Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2"

Transkript

1 EASY-A Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A fra version 09.1 til og med version Først er de vigtigste ændringer omtalt kort. Derefter er ændringerne hovedsageligt beskrevet for hvert modul for sig. Modulerne er grupperet i delsystemer, der igen er grupperet i overordnede områder. For hvert delsystem er beskrivelserne delt ind i: Nye vinduer Nye udskrifter Nye batchjob Nye webservices (alle modultyper under ét). Indhold 1. Vigtige ændringer Aktiviteter Aktivitetsstamdata AMU Eksamensplanlægning Fagfordelinger Lokaler Skema Skoleophold Skolehjem Booking Værelser Personale Arbejdstidsaftaler Censorer Personalestamdata Tidsregnskab Elevbetalinger Elever Elevstamdata Elevflytning og Udlån Fravær Karakterer Undervisningsmaterialer Uddannelsesaftaler Ledelsesinformation A Side 1 af 24

2 8. Uddannelsesmodeller Systemadministration Autorisation Batchjob og udskrifter Dataudveksling System Generel indberetning EASY-F EASY-S A Side 2 af 24

3 1. Vigtige ændringer Af de større ændringer i systemet kan kort nævnes følgende: Integration til Efteruddannelse.dk I forbindelse med indførelse af mulighed for tilmelding til AMU-kurser på Efteruddannelse.dk, er der ændret en del i EASY-A. Det vedrører bl.a. Flere oplysninger på hold og holdplaceringer. Udvidelser af webservices til at håndtere tilmeldingerne. Fraværsregistrering på AMU-elever samt udvidelse af webservice til at angive fraværet. Mulighed for reservation af et antal unavngivne holdplaceringer og senere navngivning/ændring af disse. Opkrævning via lærested hhv. betalingslærested på holdplacering. Udvidelser pga. SOSU-skolernes ekstra behov Da SOSU-skolerne snart skal anvende EASY-A, er der indført ekstra funktionalitet. Det vedrører bl.a. håndtering af: optag og ansøgninger før eleverne starter på skolen praktikforløb håndtering af timepuljer. Elektronisk overførsel af oplysninger til SLS Det er fremover muligt at overføre oplysninger vedr. løn og ferie elektronisk til SLS. Ny grænseflade til AER Indberetning af AER-bidrag er lagt om, så det ikke følger de normale indberetningsprincipper, men foregår direkte fra vindue. Fraværsregistrering i Elevplan Der er indført webservices, der gør det muligt for Elevplan at registrere skemabaseret fravær i EASY-A. Filarkiv for elever Der er muligt at gemme diverse oplysninger om og tilknyttet elever i form af filer. Mailafsendelse af udskrifter Der er indført koncept, der gør det muligt at splitte udskrifter op og sende dem per mail. Dette er gennemført for fire udskrifter i tidsregnskab A Side 3 af 24

4 2. Aktiviteter 2.1 Aktivitetsstamdata Nye vinduer C212 Prøveoplysninger for hold I vinduet kan angives, at oplysninger om holdet skal overføres til de faglige udvalg. Samtidig kan angives, hvornår det forventes, at der skal afholdes prøve på dette hold. Nye batchjob C213 Overførsel af prøveoplysninger til EASY-P Batchjobbet overfører oplysninger om hold, holdplaceringer og prøvedatoer, der har interesse for de faglige udvalg, til EASY-P. W028 Holdplacering Der kan nu også overføres oplysninger om elevlektioner og eksamenstermin for ÅU-deleelever til Hold-indbakken. C070 Hold, indbakke Der er ændret så: Skolefag-på-hold kan opdateres med Elevlektioner og Eksamenstermin. Holdplaceringer slettes når den sidste skolefag-på-holdplacering slettes. B327 Indlæsning af hold fra Elevplan Der foreslås default-værdien "L" for feltet Fagstatus i blokken Skolefag på læringsaktivitet, hvis skolefaget har UVM-fagskode og ikke har tilknyttet et UVM-fag. Hvis skolefaget har tilknyttet et UVM-fag og har UVM-fagskode 50000, ændres default-værdien til "V". B329 Indlæsning af lokale fag fra Elevplan Der blokeres for at indlæse lokale fag fra Elevplan og knytte sådanne fag til et lokalt fag i EASY-A, der har et andet niveau end Elevplan-faget. Et Elevplan-fag med forkert niveau afvises. A326 Hold Følgende moduler kan nu også aktiveres via pop-up menuen: D433 Betalingsoversigt pr. aktivitet i NS A886 Tilskudsmærkekombinationer C212 Prøveoplysninger A318 Skoler Der er tilføjet felterne Kursusbetingelser web og AMU indkvartering. Desuden er der flyttet rundt på nogle af felterne A Side 4 af 24

5 2.2 AMU Nye vinduer B702c Oplysninger til VEU-skema mv. Dette nye detailvindue til B702 indeholder oplysninger, der registreres i Efteruddannelse.dk; oplysninger kan også vedligeholdes i EASY-A, og de synkroniseres med Efteruddannelse.dk. C069 Fraværsregistrering for AMU-elever På vinduet kan masseregistreres de fraværstimer, som AMU-elever har på kombinationer af hold og fag den enkelte dag. Nye webservices W034 Skift person på AMU-holdplacering Denne nye webservice kan håndtere navngivning af holdplaceringer samt flytning af holdplacering fra én elev til en anden. B847 Vedligeholdelse af centrale AMU-kursusplaceringer Der sikres, at de kursustyper (UVM-fag), som indtastes i vinduet, faktisk findes som fag. B529 Udskrivning af AMU-beviser Det sikres, at brugeren ikke angiver ulovlige bevisformater ved bestilling af AMU-bevis. B159 Udbuds-oplysninger for hold I forbindelse med tilpasning til uddannelsesguiden er der tilføjet et nyt felt, som gør det muligt at angive hvilket fag, der er holdets primære fag. Desuden er der tilføjet nye oplysninger, der er behov for på Efteruddannelse.dk, og der stilles større krav til tvungne data, hvis der angives J til udbudsindberetning. B752 Overførsel af aktivitets-udbud Der er tilføjet oplysninger om: Global-id på aktiviteten (Akti_guid), KviknrDS, Kviknr, og Hjemmeside (fra aktiviteten) samt Primært fag. B753 Indlæsning af aktivitets-udbud Jobbet er udvidet, så det kan sende oplysninger om nye, ændrede og slettede hold til Uddannelsesguiden via en webservice. Desuden medtages de ekstra oplysninger. W005 Aktivitetsudbud Webservicen medtager de nye oplysninger om: Global-id på aktiviteten (Akti_guid), KviknrDS, Kviknr, og Hjemmeside (fra aktiviteten) samt Primært fag A Side 5 af 24

6 B702 Holdplacering - AMU og/eller evt. detail Der er tilføjet felterne: Betaler, Opkrævet og Betalingslærested. A764 Deltagerliste 1 B764 Deltagerliste 2 Der er tilføjet oplysning om indkvarteringsønske samt den nye kontakttype MA (arbejdsmobiltelefon). W009 Holdplacering, AMU og ÅU Der er tilføjet mulighed for at indlæse en del nye oplysninger på holdplaceringerne. Samtidig giver webservicen mulighed for at man - i stedet for at angive elev med tilhørende adresse - kan angive et lærested og et antal unavngivne holdplaceringer. W027 Vedligeholde holdplaceringer Der kan nu også slettes holdplaceringer for AMU-elever. B702a Tilstededage På vinduet kan nu også registreres de fraværstimer, en elev har på faget den enkelte dag. W002 VEU-skema Webservicen leverer nu også oplysninger om elevens fravær A Side 6 af 24

7 2.3 Eksamensplanlægning 2.4 Fagfordelinger 2.5 Lokaler 2.6 Skema Nye webservices W030 Elever i skemabegivenhed Med angivelse af en skemabegivenheds-id kan man med denne webservice får oplysninger om de elever, der er knyttet til den pågældende skemabegivenhed. Der kan i stedet afgrænses til dato og elev; så returneres skema med tilhørende fravær for denne ene elev på denne dag. A384 Generel skemaredigering (side 2 af 2) Der er tilføjet feltet Fravær-registreret. W001 Medarbejderskema I webservicen udtrækkes nu også den nye oplysning, Fravær-registreret A Side 7 af 24

8 2.7 Skoleophold Nye vinduer C593 Uddannelsesforløb På vinduet kan man registrere uddannelsesforløb og angive, hvilke skoleforløb og praktikforløb det består af. C594 Elev i Uddannelsesforløb I vinduet kan man registrere og redigere uddannelsesforløb for elever. Nye udskrifter D589 Autorisation SSA-elever, indstillingsliste Der dannes en CSV-fil med en liste over færdige SSA-elever, der skal indsendes til Sundhedsstyrelsen med henblik på autorisation. D590 Oversigt over samlet tilskud Udskriften giver en oversigt over det samlede tilskud som en eller flere elever udløser. Tilskuddet beregnes på baggrund af elevernes individuelle uddannelsesforløb. C584 Elev i uddannelsesforløb Udskriften viser elever og de uddannelsesforløb de er tilknyttet. A711 Skolepraktik Der foreslås version for uddannelsen samt speciale fra den uddannelsesaftale, der ligger til grund for den elev-i-skolepraktik, der tilknyttes eleven. A694c AER perioder for Skoleforløb Feltet Tælleperiode er fjernet, da det ikke længere anvendes ved beregning af AER-bidrag. A777 Indberetning af årselever på Fuldtidsuddannelser Der er fjernet den automatiske bestilling af udskriften B891 Elever på to skoler, idet udskriften er udgået. A735 Bidragsperioder med afv. Udstrækning Der er ændret i udskriften, så der tages højde for tælleperioder med varighed mellem 0 og 1 skoledag, så disse kun udskrives, når der er fejl. A690 Indberetning til DS, ÅU Bevistype medtages nu i kladdeindberetningen. A240 Godkende DS-indberetning ÅU Bevistype videresendes nu til DS. B155 DS indberetning, ÅU kladde Der vises bevistype på vinduet A Side 8 af 24

9 B158 Indberetningsudskrift DS, ÅU kladde Der vises bevistype på udskriften. A781 Indberetning til DS, alm. Beregning af I/H-type er udvidet. Indberetningen er tilføjet oplysninger om første skoleperiode og periodetype for denne. B231 Godkende indberetning til DS, alm. Der overføres nu også oplysninger om første skoleperiode og periodetype for denne. B153 DS almindelig, kladde Vinduet har fået tilføjet oplysninger om første skoleperiode og periodetype for denne. B157 Indberetning til DS - ALM Udskriften har fået tilføjet oplysninger om første skoleperiode og periodetype for denne. B340 Genopretning efter ændring i skoledagskalender Der er fjernet brug af tælleperioder ved genberegning AER-bidrag. Bidragsperioder under skoleforløb genberegnes med hensyntagen til varighed under én skoledag efter ændringer i forløbsgruppens skoledagskalender A Side 9 af 24

10 3. Skolehjem 3.1 Booking 3.2 Værelser A Side 10 af 24

11 4. Personale 4.1 Arbejdstidsaftaler 4.2 Censorer 4.3 Personalestamdata A Side 11 af 24

12 4.4 Tidsregnskab Nye vinduer C020 Lønudbetalinger På vinduet kan man se, hvilke lønudbetalinger der kan overføres og er overført til SLS. Der kan frigives lønudbetalinger, der endnu ikke er frigivet. C020a Log for lønudbetalinger På dette detail-vindue til C020 kan ses status for overførsel til SLS (evt. fejlmeldinger/advarsler). C018 SLS-hændelser På vinduet kan man se, hvilke hændelser der kan overføres og er overført til SLS. Der kan frigives hændelser, der endnu ikke er frigivet. C018a Log for overførsel af SLS-hændelser På dette detail-vindue til C018 kan ses status for overførsel til SLS (evt. fejlmeldinger/advarsler). C049 Timepuljer På vinduet vedligeholdes oplysninger om timepuljer. Nye udskrifter C015 Lønudbetalinger Udskriften viser, hvilke lønudbetalinger der kan overføres og er overført til SLS. C016 Overførsel af lønudbetalinger Udskriften viser både lønudbetalingerne samt loglinjer over, hvordan data er blevet overført til SLS. Der vil kunne ses evt. advarsler og fejl ved overførslen. C050 Oversigt over timepuljer Udskriften giver en beregning af hvor mange lektioner, der i alt er gået til undervisning i perioden, og hvor mange ekstra timer, det evt. giver anledning til i forhold til det oprindelige timetal i puljen. C048 Oversigt over timepuljeforbrug Udskriften giver et overblik over den forbrugte tid på timepuljerne. C053 Planopfølgning Udskriften giver et overblik over, hvor mange timer en lærer har arbejdet i forhold til det planlagte. Udskriften skal udleveres til den enkelte medarbejder. C054 Planopfølgning overordnet Udskriften giver et samlet overblik over, hvor mange timer lærerne har arbejdet i forhold til det planlagte. Udskriften kan også udskrives til csv A Side 12 af 24

13 Nye batchjob C021 Overfør timer til SLS Dette batchjob overfører lønudbetalinger med J til frigivet elektronisk til SLS. C017 Klargør fravær til SLS Batchjobbet overfører fravær fra fraværstabellerne på typer med SLSårsagskode til hændelser, der derefter kan overføres til SLS. Dermed kan man overføre fx ferie elektronisk til SLS. C022 Overførsel af hændelser til SLS Dette batchjob overfører hændelser med J til frigivet elektronisk til SLS. B040 Timeseddel B041 Saldoregnskab B044 Timeseddel, AC-timelærere B049 Periodeopgørelse Der er indført mulighed for udsendelse af udskriften som en mail til hver enkelt medarbejder, som udskrives i udskriften. Hver medarbejder vil kun modtage sine egne oplysninger, der indgår i total-udskriften. A965 Fraværstyper Der er tilføjet feltet SLS-årsagskode på vinduet. B043 Lønudbetalingsliste Når der udskrives, vedligeholdes samtidig data i lønudbetalinger, så disse kan frigives til overførsel til SLS. B045 Pkat 82 Lønudbetalingsliste Når der udskrives, vedligeholdes samtidig data i lønudbetalinger, så disse kan frigives til overførsel til SLS. D965 Fraværstyper Der er tilføjet feltet SLS-årsagskode på udskriften. A978 Øvrige timer, ansættelsesforhold Der er nu muligt at tilknytte den timepulje, som de registrerede timer skal gå fra. B051 Foreløbig Periodeoversigt, fastansatte Der er indført to nye kolonner med forskellen mellem planen og de faktiske timer i hhv. procent og timer. B052 Summeret oversigt planer Der er indført tre nye kolonner med faktiske timer samt forskellen mellem planen og de faktiske timer i hhv. procent og timer A Side 13 af 24

14 5. Elevbetalinger D431 Debitorkartotek for NS Der er ændret i vinduet, så det fremgår, om en debitor er blokeret eller ej i Navision Stat. D400 Synkronisering mellem EASY-A og Navision Stat D438 Opkrævning af elevbetalinger i Navision Stat Der kan ikke foretages opkrævning på debitorer, som er blokeret i Navision Stat. C494 Manglende betalinger i forhold til indberetninger. Udskriften opdeles i to sektioner; Foretagne opkrævninger og Fremtidige opkrævninger. D438 Opkrævning af elevbetalinger i Navision Stat Batchjobbet at opdaterer nu feltet Opkrævet på holdplaceringerne, når der opkræves. Når der automatisk dannes opkrævninger for aktivitetsplaceringer vælges debitortype ud fra holdplaceringen, og evt. lærested findes også først her (for AMUelever). A424 Opkrævning for aktivitetsplacering Der kan oprettes opkrævning-pr-rate på læresteder, der er registreret på elevens holdplacering (lærested eller betalingslærested). Der er ændret den default, der sættes i felterne Debitortype og EASY-A ident A Side 14 af 24

15 6. Elever 6.1 Elevstamdata Nye vinduer B868 Filarkiv På vinduet kan man uploade samt vise uploadede filer tilknyttet en person. B872 Typekartotek På vinduet kan man definere og redigere typer til brug i vinduet B868 Filarkiv. C580 Optag og studiestart På vinduet kan registreres optag og tilhørende studiestarter (SOSU). C581 Generel ansøgning På vinduet kan registreres ansøgninger for SOSU-elever. C582 Behandling af generelle ansøgninger På vinduet kan man behandle et antal ansøgninger ad gangen. C588 Oversigt over elevnoter Vinduet giver en oversigt over elevnoter. Nye udskrifter D580 Flettefil: Generelle ansøgninger Flettefilen indeholder oplysninger om ansøgere til specifikke optag. D582 Ansøgerliste Der udskrives en ansøgerliste for et givent optag. Udskriften fungerer ligeledes som lang skærmkopi for vinduet C582 Behandling af generelle ansøgninger. D585 Samtaleliste Der udskrives en samtaleliste per uddannelsesvejleder. D588 Oversigt over elevnoter Udskriften viser elevnoter. Nye batchjob B869 Udlæsning af samtlige filer Batchjobbet kan udlæse samtlige filer, der er overført til EASY-A. Batchjobbet er tænkt til den situation, hvor der brug for at kunne eksportere filerne til et andet eksternt system A Side 15 af 24

16 A580 Elev på fuldtidsuddannelse A581 Elev på ÅU/AMU Fra disse vinduer er det nu muligt at foretage online CPR-opslag i CPRregistret. Derved opdateres personstamdata Der er tilføjet højre-mus til vinduet B868 Filarkiv. B755 Omdøb og sammenflet CPR-numre Når der flyttes holdplaceringer fra én person til en anden, opdateres disse til at være navngivne. Desuden registreres også evt. nye oplysninger på holdplaceringer, elever og personer. B355 Opdatering af beskeder i indbakken Der er tilføjet funktionalitet, som kan overføre data til Efteruddannelse.dk. A167 CPR abonnementsændringer B901 EASY-F: Indlæsning af CPR-abonnementer fra EASY-A og -P Batchjobbene kan nu markere skolers CPR-abonnementer som værende relevante for Efteruddannelse.dk. A580 Elev på fuldtidsuddannelse Der er tilføjet felterne Pers ID, Uddannelseskort, Mentor, Ansøger og Uddannelsesvejleder. Kompetencevurderet, A582 Personer Der er tilføjet nye oplysninger i forbindelse med SOSU. A588 Noter for elev Der er tilføjet en højre mus til det nye vindue C588 Oversigt over elevnoter. B024 Personer rev. Spor Der er tilføjet felterne Kompetencevurderet og Mentor. B407 Elever, rev. Spor På vinduet er tilføjet felterne Optages, Afgangsmeldes, Uddannelsesvejleder og Uddannelseskort. A166 CPR-opdatering B458 Opdater læresteder Batchjobbene vil ikke køre, hvis der er angivet J til trimmeoplysningen Navision ude af drift. Det gør det muligt (sammen med andre mindre rettelser) at køre videre med EASY-A, selv om Navision er lukket og under opgradering A Side 16 af 24

17 6.2 Elevflytning og Udlån C211 Massedeling, modtagelse Der gives mulighed for at angive en rate i forbindelse med placering af godkendte deleelever på hold. B891 Elever på flere skoler Udskriften er udgået. 6.3 Fravær Nye vinduer C073 Rediger skemabaseret fravær På vinduet kan man se og opdatere fraværskode på skemabaseret fravær for elever på afgrænsede hold i en periode. Det anvendes til at korrigere fraværskoder sat på i Elevplan. Nye udskrifter C074 Fraværsregistrering på skemabegivenheder Udskriften giver overblik over, hvilke skemabegivenheder der endnu ikke er registreret skemabaseret fravær for (eller hvor der ikke er angivet, at man har taget stilling til fraværet). B763 Fraværsliste, arbejdsgiver Udskriften giver en liste over skemabaseret fravær, der kan fremsendes til en arbejdsgiver. Nye webservices W031 Registrer skemabaseret fravær Med denne webservice kan man registrere skemabaseret fravær med udgangspunkt i skemabegivenheds-id og elever. A181 Fraværsprotokol skemabaseret A188 Fraværsoversigt skemabaseret Der opdateres nu på skemabegivenheden, at der er registreret fravær på de, når der registreres fravær på fraværsprotokollen på disse vinduer. 6.4 Karakterer 6.5 Undervisningsmaterialer A Side 17 af 24

18 6.6 Uddannelsesaftaler Nye vinduer C591 SOSU Uddannelsesaftaler På vinduet kan man registrere SOSU uddannelsesaftaler for elever. C592 Praktikforløb På vinduet kan man registrere basisinformationer om praktikforløb. C595 Elev i praktikforløb På vinduet kan man registrere og ændre en elevs praktikforløb. C596 Antal elever på praktiksteder På vinduet kan man se, hvor mange elever der er i praktik på forskellige praktiksteder i en given periode. Nye udskrifter D595 Elev i praktikforløb Udskriften er en lang skærmkopi af C595 og viser elevers praktikforløb. D596 Antal elever på praktiksteder Udskriften er en lang skærmkopi af C596 og viser antal elever på praktiksteder. C041 AER-indberetninger for person Udskriften viser de indberettede AER-bidrag for en person. Udskriften anvendes også som lang skærmkopi for vinduet B957 AER-indberetninger for person. B960 AER-indberetnings bidrag Vinduet er ændret til at understøtte en ny arbejdsform, hvor AER-bidrag indberettes direkte fra vinduet via webservicekald. B957 AER-indberetninger for person Vinduet er tilpasset den nye måde at indberette AER-bidrag på (tilføjet og fjernet felter). B959 AER-indberetningsbidrag Der medtages nye felter fra vinduet B960 AER-indberetningsbidrag. B962 AER-indberetning Dette job kan ikke benyttes efter , i stedet benyttes vinduet B960 til AER-indberetning. A649 Vis læresteder På vinduet er tilføjet P-nr og EAN-nr A Side 18 af 24

19 A651 Uddannelsesforløb På vinduet er tilføjet oplysninger om elevens praktikforløb og virksomhedsforlagt undervisning. Huller i elevens uddannelsesforløb vises med rød tekst i de omgivende forløb. B428 Uddannelsesforløb På udskriften er tilføjet oplysninger om elevens praktikforløb og virksomhedsforlagt undervisning. Huller i elevens uddannelsesforløb vises med * ved de omgivende forløb A Side 19 af 24

20 7. Ledelsesinformation A Side 20 af 24

21 8. Uddannelsesmodeller A890 Skolefag Der er tilføjet feltet Pris, der angiver den pris, som skal betales for at følge faget på et AMU-hold. Oplysningen arves ned på skolefag-på-hold for faget. A888 UVM-fag A889 UVM-fag, oversigt A890 Skolefag Der er tilføjet feltet fagkategori på disse vinduer A Side 21 af 24

22 9. Systemadministration 9.1 Autorisation 9.2 Batchjob og udskrifter 9.3 Dataudveksling Nye batchjob C599 Overførsel af SOSU aftaler og praktikforløb til EASY-P Batchjobbet overfører information om elevers SOSU uddannelsesaftaler og elevers praktikforløb til EASY-P. B448 Opdatering af centrale data hentet fra EASY-F Nye felter på tabellen skoler indlæses nu. Der indlæses også praktiktyper. A280 Aftaleindlæsning, total Jobbet opdaterer aftaler fra EASY-P, der svarer til SOSU uddannelsesaftaler, på speciel måde. 9.4 System B258 Daglig oprydning Batchjobbet sletter filer, der er uploadet til en person, hvis filens forældelsesdato er overskredet. 9.5 Generel indberetning A Side 22 af 24

23 10. EASY-F Nye vinduer B878 A-kasser Vinduet gør det muligt at registrere data i A-kasser og A-kasse afdelinger. Oplysningerne registreres kun på EASY-F og anvendes fra Efteruddannelse.dk. T047 TVA Praktiktyper På vinduet kan man registrere og vedligeholde praktiktyper centralt. Data fordeles til skoler via TVA. T023 TVA-Skoler Der er tilføjet felterne Kursusbetingelser web og AMU indkvartering. B905 EASY-F: Indlæsning af lærestedsoplysninger i EASY-F Der indlæses nu P-nr og Afdeling fra grænsefladetabellen. B458 Opdater læresteder Oplysninger om P-nr og Afdeling medtages, når læresteder oprettes eller opdateres på de enkelte institutioner. T027 TVA ADM Frigiv tabel Der kan nu også frigives Praktiktyper A Side 23 af 24

24 11. EASY-S Der sendes fremover også oplysninger fra tabellerne Elevafdelinger, Lokationer og DS-afdelinger til EASY-S A Side 24 af 24

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

Indberetning af årselever Skolepraktik

Indberetning af årselever Skolepraktik Indberetning af årselever Skolepraktik 21-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 2 Grundlag for indberetning... 2 Kontrol af grundlag... 4

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Holdflytning og vipning m.v.

Holdflytning og vipning m.v. Holdflytning og vipning m.v. Version 1.0, 19-04-2013/UNI-C, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold 1 Generelt 1 Flytning og vipning 1 Holdflytning 2 Vipning 3 Holdvipning 3 Vipning af skoleforløb 4 Vipning

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse

Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse 11-09-2013/version 2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af GVU-hold... 1 Trin 1: Opret hold

Læs mere

Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen

Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange og batchjobs Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C C619 EVE-indberetning, flettefil danner en CSV-fil med oplysninger om antal årselever og kroneforbrug fordelt på EVE-grupper,

Læs mere

Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net

Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net Elever placeret på præsentations- eller brobygningshold i Brobygning.net overføres til EASY-A med cpr-nr, navn og adresse. Følgende vejledning guider

Læs mere

Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus

Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus Elevbetalinger Inspirationsdag 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus Baggrund Det var tidligere et stort arbejde at opkræve/fakturere rekvireret undervisning Rekvireret

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden).

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden). Oprettelse af AMU-hold 10-06-2013/version 2/ Karina Brokær, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af AMU-hold... 1 Trin 1: Opret hold på A326 Hold... 2 Trin 2: Udfyld A335 Skolefag

Læs mere

Skolepraktik og elevplan på uddannelsescenter Holstebro.

Skolepraktik og elevplan på uddannelsescenter Holstebro. Skolepraktik og elevplan på uddannelsescenter Holstebro. I denne vejledning kan du læse hvordan og hvad der skal til inden at man kan bruge mange af elevplans faciliteter i forbindelse med skolepraktikelevens

Læs mere

EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler

EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler December 2009 EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SVENDEPRØVEFACILITETER... 2 2.1 EASY-A HOLDLISTER KAN NU OVERFØRES ELEKTRONISK FRA EASY-A

Læs mere

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 I forbindelse med installation af version 10.2 blev SU-batchjob R014 ændret. Samtidig

Læs mere

Notat 12.09.08 -/- De grundlæggende begreber

Notat 12.09.08 -/- De grundlæggende begreber Notat 12.09.08 -/- Vedrørende: Fordeling: Skrevet af: Version nr.: 5 Skift af skolenummer, DS-nummer, IP-adresser, smemo og Oracle SID på en skoles EASY-A-system www.admsys.uni-c.dk UNI C Indledning...

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole 27-01-2015/version 1.1 Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af ansøgningsgrundlag og registrering af tilstedeværelse

Læs mere

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetninger Eksempler Elektronisk indberetning Manuel indberetning

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af denne generelle vejledning med link til en

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter

Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter på skolens hjemmeside Sidst opdateret 13.07.2005/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Forberedelse af data Overførsel af data (aktivitetsudbud)

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Marianne Guerry Larsen

Efteruddannelse.dk. Marianne Guerry Larsen Efteruddannelse.dk Marianne Guerry Larsen Handler om administrativ lettelse på skolerne CPP1 Dias nummer 2 CPP1 [..]kommunikation MED kursisterne [..] Christina P. Bach Pedersen; 16-09-2009 3 faser Test

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Vejledningen beskriver lidt om, hvordan der dannes data til Tilbagemelding.dk (og dermed UVvej) fra erhvervsskolerne,

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side 7. udgave, revideret marts 2012 Vejledningen er opdateret i forbindelse med indførelse af ny side til masseredigering af tilmeldinger. Denne vejledning

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

Outlook integration via Exchange server

Outlook integration via Exchange server Outlook integration via Exchange server Affect IT tilbyder synkronisering af skemaer fra WebUntis til Exchange. Vi understøtter ligeledes Office365. Idet begivenhederne indlæses direkte i Exchange, vil

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter

EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter 18. november 2011 EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter Indhold 1 SVENDEPRØVER, FU05... 2 1.1 ANTAL ELEVER PÅ EN SVENDEPRØVE VISES NU... 2 1.2 NYT BEMÆRKNINGSFELT PR. ELEV

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser

Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser Formål og målgruppe Denne vejledning henvender sig til personer på ungdomsuddannelser, som har fået adgang til Uno Brobygning med det formål at deltage i arbejdet

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 0. Kom i gang 5 1. Ansøgninger 7 2. Afsluttede ansøgninger 13 3. Vis kursisternes

Læs mere

Praktik+ er opdateret med version 13.3 den 15. oktober 2013. Dette dokument beskriver ændringerne.

Praktik+ er opdateret med version 13.3 den 15. oktober 2013. Dette dokument beskriver ændringerne. Af Anne Birch Praktik+ er opdateret med version 13.3 den 15. oktober 2013. Dette dokument beskriver ændringerne. Indholdsfortegnelse: 1 Lærestedssiderne (L20/L21)... 3 1.1 AMU-tilmeldinger på læresteder

Læs mere

Det indledende vindue, når du har logget dig på WTS og EASY-P, ser ud som ovenfor.

Det indledende vindue, når du har logget dig på WTS og EASY-P, ser ud som ovenfor. Skærmdumps af EASY-P Generelt Det indledende vindue, når du har logget dig på WTS og EASY-P, ser ud som ovenfor. Bemærk menulinien, hvor fra du kan fremsøge diverse oplysninger. Du vil oftest have brug

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.49.0. J.nr. 4004-V1544-10. Version 1.49.0 Copyright 2013 CSC Scandihealth A/S. Den 25. juli 2013

Versionsbrev. LUDUS version 1.49.0. J.nr. 4004-V1544-10. Version 1.49.0 Copyright 2013 CSC Scandihealth A/S. Den 25. juli 2013 Versionsbrev LUDUS version 1.49.0 Den 25. juli 2013 J.nr. 4004-V1544-10 Den 25. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. Generelt... 5 3.1 Sikkerhedsadministration

Læs mere

Vejledning til elevplan for elever

Vejledning til elevplan for elever Det her er en introduktion til, hvordan du som elev bruger Elevplan. Det er vigtigt at du øver dig dagligt i at logge på Elevplan, så du bliver fortrolig med at bruge den. I denne vejledning kan du få

Læs mere

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks.

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks. Løsninger til din arbejdsdag Systemerne fra I-Arkaden er udviklet i tæt samarbejde med dagligdagens brugere, og er derfor lavet til at løse arbejdsdagens opgaver så glidende som muligt. Modent system i

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009 2012 Manual til Løn ShopProloen Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn Consulo ApS 02-06-2009 1 Introduktion 4 1.1 Formål 4 1.2 Anvendelse 4 2 Referencer 5

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning Easytools Brugervejled ning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hovedmenuen...3 Skemamenuen... 5 Klik på en skemabrik...5 Før fravær...5 Find ledigt lokale til lektionen...5 Aflys lektionen...5 Send

Læs mere

Resultater fra Procesarbejde

Resultater fra Procesarbejde Resultater fra Procesarbejde Mai-Britt Brun Schor, 28. maj 2015 31-07-2015 Side 1 Proces og deltagere Tre workshops med fokus på Hovedprocesser Kerneprocesser (til fra EASY/Elevplan) Deltagere Helle Torp

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedersmedarbejdere har. Anden del indeholder

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER 1. Indledning... 1 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 1 3. Hvordan fungerer kontaktbogen?... 3 4. Udskrifter udtræk til Excel... 5 1. Indledning Adressen til siden er www.brobygning.net.

Læs mere

ELEKTRONISK INDKALDELSE VIA ELEVPLAN

ELEKTRONISK INDKALDELSE VIA ELEVPLAN ELEKTRONISK INDKALDELSE VIA ELEVPLAN Informationsbrev til alle læresteder Easy-A: Opret hold i Easy-A (eventuelt ét til hver uddannelse). Husk: Inden der igen skal indberettes årselever, skal alle eleverne

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Appendiks I: Effektiviseringspotentialer per forbedringsforslag brudt ned på institutioner og uddannelser. 3. juni 2009

Appendiks I: Effektiviseringspotentialer per forbedringsforslag brudt ned på institutioner og uddannelser. 3. juni 2009 Appendiks I: Effektiviseringspotentialer per forbedringsforslag brudt ned på institutioner og uddannelser 3. juni 2009 0 Effektiviseringspotentiale* brudt ned på institutioner og uddannelser (1/5) Ansøgning

Læs mere

Indberetning af formålsog årsregnskab 2013. Brugervejledning 1.0

Indberetning af formålsog årsregnskab 2013. Brugervejledning 1.0 Indberetning af formålsog årsregnskab 2013 Brugervejledning 1.0 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Klargøring af formåls og årsregnskab... 3 2.1 Find frem til rapportpakken... 3 2.2 Hovedmenuen til

Læs mere

EASY-P 14.3: EUD-reform Elevtype i aftale- og søgevinduer Email og mobil deles med Elevplan og EASY-A + det løse

EASY-P 14.3: EUD-reform Elevtype i aftale- og søgevinduer Email og mobil deles med Elevplan og EASY-A + det løse EASY-P 14.3: EUD-reform Elevtype i aftale- og søgevinduer Email og mobil deles med Elevplan og EASY-A + det løse Vedrørende: Version 14.3 Skrevet af: Version: 1 Inger Riber Vester Voldgade 123 1552 København

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS Light version 1.21.0. Den 16. december 2008. J.nr.: 4004 V1559 08. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS Light version 1.21.0. Den 16. december 2008. J.nr.: 4004 V1559 08. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS Light version 1.21.0 Den 16. december 2008 J.nr.: 4004 V1559 08 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

04 veu administrationens SIDER/13.05.2009. EfterUddannelse.dk 5 Skolens sider til udsendelse af breve beskrivelse af Aflevering 13.05.

04 veu administrationens SIDER/13.05.2009. EfterUddannelse.dk 5 Skolens sider til udsendelse af breve beskrivelse af Aflevering 13.05. 1 EfterUddannelse.dk 5 Skolens sider til udsendelse af breve beskrivelse af Aflevering 13.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login

Læs mere

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark HR-Løn masseindberetning Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark Oktober 2014 1 Introduktion I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Digital indberetning af Årsrapport XBRL Version 2013.01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in og overfør filerne til din computer 4 Indberet

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.67.03

Programopdatering version DSM 01.67.03 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Elevplan vejledning 2013

Elevplan vejledning 2013 Elevplan vejledning 2013 Indhold Sådan logger du på:... 1 Sådan indtaster du dit mobilnummer og ændre din mailadresse:... 2 Fraværsbesked sendt fra startsiden... 3 Fraværsbesked sendt fra skemaet... 4

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 EASY 3000/ EASY 4000 BRUGER Indholdsfortegnelse 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 3. Brugerfladen på Internettet side

Læs mere