(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center"

Transkript

1 (Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015

2 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion Nøgletalssystemet kort fortalt Virksomhedens Bygge Rating Virksomhedens nøgletal Virksomhedens gyldige evalueringssager Oversigt - Bygge Rating på nøgletalsområderne Diagrammer med vægtet gennemsnit for nøgletallene Præstationen på de enkelte nøgletal Tidsfrister Mangler Ulykkesfrekvens Kundetilfredshed Yderligere info om nøgletallet kundetilfredshed med byggeprocessen Typen af kunder på evalueringssagerne Supplerende rådgivning Appendiks A: Analysér dine nøgletal - Kurver og diagrammer... 1 A.1 Nøgletalsområdet: Tidsfrister... 4 A.2 Nøgletalsområdet Mangler... 4 A.3 Nøgletalsområdet Arbejdsulykker... 8 A.4 Nøgletalsområdet Kundetilfredshed... 9 Appendiks B: Vejledninger... 1 B.1 Hvad er Bygge Rating?... 1 B.2 Hvordan læses kurverne og diagrammerne i appendiks A?... 3 B.2.1 Udviklingen i nøgletallene over tid... 3 B.2.2 Nøgletallene sorteret på virksomhedens rolle (entrepriseform)... 4 B.2.3 Nøgletallene sorteret på nybyggeri og tilbygning, ombygning, renovering... 5 B.3 Hvad spørges kunden om?... 6 Side 2 af 24

3 Resumé - Virksomhedens nøgletal For at give et hurtigt overblik er der på denne side vist nøgletallene for Byggevirksomheden A/S pr. 5. januar I den resterende del af rapporten er nøgletallene forklaret og uddybet.. Bygge Rating Bygge Rating (2015) Område A B Sum Tidsfrister C D E Mangler Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Arbejdsulykker Skala: Kundetilfredshed Sum Område Nøgletal Virksomhedens gennemsnit (se note 3) Point Bygge Rating (2015) Tidsfrister Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser 100,0 % 5 Mangler 1) Antal kosmetiske mangler 3,358 pr. mio. kr. 3 2) Antal mindre alvorlige mangler 0,088 pr. mio. kr. 4 3) Antal alvorlige og kritiske mangler 0,003 pr. mio. kr. 5 4) Antal forhold, der skal undersøges nærmere 0,004 pr. mio. kr. - 4,0 Økonomisk værdiansættelse af mangler 0,205 % 4 Andel sager med mangler, der har haft betydning for ibrugtagning 2,615 % - Arbejdsulykker Ulykkesfrekvens 1,5 pr. mia. kr. 4 Kundetilfredshed Kundetilfredshed med byggeprocessen (se note 1) 3,8 Kundeloyalitet (se note 2) 4,0 3,9 Point i alt (max. 20) 16,9 Note 1: Nøgletallet er opgjort efter følgende karakterskala: 1 = Meget værre end gennemsnittet, 2 = Værre end gennemsnittet, 3 = Som gennemsnittet, 4 = Bedre end gennemsnittet, 5 = Meget bedre end gennemsnittet. Note 2: Kundens vurdering af om man vil benytte virksomheden igen ved et lignende projekt. Nøgletallet er opgjort efter følgende karakterskala: 1 = Udelukket, 2 = Sikkert ikke, 3 = Muligvis, 4 = Sikkert, 5 = Helt sikkert. Note 3: Prisniveau Side 3 af 24

4 Introduktion Byggeriets Evaluerings Center ønsker med denne nøgletalsrapport at give virksomheden en bedre mulighed for at forstå nøgletallene bag virksomhedens Bygge Rating og anvende dem i en læringsproces. Det er hensigten, at rapporten skal understøtte virksomheden i arbejdet med at identificere stærke og svage sider. En bedre forståelse for nøgletallene vil gøre det lettere at identificere og iværksætte tiltag, som kan forbedre virksomhedens Bygge Rating og dermed gøre virksomheden mere attraktiv for fremtidige kunder. Nøgletalsrapporten giver en trinvis uddybning af virksomhedens nøgletal fra Bygge Rating til de enkelte spørgsmål i målingen af kundetilfredsheden med byggeprocessen. Den giver overblik over sager med gyldige nøgletal og en uddybende forklaring af niveauet for virksomhedens præstation på hvert enkelt nøgletal. I appendiks bagerst i rapporten er informationer om nøgletallenes udvikling gennem de sidste 5 år opstillet i grafer struktureret på de enkelte nøgletalsområder. Her findes også informationer om nøgletallene sorteret på virksomhedens rolle (entrepriseform) og byggeopgavens type kategoriseret som Nybyggeri og Tilbygning, ombygning, renovering. Værktøjer som gør det muligt for virksomheden at lære af sine nøgletal. I forbindelse med læsningen af denne rapport, skal virksomheden være opmærksom på, at de gyldige nøgletal er baseret på virksomhedens evaluerede sager gennem de seneste 3 år. Byggeriets Evaluerings Center har ingen oplysninger om de sager, som virksomheden ikke har fået evalueret, og virksomheden bør derfor forholde sig kritisk til, om de evaluerede sager giver et repræsentativt billede af virksomheden og dens præstationsevne. Byggeriets Evaluerings Center skal i den forbindelse opfordre til, at så stor en del af virksomhedens sager som muligt evalueres. Dette har en høj signalværdi for kunderne og vil skabe stabilitet i nøgletallene. Hvis virksomheden efter læsning af rapporten ønsker at få yderligere informationer om sine nøgletal, er mulighederne for dette nærmere beskrevet i kapitel 6. God fornøjelse med rapporten Peter Hesdorf, Adm. direktør Byggeriets Evaluerings Center Side 4 af 24

5 1 Nøgletalssystemet kort fortalt Nedenstående figur forklarer nøgletalssystemet i korte træk. Ud af alle virksomhedens byggeopgaver tilmeldes nogle evaluering. Dette kan ske på baggrund af krav fra bygherren eller virksomhedens eget ønske. Der findes regler om brug af nøgletal for statslige og almene bygherrer, som i mange tilfælde skal stille krav om evaluering. En gennemgang af regler kan findes på Det er virksomhedens kunde (typisk bygherren), som foretager evalueringen og indberetter oplysninger til Byggeriets Evaluerings Center, som herefter kan beregne virksomhedens nøgletal for hver evalueringssag. Nøgletallene præsenteres i et 'faktablad', der er gyldigt i 3 år. Opnår virksomheden 3 eller flere gyldige faktablade beregner Byggeriets Evaluerings Center en karakterbog. Karakterbogen er et vægtet gennemsnit af alle gyldige faktablade. Byggeriets Evaluerings Center beregner også virksomhedens Bygge Rating, som i komprimeret form viser virksomhedens præstationsevne på de gyldige evaluerede sager. Alle virksomhedens sager Byggekt/aftale Byggesag ABC Bygge Byggesag ABC Byggesag ABC Byggesag ABC _ ByggesaABC Byg- Byggesag ABC Byggesag ABC Byggesag ABC Bygge ge Byggesag ABC Byggesag ABC Byggesag ABC Sager tilmeldt evaluering Byggesag ABC Byggesag ABC Byggesag ABC Byggesag ABC Virksomhedens kunde foretager evalueringen Virksomhedens faktablade - Faktablade er gyldige i 3 år - Indeholder sagens nøgletal - Indeholder sagens Bygge Rating - Downloades på Min. 3 gyldige faktablade Virksomhedens karakterbog - Indeholder virksomhedens nøgletal - Indeholder virksomhedens Bygge Rating - Downloades på Virksomhedens Bygge Rating Side 5 af 24

6 2 Virksomhedens Bygge Rating Herunder ses den samlede Bygge Rating for Byggevirksomheden A/S pr. 5. januar Denne Bygge Rating er beregnet på baggrund af alle virksomhedens afsluttede byggeopgaver, som er blevet evalueret gennem de sidste 3 år. De evaluerede sager, der indgår i virksomhedens Bygge Rating, kan ses i tabellen i kapitel 4. I beregningen af virksomhedens Bygge Rating er evalueringssagerne vægtet efter sagernes økonomiske størrelse. Bygge Rating Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Niveauerne i Bygge Rating: A B C D E Meget bedre end gennemsnittet Bedre end gennemsnittet Som gennemsnittet Værre end gennemsnittet Meget værre end gennemsnittet I appendiks B findes en udførlig forklaring af Bygge Rating systemet. Side 6 af 24

7 3 Virksomhedens nøgletal I tabellen herunder vises virksomhedens gennemsnit for de enkelte nøgletal samt de opnåede point og Bygge Rating på de 4 nøgletalsområder. Virksomhedens gennemsnit er beregnet som et vægtet gennemsnit for det enkelte nøgletal for alle virksomhedens evaluerede byggeopgaver, som er evalueret indenfor de sidste 3 år. Det er byggeopgavens entreprisesum inkl. ekstraarbejde, der anvendes som vægt. Det betyder, at en økonomisk stor sag vægter mere end en økonomisk lille sag. Område Nøgletal Virksomhedens gennemsnit (se note 3) Point Bygge Rating (2015) Tidsfrister Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser 100,0 % 5 Mangler 1) Antal kosmetiske mangler 3,358 pr. mio. kr. 3 2) Antal mindre alvorlige mangler 0,088 pr. mio. kr. 4 3) Antal alvorlige og kritiske mangler 0,003 pr. mio. kr. 5 4) Antal forhold, der skal undersøges nærmere 0,004 pr. mio. kr. - 4,0 Økonomisk værdiansættelse af mangler 0,205 % 4 Andel sager med mangler, der har haft betydning for ibrugtagning 2,615 % - Arbejdsulykker Ulykkesfrekvens 1,5 pr. mia. kr. 4 Kundetilfredshed Kundetilfredshed med byggeprocessen (se note 1) 3,8 Kundeloyalitet (se note 2) 4,0 3,9 Point i alt (max. 20) 16,9 Note 1: Nøgletallet er opgjort efter følgende karakterskala: 1 = Meget værre end gennemsnittet, 2 = Værre end gennemsnittet, 3 = Som gennemsnittet, 4 = Bedre end gennemsnittet, 5 = Meget bedre end gennemsnittet. Note 2: Kundens vurdering af om man vil benytte virksomheden igen ved et lignende projekt. Nøgletallet er opgjort efter følgende karakterskala: 1 = Udelukket, 2 = Sikkert ikke, 3 = Muligvis, 4 = Sikkert, 5 = Helt sikkert. Note 3: Prisniveau Side 7 af 24

8 4 Virksomhedens gyldige evalueringssager Tabellen herunder giver et hurtigt overblik over den opnåede Bygge Rating for de sager, som indgår i denne nøgletalsrapport. I tabellen fremgår det også, hvornår de enkelte sager forældes, og dermed udgår af nøgletalsrapporten. Sagernes økonomiske størrelse er vist, da størrelsen er væsentlig for sagens vægtning i den samlede Bygge Rating. Læs mere herom i afsnit 4.2. På kan man finde flere oplysninger om de enkelte byggeopgaver. Byggeopgave Økonomisk størrelse (Prisniveau ) Gyldig indtil: Bygge Rating version 2015 T = Tidsfrister A = Arbejdsulykker M = Mangler K = Kundetilfredshed [Mio. kr. ] T M A K Byggesag XYZ 38, Byggesag YZX 17, Byggesag ZXY 69, Byggesag XZY 123, Byggesag YXZ 7, Byggesag ZYX 158, Byggesag XXY 14, Byggesag XXZ 35, Byggesag YYX 130, Byggesag YYZ 9, Byggesag ZZX 46, Byggesag ZZY 21, Side 8 af 24

9 Byggeopgave Økonomisk størrelse (Prisniveau ) Gyldig indtil: Bygge Rating version 2015 T = Tidsfrister A = Arbejdsulykker M = Mangler K = Kundetilfredshed [Mio. kr. ] T M A K Byggesag XYX 10, Virksomheden bør være opmærksom på gyldighedsperioden for sagerne i tabellen. Når en sag forældes, kan det have stor effekt på virksomhedens Bygge Rating. Når en sag med en god Bygge Rating forældes, vil virksomhedens samlede Bygge Rating højst sandsynligt blive dårligere. Omvendt vil virksomhedens Bygge Rating forbedres, såfremt sager med en dårlig Bygge Rating forældes. Virksomheden bør sikre sig, at nye sager jævnligt meldes til evaluering. Det medvirker til, at beregningsgrundlaget for virksomhedens Bygge Rating altid er repræsentativt, og at virksomheden ikke risikerer at stå uden gyldige nøgletal i en periode. Er der i tabellen herover angivet et tomt felt i stedet for en cirkel med en Bygge Rating, betyder det, at der ikke kan beregnes en Bygge Rating for det pågældende nøgletalsområde på sagen. Dette kan skyldes, at evalueringen af sagen er helt eller delvist afbrudt. Denne nøgletalsrapport indeholder ikke oplysninger om eventuelle forældede og igangværende evalueringssager, som virksomheden måtte have. Information herom kan findes på listen over virksomhedens evalueringssager på Side 9 af 24

10 4.1 Oversigt - Bygge Rating på nøgletalsområderne For at skabe endnu bedre overblik over virksomhedens præstationer på de enkelte nøgletalsområder vises herunder en sammentælling af sagerne. Den lodrette sammentælling giver et overblik over hvilket præstationsniveau, virksomheden leverer på de evaluerede sager. Bygge Rating (2015) Område A B Sum Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Sum C D E Side 10 af 24

11 4.2 Diagrammer med vægtet gennemsnit for nøgletallene I beregningen af virksomhedens Bygge Rating og nøgletal indgår sagernes økonomiske størrelse som vægtning. I de følgende diagrammer er de enkelte sager markeret i et koordinatsystem med hhv. deres entreprisesum og sagens nøgletal. Entreprisesummen er vist på den lodrette akse, og jo højere på aksen en markering er, desto større betydning har denne sag i beregningen af det vægtede gennemsnit (angivet med en blå pil). Bygge Rating for mangler og for kundetilfredshed er beregnet på baggrund af gennemsnitsværdierne for flere nøgletal vha. en pointskala. I disse diagrammer er derfor i den grå tekstboks vist det tilsvarende antal point. Den samlede Bygge Rating for disse to kategorier fremgår under diagrammerne med de enkelte nøgletal. Entreprisesum [mio. kr.] Overholdelse af tidsfrister 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 100,0% 100,5% 101,0% 101,5% 102,0% 102,5% 103,0% Vægtet gennemsnit: 100,0 % Bygge Rating for Tidsfrister : Side 11 af 24

12 Entreprisesum [mio. kr.] Kosmetiske mangler 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 [antal pr. mio. kr.] Entreprisesum [mio. kr.] Mindre alvorlige mangler 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 [antal pr. mio. kr.] Vægtet gennemsnit: 3,355 pr. mio. kr. Point: 3 ud af 5 Vægtet gennemsnit: 0,086 pr. mio. kr. Point: 4 ud af 5 Entreprisesum [mio. kr.] Alvorlige og kritiske mangler 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0,000 0,100 0,200 0,300 Entreprisesum [mio. kr.] Økonomisk værdiansættelse af mangler 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% [antal pr. mio. kr.] Vægtet gennemsnit: 0,004 pr. mio. kr. Point: 5 ud af 5 Vægtet gennemsnit: 0,201 % af entreprisesum Point: 4 ud af 5 Gennemsnit af point: 4,0 ud af 5,0 Bygge Rating for Mangler : Side 12 af 24

13 Entreprisesum [mio. kr.] Arbejdsulykker 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 Ulykker pr. mia. kr. Vægtet gennemsnit: 1,5 ulykker pr. mia. kr. Bygge Rating for Arbejdsulykker : Entreprisesum [mio. kr.] Kundetilfredshed med byggeprocessen 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Entreprisesum [mio. kr.] Kundeloyalitet 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Vægtet gennemsnit: 3,8 Point: 3,8 ud af 5 Vægtet gennemsnit: 4,0 Point: 4,0 ud af 5 Gennemsnit af point: 3,9 ud af 5,0 Bygge Rating for Kundetilfredshed : Side 13 af 24

14 5 Præstationen på de enkelte nøgletal I dette afsnit gennemgås virksomhedens gennemsnitlige præstation på hvert af nøgletalsområderne samt underliggende nøgletal. Denne gennemgang skal hjælpe virksomheden til at identificere sine stærke og svage sider, samt identificere eventuelle indsatsområder for fremtiden. For hvert nøgletal angiver symbolet virksomhedens præstation på skalaen,,, og hvor er bedst. For de nøgletal, hvor det måtte være relevant, er der givet et eksempel på forbedringspotentialet. Eksemplet skal give en indikation af, hvor meget der skal til for at ændre nøgletallet fra det opnåede niveau til et bedre niveau. Beregningseksemplerne er et øjebliksbillede og tager ikke højde for eventuelle sager, der måtte forældes inden næste evalueringssag afsluttes. En forklaring på hvordan de enkelte nøgletal defineres og beregnes findes i appendiks A. På de første sider i appendiks B findes to tabeller, som viser sammenhængen mellem virksomhedens nøgletal, og Bygge Rating. 5.1 Tidsfrister Virksomheden har opnået 100 %, som er det bedst mulige resultat for nøgletalsområdet 'overholdelse af tidsfrister'. Dermed opnår virksomheden 5 ud af 5 point, hvilket giver en A-rating. Alle virksomhedens gyldige evaluerede sager er blevet afleveret rettidigt. Dette giver et positivt indtryk og fortæller, at virksomheden har styr på tidsplanerne. Virksomheden skal dog være opmærksom på, at det kræver at gennemsnittet er under 100,26 % at opnå de maksimale 5 point og dermed en A- rating. Så for at bevare denne Bygge Rating skal virksomheden holde fokus og også på fremtidige sager aflevere til tiden. Eksempel på forbedringspotentiale Virksomheden har opnået det bedst mulige resultat for dette nøgletal, og yderligere forbedring er derfor ikke muligt. 5.2 Mangler Virksomheden har opnået en B-rating for nøgletalsområdet 'mangler'. I gennemsnit afleverer virksomheden de evaluerede sager med få mangler. Dette giver et positivt indtryk og fortæller, at virksomheden på de evaluerede sager leverer et tæt på helt færdigt produkt ved afleveringen, hvorefter kun mindre opfølgning er nødvendig. For at opnå en A-rating kræves, at alle virksomhedens gyldige evalueringssager er afleveret med nul eller kun ganske få mangler. For at forbedre virksomhedens rating er det derfor nødvendigt fremover at aflevere evalueringssagerne uden eller med kun meget få mangler. Opretholdes fine præstationer for mangler på kommende evalueringssager vil gennemsnittet forbedres, og når ældre sager, hvor der har været mangler, samtidig for- Side 14 af 24

15 ældes, kan det resultere i en bedre Bygge Rating. Virksomheden skal dog være opmærksom på, at præstationen ligger tæt på grænsen til en C-rating. Derfor er det vigtigt, at der ikke på fremtidige evalueringssager afleveres med mange mangler. Herunder gennemgås de enkelte nøgletal i dette nøgletalsområde. Kosmetiske mangler Virksomheden har opnået 3 ud af 5 point for nøgletallet 'kosmetiske mangler'. Virksomheden har i gennemsnit afleveret de gyldige evaluerede sager med 3,358 kosmetiske mangler pr. mio. kr. i entreprisesum. Virksomhedens præstation på de evaluerede sager ligger midt i feltet, og der kan arbejdes på at forbedre denne præstation ved at aflevere kommende evalueringssager uden eller med kun få kosmetiske mangler. Skal virksomheden opnå 4 point og evt. forbedre sin Bygge Rating kræves, at de opnåede 3,358 forbedres til under 1,78 kosmetiske mangler pr. mio. kr. i entreprisesum. Eksempel på forbedringspotentiale Det følgende skal betragtes som et eksempel på forbedringspotentialet. Med udgangspunkt i virksomhedens nuværende gennemsnit for nøgletallet 'kosmetiske mangler' på 3,358 pr. mio. kr. i entreprisesum og den samlede økonomiske størrelse for alle virksomhedens gyldige evalueringssager kan følgende beregnes: Såfremt virksomheden afleverer med nul kosmetiske mangler på en evalueringssag med en økonomisk størrelse på minimum 495,0 mio. kr. (prisniveau ) vil virksomheden opnå en forbedring fra de nuværende 3 point (C-rating) til 4 point (B-rating) for dette nøgletal. Mindre alvorlige mangler Virksomheden har opnået 4 ud af 5 point for nøgletallet 'mindre alvorlige mangler'. Virksomheden har i gennemsnit afleveret de gyldige evaluerede sager med 0,088 mindre alvorlige mangler pr. mio. kr. i entreprisesum og er tæt på at kunne opnå de maksimale 5 point for dette nøgletal. Skal virksomheden opnå 5 point kræves, at de opnåede 0,088 forbedres til under 0,07 mindre alvorlige mangler pr. mio. kr. i entreprisesum. Eksempel på forbedringspotentiale Det følgende skal betragtes som et eksempel på forbedringspotentialet. Med udgangspunkt i virksomhedens nuværende gennemsnit for nøgletallet 'mindre alvorlige mangler' på 0,088 pr. mio. kr. i entreprisesum og den samlede økonomiske størrelse for alle virksomhedens gyldige evalueringssager kan følgende beregnes: Såfremt virksomheden afleverer med nul mindre alvorlige mangler på en evalueringssag med en økonomisk størrelse på minimum 118,7 mio. kr. (prisniveau ) vil virksomheden opnå en forbedring fra de nuværende 4 point (B-rating) til 5 point (Arating) for dette nøgletal. Alvorlige og kritiske mangler Side 15 af 24

16 Virksomheden har opnået 5 ud af 5 point for nøgletallet 'alvorlige og kritiske mangler'. Virksomheden har i gennemsnit afleveret de gyldige evaluerede sager med 0,003 alvorlige og kritiske mangler pr. mio. kr. i entreprisesum. Dvs. én eller flere sager har haft nogle ganske få alvorlige og kritiske mangler, hvormed nøgletallet afviger ganske lidt fra det bedst mulige 0,00 pr. mio. kr. Trods afvigelsen fra 0,00 pr. mio. kr. har virksomheden opnået 5 point. Virksomheden skal være opmærksom på, at præstationen ligger tæt på grænsen til 4 point. Resultatet for dette nøgletal vil forringes til 4 ud af 5 point, såfremt fremtidige sager med alvorlige og kritiske mangler bringer nøgletallet fra de nuværende 0,003 til over 0,01 alvorlige og kritiske mangler pr. mio. kr. i entreprisesum. Eksempel på forbedringspotentiale Virksomheden har opnået 5 ud af 5 point for dette nøgletal, og yderligere forbedring af de opnåede point er derfor ikke muligt. Virksomhedens nuværende gennemsnit for nøgletallet 'mindre alvorlige mangler' på 0,003 pr. mio. kr. i entreprisesum kan dog stadig forbedres til 0,00, såfremt kommende evalueringssager afleveres uden mindre alvorlige mangler, mens sager med mindre alvorlige mangler forældes. I tabellen i kapitel 4 fremgår det, hvornår de enkelte evalueringssager forældes. Forhold der skal undersøges nærmere (Indgår ikke i Bygge Rating) Virksomheden har i gennemsnit afleveret de gyldige evaluerede sager med et meget lille antal forhold, der skal undersøges nærmere. Helt præcist med 0,00 forhold pr. mio. kr. i entreprisesum. Dette fortæller, at virksomhedens evaluerede byggeopgaver, kun sjældent giver anledning til tvivl om, hvad der er mangler, og hvad der ikke er. Et forhold, der skal undersøges nærmere, behøver ikke at betyde, at virksomhedens udførte byggeopgaver er behæftet med mangler. Økonomisk værdiansættelse af mangler Virksomheden har opnået 4 ud af 5 point for nøgletallet 'økonomisk værdiansættelse af mangler'. Ved aflevering på virksomhedens gyldige evaluerede sager, er manglerne i gennemsnit værdiansat til 0,205 % af entreprisesummen. For at opnå 5 point og evt. forbedre virksomhedens Bygge Rating kræves, at det nuværende gennemsnit for nøgletallet på 0,205 % af entreprisesummen forbedres til under 0,03 % af entreprisesummen. Eksempel på forbedringspotentiale Det følgende skal betragtes som et eksempel på forbedringspotentialet. Med udgangspunkt i virksomhedens nuværende gennemsnit for nøgletallet 'økonomisk værdiansættelse af mangler' på 0,205 % af entreprisesummen og den samlede økonomiske størrelse for alle virksomhedens gyldige evalueringssager kan følgende beregnes: Såfremt virksomheden opnår en økonomisk værdiansættelse af mangler på 0 kr. på en evalueringssag med en økonomisk størrelse på minimum 3189,4 mio. kr. (prisniveau ) vil virksomheden opnå en forbedring fra de nuværende 4 point (B-rating) til 5 point (A-rating) for dette nøgletal. Side 16 af 24

17 Mangler der har haft betydning for ibrugtagningen (Indgår ikke i Bygge Rating) Virksomheden har de sidste 3 år afleveret 2,6 %* af sine evaluerede byggeopgaver med mangler, der har haft betydning for ibrugtagningen. Dette viser, at selv om der måtte være fejl og mangler, så er det kun på en lille del af sagerne, at disse giver gener ved ibrugtagningen - eller ligefrem udskyder ibrugtagningen. Virksomheden kan arbejde hen imod helt at undgå mangler, der har betydning for indflytningen, og dermed på sigt opnå det bedst mulige resultat for dette nøgletal. Bemærk, at nøgletallet 'mangler med betydning for ibrugtagningen' kun er indsamlet på evalueringssager igangsat efter 1. maj 2008, hvormed datagrundlaget for dette nøgletal kan afvige fra de øvrige. *) Vægtet gennemsnit efter byggeopgavernes entreprisesum. 5.3 Ulykkesfrekvens Virksomheden har opnået 4 ud af 5 point og dermed en B-rating for nøgletalsområdet 'arbejdsulykker'. I gennemsnit har virksomheden gennemført de gyldige evaluerede sager med 1,5 pr. mia. kr. Dette giver indtrykket af, at virksomheden har fokus på arbejdsmiljøet. For at opnå 5 point og dermed en A-rating kræves, at alle virksomhedens gyldige evalueringssager er gennemført helt uden arbejdsulykker. Skal virksomhedens Bygge Rating forbedres, er det nødvendigt fremover at gennemføre alle evaluerede sager uden arbejdsulykker. Opretholdes denne præstation vil virksomheden med tiden opnå en A-rating, som følge af at evalueringssagerne med arbejdsulykker forældes. Eksempel på forbedringspotentiale En forbedring fra den opnåede B-rating til en A-rating kan udelukkende opnås ved, at alle virksomhedens evaluerede sager med arbejdsulykker forældes, samtidig med at alle kommende evalueringssager gennemføres uden arbejdsulykker. I tabellen i kapitel 4 fremgår det, hvornår de enkelte evalueringssager forældes. 5.4 Kundetilfredshed Virksomheden har opnået 3,9 ud af 5 point og dermed en B-rating for nøgletalsområdet 'kundetilfredshed'. I gennemsnit har kunderne vurderet virksomhedens præstation på områderne kundetilfredshed og kundeloyalitet til 3,90 på en skala fra 1 til 5. Dette viser, at virksomheden på de evaluerede sager normalt leverer et godt stykke arbejde og har tilfredse og loyale kunder. Virksomhedens præstation ligger tæt på grænsen til at kunne forbedre virksomhedens Bygge Rating til en A- rating. Det kræver, at virksomheden kan holde fokus på kundetilfredsheden og kundeloyaliteten og forbedre det nuværende gennemsnit på 3,90 til over 4,00. Herunder kan du for de to nøgletal i dette område se, hvor der er mulighed for forbedring. Kundetilfredshed med byggeprocessen Side 17 af 24

18 Virksomheden har opnået 3,8 ud af 5 point for nøgletallet 'kundetilfredshed med byggeprocessen'. I gennemsnit har kunderne på de evaluerede sager vurderet virksomhedens præstation på kundetilfredshed til 3,76 på en skala fra 1 til 5, hvilket svarer til en vurdering mellem 'bedre end-' og 'som gennemsnittet' for branchen. Dette viser, at virksomheden på de evaluerede sager normalt har tilfredse kunder. Hvis det opnåede resultat forbedres og virksomhedens gennemsnit kommer over 4,0, kan dette evt. medføre en forbedring af virksomhedens Bygge Rating. Dette afhænger dog også af det opnåede resultat for nøgletallet 'kundeloyalitet'. Omvendt kan virksomhedens Bygge Rating evt. reduceres til en lavere rating, såfremt nøgletallets resultat forværres til under 3,0. Mere information om nøgletallet 'kundetilfredshed med byggeprocessen' er vist i afsnit Eksempel på forbedringspotentiale På nedenstående spørgsmål er karakteren lavere end virksomhedens samlede gennemsnit på 3,76, og forbedringspotentialet dermed størst: Spm.nr. Spørgsmål Virksomhedens gennemsnit 4 Entreprenørens evne til at indgå i dialog om tillægsydelser og priser for disse. 3, Entreprenørens evne til at bistå konstruktivt ved projektgennemgangen eller ved planlægning af opgaveløsningen forud for entreprisens opstart på byggepladsen. Entreprenørens evne til at tage hensyn til byggepladsens omgivelser, f.eks. naboer, beboere, øvrigt personale og evt. brugere af bygningen under arbejdets udførelse. 3,46 3,68 Kundeloyalitet Virksomheden har opnået 4,0 ud af 5 point for nøgletallet 'kundeloyalitet'. I gennemsnit har kunderne på de evaluerede sager vurderet virksomhedens præstation på kundeloyalitet til 4,04 på en skala fra 1 til 5, hvilket svarer til at virksomhedens kunder på de evaluerede sager i gennemsnit svarer 'sikkert' på spørgsmålet, om man vil benytte virksomheden igen på et lignende projekt. Dette viser, at virksomheden på de evaluerede sager normalt har loyale kunder. Virksomheden skal være opmærksom på, at præstationen ligger tæt på grænsen til at kunne være medvirkende til, at virksomhedens Bygge Rating for området 'kundetilfredshed' reduceres til en lavere rating. Dette er tilfældet, såfremt gennemsnittet pga. mindre loyale kunder på kommende evalueringssager forringes til under 4,0. Dette afhænger dog også af resultatet for nøgletallet 'kundetilfredshed med byggeprocessen'. Bemærk, at nøgletallet 'kundeloyalitet' kun er indsamlet på evalueringssager igangsat efter 1. maj 2008, hvormed datagrundlaget for dette nøgletal kan afvige fra de øvrige. Eksempel på forbedringspotentiale Side 18 af 24

19 Virksomhedens karakter for 'kundeloyalitet' ligger over 4,0, hvilket placerer virksomheden blandt de bedste. Den samlede Bygge Rating for 'kundetilfredshed' afhænger dog også af nøgletallet 'kundetilfredshed med byggeprocessen'. En forbedring af nøgletallet 'kundeloyalitet' vil naturligvis forbedre det samlede antal point for nøgletalsområdet 'kundetilfredshed', men et beregningseksempel på forbedringspotentialet er ikke vist, da 'kundeloyalitet' isoleret set allerede har opnået den bedste Bygge Rating, som tildeles karakterer fra 4 til 5 point Yderligere info om nøgletallet kundetilfredshed med byggeprocessen Nøgletallet 'kundetilfredshed med byggeprocessen' fremkommer ved kundens besvarelse af 8 delspørgsmål om de enkelte områder af byggeprocessen. Kunden tildeler hvert delspørgsmål både en betydning og en vurdering af virksomhedens præstation. Viden om, hvad kunderne er tilfredse med giver gode muligheder for at øge tilfredsheden hos kunderne i fremtiden. Ligeledes kan viden om, hvad kunderne tildeler en stor betydning øge mulighederne for at identificere de rette tiltag. På de næste sider fremgår to diagrammer med den gennemsnitlige besvarelse af de 8 delspørgsmål for alle virksomhedens gyldige sager. Første diagram viser kundens bedømmelse af virksomhedens præstation - dvs. den opnåede karakter. Andet diagram viser hvor stor betydning kunden tildeler de enkelte spørgsmål. I begge diagrammer er gennemsnittet for alle virksomhedens gyldige sager sammenlignet med det samlede gennemsnit for alle virksomheder evalueret af Byggeriets Evaluerings Center. Bemærk dog at kun evalueringssager igangsat efter 1. maj 2008 medregnes i diagrammet. Side 19 af 24

20 Kundens vurdering af præstationen 1. Entreprenørens evne til at bistå konstruktivt ved projektgennemgangen eller ved planlægning af opgaveløsningen forud for entreprisens opstart på byggepladsen. 2. Entreprenørens evne til at finde løsninger i overensstemmelse med udbudsmaterialet krav og i øvrigt imødekomme bygherrens behov og ønsker inden for de aftalte rammer. 3. Entreprenørens evne til at overholde aftalte tidsplaner og aflevere entreprisen til tiden 3,5 3,8 3,9 4,0 3,9 3,9 4. Entreprenørens evne til at indgå i dialog om tillægsydelser og priser for disse. 3,3 3,8 5. Entreprenørens evne til at føre en konstruktiv dialog og medvirke til et godt samarbejde mellem projektets nøglepersoner. 3,8 4,1 6. Entreprenørens evne til at tage hensyn til byggepladsens omgivelser, f.eks. naboer, beboere, øvrigt personale og evt. brugere af bygningen under arbejdets udførelse. 7. Entreprenørens evne til at medvirke til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering. 3,7 3,8 4,0 3,9 8. Entreprenørens evne til at levere information om drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav. 3,6 3,8 Skala: 1 = Meget værre end gennemsnittet 2 = Værre end gennemsnittet 3 = Som gennemsnittet 4 = Bedre end gennemsnittet 5 = Meget bedre end gennemsnittet Gennemsnit for Byggevirksomheden A/S BEC Gennemsnit Side 20 af 24

21 Betydningen af emnet for kunden 1. Entreprenørens evne til at bistå konstruktivt ved projektgennemgangen eller ved planlægning af opgaveløsningen forud for entreprisens opstart på byggepladsen. 2. Entreprenørens evne til at finde løsninger i overensstemmelse med udbudsmaterialet krav og i øvrigt imødekomme bygherrens behov og ønsker inden for de aftalte rammer. 4,1 4,1 4,1 4,2 3. Entreprenørens evne til at overholde aftalte tidsplaner og aflevere entreprisen til tiden 4,6 4,8 4. Entreprenørens evne til at indgå i dialog om tillægsydelser og priser for disse. 4,1 4,9 5. Entreprenørens evne til at føre en konstruktiv dialog og medvirke til et godt samarbejde mellem projektets nøglepersoner. 4,3 4,4 6. Entreprenørens evne til at tage hensyn til byggepladsens omgivelser, f.eks. naboer, beboere, øvrigt personale og evt. brugere af bygningen under arbejdets udførelse. 7. Entreprenørens evne til at medvirke til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering. 3,9 4,3 4,4 4,6 8. Entreprenørens evne til at levere information om drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav. 4,0 4,2 Skala: 1 = Mindst vigtigt 2 = Mindre vigtigt 3 = Vigtigt 4 = Mere vigtigt 5 = Særdeles vigtigt Gennemsnit for Byggevirksomheden A/S BEC Gennemsnit Side 21 af 24

22 5.4.2 Typen af kunder på evalueringssagerne For en virksomhed kan det være relevant at vide, hvilken type af kunder man har. Den loyale kunde, som på den enkelte byggesag ikke var helt tilfreds, skal formentlig behandles anderledes end kunden, som på sin byggesag var godt tilfreds, men alligevel ikke føler sig loyal. Nedenstående diagram giver en indikation af hvilke typer af kunder virksomheden har. Virksomhedens evalueringssager er afmærket med kundetilfredsheden på den lodrette akse og kundeloyaliteten på den vandrette akse. Farveskalaen (Bygge Rating) angiver, hvor godt de enkelte sager er placeret. Jo længere oppe i det grønne hjørne øverst til højre desto bedre. Virksomhedens samlede gennemsnit er ligeledes afmærket i diagrammet. Oplysninger om de enkelte evalueringssager kan genfindes i tabellen på næste side. Tilfredshed 5 Kundesegmentering Evalueringssagens værdi Loyalitet Samlet gennemsnit for Byggevirksomheden A/S Evalueringssager hvor der ikke er registreret tilfredshed og/eller loyalitet indgår ikke i diagrammet Side 22 af 24

23 Byggeopgave Tilfredshed [Skala 1-5] Loyalitet [Skala 1-5] Kunde Bygge Rating [For kundetilfredshed] Byggesag XYX 5,0 5,0 Bygherre 1 Byggesag YXZ 4,8 5,0 Bygherre 2 Byggesag ZYX 4,4 5,0 Bygherre 3 Byggesag ZXY 3,6 5,0 Bygherre 4 Byggesag ZZY 4,1 4,0 Bygherre 2 Byggesag YYZ 3,8 4,0 Bygherre 5 Byggesag ZZX 3,1 4,0 Bygherre 6 Byggesag XYZ 4,0 3,0 Bygherre 7 Byggesag YYX 3,6 3,0 Bygherre 2 Byggesag YZX 2,6 3,0 Bygherre 8 Byggesag XXZ 2,5 3,0 Bygherre 9 Side 23 af 24

24 6 Supplerende rådgivning Såfremt Byggevirksomheden A/S efter gennemlæsning af denne rapport ønsker yderligere supplerende rådgivning, kan Byggeriets Evaluerings Center mod betaling tilbyde et opfølgende møde, hvor en kvalificeret medarbejder fra centret kommer ud til virksomheden og gennemgår rapporten. Mødets indhold tilpasses Byggevirksomheden A/S og de specifikke ønsker for fokusområder med baggrund i nøgletallene for Byggevirksomheden A/S. Mødets pris er kr moms. Prisen dækker et møde med en varighed af 1½ - 2 timer med en af centrets medarbejdere samt forberedelsestiden for denne medarbejder forud for mødet. Hertil kommer dokumenterede rejseudgifter. Mødet kan også afholdes som en videokonference via Skype eller lignende. I så fald bortfalder rejseudgifterne. Ved ønske om supplerende rådgivning tag da venligst kontakt til Byggeriets Evaluerings Center på telefon eller Side 24 af 24

25 Appendiks A: Analysér dine nøgletal - Kurver og diagrammer I nøgletalsrapportens hoveddel er der gået i dybden med virksomhedens Bygge Rating og det samlede gennemsnit for de enkelte nøgletal. For at styrke mulighederne for Byggevirksomheden A/S til at analysere virksomhedens nøgletal, er der i dette appendiks præsenteret en række kurver og diagrammer. Disse giver virksomheden et værktøj til at gå i dybden med stærke og svage sider. Følgende områder er belyst: Udviklingen i virksomhedens nøgletal over tid Nøgletallene sorteret på virksomhedens rolle (entrepriseform) Nøgletallene sorteret på byggeopgavens type kategoriseret ved Nybyggeri og Tilbygning, ombygning, renovering. Kurverne og diagrammerne er naturligvis mest informative for de virksomheder, der har mange evalueringssager. Men også virksomheder, der først for nylig har opnået deres første nøgletal, kan have værdi af kurverne og diagrammerne i kraft af præsentationen af det samlede gennemsnit for alle gyldige sager, der er evalueret af Byggeriets Evaluerings Center. Side 1 af 11

26 I tabellen herunder fremgår virksomhedens rolle (entrepriseform) og byggeopgavens type kategoriseret ved nybyggeri og tilbygning, ombygning, renovering på virksomhedens gyldige sager. Tabellen giver virksomheden mulighed for at se hvilke sager, som indgår i de respektive kategorier i diagrammerne. Byggeopgave Virksomhedens rolle* Byggeopgavens type Bygge Rating version 2015 T = Tidsfrister A = Arbejdsulykker M = Mangler K = Kundetilfredshed T M A K Byggesag XYZ T.E. Tilbygning, ombygning, renovering Byggesag YZX H.E. Tilbygning, ombygning, renovering Byggesag ZXY T.E. Nybyggeri Byggesag XZY T.E. Nybyggeri Byggesag YXZ H.E. Nybyggeri Byggesag ZYX H.E. Tilbygning, ombygning, renovering Byggesag XXY T.E. Nybyggeri Byggesag XXZ T.E. Nybyggeri Byggesag YYX H.E. Tilbygning, ombygning, renovering Byggesag YYZ T.E. Nybyggeri Byggesag ZZX H.E. Nybyggeri Byggesag ZZY H.E. Nybyggeri Byggesag XYX T.E. Nybyggeri *) U.E. = underentreprenør, F.E. = fagentreprenør, S.E. = storentreprenør, H.E. = hovedentreprenør og T.E. = totalentreprenør. Side 2 af 11

27 Fælles for alle kurver og diagrammer i dette appendiks er, at virksomhedens præstation altid bliver sammenholdt med det samlede gennemsnit af alle gyldige sager evalueret af Byggeriets Evaluerings Center. I kraft af centrets virke som evaluator siden januar 2004 er sammenligningsgrundlaget meget stort. Det giver et stabilt statistisk grundlag, når virksomheden skal sammenligne sig med andre evaluerede virksomheder. På udskriftstidspunktet for denne nøgletalsrapport indgår følgende i datagrundlaget for BEC gennemsnittet: Virksomhedens rolle* Opgavetype U.E. F.E. S.E. H.E. T.E. Sum Nybyggeri Til-/ombygning, renovering Sum Sagerne fordeler sig på i alt 897 virksomheder. *) U.E. = underentreprenør, F.E. = fagentreprenør, S.E. = storentreprenør, H.E. = hovedentreprenør og T.E. = totalentreprenør. Side 3 af 11

28 A.1 Nøgletalsområdet: Tidsfrister Nøgletalsområdet indeholder et enkelt nøgletal om overholdelse af tidsfrister. Nøgletallets korrekte navn er faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser. Nøgletallet beregnes som den procentvise forskel mellem faktisk udførelsestid i antal arbejdsdage og planlagt udførelsestid i antal arbejdsdage tillagt en evt. tidsfristforlængelse i antal arbejdsdage. Den bedst opnåelige værdi er 100 %, hvilket angiver at virksomheden har afleveret til tiden. Nøgletallet kan pr. definition ikke antage værdier under 100 %. At tal under 100 % alligevel fremgår af aksen i diagrammerne skyldes alene tekniske årsager. Hjælp til forståelsen af diagrammerne findes i appendiks B. Overholdelse af tidsfrister Gennemsnit for Byggevirksomheden A/S BEC gennemsnit 103,0% 102,5% 102,0% 101,5% 101,0% 100,5% 102,0% 101,5% 101,0% 100,5% 100,0% 99,5% 102,0% 101,5% 101,0% 100,5% 100,0% 99,5% 100,0% ,0% UE FE SE HE TE 99,0% Nybyggeri Til-/ombygning, renovering A.2 Nøgletalsområdet Mangler Nøgletalsområdet indeholder i alt 6 nøgletal, som hver især vil blive gennemgået i dette afsnit. Kosmetiske mangler Nøgletallet beregnes som antallet af kosmetiske mangler konstateret ved afleveringen og dette antal sættes i forhold til entreprisesummen. En kosmetisk mangel er en mangel med ingen eller ubetydelig byggeteknisk betydning. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele påvirkes ikke. Manglerne holdes op mod byggeopgavens økonomiske størrelse inkl. ekstraarbejder (prisniveau ). Det bedst opnåelige resultat er 0 mangler pr. mio. kr. At tal under 0 alligevel fremgår af aksen i diagrammerne skyldes alene tekniske årsager. Hjælp til forståelsen af diagrammerne findes i appendiks B. Side 4 af 11

29 Kosmetiske mangler [antal pr. mio. kr.] Gennemsnit for Byggevirksomheden A/S BEC gennemsnit , ,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1, , UE FE SE HE TE -1,0 Nybyggeri Til-/ombygning, renovering Mindre alvorlige mangler Nøgletallet beregnes som antallet af mindre alvorlige mangler konstateret ved afleveringen og dette antal sættes i forhold til entreprisesummen. En mindre alvorlig mangel er en mangel med mindre byggeteknisk betydning. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele kan blive nedsat, hvis manglen ikke udbedres. Manglerne holdes op mod byggeopgavens økonomiske størrelse inkl. ekstraarbejder (prisniveau ). Det bedst opnåelige resultat er 0 mangler pr. mio. kr. At tal under 0 alligevel fremgår af aksen i diagrammerne skyldes alene tekniske årsager. Hjælp til forståelsen af diagrammerne findes i appendiks B. Mindre alvorlige mangler [antal pr. mio. kr.] Gennemsnit for Byggevirksomheden A/S BEC gennemsnit 1,8 2,0 1,5 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, ,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 UE FE SE HE TE 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1-0,1-0,3-0,5 Nybyggeri Til-/ombygning, renovering Side 5 af 11

30 Alvorlige og kritiske mangler Nøgletallet beregnes som antallet af alvorlige og kritiske mangler konstateret ved afleveringen og dette antal sættes i forhold til entreprisesummen. En alvorlig eller kritisk mangel er en mangel med nogen eller stor byggeteknisk betydning. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele bliver nedsat, hvis manglen ikke udbedres. Manglerne holdes op mod byggeopgavens økonomiske størrelse inkl. ekstraarbejder (prisniveau ). Det bedst opnåelige resultat er 0 mangler pr. mio. kr. At tal under 0 alligevel fremgår af aksen i diagrammerne skyldes alene tekniske årsager. Hjælp til forståelsen af diagrammerne findes i appendiks B. Alvorlige og kritiske mangler [antal pr. mio. kr.] Gennemsnit for Byggevirksomheden A/S BEC gennemsnit 0,40 0,35 0,30 0,25 0,2 0,15 0,1 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0,20 0,05 0 0,15 0,10 0,05 0-0,05-0,02-0,04-0,06-0,08 0, ,1 UE FE SE HE TE -0,1 Nybyggeri Til-/ombygning, renovering Forhold der skal undersøges nærmere Nøgletallet beregnes som antallet af forhold, der ved afleveringen skulle undersøges nærmere. Antallet af forhold sættes i forhold til entreprisesummen og opgøres pr. mio. kr. En forhold der skal undersøges nærmere beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved afleveringsforretningen. Det kan være en alvorlig mangel, eller der kan være uenighed om, hvorvidt der er tale om ekstraarbejde eller tillægsydelser; derfor bør art, omfang og konsekvenser altid afklares. Forholdene holdes op mod byggeopgavens økonomiske størrelse inkl. ekstraarbejder (prisniveau ). Det bedst opnåelige resultat er 0 forhold pr. mio. kr. At tal under 0 alligevel fremgår af aksen i diagrammerne skyldes alene tekniske årsager. Hjælp til forståelsen af diagrammerne findes i appendiks B. Side 6 af 11

31 Forhold der skal undersøges nærmere [antal pr. mio. kr.] Gennemsnit for Byggevirksomheden A/S BEC gennemsnit 0,40 0,2 0,1 0,35 0,30 0,25 0,15 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0,20 0,05 0 0,15 0,10 0,05 0-0,05-0,02-0,04-0,06-0,08 0, ,1 UE FE SE HE TE -0,1 Nybyggeri Til-/ombygning, renovering Økonomisk værdiansættelse af mangler Den økonomiske værdiansættelse af manglerne skønnes af kunden og fastsættes i forbindelse med aflevering. I nøgletallet sættes værdiansættelsen i forhold til entreprisesummen (prisniveau ), hvorved en procentsats fremkommer. Den "økonomiske værdiansættelse" skal udtrykke omkostningerne til timelønninger og materialeforbrug i forbindelse med udbedring af eventuelle mangler. Det bedst opnåelige resultat er 0 %. At tal under 0 alligevel fremgår af aksen i diagrammerne skyldes alene tekniske årsager. Hjælp til forståelsen af diagrammerne findes i appendiks B. Økonomisk værdiansættelse af mangler Gennemsnit for Byggevirksomheden A/S BEC gennemsnit 0,80% 1,40% 0,70% 0,70% 1,20% 0,60% 0,60% 1,00% 0,50% 0,50% 0,80% 0,40% 0,40% 0,60% 0,30% 0,30% 0,40% 0,20% 0,20% 0,20% 0,10% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% ,20% UE FE SE HE TE -0,10% Nybyggeri Til-/ombygning, renovering Side 7 af 11

32 Andel sager der har haft betydning for ibrugtagningen Nøgletallet angiver hvor stor en procentdel af de evaluerede sager, der har haft mangler med betydning for ibrugtagningen. I beregningen af nøgletallet vægtes de evaluerede sager efter deres økonomiske størrelse (prisniveau ). Det er kunden, der med et Ja eller Nej angiver, om der har været mangler med betydning for ibrugtagningen. Det bedst opnåelige resultat er 0 %. At tal under 0 alligevel fremgår af aksen i diagrammerne skyldes alene tekniske årsager. Hjælp til forståelsen af diagrammerne findes i appendiks B. For dette nøgletal er kurverne for udviklingen over tid kun angivet fra og frem. Dette skyldes, at kundeloyalitet først blev indsamlet på byggeopgaver med opstart efter 1. maj Før det samlede gennemsnit for alle virksomheder evalueret af Byggeriets Evaluerings Center kan betegnes som repræsentativt, må der nødvendigvis være et vist antal sager, hvor nøgletallet er indsamlet. Derfor er det valgt at vise data fra 2010 og frem. Andel sager med mangler der har haft betydning for ibrugtagningen Gennemsnit for Byggevirksomheden A/S BEC gennemsnit 6,0% 15,5% 6,5% 5,0% 13,5% 5,5% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 11,5% 9,5% 7,5% 5,5% 3,5% 1,5% 4,5% 3,5% 2,5% 1,5% 0,5% 0,0% ,5% UE FE SE HE TE -0,5% Nybyggeri Til-/ombygning, renovering A.3 Nøgletalsområdet Arbejdsulykker Nøgletalsområdet omfatter et enkelt nøgletal kaldet ulykkesfrekvensen. Nøgletallet beregnes som antallet af arbejdsulykker pr. mia. kr. En arbejdsulykke defineres som en ulykke, der medfører fravær fra byggepladsen i mindst en dag ud over tilskadekomstdagen. Ulykker blandt de funktionæransatte medregnes ikke. Ulykker hos virksomhedens eventuelle underentreprenører medregnes i virksomhedens nøgletal, da virksomheden også bærer ansvaret for arbejdsmiljøet hos disse. Der foretages ingen graduering af ulykkernes alvorlighed. Arbejdsulykkerne holdes op mod byggeopgavens økonomiske størrelse inkl. Ekstraarbejder (prisniveau ). Det bedst opnåelige resultat er 0 ulykker pr. mia. kr. At tal under 0 alligevel fremgår af aksen i diagrammerne skyldes alene tekniske årsager. Hjælp til forståelsen af diagrammerne findes i appendiks B. Side 8 af 11

33 Ulykkesfrekvens [antal pr. mia. kr.] Gennemsnit for Byggevirksomheden A/S BEC gennemsnit 25, , , ,0 10 5,0 5 0, UE FE SE HE TE Nybyggeri Til-/ombygning, renovering A.4 Nøgletalsområdet Kundetilfredshed Nøgletalsområdet indeholder 2 nøgletal. Disse nøgletal gennemgås hver for sig i dette afsnit. Kundetilfredshed med byggeprocessen Nøgletallet beregnes som et vægtet gennemsnit af i alt 8 delspørgsmål som kunden både giver en betydning og en vurdering. I beregningen af det vægtede gennemsnit anvendes betydningen som vægtning i den enkelte sags karakter for dette nøgletal. Virksomhedens samlede resultat beregnes som et vægtet gennemsnit af alle gyldige sager, hvor den økonomiske størrelse af byggeopgaven anvendes som vægtning. Betydningen og vurderingen gives på nedenstående skalaer: Skala for betydning: 5 = Særdeles vigtigt 4 = Mere vigtigt 3 = Vigtigt 2 = Mindre vigtigt 1 = Mindst vigtigt Eller: Ikke relevant Skala for vurdering: 5 = Meget bedre end gennemsnittet 4 = Bedre end gennemsnittet 3 = Som gennemsnittet 2 = Værre end gennemsnittet 1 = Meget værre end gennemsnittet Der henvises i øvrigt til afsnit for nærmere oplysninger om delspørgsmålene. Hjælp til forståelsen af diagrammerne findes i appendiks B. Side 9 af 11

34 Kundetilfredshed med byggeprocessen [Skala fra 1 til 5] Gennemsnit for Byggevirksomheden A/S BEC gennemsnit 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1, ,0 UE FE SE HE TE 1,0 Nybyggeri Til-/ombygning, renovering Kundeloyalitet Nøgletallet beregnes på baggrund af et enkelt spørgsmål, som stilles til kunden. Kunden angiver på nedenstående skala fra 1 til 5, om denne ønsker at anvende virksomheden igen på et lignende projekt. Skala for kundeloyalitet: 5 = Helt sikkert 4 = Sikkert 3 = Muligvis 2 = Sikkert ikke 1 = Udelukket Virksomhedens samlede resultat beregnes som et vægtet gennemsnit af alle gyldige sager, hvor den økonomiske størrelse af byggeopgaven anvendes som vægtning. Specielt for nøgletallet kundeloyalitet er kurverne for udviklingen over tid kun angivet fra og frem. Dette skyldes at kundeloyalitet først blev indsamlet på byggeopgaver med opstart efter 1. maj Før det samlede gennemsnit for alle virksomheder evalueret af Byggeriets Evaluerings Center kan betegnes som repræsentativt, må der nødvendigvis være en et vist antal sager, hvor nøgletallet er indsamlet. Derfor er det valgt at vise data fra 2010 og frem. Hjælp til forståelsen af diagrammerne findes i appendiks B. Side 10 af 11

35 Gennemsnit for Byggevirksomheden A/S Kundeloyalitet [Skala fra 1 til 5] BEC gennemsnit 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1, ,0 UE FE SE HE TE 1,0 Nybyggeri Til-/ombygning, renovering Side 11 af 11

36 Vejledning til Nøgletalsrapport Appendiks B: Vejledninger I dette appendiks findes en gennemgang af Bygge Rating systemet samt en vejledning til hvordan kurverne og diagrammerne fra appendiks A skal læses. B.1 Hvad er Bygge Rating? En Bygge Rating er en præsentation af virksomhedens præstationsevne på de fire nøgletalsområder. Herunder er vist et eksempel på en Bygge Rating. Bygge Rating C C C B Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Bygge Rating er baseret på et pointsystem, der er gengivet i tabellen herunder. Område Tidsfrister Kundetilfredshed Mangler Bygge Rating Arbejdsulykker A Meget bedre end gennemsnittet 5 point 5 point B C D E Bedre end gennemsnittet 4 point 4 point Som gennemsnittet 3 point 3 point Værre end gennemsnittet 2 point 2 point Meget værre end gennemsnittet 1 point 1 point Sammenhængen mellem det enkelte nøgletal og antallet af point fremgår af tabellen øverst på næste side Den viste tabel er gældende fra 1. januar 2015 og opdateres årligt. Opdateringer får tilbagevirkende kraft på afsluttede evalueringssager. Side 1 af 6

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1

Læs mere

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012 For: Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 30. august 2012 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4

Læs mere

For: VEST VENTILATION ApS

For: VEST VENTILATION ApS For: VEST VENTILATION ApS Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. november 2013 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1 Nøgletalssystemet kort fortalt...

Læs mere

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. maj 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating

Læs mere

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Ole Jepsen A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 1. oktober 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating systemet kort fortalt...

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 4. januar 2013 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4 1 Nøgletalssystemet

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 2. januar 2017 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating kort fortalt...

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Bygge Rating Notat om pointsystem til faktablade og karakterbøger for entreprenører og bygherrer Version 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bygge Rating... 3 2 Bygge Rating for entreprenører...

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Projekt A Vinter 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management Passion

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har gyldige nøgletal, i forbindelse med udbud, hvor bygherren

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Horsens Statsskole udbygning Forår 1 evaluering(er) for Raundahl & Moesby A/S til dato 2014 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks HF og VUC Thy-Mors Sommer 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Aalborg Lufthavn Efterår 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow Management Passion

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger på projektniveau STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4)

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4) BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/) For projektet: Byggesag ABC (sag nr. 235-001) Virksomhed: Bygherre XYZ CVR: 2356789 Gyldigt til og med: 2. april 2018 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

(Fuld version) For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Fuld version) For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Fuld version) For: Ole Jepsen A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 13. november 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1 Nøgletalssystemet

Læs mere

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 Virksomhed: Bygherre YZ Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Nøgletalsoplysninger på projektniveau Indgår der partnering i projektet

Læs mere

For: Ribe VVS Service A/S

For: Ribe VVS Service A/S For: Ribe VVS Service A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 6. februar 2013 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion 4 1 Nøgletalssystemet kort fortalt...

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: VIDA BYG A/S Gyldigt til og med: 8. august 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister Mangler

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. BEK nr 1469 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen j.nr. 09/04208

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Ribe VVS Service A/S Gyldigt til og med: 16. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2013) Skala: Tidsfrister

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Høringsudkast 21.05.2010

Høringsudkast 21.05.2010 Høringsudkast 21.05.2010 Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009,

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 Direktør Peter Hesdorf Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Privat non-profit virksomhed Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 9 fastansatte

Læs mere

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden 2004-2008 Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger og prisændringer STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens perioden 2004-2010 Analysen viser, at den gennemsnitlige ulykkesfrekvens for samtlige afsluttede evaluerede entrepriser i perioden var på 16,7 ulykker pr. mio. præsterede

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. I medfør af 2, stk. 1 og 8 i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret ved lov nr. 413 af 1. juni 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 18. juni 2010. Nr. 675. Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 Udskrivningsdato: 5. januar 2015 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

Rådgiver faktablad (Side 1/2)

Rådgiver faktablad (Side 1/2) Rådgiver faktablad (Side 1/2) For rådgiveropgaven: Lægehus i Hinnerup (1352-003) Virksomhed: Tri-Consult A/S CVR: 14977139 Evalueringsstatus: [ ] 1. evaluering [X] 2. evaluering [ ] Endeligt faktablad

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

Evaluering af Anlægsprojekter

Evaluering af Anlægsprojekter Evaluering af Anlægsprojekter Et feasibilitystudie Februar 2007 Byggeriets Evaluerings Center KOLOFON Titel: Evaluering af Anlægsprojekter Undertitel: Et feasibilitystudie Udgave: 1. udgave Udgivet år:

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 2. juni 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

Orienteringsmøder 2005

Orienteringsmøder 2005 Orienteringsmøder 2005 Status for svigt/skader evt. ændringer af 1-års eftersyn v/ole Bønnelycke Gør eftersynsrapporterne bedre og mere præcise v/jørgen Wegener Eksempler på svigt og skader fra det virkelige

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

Orienteringsmøder 2014

Orienteringsmøder 2014 Orienteringsmøder 2014 Digitalisering af byggeriet og mangelinfo til BSF Evaluering af nøgletalssystemet AlmenNets inspirationskatalog v/ole Bønnelycke DUKO Fremtidens bæredygtige, almene bolig Digitale

Læs mere

Evaluering af nøgletalssystemet for statsligt og alment byggeri

Evaluering af nøgletalssystemet for statsligt og alment byggeri Evaluering af nøgletalssystemet for statsligt og alment byggeri Udarbejdet af DAMVAD for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Bygningsstyrelsen Juli 2014 2 EVALUERING AF NØGLETALSSYSTEMET FOR

Læs mere

Karakterbog for rådgivere

Karakterbog for rådgivere Karakterbog for rådgivere Arbejdsmanual for rådgivere og bygherrer Fra 1. maj 2008 stilles der krav om nøgletal for rådgivere. Kravene gælder, når man arbejder på statslige og almene byggeprojekter. April

Læs mere

Kvalitet i byggeriet. - Ophævelse af lovkrav om nøgletal i statsligt og alment byggeri

Kvalitet i byggeriet. - Ophævelse af lovkrav om nøgletal i statsligt og alment byggeri 19-10-2015 Kvalitet i byggeriet - Ophævelse af lovkrav om nøgletal i statsligt og alment byggeri 7. semesters speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Via University College af: Nicolai Dahl Kidholm Vejl.:

Læs mere

Som repræsentant og byggeleder for Bredballe Menighedsråd skal vi hermed fremsende udtalelse om forløbet af samarbejdet i byggeprocesforløbet.

Som repræsentant og byggeleder for Bredballe Menighedsråd skal vi hermed fremsende udtalelse om forløbet af samarbejdet i byggeprocesforløbet. Vejle Arkitekter ApS Andkærvej 19D, 7100 Vejle Tlf.: 30302509 Nisgaard + Christoffersen A/S Ladegårdsvej 16 7100 Vejle Vejle d. 23.04.2015 Vedr: Udtalelse i projekt Bredballe Sognegaard om og tilbygning.

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 5-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006

Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006 Notat Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006 Indledning I rapporten "Synliggørelse af svigt i byggeriet" [1] præsenterer SBi et Dansk Svigtindeks, baseret på eksisterende statistikker

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT 2014. Århus Købmandsskole. Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale ungdomsuddannelser

TRIVSELSRAPPORT 2014. Århus Købmandsskole. Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale ungdomsuddannelser TRIVSELSRAPPORT 2014 Århus Købmandsskole Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale ungdomsuddannelser Indhold: Overordnet resultat overfor landsgennemsnittet...3 To læsetips...4 Udvikling

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT 2016 Fredericia Gymnasium

TRIVSELSRAPPORT 2016 Fredericia Gymnasium TRIVSELSRAPPORT 2016 Fredericia Gymnasium Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale uddannelser Indhold To læsetips...3 Fortolkning af målgruppeanalyserne...4 Skolens overordnede resultat

Læs mere

Bag om byggeriets nøgletal Mangler

Bag om byggeriets nøgletal Mangler Bag om byggeriets nøgletal Mangler Nr. 1 juni 2007 Bag om byggeriets nøgletal mangler Nr. 1, juni 2007 Byggeriets Evaluerings Center har indsamlet oplysninger omkring mangler ved afleveringsforretningen

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT 2012

TRIVSELSRAPPORT 2012 TRIVSELSRAPPORT 2012 Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger Vestfyns Handelsskole og Handelsgymnasium Rapport for hele skolen Indhold: Overordnet resultat overfor landsgennemsnittet... 3 To læsetips...

Læs mere

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v.

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. Afsnit I Indledning, baggrund og anvendelsesområde Kapitel 1 Indledning Denne vejledning skal bidrage til de statslige bygherrers fortolkning af

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner

Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner Afrapportering af projektet Kommunale og regionale bygherres brug af nøgletal

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri September 2005 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning...3 2. Hvorfor nøgletal...3 3. Hvornår finder bekendtgørelsen anvendelse...5 3.1 Hvem er omfattet

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis LCDK medlemsmøde 06 november 2014 Lean værktøjer i praksis Lean værktøjer i praksis Et uddrag af visionen "Vi vil være epicenter for forskning, viden, uddannelse, erfaring, værktøjer, netværk og fordomsfri

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Netværksmåling - Pårørende

Netværksmåling - Pårørende Netværksmåling - Pårørende Juni 211 Svarprocent: 38% (168 svar ud af 439 mulige) Netværksrapport Indhold Indhold Overordnet vurdering af den overordnede tilfredshed 4 Specifikke spørgsmål under hvert område

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 20. oktober 2004 Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 Forfatter Manchet Driftschef Niels Christian Skov Nielsen, mail: nsn@vd.dk I artiklen omtales generelt partnering

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT 2014. Århus Købmandsskole. Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på EUD Grundforløb

TRIVSELSRAPPORT 2014. Århus Købmandsskole. Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på EUD Grundforløb TRIVSELSRAPPORT 2014 Århus Købmandsskole Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på EUD Grundforløb Indhold: Overordnet resultat overfor landsgennemsnittet...3 To læsetips...4 Udvikling i forhold til

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDKAST. Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal

UDKAST. Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal UDKAST 2. juli 2009 /jnj/kp (EBST)/aou (ISM) Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal 1. Indledning Dette notat beskriver det kommende nøgletalssystem for bygherrer. Notatet er udarbejdet parallelt

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

OKT 2015 TRÆNINGS BAROMETERET EN ANALYSE AF MEDLEMMERNES TILFREDSHED OG LOYALITET. Virksomhedens navn

OKT 2015 TRÆNINGS BAROMETERET EN ANALYSE AF MEDLEMMERNES TILFREDSHED OG LOYALITET. Virksomhedens navn OKT 2015 TRÆNINGS BAROMETERET EN ANALYSE AF MEDLEMMERNES TILFREDSHED OG LOYALITET Virksomhedens navn INDHOLD INDHOLD FORORD 1 SAMMENFATNING 2 INTRODUKTION Baggrund Hensigt og mål Udvælgelsen og indsamling

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 42% (2935 besvarelser ud af 6966 mulige) Benchmarkrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005 Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Den 22. september 2005 Vedr. Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Håndværksrådet har modtaget Erhvervs-

Læs mere

Aftalegrundlaget var blandt andet ABT 93, der regulerer forhold mellem bygherre og entr e- prenør.

Aftalegrundlaget var blandt andet ABT 93, der regulerer forhold mellem bygherre og entr e- prenør. Advokatpartnerselskab Kalvebod Brygge 39-41 DK - 1560 København V Telefon: +45 33 300 200 Fax: +45 33 300 299 www.lundelmersandager.dk CVR nr. 32 28 39 34 SENDT PR. E-MAIL: nir@ringsted.dk Ringsted Kommune

Læs mere

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os VisuelHuse Nøglen til din drømmebolig ligger hos os Fiskerhuse VisuelHus No 13 - Fiskerhus 123 m 2 VisuelHus No 13 Fiskerhus 123 m 2 Indeholder: Stueplan: Entré, bryggers med indgang, et badeværelse, åbent,

Læs mere