NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010"

Transkript

1 NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER GENERELLE OPLYSNINGER OM PROJEKTET SE NEDENSTÅENDE Demonstrationsanlæg for afprøvning af ny proces til raffinering af stivelse er nu ved at blive etableret på AKM og vi forventer at der i kampagnen vil blive gennemført test således, at det kan vurderes om processen er tilfredsstillende, således at der kan produceres en bedre stivelseskvalitet. Projektet er et samarbejdsprojekt med deltagelse af AKS, Toftlund, AKV, Langholt, KMC, Brande primærproducent Jens Jørgen Hansen, Gludsted og AKM, Brande. For god ordens skyld bemærkes, at Jens Jørgen Hansen ikke modtager noget vederlag for sin deltagelse i projektet. INTRODUKTION OM PROJEKT NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. Udviklingsprojektet NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. er støttet af EU og Fødevareministeriets Landdisstriktprogram med i alt ca. 1,9 mio. kr på grund af anvendelse af de nye innovative teknikker, budgettet for projektet er ca. 5 mio. kr. Fordelingen af tilskudet er 50 % fra EU og 50 % fra Fødevareministeriet. KORT PROJEKTBESKRIVELSE FORMÅL Formålet med projektet er at gennemføre en udvikling og afprøvning af en ny proces til vådraffinering og separering af kartoffelstivelse og fiber, der kan kommercialiseres til nye forbedrede produkter til brug i levnedsmidler og andre højværdiformål. Det kan oplyses, at nærværende projekt tager udgang i resultaterne opnået via et tidligere for og udviklingsprojekt gennemført under Innovationsloven, hvor metoden blev afprøvet i mindre pilotskala. I nærværende projekt vil et større pilotanlæg blive forsøgt udviklet og implementeret på en udvalgt proceslinie i fabrikkens produktion for kartoffelstivelse.

2 NYHEDSVÆRDIEN OG FORBEDRINGEN Processen er baseret på brug af seriebaserede hydrocycloner, således at stivelse og fibre kan oprenses og fraktioneres i flere fraktioner. Processen tænkes implementeret i processen, således at der på sigt kan gennemføres en fjernelse af polyphenoler og bl.a. solanin og andre negative forbindelser i relation til anvendelser i levnedsmiddelapplikationer og indenfor industrien generelt. Den nye proces har ikke tidligere været anvendt i Danmark til dette formål. Med den nye proces vil endvidere kunne opnås en reduktion af proceskemikalier, vand- og energiforbrug sammenlignet med traditionelle processer. Formålet er således at udvikle og afprøve en ny proces som ligger i forlængelse af fabrikkens innovative arbejde omfattende en raffinering af kartoffelstivelse og udnyttelse af alle restprodukter fra stivelsesproduktionen. PROJEKTETS FAGLIGE INDHOLD I forbindelse med det nye anlæg vil det være muligt, at forbedre produktkvaliteten generelt. Dette vil betyde, at produkter kan bruges til formål hvor der i dag stilles store krav til produktkvalitet. Det vil således være nyskabende, hvis projektet ud fra en anvendelse og kombinering af nævnte teknikker, vil kunne medvirke til produktion af produkter ud fra højere produktionsstandarder, kvalitetskrav mv. Projektet omfatter udvikling af en ny proces, hvor der opnås optimal sikkerhed af produktionen udfra bl.a. et hygiejnemæssigt synspunkt ved anvendelse af et kontrolleret system til overvågning og styring. Der søges gennemført en innovativ løsning, som vil kunne danne ramme om en videre forædling af råvarerne udfra potentialet i teknikken og markedet. Energiforbruget forventes nedsat med mindst ca. 30 % eller mere i forhold til traditionelle løsninger. Hermed mindskes miljøbelastningen til det eksterne miljø. AKM BRANDE Andels-Kartoffelmelsfabrikken Midtjylland (AKM) fremstiller kartoffelmel. Ca. 425 andelshavere (kartoffelavlere) leverer i dag omkring tons kartofler til fabrikken. Der fremstilles omkring tons kartoffelmel af kartoflerne. AKM er del af KMC-samarbejdet. KMC er salgsorganisation for tre danske kartoffelmelsfabrikker.

3 AKM er således et andelsselskab og det meddelte tilskud til projekt vil komme kartoffelavlerne/ lokalområdet direkte til gode. Etablering af det nye anlæg på virksomheden vil sikre kartoffelavlerne og lokalområdet en fremtidig indtægt. Desuden vil den igangværende optimering af fabrikken på sigt sikre nye indtægtsmuligheder i forbindelse med udvikling af nye produkter baseret på råvaren kartofler, som i dag er den mest attraktive afgrøde i området. PROCESSEN UDVIKLING, BESKRIVELSE, VURDERING OG DESIGN AF NY PROTOTYPE/PROCES. Der gennemføres en opstilling og evaluering af resultater og erfaringer fra tidligere undersøgelser målrettet mod anvendelse af serielle hydrocycloner til oprensning for vådraffinering og separation af kartoffelstivelse og fiber. Desuden vil resultater fra andre mindre undersøgelser og forsøg på fabrikkerne samt forslag fra leverandører af procesudstyr mv. blive inddraget. Konkret gennemføres en opstilling af resultater - såvel positive som negative fra tidligere nævnte projekter. Vurderingerne vil omfatte forhold vedr. produktkvalitet, procesforslag, referencer, økonomi, miljøforhold(energi og kemikalieforbrug), levnedsmiddelforhold(hygiejne mv.). Udfra de indsamlede resultater vil blive udarbejdet en teknisk beskrivelse af processen og udarbejdet design(tegninger og procesdiagrammer mv.) for ny proces bygget op omkring etablering af pilotanlæg/prototype til forsøg på fabrikken. Desuden vil blive udarbejdet prøveudtagnings og analyseprogram for opsamling af væsentlige data som oprensningsgrad, driftsstabilitet, produktkvalitet, driftsdata(energi og kemikalier mv.). Det udarbejde designforslag vil afslutningsvis blive vurderet i forhold til produktkvalitet, renhed for uønskede stoffer, rentabel produktionsmetode, eventuelle miljøforhold mv., hvorefter der træffes beslutning om tilpasning mv. af pilotanlæg. De indsamlede oplysninger, data mv. vil blive anvendt til udarbejdelse af endeligt beskrivelse og design for prototypeanlæg. INDKØRINGER OG GENNEMFØRELSE AF STORSKALAFORSØG SAMT ANALYSER MV. På baggrund af udarbejdet designforslag, etableres pilotudstyr og procesmæssige tilpasninger og ændringer af anlæg gennemføres og anlægget opstilles og tilsluttes til AKM` kartoffelstivelsesafdeling, hvorefter der gennemføres pilotforsøgskørsel med produktet, som er kartoffelrivsel (produkt efter oprivning af råvaren kartofler). Under pilotforsøgskørsler udtages prøver til analyse jf. prøve og analyseprogram mv. Under forsøget vil løbende blive vurderet på opnåede resultater i forhold til forventninger om

4 renhed, fraktioneringsgrad mv. og pilotanlægget vil løbende blive procesmæssig tilpasset for herved at opnå den optimale produktkvalitet ønskede driftsstabilitet(renhed, energi og kemikalier). Det forventes, at pilotanlægget vil blive opbygget og implementeret af det hollandske firma Vortex som er eksperter på hydrocycloner og som har mange års erfaringer med anvendelse af serielle hydrocycloner til oprensning af andre produkter. Produkterne vil blive karakteriseret og vurderet ved analyser af den kemiske sammensætning og på den analytisk angivelse af det niveau, der måtte være af problemstoffer. Det drejer sig primært om glycoalkaloider, polyphenoler mv. Knowhow der kræves i denne sammenhæng vil være til rådighed hos KMC (Kartoffelmelcentralen) og laboratorier med passende erfaringer for analyse af såvel stivelseholdige som fiberholdige produkter og øvrige nævnte forbindelser. Desuden vil blive opsamlet, evalueret og beskrevet på de indsamlede oplysninger vedr. driftsdata omfattede processtabilitet, energi og kemikalieforbrug mv. PROJEKTLEDELSE ADMINISTRATIV PROJEKTLEDELSE Direktør Jørgen, AKM Produktionschef Gert Jensen, AKM Rådgiver civilingeniør Poul Emil Poulsen, DPT STYREGRUPPE FOR PROJEKTET Direktør og projektleder Jørgen Bæk, AKM Gårdejer Jens Jørgen Hansen, Gludsted Direktør Jens Jørgen Nielsen, AKS Toftlund Direktør Niels Eriksen, AKV Langholt Udviklingsdirektør Ole Bandsholm, KMC KONTAKT OS Se oplysninger fra AKM s hjemmeside

5 LINKS AKM Brande Direktoratet for Fødevareerhverv Landdistriktsprogrammet EU

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt Regnskab 2004/2005 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2004/2005 Side 2 Indledning Karup Kartoffelmelfabrik aflægger hermed grønt regnskab for regnskabsåret

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projektrapport. Midtjysk Svinerådgivning og Landbo Limfjord Resenvej 85, 7800 Skive

Projektrapport. Midtjysk Svinerådgivning og Landbo Limfjord Resenvej 85, 7800 Skive Sag nr. 6701 2010 Projektrapport Fra idé til færdigt byggeri Fra Grus til Gris Midtjysk Svinerådgivning og Landbo Limfjord Resenvej 85, 7800 Skive Udarbejdet af Kristian Nielsen Landbo Limfjord Midtjysk

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Innovative virksomheder med grønne job

Innovative virksomheder med grønne job Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Innovative virksomheder med grønne job Center for Alternativ Samfundsanalyse Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Innovative virksomheder

Læs mere

fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi

fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi Fastlæggelse af virksomhedens Fastlæggelse af virksomhedens forretningsmæssige situation fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi af Partner Michael Ejby, Seniorpartner Jørgen

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Indhold Indledning 2 ForskEL-programmets mål og udmøntningen af ForskEL 13 3 Vurdering af projekternes direkte miljøpåvirkninger 4 Vurdering af projekternes bidrag

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 Kravspecifikation side 2/25 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Formålet med

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere