Beregninger til ansøgning hos ABT-fonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregninger til ansøgning hos ABT-fonden"

Transkript

1 Beregninger til ansøgning hos ABT-fonden Dette regneark beregner de forventede økonomiske gevinster ved kontaktcenterløsning med Jobcenterområdet og 20 selvvalgte artikler fra hver kommune. Dette faneblad laver beregningen for de 5 ansøger kommuner og på landsplan vedr.henvendelser i fronteksp. jobcenter og de 20 egenartikelområder. Næste faneblad laver beregningen vedr. sparet tid pr. samtale hos sagsbehandler i jobcenteret pr. samtaletype.. Andre forudsætninger Pris pr. årsværk (inkl. Pension og arbejdsplads mv.) Bruttotimer på et årsværk. Antal timer hvor der reelt udføres arbejde Beregninger om Jobcenterområdet - fronthenvendelser Gevinsten beregnes med udgangspunkt de fire største sagsområder, der ligger i Jobcentrene: A-kasse Kontanthjælp Sygedagpengeopfølgning Fleksjobbere Da der ikke kendes et præcise tal for antallet af henvendelser indenfor områderne, så er beregningen baseret på nogle kvalificerede skøn og vurderingen af antallet af henvendelser. Dette skøn og vurderingen lægger sig i forhold til, hvor mange henvendelser der er til hver ny startede sag. Det er i fokus, da det er henvendelser ved og omkring opstarten af sager, at det kan forventes der kan flyttes henvendelser til selvbetjening. I nedenstående tabel er det angivet hvad tidsforbruget og antallet af henvendelser er vurderet til for hvert af de fire områder. Antal Tidsforbrug pr. henvendelser ved henvendelse i Område en ny sag. min. A-kasse 3 5 Tidsforbruget for områder være dækkende alt arbejdet med henvendelse. Kontanthjælp 3 5 Sygedagpengeopfølgning 2 5 Fleksjobbere 2 5

2 Vurderingen af antal henvendelser bygger på en antagelse om: at der er en henvendelse før sagen starter, en henvendelse ved sagsopstart og en henvendelse ved første kontaktsamtale. Henvendelserne derefter er ikke i scope for denne beregning, da det vurderes at de ikke er de mest oplagte til at blive understøtte af kontaktcenterløsningen. For fleksjob og a-kasse sager, så er det vurderet til to, da det forventes at personer, der henvender sig om disse sagsområder har fået en større grad af afklaring tidligere. Vurderingerne er lavet i samarbejde med Frederikssund Kommune. Antal ny opstartede sager pr. kommune. Data henter på jobindsats.dk A-kasse (udtræk for 10 mdr.) A-kasse (omregnet til et år) Kontanthjælp (udtræk for 11 mdr.) Kontanthjælp (omregnet til et år) Sygedagpengeopfølgning (udtræk for 10 mdr.) Sygedagpengeopfølgning (omregnet til 12 mdr.) Fleksjob (udtræk for 12 mdr.) Antal forventede henvendelser disse sager giver pr. år (både telefoniske og personlige). Beregnet med udgangspunkt i det estimere antal henvendelser pr. nystartet sag. Frederikssund Sorø Slagelse Fredensborg Holbæk I alt Landstal A-kasse Kontanthjælp Sygedagpengeopfølgning Fleksjob I alt Fordelingen mellem personlige og telefoniske henvendelser (vurdering) Telefoniske 40% Personlige 60% Andel af henvendelser der flyttes til selvbetjening Andel af de første henvendelser, der forventes at kunne flyttes til selvbetjening 25,0%

3 Antal henvendelser, der forventes at kunne flyttes på år basis ved fuld implementering A-kasse Kontanthjælp Sygedagpengeopfølgning Fleksjob Forventet ressourcebesparelse i timer, årsværk og kr. for et år. I timer pr. år Frederikssund Sorø Slagelse Fredensborg Holbæk I alt Landstal A-kasse Kontanthjælp Sygedagpengeopfølgning Fleksjob I alt I årsværk pr. år Frederikssund Sorø Slagelse Fredensborg Holbæk I alt Landstalt A-kasse 0,15 0,13 0,36 0,11 0,28 1,03 26,6 Kontanthjælp 0,05 0,02 0,07 0,04 0,08 0,27 6,3 Sygedagpengeopfølgning 0,16 0,12 0,29 0,11 0,27 0,96 19,4 Fleksjob 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,4 I alt 0,36 0,27 0,73 0,27 0,63 2,26 52,7 I kr. pr. år Frederikssund Sorø Slagelse Fredensborg Holbæk I alt Landstalt A-kasse Kontanthjælp Sygedagpengeopfølgning Fleksjob I alt

4 Beregninger om 20 selvvalgte artikler Beregningen af effekten af 20 selvvalgte artikler tager udgangspunkt i antallet af henvendelser til borgerservice og hvor mange artikler der skal til at dække det området. Derved er det muligt at estimere en effekt pr. artikel. Effekten vil selvfølgelig variere efter kommunestørrelse. Beregningerne tager udgangspunkt i antallet af henvendelser til borgerservice i Frederikssund og hvor mange artikler, der skal til at dække de opgaver med Kontaktcenterløsningen. Denne beregningsmetode må dog forventes at undervurdere effekten, da effekten ved en marginal artikel er mindre end ved en central artikel. F. eks så må det forventes af effekten ved en artikel om boligstøtte er større end en artikel om id-kort til unge. Nøgle beregning - Tal fra Borgerservice i Frederikssund Antal personlige pr. år Antal telefoniske pr. år Antal artikler til at dække deres områder 114 Antal indbyggere Forventet flytning på kanaler Telefonisk 10% Personlig 8% Forventet antal henvendelser, der flyttes til selvbetjeningsløsningen på Borgerserviceområdet i Frederikssund Flyttede personlige Flyttede telefoniske Priser på henvendelser Personlig 150 Telefonisk 50 Gevinst i gevinst i kr. Personlige Telefoniske I alt Pris for et kommunalt årsværk - alt inklusiv Gevinst i årsværk i Frederikssund 1,82

5 Gevinst pr. artikel for Frederikssund i kr. og årsværk Gevinst pr. artikel. I kr Gevinst pr. artikel. I årsværk 0,02 Forventet gevinst ved 20 artikler Antal egne artikler 20 Indbyggertal Forholdstal ifht. Frederikssund 1,00 0,67 1,75 0,89 1,57 124,56 Gevinst i kr Gevinst i årsværk 0,3 0,2 0,6 0,3 0,5 39,9

6 Beregninger om Jobcenterområdet - samtaler Antal CV samtaler pr. kommune. Data henter på jobindsats.dk A-kasse (udtræk for 10 mdr.) A-kasse (omregnet til et år) Kontanthjælp (udtræk for 11 mdr.) Kontanthjælp (omregnet til et år) Antal timer anvendt til CV samtaler pr. kommune. Data henter på jobindsats.dk A-kasse (omregnet til et år) Kontanthjælp (omregnet til et år) Timer i alt Besparelse i timer på CV samtaler pr. kommune. Data henter på jobindsats.dk A-kasse (omregnet til et år) Kontanthjælp (omregnet til et år) I alt besparelse i timer

7 Årsværk beregnet til timer Antal årsværk besparet på CV samtaler pr. kommune. Data hentet på jobindsats.dk for perioden januar til november A-kasse (omregnet til et år) 0,40 0,34 0,97 0,30 0,73 70,99 Kontanthjælp (omregnet til et år) 0,14 0,06 0,19 0,11 0,22 16,00 I alt besparelse antal årsværk 0,53 0,39 1,16 0,41 0,95 86,99 Forudsætning: alle ledige tilbydes en CV samtale, og tidsforbruget kan reduceres fra 30 min. Til 20 min. Dvs. 1/3 del. Antal årsværk besparet på tre måneders samtaler pr. kommune. Data hentet på jobindsats.dk A-kasse (omregnet til et år) 0,08 0,07 0,19 0,06 0,15 14,20 Kontanthjælp (omregnet til et år) 0,07 0,03 0,10 0,05 0,11 8,00 I alt besparelse antal årsværk 0,15 0,09 0,29 0,11 0,26 22,20

8 Antal årsværk besparet på seks måneders samtaler pr. kommune. Data hentet på jobindsats.dk A-kasse (omregnet til et år) 0,01 0,05 0,15 0,04 0,11 10,65 Kontanthjælp (omregnet til et år) 0,08 0,03 0,03 0,04 0,08 6,26 I alt besparelse antal årsværk 0,10 0,08 0,17 0,08 0,19 16,91 Antal årsværk besparet på ni måneders samtaler pr. kommune. Data hentet på jobindsats.dk A-kasse (omregnet til et år) 0,03 0,03 0,07 0,02 0,06 5,32 Kontanthjælp (omregnet til et år) 0,06 0,03 0,09 0,05 0,10 7,59 I alt besparelse antal årsværk 0,09 0,05 0,16 0,07 0,15 12,92 I alt besparelse i årsværk på samtlige samtaler (CV+ 3 mdr+ 6 mdr+ 9 mdr) 0,87 0,62 1,79 0,67 1,56 139,01 I alt besparelse i kr , , , , , ,51

9 Nedenstående ledighedsprocenter er forudsætninger der indgår i beregningerne ovenfor. Antal procent ledige: Borgere under 30 år og over 60 år A- kasse Borgere under 30 år og over 60 år kontanthjælp Borgere over 30 under 60 år i A-kasse Borgere over 30 under 60 år på kontanthjælp Ved CV samtale inden 10 dage 100% 100% 100% 100% Ved 3 mdrs samtale 20% 50% 25% % Ved 6 mdrs. Samtale 10% 40% 10% 40% Ved 9. mdrs. Samtale 5% 30% 5% 30% Projektets besparelser pr år jobcenter samtaler ,02 Henvendelser i jobcenterfront ,50 Egen artikler ,32 samlet besparelse pr. år ,83

10 Antal medarbejdere i Jobcentere i Danmark Denne beregning estimere på antallet af medarbejdere i Jobcentrene i Danmark. de medarbejdere tilknyttet deres sygeindsats. Sorø tal Antal medarbejdere Forholdstal Administration og Jobcenterchef 7 0,18 Sygedagpengeopfølgning 10 79,20 Kontanthjælp 10 39,50 A-kasse 6 94,33 Virksomhedskonsulenter 13 73,92 I alt 46 Antal medarbejdere på Jobcentrene på landsplan bliver derfor: Administration og Jobcenterchef Beregnet ifht. medarb Sygedagpengeopfølgning Kontanthjælp A-kasse Virksomhedskonsulenter Beregnet med udgang I alt

11 Det er baseret på antal ansatte i Sorø Jobcenter, dog med undtagelse af Antal på ydelsen i Sorø Antal personer på ydelsen på landsplan bejder til dækning af de øvrige områder gspunkt i antal personer på kontanthjælp og dagpenge.

1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet

1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet 1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet Side 1 af 14 Målsætning Målsætningen om fuld digital kommunikation i kommunerne og staten fordrer, at der foretages en række overvejelser om antallet af områder,

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 5: Business case Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015 Download rapporten

Læs mere

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014 ESK Kontrol Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser Afrapportering Deloitte Consulting April 2014 Indhold Indledning Side 3-8 Del 1: Analyse af den nuværende

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden 2011-2012. Redegørelsen tager sit udgangspunkt

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Februar 2012 Samlet rapport. Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet

Februar 2012 Samlet rapport. Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet Februar 2012 Samlet rapport Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Baggrund 4 1.2. Formål 5 1.3. Tilgang og metode 6 1.4. Operationalisering

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Januar 2012 EVALUERING Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Indhold Intro 3 Sammenfatning 4 Resultater 11 Resultater af informationsindsatsen...11 Førtidspensionisters interesse for

Læs mere