Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2"

Transkript

1 EASY-A Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A fra version 09.1 til og med version Først er de vigtigste ændringer omtalt kort. Derefter er ændringerne hovedsageligt beskrevet for hvert modul for sig. Modulerne er grupperet i delsystemer, der igen er grupperet i overordnede områder. For hvert delsystem er beskrivelserne delt ind i: Nye vinduer Nye udskrifter Nye batchjob Nye webservices (alle modultyper under ét). Indhold 1. Vigtige ændringer Aktiviteter Aktivitetsstamdata AMU Eksamensplanlægning Fagfordelinger Lokaler Skema Skoleophold Skolehjem Booking Værelser Personale Arbejdstidsaftaler Censorer Personalestamdata Tidsregnskab Elevbetalinger Elever Elevstamdata Elevflytning og Udlån Fravær Karakterer Undervisningsmaterialer Uddannelsesaftaler Ledelsesinformation A Side 1 af 24

2 8. Uddannelsesmodeller Systemadministration Autorisation Batchjob og udskrifter Dataudveksling System Generel indberetning EASY-F EASY-S A Side 2 af 24

3 1. Vigtige ændringer Af de større ændringer i systemet kan kort nævnes følgende: Integration til Efteruddannelse.dk I forbindelse med indførelse af mulighed for tilmelding til AMU-kurser på Efteruddannelse.dk, er der ændret en del i EASY-A. Det vedrører bl.a. Flere oplysninger på hold og holdplaceringer. Udvidelser af webservices til at håndtere tilmeldingerne. Fraværsregistrering på AMU-elever samt udvidelse af webservice til at angive fraværet. Mulighed for reservation af et antal unavngivne holdplaceringer og senere navngivning/ændring af disse. Opkrævning via lærested hhv. betalingslærested på holdplacering. Udvidelser pga. SOSU-skolernes ekstra behov Da SOSU-skolerne snart skal anvende EASY-A, er der indført ekstra funktionalitet. Det vedrører bl.a. håndtering af: optag og ansøgninger før eleverne starter på skolen praktikforløb håndtering af timepuljer. Elektronisk overførsel af oplysninger til SLS Det er fremover muligt at overføre oplysninger vedr. løn og ferie elektronisk til SLS. Ny grænseflade til AER Indberetning af AER-bidrag er lagt om, så det ikke følger de normale indberetningsprincipper, men foregår direkte fra vindue. Fraværsregistrering i Elevplan Der er indført webservices, der gør det muligt for Elevplan at registrere skemabaseret fravær i EASY-A. Filarkiv for elever Der er muligt at gemme diverse oplysninger om og tilknyttet elever i form af filer. Mailafsendelse af udskrifter Der er indført koncept, der gør det muligt at splitte udskrifter op og sende dem per mail. Dette er gennemført for fire udskrifter i tidsregnskab A Side 3 af 24

4 2. Aktiviteter 2.1 Aktivitetsstamdata Nye vinduer C212 Prøveoplysninger for hold I vinduet kan angives, at oplysninger om holdet skal overføres til de faglige udvalg. Samtidig kan angives, hvornår det forventes, at der skal afholdes prøve på dette hold. Nye batchjob C213 Overførsel af prøveoplysninger til EASY-P Batchjobbet overfører oplysninger om hold, holdplaceringer og prøvedatoer, der har interesse for de faglige udvalg, til EASY-P. W028 Holdplacering Der kan nu også overføres oplysninger om elevlektioner og eksamenstermin for ÅU-deleelever til Hold-indbakken. C070 Hold, indbakke Der er ændret så: Skolefag-på-hold kan opdateres med Elevlektioner og Eksamenstermin. Holdplaceringer slettes når den sidste skolefag-på-holdplacering slettes. B327 Indlæsning af hold fra Elevplan Der foreslås default-værdien "L" for feltet Fagstatus i blokken Skolefag på læringsaktivitet, hvis skolefaget har UVM-fagskode og ikke har tilknyttet et UVM-fag. Hvis skolefaget har tilknyttet et UVM-fag og har UVM-fagskode 50000, ændres default-værdien til "V". B329 Indlæsning af lokale fag fra Elevplan Der blokeres for at indlæse lokale fag fra Elevplan og knytte sådanne fag til et lokalt fag i EASY-A, der har et andet niveau end Elevplan-faget. Et Elevplan-fag med forkert niveau afvises. A326 Hold Følgende moduler kan nu også aktiveres via pop-up menuen: D433 Betalingsoversigt pr. aktivitet i NS A886 Tilskudsmærkekombinationer C212 Prøveoplysninger A318 Skoler Der er tilføjet felterne Kursusbetingelser web og AMU indkvartering. Desuden er der flyttet rundt på nogle af felterne A Side 4 af 24

5 2.2 AMU Nye vinduer B702c Oplysninger til VEU-skema mv. Dette nye detailvindue til B702 indeholder oplysninger, der registreres i Efteruddannelse.dk; oplysninger kan også vedligeholdes i EASY-A, og de synkroniseres med Efteruddannelse.dk. C069 Fraværsregistrering for AMU-elever På vinduet kan masseregistreres de fraværstimer, som AMU-elever har på kombinationer af hold og fag den enkelte dag. Nye webservices W034 Skift person på AMU-holdplacering Denne nye webservice kan håndtere navngivning af holdplaceringer samt flytning af holdplacering fra én elev til en anden. B847 Vedligeholdelse af centrale AMU-kursusplaceringer Der sikres, at de kursustyper (UVM-fag), som indtastes i vinduet, faktisk findes som fag. B529 Udskrivning af AMU-beviser Det sikres, at brugeren ikke angiver ulovlige bevisformater ved bestilling af AMU-bevis. B159 Udbuds-oplysninger for hold I forbindelse med tilpasning til uddannelsesguiden er der tilføjet et nyt felt, som gør det muligt at angive hvilket fag, der er holdets primære fag. Desuden er der tilføjet nye oplysninger, der er behov for på Efteruddannelse.dk, og der stilles større krav til tvungne data, hvis der angives J til udbudsindberetning. B752 Overførsel af aktivitets-udbud Der er tilføjet oplysninger om: Global-id på aktiviteten (Akti_guid), KviknrDS, Kviknr, og Hjemmeside (fra aktiviteten) samt Primært fag. B753 Indlæsning af aktivitets-udbud Jobbet er udvidet, så det kan sende oplysninger om nye, ændrede og slettede hold til Uddannelsesguiden via en webservice. Desuden medtages de ekstra oplysninger. W005 Aktivitetsudbud Webservicen medtager de nye oplysninger om: Global-id på aktiviteten (Akti_guid), KviknrDS, Kviknr, og Hjemmeside (fra aktiviteten) samt Primært fag A Side 5 af 24

6 B702 Holdplacering - AMU og/eller evt. detail Der er tilføjet felterne: Betaler, Opkrævet og Betalingslærested. A764 Deltagerliste 1 B764 Deltagerliste 2 Der er tilføjet oplysning om indkvarteringsønske samt den nye kontakttype MA (arbejdsmobiltelefon). W009 Holdplacering, AMU og ÅU Der er tilføjet mulighed for at indlæse en del nye oplysninger på holdplaceringerne. Samtidig giver webservicen mulighed for at man - i stedet for at angive elev med tilhørende adresse - kan angive et lærested og et antal unavngivne holdplaceringer. W027 Vedligeholde holdplaceringer Der kan nu også slettes holdplaceringer for AMU-elever. B702a Tilstededage På vinduet kan nu også registreres de fraværstimer, en elev har på faget den enkelte dag. W002 VEU-skema Webservicen leverer nu også oplysninger om elevens fravær A Side 6 af 24

7 2.3 Eksamensplanlægning 2.4 Fagfordelinger 2.5 Lokaler 2.6 Skema Nye webservices W030 Elever i skemabegivenhed Med angivelse af en skemabegivenheds-id kan man med denne webservice får oplysninger om de elever, der er knyttet til den pågældende skemabegivenhed. Der kan i stedet afgrænses til dato og elev; så returneres skema med tilhørende fravær for denne ene elev på denne dag. A384 Generel skemaredigering (side 2 af 2) Der er tilføjet feltet Fravær-registreret. W001 Medarbejderskema I webservicen udtrækkes nu også den nye oplysning, Fravær-registreret A Side 7 af 24

8 2.7 Skoleophold Nye vinduer C593 Uddannelsesforløb På vinduet kan man registrere uddannelsesforløb og angive, hvilke skoleforløb og praktikforløb det består af. C594 Elev i Uddannelsesforløb I vinduet kan man registrere og redigere uddannelsesforløb for elever. Nye udskrifter D589 Autorisation SSA-elever, indstillingsliste Der dannes en CSV-fil med en liste over færdige SSA-elever, der skal indsendes til Sundhedsstyrelsen med henblik på autorisation. D590 Oversigt over samlet tilskud Udskriften giver en oversigt over det samlede tilskud som en eller flere elever udløser. Tilskuddet beregnes på baggrund af elevernes individuelle uddannelsesforløb. C584 Elev i uddannelsesforløb Udskriften viser elever og de uddannelsesforløb de er tilknyttet. A711 Skolepraktik Der foreslås version for uddannelsen samt speciale fra den uddannelsesaftale, der ligger til grund for den elev-i-skolepraktik, der tilknyttes eleven. A694c AER perioder for Skoleforløb Feltet Tælleperiode er fjernet, da det ikke længere anvendes ved beregning af AER-bidrag. A777 Indberetning af årselever på Fuldtidsuddannelser Der er fjernet den automatiske bestilling af udskriften B891 Elever på to skoler, idet udskriften er udgået. A735 Bidragsperioder med afv. Udstrækning Der er ændret i udskriften, så der tages højde for tælleperioder med varighed mellem 0 og 1 skoledag, så disse kun udskrives, når der er fejl. A690 Indberetning til DS, ÅU Bevistype medtages nu i kladdeindberetningen. A240 Godkende DS-indberetning ÅU Bevistype videresendes nu til DS. B155 DS indberetning, ÅU kladde Der vises bevistype på vinduet A Side 8 af 24

9 B158 Indberetningsudskrift DS, ÅU kladde Der vises bevistype på udskriften. A781 Indberetning til DS, alm. Beregning af I/H-type er udvidet. Indberetningen er tilføjet oplysninger om første skoleperiode og periodetype for denne. B231 Godkende indberetning til DS, alm. Der overføres nu også oplysninger om første skoleperiode og periodetype for denne. B153 DS almindelig, kladde Vinduet har fået tilføjet oplysninger om første skoleperiode og periodetype for denne. B157 Indberetning til DS - ALM Udskriften har fået tilføjet oplysninger om første skoleperiode og periodetype for denne. B340 Genopretning efter ændring i skoledagskalender Der er fjernet brug af tælleperioder ved genberegning AER-bidrag. Bidragsperioder under skoleforløb genberegnes med hensyntagen til varighed under én skoledag efter ændringer i forløbsgruppens skoledagskalender A Side 9 af 24

10 3. Skolehjem 3.1 Booking 3.2 Værelser A Side 10 af 24

11 4. Personale 4.1 Arbejdstidsaftaler 4.2 Censorer 4.3 Personalestamdata A Side 11 af 24

12 4.4 Tidsregnskab Nye vinduer C020 Lønudbetalinger På vinduet kan man se, hvilke lønudbetalinger der kan overføres og er overført til SLS. Der kan frigives lønudbetalinger, der endnu ikke er frigivet. C020a Log for lønudbetalinger På dette detail-vindue til C020 kan ses status for overførsel til SLS (evt. fejlmeldinger/advarsler). C018 SLS-hændelser På vinduet kan man se, hvilke hændelser der kan overføres og er overført til SLS. Der kan frigives hændelser, der endnu ikke er frigivet. C018a Log for overførsel af SLS-hændelser På dette detail-vindue til C018 kan ses status for overførsel til SLS (evt. fejlmeldinger/advarsler). C049 Timepuljer På vinduet vedligeholdes oplysninger om timepuljer. Nye udskrifter C015 Lønudbetalinger Udskriften viser, hvilke lønudbetalinger der kan overføres og er overført til SLS. C016 Overførsel af lønudbetalinger Udskriften viser både lønudbetalingerne samt loglinjer over, hvordan data er blevet overført til SLS. Der vil kunne ses evt. advarsler og fejl ved overførslen. C050 Oversigt over timepuljer Udskriften giver en beregning af hvor mange lektioner, der i alt er gået til undervisning i perioden, og hvor mange ekstra timer, det evt. giver anledning til i forhold til det oprindelige timetal i puljen. C048 Oversigt over timepuljeforbrug Udskriften giver et overblik over den forbrugte tid på timepuljerne. C053 Planopfølgning Udskriften giver et overblik over, hvor mange timer en lærer har arbejdet i forhold til det planlagte. Udskriften skal udleveres til den enkelte medarbejder. C054 Planopfølgning overordnet Udskriften giver et samlet overblik over, hvor mange timer lærerne har arbejdet i forhold til det planlagte. Udskriften kan også udskrives til csv A Side 12 af 24

13 Nye batchjob C021 Overfør timer til SLS Dette batchjob overfører lønudbetalinger med J til frigivet elektronisk til SLS. C017 Klargør fravær til SLS Batchjobbet overfører fravær fra fraværstabellerne på typer med SLSårsagskode til hændelser, der derefter kan overføres til SLS. Dermed kan man overføre fx ferie elektronisk til SLS. C022 Overførsel af hændelser til SLS Dette batchjob overfører hændelser med J til frigivet elektronisk til SLS. B040 Timeseddel B041 Saldoregnskab B044 Timeseddel, AC-timelærere B049 Periodeopgørelse Der er indført mulighed for udsendelse af udskriften som en mail til hver enkelt medarbejder, som udskrives i udskriften. Hver medarbejder vil kun modtage sine egne oplysninger, der indgår i total-udskriften. A965 Fraværstyper Der er tilføjet feltet SLS-årsagskode på vinduet. B043 Lønudbetalingsliste Når der udskrives, vedligeholdes samtidig data i lønudbetalinger, så disse kan frigives til overførsel til SLS. B045 Pkat 82 Lønudbetalingsliste Når der udskrives, vedligeholdes samtidig data i lønudbetalinger, så disse kan frigives til overførsel til SLS. D965 Fraværstyper Der er tilføjet feltet SLS-årsagskode på udskriften. A978 Øvrige timer, ansættelsesforhold Der er nu muligt at tilknytte den timepulje, som de registrerede timer skal gå fra. B051 Foreløbig Periodeoversigt, fastansatte Der er indført to nye kolonner med forskellen mellem planen og de faktiske timer i hhv. procent og timer. B052 Summeret oversigt planer Der er indført tre nye kolonner med faktiske timer samt forskellen mellem planen og de faktiske timer i hhv. procent og timer A Side 13 af 24

14 5. Elevbetalinger D431 Debitorkartotek for NS Der er ændret i vinduet, så det fremgår, om en debitor er blokeret eller ej i Navision Stat. D400 Synkronisering mellem EASY-A og Navision Stat D438 Opkrævning af elevbetalinger i Navision Stat Der kan ikke foretages opkrævning på debitorer, som er blokeret i Navision Stat. C494 Manglende betalinger i forhold til indberetninger. Udskriften opdeles i to sektioner; Foretagne opkrævninger og Fremtidige opkrævninger. D438 Opkrævning af elevbetalinger i Navision Stat Batchjobbet at opdaterer nu feltet Opkrævet på holdplaceringerne, når der opkræves. Når der automatisk dannes opkrævninger for aktivitetsplaceringer vælges debitortype ud fra holdplaceringen, og evt. lærested findes også først her (for AMUelever). A424 Opkrævning for aktivitetsplacering Der kan oprettes opkrævning-pr-rate på læresteder, der er registreret på elevens holdplacering (lærested eller betalingslærested). Der er ændret den default, der sættes i felterne Debitortype og EASY-A ident A Side 14 af 24

15 6. Elever 6.1 Elevstamdata Nye vinduer B868 Filarkiv På vinduet kan man uploade samt vise uploadede filer tilknyttet en person. B872 Typekartotek På vinduet kan man definere og redigere typer til brug i vinduet B868 Filarkiv. C580 Optag og studiestart På vinduet kan registreres optag og tilhørende studiestarter (SOSU). C581 Generel ansøgning På vinduet kan registreres ansøgninger for SOSU-elever. C582 Behandling af generelle ansøgninger På vinduet kan man behandle et antal ansøgninger ad gangen. C588 Oversigt over elevnoter Vinduet giver en oversigt over elevnoter. Nye udskrifter D580 Flettefil: Generelle ansøgninger Flettefilen indeholder oplysninger om ansøgere til specifikke optag. D582 Ansøgerliste Der udskrives en ansøgerliste for et givent optag. Udskriften fungerer ligeledes som lang skærmkopi for vinduet C582 Behandling af generelle ansøgninger. D585 Samtaleliste Der udskrives en samtaleliste per uddannelsesvejleder. D588 Oversigt over elevnoter Udskriften viser elevnoter. Nye batchjob B869 Udlæsning af samtlige filer Batchjobbet kan udlæse samtlige filer, der er overført til EASY-A. Batchjobbet er tænkt til den situation, hvor der brug for at kunne eksportere filerne til et andet eksternt system A Side 15 af 24

16 A580 Elev på fuldtidsuddannelse A581 Elev på ÅU/AMU Fra disse vinduer er det nu muligt at foretage online CPR-opslag i CPRregistret. Derved opdateres personstamdata Der er tilføjet højre-mus til vinduet B868 Filarkiv. B755 Omdøb og sammenflet CPR-numre Når der flyttes holdplaceringer fra én person til en anden, opdateres disse til at være navngivne. Desuden registreres også evt. nye oplysninger på holdplaceringer, elever og personer. B355 Opdatering af beskeder i indbakken Der er tilføjet funktionalitet, som kan overføre data til Efteruddannelse.dk. A167 CPR abonnementsændringer B901 EASY-F: Indlæsning af CPR-abonnementer fra EASY-A og -P Batchjobbene kan nu markere skolers CPR-abonnementer som værende relevante for Efteruddannelse.dk. A580 Elev på fuldtidsuddannelse Der er tilføjet felterne Pers ID, Uddannelseskort, Mentor, Ansøger og Uddannelsesvejleder. Kompetencevurderet, A582 Personer Der er tilføjet nye oplysninger i forbindelse med SOSU. A588 Noter for elev Der er tilføjet en højre mus til det nye vindue C588 Oversigt over elevnoter. B024 Personer rev. Spor Der er tilføjet felterne Kompetencevurderet og Mentor. B407 Elever, rev. Spor På vinduet er tilføjet felterne Optages, Afgangsmeldes, Uddannelsesvejleder og Uddannelseskort. A166 CPR-opdatering B458 Opdater læresteder Batchjobbene vil ikke køre, hvis der er angivet J til trimmeoplysningen Navision ude af drift. Det gør det muligt (sammen med andre mindre rettelser) at køre videre med EASY-A, selv om Navision er lukket og under opgradering A Side 16 af 24

17 6.2 Elevflytning og Udlån C211 Massedeling, modtagelse Der gives mulighed for at angive en rate i forbindelse med placering af godkendte deleelever på hold. B891 Elever på flere skoler Udskriften er udgået. 6.3 Fravær Nye vinduer C073 Rediger skemabaseret fravær På vinduet kan man se og opdatere fraværskode på skemabaseret fravær for elever på afgrænsede hold i en periode. Det anvendes til at korrigere fraværskoder sat på i Elevplan. Nye udskrifter C074 Fraværsregistrering på skemabegivenheder Udskriften giver overblik over, hvilke skemabegivenheder der endnu ikke er registreret skemabaseret fravær for (eller hvor der ikke er angivet, at man har taget stilling til fraværet). B763 Fraværsliste, arbejdsgiver Udskriften giver en liste over skemabaseret fravær, der kan fremsendes til en arbejdsgiver. Nye webservices W031 Registrer skemabaseret fravær Med denne webservice kan man registrere skemabaseret fravær med udgangspunkt i skemabegivenheds-id og elever. A181 Fraværsprotokol skemabaseret A188 Fraværsoversigt skemabaseret Der opdateres nu på skemabegivenheden, at der er registreret fravær på de, når der registreres fravær på fraværsprotokollen på disse vinduer. 6.4 Karakterer 6.5 Undervisningsmaterialer A Side 17 af 24

18 6.6 Uddannelsesaftaler Nye vinduer C591 SOSU Uddannelsesaftaler På vinduet kan man registrere SOSU uddannelsesaftaler for elever. C592 Praktikforløb På vinduet kan man registrere basisinformationer om praktikforløb. C595 Elev i praktikforløb På vinduet kan man registrere og ændre en elevs praktikforløb. C596 Antal elever på praktiksteder På vinduet kan man se, hvor mange elever der er i praktik på forskellige praktiksteder i en given periode. Nye udskrifter D595 Elev i praktikforløb Udskriften er en lang skærmkopi af C595 og viser elevers praktikforløb. D596 Antal elever på praktiksteder Udskriften er en lang skærmkopi af C596 og viser antal elever på praktiksteder. C041 AER-indberetninger for person Udskriften viser de indberettede AER-bidrag for en person. Udskriften anvendes også som lang skærmkopi for vinduet B957 AER-indberetninger for person. B960 AER-indberetnings bidrag Vinduet er ændret til at understøtte en ny arbejdsform, hvor AER-bidrag indberettes direkte fra vinduet via webservicekald. B957 AER-indberetninger for person Vinduet er tilpasset den nye måde at indberette AER-bidrag på (tilføjet og fjernet felter). B959 AER-indberetningsbidrag Der medtages nye felter fra vinduet B960 AER-indberetningsbidrag. B962 AER-indberetning Dette job kan ikke benyttes efter , i stedet benyttes vinduet B960 til AER-indberetning. A649 Vis læresteder På vinduet er tilføjet P-nr og EAN-nr A Side 18 af 24

19 A651 Uddannelsesforløb På vinduet er tilføjet oplysninger om elevens praktikforløb og virksomhedsforlagt undervisning. Huller i elevens uddannelsesforløb vises med rød tekst i de omgivende forløb. B428 Uddannelsesforløb På udskriften er tilføjet oplysninger om elevens praktikforløb og virksomhedsforlagt undervisning. Huller i elevens uddannelsesforløb vises med * ved de omgivende forløb A Side 19 af 24

20 7. Ledelsesinformation A Side 20 af 24

21 8. Uddannelsesmodeller A890 Skolefag Der er tilføjet feltet Pris, der angiver den pris, som skal betales for at følge faget på et AMU-hold. Oplysningen arves ned på skolefag-på-hold for faget. A888 UVM-fag A889 UVM-fag, oversigt A890 Skolefag Der er tilføjet feltet fagkategori på disse vinduer A Side 21 af 24

22 9. Systemadministration 9.1 Autorisation 9.2 Batchjob og udskrifter 9.3 Dataudveksling Nye batchjob C599 Overførsel af SOSU aftaler og praktikforløb til EASY-P Batchjobbet overfører information om elevers SOSU uddannelsesaftaler og elevers praktikforløb til EASY-P. B448 Opdatering af centrale data hentet fra EASY-F Nye felter på tabellen skoler indlæses nu. Der indlæses også praktiktyper. A280 Aftaleindlæsning, total Jobbet opdaterer aftaler fra EASY-P, der svarer til SOSU uddannelsesaftaler, på speciel måde. 9.4 System B258 Daglig oprydning Batchjobbet sletter filer, der er uploadet til en person, hvis filens forældelsesdato er overskredet. 9.5 Generel indberetning A Side 22 af 24

23 10. EASY-F Nye vinduer B878 A-kasser Vinduet gør det muligt at registrere data i A-kasser og A-kasse afdelinger. Oplysningerne registreres kun på EASY-F og anvendes fra Efteruddannelse.dk. T047 TVA Praktiktyper På vinduet kan man registrere og vedligeholde praktiktyper centralt. Data fordeles til skoler via TVA. T023 TVA-Skoler Der er tilføjet felterne Kursusbetingelser web og AMU indkvartering. B905 EASY-F: Indlæsning af lærestedsoplysninger i EASY-F Der indlæses nu P-nr og Afdeling fra grænsefladetabellen. B458 Opdater læresteder Oplysninger om P-nr og Afdeling medtages, når læresteder oprettes eller opdateres på de enkelte institutioner. T027 TVA ADM Frigiv tabel Der kan nu også frigives Praktiktyper A Side 23 af 24

24 11. EASY-S Der sendes fremover også oplysninger fra tabellerne Elevafdelinger, Lokationer og DS-afdelinger til EASY-S A Side 24 af 24

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version EASY-A Ændringer i EASY-A til version 09.1 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version 09.1. Ændringerne er hovedsageligt beskrevet for hvert

Læs mere

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder.

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. Indhold EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev... 1 AMU: Advarsel ved opdatering af tilstededage udenfor

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen

Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for

Læs mere

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version EASY-A Ændringer i EASY-A til version 08.2 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version 08.2. Ændringerne er hovedsageligt beskrevet for hvert

Læs mere

Holdplacering - fuldtidselever

Holdplacering - fuldtidselever Holdplacering - fuldtidselever Sidst opdateret 18-10-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

EASY-A 13.2 nyhedsbrev

EASY-A 13.2 nyhedsbrev EASY-A 13.2 nyhedsbrev EASY-A 13.2 frigives d. 11/12-2013. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. Indhold EASY-A 13.2 nyhedsbrev... 1 Eksamen: B570 tilrettes så den også kan håndtere karakterer

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 26-09-2013/version 1.1/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske Elevdeling Sidst opdateret 24-04-2009/version 2.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse

Læs mere

Indberetning af årselever Skolepraktik

Indberetning af årselever Skolepraktik Indberetning af årselever Skolepraktik 21-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 2 Grundlag for indberetning... 2 Kontrol af grundlag... 4

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Indlæsning af hold i EASY-A

Indlæsning af hold i EASY-A 1 Indlæsning af hold i EASY-A Når aktiviteten er overført fra Elevplan skal den indlæses i EASY-A. Det sker på vindue B327 På B327 kan de overførte lærings aktiviteter søges frem. Der kan søges på alle

Læs mere

Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen

Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele

Læs mere

Notat MGL / mgl

Notat MGL / mgl Notat 16.06.08 MGL / mgl Vedrørende: Fordeling: Skrevet af: Version nr.: Beskrivelse af sammenhænge mellem EASY-A og Elevplan Admsys MGL 1 omlagt til nyt format og opdateret efter ny EASY- A/Elevplan version

Læs mere

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik 25-09-2015/version 4.1/STIL Indhold Ændringer Generelt Arbejdsgange Centrale begreber Ændringer Afsnittene Kontrol af manglende/ugyldige elevafdelinger

Læs mere

Elevudlån Senest opdateret 20. maj 2014 Inga Skivild

Elevudlån Senest opdateret 20. maj 2014 Inga Skivild Elevudlån Senest opdateret 20. maj 2014 Inga Skivild Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse af karakterer på

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse 13-08-2014/version 1.1/ Jytte Michelsen og Jenny Møller Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Generelt om indberetningen... 2 Grundlag for indberetning...

Læs mere

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

EASY-A nyhedsbrev

EASY-A nyhedsbrev EASY-A 12.2.1 nyhedsbrev EASY-A 12.2.1 frigives den 27/2-2013. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder i begge. Indhold EASY-A 12.2.1 nyhedsbrev... 1 System: B172 Oprydning i bestilte jobs (EA-685)...

Læs mere

Skoleforløb Sidst opdateret /version 1.3/UNI C/Steen Eske

Skoleforløb Sidst opdateret /version 1.3/UNI C/Steen Eske Skoleforløb Sidst opdateret 16-12-2008/version 1.3/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Holdplacering - ÅU Version 2.0/ 03-05-2013/ Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange o Holdplacering af ÅU-elever o Flettebreve til holdplacerede elever o

Læs mere

Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c

Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fejlbeskeder fra AUB Denne vejledning omhandler kun de forhold, der vedrører

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Indberetning af årselever - AMU

Indberetning af årselever - AMU Indberetning af årselever - AMU Sidst opdateret 23.03.2011/v. 2.4/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever - AMU Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen Grundlag for

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C Indberetning af ÅU elever til DS 07-11-2007/version 2.0/UNI-C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer

Læs mere

Fravær Sidst opdateret

Fravær Sidst opdateret Fravær Sidst opdateret 06.03.2014 Indhold Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne administrative vejledning vedrører administration af fravær. Vejledningen behandler ikke den øvrige

Læs mere

Sidst opdateret /version 1.2/UNI C //Steen Eske

Sidst opdateret /version 1.2/UNI C //Steen Eske Opkrævning af ÅErekvirenter, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C //Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

EAS Y-A EVE-indberetning

EAS Y-A EVE-indberetning EAS Y-A EVE-indberetning 18.01.2005 A114.5905.2 Side 1 af 9 1.1 B619 Informationsudtræk, AMU/ÅU Formålet med ændringen af udtrækket er at tilføje en række nye oplysninger i informationsudtrækket, som skal

Læs mere

EAN-numre og E-debitorer

EAN-numre og E-debitorer EAN-numre og E-debitorer 20-03-2014/version 1.1/ Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 1: Debitorer... 1 2: Debitortyper og værdilister... 3 3: Aktivitetsplaceringer og debitorer... 4 4: Gebyrer...

Læs mere

KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard

KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard Indhold Indledning... 2 Centrale begreber... 2 KOT-grupper og optagelsesområder... 3 Afhentning af KOT-ansøgere... 3 KOT-ansøgningerne... 5 Ventelisten...

Læs mere

Forlagt undervisning /version 1/mgl

Forlagt undervisning /version 1/mgl Forlagt undervisning 15-03-2006/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Opret Elevafdeling (arrangerende skole) Indmeld og skoleforløbsplacer eleverne (arrangerende skole)

Læs mere

Holdflytning og vipning m.v.

Holdflytning og vipning m.v. Holdflytning og vipning m.v. Version 1.0, 19-04-2013/UNI-C, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold 1 Generelt 1 Flytning og vipning 1 Holdflytning 2 Vipning 3 Holdvipning 3 Vipning af skoleforløb 4 Vipning

Læs mere

Elevbetalinger, hold, Navision

Elevbetalinger, hold, Navision Elevbetalinger, hold, Navision Stat Sidst opdateret 15.09.2011/version 2.4/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du

Læs mere

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan

Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan I øjeblikket er EASY-A og elevplan desværre ikke tilpasset til at håndtere praktikcentre og skolepraktik på en hensigtsmæssig og effektiv måde i henhold

Læs mere

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Der er mange ændringer som er mindre tilpasninger af funktioner og udskrifter.

Der er mange ændringer som er mindre tilpasninger af funktioner og udskrifter. Dette dokument beskriver overordnet de væsentlige ændringer fra version 10.2 til version 12.2. I dokumentet er kun medtaget de ændringer, der har medført ændringer til revisionsrapporten. Der er mange

Læs mere

Program gældende både den 20. og den 21. marts

Program gældende både den 20. og den 21. marts - Easy-A konferencen afholdes i Torvehallerne, Kirketorvet 10-16, 7100 Vejle. http://www.torvehallerne.dk Målgruppen for konferencen er administrative medarbejdere på institutioner, der udbyder erhvervsuddannelser,

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. På Optagelse.dk tilmelder elever

Læs mere

Individuelle betalinger, Navision

Individuelle betalinger, Navision Individuelle betalinger, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.1/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for

Læs mere

Brobygning og fravær 10-01.2013/version 2/jbv

Brobygning og fravær 10-01.2013/version 2/jbv Brobygning og fravær 10-01.2013/version 2/jbv Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Opsætning af dataafsendelse Indlæsning af elever på brobygnings- og introduktionskurser Overvågning af dataafsendelse

Læs mere

Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C

Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetning Kladdeindberetning Endelig indberetning Supplerende

Læs mere

Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse

Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse 11-09-2013/version 2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af GVU-hold... 1 Trin 1: Opret hold

Læs mere

Udlån til skolehjem /version 1.0/Steen Eske Christensen

Udlån til skolehjem /version 1.0/Steen Eske Christensen Udlån til skolehjem 18-10-2007/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0.

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. FTU står for

Læs mere

Delsystemet Booking håndterer planlægningen af bookninger og faktiske bookninger på skolehjemmene.

Delsystemet Booking håndterer planlægningen af bookninger og faktiske bookninger på skolehjemmene. Skolehjem Sidst opdateret 14.12.2004/UNI C. Denne administrative vejledning vedrører administrationen af skolehjem. Vejledningen behandler ikke den øvrige administration af elever, herunder placering på

Læs mere

Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006

Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006 Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006 EASY-A til EASY-P A963 Elevindberetning Overfører stamdata og skoleforløb på alle elever på formålsgruppe 01(EUD) og 02(HHX/HTX)

Læs mere

Lokale skolefag og fagstatus

Lokale skolefag og fagstatus Lokale skolefag og fagstatus Sidst opdateret 10-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Fagstatus Sammenhæng med Elevplan Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Elevflytning Sidst redigeret maj 2016

Elevflytning Sidst redigeret maj 2016 Elevflytning Sidst redigeret maj 2016 Indhold Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det

Læs mere

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C C619 EVE-indberetning, flettefil danner en CSV-fil med oplysninger om antal årselever og kroneforbrug fordelt på EVE-grupper,

Læs mere

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik /version 3.1/UNI C/Steen Eske

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik /version 3.1/UNI C/Steen Eske Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik 13-10-2011/version 3.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Elevbetalinger, gebyrer på forløbsgruppe, Navision Stat Sidst opdateret /version 2.3/UNI C/Steen Eske

Elevbetalinger, gebyrer på forløbsgruppe, Navision Stat Sidst opdateret /version 2.3/UNI C/Steen Eske Elevbetalinger, gebyrer på forløbsgruppe, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 2.3/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen

Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange og batchjobs Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Behandlede emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Deling af ÅU-elever Sidst revideret /version 1.0/UNI C/Steen Eske

Deling af ÅU-elever Sidst revideret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Deling af ÅU-elever Sidst revideret 17-12-2008/version 1.0/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016

Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016 Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit,

Læs mere

Individuelle betalinger

Individuelle betalinger Individuelle betalinger 20-03-2014/version 2.0/ Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 1: Grundlag for individuelle betalinger... 2 2: Gebyrer... 2 3: Individuelt betalingsgrundlag... 4 4:

Læs mere

Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net

Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net Elever placeret på præsentations- eller brobygningshold i Brobygning.net overføres til EASY-A med cpr-nr, navn og adresse. Følgende vejledning guider

Læs mere

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange mv. Vejledningen består

Læs mere

EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler

EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler December 2009 EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SVENDEPRØVEFACILITETER... 2 2.1 EASY-A HOLDLISTER KAN NU OVERFØRES ELEKTRONISK FRA EASY-A

Læs mere

Forklaring eller beskrivelse

Forklaring eller beskrivelse Skolepraktik Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit,

Læs mere

Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Praktikforhold Sidst opdateret 16-05-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Praktikforhold Sidst opdateret 16-05-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Praktikforhold Sidst opdateret 16-05-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1.

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i

Læs mere

Indberetning af censorstamdata

Indberetning af censorstamdata Indberetning af censorstamdata til CØSA Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

EUD-reformen og ÅEindberetningerne

EUD-reformen og ÅEindberetningerne EUD-reformen og ÅEindberetningerne Konference d. 18/3 2015 Side 1 Reformens indflydelse på ÅE-indberetningerne Vi laver ingen revolutioner i denne omgang Men vi skal indberette lidt flere oplysninger fremover

Læs mere

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af

Læs mere

Filarkiv i EASY-A 14.08.2013, version 3.0

Filarkiv i EASY-A 14.08.2013, version 3.0 Filarkiv i EASY-A 14.08.2013, version 3.0 Af Gitte Schmidt, BCSyd og Jenny Møller, EUC-Syd Indhold Ændringer Centrale begreber Arbejdsgang Ændringer FTU- og KOT-ansøgninger gemmes automatisk i filarkiv

Læs mere

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 I forbindelse med installation af version 10.2 blev SU-batchjob R014 ændret. Samtidig

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret /version 1.4/UNI C /Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret /version 1.4/UNI C /Steen Eske Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret 20-01-2011/version 1.4/UNI C /Steen Eske Bemærk at indberetning af elever til prøve er en indberetning af elevernes mulige prøver ikke

Læs mere

En påmindelse er en eller sms (alt efter personens foretrukne kommunikationsform), som minder personen på, at der ikke er blevet registreret

En påmindelse er en  eller sms (alt efter personens foretrukne kommunikationsform), som minder personen på, at der ikke er blevet registreret Påmindelsesprofiler Opdateret juni 2016 Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende

Læs mere

Administrativt personale i EASY-A 10-04-2010/version 1.0/Jytte Michelsen

Administrativt personale i EASY-A 10-04-2010/version 1.0/Jytte Michelsen Administrativt personale i EASY-A 10-04-2010/version 1.0/Jytte Michelsen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Åbent Værksted Opdateret juni 2016

Åbent Værksted Opdateret juni 2016 Åbent Værksted Opdateret juni 2016 Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Hold og skolefag på hold Holdplacering og placering på skolefag på holdet Styr med pladser på

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET

UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET 1) Indholdsfortegnelse 1) Indholdsfortegnelse... 1 2) Indledning... 1 3) Hvordan kommer jeg igang?... 1 4) Eksport af elev-data til LUDUS eller EASY-A... 4 5) Hvad betyder

Læs mere

Indberetning af årselever - AMU

Indberetning af årselever - AMU Indberetning af årselever - AMU Opdateret 2016 Indhold Indberetning af årselever - AMU Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen Grundlag for indberetning Kontrol af grundlag Kladdeindberetning

Læs mere

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen Denne vejledning gælder for elever startet på uddannelsen 1.8.2015 eller senere. Indhold Centrale begreber

Læs mere

Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus

Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus Elevbetalinger Inspirationsdag 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus Baggrund Det var tidligere et stort arbejde at opkræve/fakturere rekvireret undervisning Rekvireret

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Holdadministration Sidst opdateret 13-02-2008/version 1.1/UNI C/Steen Eske

Holdadministration Sidst opdateret 13-02-2008/version 1.1/UNI C/Steen Eske Holdadministration Sidst opdateret 13-02-2008/version 1.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Åbent Værksted /version 1/Tue Korsgaard

Åbent Værksted /version 1/Tue Korsgaard Åbent Værksted 12-04-2006/version 1/Tue Korsgaard Vejledningen er under revidering Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Hold og skolefag på hold Holdplacering og placering

Læs mere

Skolepraktik og elevplan på uddannelsescenter Holstebro.

Skolepraktik og elevplan på uddannelsescenter Holstebro. Skolepraktik og elevplan på uddannelsescenter Holstebro. I denne vejledning kan du læse hvordan og hvad der skal til inden at man kan bruge mange af elevplans faciliteter i forbindelse med skolepraktikelevens

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret /version 1.0/Steen Eske Christensen

Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret /version 1.0/Steen Eske Christensen Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af denne generelle vejledning med link til en

Læs mere

Brug af skemaroller i forbindelse med eksamensplanlægning

Brug af skemaroller i forbindelse med eksamensplanlægning Brug af skemaroller i forbindelse med eksamensplanlægning 21-06-2016/version 2.0/ Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du

Læs mere

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden).

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden). Oprettelse af AMU-hold 10-06-2013/version 2/ Karina Brokær, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af AMU-hold... 1 Trin 1: Opret hold på A326 Hold... 2 Trin 2: Udfyld A335 Skolefag

Læs mere

Håndtering af små fuldtidsuddannelser

Håndtering af små fuldtidsuddannelser Håndtering af små fuldtidsuddannelser på HS-området Sidst opdateret 11-01-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Arbejdsgange Uddannelse 1000 Brobygning Uddannelse 2552, Introduktion

Læs mere

Det digitale VEU-skemas vej gennem systemet

Det digitale VEU-skemas vej gennem systemet www.efteruddannelse.dk/ Det digitale VEU-skemas vej gennem systemet Lisbeth Jørgensen og Susanne B. Jørgensen Side 1 Hvor kommer oplysningerne til VEU-skemaet fra - A326 Periode: fortæller i hvilken periode,

Læs mere

Placering på tælleperioder Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Placering på tælleperioder Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Placering på tælleperioder Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Generelt Emner Ændringer Vejledningen er lagt om til det nye layout, og der er foretaget enkelte

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS, udtrækning af elever Sidst opdateret /version 1.5/UNI C/Sonja Petersen og Gitte Schmidt

Eksamensadministration under XPRS, udtrækning af elever Sidst opdateret /version 1.5/UNI C/Sonja Petersen og Gitte Schmidt Eksamensadministration under XPRS, udtrækning af elever Sidst opdateret 16.01.2013/version 1.5/UNI C/Sonja Petersen og Gitte Schmidt Udmelding af prøvefagsudtræk På grundlag af 2. indberetning af elever

Læs mere

Procedure for overgang til andet studieadministrativt system ved ophør af brug af EASY-A

Procedure for overgang til andet studieadministrativt system ved ophør af brug af EASY-A Procedure for overgang til andet studieadministrativt system ved ophør af brug af EASY-A Dato 30.06.2017 Version 1.1 Ansvarlig Tore Dyrberg-Jessen Side 2 af 7 Indhold 1 Indledning... 3 2 Institutionens

Læs mere

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever.

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever. Varighedsuafhængige årselevbidrag - fuldtidselever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne administrative vejledning omhandler oprettelse af varighedsuafhængige årselevbidrag.

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere