DESIGNPRAKSIS. som tilgang til motiverende undervisning og fastholdelse i uddannelsen (en proces) Om projektet 1.0 Defineret forud for forsøget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DESIGNPRAKSIS. som tilgang til motiverende undervisning og fastholdelse i uddannelsen (en proces) Om projektet 1.0 Defineret forud for forsøget"

Transkript

1 DESIGNPRAKSIS som tilgang til motiverende undervisning og fastholdelse i uddannelsen (en proces) Om projektet 1.0 Defineret forud for forsøget Projektet er et delprojekt under IMODUS (se imodus.dk) Projektet starter medio april 13 og afvikles i praksis september 13 med afrapportering før den 1. november 2013 Projektet Designpraksis er et led i fase 3 (se BILAG1, side 5) Projektet designpraksis har til formål at skabe grundlag for hurtigere indføring i faget visualisering og design samt udvikling af bedre færdigheder på MMD første semester. Til dette formål etableres et akademisamarbejde med en eller flere professionelle faggrupper fra medieområdet og det grafiske område, herunder AD ere (art directors) og webdesignere/- udviklere, der kan være til stede og give de studerende feedback på et designforløb i begyndelsen af første semester (fra september 2013). Ideen er overordnet at skabe hurtigere interesse for, hvorfor design skal tages seriøst og hvordan det skal gøres. Dette skal ske gennem leg, eksperimenter og kreativt design på flere medieplatforme i et fleksibelt samarbejde mellem lærere, de studerende og repræsentanter fra erhvervslivet. Vi vil trække på erfaringerne fra IMODUS faserne 1-2 (bl.a. via vores forskningssamarbejdspartnere Henrik Hersom og Nanna Friche ), både i planlægning samt i refleksion over resultater. Det skal styrke især de unge mænd i at opnå hurtigere interesse for fagområdet, hvilket i videre forstand skal styrke videre fastholdelse i hele uddannelsen (holistisk sigte med design som centrum). Projektet ledes praktisk af David Engelby og Hanne Carden David Engelby er adjunkt på EASJ Campus Slagelse. David er uddannet som hhv. grafisk designer (1995) og som cand. mag. Visuel Kultur (2008). Underviser i kommunikation samt i visualisering og virksomhed. Er medforfatter til bogen Kommunikation i multimediedesign (2011, Hans Reitzel). Hanne Carden er adjunkt på EASJ Campus Slagelse. Hanne er uddannet multimediedesigner (2000) og cand. scient. i Medialogi (2007). Underviser i virksomheden samt i design og visualisering. Vi refererer til officiel leder: Jens Lautrup Nørgaard, EASJ campus Slagelse.

2 2. Baggrund (for teori og metode: se bilag 13, hvis det har interesse) I forbindelse med IMODUS tilgangen ville vi eksperimentere med den praksisstyrede KVU via et lille delprojekt kaldet designpraksis. Baggrunden for vores valg er, at vi igennem længere tid har været lidt frustrerede over den lille andel af studerende på multimediedesignuddannelsen (MMD), der reelt tager god designpraksis til sig. Det er lidt som om, at de, der i forvejen har knækket koden, er dem, der fortsætter med at være gode til design. Der er da heldigvis undtagelser, men vi vil gerne have flere op i gear for at fastholde studiets dynamik og fastholde flere studerende, som på denne måde vil være hurtigere til at knække koden og fastholde interessen igennem hele uddannelsen. Især de unge mænd er meget selektive i de fag, de vælger at komme til (mere om det senere). Hele vores ide er at få de studerende klædt fagligt på ved hjælp af spændende leg med design og hurtig erhvervslivskontakt ved semesterets start. Forløbet tog udgangspunkt i at lege med det pædagogiske princip fra erhvervsuddannelsernes mesterlære- forløb, hvor de studerende først kommer i praktik (mesterlære), derefter modtager de undervisning og derefter fortsættes uddannelsen i en vekselvirkning mellem praktik og undervisning. Målet med mesterlæren er at få flere unge, specielt unge med svage boglige kompetencer, til at tage en erhvervsuddannelse (Lindskov, 2006). Erhvervsuddannelserne fraviger altså de traditionelle undervisningsprincipper som man kender det fra universitetet (at de studerende først tilegner sig pensum og derefter afprøver det i praksis). De studerende deltog fra dag ét aktivt i et arbejdsfællesskab med professionelle fagfolk. Fagfolkene bidrog med praksisrelateret input og feedback i et forløb på ca. to uger. På denne måde kommer der et bedre sigte på det mere akademiske arbejde resten af semestret samt den praksisrelaterede undervisning, vi anvender. Ved at implementere forløbet ved uddannelsesstart, kunne vi drage fordel af, at de studerende stort set ikke har modtaget undervisning i de digitale værktøjer, Illustrator, Photoshop, InDesign og DreamWeaver. Der er en udbredt opfattelse blandt de studerende af, at evnen til at præsentere vidunderligt og slagkraftigt design er ligefrem proportional med tilegnelsen af kundskaber i brug af de digitale værktøjer. De forstår/accepterer ikke betydningen af først at gennemløbe hele den kreative arbejdsproces inden de for alvor åbner programmerne. Hermed mener vi især: briefing, research, idégenerering, udarbejdelse af skitser før digital produktion. Denne proces kunne sagtens gennemføres med blyant og papir og det krævede ikke et veludviklet tegnetalent at gøre det jeg kan ikke tegne, er et argument vi ofte hører, når vi beder dem vente med at igangsætte den digitale proces til de har et færdigt layout. Et andet flittigt brugt argument er: jeg er ikke særlig god til programmerne ; det benyttes som forsvar i forbindelse med negativ feedback på designforslag. Men på den måde vi genemførte det, kunne de faktisk demonstrere ovenstående ganske fint (briefing, research etc.).

3 2.1. Teoretiske overvejelser forud for forsøget Se bilag 13/tillæg hvis dette har interesse Kort resume med fokus på intention: Vores udfordring: Vi har ikke stort frafald fra uddannelsen som sådan. Men vi har et frafald i dele af undervisningen. Vi har især altid en gruppe drenge, vi kalder kodedrengene, og dem har vi på hver årgang. De udgør en helt særlig udfordring: De vil bare gerne lave hjemmesider og interaktive løsninger (apps mm.). Men deres gennemsnit eller ambition er måske ikke til at læse datalogi/computer science. Disse drenge er generelt trofaste i opstarten på første semester. Men efter et stykke tid fravælger de langsomt de andre fag. Uanset hvor aktiverede de bliver, skyr de hurtigt de mere teoribetonede fag som f.eks. kommunikation og virksomhed, men også visualisering, når det bliver mere krævende i sin argumentations- og valideringsstrategier. Det er der flere problemer i: i dag kan alle lave en hjemmeside fra en skabelon, og endda ret hurtigt. Der er et behov for folk, der kan lave særligt designede hjemmesider, altså i en kombination af godt design og interaktion, for selvfølgelig kan og bør de blive dygtige til at kode. Kodedrengene kommer derfor ofte til eksamen med en minimal viden om virksomhedskultur, er blanke inden for metoder i kompleks branding og har og det er nok det mest ærgerlige ingen viden om det gode design for bl.a. hjemmesider og apps. Vi ville derfor gerne have især drengene hurtigt interesseret i design, herunder hvordan design kan være en forlængelse af deres kreative interesse for hjemmesider. Vi har som sagt gode erfaringer med temaprojekter, hvor vi har erhvervslivet med inde over som klienter og sparringspartnere (se f.eks. bilag 6). Vi vil gerne bryste os af, at vi arbejder med en pædagogisk tilgang, der kommer tæt på det forstående dannelsesideal (Kyrstein og Vestergaard 2006: 40), dvs. vi vil gerne give den studerende frihed til også at forme de rammer og de færdigheder, vi giver og tilbyder. Men vi kan netop ikke, jf. denne tilgang, gå ud fra præcis årsag- virkning. De fleste drenge betragter temaopgaverne som det rigtige praktiske, hvor studierne og undervisningen er teori, uanset hvor praktisk det præsenteres og arbejdes med (Kilde: Henrik Hersom og Nana Friche: Interviews med MMD studerende). De fleste unge kvinder er derimod mere tilbøjelige til at karakterisere både studier, undervisning og temaprojekter som praksis. Her kæmper vi en stor kamp imod en, tror vi, kønnet kultur, der sikkert starter tidligt i skolen og i det sociale liv. Det vil vi ikke komme mere ind på her, men vi ved, at vi har nogle store udfordringer i forhold til de unge mænd jf. det mønster, vi nu kender.

4 3. Program og udførelse Se program (bilag 7), hvis dette har interesse 3.1. Evaluering af uge 37 og 38 Mandag uge 37: Innovation Camp under ledelse af Hans- Jørn Andersen fra Burchardt Reklamebureau: Aktivitet/proces: De studerende mødte op på Klarskovgaard, hvor de gik i to store hold over til to store telte i skoven (tipier). De blev delt op i Apache og Siux grupper. Herefter bliver hvert af de to hold delt op i fem grupper, der skal ud og arbejde i reservater (dvs. ti grupper i alt). Aktiviteterne bestod i at finde design i naturen, omkring temaet form og funktion (se billeder i mappen, detaljeret billeder af opgaverne). En del af opgaven var knyttet til naturens design : at se med sanserne og forstå hvad naturen vil. Hvorfor vil noget af naturens design stikke ud med en kraftig farve og sige jeg er her! Intet er tilfældigt. Ligesom i design. Og man må ændre i sit design, hvis det ikke virker, ligesom naturen må ændre sig. Produkt: Fotos og skitser samt indsamling af artefakter. Observering/evaluering: De studerende gav udtryk for, at det havde været spændende og lærerigt. De var begejstrede for hele set- up et, og kaldte det inspirerende. De studerende forstod opgaverne fint og gik til arbejdet med stort engagement trods silende regn. Da der var plenum til sidst, var det interessant at se hvor forskellige løsninger, der var valgt. Det var især elementet af sammenhæng, der virkede godt: de studerende kunne vinkle flot, og helt uden at blive bedt om det, mellem naturens form og funktion og så til moderne design af logoer og mobilteknologi. Her kan vi konstatere, at de bruger faget og dets kerneelementer, men uden at det er med de rigtige fagudtryk. Nogle anvendte viden fra tidligere kreative fag (måske billedkunst i gymnasiet). De skulle med andre ord se kontra- intuitivt på det intuitive (skoven) og dermed har de egentlig anvendt naturlig teori og lavet sammenhænge mellem sanser og funktion. Vi anbefaler absolut en gentagelse af dette program til næste gang vi starter første semester. Tirsdag uge 37: Workshop i grafisk design. Aktivitet/proces: Det hele er baseret på, at de skal blive fortrolige med et designværktøj og designproces. De skal ikke bruge tid på at lære programmet fra bunden af. De fik et Indesigndokument med færdige grids, færdige typografier, og de fik en klar og forståelig manual over de trin, de skulle igennem. Underviseren (David) betonede ofte til klasserne, at det ikke handlede om at blive færdig med alle opgaverne (der gik fra præcist definerede dele til mere frie opgaver sidst i oplægget - se bilag 8 under designworkshop v./ David). Dagen før skulle de bruge sanser og fantasi til at løse en kreativ opgave. Dagen efter (dagen der

5 beskrives her) skulle de udføre et produkt efter et designoplæg og bruge værktøjet. Se bilag 8. Produkt: De studerende designede flyer- sider i indesign, baseret på et godt konventionelt design. De skulle med andre ord kopiere fra et oplæg. Det vil sige de måtte ikke sprælle uhæmmet i alle henseender, men kan variere design, bl.a. via de billeder de tog i skoven med deres kameraer. Observering/evaluering: De studerende var hurtigt inde i processen og gav udtryk for, at de var glade for opgaven. De var hurtigere til at komme ind i opgaven og det tekniske end vi regnede med. Vi brugte en reference til temaet dagen før (skov og natur). De var også meget interesserede i at diskutere løsninger med os. Vi kunne hurtigt agere som problemløsere, fordi tekniske problemer ikke var vanskelige grundet opgavens enkle omfang. Uanset kendskab kunne alle nå frem til at arbejde med rammerne for godt design og i øvrigt selv påvirke dele af dette design via billedvalg og komposition i et fast grid. De var alle medskabere som en slags layout redaktion, hvor alle komponerede faste og varierende udtryk. Fredag uge 37: Virksomhedsbesøg Aktivitet/proces: De studerende besøger et trykkeri og et reklamebureau for at se praktisk medieproduktion med deres egne øjne. De skulle møde deres fag i en praktisk ramme og få et indblik i hele processen, især trykt medieproduktion. Vi har tidligere haft ture til trykkerier, men det har været senere på semestret. Denne gang ville vi introducere det hurtigt på semestret. Observering/evaluering: De studerende: De var utilfredse med at det var så kort et besøg (1 ½ time) og at der manglede et efterfølgende program. Men i øvrigt synes de at det, de så, var spændende. Vi er også kede af at det blev så kort et besøg, men trykkeriet havde meget travlt den dag og reklamebureauet fik vi ikke mulighed for at besøge. Det respekterer vi selvfølgelig, men det var ærgerligt for de studerende. Vi kan så kun være glade for, at de studerende nød den tid de havde. Mandag uge 38: Søren Steensen/AD er. Se bilag 9. Aktivitet/proces: Søren fortalte om sig selv og sine metoder (henvisninger til sit arbejde og sit CV), se bilag med Sørens program. Søren fortalte grundigt om designprincipper, han har anvendt og viste mange visuelle opgaver. Søren arbejder med design for Mærsk- gruppen, og det imponerede de studerende. Produkt: Med udgangspunkt i dette oplæg stillede Søren de studerende en opgave: en collage i former og farver. De måtte ikke anvende figurative elementer. En anden opgave var via en lidt kikset hjemmeside, hvor de skulle komme med et nyt forslag til hjemmesidens forside (i grupper); denne opgave bestod reelt i en analyse af hjemmeside (via grundlæggende begreber, Søren havde gennemgået), dernæst en skitse i redesign.

6 Observering/evaluering: De kastede sig ud i det og var glade for det, især den anden opgave. Den første opgave var lidt langhåret. Der var lidt lange slides, men det var ikke noget, der gjorde det uudholdeligt. Det var rigtig positivt at se en professionel vise sit gode arbejde og det var, sagde de studerende, inspirerende. tirsdag uge 38: Bureaudag 1. Hans- Jørn Andersen fra kommunikationsbureauet Burchardt kom med en case i kommunikation, en sag fra a- z med kundekontakt, problemer med strategien, grafisk arbejde mm. Herefter blev der lavet mindre grupper, der skulle interagere med hinanden: Det var en slags rollespil, hvor grupper á tre sad sammen: et bureau, kunder og kunders kunder. De sidstnævnte skulle se på hvordan kunde og bureau talte sammen. Produkt: Rollespil: En kunde bestiller et produkt/en løsning hos bureauet. Kunden skal briefe rigtigt og bureauet skal gribe opgaven an på en professionel måde, bl.a. ved at huske at stille de rigtige spørgsmål til det første møde. Kunders kunde evaluerer dialogen mellem de to andre parter. Observering/evaluering: Kundes kunde synes ikke der var så meget at lave i begyndelsen. Stort engagement i øvrigt, selvom nogen sidder lidt i periferien og overlader scenen til de få. Men alle har været med i hele processen. Onsdag uge 38: Bureaudag 2: (se også bilag 11) Proces/produkt: Vi (Hanne og David) agerer et firma, der skal have en online musiktjeneste. De studerende skal lave et forslag til en hjemmeside. De skal besøge kunden i grupper á ti bureauer og de skal lave spørgsmål og forslag, og i det hele taget være i dialog med os. Produkt: En skitse/prototyping til en hjemmeside (forside) for tjenesten, inklusiv logoforslag. Observation/evaluering: De studerende var meget aktive og gik grundigt til værks. Vi kunne godt have brugt to dage på denne opgave. De var rundt i både funktionalitet og design, hvor vi troede de kun ville se på design. F.eks. var der mange kreative bud på betalingsløsninger, der nok var en tand for detaljerede på afsætningsdelen. Der skulle vi nok have været mere præcise i vores oplæg, for de satte store rammer op for sig selv. Der skal vi være mere klare en anden gang. Der blev arbejdet seriøst og ambitiøst. En anden gang kan programmet på bureaudag 1 vare en halv dag. Så kunne man arbejde mere stringent, bl.a. med logodesign særskilt. Det var vidt forskellige designforslag, men de var alle godt begrundet. Det er en vigtig træning i validering.

7 Torsdag og fredag uge 38: Webdesign m. Kim Revsbæk, faglærer i interaktion. Produkt og proces: Med udgangspunkt i designskitse fra workshoppen i går, skal de lave en simpel hjemmeside via photoshop (eget design). Kim gav dem en lynintroduktion til hvordan de skulle gøre, og de kom hurtigt i gang. Ideen er ikke kompleks interaktion eller at starte med alle detaljer først, men at kunne få hands- on på program og design af et medieprodukt. Observering/evaluering: Kim: Skulle nok have haft en assistent, da der var mange studerende. Det sørger vi for en anden gang. Kim var imponeret over hvor hurtigt de kom efter det, for han havde været betænkelig over om de kunne nå det på den tid. De studerende skulle arbejde i grupper, og de fordelte arbejdet fint imellem sig. Nogle grupper arbejdede også på alternative versioner, men det var ikke en del af opgaven. Præsentationerne viste at de havde et godt greb om processen fra skitse til form. Evaluering af hele forløbet med de studerende (fredag i uge 38): PLUS: De synes det er sjovt at være med til en proces, hvor de forskellige trin prøves af. De synes det var sjovt at komme hurtigt til programmerne. Igen kom der ros til innovation camp, og der var ros til virksomhedsbesøget (trods alt). Der var ros til dem, der kom fra erhvervslivet, og der var ros til selve ideen om at gøre det på denne måde i et introforløb. MINUS: Mange synes introprogrammet var langt. Kommentar: Vi har lært af erfaring, at vi ikke i fremtiden skal kalde det introprogram, for det har en klang af ikke at være undervisning, hvilket det faktisk er. Så, ja, det føles som et for langt introprogram. Nogen så gerne der havde været hurtigere opdeling af de to klasser i A og B. Kommentar: Vi synes det er positivt, at de kommer til at arbejde på tværs af klasserne, og at de ikke lever i adskilte kulturer i A og B, for det har vi set eksempler på, når de har været opsplittet hurtigt. Vores vurdering er, at de kritiske røster var udtryk for at de var mange sammen, og det var til tider krævende (og det kan være rigtigt, det er mere intenst). Men vi mener også det er fordi de gerne hurtigt vil etablere sig i trygge, kendte rum med egne klassekammerater. Men det er de så nu (dd.) og det har ikke givet anledning til problemer, at det blev udskudt Fremadrettet Vi vil gerne arbejde med at forstå om denne tilgang/dette eksperiment har styrket fastholdelse øget et engagement i den mere holistiske proces (fra ide til produkt) hos den studerende, herunder især de unge mænd.

8 skabt bedre forståelse for en sammenhæng mellem det praktiske og det akademiske. Det er dele vi vil arbejde videre med i foråret Vi tænker pt. i retning af empiri (især mht. fortsat samarbejde med RUC) og på en anvendelig case. 4. Bibliografi og kilder (også til bilag 13) Wiske, Martha Stone (2004): Teaching for Understanding with Technology. Jossey- Bass. Anvendt via: Wiske, Martha Stone (2005): At bruge teknologien til at søge efter mening. Oversat af Bette Engelsted, i: Hans Henrik Knoop et al. (2005): Et nyt læringslandskab. Flow, intelligens og det gode læringsmiljø. Psykologisk Forlag. Lindskov, Anders (2006): Mesterlærens genkomst rarki/nr31oktober2006/ amp- type- doc.pdf Fibiger, Bo et al (2001): Design af multimedier. Aalborg Universitetsforlag. Kyrstein, Jens og Vestergaard, Ebbe (2006): Undervisning og læring. Grundbog i didaktik. Hans Reitzel. Links: 1. Kilder til Cooperative Learning: cooperative- learning

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Valgmodul 2013: Ikt, didaktisk design og billedkunst

Valgmodul 2013: Ikt, didaktisk design og billedkunst Valgmodul 2013: Ikt, didaktisk design og billedkunst Undervisere: Professor Mie Buhl, adjunkt Stine Ejsing-Duun Kursusperiode: 24.1. 2013 14.6.2013 ECTS-point: 5 = 5 x 27,5 = 137,5 timers studenterbelastning

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Februar, 2010/Lone Krogh SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Spørgsmålene i skemaet har til formål at inspirere dig til at reflektere over dine ressourcer og de eventuelt større udfordringer, du ser

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Portfolio Web:

Portfolio Web: Portfolio Web: http://sann3737.mmd.eal.dk Af: Sanni Maria Lindberg Johannessen Dato: 30. maj 2013 EAL MMD Odense Vejledere: Kristin, Thomas & Pernille Anslag: 1921 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund...

Læs mere

Charley Nordahn. Charley Nordahn I Ole Worms Vej 10 I Tlf: +45 61 65 56 64 I E-mail: mail@tjarli.dk I www. tjarli.dk

Charley Nordahn. Charley Nordahn I Ole Worms Vej 10 I Tlf: +45 61 65 56 64 I E-mail: mail@tjarli.dk I www. tjarli.dk Charley Nordahn CV 2005-2014 Info Charley Nordahn Fødselsdato: 16-02-1987 Civilstatus: Enlig uden børn Sprog Dansk Engelsk Resume eg har nu gennem en årrække studeret visuel udvikling på flere niveauer.

Læs mere

Skal alle være kreative?

Skal alle være kreative? 1 2 Dette var en forfilm til dette års Disney produktion til børn i alderen 4-6 år. Hvad sker der i filmen? Skal alle være kreative? Ja, og nej 3 4 med håbet om at lave en original impact på samfund, studerende

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

LEAN PIT STOP MED KØBENHAVNS ENERGI ET FORLØB MED LEVENDE CASE I FAGET SUPPLY CHAIN FOR 1. SEMESTER

LEAN PIT STOP MED KØBENHAVNS ENERGI ET FORLØB MED LEVENDE CASE I FAGET SUPPLY CHAIN FOR 1. SEMESTER LEAN PIT STOP MED KØBENHAVNS ENERGI ET FORLØB MED LEVENDE CASE I FAGET SUPPLY CHAIN FOR 1. SEMESTER AF CAMILLA WITTENKAMP OG MARIE HELLES Lean Pit Stop med Københavns Energi et forløb med levende case

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Design dit eget computerspil med Kodu

Design dit eget computerspil med Kodu Design dit eget computerspil med Kodu I sensommeren var vi to CFU-konsulenter ude i SFO en på Borup Ris Skolens Grønbro-afdeling. Her var vi sammen med børnene for at få erfaringer i arbejdet med platformen

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

At bygge praksisfællesskaber i skolen

At bygge praksisfællesskaber i skolen Søgeord PracSIP Interaktiv læring Interaktiv platform Læringsplatform Praksisfællesskaber Abstract: PracSIP At bygge praksisfællesskaber i skolen En PracSIP er en webbaseret tjeneste, som understøtter

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016

Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016 Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016 Indholdsfortegnelse Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016... 1 Indledning... 2 Afprøvning i uge 50 2015... 2 Evaluering af den tekniske løsning...

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

10 Dogmeregler - inspiration til gentænkning af forelæsningsformen. Ved Peer Vestergaard Pedersen Professionshøjskolen Metropol pvpe@phmetropol.

10 Dogmeregler - inspiration til gentænkning af forelæsningsformen. Ved Peer Vestergaard Pedersen Professionshøjskolen Metropol pvpe@phmetropol. 10 Dogmeregler - inspiration til gentænkning af forelæsningsformen Ved Peer Vestergaard Pedersen Professionshøjskolen Metropol pvpe@phmetropol.dk Agenda: Dogmeregler Dogmeregler i praksis Effekt af dogmeregler

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Kreativt brief. Line Hasse Kirkegård - HOLD B. Dato: 18. septemper 2015 Kunde: Line Hasse Kirkegård - Multimediedesign studerende Projekt: Portfolio

Kreativt brief. Line Hasse Kirkegård - HOLD B. Dato: 18. septemper 2015 Kunde: Line Hasse Kirkegård - Multimediedesign studerende Projekt: Portfolio Webdesign processen Line Hasse Kirkegård - HOLD B Kreativt brief Dato: 18. septemper 2015 Kunde: Line Hasse Kirkegård - Multimediedesign studerende Projekt: Portfolio Jeg har taget udgangspunkt i casen:

Læs mere

Hej! Mit navn er Mads Balslev Pedersen

Hej! Mit navn er Mads Balslev Pedersen Hej! Mit navn er Mads Balslev Pedersen CV Professionel profil Jeg er en passioneret, entusiastisk og ansvarsfuld kommende multimediedesigner, der har gåpåmod og er ivrig efter at gøre min hobby og uddannelse

Læs mere

Visuel ID. 2. projekt 2. sem. marts 2012. og kommunikation. Multimediedesigner

Visuel ID. 2. projekt 2. sem. marts 2012. og kommunikation. Multimediedesigner Multimediedesigner Visuel ID og kommunikation 2. projekt 2. sem marts 2012 www.knord.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby > Så tager vi cyklerne frem.. Kampagne for mere cyklisme 1. Indledning I bliver

Læs mere

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Var modulet fagligt interessant? Det første seminar var for meget "navlepilleri". Der kunne godt have været mere

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

Evaluering af matematik 2. klasse

Evaluering af matematik 2. klasse Evaluering af matematik 2. klasse Undervisningsplan Emne: Af jord er du kommet Tema: Hedens dyr og planter Opstart: August 2013 Lyngen er et pragtfuld tæppe skrev H. C. Andersen efter han i 1860 var på

Læs mere

Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold?

Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 1 06.02.2016/Lis

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af 4. semester?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af 4. semester? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af 4. semester? Hvordan vurderer du 4. semesters relevans for dig? Hvordan vurderer du 4. semesters faglige

Læs mere

Navn: Skole: Anslag: Emne: Klasse: Dato: URL:

Navn: Skole: Anslag: Emne: Klasse: Dato: URL: Veronicas Portfolio Navn: Veronica Brun Jensen Skole: Erhvervsakademiet Lillebælt Anslag: 9.665 Emne: Obligatorisk Porfolio Klasse: Web B, 2012, 1 sem. Dato: 3/1-13 URL: http://vero0027.mmd.eal.dk/portfolio/index.html

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS INVITATION Præsentation Mit navn er Henning Dalhoff og jeg har mere end 25 års erfaring som grafisk designer og illustrator og har igennem årene opbygget stor erfaring med at udvikle grafiske løsninger

Læs mere

Evaluering, 1. Sem. E14 Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering, 1. Sem. E14 Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Var undervisningen faglig interessant? Set som helhed, hvad var fagets største styrke? Nævn gerne flere. Det høje faglige

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

Modulet - Organisationspsykologi, F13. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Modulet - Organisationspsykologi, F13. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Modulet - Organisationspsykologi, F13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? 1 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Personligt lederskab og coaching, F14

Personligt lederskab og coaching, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Didaktisk innovation: Afsluttende artikel, Susanne Minds

Didaktisk innovation: Afsluttende artikel, Susanne Minds Afsluttende artikel Jeg har gennem foråret deltaget i forløbet Didaktisk innovatorium. I denne afsluttende artikel om forløbet tager jeg afsæt i at besvare nedenstående 3 spørgsmål: 1. Hvilke erfaringer

Læs mere

Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point

Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point Mål Med udgangspunkt i teori inden for grafisk design skal kurset kvalificere de studerende til at kunne analysere samspillet mellem form

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren?

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren? Hvad er din alder? Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? Cand. scient. og meritlærer Cand.merc. i Organisation og virksomhedsledelse, samt HD i Informatik Erhvervssproglig korrespondent Cand. mag tysk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Portfolio Mark Hemmeløff Christensen MMD Odense, EAL Web B, 1. semester DK

Portfolio Mark Hemmeløff Christensen MMD Odense, EAL Web B, 1. semester DK Portfolio Mark Hemmeløff Christensen MMD Odense, EAL Web B, 1. semester DK URL: http://mark4286.mmd.eal.dk/ 3-1-2013 S. 0 Portfolio Der er gået ½ år siden jeg begyndte på Multimedieuddannelsen i Odense

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING

STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING KURSER FOR ANSATTE I DAGINSTITUTIONER, DAGPLEJER, BØRNEHAVEKLASSER SAMT PÆDAGOGSTUDERENDE HANNE HTCompany HTTROLLE I/S OM KURSET STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING ET KURSUS

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 2, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? I relation

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr P Dato:

Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr P Dato: Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr. 17.00.00-P20-14-17 Dato:7.6.2017 Det 21. århundredes kompetencer og STEAM-strategi Det 21. århundredes samfund

Læs mere

UNIVERSITETSPÆDAGOGISK NETVÆRK

UNIVERSITETSPÆDAGOGISK NETVÆRK Kursus i Universitetspædagogik for adjunkter Universitetspædagogisk netværk Torben K. Jensen Koordinator Dato: 31. oktober 2011 Side 1/5 Universitetspædagogisk Netværk, AU afholder også i foråret 2012

Læs mere

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere: Lektor Karin Levinsen, AAU Professor Birgitte Holm Sørensen, AAU Kursusperiode: 15. januar 2016 7. juni 2016 ECTS- point:

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole Case: Ledelsesmøde på Kornager Skole Jørgen Søndergaard, Forskningsleder, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K, E-mail: js@sfi.dk September 2016 Casen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik. Undervisere: Lektor Morten Misfeldt. Kursusperiode: 7. september 2013 21.

Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik. Undervisere: Lektor Morten Misfeldt. Kursusperiode: 7. september 2013 21. Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik Undervisere: Lektor Morten Misfeldt Kursusperiode: 7. september 2013 21. januar 2014 ECTS-points: 5 = 5 x 27,5 = 137,5 timers studenterbelastning

Læs mere

Case undervisning et personligt syn og erfaringer. Jan Bartholdy Torsdag den 6/10-2005

Case undervisning et personligt syn og erfaringer. Jan Bartholdy Torsdag den 6/10-2005 Case undervisning et personligt syn og erfaringer Jan Bartholdy Torsdag den 6/10-2005 Dias 2 Min baggrund: MA i økonomi (Dalhousie University), ph.d. i økonomi (Queens University) (fields/comprehensives

Læs mere

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 1: Velfærdssamfund i forandring...

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

EVALUERING AF MMD 4. SEMESTER OG DET SAMLEDE FORLØB

EVALUERING AF MMD 4. SEMESTER OG DET SAMLEDE FORLØB EVALUERING AF MMD 4. SEMESTER OG DET SAMLEDE FORLØB JANUAR 2017 Indhold 1. Fjerde semester på MMD (efterår 2016) 2. Læringsmiljøet på MMD forløbet 2015/2016 3. Organisering af MMD forløbet 2015/2016 4.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - december 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Kortere Videregående Uddannelser KVU Erhvervsakademi Sjælland Campus Roskilde August 2011 Manual til praktikophold. Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

DENMARK WEEK 2015, CHENGDU KINA

DENMARK WEEK 2015, CHENGDU KINA DENMARK WEEK 2015, CHENGDU KINA 14. 19. september Gør en forskel OM DENMARK WEEK CHENGDU 2015 er 65-året for det diplomatiske samarbejde mellem Kina og Danmark. Det fejres hele året i begge lande. Og byen

Læs mere

Lynkursus i problemformulering

Lynkursus i problemformulering Lynkursus i problemformulering TORSTEN BØGH THOMSEN, MAG. ART. HELLE HVASS, CAND.MAG. kursus lyn OM AKADEMISK SKRIVECENTER DE TRE SØJLER Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Hvad har du valgt at kombinere med dit bachelorprojektmodul under semestret?

Hvad har du valgt at kombinere med dit bachelorprojektmodul under semestret? SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 6. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 52 studerende den 30. juni 2015. Der er blevet rykket to gange,

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Mindmapping i undervisningen Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Indhold Dette hæfte er lavet på baggrund af interview med Anette Dalskov, underviser på HHX, Aarhus Business

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

Reflekstions artikel

Reflekstions artikel Reflekstions artikel Kommunikation/IT er et fag hvor vi lærer at kommunikere med brugeren på, og hvorledes mit produkt skal forstås af brugeren. Når man laver en opgave i faget, er det brugeren der lægges

Læs mere

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål Billedkunst Status Eleverne i 5.klasse skal have billedkunst i 60 min. Ugentligt. Det er første år, de skal have mig til faget. Via spørgeskema har jeg forsøgt at evaluere sidste skoleår samt danne mig

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Almen Basisgrammatik

Læs mere

Udfordring AfkØling. Lærervejledning. Indhold. I lærervejledningen finder du følgende kapitler:

Udfordring AfkØling. Lærervejledning. Indhold. I lærervejledningen finder du følgende kapitler: Udfordring AfkØling Lærervejledning Indhold Udfordring Afkøling er et IBSE inspireret undervisningsforløb i fysik/kemi, som kan afvikles i samarbejde med Danfoss Universe. Projektet er rettet mod grundskolens

Læs mere

S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E

S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E Baggrund F R A D E L E L E M E N T T I L S E LV S TÆ N D I G T M O D U L S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E P E R N I L L E L A D E G A A R D P E D

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14 du planlægningen af modulet? du modulets relevans for dig? du modulets faglige indhold? 1 08.02.2015/Lis Carlsen du modulets pædagogiske indhold? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? 1 Var kurset fagligt interessant? Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi Jeg havde håbet at der var tættere forbindelse

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalg Design

REFERAT Uddannelsesudvalg Design REFERAT Uddannelsesudvalg Design Mødetidspunkt: Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Onsdag den 15 februar Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV SD - 1.1.0.5 LBD Casper Sørensen Elsebeth Gabel

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

Hvordan synes du planlægning, sekretariat og moodle fungerer? - Hvordan synes du planlægningen af studiet fungerer?

Hvordan synes du planlægning, sekretariat og moodle fungerer? - Hvordan synes du planlægningen af studiet fungerer? Hvor har du undervisningen? Hvilken bacheloruddannelse er du optaget på studiet med? Hvilken bacheloruddannelse er du optaget på studiet med? - Andet, hvad? Antropologi Supp.-kursus. Udd sygeplejerske

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere