Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomirapport: Kontoplan uden numrer"

Transkript

1 Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder på politisk Dato for afviklingen...: Tidspunkt...: 08:49:10 Aktiv bruger...: bnhan Rapportlayout...: cg-konto Afrund før kalkulation...: Nej Undertryk nul-linier...: Nej Sammenskriv art 1. og 2. niveau: Nej Sammenskriv ifølge præsentation : Nej Niveauregister...: Bevillingsniveau...: Sidste benyttelsesår...: Tekstdato...: Afledt dimension dato...: Startside...: 0 Vis datointervalkode...: Nej Vis datointerval...: Nej Vis budgetmodel...: Ja Vis afrunding...: Nej Vis prisregisterversion...: Nej Vis basisår...: Nej Vis kolonnetype...: Nej Vis formel...: Nej Vis faktor...: Nej Antal konti...: af 56365

2 1 01 Finansiering 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter m.v Fælles Udgifter/indtægter Indskud i pengeinstitutter m.v Fælles Udgifter/indtægter Realkreditobligationer 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol Fælles Udgifter/indtægter Tilgodehavender i betalingskontrol 15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Fælles Udgifter/indtægter Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Renter af langfristede tilgodehavender 20 Pantebreve Fælles Udgifter/indtægter Pantebreve Fælles Udgifter/indtægter Aktier og andelsbeviser m.v. 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender Fælles Udgifter/indtægter Andre langfristede udlån og tilgodehavender 51 Renter af kortfristet gæld til staten 52 Anden gæld Fælles Udgifter/indtægter Anden gæld 55 Renter af langfristet gæld 63 Selvejende institutioner med overenskomst Fælles Udgifter/indtægter Selvejende institutioner med overenskomst 68 Realkredit Fælles Udgifter/indtægter Realkredit 70 Kommunekreditforeningen Fælles Udgifter/indtægter Kommunekreditforeningen 71 Pengeinstitutter Fælles Udgifter/indtægter Pengeinstitutter 62 Tilskud og udligning 80 Udligning og generelle tilskud Fælles Udgifter/indtægter Udligning og generelle tilskud 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Fælles Udgifter/indtægter Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 82 Kommunale bidrag til regionerne Fælles Udgifter/indtægter Kommunale bidrag til regionerne 86 Særlige tilskud Fælles Udgifter/indtægter Særlige tilskud 65 Udligning af købsmoms 87 Refusion af købsmoms Fælles Udgifter/indtægter Refusion af købsmoms 67 Kontant kompensation som følge af vedrørende deling af amternes aktiver og passiver 88 Kontant kompensation vedr. deling af amternes aktiver og passiver Fælles Udgifter/indtægter Kontant kompensation vedr. deling af amternes aktiver og passiver

3 2 68 Skatter 90 Kommunal indkomstskat Fælles Udgifter/indtægter Kommunal indkomstskat 92 Selskabsskat Fælles Udgifter/indtægter Selskabsskat 93 Anden skat pålignet visse indkomster Fælles Udgifter/indtægter Anden skat pålignet visse indkomster 94 Grundskyld Fælles Udgifter/indtægter Grundskyld 95 Anden skat på fast ejendom Fælles Udgifter/indtægter Anden skat på fast ejendom 96 Øvrige skatter og afgifter Fælles Udgifter/indtægter Øvrige skatter og afgifter 08 Balanceforskydninger 22 Forskydninger i likvide aktiver 01 Kontante beholdninger Fælles Udgifter/indtægter Kontante beholdninger Arbejdsmarkedsforvaltningen Omsorgs og sundhedsforvaltning Økonomi- og personaleforvaltningen 05 Indskud i pengeinstitutter m.v Hovedkonti 10 Statsobligationer m.v Fælles Udgifter/indtægter Statsobligationer m.v. 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 12 Refusionstilgodehavender Fælles Udgifter/indtægter Refusionstilgodehavender 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol Fælles Udgifter/indtægter Tilgodehavender i betalingskontrol Underholdsbidrag art Forbrugsafgifter art Daginst.system art Kildemarksprojektet art Klientbetalingssystem art Ejendomsskat art Boligsikring art Boligydelse art Kontanthjælp art art Husleje m.v. art Parkering art Forsyningsvirksomheder art Krav m/udpantningsret art Krav u/udpantningsret art Regningstilgodeh. m/fort.ejd art Renovation art Havnen art Musikskolen art Biblioteksafgifter art Opholdskommunerefusion art Lokaleleje art Billån art Sociale krav Opholdkommunerefusion art Pantebreve art 651

4 renter, gebyr og bøder art Folkeregisteret art Løn art Interne fakturaer art PC-ØS art Gamle restancer Negative indbetalinger art Andre tilgodehavender Underholdsbidrag Boligstøtte Den Matrikelløse Næstved Prøvegården, matrikelløse Elvergården, ved Åsen Reva Nord Skovbrynet Solgaven Næstved Sociale Virksomhed Bo- og Naboskab Suså/holmegaard Kanalgården VISP Næstved VISP Nykøbing Bo- og Naboskab Næstved Bo- og Naboskab Ågården Prøvegården, Fakse Bo- støtte- og Aktivitetscenter Obovej Bo- og Netværk Næstved Børnehaven Tumlingen Skovbrynet 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Fælles Udgifter/indtægter Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst Plejehjemmet Solgaven Skovbrynet 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Fælles Udgifter/indtægter Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 20 Pantebreve Fælles Udgifter/indtægter Pantebreve 21 Aktier og andelsbeviser m.v Fælles Udgifter/indtægter Aktier og andelsbeviser m.v. 23 Udlån til beboerindskud Beboerindskudslån art Indskud i landsbyggefonden m.v Fælles Udgifter/indtægter Indskud i landsbyggefonden m.v. 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender Fælles Udgifter/indtægter Andre langfristede udlån og tilgodehavender Reva Nord Næstved Sociale Virksomhed 38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 37 Staten Boligstøtte 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 43 Deposita Bo- og Naboskab Suså/holmegård VISP Næstved Bo- og Naboskab Næstved

5 Bo- og Naboskab Ågården Bo- og Netværk Næstved 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. 46 Legater Legatet for værdigt trængende 47 Deposita Debitor - Husleje Prøvegården, matrikelløse Elvergården, ved Åsen Bo- og Naboskab Suså/holmegård Kanalgården VISP Næstved Bo- og Naboskab Næstved Prøvegården, Fakse 48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 49 Staten Boligstøtte 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 52 Anden gæld Fælles Udgifter/indtægter Anden gæld Familieydelser Sygedagpenge Ikke-forskudsvis underholdsbidrag Forskudsvis udlagte underholdsbidrag Pension Kmd-aktiv Borgerservice 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 53 Kirkelige skatter og afgifter Fælles Udgifter/indtægter Kirkelige skatter og afgifter 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Fælles Udgifter/indtægter Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 58 Edb fejlopsamlingskonto Fælles Udgifter/indtægter Edb fejlopsamlingskonto 59 Mellemregningskonto Lønsystem Løn - Fasan Løn - Rovesta Løn - Næstved Sprogcenter Løn - Havnen Løn - Rudolf Steiner Børnehaven Løn - Hyllinge Børnehave Løn - Manøhytten Løn - Børnehuset Grønnebakken Løn - Fritidsklubben Hyldeblomsten Løn - Smakken Løn - Næstved Egnens Lokalhistorisk arkiv Løn - Studenternes Hus Løn - Gigtforeningens Oplysningskreds Løn - Næstved Musikaftenskole Løn - Sydsjællands amatør symfoniorkester Løn - Ostenfeldts Stiftelse Løn - Herlufsholm Idrætscenter Løn - Fuglebjerg Hallen Løn - Grønbrohallen Løn - FUTURA Løn - El-Net Løn - Noas Ark Løn - Troldehytten

6 NK-Service Indeholdelse til staten Forbrugsafgifter Teknisk forvaltning Økonomi Mellemregning afskrivning m.m Børnetilskud og børnebidrag Borgerserviceafd Sygedagpenge KMD-Aktiv Pensionssystem Boligstøtte Børn og voksne Ældreboliger Reva Nord Næstved Sociale Virksomhed Bo- og Naboskab Suså/holmegaard Kanalgården VISP Birkebjerg alle Bo- og Naboskab Ågården Skovbrynet Biblioteket Borgerserviceafd. 60 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Fælles Udgifter/indtægter Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 61 Selvejende institutioner med overenskomst Plejehjemmet Solgaven Skovbrynet 55 Forskydninger i langfristet gæld 63 Selvejende institutioner med overenskomst Plejehjemmet Solgaven 68 Realkredit Fælles Udgifter/indtægter Realkredit Nykredit DLR Kredit Realkredit Danmark BRF Kredit BRF Kredit 70 Kommunekreditforeningen Fælles Udgifter/indtægter Kommunekreditforeningen 71 Pengeinstitutter Fælles Udgifter/indtægter Pengeinstitutter 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Fælles Udgifter/indtægter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Lån vedr. visitationsboliger Kassekredit vedr. ældreboliger % lån vedr. ældreboliger Rentetilpasningslån vedr. ældreboliger 02 Politikere 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 40 Fælles formål Fælles Udgifter/indtægter Fælles formål Økonomiudvalgets rådighedsbeløb 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Fælles Udgifter/indtægter Kommunalbestyrelsesmedlemmer 42 Kommissioner, råd og nævn Fælles Udgifter/indtægter Kommissioner, råd og nævn Hegnsyn Huslejenævn

7 Beboerklagenævn Det Lokale Beskæftigelsesråd Beredskabskommision Folkeoplysningsudvalg Ungdomsskolebestyrelse Bevillingsnævn Lokaldemokrati Tilskud til borgerråd Ungdomsbyråd Integrationsråd Klagerådet for hjemmehjælp Fredningsnævn 43 Valg m.v Fælles Udgifter/indtægter Valg m.v Folketingsvalg Kommunalvalg 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Fælles Udgifter/indtægter Sekretariat og forvaltninger 03 Administration 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse Fælles Udgifter/indtægter Beboelse 18 Driftsikring af boligbyggeri Fælles Udgifter/indtægter Driftsikring af boligbyggeri 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Fælles Udgifter/indtægter Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger Fælles Udgifter/indtægter Administrationsbygninger Sundhedscenter, Åsen Ll. Munkebo Jobcenter Næstved Rådhus Næstved Rådmandshaven Næstved Brogade Fuglebjerg Rådhus Fladså Rådhus Holmegaard Rådhus Suså Rådhus It-center - Jernbanegade Rådighedsbeløb - Anlæg Administrationsbygninger Ombygning vedr. Borgerservice Ombygning Fuglebjerg Borgerservice Salg af Rådhuse Ombygning Glumsø bibliotek/borgerservice Lokaler til decentral indplacering af administrativt personale 51 Sekretariat og forvaltninger Fælles Udgifter/indtægter Sekretariat og forvaltninger Borgmesterkontor Politisk og administrativt sekretariat Juridisk Sekretariat Kommunikationsafdelingen Ledelsessekretariatet for Økonomi- og Personaleforvaltningen Borgerserviceafdelingen Økonomiafdelingen Personaleafdelingen

8 Projektsekretariatet i Udviklingsforvaltningen Strategi- og Udviklingsafdelingen Afdelingen for Kommuneplan og Regionaludvikling IT - Afdelingen Ledelsessekretariat for Børn og Kultur Skoleafdelingen Daginstitutionsafdelingen Børn- og Ungeafdelingen Kultur- og Fritidsafdelingen Ledelsessekretariat for Omsorgsog Sundhedsforvaltningen Områdechefer inden for Omsorg og Sundhed Myndighedsafdeling i Omsorg og Sundhed Ledelsessekretariat for Arbejdsmarked Ydelsescenter Ledelsessekretariat for Teknik og Miljø Drifts- og Anlægsafdelingen, Teknik og Miljø Miljø- Planafdelingen Forsyning og Beredskabsafdeling Borgerrådgiver Diverse projekter m/bærere Kortvarige projekter Rådighedsbeløb - Anlæg Sekretariat og forvaltninger Stenlængegårdsfladen Udbygning af Rådmandshaven Indretning af Farimagsvej Indeklima Rådmandshaven Flytning af IT-afdelingen Ombygning af rådhuset, Teatergade Elektronisk omsorgsjournal Kompetenceudvikling børn og unge personale 53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Jobcenter Ydelsescenter Udviklings- og Ledelsessekretariat - Arbejdsmarkedsforvaltningen Rådighedsbeløb - Anlæg Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre 54 Administration vedrørende naturbeskyttelse Natur og Vand Rådighedsbeløb - Anlæg Administration vedrørende naturbeskyttelse 55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse Miljø og affald Rådighedsbeløb - Anlæg Administration vedrørende miljøbeskyttelse 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 60 Indtægter efter forskellige love Diverse udgifter og indtægter 52 Lønpuljer 70 Lønpuljer Fælles Udgifter/indtægter Lønpuljer 72 Tjenestemandspensioner Fælles Udgifter/indtægter tjenestemandspensioner

9 8 04 IT 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger IT Rådighedsbeløb - Anlæg Sekretariat og forvaltninger 05 Jord og Bygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål Fælles midlertidige omkostninger 02 Boligformål Rådighedsbeløb - Anlæg Boligformål Byggemodning Fuglebjerg Øst Byggegrunde Bækgårdsvej, etape 1,2, Byggegrunde Løgvej Udstykning Kalkerup, byggegrunde Søledsvej matr. nr. 9a, Toksværd Matr.nr. 17a Herlufmagle, Helgesvej Jasminvej lokalplan B Østergårdsvej,Glumsø (Matr. nr. 17 ec), Stejlehøjen etape 1 og Byggemodning, Drosselvej, Glumsø Egernvænget, rest del 23 parceller Stejlehøjen etape 3, 4 og Byggemodning Porsemosen (etape 3) Byggemodning Spurvevej (etape 4) Byggemodning af carl nielsens's vej Byggemodning af holsted nord Byggemodning stenbæksholm Omkostn. i.f.m. planlægning af kommende byggemodn. og salg af ejendom Byggemodning af klarinetvej (holsted nord) Byggemodning appenæs(plantevej) Byggemodning ll. næstved 1. etape Byggemodning obovej Byggemodning nygårdsvej Byggemodning sneppevej Byggemodning susågården 1. etape Byggemodning af Englebjergvej ved Stenstrup etape Byggemodning Ll. Næstved 2. etape Byggemodning Jeshøjgård Byggemodning Bredstræde Byggemodning af Maglebjergudstykningen Stensdyssegården, Glumsø Salg af grunde til boligformål Salg af grunde til boligformål Erhvervsformål Fælles Udgifter/indtægter Erhvervsformål Rådighedsbeløb - Anlæg Erhvervsformål Salg af grunde til erhverv Erhvervsområde matr. nr. 3e ll. røttinge Øverrup erhvervsområde Industriområde ved Håndværkervej, Herlufsmagle Lovvej 1 A Sydsjællands Erhvervspark, Centervej Syd-vendeplads

10 Sydsjællands Erhvervspark - stikvej 05 Ubestemte formål Rådighedsbeløb - Anlæg Ubestemte formål Salg af ejendommen Ved åsen Køb af del af Gedebjergvej Køb af brandstation, gl. Fuglebjerg Køb af Næstvedvej 12, Gelsted Køb af Jeshøjgård Køb af jord gl. Fladså Tidl. amtsboliger og bygn. der blev ledige ved kommunesamm Køb af matr. nr. 3e og 3a Stenstrup Køb af Stensgård, Hyllinge Magelæg f arealer ved grimstrup vej Køb af Fensmarksvej 123/Rislevvej Faste ejendomme 10 Fælles formål Rådighedsbeløb - Anlæg Fælles formål 13 Andre faste ejendomme Næstved Kaserne Tilbagekøb Jernbanegade Næstved Kaserne 06 Arbejdsmarkedsydelser og tilskud 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 18 Driftsikring af boligbyggeri Fælles Udgifter/indtægter Driftsikring af boligbyggeri 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 17 Specialpædagogisk bistand til voksne Fælles Udgifter/indtægter Specialpædagogisk bistand til voksne Videnscenter for Specialpædagogik VISP Højskolen i Krummerup 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 77 Daghøjskoler Fælles Udgifter/indtægter Daghøjskoler Rådighedsbeløb - Anlæg Daghøjskoler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (under 67 år) Hjælpemidler VISP 46 Tilbud til udlændinge 60 Introduktionsprogram m.v Fællesudgifter og -indtægter vedr. introduktionsprogram 61 Introduktionsydelse Fællesudgifter og -indtægter vedr. introduktionsydelse Indtægter 65 Repatriering Fællesudgifter og - indtægter vedr. repatriering Indtægter vedr. repatriering 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 68 Førtidspension med 50 pct. refusion Fællesudgifter og -indtægter vedr. førtidspension med 50 pct. refusion

11 10 69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Fællesudgifter og -indtægter vedr. f ørtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Fællesudgifter og -indtægter vedr. f ørtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Kontante ydelser 71 Sygedagpenge Fællesudgifter og -indtægter vedr. sygedagpenge Sygedagpenge 72 Sociale formål Fællesudgifter og -indtægter vedr. sociale formål Efterlevelseshjælp (Aktivloven, 85 a) Indtægter vedr. sociale formål 73 Kontanthjælp Fællesudgifter og -indtægter vedr. kontanthjælp Indtægter vedr. kontanthjælp 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Fællesudgifter og -indtægter vedr. visse grupper af flygtninge Indtægter vedr. visse grupper af flygtninge 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Fællesudgifter og -indtæger vedr. a ktiverede kontanthjælpsmodtagere "Ny chance til alle" Indtægter vedr. aktiverede kontanthjælpsmodtagere 76 Boligydelse til pensionister Fællesudgifter og -indtægter vedr. boligydelse til pensionister 77 Boligsikring Fællesudgifter og -indtægter vedr. boligsikring 58 Revalidering 80 Revalidering Fællesudgifter og -indtægter vedr. revalidering Revalideringsydelse med 50 pct. refusion ( 52 i love om aktiv socialpolitik) Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner ( 71, stk. 1 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Løn til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner ( 57 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) RevaCenter Nord Indtægter vedr. revalidering 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)

12 Fællesudgifter og -indtægter vedr. fleksjob og ledighedsydelse m.m Indtægter vedr. fleksjob og ledighedsydelse m.m. 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 94 Pilotjobcentre Fællesudgifter og -indtægter vedr. Pilotjobcentre 95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Fællesudgifter og -indtægter vedr. løntilskud til ledige ansat i kommuner 96 Servicejob Løn til personer i puljejob 97 Seniorjob for personer over 55 år Fællesudgifter- og indtægter vedr. Seniorjob til personer over 55 år 98 Beskæftigelsesordninger Fællesudgifter og -indtægter vedr. beskæftigelsesordninger Susågården Lokalnetværk "Ny chance til alle" Indtægter vedr. beskæftigelsesordninger 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Projekt "Datastue" 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger Jobcenter 51 Sekretariat og forvaltninger "Ny chance til alle" Ledelsessekretariat for Arbejdsmarked Ydelsescenter 53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Udviklings- og Ledelsessekretariat - Arbejdsmarkedsforvaltningen Projekt "Offentlig / privat samarbejde om integration af ledige Det Lokale Beskæftigelsesråd "Ny chance til alle" 07 Sundhed 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Fælles Udgifter/indtægter Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Rådighedsbeløb - Anlæg Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Sundhedscenter Åsen Sundhedscenter Åsen 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning 85 Kommunal tandpleje Fælles Udgifter/indtægter Kommunal tandpleje Tandpleje Tandregulering Omsorgstandpleje Rådighedsbeløb - Anlæg Kommunal tandpleje Renovering af klinikkerne på Centralklinikken

13 Elektronisk aftalebog Røntgenudstyr til tandreg. klinik Klinikudstyr Renovering af Centralklinikken Sundhedsfremme og forebyggelse Fælles Udgifter/indtægter Sundhedsfremme og forebyggelse Kostindsats Tobaksindsatsen "Godt fra start" Motionsindsats Alkohol Seksuelt overførte sygdomme Ulykkesforebyggelse Arbejdspladsindsats Kommunikation og kampagner Dokumentation og evaluering 90 Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter, Sundhed Sundhedscenter Café Udførende ergoterapi Sundh.ministeriets Sundh.centerpulje Udstyr til sundhedscenter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Centralkøkkenet Centralkøkkenet, øvrig drift Centralkøkken Suså Kantine BBC Kantine Rådmandshaven Kantine Teatergade Kantine Brogade Kantine Jernbanegade Kantine Øvrige Køkkendrift, Fladså Køkkendrift, Fuglebjerg Køkkendrift, Suså Køkkendrift Holmegaard Cenralkøkken maskiner, udskiftning af belysning Renovering af Centralkøkkenet 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Sundhedsområdet Rådighedsbeløb - Anlæg Forebyggende indsats for ældre og handicappede 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (under 67 år) Fælles Udgifter/indtægter Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Rådighedsbeløb - Anlæg Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Fælles Udgifter/indtægter Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 35 Rådgivning 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Hjælpemiddeldepotet Alkohol- og stofmisbrugsrådgivningen (skal slettes) 38 Tilbud til voksne med særlige behov 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

14 Fælles Udgifter/indtægter Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Projekt kompetenceudvikling og læring 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Stofmisbrug, Handicapområdet Stofmisbrug, Sundhedsområdet 08 Ældre 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Fælles Udgifter/indtægter Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Røjleparken Bakkegården Birkebjergcentret Birkevang Fugleparken Munkebocentret Korinthvej Ny Holstedhjemmet Kildemarkscentret Marskgården Rosengården Aktivhuset, Toksværd Ældrepulje Projekt ufaglært til faglært Projekt ufaglært til faglært Rådighedsbeløb - Anlæg Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Salg af Karrebæk Plejehjem Projekt Marte Meo Projekt Etablering af miljøer med sanseindtryk Projekt Nye aktiviteter for især mænd i dagcentre Intelligent Nøglesystem ældrepleje Rådighedsbeløb - salg af Herlufsholm Projekt Leve-Bo Miljø Rådighedsbeløb - salg/ombygning af Ny Holsted Rådighedsbeløb - Ny Holsted Projekt nr (UBÆP) Hårde Hvidevarer Projekt nr (UBÆP) Anlæggelse af sansehave Projekt nr (UBÆP) Sansekasse til haven Projekt nr (UBÆP) Havemøbler til daghjemmet Projekt Tværfaglige handlepalner Projekt fleksibel hjemmehjælp Marskgården - IT arbejdspladser Renovering af P-plads - ved Munkebo Udbygning af træningsfaciliteter Birkebjergcentret - køkken til frivillige aktiviteter Birkebjergcentret - udestue ved værksted Centerfaciliteter Munkebo Munkebo - cykelskure Projekt FOMA Marskgården Fugleparken 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

15 Fælles Udgifter/indtægter Forebyggende indsats for ældre og handicappede Aktivhuset Toksværd Bakkegården Birkebjergcentret Birkevang Fugleparken Kildemarkscentret Korinthvej Marskgården Munkebocentret Ny Holstedhjemmet Rosengården Røjleparken Rådighedsbeløb - Anlæg Forebyggende indsats for ældre og handicappede 34 Plejehjem og beskyttede boliger Fælles Udgifter/indtægter Plejehjem og beskyttede boliger Aktivhuset Toksværd Bakkegården Beskyttede Boliger Birkebjergcentret Birkevang Fugleparken Kildemarkscentret Korinthvej Ll. Munkebo Marskgården Munkebocentret Ny Holstedhjemmet Rosengården Røjleparken Rådighedsbeløb - Anlæg Plejehjem og beskyttede boliger Renovering af Herlufsholmhjemmet Flytning af varmestuen Rådighedsbeløb - beskyttede boliger 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Rådighedsbeløb - Anlæg Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Myndighedsafdeling i Omsorg og Sundhed 09 Handicap og Psykiatri 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 18 Driftsikring af boligbyggeri Fælles Udgifter/indtægter Driftsikring af boligbyggeri 02 Transport og infrastruktur 32 Kollektiv trafik 31 Busdrift Busdrift 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 90 Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter, handicap 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Fælles Udgifter/indtægter Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

16 Specialkorps Præstehaven Den sociale skadestue Socialpsyk. støttecenter, køb og salg af pladser 34 Plejehjem og beskyttede boliger Præstehaven Rådgivning 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Fælles Udgifter/indtægter Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 38 Tilbud til voksne med særlige behov 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Fælles Udgifter/indtægter Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Frelsens Hærs Krisecenter ( 109) Private tilbud Kanalgården - Virksomhedsdel (T&S) Kanalgården - boliger ( 110) Kanalgårdens fælles adm./ledelse Varmestuen Socialt udsatte og misbrugere, køb og salg af pladser Rådighedsbeløb - Anlæg Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Stoffrit værested Kornbakken Private tilbud, Stofmisbrug Rådighedsbeløb - Anlæg Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 50 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Fælles Udgifter/indtægter Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Solgaven, demens ( 108) Solgaven, ordinære pladser ( 108) Solgavens fælles adm./ledelse Private Botilbud Obovej ( 108) Yngre fysisk handicappede, fælles adm./ledelse Fysisk handicappede, køb og salg af pladser ( 108) Askov Møllehus ( 108) Bo og Netværk Næstved fælles adm./ledelse ( 108) Døgnboliger, sindslidende ( 108) Idræt, sindslidende ( 108) Sindslidende, køb og salg af pladser ( 108) Ungeværestedet UMS B/N Næstved fælles adm./ledelse ( 108) Eskadronvej ( 108) Jasminvej 8 ( 108) Sneppevej ( 108) B/N Ågården, fælles adm./ledelse Birkebjergparken, bygningsudgifter ( 108) Otterupvej 6 ( 108) Otterupvej 9 ( 108) Troensevej 27 ( 108) Fyrreparken 9 ( 108) Johanne korchsvej 7 ( 108) Nellikevej ( 108) Skovbrynet, fælles adm./ledelse Skovbrynet ( 108)

17 B/N Suså-Holmegård, fælles adm./ledelse Åhuset ( 108) Klyngehuse ( 108) Udviklingshæmmede, køb og salg af pladser ( 108) B/N Ågården ( 85) - Nygårdsvej B/N Ågården ( 85) - Team Ågade B/N Ågården ( 85) - Tinghøjgård B/N Ågården ( 85) - Spireahaven Tommerupvej 14 ( 85) Yngre fysisk handicappede, Køb og salg af pladser ( 85) Obovej ( 85) Private tilbud Støtteteamet ( 85) Køb/Salg af pladser - Sindslidende ( 85) B/N Næstved ( 85) - fælles B/N Næstved ( 97) - fælles Blegdammen ( 85) Unge på Kuhlausvej ( 85) Køb Salg Socialt udsatte og misbrugere ( 85) Udviklingshæmmede, køb og salg af pladser ( 85) B/N Suså-Holmegård ( 85) - Fælles B/N Suså-Holmegård ( 85) - Bakkedraget B/N Suså-Holmegård ( 85) - Bakkedraget B/N Suså-Holmegård ( 85) - kildevangsvej B/N Suså-Holmegård ( 85) - Ringstedvej B/N Suså-Holmegård ( 85) - Søpark Álle B/N Suså-Holmegård ( 85) - Søpark Álle B/N Suså-Holmegård ( 85) - Team Holmegaard B/N Suså-Holmegård ( 85) - Team Suså B/N Suså-Holmegård ( 85) - Tjørnevej B/N Suså-Holmegård ( 85) - Berlingo B/N Suså-Holmegård ( 85) - Ringstedvej B/N Suså-Holmegård ( 85) - Slibemestervej Rådighedsbeløb - Anlæg Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Genhusning v. nybyg Otterupvej Specialtilbud Nellikevej Fountain House 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Fælles Udgifter/indtægter Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kollegier sindslidende ( 107) Sindslidende, køb og salg af pladser ( 107) Private botilbud Socialpsyk. Støttecenter (ikke aktiv) Socialt udsatte og misbrugere, køb og salg af pladser ( 107) Projekt Nye veje til arbejde-udvikling af klubhus-sindslidende Projekt Social indsats for sindslidende Rådighedsbeløb - Anlæg Botilbud

18 17 til midlertidigt ophold ( 107) Renovering af skurvogne i Blegdammen 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Fælles Udgifter/indtægter Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,96-99) B/N Næstved, ledsagerordning B/N Obovej, ledsagerordning B/N Ågården, ledsagerordning Bo og Netværk Næstved, ledsagerordning B/N Suså-Holmegaard, ledsagerordning Præstehaven, ledsagerordning Udviklingshæmmede, køb og salg af pladser Spireahaven Hjemmevejledere (SKP 99) Støtte- og kontaktpersonordning ( 99) Private tilbud 45, Rådighedsbeløb - Anlæg Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,96-99) 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) Fælles Udgifter/indtægter Beskyttet beskæftigelse ( 103) Private botilbud Rohavegård Rohavegård, landbrug Udviklingshæmmede, køb og salg af pladser NSV, fælles adm./ledelse Fabriksvej Fabriksvej, virksomhedsdel (T/S-moms) Aktivitet og beskyttet værksted, køb og salg af pladser Rådighedsbeløb - Anlæg Beskyttet beskæftigelse ( 103) 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Fælles Udgifter/indtægter Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Private botilbud Obovej Aktivitetscenter Yngre fysisk handicappede, køb og salg af pladser SISAM Oasen / Trinbrættet Værktøj Sindslidende, Køb og salg af pladser Skovbrynet Aktivi 10eren Landsbyhuset Kulturhuset Udviklingshæmmede, køb og salg af pladser Ungeværestedet UMS Fabriksvej Fountain House A-huset Otterupvej Birkebasen Aktivitet og beskyttet værksted, køb og salg af pladser "Dagcenter" Askov Møllehus Rådighedsbeløb - Anlæg Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 67 Personlige tillæg m.v Briller, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Medicin, personlige tillæg 14,

19 18 stk. 1 ( 17, stk. 2) Tandlægebehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Andre personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Briller, helbredstillæg, 14a ( 18) Medicin, helbredstillæg, 14 a ( 18) Tandlægebehandling, helbredstillæg, 14 a, stk. 1 ( 18, stk. 1) Tandprotese, helbredstillæg, 14 a, stk. 4 ( 18, stk. 4) Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, 14 a ( 18) Fodbehandling, helbredstillæg, 14 a, stk. 4 ( 18, stk. 4) Varmetillæg med 75 pct. refusion, 14, stk. 2 og 3 ( 17, stk. 1 og 3) 57 Kontante ydelser 72 Sociale formål Fællesudgifter og -indtægter vedr. sociale formål Udgifter og indtægter vedr. sociale formål / Handicap- og psykiatriområdet 73 Kontanthjælp Fællesudgifter og -indtægter vedr. kontanthjælp 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Fælles Udgifter/indtægter Øvrige sociale formål Frivillighedspuljen Øvrige aftaler Konferencer og lignende Futura Diverse Externe Projekter Rådighedsbeløb - Anlæg Øvrige sociale formål 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 42 Kommissioner, råd og nævn Handicapråd 10 Børn og Unge 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Kildemarksprojektet 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Fælles Udgifter/indtægter Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Rådighedsbeløb - Anlæg Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Psykologernes 3-årige uddannelsesforløb 05 Skolefritidsordninger Fælles Udgifter/indtægter Skolefritidsordninger Kildemarksprojektet Oldefritten SFO - ombygning af pavillon m.v. 07 Specialundervisning i regionale tilbud

20 Kildemarksprojektet 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 89 Kommunal sundhedstjeneste Fælles Udgifter/indtægter Kommunal sundhedstjeneste Telefonrådgivningen Rådighedsbeløb - Anlæg Kommunal sundhedstjeneste Metodeafprøvning Projekt 2-årig uddannelsesforløb 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Støttepædagoger 11 Dagpleje Fælles Udgifter/indtægter Dagpleje Kildemarksprojektet 12 Vuggestuer Fælles Udgifter/indtægter Vuggestuer Kildemarksprojektet 13 Børnehaver Fælles Udgifter/indtægter Børnehaver Kildemarksprojektet 14 Integrerede daginstitutioner Fælles Udgifter/indtægter Integrerede daginstitutioner Kildemarksprojektet 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Fælles Udgifter/indtægter Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Kildemarksprojektet 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Fælles Udgifter/indtægter Særlige dagtilbud og særlige klubber Tumlingen Specialnetværket Rådighedsbeløb - Anlæg Særlige dagtilbud og særlige klubber 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Fælles Udgifter/indtægter Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Kildemarksprojektet Rådighedsbeløb - Anlæg Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge KABU Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Fælles Udgifter/indtægter Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Familienetværket Ungenetværket Sandvedvej 25, Kompetencecenter Kildemarksprojektet Rådighedsbeløb - Anlæg Forebyggende foranstaltninger for børn og unge SSP-den korte vej BG-fonden Mødrekurser BG-fonden Networker Projekt familiebehandling (Ladby) Satspuiljen j.nr Forebyggelses- og rådgivningscentre 23 Døgninstitutioner for børn og unge

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

3. rate af tidligere indefrosne selvforvaltningsmidler

3. rate af tidligere indefrosne selvforvaltningsmidler tidligere selvforvaltningsmidler Positiv overførsel = plus Negativ overførsel = - Alle opgøres i hele kroner. Politikområde Kun udbetaling, hvis underskud 03 Fælles formål 4.995.568 0 06 Arbejdsmarked

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Selvforvaltningsoverførsler fra 2014 til 2015

Selvforvaltningsoverførsler fra 2014 til 2015 Selvforvaltningsoverførsler fra 2014 til 2015 For nogle af selvforvaltningsvirksomhederne har der været lavet om i kontoplanen eller organiseringen, så der ikke på en simpel vis kan trækkes en forbrugsprocent

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Specifikationer til årsberetning 2012

Specifikationer til årsberetning 2012 Specifikationer til årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget...

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Grønt Regnskab

Grønt Regnskab Grønt Regnskab 29 1 Indledning og læsevejledning Næstved Kommune præsenterer her det grønne regnskab for 29, der er det andet grønne regnskab efter Kommunesammenlægningen. Der er sket en del ændringer

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2009 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...29 Økonomiudvalget...31 Socialudvalget...61 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2010 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...59 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt BUDGET Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg..

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. Budget 2010 Budgetoverslagsår 2011-2013 Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag...

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Ballerup Kommune budget 2015

Ballerup Kommune budget 2015 Ballerup Kommune budget 2015 Indholdsfortegnelse A. Forord... 2 B. Overordnet rammebeskrivelse... 4 C. Aftale om budget 2015... 10 D. Hovedoversigt og resultatoversigt... 37 E. Bevillingsoversigt... 41

Læs mere

Oversigt over muligt antal ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, på de kommunale centre

Oversigt over muligt antal ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, på de kommunale centre Oversigt over muligt antal ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, på de kommunale centre Beregningen i tabellerne i dette dokument relaterer sig til rimelighedskravet

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Salg af matr.nr. 117 B Reersø By og køb af del

Salg af matr.nr. 117 B Reersø By og køb af del ØKONOMIDVALGET 5.974.980-5.895.036 11.870.016 010 Arbejdsmarked 202.600 396.450-193.850 06 Fællesudgifter og administration m.v 202.600 396.450-193.850 45 Administrativ organisation 202.600 396.450-193.850

Læs mere

Personaleoversigt 2012

Personaleoversigt 2012 Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002510 Fælles formål 2510080101 Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles 0,45 38 2510080102 Tek.drift - Rengøring Struer Kommune 16,73 5.170 2510080103

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag Lemvig Kommune Budget 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2008 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...49 Sundhedsudvalget...57 Beskæftigelsesudvalget...91

Læs mere

Børnepasning... 9. Folkeskolen... 11. Tilbud til ældre... 13. Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger... 17. Sygedagpenge...

Børnepasning... 9. Folkeskolen... 11. Tilbud til ældre... 13. Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger... 17. Sygedagpenge... Eco-nøgletal Regnskab 2014 og budget 2015 2 Indholdsfortegnelse Forbruget på 19 større udgiftsområder 4 Generelle Nøgletal. 6 Børnepasning... 9 Folkeskolen... 11 Tilbud til ældre... 13 Kontanthjælp og

Læs mere

:29:32. Vedtaget budget Afgrænsninger D1...: 1,2 F1...: Generelt Rapportversion:...: 17trykt bu Vedtaget budget 2017

:29:32. Vedtaget budget Afgrænsninger D1...: 1,2 F1...: Generelt Rapportversion:...: 17trykt bu Vedtaget budget 2017 1 Afgrænsninger D1...: 1,2 F1...: 00..06 Generelt Rapportversion:...: 17trykt bu Dato for afviklingen...: Tidspunkt...: 09:29:33 Aktiv bruger...: anwen Niveauregister...: Bevillingsniveau...: Sidste benyttelsesår...:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen. Specifikke Bemærkninger til Budget 2017 Punkterne navngives jfr. Autoriseret kontoplan. Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Læs mere

BUDGET Bog 2 - oversigter

BUDGET Bog 2 - oversigter 2 BUDGET 2017-2020 Bog 2 - oversigter December 2016 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...15

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere