DESIGNPRAKSIS. som tilgang til motiverende undervisning og fastholdelse i uddannelsen (en proces) Om projektet 1.0 Defineret forud for forsøget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DESIGNPRAKSIS. som tilgang til motiverende undervisning og fastholdelse i uddannelsen (en proces) Om projektet 1.0 Defineret forud for forsøget"

Transkript

1 DESIGNPRAKSIS som tilgang til motiverende undervisning og fastholdelse i uddannelsen (en proces) Om projektet 1.0 Defineret forud for forsøget Projektet er et delprojekt under IMODUS (se imodus.dk) Projektet starter medio april 13 og afvikles i praksis september 13 med afrapportering før den 1. november 2013 Projektet Designpraksis er et led i fase 3 (se BILAG1, side 5) Projektet designpraksis har til formål at skabe grundlag for hurtigere indføring i faget visualisering og design samt udvikling af bedre færdigheder på MMD første semester. Til dette formål etableres et akademisamarbejde med en eller flere professionelle faggrupper fra medieområdet og det grafiske område, herunder AD ere (art directors) og webdesignere/- udviklere, der kan være til stede og give de studerende feedback på et designforløb i begyndelsen af første semester (fra september 2013). Ideen er overordnet at skabe hurtigere interesse for, hvorfor design skal tages seriøst og hvordan det skal gøres. Dette skal ske gennem leg, eksperimenter og kreativt design på flere medieplatforme i et fleksibelt samarbejde mellem lærere, de studerende og repræsentanter fra erhvervslivet. Vi vil trække på erfaringerne fra IMODUS faserne 1-2 (bl.a. via vores forskningssamarbejdspartnere Henrik Hersom og Nanna Friche ), både i planlægning samt i refleksion over resultater. Det skal styrke især de unge mænd i at opnå hurtigere interesse for fagområdet, hvilket i videre forstand skal styrke videre fastholdelse i hele uddannelsen (holistisk sigte med design som centrum). Projektet ledes praktisk af David Engelby og Hanne Carden David Engelby er adjunkt på EASJ Campus Slagelse. David er uddannet som hhv. grafisk designer (1995) og som cand. mag. Visuel Kultur (2008). Underviser i kommunikation samt i visualisering og virksomhed. Er medforfatter til bogen Kommunikation i multimediedesign (2011, Hans Reitzel). Hanne Carden er adjunkt på EASJ Campus Slagelse. Hanne er uddannet multimediedesigner (2000) og cand. scient. i Medialogi (2007). Underviser i virksomheden samt i design og visualisering. Vi refererer til officiel leder: Jens Lautrup Nørgaard, EASJ campus Slagelse.

2 2. Baggrund (for teori og metode: se bilag 13, hvis det har interesse) I forbindelse med IMODUS tilgangen ville vi eksperimentere med den praksisstyrede KVU via et lille delprojekt kaldet designpraksis. Baggrunden for vores valg er, at vi igennem længere tid har været lidt frustrerede over den lille andel af studerende på multimediedesignuddannelsen (MMD), der reelt tager god designpraksis til sig. Det er lidt som om, at de, der i forvejen har knækket koden, er dem, der fortsætter med at være gode til design. Der er da heldigvis undtagelser, men vi vil gerne have flere op i gear for at fastholde studiets dynamik og fastholde flere studerende, som på denne måde vil være hurtigere til at knække koden og fastholde interessen igennem hele uddannelsen. Især de unge mænd er meget selektive i de fag, de vælger at komme til (mere om det senere). Hele vores ide er at få de studerende klædt fagligt på ved hjælp af spændende leg med design og hurtig erhvervslivskontakt ved semesterets start. Forløbet tog udgangspunkt i at lege med det pædagogiske princip fra erhvervsuddannelsernes mesterlære- forløb, hvor de studerende først kommer i praktik (mesterlære), derefter modtager de undervisning og derefter fortsættes uddannelsen i en vekselvirkning mellem praktik og undervisning. Målet med mesterlæren er at få flere unge, specielt unge med svage boglige kompetencer, til at tage en erhvervsuddannelse (Lindskov, 2006). Erhvervsuddannelserne fraviger altså de traditionelle undervisningsprincipper som man kender det fra universitetet (at de studerende først tilegner sig pensum og derefter afprøver det i praksis). De studerende deltog fra dag ét aktivt i et arbejdsfællesskab med professionelle fagfolk. Fagfolkene bidrog med praksisrelateret input og feedback i et forløb på ca. to uger. På denne måde kommer der et bedre sigte på det mere akademiske arbejde resten af semestret samt den praksisrelaterede undervisning, vi anvender. Ved at implementere forløbet ved uddannelsesstart, kunne vi drage fordel af, at de studerende stort set ikke har modtaget undervisning i de digitale værktøjer, Illustrator, Photoshop, InDesign og DreamWeaver. Der er en udbredt opfattelse blandt de studerende af, at evnen til at præsentere vidunderligt og slagkraftigt design er ligefrem proportional med tilegnelsen af kundskaber i brug af de digitale værktøjer. De forstår/accepterer ikke betydningen af først at gennemløbe hele den kreative arbejdsproces inden de for alvor åbner programmerne. Hermed mener vi især: briefing, research, idégenerering, udarbejdelse af skitser før digital produktion. Denne proces kunne sagtens gennemføres med blyant og papir og det krævede ikke et veludviklet tegnetalent at gøre det jeg kan ikke tegne, er et argument vi ofte hører, når vi beder dem vente med at igangsætte den digitale proces til de har et færdigt layout. Et andet flittigt brugt argument er: jeg er ikke særlig god til programmerne ; det benyttes som forsvar i forbindelse med negativ feedback på designforslag. Men på den måde vi genemførte det, kunne de faktisk demonstrere ovenstående ganske fint (briefing, research etc.).

3 2.1. Teoretiske overvejelser forud for forsøget Se bilag 13/tillæg hvis dette har interesse Kort resume med fokus på intention: Vores udfordring: Vi har ikke stort frafald fra uddannelsen som sådan. Men vi har et frafald i dele af undervisningen. Vi har især altid en gruppe drenge, vi kalder kodedrengene, og dem har vi på hver årgang. De udgør en helt særlig udfordring: De vil bare gerne lave hjemmesider og interaktive løsninger (apps mm.). Men deres gennemsnit eller ambition er måske ikke til at læse datalogi/computer science. Disse drenge er generelt trofaste i opstarten på første semester. Men efter et stykke tid fravælger de langsomt de andre fag. Uanset hvor aktiverede de bliver, skyr de hurtigt de mere teoribetonede fag som f.eks. kommunikation og virksomhed, men også visualisering, når det bliver mere krævende i sin argumentations- og valideringsstrategier. Det er der flere problemer i: i dag kan alle lave en hjemmeside fra en skabelon, og endda ret hurtigt. Der er et behov for folk, der kan lave særligt designede hjemmesider, altså i en kombination af godt design og interaktion, for selvfølgelig kan og bør de blive dygtige til at kode. Kodedrengene kommer derfor ofte til eksamen med en minimal viden om virksomhedskultur, er blanke inden for metoder i kompleks branding og har og det er nok det mest ærgerlige ingen viden om det gode design for bl.a. hjemmesider og apps. Vi ville derfor gerne have især drengene hurtigt interesseret i design, herunder hvordan design kan være en forlængelse af deres kreative interesse for hjemmesider. Vi har som sagt gode erfaringer med temaprojekter, hvor vi har erhvervslivet med inde over som klienter og sparringspartnere (se f.eks. bilag 6). Vi vil gerne bryste os af, at vi arbejder med en pædagogisk tilgang, der kommer tæt på det forstående dannelsesideal (Kyrstein og Vestergaard 2006: 40), dvs. vi vil gerne give den studerende frihed til også at forme de rammer og de færdigheder, vi giver og tilbyder. Men vi kan netop ikke, jf. denne tilgang, gå ud fra præcis årsag- virkning. De fleste drenge betragter temaopgaverne som det rigtige praktiske, hvor studierne og undervisningen er teori, uanset hvor praktisk det præsenteres og arbejdes med (Kilde: Henrik Hersom og Nana Friche: Interviews med MMD studerende). De fleste unge kvinder er derimod mere tilbøjelige til at karakterisere både studier, undervisning og temaprojekter som praksis. Her kæmper vi en stor kamp imod en, tror vi, kønnet kultur, der sikkert starter tidligt i skolen og i det sociale liv. Det vil vi ikke komme mere ind på her, men vi ved, at vi har nogle store udfordringer i forhold til de unge mænd jf. det mønster, vi nu kender.

4 3. Program og udførelse Se program (bilag 7), hvis dette har interesse 3.1. Evaluering af uge 37 og 38 Mandag uge 37: Innovation Camp under ledelse af Hans- Jørn Andersen fra Burchardt Reklamebureau: Aktivitet/proces: De studerende mødte op på Klarskovgaard, hvor de gik i to store hold over til to store telte i skoven (tipier). De blev delt op i Apache og Siux grupper. Herefter bliver hvert af de to hold delt op i fem grupper, der skal ud og arbejde i reservater (dvs. ti grupper i alt). Aktiviteterne bestod i at finde design i naturen, omkring temaet form og funktion (se billeder i mappen, detaljeret billeder af opgaverne). En del af opgaven var knyttet til naturens design : at se med sanserne og forstå hvad naturen vil. Hvorfor vil noget af naturens design stikke ud med en kraftig farve og sige jeg er her! Intet er tilfældigt. Ligesom i design. Og man må ændre i sit design, hvis det ikke virker, ligesom naturen må ændre sig. Produkt: Fotos og skitser samt indsamling af artefakter. Observering/evaluering: De studerende gav udtryk for, at det havde været spændende og lærerigt. De var begejstrede for hele set- up et, og kaldte det inspirerende. De studerende forstod opgaverne fint og gik til arbejdet med stort engagement trods silende regn. Da der var plenum til sidst, var det interessant at se hvor forskellige løsninger, der var valgt. Det var især elementet af sammenhæng, der virkede godt: de studerende kunne vinkle flot, og helt uden at blive bedt om det, mellem naturens form og funktion og så til moderne design af logoer og mobilteknologi. Her kan vi konstatere, at de bruger faget og dets kerneelementer, men uden at det er med de rigtige fagudtryk. Nogle anvendte viden fra tidligere kreative fag (måske billedkunst i gymnasiet). De skulle med andre ord se kontra- intuitivt på det intuitive (skoven) og dermed har de egentlig anvendt naturlig teori og lavet sammenhænge mellem sanser og funktion. Vi anbefaler absolut en gentagelse af dette program til næste gang vi starter første semester. Tirsdag uge 37: Workshop i grafisk design. Aktivitet/proces: Det hele er baseret på, at de skal blive fortrolige med et designværktøj og designproces. De skal ikke bruge tid på at lære programmet fra bunden af. De fik et Indesigndokument med færdige grids, færdige typografier, og de fik en klar og forståelig manual over de trin, de skulle igennem. Underviseren (David) betonede ofte til klasserne, at det ikke handlede om at blive færdig med alle opgaverne (der gik fra præcist definerede dele til mere frie opgaver sidst i oplægget - se bilag 8 under designworkshop v./ David). Dagen før skulle de bruge sanser og fantasi til at løse en kreativ opgave. Dagen efter (dagen der

5 beskrives her) skulle de udføre et produkt efter et designoplæg og bruge værktøjet. Se bilag 8. Produkt: De studerende designede flyer- sider i indesign, baseret på et godt konventionelt design. De skulle med andre ord kopiere fra et oplæg. Det vil sige de måtte ikke sprælle uhæmmet i alle henseender, men kan variere design, bl.a. via de billeder de tog i skoven med deres kameraer. Observering/evaluering: De studerende var hurtigt inde i processen og gav udtryk for, at de var glade for opgaven. De var hurtigere til at komme ind i opgaven og det tekniske end vi regnede med. Vi brugte en reference til temaet dagen før (skov og natur). De var også meget interesserede i at diskutere løsninger med os. Vi kunne hurtigt agere som problemløsere, fordi tekniske problemer ikke var vanskelige grundet opgavens enkle omfang. Uanset kendskab kunne alle nå frem til at arbejde med rammerne for godt design og i øvrigt selv påvirke dele af dette design via billedvalg og komposition i et fast grid. De var alle medskabere som en slags layout redaktion, hvor alle komponerede faste og varierende udtryk. Fredag uge 37: Virksomhedsbesøg Aktivitet/proces: De studerende besøger et trykkeri og et reklamebureau for at se praktisk medieproduktion med deres egne øjne. De skulle møde deres fag i en praktisk ramme og få et indblik i hele processen, især trykt medieproduktion. Vi har tidligere haft ture til trykkerier, men det har været senere på semestret. Denne gang ville vi introducere det hurtigt på semestret. Observering/evaluering: De studerende: De var utilfredse med at det var så kort et besøg (1 ½ time) og at der manglede et efterfølgende program. Men i øvrigt synes de at det, de så, var spændende. Vi er også kede af at det blev så kort et besøg, men trykkeriet havde meget travlt den dag og reklamebureauet fik vi ikke mulighed for at besøge. Det respekterer vi selvfølgelig, men det var ærgerligt for de studerende. Vi kan så kun være glade for, at de studerende nød den tid de havde. Mandag uge 38: Søren Steensen/AD er. Se bilag 9. Aktivitet/proces: Søren fortalte om sig selv og sine metoder (henvisninger til sit arbejde og sit CV), se bilag med Sørens program. Søren fortalte grundigt om designprincipper, han har anvendt og viste mange visuelle opgaver. Søren arbejder med design for Mærsk- gruppen, og det imponerede de studerende. Produkt: Med udgangspunkt i dette oplæg stillede Søren de studerende en opgave: en collage i former og farver. De måtte ikke anvende figurative elementer. En anden opgave var via en lidt kikset hjemmeside, hvor de skulle komme med et nyt forslag til hjemmesidens forside (i grupper); denne opgave bestod reelt i en analyse af hjemmeside (via grundlæggende begreber, Søren havde gennemgået), dernæst en skitse i redesign.

6 Observering/evaluering: De kastede sig ud i det og var glade for det, især den anden opgave. Den første opgave var lidt langhåret. Der var lidt lange slides, men det var ikke noget, der gjorde det uudholdeligt. Det var rigtig positivt at se en professionel vise sit gode arbejde og det var, sagde de studerende, inspirerende. tirsdag uge 38: Bureaudag 1. Hans- Jørn Andersen fra kommunikationsbureauet Burchardt kom med en case i kommunikation, en sag fra a- z med kundekontakt, problemer med strategien, grafisk arbejde mm. Herefter blev der lavet mindre grupper, der skulle interagere med hinanden: Det var en slags rollespil, hvor grupper á tre sad sammen: et bureau, kunder og kunders kunder. De sidstnævnte skulle se på hvordan kunde og bureau talte sammen. Produkt: Rollespil: En kunde bestiller et produkt/en løsning hos bureauet. Kunden skal briefe rigtigt og bureauet skal gribe opgaven an på en professionel måde, bl.a. ved at huske at stille de rigtige spørgsmål til det første møde. Kunders kunde evaluerer dialogen mellem de to andre parter. Observering/evaluering: Kundes kunde synes ikke der var så meget at lave i begyndelsen. Stort engagement i øvrigt, selvom nogen sidder lidt i periferien og overlader scenen til de få. Men alle har været med i hele processen. Onsdag uge 38: Bureaudag 2: (se også bilag 11) Proces/produkt: Vi (Hanne og David) agerer et firma, der skal have en online musiktjeneste. De studerende skal lave et forslag til en hjemmeside. De skal besøge kunden i grupper á ti bureauer og de skal lave spørgsmål og forslag, og i det hele taget være i dialog med os. Produkt: En skitse/prototyping til en hjemmeside (forside) for tjenesten, inklusiv logoforslag. Observation/evaluering: De studerende var meget aktive og gik grundigt til værks. Vi kunne godt have brugt to dage på denne opgave. De var rundt i både funktionalitet og design, hvor vi troede de kun ville se på design. F.eks. var der mange kreative bud på betalingsløsninger, der nok var en tand for detaljerede på afsætningsdelen. Der skulle vi nok have været mere præcise i vores oplæg, for de satte store rammer op for sig selv. Der skal vi være mere klare en anden gang. Der blev arbejdet seriøst og ambitiøst. En anden gang kan programmet på bureaudag 1 vare en halv dag. Så kunne man arbejde mere stringent, bl.a. med logodesign særskilt. Det var vidt forskellige designforslag, men de var alle godt begrundet. Det er en vigtig træning i validering.

7 Torsdag og fredag uge 38: Webdesign m. Kim Revsbæk, faglærer i interaktion. Produkt og proces: Med udgangspunkt i designskitse fra workshoppen i går, skal de lave en simpel hjemmeside via photoshop (eget design). Kim gav dem en lynintroduktion til hvordan de skulle gøre, og de kom hurtigt i gang. Ideen er ikke kompleks interaktion eller at starte med alle detaljer først, men at kunne få hands- on på program og design af et medieprodukt. Observering/evaluering: Kim: Skulle nok have haft en assistent, da der var mange studerende. Det sørger vi for en anden gang. Kim var imponeret over hvor hurtigt de kom efter det, for han havde været betænkelig over om de kunne nå det på den tid. De studerende skulle arbejde i grupper, og de fordelte arbejdet fint imellem sig. Nogle grupper arbejdede også på alternative versioner, men det var ikke en del af opgaven. Præsentationerne viste at de havde et godt greb om processen fra skitse til form. Evaluering af hele forløbet med de studerende (fredag i uge 38): PLUS: De synes det er sjovt at være med til en proces, hvor de forskellige trin prøves af. De synes det var sjovt at komme hurtigt til programmerne. Igen kom der ros til innovation camp, og der var ros til virksomhedsbesøget (trods alt). Der var ros til dem, der kom fra erhvervslivet, og der var ros til selve ideen om at gøre det på denne måde i et introforløb. MINUS: Mange synes introprogrammet var langt. Kommentar: Vi har lært af erfaring, at vi ikke i fremtiden skal kalde det introprogram, for det har en klang af ikke at være undervisning, hvilket det faktisk er. Så, ja, det føles som et for langt introprogram. Nogen så gerne der havde været hurtigere opdeling af de to klasser i A og B. Kommentar: Vi synes det er positivt, at de kommer til at arbejde på tværs af klasserne, og at de ikke lever i adskilte kulturer i A og B, for det har vi set eksempler på, når de har været opsplittet hurtigt. Vores vurdering er, at de kritiske røster var udtryk for at de var mange sammen, og det var til tider krævende (og det kan være rigtigt, det er mere intenst). Men vi mener også det er fordi de gerne hurtigt vil etablere sig i trygge, kendte rum med egne klassekammerater. Men det er de så nu (dd.) og det har ikke givet anledning til problemer, at det blev udskudt Fremadrettet Vi vil gerne arbejde med at forstå om denne tilgang/dette eksperiment har styrket fastholdelse øget et engagement i den mere holistiske proces (fra ide til produkt) hos den studerende, herunder især de unge mænd.

8 skabt bedre forståelse for en sammenhæng mellem det praktiske og det akademiske. Det er dele vi vil arbejde videre med i foråret Vi tænker pt. i retning af empiri (især mht. fortsat samarbejde med RUC) og på en anvendelig case. 4. Bibliografi og kilder (også til bilag 13) Wiske, Martha Stone (2004): Teaching for Understanding with Technology. Jossey- Bass. Anvendt via: Wiske, Martha Stone (2005): At bruge teknologien til at søge efter mening. Oversat af Bette Engelsted, i: Hans Henrik Knoop et al. (2005): Et nyt læringslandskab. Flow, intelligens og det gode læringsmiljø. Psykologisk Forlag. Lindskov, Anders (2006): Mesterlærens genkomst rarki/nr31oktober2006/ amp- type- doc.pdf Fibiger, Bo et al (2001): Design af multimedier. Aalborg Universitetsforlag. Kyrstein, Jens og Vestergaard, Ebbe (2006): Undervisning og læring. Grundbog i didaktik. Hans Reitzel. Links: 1. Kilder til Cooperative Learning: cooperative- learning

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Portfolio Mark Hemmeløff Christensen MMD Odense, EAL Web B, 1. semester DK

Portfolio Mark Hemmeløff Christensen MMD Odense, EAL Web B, 1. semester DK Portfolio Mark Hemmeløff Christensen MMD Odense, EAL Web B, 1. semester DK URL: http://mark4286.mmd.eal.dk/ 3-1-2013 S. 0 Portfolio Der er gået ½ år siden jeg begyndte på Multimedieuddannelsen i Odense

Læs mere

Charley Nordahn. Charley Nordahn I Ole Worms Vej 10 I Tlf: +45 61 65 56 64 I E-mail: mail@tjarli.dk I www. tjarli.dk

Charley Nordahn. Charley Nordahn I Ole Worms Vej 10 I Tlf: +45 61 65 56 64 I E-mail: mail@tjarli.dk I www. tjarli.dk Charley Nordahn CV 2005-2014 Info Charley Nordahn Fødselsdato: 16-02-1987 Civilstatus: Enlig uden børn Sprog Dansk Engelsk Resume eg har nu gennem en årrække studeret visuel udvikling på flere niveauer.

Læs mere

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014 1. DEC I dag fik jeg opgavebeskrivelsen og fik et overblik over, hvad der skal laves, ved at gennemgå opgavebeskrivelsen, samt lave en brainstorm og PBS. Jeg er i gang med at finde et alternativ til programmet

Læs mere

Skal alle være kreative?

Skal alle være kreative? 1 2 Dette var en forfilm til dette års Disney produktion til børn i alderen 4-6 år. Hvad sker der i filmen? Skal alle være kreative? Ja, og nej 3 4 med håbet om at lave en original impact på samfund, studerende

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point

Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point Mål Med udgangspunkt i teori inden for grafisk design skal kurset kvalificere de studerende til at kunne analysere samspillet mellem form

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Grafisk portfolio - Intro 2013 Speciale 1 Speciale 2 Speciale 3 Speciale 3 Speciale 4

Grafisk portfolio - Intro 2013 Speciale 1 Speciale 2 Speciale 3 Speciale 3 Speciale 4 Grafisk portfolio er en Grafisk tekniker grundforløbspakke, der introducerer til uddannelserne: Grafisk tekniker, Web-integrator, Skiltetekniker Forløbet er tiltænkt elever, der vil have en bredere indsigt

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen

Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen Projekttitel: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse. Uddannelsessted: UCSJ, Campus Slagelse,

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS INVITATION Præsentation Mit navn er Henning Dalhoff og jeg har mere end 25 års erfaring som grafisk designer og illustrator og har igennem årene opbygget stor erfaring med at udvikle grafiske løsninger

Læs mere

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E.

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E. Portfolie Redesign www.gaardbodesign.dk Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013 Jens Jákup E. Gaardbo indholdsfortegnelse design... gestaltlove... opbygning...

Læs mere

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Praktik i egen virksomhed Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Hvem er hun? Lone Stubdrup Aarhus Universitet 2005-2009 2009-2011 2011-2014 2014- Iværksætter, selvstændig

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Case undervisning et personligt syn og erfaringer. Jan Bartholdy Torsdag den 6/10-2005

Case undervisning et personligt syn og erfaringer. Jan Bartholdy Torsdag den 6/10-2005 Case undervisning et personligt syn og erfaringer Jan Bartholdy Torsdag den 6/10-2005 Dias 2 Min baggrund: MA i økonomi (Dalhousie University), ph.d. i økonomi (Queens University) (fields/comprehensives

Læs mere

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær.

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær. 1 DRINK GRAFISK DESIGN 5 STK. ØL / DRINKS / VAND GRAFISK DESIGN Grafisk design 3 DRINK 2 DRINK 5 DRINK 4 DRINK Opgaven bestod i at udvikle et nyt design til Galten byfest, som bliver holdt en gang årligt.

Læs mere

10 Dogmeregler - inspiration til gentænkning af forelæsningsformen. Ved Peer Vestergaard Pedersen Professionshøjskolen Metropol pvpe@phmetropol.

10 Dogmeregler - inspiration til gentænkning af forelæsningsformen. Ved Peer Vestergaard Pedersen Professionshøjskolen Metropol pvpe@phmetropol. 10 Dogmeregler - inspiration til gentænkning af forelæsningsformen Ved Peer Vestergaard Pedersen Professionshøjskolen Metropol pvpe@phmetropol.dk Agenda: Dogmeregler Dogmeregler i praksis Effekt af dogmeregler

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf 1 Web-agency Den første del af opgaven var at skabe en web-agency

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV april 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte mere, når målene er synlige. Derfor ser man overalt i canadiske klasseværelser masser af plancher med mål, og eleverne skal kende

Læs mere

Game Design Livet er det største af alle spil. Start med en uddannelse i det.

Game Design Livet er det største af alle spil. Start med en uddannelse i det. Game Design Livet er det største af alle spil. Start med en uddannelse i det. Præsentation Hvorfor Game Design på ZBC? Hvem er du? Studieretningsfag Obligatoriske fag Valgfag Eksempel på Komm/IT emneforløb

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Skrivers-Design Portfolio

Skrivers-Design Portfolio Pia Naamansen Skriver Skrivers-Design Portfolio http://www.skrivers-design.dk/ Første Semester 2013 Vejleder Kristin Anslag: 12.350 Pia Skriver Side 1 Indholdsfortegnelse: Min bagrund: 3 Læringsmål: 3

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Den praksis styrede KVU Status rapport pr november 2012

Den praksis styrede KVU Status rapport pr november 2012 Den praksis styrede KVU Status rapport pr november 2012 Projekttitel: Uddannelsessted: Uddannelser: Den praksis styrede KVU Erhvervsakademi Sjælland med Campus Slagelse og Campus Nykøbing Multimediedesigner

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Projekt 5 Eksamens opgave Re-design af portfolio Af Jonas Lunding

Projekt 5 Eksamens opgave Re-design af portfolio Af Jonas Lunding Projekt 5 Eksamens opgave Re-design af portfolio Af Jonas Lunding BRAINSTORM Tema: Vinter, alaska, bjerge, blå & hvide farver. Farver: Colourlovers eksempler: http://www.colourlovers.com/palette/605421/crystal_ice_palace

Læs mere

Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk. Eksamensopgave. Redesign af Portefølje. Grace Grigoria Tsatsaris

Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk. Eksamensopgave. Redesign af Portefølje. Grace Grigoria Tsatsaris Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk Eksamensopgave Redesign af Portefølje Grace Grigoria Tsatsaris 14 1 Brainstorm og ideudvikling: Jeg startede med at danne mig et overblik over projektet

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

nye IT-kompeTencer IT-cenTreTs kurser for 2. kvartal 2015

nye IT-kompeTencer IT-cenTreTs kurser for 2. kvartal 2015 Nye IT-kompetencer IT-centrets kurser for 2. kvartal 2015 Udvikling af IT-kompetencer Den nye Microsoft office-pakke Her bliver du præsenteret for IT-centrets kurser for 2. kvartal 2015. De er rettet mod

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Innovation i musikfaget. -Innovation i fagene

Innovation i musikfaget. -Innovation i fagene Innovation i musikfaget -Innovation i fagene Innovation i gymnasiet Fra at til fagene I UVM forventer vi, at innovation vil indgå i overvejelserne, når læreplanerne skal justeres. UVM-projekt: Fagkonsulenterne

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner Lærervejledning til teksthæftet Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner 1 Kræftens Bekæmpelse 1999 Målgruppe Dette undervisningsmateriale henvender sig til

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

8. I hvilken grad vurderer du dit læringsudbytte af Campdagen med linjefagene passende?

8. I hvilken grad vurderer du dit læringsudbytte af Campdagen med linjefagene passende? Opsummering for de enkelte spørgsmål: 2. I hvilken grad vurderer du modtagelsen på uddannelsen passende? 54 % vurderes i meget høj grad og i høj grad og passende af 36 % 3. I hvilken grad vurderer du dit

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

BRAINTRUST LABS. Braintrust LABS spænder fra et 1-times inspirationsoplæg til en 2-dages intensiv workshop.

BRAINTRUST LABS. Braintrust LABS spænder fra et 1-times inspirationsoplæg til en 2-dages intensiv workshop. Braintrust LABS er et konferencekoncept, som udruster deltagerne med nye værktøjer, som styrker deres evner til tværfagligt samarbejde og kommunikation. Ved at benytte Braintrust s Visual Lingua Franca-metode,

Læs mere

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovation og innovativ undervisning hvad forstår vi ved det? Hvad er din forståelse af begrebet

Læs mere

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling DUNK 2012 Program Læringsforståelse Baggrund for øvelsen Øvelsen i praksis Studerendes feedback Diskussion Samspilsproces Læringens fundamentale

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

Virale piger. Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A. Mercantec

Virale piger. Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A. Mercantec + Virale piger Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A Mercantec + Status Brobygning uge 8 Undervisningsforløb i 1.g Brobygning efterår 2014 Undervisningsforløb i 2.g efterår 2014 Pige med

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER

UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER Opgavesæt UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER Navn: Alder: Adresse: By: Postnr: Email: Telefonnr: Evt hjemmeside: Rettigheder på alt indsendt materiale tilfalder Nørgård Mikkelsen ODENSE KØBENHAVN

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Uge 6 16 Linjefagsdage, VNT, UNDERVISNINGSPLAN

Uge 6 16 Linjefagsdage, VNT, UNDERVISNINGSPLAN Uge 6 16 Linjefagsdage, VNT, UNDERVISNINGSPLAN Mål for læringsudbytte I linjefagets første semester arbejdes der især med kulturelle udtryk og oplevelsesmæssige ind- og udtryk i værksted og natur. Herunder:

Læs mere

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov Dokumentation Grafisk Workflow Et af produkterne, jeg skulle lave, var et redesign af FreQuence s info hjemmeside. A B Punkt 1 Ansvar: Jeg har selv stået for opsætningen af hjemmeside og selv bestemt,

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Fysiske rammer og pædagogik. Aalborg den 21. august 2013 Direktør Annette Ernst Lauridsen, AARHUS TECH

Fysiske rammer og pædagogik. Aalborg den 21. august 2013 Direktør Annette Ernst Lauridsen, AARHUS TECH Fysiske rammer og pædagogik Aalborg den 21. august 2013 Direktør Annette Ernst Lauridsen, AARHUS TECH Disposition Kontekst situationen på AARHUS TECH Flytte og byggeprocesser Fysiske rammer og pædagogik

Læs mere

NANNA HANSEN - TLF. 28939031 - nanna-1993@hotmail.com http://bynannahansen.com. Ansøgning

NANNA HANSEN - TLF. 28939031 - nanna-1993@hotmail.com http://bynannahansen.com. Ansøgning Ansøgning I starten af 2016 skal jeg i praktik. Efter at ha gået 1 og 2 semester på uddannelsen multimediedesign, vil jeg sende uopfordret ansøgninger til virksomheder med grafisk design og kommunikation.

Læs mere

Lærerens udfordringer med brug af PC i undervisningen

Lærerens udfordringer med brug af PC i undervisningen Projektsynopsis, videregående lærerkursus 2014: Lærerens udfordringer med brug af PC i undervisningen Adjunkt Rikke Haugegaard, Institut for Sprog og Kultur, Forsvarsakademiet. Indledning og motivation:

Læs mere

portfolio GRAFISK WORKFLOW

portfolio GRAFISK WORKFLOW Grafisk Workflow Opgaven Der skal laves hjemmeside til et lille privat bageri. Kunden ønsker et overskueligt site. Hjemmesiden skal kort og godt fortælle om Skejby Centrets Bageri og deres produkter og

Læs mere

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M Konflikthandtering og fa Ellesskab o D A O M K E T R I Indhold Materialet består af to bevægelsesøvelser om konflikthåndtering. Den første er en armlægningsøvelse, der illustrerer for eleverne to markant

Læs mere

Introduktion til design: Fagets mål, indhold, krav og arbejdsformer Basic design: introducerende teori og praksis

Introduktion til design: Fagets mål, indhold, krav og arbejdsformer Basic design: introducerende teori og praksis Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 414 Københavns VUC HF enkeltfag Design C Linda Bendiks

Læs mere