Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden"

Transkript

1 Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden I det følgende præsenteres 3 samlede cases med udfyldte redskaber og skabeloner fra Voksenudredningsmetoden. Præsentationen er struktureret iht. faserne i sagsforløbet, jf. figuren nedenfor. Sagsåbning Sagsoplysning Sagsvurdering Afgørelse Bestilling af social indsats Sagsopfølgning Redskaber: Henvendelse Redskaber: Udredning - sagsoplysning Redskaber: Udredning samlet faglig vurdering Redskaber: Afgørelse Redskaber: Bestilling Redskaber: Opfølgning Indstilling Handleplan 1

2 Voksenudredningsmetoden: Casebeskrivelse 1 I det følgende præsenteres en samlet case med udfyldte redskaber og skabeloner fra voksenudredningsmetoden. Sagsåbning Hvad drejer henvendelsen sig om? [beskrivelse af problemstillingen og behov for hjælp] Er det klart hvad borgeren søger om? Henvendelse Hvor kommer henvendelsen fra? Er borgeren indforstået med henvendelsen? Værgemål og repræsentation Angiv, hvis relevant [værge og partsrepræsentation fremkommer automatisk hvis det tidligere er registreret om borgeren] Jørgen henvender sig, fordi han har haft et hashmisbrug gennem mange år. Han fortæller, at han synes, det ødelægger hans liv, og at han gerne vil have hjælp til at komme ud af det. Ja X Nej X Borger Pårørende [angiv kontaktoplysninger] Læge [angiv kontaktoplysninger] Hospital [angiv kontaktoplysninger] Anden forvaltning [angiv kontaktoplysninger] Igangværende indsats [angiv kontaktoplysninger] Anden kommune Andre [angiv kontaktoplysninger] Ja Nej Værge [angiv kontaktoplysninger] Fuldmagt Partsrepræsentant 2

3 Rettigheder og pligter Er borgeren informeret om rettigheder og pligter: Er borgeren informeret om at oplysningerne er registreret elektronisk? X Ret til bisidder og partsrepræsentant X Ja Nej Aftaler om det videre forløb Hvilke aftaler er indgået med borgeren om det videre forløb Samtykkeerklæring Er det relevant at indhente samtykke? Hvis ja, angiv hvordan samtykke er modtaget: Indhentelse af oplysninger Er der modtaget samtykke om indhentning af oplysninger fra: Det er aftalt med Jørgen at vi mødes til samtale igen i uge 22. X Ja Nej Mundtligt samtykke X Skriftligt samtykke X Egen læge [Mogens Mogensen, Alpevej xx, xxx] Speciallæge [angiv læge] Hospital [angiv hospital] A-kasse [angiv a-kasse] Tilbud [angiv konkret tilbudssted] Arbejdsgiver [angiv arbejdsgiver] Tidligere bopælskommune [angiv bopælskommune] Andre forvaltninger [Jobcentret, xxx, xxx] Andre:[angiv hvilke] Borgerinddragelse særlige forhold Eventuelle særlige forhold der skal adresseres for at borgeren kan inddrages i sagsbehandlingen? Angiv betalingskommune, hvis det ikke er egen kommune Det er vigtigt at give sig god tid til at tale med Jørgen, da han skal føle sig tryg og forstået, før han kan tale om sit liv. 3

4 Angiv handlekommune Kommune navn Udredningsskema Henvendelsesårsag [mulighed for at angive baggrunden for borgerens henvendelse] Jørgen henvender sig, fordi han har haft et hashmisbrug gennem mange år. Han fortæller, at han synes, det ødelægger hans liv, og at han gerne vil have hjælp til at komme ud af det. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Døvblindhed, Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse og synsnedsættelse Oplysninger fra borgeren (Udfordringer, ønsker og prioriteringer) Oplysninger fra andre (Fx læge, pårørende, tilbud) Sagsbehandlers bemærkninger (Observationer, analyse) Jørgen fortæller, at han er blevet opereret for to diskusprolaps og er fysisk nedslidt. Det fremgår af notat fra egen læge, at Jørgen har gået i behandling for sin dårlige ryg igennem flere år. Han lider af slidgigt i skulder, nakke og ryg. Jørgen virker meget plaget af sine fysiske problemer Funktionsniveau X Behandlede temaer: Rygproblemer Psykisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Sindslidelse som angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, 4

5 spiseforstyrrelse, stressbelastning og tilknytningsforstyrrelse. Intellektuel/kognitiv forstyrrelse som demens, hjerneskade, opmærksomhedsforstyrrelse og autismespektrum. Oplysninger fra borgeren (Udfordringer, ønsker og prioriteringer) Oplysninger fra andre (Fx læge, pårørende, tilbud) Jørgen fortæller, at han inden for de sidste tre måneder har følt sig angst og deprimeret. Han føler, at han har været under pres i mange år, og han kan ikke selv finde ud af at blive glad. Det fremgår af notat fra egen læge, at Jørgen tidligere har fået ordineret antidepressiv medicin i kortere perioder. Jørgen er stoppet inden afslutning på behandling flere gange, selvom psykiater har vurderet det har været uhensigtsmæssigt (se notat xx). Sagsbehandlers bemærkninger (Observationer, analyse) Funktionsniveau X Behandlede temaer: angst, depression Socialt problem Eksempelvis: Hjemløshed, indadreagerende adfærd, kriminalitet, misbrug, omsorgssvigt, overgreb, prostitution, seksuelt krænkende adfærd, selvskadende adfærd, selvmordstanker og forsøg, Social isolation og udadreagerende adfærd. Oplysninger fra borgeren (Udfordringer, ønsker og prioriteringer) Jørgen fortæller, at han har røget hash dagligt de sidste 15 år. Han bruger hashen som selvmedicinering mod sine fysiske problemer og mod sin nedtrykthed. Jørgen fortæller, at han dagligt ryger mellem 2 og 4 gram. Han får det dårligt hvis han ikke får sin daglige dosis. Jørgen fortæller, at han ikke har nogen fast bopæl, og at han nogle gange bor på gaden. Han er derfor er bange for at blive anholdt af politiet. Oplysninger fra andre (Fx læge, pårørende, 5

6 tilbud) Sagsbehandlers bemærkninger (Observationer, analyse) Jørgen er reelt at betragte som hjemløs. Jørgen virker lettere påvirket af hash under samtalen. Funktionsniveau X Behandlede temaer: misbrug, hjemløs Praktiske opgaver i hjemmet Eksempelvis: Hjælp og omsorg for andre, praktiske opgaver, indkøb, madlavning, rengøring og tøjvask Oplysninger fra borgeren (Ressourcer, udfordringer, ønsker og prioriteringer) Oplysninger fra andre (Fx læge, pårørende, tilbud) Sagsbehandlers bemærkninger (Observationer, analyse) Jørgen fortæller, at hans omflakkende liv betyder, at han ikke rigtig får styr på sin hverdag. Han spiser fx ikke regelmæssigt. Jørgen virker på mig meget nedtrykt og opgivende omkring sin situation Funktionsniveau X Behandlede temaer: madlavning Egenomsorg Eksempelvis: Af- og påklædning, vask, kropspleje, toiletbesøg, drikke og spise 6

7 Oplysninger fra borgeren (Ressourcer, udfordringer, ønsker og prioriteringer) Oplysninger fra andre (Fx læge, pårørende, tilbud) Sagsbehandlers bemærkninger (Observationer, analyse) Jørgen synes ikke selv at han har nogle problemer med passe på sig selv. Jørgen fremstår meget usoigneret til mødet. Funktionsniveau X Behandlede temaer: Kropspleje Mobilitet Eksempelvis: Gang og bevægelse, ændre og opretholde kropsstilling, bære, flytte og håndtere genstande og færden med transportmidler Oplysninger fra borgeren (Ressourcer, udfordringer, ønsker og prioriteringer) Jørgen siger at hans ryg plager ham meget i hverdagen. Han kan ikke gå længere ture og han har svært ved at være ude, da han har brug for at hvile mange gange i løbet af dagen. Jørgen synes derfor, han er meget begrænset ift. til at komme ud og være med til ting. Oplysninger fra andre (Fx læge, pårørende, tilbud) Sagsbehandlers bemærkninger (Observationer, analyse) Jørgen virker meget begrænset i sin mobilitet. Det virker ikke som om at Jørgen selv tror på, at hans rygproblemer kan forbedres. Funktionsniveau Behandlede temaer: 7

8 X Gang og bevægelse, komme rundt Kommunikation Eksempelvis: Forstå meddelelser, fremstille meddelelser, samtale, anvendelse af kommunikationshjælpe-midler og teknikker og kommunikationsmiddel Oplysninger fra borgeren (Ressourcer, udfordringer, ønsker og prioriteringer) Oplysninger fra andre (Fx læge, pårørende, tilbud) Sagsbehandlers bemærkninger (Observationer, analyse) Jørgen situation taget i betragtning, fremstår han nærværende og deltagende i samtalen. Han taler dog meget langsomt, og det virker ikke som om han forstår alt hvad jeg siger til ham under samtalen. Funktionsniveau X Behandlede temaer: Forstå meddelelser, samtale Samfundsliv Eksempelvis: Beskæftigelse, bolig, uddannelse og privatøkonomi Oplysninger fra borgeren (Ressourcer, udfordringer, ønsker og prioriteringer) Oplysninger fra andre (Fx læge, pårørende, tilbud) Sagsbehandlers bemærkninger (Observationer, analyse) Jørgen fortæller, at han ikke kan klare sin boligsituation, og at han gerne vil have hjælp til det. Jørgen fortæller, at han på grund af sine rygsmerter og nedslidning på arbejdsmarkedet har søgt om førtidspension. Jørgen er uddannet og har arbejdet 20 år som murer. Det fremgår af notat fra jobcentret at Jørgen har ansøgt om FØP d.xx.xxx. Sagen er endnu ikke færdigbehandlet. Jørgen virker meget indstillet på at få styr på sin boligsituation. Det betyder meget for Jørgen at få bevilget førtidspension, så han kan få ro på sin økonomiske situation og få lettere ved at få en bolig. 8

9 Funktionsniveau X Behandlede temaer: bolig, beskæftigelse Socialt liv Eksempelvis: Samspil og kontakt, relationer, sociale fællesskaber og netværk Oplysninger fra borgeren (Ressourcer, udfordringer, ønsker og prioriteringer) Jørgen har haft en hård opvækst med omsorgssvigt og vold. Begge Jørgens søskende er misbrugere, og hans storebror har været indlagt flere gange. Jørgen har gennem hele sin opvækst været den, som skulle holde styr på hele familien. Han flyttede på opholdssted som 16-årig. Jørgen fortæller, at han har et godt netværk, som han bruger meget i hverdagen, men han har svært ved at fastholde kontakten pga. sit misbrug. Jørgen ser sin voksne datter, som han har et godt forhold til. Hun er meget bekymret for hans situation. Oplysninger fra andre (Fx læge, pårørende, tilbud) Sagsbehandlers bemærkninger (Observationer, analyse) Jørgen vil ikke have hjælp af sin datter, som ellers har tilbudt ham, at han kan bo hos hende. Jørgens opvækst påvirker Jørgen den dag i dag, Det præger hans relation til andre mennesker og han har svært ved at være i nære/tætte relationer. Funktionsniveau Jørgen har ikke stor tillid til at kommunen kan hjælpe ham ud af sin situation. Jeg oplever ikke, at han tror på mig, når jeg fortæller, hvad vi kan gøre for ham. X Behandlede temaer: sociale relationer, fællesskaber Sundhed Eksempelvis: Helbredsforhold, kostvaner og livsførelse og medicinsk behandling Oplysninger fra Jørgen fortæller, at han spiser dårligt, og han ikke føler sig frisk. Han synes ikke, at den medicinske behandling 9

10 borgeren (Ressourcer, udfordringer, ønsker og prioriteringer) han har fået tidligere har hjulpet ham særlig meget. Han er blevet sløv og træt af det. Oplysninger fra andre (Fx læge, pårørende, tilbud) Sagsbehandlers bemærkninger (Observationer, analyse) Jeg oplever, at Jørgens generelle helbredsforhold virker godt set ift. til hans hårde livsstil. Såfremt Jørgens læge beslutter, at Jørgen skal påbegynde medicinsk behandling, bør det være med tæt opfølgning. Funktionsniveau X Behandlede temaer: Kostvaner, helbredsforhold Omgivelser Eksempelvis: Holdninger i omgivelserne og boligområde Oplysninger fra borgeren (Ressourcer, udfordringer, ønsker og prioriteringer) Oplysninger fra andre (Fx læge, pårørende, tilbud) Sagsbehandlers bemærkninger (Observationer, analyse) Jørgen har tidligere boet i et socialt boligområde xxx, hvor han stadig er glad for at komme. Mange af hans venner bor der, og han vil meget gerne have en bolig i samme område. Han fortæller at han på den ene side er glad for fællesskabet. På den anden side er Jørgen træt af, at de mange gange ryger hash sammen, og han synes det vil være underligt at være den eneste, som ikke gør det. Jeg oplever, at det betyder meget for Jørgen at fastholde det netværk, han har i sit boligområde. Omvendt kan vennerne også spille en negativ rolle, fordi de kan være med til at fastholde Jørgen i sit misbrug. 10

11 Samlet vurdering Ud fra ovenstående udredning angives en samlet vurdering af borgerens behov: Skala A = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt) B = Let problem (en smule, lidt) X C = Moderat problem (middel, noget) D = Svært problem (omfattende, meget) E = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke) Opsamling på borgerens ansøgning Jørgen henvender sig fordi han har haft et hashmisbrug gennem 15 år. Han fortæller at han synes det ødelægger hans liv og han gerne vil have hjælp til at komme ud af det. Jørgen vil også gerne have hjælp til at håndtere sin boligsituation. Hvis ja, angiv ydelse [afkrydsning af ydelser/ ] Aktivitets- og samværsydelse ( 104) Befordring Befordring til og fra et tilbud ( 105) Personlig hjælp ( 83) Personlig hjælp ( 95) Praktisk hjælp ( 83) 11

12 Befordring til og fra et tilbud (Hjælpemiddelbekendtgørelsen 25) Befordring til og fra et tilbud (Lov om specialundervisning til voksne 5) Befordring til og fra et tilbud (Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, 10) Befordring til og fra et tilbud (SUL 170) Befordring til og fra et tilbud (SUL 172) Individuel befordring ( 117) Behandling X Misbrugsbehandling ( 101) Misbrugsbehandling (SUL 141) Terapi ( 102) Psykologisk behandling ( 102) Speciallæge behandling ( 102) Beskyttet beskæftigelsesydelse ( 103) Kontantydelse Arbejdsvederlag ( 105) Dækning af merudgift ( 100) Kontrolordning Fastholdelse ( 126) Fastholdelse ( 127) Fastholdelse ( 128) Kontrol med færden ( 125) Ophold Aflastning ( 84) Længevarende ophold ( 108) Midlertidigt ophold ( 80) X Midlertidigt ophold ( 107) Midlertidigt ophold ( 109) Midlertidigt ophold ( 110) Praktisk hjælp ( 95) Socialpædagogisk støtte X Støtte til administration ( 85) Støtte til indkøb og kost ( 85) Støtte til kontakt og samvær ( 85) Støtte til medicinhåndtering ( 85) Støtte til personlig pleje ( 85) Støtte til praktiske opgaver i hjemmet ( 85) Støtte til uddannelse og beskæftigelse ( 85) Støtte til varetagelse af forældrerollen ( 85) Støttepersonordning Afløsning ( 84, stk. 1) Afløsning ( 95) Borgerstyret personlig assistance ( 96) Kontaktperson for døvblinde ( 98) Ledsageordning ( 97) Pasning af pårørende ( 118) Pasning af pårørende ( 119) Støtteredskab Hjælpemiddel ( 112) Støtte til bil ( 114) Støtte til boligindretning ( 116) Forbrugsgoder ( 113) Træning Genoptræning ( 85) Genoptræning ( 86) Genoptræning ( 102) Vedligeholdelsestræning ( 85) Vedligeholdelsestræning ( 86) Vedligeholdelsestræning ( 102) Undervisning Kompenserende specialundervisning (Lov om specialundervisning til voksne 1) Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, 2) Ikke visiterede ydelser Rådgivning ( 10) Støtte- og kontaktperson ( 99) Hvis ja, angiv tilbud [afkrydsning af tilbud] 12

13 Ambulant tilbud til voksne Udgående tilbud til voksne Dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Uddannelsestilbud Tilbud med myndighedsbeføjelse Botilbud til voksne Længerevarende botilbud til voksne Sikret botilbud X Midlertidigt botilbud Almen bolig Plejebolig Plejehjem Bofællesskab Behandlingstilbud Forsorgshjem/herberg Krisecenter Rehabiliteringstilbud Faglig vurdering (sagsbehandler) Jørgen er 42 år, og har de sidste 15 år været i et dagligt hashmisbrug. Jørgen har haft en opvækst præget af omsorgssvigt og han er meget påvirket af det i dag. Jørgens misbrug er så stort, at han dagligt er angst og deprimeret. Han har ikke nogen bolig og hans økonomiske situation er uholdbar. Jørgen har igangværende ansøgning om førtidspension. Jørgen vil gerne have hjælp med at komme ud af sit misbrug, og jeg vurderer, at Jørgen er motiveret til dette. Jeg vurderer endvidere, at Jørgens langvarige misbrug og ustabile psykiske tilstand berettiger ham til støtte. Jeg vurderer, at et ambulant tilbud ikke vil være tilstrækkeligt på grund af Jørgens ustabile boligforhold og på grund af misbrugets omfattende karakter. Jørgen bør derfor bevilges et døgnbehandlingstilbud, som kan imødekomme de stabile rammer som Jørgen har brug for. Jørgen bør også efterfølgende hjælpes i fht. at håndtere sin boligsituation og sit hverdagsliv. Begrundelse Begrundelse for afgørelse [borgerrettet - indeholder hovedhensyn og faktiske oplysninger] Det vurderes, at du på grund af dit langvarige misbrug og ustabile sociale situation er berettiget til misbrugsbehandling efter Serviceloven 101 og støtte til håndtere din økonomi og din boligsituation efter Servicelovens

14 I vores vurdering har vi lagt vægt på, at du er meget motiveret for at komme ud af dit misbrug. Indsatsformål Formålet med indsatsen er at støtte Jørgen til at blive stoffri, samt at han får stabile rammer angående sin økonomi og bolig. Indsatsmål 1. At Jørgen bliver stoffri 2. At Jørgen ikke får tilbagefald i perioden 3. At Jørgen får afklaret sine ønsker ift. sin bolig Indsatser (tilbud og ydelser) Ydelser Vælg fra listen den/de ydelser, som indgår i indsatsen. Tilbud Vælg fra listen den type af tilbud, som leverer ydelsen. Kontonummer Vælg fra listen det nummer i den kommunale kontoplan, som leveringen af ydelsen skal Indsats 1 Indsats 2 Misbrugsbehandling ( 101) Støtte til administration ( 85) Midlertidigt botilbud xxxxx 14

15 konteres på. Udfører Angiv den konkrete leverandør, som leverer indsatsen. Center for misbrug, xxx OMFANG AF INDSATSEN Indsats 1 Indsats 2 Forventet startdato for indsats Dato for hvornår det forventes at indsatsen kan iværksættes. 1.maj 2012 Forventet slutdato for indsats Dato for hvornår det forventes at indsatsen ophører. [Mulighed for at angive at foranstaltningen er uden slutdato]. Vælg enhed, antal og pris for hver ydelse i indsatsen: Ydelsesenhed Vælg fra listen hvordan den tildelte ydelse afregnes. [Der kan vælges mellem afregning pr. styk/gang eller pr. time, dag, måned eller år] Antal ydelsesenheder Angiv hvor mange gange eller hvor mange timer, dage, måneder eller år ydelsen tildeles. [Det kan også angives om ydelsen skal leveres kontinuerligt.] Pris for ydelsesenhed Angiv pris for den valgte ydelsesenhed [pris pr. gang/styk 1.august 2012 Indsats 1 Enhed Antal Pris Indsats 2 Enhed Antal Pris Ydelse 1 (Misbrugsbehandling 101) Ydelse 2 (Støtte til administration 85) dag 90 xxx Ydelse 1 time 10 xxx Ydelse 2 Ydelse 3 Ydelse 3 15

16 eller pris pr. time, dag, måned, år] Samlet pris Indsats 1 Indsats 2 Forventet pris for enkeltindsats [Beregnes automatisk] Ydelse 1 = (90*pris) = xxx Ydelse 2 = (10*pris) = vvv Pris for enkeltindsats = (xxx+vvv) Forventet pris for samlet indsats [Beregnes automatisk] Forventet pris for samlet indsats = (Pris for indsats 1 + pris for indsats 2) Alternative indsatser (tilbud og ydelser) Ydelser Vælg fra listen den/de ydelser, som indgår i indsatsen. Tilbud Vælg fra listen den type af tilbud, som leverer ydelsen. Kontonummer Vælg fra listen det nummer i den kommunale kontoplan, som leveringen af ydelsen skal konteres på. Udfører Angiv den konkrete leverandør, som leverer indsatsen. Alternativ indsats 1 Alternativ indsats 2 Misbrugsbehandling ( 101) Midlertidigt botilbud Xxx Ørnecentret misbrugsbehandling, xxxx 16

17 OMFANG AF INDSATSEN Alternativ indsats 1 Alternativ indsats 2 Forventet startdato for 1.maj 2012 indsats Dato for hvornår det forventes at indsatsen kan iværksættes. Forventet slutdato for 1.august 2012 indsats Dato for hvornår det forventes at indsatsen ophører. [Mulighed for at angive at foranstaltningen er uden slutdato]. Vælg enhed, antal og pris for hver ydelse i indsatsen: Ydelsesenhed Ydelse 1 Dag 70 Xxx Ydelse 1 Vælg fra listen hvordan den (Misbrugstildelte ydelse afregnes. [Der kan vælges mellem afregning pr. behandling styk/gang eller pr. time, dag, måned eller år] 101) Antal ydelsesenheder Angiv hvor mange gange eller Ydelse 2 Ydelse 2 hvor mange timer, dage, måneder eller år ydelsen tildeles. [Det kan også angives om ydelsen skal leveres kontinuerligt.] Pris for ydelsesenhed Angiv pris for den valgte ydelsesenhed [pris pr. gang/styk eller pris pr. time, dag, måned, år] Indsats 1 Enhed Antal Pris Indsats 2 Enhed Antal Pris Ydelse 3 Ydelse 3 SAMLET PRIS Alternativ indsats 1 Alternativ indsats 2 17

18 Forventet pris for enkeltindsats [Beregnes automatisk] Forventet pris for samlet indsats [Beregnes automatisk] Ydelse 1 = (70*xxx) = yyy Forventet pris for enkeltindsats = (pris for ydelse 1 + pris for ydelse 2 + pris for ydelse 3) Forventet pris for samlet indsats = (Pris for indsats 1 + pris for indsats 2) Tilbud om udarbejdelse af handleplan Tilbudt/ikke tilbudt handleplan [afkrydsning] Hvis ikke tilbudt, skal dette begrundes X Handleplan tilbudt Handleplan ikke tilbudt Begrundelse for ikke tilbudt handleplan: Ønsker borger handleplan? X Borger ønsker handleplan Borger ønsker ikke handleplan 18

19 Angivelse af målgruppe [angiv målgruppe i forhold til den konkrete tildeling) Funktionsnedsættelse Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse Kommunikationsnedsættelse Mobilitetsnedsættelse Synsnedsættelse Døvblindhed Psykisk funktionsnedsættelse Intellektuel/kognitiv forstyrrelse Demens Hjerneskade Erhvervet hjerneskade Medfødt hjerneskade Udviklingsforstyrrelse Opmærksomhedsforstyrrelse Autismespektrum Udviklingshæmning Sindslidelse Angst Depression Forandret virkelighedsopfattelse Personlighedsforstyrrelse Spiseforstyrrelse Tilknytningsforstyrrelse Stressbelastning Socialt problem Hjemløshed Indadreagerende adfærd Kriminalitet Personfarlig kriminalitet Ikke-personfarlig kriminalitet Misbrug Alkoholmisbrug X Stofmisbrug Omsorgssvigt Overgreb Voldeligt overgreb Seksuelt overgreb Prostitution Seksuelt krænkende adfærd Selvskadende adfærd Social isolation Udadreagerende adfærd Selvmordstanker eller -forsøg 19

20 Indstilling til social indsats Baggrundsoplysninger Navn Jørgen Hansen CPR nummer Adresse Tlf.nr. Mail Aktuelt forsørgelsesgrundlag Værgemål og repræsentation Angiv, hvis relevant Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Sygedagpenge Værgemål Værgemål ( 5) Værgemål med frataget retslig handleevne ( 6) Samværgemål ( 7) Værge [angiv kontaktoplysninger] Akter vedlagt/bilag vedlagt Handle- og betalingskommune Angiv kun hvilken kommune, hvis det ikke er egen kommune. Nej Repræsentation Bisidder Partsrepræsentant Fuldmagt. Hvis ja, angiv hvad der er givet fuldmagt til: [tekst felt] Anden handlekommune [angiv hvilke] 20

21 X Anden betalingskommune [Kommune xxx] Dato 1.april 2012 Sagsbehandler Navn, tlf., mail Martin Mortensen Indsats Hvad drejer henvendelsen sig om? INDSATS DER INDSTILLES TIL Ydelser Vælg fra listen den/de ydelser, som indgår i indsatsen. Tilbud Vælg fra listen den type af tilbud, som leverer ydelsen. Kontonummer Vælg fra listen det nummer i den kommunale kontoplan, som leveringen af ydelsen skal konteres på. Udfører Angiv den konkrete leverandør, som leverer indsatsen. Jørgen henvender sig fordi han har haft et hashmisbrug gennem 15 år. Han fortæller at han synes det ødelægger hans liv og han gerne vil have hjælp til at komme ud af det. Jørgen vil også gerne have hjælp til at håndtere sin boligsituation. Indsats 1 Indsats 2 Misbrugsbehandling ( 101) Støtte til administration ( 85) Midlertidigt botilbud xxxx xxxx OMFANG AF INDSATSEN Indsats 1 Indsats 2 21

22 Forventet startdato for indsats Dato for hvornår det forventes at indsatsen kan iværksættes. Forventet slutdato for indsats Dato for hvornår det forventes at indsatsen ophører. [Mulighed for at angive at foranstaltningen er uden slutdato]. Vælg enhed, antal og pris for hver ydelse i indsatsen: Ydelsesenhed Vælg fra listen hvordan den tildelte ydelse afregnes. [Der kan vælges mellem afregning pr. styk/gang eller pr. time, dag, måned eller år] Antal ydelsesenheder Angiv hvor mange gange eller hvor mange timer, dage, måneder eller år ydelsen tildeles. [Det kan også angives om ydelsen skal leveres kontinuerligt.] Pris for ydelsesenhed Angiv pris for den valgte ydelsesenhed [pris pr. gang/styk eller pris pr. time, dag, måned, år] 1.maj august 2012 Indsats 1 Enhed Antal Pris Indsats 2 Enhed Antal Pris Ydelse 1 dag 90 xxx Ydelse 1 (Misbrugsbehandling 101) Ydelse 2 time 10 xxx Ydelse 2 (Støtte til administration 85) Ydelse 3 Ydelse 3 Samlet pris Indsats 1 Indsats 2 Forventet pris for enkeltindsats Ydelse 1 = (90*pris) = xxx Ydelse 2 = (10*pris) = vvv 22

23 [Beregnes automatisk] Pris for enkeltindsats = (xxx+vvv) Forventet pris for samlet indsats [Beregnes automatisk] Forventet pris for samlet indsats = (Pris for indsats 1 + pris for indsats 2) ALTERNATIV INDSTILLING Alternativ indsats 1 Alternativ indsats 2 Ydelser Vælg fra listen den/de ydelser, som indgår i indsatsen. Tilbud Vælg fra listen den type af tilbud, som leverer ydelsen. Kontonummer Vælg fra listen det nummer i den kommunale kontoplan, som leveringen af ydelsen skal konteres på. Udfører Angiv den konkrete leverandør, som leverer indsatsen. Misbrugsbehandling ( 101) Midlertidigt botilbud xxx Ørnecentret misbrugsbehandling, xxxx OMFANG AF INDSATSEN Alternativ indsats 1 Alternativ indsats 2 Forventet startdato for indsats 1.maj 2012 Dato for hvornår det forventes at indsatsen kan iværksættes. Forventet slutdato for indsats Dato for hvornår det forventes at 1.august

24 indsatsen ophører. [Mulighed for at angive at foranstaltningen er uden slutdato]. Vælg enhed, antal og pris for hver ydelse i indsatsen: Indsats 1 Enhed Antal Pris Indsats 2 Enhed Antal Pris Ydelsesenhed Vælg fra listen hvordan den tildelte ydelse afregnes. [Der kan vælges mellem afregning pr. styk/gang eller pr. time, dag, måned eller år] Ydelse 1 (Misbrugsbehandling 101) Dag 70 Xxx Ydelse 1 Antal ydelsesenheder Angiv hvor mange gange eller hvor mange timer, dage, måneder eller år ydelsen tildeles. [Det kan også angives om ydelsen skal leveres kontinuerligt.] Pris for ydelsesenhed Angiv pris for den valgte ydelsesenhed [pris pr. gang/styk eller pris pr. time, dag, måned, år] Ydelse 2 Ydelse 2 Ydelse 3 Ydelse 3 SAMLET PRIS Alternativ indsats 1 Alternativ indsats 2 Forventet pris for enkeltindsats [Beregnes automatisk] Forventet pris for samlet indsats Ydelse 1 = (70*xxx) = yyy Forventet pris for enkeltindsats = (pris for ydelse 1 + pris for ydelse 2 + pris for ydelse 3) Forventet pris for samlet indsats = (Pris for indsats 1 + pris for indsats 2) 24

25 [Beregnes automatisk] Sagsoplysning Eventuelle diagnoser Faglig vurdering Slidgigt og opereret for to diskusprolaps Jørgen er 42 år, og har de sidste 15 år været i et dagligt hashmisbrug. Jørgen har haft en opvækst præget af omsorgssvigt og han er meget påvirket af det i dag. Jørgens misbrug er så stort, at han dagligt er angst og deprimeret. Han har ikke nogen bolig og hans økonomiske situation er uholdbar. Jørgen har igangværende ansøgning om førtidspension. Jørgen vil gerne have hjælp med at komme ud af sit misbrug, og jeg vurderer, at Jørgen er motiveret til dette. Jeg vurderer endvidere, at Jørgens langvarige misbrug og ustabile psykiske tilstand berettiger ham til støtte. Jeg vurderer, at et ambulant tilbud ikke vil være tilstrækkeligt på grund af Jørgens ustabile boligforhold og på grund af misbrugets omfattende karakter. Jørgen bør derfor bevilges et døgnbehandlingstilbud, som kan imødekomme de stabile rammer som Jørgen har brug for. Samlet vurdering [skala] Nuværende/tidligere tilbud Indsatsformål: Jørgen bør også efterfølgende hjælpes i fht. at håndtere sin boligsituation og sit hverdagsliv. C = Moderat problem Nej Formålet med indsatsen er at støtte Jørgen til at blive stoffri, samt at han får stabile rammer angående sin økonomi og bolig. 25

26 Indsatsmål 1: At Jørgen bliver stoffri Indsatsmål2: Indsatsmål 3: At Jørgen ikke får tilbagefald i perioden At Jørgen får afklaret sine ønsker ift. sin bolig Handleplan Tilbudt/ikke tilbudt handleplan [afkrydsning] Hvis ikke tilbudt, skal dette begrundes X Handleplan tilbudt Handleplan ikke tilbudt Begrundelse for ikke tilbudt handleplan: Ønsker borger handleplan? Under udarbejdelse/ikke udarbejdet [afkrydsning] X Borger ønsker handleplan Borger ønsker ikke handleplan X Handleplan under udarbejdelse Handleplan ikke udarbejdet 26

27 Handleplan Baggrundsoplysninger Borgers navn Jørgen Hansen Borgers CPR. Nr Adresse Telefonnummer Xxxxxx Xxxxxx Mail Nærmeste pårørende Værgemål og repræsentation Angiv, hvis relevant [værge og partsrepræsentation fremkommer automatisk hvis det tidligere er registreret om borgeren] Xxxxxx Jørgens datter, Mette Hansen, xxx,xxx Værgemål Værgemål ( 5) Værgemål med frataget retslig handleevne ( 6) Samværgemål ( 7) Værge [angiv kontaktoplysninger] Repræsentation Bisidder Partsrepræsentan Fuldmagt. Hvis ja, angiv hvad der er givet fuldmagt til: [tekst felt] Dato 1.maj 2012 Formål og indsats Indsatsformål Formålet med indsatsen er at støtte dig til at blive stoffri, så du får stabile 27

28 rammer omkring din økonomi og boligsituation. Mål Dato for opfølgning Indsatsmål 1: At du bliver stoffri d.1.juni 2012 Indsatsmål2: At du ikke får tilbagefald i perioden d.1.juni 2012 Indsatsmål 3: At du får afklaret dine ønsker ift. sin bolig d.1.juni 2012 Indsats 1 Ydelser Vælg fra listen den/de ydelser, som indgår i indsatsen. Tilbud Vælg fra listen den type af tilbud, som leverer ydelsen. Udfører Angiv den konkrete leverandør, som leverer indsatsen. OMFANG AF INDSATSEN Forventet startdato for indsats Dato for hvornår det forventes at indsatsen kan iværksættes. Forventet slutdato for indsats Dato for hvornår det forventes at indsatsen ophører. [Mulighed for at angive at foranstaltningen er uden slutdato]. Misbrugsbehandling ( 101) Støtte til administration ( 85) Midlertidigt botilbud Center for misbrug, xxx 1.maj august

29 Andet Andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v. Eventuelle aftaler med borger [her angives det, hvis der er indgået aftaler med borger] Jørgen afventer svar på ansøgning om førtidspension. Jørgen har problemer med slidgigt i nakke, skulder som han modtager behandling for hvor tirsdag eftermiddag. Koordinering - Myndighed Eventuelle samarbejdspartnere i myndigheden [navn, tlf. og afdeling] Evt. koordinerende sagsbehandler med samlet ansvar for indsatsen [navn, tlf. og afdeling] Jette Hansen, Jobcentret, xxx nej 29

BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA. Fysisk funktionsnedsættelse

BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA. Fysisk funktionsnedsættelse Årsag til Henvendelsen (angiv baggrunden for borgerens henvendelse) BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA Dato: Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitets-nedsættelse,

Læs mere

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og Udredningsskema Årsag til henvendelsen [mulighed for at angive baggrunden for s henvendelse] [Oplysninger kan generes fra felt i sagsåbningsskema] Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse,

Læs mere

Pædagogisk udredning

Pædagogisk udredning Pædagogisk udredning Borger Cpr.nr. Kontaktpædagog Leder Startdato Slutdato Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse og synsnedsættelse. Her noteres

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen

Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen REFERAT Mødedato: 25. august 2015 Dato: 18-08-2015 Sagsnr.: 15/33775 Sagsbehandler: vpeb2 Mødetidspunkt: 17.30 19.30 Mødested: Mødeleder: Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand

Læs mere

KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108

KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108 KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune

Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune Visitationen Voksen Handicap Ældre- og Handicapforvaltningen Lindholm Brygge 31 2. sal 9400 Nørresundby Tlf.: 9931 3281 Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune Adresse: Evt. andet

Læs mere

Velkommen til uddannelse i Voksenudredningsmetoden

Velkommen til uddannelse i Voksenudredningsmetoden Velkommen til uddannelse i Voksenudredningsmetoden Præsentation af deltagerne Navn Arbejdsområde 2 Program dag 1 Ca. tider Programpunkter 9.00-9.15 Velkomst og præsentation 9.15-10.00 Voksenudredningsmetoden

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg. Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen

Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg. Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen Referat Mødedato: 25. august 2015 Dato: 18-08-2015 Sagsnr.: 15/33775 Sagsbehandler: vpeb2 Mødetidspunkt: 16.00 17.30 Mødested: Mødeleder: Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Funktionsevnevurderingsredskab

Funktionsevnevurderingsredskab Funktionsevnevurderingsredskab Om funktionsevnevurderingsredskabet (FEVS) FEVS anvendes af sagsbehandlere til at vurdere borgernes funktionsniveau, og benyttes ved vurderinger efter 85, 107 og 108. Sagsbehandleren

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Voksenudredningsmetoden

Voksenudredningsmetoden Mobilitet Omgivelser Egenomsorg Kommunikation Praktiske opgaver i hjemmet Samfundsliv Socialt liv Sundhed Psykisk funktionsnedsættelse Fysisk funktionsnedsættelse Socialt problem Voksenudredningsmetoden

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Voksenudredningsmetoden

Voksenudredningsmetoden Mobilitet Omgivelser Egenomsorg Kommunikation Praktiske opgaver i hjemmet Samfundsliv Socialt liv Sundhed Psykisk funktionsnedsættelse Fysisk funktionsnedsættelse Socialt problem Voksenudredningsmetoden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

A - Stamdata faktuelle oplysninger

A - Stamdata faktuelle oplysninger A - Stamdata faktuelle oplysninger A1. Oprettelsesdato [Skriv her ] A2. Borgerens cpr.nr., navn og adresse, evt. telefonnr. A3. Nærmeste pårørendes navn og adresse og telefonnr., cpr.nr. hvis ægtefælle

Læs mere

VEJLEDNING OG INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK PLAN Borgeren skal, så vidt det er muligt, deltage i udarbejdelsen af den pædagogiske plan.

VEJLEDNING OG INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK PLAN Borgeren skal, så vidt det er muligt, deltage i udarbejdelsen af den pædagogiske plan. VEJLEDNING OG INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK PLAN Borgeren skal, så vidt det er muligt, deltage i udarbejdelsen af den pædagogiske plan. Indledning Vejledningen til den pædagogiske plan skal fungere både som

Læs mere

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Cpr.nr.: Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Indstilling om Lovområde og Tilbudseksempel Pris på tilbudseksempel Alternativ til indstilling (Hvis ingen alternativ skal det begrundes

Læs mere

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Sagsbehandlingstider på s område. Indledning. I retssikkerhedsloven 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. . Pjece om metoden til udførere på handicap- og udsatte voksenområdet Maj 2011 Indsæt titel via File -> Properties -> Summary Voksenudredningsmetoden en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap-

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Side1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 1. Støtte til økonomi 4 2. Støtte til indkøb 5 3. Støtte til kost 6 4. Støtte til kontakt

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Handicap og udsatte voksne

Handicap og udsatte voksne Handicap og udsatte Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden?

Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden? UDREDNING Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. Temaerne: 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden? Svar: For at belyse hvordan borgerens funktionsevnenedsættelse

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Page 1 of 10 52 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Mar 18 2011 12:27:42 - Helle Wittrup-Jensen 42 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv Page 1 of 10 Artikler 48 artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse (fortsat) Generel definition: se ydelse ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

INDSTILLING TIL BOTILBUD FOR VOKSNE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 107, 108. Anmodning om visitation til følgende botilbud: Postnr:..

INDSTILLING TIL BOTILBUD FOR VOKSNE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 107, 108. Anmodning om visitation til følgende botilbud: Postnr:.. INDSTILLING TIL BOTILBUD FOR VOKSNE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 107, 108 Anmodning om visitation til følgende botilbud: Navn: Adresse: Postnr:.. Ansøgerens personlige data: Navn Personnummer Civilstand

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Overordnet er formålet med socialpædagogisk støtte at udvikle eller bevare borgerens funktionsniveau, så denne kan

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Page 1 of 9 50 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Socialministeriet og KL Maj 2011 1 Metodehåndbog 1. Introduktion til håndbogen... 4 1.1 Om voksenudredningsmetoden...4 1.2 Hvorfor udvikle en voksenudredningsmetode?...4

Læs mere

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Norddjurs Kommune har vedtaget tidsfrister for visitation og levering af hjælp indenfor forskellige områder. Hvis tidsfristerne ikke overholdes,

Læs mere

Begrebsarbejde til DHUV

Begrebsarbejde til DHUV Begrebsarbejde til DHUV Samlet oversigt over begreber fra forprojekt og metodeudvikling Maj 2011 Begreber til DHUV Afrapportering Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Page 1 of 9 51 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Nov 10 2010 09:18:45 - Helle Wittrup-Jensen 37 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem (version 1 af juli 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012 Takster for 2013 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling 2. udgave december 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk behandling Voksne over 18 år Takster ud fra funktionsniveau Granhøjen udfører en lang række

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold i botilbud Servicelovens 107 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Lunden, Samstyrken og Socialpsykiatrien Godkendelse Udvalget for Social

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010

KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010 Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010 Indhold 1. Kort om behovet for projektet 2. Præsentation af DHUV projektet 1. Formål med metoden

Læs mere

Informationsmøde Marts 2011

Informationsmøde Marts 2011 Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Informationsmøde Marts 2011 Indhold 1. Kort om behovet for projektet 2. Præsentation af Voksenudredningsmetoden 1. Formål med metoden 2. Udredningsmetode

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Metodehåndbog - Voksenudredningsmetoden. Bilag A. Temaerne i udredningsmetoden

Metodehåndbog - Voksenudredningsmetoden. Bilag A. Temaerne i udredningsmetoden Bilag A Temaerne i udredningsmetoden 1 1.1 Temaerne i udredningen... 3 1.1.1 Baggrund for valg af temaerne...3 1.1.2 Fysisk funktionsnedsættelse...5 1.1.3 Psykisk funktionsnedsættelse...7 1.1.4 Socialt

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål Kvalitetsstandard Længerevarende ophold i botilbud Servicelovens 108 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Gældende kvalitetsstandard for visitation i henhold til flg. lovgivning:

Gældende kvalitetsstandard for visitation i henhold til flg. lovgivning: Myndighedsområdet 17. august 2010 Gældende kvalitetsstandard for visitation i henhold til flg. lovgivning: - servicelovens 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107 og 108 - lov nr. 564 af 6. juni

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen

Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen 18 år hvilke muligheder er der for hjælp efter den sociale lovgivning (efterværn og voksenbestemmelser efter serviceloven) og efter lovgivningen om særligt

Læs mere