Spørgeskema nr.: Uge SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer"

Transkript

1 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning) Interview blev ikke gennemført pga. (sæt kryds): Uvilje til at deltage Manglende kontakt

2 A. Museet Jeg vil gerne starte med nogle generelle spørgsmål angående museets ansatte: 1) Hvor mange ansatte har museet? 2) Hvor mange af disse har en kunstfaglig baggrund? 3) Hvilken stilling varetager du i museet? 4) Hvilken uddannelsesbaggrund har du? B. Hjemmesiden Så bevæger vi os videre til sektion B - De følgende spørgsmål sætter fokus på museets hjemmeside 5) Hvilket år fik I jeres første hjemmeside? 6) I nærværende spørgsmål bedes du svare be- eller afkræftende på følgende udsagn. Siden vi fik vores hjemmeside, har vi... - udbygget siden med flere sider ja nej ved ikke - tilføjet nye funktioner fx gæstebog ja nej ved ikke - fået et nyt design/udseende ja nej ved ikke - forbedret brugervenligheden ja nej ved ikke - lavet særlige online udstillinger ja nej ved ikke

3 7) Udover den løbende opdatering har I da planer om ændringer af hjemmesiden inden for det næste år fx nye funktioner eller nyt design? Du bedes vælge én af følgende svarmuligheder: Ja Nej Ved ikke (Hvis nej/ved ikke gå til spørgsmål 9) 8) Hvilke? 9) Hvor ofte opdaterer I hjemmesiden? Du bedes vælge én af følgende svarmuligheder: Hver dag Ugentligt Månedligt Efter behov fx i forbindelse med nye aktiviteter eller udstillinger Ved ikke 10) Hvor vigtigt mener I, det er at opdatere hjemmesiden jævnligt? Du bedes vælge én af følgende svarmuligheder: Altafgørende Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt

4 C. Hjemmesiden og samarbejdspartnere Så er vi kommet til sektion C, hvor spørgsmålene sætter fokus på museets hjemmeside og mulige samarbejdspartnere 11) Hvilket billede af hjemmesiden vil I gerne give den besøgende? Du bedes vælge én af følgende svarmuligheder: Siden er klassisk Siden er informativ Siden er nytænkende Siden er moderne Andet 12) Hvem står bag designet af jeres hjemmeside jeg skal uddybe, at design her refererer til idéudvikling, koncept, layout og funktion? Du bedes vælge én af følgende svarmuligheder: en medarbejder et bureau en privatperson fx en bekendt af en medarbejder et samarbejde mellem bureau og medarbejder Andre (hvis der svares medarbejder gå til spørgsmål 17) 13) I det følgende bedes du svare be- eller afkræftende på de enkelte udsagn: Vores samarbejdspartner har stået for idéudvikling ja nej Vores samarbejdspartner har stået for tekst ja nej Vores samarbejdspartner har stået for billeder ja nej Vores samarbejdspartner har stået for redaktion ja nej Vores samarbejdspartner har stået for layout/udtryk ja nej Vores samarbejdspartner har stået for programmering ja nej

5 14) I det følgende bedes du erklære dig enig/uenig i de enkelte udsagn Museet vil karakterisere samarbejdet med vores samarbejdspartner som... - Vellykket vi har fået den hjemmeside, som vi drømte om - Godt vi har formået at supplere hinandens kompetencer - Frustrerende vi har talt meget forbi hinanden - Utilfredsstillende vi har ikke fået det, som vi bad om 15) Varetager jeres samarbejdspartner andre af museets kommunikationsopgaver fx brochurer, kataloger? Du bedes vælge én af følgende svarmuligheder Ja Nej (hvis nej gå til spørgsmål 17) 16) hvilke? 17) Hvor mange af museets medarbejdere arbejder i det daglige med jeres hjemmeside? Du bedes vælge én af følgende svarmuligheder 1 medarbejder mellem 2-5 medarbejdere mellem 6-10 medarbejdere Over 10 Ved ikke

6 18) Hvad er dit ansvarsområde i forhold til hjemmesiden? Her bedes du vælge de relevante svarmuligheder: Jeg designer hjemmesiden dvs. idéudvikling og layout Jeg laver indhold til hjemmesiden fx finder billeder og skriver tekst Jeg redigerer hjemmesiden fx indsamler materiale fra de øvrige medarbejdere Jeg er beslutningstageren bag hjemmesiden andet D. Satsning/prioritet af hjemmeside Vi er nu nået til sektion D, hvor de enkelte spørgsmål ønsker at belyse, hvordan museets hjemmeside prioriteres i forhold til museets øvrige formidlingsaktiviteter 19) Hvad er jeres budget for hjemmesiden i 2005 (minus medarbejderløn)? Vælg én af følgende svarmuligheder: < 5000 kr. i 2005 mellem kr. mellem kr. > kr. Ved ikke

7 20) I det følgende bedes du svare be- eller afkræftende på de enkelte udsagn angående museets prioritering af formidlingstilbud: Museet prioriterer brochurer højere end hjemmesiden ja nej de prioriteres ligeligt bruges ikke Museet prioriterer kataloger højere end hjemmesiden ja nej de prioriteres ligeligt bruges ikke Museet prioriterer undervisningsmaterialer højere end hjemmesiden ja nej de prioriteres ligeligt bruges ikke Museet prioriterer rundvisninger højere end hjemmesiden ja nej de prioriteres ligeligt bruges ikke 21) I det følgende bedes du erklære dig enig/uenig i de enkelte udsagn Museets hjemmeside og de øvrige formidlingstilbud samarbejder og supplerer hinanden Museets hjemmeside er et individuelt tilbud med sin egen funktion 22) Har museet andre digitale tilbud fx digital kunst eller infostandere? Vælg én af følgende svarmuligheder Ja Nej (hvis nej gå til spørgsmål 24)

8 23) Hvilke digitale tilbud har museet? Computere i udstillinger med uddybende information ja nej Cd-rom produktioner ja nej Digital kunst ja nej PDA guide ja nej Audio guide ja nej Infostandere med internetadgang ja nej Andet 24) I det følgende bedes du angive i hvor høj grad museet holder sig orienteret om digital kunstformidling gennem de nævnte muligheder: Museet holder sig orienteret om digital kunstformidling gennem konferencer i høj grad i nogen grad slet ikke Museet holder sig orienteret om digital kunstformidling gennem onlineudstillinger i høj grad i nogen grad slet ikke Museet holder sig orienteret om digital kunstformidling gennem kurser i høj grad i nogen grad slet ikke Museet holder sig orienteret om digital kunstformidling gennem artikler og forskning i høj grad i nogen grad slet ikke 25) Hvilket af følgende 3 udsagn er mest dækkende for museets opfattelse af WWW vælg én af følgende svarmuligheder WWW er et supplerende rum til museets øvrige udstillingsrum WWW er et distributionsmedie, der på linje med kataloger og brochure kan formidle kunst WWW er et kommunikationsmedie, der kan skabe kontakt til nye publikummer

9 26) I det følgende bedes du svare be- eller afkræftende på spørgsmålet: Vurderer I, at der er væsentlige forhindringer for en videreudvikling af hjemmesiden fx økonomi Ja Nej Ved ikke (hvis nej/ved ikke gå til spørgsmål 28) 27) I det følgende bedes du nu erklære dig enig/uenig i de enkelte udsagn Museets økonomi begrænser udfoldelsesmulighederne vi har ikke råd til at satse mere på vores hjemmeside: Vores egne faglige prioriteringer begrænser udfoldelserne vi ønsker ikke at bruge flere ressourcer på at udvikle museets hjemmeside De strenge copyrightregler begrænser udfoldelsesmulighederne vi må ikke frit reproducere og tilgængeliggøre vores samling Manglende politisk prioritet fra statens side begrænser udfoldelsesmulighederne vi støttes ikke i at videreudvikle vores digitale kunstformidling 28) Tror du, at der inden for de næste 2 år vil ske en faglig opprioritering eller nedprioritering af jeres hjemmeside? Du bedes vælge én af følgende svarmuligheder Opprioritering Nedprioritering Det samme

10 29) Tror du, at der inden for de næste 2 år vil ske en økonomisk opprioritering eller nedprioritering af jeres hjemmeside? Du bedes vælge én af følgende svarmuligheder Opprioritering Nedprioritering Det samme E. Hjemmesidens funktion/hensigt Vi er nu nået til sektion E, hvor spørgsmålene sætter fokus på hjemmesidens funktion og hensigten med hjemmesiden 30) I det følgende spørgsmål bedes du angive i hvor høj grad, museet har haft følgende hensigter med hjemmesiden: Museet har fået en hjemmeside med den hensigt at markedsføre museet i høj grad i nogen grad slet ikke Museet har fået en hjemmeside med den hensigt at formidle museets aktiviteter i høj grad i nogen grad slet ikke Museet har fået en hjemmeside med den hensigt at tiltrække publikum i høj grad i nogen grad slet ikke Museet har fået en hjemmeside med den hensigt at give kunstoplevelser i høj grad i nogen grad slet ikke

11 31) I det følgende spørgsmål bedes du angive i hvor høj grad, museet har prioriteret følgende aspekter i udarbejdelsen af hjemmesiden: Vi har prioriteret design i høj grad i nogen grad slet ikke Vi har prioriteret indhold i høj grad i nogen grad slet ikke Vi har prioriteret brugervenlighed i høj grad i nogen grad slet ikke Vi har prioriteret formidling i høj grad i nogen grad slet ikke Vi har prioriteret oplevelse i høj grad i nogen grad slet ikke 32) I det følgende spørgsmål bedes du angive i hvor høj grad, museet synes følgende funktioner på hjemmesiden er vigtige: Informationer om åbningstider, adresse etc. i høj grad i nogen grad slet ikke Informationer om museets aktiviteter/kalender i høj grad i nogen grad slet ikke Informationer om museets samling og udstillinger i høj grad i nogen grad slet ikke Informationer om museets vision og mission i høj grad i nogen grad slet ikke Informationer om museets historie i høj grad i nogen grad slet ikke Undervisningsmateriale til børn og unge i høj grad i nogen grad slet ikke Database over museets værker i høj grad i nogen grad slet ikke Online udstillinger i høj grad i nogen grad slet ikke Online shop i høj grad i nogen grad slet ikke 33) I det følgende bedes du erklære dig enig/uenig i de enkelte udsagn Museets hjemmeside er primært tænkt som et supplement til et museumsbesøg, hvor man kan finde uddybende informationer Museets hjemmeside er primært tænkt som et selvstændigt tilbud, hvor man kan få sig en oplevelse af museet og dets udstillinger

12 34) I det følgende bedes du vælge ét svar blandt de mulige Hvilken metafor beskriver jeres hjemmesiden bedst? Reklamesøjle Brochure Kunstkatalog Formidlingskanal Oplevelsesrum Udstillingsrum andre F. Brugerne Så er vi kommet til sektion F, hvor der spørges ind til museets fokus på brugerne af hjemmesiden 35) I det følgende bedes du vælge ét svar blandt de mulige Hvem er hjemmesidens primære målgruppe? Børn og unge Museets kernepublikum Nye publikummer Hjemmesiden forsøger at nå flere målgrupper Hjemmesiden tager ikke højde for målgrupper Andre

13 36) I det følgende bedes du vælge ét svar blandt de mulige Har I gjort brug af brugertests? Ja, inden vi lavede siden Ja, undervejs Ja, efter vi har lavet siden Nej, men vil foretage en test inden for det næste år Nej 37) I det følgende bedes du vælge ét svar blandt de mulige Registrerer I, hvor mange der besøger jeres hjemmeside? Ja Nej Ved ikke (Hvis nej/ved ikke gå videre til spørgsmål 38) 38) I det følgende bedes du vælge ét svar blandt de mulige Hvor mange besøger i gennemsnit jeres hjemmeside dagligt? < 20 mellem mellem mellem > 200

14 39) I det følgende bedes du vælge ét svar blandt de mulige: Hvor mange henvendelser får I ugentligt på baggrund af jeres hjemmeside fx s eller personlige henvendelser? < 10 mellem mellem > 30 ved ikke 40) I det følgende bedes du vælge ét svar blandt de mulige: Hvilket billede af museet vil I gerne kommunikere med jeres hjemmeside? Vi vil gerne kommunikere, at vi er et... Klassisk museum Moderne museum Nytænkende museum Interessant museum Sanseligt museum Andet G. Andre museer Nu er vi nået til sektion G, hvor der spørges til museets relation til andre kunstmuseer og deres hjemmesider 41) I det følgende bedes du vælge ét svar blandt de mulige Har I ladet jer inspirere af andre museers hjemmesider i udarbejdelsen af jeres egen? Ja Nej Ved ikke (Hvis nej/ved ikke gå til spørgsmål 43)

15 42) Hvilke 43) I det følgende bedes du vælge ét svar blandt de mulige Samarbejder I med andre kunstmuseer omkring hjemmesiden? Ja Nej Ved ikke (Hvis nej/ved ikke gå til spørgsmål 45) 44) Dette samarbejde med andre kunstmuseer består i: Erfaringsudveksling ja nej Designsamarbejde ja nej Linkhenvisninger ja nej Fælles katalog ja nej Andet

16 G. Egen vurdering Afslutningsvist vil vi gerne spørge lidt til din mening 45) I de følgende bedes du erklære dig enig/uenig i de enkelte udsagn: Vores hjemmeside er som, vi ønsker den Jeg ville gerne have flere billeder på hjemmesiden fx database over værker Jeg ville gerne eksperimentere mere fx med interaktivitet og udstilling Jeg ville gerne have flere funktioner fx gæstebog og online shop Jeg kunne godt tænke mig at revidere den 46) Afslutningsvist vil jeg gerne spørge om, vi må tage kontakt til dig igen, hvis det bliver aktuelt med en uddybende samtale ja nej Endelig, skal jeg høre om der er noget du gerne vil tilføje her til slut? (noteres på bagsiden) Jeg vil gerne sige dig tusind tak fordi du ville deltage i interviewet. Du vil få tilsendt en rapport i februar 2005, hvor du kan læse om resultaterne af undersøgelsen.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik kolofon indhold Forfatter Iben Svensson - med sparring fra: - ole E. Jensen VUC Vestegnen - Torben Nielsen VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere