Tilmelding sker via for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn."

Transkript

1 Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej Odense C Telefon Frste hjælp

2 Uddannelser i førstehjælp Vi vil med denne folder give dig et overblik over de moduler og kombinationer, vi kan tilbyde inden for førstehjælp. På de næste side finder du en oversigt over de pakker, vi har sammensat, men du er også meget velkommen til at lave din egen pakke ved at kombinere netop de moduler, som du og din arbejdsplads har brug for. Vi tager forbehold for prisændringer. Et hold oprettes, når vi har det anførte antal deltagere. Det er dog muligt at oprette hold med færre deltagere, hvis der betales for de tomme pladser. Praktiske oplysninger Undervisningen foregår på Social- og sundhedsskolen Fyn eller hos Jer. For AMU-uddannelserne gælder det, at undervisningstiden er i tidsrummet kl Tilmelding sker via for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside Økonomi Introduktion til førstehjælp på jobbet er et AMU-uddannelse. Du er derfor normalt berettiget til en VEU-godtgørelse. Spørg din A-kasse eller læs mere på For personer med videregående uddannelser gælder særlige regler. De nærmere regler omkring kurserne fremgår af vore tilmeldingsbetingelser på Udstedelse af bevis Der udstedes bevis for deltagelse i AMU-uddannelser eller bevis fra Røde Kors Se de enkelte uddannelser.

3 Pakker... Nedenfor ses forslag til førstehjælpspakker. Der er mulighed for at kombinere egne pakker efter behov. Basispakken 6 timer Består af: Hjerte-Lunge-Redning (HLR) Livreddende førstehjælp Børnepakken 12 timer som undervisning på PA uddannelsen Består af: Hjerte-Lunge-Redning (HLR) Livreddende førstehjælp Førstehjælp ved tilskadekomst Førstehjælp ved sygdomme Alle moduler er med fokus på børn. Voksenpakken 12 timer som undervisningen på social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistentuddannelsen Består af: Hjerte-Lunge-Redning (HLR) Livreddende førstehjælp Førstehjælp ved tilskadekomst Førstehjælp ved sygdomme Alle moduler med fokus på voksne.

4 På j bbet... Introduktion til førstehjælp på jobbet Pris: 47,20 kr. Deltagere: 20 AMU-målnr For deltagere med videregående uddannelse gælder særlig priser. Førstehjælpens 4 hovedpunkter: Skab sikkerhed Vurder personen Tilkald hjælp Giv førstehjælp Nødflytning. Sikring af luft til lungerne og blod til hovedet (A-B-C). Undersøgelse af hvorvidt en person er bevidstløs og om han trækker vejret. Stabilt sideleje. Standsning af blødninger. blive blive orienterede om og få elementære færdigheder i nødflytning, livreddende førstehjælp og alarmering. Undervisningen giver deltagerne forståelse for førstehjælpens betydning og sigter mod at motivere dem for at gennemføre en egentlig uddannelse i førstehjælp.

5 F r ældre... Akut nødhjælp til ældre og handicappede Pris: Uden deltagerbetaling Varighed: 11 timer Deltagere: 20 AMU-målnr For deltagere med videregående uddannelse gælder særlig priser. Overlevelseskæden, Hjerte-Lunge-Redning (HLR), fremmedlegeme i luftvejene, brud på nakke/ryg/ bækken. Hovedlæsioner, forbrændinger, forgiftninger/ ætsninger, el-ulykker og større ulykker. Førstehjælp ved alvorlige pludseligt opståede sygdomme: Smerter i brystet og bughulen Vejrtrækningsbesvær Sygdomme i hjernen Sygdomme: Sukkersyge og infektioner Lejringer, psykisk førstehjælp Førstehjælp ved tilskadekomst og småskader Knoglebrud/forstuvninger Kuldepåvirkning/ forfrysning, solstik og hedeslag Kredsløbssvigt som del af sit arbejde inden for ældre- og handicapområdet yde akut nødhjælp til borgere med handicap og/eller særlige sygdomsproblematiker. Eksempelvis borgere, der er kørestols- eller respirator-brugere, eller borgere, der oplever vejrtrækningsproblemer som følge af overvægt, KOL, epilepsi eller muskelsvind. I forhold til livstruende problemer kan deltageren handle livreddende - og kan vurdere, hvornår der skal tilkaldes hjælp.

6 Hjerte - Lunge - Redning (HLR) Pris: 225 kr. Deltagere: 16 Førstehjælpens 4 hovedpunkter Skab sikkerhed Vurder personen Tilkald hjælp Giv førstehjælp Overlevelseskæden Hjerte-Lunge-Redning (HLR) Hjertemassage/kunstig åndedræt Stabilt sideleje Fremmedlegeme i luftvejene anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter og yde Hjerte-Lunge-Redning (HLR) til en bevidstløs person uden vejrtrækning og alarmere på det situationsbetemt rigtige tidspunkt i forløbet. Livreddende førstehjælp Pris: 225 kr. Deltagere: 18 Førstehjælpens 4 hovedpunkter Skab sikkerhed Vurder personen Tilkald hjælp Giv førstehjælp Fjernelse af fremmedlegemer Brud på nakke/ryg/bækken Hovedlæsioner, forbrændinger Forgiftninger/ætsninger Elulykker og større ulykker handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade. Yde førstehjælp til livstruende skader, der medfører spærring af luftvejene, nedsat/standset vejrtrækning og/eller kredsløbssvigt som følge af ulykker. Forebygge kredsløbssvigt, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne.

7 Førstehjælp til sygdomme Pris: 225 kr. Deltagere: 18 Almindelig førstehjælp ved alvorligt pludseligt opståede sygdomme Smerter i brystet Smerter i bughulen Vejrtrækningsbesvær Ændret bevidsthedstilstand Kramper Sygdomme: Sukkersyge og infektioner Lejringer, psykisk førstehjælp og alarmering handle hensigtsmæssigt ved alvorlige pludseligt opståede sygdomme og yde almindelig førstehjælp ved alvorlige, pludseligt opståede sygdomme. Forebygge kredsløbssvigt, herunder føre en beroligende samtale med den syge. Identificere symptomerne på de enkelte alvorlige, pludselig opståede sygdomme og foretage en alarmering via samt kunne nævne: - virkninger og symptomer for alvorlige pludseligt opståede sygdomme, der medfører smerter i brystet, smerter i bughulen, kramper, vejrtrækningsbesvær, ændret bevidsthedstilstand eller infektioner samt virkninger og symptomer for sukkersyge og kredsløbssvigt. Førstehjælp ved tilskadekomst Pris: 225 kr. Deltagere: 18 Førstehjælp ved tilskadekomst og småskader Knoglebrud/forstuvning Kuldepåvirkning og forfrysning Forbrændinger Solstik/hedeslag Påvirkning af kredsløb Psykisk førstehjælp Alarmering handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst og skader, der ikke er livstruende. Yde almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og skader, hvor der er fare for kredsløbs - svigt. Forebygge kredsløbssvigt, herunder føre en beroligende samtale med den tilskadekomne. Foretage en alarmering via Samt kunne nævne virkninger og symptomer for mindre knoglebrud, ledskred, forstuvninger, muskelskader, kuldepåvirkning, forfrysninger, mindre forbrændinger, solstik og hedeslag, småskader og kredsløbssvigt. Kende forskellen på et lukket og et åbent brud samt forskellen på et ledskred og en forstuvning.

8 Gen plivning... Genoplivning med hjertestarter (AED) Pris: 720 kr. Varighed : 6 timer Deltager: 10 Indeholder alle elementer fra Hjerte-Lunge-Redning (HLR) samt Hjerte-Lunge-Redning (HLR) med hjertestarter Hjerterytmeforstyrrelser Blodprop i hjertet Opbygning af hjertestarter Sikkerhedsregler for anvendelse af hjertestarter Indikation og kontraindikation for brug af hjertestarter Betjening af hjertestarter - anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter. Alarmere på det situationbestemt rigtige tidspunkt i forløbet. Kunne montere og betjene en hjertestarter og yde Hjerte-Lunge-Redning (HLR) til en bevidstløs person uden normal vejrtrækning med en hjertestarter (AED) til rådighed.

9 Ansvar f r børn... Førstehjælp til de kære børn Til dig som har ansvar for børn Pris: 350 kr. Varighed: 4 timer Deltagere: 16 Førstehjælpens 4 hovedpunkter Skab sikkerhed Vurder personen Tilkald hjælp Giv førstehjælp Stabilt sideleje Hjerte-Lunge-Redning (HLR) - junior/baby Fremmedlegeme i luftvejene, alvorlig og akut sygdom Forgiftninger/ætsninger, alvorlige skader og småskader Tryghed i nærmiljøet anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter, kunne forstå værdien af sin første indsats i sammenhæng med det øvrige indsatsapparat. Kende til hvordan opkald til alarmcetral fungerer. Undersøge et bevidstløst barn - skabe fri luftvej - kontrol af åndedræt. Kunne udføre korrekt Hjerte-Lunge-Redning (HLR). Kunne fjerne fremmedlegemer hos et barn. Kende til førstehjælpen ved alvorlig og akut sygdom hos børn. Have kendskab til førstehjælp til småskader hos børn og have kendskab til forebyggelse af ulykker med børn.

10 Repetiti n... Vedligeholdelse i førstehjælp (repetition) demonstration af hjertestarter Pris: 350 kr. Deltagere: 16 Her repeterer vi de færdigheder, der kræves for at kunne yde livreddende førstehjælp. Førstehjælpens 4 hovedpunkter herunder ABC Hjerte-Lunge-Redning, stabilt sideleje og læsioner, herunder: Blødninger og hovedlæsioner Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken El-ulykker, forbrændinger, forgiftninger og ætsninger Drukneulykker - anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter og yde Hjerte-Lunge-Redning til bevidstløs person uden normal vejrtrækning. - yde førstehjælp til livstruende skader, der medfører spærring af luftvejene, nedsat/standset vejrtrækning og/eller kredsløbssvigt som følge af ulykker. - håndtere flere tilskadekomne, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne. Det forudsættes at alle deltagere har gennemført modulet Hjerte-Lunge-Redning og livreddende førstehjælp eller færdselsrelateret førstehjælp inden for de seneste tre år.

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige

Læs mere

Udarbejdet af: NKH MJM

Udarbejdet af: NKH MJM Værkstedskole (VS) Side1af 9 1. Formål Den studerende skal gennem en faglig og teoretisk uddannelse opnå håndværksmæssige færdigheder drejning, fræsning, termisk sammenføjning, skruestiksarbejde, der har

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

Typografi. aidbykahl

Typografi. aidbykahl Typografi. AidByKahl hvordan? Hvad hvorfor Hvad går opgaven ud på? Opgaven går ud på at lave et redesign AidByKahls informations og kursus brochure. Det er vigtigt for kunden at brochuren bliver mere sælgende

Læs mere

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Pædagogiske mål: I alle vores aktiviteter tager vi stilling til, hvad der skal til for at skabe læring for den enkelte. Det

Læs mere

Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke.

Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke. Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke. FØRSTEHJÆLP: er den hjælp der ydes fra ulykken er sket og til anden hjælp når frem. De fleste steder kommer ambulancen inden for få minutter, men

Læs mere

Kursusprogram Efterår 2014

Kursusprogram Efterår 2014 Kursusprogram Efterår 2014 Introduktion til bisidderservice Kurset handler om at være bisidder for andre, der har behov for støtte, hjælp og tryghed i mødet med myndigheder, institutioner og organisationer.

Læs mere

Fakta om Tryg Familie

Fakta om Tryg Familie Fakta om Tryg Familie Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet.

Læs mere

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer Lær at bruge en hjertestarter Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer (AED) givet af European Resuscitation

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet KURSER EFTERÅR 2015 Social- og sundhedsområdet AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for social- og sundhedsområdet.

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... Tyveri og indbrud AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 4 Din sikringsrådgiver....................................

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter

Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter FØRSTEHJÆLP TIL DYR Ved du, hvad du skal gøre, hvis du om et øjeblik står overfor et tilskadekommet eller alvorligt sygt dyr? Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter En hurtig og korrekt indsats kan

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste?

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? - det kan du som Robust Borger www.robustborger.dk Som Robust Borger lærer du at håndtere forskellige kritiske situationer. Gennem uddannelsen får du viden

Læs mere

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR 2015 KØBENHAVNS VAGTBUREAU VELKOMMEN TIL FORÅRSSEMESTERET 15 Semesterhæftet tilbydes til samtlige lægestuderende i København. Layout: Dixen Design Tryk: PE offset A/S

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.1. Elevens status i skolens virke...

Læs mere