Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2"

Transkript

1 EASY-A Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A fra version 09.1 til og med version Først er de vigtigste ændringer omtalt kort. Derefter er ændringerne hovedsageligt beskrevet for hvert modul for sig. Modulerne er grupperet i delsystemer, der igen er grupperet i overordnede områder. For hvert delsystem er beskrivelserne delt ind i: Nye vinduer Nye udskrifter Nye batchjob Nye webservices (alle modultyper under ét). Indhold 1. Vigtige ændringer Aktiviteter Aktivitetsstamdata AMU Eksamensplanlægning Fagfordelinger Lokaler Skema Skoleophold Skolehjem Booking Værelser Personale Arbejdstidsaftaler Censorer Personalestamdata Tidsregnskab Elevbetalinger Elever Elevstamdata Elevflytning og Udlån Fravær Karakterer Undervisningsmaterialer Uddannelsesaftaler Ledelsesinformation A Side 1 af 24

2 8. Uddannelsesmodeller Systemadministration Autorisation Batchjob og udskrifter Dataudveksling System Generel indberetning EASY-F EASY-S A Side 2 af 24

3 1. Vigtige ændringer Af de større ændringer i systemet kan kort nævnes følgende: Integration til Efteruddannelse.dk I forbindelse med indførelse af mulighed for tilmelding til AMU-kurser på Efteruddannelse.dk, er der ændret en del i EASY-A. Det vedrører bl.a. Flere oplysninger på hold og holdplaceringer. Udvidelser af webservices til at håndtere tilmeldingerne. Fraværsregistrering på AMU-elever samt udvidelse af webservice til at angive fraværet. Mulighed for reservation af et antal unavngivne holdplaceringer og senere navngivning/ændring af disse. Opkrævning via lærested hhv. betalingslærested på holdplacering. Udvidelser pga. SOSU-skolernes ekstra behov Da SOSU-skolerne snart skal anvende EASY-A, er der indført ekstra funktionalitet. Det vedrører bl.a. håndtering af: optag og ansøgninger før eleverne starter på skolen praktikforløb håndtering af timepuljer. Elektronisk overførsel af oplysninger til SLS Det er fremover muligt at overføre oplysninger vedr. løn og ferie elektronisk til SLS. Ny grænseflade til AER Indberetning af AER-bidrag er lagt om, så det ikke følger de normale indberetningsprincipper, men foregår direkte fra vindue. Fraværsregistrering i Elevplan Der er indført webservices, der gør det muligt for Elevplan at registrere skemabaseret fravær i EASY-A. Filarkiv for elever Der er muligt at gemme diverse oplysninger om og tilknyttet elever i form af filer. Mailafsendelse af udskrifter Der er indført koncept, der gør det muligt at splitte udskrifter op og sende dem per mail. Dette er gennemført for fire udskrifter i tidsregnskab A Side 3 af 24

4 2. Aktiviteter 2.1 Aktivitetsstamdata Nye vinduer C212 Prøveoplysninger for hold I vinduet kan angives, at oplysninger om holdet skal overføres til de faglige udvalg. Samtidig kan angives, hvornår det forventes, at der skal afholdes prøve på dette hold. Nye batchjob C213 Overførsel af prøveoplysninger til EASY-P Batchjobbet overfører oplysninger om hold, holdplaceringer og prøvedatoer, der har interesse for de faglige udvalg, til EASY-P. W028 Holdplacering Der kan nu også overføres oplysninger om elevlektioner og eksamenstermin for ÅU-deleelever til Hold-indbakken. C070 Hold, indbakke Der er ændret så: Skolefag-på-hold kan opdateres med Elevlektioner og Eksamenstermin. Holdplaceringer slettes når den sidste skolefag-på-holdplacering slettes. B327 Indlæsning af hold fra Elevplan Der foreslås default-værdien "L" for feltet Fagstatus i blokken Skolefag på læringsaktivitet, hvis skolefaget har UVM-fagskode og ikke har tilknyttet et UVM-fag. Hvis skolefaget har tilknyttet et UVM-fag og har UVM-fagskode 50000, ændres default-værdien til "V". B329 Indlæsning af lokale fag fra Elevplan Der blokeres for at indlæse lokale fag fra Elevplan og knytte sådanne fag til et lokalt fag i EASY-A, der har et andet niveau end Elevplan-faget. Et Elevplan-fag med forkert niveau afvises. A326 Hold Følgende moduler kan nu også aktiveres via pop-up menuen: D433 Betalingsoversigt pr. aktivitet i NS A886 Tilskudsmærkekombinationer C212 Prøveoplysninger A318 Skoler Der er tilføjet felterne Kursusbetingelser web og AMU indkvartering. Desuden er der flyttet rundt på nogle af felterne A Side 4 af 24

5 2.2 AMU Nye vinduer B702c Oplysninger til VEU-skema mv. Dette nye detailvindue til B702 indeholder oplysninger, der registreres i Efteruddannelse.dk; oplysninger kan også vedligeholdes i EASY-A, og de synkroniseres med Efteruddannelse.dk. C069 Fraværsregistrering for AMU-elever På vinduet kan masseregistreres de fraværstimer, som AMU-elever har på kombinationer af hold og fag den enkelte dag. Nye webservices W034 Skift person på AMU-holdplacering Denne nye webservice kan håndtere navngivning af holdplaceringer samt flytning af holdplacering fra én elev til en anden. B847 Vedligeholdelse af centrale AMU-kursusplaceringer Der sikres, at de kursustyper (UVM-fag), som indtastes i vinduet, faktisk findes som fag. B529 Udskrivning af AMU-beviser Det sikres, at brugeren ikke angiver ulovlige bevisformater ved bestilling af AMU-bevis. B159 Udbuds-oplysninger for hold I forbindelse med tilpasning til uddannelsesguiden er der tilføjet et nyt felt, som gør det muligt at angive hvilket fag, der er holdets primære fag. Desuden er der tilføjet nye oplysninger, der er behov for på Efteruddannelse.dk, og der stilles større krav til tvungne data, hvis der angives J til udbudsindberetning. B752 Overførsel af aktivitets-udbud Der er tilføjet oplysninger om: Global-id på aktiviteten (Akti_guid), KviknrDS, Kviknr, og Hjemmeside (fra aktiviteten) samt Primært fag. B753 Indlæsning af aktivitets-udbud Jobbet er udvidet, så det kan sende oplysninger om nye, ændrede og slettede hold til Uddannelsesguiden via en webservice. Desuden medtages de ekstra oplysninger. W005 Aktivitetsudbud Webservicen medtager de nye oplysninger om: Global-id på aktiviteten (Akti_guid), KviknrDS, Kviknr, og Hjemmeside (fra aktiviteten) samt Primært fag A Side 5 af 24

6 B702 Holdplacering - AMU og/eller evt. detail Der er tilføjet felterne: Betaler, Opkrævet og Betalingslærested. A764 Deltagerliste 1 B764 Deltagerliste 2 Der er tilføjet oplysning om indkvarteringsønske samt den nye kontakttype MA (arbejdsmobiltelefon). W009 Holdplacering, AMU og ÅU Der er tilføjet mulighed for at indlæse en del nye oplysninger på holdplaceringerne. Samtidig giver webservicen mulighed for at man - i stedet for at angive elev med tilhørende adresse - kan angive et lærested og et antal unavngivne holdplaceringer. W027 Vedligeholde holdplaceringer Der kan nu også slettes holdplaceringer for AMU-elever. B702a Tilstededage På vinduet kan nu også registreres de fraværstimer, en elev har på faget den enkelte dag. W002 VEU-skema Webservicen leverer nu også oplysninger om elevens fravær A Side 6 af 24

7 2.3 Eksamensplanlægning 2.4 Fagfordelinger 2.5 Lokaler 2.6 Skema Nye webservices W030 Elever i skemabegivenhed Med angivelse af en skemabegivenheds-id kan man med denne webservice får oplysninger om de elever, der er knyttet til den pågældende skemabegivenhed. Der kan i stedet afgrænses til dato og elev; så returneres skema med tilhørende fravær for denne ene elev på denne dag. A384 Generel skemaredigering (side 2 af 2) Der er tilføjet feltet Fravær-registreret. W001 Medarbejderskema I webservicen udtrækkes nu også den nye oplysning, Fravær-registreret A Side 7 af 24

8 2.7 Skoleophold Nye vinduer C593 Uddannelsesforløb På vinduet kan man registrere uddannelsesforløb og angive, hvilke skoleforløb og praktikforløb det består af. C594 Elev i Uddannelsesforløb I vinduet kan man registrere og redigere uddannelsesforløb for elever. Nye udskrifter D589 Autorisation SSA-elever, indstillingsliste Der dannes en CSV-fil med en liste over færdige SSA-elever, der skal indsendes til Sundhedsstyrelsen med henblik på autorisation. D590 Oversigt over samlet tilskud Udskriften giver en oversigt over det samlede tilskud som en eller flere elever udløser. Tilskuddet beregnes på baggrund af elevernes individuelle uddannelsesforløb. C584 Elev i uddannelsesforløb Udskriften viser elever og de uddannelsesforløb de er tilknyttet. A711 Skolepraktik Der foreslås version for uddannelsen samt speciale fra den uddannelsesaftale, der ligger til grund for den elev-i-skolepraktik, der tilknyttes eleven. A694c AER perioder for Skoleforløb Feltet Tælleperiode er fjernet, da det ikke længere anvendes ved beregning af AER-bidrag. A777 Indberetning af årselever på Fuldtidsuddannelser Der er fjernet den automatiske bestilling af udskriften B891 Elever på to skoler, idet udskriften er udgået. A735 Bidragsperioder med afv. Udstrækning Der er ændret i udskriften, så der tages højde for tælleperioder med varighed mellem 0 og 1 skoledag, så disse kun udskrives, når der er fejl. A690 Indberetning til DS, ÅU Bevistype medtages nu i kladdeindberetningen. A240 Godkende DS-indberetning ÅU Bevistype videresendes nu til DS. B155 DS indberetning, ÅU kladde Der vises bevistype på vinduet A Side 8 af 24

9 B158 Indberetningsudskrift DS, ÅU kladde Der vises bevistype på udskriften. A781 Indberetning til DS, alm. Beregning af I/H-type er udvidet. Indberetningen er tilføjet oplysninger om første skoleperiode og periodetype for denne. B231 Godkende indberetning til DS, alm. Der overføres nu også oplysninger om første skoleperiode og periodetype for denne. B153 DS almindelig, kladde Vinduet har fået tilføjet oplysninger om første skoleperiode og periodetype for denne. B157 Indberetning til DS - ALM Udskriften har fået tilføjet oplysninger om første skoleperiode og periodetype for denne. B340 Genopretning efter ændring i skoledagskalender Der er fjernet brug af tælleperioder ved genberegning AER-bidrag. Bidragsperioder under skoleforløb genberegnes med hensyntagen til varighed under én skoledag efter ændringer i forløbsgruppens skoledagskalender A Side 9 af 24

10 3. Skolehjem 3.1 Booking 3.2 Værelser A Side 10 af 24

11 4. Personale 4.1 Arbejdstidsaftaler 4.2 Censorer 4.3 Personalestamdata A Side 11 af 24

12 4.4 Tidsregnskab Nye vinduer C020 Lønudbetalinger På vinduet kan man se, hvilke lønudbetalinger der kan overføres og er overført til SLS. Der kan frigives lønudbetalinger, der endnu ikke er frigivet. C020a Log for lønudbetalinger På dette detail-vindue til C020 kan ses status for overførsel til SLS (evt. fejlmeldinger/advarsler). C018 SLS-hændelser På vinduet kan man se, hvilke hændelser der kan overføres og er overført til SLS. Der kan frigives hændelser, der endnu ikke er frigivet. C018a Log for overførsel af SLS-hændelser På dette detail-vindue til C018 kan ses status for overførsel til SLS (evt. fejlmeldinger/advarsler). C049 Timepuljer På vinduet vedligeholdes oplysninger om timepuljer. Nye udskrifter C015 Lønudbetalinger Udskriften viser, hvilke lønudbetalinger der kan overføres og er overført til SLS. C016 Overførsel af lønudbetalinger Udskriften viser både lønudbetalingerne samt loglinjer over, hvordan data er blevet overført til SLS. Der vil kunne ses evt. advarsler og fejl ved overførslen. C050 Oversigt over timepuljer Udskriften giver en beregning af hvor mange lektioner, der i alt er gået til undervisning i perioden, og hvor mange ekstra timer, det evt. giver anledning til i forhold til det oprindelige timetal i puljen. C048 Oversigt over timepuljeforbrug Udskriften giver et overblik over den forbrugte tid på timepuljerne. C053 Planopfølgning Udskriften giver et overblik over, hvor mange timer en lærer har arbejdet i forhold til det planlagte. Udskriften skal udleveres til den enkelte medarbejder. C054 Planopfølgning overordnet Udskriften giver et samlet overblik over, hvor mange timer lærerne har arbejdet i forhold til det planlagte. Udskriften kan også udskrives til csv A Side 12 af 24

13 Nye batchjob C021 Overfør timer til SLS Dette batchjob overfører lønudbetalinger med J til frigivet elektronisk til SLS. C017 Klargør fravær til SLS Batchjobbet overfører fravær fra fraværstabellerne på typer med SLSårsagskode til hændelser, der derefter kan overføres til SLS. Dermed kan man overføre fx ferie elektronisk til SLS. C022 Overførsel af hændelser til SLS Dette batchjob overfører hændelser med J til frigivet elektronisk til SLS. B040 Timeseddel B041 Saldoregnskab B044 Timeseddel, AC-timelærere B049 Periodeopgørelse Der er indført mulighed for udsendelse af udskriften som en mail til hver enkelt medarbejder, som udskrives i udskriften. Hver medarbejder vil kun modtage sine egne oplysninger, der indgår i total-udskriften. A965 Fraværstyper Der er tilføjet feltet SLS-årsagskode på vinduet. B043 Lønudbetalingsliste Når der udskrives, vedligeholdes samtidig data i lønudbetalinger, så disse kan frigives til overførsel til SLS. B045 Pkat 82 Lønudbetalingsliste Når der udskrives, vedligeholdes samtidig data i lønudbetalinger, så disse kan frigives til overførsel til SLS. D965 Fraværstyper Der er tilføjet feltet SLS-årsagskode på udskriften. A978 Øvrige timer, ansættelsesforhold Der er nu muligt at tilknytte den timepulje, som de registrerede timer skal gå fra. B051 Foreløbig Periodeoversigt, fastansatte Der er indført to nye kolonner med forskellen mellem planen og de faktiske timer i hhv. procent og timer. B052 Summeret oversigt planer Der er indført tre nye kolonner med faktiske timer samt forskellen mellem planen og de faktiske timer i hhv. procent og timer A Side 13 af 24

14 5. Elevbetalinger D431 Debitorkartotek for NS Der er ændret i vinduet, så det fremgår, om en debitor er blokeret eller ej i Navision Stat. D400 Synkronisering mellem EASY-A og Navision Stat D438 Opkrævning af elevbetalinger i Navision Stat Der kan ikke foretages opkrævning på debitorer, som er blokeret i Navision Stat. C494 Manglende betalinger i forhold til indberetninger. Udskriften opdeles i to sektioner; Foretagne opkrævninger og Fremtidige opkrævninger. D438 Opkrævning af elevbetalinger i Navision Stat Batchjobbet at opdaterer nu feltet Opkrævet på holdplaceringerne, når der opkræves. Når der automatisk dannes opkrævninger for aktivitetsplaceringer vælges debitortype ud fra holdplaceringen, og evt. lærested findes også først her (for AMUelever). A424 Opkrævning for aktivitetsplacering Der kan oprettes opkrævning-pr-rate på læresteder, der er registreret på elevens holdplacering (lærested eller betalingslærested). Der er ændret den default, der sættes i felterne Debitortype og EASY-A ident A Side 14 af 24

15 6. Elever 6.1 Elevstamdata Nye vinduer B868 Filarkiv På vinduet kan man uploade samt vise uploadede filer tilknyttet en person. B872 Typekartotek På vinduet kan man definere og redigere typer til brug i vinduet B868 Filarkiv. C580 Optag og studiestart På vinduet kan registreres optag og tilhørende studiestarter (SOSU). C581 Generel ansøgning På vinduet kan registreres ansøgninger for SOSU-elever. C582 Behandling af generelle ansøgninger På vinduet kan man behandle et antal ansøgninger ad gangen. C588 Oversigt over elevnoter Vinduet giver en oversigt over elevnoter. Nye udskrifter D580 Flettefil: Generelle ansøgninger Flettefilen indeholder oplysninger om ansøgere til specifikke optag. D582 Ansøgerliste Der udskrives en ansøgerliste for et givent optag. Udskriften fungerer ligeledes som lang skærmkopi for vinduet C582 Behandling af generelle ansøgninger. D585 Samtaleliste Der udskrives en samtaleliste per uddannelsesvejleder. D588 Oversigt over elevnoter Udskriften viser elevnoter. Nye batchjob B869 Udlæsning af samtlige filer Batchjobbet kan udlæse samtlige filer, der er overført til EASY-A. Batchjobbet er tænkt til den situation, hvor der brug for at kunne eksportere filerne til et andet eksternt system A Side 15 af 24

16 A580 Elev på fuldtidsuddannelse A581 Elev på ÅU/AMU Fra disse vinduer er det nu muligt at foretage online CPR-opslag i CPRregistret. Derved opdateres personstamdata Der er tilføjet højre-mus til vinduet B868 Filarkiv. B755 Omdøb og sammenflet CPR-numre Når der flyttes holdplaceringer fra én person til en anden, opdateres disse til at være navngivne. Desuden registreres også evt. nye oplysninger på holdplaceringer, elever og personer. B355 Opdatering af beskeder i indbakken Der er tilføjet funktionalitet, som kan overføre data til Efteruddannelse.dk. A167 CPR abonnementsændringer B901 EASY-F: Indlæsning af CPR-abonnementer fra EASY-A og -P Batchjobbene kan nu markere skolers CPR-abonnementer som værende relevante for Efteruddannelse.dk. A580 Elev på fuldtidsuddannelse Der er tilføjet felterne Pers ID, Uddannelseskort, Mentor, Ansøger og Uddannelsesvejleder. Kompetencevurderet, A582 Personer Der er tilføjet nye oplysninger i forbindelse med SOSU. A588 Noter for elev Der er tilføjet en højre mus til det nye vindue C588 Oversigt over elevnoter. B024 Personer rev. Spor Der er tilføjet felterne Kompetencevurderet og Mentor. B407 Elever, rev. Spor På vinduet er tilføjet felterne Optages, Afgangsmeldes, Uddannelsesvejleder og Uddannelseskort. A166 CPR-opdatering B458 Opdater læresteder Batchjobbene vil ikke køre, hvis der er angivet J til trimmeoplysningen Navision ude af drift. Det gør det muligt (sammen med andre mindre rettelser) at køre videre med EASY-A, selv om Navision er lukket og under opgradering A Side 16 af 24

17 6.2 Elevflytning og Udlån C211 Massedeling, modtagelse Der gives mulighed for at angive en rate i forbindelse med placering af godkendte deleelever på hold. B891 Elever på flere skoler Udskriften er udgået. 6.3 Fravær Nye vinduer C073 Rediger skemabaseret fravær På vinduet kan man se og opdatere fraværskode på skemabaseret fravær for elever på afgrænsede hold i en periode. Det anvendes til at korrigere fraværskoder sat på i Elevplan. Nye udskrifter C074 Fraværsregistrering på skemabegivenheder Udskriften giver overblik over, hvilke skemabegivenheder der endnu ikke er registreret skemabaseret fravær for (eller hvor der ikke er angivet, at man har taget stilling til fraværet). B763 Fraværsliste, arbejdsgiver Udskriften giver en liste over skemabaseret fravær, der kan fremsendes til en arbejdsgiver. Nye webservices W031 Registrer skemabaseret fravær Med denne webservice kan man registrere skemabaseret fravær med udgangspunkt i skemabegivenheds-id og elever. A181 Fraværsprotokol skemabaseret A188 Fraværsoversigt skemabaseret Der opdateres nu på skemabegivenheden, at der er registreret fravær på de, når der registreres fravær på fraværsprotokollen på disse vinduer. 6.4 Karakterer 6.5 Undervisningsmaterialer A Side 17 af 24

18 6.6 Uddannelsesaftaler Nye vinduer C591 SOSU Uddannelsesaftaler På vinduet kan man registrere SOSU uddannelsesaftaler for elever. C592 Praktikforløb På vinduet kan man registrere basisinformationer om praktikforløb. C595 Elev i praktikforløb På vinduet kan man registrere og ændre en elevs praktikforløb. C596 Antal elever på praktiksteder På vinduet kan man se, hvor mange elever der er i praktik på forskellige praktiksteder i en given periode. Nye udskrifter D595 Elev i praktikforløb Udskriften er en lang skærmkopi af C595 og viser elevers praktikforløb. D596 Antal elever på praktiksteder Udskriften er en lang skærmkopi af C596 og viser antal elever på praktiksteder. C041 AER-indberetninger for person Udskriften viser de indberettede AER-bidrag for en person. Udskriften anvendes også som lang skærmkopi for vinduet B957 AER-indberetninger for person. B960 AER-indberetnings bidrag Vinduet er ændret til at understøtte en ny arbejdsform, hvor AER-bidrag indberettes direkte fra vinduet via webservicekald. B957 AER-indberetninger for person Vinduet er tilpasset den nye måde at indberette AER-bidrag på (tilføjet og fjernet felter). B959 AER-indberetningsbidrag Der medtages nye felter fra vinduet B960 AER-indberetningsbidrag. B962 AER-indberetning Dette job kan ikke benyttes efter , i stedet benyttes vinduet B960 til AER-indberetning. A649 Vis læresteder På vinduet er tilføjet P-nr og EAN-nr A Side 18 af 24

19 A651 Uddannelsesforløb På vinduet er tilføjet oplysninger om elevens praktikforløb og virksomhedsforlagt undervisning. Huller i elevens uddannelsesforløb vises med rød tekst i de omgivende forløb. B428 Uddannelsesforløb På udskriften er tilføjet oplysninger om elevens praktikforløb og virksomhedsforlagt undervisning. Huller i elevens uddannelsesforløb vises med * ved de omgivende forløb A Side 19 af 24

20 7. Ledelsesinformation A Side 20 af 24

21 8. Uddannelsesmodeller A890 Skolefag Der er tilføjet feltet Pris, der angiver den pris, som skal betales for at følge faget på et AMU-hold. Oplysningen arves ned på skolefag-på-hold for faget. A888 UVM-fag A889 UVM-fag, oversigt A890 Skolefag Der er tilføjet feltet fagkategori på disse vinduer A Side 21 af 24

22 9. Systemadministration 9.1 Autorisation 9.2 Batchjob og udskrifter 9.3 Dataudveksling Nye batchjob C599 Overførsel af SOSU aftaler og praktikforløb til EASY-P Batchjobbet overfører information om elevers SOSU uddannelsesaftaler og elevers praktikforløb til EASY-P. B448 Opdatering af centrale data hentet fra EASY-F Nye felter på tabellen skoler indlæses nu. Der indlæses også praktiktyper. A280 Aftaleindlæsning, total Jobbet opdaterer aftaler fra EASY-P, der svarer til SOSU uddannelsesaftaler, på speciel måde. 9.4 System B258 Daglig oprydning Batchjobbet sletter filer, der er uploadet til en person, hvis filens forældelsesdato er overskredet. 9.5 Generel indberetning A Side 22 af 24

23 10. EASY-F Nye vinduer B878 A-kasser Vinduet gør det muligt at registrere data i A-kasser og A-kasse afdelinger. Oplysningerne registreres kun på EASY-F og anvendes fra Efteruddannelse.dk. T047 TVA Praktiktyper På vinduet kan man registrere og vedligeholde praktiktyper centralt. Data fordeles til skoler via TVA. T023 TVA-Skoler Der er tilføjet felterne Kursusbetingelser web og AMU indkvartering. B905 EASY-F: Indlæsning af lærestedsoplysninger i EASY-F Der indlæses nu P-nr og Afdeling fra grænsefladetabellen. B458 Opdater læresteder Oplysninger om P-nr og Afdeling medtages, når læresteder oprettes eller opdateres på de enkelte institutioner. T027 TVA ADM Frigiv tabel Der kan nu også frigives Praktiktyper A Side 23 af 24

24 11. EASY-S Der sendes fremover også oplysninger fra tabellerne Elevafdelinger, Lokationer og DS-afdelinger til EASY-S A Side 24 af 24

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden).

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden). Oprettelse af AMU-hold 10-06-2013/version 2/ Karina Brokær, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af AMU-hold... 1 Trin 1: Opret hold på A326 Hold... 2 Trin 2: Udfyld A335 Skolefag

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Kursistens side 23 4. Virksomhedens side 26 Brugerguide

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio administratorvejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 DIREKTION AutoPilot Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Sagsoprettelse...4 2.1 Stamdata...5 2.2 Statistiske grupperingsfelter...6 2.3

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Notat 12.09.08 -/- De grundlæggende begreber

Notat 12.09.08 -/- De grundlæggende begreber Notat 12.09.08 -/- Vedrørende: Fordeling: Skrevet af: Version nr.: 5 Skift af skolenummer, DS-nummer, IP-adresser, smemo og Oracle SID på en skoles EASY-A-system www.admsys.uni-c.dk UNI C Indledning...

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen

Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen HOVEDDOKUMENT : Applikationsbeskrivelse og funktionalitet Version 1.0.1 Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen 28.01.2009/MOL Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret

Læs mere