Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden"

Transkript

1 Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden I det følgende præsenteres 3 samlede cases med udfyldte redskaber og skabeloner fra Voksenudredningsmetoden. Præsentationen er struktureret iht. faserne i sagsforløbet, jf. figuren nedenfor. Sagsåbning Sagsoplysning Sagsvurdering Afgørelse Bestilling af social indsats Sagsopfølgning Redskaber: Henvendelse Redskaber: Udredning - sagsoplysning Redskaber: Udredning samlet faglig vurdering Redskaber: Afgørelse Redskaber: Bestilling Redskaber: Opfølgning Indstilling Handleplan 1

2 Voksenudredningsmetoden: Casebeskrivelse 1 I det følgende præsenteres en samlet case med udfyldte redskaber og skabeloner fra voksenudredningsmetoden. Sagsåbning Hvad drejer henvendelsen sig om? [beskrivelse af problemstillingen og behov for hjælp] Er det klart hvad borgeren søger om? Henvendelse Hvor kommer henvendelsen fra? Er borgeren indforstået med henvendelsen? Værgemål og repræsentation Angiv, hvis relevant [værge og partsrepræsentation fremkommer automatisk hvis det tidligere er registreret om borgeren] Jørgen henvender sig, fordi han har haft et hashmisbrug gennem mange år. Han fortæller, at han synes, det ødelægger hans liv, og at han gerne vil have hjælp til at komme ud af det. Ja X Nej X Borger Pårørende [angiv kontaktoplysninger] Læge [angiv kontaktoplysninger] Hospital [angiv kontaktoplysninger] Anden forvaltning [angiv kontaktoplysninger] Igangværende indsats [angiv kontaktoplysninger] Anden kommune Andre [angiv kontaktoplysninger] Ja Nej Værge [angiv kontaktoplysninger] Fuldmagt Partsrepræsentant 2

3 Rettigheder og pligter Er borgeren informeret om rettigheder og pligter: Er borgeren informeret om at oplysningerne er registreret elektronisk? X Ret til bisidder og partsrepræsentant X Ja Nej Aftaler om det videre forløb Hvilke aftaler er indgået med borgeren om det videre forløb Samtykkeerklæring Er det relevant at indhente samtykke? Hvis ja, angiv hvordan samtykke er modtaget: Indhentelse af oplysninger Er der modtaget samtykke om indhentning af oplysninger fra: Det er aftalt med Jørgen at vi mødes til samtale igen i uge 22. X Ja Nej Mundtligt samtykke X Skriftligt samtykke X Egen læge [Mogens Mogensen, Alpevej xx, xxx] Speciallæge [angiv læge] Hospital [angiv hospital] A-kasse [angiv a-kasse] Tilbud [angiv konkret tilbudssted] Arbejdsgiver [angiv arbejdsgiver] Tidligere bopælskommune [angiv bopælskommune] Andre forvaltninger [Jobcentret, xxx, xxx] Andre:[angiv hvilke] Borgerinddragelse særlige forhold Eventuelle særlige forhold der skal adresseres for at borgeren kan inddrages i sagsbehandlingen? Angiv betalingskommune, hvis det ikke er egen kommune Det er vigtigt at give sig god tid til at tale med Jørgen, da han skal føle sig tryg og forstået, før han kan tale om sit liv. 3

4 Angiv handlekommune Kommune navn Udredningsskema Henvendelsesårsag [mulighed for at angive baggrunden for borgerens henvendelse] Jørgen henvender sig, fordi han har haft et hashmisbrug gennem mange år. Han fortæller, at han synes, det ødelægger hans liv, og at han gerne vil have hjælp til at komme ud af det. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Døvblindhed, Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse og synsnedsættelse Oplysninger fra borgeren (Udfordringer, ønsker og prioriteringer) Oplysninger fra andre (Fx læge, pårørende, tilbud) Sagsbehandlers bemærkninger (Observationer, analyse) Jørgen fortæller, at han er blevet opereret for to diskusprolaps og er fysisk nedslidt. Det fremgår af notat fra egen læge, at Jørgen har gået i behandling for sin dårlige ryg igennem flere år. Han lider af slidgigt i skulder, nakke og ryg. Jørgen virker meget plaget af sine fysiske problemer Funktionsniveau X Behandlede temaer: Rygproblemer Psykisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Sindslidelse som angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, 4

5 spiseforstyrrelse, stressbelastning og tilknytningsforstyrrelse. Intellektuel/kognitiv forstyrrelse som demens, hjerneskade, opmærksomhedsforstyrrelse og autismespektrum. Oplysninger fra borgeren (Udfordringer, ønsker og prioriteringer) Oplysninger fra andre (Fx læge, pårørende, tilbud) Jørgen fortæller, at han inden for de sidste tre måneder har følt sig angst og deprimeret. Han føler, at han har været under pres i mange år, og han kan ikke selv finde ud af at blive glad. Det fremgår af notat fra egen læge, at Jørgen tidligere har fået ordineret antidepressiv medicin i kortere perioder. Jørgen er stoppet inden afslutning på behandling flere gange, selvom psykiater har vurderet det har været uhensigtsmæssigt (se notat xx). Sagsbehandlers bemærkninger (Observationer, analyse) Funktionsniveau X Behandlede temaer: angst, depression Socialt problem Eksempelvis: Hjemløshed, indadreagerende adfærd, kriminalitet, misbrug, omsorgssvigt, overgreb, prostitution, seksuelt krænkende adfærd, selvskadende adfærd, selvmordstanker og forsøg, Social isolation og udadreagerende adfærd. Oplysninger fra borgeren (Udfordringer, ønsker og prioriteringer) Jørgen fortæller, at han har røget hash dagligt de sidste 15 år. Han bruger hashen som selvmedicinering mod sine fysiske problemer og mod sin nedtrykthed. Jørgen fortæller, at han dagligt ryger mellem 2 og 4 gram. Han får det dårligt hvis han ikke får sin daglige dosis. Jørgen fortæller, at han ikke har nogen fast bopæl, og at han nogle gange bor på gaden. Han er derfor er bange for at blive anholdt af politiet. Oplysninger fra andre (Fx læge, pårørende, 5

6 tilbud) Sagsbehandlers bemærkninger (Observationer, analyse) Jørgen er reelt at betragte som hjemløs. Jørgen virker lettere påvirket af hash under samtalen. Funktionsniveau X Behandlede temaer: misbrug, hjemløs Praktiske opgaver i hjemmet Eksempelvis: Hjælp og omsorg for andre, praktiske opgaver, indkøb, madlavning, rengøring og tøjvask Oplysninger fra borgeren (Ressourcer, udfordringer, ønsker og prioriteringer) Oplysninger fra andre (Fx læge, pårørende, tilbud) Sagsbehandlers bemærkninger (Observationer, analyse) Jørgen fortæller, at hans omflakkende liv betyder, at han ikke rigtig får styr på sin hverdag. Han spiser fx ikke regelmæssigt. Jørgen virker på mig meget nedtrykt og opgivende omkring sin situation Funktionsniveau X Behandlede temaer: madlavning Egenomsorg Eksempelvis: Af- og påklædning, vask, kropspleje, toiletbesøg, drikke og spise 6

7 Oplysninger fra borgeren (Ressourcer, udfordringer, ønsker og prioriteringer) Oplysninger fra andre (Fx læge, pårørende, tilbud) Sagsbehandlers bemærkninger (Observationer, analyse) Jørgen synes ikke selv at han har nogle problemer med passe på sig selv. Jørgen fremstår meget usoigneret til mødet. Funktionsniveau X Behandlede temaer: Kropspleje Mobilitet Eksempelvis: Gang og bevægelse, ændre og opretholde kropsstilling, bære, flytte og håndtere genstande og færden med transportmidler Oplysninger fra borgeren (Ressourcer, udfordringer, ønsker og prioriteringer) Jørgen siger at hans ryg plager ham meget i hverdagen. Han kan ikke gå længere ture og han har svært ved at være ude, da han har brug for at hvile mange gange i løbet af dagen. Jørgen synes derfor, han er meget begrænset ift. til at komme ud og være med til ting. Oplysninger fra andre (Fx læge, pårørende, tilbud) Sagsbehandlers bemærkninger (Observationer, analyse) Jørgen virker meget begrænset i sin mobilitet. Det virker ikke som om at Jørgen selv tror på, at hans rygproblemer kan forbedres. Funktionsniveau Behandlede temaer: 7

8 X Gang og bevægelse, komme rundt Kommunikation Eksempelvis: Forstå meddelelser, fremstille meddelelser, samtale, anvendelse af kommunikationshjælpe-midler og teknikker og kommunikationsmiddel Oplysninger fra borgeren (Ressourcer, udfordringer, ønsker og prioriteringer) Oplysninger fra andre (Fx læge, pårørende, tilbud) Sagsbehandlers bemærkninger (Observationer, analyse) Jørgen situation taget i betragtning, fremstår han nærværende og deltagende i samtalen. Han taler dog meget langsomt, og det virker ikke som om han forstår alt hvad jeg siger til ham under samtalen. Funktionsniveau X Behandlede temaer: Forstå meddelelser, samtale Samfundsliv Eksempelvis: Beskæftigelse, bolig, uddannelse og privatøkonomi Oplysninger fra borgeren (Ressourcer, udfordringer, ønsker og prioriteringer) Oplysninger fra andre (Fx læge, pårørende, tilbud) Sagsbehandlers bemærkninger (Observationer, analyse) Jørgen fortæller, at han ikke kan klare sin boligsituation, og at han gerne vil have hjælp til det. Jørgen fortæller, at han på grund af sine rygsmerter og nedslidning på arbejdsmarkedet har søgt om førtidspension. Jørgen er uddannet og har arbejdet 20 år som murer. Det fremgår af notat fra jobcentret at Jørgen har ansøgt om FØP d.xx.xxx. Sagen er endnu ikke færdigbehandlet. Jørgen virker meget indstillet på at få styr på sin boligsituation. Det betyder meget for Jørgen at få bevilget førtidspension, så han kan få ro på sin økonomiske situation og få lettere ved at få en bolig. 8

9 Funktionsniveau X Behandlede temaer: bolig, beskæftigelse Socialt liv Eksempelvis: Samspil og kontakt, relationer, sociale fællesskaber og netværk Oplysninger fra borgeren (Ressourcer, udfordringer, ønsker og prioriteringer) Jørgen har haft en hård opvækst med omsorgssvigt og vold. Begge Jørgens søskende er misbrugere, og hans storebror har været indlagt flere gange. Jørgen har gennem hele sin opvækst været den, som skulle holde styr på hele familien. Han flyttede på opholdssted som 16-årig. Jørgen fortæller, at han har et godt netværk, som han bruger meget i hverdagen, men han har svært ved at fastholde kontakten pga. sit misbrug. Jørgen ser sin voksne datter, som han har et godt forhold til. Hun er meget bekymret for hans situation. Oplysninger fra andre (Fx læge, pårørende, tilbud) Sagsbehandlers bemærkninger (Observationer, analyse) Jørgen vil ikke have hjælp af sin datter, som ellers har tilbudt ham, at han kan bo hos hende. Jørgens opvækst påvirker Jørgen den dag i dag, Det præger hans relation til andre mennesker og han har svært ved at være i nære/tætte relationer. Funktionsniveau Jørgen har ikke stor tillid til at kommunen kan hjælpe ham ud af sin situation. Jeg oplever ikke, at han tror på mig, når jeg fortæller, hvad vi kan gøre for ham. X Behandlede temaer: sociale relationer, fællesskaber Sundhed Eksempelvis: Helbredsforhold, kostvaner og livsførelse og medicinsk behandling Oplysninger fra Jørgen fortæller, at han spiser dårligt, og han ikke føler sig frisk. Han synes ikke, at den medicinske behandling 9

10 borgeren (Ressourcer, udfordringer, ønsker og prioriteringer) han har fået tidligere har hjulpet ham særlig meget. Han er blevet sløv og træt af det. Oplysninger fra andre (Fx læge, pårørende, tilbud) Sagsbehandlers bemærkninger (Observationer, analyse) Jeg oplever, at Jørgens generelle helbredsforhold virker godt set ift. til hans hårde livsstil. Såfremt Jørgens læge beslutter, at Jørgen skal påbegynde medicinsk behandling, bør det være med tæt opfølgning. Funktionsniveau X Behandlede temaer: Kostvaner, helbredsforhold Omgivelser Eksempelvis: Holdninger i omgivelserne og boligområde Oplysninger fra borgeren (Ressourcer, udfordringer, ønsker og prioriteringer) Oplysninger fra andre (Fx læge, pårørende, tilbud) Sagsbehandlers bemærkninger (Observationer, analyse) Jørgen har tidligere boet i et socialt boligområde xxx, hvor han stadig er glad for at komme. Mange af hans venner bor der, og han vil meget gerne have en bolig i samme område. Han fortæller at han på den ene side er glad for fællesskabet. På den anden side er Jørgen træt af, at de mange gange ryger hash sammen, og han synes det vil være underligt at være den eneste, som ikke gør det. Jeg oplever, at det betyder meget for Jørgen at fastholde det netværk, han har i sit boligområde. Omvendt kan vennerne også spille en negativ rolle, fordi de kan være med til at fastholde Jørgen i sit misbrug. 10

11 Samlet vurdering Ud fra ovenstående udredning angives en samlet vurdering af borgerens behov: Skala A = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt) B = Let problem (en smule, lidt) X C = Moderat problem (middel, noget) D = Svært problem (omfattende, meget) E = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke) Opsamling på borgerens ansøgning Jørgen henvender sig fordi han har haft et hashmisbrug gennem 15 år. Han fortæller at han synes det ødelægger hans liv og han gerne vil have hjælp til at komme ud af det. Jørgen vil også gerne have hjælp til at håndtere sin boligsituation. Hvis ja, angiv ydelse [afkrydsning af ydelser/ ] Aktivitets- og samværsydelse ( 104) Befordring Befordring til og fra et tilbud ( 105) Personlig hjælp ( 83) Personlig hjælp ( 95) Praktisk hjælp ( 83) 11

12 Befordring til og fra et tilbud (Hjælpemiddelbekendtgørelsen 25) Befordring til og fra et tilbud (Lov om specialundervisning til voksne 5) Befordring til og fra et tilbud (Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, 10) Befordring til og fra et tilbud (SUL 170) Befordring til og fra et tilbud (SUL 172) Individuel befordring ( 117) Behandling X Misbrugsbehandling ( 101) Misbrugsbehandling (SUL 141) Terapi ( 102) Psykologisk behandling ( 102) Speciallæge behandling ( 102) Beskyttet beskæftigelsesydelse ( 103) Kontantydelse Arbejdsvederlag ( 105) Dækning af merudgift ( 100) Kontrolordning Fastholdelse ( 126) Fastholdelse ( 127) Fastholdelse ( 128) Kontrol med færden ( 125) Ophold Aflastning ( 84) Længevarende ophold ( 108) Midlertidigt ophold ( 80) X Midlertidigt ophold ( 107) Midlertidigt ophold ( 109) Midlertidigt ophold ( 110) Praktisk hjælp ( 95) Socialpædagogisk støtte X Støtte til administration ( 85) Støtte til indkøb og kost ( 85) Støtte til kontakt og samvær ( 85) Støtte til medicinhåndtering ( 85) Støtte til personlig pleje ( 85) Støtte til praktiske opgaver i hjemmet ( 85) Støtte til uddannelse og beskæftigelse ( 85) Støtte til varetagelse af forældrerollen ( 85) Støttepersonordning Afløsning ( 84, stk. 1) Afløsning ( 95) Borgerstyret personlig assistance ( 96) Kontaktperson for døvblinde ( 98) Ledsageordning ( 97) Pasning af pårørende ( 118) Pasning af pårørende ( 119) Støtteredskab Hjælpemiddel ( 112) Støtte til bil ( 114) Støtte til boligindretning ( 116) Forbrugsgoder ( 113) Træning Genoptræning ( 85) Genoptræning ( 86) Genoptræning ( 102) Vedligeholdelsestræning ( 85) Vedligeholdelsestræning ( 86) Vedligeholdelsestræning ( 102) Undervisning Kompenserende specialundervisning (Lov om specialundervisning til voksne 1) Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, 2) Ikke visiterede ydelser Rådgivning ( 10) Støtte- og kontaktperson ( 99) Hvis ja, angiv tilbud [afkrydsning af tilbud] 12

13 Ambulant tilbud til voksne Udgående tilbud til voksne Dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Uddannelsestilbud Tilbud med myndighedsbeføjelse Botilbud til voksne Længerevarende botilbud til voksne Sikret botilbud X Midlertidigt botilbud Almen bolig Plejebolig Plejehjem Bofællesskab Behandlingstilbud Forsorgshjem/herberg Krisecenter Rehabiliteringstilbud Faglig vurdering (sagsbehandler) Jørgen er 42 år, og har de sidste 15 år været i et dagligt hashmisbrug. Jørgen har haft en opvækst præget af omsorgssvigt og han er meget påvirket af det i dag. Jørgens misbrug er så stort, at han dagligt er angst og deprimeret. Han har ikke nogen bolig og hans økonomiske situation er uholdbar. Jørgen har igangværende ansøgning om førtidspension. Jørgen vil gerne have hjælp med at komme ud af sit misbrug, og jeg vurderer, at Jørgen er motiveret til dette. Jeg vurderer endvidere, at Jørgens langvarige misbrug og ustabile psykiske tilstand berettiger ham til støtte. Jeg vurderer, at et ambulant tilbud ikke vil være tilstrækkeligt på grund af Jørgens ustabile boligforhold og på grund af misbrugets omfattende karakter. Jørgen bør derfor bevilges et døgnbehandlingstilbud, som kan imødekomme de stabile rammer som Jørgen har brug for. Jørgen bør også efterfølgende hjælpes i fht. at håndtere sin boligsituation og sit hverdagsliv. Begrundelse Begrundelse for afgørelse [borgerrettet - indeholder hovedhensyn og faktiske oplysninger] Det vurderes, at du på grund af dit langvarige misbrug og ustabile sociale situation er berettiget til misbrugsbehandling efter Serviceloven 101 og støtte til håndtere din økonomi og din boligsituation efter Servicelovens

14 I vores vurdering har vi lagt vægt på, at du er meget motiveret for at komme ud af dit misbrug. Indsatsformål Formålet med indsatsen er at støtte Jørgen til at blive stoffri, samt at han får stabile rammer angående sin økonomi og bolig. Indsatsmål 1. At Jørgen bliver stoffri 2. At Jørgen ikke får tilbagefald i perioden 3. At Jørgen får afklaret sine ønsker ift. sin bolig Indsatser (tilbud og ydelser) Ydelser Vælg fra listen den/de ydelser, som indgår i indsatsen. Tilbud Vælg fra listen den type af tilbud, som leverer ydelsen. Kontonummer Vælg fra listen det nummer i den kommunale kontoplan, som leveringen af ydelsen skal Indsats 1 Indsats 2 Misbrugsbehandling ( 101) Støtte til administration ( 85) Midlertidigt botilbud xxxxx 14

15 konteres på. Udfører Angiv den konkrete leverandør, som leverer indsatsen. Center for misbrug, xxx OMFANG AF INDSATSEN Indsats 1 Indsats 2 Forventet startdato for indsats Dato for hvornår det forventes at indsatsen kan iværksættes. 1.maj 2012 Forventet slutdato for indsats Dato for hvornår det forventes at indsatsen ophører. [Mulighed for at angive at foranstaltningen er uden slutdato]. Vælg enhed, antal og pris for hver ydelse i indsatsen: Ydelsesenhed Vælg fra listen hvordan den tildelte ydelse afregnes. [Der kan vælges mellem afregning pr. styk/gang eller pr. time, dag, måned eller år] Antal ydelsesenheder Angiv hvor mange gange eller hvor mange timer, dage, måneder eller år ydelsen tildeles. [Det kan også angives om ydelsen skal leveres kontinuerligt.] Pris for ydelsesenhed Angiv pris for den valgte ydelsesenhed [pris pr. gang/styk 1.august 2012 Indsats 1 Enhed Antal Pris Indsats 2 Enhed Antal Pris Ydelse 1 (Misbrugsbehandling 101) Ydelse 2 (Støtte til administration 85) dag 90 xxx Ydelse 1 time 10 xxx Ydelse 2 Ydelse 3 Ydelse 3 15

16 eller pris pr. time, dag, måned, år] Samlet pris Indsats 1 Indsats 2 Forventet pris for enkeltindsats [Beregnes automatisk] Ydelse 1 = (90*pris) = xxx Ydelse 2 = (10*pris) = vvv Pris for enkeltindsats = (xxx+vvv) Forventet pris for samlet indsats [Beregnes automatisk] Forventet pris for samlet indsats = (Pris for indsats 1 + pris for indsats 2) Alternative indsatser (tilbud og ydelser) Ydelser Vælg fra listen den/de ydelser, som indgår i indsatsen. Tilbud Vælg fra listen den type af tilbud, som leverer ydelsen. Kontonummer Vælg fra listen det nummer i den kommunale kontoplan, som leveringen af ydelsen skal konteres på. Udfører Angiv den konkrete leverandør, som leverer indsatsen. Alternativ indsats 1 Alternativ indsats 2 Misbrugsbehandling ( 101) Midlertidigt botilbud Xxx Ørnecentret misbrugsbehandling, xxxx 16

17 OMFANG AF INDSATSEN Alternativ indsats 1 Alternativ indsats 2 Forventet startdato for 1.maj 2012 indsats Dato for hvornår det forventes at indsatsen kan iværksættes. Forventet slutdato for 1.august 2012 indsats Dato for hvornår det forventes at indsatsen ophører. [Mulighed for at angive at foranstaltningen er uden slutdato]. Vælg enhed, antal og pris for hver ydelse i indsatsen: Ydelsesenhed Ydelse 1 Dag 70 Xxx Ydelse 1 Vælg fra listen hvordan den (Misbrugstildelte ydelse afregnes. [Der kan vælges mellem afregning pr. behandling styk/gang eller pr. time, dag, måned eller år] 101) Antal ydelsesenheder Angiv hvor mange gange eller Ydelse 2 Ydelse 2 hvor mange timer, dage, måneder eller år ydelsen tildeles. [Det kan også angives om ydelsen skal leveres kontinuerligt.] Pris for ydelsesenhed Angiv pris for den valgte ydelsesenhed [pris pr. gang/styk eller pris pr. time, dag, måned, år] Indsats 1 Enhed Antal Pris Indsats 2 Enhed Antal Pris Ydelse 3 Ydelse 3 SAMLET PRIS Alternativ indsats 1 Alternativ indsats 2 17

18 Forventet pris for enkeltindsats [Beregnes automatisk] Forventet pris for samlet indsats [Beregnes automatisk] Ydelse 1 = (70*xxx) = yyy Forventet pris for enkeltindsats = (pris for ydelse 1 + pris for ydelse 2 + pris for ydelse 3) Forventet pris for samlet indsats = (Pris for indsats 1 + pris for indsats 2) Tilbud om udarbejdelse af handleplan Tilbudt/ikke tilbudt handleplan [afkrydsning] Hvis ikke tilbudt, skal dette begrundes X Handleplan tilbudt Handleplan ikke tilbudt Begrundelse for ikke tilbudt handleplan: Ønsker borger handleplan? X Borger ønsker handleplan Borger ønsker ikke handleplan 18

19 Angivelse af målgruppe [angiv målgruppe i forhold til den konkrete tildeling) Funktionsnedsættelse Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse Kommunikationsnedsættelse Mobilitetsnedsættelse Synsnedsættelse Døvblindhed Psykisk funktionsnedsættelse Intellektuel/kognitiv forstyrrelse Demens Hjerneskade Erhvervet hjerneskade Medfødt hjerneskade Udviklingsforstyrrelse Opmærksomhedsforstyrrelse Autismespektrum Udviklingshæmning Sindslidelse Angst Depression Forandret virkelighedsopfattelse Personlighedsforstyrrelse Spiseforstyrrelse Tilknytningsforstyrrelse Stressbelastning Socialt problem Hjemløshed Indadreagerende adfærd Kriminalitet Personfarlig kriminalitet Ikke-personfarlig kriminalitet Misbrug Alkoholmisbrug X Stofmisbrug Omsorgssvigt Overgreb Voldeligt overgreb Seksuelt overgreb Prostitution Seksuelt krænkende adfærd Selvskadende adfærd Social isolation Udadreagerende adfærd Selvmordstanker eller -forsøg 19

20 Indstilling til social indsats Baggrundsoplysninger Navn Jørgen Hansen CPR nummer Adresse Tlf.nr. Mail Aktuelt forsørgelsesgrundlag Værgemål og repræsentation Angiv, hvis relevant Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Sygedagpenge Værgemål Værgemål ( 5) Værgemål med frataget retslig handleevne ( 6) Samværgemål ( 7) Værge [angiv kontaktoplysninger] Akter vedlagt/bilag vedlagt Handle- og betalingskommune Angiv kun hvilken kommune, hvis det ikke er egen kommune. Nej Repræsentation Bisidder Partsrepræsentant Fuldmagt. Hvis ja, angiv hvad der er givet fuldmagt til: [tekst felt] Anden handlekommune [angiv hvilke] 20

21 X Anden betalingskommune [Kommune xxx] Dato 1.april 2012 Sagsbehandler Navn, tlf., mail Martin Mortensen Indsats Hvad drejer henvendelsen sig om? INDSATS DER INDSTILLES TIL Ydelser Vælg fra listen den/de ydelser, som indgår i indsatsen. Tilbud Vælg fra listen den type af tilbud, som leverer ydelsen. Kontonummer Vælg fra listen det nummer i den kommunale kontoplan, som leveringen af ydelsen skal konteres på. Udfører Angiv den konkrete leverandør, som leverer indsatsen. Jørgen henvender sig fordi han har haft et hashmisbrug gennem 15 år. Han fortæller at han synes det ødelægger hans liv og han gerne vil have hjælp til at komme ud af det. Jørgen vil også gerne have hjælp til at håndtere sin boligsituation. Indsats 1 Indsats 2 Misbrugsbehandling ( 101) Støtte til administration ( 85) Midlertidigt botilbud xxxx xxxx OMFANG AF INDSATSEN Indsats 1 Indsats 2 21

22 Forventet startdato for indsats Dato for hvornår det forventes at indsatsen kan iværksættes. Forventet slutdato for indsats Dato for hvornår det forventes at indsatsen ophører. [Mulighed for at angive at foranstaltningen er uden slutdato]. Vælg enhed, antal og pris for hver ydelse i indsatsen: Ydelsesenhed Vælg fra listen hvordan den tildelte ydelse afregnes. [Der kan vælges mellem afregning pr. styk/gang eller pr. time, dag, måned eller år] Antal ydelsesenheder Angiv hvor mange gange eller hvor mange timer, dage, måneder eller år ydelsen tildeles. [Det kan også angives om ydelsen skal leveres kontinuerligt.] Pris for ydelsesenhed Angiv pris for den valgte ydelsesenhed [pris pr. gang/styk eller pris pr. time, dag, måned, år] 1.maj august 2012 Indsats 1 Enhed Antal Pris Indsats 2 Enhed Antal Pris Ydelse 1 dag 90 xxx Ydelse 1 (Misbrugsbehandling 101) Ydelse 2 time 10 xxx Ydelse 2 (Støtte til administration 85) Ydelse 3 Ydelse 3 Samlet pris Indsats 1 Indsats 2 Forventet pris for enkeltindsats Ydelse 1 = (90*pris) = xxx Ydelse 2 = (10*pris) = vvv 22

23 [Beregnes automatisk] Pris for enkeltindsats = (xxx+vvv) Forventet pris for samlet indsats [Beregnes automatisk] Forventet pris for samlet indsats = (Pris for indsats 1 + pris for indsats 2) ALTERNATIV INDSTILLING Alternativ indsats 1 Alternativ indsats 2 Ydelser Vælg fra listen den/de ydelser, som indgår i indsatsen. Tilbud Vælg fra listen den type af tilbud, som leverer ydelsen. Kontonummer Vælg fra listen det nummer i den kommunale kontoplan, som leveringen af ydelsen skal konteres på. Udfører Angiv den konkrete leverandør, som leverer indsatsen. Misbrugsbehandling ( 101) Midlertidigt botilbud xxx Ørnecentret misbrugsbehandling, xxxx OMFANG AF INDSATSEN Alternativ indsats 1 Alternativ indsats 2 Forventet startdato for indsats 1.maj 2012 Dato for hvornår det forventes at indsatsen kan iværksættes. Forventet slutdato for indsats Dato for hvornår det forventes at 1.august

24 indsatsen ophører. [Mulighed for at angive at foranstaltningen er uden slutdato]. Vælg enhed, antal og pris for hver ydelse i indsatsen: Indsats 1 Enhed Antal Pris Indsats 2 Enhed Antal Pris Ydelsesenhed Vælg fra listen hvordan den tildelte ydelse afregnes. [Der kan vælges mellem afregning pr. styk/gang eller pr. time, dag, måned eller år] Ydelse 1 (Misbrugsbehandling 101) Dag 70 Xxx Ydelse 1 Antal ydelsesenheder Angiv hvor mange gange eller hvor mange timer, dage, måneder eller år ydelsen tildeles. [Det kan også angives om ydelsen skal leveres kontinuerligt.] Pris for ydelsesenhed Angiv pris for den valgte ydelsesenhed [pris pr. gang/styk eller pris pr. time, dag, måned, år] Ydelse 2 Ydelse 2 Ydelse 3 Ydelse 3 SAMLET PRIS Alternativ indsats 1 Alternativ indsats 2 Forventet pris for enkeltindsats [Beregnes automatisk] Forventet pris for samlet indsats Ydelse 1 = (70*xxx) = yyy Forventet pris for enkeltindsats = (pris for ydelse 1 + pris for ydelse 2 + pris for ydelse 3) Forventet pris for samlet indsats = (Pris for indsats 1 + pris for indsats 2) 24

25 [Beregnes automatisk] Sagsoplysning Eventuelle diagnoser Faglig vurdering Slidgigt og opereret for to diskusprolaps Jørgen er 42 år, og har de sidste 15 år været i et dagligt hashmisbrug. Jørgen har haft en opvækst præget af omsorgssvigt og han er meget påvirket af det i dag. Jørgens misbrug er så stort, at han dagligt er angst og deprimeret. Han har ikke nogen bolig og hans økonomiske situation er uholdbar. Jørgen har igangværende ansøgning om førtidspension. Jørgen vil gerne have hjælp med at komme ud af sit misbrug, og jeg vurderer, at Jørgen er motiveret til dette. Jeg vurderer endvidere, at Jørgens langvarige misbrug og ustabile psykiske tilstand berettiger ham til støtte. Jeg vurderer, at et ambulant tilbud ikke vil være tilstrækkeligt på grund af Jørgens ustabile boligforhold og på grund af misbrugets omfattende karakter. Jørgen bør derfor bevilges et døgnbehandlingstilbud, som kan imødekomme de stabile rammer som Jørgen har brug for. Samlet vurdering [skala] Nuværende/tidligere tilbud Indsatsformål: Jørgen bør også efterfølgende hjælpes i fht. at håndtere sin boligsituation og sit hverdagsliv. C = Moderat problem Nej Formålet med indsatsen er at støtte Jørgen til at blive stoffri, samt at han får stabile rammer angående sin økonomi og bolig. 25

26 Indsatsmål 1: At Jørgen bliver stoffri Indsatsmål2: Indsatsmål 3: At Jørgen ikke får tilbagefald i perioden At Jørgen får afklaret sine ønsker ift. sin bolig Handleplan Tilbudt/ikke tilbudt handleplan [afkrydsning] Hvis ikke tilbudt, skal dette begrundes X Handleplan tilbudt Handleplan ikke tilbudt Begrundelse for ikke tilbudt handleplan: Ønsker borger handleplan? Under udarbejdelse/ikke udarbejdet [afkrydsning] X Borger ønsker handleplan Borger ønsker ikke handleplan X Handleplan under udarbejdelse Handleplan ikke udarbejdet 26

27 Handleplan Baggrundsoplysninger Borgers navn Jørgen Hansen Borgers CPR. Nr Adresse Telefonnummer Xxxxxx Xxxxxx Mail Nærmeste pårørende Værgemål og repræsentation Angiv, hvis relevant [værge og partsrepræsentation fremkommer automatisk hvis det tidligere er registreret om borgeren] Xxxxxx Jørgens datter, Mette Hansen, xxx,xxx Værgemål Værgemål ( 5) Værgemål med frataget retslig handleevne ( 6) Samværgemål ( 7) Værge [angiv kontaktoplysninger] Repræsentation Bisidder Partsrepræsentan Fuldmagt. Hvis ja, angiv hvad der er givet fuldmagt til: [tekst felt] Dato 1.maj 2012 Formål og indsats Indsatsformål Formålet med indsatsen er at støtte dig til at blive stoffri, så du får stabile 27

28 rammer omkring din økonomi og boligsituation. Mål Dato for opfølgning Indsatsmål 1: At du bliver stoffri d.1.juni 2012 Indsatsmål2: At du ikke får tilbagefald i perioden d.1.juni 2012 Indsatsmål 3: At du får afklaret dine ønsker ift. sin bolig d.1.juni 2012 Indsats 1 Ydelser Vælg fra listen den/de ydelser, som indgår i indsatsen. Tilbud Vælg fra listen den type af tilbud, som leverer ydelsen. Udfører Angiv den konkrete leverandør, som leverer indsatsen. OMFANG AF INDSATSEN Forventet startdato for indsats Dato for hvornår det forventes at indsatsen kan iværksættes. Forventet slutdato for indsats Dato for hvornår det forventes at indsatsen ophører. [Mulighed for at angive at foranstaltningen er uden slutdato]. Misbrugsbehandling ( 101) Støtte til administration ( 85) Midlertidigt botilbud Center for misbrug, xxx 1.maj august

29 Andet Andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v. Eventuelle aftaler med borger [her angives det, hvis der er indgået aftaler med borger] Jørgen afventer svar på ansøgning om førtidspension. Jørgen har problemer med slidgigt i nakke, skulder som han modtager behandling for hvor tirsdag eftermiddag. Koordinering - Myndighed Eventuelle samarbejdspartnere i myndigheden [navn, tlf. og afdeling] Evt. koordinerende sagsbehandler med samlet ansvar for indsatsen [navn, tlf. og afdeling] Jette Hansen, Jobcentret, xxx nej 29

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og Udredningsskema Årsag til henvendelsen [mulighed for at angive baggrunden for s henvendelse] [Oplysninger kan generes fra felt i sagsåbningsskema] Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse,

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Voksenudredningsmetoden

Voksenudredningsmetoden Mobilitet Omgivelser Egenomsorg Kommunikation Praktiske opgaver i hjemmet Samfundsliv Socialt liv Sundhed Psykisk funktionsnedsættelse Fysisk funktionsnedsættelse Socialt problem Voksenudredningsmetoden

Læs mere

Voksenudredningsmetoden

Voksenudredningsmetoden Mobilitet Omgivelser Egenomsorg Kommunikation Praktiske opgaver i hjemmet Samfundsliv Socialt liv Sundhed Psykisk funktionsnedsættelse Fysisk funktionsnedsættelse Socialt problem Voksenudredningsmetoden

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Socialministeriet og KL Maj 2011 1 Metodehåndbog 1. Introduktion til håndbogen... 4 1.1 Om voksenudredningsmetoden...4 1.2 Hvorfor udvikle en voksenudredningsmetode?...4

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

A - Stamdata faktuelle oplysninger

A - Stamdata faktuelle oplysninger A - Stamdata faktuelle oplysninger A1. Oprettelsesdato [Skriv her ] A2. Borgerens cpr.nr., navn og adresse, evt. telefonnr. A3. Nærmeste pårørendes navn og adresse og telefonnr., cpr.nr. hvis ægtefælle

Læs mere

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Cpr.nr.: Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Indstilling om Lovområde og Tilbudseksempel Pris på tilbudseksempel Alternativ til indstilling (Hvis ingen alternativ skal det begrundes

Læs mere

Begrebsarbejde til DHUV

Begrebsarbejde til DHUV Begrebsarbejde til DHUV Samlet oversigt over begreber fra forprojekt og metodeudvikling Maj 2011 Begreber til DHUV Afrapportering Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Metodehåndbog - Voksenudredningsmetoden. Bilag A. Temaerne i udredningsmetoden

Metodehåndbog - Voksenudredningsmetoden. Bilag A. Temaerne i udredningsmetoden Bilag A Temaerne i udredningsmetoden 1 1.1 Temaerne i udredningen... 3 1.1.1 Baggrund for valg af temaerne...3 1.1.2 Fysisk funktionsnedsættelse...5 1.1.3 Psykisk funktionsnedsættelse...7 1.1.4 Socialt

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne

Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne Lov om Social Service 85 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014 1 af 1 Indhold Forord... 4 Principper...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET Beskrivelse af tilbud Lindehuset er et botilbud i henhold til Servicelovens 108 og støtten ydes efter Servicelovens 83 og 85. Borgerne på tilbuddet modtager rengøring efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Standardkontrakternes formål I styringsaftalen for 2014, indgået mellem kommunerne i region

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Handleplaner servicelovens 141 Når der ydes hjælp til en unge med Prader- Willi

Læs mere

Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen

Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen Page 1 of 12 P5MT-FFMF-Q2N2 Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen Kommune Struer Kommune nr. 671 Sagsnr.

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

TILBUD TIL LYNGBY- TAARBÆK KOMMUNE

TILBUD TIL LYNGBY- TAARBÆK KOMMUNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY- TAARBÆK KOMMUNE BILAG 5 Socialpædagogisk Analyse WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BORGER 1... 3 2 BORGER 2... 8 3 BORGER 3...

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Skema til høringssvar Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats - målgruppe 05-03-2010

Skema til høringssvar Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats - målgruppe 05-03-2010 Høringssvar sendes til Navn Lasse Munksgaard Navn Titel Begrebskonsulent Titel Firma/Institution Servicestyrelsen Firma/Institution Mrk. Høringssvar Tlf.nr. E-mail lam@servicestyrelsen.dk E-mail Dine oplysninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

DK EUROPLAN-KONFERENCE

DK EUROPLAN-KONFERENCE DK EUROPLAN-KONFERENCE REHABILITERING AF BORGERE MED SJÆLDNE HANDICAP. HVAD SKAL DER TIL OG HVORDAN SIKRES KOORDINATION? V. KIRSTEN DENNIG, SOCIAL- OG HANDICAPCHEF, GENTOFTE KOMMUNE. 23. januar 2015 Agenda

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere