaktivitet Statistik Opsamling Baggrund for kunstmuseet og websitet Brugsmæssig funktionalitet Æstetisk funktion Formen Interaktivitet Statistik Opsamling OPSAMLING PÅ WEBSITE ANALYSEN KAPITEL 5: METODE TEORI OG METODE TIL UNDERSØGELSEN GRUNDLÆGGENDE UNDERSØGELSESDESIGN Design af undersøgelsen Udarbejdelse af interviewguide og respondentskema TESTINTERVIEW RESPONDENTER Udvælgelseskriterier Rekruttering Præsentation af respondenter til undersøgelsen Interviewsituationen UDFØRELSE AF INTERVIEWS interviewrunde interviewrunde TRANSSKRIBERING OG KONDENSERING FORBEHOLD FOR UNDERSØGELSEN RELIABILITET, VALIDITET OG GENERALISERBARHED KAPITEL 6: RECEPTIONSANALYSE FORVENTNINGEN TIL GENREN Tilgangen til websitet Bekendte genrekonventioner Brud på genrekonventionerne KULTURELLE BARRIERER KUNSTOPLEVELSEN I DET FYSISKE KONTRA DET VIRTUELLE RUM Kunstoplevelsen på nettet Den æstetiske oplevelse Stedet og atmosfæren Viden Rammefortællingen PASSIVE OG AKTIVE BRUGERE

4 Hvornår opleves interaktionen med websitet? Konverserende interaktion? MULTIMEDIEELEMENTER OPSAMLING PÅ ANALYSEN OG DISKUSSION KAPITEL 7: KONKLUSION PERSPEKTIVERING BIBLIOGRAFI BILAGS CD

5 Abstract Art and Communication on the Web - A study of the User s Experience on Danish Art Museums Websites The purpose of this thesis is to answer the following problem: What significance does art museums internet based art communication have for the users? An analysis of Danish art museums web communication including a qualitative study of the experience of the users. This thesis is inspired by a study by Anne Sophie Warberg Løssing (Løssing)(2004). She works with digital art communication and has conducted a survey of Danish art museums web communication from the communicators (senders ) perspective. The survey showed that the Danish art museums, from senders perspective, so far have not fully utilised the possibility of the web as a media. In relation to the users experience, however, no Danish survey has been conducted. The purpose of this thesis is therefore to examine the web communication from a user perspective. The theoretical grounding is first and foremost Løssing and her model of the art museums development of their web communication which is moving from a channel of communication to an online exhibition. In her construction of this model Løssing draws on Jay David Bolter and Richard Grusin(1999) and their remediation theory, as well as Steve Dietz s(1998) five tendencies in the way museums communicate. Using Ailsa Barry s(2006) theory of creating a virtuoso circle between the museum and the website I have extended Løssing s model with another tendency; that of personalising the website and thereby creating a virtuoso circle. Initially I registered the multimedia elements of the Danish art museums websites. The purpose of this registration was to get a picture of the degree of which the art museums include multimedia elements in their web communication. Additionally, this registration also works as a way of measuring which websites have come the furthest in the development in relation to Løssing s model. This websites form the cases for this thesis. 4

6 The cases for this thesis are two foreign (non-danish) websites: and along with three Danish websites: and Primary focus is on the Danish websites and the foreign websites are included as examples of how good art museums websites can be, as both have won Best on the Web which is awarded yearly at the international conference Museums on the Web. Papers from this conference are used throughout this thesis as inspiration and arguments. An analysis of the chosen websites showed the priorities and strategies used in web communication. The Danish websites used two different strategies: either as a reflection of the art museum or as a post-modern development of web communication. These strategies influence the users experiences and expectations of the website. The method for the examining the users experiences is individual interviews of 8 informants who represent the average art-interested user based on a survey conducted by San Francisco Museum of Modern Art. The theoretical basis for this method is Steiner Kvale. At the same time I have used an explorative approach where the design of the thesis was continually adjusted as to give the best possible answers to this thesis problem. The most interesting results of this thesis are as follows: Cultural barriers: this was an interesting additional find. Cultural barriers made it difficult for the informants to use the website. This concerns prejudice surrounding American communication on the website but especially the navigational structure and build of the website made it difficult for the informants to navigate the website. Genre expectations: the informants were generally positive towards web communication when the multimedia potential of media was utilised. If the genre failed to live up to the users expectations, however, confusion occurred. The informants had to types of expectations to the website. One is linked to the expectations or prejudice the informant has to art museums as a genre and the other is linked to the expectations the informant has to the way public institutions generally communicate on the Internet. 5

7 The experience of art online: the authentic sensory experience associated with art is closely tied to the physical room and therefore the majority felt that it was impossible to truly experience art online. It is, however, possible to have an experience on the website but this experience is tied to knowledge about the art and the artists and an insight into the experience you can have at the art museum in relation to the significance of the physical place and the ascetic experience. Interaction: it was perceived as positive when there were many possibilities of gaining information on the website. At the same time the informants were reluctant to be co-creators of the content on the websites. The informants preferred to remain passive-active (receive) in their experience as opposed to active (create). Art museums can with advantage use experience based communication on their website. They must, however, pay close attention to the strategies they use in their web communication and the advantages and disadvantages these strategies may have. No matter what strategy is used the context and purpose of the features on the website must be clear and easy to understand for users so they immediately understand the purpose of the feature. The hierarchy of the structure of the website is another an important factor as the users must have the chance to find the exciting web features. In addition, more marketing is needed in order to chance the users expectations to the genre and to make them aware of what is available on the website of Danish art museums. 6

8 Kapitel 1: Indledning Baggrund og motivation Internettet har i løbet af kort tid udviklet sig til et univers med utallige muligheder og uanede mængder af tilgængelig information. Kunstmuseer verden over er også fulgt med udviklingen og har oprettet websites. Med dagens internetteknologi er der mulighed for at udvide og berige den totale museumsoplevelse i et samspil mellem websitet og det fysiske museum. Her vil der netop være god mulighed for kunstmuseerne at udfolde sig, da kunst umiddelbart giver mange muligheder for en interessant og anderledes formidling på nettet. I forhold til nogle af de udenlandske kunstmuseer har de danske kunstmuseer ikke i lige så høj grad prioriteret denne udvikling af deres kunstformidling på nettet. Ideen til dette speciale opstod med inspiration fra Anne Sophie Warberg Løssing (Løssing). Hun beskæftiger sig med digital kunstformidling, og har gennemført en undersøgelse af danske kunstmuseers webformidling ud fra et afsenderperspektiv. Undersøgelsen har vist, at de danske museer, ud fra et afsenderperspektiv, hidtil ikke har satset på Internettets muligheder som medie. Løssing taler om to tendenser i museernes formidling på nettet: formidling af information og formidling af oplevelse. Man kan tale om at der er en udviklingsfase fra information til oplevelse. I dag er de fleste danske museer stadig i informationsfasen i forhold til deres webformidling. Dette kan der være flere grunde til f.eks. økonomiske, organisatorisk eller lignende. I forhold til brugernes oplevelse af de danske kunstmuseers websites er der ikke blevet lavet nogen danske undersøgelser, hvilket også Kulturministeriet efterlyser: Internettet rummer et oplagt potentiale for at formidle oplevelser og viden om kulturarven, som museerne stadig kan udnytte i langt højere grad, end de gør i dag. Der findes dog ikke danske undersøgelser på museumsområdet af brugernes oplevelse og udbytte af museernes digitale formidling. 1 Løssing skriver ligeledes i De danske Kunstmuseer på nettet(2005), at en brugerundersøgelse af området vil være med til at give en større forståelse af mediets betydning. I det hele taget er brugerundersøgelser, noget kunstmuseerne med fordel bør bruge i deres arbejde og udvikling af deres websites. 1 Kulturministeriet (2006) 7

9 Det er i denne problematisering, at dette speciale har sit afsæt og fokus. Nogle af de danske kunstmuseer har fået øjnene op for Internettets muligheder som formidlingskanal i kraft af Internettets multimedialitet og interaktionsmuligheder. Dog fokuseres der oftest på formidlingen til børn og unge ud fra den begrundelse, at det er disse grupper, der er mest vante i deres brug af Internettet. Men hvad med den almindelige kunstinteresserede bruger? Er anderledes og oplevelsesorienteret webformidling ikke ligeså relevant for denne målgruppe? Ifølge en engelsk brugerundersøgelse fra 1999 forventer 74 % af de besøgende at finde online udstillinger på et museums website. 2 Det er højst sandsynligt, at de danske brugere forventer det samme. Vi er i en tid, hvor oplevelsen og det individuelle udbytte er i fokus. Folk søger de steder hen, hvor de har mulighed for at få en oplevelse. Dette er netop et aspekt, den engelske brugerundersøgelse også pegede på, nemlig at en væsentlig grund til at besøge et kunstmuseums website var for at følge en personlig interesse, og fordi det var sjovt og interessant. 3 Disse forventninger til kunstmuseernes websites peger på, at kunstmuseerne i fremtiden i højere grad skal integrere interessant webformidling på deres websites, hvis publikums interesse skal fastholdes 4. Problemformulering Denne problematisering omkring de danske kunstmuseer og deres webformidling, samt brugernes forventninger, leder hen til specialets hovedspørgsmål: Hvilken betydning har kunstmuseernes internetmedierede kunstformidling for brugerne? En analyse af de danske kunstmuseers webformidling, samt en kvalitativ undersøgelse af brugernes oplevelse. For at undersøge dette spørgsmål vil jeg først skitsere, hvordan udviklingen af den internetmedierede kunstformidling ser ud. Dette gør jeg med afsæt i Anne Sophie W. Løssings model af kunstmuseers udviklingsakse fra formidlingskanal til udstillingsrum. Som en del af 2 Bowen (1999) 3 Bowen (1999) 4 Løssing (2007): 31 8

10 undersøgelsen foretager jeg en registrering af multimedieelementer på de danske kunstmuseers websites med det formål at give en karakteristik af, hvordan udviklingen ser ud blandt de danske kunstmuseer. Endvidere vil jeg gennem en tekstanalyse af fem udvalgte websites, der i forhold til Løssings udviklingsakseparametre er kommet langt, undersøge, hvordan disse websites bruger Internettets muligheder og rammer i kunstformidling på nettet. Dette fører hen til en kvalitativ brugerundersøgelse af de udvalgte websites, der skal belyse, hvordan brugerne oplever kunstmuseernes forskellige formidlingsprojekter. Opgavens struktur Af hensyn til læserens overblik vil jeg her skitsere, hvorledes opgaven er bygget op i vejen frem til besvarelsen af problemformuleringen I Kapitel 2 redegøres der for de benyttede teorier i opgaven, som anvendes både som værktøj i websiteanalysen og som parametre for receptionsanalysen. Herefter følger der i Kapitel 3 et overblik over udviklingen og genren inden for de danske kunstmuseer og deres webformidling. I dette afsnit behandler jeg flere aspekter, som opridser og nuancerer de forhold, som jeg arbejder ud fra i min undersøgelse af brugernes oplevelse af webformidlingen Her gennemgås også registreringen af multimedieelementer på de danske kunstmuseers websites for at give et billede af prioriteringen af disse. I forlængelse af denne registrering ser jeg på de konventioner, der er bestemmende for genren af danske kunstmuseers websites. I Kapitel 4 redegør jeg for valget af websites til undersøgelsen. Disse websites analyseres for at give en forståelse af, hvordan de forskellige kunstmuseer bruger og forstår webformidlingen. Metoden for den empiriske undersøgelse af brugernes oplevelse redegøres der for i Kapitel 5. De metodiske til- og fravalg, udvælgelse af respondenter samt forbehold for undersøgelsen gennemgås. Kapitel 6 indeholder receptionsanalysen. Her analyser jeg respondenternes oplevelse på websitene ud fra de overordnede temaer, der er trukket ud af interviewene gennem en meningskondensering. Kapitel 7 afrunder med en konklusion og perspektivering. 9

11 Kapitel 2: Teori I dette afsnit redegør jeg for den valgte teori, der benyttes. Teorien anvendes både til udvælgelse af websites til analysen, selve websiteanalysen og i forhold til receptionsanalysen, da det skaber en oplagt kohærens mellem to analysedele. Jeg lægger ud med et afsnit om forskningen inden for feltet, da det giver en bedre forståelse af hvilket nicheområde der arbejdes med. Samtidig har det været en del af den primære inspiration til dette speciale. Grundlaget for min undersøgelse er Anne Sophie Warberg Løssings (Løssing) model over kunstmuseernes udvikling på websites. Jeg tager afsæt i denne model, som endvidere giver et nuanceret billede af, hvordan kunstmuseerne bruger nettet i deres kunstformidling, og hvorfor det er vigtigt at fokusere på dette. Modellen benyttes desuden i udvælgelsen af websites til analysen. Løssing tager afsæt i Jay David Bolter og Richard Grusin samt Steve Dietz s teorier, og derfor starter jeg med at redegøre for de elementer, som danner grundlaget for Løssings model hos disse teoretikere. En anden, der ser mere generelt på websites, er Ida Engholm. Hun opstiller en deskriptiv analysemodel for websites, samtidig med at hun giver et genre- og stilperspektiv på websites. Genre og stil giver brugerne en forventning til, hvad de kan finde og opleve på websitet, hvilket gør det relevant at se på i forhold til denne undersøgelse. Lisbeth Thorlacius opstiller en anvendelig analysemodel for visuel kommunikation på websites, der, ved at inddrage Jens F. Jensens interaktionsbegreb, giver et brugbart værktøj. Samtidig lægger modellen op til, at der foretages en receptionsanalyse, hvilket netop er den metode, jeg arbejder med i min undersøgelse af brugernes oplevelse af kunstmuseernes webformidling. Museums and the Web I 1991 blev world wide web lanceret, og siden er museer verden over fulgt med udviklingen og har oprettet et website for deres museum. På internationalt plan har museer i lang tid udvekslet erfaringer om, hvordan museumsformidling kan optimeres og udvides på nettet. 10

12 I årene efter de første museumswebsites dukkede på, har de fleste museer etableret en eller anden form for tilstedeværelse på nettet. Museerne kan stadig lære meget af hinanden og af andre institutioner, der bruger Internettet. Archives & Museums Informatics er et partnerskab mellem David Bearman og Jennifer Trant, der begge er respekterede teoretikere og forskere inden for museums- og kulturinformatik. Ved at oprette et website har de skabt et forum, der stiller faciliteterne for at udveksle information museerne imellem til rådighed. Hvert år tilrettelægges en international konference der udelukkende omhandler museer og Internettet, den såkaldte Museums and the Web konference. De nyeste tendenser inden for udviklingen af interaktive multimedier i museer og indflydelsen af Internetmediet på digitale museer og biblioteker tages op til diskussion. Hvert år på Museums and the Web konferencen afholdes en konkurrence, hvor Best of the Web inden for forskellige kategorier kåres. Dommerne bedømmer de nominerede websites ud fra forskellige kriterier som indhold, funktionalitet, visuelt design, interaktion samt deres overordnede indtryk af sitet. Konferencen er blevet afholdt hvert forår siden Programmer og artikler fra alle afholdte konferencer til i dag kan findes online på website. 5 Her er en stor del af inspirationen til dette speciale hentet, da det netop er på denne konference, at der sættes fokus på udviklingen af museernes webformidling. Det er her den nyeste litteratur inden for dette nichefelt kan findes samt de nyeste tendenser inden for museumsformidling på nettet. Teoretiske rammer for Løssings model For at øge forståelsen for grundelementerne i Løssings model, redegør jeg her i kronologisk rækkefølge for de teorier, Løssing konstruerer sin model af. Remediering Jay David Bolter og Richard Grusin (Bolter) præsenterede i 1999 deres tanker omkring remediering i bogen Remediation

13 Her tager de afsæt i Marshall McLuhan (McLuhan) og hans udlægning af remediering, som han omtaler i 1964 i sin bog Understanding Media; The content of any medium is always another medium. The content of writting is speech, just as the writtin word is the content of print, and print is the content of telegraph 6 Udsagnet fra McLuhan er, at nye medier indoptager og imiterer gamle medier, hvilket kan tolkes som, at nye medier ofte overtager gamle mediers former, og først senere ændrer eller udvikler deres egen form 7. Men hvor McLuhan ikke beskæftiger sig med form og indholdsniveauet, ser Bolter og Grusin primært på, hvad der sker på brugergrænsefladen, og til dels på form og indholdsniveauet, når gamle medieformer overføres til digitale medier. 8 Deres definition af remediering er, når et medie er repræsenteret i et andet medie, hvilket de også mener, er digitale mediers særlige karakteristika. 9 Ligesom andre medier siden renæssancen svinger digitale medier mellem transparent og uigennemsigtighed 10, eller betegnet med de to tendenser Immediacy og hypermediacy. Dette er to modsatrettede, men sameksisterende tendenser, der tilsammen er en del af remedieringen. Immediacy er kendetegnet ved medietransperens. Mediet kan beskrives som transparent, når der er et forsøg på at skjule medieringen ved at kopierer eksisterende mediers funktioner og udtryksformer, hvorved at mediets egne karakteristika træder i baggrunden 11. Hypermediacy er derimod kendetegnet ved, at der er en mediesynlighed. Denne synlighed består i, at eksisterende former genopfindes eller transformeres, samt at der er en tendens til mangfoldighed af udtryksformer i form af multimedieelementer. Dette resulterer i en visuel stil, der skaber et fragmenteret og heterogent udtryk. 12 Bolter og Grusin argumenterer for, at gamle medier ikke bliver erstattet, men remedieret af nye medier. Samtidig peger de på, at der mellem immediacy og hypermediacy findes et helt spektrum af forskellige måder, hvori remedieringen kan forekomme Bolter (1999): 45 7 Løssing (2004): 24 8 Løssing (2004): 25 9 Bolter (1999): Bolter (1999): Bolter (1999): Bolter (1999): Bolter (1999): 45 12

14 Fem museale tendenser Steve Dietz (Dietz) identificerede i 1998 ved den årlige Museums and the Web konference fem forskellige museale tendenser eller strategier på nettet. Disse fem tendenser er beskrevet i artiklen Curating (on) the Web fra selv samme konference Brochuren som designmetafor: Den første tendens, Dietz introducerer, er Brochuren som designmetafor. Navnet i sig selv er meget beskrivende for, hvor udgangspunktet for denne tendens er. Formidlingsformen imiterer netop kunstbrochuren som genre, hvilket viser sig ved at webstedets design, opsætning, form og indhold følger konventionerne for den trykte brochure. Tekstformidlingen er det primære, mens billedmaterialet fungerer som illustration for teksten. Det primære formål er her at oplyse og informere om det pågældende museums udstillinger, åbningstider osv. 2. Den virtuelle rundvisning og argumenterende udstilling: Her eksperimenteres der med at overføre eksisterende udstillinger fra det fysiske kunstmuseum til nettet. Ofte er der en gentænkning eller udvidelse af den oprindelige udstilling, så den tilpasses mediet, der i virkeligheden ikke egner sig til at udstille kunst skabt til et fysisk udstillingsrum. Denne tendens er karakteriseret ved, at der ofte vises videoklip af kunstneren i sit atelier eller lignende. 3. Den immersive brugergrænseflade: Hvor denne tendens er til stede, ses der et forsøg på, at give brugeren en følelse af at være på det fysiske museum. Brugeren skal kunne fordybe og indleve sig i en sådan grad, at brugergrænsefladen opfattes som transparent, og der skabes en oplevelse af at have været på et egentligt museumsbesøg. Oftest benyttes der QTVR, 3Dsimulationer eller webcames for at opnå denne effekt. 4. Den udvidede udstilling: Her overføres en eksisterende udstilling til nettet, men ikke kun i form af tekst, billeder og video. Derimod tilpasses og optimeres udstillingen, så den bedst mulige oplevelse gives til brugeren af nettet. Til dette formål tages nye og anderledes metoder i brug for at transformere de eksisterende former. 5. Online udstillingen: Ved denne tendens er der tale om udstillinger designet udelukkende til nettet. Formen er friere hvad angår indhold, design og interaktion. Formålet er at skabe en udstilling, der skal hænge sammen inden for de givne rammer, mediet opstiller Dietz (1998) 15 Løssing (2005):

15 Det er ikke alle kunstmuseer, der gennemgår en udvikling fra den første tendens til den næste. Udviklingen er individuel, men oftest bevæger de fleste kunstmuseer sig på samme tid inden for flere af tendenserne. 16 Særligt brochurefasen er et trin de fleste kunstmuseers websites vil indeholde, da de har en række informationer såsom åbningstider, beliggenhed og pris, der skal formidles. De øvrige tendenser integreres oftest på den eksisterende website i form af features. Den afgørende forskel ligger i, hvorvidt det enkelte museum har lyst til og ikke mindst mulighed for at tænke ud over brochuren og se mediet som et sted til anderledes formidling med henblik på at trække publikum til museet. 17 Dietz formulerede de fem museale tendenser i Siden er der sket meget med Internettet og de måder, man kan formidle sit budskab på gennem mediet. De tekniske muligheder er blevet lettere at benytte, og der er kommet nye genrer 18 til. Det kan derfor være svært at kortlægge præcist hvilke tendenser, der er til stede på et givent website, specielt på de mere avancerede, der er kommet langt i udviklingen, og på samme tid benytter sig af flere forskellige multimedieelementer. Dette skal også ses i lyset af, at Dietz tendenser netop er en model over museale tendenser og ikke en skabelon. Ofte vil det være en hybrid af de forskellige tendenser, eller man kan tale om, at der er elementer til stede fra en tendens. Det giver dog stadig mening at se på tendenserne i forbindelse med undersøgelsen af de danske kunstmusers websites, da de generelt ikke er så langt i udviklingen. Samtidig kan det være en strategi fra kunstmuseets side at hælde mest til en eller to museale tendenser, der ikke nødvendigvis er dem, der kræver flest multimedieelementer at arbejde med i webformidlingen. Formidlingskanal til udstillingsrum Løssing behandler i artiklen Internettet som Udstillingsramme (Løssing 2004), hvordan kunstmuseerne bruger Internettet i deres formidlingspraksis. Fra Løssings perspektiv, som jeg erklærer mig enig i, findes der ikke mange websatsninger i Danmark, der bidrager med noget nyt til formidling og udstilling af kunst på nettet. De fleste kunstmuseer ser Internettet som en sekundær formidlingskanal, der primært bruges til formidling af den generelle information om museet. En af grundene til dette er, at mange danske kunstmuseer har 16 Løssing (2004): 5 17 Løssing (2005): Disse genre kom med den såkaldte web 2.0 bølge og omhandler f.eks. blogs og personalisering. 14

16 reservationer mod at bruge mediets potentialer til at formidle kunst, da holdningen er, at nettet ikke kan bruges til at vise kunst. På internationalt plan findes der til gengæld flere eksempler på websatsninger, der tager mediets potentiale i brug, herunder de interaktive og multimediale egenskaber. Løssing ser to overordnede anvendelser af nettet, som kunstmuseerne typisk praktiserer: Nettet som formidlingskanal og nettet som udstillingsrum. Disse anvendelsesformer placeres på en udviklingsakse, der strækker sig fra formidlingskanal til udstillingsrum. 19 Udviklingsaksen skal demonstrere to forskellige dominerende tendenser på nettet nemlig formidling af information og formidling af oplevelse. Under den ene yderpol formidlingskanal/information findes de teksttunge websites, som oftest består af meget information, få billeder og almindelig linksinteraktion gennem menuen. Udviklingsaksens anden pol udstillingsrum/oplevelse dækker over websites, der domineres af lyd, billeder, animation og tekst, der henvender sig til alle sanserne. Brugerens oplevelse er i centrum, ved at der lægges op til en intuitiv og afsøgende interaktion. 20 Løssing vælger at inddrage medieteoretikerne Bolter og Grusin i forklaringen af hendes model af udviklingen og placerer immediacy og hypermediacy som yderpoler på udviklingsaksen. Løssing tolker således de to begreber som remedieringens yderpoler, hvorimellem der findes flere forskellige måder, hvorpå digitale medier remedierer tidligere medier og udtryksformer. Det kan diskuteres, hvorvidt man kan sætte begreberne så skarpt op mod hinanden, da spillet mellem de to tendenser kan ses på alle niveauer. Jeg vælger dog at fastholde Løssings rammer, da hun sætter dem med det formål at illustrere udviklingen i hendes model. Det er også her, at Løssing inddrager Dietz s museale tendenser i sin model for at øge forståelsen af, hvad der sker, når kunstformidling flyttes til et digitalt medie som Internettet. De museale tendenser peger netop på forskellige anvendelser af nettet, der kan beskrive den overordnede udvikling fra formidlingskanal til udstillingsrum 21. Den samlede model af alle de præsenterede begreber og tendenser viser en optegnelse af de mere eller mindre aggressive remedieringsformer, som kunstmuseer benytter i deres webformidling. 19 Løssing (2004): 2 20 Løssing (2004): 3 21 Løssing (2004):

17 Formidlingskanal Udstillingsrum Information Immediacy - teksttung - info-tung - få billeder - linksinteraktion m. menupunkter Brochuren som designmetafor Den virtuelle rundvisning & argumenterende udstilling Den immersive brugergrænseflade Den udvidede udstilling Online udstillinger Oplevelse Hypermediacy - lyd - billeder - animation - tekst - intuitiv interaktion Fig. 1: Løssings model med indsættelse af Steve Dietzs fem museale tendenser samt Immediacy og hypermediacy som udviklingsaksens yderpoler. Selv benytter Løssing betegnelsen udviklingsakse. Dette skal dog ikke forstås som en obligatorisk, synkron og lineær udvikling. Kunstmuseerne kan i deres webformidling befinde sig forskellige steder i udviklingen, hvilket kan være en bevidst strategi. Jeg har derfor valgt fremover at benytte betegnelsen Løssings model for udviklinsmodellen. Modellens yderpol er udstillingsrummet. Dog mener Løssing ikke, at det burde være ambitionen at give samme autentiske kunstoplevelse på nettet, som kan gives på det fysiske kunstmuseum. I stedet for skal den digitale kunstformidling tænkes som en ny platform, der giver mulighed for at formidle og udstille kunst på nye og unikke måder. 22 På nettet forsvinder netop det arkitektoniske og sociale rum, der her danner ramme om kunsten, og dermed også de uskrevne regler for hvordan vi ser på kunst. På nettet er man overladt til sig selv, og derfor er det vigtigt at opstille en anden ramme for kunsten, end den man oplever på det fysiske kunstmuseum. 23 En anden faktor, der bevirker, at kunstoplevelsen ikke kan være den samme på nettet som i det fysiske rum, er at værkoriginaliteten forsvinder på nettet, da det er digitale kopier. Det autentiske i oplevelsen vil derfor ikke kunne overføres til Internettet, med mindre der er tale om direkte netkunst. Løssing pointerer, at det ikke handler så meget om, at brugerne forventer avancerede og tekniske løsninger, men mere som et ønske om at der er en sammenhæng mellem den virtuelle forlængelse 22 Ibid. 23 Løssing (2007): 33 16

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

1. Indledning... 2 1.1 Problemfelt... 2 1.2 Problemformulering... 4 1.2.1 Begrundelse af problemformulering... 4

1. Indledning... 2 1.1 Problemfelt... 2 1.2 Problemformulering... 4 1.2.1 Begrundelse af problemformulering... 4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemfelt... 2 1.2 Problemformulering... 4 1.2.1 Begrundelse af problemformulering... 4 2. Teori... 4 2.1 Visuel og æstetisk kommunikationsmodel... 5 2.1.1

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Fra hedebrug til tekstilfabrik

Fra hedebrug til tekstilfabrik Hjemmesidens opbygning Fra hedebrug til tekstilfabrik Projekts hjemmeside er opbygget således, at de 4 øverste menupunkter, med grøn skrift, henvender sig til eleverne og indeholder et omfattende bibliotek

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

RESUMÉ. NETREKLAMENS ÆSTETIK En typologisering og medieæstetisk analyse af reklame på annoncewebsites

RESUMÉ. NETREKLAMENS ÆSTETIK En typologisering og medieæstetisk analyse af reklame på annoncewebsites RESUMÉ NETREKLAMENS ÆSTETIK En typologisering og medieæstetisk analyse af reklame på annoncewebsites Iben Bredahl Jessen Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Med udgangspunkt i et medieæstetisk

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 08 juni 09 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Forord. 1. Egen fremhævning. 2. Museumslov, LOV nr. 473 af 07/06/2001, Kapitel 3 6.

Forord. 1. Egen fremhævning. 2. Museumslov, LOV nr. 473 af 07/06/2001, Kapitel 3 6. Indholdsfortegnelse Forord... 3 DEL I - INDLEDNING... 5 Baggrund for undersøgelsen... 5 Undervisningsforløb... 5 Valg af undersøgelsesdesign... 6 Et rids over kunstmuseerne på nettet... 9 Undersøgelsens

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

Den nye bollemodel (2002)

Den nye bollemodel (2002) 1 Roskilde Universitetscenter, Institut for Kommunikation, journalistik og datalogi, PO.Box 260. 4000 Roskilde. (2002) Bruno Ingemann in Tekster skal ses! Nøgleord: Kommunikation, planlægning, målgruppe,

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Lisbeth Klastrup Forskningsgruppen Digital Kultur og Mobil Kommunikation IT Universitetet i København Agenda Sociale medier, identitet og (selv)fortælling

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen WWW Evaluation Kvalitetsvurdering af Information på hjemmesider Inspireret af http://www.aub.auc.dk/mileinternet/ 1 Mangfoldighed Nettets styrke og svaghed Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne?

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne? Digital Formidling 3. Møde Den 25. maj 2010 Program for dagen Kl.9 Velkomst, kaffe Kl.9.15 Målgruppeanalyse Kl.10 Digitale personas Kl.10.30 Pause Kl.10.45 Projektarbejdets faser Kl.11 Præsentation af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Termin August 2011 juni 2012 Institution Uddannelsescentret Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kommunikation/It A Astrid Schack Olldag Hold 209

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Sofie Løndal Dyrlund loendal@ruc.dk - str. Nr. 43956

Sofie Løndal Dyrlund loendal@ruc.dk - str. Nr. 43956 Det Grønne Hus E n p r a k t ik r a p p o r t - str. Nr. 43956 Indholdsfortegnelse PROLOG 3 PROBLEMFORMULERING 5 TEORI OG PROJEKTDESIGN 6 METODE 7 EMPIRI 8 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER 8 NOTATET OG FOLDEREN

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Endelig version ved Webredaktion 7. september 2006 Udarbejdet af webredaktionsgruppen Ulla Andersen, Kjellerup, ua@silkeborg.bib.dk Hans Jørgensen, Them

Læs mere

PROGRAM D. 3. MARTS 2015

PROGRAM D. 3. MARTS 2015 PROGRAM D. 3. MARTS 2015 8:30 Morgenmad og registrering 09.00 Velkomst 09.15 Orienteringsløb blandt billeder, ikoner og symboler (på engelsk) Dr. Robins vil snakke om hans seneste forskning omkring hvordan

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere